POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkistajien vaali Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran muuttaminen ruotsin kielen lehtorin viraksi Sopimus Posion kunnan irtaantumisesta Itä-Lapin kuntayhtymästä Esitys valtuustolle tilintarkastajan valitsemiseksi Posion kuntaan ja kunnan omistamiin tytäryhtiöihin Vuoden 2005 talousarvion lopullisten käyttösuunnitelmien vahvistaminen keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, yrityslautakunnan, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta Kunnan osallistuminen yksityisteiden perusparantamiseen / perusteiden tarkistaminen Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen sekä alueen sammutusvesijärjestelmän määrärahan ylittyminen Etelä-Posion Vesiosuuskunta ry:n lainan omavelkainen takaus Määräalan, varasto- ja PVT-hallin myynti Pentik Oy:lle sekä muut omaisuusjärjestelyt kunnan ja Pentik Oy:n kesken Kylien laajakaistayhteyksien toteuttaminen Posion kunnan alueella Turjan yleiskaavan hyväksyminen Selvitys kunnan sijoittamistoiminnasta Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Kari Karasti Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/ 2005 Kunnanvaltuusto 2 KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Saapuvilla oli 25 varsinaista valtuutettua sekä Keskustan valtuustoryhmän I varajäsen Ari Takapuro ja SDP:n valtuustoryhmän I varajäsen Irmeli Granlund. Poissa olivat valtuutetut Antti Hämeenniemi (kesk.) ja Pentti Hiltunen (SDP). Läsnäolohuutopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Markku Haapsaari pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asia :t Pöytäkirjan tarkistajien vaali Valittiin yksimielisesti valtuutetut Ari Takapuro ja Pirjo Hyypiö. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Tarkistuspaikka ja -aika Kari Karasti Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla klo Allekirjoitukset Markku HaapsaariMarkku Haapsaari PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ari Takapuro Pirjo Hyypiö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla kunnanvirastossa klo 9-11 ja Virka-asema Allekirjoitus Hallintosihteeritalouspäällikkö Markku Haapsaari

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 25 Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja samana päivänä julkaistu myös kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa. Valtuuston kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan. Koollekutsumisesta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi. Ennen nimenhuutoa ja päätösvaltaisuuden toteamista puheenjohtaja ilmoitti, että poissa kokouksesta ovat valtuutettu Antti Hämeenniemi, joka on ilmoittanut olevansa sairas ja valtuutettu Pentti Hiltunen, joka on ilmoittanut olevansa samanaikaisesti toisessa kokouksessa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Antti Hämeenniemi ja Pentti Hiltusen poissaolojen syyt. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 25 varsinaista valtuutettua sekä Keskustan valtuustoryhmän I varajäsen Ari Takapuro ja SDP:n valtuustoryhmän I varajäsen Irmeli Granlund. Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI Kv 26 Kunnanvaltuusto valitsee entisen käytännön mukaan kaksi valtuutettua tästä kokouksesta pöytäkirjantarkistajiksi. Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa keskiviikkona klo välisenä aikana. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Ari Takapuro ja Pirjo Hyypiö

5 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto POSION YLÄKOULUN ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRAKSI Sivltk. 24 Rehtori Marja Hahtola esittää, että Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka muutetaan ruotsin kielen lehtorin viraksi. Esitystä hän perustelee seuraavasti: Posion yläkoulussa on kaksi englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaa. Nimike edellyttää, että virkaa hoitavalla opettajalla on kelpoisuus molemmissa aineissa, jotta hänet voidaan valita vakinaisesti virkaan. Lisäksi yläkoulussa on täyttämättä englannin kielen lehtorin virka. Alakouluilla on yhteinen englannin kielen lehtorin virka (ns. kiertävä opettaja). Posion lukiossa on englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka, jonka opetusvelvollisuus on toistaiseksi täyttynyt lukion oppitunneista eikä tuntimäärään ole tulossa merkittävää muutosta uudenkaan opetussuunnitelman tai ikäluokkien pienenemisen johdosta. Lisäksi on yksi toistaiseksi valittu tuntiopettaja, jolla on opetettavanaan lukion ja yläkoulun saksan kieli ja lukion psykologia. Yläkoulun kielten lehtorien virat on ollut vaikea täyttää pysyvästi, koska opettaja tilanne vieraiden kielten kohdalla on heikko ja heikkenevä. Jatkuva opettajan vaihtuminen haittaa oppimista. Yläkoulun ja mahdollisesti myöhemmin yhtenäisen peruskoulun tuntimäärä riittää kahteen virkaan. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka muutetaan alkaen Posion yläkoulun ruotsin kielen lehtorin viraksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kh 49 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen Posion yläkoulun englannin ja ruotsin lehtorin viran muuttamisesta Posion yläkoulun ruotsin kielen lehtorin viraksi lukien. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 27 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SOPIMUS POSION KUNNAN IRTAANTUMISESTA ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄSTÄ Kh 54 Posion kunta on eronnut Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Jäsenyydestä eroamiseen liittyen on selvitetty Posion kunnan osuuksien lunastaminen kuntayhtymän muille kunnille sekä osuuksien lunastamisesta Posion kunnan maksettavan korvauksen suuruus. Kuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätökseen perustuvan laskelman mukaan Posion kunnalle maksettava korvaus osuuksien lunastamisesta on ,11 euroa. Laskelma liitteenä (54.1). Posion kunnan eroon liittyen on neuvoteltu myös kuntayhtymän henkilöstön eläkevastuiden suorittamisesta. Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan Posion kunta vastaa ajalla kuntayhtymän palveluksessa olleiden henkiöiden eläkevastuiden suorittamisesta Posion kunnan peruspääoman mukaisessa suhteessa, joka on 17,4 % koko peruspääomasta. Sopimusluonnos on hyväksytty Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa. Sopimuksen kohtaa II Pitkäaikaisista velvoitteista sopiminen tulee täydentää sopimisluonnosta koskevaan tekstiin tummalla merkityllä täsmennyksellä Posion kunnan muista vastuista eläkevastuun ohella. Järjestelyjä koskeva sopimusluonnos on liitteenä (54.2). Koska sopimuksessa on kyse pitkäaikaisesta taloudellisesta sitoumuksesta, joka annetaan Posion kunnan puolesta, tulee kunnanvaltuuston hyväksyä sopimus. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Posion kunnan osuuksien lunastamisesta sekä kunnalle tulevista vastuista Posion kunnan erottua Itä-Lapin kuntayhtymästä alkaen. Asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Ronkainen ehdotti, että sopimuksesta poistetaan esittelijän sopimusliitteessä esittämä lisäys (tummalla) ja, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen hyväksymän sopimuksen Posion kunnan osuuksien lunastamisesta sekä kunnalle tulevista vastuista Posion kunnan erottua Itä-Lapin kuntayhtymästä lukien. Henna Sarajärvi kannatti Olli Ronkaisen esitystä. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Ronkainen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus ei saanut yhtään ääntä ja Olli Ronkaisen ehdotus yhdeksän (9) ääntä (kaikki kunnanhallituksen jäsenet). Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olli Ronkaisen ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Esittelijä Mauri Posio pyysi merkitsemään eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Kv 28 Valtuutettu Markku Tuomivaara esitti että kunnanvaltuusto hyväksyy sopimuksen kunnanjohtajan esittämässä muodossa. Valtuutettu Ulla-Maija Perttunen kannatti Tuomivaaran esitystä. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne valtuutetut, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Markku Tuomivaaran tekemää ja Ulla- Maija Perttusen kannattamaa muutosesitystä, äänestävät EI. Puheenjohtajan tekemä äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 23 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen ehdotuksen. Nimenhuutopöytäkirja on liitteenä

8 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ESITYS VALTUUSTOLLE TILINTARKASTAJAN VALITSEMISEKSI POSION KUNTAAN JA KUNNAN OMISTAMIIN TYTÄRYHTIÖIHIN Tltk 5 Sihteeri Rauno Lohi jääväsi tämän asian käsittelystä itsensä, sihteeriksi valittiin tämän pykälän käsittelyn ajaksi Ulla Törmänen Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjouksen julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille Tarjouspyyntö koski Posion kuntaa ja seuraavia kunnan tytäryhtiöitä - Posion Vesihuolto Oy - Posion Kehitys Oy Tarjoupyynnöt on lähetetty seuraaville tilintarkastusyhteisöille - Oy Audiator Ab - Suomen Kuntatarkastus Oy - Oulun HTM & JHTT-tarkastus Oy - Ernst & Young Julkispalvelut Oy Määräaikaan mennessä oli tarjouksen lähettänyt Oy Audiator Ab. Tarjous on tämän pöytäkirjan liitteenä Pj 1. Päätetään esittää valtuustolle, että se valitsee tarjouspyyntöjen perusteella Posion kunnan tilintarkastajaksi vuosille Oy Audiator Ab:n nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen. 2. Päätetään esittää kunnanhallitukselle, että se antaa kuntalain 23 :n mukaista ohjeistusta yllämainittujen yhtiöitten yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan saatujen tarjousten perusteella seuraavassa yhtiökokouksessa vuosille Oy Audiator AB nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen. Tarkastuslautakunta: 1. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti 2. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti: Kh 63 Tarkastuslautakunnan toimivaltaan ei ole kuulunut pyytää tarjousta Posion Aholan Vesiosakeyhtiön eikä Posion Kehitysyhtiö Oy:n puolesta, joten ko. tarjouskilpailua ei voida ottaa huomioon päätettäessä kunnan tilintarkastustoiminnan järjestämisestä. Edelleen tilinrakastusta koskevaan kilpailutukseen olisi tullut sisällyttää kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi kunnan projektien ja muiden hankkeiden tilintarkastus, joka on edellytyksen hankkeiden rahoituspäätöksen hyväksynnälle. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Posion kunnan tilintarkastajaksi vuosille Oy Audiator Ab:n nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen.

9 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion Aholan Vesiosakeyhtiö sekä Posion Kehitysyhtiö Oy päättävät itsenäisesti yhtiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä. Kunnanhallitus päättää lisäksi antaa taloussihteerin tehtäväksi kilpailuttaa kunnan projektien ja muiden hankkeiden tilintarkastustoiminnan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 29 Valtuutettu Ulla-Maija Perttunen esitti, että kunnanhallituksen päätösesitystä muutetaan EU-projektien osalta, koska ne ovat jo kilpailutettu ja sisältyvät Audiatorin tarjoukseen. Kunnan projekteilla tarkoitetaan muita kuin EU-projekteja. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Ulla-Maija Perttusen muutosesityksen

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TALOUSARVION LOPULLISTEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN, TARKASTUSLAUTAKUNNAN, KUNNANVALTUUSTON, KUN- NANHALLITUKSEN, YRITYSLAUTAKUNNAN, SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA TEKNISEN LAUTA- KUNNAN OSALTA Kh 66 Hallintokuntien tulee valtuuston hyväksymän vuoden 2005 talousarvion osalta laatia kuluvaa vuotta varten talousarvion lopulliset käyttösuunnitelmat, joilla valtuuston tehtäväalueittain hyväksymät määrärahat ja tuloarviot hallintokunnissa kohdennetaan lopullisesti tehtäväyksiköittäin sekä meno- että tulotileittäin. Samalla kun menot ja tulot käyttösuunnitelmilla kohdennetaan lopullisille kohteilleen, tulee kunkin toimielimen käyttösuunnitelmissaan lopullisesti hyväksyä alatehtävittäin; - toiminta - toiminnalliset tavoitteet - määrälliset tavoitteet - suoritteet samaan tapaan kun ne esitettiin valtuustolle talousarviossa tehtäväaluetasolla. Toimielimet voivat tehdä siirtoja tehtäväalueen sisällä, mutta tehtäväalueiden väliset siirrot kuten myöskin tehtäväalueisiin tehdyt määrärahojen / tuloarvioiden loppusummien muutokset tulee valtuuston hyväksyä. Talousarvion sitovissa perusteluissa todetaan, että kunkin lautakunnan tulee neljännesvuosittain raportoida kirjallisesti valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimintakertomuksen / tilinpäätöksen yhteydessä kunkin lautakunnan on raportoitava valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle valtuuston asettamien painopistealueiden ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Riittävän alatehtäväkohtaisen raportoinnin järjestämisestä toimielimelle päättää asianomainen toimielin itse. Tehtävätasolla talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa karsittava kuluja mikäli näyttää siltä, etteivät tehtävätasolle varatut määrärahat muutoin riitä. Lopullisten käyttösuunnitelmien esittämisajankohdaksi asetettiin , jonka jälkeen ne käydään keskushallinnossa läpi ja tuodaan kunnanhallituksen lopullisesti hyväksyttäviksi. Käyttösuunnitelmat ovat sen jälkeen täytäntöönpanokelpoiset. Mikäli tehtäväaluekohtaisia siirtoja / menojen ja tulojen loppusummien muutoksia joudutaan tekemään, niiden osalta täytäntöönpanokelpoisuus tulee valtuuston hyväksymisen jälkeen. KÄYTTÖSUUNNITELMAT TOIMIELIMITTÄIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA, KUNNANVALTUUSTO, KUNNANHALLITUS, YRITYSLAUTAKUNTA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA Edellä mainittujen toimielinten käyttösuunnitelmat ovat valtuustossa hyväksytyn talousarvion alustavien käyttösuunnitelmien mukaisia.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto : Kunnanhallitus vahvistaa keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, yrityslautakunnan ja sivistyslautakunnan alustavat käyttösuunnitelmat lopullisiksi käyttösuunnitelmiksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / Teknisen hallinnon, Valvonnan ja ympäristön, Kiinteistö- ja yhdyskuntapalvelujen sekä Liiketoiminnan tehtäväalueiden käyttösuunnitelmat ovat valtuustossa hyväksytyn talousarvion alustavien käyttösuunnitelmien mukaisia. : Kunnanhallitus vahvistaa edellä mainittujen tehtäväalueiden alustavat käyttösuunnitelmat lopullisiksi käyttösuunnitelmiksi. Tekninen lautakunta / palo- ja pelastustoimen tehtäväalue Palo- ja pelastustoiminnan / pelastustoiminta (084110) talousarvioon on jäänyt varaamatta euron suuruinen määräraha palopäällikön ja palotarkastajan erilliskorvauksia varten tilille 5000 Virkasuhteisten palkat. Lisäksi on pelastustoimintaan jäänyt varaamatta euron suuruinen määräraha VPK:n erilliskorvauksia varten tilille 5010 Muut palkat ja palkkiot. : Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pelastustoiminnan (084110) talousarvioon tehdään tilille 5000 Virkasuhteisten palkat euron suuruinen määrärahakorotus edellä mainitusta syystä. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pelastustoiminnan (084110) talousarvioon tehdään tilille 5010 Muut palkat ja palkkiot euron suuruinen määrärahakorotus edellä mainitusta syystä. Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys PERUSTURVALAUTAKUNTA , 7 (ks. oheinen liite) Perusturva lautakunta käsittelee käyttösuunnitelmaesityksen uudelleen kokouksessaan Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitut päätösehdotukset ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että palo- ja pelastustoimen tehtäväalueelle tehdään edellä mainitut muutokset. Koska kysymyksessä ovat tehtäväalueen menojen loppusummien muutokset, tulee ne valtuuston hyväksyä. Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys tuodaan hallitukselle myöhemmin päätettäväksi.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 30 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

13 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN OSALLISTUMINEN YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMISEEN / PERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tela 41 Kunta on vuodesta 1989 lähtien osallistunut 23:n yksityistien perusparantamiseen. Perusparannetut yksityistiet ovat olleet ns. vanhoja valtionaputeitä. Valtio voi myöntää avustusta yksityistien perusparantamiseen, jos tien pituus on vähintään 1000 metriä ja on tien vaikutusalueella vähintään kolme (3) pysyvää asuntoa. Tiellä tulee olla perustettuna tiekunta. Kunta on osallistunut hankkeisiin niin osarahoittajana kuin myöskin pääsääntöisesti kohteen suunnittelijana ja toteuttajana. Kunnan avustusprosentit ovat vaihdelleet välillä %. Valtion avustuksen ollessa 70 % on tiekunnan ja kunnan osuus kustannuksista ollut 15 %. Valtionosuuden ollessa yli 70 % on kunnan osuus ollut 15 % ja tiekunta on vastannut lopusta. Valtionosuuden ollessa alle 70 % on tiekunnan osuus ollut 15 % ja kunta on vastannut lopusta. Pääosalla kohteista kunnan osuus on ollut 15 %. Yksityisteiden perusparantamisen myötä teiden kunto paranee oleellisesti ja kunnossapidossa saadaan säästöjä. Toivottavaa olisi, että jatkossakin valtio myöntäisi avustusta yksityisteiden perusparantamiseen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti. Ulla-Maija Perttunen esitti, että ehdotusta muutetaan siten, että toinen lause muutetaan muotoon: Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista korkeintaan 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista ja prosenttiosuudesta päätetään tarvittaessa vuosittain. Ulla-Maija Perttusen esitystä ei kannatettu. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän päätösehdotuksen Kh 225 Kunta avustaa kunnallistekniikkaan verrattavissa olevaa kunnan oman toiminnan ulkopuolista rakentamista sekä vesihuoltohankkeiden että yksityisteiden osalta. Vesihuoltohankkeissa kunnan avustusprosentti on 8 %. Teknisen lautakunnan esitys yksityisteiden avustamisesta 15 % avustusosuudella poikkeaa siten merkittävästi vesihuoltohankkeiden saamasta tuesta. Yksityisteille mahdollisesti myönnettävä korkeampi tuki tulisi siten erikseen perustella. Tekninen lautakunta ei ole omassa käsittelyssään vertaillut kunnan maksamaa vesihuoltohankkeiden ja tiehankkeiden tukea eikä myöskään esitä perusteista sille, miksi yksityisteille maksettava kunnan tukitason tulisi olla korkeampi.

14 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion kunnalle on tällä hetkellä jätetty neljän eri yksityistien avustushakemus. Avustusta on haettu Aholan yksityistielle (kustannukset n ), Karastinniemen yksityistielle (kustannukset n ), Kaukuanvaaran yksityistielle (kustannukset n ) sekä Koivuniemen yksityistielle (kustannukset n ). Mikäli hankkeille myönnetään 15 % kunnan avustus, tarvitaan avustusten maksamiseksi ,00 euron (n mk) suuruinen lisämääräraha. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää yksityisteille maksettavan avustuksen myöntämisperiaatteeksi seuraavan menettelyn: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 10 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa teknisen lautakunnan v talousarvioon euron suuruisen määrärahan käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustukseen. Määräraha katetaan v tilinpäätöksen yhteydessä. Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ehdotti, että kunnan avustusosuus korotetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 15 %:iin ja, että teknisen lautakunnan vuoden 2004 talousarvioon esitetään varattavaksi euron suuruinen määräraha käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustamiseen. Muilta osin puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta. Henna Sarajärvi kannatti Olavi Lehtiniemen ehdotusta. Lauri Iivari kannatti esittelijän ehdotusta. Koska asiasta käydyn keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Olavi Lehtiniemen ehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Olavi Lehtiniemi, Aila Laatikainen, Henna Sarajärvi, Antti Hämeenniemi, Kauko Ylisirniö, Irmeli Granlund ja Toini Määttä) ja esittelijän ehdotus yhden (1) äänen (Lauri Iivari).

15 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olavi Lehtiniemen ehdotuksen. Kv 49 Tela 60 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle joulukuussa pidettävään kunnanvaltuuston kokoukseen saakka. Valtuuston kokouksessa useiden valtuutettujen kanta oli, että yksityisteiden perusparantamisen avustamista voitaisiin laajentaa käsittämään muitakin kuin ns. valtionapuun oikeuttavia teitä. Tien pituus voisi olla alle yhden kilometrin ja pysyvien asuntojen määrä vähemmän kuin kolme. Kokouksessa tehtiin myös ehdotus, että perusparannettavien teiden määrän lisääntyessä kunnan avustus olisi 10 %. Tarkastelussa on pitäydytty teissä, jotka ovat kunnan tiedossa (kunnan avustaman tai suorittaman talviaukipidon piirissä) ja ovat pituudeltaan vähintään 500 metriä ja tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvä asunto. Teitä on yhteensä 101 kpl, joista ns. valtionaputeitä 32 kpl. Valtionaputeistä vuoden 1990 jälkeen on perusparannettu 22 tietä, joten 10 tietä on perusparantamatta. Suurin osa ei valtionapuun oikeuttavista teistä (42 kpl) on pituudeltaan metriä ja on tien vaikutuspiirissä yksi asunto. Määriteltäessä perusparantamisen kokonaiskustannuksia on kilometrikustannuksena käytetty lukua 8000 /km. Ns. valtionaputeiden (10 kpl) kokonaiskustannukset ovat ja muiden teiden (77 kpl) Yhteenlasketut kustannukset ovat Kunnan osuutta määriteltäessä on lähdetty siitä, että avustuksen kohdentuessa ns. valtionaputeihin, kunnan osuus on 15 % hyväksytyistä kustannuksista eli Vaihtoehtoisesti on laskettu kaikkien teiden osalta niin, että kunnan osuus on 10 % eli Liitteessä n:o 60.1 on tietoja tiestöstä, kustannuksista ja info vireillä olevasta TEkeskuksen hankkeesta. Maaseutuosasto on avaamassa teemahakuna mahdollisuuden tiekunnille hakea avustusta pientiestön parantamiseen. Kunnan kireä taloustilanne huomioiden tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan tiensä perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti.

16 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen Kh 299 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää yksityisteille maksettavan avustuksen myöntämisperiaatteeksi seuraavan menettelyn: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 10 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa teknisen lautakunnan v talousarvioon euron suuruisen määrärahan käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustukseen. Määräraha katetaan v tilinpäätöksen yhteydessä. Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ehdotti, että kunnan avustusosuus korotetaan 15 %:iin. Muilta osin puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta. Eila Seppänen kannatti Olavi Lehtiniemen ehdotusta. Markku Tuomivaara kannatti esittelijän ehdotusta. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että hän on tehnyt asiassa esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai yhden (1) äänen (Markku Tuomivaara) ja Olavi Lehtiniemen ehdotus seitsemän (7) ääntä (Olavi Lehtiniemi, Tuula Karjalainen, Henna Sarajärvi, Antti Hämeenniemi, Eila Seppänen, Toini Määttä, Seppo Ahola). Irmeli Granlund äänesti tyhjää. Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olavi Lehtiniemen ehdotuksen avustusprosentin osalta ja muutoin esittelijän ehdotuksen.

17 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 64 Kh 68 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuuston päätöksen tulkinnasta on syntynyt eriäviä käsityksiä, johtuen siitä, että yksityisteiden perusparantamiseen on mahdollista saada myös muuta valtion avustusta kuin yksityistielain mukaista avustusta. Kuten teknisen lautakunnan käsittelypykälän teksteistä ( / 41 ja / 60 ) käy ilmi, on määrittelyllä valtion apuun oikeuttava tie tarkoitettu nimenomaan yksityistielain mukaisia teitä ns. vanhoja valtionaputeitä, joissa valtionavun myöntämisperusteena on yli yhden kilometrin tien pituus sekä vähintään kolmen pysyvän asumisen piirissä olevaa taloutta. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se täsmentää / 64 päätöksen mukaisia yksityisteiden perusparannusten avustamisperusteita. Perusteet muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka olisivat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen yksityistielain mukaista valtion avustusta (ns. vanhat valtionaputiet). Tällöin avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 1000 metriä ja tien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme pysyvää asuntoa. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Muilta osin kunnanvaltuuston / 64 päätös pidetään päätetyn mukaisena Avattuaan asiasta keskustelun puheenjohtaja teki muutosesityksen joka hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se täsmentää / 64 päätöksen mukaisia yksityisteiden perusparannusten avustamisperusteita. Perusteet muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka olisivat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen yksityistielain mukaista valtion avustusta (ns. vanhat valtionaputiet). Tällöin avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 1000 metriä ja tien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme pysyvää asuntoa. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti,

18 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion kunta osallistuu yli 300 metrin mittaisten muiden yksityisteiden perusparantamiseen 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään :lla. Tien varrella on oltava vähintään yksi vakituinen asumus tai toimiva yritys. Tielle tulee olla laadittuna teknisen toimen hyväksymä tien peruskorjaussuunnitelma. - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon. - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kari Karasti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kv 31 Valtuutettu Markku Tuomivaara esitti, että kunnanhallituksen esityksen loppuun lisätään seuraava teksti: Muilta osin kunnanvaltuuston / 64 päätös pidetään päätetyn mukaisena. Esitystä ei kannatettu. Osastopäällikkö Eero Ahola esitti, että päätösesityksen tekstistä Tien varrella on oltava vähintään yksi vakituinen asumus tai toimiva yritys asumis-sana muutetaan muotoon asunto, jolloin ei tule ongelmia sanan tulkinnassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Eero Aholan tekemän muutosesityksen. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SOUKKAVAARAN TEOLLISUUSHALLIN LAAJENNUKSEN SEKÄ ALUEEN SAMMUTUS- VESIJÄRJESTELMÄN MÄÄRÄRAHAN YLITTYMINEN Kh 232 Kunnan vuoden 2004 talousarvion investointiosaan on varattu Soukkavaaran teollisuushallin rakentamiseen 2,9 miljoonan euron suuruinen määräraha sekä alueen sammutusvesijärjestelmän (sprinkler -järjestelmään kuuluva vesisäiliö ja siihen liittyvät järjestelmät) rakentamiseen euron suuruinen määräraha. Hallin rakentamisen yhteydessä on ilmennyt lisärakentamisen tarvetta. Merkittävin alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava rakentaminen on hakelämpölaitoksen rakentaminen, jonka kustannusarvio on euroa. Lämpökeskus rakennetaan olemassa olevan purusiilon paikalle, josta johtuen on jouduttu rakentamaan väliaikainen purusiilo sekä uusi purusiilo. Lisäksi on jouduttu uusimaan olemassa olevan hallin talotekniikkaa, johon liittyen on myös muutettu olemassa olevan hallin rakenteita. Hallin laajennuksen rakentamiseen ollaan saatu Lapin te-keskuksen yritysosaston myöntämää investointiavustusta euroa ja sammutusvesijärjestelmän rakentamiseen työvoimaosaston avustusta euroa. Hakelämpölaitoksen rakentamiseksi ollaan saatu Lapin te-keskuksen myöntämää energia-avustusta euroa. Insinööritoimisto Heikki Kylmäsen laatiman arvion mukaan Soukkavaaran sammutusvesijärjestelmän kokonaiskustannus on euroa. Kokonaiskustannukset ylittävät siten talousarvissa varatun määrärahan eurolla. Sammutusvesijärjestelmän rakentamiseksi on talousarviossa merkitty saatavaksi avustusta euroa. Työvoimaosaston myöntämä avustus ylittää arvion eurolla. Lisämäärärahapäätöksen jälkeen kohteeseen varattava määräraha on seuraava: Menot Tulot Netto Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen kokonaiskustannukset lämpölaitos mukaan lukien ovat euroa. Kustannukset ylittävät varatun määrärahan eurolla. Yritysosaston myöntämä energia-avustus ylittää talousarviossa esitetyn hankkeen tulorahoituksen määrän eurolla. Hallin laajennukseen varattava määräraha on seuraava: Menot Tulot Netto Liitteenä insinööritoimisto H. Kylmänen Ky:n laatima kustannusseurantaraportti. Tarvittava lisämääräraha yhteensä on siten euroa bruttona ja euroa nettona. Lisämääräraha tulee varata v talousarvion investointiosaan ja kattaa vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävillä järjestelyillä.

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2004 talousarvion investointiosaan seuraavat määrärahat: 1) Soukkavaaran teollisuusalueen sammutusvesijärjestelmän rakentaminen Menot Tulot Netto ) Soukkavaaran halli 2 (laajennus) Menot Tulot Netto Tarvittava lisämääräraha katetaan vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävillä järjestelyillä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 50 Kh 72 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Soukkavaaran teollisuushallin laajennus sekä sammutusvesijärjestelmän ja lämpölaitoksen rakentaminen on pääosin valmistunut alkuvuoden 2005 aikana. Rakentamishankkeesta on vielä toteutumatta hallin lattian pinnan lisäkäsittelytyöt sekä alueen ympäristötyöt ja piha-alueiden asfaltointi, jotka suoritetaan kesällä Rakentamishankkeen lopulliset kustannukset ovat kuitenkin jo nyt arvioitavissa. Insinööritoimisto H. Kylmänen Ky:n laatiman selvityksen mukaan kustannukset tulevat olemaan seuraavat (selvitys liitteenä): 1) halli 2 laajennus ,00 euroa (kustannuksissa on mukana hakelämpölaitoksen kustannukset ,00 euroa) 2) sammutusvesijärjestelmä ,00 euroa. Rakentamishankkeelle saadaan investointiavustusta seuraavasti: 1) hallin laajennus ,00 euroa 2) hakelämpölaitos ,00 euroa 3) sammutusvesijärjestelmä ,00 euroa avustukset yhteensä ,00 euroa. Kunnanvaltuusto on myöntänyt syyskuussa 2004 lisämäärärahan rakentamishankkeen toteuttamiseen. Kuten edellä käy ilmi, ylittyy rakentamisen kokonaiskustannukset lisämäärärahapäätökseen verrattuna ,00 euroa halli 2 ja hakelämpölaitoksen osalta sekä euroa sammutusvesijärjestelmän osalta.

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 11.11.2016 klo 09.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 05.02.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Kokousaika 19.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot