Manta APC 3 -keskuspölynimurin käyttö- ja huolto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manta APC 3 -keskuspölynimurin käyttö- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Manta APC 3 -keskuspölynimurin käyttö- ja huolto-ohje

2 2

3 Sisällysluettelo 1 ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄ Keskusyksikkö Pölyputkisto ja imurasiat Siivousvälineet Esierottelija MANTA-KESKUSPÖLYNIMURIN KÄYTTÖ Keskusyksikön toimintatilat Imurointi keskuspölynimurijärjestelmällä MANTA APC 3 -taajuusmuuttaja Taajuusmuuttajan ohjauspaneeli Ohjauspaneelin näyttö Valikkojen rakenne Taajuusmuuttajan valvontatiedot Vikakoodit Siivousvälineiden puhdistus Suodattimen puhdistus ja roskapussin vaihto YLLÄPITOHUOLTO Suodattimen pesu ja vaihto Alaimusuodattimen huolto KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ Jos keskusyksikkö ei käynnisty Jos imuteho on huonontunut Putkiston tarkastus Putkiston tiiviystarkastus KESKUSYKSIKÖN TIEDOT Tekniset tiedot EY-Vaatimustenmukaisuusvakuus sähkölaitteille VARAOSALUETTELO HUOLTOMUISTIO...18 Ohjeen käyttäjälle: Varmista, että järjestelmä on toteutettu kaikilta osin alkuperäisillä Allaway-osilla ohjeiden mukaises ti. Tutustu ohjeeseen huolella. Käytä ja huolla järjestelmää käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan. Siten varmistat järjestelmän toimivuuden ja pitkäikäisyyden. Suunnittelussa, asennuksessa ja käytössä tulee noudataa voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Ohjeessa esiintyvät symbolit VAROITTAA LISÄTIETOA / INFORMAATIOTA Pidätämme oikeuden muutoksiin. 3

4 1 ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄ Keskuspölynimurijärjestelmä käsittää siivousvälineet, imurasiat, pölyputkiston ja keskusyksikön. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä on tarkoitettu roskien ja huonepölyn tms. imurointiin hotelleissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, kouluissa jne. 1.1 Keskusyksikkö Keskusyksikössä (kuva 1) on suodattimella varustettu pölynerotin, roskasäiliö, sähkömoottorilla toimiva sivukanavapuhallin ja taajuusmuuttaja eli invertteri (kuva 1;1). Taajuusmuuttaja säätää moottorin pyörimisnopeutta ja siten myös laitteen imutehoa. Taajuusmuuttajassa on käyttöä ja huoltoa varten tarvittavat kytkimet. 1 APC 3 -keskusyksikköä voi käyttää yhtäaikaisesti enintään kolme siivoojaa edellyttäen, että he ovat eri imulinjoissa [ks. esimerkki kohdassa 2.3]. Pidempiaikainen oleskelu toiminnassa olevan keskusyksikön lähellä ei ole melun takia suositeltavaa. Keskusyksikön äänitaso on 75 db(a) ± 2 db. Suosittelemme että keskusyksikön sijoitustila pidetään lukittuna. Kuva Pölyputkisto ja imurasiat Pölyputkisto ja imurasiat muodostavat siivousalueen [ks. kuva 4]. Imurasiat on sijoitettu rakenteisiin siten, että kaikkiin siivottaviin tiloihin yletytään. Imurasiat ovat ilmatiiviitä ja niiden yhteydessä on käynnistinjärjestelmä, jolla keskusyksikkö käynnistyy. Teräsimurasioissa on magneettitoiminen reed-käynnistys [kuva 2]. Usean yhtäaikaisen käyttäjän järjestelmässä imurasioita avataan putkiston ollessa alipaineinen, siksi imurasioiden tulee olla vahvarakenteisia teräsimurasioita. Usean käyttäjän järjestelmissä pölyputkisto on suunniteltu ja asennettu siten, että jokaiselle käyttäjälle johtaa yksi imulinja keskusyksikköön liitetyltä 75 mm:n kokoojaputkelta [kuva 4]. Useamman käyttäjän yhtäaikainen liittyminen samaan imulinjaan heikentää imutehoa ja saa aikaan tukosriskin. Sen sijaan eri imulinjoissa voi yhtä aikaa olla keskusyksikön mukainen määrä yhtäaikaisia siivoojia. Kuva 2 OFF ON 1.3 Siivousvälineet Siivousvälineet koostuvat imuletkuasennelmasta, teleskooppijatkovarresta ja suulakkeista. Kaikki osat ovat hankittavissa erikseen tai valmiina siivousvälinesarjoina. Siivousvälineitä hankittaessa varmista imuletkuasennelman oikea imuletkuholkki: Imuletkuholkki REED imuletkuholkki REED + AVAIN. 1.4 Esierottelija Mikäli imuroidaan nesteitä, märkiä roskia, suuria määriä hiekkaa tai muuta normaalista huonepölystä poikkeavaa, tulee käyttää asianmukaista Allaway-esierottelijaa. Esierottelija suojaa putkistoa kulumiselta ja vahingoittumiselta. Keskuspölynimurilla ei saa missään tapauksessa (ei esierottelijallakaan) imuroida herkästi syttyviä aineita! Ilmavirran synnyttämä staattinen sähkö voi aiheuttaa kipinän, joka voi sytyttää herkästi syttyvän aineen! 4 Säilytä ohje tallessa myöhempää käyttöä varten!

5 2 MANTA-KESKUSPÖLYNIMURIN KÄYTTÖ 2.1 Keskusyksikön toimintatilat Pääkytkin Laitteen päävirtakytkin kytketään asentoon 1 (kuva 3;2). Kun järjestelmä on pidempään käyttämättä, käännä taajuusmuuttajan pääkytkin asentoon 0 (kuva 3;2) TEST Käyttökytkin AUTO Käyttökytkimellä (kuva 3; 3) valitaan keskusyksikön toimitilat 0 = huoltoasento Kytkimen ollessa 0-asennossa keskusyksikkö ei käynnisty, mutta moottori on jännitteellinen, vaikka moottori ei pyöri. Tämä asento valitaan aina kun - roskasäiliötä tyhjennetään - suodatinta huolletaan - laitteistoa ei haluta pitää käyttövalmiudessa. Kuva TEST = koekäyttöasento - Palautuva asento jolla voidaan koekäyttää keskusyksikköä. AUTO = käyttövalmiusasento - Normaalin käytön valmiusasento. Keskusyksikkö käynnistyy imurasioilta. Kun laitteen sähköisiä osia huolletaan, käännä pääkytkin asentoon 0 ja kytke keskusyksikkö irti sähköverkosta irrottamalla kolmivaihepistotulppa pistorasiasta. 2.2 Imurointi keskuspölynimurijärjestelmällä Keskusyksikön ollessa valmiustilassa [ks. kohta 2.1] voidaan imurointi aloittaa edellämainittujen käynnistystapojen mukaisesti. Imurasian kannen avaaminen vaatii voimaa, jos samaan keskusyksikköön on liittynyt jo toinen siivooja. Usean käyttäjän järjestelmässä huomioi järjestelmän siivousaluejako [kuva 4], jotta imuteho ja roskien kuljetuskyky putkistossa on riittävä. Tarpeeton imurasioiden aukipitäminen vähentää muilta siivousalueilta imutehoa. Keskusyksikön vaurioitumisvaaraa ei ole, vaikka imurasioita olisi käytössä useampiakin yhtä aikaa, mutta imurointiteho suulakkeessa heikkenee merkittävästi ja raskaita roskia kuten kiviä tms. imuroitaessa tukosten mahdollisuus kasvaa kuljetuskyvyn heiketessä. Kuva 4 Tahmeat aineet ja suuret lasinsirpaleet saattavat aiheuttaa putkistotukoksia. Keskuspölynimurilla ei saa imuroida nesteitä ellei käytetä asianmukaista esierottelijaa. Imurasioissa on siepparit, joihin suuret imuletkuun menneet esineet tarttuvat. Pitkähköt esineet jäävät imurasian kulmayhteeseen, josta ne on helppo poimia pois. 2.3 MANTA APC 3 -taajuusmuuttaja APC (Automatic Power Control) -ohjaus säätää imurin tehoa automaattisesti käyttäjien määrän muuttuessa. Ohjausyksikkö tunnistaa muutoksen kun useampi imurasia avataan ja lisää moottorin kierroslukua, jotta kaikilla siivoojilla olisi riittävästi imutehoa. Samanaikaisesti voi olla käytössä kolme imurasiaa kohdan 2.2 mukaisesti. Kun siivoojien määrä vähenee, pudottaa laite kierroslukua, jotta imuteho vastaa taas auki olevien imurasioiden määrää. Esiohjelmoituja PRESET-ohjauksia käytettäessä keskusyksikön moottori pyörii vakionopeudella. PRESET-ohjaus ohittaa APCohjauksen. PRESET-kytkentää käytetään mm. seuraavan esimerkin kaltaisissa tapauksissa. 5

6 Esimerkki: Esiohjelmoiduilla pyörimisnopeuksilla voidaan ratkaista kuvan 5 mukaisia käyttötilanteita. = imurasia = Manta-keskusyksikkö Keskusyksikön lähialue (alue A) on kytketty automaattisen tehonsäädön (APC) ohjaukseen. Kauempana olevat alueet (alue B ja alue C) on kytketty kiinteiden esiohjelmoitujen pyörimisnopeuksien (PRESET 1 ja PRESET 2) ohjaukseen. Taajuusmuuttaja antaa 58 Hz taajuuden kummastakin PRESET-ohjauslinjasta erikseen. Jos molemmat PRESET-ohjaukset ovat käytössä samanaikaisesti, lisää laite imutehoa nostamalla taajuuden 64 Hz:iin. Alueella A voi olla kolme yhtäaikaista käyttäjää omissa imulinjoissaan, silloin kun alueilla B ja C ei ole imurasioita käytössä. Alueilla B ja C voi kummallakin olla yksi käyttäjä imuroimassa yhtä aikaa silloin, kun alueella A ei ole imuri käytössä. Mikäli alueella (A) on yhtäaikaisia käyttäjiä alueen B ja/tai C alueiden kanssa, voi imuteho olla alueella B ja/tai C liian alhainen. Kuva 5 Kultakin siivousalueelta tulee oma pienjännitejohdin keskusyksikölle (Kuva 5) Taajuusmuuttajan ohjauspaneeli = Selausnäppäin ylös Selaa päävalikkoa sekä eri alavalikkoja Muokkaa arvoja = Selausnäppäin alas Selaa päävalikkoa sekä alavalikkoja Muokkaa arvoja = Vasemmanpuoleinen valikkonäppäin Siirry valikossa taaksepäin Siirrä kursoria vasemmalle (parametrivalikossa) Poistu muokkaustilasta Palaa päävalikkoon painamalla sekuntia Pääkytkin Käyttökytkin reset select enter START STOP = Oikeanpuoleinen valikkonäppäin Siirry valikossa eteenpäin Siirrä kursoria oikealle (parametrivalikossa) Siirry muokkaustilaan = Nollaa aktiiviset viat = Voidaan tarkastella kahta viimeksi käytettyä näyttöä vuoronperään. = Enter-painikkeella voi: 1. vahvistaa valinnat 2. kuitata vikahistoria = Käynnistyspainike ei ole käytössä. Imuri käynnistyy imurasialta tai käyttökytkimestä (ks. kohta 3.1; Käyttökytkin) = Pysäytyspainike Moottori pysäytetään 6

7 2.3.2 Ohjauspaneelin näyttö I II III Tekstirivit ready run fault I Sijaintia ilmaiseva symboli: näyttää tarkasteltavan valikon, parametrin tms. symbolin ja numeron. II Kuvausrivi: näyttää valikon kuvauksen, arvon tai vian. III Arvorivi: näyttää ohjearvot, parametrit, jne. numeerisena tai tekstimuodossa sekä alavalikkojen määrän kussakin valikossa. RUN STOP READY ALARM FAULT 1/0 Term Keypad Bus/comm = Moottori on käynnissä. Vilkkuu kun pysäytyskäsky on annettu, mutta nopeus on vielä hidastusvaiheessa. = Ilmaisee moottorin pyörimissuunnan. = Ilmaisee että moottori ei ole käynnissä. = Näkyy kun jännite on kytketty. Mikäli on tapahtunut laukaisu, symboli ei tule näkyviin. = Ilmaisee että laite toimii jonkin tietyn raja-arvon ulkopuolella ja varoitus on annettu. Ohjauspaikan indikointi = Ilmaisee että käyttöolosuhteet eivät ole turvallisia tai vakaita, minkä vuoksi laite on pysähtynyt. = I/O-riviliittimet on valittu ohjauspaikaksi. = Ohjauspaneeli on valittu ohjauspaikaksi. = Taajuusmuuttajaa ohjataan kenttäväylän kautta. Status-LED:it ready = Syttyy kun verkkojännite kytketään laitteeseen. run = Syttyy kun laite käynnistyy. fault = Syttyy kun käyttöolosuhteet eivät ole turvallisia tai vakaita, minkä vuoksi laite on pysähtynyt (vikalaukaisu) Valikkojen rakenne 7

8 2.3.4 Taajuusmuuttajan valvontatiedot Normaalissa käyttötilassa taajuusmuuttajan ohjauspaneelin päänäyttönä näkyy moottorille lähtevän virran taajuus. Taajuus voi vaihdella välillä n Hz. Valvonta- ja laskuritiedot pysyvät näytössä 20 sekunnin ajan, jonka jälkeen näyttö palautuu näyttämään lähtötaajuutta. Valvontatiedot A1. Allaway-valvonta V1-G8 Sijainti Valvontatieto Arvo tai valvontatiedot tila V1.1 Lähtötaajuus 0.00 Hz V1.2 Moottorin virta 0,0 A V1.3 Käynnistystila Ei käynnisty / Auto V1.4 Esivallinnat Ei esivalintaa / Preset 1, 2, 3 V1.5 Termostaatin tila Normaali / Vika 60 V1.6 Kello aktiivinen Kyllä / Ei G1.7 Monivalvonta N1 N Hz 0.0 A Ei käynnisty / Auto Laskuritiedot M5. System menu S1-S8 S5.8.1 Laskurit C1-C3 Sijainti Laskuri Arvo C MWh-laskuri kwh C Käyttöpäivälaskuri d C Käyttötuntilaskuri hh:mm:ss Laskuritietoja ei voi nollata. Vastaavat osa-aikalaskurit, jotka voidaan nollata, löytyvät valikosta S5.8.2 sivut Vikakoodit Taajuusmuuttajaa ei saa avata, vaan vikatapauksessa ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. Ottaessasi yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoon, kirjoita ylös kaikki ohjauspaneelille ilmestyneet vikailmoitukset sekä kuvaus siitä, miten häiriö käytännössä ilmenee. Taajuusmuuttajassa, sähkömoottorissa, sivukanavapuhaltimessa tai muissa sähkölaitteissa ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Vikatapauksessa irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoon. 8

9 Koodi Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet 1 Ylivirta Taajuusmuuttaja on havainnut moottorikaapelissa liian suuren Katkaise virta pääkytkimestä ja tarkista pyöriikö virran (>4*I n ): moottori kevyesti jäähdytyspu- - äkillinen voimakas kuormituksen lisäys haltimen siivestä pyörittämällä. - oikosulku moottorikaapelissa Tarkista moottorikaapeli. 2 Ylijännite DC-välipiirin jännite on ylittänyt 911V Kuittaa vika. Jos vika ilmenee toistuvasti ota yhteys - syöttöjännitteessä suuria jännitepiikkejä sähköverkon haltijaan ylijännitteen syyn selvittämiseksi. 3 Maasulku Virranmittauksessa on havaittu, että moottori-lähdön vaihevirtojen summa ei ole nolla. Tarkista moottorikaapeli ja moottori - Eristevika kaapelissa tai moottorissa 5 Latauskytkin Latauskytkin on auki, kun KÄY-komento on annettu. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen.jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys - viallinen toiminta valtuutettuun Allaway-huoltoon. - komponenttivika 7 Saturaatiovika Useita mahdollisia syitä; esim. viallinen komponentti Ei voi kuitata ohjauspaneelilta. Katkaise virta ja irroita laite verkosta. ÄLÄ KYTKE VIRTAA UUDELLEEN! Ota yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoon. Mikäli tämä vika ilmenee samanaikaisesti F1-vian kanssa, tarkista moottorikaapeli ja moottori. 8 Järjestelmävika - viallinen komponentti Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. - häiriötoiminta Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 9 Alijännite DC-välipiirin jännite on alle 333V Kuittaa vika. Jos vika ilmenee toistuvasti ota yhteys sähköverkon haltijaan alijännitteen syyn selvittämiseksi. Jos jännite on riittävä, kyseessä on sisäinen vika. Ota - todennäköisin syy: liian alhainen syöttöjännite yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. - taajuusmuuttajassa sisäinen vika 10 Syöttövaihe-valvonta Syöttövaihe puuttuu. Tarkista sulakkeet, syöttöjännite ja verkkokaapeli. 13 Taajuusmuuttajan alilämpötila 14 Taajuusmuuttajan ylilämpötila Jäähdytyselementin lämpötila alle 10 C Jäähdytyselementin lämpötila on yli 90 C. Ylilämpötilan varoitus annetaan, kun jäähdytyselementin lämpötila ylittää 85 C. Tarkista sijoitustilan lämpötila ja ilmanvaih-tojärjestelyt. Tarkista taajuusmuuttajan jäähdytysilman virtaus.tarkista sijoitustilan lämpötila ja ilmanvaihtojärjestelyt. Kuittaa vika laitteen jäähdyttyä (n.15min.)ja käynnistä uudelleen. 22/23 EEPROMIN tarkistussumma-vika 25 Mikroprosessorin watchdog-vika Parametrin tallennusvirhe Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. - häiriötoiminta Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys laitteen - komponenttivika toimittajaan. valtuutettuun Allaway-huoltoon. - häiriötoiminta Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. - komponenttivika Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 32 Jäähdytys Taajuusmuuttajan puhallin ei käynnisty, kun KÄY-komento annetaan. Ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 41 IGBT lämpötila IGBT-ylilämpösuoja on havainnut liian korkean lyhytkestoisen Tarkista kuorma. ylilatausvirran. Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 51 Ulkoinen vika Digitaalitulovika Ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon 52 Ohjauspaneelin kommunikaatio- vika Yhteys ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välillä on katkennut Tarkista, että ohjauspaneeli on kunnolla paikoillaan. Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. 60 Termostaattivika Termostaatti ilmoittaa turbiinin ylikuumenemisesta Odota n. 15 minuuttia, että turbiini jäähtyy ja kuittaa vika. Tarkista, onko imu- tai poistoputkistossa tukos. Tarkista suodatin (ks. kohta 4 Suodattimen pesu ja vaihto). 9

10 2.4 Siivousvälineiden puhdistus Siivousvälineet kuluvat käytön määrästä ja lattiamateriaalista riippuen ja ne tulee uusia tarvittaessa. Käyttöikä pidentyy huomattavasti, mikäli siivousvälineet puhdistetaan käytön jälkeen niihin kertyneestä liasta sekä säilytetään oikein. Imuroinnin päätyttyä irrota teleskooppivarsi ja suulakkeet käsikahvasta. Säilytä ne irrallaan ja lattia-/mattosuulake harjaosa sisään vedettynä. Säilytä letkua letkutelineessä. Vältä siivousvälineiden varastointia suorassa auringonvalossa. Pitkäaikainen UV-valo haurastuttaa muoviosia, erityisesti letkua, ja lyhentää niiden käyttöikää. 2.5 Suodattimen puhdistus ja roskapussin vaihto Roskasäiliön täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti. Täyttynyt pussi on vaihdettava tyhjään ennen kuin sisältö ylittää roskasäiliön tilavuuden. Roskapussi vaihdetaan seuraavasti: Käännä käyttökytkin 0-asentoon [kuva 3]. Kierrä keskusyksikön kyljessä olevasta suodattimen ravistuskammesta [kuva 6; (A)] rivakasti muutamia kertoja. Odota hetki pölyn laskeutumista roskapussiin. Vapauta roskasäiliön lukitusvipu (B) ja saata se ala-asentoon, jolloin roskasäiliö on poistettavissa keskusyksiköstä. Kuva 6 Poista täysi roskapussi roskasäiliöstä ja tarkista samalla, ettei roskasäiliön pohjalle eikä alaimuaukkoon jää roskia. Puhdista roskasäiliön nostolevy (C) ja varmista, että roskasäiliössä oleva korotuslevy on puhdas ja oikein paikoillaan. Aseta uusi, ehjä roskapussi huolellisesti roskasäiliöön siten, että pussin reunat tulevat roskasäiliön reunojen yli [kuvat 7 ja 8]. Aseta roskasäiliö pusseineen paikoilleen ja käännä roskasäiliön lukitusvipu yläasentoon. Kuva 7 Käännä käyttökytkin AUTO-asentoon. Keskusyksikköä ei saa käyttää ilman roskapussia! Roskapussina tulee käyttää Allaway-roskapussia, tuotenumero YLLÄPITOHUOLTO Kuva 8 Käännä käyttökytkin aina 0-asentoon (kohta 3.1) ja poista alipaine putkistosta avaamalla imurasia, kun tyhjennät roskasäiliötä, puhdistat suodatinta tai teet muuta huoltoa. Varo koskettamasta koneen takaosasta näkyvää moottoria tai sivukanavapuhallinta. Niiden lämpötila voi olla jopa 80 o C. Sähkömoottorissa, sivukanavapuhaltimessa tai muissa sähkölaitteissa ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Vikatapauksessa laite irrotetaan sähköverkosta esim. irrottamalla kolmivaihepistotulppa pistorasiasta ja otetaan yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoliikkeeseen. 10

11 3.1 Suodattimen pesu ja vaihto Keskusyksikön suodatin puhdistetaan pesemällä tai vaihdetaan kun imuteho on laskenut, kuitenkin viimeistään pölysäiliön tyhjennyksen jälkeen. Suodatin voidaan pestä 40 C lämpötilassa käyttäen normaalia pesuainetta. Huuhtele suurin osa liasta pois ennen pesua. Pesun jälkeen, suodattimen ollessa hieman kostea, harjaa se sileäksi. Suodattimen on oltava kuiva ennen paikoilleen asentamista. Suodatin voidaan haluttaessa kuivata kuivausrummussa käyttäen matalaa lämpötilaa. E D Suodatin kestää normaalisti 5-8 pesukertaa. Tarkasta pesty suodatin huolella; vaihda kulunut tai vaurioitunut suodatin uuteen. Suodattimena tulee käyttää Allawayn suodatinta, tuotenumero Kuva 9 Suorita suodattimen vaihto tai pesu seuraavasti: Käännä käyttökytkin 0-asentoon. Ravista pöly suodattimesta ja tyhjennä roskasäiliö kohdan 2.4 mukaisesti. Irrota keskusyksikön päällä oleva silmukkamutteri (D) ja poista keskusyksikön hattu (E) [kuva 9]. F G Irrota keskusyksikön sivulla olevat silmukkamutterit (F) ja avaa keskusyksikön takana oleva letkukiristin (G) [kuva 10]. Nosta suodatinkammio (H) pois paikaltaan [kuva 11]. Avaa suodattimen kiristyspanta [kuva 11; I]. Kuva 10 H Avaa suodattimen kiinnitysnauhat [kuva 12; J]. Vaihda tai pese suodatin ohjeen mukaan. Puhdista suodatinkammion pinnat ja suodattimen kiristyspanta. Suorita kokoonpano päinvastaisessa järjestyksessä. Kiinnitä suodatin sellaiselle kireydelle, että ravistuskammesta [A] pyöritettäessä tuntuu pieni jaksoittainen vastus. Kiristä suodattimen kiristyspanta tiukkaan. Vaihda tarvittaessa kiristyspanta uuteen. Käännä käyttökytkin AUTO-asentoon. Kuva 11 A I Muut puhdistustavat voivat vaurioittaa suodatinta ja aiheuttaa laitevaurion! Mikäli keskusyksikköä on käytetty vaurioituneen tai puutteellisesti paikoillaan olleen suodattimen kanssa, siivousjärjestelmä tulee tarkastaa valtuutetun Allaway-huoltoliikkeen toimesta. Kuva 12 J 11

12 3.2 Alaimusuodattimen huolto Allaway Manta -keskusyksikössä on alaimujärjestelmä, jonka tehtävä on pitää roskapussi paikallaan roskasäiliössä. Jos roskapussi ei pysy paikallaan [nousee ylös], poista ensin mahdollinen alipaine putkistosta avaamalla imurasia ja tarkista seuraavat asiat: Roskapussi on ehjä ja asennettuna roskasäiliöön ohjeiden mukaisesti. Roskasäiliön reunatiivisteen ja keskusyksikön kartion välissä ei ole roskia. Roskasäiliön yläreunan ja pohjan tiivisteet ovat ehjiä ja paikoillaan asianmukaisesti. Roskasäiliön pohjalla oleva reiällinen korotuslevy on ehjä ja puhdas sekä oikein paikoillaan. K Kuva 13 L Jos edellä mainitut asiat ovat kunnossa ja roskapussi nousee edelleen ylös roskasäiliössä, puhdista keskusyksikön alaimujärjestelmä seuraavasti: M Käännä käyttökytkin 0-asentoon. Avaa alaimusuodattimen (K) kuusioruuvi (L) [kuva 13]. Poista ja puhdista suodatin (M) ja suodatinkuppi (N) [kuva 14]. Irrota prosessiletku (O). Puhdista se ja muut siihen liittyvät osat sekä roskasäiliön nostolevyssä oleva kanava esim. paineilmalla tai metallilangalla. Kokoa osat paikoilleen. Käännä käyttökytkin AUTO-asentoon. O Kuva 14 N Suosittelemme, että keskuspölynimurijäjreslemä huolletaan säännollisesti valtuutetun Allaway-huollon toimesta, näin varmistetaan järjestelmän moitteeton toiminta. Valtuutettujen Allaway -huoltoliikkeiden yhteistiedot löytyvät mm. internetosoitteesta: 4 KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ 4.1 Jos keskusyksikkö ei käynnisty Tarkista, että keskusyksikön pääkytkin on asennossa 1 ja käyttökytkin asennossa AUTO. Tarkista käynnistyykö keskusyksikkö muilta imurasioilta käynnistystavan mukaisesti. Jos keskusyksikkö käynnistyy käyttökytkimen test -asennossa mutta ei imurasioilta, tarkista että heikkovirtapistoke on kytketty imurasioilta tuleviin käynnistysvirtapiireihin. 4.2 Jos imuteho on huonontunut imurasiassa ei ole virtausta estäviä esineitä imuletku on ehjä, eikä siihen ole tarttunut virtausta estäviä esineitä muut imurasiat on kiinni, eikä niissä ole vuotoja putkisto on tiivis roskasäiliö on tyhjennetty 12

13 suodatin on huollettu roskasäiliö on oikein paikallaan ja roskasäiliön tiivisteet ovat ehjät. 4.3 Putkiston tarkastus Vaihda roskapussi kohdan 2.4 mukaisesti. Tarkista ettei poistoputkessa ole lauenneita palopeltejä tai muuta tukosta. Ime talouspaperisuikaleita imurasioiden kautta. Jos paperisuikale löytyy roskapussista, kyseinen väli toimii. Jos testissä löytyy tukos, irrota kokoojaputki keskusyksikön imuyhteestä. Ime toisella tehokkaalla imurilla tukossa olevan haaran imurasioita. Mikäli tukos ei irtoa imemällä ja sen sijainti voidaan paikallistaa, kannattaa tutkia, pääseekö putkistoon helposti käsiksi rakenteita purkamatta tai kohtuullisilla purkutöillä. Jos putkistoon pääsee käsiksi, voidaan tukos yleensä helposti poistaa putkiliitos avaamalla. Älä koskaan yritä avata putkistoa ylipaineella esim. paineilmalla, koska ylipaine avaa putkiliitokset! Jos edellä mainituilla toimenpiteillä ei saada järjestelmää toimimaan, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoliikkeeseen. 4.4 Putkiston tiiviystarkastus Käynnistä keskusyksikkö kaikki imurasiat suljettuina pitämällä käyttökytkin asennossa test. Lähtötaajuuden pitää asettua arvoon 40±2 Hz. Jos taajuus pysyy korkeampana, putkistossa on vuoto. Paikallista ja korjaa vuotokohta. 5 KESKUSYKSIKÖN TIEDOT 5.1 Tekniset tiedot MANTA APC 3-3 (Automatic Power Control) Nimellisteho max. 4,0-7,5 kw Sähköliitäntä 400 V 16 A:n 3-vaihe pistotulppa-asennus / 16 A:n etusulakkein Kotelointiluokka IP34 Turbiinin lämpösuoja 80 C Suurin ilmamäärä (mitattu turbiinilta) 178 l/sek (640 m³ / h) Suurin alipaine (mitattu turbiinilta) 33 kpa Korkeus Leveys Syvyys Paino Äänitaso ± 2 db mitattu kaiuttomassa tilassa 1 m:n etäisyydeltä, 1 m:n korkeudelta, suoraan edestä Roskasäiliö Imuletku 1965 mm 800 mm 650 mm 163 kg 75 db (A) 34 litraa 8 tai 10 metriä Suurin imumatka Automaattinen Kiinteä - 1 siivooja 80 metriä 100 metriä - 2 siivoojaa 70 metriä 80 metriä - 3 siivoojaa 60 metriä - 13

14 5.2 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuus sähkölaitteille Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, Jyväskylä, Finland vakuuttaa, että Keskuspölynimuri Allaway Manta APC 3-3 on valmistettu sitä koskevien harmonisoitujen standardien mukaisesti ja täyttää pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) ja sähköisen yhteensopivuusdirektiivin (2004/108/EY) ja konedirektiivin (2006/42/EY) olennaiset vaatimukset. 6 VARAOSALUETTELO Varaosat MANTA APC 3-3 Tuotenumero Nimi Turbiini 4,0 kw 18006B Alaimusuodatin Pallonuppi Termostaatti 80 C 18013A 3-vaihepistotulppa 16 A Suodatinkammion tiiviste Säätötassu Käsipyörä Akselitiiviste Suodatin Suodattimen kiristyspanta 18032A Taipuisa kanava 100 mm Takaiskuventtiili 75 mm koottu 18040B Vaimenninkumi 30x40 M Kierreletku Imuyhde 76/130 mm 18068B Putkistotulppa 18071B Haarayhde Kulma HTP 75x Roskasäiliö 34 litraa Korotuslevy 330 mm 18084B Nostolevy 415x Roskapussirulla (75 l / 20 kpl) Muuntoliitin 100/125 mm Roskasäiliön reunatiiviste (34 l:n astia) Ohjausvirtarasia AP9/3 APC C Taajuusmuuttaja 18120B Prosessiletku koottuna 3/8-3/ B Moottorikaapeli APC 4-nap 4,0 kw Muunnosholkki 44/50 Alaimusuodatin 18006B

15 APC

16 APC 3-3

17 APC 3-3

18 7 HUOLTOMUISTIO Keskusyksikkö Nro Käyttöönottopvm. Roskasäiliö tyhjennetty Suodatin puhdistettu Alaimusuodatin huollettu Roskasäiliö tyhjennetty Suodatin puhdistettu Alaimusuodatin huollettu 18

19 19

20 JYVÄSKYLÄ, FINLAND rev08 fi 12/2010

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

Center 2400 Käyttöohje

Center 2400 Käyttöohje Center 2400 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 1 WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 3. Toimitus / nosto ja asennus 4. Sulkupelti / suodatin 5.-10. Pyörivälämmönsiirrin 11. Levylämmönsiirrin

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu SISÄLLYSLUETTELO Koneen sisäinen varustus 1 Yleinen Koko 03 06 10 1.1 Yleistä 2 1.2 Huolto 3 1.3 Huoltoväli 3 1.4 Varaosat 3 1.5 Tekniset

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot