Hallituksen kokous 3/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokous 3/2011"

Transkriptio

1 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Hallituksen kokous 3/2011 Aika: Tiistaina klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Pöytäkirja 1. KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO VUODELLE VUODEN 2011 OPPILASVALINTA MUITA ASIOITA TIEDOTUSASIOITA TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMI SEURAAVAT KOKOUKSET...6 1

2 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Hallituksen kokous 3/2011 Aika: Tiistaina klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Pöytäkirja Läsnäolijat: Mette Karlsson (puheenjohtaja), Kimmo Lehtonen, Marja-Liisa Lieppinen, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Elina Rinne, Johanna Ruonamo. Tarmo Riutta (opettajien edustaja), Sakari Kivinen (esittelijä) 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Aakkosjärjestyksessä hallituksen jäsenet ovat: Mette Karlsson (puheenjohtaja), Kalle Euro, Kimmo Lehtonen, Marja-Liisa Lieppinen, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Hannu Riikonen, Elina Rinne, Johanna Ruonamo. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Partanen ja Johanna Ruonamo. Ehdotuksen mukainen. 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin esityslistaan 8 KUPUNGIN TUKI YHDISTYKSELLE VUONNA

3 5. YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS Yhdistyksen sääntöjen 11 mukaan tilintarkastajien on annettava helmikuun loppuun mennessä lausunto edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä. Hallitus hyväksy1 liitteen 1 mukaisen tuloslaskelman ja taseen sekä liitteen 2 mukaisen toimintakertomuksen luovutettavaksi tilintarkastajille. Tilintarkastus pidettiin perjantaina Tilintarkastuskertomus on liitteenä 3 Hallitus luovuttaa liitteen 1 mukaisen tuloslaskelman ja taseen, liitteen 2 mukaisen toimintakertomuksen sekä liitteen 3 mukaisen tilintarkastuskertomuksen vuosikokouksen käsiteltäväksi. Ehdotuksen mukainen 6. TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Yhdistyksen sääntöjen 12 mukaan yhdistyksen marraskuussa pidettävässä varsinaisessa kokouksessa käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle. Yhdistyksen ja kuntien väliset sopimukset edellyttävät myös, että tulevan vuoden oppilaspaikkojen hinnat ovat käytettävissä kuntien talousarvioiden käsittelyssä. Turun kaupunki on pyytänyt yhdistystä toimittamaan yhteistyösopimuksen mukaisesti vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Samalla tulee esittää neuvotteluja kaupungin kanssa talousarvion mukaisen tuen toteutumiseksi. Liitteessä 4 ja 5 on ehdotus yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle Hallitus päätti kokouksessaan 2/2011 ( ) vuoden 2012 talousarvion laatimisen puitteista. Yleisenä kustannustason nousua vastaavana tarkistuksena on pidetty 3 % (lukukausimaksut, kuntien maksut, palkkojen tarkistukset). Valtionosuuteen on arvioitu 1,6 % korotus, joka vastaa korotusta vuonna Muilta osin talousarvion kohtia on tarkistettu lähinnä vuoden 2010 toteutumien mukaisesti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Turun kaupungin aikaisemmat vuokra- ja toimintaavustukset sisältyvät lukuun Turun kaupungin tuki. Käyttömenoihin kuuluvat hallintokulut on otettu erikseen uudeksi luvuksi, jotta vertaaminen tilinpäätöksen hallinto- ja ylimääräisiin hallintokuluihin olisi helpompaa. Käyttömenoihin kuuluva täydennyskoulutus sisältää vain osan täydennyskoulutuksen kustannuksista. Suurin osa täydennyskoulutuksen kustannuksista sisältyy opettajien palkkakustannuksiin (toimenhaltijoiden ns. muu työ ja tuntiopettajien ylityökorvaukset) 3

4 Hallitus hyväksyy liitteen 4 ja 5 mukaisen ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. Lisättiin toimintasuunnitelmaan kohta 9 Yhteistyö sekä kuvaus ruotsinkielisestä toiminnasta. Muilta osin päätettiin ehdotuksen mukaan. 7. VUODEN 2011 OPPILASVALINTA Hallitus päätti kokouksessaan 1/2011 (12.1) vuoden 2011 pääsykokeesta (liite 6). Rehtori ja opettajat ovat päätöksen mukaisesti kokoontuneet 31.1., 8.2. ja laatimaan pääsykokeen tehtäviä, arviointikriteereitä ja pisteistystä. Liitteessä 7 on opettajien ehdotukset pääsykokeen toistokokeen tehtäviksi ja pisteistykseksi 4 eri ikäryhmälle. Pisteistys on laadittu niin, että enimmäispistemäärä on 40 ja se vastaa 40% koko pääsykokeen enimmäispistemäärästä. Hallitus käsittelee liitteen 7 mukaiset pääsykokeen tehtävät, arviointikriteerit ja pisteistyksen opettajien ehdotuksen mukaisesti ja toteaa muut tarpeelliset vuoden 2011 oppilasvalintaan liittyvät periaatteet. Ehdotuksen mukainen. Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavaa: Pääsykoe toistotehtävineen noudattaa musiikkioppilaitoksissa perinteisesti käytettyä muotoa. Pääsykokeen luotettavuudesta ei ole lopullista tietoa. Pääsykokeeseen kuuluvaa haastattelua ei arvioida eikä se myöskään vaikuta pääsykoetulokseen. Hakijoiden motivaation arvioiminen ja mittaaminen on vaikeaa, varsinkin kun hakijat ovat lapsia. Pääsykoe ei vaikuta hakijoiden määrään, vaan hakijamäärä riippuu markkinoinnista. Pääsykokeesta luopuminen johtaisi siihen, että musiikkiopiston toiminta muistuttaisi kerhotoimintaa ja antaisi siitä huonon kuvan ulospäin ja saattaisi vaikuttaa valtionosuuteen. Rehtori on ehdottanut vasta-alkajahakijoiden ottamista sisään arpomalla määrätyssä järjestyksessä, mutta ei sen sijaan ole ehdottanut pääsykokeesta luopumista. Opettajien pääsykoetehtäviin tekemät muutokset ovat pieniä ja kohdistuvat lähinnä joihinkin yksityiskohtiin, joita on pidetty epäloogisina. Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2003 tehdyn Valitsin musiikin tutkimuksessa todettiin, että toistotehtäviin perustuvassa pääsykokeessa menestyminen ei opiskelijaksi hyväksyttyjen joukossa lainkaan ennusta opinnoissa menestymistä. 4

5 Pääsykoe ei täytä testin tunnusmerkkejä eikä sen käyttö siten ole testausta. Pääsykokeella tutkitaan hakijoiden koulutettavuutta (liite 6) ja asetetaan heidät sen mukaiseen sisäänottojärjestykseen. Pääsykokeessa ilmenevän koulutettavuuden vähäisyyden perusteella ei hylätä hakijoita. Suurempi ongelma kuin hakijoiden karsimiskeinojen kehitteleminen, on hakijoiden määrä. Kuluvan lukuvuoden aikana vapautuvia oppilaspaikkoja ei pystytä täyttämään vuoden 2010 oppilasvalinnasta, koska kaikki hakijat on jo otettu sisään. Todettiin, että laissa taiteen perusopetuksesta säädetään, että opetuksen järjestäjä määrää oppilaiden ottamisesta. Todettiin, että musiikkiopiston johtosäännön 16.4 mukaan rehtorin tehtävänä on ottaa oppilaat. Todettiin, että hallituksen päätöksen (1/2011, 12.1) mukaan hallitus päättää oppilaiden ottamisesta (liite 6). 8. MUITA ASIOITA 8.1TURUN KAUPUNGIN TUKI YHDISTYKSELLE VUONNA 2011 Päätös Turun kaupungin ja TSMOn kannatusyhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mukaan kaupungin tuki yhdistykselle vuonna 2011 näyttää pienenevän. Vuoden 2009 vuokra- ja toiminta-avustus oli yhteensä , kun taas sopimuksen mukainen tuki vuonna 2011 on ,32. Vähennystä tulisi näin ollen (8 %). Avustuksen pienenemiseen vaikuttaa yhteistyösopimuksen laskutapa, jossa tilinpäätöksen alijäämä pienentää kaupungilta perittävän oppilaspaikan hintaa. Yhdistyksen vuoden 2009 alijämä oli Koska kaupungin tuki pienenee merkittävästi ja koska sopimuksen tarkoitus ei ollut pienentää kaupungin tukea, voidaan harkita, esitetäänkö asiasta neuvotteluja Turun kaupungin kanssa. Esitetään ylimääräistä avustusta yhdistykselle kompensoimaan sopimuksen mukaiseen tilanteeseen siirtymäkauden. Yhdistyksen vuoden 2009 alijäämä oli tavanomaista suurempi. Alijäämä johtui lähinnä siitä, että yhdistys teetti musiikkiopiston Turun kaupungilta vuokraamissa tiloissa toiminnan kannalta välttämättömiä parannustöitä. Kaupunki ei itse osallistunut kustannuksiin. Hallitus päättää esittää neuvotteluja Turun kaupungin kanssa vuoden 2011 tuesta niin, että kaupungin tuki ei vähenisi. Ehdotuksen mukainen. 9. TIEDOTUSASIOITA 5

6 9.1. TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMI Talouspäällikön toimi on ollut haettavana. Määräaikaan mennessä saatiin 8 hakemusta. Työryhmä, johon kuuluu Mette Karlsson, Kalle Euro ja Sakari Kivinen, valmistelee asiaa. 9.2 SEURAAVAT KOKOUKSET Seuraava kokous pidetään klo Allekirjoitukset Mette Karlsson puheenjohtaja Sakari Kivinen sihteeri Ulla Partanen pöytäkirjantarkastaja Johanna Ruonamo pöytäkirjantarkastaja 6

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2011 Aika: Tiistaina 18.01.2011 klo 17.00 Paikka: Ravintola

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (1) HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys- Understödsföreningen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 21.4.2010 klo 18.30 19.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Arolan-Jokelanseudun-Halkian Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 2 TOIMIALA

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot