Hallituksen kokous 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokous 1/2011"

Transkriptio

1 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Hallituksen kokous 1/2011 Aika: Tiistaina klo Paikka: Ravintola Teini. Pöytäkirja 1. KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN TURUN KAUPUNGIN JA YHDISTYKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMI KITARANSOITON OPETTAJAN TOIMI PUHALLINTENSOITON OPETTAJAN TOIMI SZEGEDIN MUSIIKKIKOULUN VIERAILU TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTOON MUSIKKIOPISTON GRAAFISEN ILMEEN KEHITTÄMINEN MUUT ASIAT VUODEN 2011 OPPILASVALINTA JA PÄÄSYKOE SEURAAVAT KOKOUKSET TIEDOTUSASIAT

2 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Hallituksen kokous 1/2011 Aika: Tiistaina klo Paikka: Ravintola Teini. Pöytäkirja Läsnäolijat: Mette Karlsson (puheenjohtaja), Kimmo Lehtonen, Ulla Partanen, Hannu Riikonen, Elina Rinne, Johanna Ruonamo, Tarmo Riutta (opettajien edustaja), Sakari Kivinen (esittelijä) 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Aakkosjärjestyksessä hallituksen jäsenet ovat: Mette Karlsson (puheenjohtaja), Kalle Euro, Kimmo Lehtonen, Marja-Liisa Lieppinen, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Hannu Riikonen, Elina Rinne, Johanna Ruonamo. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Euro ja Kimmo Lehtonen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Partanen ja Kimmo Lehtonen. 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä: 12.1 Pääsykoe ja 12.2 Seuraavat kokoukset 2

3 5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kokouksessa (9 ) valittiin hallituksen jäseniksi erovuorossa olleet Hannu Riikonen, Kalle Euro ja Alexandra Rehnberg sekä uutena jäsenenä Elina Rinne. Vanhoina jäseninä kaudella jatkavat edelleen Marja-Liisa Lieppinen, Johanna Ruonamo, Kimmo Lehtonen ja Ulla Partanen. Puheenjohtajaksi kaudelle valittiin Turun kaupunginhallituksen ehdottama Mette Karlsson ( 10). Hallituksen kokoonpano kaudella on siis Mette Karlsson (puheenjohtaja), Kalle Euro, Kimmo Lehtonen, Marja-Liisa Lieppinen, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Hannu Riikonen, Elina Rinne, Johanna Ruonamo. Musiikkiopiston opettajien kokous valitsi opettajien edustajaksi kaudelle Tarmo Riutan ja hänen varahenkilökseen Arja Klemola-Saaren. Opettajan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen toiminnassa vuonna 2010 on noudatettu seuraavaa: Kokouksen esityslistat, oheismateriaali ja liitteet on lähetetty jäsenille viikkoa ennen kokousta sähköisesti. Kokouksen esityslista ja liitteet on toimitettu Mestarinkadun toimitilojen 1. kerroksen ilmoitustaululle viikkoa ennen kokousta siltä osin kuin ne ovat julkisia. Musiikkiopiston internet-sivuille on saatu linkki Kokoukset, johon voidaan asettaa esityslistat ja pöytäkirjat julkisesti nähtäväksi. Kokouksen esityslista ja liitteet toimitetaan sähköisesti opettajien edustajalle viikkoa ennen kokousta. Mikäli varsinainen edustaja on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän toimittaa esityslistan varajäsenelle. Kokouksen esityslista ja tarkistettu pöytäkirja on toimitettu Mestarinkadun toimitilojen 1. kerroksen ilmoitustaululle. Sihteerin tehtävät ovat vaihdelleet. Hallituksen kokoukset on pyritty järjestämään lähinnä aamulla klo 8, poikkeuksena kannatusyhdistyksen kokousten yhteydessä illalla järjestettävät hallituksen kokoukset. 1. Todetaan hallituksen kokoonpano ja opettajien edustajat 2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja 3. Noudatetaan esityslistan ja pöytäkirjan suhteen aikaisempaa käytäntöä, minkä lisäksi ne toimitetaan myös oppilaitoksen internet-sivuille 3

4 4. Sovitaan pöytäkirjan pidosta 5. Kartoitetaan jäsenille sopivia kokousten ajankohtia. 1. Ehdotuksen mukaan 2. Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Lieppinen 3. Ehdotuksen mukaan 4. Sovittiin että esittelijä toimii kokouksen sihteerinä 5. Kokouksia pyritään jatkossa järjestämään sekä aamu- että ilta-aikoina. 6. TURUN KAUPUNGIN JA YHDISTYKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan ja käsitellyt Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen ja kaupungin välistä yhteistyösopimusta (liite 1). Yhdistyksen hallitus on usean vuoden aikana avustusanomuksen yhteydessä käydyissä neuvotteluissa esittänyt kaupungin edustajille pitempiaikaista sopimusta musiikinopetuspalveluiden toimittamisesta kaupungille. Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä asetti Turun musiikin opetuskentän kehittämistä pohtivan työryhmän. Musiikkioppilaitosten ylläpitäjien ja kaupungin väliset yhteistyösopimukset mainitaan työryhmän loppuraportin ( ) kehitysehdotuksista ensimmäisenä (5.1). Kaupunginhallitus asetti vuoden 2010 Turun kaupungin avustuksen maksamisen ehdoksi, että musiikkioppilaitosten kanssa solmitaan sopimus, joka noudattaa Musiikin opetuskentän kehittämistyöryhmän loppuraportin edellä mainittua kohtaa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen sopimus vuosien toiminnasta on allekirjoitettu (liite 2). Hallitus käy keskustelun solmitusta sopimuksesta ja sen merkityksestä oppilaitoksen toiminnalle. Rehtori esitteli sopimusta ja asiasta keskusteltiin. Sopimusta pidettiin yhdistyksen tavoitteiden mukaisena ja myönteisenä asiana, koska se lujittaa oppilaitoksen ylläpitäjän ja Turun kaupungin yhteistyötä ja tukee oppilaitoksen pitkäjänteistä kehittämistä. 4

5 Todettiin myös seuraavaa: Sopimusneuvotteluissa ja allekirjoitetussa sopimuksessa useat Turun musiikin opetuskentän kehittämistyöryhmän raportissa esitetyt ehdotukset ovat keskeisesti esillä. Sopimus edustaa Turun ja muidenkin kuntien noudattamaa käytäntöä, jossa siirrytään avustamisesta tarkemmin määriteltyjen palveluiden tilaamiseen. Sopimus merkitsee kahden erillisen avustuksen, vuokra- ja toiminta-avustusten, muuttumista sopimuksen mukaiseksi kaupungin tueksi. Musiikin opetuskentän kehittämistyöryhmän raportissa kiinnitettiin huomiota päällekkäisyyden välttämiseen. Yhdistyksen hallitus on linjannut oppilaitoksen omaleimaisuutta kehittämissuunnitelman yhteydessä. Sopimuksessa on kuvailtu oppilaitoksen toimintaa kehittämissuunnitelman pohjalta. Omaleimaisuutta on pidetty tärkeänä edellytyksenä kahden musiikkioppilaitoksen toiminnalle Turussa. Sopimukseen liittyvät oppilaspaikkojen hinnat perustuvat tilinpäätökseen. Sopimuskaudella tullaan käymään osapuolten välisiä vuotuisia neuvotteluja, jossa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tarkastellaan oppilaitoksen ja kaupungin talousarvioiden näkökulmasta. Näiden neuvotteluiden käymisen kannalta hallituksen on hyvä noudattaa talousarvionsa valmistelussa samaa aikataulua kuin ennen sopimusta. Turun konservatorion ja Turun kaupungin välillä on käyty vastaavat sopimusneuvottelut. Oppilaspaikan hinnoissa musiikkiopistossa ja konservatoriossa on merkittävä ero. Sopimukset Turun kaupungin kanssa eivät ole suoraan vertailtavissa. Sopimusta edeltäneet neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyössä ja avoimessa ilmapiirissä yhdistyksen ja kaupungin edustajien välillä. Neuvottelut käytiin ja sopimus allekirjoitettiin siinä aikataulussa, jota kaupungin taholta musiikkiopistolta odotettiin. Ylläpitäjän ja kaupungin välillä tulee pyrkiä sopimuksen pohjalta kehittämään edelleen ainakin kustannusten laskemistapoja, suoritteita, raportointia ja toiminnan arviointia. 7. TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMI Täytettävän talouspäällikön toimen hakuilmoitukset julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa. Hallitus päättää talouspäällikön toimen täyttämiseen liittyvistä käytännön asioista. Muodostettiin talouspäällikön valintaa valmistelemaan työryhmä, johon kuuluvat Mette Karlsson, Kalle Euro ja Sakari Kivinen. Työryhmä tekee hallitukselle ehdotuksen. 5

6 Tammikuun lopulle seurataan, miten hakijoita saadaan Työvoimaministeriön ilmaisen verkkopalvelun kautta, jonka jälkeen työryhmä päättää, onko tarvetta julkaista hakuilmoitusta sanomalehdissä. 8. KITARANSOITON OPETTAJAN TOIMI Kitaransoiton opettajan toimi on jäänyt avoimeksi kitaransoiton opettaja Karri Elon kuoltua Opetus on sovittu hoidettavaksi tuntityönä hänen sairauslomansa alusta saakka ja määräaikaisia sopimuksia sijaisten kanssa on jatkettu kevätlukukauden loppuun. Hallitus päättää julistaa kitaransoiton opettajan toimen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy ja toimi on otettava vastaan Ehdotuksen mukainen. Lisäksi päätettiin seuraavaa: Muodostettiin kitaransoiton opettajan valintaa valmistelemaan työryhmä, johon kuuluvat Kimmo Lehtonen, Hannu Riikonen ja Sakari Kivinen. Valinnassa huomioidaan hallituksen hyväksymässä kehittämissuunnitelmassa esitetyt kuvaukset oppilaitoksen profiilista. Hakuilmoitus julkaistaan musiikkilehti Rondossa. Työryhmä kutsuu valintansa mukaan osan hakijoista haastatteluun ja antamaan opetus- ja soittonäytteet. 9. PUHALLINTENSOITON OPETTAJAN TOIMI Musiikkiopiston vaskisoitinten opetus on kuluvan lukuvuoden aikana hoidettu sijaisjärjestelyin sen jälkeen, kun vakinainen opettaja sanoutui irti toimestaan elokuussa. Hallitus käy keskustelun sijaisjärjestelyin hoidetun tuntiopetuksen muuntamisesta toimeksi Muutetaan sijaisjärjestelyin hoidettu vaskisoitinten soiton tuntiopetus trumpetinsoitonopettajan toimeksi. Hallitus päättää julistaa trumpetinsoiton opettajan toimen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy ja toimi on otettava vastaan Valinnassa huomioidaan hallituksen hyväksymässä kehittämissuunnitelmassa esitetyt kuvaukset oppilaitoksen profiilista. 6

7 Toimen haltijan odotetaan myös ohjaavan puhallinorkesteri- ja muuta yhteissoittotoimintaa. Hakuilmoitus julkaistaan musiikkilehti Rondossa. Muodostettiin kitaransoiton opettajan valintaa valmistelemaan työryhmä, johon kuuluvat Kimmo Lehtonen, Hannu Riikonen ja Sakari Kivinen. Lisäksi työryhmä käyttää valinnassa vaskisoitintensoiton asiantuntemusta. Työryhmä kutsuu osan hakijoista haastatteluun ja antamaan opetus- ja soittonäytteet. 10. SZEGEDIN MUSIIKKIKOULUN VIERAILU TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTOON Turun seudun musiikkiopiston ja Szegedin Király-König Péter musiikkikoulun välillä on ollut säännöllistä vierailutoimintaa. Vuodesta 1997 lähtien oppilaitoksen opettajat ja oppilaat ovat tehneet vuorovuosin esiintymis- ja tutustumismatkoja. Vierailut ovat olleet 4 tai 5 päivän mittaisia. Vierailut on toteutettu niin, että isäntäoppilaitos järjestää ohjelman ja vastaa kaikista matkoista, majoituksesta, ruokailusta ja ohjelmasta aiheutuvat kustannukset. Yleensä oppilaat ovat asuneet perheissä ja opettajilla on ollut hotellimajoitus. Konsertteja on yleensä järjestetty kolme, joista yksi musiikkiopistossa ja kaksi ulkopuolella, kuten kouluissa. Vuonna 2010 oli turkulaisten vuoro kutsua szegediläiset vierailulle, mutta vierailua siirrettiin vuodella, jotta se voitaisiin ajoittaa kulttuuripääkaupunkivuodelle. Suunnitelmana oli toteuttaa vierailu kansainvälisenä musiikkileirinä kesällä Mukaan oli tarkoitus kutsua myös yksi musiikkiopisto Tallinnasta. Musiikkiopisto esitti kansainvälistä musiikkileiriä ja siihen liittyviä konsertteja kulttuuripääkaupunkivuoden avustettaviin hankkeisiin. Kun hanketta ei hyväksytty avustettavien joukkoon, on suunnitelmia tarkistettu. Neuvotteluissa Szegedin musiikkikoulun kanssa on vierailua suunniteltu nyt niin, että kyseessä olisi kesäkuussa järjestettävä viikon mittainen kesäkurssi, johon kutsuttaisiin yhteensä noin 15 szegediläistä opettajaa ja oppilasta. Muuten järjestelyissä noudatettaisiin aikaisempien vuosien vierailujen käytäntöä. Karkea kustannusarvio vierailulle olisi noin euroa, jolloin noin 15 turkulaista opiskelijaa osallistuisi leirille, opetusta olisi 5 päivänä ja sen puitteissa voitaisiin järjestää muutama konsertti oppilaitoksen ulkopuolella. Hallitus päättää, jatketaanko Szegedin musiikkikoulun vierailun järjestämistä musiikkileirin puitteissa. Todettiin seuraavaa: Kyse on 15 oppilaasta ja 5 opettajasta. Kustannuksiin voidaan laskea sisältyvän vastavierailun, jonka kustannuksista Szegedin musiikkikoulu vastaa. Vierailun ohjelma mahdollistaa turkulaisen oppilaan osallistumisen kamarimusiikki- ja orkesteritoimintaan. 7

8 Vierailuja on pidetty opettajille hyödyllisinä ja arvokkaina koulutustilaisuuksina. Oppilaille ne ovat tarjonneet mahdollisuuden tutustua toisen maan samanikäisiin nuoriin ja heidän elämäänsä. Oppilaiden majoitus on tapahtunut isäntäperheiden kodeissa. Näin matkat ovat tarjonneet elämyksiä, joita ei tavallisella turistimatkalla voi kokea. Palaute oppilaiden vanhemmilta on ollut myönteistä koskien sekä vieraiden majoitusta että vierailuja. Turun kaupunki on kannustanut musiikkiopistoa ystävyyskaupunkien musiikkiopistojen välillä tapahtuvaan vaihto-, vierailu- konsertti- ja tutustumistoimintaan. Turun seudun musiikkiopisto onkin ollut edustanut Turun kaupunkia monissa merkittävissä ja julkisuutta saaneissa tilaisuuksissa. Näin vierailutoiminta on tuottanut myös myönteistä kuvaa kaupungin suuntaan yhteistyökumppanina. Pitkään jatkunut vierailutoiminta on vakiinnuttanut toimintamuotoja ja henkilökontakteja, joiden avulla järjestelyt ovat helpottuneet ja ohjelmat monipuolistuneet. Kulkuyhteydet kaupunkien välillä ovat nopeutuneet ja matkojen hinnat laskeneet. Päätettiin jatkaa vierailun järjestelyitä. Seuraavassa kokouksessa tarkastellaan vielä vierailun kustannusten sisältymistä talousarvioon. Kartoitetaan seuraavaan kokoukseen mennessä musiikkiopiston opettajakunnan sitoutumista järjestelyihin vierailun ajankohtana MUSIKKIOPISTON GRAAFISEN ILMEEN KEHITTÄMINEN Rehtori on pyytänyt ehdotuksia musiikkiopiston graafisen ilmeen kehittämiseksi seuraavilta mainostoimistoilta: Vire Oy, Medusaworks Oy, Qsigraphics Oy, Taiste Oy ja Meizo Oy. Ehdotuksissa on pyydetty ehdotuksia yhdestä tai useammasta seuraavasta osaalueesta: 1. Logo ja muu merkistö, 2. Graafiset tuotteet, kuten lomakkeet, tiedotuslehdet, esitteet, vuosikertomukset jne 3. Internet-sivut Ehdotuksia ei saada vielä kokoukseen mennessä, mutta kokouksessa voidaan jo sopia ainakin valintaperusteista ja valitsijoista sekä keskustella kehittämisen kustannuksista. Hallitus päättää, miten musiikkiopiston graafisen ilmeen kehittämisessä edetään. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 12. MUUT ASIAT 8

9 12.1 VUODEN 2011 OPPILASVALINTA JA PÄÄSYKOE Puheenjohtaja esitti hallituksen kokouksessa 2/2010 ( ) asetetun työryhmän laatiman pääsykokeen ja päätösesityksen hallitukselle (liite 3) Esityksen mukainen 12.2 SEURAAVAT KOKOUKSET Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhdistyksen vuosikokous suunniteltiin pidettäväksi seuraavina vaihtoehtoisina päivinä: Hallituksen kokous 2/2011: klo 8 tai klo 18 Hallituksen kokous 3/2011: klo 18 tai klo 18 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous samana päivänä kuin hallituksen kokous 3/2011 klo 19. Rehtori selvittää kaikkien jäsenten mahdollisuudet osallistua kokouksiin em. päivinä ja ilmoittaa selvityksen jälkeen lopulliset päivämäärät. 13. TIEDOTUSASIAT Parkkivartijat Oy valvoo nyt Mestarinkadun kiinteistön piha-alueen pysäköintiä. Pysäköintilupia saa musiikkiopiston kansliasta. Allekirjoitukset Mette Karlsson puheenjohtaja Sakari Kivinen sihteeri Ulla Partanen pöytäkirjantarkastaja Kimmo Lehtonen pöytäkirjantarkastaja 9

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot