Jari-Pekka Kanniainen OSAKO. Tehkää muistiinpanoja!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jari-Pekka Kanniainen OSAKO. Tehkää muistiinpanoja!"

Transkriptio

1 Jari-Pekka Kanniainen OSAKO Tehkää muistiinpanoja!

2 Miksi? Perehtymistä, perehdyttämistä ja perinteensiirtoa tarvitaan aina, kun: Ihmiset vaihtuvat (järjestömaailmassa jokavuotista.. usein myös kesken vuoden), Toimintaympäristö muuttuu (koulutusaloja lakkautetaan tai uusia aloitetaan, tilat muuttuvat, organisaatiorakenne muuttuu, tulee uusia painoalueita jne.), Tehtävät vaihtuvat (toimintaa kehitetään tai uusitaan, vastuita jaetaan uudelleen hallituksessa, säännöt muuttuvat), Uusia opiskelijoita tulee, eli läjäpäin joka vuosi! Nykyään myös työelämä on pirstaleisempaa ja epäsäännöllistä eli muutos on hyväksytty osa työelämää.

3 Vaihtuvuus haaste! Haasteita uudelle hallitukselle, kokemuksia? Millaisia ongelmia teillä on ollut vuoden kuluessa?

4 Vaihtuvuus mahdollisuus! Mitä mahdollisuuksia toimijoiden vaihtuminen tuo? Voisiko jotain ei-toivottua jäädä taakse ja uusia mahdollisuuksia avautua?

5 Toimijoiden vaihtuvuus on Pahimmillaan vaihtuvuus on kuin myllertävä koski, kaoottinen sekä ajoittain tulviva ja toisinaan kuivuuden partaalla oleva virtaus. Pohja on vaihteleva ja epävarma, kivikkoinen ja epätasainen. Parhaimmillaan vaihtuvuus on kuin soljuva virta, helposti ohjattavissa ja toimijoilla on kohtuullinen tunne hallinnasta. Pohja on luonnostaan syntynyt ja sitä on paranneltu ajan myötä.

6 Keskustelua Tutustu vieressä istuvaan henkilöön Käy hänen kanssaan keskustelua ohjaavin kysymyksin ja tehkää samalla muistiinpanoja: Miten suhtauduin opiskeluiden alussa koulutusalajärjestöön ja sen tyyppeihin? Onko suhtautuminen muuttunut? Muuttuukohan se lisää? Millaisia asioita ajattelet kokeneemman toimijan tietävän mitä itse et tiedä? Tarkoitus hahmottaa millaista tietoa yhdistyksessä tarvitaan.

7 Kohti perehdytyskäytäntöjä (lisää koulutuksen loppupuolella) Kuvitellaan koulutusalajärjestö X Toiminnan jatkuvuuden takaaminen Mitä toimintaa jatketaan? (tapahtumien laatu, edunvalvonnan tieto- ja taitomäärä, perusyhdistystoiminta) Eli sitoutumista em. toimintaan ja ideaan Koulutusalajärjestö on kuin Batman? Järjestö on systeemi, jonka yhdenkin osan vaihtuminen vaikuttaa kokonaisuuteen.

8 Tapoja perehdyttää, Työtehtäviin tutustuminen Millaisia tehtäviä? teemoittain 1 Miten niitä kannattaa aikatauluttaa opintojen/harjoitteluiden kanssa? Työyhteisöön tutustuminen Ketä kuuluu hallitukseen, ketkä ovat varajäseniä, ketkä toimihenkilöitä, ketkä jäseniä. Lähimmät yhteistyökumppanit, yhdistykset, yritykset? Kuka on lähin koulutusalajärjestön yhteyshenkilö Oamkissa?

9 Tapoja perehdyttää, Työtiloihin tutustuminen Missä toimisto sijaitsee, missä on OSAKOn toimisto? Missä muut kaj:t toimivat? Oamkin kampukset teemoittain 2 Kuka omalla kampuksella päättää tiloista ja esim. kaj:n toimistosta? Kuka vastaa omasta toimistosta? Työkaluihin tutustuminen (google-kalenteri, sähköposti) Mihin yhdistyksen säännöt, esityslistat ja pöytäkirjat sekä muut paperit kirjoitetaan? Missä niitä säilytetään? Miten jaetaan tietoa hallituksen ja toimijoiden kesken? Sähköposti, facebook, puhelimitse, muita tapoja? Google-kalenteri ja aikataulutus yhteistyötahojen kesken Opiskelijakunnan tarjoama tuki

10 Tapoja perehdyttää Perehdytyspäivät ja illat, eli milloin ja miten Itsenäinen perehtyminen eri tahojen materiaaleihin Henkilökohtaiset testamentit edelliseltä jatkajalle Epävirallinen ja huomaamaton perehtyminen Vrt. mitä eroa virallisella ja epävirallisella perehdyttämisellä? Myös ero tietoisella ja tiedostamattomalla. Osallistuminen näihin järjestökoulutuksiin Muita koulutusmahdollisuuksia, ammattiyhdistyksen kautta esimerkiksi?

11 Dokumentaatio eli mitä kirjataan ja minne, kuka löytää ja kuka lukee Historiikki, pöytäkirjat, toimintakertomukset Yleinen katsaus toimintaan Selittävät toimintaa ja sen suuntaa Muistakaa, että pöytäkirja on tuleville toimijoille aina historiikki ja voi parhaimmillaan olla miltei valmis toimintakertomus kyseisestä vuodesta! Muistiot, tehtävänkuvaukset Yleinen katsaus toimijan ja järjestön työnkuvaan Selittävät työtehtäviä Ota aina huomioon materiaalien Tarpeellisuus! Esim. Tulot ja menot, kaikki mitä pitää jotenkin valmistella Selkeys! Ei liian vaikeaa kieltä Loogisuus! Mahdollisimman konkreettisia asioita Eli mahdollisimman vähän eri papereita. Esim. jako lakisääteisiin ja yksi KAJ-opas rinnalla. Tosin mahdollisuutena myös hallituksen jäsenkohtainen testamenttaus

12 Esimerkkejä materiaaleista Paperiset materiaalit Perehdytys- ja muut kansiot yms. Kirjat, oppaat, muistilistat Sähköiset materiaalit Verkkolevy, ulkoinen kovalevy OSAKO Työtilat, toimintatilat niin sähköiset kuin fyysiset Muistitikku, testamentattava muistitikku Visuaaliset materiaalit Videot yms.

13 Yksinkertaisimmillaan.. Perehdyttäminen on muistilistan läpikäymistä yhdessä perehdytettävän kanssa. Lista jää uuden toimijan haltuun. Vanha toimija on tavoitettavissa. Huomioikaa myös, että jo tämä koulutus on osa järjestön toimintaa. Kuinka teitä perehdytettiin perehdyttämiskoulutuksen tärkeyteen?

14 Sudenkuopat Olettaminen, ennakkoluulot Kyllähän nää nämä tiijät.. Sama asia voi eri toimijan näkökulmasta olla erilainen Informaatioähky Perehdytys on ehkä hyvä jakaa useampaan tapaamiseen Kirjallisen materiaalin määrä Katoaminen Kysymykset heräävät usein vasta itse toiminnassa! Ole tavoitettavissa myös perehdytyksen jälkeen Materiaalin katoaminen, muistitikut, kansiot ja säilytys! Aina näin on tehty ja aina tullaan tekemään Mitä perinteitä on hyvä jatkaa ja mitä ei?

15 Kahvitauon jälkeen Kahvittelua ja tutustumiskierros. 7 ryhmää vastuualueittain ryhmätyötä 1. Koulutuspolitiikka ja koulutuksen kehittäminen 2. Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen 3. Opiskeluhyvinvointi-, sosiaalipoliittiset ja ympäristöasiat 4. Yhdistyksen puheenjohtaminen ja toiminnan ohjaaminen, yhdistyksen perustoiminta, tila- ja toimistoasiat, avaimet jne. 5. Viestintä- ja ns. sidosryhmäyhteistyöasiat, taloudenhoito 6. Yhdistyksen kansainvälinen toiminta, ja kansainvälisyyden huomioiminen kaikessa toiminnassa 7. Tuutorointi ja jäsenrekrytointi

16 Ryhmätehtävät 1. Millaisia tehtäviä kyseiseen/kyseisiin tehtävä- ja vastuualueisiin kuuluu? Tehkää lista tehtävistä ja vastuista. Miettikää sellaisia joita on jo olemassa sekä sellaisia, joita toivoisitte olevan. 2. Millaista apua ja tukea perehtymiseen haluatte vastuualueenne tehtäviin KAJ:n vanhalta hallitukselta, OSAKOlta ja omalta uudelta hallitukselta? Tehkää lista. Tarkoituksena saada lopulta kokonaiskuva kaikesta siitä, mitä koulutusjärjestön hallituksen jäsenet tekevät ja mitä he voisivat tehdä.

17 Keskustelua Pohdi seuraavia asioita ja kirjoita ylös ajatuksiasi, n. 5 minuutin ajan: Mitä mielestäni ensi vuonna tulee ainakin tehdä? Aseta ainakin kaksi erilaista tavoitetta itsellesi/seuraajallesi. Mikä arveluttaa eniten, missä tulen ehkä tarvitsemaan lisäperehdytystä? Mitkä asiat ovat sellaisia, että niissä joudut todennäköisesti antamaan lisäperehdytystä myöhemmin? Millaisina hetkinä ja minkä asioiden yhteydessä on tuntunut että toiminta on huonoa ja ei kiinnostavaa? Tarkoituksena asettaa itsellesi/seuraajallesi konkreettisia tavoitteita ja mahdollisimman todenperäisiä mielikuvia tulevasta vuodesta.

18 Perehdytyssuunnitelma Miten? Valitaan keino tai eri keinot perehdytykselle: Perehdytysilta tai viikonloppu - perehdytysohjelma Henkilökohtaiset testamentit ja/tai kaj:n perehdytyskansio, Muu tapa? Vastuut ja ulkopuoliset perehdyttäjät Kuka on vastuussa perehdytyksestä ja esim. perehdytysillan järjestämisestä? Voiko pyytää vanhoja toimijoita perehdyttämään, esim. valottamalla järjestön historiaan? Käytetään minuuttia perehdytyksen suunnitteluun ja sopimiseen, kukin kaj kokoontuu

19 Esimerkkinä perehdytyssuunnitelman runko 1. Perehdytyksen tavoitteet Järjestön ja perehdytettävän kannalta 2. Sisältö Ajoitus ja ohjelma pääkohdittain eli kuka, kenelle, mitä, missä vaiheessa ja kuinka kauan 3. Toiminta Järjestö, tehtävät, tavoitteet, toimintatavat ja käytännöt sekä niveltyminen muihin järjestöihin ja Oamkiin 4. Esittelyt Tärkeät tilat ja ihmiset 5. Työtehtävät Oma vastuualue, työvälineet, menetelmät, säännöt ja ohjeet sekä vastuukysymykset ja tietolähteet 6. Muita huomioonotettavia asioita

20 Kiitos!

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Perehdyttämisen lähtökohta 3. Tavoitteena menestys 4. Yhteistyöllä se onnistuu 5. Perehdyttämisen malli 6. Perehdyttämisen tarkistuslista

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä 1. 1. Minkälaista IL-oppimateriaalia yleensä teet? (Voit valita useammankin vaihtoehdon.)

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT:

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT: HYVÄN KESÄTYÖN OPAS SISÄLLYS Hyvän kesätyön opas 3 Suomalainen kesätyö on ainutlaatuinen 4 Nostetaan kesätyö yhdessä seuraavalle tasolle 4 Miksi kesätyön kehittäminen kannattaa? 5 Hyvän kesätyön periaatteet

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot