VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS Maakunnan liitto: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015. Maakunnan liitto: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto"

Transkriptio

1 Luonnos VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus Joensuun kaupunkiseudun 7 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Ilomantsi, Juuka Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun Tiedepuisto Oy Alueella toimivat korkeakoulut: Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Maakunnan liitto: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kasvusopimuksen tarkoituksena on Joensuun kaupunkiseudun kilpailukyvyn vahvistaminen yhteistyössä valtion, seudun kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Valtion ja suurten kaupunkiseutujen välisten kasvusopimusten tekeminen on linjattu hallitusohjelmassa ja valtakunnallisissa alueiden kehittämistavoitteissa vuosille Hallitusohjelman mukaan aie- ja kasvusopimuspolitiikkaa tehdään suurissa kaupunkikeskuksissa koko maassa. Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelmassa vuosille linjataan, että kasvusopimusmenettelyn piirissä ovat Helsingin seudun metropolialueen lisäksi yli asukkaan kaupunkiseudut (Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Joensuu ja Lappeenranta). Haku- ja neuvotteluvaiheen jälkeen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti puoltaa valtion ja kaupunkipolitiikan toimenpideohjelmassa mainittujen 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa. Samat kaupunkiseudut ovat mukana myös Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa. Menettelyt täydentävät toinen toisiaan: kasvusopimuksiin sisällytetään ne strategiset osaamisen kärkialat, joita edistetään INKA-ohjelmalla. Kasvusopimusmenettelyllä pyritään aikaansaamaan talouden ja elinkeinoelämän kasvua suurilla kaupunkiseuduilla. Tällä on suuri kansallinen merkitys, sillä 12 suurimmalla kaupunkiseudulla tuotetaan noin 2/3 Suomen bruttokansantuotteesta. Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Kasvusopimus on luonteeltaan aiesopimus, jossa sovitaan valtion ja suurten kaupunkiseutujen kesken strategisista kehittämisen painopisteistä vuosille Kasvusopimusmenettelyn lainsäädännöllisenä perustana on laki alueiden kehittämisestä, jonka 28 :ssä sääde-

2 tään yhteistyösopimuksen tekemisestä. Valmistelussa on noudatettu em. lain nojalla annetun asetuksen 19 :n mukaista menettelytapaa, jolla on varmistettu yhteensopivuus alueen kehittämistavoitteiden kanssa. Tavoitteet Strategiset painopisteet Toimenpiteet Kasvusopimuksen tavoitteena on tasapainoiseen luontosuhteeseen perustuen vahvistaa Joensuun kaupunkiseudun kestävää kasvua ja älykästä uudistumista. Sopimusosapuolet edistävät seuraavien strategisten painopisteiden toteuttamista: 1. Joensuun kaupunkiseudun biotalouden innovaatiokeskittymän sekä innovaatio- ja osaamisrakenteiden kehittämisedellytysten vahvistaminen 2. Kaupunkiseudun vetovoiman ja kilpailukyvyn lisääminen investointien esteitä poistamalla ja synnyttämällä kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja 3. Venäjän taloudellisen kasvun hyödyntäminen Sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavien toimenpiteiden toteuttamisesta: 1. Biotalouden innovaatiokeskittymän kehittäminen ja BIO-ICT-fotoniikka rajapintojen innovaatioiden edistäminen Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt valita Joensuun kaupungin vetovastuuseen INKA-ohjelman biotalouden pääteemaan vuosille Metsäbiotalouden osaamiskeskittymän ytimenä tulee toimimaan Vihreän kasvun keskus. Tavoitteena on, että Vihreän kasvun keskus työstää yhdessä yritysten kanssa demonstraatioita ja teknologia- tai tuotantopilotteja. Myös teknologiaevaluaatiot, markkinaselvitykset sekä kotimaisen että EU -rahoituksen järjestäminen näihin yritysten kehittämishankkeisiin ovat keskeinen osa vihreän kasvun keskuksen toimintaa. Uudet innovaatiot syntyvät osaamisalojen rajapinnoista. Biotalous-INKAn teknologista osuutta tukee erityisesti kansallisen fotoniikkaklusterin toiminnan aktivoituminen ja johdon siirtyminen Joensuuhun sekä Euroopan fotoniikan seuran (EOS) ja alan yhteistyön keskittyminen Joensuuhun. Rajapinnoilla olevan osaamisen yhdistämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi perustetaan yhteistyömalleja, osaajayhteisöjä/foorumeita ja työkaluja. Toimintaa tukee ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikkaosaaminen ja kansainväliset verkostot perustettava luonnonvarakeskus kehittää biotaloutta kokonaisvaltaisesti. Luonnonvarakeskuksen Joensuun toimipaikkaa vahvistetaan osana biotalouden innovaatiokeskittymää. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Itä-Suomen yliopisto ja Karelia Ammattikorkeakoulu edistävät alueen kehittämistä kansainvälisen tason biotalouskeskittymänä ja rajapintojen innovaatioiden edistäjänä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tukevat omilla päätöksillään edellä mainittua tavoitetta.

3 Vastuutahot: opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Joensuun kaupunki, Joensuun Tiedepuisto, Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan ELY, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2. Penttilän yrityspuisto ja Penttilänrannan SmartCity Penttilän yrityspuisto sijaitsee Penttilänrannan asuinalueen välittömässä läheisyydessä. Yrityspuistosta kehitetään biotaloutta palvelevan konepajateollisuuden hotspot-alue, jonka toimintakonsepti sisältää alueen sisäisen ja yritysten välisen synergian kehittämisen, tehostetut yritysten liiketoiminnan kehittämispalvelut ja teknologisen kehittämisen, kasvuinvestoinnit ja niiden rahoituksen sekä verkostojen rakentamisen. Yrityspuisto hyödyntää Joensuun syväsataman alueen logistisia mahdollisuuksia. Yrityspuisto ja satama sovitetaan yhteen jo käynnissä olevassa kaavahankkeessa kasvusopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityspuisto ja Penttilänranta ovat painopistealueita houkuteltaessa kansainvälisiä toimijoita ja kehitettäessä osaamislähtöisen ja alueen elinkeinorakennetta kehittävän, kohdennetun Invest in -toiminnan konseptia. Alue on ehdolla metsäkonealan kehittämis- ja demonstraatioympäristön sijoituspaikaksi. Yrityspuiston yritysten viennin, biotalouskeskittymän, fotoniikan ja tarkkuustekniikan kansainvälisten yhteyksien kehittämisen kannalta toimivat lentoliikenneyhteydet ovat tärkeitä. SmartCity Penttilänranta on Biotalous-INKAn toteutuksessa keskeinen älykkään ja ekotehokkaan rakentamisen kehittämisalusta. Alue on Joensuun tärkein täydennysrakentamiskohde, joka vastaa kooltaan noin 5 % kantakaupungin asukasmäärästä ja joka liitetään kevyen liikenteen sillalla osaksi kaupunkikeskustaa. Alueen perusidean puitteissa suunnitellaan ja toteutetaan toimintamalli, jossa vihreän kasvun johtoajatusta noudatetaan toteutuksen kaikissa vaiheissa. Innovatiivisia ratkaisuja haetaan erityisesti täydentämään jalankulkuun ja pyöräilyyn perustuvaa liikkumismallia ja liikkumisen infrastruktuuria. Keskeinen osa SmartCity Penttilänrantaa rakentuu puukerrostalojen korttelialueen ja Penttilä Timber Towerin ympärille. Toimintaa tukee Karelia Ammattikorkeakoulun puurakentaminen ja talotekniikka. Kaupunki ja muut keskeiset toimijat ovat sitoutuneet kokeiluihin ja demonstraatioihin, joissa luodaan innovatiivisten julkisten hankintojen edelläkävijämarkkinoita uuden teknologian, materiaalien ja palvelukonseptien käytölle ja kehitykselle. Vähintään 5 %:ssa investointihankinnoista haetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja edistetään valtioneuvoston hyväksymän periaatepäätöksen mukaisia kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja. Vastuutahot: Joensuun kaupunki, työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes, ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Joensuun Tiedepuisto, Josek Oy ja alueen korkeakoulut.

4 3. Joensuun ydinkeskustan laajamittaisten investointihankkeiden kehitysesteiden poistaminen Symmetrinen kaupunki -hankkeen laajamittaisten kasvua edistävien investointien toteuttaminen edellyttää Joensuun ratapiha-alueen maanomistusjärjestelyjä. Matkustajaratapihan järjestelyjen toteuttaminen luo edellytyksiä parantaa joukkoliikenteen toimivuutta ja rautatieliikenteen kilpailukykyä, vähentää ympäristökuormitusta ja lisätä turvallisuutta. Joensuun ratapihan toimivuudella ja sijainnilla on merkittävää vaikutusta koko Karjalan radan liikennöitävyyteen. Alueelle toteutetaan Nikolaintori-hanke, joka muodostuu keskustamaisesta liike-, toimisto- ja asuntorakentamisen kokonaisuudesta, jonka yhteyteen on tavoitteena toteuttaa joukkoliikenteen solmupisteeksi matkakeskus. Järjestelyyn kytkeytyy myös venäläisille matkailijoille tarjottavien palvelujen lisääminen. Alueelle sijoitetaan luovan alan teollisuuden ja kulttuurin työpaikka- ja yrityskeskittymä, jolla vahvistetaan rajapintojen hyödyntämistä mm. teollisuuden tuotekehityksessä, opetuksessa, ICT:ssa ja matkailussa. Valtiotoimijoiden yhteistyötä tiivistetään perustamalla yhteistyöelin VM:n johdolla valtion toimenpiteiden koordinoimiseksi sekä kuntien kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun vauhdittamiseksi. Tavoitteena on kehittää toimivia keinoja valtion omistamien valtiokäytöstä poistuneiden tai poistuvien alueiden, erityisesti asemanseutujen kehittämishankkeiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä maankäyttöhyötyjen kohdentamiseksi. Valtion maiden kehittämisessä ja luovuttamisessa noudatetaan valtion kiinteistöstrategian mukaisia periaatteita. Vastuutahot käynnistävät neuvottelut alueen omistusjärjestelyistä. Joensuun kaupunki ja liikennevirasto parantavat joukkoliikenteen edellytyksiä alueella ja sopivat erikseen alueen maankäytöstä, uudis- ja täydennysrakentamisesta ja toteutuskustannusten jaosta. Vastuutahot: Joensuun kaupunki, VM, LVM, YM, Liikennevirasto. 4. Kontiorannan varuskunta-alueen ja ampumahiihtokeskuksen kehittäminen Kontiorannan lakkautettavan varuskunnan alue yhdessä kansainvälisen ampumahiihtokeskuksen kanssa muodostaa Symmetrisen kaupungin tiivistyvän kasvusuunnan pohjoiseen. Alue tarjoaa hyvät puitteet hyvinvointimatkailulle ja virkistykselle. Alue mahdollistaa testialustan mm. puurakentamiselle ja energiaratkaisuille sekä taajamarakenteen suunnitelmallisen kasvun. Suomen Olympiakomitean vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä tekemässä listauksessa Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen on nimetty suomalaisen huippu-urheilun kannalta kolmanneksi merkittävämmäksi rakennushankkeeksi Olympiastadionin ja Tampereen keskusareenan jälkeen. Ampumahiihdon MM-kisat pidetään alueella vuonna Kontiolahdelle on myönnetty ampumahiihdon maailmancupin kilpailut vuosille 2014 ja 2018.

5 Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto edistävät Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen aseman vahvistamista Suomen johtavana kansainvälisten ampumahiihtotapahtumien järjestämispaikkana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut ampumahiihtokeskuksen kehittämistä. Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta valmistelevat ampumahiihtokeskuksen ylläpidon uudelleen organisointia. Kontiolahden kunta ja alueen omistajat edistävät nopeaa ratkaisua alueen uusiokäytön liikkeelle saamiseksi. Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö edistävät omalta osaltaan ydinkaupunkiseudun kannalta merkittävän alueen toteuttamista. Vastuutahot: opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kontiolahden kunta, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toteutus ja seuranta 5. Venäjän kasvavien markkinoiden ja ostovoiman hyödyntäminen Venäjän kasvavien markkinoiden ja venäläisten kuluttajien ostovoiman hyödyntäminen ovat Joensuun seudulla merkittävä kasvun lähde. Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan ylitti vuonna 2012 yli 1,5 milj. henkilöä. Rajanylityspaikan kautta kulkee maantie- ja rautatieliikenne Suomesta Sortavalaan ja Petroskoihin sekä muualle Karjalan tasavaltaan ja Venäjälle. Rajanylityspaikan infrastruktuurin, saavutettavuuden ja ylitysten sujuvoittaminen mahdollistaa merkittävän kasvun matkailussa, kaupassa, käyntiin lähteneessä palvelutoiminnassa sekä yritysten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Työttömyyden kanssa kamppailevan alueen kannalta on kyse merkittävästä työllisyyden lisäysmahdollisuudesta. Symmetrisen kaupungin rakentamisessa on mahdollisuus hyödyntää maahan suuntautuvia investointeja. Vastuutahot: liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Toimenpiteitä toteutetaan valtiontalouden ja kuntien kehysten ja talousarvioiden puitteissa. Kasvusopimuksessa sovitut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan EU:n rakennerahastojen kansallista ja alueellista suuntaamista. Osa niistä liittyy INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelman toteutukseen, osa toteutetaan Manner-Suomen EAKR-ohjelman ja muiden EU- ja Tekes-ohjelmien puitteissa. Ministeriöt, ministeriöiden alaiset virastot sekä valtion aluehallinto edistävät kasvusopimuksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista omassa päätöksenteossaan sekä huomioivat ne kansallisten politiikkalinjausten valmistelussa. Kasvusopimuksen sisällöllisiä painopisteitä edistetään mm. ELY-keskusten ohjauksessa. Joensuun kaupunkiseudun kunnat ja kuntayhteisöt ottavat kasvusopimuksessa sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisen huomioon strategioissaan ja talousarvioissaan, kaavoituksessa, omistajapolitiikassa ja konserniohjauksessa sekä muussa päätöksenteossa.

6 Pohjois-Karjalan liitto huomioi kasvusopimuksessa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet maakuntaohjelman, maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan sekä niiden toteuttamissuunnitelmien laadinnassa. Aiesopimuksen toimeenpanoa seurataan kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurkaupunkijaostossa. Toimenpiteitä voidaan tarkistaa sopimuskauden kuluessa. Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Sopimus on tarkoitus uudistaa vuoden 2015 aikana. Allekirjoitukset Helsingissä Allekirjoittajatahot ja nimet lisättävä.

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 Alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelman TTS Hyväksytty seutuhallituksessa 13.01.2010 TEM 164:00/2008

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot