Manta APC 3 -keskuspölynimurin käyttö- ja huolto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manta APC 3 -keskuspölynimurin käyttö- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Manta APC 3 -keskuspölynimurin käyttö- ja huolto-ohje

2 2

3 Sisällysluettelo 1 ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄ Keskusyksikkö Pölyputkisto ja imurasiat Siivousvälineet Esierottelija MANTA-KESKUSPÖLYNIMURIN KÄYTTÖ Keskusyksikön toimintatilat Imurointi keskuspölynimurijärjestelmällä MANTA APC 3 -taajuusmuuttaja Taajuusmuuttajan ohjauspaneeli Ohjauspaneelin näyttö Valikkojen rakenne Taajuusmuuttajan valvontatiedot Vikakoodit Siivousvälineiden puhdistus Suodattimen puhdistus ja roskapussin vaihto YLLÄPITOHUOLTO Suodattimen pesu ja vaihto Alaimusuodattimen huolto KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ Jos keskusyksikkö ei käynnisty Jos imuteho on huonontunut Putkiston tarkastus Putkiston tiiviystarkastus KESKUSYKSIKÖN TIEDOT Tekniset tiedot EY-Vaatimustenmukaisuusvakuus sähkölaitteille VARAOSALUETTELO HUOLTOMUISTIO...18 Ohjeen käyttäjälle: Varmista, että järjestelmä on toteutettu kaikilta osin alkuperäisillä Allaway-osilla ohjeiden mukaises ti. Tutustu ohjeeseen huolella. Käytä ja huolla järjestelmää käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan. Siten varmistat järjestelmän toimivuuden ja pitkäikäisyyden. Suunnittelussa, asennuksessa ja käytössä tulee noudataa voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Ohjeessa esiintyvät symbolit VAROITTAA LISÄTIETOA / INFORMAATIOTA Pidätämme oikeuden muutoksiin. 3

4 1 ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄ Keskuspölynimurijärjestelmä käsittää siivousvälineet, imurasiat, pölyputkiston ja keskusyksikön. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä on tarkoitettu roskien ja huonepölyn tms. imurointiin hotelleissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, kouluissa jne. 1.1 Keskusyksikkö Keskusyksikössä (kuva 1) on suodattimella varustettu pölynerotin, roskasäiliö, sähkömoottorilla toimiva sivukanavapuhallin ja taajuusmuuttaja eli invertteri (kuva 1;1). Taajuusmuuttaja säätää moottorin pyörimisnopeutta ja siten myös laitteen imutehoa. Taajuusmuuttajassa on käyttöä ja huoltoa varten tarvittavat kytkimet. 1 APC 3 -keskusyksikköä voi käyttää yhtäaikaisesti enintään kolme siivoojaa edellyttäen, että he ovat eri imulinjoissa [ks. esimerkki kohdassa 2.3]. Pidempiaikainen oleskelu toiminnassa olevan keskusyksikön lähellä ei ole melun takia suositeltavaa. Keskusyksikön äänitaso on 75 db(a) ± 2 db. Suosittelemme että keskusyksikön sijoitustila pidetään lukittuna. Kuva Pölyputkisto ja imurasiat Pölyputkisto ja imurasiat muodostavat siivousalueen [ks. kuva 4]. Imurasiat on sijoitettu rakenteisiin siten, että kaikkiin siivottaviin tiloihin yletytään. Imurasiat ovat ilmatiiviitä ja niiden yhteydessä on käynnistinjärjestelmä, jolla keskusyksikkö käynnistyy. Teräsimurasioissa on magneettitoiminen reed-käynnistys [kuva 2]. Usean yhtäaikaisen käyttäjän järjestelmässä imurasioita avataan putkiston ollessa alipaineinen, siksi imurasioiden tulee olla vahvarakenteisia teräsimurasioita. Usean käyttäjän järjestelmissä pölyputkisto on suunniteltu ja asennettu siten, että jokaiselle käyttäjälle johtaa yksi imulinja keskusyksikköön liitetyltä 75 mm:n kokoojaputkelta [kuva 4]. Useamman käyttäjän yhtäaikainen liittyminen samaan imulinjaan heikentää imutehoa ja saa aikaan tukosriskin. Sen sijaan eri imulinjoissa voi yhtä aikaa olla keskusyksikön mukainen määrä yhtäaikaisia siivoojia. Kuva 2 OFF ON 1.3 Siivousvälineet Siivousvälineet koostuvat imuletkuasennelmasta, teleskooppijatkovarresta ja suulakkeista. Kaikki osat ovat hankittavissa erikseen tai valmiina siivousvälinesarjoina. Siivousvälineitä hankittaessa varmista imuletkuasennelman oikea imuletkuholkki: Imuletkuholkki REED imuletkuholkki REED + AVAIN. 1.4 Esierottelija Mikäli imuroidaan nesteitä, märkiä roskia, suuria määriä hiekkaa tai muuta normaalista huonepölystä poikkeavaa, tulee käyttää asianmukaista Allaway-esierottelijaa. Esierottelija suojaa putkistoa kulumiselta ja vahingoittumiselta. Keskuspölynimurilla ei saa missään tapauksessa (ei esierottelijallakaan) imuroida herkästi syttyviä aineita! Ilmavirran synnyttämä staattinen sähkö voi aiheuttaa kipinän, joka voi sytyttää herkästi syttyvän aineen! 4 Säilytä ohje tallessa myöhempää käyttöä varten!

5 2 MANTA-KESKUSPÖLYNIMURIN KÄYTTÖ 2.1 Keskusyksikön toimintatilat Pääkytkin Laitteen päävirtakytkin kytketään asentoon 1 (kuva 3;2). Kun järjestelmä on pidempään käyttämättä, käännä taajuusmuuttajan pääkytkin asentoon 0 (kuva 3;2) TEST Käyttökytkin AUTO Käyttökytkimellä (kuva 3; 3) valitaan keskusyksikön toimitilat 0 = huoltoasento Kytkimen ollessa 0-asennossa keskusyksikkö ei käynnisty, mutta moottori on jännitteellinen, vaikka moottori ei pyöri. Tämä asento valitaan aina kun - roskasäiliötä tyhjennetään - suodatinta huolletaan - laitteistoa ei haluta pitää käyttövalmiudessa. Kuva TEST = koekäyttöasento - Palautuva asento jolla voidaan koekäyttää keskusyksikköä. AUTO = käyttövalmiusasento - Normaalin käytön valmiusasento. Keskusyksikkö käynnistyy imurasioilta. Kun laitteen sähköisiä osia huolletaan, käännä pääkytkin asentoon 0 ja kytke keskusyksikkö irti sähköverkosta irrottamalla kolmivaihepistotulppa pistorasiasta. 2.2 Imurointi keskuspölynimurijärjestelmällä Keskusyksikön ollessa valmiustilassa [ks. kohta 2.1] voidaan imurointi aloittaa edellämainittujen käynnistystapojen mukaisesti. Imurasian kannen avaaminen vaatii voimaa, jos samaan keskusyksikköön on liittynyt jo toinen siivooja. Usean käyttäjän järjestelmässä huomioi järjestelmän siivousaluejako [kuva 4], jotta imuteho ja roskien kuljetuskyky putkistossa on riittävä. Tarpeeton imurasioiden aukipitäminen vähentää muilta siivousalueilta imutehoa. Keskusyksikön vaurioitumisvaaraa ei ole, vaikka imurasioita olisi käytössä useampiakin yhtä aikaa, mutta imurointiteho suulakkeessa heikkenee merkittävästi ja raskaita roskia kuten kiviä tms. imuroitaessa tukosten mahdollisuus kasvaa kuljetuskyvyn heiketessä. Kuva 4 Tahmeat aineet ja suuret lasinsirpaleet saattavat aiheuttaa putkistotukoksia. Keskuspölynimurilla ei saa imuroida nesteitä ellei käytetä asianmukaista esierottelijaa. Imurasioissa on siepparit, joihin suuret imuletkuun menneet esineet tarttuvat. Pitkähköt esineet jäävät imurasian kulmayhteeseen, josta ne on helppo poimia pois. 2.3 MANTA APC 3 -taajuusmuuttaja APC (Automatic Power Control) -ohjaus säätää imurin tehoa automaattisesti käyttäjien määrän muuttuessa. Ohjausyksikkö tunnistaa muutoksen kun useampi imurasia avataan ja lisää moottorin kierroslukua, jotta kaikilla siivoojilla olisi riittävästi imutehoa. Samanaikaisesti voi olla käytössä kolme imurasiaa kohdan 2.2 mukaisesti. Kun siivoojien määrä vähenee, pudottaa laite kierroslukua, jotta imuteho vastaa taas auki olevien imurasioiden määrää. Esiohjelmoituja PRESET-ohjauksia käytettäessä keskusyksikön moottori pyörii vakionopeudella. PRESET-ohjaus ohittaa APCohjauksen. PRESET-kytkentää käytetään mm. seuraavan esimerkin kaltaisissa tapauksissa. 5

6 Esimerkki: Esiohjelmoiduilla pyörimisnopeuksilla voidaan ratkaista kuvan 5 mukaisia käyttötilanteita. = imurasia = Manta-keskusyksikkö Keskusyksikön lähialue (alue A) on kytketty automaattisen tehonsäädön (APC) ohjaukseen. Kauempana olevat alueet (alue B ja alue C) on kytketty kiinteiden esiohjelmoitujen pyörimisnopeuksien (PRESET 1 ja PRESET 2) ohjaukseen. Taajuusmuuttaja antaa 58 Hz taajuuden kummastakin PRESET-ohjauslinjasta erikseen. Jos molemmat PRESET-ohjaukset ovat käytössä samanaikaisesti, lisää laite imutehoa nostamalla taajuuden 64 Hz:iin. Alueella A voi olla kolme yhtäaikaista käyttäjää omissa imulinjoissaan, silloin kun alueilla B ja C ei ole imurasioita käytössä. Alueilla B ja C voi kummallakin olla yksi käyttäjä imuroimassa yhtä aikaa silloin, kun alueella A ei ole imuri käytössä. Mikäli alueella (A) on yhtäaikaisia käyttäjiä alueen B ja/tai C alueiden kanssa, voi imuteho olla alueella B ja/tai C liian alhainen. Kuva 5 Kultakin siivousalueelta tulee oma pienjännitejohdin keskusyksikölle (Kuva 5) Taajuusmuuttajan ohjauspaneeli = Selausnäppäin ylös Selaa päävalikkoa sekä eri alavalikkoja Muokkaa arvoja = Selausnäppäin alas Selaa päävalikkoa sekä alavalikkoja Muokkaa arvoja = Vasemmanpuoleinen valikkonäppäin Siirry valikossa taaksepäin Siirrä kursoria vasemmalle (parametrivalikossa) Poistu muokkaustilasta Palaa päävalikkoon painamalla sekuntia Pääkytkin Käyttökytkin reset select enter START STOP = Oikeanpuoleinen valikkonäppäin Siirry valikossa eteenpäin Siirrä kursoria oikealle (parametrivalikossa) Siirry muokkaustilaan = Nollaa aktiiviset viat = Voidaan tarkastella kahta viimeksi käytettyä näyttöä vuoronperään. = Enter-painikkeella voi: 1. vahvistaa valinnat 2. kuitata vikahistoria = Käynnistyspainike ei ole käytössä. Imuri käynnistyy imurasialta tai käyttökytkimestä (ks. kohta 3.1; Käyttökytkin) = Pysäytyspainike Moottori pysäytetään 6

7 2.3.2 Ohjauspaneelin näyttö I II III Tekstirivit ready run fault I Sijaintia ilmaiseva symboli: näyttää tarkasteltavan valikon, parametrin tms. symbolin ja numeron. II Kuvausrivi: näyttää valikon kuvauksen, arvon tai vian. III Arvorivi: näyttää ohjearvot, parametrit, jne. numeerisena tai tekstimuodossa sekä alavalikkojen määrän kussakin valikossa. RUN STOP READY ALARM FAULT 1/0 Term Keypad Bus/comm = Moottori on käynnissä. Vilkkuu kun pysäytyskäsky on annettu, mutta nopeus on vielä hidastusvaiheessa. = Ilmaisee moottorin pyörimissuunnan. = Ilmaisee että moottori ei ole käynnissä. = Näkyy kun jännite on kytketty. Mikäli on tapahtunut laukaisu, symboli ei tule näkyviin. = Ilmaisee että laite toimii jonkin tietyn raja-arvon ulkopuolella ja varoitus on annettu. Ohjauspaikan indikointi = Ilmaisee että käyttöolosuhteet eivät ole turvallisia tai vakaita, minkä vuoksi laite on pysähtynyt. = I/O-riviliittimet on valittu ohjauspaikaksi. = Ohjauspaneeli on valittu ohjauspaikaksi. = Taajuusmuuttajaa ohjataan kenttäväylän kautta. Status-LED:it ready = Syttyy kun verkkojännite kytketään laitteeseen. run = Syttyy kun laite käynnistyy. fault = Syttyy kun käyttöolosuhteet eivät ole turvallisia tai vakaita, minkä vuoksi laite on pysähtynyt (vikalaukaisu) Valikkojen rakenne 7

8 2.3.4 Taajuusmuuttajan valvontatiedot Normaalissa käyttötilassa taajuusmuuttajan ohjauspaneelin päänäyttönä näkyy moottorille lähtevän virran taajuus. Taajuus voi vaihdella välillä n Hz. Valvonta- ja laskuritiedot pysyvät näytössä 20 sekunnin ajan, jonka jälkeen näyttö palautuu näyttämään lähtötaajuutta. Valvontatiedot A1. Allaway-valvonta V1-G8 Sijainti Valvontatieto Arvo tai valvontatiedot tila V1.1 Lähtötaajuus 0.00 Hz V1.2 Moottorin virta 0,0 A V1.3 Käynnistystila Ei käynnisty / Auto V1.4 Esivallinnat Ei esivalintaa / Preset 1, 2, 3 V1.5 Termostaatin tila Normaali / Vika 60 V1.6 Kello aktiivinen Kyllä / Ei G1.7 Monivalvonta N1 N Hz 0.0 A Ei käynnisty / Auto Laskuritiedot M5. System menu S1-S8 S5.8.1 Laskurit C1-C3 Sijainti Laskuri Arvo C MWh-laskuri kwh C Käyttöpäivälaskuri d C Käyttötuntilaskuri hh:mm:ss Laskuritietoja ei voi nollata. Vastaavat osa-aikalaskurit, jotka voidaan nollata, löytyvät valikosta S5.8.2 sivut Vikakoodit Taajuusmuuttajaa ei saa avata, vaan vikatapauksessa ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. Ottaessasi yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoon, kirjoita ylös kaikki ohjauspaneelille ilmestyneet vikailmoitukset sekä kuvaus siitä, miten häiriö käytännössä ilmenee. Taajuusmuuttajassa, sähkömoottorissa, sivukanavapuhaltimessa tai muissa sähkölaitteissa ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Vikatapauksessa irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoon. 8

9 Koodi Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet 1 Ylivirta Taajuusmuuttaja on havainnut moottorikaapelissa liian suuren Katkaise virta pääkytkimestä ja tarkista pyöriikö virran (>4*I n ): moottori kevyesti jäähdytyspu- - äkillinen voimakas kuormituksen lisäys haltimen siivestä pyörittämällä. - oikosulku moottorikaapelissa Tarkista moottorikaapeli. 2 Ylijännite DC-välipiirin jännite on ylittänyt 911V Kuittaa vika. Jos vika ilmenee toistuvasti ota yhteys - syöttöjännitteessä suuria jännitepiikkejä sähköverkon haltijaan ylijännitteen syyn selvittämiseksi. 3 Maasulku Virranmittauksessa on havaittu, että moottori-lähdön vaihevirtojen summa ei ole nolla. Tarkista moottorikaapeli ja moottori - Eristevika kaapelissa tai moottorissa 5 Latauskytkin Latauskytkin on auki, kun KÄY-komento on annettu. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen.jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys - viallinen toiminta valtuutettuun Allaway-huoltoon. - komponenttivika 7 Saturaatiovika Useita mahdollisia syitä; esim. viallinen komponentti Ei voi kuitata ohjauspaneelilta. Katkaise virta ja irroita laite verkosta. ÄLÄ KYTKE VIRTAA UUDELLEEN! Ota yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoon. Mikäli tämä vika ilmenee samanaikaisesti F1-vian kanssa, tarkista moottorikaapeli ja moottori. 8 Järjestelmävika - viallinen komponentti Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. - häiriötoiminta Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 9 Alijännite DC-välipiirin jännite on alle 333V Kuittaa vika. Jos vika ilmenee toistuvasti ota yhteys sähköverkon haltijaan alijännitteen syyn selvittämiseksi. Jos jännite on riittävä, kyseessä on sisäinen vika. Ota - todennäköisin syy: liian alhainen syöttöjännite yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. - taajuusmuuttajassa sisäinen vika 10 Syöttövaihe-valvonta Syöttövaihe puuttuu. Tarkista sulakkeet, syöttöjännite ja verkkokaapeli. 13 Taajuusmuuttajan alilämpötila 14 Taajuusmuuttajan ylilämpötila Jäähdytyselementin lämpötila alle 10 C Jäähdytyselementin lämpötila on yli 90 C. Ylilämpötilan varoitus annetaan, kun jäähdytyselementin lämpötila ylittää 85 C. Tarkista sijoitustilan lämpötila ja ilmanvaih-tojärjestelyt. Tarkista taajuusmuuttajan jäähdytysilman virtaus.tarkista sijoitustilan lämpötila ja ilmanvaihtojärjestelyt. Kuittaa vika laitteen jäähdyttyä (n.15min.)ja käynnistä uudelleen. 22/23 EEPROMIN tarkistussumma-vika 25 Mikroprosessorin watchdog-vika Parametrin tallennusvirhe Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. - häiriötoiminta Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys laitteen - komponenttivika toimittajaan. valtuutettuun Allaway-huoltoon. - häiriötoiminta Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. - komponenttivika Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 32 Jäähdytys Taajuusmuuttajan puhallin ei käynnisty, kun KÄY-komento annetaan. Ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 41 IGBT lämpötila IGBT-ylilämpösuoja on havainnut liian korkean lyhytkestoisen Tarkista kuorma. ylilatausvirran. Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon. 51 Ulkoinen vika Digitaalitulovika Ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoon 52 Ohjauspaneelin kommunikaatio- vika Yhteys ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välillä on katkennut Tarkista, että ohjauspaneeli on kunnolla paikoillaan. Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. 60 Termostaattivika Termostaatti ilmoittaa turbiinin ylikuumenemisesta Odota n. 15 minuuttia, että turbiini jäähtyy ja kuittaa vika. Tarkista, onko imu- tai poistoputkistossa tukos. Tarkista suodatin (ks. kohta 4 Suodattimen pesu ja vaihto). 9

10 2.4 Siivousvälineiden puhdistus Siivousvälineet kuluvat käytön määrästä ja lattiamateriaalista riippuen ja ne tulee uusia tarvittaessa. Käyttöikä pidentyy huomattavasti, mikäli siivousvälineet puhdistetaan käytön jälkeen niihin kertyneestä liasta sekä säilytetään oikein. Imuroinnin päätyttyä irrota teleskooppivarsi ja suulakkeet käsikahvasta. Säilytä ne irrallaan ja lattia-/mattosuulake harjaosa sisään vedettynä. Säilytä letkua letkutelineessä. Vältä siivousvälineiden varastointia suorassa auringonvalossa. Pitkäaikainen UV-valo haurastuttaa muoviosia, erityisesti letkua, ja lyhentää niiden käyttöikää. 2.5 Suodattimen puhdistus ja roskapussin vaihto Roskasäiliön täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti. Täyttynyt pussi on vaihdettava tyhjään ennen kuin sisältö ylittää roskasäiliön tilavuuden. Roskapussi vaihdetaan seuraavasti: Käännä käyttökytkin 0-asentoon [kuva 3]. Kierrä keskusyksikön kyljessä olevasta suodattimen ravistuskammesta [kuva 6; (A)] rivakasti muutamia kertoja. Odota hetki pölyn laskeutumista roskapussiin. Vapauta roskasäiliön lukitusvipu (B) ja saata se ala-asentoon, jolloin roskasäiliö on poistettavissa keskusyksiköstä. Kuva 6 Poista täysi roskapussi roskasäiliöstä ja tarkista samalla, ettei roskasäiliön pohjalle eikä alaimuaukkoon jää roskia. Puhdista roskasäiliön nostolevy (C) ja varmista, että roskasäiliössä oleva korotuslevy on puhdas ja oikein paikoillaan. Aseta uusi, ehjä roskapussi huolellisesti roskasäiliöön siten, että pussin reunat tulevat roskasäiliön reunojen yli [kuvat 7 ja 8]. Aseta roskasäiliö pusseineen paikoilleen ja käännä roskasäiliön lukitusvipu yläasentoon. Kuva 7 Käännä käyttökytkin AUTO-asentoon. Keskusyksikköä ei saa käyttää ilman roskapussia! Roskapussina tulee käyttää Allaway-roskapussia, tuotenumero YLLÄPITOHUOLTO Kuva 8 Käännä käyttökytkin aina 0-asentoon (kohta 3.1) ja poista alipaine putkistosta avaamalla imurasia, kun tyhjennät roskasäiliötä, puhdistat suodatinta tai teet muuta huoltoa. Varo koskettamasta koneen takaosasta näkyvää moottoria tai sivukanavapuhallinta. Niiden lämpötila voi olla jopa 80 o C. Sähkömoottorissa, sivukanavapuhaltimessa tai muissa sähkölaitteissa ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Vikatapauksessa laite irrotetaan sähköverkosta esim. irrottamalla kolmivaihepistotulppa pistorasiasta ja otetaan yhteyttä valtuutettuun Allaway-huoltoliikkeeseen. 10

11 3.1 Suodattimen pesu ja vaihto Keskusyksikön suodatin puhdistetaan pesemällä tai vaihdetaan kun imuteho on laskenut, kuitenkin viimeistään pölysäiliön tyhjennyksen jälkeen. Suodatin voidaan pestä 40 C lämpötilassa käyttäen normaalia pesuainetta. Huuhtele suurin osa liasta pois ennen pesua. Pesun jälkeen, suodattimen ollessa hieman kostea, harjaa se sileäksi. Suodattimen on oltava kuiva ennen paikoilleen asentamista. Suodatin voidaan haluttaessa kuivata kuivausrummussa käyttäen matalaa lämpötilaa. E D Suodatin kestää normaalisti 5-8 pesukertaa. Tarkasta pesty suodatin huolella; vaihda kulunut tai vaurioitunut suodatin uuteen. Suodattimena tulee käyttää Allawayn suodatinta, tuotenumero Kuva 9 Suorita suodattimen vaihto tai pesu seuraavasti: Käännä käyttökytkin 0-asentoon. Ravista pöly suodattimesta ja tyhjennä roskasäiliö kohdan 2.4 mukaisesti. Irrota keskusyksikön päällä oleva silmukkamutteri (D) ja poista keskusyksikön hattu (E) [kuva 9]. F G Irrota keskusyksikön sivulla olevat silmukkamutterit (F) ja avaa keskusyksikön takana oleva letkukiristin (G) [kuva 10]. Nosta suodatinkammio (H) pois paikaltaan [kuva 11]. Avaa suodattimen kiristyspanta [kuva 11; I]. Kuva 10 H Avaa suodattimen kiinnitysnauhat [kuva 12; J]. Vaihda tai pese suodatin ohjeen mukaan. Puhdista suodatinkammion pinnat ja suodattimen kiristyspanta. Suorita kokoonpano päinvastaisessa järjestyksessä. Kiinnitä suodatin sellaiselle kireydelle, että ravistuskammesta [A] pyöritettäessä tuntuu pieni jaksoittainen vastus. Kiristä suodattimen kiristyspanta tiukkaan. Vaihda tarvittaessa kiristyspanta uuteen. Käännä käyttökytkin AUTO-asentoon. Kuva 11 A I Muut puhdistustavat voivat vaurioittaa suodatinta ja aiheuttaa laitevaurion! Mikäli keskusyksikköä on käytetty vaurioituneen tai puutteellisesti paikoillaan olleen suodattimen kanssa, siivousjärjestelmä tulee tarkastaa valtuutetun Allaway-huoltoliikkeen toimesta. Kuva 12 J 11

12 3.2 Alaimusuodattimen huolto Allaway Manta -keskusyksikössä on alaimujärjestelmä, jonka tehtävä on pitää roskapussi paikallaan roskasäiliössä. Jos roskapussi ei pysy paikallaan [nousee ylös], poista ensin mahdollinen alipaine putkistosta avaamalla imurasia ja tarkista seuraavat asiat: Roskapussi on ehjä ja asennettuna roskasäiliöön ohjeiden mukaisesti. Roskasäiliön reunatiivisteen ja keskusyksikön kartion välissä ei ole roskia. Roskasäiliön yläreunan ja pohjan tiivisteet ovat ehjiä ja paikoillaan asianmukaisesti. Roskasäiliön pohjalla oleva reiällinen korotuslevy on ehjä ja puhdas sekä oikein paikoillaan. K Kuva 13 L Jos edellä mainitut asiat ovat kunnossa ja roskapussi nousee edelleen ylös roskasäiliössä, puhdista keskusyksikön alaimujärjestelmä seuraavasti: M Käännä käyttökytkin 0-asentoon. Avaa alaimusuodattimen (K) kuusioruuvi (L) [kuva 13]. Poista ja puhdista suodatin (M) ja suodatinkuppi (N) [kuva 14]. Irrota prosessiletku (O). Puhdista se ja muut siihen liittyvät osat sekä roskasäiliön nostolevyssä oleva kanava esim. paineilmalla tai metallilangalla. Kokoa osat paikoilleen. Käännä käyttökytkin AUTO-asentoon. O Kuva 14 N Suosittelemme, että keskuspölynimurijäjreslemä huolletaan säännollisesti valtuutetun Allaway-huollon toimesta, näin varmistetaan järjestelmän moitteeton toiminta. Valtuutettujen Allaway -huoltoliikkeiden yhteistiedot löytyvät mm. internetosoitteesta: 4 KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ 4.1 Jos keskusyksikkö ei käynnisty Tarkista, että keskusyksikön pääkytkin on asennossa 1 ja käyttökytkin asennossa AUTO. Tarkista käynnistyykö keskusyksikkö muilta imurasioilta käynnistystavan mukaisesti. Jos keskusyksikkö käynnistyy käyttökytkimen test -asennossa mutta ei imurasioilta, tarkista että heikkovirtapistoke on kytketty imurasioilta tuleviin käynnistysvirtapiireihin. 4.2 Jos imuteho on huonontunut imurasiassa ei ole virtausta estäviä esineitä imuletku on ehjä, eikä siihen ole tarttunut virtausta estäviä esineitä muut imurasiat on kiinni, eikä niissä ole vuotoja putkisto on tiivis roskasäiliö on tyhjennetty 12

13 suodatin on huollettu roskasäiliö on oikein paikallaan ja roskasäiliön tiivisteet ovat ehjät. 4.3 Putkiston tarkastus Vaihda roskapussi kohdan 2.4 mukaisesti. Tarkista ettei poistoputkessa ole lauenneita palopeltejä tai muuta tukosta. Ime talouspaperisuikaleita imurasioiden kautta. Jos paperisuikale löytyy roskapussista, kyseinen väli toimii. Jos testissä löytyy tukos, irrota kokoojaputki keskusyksikön imuyhteestä. Ime toisella tehokkaalla imurilla tukossa olevan haaran imurasioita. Mikäli tukos ei irtoa imemällä ja sen sijainti voidaan paikallistaa, kannattaa tutkia, pääseekö putkistoon helposti käsiksi rakenteita purkamatta tai kohtuullisilla purkutöillä. Jos putkistoon pääsee käsiksi, voidaan tukos yleensä helposti poistaa putkiliitos avaamalla. Älä koskaan yritä avata putkistoa ylipaineella esim. paineilmalla, koska ylipaine avaa putkiliitokset! Jos edellä mainituilla toimenpiteillä ei saada järjestelmää toimimaan, ota yhteys valtuutettuun Allaway-huoltoliikkeeseen. 4.4 Putkiston tiiviystarkastus Käynnistä keskusyksikkö kaikki imurasiat suljettuina pitämällä käyttökytkin asennossa test. Lähtötaajuuden pitää asettua arvoon 40±2 Hz. Jos taajuus pysyy korkeampana, putkistossa on vuoto. Paikallista ja korjaa vuotokohta. 5 KESKUSYKSIKÖN TIEDOT 5.1 Tekniset tiedot MANTA APC 3-3 (Automatic Power Control) Nimellisteho max. 4,0-7,5 kw Sähköliitäntä 400 V 16 A:n 3-vaihe pistotulppa-asennus / 16 A:n etusulakkein Kotelointiluokka IP34 Turbiinin lämpösuoja 80 C Suurin ilmamäärä (mitattu turbiinilta) 178 l/sek (640 m³ / h) Suurin alipaine (mitattu turbiinilta) 33 kpa Korkeus Leveys Syvyys Paino Äänitaso ± 2 db mitattu kaiuttomassa tilassa 1 m:n etäisyydeltä, 1 m:n korkeudelta, suoraan edestä Roskasäiliö Imuletku 1965 mm 800 mm 650 mm 163 kg 75 db (A) 34 litraa 8 tai 10 metriä Suurin imumatka Automaattinen Kiinteä - 1 siivooja 80 metriä 100 metriä - 2 siivoojaa 70 metriä 80 metriä - 3 siivoojaa 60 metriä - 13

14 5.2 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuus sähkölaitteille Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, Jyväskylä, Finland vakuuttaa, että Keskuspölynimuri Allaway Manta APC 3-3 on valmistettu sitä koskevien harmonisoitujen standardien mukaisesti ja täyttää pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) ja sähköisen yhteensopivuusdirektiivin (2004/108/EY) ja konedirektiivin (2006/42/EY) olennaiset vaatimukset. 6 VARAOSALUETTELO Varaosat MANTA APC 3-3 Tuotenumero Nimi Turbiini 4,0 kw 18006B Alaimusuodatin Pallonuppi Termostaatti 80 C 18013A 3-vaihepistotulppa 16 A Suodatinkammion tiiviste Säätötassu Käsipyörä Akselitiiviste Suodatin Suodattimen kiristyspanta 18032A Taipuisa kanava 100 mm Takaiskuventtiili 75 mm koottu 18040B Vaimenninkumi 30x40 M Kierreletku Imuyhde 76/130 mm 18068B Putkistotulppa 18071B Haarayhde Kulma HTP 75x Roskasäiliö 34 litraa Korotuslevy 330 mm 18084B Nostolevy 415x Roskapussirulla (75 l / 20 kpl) Muuntoliitin 100/125 mm Roskasäiliön reunatiiviste (34 l:n astia) Ohjausvirtarasia AP9/3 APC C Taajuusmuuttaja 18120B Prosessiletku koottuna 3/8-3/ B Moottorikaapeli APC 4-nap 4,0 kw Muunnosholkki 44/50 Alaimusuodatin 18006B

15 APC

16 APC 3-3

17 APC 3-3

18 7 HUOLTOMUISTIO Keskusyksikkö Nro Käyttöönottopvm. Roskasäiliö tyhjennetty Suodatin puhdistettu Alaimusuodatin huollettu Roskasäiliö tyhjennetty Suodatin puhdistettu Alaimusuodatin huollettu 18

19 19

20 JYVÄSKYLÄ, FINLAND rev08 fi 12/2010

Manta 3000 ja 6000 -keskuspölynimurien käyttö- ja huolto-ohje

Manta 3000 ja 6000 -keskuspölynimurien käyttö- ja huolto-ohje Manta 3000 ja 6000 -keskuspölynimurien käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo 1 ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄ... 3 1.1 Keskusyksikkö... 3 1.2 Pölyputkisto ja imurasiat... 3 1.3 Siivousvälineet...

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

A-SARJAN KESKUSPÖLYNIMURIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

A-SARJAN KESKUSPÖLYNIMURIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE A-SARJAN KESKUSPÖLYNIMURIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kuva 1 Kuva 2 Kaikki kuvan 2 siivousvälineet eivät sisälly vakiona jokaiseen keskusyksikkömalliin. KESKUSYKSIKKÖ SIIVOUSVÄLINEET 1) Salpa A) Letkuholkki

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250 Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit ostaa kaikki osat myös erikseen. Nilfisk Performer All-in-1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Hurricane 41 ja 43 Käyttö- ja huolto-ohje

Hurricane 41 ja 43 Käyttö- ja huolto-ohje Hurricane 41 ja 43 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Eurovac T43 Käyttö- ja huolto-ohje

Eurovac T43 Käyttö- ja huolto-ohje Eurovac T43 Käyttö- ja huolto-ohje 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek. Y-tunnus / VAT FI0590849

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Puzerilla puhdas koti ja raikas sisäilma. Puzer-keskuspölynimuri on helppo asentaa. Puhtaasti kotimainen

Puzerilla puhdas koti ja raikas sisäilma. Puzer-keskuspölynimuri on helppo asentaa. Puhtaasti kotimainen -keskuspölynimuri on helppo asentaa illa puhdas koti ja raikas sisäilma Kotimainen on edistyksellinen laatutuote. Saatavuus jälleenmyyjiltä kautta maan. KP-Tekno Oy masalantie 365, 02430 Masala Puh. (09)

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT -segmenttipaneelin käyttöohje Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 (10) Ohjauspaneeli Vacon 1. OHJAUSPANEELI 1.1 Yleistä Vacon taajuusmuuttajan

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, KUNNOSSAPITO- JA TURVAOHJEKIRJA

KÄYTTÖ-, KUNNOSSAPITO- JA TURVAOHJEKIRJA KÄYTTÖOHJEET T8600 KÄYTTÖ-, KUNNOSSAPITO- JA TURVAOHJEKIRJA TUTKI TARKKAAN TÄMÄ OHJEKIRJA ENNEN KÄYTTÖÄ JA KIINNITÄ HUOMIO KAIKKIIN OHJEISIIN, VARSINKIN TURVALLISUUTEEN. TÄMÄ OHJEKIRJA EI OLE KORJAUSOHJEKIRJA.

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Center 2400 Käyttöohje

Center 2400 Käyttöohje Center 2400 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Tact 2. Tuplasti tehoa. Imuroi enemmän, pidempään ja tehokkaammin

Tact 2. Tuplasti tehoa. Imuroi enemmän, pidempään ja tehokkaammin Tact 2 Tuplasti tehoa Imuroi enemmän, pidempään ja tehokkaammin Kaksin verroin pitkäkestoista imutehoa Kärcher Tact 2 on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimureiden mallisto. Kaksi moottoria

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Pelletti-imuri 433 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Pelletti-imuri 433 Käyttö- ja huolto-ohjeet Pelletti-imuri 433 Käyttö- ja huolto-ohjeet Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Koti-imurit Performer All-in-1 150/250

Koti-imurit Performer All-in-1 150/250 Keskuspölynimurit - kaikki yhdessä paketissa Tuotetiedot Kuvittele imuri, jota on helppo käyttää, joka on tehokas ja lähes äänetön. Sellainen, jota ei tarvitse kantaa yläkertaan, ei törmäile huonekaluihin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

Lue tämä ohje ennen imurin käyttöönottoa

Lue tämä ohje ennen imurin käyttöönottoa Take it Oiva Puzer-Oiva keskuspölynimurin KÄYTTÖOHJE Lue tämä ohje ennen imurin käyttöönottoa www.puzer.fi Sisältö Turvallisuusohjeita Tekniset tiedot Keskusyksikön asennusohje Käyttöohje Huolto ja suodattimet

Lisätiedot