POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkistajien vaali Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran muuttaminen ruotsin kielen lehtorin viraksi Sopimus Posion kunnan irtaantumisesta Itä-Lapin kuntayhtymästä Esitys valtuustolle tilintarkastajan valitsemiseksi Posion kuntaan ja kunnan omistamiin tytäryhtiöihin Vuoden 2005 talousarvion lopullisten käyttösuunnitelmien vahvistaminen keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, yrityslautakunnan, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta Kunnan osallistuminen yksityisteiden perusparantamiseen / perusteiden tarkistaminen Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen sekä alueen sammutusvesijärjestelmän määrärahan ylittyminen Etelä-Posion Vesiosuuskunta ry:n lainan omavelkainen takaus Määräalan, varasto- ja PVT-hallin myynti Pentik Oy:lle sekä muut omaisuusjärjestelyt kunnan ja Pentik Oy:n kesken Kylien laajakaistayhteyksien toteuttaminen Posion kunnan alueella Turjan yleiskaavan hyväksyminen Selvitys kunnan sijoittamistoiminnasta Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Kari Karasti Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/ 2005 Kunnanvaltuusto 2 KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Saapuvilla oli 25 varsinaista valtuutettua sekä Keskustan valtuustoryhmän I varajäsen Ari Takapuro ja SDP:n valtuustoryhmän I varajäsen Irmeli Granlund. Poissa olivat valtuutetut Antti Hämeenniemi (kesk.) ja Pentti Hiltunen (SDP). Läsnäolohuutopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Markku Haapsaari pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asia :t Pöytäkirjan tarkistajien vaali Valittiin yksimielisesti valtuutetut Ari Takapuro ja Pirjo Hyypiö. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Tarkistuspaikka ja -aika Kari Karasti Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla klo Allekirjoitukset Markku HaapsaariMarkku Haapsaari PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ari Takapuro Pirjo Hyypiö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla kunnanvirastossa klo 9-11 ja Virka-asema Allekirjoitus Hallintosihteeritalouspäällikkö Markku Haapsaari

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 25 Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja samana päivänä julkaistu myös kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa. Valtuuston kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan. Koollekutsumisesta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi. Ennen nimenhuutoa ja päätösvaltaisuuden toteamista puheenjohtaja ilmoitti, että poissa kokouksesta ovat valtuutettu Antti Hämeenniemi, joka on ilmoittanut olevansa sairas ja valtuutettu Pentti Hiltunen, joka on ilmoittanut olevansa samanaikaisesti toisessa kokouksessa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Antti Hämeenniemi ja Pentti Hiltusen poissaolojen syyt. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 25 varsinaista valtuutettua sekä Keskustan valtuustoryhmän I varajäsen Ari Takapuro ja SDP:n valtuustoryhmän I varajäsen Irmeli Granlund. Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI Kv 26 Kunnanvaltuusto valitsee entisen käytännön mukaan kaksi valtuutettua tästä kokouksesta pöytäkirjantarkistajiksi. Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa keskiviikkona klo välisenä aikana. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Ari Takapuro ja Pirjo Hyypiö

5 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto POSION YLÄKOULUN ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRAKSI Sivltk. 24 Rehtori Marja Hahtola esittää, että Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka muutetaan ruotsin kielen lehtorin viraksi. Esitystä hän perustelee seuraavasti: Posion yläkoulussa on kaksi englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaa. Nimike edellyttää, että virkaa hoitavalla opettajalla on kelpoisuus molemmissa aineissa, jotta hänet voidaan valita vakinaisesti virkaan. Lisäksi yläkoulussa on täyttämättä englannin kielen lehtorin virka. Alakouluilla on yhteinen englannin kielen lehtorin virka (ns. kiertävä opettaja). Posion lukiossa on englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka, jonka opetusvelvollisuus on toistaiseksi täyttynyt lukion oppitunneista eikä tuntimäärään ole tulossa merkittävää muutosta uudenkaan opetussuunnitelman tai ikäluokkien pienenemisen johdosta. Lisäksi on yksi toistaiseksi valittu tuntiopettaja, jolla on opetettavanaan lukion ja yläkoulun saksan kieli ja lukion psykologia. Yläkoulun kielten lehtorien virat on ollut vaikea täyttää pysyvästi, koska opettaja tilanne vieraiden kielten kohdalla on heikko ja heikkenevä. Jatkuva opettajan vaihtuminen haittaa oppimista. Yläkoulun ja mahdollisesti myöhemmin yhtenäisen peruskoulun tuntimäärä riittää kahteen virkaan. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka muutetaan alkaen Posion yläkoulun ruotsin kielen lehtorin viraksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kh 49 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen Posion yläkoulun englannin ja ruotsin lehtorin viran muuttamisesta Posion yläkoulun ruotsin kielen lehtorin viraksi lukien. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 27 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SOPIMUS POSION KUNNAN IRTAANTUMISESTA ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄSTÄ Kh 54 Posion kunta on eronnut Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Jäsenyydestä eroamiseen liittyen on selvitetty Posion kunnan osuuksien lunastaminen kuntayhtymän muille kunnille sekä osuuksien lunastamisesta Posion kunnan maksettavan korvauksen suuruus. Kuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätökseen perustuvan laskelman mukaan Posion kunnalle maksettava korvaus osuuksien lunastamisesta on ,11 euroa. Laskelma liitteenä (54.1). Posion kunnan eroon liittyen on neuvoteltu myös kuntayhtymän henkilöstön eläkevastuiden suorittamisesta. Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan Posion kunta vastaa ajalla kuntayhtymän palveluksessa olleiden henkiöiden eläkevastuiden suorittamisesta Posion kunnan peruspääoman mukaisessa suhteessa, joka on 17,4 % koko peruspääomasta. Sopimusluonnos on hyväksytty Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa. Sopimuksen kohtaa II Pitkäaikaisista velvoitteista sopiminen tulee täydentää sopimisluonnosta koskevaan tekstiin tummalla merkityllä täsmennyksellä Posion kunnan muista vastuista eläkevastuun ohella. Järjestelyjä koskeva sopimusluonnos on liitteenä (54.2). Koska sopimuksessa on kyse pitkäaikaisesta taloudellisesta sitoumuksesta, joka annetaan Posion kunnan puolesta, tulee kunnanvaltuuston hyväksyä sopimus. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Posion kunnan osuuksien lunastamisesta sekä kunnalle tulevista vastuista Posion kunnan erottua Itä-Lapin kuntayhtymästä alkaen. Asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Ronkainen ehdotti, että sopimuksesta poistetaan esittelijän sopimusliitteessä esittämä lisäys (tummalla) ja, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen hyväksymän sopimuksen Posion kunnan osuuksien lunastamisesta sekä kunnalle tulevista vastuista Posion kunnan erottua Itä-Lapin kuntayhtymästä lukien. Henna Sarajärvi kannatti Olli Ronkaisen esitystä. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Ronkainen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus ei saanut yhtään ääntä ja Olli Ronkaisen ehdotus yhdeksän (9) ääntä (kaikki kunnanhallituksen jäsenet). Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olli Ronkaisen ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Esittelijä Mauri Posio pyysi merkitsemään eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Kv 28 Valtuutettu Markku Tuomivaara esitti että kunnanvaltuusto hyväksyy sopimuksen kunnanjohtajan esittämässä muodossa. Valtuutettu Ulla-Maija Perttunen kannatti Tuomivaaran esitystä. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne valtuutetut, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Markku Tuomivaaran tekemää ja Ulla- Maija Perttusen kannattamaa muutosesitystä, äänestävät EI. Puheenjohtajan tekemä äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 23 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen ehdotuksen. Nimenhuutopöytäkirja on liitteenä

8 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ESITYS VALTUUSTOLLE TILINTARKASTAJAN VALITSEMISEKSI POSION KUNTAAN JA KUNNAN OMISTAMIIN TYTÄRYHTIÖIHIN Tltk 5 Sihteeri Rauno Lohi jääväsi tämän asian käsittelystä itsensä, sihteeriksi valittiin tämän pykälän käsittelyn ajaksi Ulla Törmänen Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjouksen julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille Tarjouspyyntö koski Posion kuntaa ja seuraavia kunnan tytäryhtiöitä - Posion Vesihuolto Oy - Posion Kehitys Oy Tarjoupyynnöt on lähetetty seuraaville tilintarkastusyhteisöille - Oy Audiator Ab - Suomen Kuntatarkastus Oy - Oulun HTM & JHTT-tarkastus Oy - Ernst & Young Julkispalvelut Oy Määräaikaan mennessä oli tarjouksen lähettänyt Oy Audiator Ab. Tarjous on tämän pöytäkirjan liitteenä Pj 1. Päätetään esittää valtuustolle, että se valitsee tarjouspyyntöjen perusteella Posion kunnan tilintarkastajaksi vuosille Oy Audiator Ab:n nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen. 2. Päätetään esittää kunnanhallitukselle, että se antaa kuntalain 23 :n mukaista ohjeistusta yllämainittujen yhtiöitten yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan saatujen tarjousten perusteella seuraavassa yhtiökokouksessa vuosille Oy Audiator AB nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen. Tarkastuslautakunta: 1. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti 2. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti: Kh 63 Tarkastuslautakunnan toimivaltaan ei ole kuulunut pyytää tarjousta Posion Aholan Vesiosakeyhtiön eikä Posion Kehitysyhtiö Oy:n puolesta, joten ko. tarjouskilpailua ei voida ottaa huomioon päätettäessä kunnan tilintarkastustoiminnan järjestämisestä. Edelleen tilinrakastusta koskevaan kilpailutukseen olisi tullut sisällyttää kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi kunnan projektien ja muiden hankkeiden tilintarkastus, joka on edellytyksen hankkeiden rahoituspäätöksen hyväksynnälle. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Posion kunnan tilintarkastajaksi vuosille Oy Audiator Ab:n nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen.

9 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion Aholan Vesiosakeyhtiö sekä Posion Kehitysyhtiö Oy päättävät itsenäisesti yhtiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä. Kunnanhallitus päättää lisäksi antaa taloussihteerin tehtäväksi kilpailuttaa kunnan projektien ja muiden hankkeiden tilintarkastustoiminnan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 29 Valtuutettu Ulla-Maija Perttunen esitti, että kunnanhallituksen päätösesitystä muutetaan EU-projektien osalta, koska ne ovat jo kilpailutettu ja sisältyvät Audiatorin tarjoukseen. Kunnan projekteilla tarkoitetaan muita kuin EU-projekteja. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Ulla-Maija Perttusen muutosesityksen

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TALOUSARVION LOPULLISTEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN, TARKASTUSLAUTAKUNNAN, KUNNANVALTUUSTON, KUN- NANHALLITUKSEN, YRITYSLAUTAKUNNAN, SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA TEKNISEN LAUTA- KUNNAN OSALTA Kh 66 Hallintokuntien tulee valtuuston hyväksymän vuoden 2005 talousarvion osalta laatia kuluvaa vuotta varten talousarvion lopulliset käyttösuunnitelmat, joilla valtuuston tehtäväalueittain hyväksymät määrärahat ja tuloarviot hallintokunnissa kohdennetaan lopullisesti tehtäväyksiköittäin sekä meno- että tulotileittäin. Samalla kun menot ja tulot käyttösuunnitelmilla kohdennetaan lopullisille kohteilleen, tulee kunkin toimielimen käyttösuunnitelmissaan lopullisesti hyväksyä alatehtävittäin; - toiminta - toiminnalliset tavoitteet - määrälliset tavoitteet - suoritteet samaan tapaan kun ne esitettiin valtuustolle talousarviossa tehtäväaluetasolla. Toimielimet voivat tehdä siirtoja tehtäväalueen sisällä, mutta tehtäväalueiden väliset siirrot kuten myöskin tehtäväalueisiin tehdyt määrärahojen / tuloarvioiden loppusummien muutokset tulee valtuuston hyväksyä. Talousarvion sitovissa perusteluissa todetaan, että kunkin lautakunnan tulee neljännesvuosittain raportoida kirjallisesti valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimintakertomuksen / tilinpäätöksen yhteydessä kunkin lautakunnan on raportoitava valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle valtuuston asettamien painopistealueiden ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Riittävän alatehtäväkohtaisen raportoinnin järjestämisestä toimielimelle päättää asianomainen toimielin itse. Tehtävätasolla talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa karsittava kuluja mikäli näyttää siltä, etteivät tehtävätasolle varatut määrärahat muutoin riitä. Lopullisten käyttösuunnitelmien esittämisajankohdaksi asetettiin , jonka jälkeen ne käydään keskushallinnossa läpi ja tuodaan kunnanhallituksen lopullisesti hyväksyttäviksi. Käyttösuunnitelmat ovat sen jälkeen täytäntöönpanokelpoiset. Mikäli tehtäväaluekohtaisia siirtoja / menojen ja tulojen loppusummien muutoksia joudutaan tekemään, niiden osalta täytäntöönpanokelpoisuus tulee valtuuston hyväksymisen jälkeen. KÄYTTÖSUUNNITELMAT TOIMIELIMITTÄIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA, KUNNANVALTUUSTO, KUNNANHALLITUS, YRITYSLAUTAKUNTA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA Edellä mainittujen toimielinten käyttösuunnitelmat ovat valtuustossa hyväksytyn talousarvion alustavien käyttösuunnitelmien mukaisia.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto : Kunnanhallitus vahvistaa keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, yrityslautakunnan ja sivistyslautakunnan alustavat käyttösuunnitelmat lopullisiksi käyttösuunnitelmiksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / Teknisen hallinnon, Valvonnan ja ympäristön, Kiinteistö- ja yhdyskuntapalvelujen sekä Liiketoiminnan tehtäväalueiden käyttösuunnitelmat ovat valtuustossa hyväksytyn talousarvion alustavien käyttösuunnitelmien mukaisia. : Kunnanhallitus vahvistaa edellä mainittujen tehtäväalueiden alustavat käyttösuunnitelmat lopullisiksi käyttösuunnitelmiksi. Tekninen lautakunta / palo- ja pelastustoimen tehtäväalue Palo- ja pelastustoiminnan / pelastustoiminta (084110) talousarvioon on jäänyt varaamatta euron suuruinen määräraha palopäällikön ja palotarkastajan erilliskorvauksia varten tilille 5000 Virkasuhteisten palkat. Lisäksi on pelastustoimintaan jäänyt varaamatta euron suuruinen määräraha VPK:n erilliskorvauksia varten tilille 5010 Muut palkat ja palkkiot. : Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pelastustoiminnan (084110) talousarvioon tehdään tilille 5000 Virkasuhteisten palkat euron suuruinen määrärahakorotus edellä mainitusta syystä. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pelastustoiminnan (084110) talousarvioon tehdään tilille 5010 Muut palkat ja palkkiot euron suuruinen määrärahakorotus edellä mainitusta syystä. Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys PERUSTURVALAUTAKUNTA , 7 (ks. oheinen liite) Perusturva lautakunta käsittelee käyttösuunnitelmaesityksen uudelleen kokouksessaan Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitut päätösehdotukset ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että palo- ja pelastustoimen tehtäväalueelle tehdään edellä mainitut muutokset. Koska kysymyksessä ovat tehtäväalueen menojen loppusummien muutokset, tulee ne valtuuston hyväksyä. Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys tuodaan hallitukselle myöhemmin päätettäväksi.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 30 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

13 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN OSALLISTUMINEN YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMISEEN / PERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tela 41 Kunta on vuodesta 1989 lähtien osallistunut 23:n yksityistien perusparantamiseen. Perusparannetut yksityistiet ovat olleet ns. vanhoja valtionaputeitä. Valtio voi myöntää avustusta yksityistien perusparantamiseen, jos tien pituus on vähintään 1000 metriä ja on tien vaikutusalueella vähintään kolme (3) pysyvää asuntoa. Tiellä tulee olla perustettuna tiekunta. Kunta on osallistunut hankkeisiin niin osarahoittajana kuin myöskin pääsääntöisesti kohteen suunnittelijana ja toteuttajana. Kunnan avustusprosentit ovat vaihdelleet välillä %. Valtion avustuksen ollessa 70 % on tiekunnan ja kunnan osuus kustannuksista ollut 15 %. Valtionosuuden ollessa yli 70 % on kunnan osuus ollut 15 % ja tiekunta on vastannut lopusta. Valtionosuuden ollessa alle 70 % on tiekunnan osuus ollut 15 % ja kunta on vastannut lopusta. Pääosalla kohteista kunnan osuus on ollut 15 %. Yksityisteiden perusparantamisen myötä teiden kunto paranee oleellisesti ja kunnossapidossa saadaan säästöjä. Toivottavaa olisi, että jatkossakin valtio myöntäisi avustusta yksityisteiden perusparantamiseen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti. Ulla-Maija Perttunen esitti, että ehdotusta muutetaan siten, että toinen lause muutetaan muotoon: Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista korkeintaan 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista ja prosenttiosuudesta päätetään tarvittaessa vuosittain. Ulla-Maija Perttusen esitystä ei kannatettu. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän päätösehdotuksen Kh 225 Kunta avustaa kunnallistekniikkaan verrattavissa olevaa kunnan oman toiminnan ulkopuolista rakentamista sekä vesihuoltohankkeiden että yksityisteiden osalta. Vesihuoltohankkeissa kunnan avustusprosentti on 8 %. Teknisen lautakunnan esitys yksityisteiden avustamisesta 15 % avustusosuudella poikkeaa siten merkittävästi vesihuoltohankkeiden saamasta tuesta. Yksityisteille mahdollisesti myönnettävä korkeampi tuki tulisi siten erikseen perustella. Tekninen lautakunta ei ole omassa käsittelyssään vertaillut kunnan maksamaa vesihuoltohankkeiden ja tiehankkeiden tukea eikä myöskään esitä perusteista sille, miksi yksityisteille maksettava kunnan tukitason tulisi olla korkeampi.

14 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion kunnalle on tällä hetkellä jätetty neljän eri yksityistien avustushakemus. Avustusta on haettu Aholan yksityistielle (kustannukset n ), Karastinniemen yksityistielle (kustannukset n ), Kaukuanvaaran yksityistielle (kustannukset n ) sekä Koivuniemen yksityistielle (kustannukset n ). Mikäli hankkeille myönnetään 15 % kunnan avustus, tarvitaan avustusten maksamiseksi ,00 euron (n mk) suuruinen lisämääräraha. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää yksityisteille maksettavan avustuksen myöntämisperiaatteeksi seuraavan menettelyn: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 10 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa teknisen lautakunnan v talousarvioon euron suuruisen määrärahan käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustukseen. Määräraha katetaan v tilinpäätöksen yhteydessä. Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ehdotti, että kunnan avustusosuus korotetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 15 %:iin ja, että teknisen lautakunnan vuoden 2004 talousarvioon esitetään varattavaksi euron suuruinen määräraha käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustamiseen. Muilta osin puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta. Henna Sarajärvi kannatti Olavi Lehtiniemen ehdotusta. Lauri Iivari kannatti esittelijän ehdotusta. Koska asiasta käydyn keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Olavi Lehtiniemen ehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Olavi Lehtiniemi, Aila Laatikainen, Henna Sarajärvi, Antti Hämeenniemi, Kauko Ylisirniö, Irmeli Granlund ja Toini Määttä) ja esittelijän ehdotus yhden (1) äänen (Lauri Iivari).

15 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olavi Lehtiniemen ehdotuksen. Kv 49 Tela 60 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle joulukuussa pidettävään kunnanvaltuuston kokoukseen saakka. Valtuuston kokouksessa useiden valtuutettujen kanta oli, että yksityisteiden perusparantamisen avustamista voitaisiin laajentaa käsittämään muitakin kuin ns. valtionapuun oikeuttavia teitä. Tien pituus voisi olla alle yhden kilometrin ja pysyvien asuntojen määrä vähemmän kuin kolme. Kokouksessa tehtiin myös ehdotus, että perusparannettavien teiden määrän lisääntyessä kunnan avustus olisi 10 %. Tarkastelussa on pitäydytty teissä, jotka ovat kunnan tiedossa (kunnan avustaman tai suorittaman talviaukipidon piirissä) ja ovat pituudeltaan vähintään 500 metriä ja tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvä asunto. Teitä on yhteensä 101 kpl, joista ns. valtionaputeitä 32 kpl. Valtionaputeistä vuoden 1990 jälkeen on perusparannettu 22 tietä, joten 10 tietä on perusparantamatta. Suurin osa ei valtionapuun oikeuttavista teistä (42 kpl) on pituudeltaan metriä ja on tien vaikutuspiirissä yksi asunto. Määriteltäessä perusparantamisen kokonaiskustannuksia on kilometrikustannuksena käytetty lukua 8000 /km. Ns. valtionaputeiden (10 kpl) kokonaiskustannukset ovat ja muiden teiden (77 kpl) Yhteenlasketut kustannukset ovat Kunnan osuutta määriteltäessä on lähdetty siitä, että avustuksen kohdentuessa ns. valtionaputeihin, kunnan osuus on 15 % hyväksytyistä kustannuksista eli Vaihtoehtoisesti on laskettu kaikkien teiden osalta niin, että kunnan osuus on 10 % eli Liitteessä n:o 60.1 on tietoja tiestöstä, kustannuksista ja info vireillä olevasta TEkeskuksen hankkeesta. Maaseutuosasto on avaamassa teemahakuna mahdollisuuden tiekunnille hakea avustusta pientiestön parantamiseen. Kunnan kireä taloustilanne huomioiden tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan tiensä perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti.

16 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen Kh 299 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää yksityisteille maksettavan avustuksen myöntämisperiaatteeksi seuraavan menettelyn: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 10 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa teknisen lautakunnan v talousarvioon euron suuruisen määrärahan käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustukseen. Määräraha katetaan v tilinpäätöksen yhteydessä. Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ehdotti, että kunnan avustusosuus korotetaan 15 %:iin. Muilta osin puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta. Eila Seppänen kannatti Olavi Lehtiniemen ehdotusta. Markku Tuomivaara kannatti esittelijän ehdotusta. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että hän on tehnyt asiassa esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai yhden (1) äänen (Markku Tuomivaara) ja Olavi Lehtiniemen ehdotus seitsemän (7) ääntä (Olavi Lehtiniemi, Tuula Karjalainen, Henna Sarajärvi, Antti Hämeenniemi, Eila Seppänen, Toini Määttä, Seppo Ahola). Irmeli Granlund äänesti tyhjää. Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olavi Lehtiniemen ehdotuksen avustusprosentin osalta ja muutoin esittelijän ehdotuksen.

17 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 64 Kh 68 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuuston päätöksen tulkinnasta on syntynyt eriäviä käsityksiä, johtuen siitä, että yksityisteiden perusparantamiseen on mahdollista saada myös muuta valtion avustusta kuin yksityistielain mukaista avustusta. Kuten teknisen lautakunnan käsittelypykälän teksteistä ( / 41 ja / 60 ) käy ilmi, on määrittelyllä valtion apuun oikeuttava tie tarkoitettu nimenomaan yksityistielain mukaisia teitä ns. vanhoja valtionaputeitä, joissa valtionavun myöntämisperusteena on yli yhden kilometrin tien pituus sekä vähintään kolmen pysyvän asumisen piirissä olevaa taloutta. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se täsmentää / 64 päätöksen mukaisia yksityisteiden perusparannusten avustamisperusteita. Perusteet muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka olisivat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen yksityistielain mukaista valtion avustusta (ns. vanhat valtionaputiet). Tällöin avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 1000 metriä ja tien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme pysyvää asuntoa. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Muilta osin kunnanvaltuuston / 64 päätös pidetään päätetyn mukaisena Avattuaan asiasta keskustelun puheenjohtaja teki muutosesityksen joka hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se täsmentää / 64 päätöksen mukaisia yksityisteiden perusparannusten avustamisperusteita. Perusteet muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka olisivat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen yksityistielain mukaista valtion avustusta (ns. vanhat valtionaputiet). Tällöin avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 1000 metriä ja tien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme pysyvää asuntoa. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti,

18 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion kunta osallistuu yli 300 metrin mittaisten muiden yksityisteiden perusparantamiseen 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään :lla. Tien varrella on oltava vähintään yksi vakituinen asumus tai toimiva yritys. Tielle tulee olla laadittuna teknisen toimen hyväksymä tien peruskorjaussuunnitelma. - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon. - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kari Karasti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kv 31 Valtuutettu Markku Tuomivaara esitti, että kunnanhallituksen esityksen loppuun lisätään seuraava teksti: Muilta osin kunnanvaltuuston / 64 päätös pidetään päätetyn mukaisena. Esitystä ei kannatettu. Osastopäällikkö Eero Ahola esitti, että päätösesityksen tekstistä Tien varrella on oltava vähintään yksi vakituinen asumus tai toimiva yritys asumis-sana muutetaan muotoon asunto, jolloin ei tule ongelmia sanan tulkinnassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Eero Aholan tekemän muutosesityksen. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SOUKKAVAARAN TEOLLISUUSHALLIN LAAJENNUKSEN SEKÄ ALUEEN SAMMUTUS- VESIJÄRJESTELMÄN MÄÄRÄRAHAN YLITTYMINEN Kh 232 Kunnan vuoden 2004 talousarvion investointiosaan on varattu Soukkavaaran teollisuushallin rakentamiseen 2,9 miljoonan euron suuruinen määräraha sekä alueen sammutusvesijärjestelmän (sprinkler -järjestelmään kuuluva vesisäiliö ja siihen liittyvät järjestelmät) rakentamiseen euron suuruinen määräraha. Hallin rakentamisen yhteydessä on ilmennyt lisärakentamisen tarvetta. Merkittävin alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava rakentaminen on hakelämpölaitoksen rakentaminen, jonka kustannusarvio on euroa. Lämpökeskus rakennetaan olemassa olevan purusiilon paikalle, josta johtuen on jouduttu rakentamaan väliaikainen purusiilo sekä uusi purusiilo. Lisäksi on jouduttu uusimaan olemassa olevan hallin talotekniikkaa, johon liittyen on myös muutettu olemassa olevan hallin rakenteita. Hallin laajennuksen rakentamiseen ollaan saatu Lapin te-keskuksen yritysosaston myöntämää investointiavustusta euroa ja sammutusvesijärjestelmän rakentamiseen työvoimaosaston avustusta euroa. Hakelämpölaitoksen rakentamiseksi ollaan saatu Lapin te-keskuksen myöntämää energia-avustusta euroa. Insinööritoimisto Heikki Kylmäsen laatiman arvion mukaan Soukkavaaran sammutusvesijärjestelmän kokonaiskustannus on euroa. Kokonaiskustannukset ylittävät siten talousarvissa varatun määrärahan eurolla. Sammutusvesijärjestelmän rakentamiseksi on talousarviossa merkitty saatavaksi avustusta euroa. Työvoimaosaston myöntämä avustus ylittää arvion eurolla. Lisämäärärahapäätöksen jälkeen kohteeseen varattava määräraha on seuraava: Menot Tulot Netto Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen kokonaiskustannukset lämpölaitos mukaan lukien ovat euroa. Kustannukset ylittävät varatun määrärahan eurolla. Yritysosaston myöntämä energia-avustus ylittää talousarviossa esitetyn hankkeen tulorahoituksen määrän eurolla. Hallin laajennukseen varattava määräraha on seuraava: Menot Tulot Netto Liitteenä insinööritoimisto H. Kylmänen Ky:n laatima kustannusseurantaraportti. Tarvittava lisämääräraha yhteensä on siten euroa bruttona ja euroa nettona. Lisämääräraha tulee varata v talousarvion investointiosaan ja kattaa vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävillä järjestelyillä.

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2004 talousarvion investointiosaan seuraavat määrärahat: 1) Soukkavaaran teollisuusalueen sammutusvesijärjestelmän rakentaminen Menot Tulot Netto ) Soukkavaaran halli 2 (laajennus) Menot Tulot Netto Tarvittava lisämääräraha katetaan vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävillä järjestelyillä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 50 Kh 72 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Soukkavaaran teollisuushallin laajennus sekä sammutusvesijärjestelmän ja lämpölaitoksen rakentaminen on pääosin valmistunut alkuvuoden 2005 aikana. Rakentamishankkeesta on vielä toteutumatta hallin lattian pinnan lisäkäsittelytyöt sekä alueen ympäristötyöt ja piha-alueiden asfaltointi, jotka suoritetaan kesällä Rakentamishankkeen lopulliset kustannukset ovat kuitenkin jo nyt arvioitavissa. Insinööritoimisto H. Kylmänen Ky:n laatiman selvityksen mukaan kustannukset tulevat olemaan seuraavat (selvitys liitteenä): 1) halli 2 laajennus ,00 euroa (kustannuksissa on mukana hakelämpölaitoksen kustannukset ,00 euroa) 2) sammutusvesijärjestelmä ,00 euroa. Rakentamishankkeelle saadaan investointiavustusta seuraavasti: 1) hallin laajennus ,00 euroa 2) hakelämpölaitos ,00 euroa 3) sammutusvesijärjestelmä ,00 euroa avustukset yhteensä ,00 euroa. Kunnanvaltuusto on myöntänyt syyskuussa 2004 lisämäärärahan rakentamishankkeen toteuttamiseen. Kuten edellä käy ilmi, ylittyy rakentamisen kokonaiskustannukset lisämäärärahapäätökseen verrattuna ,00 euroa halli 2 ja hakelämpölaitoksen osalta sekä euroa sammutusvesijärjestelmän osalta.

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot