]ANNE VILJAMAA. Werner Söderström Osakevhriö Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "]ANNE VILJAMAA. Werner Söderström Osakevhriö Helsinki"

Transkriptio

1

2

3 ]ANNE VILJAMAA Werner Söderström Osakevhriö Helsinki

4 Kirja on omistettu lapsilleni Niklakselle, Adelinalle, Danielalle, Odelialle ja Tofferille. Ilman teitä olisin vielä kärsimättömämpi. Kiitos suurenmoiselle ja kirkkaasti ajattelevalle kustannustoimittajalleni Ulla Paavilaiselle, joka jaksaa pitää tiukkaa ryhtiä jokaisen kirjan kanssa ja joka löytää ladun pimeässäkin. Kiitos mainioille kollegoilleni Jyrki Pukariselle ja Sanelle ajatuksen kirkastamisesta ja henkisestä sparraamisesta. Kiitos myös harjoittelukaverilleni Arille. Tämän kirjan tekoon on saatu tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä ja WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. WSOY ja Janne Viljamaa Toimittaja: Ulla Paavilainen Graafinen suunnittelu: Marjaana Virta ISBN Bookwell Oy Porvoo 20 10

5 Lukijalle 7 SISÄLLYS Pidä puolesi 9 Narsismi ei aina näy päälle 11 Narsisti rakastaa valtaa 23 Henkinen elämä kaapattu 27 Fyysisesti uhattu 40 Piilossa kulissin takana 56 Rahalla ostettu rakkaus 71 Narsistilla töissä 78 Lahkon lamauttama 109 Narsistinen yhteiskunta 124 Telkkari avaa tavikselle taivaan 126 Narsisti ajattelee puolestasi 135 Autoritaarinen ihminen alistaa ja alistuu 140 Iso paha yritysmaailma 148 Narsistisen yhteiskunnan uhkakuvia 150 Eroon narsistista 159 Hyödyllistä tietoa 170

6

7 LUKIJALLE PIDÄ PUOLESI - IRTI NARSISTIN HAMPAISTA -kirjan tarkoitus 00 auttaa kiinnittämään huomio narsistisen häiriön piirteisiin ja auttaa huomaamaan, miten joidenkin ihmisten vaikutuspiirissä toimiminen on itsetuonolle vahingollista. Kirja voi auttaa tunnistamaan vallankäytön ja manipulaation muotoja, sillä vallankäyttö ja alistaminen voivat kätkeytyä myös hymyilyn ja "rakastamisen" kulissin taakse. Empatia on manipulaation pikkuveli ja sarkasmi vihan sukulainen. Kirja ei ole narsistinmetsästysopas, vaan siihen tutustumalla voi lisätä itsetuntemusta ja vahvistaa itsevarmuutta. Niitä molempia tarvitaan narsistin valtapiiristä irtautumisessa. Syy ei ole aina minussa, vaikka narsisti näin väittääkin. Ihmistieteissä täytyy muistuttaa jatkuvasti itselleen, miten voin olla myös väärässä. Täytyy hillitä ensimmäisen kiven heittämistä. Narsistilla ensimmäinen kivi on herkässä. Hänhän on syytön, lavastettu ja muutenkin kaiken puolin esimerkillinen. Narsismi ja vallankäyttö ovat läsnä myös asiantuntija-asiakassuhteissa. Asiantuntija voi kertoa, että sinulla on jokin ongelma, josta et itse ole tietoinen. Nöyrä kysyjä luottaa sokeasti guruun uskaltamatta pohtia itse. Ennen vanhaan pohdittiin, mitä itse ongelmalle voisi tehdä. Nykyään mietitään, mitä Dr. Phil asiasta tuumaisi. Kannattaakin pitää mielessä, että gurukin on ihminen ja saattaa langeta lukemaan muiden ajatuksia ja elämään toisten elämää. Jokaisella meillä lienee omassa elämässäkin riittävästi puuhaa. Omaa elämää ja ajattelua ei kannata luovuttaa karismaattisellekaan gurulle. Kriittisyys ja vapaa mielipiteidenvaihto ovat narsistisen pönäkkyyden kaatajia. Ei ihme, että hirmuhallitsijat teloittavat aluksi ajattelijat ja humoristit. Huumori ja itseironia eivät kuulu todellisen narsistin harrastuksiin. Jäykistely leviää pelottavalla varmuudella narsistin lähiympäristöön. Mitä kovemmat olosuhteet, sitä tiuhemmin huumorin kukkaa on kasteltava. Jokainen on omien ajatustensa guru ja oman elämänsä sankari. Vain opiskelemalla ja ihmisen ajatteluun ja toimintaan perehtymällä voi tulla myös oman elämänsä guruksi, mikä on ihailtava tavoite. Tieto on valtaa myös ihmistieteissä. Psykologiaa pitemmälle lukeneen tuntee hänen varovaisuudestaan LUKIJALLE 7

8 diagnosoida muita. Todelliselta asiantuntijalta pikadiagnoosia on turha odottaa. Pikadiagnoosin "selvä narsisti" tai "psykopaatti" saa henkilöltä, joka on liian itsevarma kyvystään lukea muita ihmisiä. Hän syyttää muita narsistiksi, mutta on pikadiagnoosin antajana itse narsisti. Toivottavasti kirja innostaa perehtymään lisää sosiaalipsykologiaan ja vallankäyttöön ihmissuhteissa. Myös kaunokirjallisuudesta löytyy mainioita aihetta käsitteleviä kirjoja. Kun narsistin tai mahdottoman ihmisen tapaa, häntä osaa oikealla tavalla epäillä ja hänen puheitaan pystyy kyseenalaistamaan, ennen kuin hän on levittänyt verkkoosa joka paikkaan ja peräytyminen on mahdotonta. Jos kaikki näyttää liian hyvältä narsistin kanssa, näin luultavasti onkin. Narsisti on illuusion luomisen mestari. Narsistin omatunto on puhdas- se on käyttämätön. Paljon aineistoa ja tarinoita olen saanut eri puolella Suomea pitämistäni Tunnista narsistin naamiot -koulutuksista, joihin osallistuneille haluan osoittaa lämpimät kiitokseni. Helsingissä kesäkuussa Janne Viljamaa 8 PIDÄ PUOLESI

9 PIDÄ PUOLESI PIDÄ PUOLESI - IRTI NARSISTIN HAMPAISTA -kirjassa hahmotellaan kuvaa narsistista vanhempana, esimiehenä ja elämänkumppanina. Kirjassa pohditaan narsismin olemusta sosiaalipsykologian näkökulmasta, jolloin keskitytään vallankäytön, manipulaation ja alistamisen eri muotoihin. Narsistilla on usein epäsosiaalisia taipumuksia, hän on monesti tunne-elämäitään epävakaa ja huomionhakuinen. Hän reagoi pettymyksiin lapsenomaisesti raivoamalla, manipuloimaila tai mököttämällä. Läheisen ihmisen narsismi, olkoon se lääketieteellisesti diagnosoitu tai ei, vaikuttaa kaikkeen vuorovaikutukseen. Lääketieteellisesti diagnosoitavissa olevasta narsistisesta persoonallisuushäiriöstä katsotaan kärsivän noin prosentin verran ihmisistä. Häiriötasoinen narsismi on sen sijaan huomattavasti laajemmin levinnyt ilmiö. Neljän luonnehäiriötyypin, narsistisen, epäsosiaalisen, huomiohakuisen ja epävakaan persoonallisuushäiriön, yhteinen esiintyvyys on aikuisväestössä 7-9 prosenttia ja pelkästään miehillä prosenttia. Lisäksi huomattavasti tätä laajemmalla joukolla on persoonallisuudenpiirteitä, jotka tekevät toiminnan heidän kanssaan äärimmäisen vaikeaksi, kitkaiseksi ja epämiellyttäväksi. Kirjassa käsitellään narsistisen persoonallisuushäiriön lisäksi tasapainotonta, epävakaata persoonallisuushäiriötä, sääntöihin sopeutumatonta, epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä ja huomionhakuista persoonallisuushäiriötä, jolloin ihminen haluaa olla jatkuvasti keskipisteenä ja yrittää valokeilan suuntautuessa toisaalle suunnata sen takaisin itseensä. Suurin osa meistä on joka päivä tekemisissä luonnehäiriöisen kanssa kotona tai työssä. Narsismi on tullut osaksi jokapäiväistä kielenkäyttöämme. Puhekielessä sillä ei tarkoiteta persoonallisuushäiriötä, vaan yleensä sellaista piirrettä, joka tekee itsekeskeisestä ihmisestä jollakin tapaa häiritsevän, hankalan, jopa sietämättömän. Ikävä työkaveri on helppo leimata narsistiksi, oikein ikävä psykopaatiksi. Kun yhteistyö luonnehäiriöisen kanssa ei suju, syy löytyy harvoin itsestä, vaikka luonnehäiriöinen yrittää taitavasti manipuloimaila saada PIDÄ PUOLESI 9

10 näin uskomaan. Vuorovaikutukseen narsistin kanssa pureudutaankin monipuolisten esimerkkien kautta. Kirjassa etsitään tapoja tunnistaa narsistin manipulointiyritykset ja keinoja narsistista irtautumiseen. 10 PIDÄ PUOLESI

11 NARSISMI El AINA NÄY PÄÄLLE NARSISMI NÄKYY KASVATUKSESSA, PARISUHTEESSA ja työpaikalla. Häiriötasoinen narsisti on itsekeskeinen, huomionkipeä, kateellinen ja hyväksikäyttävä. Kateellisuus ja kauna lähentelevät pakkomiellettä, eikä hän kykene toimimaan toisin. Hän kokee uhkaa ollessaan itseään pätevämpien, osaavampien tai kauniimpien ihmisten seurassa ja pyrkii poistamaan uhan mitätöimällä, kiusaamalla, alistamalla tai eristämällä heidät. Elämä narsistin varjossa jättää jälkensä. Narsistin synkkä perintö voi olla epävarmuus, riippuvuus, lamaantuminen, häpeä ja pelko. Narsistin varjossa kasvaneella voi jäädä loppuiäksi tunne omasta kelpaamattomuudesta, sillä narsisti ei voi koskaan antaa vilpitöntä myönteistä palautetta ja olla täysin tyytyväinen. Hän haluaa aina sanoa viimeisen sanan ja hieman korjata. Hän haluaa pitää muut epävarmuudessa. Rakkaus on narsistille kauppatavaraa. Hän ei rakasta aidosti, vaan voi rakkautta esittämällä saada etuja itselleen. Ihmisen reagointitavat alistamiseen riippuvat hänen temperamentistaan. Vahvaluonteinen ja alistumaton ihminen, jolla on selkeästi oma, narsistista riippumaton tehtävä hoidettavana, on narsistille erityisen uhkaava, koska häntä ei voi uhkailla tai kiristää. Jotkut uskovat narsistin syytökset, eivät sano vastaan ja jopa taistelevat niitä. He katsovat perhepalaverissa narsistia silmiin ja pyytävät lupaa puhua. Narsistin ilkeän mulkaisun jälkeen he vaikenevat. Toinen saattaa sisuuntua ja päättää näyttää narsistille. Kolmas katkeraimu ja kyynistyy. Itsestään saa pitää, mutta muillekin pitää antaa tilaa Häiriötasoiset narsistit ovat niin sanottuja mahdottomia ihmisiä, joilla on mielestään oikeuksia, muilla vain velvollisuuksia. Häiriötasoinen narsismi näkyy sääntöjen yläpuolelle asettumisen lisäksi valehteluna, manipulointina ja kyvyttömyytenä sietää kritiikkiä. Tasavertaiset ja toista tukevat ja arvostavat ihmissuhteet eivät tunnu onnistuvan persoonallisuushäiriöiseltä. Narsisti yrittää hallita tai välttää yksinäisyyteen tai ihmissuhteisiin liittyviä ahdistavia mielikuvia ja tunteita. Hän voi kääntää oireensa ulospäin esilläoloon tai vastaavasti sisäänpäin ahdistukseen ja synkkyyteen. Kuitenkaan hän ei useinkaan NARSISMI El AI NA NÄY PÄÄLLE 11

12 itse koe tarvitsevansa minkäänlaista hoitoa. Hän on mielestään yhteisön tervein ihminen ja syyttää toisia ongelmistaan. Narsisti ylläpitää häiriöistä minäkuvaansa näkemällä itsensä muita parempana, väistelemällä vastuuta ja syyttämällä virheistä muita. Itse tehtyjen virheiden korjaaminen ja erehdysten myöntäminen on usein mahdotonta, sillä hän aidosti uskoo olevansa hyvä ja oikealla asialla, vaikka muut ihmiset näkevät asian aivan toisin. Narsistiset piirteet näkyvät eri tavoin eri aikoina. Nyky-yhteiskunnassa häiriötasoista narsismia voidaan jopa ihailla. Kun ihminen tuo röyhkeästi itseään esiin, alistaa heikompiaan, käyttää valtaansa julmasti ja pelaa itsekkäästi, hänet voi löytää naistenlehden kannesta ihailtuna johtajana, urheilijana tai jopa elämäntaitovalmentajana. Narsistin hyväksyvät, hiljentämät hyssyttelijät ja hyväksi käyttämät ihailijat unohdetaan helposti. Narsisteja on ollut kaikkina aikoina, kaikissa etnisissä ryhmissä, kulttuureissa, sosiaaliluokissa ja ammateissa yhtä lailla miehissä kuin naisissa. Meissä kaikissa on narsistisia piirteitä, mutta ne eivät vahingoita muita, koska terve ihminen osaa tunnistaa rajansa ja ottaa muut huomioon. Terve ihminen voi ottaa vastaan kritiikkiä, kykenee eläytymään toisen näkökulmaan ja pystyy muuttamaan toimintaansa. Narsisti ei tähän kykene. Narsismin juuret ovat lapsuudessa Narsistisen persoonallisuushäiriön pohja on lapsuudessa, jossa ihmisen täytyy oppia tuntemaan rajansa. Pettymykset ovat minäkuvan oleellista raaka-ainetta. Jos niitä ei opi sietämään, muut ihmiset alkavat näyttää omien, loppumattomien tarpeitten tyydyttäjiltä. Jos koskaan ei joudu pettymään, tekemään kompromisseja, odottamaan, päästämään hitaampaa edelleen ja arvostamaan itseään vanhempaa, ei kenelläkään muodostu terveitä rajoja. Itsekäs pikku prinssi tai prinsessa ei ole kokenut tervettä rajoittamista, vaan on saanut astua aikuisen elämään, jossa valinnat ovat omia. Vastuuntunto ei kuitenkaan ole päässyt kehittymään. Rajaton ja julman alistava kasvuympäristö eivät sulje toisiaan pois. Häiriötasoiselle narsismille luo pohjaa myös alistava, epävakaa ja kaoottinen kasvuympäristö, jossa on henkistä ja fyysistä väkivaltaa, päihteiden käyttöä ja julmuutta. Kun vanhemmilla on mielenterveystai päihdeongelma, he eivät jaksa toimia kasvattajina lapsilleen, 12 PIDÄ PUOLESI

13 jotka joutuvat liian aikaisin astumaan aikuisen suuriin saappatsun. Ongelmaperheessä kukaan ei kysy missä olit, mihin menet ja söitkö. Vanhemmat voivat olla tukkihumalassa joka viikonloppu, tyynyä voi joutua painamaan korvaan, kun juopporemmi ryyppää läpi yön. Maanantaina pitäisi mennä tyhjällä vatsalla kouluun. Jos päihtyneelle tai mielenterveysongelmaiselle vanhemmalle sanoo takaisin, tämä lyö vastaukseksi. Ei ihme, että ongelmaisesta perheestä fiksunkaan lapsen on vaikea ponnistaa elämässä pitkälle. Vaikka ongelmaperheen lapsi myöhemmin ulkoisesti menestyisikin, hän on sisäisesti epävarma ja ratkaisee ristiriidat usein kotoa oppimaliaan tavalla: turvautumalja päihteisiin tai väkivaltaan. Niin kauan kuin menee hyvin, ongelmat pysyvät pois, mutta vaikeudet ja ristiriidat tuovat lapsuuden ahdistuksen esille. Ongelmaisesta ja kaoottisesta lapsuudesta tulee osa identiteettiä, halusipa sitä tai ei. Jokainen haluaa olla parempi vanhempi omille lapsilleen kuin omat ongelmavanhemmat olivat, mutta käytännössä se ei ole helppoa. Omien vanhempien virheitä tulee toistettua tiukassa paikassa. Jos oma vanhempi pakeni ongelmia karkaamalla, juomalla tai lyömällä, on malli aina valmiina esiin otettavaksi. Lapsena lyöty lyö todennäköisemmin kuin se, jota ei ole lyöty. Itseä ei voi paeta. Itsensä viereen pitää kömpiä nukkumaan joka ilta, ja jos itsensä kanssa ei tule juttuun, tulee öistä pitkiä. Onneksi aina on mahdollisuus oppia pois totutusta käytösmallista. Terapiassa tai ankaralla opiskelulla voi opetella tuntemaan itsensä ja etsiä tietä parempaan elämään. Ahdistus on yleisin mielenterveysongelma Maailman terveysjärjestö WHO:n tilastot mielenterveyshäiriöiden yleisyydestä osoittavat, että ylivoimaisesti yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä kaikkialla maailmassa ovat erilaiset ahdistusperäiset vaivat, esimerkiksi lievä masennus. Näiden jälkeen tulevat mielialahäiriöt, kuten tunne-elämän epävakaus, ja vasta kolmantena erilaiset huumaus- ja lääkeaineiden käyttöön liittyvät riippuvuudet. Koska kaikki kolme yleisintä häiriötyyppiä perustuvat tunnejärjestelmien toiminnan muutoksiin, narsismi, pelko, ahdistus ja vallankäyttö kuuluvat selvästi yhteen. Ahdistus liittyy usein tapaan käsitellä pelottavia asioita. Se tarvitsee purkukanavan, jota narsistinen yhteisö ei tarjoa. Sen sijaan siellä joutuu kohtaamaan paljon piilotettua aggressi- NARSISMI EI AINA NÄY PÄÄLLE 13

14 ota, tabuja ja näkymätöntä vallankäyttöä. Sublimointi, eli aggressiivisten ja pelotravien tunteiden muuttaminen sosiaalisesti hyväksyttävään muotoon, vaatii turvallista ilmapiiriä. Narsistisen yhteisön ilmapiiri on aina jollain tavalla jännittynyt, ahdistava tai kaoottinen riippuen aggression avoimuudesta. Ahdistuksen voi purkaa ulospäin raivoksi ja väkivallaksi, mutta myös sisäänpäin itsetuhoisuudeksi, masennukseksi, riippuvuuksiksi ja syömishäiriöiksi. Kun ihmiseltä viedään oikeus olla oma itsensä, hän reagoi henkisesti ja fyysisesti: masentunut käy levottomaksi, ahdistuu ja lopulta masentuu, hänen verenpaineensa nousee, vatsa oirehtii ja päätä särkee. Kasvattajan sanotaan olevan lapselleen peili, jonka avulla lapsi oppii itsensä ja rajansa. Julma ja alistava vanhempi sekä toisaalta kaiken salliva lepsu, lapsen ja nuoren tasolle vajonnut kasvattaja ei voi toimia peilinä jälkeläisilleen. Isä ei halua olla isä, vaan ihan kaveri vaan, hyvä jätkä, joka ei kiellä tai rajoita. Äitikin pukeutuu teininsä tavoin, auttaa tyttöään hankkimaan ehkäisypillerit jo 14-vuotiaana ja ostaa tälle pohjat perjantai-illaksi Alkosta. Opettaja onkin koulussa ihmeissään lapsen tai nuoren kanssa, joka ei ota vastaan ohjeita, haluaa johtaa luokkaa ja masentuu pienen vastoinkäymisen edessä. Ihanan röyhkeä tyyppi Tilastollisesti narsismi on huomattavasti yleisempää miehillä kuin naisilla. Narsisti hakeutuu usein tilanteisiin, jossa voi kontrolloida ja hallita muita ja jossa hänellä on riittävän itsenäinen asema. Tyypillistä narsistille on pitää itsensä vahvoilla ja muut heikoilla. Hän pelkää hallinnan tunteen kadottamista. Myös kulttuuri vaikuttaa narsismin esiintymiseen. Väkivallan, alistamisen ja pahuuden ihannointi tarjoaa röyhkeälle mahdollisuuden käyttää heikompaa hyväksi. Nainen saattaa hurmaantua narsistiin, joka on ihanan röyhkeä, ei kysy, vaan vie vahvalla otteella. Vasta vähitellen paljastuu, että narsistilla ei käytösrepertuaarissaan olekaan muita rooleja kuin röyhkeän ja kaikkitietävän don juanin rooli, jota hän kokeilee kaikkiin samassa huoneessa oleviin naisiin. Omaa seksuaalista magnetismia ja erotiikkaa tihkuvaa verovoimaa ei kerta kaikkiaan voi jättää testaamatta yhteenkään hameelliseen. 14 PIDÄ PUOLESI

15 Kuka meistä on narsisti? Usein ärsyttävät tyypit niputetaan lennokkaasti ja huolimattomasti. Kahvipöydässä omia ongelmiaan vuodattava tyyppi voi kovaäänisesti moittia toisia narsisteiksi, jos nämä eivät jaksa nyökkäillä psykoterroristin vuodatuksille ja jokakeväiselle burn outille. Ihminen, joka on todella masentunut tai kärsii burn outista, ei jaksa tai halua pitää melua itsestään ja siitä, miten kovasti hän ponnistelee yrityksen eteen ja kuinka paljon hän on tehnyt muihin verrattuna. "Voisiko tästä kaikesta saada edes hiukkasen ymmärtämystä, lisää liksaa tai edes ylennyksen?" Narsisti kaappaa keskusteluissa ja kahvipöydässä puheenvuorot itselleen. Hän puhuu päälle, vähättelee muiden ongelmia ja kertoo, että hänellä oli viime vuonna huomattavasti vakavampi ongelma ja pahempi sairaus. Narsisti johdattelee puheenaiheen pois itseään kiinnostamattomista aiheista. Hän haluaa osata kaiken, tietää kaiken ja saada muiden ihailun. Jos kahvipöydässä on joku, jolla on jotain enemmän, narsisti tuhahtaa ja kertoo vähättelevän mielipiteensä: "Puhdasta sattumaa. " Tutkimuksissa on huomattu suomalaisten kestävän puheenvuorojen välistä hiljaisuutta muita kansoja paremmin. Venäläinen tai amerikkalainen voi tulkita hiljaisuuden epäkohteliaisuudeksi. Ranskalaiselta puheenvuoroa ei saa puhumatta päälle. Italialaisen välihuutelun ja innostuneisuuden voi tulkita usein pikemminkin impulsiivisuudeksi kuin narsismiksi. Toinen ihminen ei ole narsistille lähimmäinen, vaan mahdollisuus hankkia palkatonta työvoimaa, seksuaalista tyydytystä, riistää omaisuutta, nöyryyttää, kiduttaa tai jopa tappaa. Toiset ihmiset ovat resurssi, jonka avulla narsisti toteuttaa egoistisia tarpeitaan. Hän leikkii ympärillään olevilla ihmisillä hyötytarkoituksella ja nauraa itsekseen tajutessaan, miten helposti onnistui manipuloimaan ja luomaan itsestään edullisen vaikutelman. Narsisti on usein joutunut ottamaan iskuja vastaan matkalla huipulle. Hän on pannut naamat muistiin ja alkaa jakaa iskuja takaisin päästessään valta-asemaan. Narsistin muisti on pitkä ja valokuvatarkka. Hän haluaa kostaa. Onpa happamia Tuon tuostakin tulee mieleen satu, jossa kettu totesi pihlajanmarjojen olevan happamia, kun ei itse pystynyt saamaan niitä. Kun narsisti katselee televisiota, hän pohtii koko ajan, miten noinkin tyhmä ihminen NARSISMI EI AINA NÄY PÄÄLLE 15

16 ja kaiken lisäksi lahjaton, on onnistunut pääsemään noin merkittävään asemaan. Narsisti tekisi itse kaiken kaksi kertaa tehokkaammin, puolet nopeammin ja kaksi kertaa pienemmin kustannuksin. Itsetunnoltaan vahva ihminen ei koe muita uhaksi. Hän kestää, vaikka samassa pöydässä istuisi eri alojen tohtoreita tai työkavereita, joilla on kalliimpi auto kuin itsellä. Itsetunnoltaan vahva ihminen ei peilaa itseään jatkuvasti muihin. Hänellä on riittävästi itsearvostusta, jolla pystyy itse määrittelemään arvonsa. Narsisti on sen sijaan hyvin riippuvainen muiden antamasta ihailusta. Hän kokee itsensä vahvaksi, kun joku antaa tunnustusta ja huomaa hänet. Kun kukaan, varsinkaan hierarkiassa ylempänä oleva, ei noteeraa, narsisti tuntee hajoavansa. Miksi mun pitäis muuttua, minähän olen likimain täydellinen? Vuorovaikutus narsistin kanssa on vaikeaa ja todennäköisesti myös pysyy sellaisena, sillä narsisti ei tunnista sairauttaan. Narsistin on mahdollista parantua, mutta käytännössä se on hyvin harvinaista. Jos itse ei tunne tarvetta muuttua, ei hoitoon hakeutuminen kiinnosta. Oikeastaan ainoa tapa taistella narsistia vastaan on hankkia riippumattomuutta: osaamista, rahaa, asemaa ja valtaa päättää omasta elämästä. Ilman resursseja osaamaton ja rahaton jää narsistin armoille. Kotiäidin on vaikea lähteä pois yhteisestä asunnosta pienet lapset kainalossaan, vaikka mies olisi kuinka julma. Ammattitaidotroman on kestettävä työpaikan menetyksen uhalla tyhmää, julmaa ja osaamatonta esimiestä. Ilman resursseja ihmisellä ei ole valinnanvaraa. Monet riippumattomuutta antavat resurssit ovat hankittavissa kovalla työllä ja päättäväisyydellä. Elämänhallintaa ja itsetuntoa voi etsiä erilaisista onnistumisista, esimerkiksi taitojen kehittämisestä, koulutuksesta ja oman rahan ansaitsemisesta. MORAALI - ONKO SITÄ? Moraalifilosofia tutki i käs itystä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Moraalinen ihm inen toimii heikommassa asemassa olevan ihm isen olojen parantamiseksi. Moraalikyky on to isaalta synnynnäinen ja toisaalta opittu. Use in kahta lähtö kohtaa on va ikea erottaa to is istaan. Ihminen on aina myös kulttuurinsa tuote, 16 PIDÄ PUOLESI

17 mutta olemme myös syntyneet erilaisiksi. Persoonallisuustutkijoiden mukaan persoonallisuutemme muodostuu noin puoliksi perimästä. Toinen puolisko muovautuu ympäristön vaikutuksesta. Kädellisten aivot tekevät mahdollisiksi myötäelämisen ja antavat neurokemiallisia palkintoja hyvistä teoista. Hyvän tekeminen tuottaa mielihyvää. Hyvän tekeminen on aina ihmisen oma valinta. Moraalinen toiminta on syntynyt hyödyksi yksilölle ja yhteisölle. Todellista moraalista valintaa ei tehdä pakotettuna. Ase ohimolla jokainen on vaatijan kanssa samaa mieltä. Geneettiset ominaisuudet ja kulttuuritietämys eivät aina ole kovinkaan helposti erotettavissa toisistaan. On vaikea erottaa, mikä moraalissa on perinnöllistä ja mikä opittua. Ihminen ei ole vain geenialusta, vaan kulttuuri on tärkeä osa häntä. Kolmekymmentä vuotta apinoita tutkineen psykologin ja etologin Frans de Waalin mukaan moraali ei ole täydellisessä ristiriidassa kulttuurin kanssa. Esimerkiksi seksi liittyy simpansseilla valtaan ja alistamiseen, mutta sen avulla puretaan myös sosiaalisia jännitteitä. Mitä kehittyneempi eläin, sitä sosiaalisempi se on. Se pystyy leikkimään ja tekemään asioita huvikseen, eikä vain geenien ja vaistojen määräämänä. Parman yliopiston neurofysiologi Giacomo Rizzolatti tutkimusryhmineen teki hämmästyttävän löydön 1980-luvun lopussa tutkiessaan saparomakaki-apinoita. Tarkoituksena oli havainnoida, miten tietty liikehermo aktivoitui apinan napatessa pähkinän. Kun apina seurasi tutkimuksen seuraavassa vaiheessa pähkinän nappaavaa ihmistä, sen aivoissa aktivoitui sama liikehermosolu, kuin jos se olisi itse ottanut pähkinän: apinan hermosolut toimivat täysin samalla tavalla, vaikka se itse ei koskettanut pähkinää. Rizzolatti tutkimusryhmineen oli paikallistanut peilisolun (mirror neuron), joka on epäitsekkään käyttäytymisen perusta. Passiivisessa myötäelämisessä aivoissa syntyvät täsmälleen reaktiot kuin varsinaisessa toiminnassa. Peilisolujen avulla ihminen voi eläytyä toisten ihmisten tunteisiin. Esimerkiksi autisteilla peilisolut eivät toimi kuten normaaleilla ihmisillä. Yhtä lailla egoisti laskelmoi ja käyttää häikäilemättömästi muita hyväkseen saavuttaakseen tavoitteensa. Epäitsekäs antaa vaikka viimeisen kolikkonsa köyhälle, vaikka itse on nälkäinen. NARSISMI El AINA NÄY PÄÄLLE 17

18 MILLAINEN ON NARSISTI? Narsistinen persoonallisuushäiriö Psykiatriseen diagnostiseen DSM-järjestelmään vuonna 1980 hyväksytty ja persoonallisuushäiriöihin kuuluva psyykkinen häiriö. ICD- 10 -tautiluokituksessa narsistinen persoonallisuushäiriö luokitellaan persoonallisuushäiriöksi. Häiriö on keskimäärin 1-3 prosentilla ihmisistä, narsistisesti häiriintyneitä piirteitä huomattavasti suuremmalla joukolla ihmisiä. Häiriö alkaa usein varhaislapsuudessa. Oireita: Häiriöstä kärsiväliä on itsestään mielikuvien tai käytöksen tasolla laaja-alaisia suuruuskuvitelmia. Henkilöltä puuttuu kyky empatiaan eli myötäelämiseen. Henkilö on kateellinen ja vihamielinen. Henkilöltä puuttuvat paljolti häpeä ja syyllisyydentunteet Henkilö ei myönnä epäonnistumista, hän syyttää niistä muita. Henkilöä kiehtoo vallankäyttö, asema ja status. Henkilö pönkittää valtaansa usein uhkailemalla, kiristämällä ja saattamalla toisen häpeään. Epävakaa persoonallisuus Epävakaa persoonallisuus on ICD- 10 -luokituksen mukainen vakava persoonallisuushäiriö, joka lisättiin ICD 10 -järjestelmään vuonna Sillä tarkoitetaan laaja-alaista minäkuvaan, ihmissuhteisiin ja tunteisiin liittyvää epävakautta,jota esiintyy koko väestöstä arviolta 0,6 prosentilla. Taustalla ovat perinnölliset tekijät, lapsuuden traumat ja määrittämättömät ympäristötekijät Perintötekijöiden osuudeksi on arvioitu jopa 70 prosenttia. Persoonallisuushäiriöisen ja niin sanotun normaalin ihmisen välille on usein vaikea vetää rajaa. Henkilö hyötyy usein mielialalääkkeistä ja terapiasta. Oireita: Henkilöllä esiintyy neuroottisia oireita, kuten ahdistusta, jännittämistä ja sosiaalisia pelkoja. 18 PIDÄ PUOLESI

19 Henkilö on usein itsetuhoinen, viiltelee itseään tai ottaa kovia riskejä esimerkiksi liikenteessä. Tunteet heittelevät, henkilö ei hallitse tunteitaan, ei kontrolloi normaalisti käytöstään, eikä kykene luonnolliseen vuorovaikutukseen. Mieliala vaihtelee laidasta toiseen usein saman päivän aikana. Henkilö kokee usein voimakasta häpeää ja itseinhoa. Vihan tunne on tavallinen. Pettymyksen sietokyky on alhainen. Ihminen tiuskii tai alkaa itkeä äkkiarvaamatta. Hän voi myös ahdistua, pelätä ja masentua. APD - Epäsoslaallnen persoonallisuushäiriö Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö (APD tai ASPO lyhenteenä käsitteestä Antisocial personality disorder, sääntöihin sopeutumaton, epäsosiaalinen persoonallisuus) Psykopatia ja antisosiaalinen persoonallisuushäiriö eivät tarkoita samaa. APD on virallinen ICD-10 -diagnoosi, ja se on psykopatiaa yleisempää. Psykopatia ei kuulu diagnoosiluokituksiin, vaan se todetaan haastattelun perusteella. Antisosiaalinen persoonallisuushäiriö on kliinisen psykologian termi. Psykopatia on kriminaalipuolella käytetty käsite. Jokainen psykopaatti sairastaa antisosiaalista persoonallisuushäiriötä, mutta vain noin joka neljäs ADP-ihminen on psykopaatti. Oireita: Henkilö tekee lyhytnäköisiä ratkaisuja, elää vain tätä hetkeä, eikä pohdi huomista. Henkilö hakee nautintoa muiden kustannuksella ja käyttää muita hyväksi omiin tarkoituksiinsa. Henkilö on avoimesti tai piilotetusti aggressiivinen, mikä voi yhtä hyvin näkyä lyömisenä kuin verbaalisena aggressiona ja solvauksina. Passiivinen aggressiokin voi kuulua APD-ihmisen strategioihin. Hän on tarvittaessa maailman surkein ihminen, joka hyvää hyvyyttään joutuu kärsimään muiden takia. NARSISMI El AINA NÄY PÄÄLLE 19

20 Henkilö on piittaamaton säännöistä. Säännöt ovat muita, eivät häntä varten. APD-ihmisillä on oikeuksia, muilla velvollisuuksia. Henkilön ylimielisyys ei perustu todellisille saavutuksille. APD-ihminen on sankari omassa maailmassaan, ei välttämättä meidän muiden maailmassa. Henkilöllä on kahdet eri säännöt: itselle ja muille. Todellinen katumus puuttuu tai se on näennäistä krokotiilinkyyneleineen. Tavoitteena on luikahtaa pois hankalasta tilanteesta. Henkilö manipuloi ihmisiä ja onnistuu hankkimaan itselleen oman tukiryhmän: anopille ja naapureille on varattu eri naamio kuin vaimolle. Ihmisillä on usein kahdenlaisia käsityksiä APD-ihmisestä. Toisten mielestä hän on hurmaava, toisten mielestä vaarallinen hyväksikäyttäjä. Huomlonhakulnen persoonallisuus Oireita: Henkilö käyttää muita hyväksi omiin tarkoituksiinsa. Henkilöllä on jatkuva tarve olla huomion keskipisteenä. Hän johdattaa muiden huomion itseensä, jos tuntee jäävänsä muiden varjoon. Henkilö on kyvytön arvostamaan muita, varsinkin osaavia ja lahjakkaita ihmisiä, sillä henkilön täytyy itse olla koko ajan parempi. Tunteet ovat pinnallisia ja nopeasti vaihtelevia, käytös seksuaalisesti provosoivaa. Henkilö haluaa kiinnittää huomiota ulkonäkönsä avulla. Henkilöllä on jatkuva pyrkimys dramaattisuuteen tilanteesta riippumatta. Huomionhakuinen persoonallisuus haluaa kuulla jatkuvasti muilta olevansa muita parempi ja ilmiselvä poikkeuslahjakkuus. Henkilö kokee ihmissuhteet todellista läheisemmäksi, hän esimerkiksi uskoo helposti olevansa tähden kaveri. Robert Haren psykopatlan piirreluettelo Vain noin 25 prosenttia epäsosiaalisista APD-henkilöistä täyttää Robert Haren määrittelemät psykopatian kriteerit. 1 Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima 2 Vahvalta vaikuttava omanarvontunto 20 PIDÄ PUOLESI

21 3 Stimulaation tarve ja taipumus ikävystymiseen 4 Patologinen valehtelu 5 Petkuttaminen ja manipulointi 6 Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen 7 Tunteiden pinnallisuus 8 Kovuus ja tunteettomuus, empatian puuttuminen 9 Loismainen elämäntyyli 10 Heikko käyttäytymisen kontrolli 11 Promiskuiteetti (sukupuolinen holtittomuus tai valikoimaton sukupuoliyhteys eri partnerien kanssa) 12 Varhaiset käyttäytymisongelmat 13 Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen 14 lmpulsiivisuus 15 Vastuuttomuus 16 Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä 17 Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita 18 Nuorisorikollisuus 19 Ehdonalaisen vapauden peruutus 20 Monipuolinen rikollisuus Tunnekylmä psykopaatti Joka neljäs APD-henkilö kärsii narsistisen luonnehäiriön vakavammasta puolesta, jota kutsutaan psykopatiaksi, vaikka sana psykopatia on poistunut tautiluokituksesta. Sitä kuitenkin käytetään kriminaalipuolella. Psykopatia-luokituksen voi antaa vain psykiatri haastattelun perusteella. Siksi on väärin leimata ihmisiä psykologisilla käsitteillä oman vallan ja tietämyksen osoittamiseksi. Hyökkäys kääntyy hyökkääjää itseään vastaan. Kliinisellä puolella puhutaan epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä eli APD:stä. APD-ihminen on narsisti, joka katsoo olevansa sääntöjen yläpuolella ja reagoi voimakkaasti, jos hän joutuu alistumaan kaikille muille ihmisille selviin sääntöihin. Jokainen psykopaatti sairastaa antisosiaalista persoonallisuushäiriötä, mutta vain noin joka neljäs APD-ihminen on psykopaatti. Psykopaatti on täysin tunnekylmä ihminen, joka saattaa katsoa vaikka elokuvaa lasten silpomisesta ilman mitään tunnereaktiota. Hän NARSISMI El AINA NÄY PÄÄLLE 21

22 ei usein tunteettomuutensa takia hyödy edes terapiasta, sillä terapian onnistuminen vaatii tunteita ja käsitystä väärästä ja oikeasta. Psykopaattikin voi silti joskus ahdistua tai masentua jouduttuaan sellaisten tosiasioiden eteen, joita ei pysty ratkaisemaan manipuloimalla ja selittelemällä. Myös narsisti katsoo olevansa usein lain yläpuolella. Hänellä on oikeus. Narsisti suuntaa raivonsa usein juuri asianajajaan, jonka katsoo asettuneen tiellensä. Narsistille ihmisellä ei ole ihmisarvoa omana itsenään, vaan toinen on arvokas vain itselle hyödyllisenä. Itselleen hyödyttömiin ihmisiin narsisti ei panosta. 22 PIDÄ PUOLESI

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Sini Kirvesmäki. Parisuhteessa narsistin kanssa

Sini Kirvesmäki. Parisuhteessa narsistin kanssa Sini Kirvesmäki Parisuhteessa narsistin kanssa Luulin päässeeni taivaaseen, mutta jouduinkin maanpäälliseen helvettiin Opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaaliala Sosionomin koulutusohjelma

Lisätiedot

LUONNEHÄIRIÖISEN NAAMIONA TERVE MIELI - MITEN AUTAN UHRIA?

LUONNEHÄIRIÖISEN NAAMIONA TERVE MIELI - MITEN AUTAN UHRIA? 1 Raimo Mäkelä Maaliskuu 2013 raimo.makela@kotiportti.fi LUONNEHÄIRIÖISEN NAAMIONA TERVE MIELI - MITEN AUTAN UHRIA? Narkissos Turhaan kaikkoavaa valehahmoa houkka sä pyydät! Mistään et sitä saa: kuva haihtuu,

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE

ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE KARTTAPIIRROS Karttaruudussa ovat sinun syntymätietosi. Kartan sisäkehällä näkyvät numerot merkitsevät astrologisia huoneita eli elämänalueita seuraavasti: 1.huone=persoonalliset

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Kauhistuksen kanahäkki

Kauhistuksen kanahäkki Kauhistuksen kanahäkki Osa 2 Luonnehäiriöisen uhri alkaa vapautua Luonnehäiriö ja luonnehäiriöinen käyttäytyminen Mikä on luonnehäiriöisen uhrin asema Markku Vuori Julkaisija: IHMINEN TAVATTAVISSA ry.

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Toivoa ja toipumista kodeissa

Toivoa ja toipumista kodeissa Toivoa ja toipumista kodeissa Kansainvälisen adventtikirkon naistyön jaoston tuottama materiaali pienryhmäkokoontumisille. Kahdeksan aihetta rohkaisuksi ja rakennukseksi. 1 Sisältö Johdanto - Toivoa ja

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola 1 DART CENTER for journalism & trauma TRAUMA JA JOURNALISMI Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne Suomennos: Marja Hakola Johdanto 2 Mitä trauma on?

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Matkalla ELÄMÄÄN. Opettajan aineisto. Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine. toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8

Matkalla ELÄMÄÄN. Opettajan aineisto. Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine. toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8 Matkalla ELÄMÄÄN Opettajan aineisto Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja

Lisätiedot

VÄKIVALTAISEN HENKILÖN TUNNISTAMINEN JA KOHTAAMINEN. Airikka Timo Kynäslahti Esa Opinnäytetyö Kevät 2001 DIAK Porin yksikkö

VÄKIVALTAISEN HENKILÖN TUNNISTAMINEN JA KOHTAAMINEN. Airikka Timo Kynäslahti Esa Opinnäytetyö Kevät 2001 DIAK Porin yksikkö VÄKIVALTAISEN HENKILÖN TUNNISTAMINEN JA KOHTAAMINEN Airikka Timo Kynäslahti Esa Opinnäytetyö Kevät 2001 DIAK Porin yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Airikka Timo Kynäslahti

Lisätiedot

Kirjallisuus neuvoo monessa kohdin: KIRJOITA. Ota siis kynä ja paperia! Kirjoittaminen auttaa laukaisemaan vapautuksen, helpotuksen.

Kirjallisuus neuvoo monessa kohdin: KIRJOITA. Ota siis kynä ja paperia! Kirjoittaminen auttaa laukaisemaan vapautuksen, helpotuksen. NELJÄS ASKEL YLEISTÄ Kirjallisuus neuvoo monessa kohdin: KIRJOITA. Ota siis kynä ja paperia! Kirjoittaminen auttaa laukaisemaan vapautuksen, helpotuksen. Meillä on pakkomielteistä käyttäytymistä, jota

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot