EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta /0442(COD) TARKISTUKSET Mietintöluonnos Andrzej Grzyb (PE v01-00) tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (COM(2013)0919 C8-0003/ /0442(COD)) AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_LegReport PE v /92 AM\ doc

3 380 Jadwiga Wiśniewska Liite I 2 kohta 2. Keskisuuren polttolaitoksen tyyppi; 2. Keskisuuren polttolaitoksen tyyppi (dieselmoottori, kaasuturbiini, kaksoispolttoainemoottori, muu moottori, muu polttolaitos); 381 Jadwiga Wiśniewska Liite I 4 kohta 4. Keskisuuren polttolaitoksen käyttöönottopäivä; 4. Keskisuuren polttolaitoksen käyttöönottopäivä tai onko käyttöönottopäivä myöhäisempi [kolme vuotta sen jälkeen kun direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä]; 382 Jadwiga Wiśniewska Liite I 6 kohta 6. Keskisuuren polttolaitoksen odotettu käyttötuntien määrä ja keskimääräinen Poistetaan. AM\ doc 3/92 PE v01-00

4 kuormitus käytössä; 383 Jadwiga Wiśniewska Liite I 7 kohta 7. Sovellettavat päästöjen raja-arvot ja toiminnanharjoittajan allekirjoittama vakuutus siitä, että laitosta käytetään kyseisten raja-arvojen mukaisesti asianomaisesta 5 artiklassa tarkoitetusta päivästä; Poistetaan. 384 Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Stefan Eck, Eleonora Forenza Liite I 8 kohta 8. Jos 5 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, toiminnanharjoittajan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, ettei laitosta käytetä yli 300 tuntia vuodessa; Poistetaan. 385 Jadwiga Wiśniewska Liite I 8 kohta PE v /92 AM\ doc

5 8. Jos 5 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, toiminnanharjoittajan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, ettei laitosta käytetä yli 300 tuntia vuodessa; 8. Jos 5 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa tai 5 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, toiminnanharjoittajan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, ettei laitosta käytetä yli tuntia vuodessa viiden vuoden jakson liukuvana keskiarvona; 386 Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli Liite I 8 kohta 8. Jos 5 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, toiminnanharjoittajan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, ettei laitosta käytetä yli 300 tuntia vuodessa; 8. Jos 5 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa tai 5 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, toiminnanharjoittajan on annettava allekirjoitettu vakuutus siitä, ettei laitosta käytetä yli 500 tuntia vuodessa; 387 Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Stefan Eck, Eleonora Forenza Liite II 1 kohta Kaikki tässä liitteessä vahvistetut päästöjen raja-arvot on määritettävä 273,15 K:n lämpötilassa ja 101,3 kpa:n paineessa ja savukaasujen vesihöyrypitoisuuden mukaan tehtävän korjauksen jälkeen sekä standardoituna happipitoisuuteen, joka on Kaikki tässä liitteessä vahvistetut päästöjen raja-arvot on määritettävä 273,15 K:n lämpötilassa ja 101,3 kpa:n paineessa ja savukaasujen vesihöyrypitoisuuden mukaan tehtävän korjauksen jälkeen sekä standardoituna happipitoisuuteen, joka on AM\ doc 5/92 PE v01-00

6 kiinteitä polttoaineita käyttävien polttolaitosten osalta 6 prosenttia, nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita käyttävien muiden polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien osalta 3 prosenttia sekä moottoreiden ja kaasuturbiinien osalta 15 prosenttia. kiinteitä polttoaineita käyttävien polttolaitosten osalta 6 prosenttia sekä moottoreiden ja kaasuturbiinien nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita käyttävien polttolaitosten osalta 3 prosenttia. Justification for the whole annex II Medium Combustion Plants shall be required to apply best available techniques as it is the case for larger installations and as it is already required in some Member States. This would create a level playing field for the sector concerned. Justification on NOx The Commission s proposal s emission limit values for NOx are extremely weak compared to what is already required in several national legislations and compared to what is nowadays technically achievable. NOx emissions can be significantly reduced with the use of several existing abatement techniques. End of pipe technology such as SCR and SNCR lead to emissions below 100 mg/nm3. In the case of natural gas fired boilers, an emission limit value of 70 mg/nm3 can be achieved simply with the help of primary abatement technology such as low NOx-burners. For engines, existing abatement techniques can lead to NOx emissions below 30 mg/nm3. Justification on PM PM emissions can be significantly reduced with the use of fabric filters or electrostatic precipitators. With such equipment in place, plants can easily reach PM levels below 10 mg/nm3, and even 1 mg/nm3 for the best performing filters. Tight PM emission limits are particularly important from a health point of view, PM being the pollutant with the highest estimated impact on human health. Justification on SO2 For boilers using liquid and solid fuel, the use of low sulphur fuel combined existing abatement techniques such as dry sorbent injection can lead to emissions below 150mg/Nm³ and 100 mg/nm³ respectively. Biomass and gas boilers emit relatively low SO2 emissions. Engines using liquid fuel should be required to use fuel with a low sulphur (0.05% sulphur content) as a way to reach emission levels < 5 mg/nm³. Low sulphur fuel leads to reduced SO2 emissions into the air. A fuel quality requirement is therefore an effective and costeffective way of reducing SO2 emissions. Justification on additional pollutants PE v /92 AM\ doc

7 The Commission left out a wide range of pollutants which can be emitted by medium combustion plants and have a harmful effect on human health and the environment. The proposed emission limits are based on existing technology and would ensure a more comprehensive approach to reducing air pollution from medium combustion plants. Justification on mercury Mercury is a highly toxic metal, in particular when it turns into methylmercury, its most dangerous form. Methylmercury has the capacity to accumulate in organisms and concentrate in food chains, especially in fish. Even at low doses, it can seriously affect the nervous system and harm immune and reproductive systems. It has serious effects on brain development and can pass through both the placental and blood-brain barriers. Children and women of childbearing age are therefore most at risk. Existing abatement techniques can result in monthly average emissions below 10 µg/nm3 or 3 µg/nm³, depending on the equipment used. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 388 Kateřina Konečná Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30(1) (1) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot Nimelline kiinteät AM\ doc 7/92 PE v01-00

8 n lämpöteh o (MW) raskas : SO (1a)(1b) (1c) (1d) > (1a)(1b) (1g) - 35 (1f) > (1a)(1b) (1f) : NOX : pöly (1e) 50 (1e) > > (1a) Arvoa ei sovelleta laitoksiin, jotka käyttävät yksinomaan kiinteää puua. (1b) 300 mg/nm3 olkea käyttävien laitosten tapauksessa. (1c) 1. tammikuuta 2035 saakka 1700 mg/nm3. (1d) 400 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus). (1e) 1. tammikuuta 2035 saakka 100 mg/nm3. (1f) 170 mg/nm3 biokaasun tapauksessa. (1g) 1. tammikuuta 2035 saakka 850 mg/nm Jadwiga Wiśniewska Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas PE v /92 AM\ doc

9 SO NOX Hiukkaset 30(1) (1) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden nykyisten keskisuurten polttolaitosten, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 1 5 MW, moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot kiinteät Kaasuöljy kaasuöljy SO2 200 (1a) (1b) (1c) (1d) NOX Hiukkaset 50 (1e) 50 (1e) (1a) Arvoa ei sovelleta laitoksiin, jotka käyttävät yksinomaan kiinteää puua. (1b) 300 mg/nm3 olkea käyttävien laitosten tapauksessa. (1c) 1. tammikuuta 2035 saakka 1700 mg/nm3 raskasta ä käyttävien laitosten tapauksessa. (1d) 400 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus). (1e) 1. tammikuuta 2035 saakka 100 mg/nm Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Stefan Eck, Eleonora Forenza Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas AM\ doc 9/92 PE v01-00

10 SO NOX Hiukkaset 30 (1) (1) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät (1 a) raskas (1a) (1a) SO NOX (1b) 100 (1b) 100 (1b) Hiukkaset Elohopea (1c) Dioksiinit ja furaanit (1d) Hiilimonoksi di Orgaanisen hiilen kokonaispito isuus ,1 0,1 0,1 0, ( 1a ) polttoaineiden rikkipitoisuus ei saisi ylittää arvoa 0,05% ( 1b ) 350 mg/nm³ jos on teknisesti mahdotonta käyttää päästöjä vähentävää tekniikkaa ( 1c ) päästöjen raja-arvot ilmaistuna µg/nm³ ( 1d ) päästöjen raja-arvot ilmaistuna µg/nm³ Ks. liitteen II 1 kohdan perustelu. 391 Jytte Guteland PE v /92 AM\ doc

11 Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30(1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 100(1) (1) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Or. xm Raja-arvot olisi asetettava parhaita saatavilla olevia tekniikkoja käyttämällä, mikä on nykyisin sovellettava lähestymistapa suuremmissa laitoksissa ja pakollinen eräissä jäsenvaltioissa. Pienten polttolaitosten hiukkaspäästöjen raja-arvoja ei pitäisi asettaa sellaisiksi, että ne rajoittavat biopolttoaineiden käyttöä. Liian alhaiset raja-arvot suosisivat öljyä ja kaasua, joista pääsee pienempiä määriä hiukkasia, mutta se lisäisi fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. AM\ doc 11/92 PE v01-00

12 392 Seb Dance Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. For NOx limits, the ELVs presented in Annex II of the MCP Directive Proposal are significantly higher than those found in many existing member states' legislation. Some proposed figures are higher than the raw exhaust emission values for many systems in operation today. The proposed values lag behind existing market practice and behind existing PE v /92 AM\ doc

13 technology, and far from the levels needed to improve European citizens air quality. The values in the proposed amendment reflect existing emission values that are well within the range of proven and commercially available NOx abatement techniques. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 393 Christel Schaldemose Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO2 300 (1a) NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1a ) 300 mg/nm3 olkea käyttävien laitosten tapauksessa. ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. AM\ doc 13/92 PE v01-00

14 Straw contains more sulfur than wood and the sulfur content can vary quite a lot. It can be foreseen that the SO2 emission from existing plants will be higher than the emission limit value in the proposal of the directive in case of using straw with high sulfur content as fuel. Compliance with an emission limit value on 200 mg SO2/m3 would imply investments in retrofit of flue gas cleaning device on existing straw-fired plants, which might not be economically viable for the specific plant. The straw-fired plants are an important part of heat and combined heat and power production in for example Denmark, which is a prioritised mean to reduce fossil fuel consumption. For these reasons separate emission limit values is proposed for SO2 for existing straw fired boilers, which is 300 mg/nm3 at 6 % O2. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 394 Valentinas Mazuronis Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät PE v /92 AM\ doc

15 raskas SO NOX Hiukkaset 150 (1) (1) 150 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 10 MW käyttämällä pääasiallisena polttoaineena kiinteää a, jos 5 a artiklassa mainitut ehdot täyttyvät. Locally sourced biomass is a widely used energy source in several sparsely populated member states with large forest areas. Biomass is often a dominant fuel for heating in smaller communities outside of the main urban areas. In these small communities centralised use of biomass in district heating has improved the local air quality by replacing individual heating systems with higher emissions and lower stacks. There is no evidence that centrally used biomass has worsened air quality significantly. The Commission proposal sets relatively low dust emission limit values for all solid fuel combustion, achievable only by costly secondary flue gas treatment either with fabric filter or electrostatic precipitator. The investment cost of an electrostatic precipitator is approximately euros for a 1-10 MW plant and the total costs of retrofitting these technologies to existing plants are estimated to be 2-3 times the equipment cost. The poor cost efficiency for retrofits to existing plants has been demonstrated in several cost calculations. The situation is particularly problematic in rural areas where the potential human health gains are relatively low compared to urban areas. Emission limit value 150 mg/nm3could be achieved with multicyclones. In majority of the cases this emission limit value would require replacement of the existing multicyclones or other dust abatement techniques with modern multicyclones. The investment cost for multicyclones is approximately 20% of the investment cost of the electrostatic precipitator. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 395 Christofer Fjellner Liite II 1 osa 1 taulukko AM\ doc 15/92 PE v01-00

16 Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO (1a) NOX (1b) Hiukkaset 50 (1c) (1a) 400 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa ja 200mg/Nm3 masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa. (1b) 300 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tai masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (1c) 200 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 10 MW. (1) The ELVs for solid biomass boilers 1-10 MW should allow for the use of multicyclones as abatement technique. Emission. Regarding For solid biomass plants between 10 and 50 MW, the ELV should be 50 mg/nm3 in line with the Gothenburg Protocol. The increased use of bioenergy is part of actions to reach the general EU objectives of PE v /92 AM\ doc

17 reducing the emissions of greenhouse gases. Emissions from biomass are considered carbon neutral. Biomass is renewable and can substitute fossil carbon fuels and products. As the use of bioenergy is beneficial from a climate aspect, its use should be promoted and not hindered, e.g. by introducing too stringent ELV on existing small biomass fuelled combustion plants. The new installations are able to meet the stricter requirements. (2)(3) Iron and steel gases are produced in the normal operation of the steelmaking process in mainly two different facilities: Coke ovens (Coke oven gas - COG) and Blast Furnaces (Blast Furnace gas - BFG). The primary task of the energy management in the steel industry is to reduce the primary energy consumption by using these gases and avoiding simple flaring (waste of resources). The particularities of these gases need to be addressed, in line with the Industrial Emissions Directive, and ensure coherence in the MCPD, due to its origin, treatment and composition. The main driver for the SOx emissions is direct linked with the composition of the I&S process gases. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 396 Nils Torvalds Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät AM\ doc 17/92 PE v01-00

18 raskas SO NOX Hiukkaset 50 (1) ( 1 ) 150 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 10 MW käyttämällä pääasiallisena polttoaineena kiinteää a, kunhan komissio on hyväksynyt 5 artiklan a kohtaan tehtävän poikkeuksen hallinnollisesta alueesta tai vyöhykkeestä sillä alueella, jossa laitos sijaitsee. Locally sourced biomass is a widely used energy source in several sparsely populated member states with large forest areas. Biomass is often a dominant fuel for heating in smaller communities outside of the main urban areas. In these small communities centralised use of biomass in district heating has improved the local air quality by replacing individual heating systems with higher emissions and lower stacks. There is no evidence that centrally used biomass has worsened air quality significantly. The Commission proposal sets relatively low dust emission limit values for all solid fuel combustion, achievable only by costly secondary flue gas treatment either with fabric filter or electrostatic precipitator. The investment cost of an electrostatic precipitator is approximately euros for a 1-10 MW plant and the total costs of retrofitting these technologies to existing plants are estimated to be 2-3 times the equipment cost. The poor cost efficiency for retrofits to existing plants has been demonstrated in several cost calculations. The situation is particularly problematic in rural areas where the potential human health gains are relatively low compared to urban areas. Emission limit value 150 mg/nm3could be achieved with multicyclones. In majority of the cases this emission limit value would require replacement of the existing multicyclones or other dust abatement techniques with modern multicyclones. The investment cost for multicyclones is approximately 20% of the investment cost of the electrostatic precipitator. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 397 Roberts Zīle Liite II 1 osa 1 taulukko PE v /92 AM\ doc

19 Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. The emission limit values in Annexes II shall be amended in order to set less stringent values for both new and existing medium combustion plants, especially for those plants using biomass (including peat) as a domestic energy source. The originally proposed emission limit values are set too high and would require disproportional additional costs for operators of smaller and medium plants to meet these limits. That could lead to generally increased costs of heat energy supply for society, as one should take into account that notable part of those plants are being used, for instance, in hospitals, schools and various establishment of social services. The amended values are set taking into account calculations on emissions of plants using peat. AM\ doc 19/92 PE v01-00

20 (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 398 Merja Kyllönen, Anneli Jäätteenmäki Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 50 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 10 MW käyttämällä kiinteää a pääasiallisena polttoaineena. PE v /92 AM\ doc

21 The dust emission limit value for existing MW biomass plants should be more in line with the Gothenburg protocol (30 mg/nm³ in 11 % excess O2 for these plants, which is 45 mg/nm³ in 6 % excess O2). Emission limit value 50 mg/nm3 has been widely applied in national legislation in several MS and it can be achieved using a multiple technologies. In biomass combustion there is high potential to utilise flue gas condensation with additional heat recovery. With this technology emission limit value 50 mg/nm3 could be achieved. In order to achieve current lower emission limit values electrostatic precipitators or fabric filters need to be used. Locally sourced biomass is a widely used energy source in several sparsely populated member states with large forest areas. Biomass is often a dominant fuel for heating in smaller communities outside of the main urban areas. In these small communities centralised use of biomass in district heating has improved the local air quality by replacing individual heating systems with higher emissions and lower stacks. There is no evidence that centrally used biomass has worsened air quality significantly. The Commission proposal sets relatively low dust emission limit values for all solid fuel combustion, achievable only by costly secondary flue gas treatment either with fabric filter or electrostatic precipitator. The investment cost of an electrostatic precipitator is approximately euros for a 1 10 MW plant and the total costs of retrofitting these technologies to existing plants are estimated to be 2 3 times the equipment cost. The poor cost efficiency for retrofits to existing plants has been demonstrated in several cost calculations. The situation is particularly problematic in rural areas where the potential human health gains are relatively low compared to urban areas. Emission limit value 150 mg/nm3 could be achieved with multicyclones. In majority of the cases this emission limit value would require replacement of the existing multicyclones or other dust abatement techniques with modern multicyclones. The investment cost for multicyclones is approximately 20 % of the investment cost of the electrostatic precipitator. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 399 Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät AM\ doc 21/92 PE v01-00

22 raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO (-1a) NOX Hiukkaset 30 (1) (-1a) 500 mg/nm 3 turvetta käyttämällä ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Turpeen korkeampi rikkipitoisuus tarkoittaa hieman suurempia päästöjä. 400 Yana Toom Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot PE v /92 AM\ doc

23 kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) (1) Jos ilmanlaatudirektiivin 2008/50/EY noudattaminen hiukkaspäästöjen (PM 2,5 ja PM10) suhteen varmistetaan, raja-arvo on 150mg/Nm3. Estonia is a forest-rich country: approximately half of our territory is covered with forests that are managed in a sustainable way. Thus, bioenergy plays an important role in our energy production and meeting the renewable energy use and greenhouse gas reduction targets. Energy production from solid biomass (mainly wood) is currently ca 8,3 TWth per year with a potential to rise up to 18 TWth per year. Therefore, Estonia has supported and promoted the usage of solid biomass and other renewable energy sources in heat and electricity production over the past years and foresees a further increase in the post-2030 energy strategy. To that end, Estonian operators have retrofitted their combustion plants accordingly. The Proposal for the MCP Directive as it stands right now foresees extremely strict emission limit values for dust that would affect mostly already existing smaller plants in rural areas (out of 1000 MCPs in Estonia, 80% of them fall into the category of 1-5 MWth) and thus, this AM\ doc 23/92 PE v01-00

24 would mean heavy investments all over again. Estonia has one of the best air quality levels in the world and the contribution of MCP-s to the air pollution is insignificant (they provide only 13% of sulphur dioxide (SO2) emissions, 6% of nitrogen oxide (NOx) emissions and 10-15% of dust emissions). Therefore, to justify the investments already made, new emission limit values for dust from solid biomass for existing plants should be achievable when using multicyclone (e.g. dust emission limit of 150 mg/nm3). An alternative would be to allow higher emission values (up to 150 mg/nm3) only in those regions where the overall ambient air quality does not exceed the limits set in the Ambient Air Quality Directive 2008/50/EC. (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 401 Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot ja johdannaiset (bio-öljyt) kiinteät raskas PE v /92 AM\ doc

25 SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Nestemäiset bio voivat korvata fossiiliset t (LFO ja HFO) lämmityskattiloissa, jos primääriset päästövähennystoimet sallitaan. Biomassan korkeampi vety- ja tuhkapitoisuus johtaa samoihin NOx ja hiukkaspäästöihin kiinteä kin. Siksi nestemäisiä biopolttoaineita (kuten pyrolyysiöljy) olisi pidettävä kiinteänä na päästörajoitusarvoissa. 402 Elisabeth Köstinger Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät AM\ doc 25/92 PE v01-00

26 raskas SO2 200 (-1a) NOX Hiukkaset 30 (1) (-1a) Arvoa ei sovelleta laitoksiin, jotka käyttävät yksinomaan kiinteää puua. (1) 75 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. 403 Seb Dance Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO PE v /92 AM\ doc

27 NOX Hiukkaset 30 (1) CO ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Hiilirajojen suhteen ks. johdanto-osan kappaleeseen 11 a (uusi) tehtyä tarkistusta. Luvut ovat peräisin EU:n jäsenvaltioiden hyvistä käytännöistä ja kokemuksista. 404 Elisabetta Gardini Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot Nimellinen lämpöteho kiinteät raskas AM\ doc 27/92 PE v01-00

28 (MW) : SO (1a)(1b) (1c) (1d) > (1a)(1b) (1c) - 35 > (1a)(1b) (1g) - 35 : NOX (1h) 250 (1i) : pöly (1e) 50 (1e) > > (1 a) Arvoa ei sovelleta laitoksiin, jotka käyttävät yksinomaan kiinteää puua. (1 b) 300 mg/nm3 olkea käyttävien laitosten tapauksessa. (1 c) 1. tammikuuta 2035 saakka 1700 mg/nm3. (1d) (1f) (1d) (1f) (1 d) 400 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa ja 200mg/Nm3 masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus). (1 e) 1. tammikuuta 2035 saakka 200 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 10 MW. (1 f) 170 mg/nm3 biokaasun tapauksessa. (1 g) 1. tammikuuta 2035 saakka 850 mg/nm3. (1 h) 350 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. (1 i) 300 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tai masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus) ja ennen 27. marraskuuta 2002 luvan saaneiden polttolaitosten tapauksessa tai niiden toiminnanharjoittajien tapauksessa, jotka olivat toimittaneet kokonaan täytetyn lupahakemuksen kyseistä päivää varten, jos laitos aloitti toimintansa viimeistään 27. marraskuuta 2003, jos lupa myönnettiin ennen marraskuuta Komission ehdotuksessa rikkidioksidia koskevat päästöjen raja-arvot edellyttäisivät päästöjen vähentämistä koskevan tekniikan käyttämistä raskasta ä käyttävissä keskikokoisissa polttolaitoksissa, mikä aiheuttaisi äärimmäisen suuria kustannuksia. Huomattava määrä niistä on pk-yritysten omistuksessa ja kuuluu kotitalouksien lämmittämisen, kemian-, paperi-, rakennus-, elintarvike- tai muuhun tehdasteollisuuteen. 405 Alberto Cirio PE v /92 AM\ doc

29 Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) CO ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Viittaus johdanto osan 11 kappaleen a kohtaan tehtyyn tarkistukseen. Luvut ovat peräisin EU:n jäsenvaltioiden hyvistä käytännöistä ja kokemuksista. AM\ doc 29/92 PE v01-00

30 406 Yana Toom Liite II 1 osa 1 taulukko Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO NOX Hiukkaset 30 (1) ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. Olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten päästöjen raja-arvot 1. Muiden keskisuurten polttolaitosten moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen rajaarvot kiinteät raskas SO (-1a) NOX Hiukkaset 30 (1) (-1a) 800 mg/nm 3 polttolaitoksissa, joissa poltetaan teollisuuden päästöistä annetun direktiivin (direktiivin 2010/75/EY liitteen I 1.4. kohdan b alakohtaa) mukaisten toimien sivutuotteena syntyviä kaasumaisia sivutuotteita. ( 1 ) 45 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden lämpöteho on enintään 5 MW. PE v /92 AM\ doc

31 The oil shale industry is of great importance for Estonia - in addition to socioeconomic effects, it is a sector closely linked to our energy security, export, energy mix etc. Due to large scale shale oil production in Estonia, the new emission limits for gaseous fuels other than natural gas would affect the sector remarkably. Namely the by-product of the shale oil production retort gases is used as a source of fuel in nearby heating and electricity plants. This is the most optimal way to use these by-product gases (which in essence is an indigenous fuel). The proposed SO2 emission limit value for gaseous fuels other than natural gas 35 mg/nm3 is not achievable in these circumstances, due to the consistency of the retort gases. We have two medium size combustion plants using retort gases as a fuel. Estonia proposes to raise emission limit value of SO2 for gaseous fuels, other than natural gas. The Industrial Emission Directive foresees a higher SO2 emission limit values for large combustion plants put in operation significantly before the implementing date of the Directive itself (Annex V, Part I, point 3 of IED). Thus, there is no reason to treat smaller plants under the MCP Directive more strictly, especially if they have started operating long before the ongoing discussions on the MCP Directive (as is the Estonian case). (a ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 407 Jadwiga Wiśniewska Liite II 1 osa 1 a taulukko (uusi) Muiden nykyisten keskisuurten polttolaitosten, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 5 MW, moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot laitokset moottorit ja kaasuturbiinit. kiinteät Kaasuöljy kaasuöljy SO2 200 (1a) (1b) 400 (1c) (1d) - 35 NOX Hiukkaset 30 (1g) 30 (1g) (1 a) Arvoa ei sovelleta laitoksiin, jotka käyttävät yksinomaan kiinteää puua. (1e) (1f) AM\ doc 31/92 PE v01-00

32 (1 b) 300 mg/nm3 olkea käyttävien laitosten tapauksessa. (1 c) mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 5 20 MW. (1 d) 1. tammikuuta 2035 saakka 850 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 5 20 MW ja jotka käyttävät raskasta ä. (1 f) 400 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa ja 200 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus). (1 e) 170 mg/nm3 biokaasun tapauksessa. (1 f) 50 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 5 20 MW. 408 Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Stefan Eck, Eleonora Forenza Liite II 1 osa 2 taulukko 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit NOX Moottorit 190 (1) 190 (2) 190 (2) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit ( 1 ) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. ( 2 ) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. ( 3 ) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit 5-15 PE v /92 AM\ doc

33 NOX Moottorit Hiukkaset Formaldehydit: Metaani Hiilimonoksidi Kaasuturbiinit (3) Moottorit ja kaasuturbiinit Moottorit ja kaasuturbiinit Moottorit ja kaasuturbiinit Moottorit ja kaasuturbiinit ( 1a ) Polttoaineiden rikkipitoisuus ei saisi ylittää arvoa 0,05% ( 3 ) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. Ks. liitteen II 1 kohdan perustelu. 409 Jadwiga Wiśniewska Liite II 1 osa 2 taulukko 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit NOX Moottorit 190 (1) 190 (2) 190 (2) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit ( 1 ) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. ( 2 ) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. AM\ doc 33/92 PE v01-00

34 ( 3 ) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 2. Olemassa olevien moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot SO2 Polttolaitoksen tyyppi Moottorit ja kaasuturbiinit Kaasuölj y kaasuöljy NOX Moottorit 190 (-1c) 190 (1) (1a) 190 (2) 190 (2) Hiukkaset Kaasuturbiinit (3) Moottorit ja kaasuturbiinit (-1a) 60 mg/nm³ biokaasun tapauksessa (3a) - - (-1a) (-1b) (-1b) 130 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa ja 65 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus). (-1c) 250 mg/nm³ sellaisen moottorin tapauksessa, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on 1 5 MW ja sellaisten dieselmoottorien tapauksessa, joiden rakentaminen aloitettiin ennen 18. toukokuuta (1) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. (1a) 250 mg/nm³ sellaisen moottorin tapauksessa, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on 1 5 MW, kun käytetään raskasta ä, 225 mg/nm³ sellaisen moottorin tapauksessa, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on 5 20 MW, kun käytetään raskasta ä. (2) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. (3) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. (3a) 20 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 1 20 MW. 410 Elisabetta Gardini Liite II 1 osa 2 taulukko PE v /92 AM\ doc

35 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit NOX Moottorit 190 (1) 190 ( 2) 190 (2) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit ( 1 ) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. ( 2 ) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. (3) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit (3a)(3b) NOX Moottorit 190 (1) 230 (2) 190 (2) Hiukkaset Kaasuturbiinit (3) Moottorit ja kaasuturbiinit (1) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: 10 (3c) - - (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. 700mg/Nm3 sellaisen moottorin tapauksessa, johon sovelletaan primäärisiä toimia NOx-päästöjen rajoittamiseksi. (2) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. (3) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. (3a) 60 mg/nm3 biokaasun tapauksessa. (3b) 130 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa ja 65 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa (rauta- ja terästeollisuus). AM\ doc 35/92 PE v01-00

36 (3c) 20 mg/nm3 niiden laitosten osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 1 15 MW. 411 Nils Torvalds Liite II 1 osa 2 taulukko 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit NOX Moottorit 190 (1) 190 (2) 190 (2) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit ( 1 ) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. ( 2 ) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. ( 3 ) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Polttolaitoksen tyyppi Kaasuöljy polttoainee t kaasuöljy SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit (3a) NOx Moottorit (3b)(3c)(3d) 190 (1) 190 (1) 190 (2) 190 (2) Hiukkaset Kaasuturbiinit (3) Moottorit ja kaasuturbiinit - 50 (3e) - - PE v /92 AM\ doc

37 ( 1 ) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. ( 2 ) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. ( 3 ) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. ( 3a ) Vasta 1. tammikuuta 2025 jälkeen (> 5 MW laitokset), muussa tapauksessa 2030, 295 mg/nm 3 sellaisten dieselmoottorien osalta, jotka kuuluvat pieneen erilliseen verkkoon tai erittäin pieneen erilliseen verkkoon. ( 3b ) Moottoreille, jotka ovat toiminnassa enintään tuntia vuodessa, voidaan myöntää poikkeus näiden päästöjen raja-arvojen noudattamisesta, jos niihin sovelletaan primäärisiä toimia NOx-päästöjen rajoittamiseksi ja jos ne noudattavat alaviitteessä 3c esitettyjä päästöjen raja-arvoja. ( 3c ) Moottorit joiden rakentaminen aloitettiin ennen 18. toukokuuta 2006: mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta nestemäisen polttoaineen moodissa, mg/nm³ sellaisten dieselmoottoreiden osalta, joiden pyörimisnopeus on rpm ja kokonaislämpöteho enintään 20 MW, ja mg/nm³ sellaisten dieselmoottoreiden osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 MW; 750 mg/nm³ sellaisten dieselmoottoreiden osalta, joiden pyörimisnopeus on > rpm. ( 3d ) Moottorit joiden rakentaminen aloitettiin 18. toukokuuta 2006 jälkeen: mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta nestemäisen polttoaineen moodissa, mg/nm³ sellaisten dieselmoottoreiden osalta, joiden pyörimisnopeus on rpm ja kokonaislämpöteho enintään 20 MW, ja mg/nm³ sellaisten dieselmoottoreiden osalta, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 MW; 750 mg/nm³ sellaisten dieselmoottoreiden osalta, joiden pyörimisnopeus on > rpm. ( 3e ) 1. tammikuuta 2025 mennessä 75mg/m3 pienessä erillisessä verkossa tai erittäin pienessä erillisessä verkossa. Olemassa olevien laitosten rajat eivät saa olla tiukempia uudella laitoksella. 412 Jytte Guteland Liite II 1 osa 2 taulukko 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot AM\ doc 37/92 PE v01-00

38 Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit NOX Moottorit 190 (1) 190 (2) 190 (2) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit (1) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. (2) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. (3) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit 5-15 NOX Moottorit 30 (1) 30 (2) 30 (2) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit (1) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. (2) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. (3) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 413 Christofer Fjellner Liite II 1 osa 2 taulukko 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot PE v /92 AM\ doc

39 Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit NOX Moottorit 190 ( 1 ) 190 ( 2 ) 190 ( 2 ) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit ( 1 ) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: (i) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; (ii) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. ( 2 ) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. ( 3 ) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 2. Moottoreiden ja kaasuturbiinien päästöjen raja-arvot Laitostyyppi Nestemäiset SO2 Moottorit ja kaasuturbiinit (-1a) NOX Moottorit 190 ( 1 ) 190 ( 2 ) 190 ( 2 ) Kaasuturbiinit (3) Hiukkaset Moottorit ja kaasuturbiinit ( -1a ) 130 mg/nm³ lämpöarvoltaan vähäisten koksiuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa ja 65mg/Nm3 masuunissa tuotettujen kaasujen tapauksessa. ( 1 ) 1850 mg/nm³ seuraavissa tapauksissa: ( i ) diesel-moottorit, joiden rakentaminen aloitettiin ennen ; ( ii ) kaksoispolttoainemoottorit nestemäisen polttoaineen moodissa. ( 2 ) 380 mg/nm³ kaksoispolttoainemoottorien osalta kaasumaisen polttoaineen moodissa. ( 3 ) Päästöjen raja-arvoja sovelletaan ainoastaan yli 70 prosentin kuormituksessa. 414 Alberto Cirio Liite II 1 osa 2 taulukko AM\ doc 39/92 PE v01-00

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

TÄUBLER OY. Vuorimiehenkatu Helsinki Finland. Puh: Fax:

TÄUBLER OY. Vuorimiehenkatu Helsinki Finland. Puh: Fax: TÄUBLER OY Vuorimiehenkatu 21 00140 Helsinki Finland Puh: 09-175 491 Fax: 09-175 735 TÄUBLER OY Perustettu vuonna 1990 Itsenäinen suomalainen yritys Myy ja markkinoi edustamiaan tuotteita; SIEMENS H+H

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5. ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma 6.4.2017 Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Manni Hiilineutraali kaupunkialue 2040 mennessä Turun

Lisätiedot

Metsien vertailutason määrittäminen taustat ja tilanne

Metsien vertailutason määrittäminen taustat ja tilanne Asia: U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura 28.6.2016 Kestävä energiahuolto Järkevä energian käyttö Rational Use of Energy (RUE) - Energian säästö - Energiatehokkuus Integration Sustainability

Lisätiedot

Defining nearly zero in Finland - FInZEB

Defining nearly zero in Finland - FInZEB Defining nearly zero in Finland - FInZEB HP4NZEB-seminar 15.06.2015 1 A nearly zero energy (EPBD) (EU Energy Performance of Buildings Directive) Extremely high energy efficiency Energy demand is covered

Lisätiedot

Jätevoimala on pääkaupunkiseudun merkittävin jätehuoltohanke. Jätevoimala on Vantaan Energialle tärkeä peruskuormalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon.

Jätevoimala on pääkaupunkiseudun merkittävin jätehuoltohanke. Jätevoimala on Vantaan Energialle tärkeä peruskuormalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon. Vantaan Jätevoimala Lähtökohdat Jätevoimala on pääkaupunkiseudun merkittävin jätehuoltohanke. Jätevoimala on Vantaan Energialle tärkeä peruskuormalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon. Polttoaineesta 90 %

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.9.2012 A7-0164/ 001-007 TARKISTUKSET 001-007 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Linda McAvan Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004

Lisätiedot

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo Greenfield Consulting Ltd PHONE: +358 40 502 8300 Reelinki 30, 01100 Itäsalmi, Finland FAX: +358 9 8683 6980 www.greenfieldconsulting.fi E-MAIL: herkko@greenfieldconsulting.fi

Lisätiedot

Alkuperätakuun aamupäivä Kaija Niskala. Uusiutuvan energian direktiivin RED II muutosehdotukset

Alkuperätakuun aamupäivä Kaija Niskala. Uusiutuvan energian direktiivin RED II muutosehdotukset Alkuperätakuun aamupäivä 5.4.2017 Uusiutuvan energian direktiivin RED II muutosehdotukset Alkuperätakuiden velvoite alkuperätakuut ovat pakollisia uusiutuvalle energian tuotannolle sähkölle ja kaasulle

Lisätiedot

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 7.10.2016 Eduskunta/Ympäristövaliokunta What did we agree in Paris 2015? Country

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Kaasutukseen perustuvat CHP-tekniikat. ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari, Joensuu, 8-9.10.2013

Kaasutukseen perustuvat CHP-tekniikat. ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari, Joensuu, 8-9.10.2013 Kaasutukseen perustuvat CHP-tekniikat ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari, Joensuu, 8-9.10.2013 10.10.2013 Ilkka Hiltunen Biomass Gasification to Different Final Products

Lisätiedot

Aurinkoenergia kehitysmaissa

Aurinkoenergia kehitysmaissa Aurinkoenergia kehitysmaissa TEP Syyskokous 29.11.2013 Markku Tahkokorpi Aurinkoteknillinen yhdistys ry Utuapu Oy Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö Aurinkolämpö Muu aurinkoenergia

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 52/12 Euroopan unionin virallinen lehti 24.2.2012 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta LUONNOS KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä Neuvottelukunta 19.5.2014 2 Esityksen sisältö 1. Kantaverkkotariffi 2014 2. Edellisen neuvottelukunnan kokouksen 19.3 evästeet 3. Sähkön tuotannon tariffin nykyinen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu etu Erinomainen imukyky: kuivaa kädet nopeasti Pehmeä: hellävarainen käsille Tork Carry Pack -pakkaus helpottaa käsittelyä ja hävittämistä Lehti kohokuviointi: suunniteltu tekemään kauniin vaikutelman

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0442(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0442(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 19.1.2015 2013/0442(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Vesikysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa Kaj Jansson Maa- ja metsätalousministeriö/luonnonvarasto

Lisätiedot

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö Keskisuuria polttolaitoksia (MCP) koskeva direktiiviehdotus,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Jätehuoltopäivät 5.10.2011, Tampere Pentti Rantala Pirkanmaan Jätehuolto Kunnat omistavat 100 %, Tampere suurin Hoidetaan kuntien lakisääteinen tehtävä, ei viranomainen

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.2.2009 2008/0108(CNS) TARKISTUKSET 2-5 Lausuntoluonnos Bogusław Sonik (PE419.909v01-00) maatalouden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta KANSAINVÄLISET SUHTEET VALINTAKOE Vastaajan nimi:

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta KANSAINVÄLISET SUHTEET VALINTAKOE Vastaajan nimi: LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta KANSAINVÄLISET SUHTEET VALINTAKOE 14.6.2005 Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä käsialalla seuraavilla arkeilla

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Integrating full climate change impacts balances and management

Integrating full climate change impacts balances and management Integrating full climate change impacts balances and management Frank Berninger and the Henvi Forest team. 1 The Matryoshka analogy is carbon balance a matter of scale 2 The Full picture 3 I am a little

Lisätiedot

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset FORESTENERGY2020 tutkimusohjelman tutkijaseminaari, VTT, 4.6.2012 Sampo Soimakallio VTT Technical Research Centre of Finland

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

KOKOEKO-seminaari Jätteen syntypaikkalajittelun merkitys leijupetipoltossa Timo Anttikoski, Myyntipäällikkö, Andritz Oy

KOKOEKO-seminaari Jätteen syntypaikkalajittelun merkitys leijupetipoltossa Timo Anttikoski, Myyntipäällikkö, Andritz Oy KOKOEKO-seminaari 14.2.2013 Jätteen syntypaikkalajittelun merkitys leijupetipoltossa Timo Anttikoski, Myyntipäällikkö, Andritz Oy The ANDRITZ GROUP Overview Company ANDRITZ AG, Graz, Austria (Group headquarters)

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.10.2009 2009/0035(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 Mietintöluonnos (PE421.432v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt. Tampere 08.10.2004 / ea

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt. Tampere 08.10.2004 / ea Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt Tampere 08.10.2004 / ea Lynx XR500 moottorikelkan päästömittauksia Moottori: 500 cm3, 40 kw/7000rpm Mittaustapa: Vakionopeus 60km/h, vetotehot telalta 6kW ja 22kW (max).

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala

Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala Petri Väisänen Vantaan Energian jätevoimala Vantaan Energia solmi keväällä 2009 YTV:n ja Rosk n Roll Oy:n kanssa pitkäaikaisen palvelusopimuksen

Lisätiedot

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland Kimmo Parhiala, M.Soc.Sc Development Manager, National Institute for Health and Welfare TW: @parhialakimmo 20.6.2017 The Finnish healthcare

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Laskentaoletukset ja laskentamenetelmien kehitystarpeet

Laskentaoletukset ja laskentamenetelmien kehitystarpeet Laskentaoletukset ja laskentamenetelmien kehitystarpeet Jarek Kurnitski, Aalto- yliopisto, Tallinnan teknillinen yliopisto FInZEB- työpaja 5.6.2014 5.6.2014 1 nzeb laskentamenetelmä D3 2012 mahdolliset

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Ajankohtaista ilmastorintamalta. Kalevi Luoma Kouvola 19.11.2014 Kuntien ilmastokampanjan yhdyshenkilötapaaminen

Ajankohtaista ilmastorintamalta. Kalevi Luoma Kouvola 19.11.2014 Kuntien ilmastokampanjan yhdyshenkilötapaaminen Ajankohtaista ilmastorintamalta Kalevi Luoma Kouvola 19.11.2014 Kuntien ilmastokampanjan yhdyshenkilötapaaminen Meneillään valtionhallinnossa Energiatehokkuuslaki (HE 182/2014 vp); katselmusvelvoitteet,

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Digitice Road Show Kokkola. Lassi Markkanen Vattenfall Key Account Manager Sales Nordic Energy Intensive Clients 10.11.2015

Digitice Road Show Kokkola. Lassi Markkanen Vattenfall Key Account Manager Sales Nordic Energy Intensive Clients 10.11.2015 Digitice Road Show Kokkola Lassi Markkanen Vattenfall Key Account Manager Sales Nordic Energy Intensive Clients 10.11.2015 Vattenfall 2 Power price development since 2005 Nordic front year base contract

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot