Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI"

Transkriptio

1 Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

2 2 FIN VAROITUKSET / VAROITUSMERKIT VAARA Jos tämä laite kytketään väärin, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai tulipalo. Lue tämä käyttöohje ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin kytket laitteen. Noudata kaikkia asennus- ja käyttöohjeita, kun käytät tätä laitetta. Tämän laitteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää ja huoltaa vain tarvittavan pätevyyden omaavat henkilöt. Päteväksi määritelty henkilö "omaa tiedot sähkölaitteiden ja järjestelmien rakenteesta ja käytöstä ja on saanut koulutusta niihin liittyvistä vaaroista". VAROITUS Lue käyttöohjeet, ennen kuin käytät laitetta. Jos tällä kuvalla merkittyä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai aineellinen vahinko. GB WARNINGS / SYMBOLS DANGER Death, serious injury, or fire hazard could result from improper connection of this instrument. Read and understand this manual before connecting this instrument. Follow all installation and operating instructions while using this instrument. Installation, operation, and maintenance of this instrument must be performed by qualified personnel only. The National Electrical Code defines a qualified person as one who has the skills and knowledge related to the construction and operation of the electrical equipment and installations, and who has received safety training on the hazards involved. WARNING Consult the instruction manual before using the equipment. In this manual, if the instructions preceded by this symbol are not met or done correctly, can cause personal injury or equipment damage and / or facilities.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ JÄRJESTELMÄN KUVAUS TIETOA TURVALLISUUDESTA ASENNUS ENNEN ASENNUSTA SUORITETTAVAT TARKASTUKSET KIINNITYS JA MITAT SÄHKÖASENNUKSET YLEISTÄ NORMAALI LATAUS KUNNOSSAPITO YLEISKUVAUS KOTELON AVAAMINEN KOTELON KOKOAMINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ HUOLTO Kerran kuukaudessa Kerran vuodessa TEKNINEN TUKI... 17

4 4 1. YLEISTÄ Tässä käyttöohjeessa on perustiedot seuraavasta ajoneuvon latauslaitteesta; standardin EN mukainen latauskotelo RVE-WBC-BASIC. Laatikon sisällä on tärkeitä ohjeita. Joissain tapauksissa niiden yhteydessä on erikoissymboleja. Ne tarkoittavat seuraavaa: TÄRKEÄ OHJE! VAROITUS! VAARA! SÄHKÖISKUN VAARA!

5 5 2. JÄRJESTELMÄN KUVAUS RVE-WBC-BASIC -laitteessa on standardin EN mukainen pistorasia sähköautojen lataukseen. Tavalliseen pistorasiaan verrattuna RVE-WBC-BASIC tarjoaa seuraavat edut: Järjestelmän käyttäjä voi ladata ajoneuvon akut turvallisesti, estää vilpin ja väärinkäytön. Suojaa käyttäjää sähkön aiheuttamilta vaaroilta. Virtaa syötetään ainoastaan keskeytyksettömän latausjakson aikana. Minään muuna aikana järjestelmässä ei kulje sähkövirtaa. Sähkövarkauksien esto. Toiminta keskeytyy, jos pistoke irrotetaan latauksen aikana. Siten laitteeseen ei syötetä virtaa, ennen kuin käyttäjä on taas tunnistettu. Varmistakaa että virransyöttö on keskeytynyt ennen pistokkeen irrottamista. Estää kaapelin maksimivirran ylityksen. (Tunnistaa laitteeseen kytketyn auton, joten estää ylivirran, jos autossa ei ole ylikuormitussuojaa). (MODE3) Ilmoittaa, jos autoa pitää tuulettaa. Päättelee latauspisteeseen kytketyssä autossa olevien akkujen tyypin ja tunnistaa auton hyväksymän kuormitustavan. (MODE3) Järjestelmää täydentävät komponentit: Ennakkomaksukortit (Prepaid). Saatavana ilman krediittejä (myöhemmin ladattavaksi) tai esiladattuina 5, 20, 50 tai 99 krediittiyksiköllä. Ennakkomaksukortin kirjoitin. Saatavana on kaksi mallia: o Compact, RVE-Term o ohjelmistoversio USB-laitteelle, RVE-Soft RVE-WBC-BASIC täyttää CE-vaatimukset ja tämän tyyppisiä laitteita koskevat, voimassa olevat EU-direktiivit.

6 6 Tärkeimmät suunnittelussa huomioon otetut standardit: UNE EN : UNE EN : UNE EN : UNE EN : Ajoneuvojen liittämiseen sähköverkkoon tarkoitetut pistokytkimet. Sähköajoneuvojen lataaminen. Osa 1: Enintään 250 A (vaihtosähkö) tai 400 A (tasasähkö) ajoneuvojen lataaminen. Sähköajoneuvojen lataaminen liitäntäjohdon kautta. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Sähköajoneuvojen lataaminen liitäntäjohdon kautta. Osa 21: Vaatimukset a.c./d.c. sähkön syötölle sähköajoneuvon lataamisessa liitäntäjohdon kautta. Sähköajoneuvojen lataaminen liitäntäjohdon kautta. Osa 22: Sähköajoneuvojen AC-latausasema. Muut standardit: IEC61000, IEC , IEC , IEC61010, UNE-EN55011, ISO14443A. Tässä latauskotelossa ei ole vikavirtasuojakytkintä. Latauskoteloa syöttävä lähtö pitää suojata erillisellä 30 ma:n vikavirtasuojakytkimellä. Ajoneuvoja ei saa ladata, ellei sellaista ole asennettu. Tämä laite on suunniteltu ulkokäyttöön. Sen kotelointiluokka on IP54 standardin ANSI/IEC mukaan.

7 7 3. TIETOA TURVALLISUUDESTA Älä käytä kaapeleita, elleivät ne ole virheettömiä. Älä käytä RVE-WBC-BASIC -laitetta muuhun kuin mihin se on tarkoitettu, ts. mihinkään muuhun kuin sähköajoneuvojen lataukseen. Älä tee RVE-WBC-BASIC -laitteeseen mitään muutoksia. Jos laitteeseen tehdään muutoksia, takuu raukeaa, eikä maahantuoja Finn Electric eikä valmistaja Circutor ole vastuussa mistään tulevaisuudessa ilmenevistä ongelmista. Noudata tarkasti voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Älä korjaa laitetta äläkä lisää siihen osia sen ollessa jännitteinen. Vain valtuudet omaavat ja koulutuksen saaneet henkilöt saavat puuttua laitteen sisällä oleviin, jännitteen alaisiin osiin. Tarkista aika ajoin (ainakin kerran kuukaudessa) ja aina huoltotoimien jälkeen vikavirtasuojakytkimen toiminta Pätevän sähköasentajan pitää tarkastaa asennus kerran vuodessa. Kaikki vialliset komponentit, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, pitää ottaa pois käytöstä (rikkinäiset pistokkeet, kannet, jotka eivät sulkeudu jne.). Älä käytä muita kuin CIRCUTORin alkuperäisiä varaosia.

8 8 4. ASENNUS 4.1 ENNEN ASENNUSTA SUORITETTAVAT TARKASTUKSET Varmista, etteivät laitteet ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana. Varmista, että laitteen jännite vastaa käyttöpaikan jännitettä. Varmista, että laitteen kytkennät ovat laitteen käyttömaassa ja -paikassa voimassa olevien määräysten mukaiset. 4.2 KIINNITYS JA MITAT RVE-WBC-BASIC kiinnitetään seinään neljästä kohdasta. Kiinnitystarvikkeet eivät kuulu toimitukseen, koska ne riippuvat seinämateriaalista. Laite kiinnitetään samoin kuin mikä tahansa seinään kiinnitettävä sähkölaite. Jotta kotelon kannen kiinnitysruuvit eivät vaurioituisi sitä avattaessa on käytettävä kiinnitysruuveihin sopivaa avainta.

9 9 RVE-WBC-BASIC -latauskotelon mitat Pituus 5 m * Tyypin 1 pistokytkin (SAE J1772) 5 metrin kaapelilla.

10 SÄHKÖASENNUKSET YLEISTÄ Sähköasennukset saa suorittaa vain pätevät sähköasentajat. Tämä yksikkö on suunniteltu 230 V ±10 % vaihtovirtalle. Käyttäjä on aina suojattava epäsuoralta kosketukselta 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Tätä laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa voi olla räjähdysvaara (ilmassa voi olla räjähtävä kaasuseos). Automaattisen johdonsuojakatkaisijan katkaisuvirran pitää olla vähintään 4500 A Asennuksen suorittava yritys vastaa siitä, että käytetään voimassa olevien määräysten mukaisia ja oikean vahvuisia johtimia, sopivia suojauselementtejä ja sopivia johdinpituuksia. Maadoitusliittimeen on kytkettävä maadoitusjohdin, jonka poikkipinta on vähintään 2.5 mm 2. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ MAADOITUSJOHDIN KYTKETÄÄN JA MITOITETAAN OIKEIN. Johtimien poikkipinnan pitää olla vähintään 2.5 mm 2, mutta poikkipinta voi olla olosuhteista riippuen suurempikin (pituus, johdinkanavat...). Katso REBT-asiakirjaa tai liitteitä. Asennuksen suorittava sähköasentaja vastaa siitä, että asennus on suunniteltu ja toteutettu oikein. Mallista riippuen laite osaa kommunikoida RS-485-yhteensopivien laitteiden kanssa, joten se osaa lähettää ja vastaanottaa komentoja ja tietoja. RS-485- verkkoasennus pitää tehdä standardien mukaan, mm. lineaarisuus, päättövastus, suojaus, potentiaalin tasaus,... Tietoliikenneyhteyttä voidaan parantaa kytkemällä järjestelmään R-440-moduuli tai monipistejärjestelmä; silloin tietoja voidaan tallentaa ja käyttää Ethernetin kautta.

11 11 5. KÄYTTÖ 5.1 NORMAALI LATAUS MODE3-latausasemassa on kolme lediä, VIHREÄ, ORANSSI ja PUNAINEN, jotka osoittavat laitteen tilan. READY: Osoittaa, että järjestelmä on valmis lataamaan. CHARGE: Osoittaa, että järjestelmä lataa. FAULT: Osoittaa, että järjestelmässä on häiriö. Ilman RFID-lukijaa olevan RVE-WBC-BASIC -latauskotelon toiminta. 1. Kun laite on kytketty sähköverkkoon, varmista, että se on käyttövalmis. Vihreä merkkivalo palaa. Laite on valmis lataamaan. 2. Kytke tyypin 2 pistokytkin laitteeseen ja johdon toinen pää sähköautoon. Laite suorittaa auton ja laitteen välisen turvatarkistuksen. CHARGE-merkkivalo syttyy, lataus alkaa. Lopeta lataus irrottamalla tyypin 2 pistokytkin laitteesta.

12 12 6. KUNNOSSAPITO 6.1 YLEISKUVAUS Sähköajoneuvojen latausjärjestelmä RVE-WBC-BASIC on sähkömekaaninen laite, jolla voidaan turvallisesti ladata sähköajoneuvon akkuja sekä sisätiloissa että julkisissa paikoissa ja joka voi olla jatkuvasti käyttövalmiudessa. - RVE-WBC-BASIC, Lataustapa 3 tyypin 1 mukainen latauspistoke. Tyypin 1 pistokytkin 6.2 KOTELON AVAAMINEN RVE-WBC-BASIC YAZAKI -latauskotelon sisälle pääsee avaamalla etukannen kiinnitysruuvit (mallista riippuen). HUOMAUTUS: Kantta avattaessa pitää käyttää oikean kokoista avainta, jotta ruuvit eivät vahingoittuisi.

13 13 Jatka seuraavalla tavalla: 1. Irrota laite sähköverkosta ennen kuin kosket sähkölaitteisiin. Sähkölaitteisiin saavat koskea vain valtuutetut sähköasentajat, joilla on käytössään henkilökohtaiset suojavarusteet. 2. Katkaise jännite laitetta suojaavalla vikavirtasuojakytkimellä. 3. OTA TÄMÄ HUOMIOON, KUN KATKAISET LAITTEEN JÄNNITTEEN! a. Paina TEST-painiketta. Testi osoittaa, toimiiko vikavirtasuojakytkin oikein. Tämä testi kannattaa tehdä joka kerta, kun laitteeseen puututaan. b. Jos vikavirtasuojakytkin on lauennut, keskeytä työt, kunnes sähköasentaja on korjannut vian. Muista, että testipainike ei toimi, jos vikavirtasuojakytkimessä ei ole jännitettä. c. Muista, että vikavirtasuojakytkimen liittimissä voi olla jännite, joten liittimien lähellä työskentelyä tulee välttää. Älä tee mitään toimenpiteitä jos joissain jännitteellisissä johtimissa tai niiden eristeissä tai muissa jännitteellisissä osissa on vikaa. 4. Irrota laitteen maadoitusjohdin. 6.3 KOTELON KOKOAMINEN 1. Suorita edellä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. 2. ÄLÄ UNOHDA KYTKEÄ MAADOITUSJOHTOA. 3. Testaa vikavirtasuojakytkimen toiminta. 4. OLE VAROVAINEN, KUN KYTKET VIKAVIRTASUOJAKYTKIMEN PÄÄLLE!

14 14 a. Kytke vikavirtasuojakytkin päälle kääntämällä kytkentävipua. b. Jos on kulunut pitkä aika siitä, kun vikavirtasuojakatkaisin on lauennut, toimintakoe pitää suorittaa uudelleen edellä kuvatulla tavalla. Jatka painamalla TEST -painiketta. c. Jos testi ei onnistu, kyseessä on vika. Menettele silloin vikatilanteista annettujen ohjeiden mukaisesti. 5. Sulje etukansi huolellisesti. 6.4 ENNALTAEHKÄISEVÄ HUOLTO Latauskotelolle pitää tehdä seuraavat huoltotoimet alla mainituin aikavälein: Kerran kuukaudessa: Toimintakoe. Varmista, että vikavirtasuojakytkin toimii oikein. Suosittelemme testaamaan sen aiheuttamalla maavuoto pistorasiaan (molemmista navoista sitä ei tarvitse testata) Kerran vuodessa: MUISTA KATKAISTA JÄNNITE! Tee kuukausittainen vikavirtasuojakytkimen testaus. Tarkista liitäntöjen kunto: eristeissä tai komponenteissa ei saa olla näkyviä vaurioita.

15 15 Tarkista että komponenttien liitäntäruuvit ovat tiukalla, varsinkin vikavirtasuojakytkimen ja muiden sellaisten kytkimien ruuvit, joihin pääsee käsiksi. Käytä oikeita työkaluja. Puhdista sähkölaitteiden ja alareunan alueet. Poista pöly harjalla tai siveltimellä. Tarkista pistorasiapohjan kytkennät. 6.5 VARAOSAT JA SUOSITELLUT TYÖKALUT Huolto- ja korjaustöissä tarvitaan normaaleja sähköasentajan työkaluja. Tarvitaan myös tavanomaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka töistä vastaavan henkilön pitää järjestää saataville. Tarvitaan muun muassa seuraavat työkalut: Litteä, pitkäharjaksinen sivellin. Suositellut varaosat ja niiden määrät: o Pääohjauskortti. Jos tämä kortti vaihdetaan, myös muuntaja on vaihdettava. Varaosana saatavan kortin mukana tulee muuntaja. Suosittelemme, että varaosina pidetään 1 kortti + muuntaja kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti. o Lisäpiirikortti: Jos tämä kortti vaihdetaan, myös muuntaja on vaihdettava. Varaosana saatavan kortin mukana tulee muuntaja. Suosittelemme, että varaosina pidetään 1 kortti + muuntaja kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti. o MODE3-piirikortti. Suosittelemme, että varaosina pidetään 1 MODEpiirikortti kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti. o Pistorasiapohjat. Suosittelemme, että varaosina pidetään 2 pistorasiapohjaa kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti. o Vikavirtasuojakytkin. Tarkista, että vikavirtasuojakytkimen toimintaarvo on 30 ma (= 0,030 A). Suosittelemme, että varaosina pidetään 1 vikavirtasuojakytkin kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti. o Virtarele. Suosittelemme, että varaosina pidetään 2 virtarelettä kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti. o Ylivirtasuoja. Suosittelemme, että varaosina pidetään 2 ylivirtasuojaa kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti. o Kannen kiinnitysruuvit. Suosittelemme, että varaosina pidetään 30 ruuvia kymmentä RVE-WBC-BASIC -latauskoteloa kohti.

16 KYTKENNÄT RVE-WBC-BASIC, KYTKENNÄT Yksivaihekytkennässä syöttöjännite kytketään kuvassa 1 esitetyllä tavalla Maa Vaihe Nolla Kuva 1. RVE-WBC-BASIC -latauskotelon yksivaihekytkentä

17 17 7. TEKNISET TIEDOT Taajuus Hz Lähtöjännite = Syöttöjännite Lämpötila-alue o C Kotelointiluokka IP54 Kotelon materiaali ABS Syöttöjännite 230 V~ L+N+PE ±10 % Suurin virta 16 A Suurin teho 3,2 kw Mode3 -liitäntä Tyyppi 1 Mitat (kork.x lev x syv) 320 x 225 x 125 mm Paino 8. TEKNINEN TUKI 3 kg Jos laitteeseen tulee vika tai haluatte lisätietoja ottakaa yhteyttä maahantuojaan Finn Electric Oy p / fax Porraskuja 1, Vantaa tai valmistajan tekniseen palveluun. CIRCUTOR SAT p CIRCUTOR, SA Vial Sant Jordi, s/n Viladecavalls (Barcelona) Tel , Fax: Web: Finn Electric pidättää oikeuden tehdä käyttöohjeen sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta.

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100057 (RiseAtlas450M) 50100051 (RiseAtlas450M, High humidity) SWL: 205 kg QuickTrolleySystem-järjestelmällä varustettua RiseAtlas450M-nostinta

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

VISCON HP. Käyttöohjeet. 309524B F-versio. Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 50 MPa (500 bar) Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin

VISCON HP. Käyttöohjeet. 309524B F-versio. Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 50 MPa (500 bar) Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin Käyttöohjeet VISCON HP 094B F-versio Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 0 MPa (00 bar) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Turvallisuusohjeita... 3 Näyttö- ja säätölaitteet / liitännät...

Lisätiedot