Strategiaseuranta 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiaseuranta 2015"

Transkriptio

1 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi

2 Hyvinvointiohjelma

3 3.1. Vahvistetaan laaja-alaisia matalan kynnyksen neuvontapalveluja ja palveluohjausta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :45. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Palveluohjausta suunnataan riskiryhmille monipuolisin keinoin Ikäkeskuksen kautta. Eksote (Sotetmk/SN) Yhteistyön lisääminen eri vastuu- ja tulosalueiden välillä. Päällekkäisyyksien poistaminen (mm. tiedot henkilöstä ja elämäntilanteesta, palvelutarpeen arviointi yms.) Rajapintojen työstäminen väliinputoamisen ehkäisemiseksi. Asiakaslähtöisyys. Iso-Apupalvelukeskuksesta ja hyvinvointiasemilta on saatavissa palveluohjausta. Toimintaa on kehitetty prosessimallinnuksella. Iso-Apupalvelukeskukselle on luotu oma prosessi, jolla varmistetaan tarkoituksenmukainen neuvonta ja ohjaus sekä palvelutarpeen arviointi sekä jatko-ohjaus Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa saa henkilökohtaista asiakaspalvelua koko seudun alueella (2014- Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on säännöllinen päivystys eri kuntien alueella sekä pitkä asiakaspalveluaika Lappeenrannan toimipisteessä Henkilökohtaista asiakaspalvelua saatavilla klo 9-15 arkipäivisin

4 3.4. Kehitetään yhteisöllistä, turvallista, esteetöntä ja liikunnalliseen elämäntapaan innostavaa elinympäristöä. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :54. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.4. Kehitetään yhteisöllistä, turvallista, esteetöntä ja liikunnalliseen elämäntapaan innostavaa elinympäristöä Lisätään neuvontaa ja ohjeistetaan valitsemaan esteetömämpää rakentamista mitä lainsäädännössä edellytetään (2014) Lappeenrannan seudun ympäristötoimi viranomaisena ottaa huomioon turvallisuuden ja terveellisyyden MRL.n menettelyissä sekä kannustaa pyöräilyn kehittämistä osana kasvihuonekaasupäästöje n vähentämistä ( Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun Tekninen lautakunta Rakennusvalvonnan neuvoo ja ohjaa rakentajaa Pelastuslaitos (JK) Osallistuu ja lausuu kaavat ja tarvittaessa muut MRL:n menettelyt Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun. Toteutettu ja osallistuttu pyöräilyn kehittämistyöhön. Lausuntojen antaminen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken. Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun. Lausuntojen antaminen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken.

5 4.3. Oppilas- ja opiskelijahuolto edistävät kouluhyvinvoinnin parantamista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän koulun syntymistä. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Räsänen, Ilkka :37. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 4.3. Oppilas- ja opiskelijahuolto edistävät kouluhyvinvoinnin parantamista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän koulun syntymistä Neuvola-asetuksen mukaisesti (2014) Eksote, Sotetmk (SN) Neuvola-asetus Oppilas- ja Toiminta toteutunut opiskeluhuolto sekä neuvolatoiminta asetusten neuvolatoiminta toteutunut mukaisesti. asetuksen muakisesti. Varaudutaan oppilashuoltolainsäädännön tuomiin muutoksiin.oppilasja opiskeluhuoltolaki edellyttää, että myös toisella asteella on koulupsykologija kuraattoripalvelut Kopparitoiminnan laajentaminen? (2014) Eksote Sotetmk (SN) Valvotaan koulutilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta valvonta suunnitelman mukaisesti sekä asiakasaloitteisesti. Osallistutaan sisäilmatyöryhmän työhön resurssien puitteissa - Kopparitoiminnan laajeneminen tarpeita vastaavaksi. -Asiakaslähtöisyys. Kopparitoimintaa on kehitetty osana lasten ja nuorten talon toimintaa. Sisäilmatyöryhmän työhön osallistuminen aktiivista. Koulutilojen valvontakäyntejä suoritettu suunnitelman mukaisesti. Koppari tavoittanut xx nuorta kevään 2014 aikana. Alkuvuoden aikana toteutettu koulutilojen tarkastuskäyntejä 16 kpl. Koko vuoden tilasto saadaan helmikuussa.

6 5.1.Tuetaan yhteisöllisyyttä kehittämällä asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Päätöksenteko on läpinäkyvää. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :49. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Alueraatien toiminnan merkitystä vahvistetaan antamalla lausuntoja alueen asioista, pyytämättäkin (2014) Lisätään sähköisten kyselyiden määrää. (2014) Konsernihallinto (MH) Lausuntojen määrä Kuntarakenneselvityksestä pyydetty lausunnot alueraadeilta ja eri yhdistyksiltä. Toimialat eivät vielä pyydä alueraadeilta lausuntoja. Konsernihallinto esim. joukkoliikennekysely ja pyöräilykysely sekä kuntarakennekysely. Alueraatien toiminnan merkitys vahvistuu. Sähköisten kyselyiden määrä on lisääntynyt Vaikutetaan Kuntalaiset Keskiöön koulutusohjelmalla luottamushenkilöiden ja virkamiesten asenteisiin ja tapoihin toimia enemmän asukaskeskeisen lähidemokratian vahvistamiseksi. (2014) Naapureille tiedottaminen ja kuuleminen osaksi sähköisesti Tehtävät toteutetaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. (2014- Konsernihallinto (MH) Rakennuslautakunta Lähidemokratian eri osallistumismuotojen käyttöönotto Toteutettu mm. uutena toimintamuotona päättäjien kyselytunti (5/2014). Valmisteilla Asianosaisia kuullaan ennen päätösten tekemistä, aktiivinen tiedottaminen Ensimmäisellä päättäjien kyselytunnilla n. 20 osallistujaa. Toteutettu

7 5.2. Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Luodaan uusia asiakaslähtöisiä palveluiden kehittämisen malleja mm. palvelumuotoilun, asiakasraatien, kokemusasiantuntijoiden, vertaisryhmien sekä kehittämisfoorumeiden ja -ryhmien avulla. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Vuorovaikutteisuus asukkaiden kanssa on lähtökohta onnistuneelle palveluprosessille (2014- Asianosaisten kuuleminen ennen päätösten tekoa, aktiivinen tiedottaminen valmisteilla olevista asioista Vapaaehtoisasiantuntijaty ö Tekninen lautakunta Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetty vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetty vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetään vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilyolosuhteet parantuneet, tavoitteena vuoden 2016 Pyöräilykaupunki -status Uusia yhteydenpitoväyliä ja malleja selvitetään, käyttöön otetaan ja edelleen kehitetään ( Selvitämme asiakastyytyväisyyden vuosittain. Kasvatus- ja opetuslautakunta Oppilaille kysely lähiliikuntapaikkaselvityksen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa verkkopohjaisia kyselyjä huoltajille. Kehitetään varhaiskasvatuksessa lapsille verkkopohjainen tyytyväisyyskysely Energia Oppilaiden näkemyksiä otetaan huomioon lähiliikuntapaikkasuunnittelu ssa.

8 5.3. Lisätään kuntalaisten tietoisuutta osallistumismahdollisuuksista ja osallisuutta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :17. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Henkilöstö tiedottaa aktiivisesti toimialansa tehtävistä. Lisätään myös sähköisiä palveluita valtakunnallinen linja huomioiden Aktiivinen tiedottaminen, kuuleminen ennen päätöksentekoa. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa on seurattu aktiivisesti valtakunnallisia yhteisiä järjestelmiä. Päällekkäisiä järjestelmien käyttöä pyritty vähentämään. tiedotteita tiedotusvälineille laadittu alkuvuoden aikana n. 15 kpl Kehitetään uusia tiedottamisen kanavia asukkaiden informatiiviselle saavuttamiselle. (2015) Uusien vaikuttamismuotojen kehittäminen, esim. alueellisen nuorten kuulemistapahtuman järjestäminen (yhteistyössä alueraadin kanssa) (2015) Nuorisotilaverkoston tarkastelu yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa ( Toteutetaan vahvaa ja kattavaa tiedottamista eri kanavia hyväksi käyttäen. ( Konsernihallinto (AK) Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntalautakunta Konsernihallinto (AK)

9 6.1. Palveluissa painotetaan välittömyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. Asianosaista kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan lisätään itseä koskevassa päätöksenteossa, palveluissa ja niiden kehittämisessä. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Korhonen, Kati :20. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Kysytään asukkaiden tyytyväisyttä palveluihin ja toimitaan siten, että asiakastyytyväisyys paranee. Tiedotteita ( Rakennusvalvonta tiedottaa osana tiedotteita ja itsenäisesti ajankohtaisista asioista Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävissä lakisääteisyys, yksikön vastuu ja velvoitteet, yleinen etu ja asukastyytyväisyys voivat olla ristiriidassa keskenään, mutta konflikteja sovitellaan vuorovaikutuksessa. Peruslähtökohtana on aina kuitenkin ratkaisujen lainmukaisuus. Eläinlääkäripalveluissa erityisesti huomioidaan palveluiden helppo saavutettavuus. ( Museon vertaisihmettelijätoimintaa jatketaan Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Kulttuurilautakunta (PMP) Asikastyytyväisyys kyselyt toteuttu ja uusia toteutetaan. Ei toteutunut Eläinlääkäripalveluja tarjotaan edelleen pitkälti paikallispalveluna, eläinlääkärivastaanotoista tiedotetaan, virka-ajan ulkopuolinen päivystys ohjautuu yhdestä numerosta käsin. Vertaisihmettelijät paikalla aina museoperjantaisin Toteutettu Museo toimii myös kohtauspaikkana

10 6.2. Kiinnitetään erityistä huomiota rajapinnoilla tehtävään yhteistyöhön ja voimavarojen yhdistämiseen kumppanuusverkostoissa. Lisätään yhteistyötä eri toimialojen, yksityissektorin ja 3. sektorin kesken täsmentämällä hyvinvoinnin alueen rajapinnoilla tehtävää työtä ja työnkuvia eri toimijoiden kesken. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :59. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Tapaamiset nuorisojärjestöjen kanssa 2 kertaa vuodessa. (2014) Yhteyksien luominen 3. sektorin toimijoihin varhaiskasvatuksen ja opetuksen tavoitteita täydentävien toimintojen järjestämiseksi (2014) Tehdään erityisesti vesistöjen kunnostuksessa laajaa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä asukkaiden ja 3 sektorin kanssa. Tavoitteena on vesistön kunnostaminen, johon etsitään ennakkoluulottomat ratkaisut. Mallia soveletaan tarvittaessa muihin kohteisiin (2014- Nuoriso- ja liikuntalautakunta (SR) Kasvatus- ja opetuslautakunta Tapaamisien tarkoitus on tiedonvälitys puolin ja toisin sekä luoda pohjaa yhteistyölle. Vuonna 2014 tarkoituksena käynnistää avustussääntöjen uudistaminen yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa. Onko tapaamisia järjestetty, onko avustussääntöjä ryhdytty uudistamaan. Järjestetään tapaamisia nuorisojärestöjen kanssa. Asiaa alustavasti käsitelty Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n valmistelun yhteydessä Asukas- ja yhdistysyhteistyö on toiminnassa Tapaamiset järjestetty tammikuussa 2014 ja joulukuussa Avustussääntöjen uudistamista on lykätty toistaiseksi. Vuoden 2015 alusta avustusten anominen siirtyi sähköiseen järjestelmään eikä avustussääntöjä ollut järkevää muuttaa kesken tämän prosessin. Yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa nostettu keskeiseksi Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:ssa. Ehdotettu "verkostokartan" laatimista ja toiminnan koordinoinnista vastaavan henkilön nimeämistä. Onnistunut Pien- Saimaalla. Kosteikkoasiamieshanke on palkittu Suomen yhtenä parhaista hankkeista. Myös Lappeenrannan Hanhijärjellä, Savitaipaleen Kuolimolla ja Lappeenrannan Karhusjärvellä tuloksellista toimintaa

11 6.3. Luodaan edellytykset sujuvalle, monialaiselle hyvinvointia vahvistavalle yhteistyölle. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :29. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 6.3. Luodaan edellytykset sujuvalle, monialaiselle hyvinvointia vahvistavalle yhteistyölle. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä Osallistutaan hyvinvointityöryhmään ja huomioidaan EVA menettely, mikäli se ei ole ristiriidassa erityislainsäädänön kanssa Kasvatus- ja opetustoimen edustajat osallistuvat hyvinvointityöryhmän sekä niiden alaryhmien työskentelyyn sekä välittävät kehittämistavoitteet organisaatioon ( Onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitymisen seuranta. Tarvittaessa tehdä esityksiä muille viranomaisille ja tahoille Kulttuuritoimi on mukana sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Ympäristötoimen edustaja on ollut läsnä hyvinvointityöryhmän toiminnassa. Kasvatus- ja opetuslautakunta Pelastuslaitos (EH, UW, JK) Kulttuurilautakunta (P-LP, HH) Osallistuttu työryhmän työskentelyyn Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehittymisen seuranta. Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehittymisen seuranta. Nimetty kulttuuritoimen edustaja hyvinvointiseontekoon. Selonteko valmistuu v. 15 Erityislainsäädäntö ei ole muuttunut Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV tulokset esitelty kaupunginvaltuustolle 12/2014 Onnettomuustilastoinni n perusteella tarvittavien esitysten tekeminen muille viranomaisille ja tahoille. Onnettomuustilastoinni n perusteella tarvittavien esitysten tekeminen muille viranomaisille ja tahoille. Eudstaja on vastuussa selonteon kokoamisesta. Selontekoa on koottu v. 14..

12 Kaupunkirakenneohjelma

13 1.1. Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään houkuttelevia, vuorovaikutteisia ja omatoimisuuteen kannustavia asuinalueita, joissa itsenäinen selviytyminen on mahdollista ja arki sujuvaa elämän eri vaiheissa. Asuinalueille suunnitellaan kohtauspaikkoja vuorovaikutusta edistämään sekä julkisia tiloja taiteiden harrastamiseen ja taidekasvatukseen. Julkiset tilat suunnitellaan monipuoliseen yhteiskäyttöön. Suunnitelmien perusteella toteutetaan lapsiystävällinen, osallistava ja vireä kaupunkiympäristö, jota ympäristötaideteokset ja lastenkulttuuritapahtumat värittävät. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :14. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.1. Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään houkuttelevia, vuorovaikutteisia ja omatoimisuuteen kannustavia asuinalueita, joissa itsenäinen selviytyminen on mahdollista ja arki sujuvaa elämän eri vaiheissa. Asuinalueille suunnitellaan kohtauspaikkoja vuorovaikutusta edistämään sekä julkisia tiloja taiteiden harrastamiseen ja taidekasvatukseen. Julkiset tilat suunnitellaan monipuoliseen yhteiskäyttöön. Suunnitelmien perusteella toteutetaan lapsiystävällinen, osallistava ja vireä kaupunkiympäristö, jota ympäristötaideteokset ja lastenkulttuuritapahtumat värittävät Nopea reagointi asukkaiden tarpeisiin ( ) Valmis ja toimiva kunnallistekniikka antaa pohjan arkielämälle ( ) Huolehditaan lakisääteisenä velvollisuutenaan omalta osaltaan terveellisen, turvallisen ja luonnontilaisesti kestävän ja monimuotoisen elinympäristön kehittymisestä. (2014- Energia ESITETÄÄN, ETTÄ TÄMÄ POISTETAAN Energia ESITETÄÄN, ETTÄ TÄMÄ POISTETAAN Meluntorjuntaohjelman laadinta käynnissä. Luonnonsuojelukohteiden virkistyskäyttöhanke suunnitteilla Suoritetaan elinympäristöön liittyvää säännöllistä, suunnitelmallista ja asiakasaloitteista valvontaa. Meluntorjunta ohjelma valmistuu Ympäristöterveydenhuollon elinympäristöön kohdistuvia tarkastuskäyntejä toteutettu n kpl.

14 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla Ympäristöohjelman suunnittelu, laadinta ja toteuttaminen Jatketaan kunnostustoimenpiteitä Ympäristöohjelman laadinta Ohjelman laadinta Ohjelman laadinta on aloitettu käynnistetty Kunnostustoimenpiteet johtavat haluttuun tulokseen Joutsenon taimitarhaalue (pima-toimenpiteiden selvittäminen).kivisalmen pumppaamon rakentaminen on käynnissä. Kosteikkojen rakentaminen on käynnissä. Hajakuormituksen vähentämistoimenpiteirtä on käynnissä. Pien-Saimaan tila on ollut parempi. Syksyllä on ollut sinileväkukintoja Ilman laadun tarkkailun jatkaminen yhdessä teollisuuden kanssa Ilmasto-ohjelman toteuttaminen Käynnissä mittaussuunnitelman mukaisesti. Jatkuu suunnitellusti Toteutus on käynnissä Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Ilman laadun tarkkailutulokset Jatkettu HINKU työn ja ympäristöohjelmatyön yhteydessä.

15 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Maakunnallisen energianeuvonnan jatkaminen Pidetään ympäristö siistinä Tekninen lautakunta ENNE hankkeen jatko turvattu vuodeksi 2014 Jatkuu myös loppuvuoden. Vuosi 2015 eteenpäin tilanne epäselvä. ESITETÄÄN TÄMÄ KOHTA POISTETTAVAKSI sukastyytyväisyysmittaus tehty. Yhdyskuntatekniset palvelut.linkki tuloksiin.linnoituksen valaistus ja liikenne - hankkeen viimeistely. Toiminnan raportointi Hanke päättyi vuoden vaihteessa Linkki asukastyytyväisyys tuloksiin!! Roskaamisen valvonta ja ennaltaehkäisevä tiedotus Valvontaa toteutetaan resurssien mukaisesti. Toteutetaan asukastyytyväisyys mittaus Tiedote viihtyisä ympäristön tarkastuksista. Kehoitetaan tai määrätään tulleet ilmoitukset. Isoja kohteita uhkasakkolain mukaisessa menettelyssä. Viihtyisäympäristöprojektin seurantataulukko. Tarkastajaohjelman yhteydenottojen seuranta.

16 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Lisätään yhteistyötä Tekninen lautakunta LUTin kanssa Green Campuksen tukeminen kaupungin ja seudun toimenpitein ( Yhteistyö joukkoliikennehankkeissa, Kivisalmen pumppaamo, kaavahankkeet, Green Campus alueen puisto ja kosteikko, jätevesien käsittelyn ratkaisu, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office. Yhteistyö joukkoliikennehankkeissa, Kivisalmen pumppaamo, kaavahankkeet, Green Campus alueen puisto ja kosteikko, jätevesien käsittelyn ratkaisu, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office, Skinnarilankadun kehittäminen Yliopistonkaduksi. Yhteistyön edistyminen Tervahaudan puiston kosteikko v Hyötyjätepisteiden rakentaminen Skinnarilaan (EKJH) Lipputuotteet ja sähköbussi; luentoyhteistyö Mobiilisovellus joukkoliikenteen käyttäjille ja sähköbussi koekäytössä, Energiatehokas Kivisalmen pumppaamo, Campusalueen yleiskaava, Green Campus alueen puisto ja kosteikko viimeisteltynä, jätevesien käsittelyn ratkaisu tiukkojen ympäristövaatimusten mukaisena, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office vaatimukset, Skinnarilankadun kehittäminen Yliopistonkaduksi yleissuunnitelma. Toteutettu hankkeet Seurataan asenteita Ei toteuteta v ESITETÄÄN POISTETTAVAKSI

17 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Maankäytön suunnittelu toimintasuunitelman mukaisesti Tekninen lautakunta ESITETÄÄN TÄMÄ KOHTA POISTETTAVAKSI Toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman laatiminen ns. vanhan Lappeenrannan asemakaava-alueen ulkopuolisille metsille + Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma. Valmis Luonnon monimuotoisuuden huomiointi maankäytön suunnittelussa. Luonnon virkistyskäytön koordinoitu suunnittelu Lappeenrannan kaupungissa. Ohjelman valmistelu käynnistetty. Toteutetaan kaavoitusohjelmaa. Luontoselvitykset Ohjelman valmistelu vaadittu maankäytön luonnosvaiheessa. Laajempi suunnittelun yhteydessä. käsittely v Ohjataan rakentamista sekä luontoselvityksiä tarvittaessa. Ohjelman valmistelu luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön edistämiseksi on aloitettu Mm. lehtiroskien ja hiekoitushiekan kierrättäminen Tekninen lautakunta Kierrätys käynnissä. Jatketaan lehtiroskista ja hiekoitushiekasta valmistetun kompostimullan käyttämistä katurakennuskohteissa. Kierrätyslehtiroskan ja hiekoitus sepelistä valmistetun mullan käyttö aloitettu katuviheralueilla. Kompostimultaa katurakennuskohteisiin.

18 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Hyötykäytön edistäminen Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:n ja Etelä-Karjalan jätelautakunnan kautta Tuetaan Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:tä hyötyjätteiden kierrätyksessä sekä kuivajätteen energiakäytön lisäämisess. EKJH:n kautta kuljevat jätteet hyödynnetään n. 90 %.sti Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään ja lisätään maankäytön suunnittelulla sekä metsien, puistojen ja viheralueiden hoidossa. Tekninen lautakunta Metsäsuunnitelman toteuttaminen. Metsäsuunnitelmat ajantasaistettu kaikille kaupungin metsille kuluvana keväänä. Osayleiskaavassa tehty keskustaajamasta luontoselvitykset, jotka otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma on ajantasaistettu. Ahvenlammen metsäsuunnitelma; metsäsuunnitelmien mukainen puuston käsittely Metsäsuunnitelman toteuttaminen. Ahvenlammen metsäsuunnitelman laatiminen. Metsäsuunnitelmat ajantasaistaminen. Osayleiskaavan luontoselvitykset otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa.

19 1.4. Tuetaan yhteisöllisyyttä rohkaisemalla asukkaita kehittämään ja pitämään kunnossa yhteistä omaisuutta ja ympäristöä. Lisätään ja kehitetään tiedottamista asukkaille kaikista ohjelmista, parannuksista, uusista palveluista jne. joita tehdään. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :51. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Sovelletaan ympäristön kunnossapidossa varhaista puuttumista, välitöntä korjausta ja siivousta, annetaan myös positiivista palautetta, mutta sovelletaan myös rikosoikeudellista vastuuta ennaltaehkäisevänä menetelmänä. Viihtyisä ympäristötyöryhmän toimintaa kehitetään vuosittain Osallistutaan asukastoimintaan asiantuntijoina ( Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet ( Asukastoiminnan tuella innostetaan ja kannustetaan asukkaita yhteisiin sekä omatoimisiin talkoisiin oman asuinympäristön olojen parantamiseksi. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Konsernihallinto (MH) Asukasviihtyvyys Asukastoiminnan määrä Vuosi 2014 puututaan veneiden säilyttämiseen rannoilla sekä teollisuusalueiden toimintaan puistoalueiden lisäksi. Useita isompia ympäristörikosasioita on jouduttu ottamaan käsittelyyn. Toteutunut. Osallistuttu ja järjestetty lukuisia asukastilaisuuksia. Osallistutaan tilaisuuksiin. Toteutunut ESITÄN TÄMÄN KOHDAN POISTAMISTA, ASIA TULEE ESILLE MUUALLA. Länsi-alueen Frisbee golf -rata ja koirapuistotalkoot. Erilaisia siistimistalkoita. Tarkastukset sekä poistetut kohteet. KOhteiden seuranta. Toteutunut. Osallistuttu ja järjestetty lukuisia asukastilaisuuksia. On osallistuttu. Yhteisöllisyys kasvaa

20 1.5. Turvallisen, terveellisen ja häiriöttömän elinympäristön turvaaminen. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :54. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.5. Turvallisen, terveellisen ja häiriöttömän elinympäristön turvaaminen Huolehditaan lakisääteisenä velvollisuutenaan terveellisen, turvallisen ja luonnontilaisesti kestävän ja monimuotoisen elinympäristön kehittymisestä. ( Seurataan ilman laatua yhdessä teollisuuden kanssa ( Suoritetaan elinympäristöön kohdituvaa säännöllistä, suunnitelmallista sekä asiakasaloitteista valvontaa Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Ympäristöterveydenhuollon elinympäristöön kohdistuvia tarkastukäyntejä on toteutettu n kpl. Toteutunut ohjelman mukaisesti. Hajuongelmia Lappeenrannassa sekä Joutsenossa Laaditaan meluntorjuntaohjelma ja huolehditaan meluntorjunnasta resurssien puitteissa Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet (2014- Meluntorjuntasuunnitelman laadinta Tekninen lautakunta Toteutunut ESITÄN TÄMÄN ASIA KOHDAN POISTAMISTA. Valmistuu v 2015

21 3.1. Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään ja hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja rakennuksia sekä maisema-alueita monipuolistavana ja henkistä hyvinvointia tuottavana osana kaupunkikuvaa. Toteutetaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :34. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.1. Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään ja hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja rakennuksia sekä maisema-alueita monipuolistavana ja henkistä hyvinvointia tuottavana osana kaupunkikuvaa. Toteutetaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa Tiedotetaan ja ohjataan asukkaita jätehuollossa ja roskaamisen välttämisessä. Valvontaan roskaamista vuosittain resurssien mukaisesti Museon toiminta erilaisissa työryhmissä, arkkitehtuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmässä ja kaupunkikuvatyöryhmäss ä. Museo pyrkii edistämään kulttuuriympäristön säilymistä alueellaan sekä toimii asiantuntijana ja viranomaisena kulttuurihistoriallisten kohteiden ja ympäristöjen hoitoon, suojeluun ja korjaushankkeisiin liittyen. Toimii yhdessä Toteutunut viihtyisä ympäristöhankkeen kanssa. Blue White Eagle myös jätelain mukaisena käsittelynä. Kulttuurilautakunta (PMP) Museo toimii asiantuntijana ja viranomaisena kulttuuriympäristöasioissa ja toimii useissa työryhmissä Lausuntoja 37 kpl

22 3.3. Annetaan ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatusta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :09. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.3. Annetaan ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatusta Seurataan tilannetta ja tehdään kysely Poistetaan kohta Osallistuaan neuvontakampanjoihin ja valvontaan roskaamista. Käsitellään asukkaiden tekemät toimenpidepyynnöt ( Neuvotanmateriaalin laadinta, tiedotus, ympäristökasvatustyöryh mä Kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon opetussuunitelmia uudistettaessa. Otetaan vastaan ympäristö- ja arkkitehtuuriasiantuntijoit a jakamaan asiantuntemustaan lapsille ja nuorille. Tehdään yhteistyötä museon ja ympäristötoimen kanssa. Poistetaan kohta (IR) Poistetaan kohta (IR) Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuu suunnitellusti Pien-Saimaan kuormituksen vähentäminen aiheena Lappeenrannan ja Taipalsaaren kouluissa. Uusien opetussuunnitelmien perusteluonnoksiin tutustuminen Uusien opetussuunnitelmien valmistelun yhteydessä kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan Toimenpidepyynnöt käsitelty Pien-Saimaa teemana kouluissa Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Opetussuunnitelmien perusteisiin on tutustuttu.

23 4.1. Esitetään maakunta- ja yleiskaavoituksessa tasapainoinen ja kestävä kaupan ja palvelujen rakenne. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :25. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 4.1. Esitetään maakunta- ja yleiskaavoituksessa tasapainoinen ja kestävä kaupan ja palvelujen rakenne Valmistellaan asemakaavamuutokset viivytyksettä ja laadukkaasti. (2014) Ohjataan maankäytön suunnittelua yhdyskunnan energiankäytön kannalta vähäiseen suunnataan, liikkumistarpeen alentamiseen ja huomioi valtakunnalliset alueiden käytön suunnitteluperiaatteet Varmistetaan, ettei vesi- ja energiatekniikka aiheuta rajoitteita kaupan ja palvelujen sijoittumiselle Konsernihallinto (JW) Kaavoitusohjelman noudattaminen Kaavojen tärkeysjärjestys priorisoitu. Kaavat viedään viivytyksettä kh:n ja kv:n käsittelyyn. Osallistuminen maankäytön suunnittelun eri vaiheisiin. Energia Kaavoitusohjelma 2014 valmis ja toteutuksessa Toteuteuttu.

24 4.2. Tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Parannetaan joukkoliikenteen palveluedellytyksiä. Tehostetaan maankäyttöä olemassa olevan yhdyskuntatekniikan varrella. Peruskorjataan asuinalueiden ulkoliikuntapaikkoja sekä kehitetään niistä entistä toiminnallisempia ja monipuolisempia lähiliikuntapaikkoja. Turvataan hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus. Huolehditaan laadukkaista ja monipuolisista liikuntapaikoista, jotka mahdollistavat monipuolisen urheilun. Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :28. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Osallistutaan suunnitteluun strategioiden, suunntelmien ja maankäytön suunnittelun yhteydessä Tehostetaan olemassa olevan infran käyttöä edistämällä uutta kaavoitusta olemassa olevan tekniikan sisällä, vieressä jne Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti Osallistuttu. Energia Tekninen lautakunta Toteutunut.Kiinteistöohjelma, salkku E, rakennusmassan realisointi (rakennukset ja maat) Kiinteistöohjelma, salkku E, rakennusmassan realisointi (rakennukset ja maat) Osallistuttu. Ensimmäinen erä kilpailutettu.

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kaunis, eheä ja esteetön kohtauspaikka. Lappeenrannan kaupungin kaupunkirakenneohjelma 2013-2016

Kaunis, eheä ja esteetön kohtauspaikka. Lappeenrannan kaupungin kaupunkirakenneohjelma 2013-2016 Kaunis, eheä ja esteetön kohtauspaikka Lappeenrannan kaupungin kaupunkirakenneohjelma 2013-2016 1 n 7 toimenpidekokonaisuutta Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Lisätiedot

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 1 100 Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia 2018-2021 Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin Historialtaan ja

Lisätiedot

Toimenpide Vastuu Arviointikriteerit Toimenpiteet Tuotos HYVINVOINTIOHJELMA 3.2. Mahdollistetaan kodinomainen ja turvallinen

Toimenpide Vastuu Arviointikriteerit Toimenpiteet Tuotos HYVINVOINTIOHJELMA 3.2. Mahdollistetaan kodinomainen ja turvallinen 3.2. Mahdollistetaan kodinomainen ja turvallinen Päätavoite: 3. Ikäihmiset aktiivisina toimijoina - 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotona. asuminen. Eksote - Alueen eri toimijat tekevät yhteistyötä asumista

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Kohti resurssiviisautta Lappeenrannan kaupunki pilottina Lappeenrannan kaupunki on yksi kolmesta kaupungista SITRA:n Kohti Resurssiviisautta hankkeessa (Turku, Forssa)

Lisätiedot

1. Elinkeinorakenteen uudistaminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä

1. Elinkeinorakenteen uudistaminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä 1. Elinkeinorakenteen uudistaminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Salo, Jussi 31.7.2014 13:29. Hyväksytty: Huovila, Krista 10:05. Yksilöllinen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Missä mennään liikuntakaavoituksessa? Leena Soudunsaari Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto

Missä mennään liikuntakaavoituksessa? Leena Soudunsaari Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto Missä mennään liikuntakaavoituksessa? 1.9.2017 Leena Soudunsaari Arkkitehtuurin tiedekunta, Liikuntakaavoitus Arki- ja terveysliikunnan olosuhteiden edistäminen Mitä on liikuntakaavoitus? Ajankohtainen

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

Kaupunkirakenneohjelma

Kaupunkirakenneohjelma Kaupunkirakenneohjelma (Versio 2) - Lappeenrannan kaupunki 11.2.2015 Muokattu: Huovila, Krista 24.4.2014 09:16. Hyväksytty: Huovila, Krista 24.4.2014 09:18. Yksilöllinen tunniste: PRO-314-1973-fi Kaupunkirakenneohjelma

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 -strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 -strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 -strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet

Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet Toimintaympäristön muutos - mahdollisuudet Talouskehityksen heikkeneminen taitetaan kasvulla - Perinteisten toimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen - Paikallisten PK-yritysten toiminnan ja toimintakyvyn

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti LCA Consulting Oy Ruokolahdella 11.2.2016 Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma - Vaihe 2 - Koko hanke Kuntien omien ympäristöohjelmien viimeistely

Lisätiedot

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään?

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIEKSAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN LIEKSAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2 (4) LUONNOS 29.08.2017 LÄHTÖKOHDAT Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I 19.10.2011 1 PUHEENVUORON SISÄLTÖ Miksi

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

IT S HAPPENING HERE.

IT S HAPPENING HERE. IT S HAPPENING HERE. Uusi kasvo Greenreality-viestintään Aloitin 6.3.2017 Lappeenrannan kaupungin elinkeinopoliittisena viestintäasiantuntijana. Yhtenä tehtävänä on koordinoida Greenreality-brändin viestintää

Lisätiedot

Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n ( ) loppuraportti

Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n ( ) loppuraportti Kaupunginhallitus 90 20.02.2017 Kaupunginvaltuusto 32 27.03.2017 Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n (2015 2017) loppuraportti 1329/12.00.00.04/2014 KH 90 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot