POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkistajien vaali Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran muuttaminen ruotsin kielen lehtorin viraksi Sopimus Posion kunnan irtaantumisesta Itä-Lapin kuntayhtymästä Esitys valtuustolle tilintarkastajan valitsemiseksi Posion kuntaan ja kunnan omistamiin tytäryhtiöihin Vuoden 2005 talousarvion lopullisten käyttösuunnitelmien vahvistaminen keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, yrityslautakunnan, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta Kunnan osallistuminen yksityisteiden perusparantamiseen / perusteiden tarkistaminen Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen sekä alueen sammutusvesijärjestelmän määrärahan ylittyminen Etelä-Posion Vesiosuuskunta ry:n lainan omavelkainen takaus Määräalan, varasto- ja PVT-hallin myynti Pentik Oy:lle sekä muut omaisuusjärjestelyt kunnan ja Pentik Oy:n kesken Kylien laajakaistayhteyksien toteuttaminen Posion kunnan alueella Turjan yleiskaavan hyväksyminen Selvitys kunnan sijoittamistoiminnasta Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Kari Karasti Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/ 2005 Kunnanvaltuusto 2 KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Saapuvilla oli 25 varsinaista valtuutettua sekä Keskustan valtuustoryhmän I varajäsen Ari Takapuro ja SDP:n valtuustoryhmän I varajäsen Irmeli Granlund. Poissa olivat valtuutetut Antti Hämeenniemi (kesk.) ja Pentti Hiltunen (SDP). Läsnäolohuutopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Markku Haapsaari pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asia :t Pöytäkirjan tarkistajien vaali Valittiin yksimielisesti valtuutetut Ari Takapuro ja Pirjo Hyypiö. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Tarkistuspaikka ja -aika Kari Karasti Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla klo Allekirjoitukset Markku HaapsaariMarkku Haapsaari PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ari Takapuro Pirjo Hyypiö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla kunnanvirastossa klo 9-11 ja Virka-asema Allekirjoitus Hallintosihteeritalouspäällikkö Markku Haapsaari

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 25 Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja samana päivänä julkaistu myös kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa. Valtuuston kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan. Koollekutsumisesta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi. Ennen nimenhuutoa ja päätösvaltaisuuden toteamista puheenjohtaja ilmoitti, että poissa kokouksesta ovat valtuutettu Antti Hämeenniemi, joka on ilmoittanut olevansa sairas ja valtuutettu Pentti Hiltunen, joka on ilmoittanut olevansa samanaikaisesti toisessa kokouksessa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Antti Hämeenniemi ja Pentti Hiltusen poissaolojen syyt. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 25 varsinaista valtuutettua sekä Keskustan valtuustoryhmän I varajäsen Ari Takapuro ja SDP:n valtuustoryhmän I varajäsen Irmeli Granlund. Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI Kv 26 Kunnanvaltuusto valitsee entisen käytännön mukaan kaksi valtuutettua tästä kokouksesta pöytäkirjantarkistajiksi. Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa keskiviikkona klo välisenä aikana. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Ari Takapuro ja Pirjo Hyypiö

5 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto POSION YLÄKOULUN ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRAKSI Sivltk. 24 Rehtori Marja Hahtola esittää, että Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka muutetaan ruotsin kielen lehtorin viraksi. Esitystä hän perustelee seuraavasti: Posion yläkoulussa on kaksi englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaa. Nimike edellyttää, että virkaa hoitavalla opettajalla on kelpoisuus molemmissa aineissa, jotta hänet voidaan valita vakinaisesti virkaan. Lisäksi yläkoulussa on täyttämättä englannin kielen lehtorin virka. Alakouluilla on yhteinen englannin kielen lehtorin virka (ns. kiertävä opettaja). Posion lukiossa on englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka, jonka opetusvelvollisuus on toistaiseksi täyttynyt lukion oppitunneista eikä tuntimäärään ole tulossa merkittävää muutosta uudenkaan opetussuunnitelman tai ikäluokkien pienenemisen johdosta. Lisäksi on yksi toistaiseksi valittu tuntiopettaja, jolla on opetettavanaan lukion ja yläkoulun saksan kieli ja lukion psykologia. Yläkoulun kielten lehtorien virat on ollut vaikea täyttää pysyvästi, koska opettaja tilanne vieraiden kielten kohdalla on heikko ja heikkenevä. Jatkuva opettajan vaihtuminen haittaa oppimista. Yläkoulun ja mahdollisesti myöhemmin yhtenäisen peruskoulun tuntimäärä riittää kahteen virkaan. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Posion yläkoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka muutetaan alkaen Posion yläkoulun ruotsin kielen lehtorin viraksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kh 49 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen Posion yläkoulun englannin ja ruotsin lehtorin viran muuttamisesta Posion yläkoulun ruotsin kielen lehtorin viraksi lukien. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 27 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SOPIMUS POSION KUNNAN IRTAANTUMISESTA ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄSTÄ Kh 54 Posion kunta on eronnut Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Jäsenyydestä eroamiseen liittyen on selvitetty Posion kunnan osuuksien lunastaminen kuntayhtymän muille kunnille sekä osuuksien lunastamisesta Posion kunnan maksettavan korvauksen suuruus. Kuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätökseen perustuvan laskelman mukaan Posion kunnalle maksettava korvaus osuuksien lunastamisesta on ,11 euroa. Laskelma liitteenä (54.1). Posion kunnan eroon liittyen on neuvoteltu myös kuntayhtymän henkilöstön eläkevastuiden suorittamisesta. Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan Posion kunta vastaa ajalla kuntayhtymän palveluksessa olleiden henkiöiden eläkevastuiden suorittamisesta Posion kunnan peruspääoman mukaisessa suhteessa, joka on 17,4 % koko peruspääomasta. Sopimusluonnos on hyväksytty Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa. Sopimuksen kohtaa II Pitkäaikaisista velvoitteista sopiminen tulee täydentää sopimisluonnosta koskevaan tekstiin tummalla merkityllä täsmennyksellä Posion kunnan muista vastuista eläkevastuun ohella. Järjestelyjä koskeva sopimusluonnos on liitteenä (54.2). Koska sopimuksessa on kyse pitkäaikaisesta taloudellisesta sitoumuksesta, joka annetaan Posion kunnan puolesta, tulee kunnanvaltuuston hyväksyä sopimus. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Posion kunnan osuuksien lunastamisesta sekä kunnalle tulevista vastuista Posion kunnan erottua Itä-Lapin kuntayhtymästä alkaen. Asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Ronkainen ehdotti, että sopimuksesta poistetaan esittelijän sopimusliitteessä esittämä lisäys (tummalla) ja, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen hyväksymän sopimuksen Posion kunnan osuuksien lunastamisesta sekä kunnalle tulevista vastuista Posion kunnan erottua Itä-Lapin kuntayhtymästä lukien. Henna Sarajärvi kannatti Olli Ronkaisen esitystä. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Ronkainen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus ei saanut yhtään ääntä ja Olli Ronkaisen ehdotus yhdeksän (9) ääntä (kaikki kunnanhallituksen jäsenet). Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olli Ronkaisen ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Esittelijä Mauri Posio pyysi merkitsemään eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Kv 28 Valtuutettu Markku Tuomivaara esitti että kunnanvaltuusto hyväksyy sopimuksen kunnanjohtajan esittämässä muodossa. Valtuutettu Ulla-Maija Perttunen kannatti Tuomivaaran esitystä. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne valtuutetut, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Markku Tuomivaaran tekemää ja Ulla- Maija Perttusen kannattamaa muutosesitystä, äänestävät EI. Puheenjohtajan tekemä äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 23 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen ehdotuksen. Nimenhuutopöytäkirja on liitteenä

8 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ESITYS VALTUUSTOLLE TILINTARKASTAJAN VALITSEMISEKSI POSION KUNTAAN JA KUNNAN OMISTAMIIN TYTÄRYHTIÖIHIN Tltk 5 Sihteeri Rauno Lohi jääväsi tämän asian käsittelystä itsensä, sihteeriksi valittiin tämän pykälän käsittelyn ajaksi Ulla Törmänen Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjouksen julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille Tarjouspyyntö koski Posion kuntaa ja seuraavia kunnan tytäryhtiöitä - Posion Vesihuolto Oy - Posion Kehitys Oy Tarjoupyynnöt on lähetetty seuraaville tilintarkastusyhteisöille - Oy Audiator Ab - Suomen Kuntatarkastus Oy - Oulun HTM & JHTT-tarkastus Oy - Ernst & Young Julkispalvelut Oy Määräaikaan mennessä oli tarjouksen lähettänyt Oy Audiator Ab. Tarjous on tämän pöytäkirjan liitteenä Pj 1. Päätetään esittää valtuustolle, että se valitsee tarjouspyyntöjen perusteella Posion kunnan tilintarkastajaksi vuosille Oy Audiator Ab:n nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen. 2. Päätetään esittää kunnanhallitukselle, että se antaa kuntalain 23 :n mukaista ohjeistusta yllämainittujen yhtiöitten yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan saatujen tarjousten perusteella seuraavassa yhtiökokouksessa vuosille Oy Audiator AB nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen. Tarkastuslautakunta: 1. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti 2. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti: Kh 63 Tarkastuslautakunnan toimivaltaan ei ole kuulunut pyytää tarjousta Posion Aholan Vesiosakeyhtiön eikä Posion Kehitysyhtiö Oy:n puolesta, joten ko. tarjouskilpailua ei voida ottaa huomioon päätettäessä kunnan tilintarkastustoiminnan järjestämisestä. Edelleen tilinrakastusta koskevaan kilpailutukseen olisi tullut sisällyttää kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi kunnan projektien ja muiden hankkeiden tilintarkastus, joka on edellytyksen hankkeiden rahoituspäätöksen hyväksynnälle. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Posion kunnan tilintarkastajaksi vuosille Oy Audiator Ab:n nimeten vastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Rauno Lohen.

9 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion Aholan Vesiosakeyhtiö sekä Posion Kehitysyhtiö Oy päättävät itsenäisesti yhtiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä. Kunnanhallitus päättää lisäksi antaa taloussihteerin tehtäväksi kilpailuttaa kunnan projektien ja muiden hankkeiden tilintarkastustoiminnan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 29 Valtuutettu Ulla-Maija Perttunen esitti, että kunnanhallituksen päätösesitystä muutetaan EU-projektien osalta, koska ne ovat jo kilpailutettu ja sisältyvät Audiatorin tarjoukseen. Kunnan projekteilla tarkoitetaan muita kuin EU-projekteja. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Ulla-Maija Perttusen muutosesityksen

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TALOUSARVION LOPULLISTEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN, TARKASTUSLAUTAKUNNAN, KUNNANVALTUUSTON, KUN- NANHALLITUKSEN, YRITYSLAUTAKUNNAN, SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA TEKNISEN LAUTA- KUNNAN OSALTA Kh 66 Hallintokuntien tulee valtuuston hyväksymän vuoden 2005 talousarvion osalta laatia kuluvaa vuotta varten talousarvion lopulliset käyttösuunnitelmat, joilla valtuuston tehtäväalueittain hyväksymät määrärahat ja tuloarviot hallintokunnissa kohdennetaan lopullisesti tehtäväyksiköittäin sekä meno- että tulotileittäin. Samalla kun menot ja tulot käyttösuunnitelmilla kohdennetaan lopullisille kohteilleen, tulee kunkin toimielimen käyttösuunnitelmissaan lopullisesti hyväksyä alatehtävittäin; - toiminta - toiminnalliset tavoitteet - määrälliset tavoitteet - suoritteet samaan tapaan kun ne esitettiin valtuustolle talousarviossa tehtäväaluetasolla. Toimielimet voivat tehdä siirtoja tehtäväalueen sisällä, mutta tehtäväalueiden väliset siirrot kuten myöskin tehtäväalueisiin tehdyt määrärahojen / tuloarvioiden loppusummien muutokset tulee valtuuston hyväksyä. Talousarvion sitovissa perusteluissa todetaan, että kunkin lautakunnan tulee neljännesvuosittain raportoida kirjallisesti valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimintakertomuksen / tilinpäätöksen yhteydessä kunkin lautakunnan on raportoitava valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle valtuuston asettamien painopistealueiden ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Riittävän alatehtäväkohtaisen raportoinnin järjestämisestä toimielimelle päättää asianomainen toimielin itse. Tehtävätasolla talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa karsittava kuluja mikäli näyttää siltä, etteivät tehtävätasolle varatut määrärahat muutoin riitä. Lopullisten käyttösuunnitelmien esittämisajankohdaksi asetettiin , jonka jälkeen ne käydään keskushallinnossa läpi ja tuodaan kunnanhallituksen lopullisesti hyväksyttäviksi. Käyttösuunnitelmat ovat sen jälkeen täytäntöönpanokelpoiset. Mikäli tehtäväaluekohtaisia siirtoja / menojen ja tulojen loppusummien muutoksia joudutaan tekemään, niiden osalta täytäntöönpanokelpoisuus tulee valtuuston hyväksymisen jälkeen. KÄYTTÖSUUNNITELMAT TOIMIELIMITTÄIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA, KUNNANVALTUUSTO, KUNNANHALLITUS, YRITYSLAUTAKUNTA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA Edellä mainittujen toimielinten käyttösuunnitelmat ovat valtuustossa hyväksytyn talousarvion alustavien käyttösuunnitelmien mukaisia.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto : Kunnanhallitus vahvistaa keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, yrityslautakunnan ja sivistyslautakunnan alustavat käyttösuunnitelmat lopullisiksi käyttösuunnitelmiksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / Teknisen hallinnon, Valvonnan ja ympäristön, Kiinteistö- ja yhdyskuntapalvelujen sekä Liiketoiminnan tehtäväalueiden käyttösuunnitelmat ovat valtuustossa hyväksytyn talousarvion alustavien käyttösuunnitelmien mukaisia. : Kunnanhallitus vahvistaa edellä mainittujen tehtäväalueiden alustavat käyttösuunnitelmat lopullisiksi käyttösuunnitelmiksi. Tekninen lautakunta / palo- ja pelastustoimen tehtäväalue Palo- ja pelastustoiminnan / pelastustoiminta (084110) talousarvioon on jäänyt varaamatta euron suuruinen määräraha palopäällikön ja palotarkastajan erilliskorvauksia varten tilille 5000 Virkasuhteisten palkat. Lisäksi on pelastustoimintaan jäänyt varaamatta euron suuruinen määräraha VPK:n erilliskorvauksia varten tilille 5010 Muut palkat ja palkkiot. : Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pelastustoiminnan (084110) talousarvioon tehdään tilille 5000 Virkasuhteisten palkat euron suuruinen määrärahakorotus edellä mainitusta syystä. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että pelastustoiminnan (084110) talousarvioon tehdään tilille 5010 Muut palkat ja palkkiot euron suuruinen määrärahakorotus edellä mainitusta syystä. Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys PERUSTURVALAUTAKUNTA , 7 (ks. oheinen liite) Perusturva lautakunta käsittelee käyttösuunnitelmaesityksen uudelleen kokouksessaan Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitut päätösehdotukset ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että palo- ja pelastustoimen tehtäväalueelle tehdään edellä mainitut muutokset. Koska kysymyksessä ovat tehtäväalueen menojen loppusummien muutokset, tulee ne valtuuston hyväksyä. Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys tuodaan hallitukselle myöhemmin päätettäväksi.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 30 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

13 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN OSALLISTUMINEN YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMISEEN / PERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tela 41 Kunta on vuodesta 1989 lähtien osallistunut 23:n yksityistien perusparantamiseen. Perusparannetut yksityistiet ovat olleet ns. vanhoja valtionaputeitä. Valtio voi myöntää avustusta yksityistien perusparantamiseen, jos tien pituus on vähintään 1000 metriä ja on tien vaikutusalueella vähintään kolme (3) pysyvää asuntoa. Tiellä tulee olla perustettuna tiekunta. Kunta on osallistunut hankkeisiin niin osarahoittajana kuin myöskin pääsääntöisesti kohteen suunnittelijana ja toteuttajana. Kunnan avustusprosentit ovat vaihdelleet välillä %. Valtion avustuksen ollessa 70 % on tiekunnan ja kunnan osuus kustannuksista ollut 15 %. Valtionosuuden ollessa yli 70 % on kunnan osuus ollut 15 % ja tiekunta on vastannut lopusta. Valtionosuuden ollessa alle 70 % on tiekunnan osuus ollut 15 % ja kunta on vastannut lopusta. Pääosalla kohteista kunnan osuus on ollut 15 %. Yksityisteiden perusparantamisen myötä teiden kunto paranee oleellisesti ja kunnossapidossa saadaan säästöjä. Toivottavaa olisi, että jatkossakin valtio myöntäisi avustusta yksityisteiden perusparantamiseen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti. Ulla-Maija Perttunen esitti, että ehdotusta muutetaan siten, että toinen lause muutetaan muotoon: Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista korkeintaan 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista ja prosenttiosuudesta päätetään tarvittaessa vuosittain. Ulla-Maija Perttusen esitystä ei kannatettu. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän päätösehdotuksen Kh 225 Kunta avustaa kunnallistekniikkaan verrattavissa olevaa kunnan oman toiminnan ulkopuolista rakentamista sekä vesihuoltohankkeiden että yksityisteiden osalta. Vesihuoltohankkeissa kunnan avustusprosentti on 8 %. Teknisen lautakunnan esitys yksityisteiden avustamisesta 15 % avustusosuudella poikkeaa siten merkittävästi vesihuoltohankkeiden saamasta tuesta. Yksityisteille mahdollisesti myönnettävä korkeampi tuki tulisi siten erikseen perustella. Tekninen lautakunta ei ole omassa käsittelyssään vertaillut kunnan maksamaa vesihuoltohankkeiden ja tiehankkeiden tukea eikä myöskään esitä perusteista sille, miksi yksityisteille maksettava kunnan tukitason tulisi olla korkeampi.

14 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion kunnalle on tällä hetkellä jätetty neljän eri yksityistien avustushakemus. Avustusta on haettu Aholan yksityistielle (kustannukset n ), Karastinniemen yksityistielle (kustannukset n ), Kaukuanvaaran yksityistielle (kustannukset n ) sekä Koivuniemen yksityistielle (kustannukset n ). Mikäli hankkeille myönnetään 15 % kunnan avustus, tarvitaan avustusten maksamiseksi ,00 euron (n mk) suuruinen lisämääräraha. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää yksityisteille maksettavan avustuksen myöntämisperiaatteeksi seuraavan menettelyn: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 10 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa teknisen lautakunnan v talousarvioon euron suuruisen määrärahan käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustukseen. Määräraha katetaan v tilinpäätöksen yhteydessä. Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ehdotti, että kunnan avustusosuus korotetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 15 %:iin ja, että teknisen lautakunnan vuoden 2004 talousarvioon esitetään varattavaksi euron suuruinen määräraha käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustamiseen. Muilta osin puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta. Henna Sarajärvi kannatti Olavi Lehtiniemen ehdotusta. Lauri Iivari kannatti esittelijän ehdotusta. Koska asiasta käydyn keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Olavi Lehtiniemen ehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Olavi Lehtiniemi, Aila Laatikainen, Henna Sarajärvi, Antti Hämeenniemi, Kauko Ylisirniö, Irmeli Granlund ja Toini Määttä) ja esittelijän ehdotus yhden (1) äänen (Lauri Iivari).

15 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olavi Lehtiniemen ehdotuksen. Kv 49 Tela 60 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle joulukuussa pidettävään kunnanvaltuuston kokoukseen saakka. Valtuuston kokouksessa useiden valtuutettujen kanta oli, että yksityisteiden perusparantamisen avustamista voitaisiin laajentaa käsittämään muitakin kuin ns. valtionapuun oikeuttavia teitä. Tien pituus voisi olla alle yhden kilometrin ja pysyvien asuntojen määrä vähemmän kuin kolme. Kokouksessa tehtiin myös ehdotus, että perusparannettavien teiden määrän lisääntyessä kunnan avustus olisi 10 %. Tarkastelussa on pitäydytty teissä, jotka ovat kunnan tiedossa (kunnan avustaman tai suorittaman talviaukipidon piirissä) ja ovat pituudeltaan vähintään 500 metriä ja tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvä asunto. Teitä on yhteensä 101 kpl, joista ns. valtionaputeitä 32 kpl. Valtionaputeistä vuoden 1990 jälkeen on perusparannettu 22 tietä, joten 10 tietä on perusparantamatta. Suurin osa ei valtionapuun oikeuttavista teistä (42 kpl) on pituudeltaan metriä ja on tien vaikutuspiirissä yksi asunto. Määriteltäessä perusparantamisen kokonaiskustannuksia on kilometrikustannuksena käytetty lukua 8000 /km. Ns. valtionaputeiden (10 kpl) kokonaiskustannukset ovat ja muiden teiden (77 kpl) Yhteenlasketut kustannukset ovat Kunnan osuutta määriteltäessä on lähdetty siitä, että avustuksen kohdentuessa ns. valtionaputeihin, kunnan osuus on 15 % hyväksytyistä kustannuksista eli Vaihtoehtoisesti on laskettu kaikkien teiden osalta niin, että kunnan osuus on 10 % eli Liitteessä n:o 60.1 on tietoja tiestöstä, kustannuksista ja info vireillä olevasta TEkeskuksen hankkeesta. Maaseutuosasto on avaamassa teemahakuna mahdollisuuden tiekunnille hakea avustusta pientiestön parantamiseen. Kunnan kireä taloustilanne huomioiden tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan tiensä perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti.

16 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen Kh 299 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää yksityisteille maksettavan avustuksen myöntämisperiaatteeksi seuraavan menettelyn: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka ovat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen valtion avustusta. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 10 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa teknisen lautakunnan v talousarvioon euron suuruisen määrärahan käytettäväksi yksityisteiden perusparannusten avustukseen. Määräraha katetaan v tilinpäätöksen yhteydessä. Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ehdotti, että kunnan avustusosuus korotetaan 15 %:iin. Muilta osin puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta. Eila Seppänen kannatti Olavi Lehtiniemen ehdotusta. Markku Tuomivaara kannatti esittelijän ehdotusta. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että hän on tehnyt asiassa esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai yhden (1) äänen (Markku Tuomivaara) ja Olavi Lehtiniemen ehdotus seitsemän (7) ääntä (Olavi Lehtiniemi, Tuula Karjalainen, Henna Sarajärvi, Antti Hämeenniemi, Eila Seppänen, Toini Määttä, Seppo Ahola). Irmeli Granlund äänesti tyhjää. Äänestyksen tulokseen viitaten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Olavi Lehtiniemen ehdotuksen avustusprosentin osalta ja muutoin esittelijän ehdotuksen.

17 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 64 Kh 68 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuuston päätöksen tulkinnasta on syntynyt eriäviä käsityksiä, johtuen siitä, että yksityisteiden perusparantamiseen on mahdollista saada myös muuta valtion avustusta kuin yksityistielain mukaista avustusta. Kuten teknisen lautakunnan käsittelypykälän teksteistä ( / 41 ja / 60 ) käy ilmi, on määrittelyllä valtion apuun oikeuttava tie tarkoitettu nimenomaan yksityistielain mukaisia teitä ns. vanhoja valtionaputeitä, joissa valtionavun myöntämisperusteena on yli yhden kilometrin tien pituus sekä vähintään kolmen pysyvän asumisen piirissä olevaa taloutta. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se täsmentää / 64 päätöksen mukaisia yksityisteiden perusparannusten avustamisperusteita. Perusteet muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka olisivat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen yksityistielain mukaista valtion avustusta (ns. vanhat valtionaputiet). Tällöin avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 1000 metriä ja tien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme pysyvää asuntoa. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti, - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon, - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Muilta osin kunnanvaltuuston / 64 päätös pidetään päätetyn mukaisena Avattuaan asiasta keskustelun puheenjohtaja teki muutosesityksen joka hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se täsmentää / 64 päätöksen mukaisia yksityisteiden perusparannusten avustamisperusteita. Perusteet muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: - Posion kunta osallistuu sellaisten yksityisteiden perusparantamiseen, jotka olisivat oikeutettuja saamaan perusparantamiseen yksityistielain mukaista valtion avustusta (ns. vanhat valtionaputiet). Tällöin avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 1000 metriä ja tien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme pysyvää asuntoa. Valtionosuuden määrästä riippumatta kunta avustaa perusparantamista 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan toimiessa kohteen suunnittelijana ja/tai toteuttajana laskutetaan kohdetta työhön käytetyn ajan mukaisesti,

18 Tekninen lautakunta , 60 Kunnanhallitus , 299 Kunnanvaltuusto , 64 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Posion kunta osallistuu yli 300 metrin mittaisten muiden yksityisteiden perusparantamiseen 15 %:lla hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään :lla. Tien varrella on oltava vähintään yksi vakituinen asumus tai toimiva yritys. Tielle tulee olla laadittuna teknisen toimen hyväksymä tien peruskorjaussuunnitelma. - yksityisteiden avustukseen käytettävä määräraha varataan teknisen lautakunnan talousarvioon. - yksityistien avustuksesta päättää tekninen lautakunta valtuuston hyväksymän periaatteiden mukaisesti kulloinkin tarkoitukseen varatun määrärahan asettamissa rajoissa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kari Karasti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kv 31 Valtuutettu Markku Tuomivaara esitti, että kunnanhallituksen esityksen loppuun lisätään seuraava teksti: Muilta osin kunnanvaltuuston / 64 päätös pidetään päätetyn mukaisena. Esitystä ei kannatettu. Osastopäällikkö Eero Ahola esitti, että päätösesityksen tekstistä Tien varrella on oltava vähintään yksi vakituinen asumus tai toimiva yritys asumis-sana muutetaan muotoon asunto, jolloin ei tule ongelmia sanan tulkinnassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Eero Aholan tekemän muutosesityksen. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SOUKKAVAARAN TEOLLISUUSHALLIN LAAJENNUKSEN SEKÄ ALUEEN SAMMUTUS- VESIJÄRJESTELMÄN MÄÄRÄRAHAN YLITTYMINEN Kh 232 Kunnan vuoden 2004 talousarvion investointiosaan on varattu Soukkavaaran teollisuushallin rakentamiseen 2,9 miljoonan euron suuruinen määräraha sekä alueen sammutusvesijärjestelmän (sprinkler -järjestelmään kuuluva vesisäiliö ja siihen liittyvät järjestelmät) rakentamiseen euron suuruinen määräraha. Hallin rakentamisen yhteydessä on ilmennyt lisärakentamisen tarvetta. Merkittävin alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava rakentaminen on hakelämpölaitoksen rakentaminen, jonka kustannusarvio on euroa. Lämpökeskus rakennetaan olemassa olevan purusiilon paikalle, josta johtuen on jouduttu rakentamaan väliaikainen purusiilo sekä uusi purusiilo. Lisäksi on jouduttu uusimaan olemassa olevan hallin talotekniikkaa, johon liittyen on myös muutettu olemassa olevan hallin rakenteita. Hallin laajennuksen rakentamiseen ollaan saatu Lapin te-keskuksen yritysosaston myöntämää investointiavustusta euroa ja sammutusvesijärjestelmän rakentamiseen työvoimaosaston avustusta euroa. Hakelämpölaitoksen rakentamiseksi ollaan saatu Lapin te-keskuksen myöntämää energia-avustusta euroa. Insinööritoimisto Heikki Kylmäsen laatiman arvion mukaan Soukkavaaran sammutusvesijärjestelmän kokonaiskustannus on euroa. Kokonaiskustannukset ylittävät siten talousarvissa varatun määrärahan eurolla. Sammutusvesijärjestelmän rakentamiseksi on talousarviossa merkitty saatavaksi avustusta euroa. Työvoimaosaston myöntämä avustus ylittää arvion eurolla. Lisämäärärahapäätöksen jälkeen kohteeseen varattava määräraha on seuraava: Menot Tulot Netto Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen kokonaiskustannukset lämpölaitos mukaan lukien ovat euroa. Kustannukset ylittävät varatun määrärahan eurolla. Yritysosaston myöntämä energia-avustus ylittää talousarviossa esitetyn hankkeen tulorahoituksen määrän eurolla. Hallin laajennukseen varattava määräraha on seuraava: Menot Tulot Netto Liitteenä insinööritoimisto H. Kylmänen Ky:n laatima kustannusseurantaraportti. Tarvittava lisämääräraha yhteensä on siten euroa bruttona ja euroa nettona. Lisämääräraha tulee varata v talousarvion investointiosaan ja kattaa vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävillä järjestelyillä.

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2004 talousarvion investointiosaan seuraavat määrärahat: 1) Soukkavaaran teollisuusalueen sammutusvesijärjestelmän rakentaminen Menot Tulot Netto ) Soukkavaaran halli 2 (laajennus) Menot Tulot Netto Tarvittava lisämääräraha katetaan vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävillä järjestelyillä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 50 Kh 72 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Soukkavaaran teollisuushallin laajennus sekä sammutusvesijärjestelmän ja lämpölaitoksen rakentaminen on pääosin valmistunut alkuvuoden 2005 aikana. Rakentamishankkeesta on vielä toteutumatta hallin lattian pinnan lisäkäsittelytyöt sekä alueen ympäristötyöt ja piha-alueiden asfaltointi, jotka suoritetaan kesällä Rakentamishankkeen lopulliset kustannukset ovat kuitenkin jo nyt arvioitavissa. Insinööritoimisto H. Kylmänen Ky:n laatiman selvityksen mukaan kustannukset tulevat olemaan seuraavat (selvitys liitteenä): 1) halli 2 laajennus ,00 euroa (kustannuksissa on mukana hakelämpölaitoksen kustannukset ,00 euroa) 2) sammutusvesijärjestelmä ,00 euroa. Rakentamishankkeelle saadaan investointiavustusta seuraavasti: 1) hallin laajennus ,00 euroa 2) hakelämpölaitos ,00 euroa 3) sammutusvesijärjestelmä ,00 euroa avustukset yhteensä ,00 euroa. Kunnanvaltuusto on myöntänyt syyskuussa 2004 lisämäärärahan rakentamishankkeen toteuttamiseen. Kuten edellä käy ilmi, ylittyy rakentamisen kokonaiskustannukset lisämäärärahapäätökseen verrattuna ,00 euroa halli 2 ja hakelämpölaitoksen osalta sekä euroa sammutusvesijärjestelmän osalta.

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 29.8.2017 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 76 77 78 79 80 81

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.7.2015 klo 19.00 20.22 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 11.11.2016 klo 09.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 1/2012 Maaseutulautakunta. Timo Vähätalo. Kalle Mikkola vpj x Riina Paju j x Riikka Tiensuu j x Tuomo Urmas j x

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 1/2012 Maaseutulautakunta. Timo Vähätalo. Kalle Mikkola vpj x Riina Paju j x Riikka Tiensuu j x Tuomo Urmas j x Kokousaika Maanantaina 27. helmikuuta 2012 kello 10.00-10.50 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä Timo Vähätalo pj x Kalle Mikkola vpj x Riina Paju

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 05.02.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen KOKOUSAIKA Ma 30.1.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot