Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 19 Vuoden 2014 henkilöstöraportti KV 20 Länsi-n osayleiskaavan muutos / Hasselgård 1:26 KV 21 Pohjois-n osayleiskaavan muutos/björkkulla 1:1 ja Nötterbacka 2:5 KV 22 ABC Pikkalan asemakaava KV 23 Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle KV 24 KV 25 KV 26 KV 27 KV 28 KV 29 n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sivistyslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Lignell) Perusturvalautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Huittinen) Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Väänänen) Valtuustoaloite Vihdin Veden jätevesien johtamisesta njoen vesistöön Valtuustoaloite koskien kirjallisten huomautusten antamista

2 Sivu 2 Nro 2/2015 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 15 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Mika Mäenpää ja Johan Holmberg. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 TEKNLTK:109 /2015 KV 16 VUODEN 2014 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET TEKNLTK Liite 6 Teknisellä lautakunnalla oli vuonna toteutettua investointihanketta. Niiden yhteenlaskettu kustannusarvio oli 2,30 M, ja yhteenlaskettu toteutuma 2,13 M. Liitteenä on luettelo kaikista kunnan investoinneista vuodelta n kunnan investointiohjelman määrärahat ovat sitovia hankekohtaisesti. Tämä tarkoittaa seuraavaa: - mikäli investointihankkeen kustannukset pysyvät määrärahojen puitteissa, mutta laatu tai määrä muuttuu, on muutos vietävä kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi; - mikäli vuoden talousarvion investointihankkeelle varattu määräraha ylittyy, on asia vietävä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi; - mikäli hanketta ei ole talousarviossa, on hanke vietävä kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi; - mikäli hanke siirtyy seuraavaan vuoteen, on asia vietävä kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi. Vuoden 2014 investoinneissa tapahtui yllämainittuja poikkeamia. Investointimääräraha ylitettiin 9 hankkeessa ja yhdellä hankkeella ei ollut lainkaan määrärahaa. Hankkeet on lueteltu alla (sarake TA 2014, budjetoitu määräraha; sarake TOT 2014, toteutunut kustannus): Katuvalaistus: investointiylitys suuri, mutta vaikeasti havaittavissa, tapahtui joulukuussa. Ylitys johtui siitä, että työn aikana havaittiin joitain ennakoi- Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 mattomia viimeistelyä vaativia kohteita, jotka oli tarkoituksenmukaista toteuttaa. Tenniskentän asfaltointi: pieni budjetointivirhe. Parkour-kenttä: kohteen harvinaisuudesta johtuva budjetointivirhe. Palonummi 2 alueen kunnallistekniikka: kohde on toteutettu vuonna Urakoitsija lähetti asiaa koskevan laskun vasta vuonna Asia selvitettiin, ja todettiin lasku sopimuksen mukaiseksi, ja siten maksukelpoiseksi. Vanhan viemäriverkon korjaus: ennakoimattomia putkirikkoja loppuvuonna. Siirtoviemäri, Störsvik-Strömsby: viimeinen lasku joulukuussa ylitti budjetin. Huomattavaa, että tulopuoli ylittyi eurolla, joten nettoylitys oli euroa. Pumppaamot peruskorjaus: ennakoitua suuremmat korjauskustannukset. Vuotovesien tutkiminen: tehty ennakoitua suurempia viemäriverkon kuvauksia saatujen havaintojen perusteella. Monitoimihallin valaistus: pieni budjetointivirhe. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o taulukko vuoden 2014 investointimäärärahojen ylityksistä Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn selvityksen vuoden 2014 investointien toteumatiedoista ja tämän lisäksi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että yllä mainitut selvitykset sekä seuraavien investointihankkeiden määrärahojen ylitykset hyväksytään: Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 KH Ehdotuksen mukaan. ==== Teknisen lautakunnan käsittelyssä ei ole huomioitu investointikohteen 2013 Teknisen uudet tilat liittyviä vuodelle 2014 aiheutuneita kustannuksia, jotka kuitenkin liittyvät investointikohteeseen. Investointikohteeseen on tullut vuonna 2014 edelleen ylitys, sillä osa muuttotöistä on mennyt vuodenvaihteen yli. Tämän vuoksi teknisen lautakunnan kokouksessaan tekemää ehdotusta on syytä täydentää kunnanhallituksen käsittelyssä kyseisellä investointikohteella. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy teknisen lautakunnan antamat selvitykset investointikohteiden määrärahojen ylityksiin ja 2) hyväksyy seuraavat vuoden 2014 investointihankkeiden määrärahojen ylitykset: , Teknisen uudet tilat euroa , Katuvalaistus kadut euroa , Tenniskentän asfaltointi 967 euroa , Parkour-kenttä euroa , Palonummi-2 alueen kun.tekniikka euroa , Vanhan viemäriverkon korjaus euroa , Siirtoviemäri, Störsvik-Ströms euroa , Pumppaamot peruskorj euroa , Vesil. sulkujen korj euroa , Vuotovesien tutkiminen euroa , Monitoimihallin valaistus 384 euroa Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä korjasi, että monitoimihallin valaistus investointikohde on Urheiluhallin valaistus investointikohde. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy teknisen lautakunnan antamat selvitykset investointikohteiden määrärahojen ylityksiin ja 2) hyväksyy seuraavat vuoden 2014 investointihankkeiden määrärahojen ylitykset: , Teknisen uudet tilat euroa , Katuvalaistus kadut euroa , Tenniskentän asfaltointi 967 euroa , Parkour-kenttä euroa , Palonummi-2 alueen kun.tekniikka euroa , Vanhan viemäriverkon korjaus euroa Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu , Siirtoviemäri, Störsvik-Ströms euroa , Pumppaamot peruskorj euroa , Vesil. sulkujen korj euroa , Vuotovesien tutkiminen euroa , Urheiluhallin valaistus 384 euroa ===== KV 16 Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 YMPJARAKL:158 /2015 KV 17 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION YLITYKSET VUONNA 2014 YMPJARAKL n antama nettositova määräraha ympäristö- ja rakennuslautakunnalla vuodelle 2014 ylitettiin Toimintatuotot, jotka koostuvat pääosin rakennusvalvontamaksuista olivat ennakoitua pienemmät. Rakennuslupien määrä osattiin ennakoida oikein, mutta luvat olivat laajuudeltaan pienempiä, josta seurasi lupien alhaisempi keskihinta. Lautakunnan toimintamenot koostuvat puolestaan kiinteistä maksuista, mutta siitä huolimatta lautakunta pystyi säästämään Toimintatuotot olivat kuitenkin budjetoitua pienemmät. Tästä johtuen lautakunta ylitti määrärahan :lla. Lautakunnan vuoden 2014 budjetoidut sisäiset kulut olivat Hallinto-osasto vierittää kulujaan lautakunnille, ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan osuus oli suurempi kuin mitä oli budjetoitu. Tämän johdosta kulut kasvoivat. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvio ja toteuma vuonna 2014: Talousarvio 2014 Tot. tulos 2014 Muuos % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot Toimintamenot ,7 Sisäiset kulut ,3 Toiminta avustukset ,3 Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy selvityksen vuoden 2014 talousarvion ylityksistä. Lautakunta ehdottaa lisäksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että yllämainittu selvitys ja ylitys hyväksytään. Ehdotuksen mukaan. = = = Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 KH Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen esittelytekstin yhteydessä olevassa taulukossa lukee virheellisesti Toiminta avustukset. Kyseessä on toimintakate. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimintakate vuodelle 2014 oli euroa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimintakatteen toteuma vuonna 2014 oli euroa, jolloin toimintakate ylittyi eurolla (+20,3 %). Lautakuntien toimintakatteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Käsittely: KV 17 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle että se - merkitsee ympäristö- ja rakennuslautakunnan selvitykset vuoden 2014 toimintakatteen ylityksestä tiedoksi ja - hyväksyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2014 toimintakatteen ylityksen euroa. Kunnanhallituksen kokouksessa pöydälle jaettiin muutettu päätösehdotus. Muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle että se - merkitsee ympäristö- ja rakennuslautakunnan selvitykset vuoden 2014 toimintakatteen ylityksestä tiedoksi ja - hyväksyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2014 toimintakatteen ylityksen euroa. ===== Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 PERUSTLTK:186 /2015 KV 18 KH PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION YLITYKSET VUONNA 2014 Valtuuston hyväksymä toimintakate vuodelle 2014 ylittyi (0,9 %). Tulot vuonna 2014 olivat (17,9 %) arvioitua suuremmat, kun taas menot ylittyivät (2,2 %) vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Terveyspalvelut-tulosalueen tulos, johon myös kuuluu erikoissairaanhoito, alitti talousarvion (1 %). Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että erikoissairaanhoidon kustannukset alittuivat Suun terveydenhuollon menot ylittyivät n mistä suurin osa johtui siitä, että toimenpidelisiä ei ollut budjetoitu todellisen käytön mukaisesti. Myös laboratorio- ja röntgentoiminta ylittyi n Tulosalue vanhuspalvelut ylittyi (0,6 %), mikä johtuu siitä, että vuoden 2014 jaksotetut palkat oli otettu talousarvioon perusturvatoimiston kohdalle kokonaisuutena, kun taas varsinaiset menot otettiin kultakin kustannuspaikalta. Vanhuspalvelujen tulot olivat arvioitua suuremmat ja ostopalvelut vähentyivät n Omaishoidon käyttö kasvoi n Tulosalue sosiaalipalvelut ylitti talousarvion (13,9 %). Lasten ja perhehuollon palvelut ylittyivät n , vammaispalvelut ylittyivät n ja aikuissosiaalityö n Sosiaalihallinto alitti talousarvion n Perusturvalautakunta ei ole käsitellyt perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion ylitystä, koska lopullinen tulos selvisi vasta maaliskuun 2015 alussa. Perusturvalautakunnan talousarvio ja tulos vuonna 2014: TA2014BG TP2014BS Poikkeama/avvikelse Toimintatuotot/verksamhetsintäkter Sisäiset tuotot/ interna intäkter Toimintakulut/ verksmhetsutgifter Sisäiset kulut/ interna utgifter Toimintakate/ verksamhetsbidrag Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , sähköposti: Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle että se - merkitsee perusturvalautakunnan selvitykset vuoden 2014 toimintakatteen ylityksestä tiedoksi ja - hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2014 toimintakatteen ylityksen euroa. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle että se - merkitsee perusturvalautakunnan selvitykset vuoden 2014 toimintakatteen ylityksestä tiedoksi ja - hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2014 toimintakatteen ylityksen euroa. ===== KV 18 Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 KH:132 /2015 KV 19 VUODEN 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KH Liite 5 Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline, joka on tarkoitettu sekä työyhteisöjen, johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Raportin perusteella voidaan arvioida miten kunnan henkilöstöstrategia on toteutunut. Henkilöstöraportti on henkilöstövoimavaroista saadun tilastotiedon pohjalta tehty raportti, joka sisältää n kunnan henkilöstöön liittyviä määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja, kehittämistoimenpiteitä ja niiden vaikutusta henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Henkilöstöraportoinnissa esitellään sellaisia henkilöstöä kuvaavia tietoja, joita kunnan normaalissa toiminnassa syntyy henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan sekä työterveydenhuollon tietojärjestelmistä. Henkilöstöraportissa on koottu tietoa henkilöstövahvuudesta- ja rakenteesta, rekrytoinnista, henkilöstökustannuksista, työajasta ja työpanoksesta, työhyvinvoinnista, henkilöstökoulutuksesta sekä yhteistoiminnasta ja paikallisesta sopimisesta. n kunnan henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat henkilöstöstrategiaan sekä kunnan visioon, arvoihin ja strategiaan. n kunnan henkilöstöä koskevana strategisena tavoitteena on vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kehittämistä. Samalla kunta huolehtii houkuttelevuudestaan työnantajana. Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä on määritelty kyseisen vuoden toiminnalliset tavoitteet. Henkilöstöä koskevan strategisen päämäärän saavuttamiseksi asetettiin henkilöstöhallinnolle vuodelle 2014 kaksi toiminnallista tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli palkkahallinnon ja taloushallinnon prosessien kehittäminen ja tehostaminen. Vuoden aikana käytiin läpi, kehitettiin ja tarkennettiin palkkahallinnon toimintatapoja ja työprosesseja yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Toisena toiminnallisena tavoitteena oli esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen. Esimiestyön kehittämiseksi järjestettiin kolme esimiesiltapäivää ja toimintaa jatketaan tulevina vuosina. Lisäksi laadittiin henkilöstökäsikirja. Henkilötyövuosien kokonaismäärä n kunnassa vuonna 2014 oli yhteensä 327,22 (323,46 vuonna 2013). n kunta työllisti yhteensä 395 työntekijää, joista 288 oli vakinaisia ja 107 määräaikaisia. Kunnan henkilöstöstä 58 % työskenteli sivistysosaston alaisuudessa. Henkilöstöstä naisia oli 89 % ja miehiä 11 %. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 42 vuotta (42 v. 2013). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 45,3 vuotta (46 vuotta) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 38,7 vuotta (39 vuotta). Keski-ikä sivistystoimen yksiköissä oli 42,4 vuotta, teknisellä osastolla 48,2 vuotta, hallinto-osastolla 45,7 vuotta sekä perusturvaosastolla 42,6 vuotta. Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 Vuoteen 2013 verrattuna henkilöstökulut laskivat n kunnassa 0,4 %. Henkilöstökulujen lasku oli seurausta toiminnan ulkoistamisesta johtuneesta henkilötyövuosien määrän laskusta, osan vuotta voimassa olleesta sijaisrekrytointikiellosta, toiminnan uudelleenorganisoinnista sekä eläköityneiden toimenhaltijoiden vakanssien täyttämättä jättämisestä. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat nousseet 9 %, työkykyä ylläpitävän toiminnan kulut ovat nousseet 19 % ja sairaanhoidon kustannukset laskeneet 6 % vuoden 2013 kustannuksiin verrattuna. Työterveyspalveluiden kokonaiskustannukset työntekijää kohden olivat 537, kun ne vuonna 2013 olivat 546 / työntekijä. Sairauspoissaolopäivien määrä laski vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna 0,54 %. n kunnan henkilöstöstä 33 % ei ollut lainkaan työterveysperustaisia poissaoloja vuoden 2014 aikana. Tapaturmien määrä on vähentynyt 25 % ja tapaturmista aiheutuneiden sairauspoissaolopäivien määrä on vähentynyt 18 % vuoteen 2013 verrattuna. ssa keskimääräinen työkyvyttömyyspäivien määrä työntekijää kohden vuodessa oli 13,5 ja kuukaudessa 1,1. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat vuodessa 14,4 ja kuukaudessa 1,2. Keskimääräinen työkyvyttömyyspäivien määrä kuukaudessa koko kunnassa oli laskenut vuoteen 2013 verrattuna 0,5 %. n kunnan osalta sairauspoissaoloprosentti oli 3,70 %, kun se vuonna 2013 oli 3,94 %. Liitteet ja oheismateriaali: Liitteenä henkilöstöraportti 2014 Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä liitteen mukaisen n kunnan henkilöstöraportin vuodelta 2014, 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi ja 3. lähettää henkilöstöraportin vuodelta 2014 tarkastuslautakunnalle tiedoksi sekä 4. oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään henkilöstöraporttiin 2014 teknisiä korjauksia. Käsittely: KV 19 Liite 1 Esittelijän esittelytekstiin tekemät tekniset muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. ===== Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 TEKNLTK:574 /2013 KV 20 LÄNSI-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOS / HASSELGÅRD 1:26 TEKNLTK Liite 5 Oheismateriaali Joel Rehnström on anonut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on siirtää ympärivuotinen asuinpaikka (A) tilan Hasselgård 1:26 sisällä rakentamisen kannalta otollisempaan paikkaan M-2-alueella. Uudenmaan maakuntakaavassa muutettava alue sijaitsee osittain arvokkaalla harjualueella tai muulla geologisella muodostumalla. Muita erillisiä toimintoja tai tarpeita maakuntakaavassa ei ole esitetty. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Länsi-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty erillispientalojen A- alueiksi, sekä maa- ja metsätalouden M-2-alueeksi, jonka halki kulkee myös kulttuurimaisema-alueen km-merkintä. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on siirtää yksi A-alueen rakennuspaikka rakentamisen kannalta nykyisestä otollisempaan paikkaan. Nykyinen paikka sijaitsee jyrkässä ja kapeassa rinteessä hyvin lähellä Hästbölentietä, mikä vaikeuttaa rakentamista. Nykyisen paikan halki kulkee myös oja. Uusi paikka sijoittuu tasaiselle kukkulalle ja on rakentamisen kannalta otollisempi ja kuivempi sekä liikenteen kannalta rauhallisempi. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 2 luodaan uusi A-alue, joka sisältää yhden rakennuspaikan. Luonnoksessa numerolla 1 merkitty alue muutetaan A-alueesta M- 2-alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Muutoksen jälkeen A-alueen kokonaisala, n m2, pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Muutosalueen kiinteistö sijaitsee osittain arvokkaalla harjualueella tai muulla geologisella muodostumalla. Siirrettävän rakennuspaikan uusi sijainti ei Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 kuitenkaan vaikuta harjualueen olosuhteisiin eikä sijoitu harjualueen sisäpuolelle. Uusi rakennuspaikka sijoittuu kuitenkin Hästbölen kulttuurimaiseman kmmerkinnän alueelle. Alueen merkintä on ohjeellinen ja koskee kulttuurimaisemallisesti arvokkaita alueita. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemallisia, kulttuurihistoriallisia tai luonnonolosuhteista johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä. Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Yleiskaavan kokonaistilanne ei muutosehdotuksella olennaisesti muutu. Rakennusoikeuden määrä ja mitoitus pysyvät samana. Maakuntakaavaan nähden muutoksen vaikutus on vähäinen. Nykyinen paikka sijoittuu ahtaaseen ja kosteaan paikkaan Hästbölentien ja jyrkän rinteen välissä. Paikka on vaikea toteuttaa ja vaikuttaisi myös tiemaisemaan merkittävällä tavalla, koska olisi rakennettava suhteellisen lähelle tietä. Uusi paikka sijoittuu Hästbölen kulttuurimaiseman liepeille ja näkyy osittain peltoalueen yli Hästbölentielle. Vaikutukset kulttuurimaisemaan on näin huomioitava ja uudet rakennukset on sijoitettava huolellisesti maastoon. Uudella paikalla vallitsevaa maisemaa on säilytettävä mahdollisimman paljon rakentamalla perinteisellä tavalla. Olemassa oleva puusto on säilytettävä riittävässä määrin ja tarvittaessa on istutettava uutta kasvillisuutta niin, että peltomaiseman reuna pysyy vehreänä ja yhtenäisenä. Yleiskaavan muutos ei sisällä normaalin pientalorakentamisen vaikutusten lisäksi sellaista maankäyttöä tai hanketta, jonka vuoksi tulisi laatia erillinen ympäristövaikutusten arviointi. Arkitekturum Oy on laatinut luonnoksen ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina jul- Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 kaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman erillisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Menettelyä on tarkemmin kuvailtu kaavaselostuksessa. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina Joel Rehnströmin hakemus yleiskaavoituksen muuttamiseksi - liitteenä Länsi-n osayleiskaavan muutosluonnos Hasselgård 1:26 Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Käsittely: Muutettu ehdotus: Tekninen lautakunta päättää - käynnistää yleiskaavan muutoshankkeen tilan 1:26 Hasselgård alueelle; - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Suitia 51 B, kk; - että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman erillisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Menettely on kuvattu kaavaselostuksessa; - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Joel Rehnström o Tilan Hasselgård 1:26 rajanaapurit. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Tekninen lautakunta päättää - käynnistää yleiskaavan muutoshankkeen tilan 1:26 Hasselgård alueelle; Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Suitia 51 B, kk; - että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman erillisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Menettely on kuvattu kaavaselostuksessa; - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Joel Rehnström o Tilan Hasselgård 1:26 rajanaapurit. Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK Liite 8 Oheismateriaali Luonnos on ollut julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Vireille tulosta ja nähtävillä olosta on kuulutettu Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Lausunnot on pyydetty päätöksen mukaisesti. Lausunnot on saatu kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, Länsi- Uudenmaan maakuntamuseolta, Museovirastolta, Uudenmaan ELYkeskukselta ja aluearkkitehti Rauli Ailukselta. Lisäksi muutoskohteen naapurikiinteistön 1:16 omistajat Sirkka ja Pentti Aula ovat antaneet suullisen lausunnon, jonka mukaan heillä ei ole huomautettavaa muutoksesta. Kirjalliset lausunnot ovat oheismateriaalina. Saatu palaute vastineineen on päivitetty kaavaselostukseen. Saadun palautteen perusteella ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä kaavaluonnokseen muutoksia, joten se käsitellään saman sisältöisenä osayleiskaavan muutosehdotuksena. Liitteet ja oheismateriaali Liitteenä: Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 - Länsi-n osayleiskaavan muutosehdotus (kaavakartta ja kaavaselostus) Oheismateriaalina: - luonnoksesta saadut lausunnot Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta päättää - merkitä saadut lausunnot ja kaavaselostuksessa esitetyt vastineet tiedoksi; - asettaa liitteen mukaisen Länsi-n osayleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville teknisessä toimistossa os. Suitia 51 B, kk ja - pyytää muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys o SLL Uudenmaan piiri o Joel Rehnström o Tilan Hasselgård 1:26 rajanaapurit Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK Liitteet 4 ja 5 Osayleiskaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Lausunnot saatiin n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolta ja Museovirastolta. ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ilmoittivat, etteivät anna lausuntoa. Lisäksi naapurikiinteistön 1:16 omistajat Sirkka ja Pertti Aula jättivät suullisen lausunnon, jonka mukaan heillä ei ole huomautettavaa muutoksesta. Nähtävillä olon aikana ei jätetty muistutuksia. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ja Museovirastolla ei ole huomautettavaa muutosehdotuksesta. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa muutosehdotuksesta. Lausunnossa kuitenkin muistutetaan, että rakennuslupavaiheessa tulee huolehtia siitä Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 uudisrakentamisen sopeutumisesta sekä sijoittelunsa että ulkoasunsa osalta miljööseen ja maisemaan siten, että alueen maisemallisia arvoja ei heikennetä. Kaavaselostus on päivitetty saadun palautteen osalta ja siinä on myös esitetty vastineet lausuntoihin. Itse osayleiskaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia, vaan se esitetään hyväksyttäväksi sellaisenaan. Maankäyttöja rakennuslain 37 :n mukaan yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Länsi-n osayleiskaavan muutosehdotus Hasselgård 1:26 o muutosehdotuksesta saadut lausunnot Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: KH KV 20 Liite 2 Tekninen lautakunta päättää: - merkitä saadut lausunnot ja kaavan laatijan kaavaselostuksessa antamat vastineet tiedoksi ja - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja hyväksyy Länsi- n osayleiskaavan muutosehdotuksen tilan Hasselgård 1:26 osalta liitteen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan. ==== Liitteet ja oheismateriaalit - liitteenä Länsi-n osayleiskaavan muutosehdotus Hasselgård 1:26 - oheismateriaalina muutosehdotuksesta saadut lausunnot Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja hyväksyy Länsi-n osayleiskaavan muutosehdotuksen tilan Hasselgård 1:26 osalta liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. ===== Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 TEKNLTK:603 /2013 KV 21 POHJOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOS/BJÖRKKULLA 1:1 JA NÖTTERBACKA 2:5 TEKNLTK Liite 4 Oheismateriaali Kim Lindblad on anonut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on siirtää kaavakartalla yksi ympärivuotinen asuinpaikka (A) tilan Nötterbacka 2:5 sisällä ja kaksi tilan Björkkulla 1:1 sisällä otollisempiin tai jo toteutuneisiin paikkoihin. Toinen kaavassa siirrettävistä asuinpaikoista tilan Björkkulla 1:1 sisällä on jo toteutunut eri paikkaan kuin yleiskaavassa. Näin kaavaa päivitetään tämän paikan osalta. Uudenmaan maakuntakaavassa muutettava alue sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Lisäksi alueen läpi kulkee ulkoilureitti. Alueen läheisyydessä on osittain arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Muita erillisiä toimintoja tai tarpeita maakuntakaavassa ei ole esitetty. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Pohjois-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty erillispientalojen A-alueiksi, maa- ja metsätalouden M-2-alueeksi sekä maa- ja metsätalouden MT-2-alueeksi. Muutosalue sijaitsee kulttuurimaiseman km viivamerkinnän sisäpuolella. Sen vieressä sijaitsevat alueet M-2/s1104 ja M- 1/s1104 (Dagsvärksvägen, pähkinälehto). n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on siirtää kaksi A-alueen rakennuspaikkaa rakentamisen kannalta nykyistä otollisempaan paikkaan sekä päivittää yleiskaavaa yhden olemassa olevan asunnon osalta erillispientalojen alueeksi. Siirrettävät rakennuspaikat muodostavat nykyisessä A-alueen sijainnissa melko ahtaan ryhmän, joka toteutuessaan vaikuttaisi myös maisemaan. Tavoitteena on siirtää kaksi paikkaa muualle ja luoda jäljellä jäävälle paikalle enemmän tilaa ja väljyyttä. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot