OY Yritys Ab Y-tunnus: XXXXXXX-X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OY Yritys Ab Y-tunnus: XXXXXXX-X"

Transkriptio

1 OY Yritys Ab Y-tunnus: XXXXXXX-X

2

3 Arvonmääritys Sisällysluettelo Sisällysluettelo Hallitus Yrityksen laskettu arvo Arvonmääritysmalli ja oletukset Yrityksen arvo.... ja.. arvonmäärityksen rakenneosat Yrityksen taloudellinen kehitys Tunnusluvut Oman pääoman tuotto Ennustetut tulevat.... voitot ja osingot Sijoitetun pääoman tuotto Liiketoiminnan tulos.... ja pääoman kiertonopeus Liiketoiminnan tulos.... työntekijää kohden Omavaraisuusaste Liikevaihdon kasvu Taloudelliset raportit. Tuloslaskelma Tase Rahavirta-analyysi Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Tiedot Arvonmäärityksen edellytyksistä Tietoa..... yritysanalyyseistä OY Yritys Ab

4 Hallitus Arvonmääritys Hallitus XXXXXXX-X OY Yritys Ab Nimi Anders Andersson Lars Larsson Bengt Bengtsson Asema Toimitusjohtaja, Puheenjohtaja Varsinainen jäsen Tilintarkastaja Oletukset Raportin laskettu arvo perustuu useisiin oletuksiin, jotka perustuvat yrityksen viimeisiin virallisiin tilinpäätöstietoihin, rekisteröityyn toimialaan ja muihin yleistaloudellisiin olosuhteisiin. Kaikki lasketut arvot ovat riippuvaisia olosuhteista, joita arvonmääritysmalli käyttää. Hinta voi poiketa arvosta liiketapahtumana, kuten yrityksen tai konsernin osto- tai myyntitilanteessa Lopullinen hinta selviää ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa. Hinta määräytyy mm. nykyisen taloudellisen tilanteen ja kiinnostuneiden ostajien määrän mukaan. Hintaan vaikuttavat myös ostajan synergiamahdollisuudet yrityksen jatkamisessa sekä yritysten neuvotteluasema. 2 OY Yritys Ab

5 Arvonmääritys Yhteenveto Yrityksen laskettu arvo EUR Herkkyys Arvo jos kannattavuus ja kasvu laskevat 2 % ja tuottovaatimus nousee 2 prosenttiyksikköä EUR Arvo jos kannattavuus ja kasvu nousevat 2 % ja tuottovaatimus laskee 2 prosenttiyksikköä EUR Oma pääoma ja P/E-luku Arvo vastaa 2,19 oma pääoma Arvo vastaa ennustettua P/E-lukua 5,82 Arvo vastaa historiallista P/E-lukua 11,8 Arvonmäärityksen ajankohta Arvoraportti laadittu Tiedot viimeksi tarkistettu Arvonmääritys perustuu taloudellisiin tietoihin vuosilta Yrityksen arvioitu arvo velat mukaan lukien EUR OY Yritys Ab 3

6 Arvonmääritysmalli ja oletukset Arvonmääritys Arvoraportin arvonmääritysmalli ja oletukset Arvoraportissa sovelletaan kassavirtamallia, joka selvittää yrityksen kyvyn tuottaa taloudellista lisäarvoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Malli on jalostettu jakokelpoisten voittojen diskonttausmallista ja on verrattavissa perinteisiin kassavirta malleihin, kuten jakokelpoisten voittojen diskonttausmalli tai vapaan rahavirran malli. Malli hyödyntää samoja kannattavuuden ja kasvun tunnuslukuja, joita käytetään yrityksen tunnuslukuanalyysissä. Malli käyttää yrityksen arvon laskemisessa kolmea päärakenneosaa: Kirjattua omaa pääomaa arvonmäärityksen ajankohtana Arvoa tuottavia voittoja yrityksen ennustuskauden aikana Jäännösarvoa joka perustuu pitkän aikavälin kestävään kannattavuuteen ja kasvuun Oman pääoman kirjanpitoarvo Arvoraportin perustana on kirjattu oma pääoma määrittelyajankohtana. Oma pääoma-erä saadaan viimeisimmästä virallisesta tilinpäätöksestä. Omaan pääomaan lisätään se osa verottomista varauksista, joita voidaan pitää omana pääomana. Arvoa tuottavat voitot Arvoa luovat voitot ovat voittoja, jotka ylittävät yritykseltä vaaditun oman pääoman tuottovaatimuksen. Tuottovaatimus ilmaistaan yleensä prosentteina ja sitä voidaan verrata todelliseen oman pääoman tuottoon. Jos oman pääoman tuotto on suurempi kuin tuottovaatimus, syntyy arvoa luova voitto, joka vaikuttaa arvonmääritykseen positiivisesti. Jos oman pääoman tuotto on heikompi kuin tuottovaatimus, syntyy arvoa laskeva tappio. Jäännösarvo Jäännösarvoa syntyy, kun yrityksen kestävä kannattavuuden kehitys on ollut pitkällä aikavälillä positiivinen. Tämä vaihe saavutetaan, kun yrityksellä on vakaa asema markkinoilla. Arvoraportissa sovelletaan oman pääoman arvon ylittämää jäännösarvoa seitsemän vuoden ennustusjaksolta. Tämä johtuu siitä, että malli olettaa yrityksen jatkavat toimintaansa. Kirjanpitoarvo antaa yleensä pienemmän arvon kuin markkina-arvo. Jäännösarvo on toimialariippuvainen ja perustuu pitkän aikavälin lisäarvon tutkimustuloksiin eri toimialoilla. Kannattavuuskehitys ja kasvu Arvoa tuottavat tulokset lasketaan arvioimalla oman pääoman tulevia tuottoja ja oman pääoman kehitystä tulevaisuudessa. Nämä arviot perustuvat yrityksen historian keskeisiin muuttujiin. Tuoton oletetaan seuraavan pitkän aikavälin kestävää kannattavuuden kehitystä. Suhdannekehityksen oletetaan seuraavan normaalia suhdannesykliä. Kaava perustuu suuren yritysryhmän pitkän aikavälin kannattavuusanalyyseihin. Myös oman pääoman kehityksen laskelmat perustuvat historiallisiin kehityslukuihin. Kasvun oletetaan saavuttavan pitkäaikaisen vakaan tason hieman kannattavuutta aikaisemmin. Myös tämä kaava perustuu suurten yritysryhmien analysointiin pitkällä aikavälillä. 4 OY Yritys Ab

7 Arvonmääritys Yrityksen arvo ja arvonmäärityksen rakenneosat Yrityksen arvo ja arvonmäärityksen rakenneosat Arvoraportissa sovelletaan lisäarvotuottomallia, joka kertoo yrityksen kyvystä tuottaa arvoa luovia voittoja pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Malli hyödyntää samoja kannattavuuden ja kasvun tunnuslukuja, joita käytetään yrityksen tunnuslukuanalyysissä. Malli käyttää yrityksen arvon laskemisessa kolmea päärakenneosaa Oman pääoman kirjanpitoarvo Määritys ajankohtana EUR Arvoa tuottavat tuotot Jäännösarvo Yrityksen kokonaisarvo Määritys ajankohdasta ennustuskauden loppuun Laskettu jäännösarvo joka perustuu pitkäaikaiseen kestävään kannattavuuteen ja kasvuun EUR 558. EUR EUR Oman pääoman kirjanpitoarvo Arvoa tuottavat tuotot Jäännösarvo Yrityksen kokonaisarvo Muut tiedot Jos yritys omistaa kiinteistöjä, tulee kirjanpitoarvon ja verotusarvon ero lisätä yllä olevaan arvoon. Tapauksessa jossa ajankohtainen markkina-arvo on saatavilla, lisätään kiinteistöille kirjanpitoarvon ja markkina-arvon ero yllä olevaan arvoon. OY Yritys Ab 5

8 Yrityksen taloudellinen kehitys Arvonmääritys Yrityksen taloudellinen kehitys Taulukot osoittavat yrityksen liikevaihdon, liiketoiminnan tuloksen ja henkilöstömäärän kehityksen viimeisinä vuosina. Liikevaihto (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Liiketoiminnan tulos (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Henkilöstö määrä (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 6 OY Yritys Ab

9 Arvonmääritys Yrityksen taloudellinen kehitys Yrityksen taloudellinen kehitys Taulukot osoittavat yrityksen kassavirran ennen rahoituseriä, oman pääoman ja korkokatteen kehityksen viimeisinä vuosina. Kassavirta ennen rahoituseriä (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Oma pääoma (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Korkokate (kertaa) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 7

10 Oman pääoman tuotto Tunnusluku Oman pääoman tuotto Taulukot osoittavat yrityksen oman pääoman tuoton, toimialan tuoton mediaaniarvon ja tuottovaatimuksen per vuosi. Oman pääoman tuotto (%) 5% 4% 3% 2% 1% 45,8 22, 11, 46,7 27, 11, 42,4 11, 34, 34,2 11, 25, 19,3 11, 33, Yritys Tuottovaatimus Toimiala 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Oman pääoman tuotto kertoo omistajien sijoituksista saadun tuoton suhteessa sijoituksen määrään. Oman pääoman tuotto ilmaistaan prosentteina, mikä helpottaa yritysten keskinäistä vertailua. Prosenttilukua voidaan myös verrata muiden sijoitusten tuottoon, kuten esimerkiksi pankin maksamaan korkoon. Koska yrityssijoitusten riski on pankkitallennuksia suurempi, tulee oman pääoman tuoton olla selvästi pankin talletuskorkoa parempi. Tunnuslukujen merkitys Oman pääoman tuottoa voidaan verrata myös osakemarkkinoiden antamaan tuottoon. Tämä edellyttää osakesijoituksen riskien huomioon ottamista. Osakemarkkinoiden tuotto on riippuvainen markkinoiden lyhytaikaisista (vuosineljännes) odotusarvoista ja kuvaa sijoittajien tuottovaatimuksia ainoastaan pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Siksi on tärkeää löytää mittari, joka huomioi myös yritykseen kohdistuvan riskin sekä inflaation vaikutuksen. Esimerkki tällaisesta vertailusta näkyy kuviossa. Kun yrityksen oman pääoman tuotto ylittää tuottovaatimuksen, yritys luo lisäarvoa suhteessa oman pääomaan tasearvoon. Mikäli tuotto on heikompi kuin tuottovaatimus, lisäarvoa ei synny. Eroa kutsutaan lisäarvotulokseksi. Kilpailijavertailu kertoo yrityksen suhteellisen kannattavuuden toimialalla. Kuviosta käy myös ilmi toimialan pääoman tuoton mediaani. 8 OY Yritys Ab

11 Tunnusluku Ennustetut tulevat voitot ja osingot Ennustetut tulevat voitot ja osingot Taulukko osoittaa ennusteen yrityksen tulevista voitoista ja osingoista seuraaville seitsemälle (7) vuodelle. Ennustetut voitot (t EUR) Ennustetut osingot (t EUR) Faktat Taulukot osoittavat voittoja ja osinkoja vaihtoehtoina siihen kehitykselle, joka vastaa yrityksen laskettua arvoa. Kuvio huomioi historiallisen kehityksen antaen siten todennäköisen kuvan tulevaisuudesta. Kuviot kertoo myös mitkä mahdollisuudet yrityksellä on jakaa osinkoa lähivuosina edellyttäen, että tuottokehitys jatkuu ennusteiden mukaisesti. Tunnusluvun merkitys Taulukkoa voi käyttää työkaluna tulevaisuuden omaisuuserien siirtojen suunnittelussa yrityksestä omistajille edellyttäen, että lainsäädäntö ei tätä estä. Osakkeenomistajien henkilökohtaista verotusta ei ole otettu huomioon tässä raportissa. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 9

12 Sijoitetun pääoman tuotto Tunnusluku Sijoitetun pääoman tuotto Taulukko osoittaa yrityksen sijoitetun pääoman tuoton ja yrityksen toimialan mediaaniarvon per vuosi. Sijoitetun pääoman tuotto (%) 5% 4% 3% 2% Yritys Toimiala 1% 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Sijoitetun pääoman tuottoa voidaan arvioida monella eri tavalla. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus. Tämä johtuu siitä, että taloudellinen riski ei vaikuta sijoitettuun pääomaan eli yrityksen velkaantuneisuus ei vaikuta sijoitetun pääoman tuottoon. Toimialojen välisten erojen takia taulukossa ei kerrota viitetasoa samalla tavalla kuin oman pääoman tuoton kuviossa. Tunnusluvun merkitys Sijoitetun pääoman tuotto on tärkeä tunnusluku, koska se antaa kuvan toiminnan tuottavuudesta. Vain operatiivinen toiminta luo yritykselle positiivista tuottoa. Ansaittujen voittojen jakaminen ei vaikuta yrityksen kannattavuuteen. Sijoitetun pääoman tuoton vertaaminen kilpailijoiden vastaavaan tunnuslukuun antaa mielenkiintoista tietoa päätöksenteon tueksi, sillä vertailu kohdistuu yrityksiin, joissa on samankaltaiset toiminnalliset edellytykset. Toimialan sijoitetun pääoman tuoton mediaani käy ilmi yllä olevasta taulukosta. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 1 OY Yritys Ab

13 Tunnusluku Liiketoiminnan tulos ja pääoman kiertonopeus Liiketoiminnan tulos ja pääoman kiertonopeus Taulukosta ilmenee yrityksen liiketoiminnan tulos, pääoman kiertonopeus ja sitä vastaavat toimialan mediaaniarvot per vuosi. Liiketoiminnan tulos (%) 15% 1% 5% Yritys Toimiala 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Pääoman kiertonopeus(kertaa) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Yritys Toimiala,5 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Liikevoitto (mukaan lukien mahdolliset rahoitus tuotot) ja pääoman kiertonopeus ovat rakenneosia, jotka luovat sijoitetun pääoman tuoton (katso määrittely). Tuloksen ja pääoman kiertonopeuden pitkän aikavälin kestävän tasapainon taso on usein toimialakohtainen. Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet hinta-/kustannusrakenteessa voidaan analysoida liikevoiton avulla. Pääoman käytön tehokkuutta voidaan analysoida pääoman kiertonopeutta tarkastelemalla. Tunnuslukujen vakaus on avain kestävän ja hyvän tuoton saavuttamiseen. Tunnuslukujen merkitys Vertailtaessa yritystä muihin toimialan toimijoihin, voidaan kartoittaa millä osa-alueilla yrityksellä on suurimmat mahdollisuudet parantaa kannattavuuttaan ja siten myös arvoaan. Myös liiketoiminnan eri osa-alueet voidaan analysoida, jolloin saadaan selville mitkä yrityksen osa-alueet voivat olla herkkiä muutoksille. Koska tunnuslukujen taso on hyvin toimialakohtainen, niiden minimitasoa on mahdotonta määrittää. Sitä vastoin analyysi tulisi tehdä muista toimialan merkittävistä yrityksistä. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 11

14 Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Tunnusluku Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Taulukosta ilmenee yrityksen liiketoiminnan tulos työntekijää kohden ja vastaava toimialan mediaaniarvo per vuosi. Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden (t EUR) Yritys Toimiala 5 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto ovat kannattavuuden käytetyimmät mittarit. Jos yrityksen tase on tuloslaskelmaan verrattuna pieni, tulee näistä tunnusluvuista hyvin suuria. Tämä on tyypillistä työvoimavaltaisille yrityksille, kuten esimerkiksi erilaisille konsulttiyrityksille. Silloin voi olla kiinnostavampaa analysoida kannattavuutta suhteessa toiminnan resursseihin eli henkilöstön määrään. Liiketoiminnan tulosta työntekijää kohden voidaan käyttää kannattavuusmittarina suhteellisen pienitaseisissa yrityksissä. Tämä ei tarkoita, että tavalliset tuottomittarit ovat käyttökelvottomia. Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden täydentää kuvaa yrityksestä. Tunnusluvun merkitys Tunnusluvun asianmukaista tasoa on vaikea määritellä. Suositeltavinta olisi tehdä vertailu muihin toimialan merkittäviin yrityksiin nähden. Taulukossa esitellään toimialan mediaani, joka osoittaa yrityksen liiketoiminnan tuloksen työntekijää kohden suhteessa toimialaan. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 12 OY Yritys Ab

15 Tunnusluku Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste Taulukosta ilmenee yrityksen omavaraisuusaste ja toimialan vastaava mediaaniarvo per vuosi. Omavaraisuusaste (%) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Yritys Toimiala Faktat Omavaraisuusaste on yksi suosituimmista yrityksen taloudellista asemaa kuvaavista tunnusluvuista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä kestää tappioita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Korkea omavaraisuusaste tarkoittaa, että yritys on rahoitettu suurimmalta osin omalla pääomalla eli yrityksellä on runsaasti riskipääomaa. Yrityksen korkean omavaraisuusasteen pitäisi antaa hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta esimerkiksi tulevan toiminnan laajentamiseen edellyttäen että yritys on kannattava. Tunnusluvun merkitys Omavaraisuusaste on myös osoitus yrityksen rahoitusriskistä. Yritykselle, jolla on iso osa omaa pääomaa (alhainen rahoitus riski) voidaan hyväksyä suurempi liiketoimintariski(toiminnallinen riski), koska keskiarvo on vieläkin hallittavissa. Vastaavasti suuremmalla riskillä toimivalla yrityksellä tulee olla korkeampi omavaraisuusaste (alhaisempi rahoitus riski). Yrityksen tulee seurata omavaraisuusasteen kehitystä ajan myötä ja analysoida mahdollisten muutosten syyt. Korkea omavaraisuusaste voi olla myös osoitus siitä, että aikaisemmat voitot on säilytetty yrityksessä ja yrityksellä on tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet jakaa osinkoa. Yrityksen omavaraisuusaste suhteessa toimialaan antaa viitteitä siitä, miten yritys voi selviytyä finanssikriisistä verrattuna kilpailijoihin. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 13

16 Liikevaihdon kasvu Tunnusluku Liikevaihdon kasvu Taulukosta ilmenee yrityksen liikevaihdon kasvu ja vastaava toimialan mediaaniarvo per vuosi. Liikevaihdon kasvu (%) 2% 1% -1% -2% Yritys Toimiala -3% -4% 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Liikevaihdon kasvu (myynti) antaa hyvän kuvan yrityksen kasvutahdista. Kasvava liikevaihto luo tarpeita tuotantokapasiteetin, sijoitusten, ja/tai henkilökunnan määrän kasvattamiseen, jotta yritys voi kasvaa entisestään. Tämä saa myös usein taseen kasvamaan suunnilleen samaan tahtiin liikevaihdon kanssa, ainakin parin vuoden aikavälillä. Tunnusluvun merkitys Liikevaihdon kasvu antaa viitteitä yrityksen markkina-asemasta: Onko yritys uusi kasvava toimija, vakaa toimija vai onko yrityksen kehitys kääntynyt laskuun? Eri skenaarioita voidaan analysoida suhteessa toimialan yleiseen kehitykseen vastaavalla aikavälillä. Kasvu tuo lisäarvoa sillä edellytyksellä, että kannattavuus pysyy hyvänä. Kasvu yhdistettynä positiivisen tuloksen rakentamaan tulokseen nostaa yrityksen arvoa, kun taas kasvu yhdistettynä negatiiviseen tulokseen laskee yrityksen arvoa. Pitkällä aikavälillä voidaan olettaa, että yrityksen kasvu lähestyy koko talouden kasvutahtia, jonka voidaan olettaa vastaavan inflaatiota plus -1 %. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 14 OY Yritys Ab

17 Tunnusluku Tuloslaskelma Tuloslaskelma (t EUR) 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Osuudet saman konsernin yrityksissä Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan tulos Korkotulot Korkokulut Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Muut rahoituserät Rahoitusnetto Tulos ennen satunnaisia eriä Verot Tilikauden tulos Jakautuu: Enemmistön osuus vuoden voitosta Vähemmistön osuus vuoden voitosta Tilinpäätössiirtojen osuus tuloksesta Laskennallisen verovelan osuus tilinpäätössiirroista Laskennallinen vero 1) % 22,% 22,% 22,% 22,% 22,% 1) Vertailun takia käytämme samaa verokantaan vuosien välillä. OY Yritys Ab 15

18 Tase Taloudelliset raportit Tase (t EUR) Käyttöomaisuus 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Goodwill Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Osuudet konserniyrityksissä ja omistusyhteysyrityksisä Käyttoomaisuus yhteensä Varasto Myyntisaamiset Muu saamiset Operatiiviset lyhytaikaiset varat yhteensä Saamiset konserni- tai omistusyhteysyrityksiltä Muut ulkoiset rahoitusvarat Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusvarat ja käteisvarat yhteensä Taseen loppusumma Oma pääoma Oma pääoma, kirjanpitoarvo Oman pääoman-osuus vapaaehtoisista varauksista Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä OY Yritys Ab

19 Taloudelliset raportit Tase Tase (t EUR) Rahoitusvelat Ulkopuoliset rahoitusvelat, pitkäaikaiset Ulkopuoliset rahoitusvelat, lyhytaikaiset Velat konserni- ja omistusyhteysyrityksille, pitkäaikaiset Velat konserni- ja omistusyhteysyrityksille, lyhytaikaiset 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Rahoitusvelka yhteensä Liiketoiminnan velat Pitkäaikaiset toiminnalliset velat Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Liiketoiminnan operatiiviset velat yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä Vapaaehtoiset varaukset Laskennallinen verovelka vapaaehtoisista varauksista Oman pääoman osuus vapaaehtoisista varauksista Oman pääoman muutos Avaavan taseen oma pääoma Osinko Tilikauden tulos Pääomalaina Konserniavustus Ero Päättävän taseen oma pääoma yhteensä OY Yritys Ab 17

20 Rahavirta-analyysi Taloudelliset raportit Rahavirta-analyysi 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Liiketoiminnan tulos Rahoitusnetto Verot Oikaisut Poistojen lisäys takaisin Konserniyrityksien voittojen lisäys takaisin Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Muutos käyttöpääomassa Muutos varastossa Muutos myyntisaamisissa Muutos muussa vaihtoomaisuudessa Muutos ostoveloissa Muutos muussa sijoitetussa pääomassa Liiketoiminnan nettorahavirta Nettoinvestoinnit aineellisissa ja aineettomissa hyödykkeissä Nettoinvestoinnit rahoitusvaroissa Investointien rahavirta Ero rahoitusveloissa Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Oman pääoman ero Vuoden rahavirta Kassan muutos OY Yritys Ab

21 Taloudelliset raportit Tunnusluvut Tunnusluvut Liiketoiminnan tulos 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Sijoitettu pääoma Sijoitettu nettopääoma Kuluvan vuoden kannattavuus Liikevoittoprosentti total 1,% 14,2% 14,7% 13,9% 11,4% Liikevoittoprosentti core 1,% 14,2% 14,7% 13,9% 11,4% Nettomarginaali total 6,9% 1,5% 1,4% 9,6% 7,4% Pääoman kiertonopeus sijoitettu pääoma Pääoman kiertonopeus sijoitettu nettopääoma Sijoitetun pääoman tuotto total Sijoitetun pääoman tuotto core Sijoitetun nettopääoman tuotto total Sijoitetun nettopääoman tuotto core Oman pääoman tuotto prosenteissa Viime vuosien keskimääräinen kannattavuus Liikevoittoprosentti 12,8% Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun nettopääoman tuotto 2,64 2,84 3,1 3,9 2,45 8,88 6,78 5,4 4,5 4,24 26,5% 4,7% 45,6% 43,2% 27,9% 26,5% 4,7% 45,6% 43,2% 27,9% 88,8% 96,2% 79,3% 62,6% 48,2% 88,8% 96,2% 79,3% 62,6% 48,2% 19,3% 34,2% 42,4% 46,7% 45,8% 36,8% 75,% Oman pääoman tuotto 37,7% OY Yritys Ab 19

22 Tunnusluvut Taloudelliset raportit Tunnusluvut Taloudellinen asema 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Omavaraisuusaste 74,1% 71,7% 63,% 53,4% 41,6% Korollisten velkojen nettovelkaantumisaste 3,% 7,6% 23,7% 43,5% 77,6% Oma pääoma / Liikevaihto 37,4% 33,9% 28,% 24,% 19,2% Maksuvalmius Kassalikvideetti 2,98 2,64 2,4 1,63 1,17 Maksukyky,27,22,15,12,1 Investointien tulorahoitus 29,76-36,25 3,28 5,94 1,9 Korkokate 39,33 34,5 22,45 14,72 8,45 Arvonmääritykseen perustuvat indikaattorit Vapaa rahavirta Oman pääoman lisäarvo Oman pääoman tuottovaatimus Muut tunnusluvut Liikevaihto työntekijää kohden Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Keskimääräinen palkkakustannus työntekijää kohden 11,% 11,% 11,% 11,% 11,% OY Yritys Ab

23 Taloudelliset raportit Tunnuslukujen laskentakaavat Tunnuslukujen laskentakaavat Sijoitetun pääoman tuotto Tulos ennen rahoituseriä jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla pääomalla. Yrityksen toiminnallinen kannattavuus, joka voidaan jakaa pääomasijoittajille ja valtiolle. Sijoitetun pääoman tuotto (core) Tulos ennen rahoituseriä ja toiminnalliset kertaluonteiset erät jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla pääomalla. Käyttöpääoman tuotto Liiketoiminnan tulos jaettuna vuoden keskimääräisellä käyttöpääomalla. Yrityksen käyttöpääoman kannattavuus voidaan jakaa nettopääomaomistajiin ja valtioon. Käyttöpääoman tuotto (core) Liiketoiminnan tulos ennen kertaluonteisia eriä jaettuna vuoden keskimääräisellä käyttöpääomalla. Yrityksen käyttöpääoman kannattavuus voidaan jakaa nettolainan antajiin ja omistajiin. Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla pääomalla. Mittari kertoo omistajille kertyvän kannattavuuden. Tuottomittari keskiarvo Tavanomainen aritmeettinen keskiarvo tuottomittarista viimeiseltä vuodelta. Maksuvalmius Vaihtuvat vastaavat jaettuna lyhytaikaisilla veloilla. Yrityksen maksukyky lyhyellä aikavälillä. Oma pääoma / liikevaihto Oma pääoma jaettuna liikevaihdolla. Yrityksen kyky selviytyä jos myynti vähenee. Käytetään lähinnä palvelualalla. Vapaa kassavirta Operatiivinen rahavirta laskennallisen veron jälkeen. Rahavirta jaetaan velkojen hallitsemiseen ja osinkojen jakamiseen/uusosakeanteihin. Tunnuslukua käytetään operatiivisen toiminnan arvioinnissa. Myynti työntekijää kohden Liikevaihto jaettuna työntekijöiden määrällä. Osoittaa yrityksen työvoimavaltaisuuden ja ansiokyvyn. Keskimääräiset henkilöstökulut työntekijää kohden Henkilöstökulut jaettuna työntekijöiden määrällä. Osoittaa työvoiman korvaustason. Tunnuslukua tulee tutkia yhdessä muiden per työntekijä -mittareiden kanssa. Sijoitetun pääoman kiertonopeus Nettoliikevaihto jaettuna sijoitetulla pääomalla. Tunnusluku mittaa kuinka tehokkaasti yritys käyttää sijoitettua pääomaa toiminnassaan. Sijoitetun nettopääoman kiertonopeus Nettoliikevaihto jaettuna sijoitetulla nettopääomalla. Tunnusluku mittaa kuinka tehokkaasti yritys käyttää nettopääomaa toiminnassaan. Maksuvalmiussuhde Vaihtuvat vastaavat lukuun ottamatta varastoa jaettuna lyhytaikaisilla veloilla. Tunnusluku kertoo yrityksen maksukyvyn lyhyellä aikatähtäimellä, varastoa myymättä. Nettotulos % Tilikauden tulos jaettuna liikevaihdolla. Tunnusluku osoittaa kuinka voitto jaetaan jokaisesta myyntieurosta osakeomistajille. Sijoitettu nettopääoma Sijoitettu pääoma, josta on vähennetty rahoitusvarat. Oman pääoman lisäarvo Oman pääoman tuoton ja oman pääoman tuottovaatimuksen ero. Positiivinen ero tarkoittaa, että yritys luo arvoa suhteessa omaan pääomaan. Korkokate Tulos ennen rahoituseriä jaettuna korkokustannuksilla. Yrityksen kyky kattaa ulkopuoliset rahoituskulut. OY Yritys Ab 21

24 Tunnuslukujen laskentakaavat Taloudelliset raportit Tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökate Liiketoiminnan tulos jaettuna liikevaihdolla. Tunnusluku osoittaa kuinka voitto jaetaan jokaisesta myyntieurosta pääoman omistajille. Käyttökate core Liiketoiminnan tulos johon on lisätty kertaluontoisen käyttöpääoman erät jaettuna liikevaihdolla. Tunnusluku osoittaa kuinka voitto jaetaan jokaisesta myyntieurosta pääomaomistajille. Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Liiketoiminnan tulos jaettuna työntekijöiden määrällä. Kannattavuuden mittari työvoimavaltaisissa yrityksissä. Investointien tulorahoitus Toiminnan rahavirta jaettuna tehdyillä nettoinvestoinneilla. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvyn rahoittaa investointeja omalla kassavirralla. Velkaantuneisuus Korolliset velat jaettuna omalla pääomalla. Tunnusluku kuvaa yrityksen rahoitusmuotoa ja sen rahoitusriskiä. Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla. Tunnusluku kuvaa yrityksen kykyä selviytyä mahdollisista tulevista tappioista. Sijoitettu pääoma Taseen loppusumma vähennettynä sijoitetuilla veloilla (nämä oletetaan olevan korottomia). 22 OY Yritys Ab

25 Tiedot Arvonmäärityksen edellytyksistä Arvonmäärityksen edellytyksistä Edellytykset Kaikki Arvoraportin laskelmat perustuvat yrityksen historiallisiin tietoihin sekä inflaatio- ja korkokehitykseen tulevalla seitsemän vuoden aikavälillä (niin sanottu arviointi ennustejakso) Arvoraportissa yritykselle on laskettu ennusteet sen tulevaisuuden kehityksestä. Matemaattinen laskentamalli Ennusteiden laskennassa on käytetty matemaattista mallia, joka perustuu useisiin olettamuksiin ja muodostaa sääntöjä ja parametreja, jotka ovat suhteessa yrityksen historialliseen taloudelliseen kehitykseen. Malli muodostaa myös vastaavat parametrit toimialalle, jolla yritys toimii. Tässä arvonmääritysraportissa käytetty laskentamalli on tieteellisesti hyväksytty, testattu ja luotettava menetelmä, jota on sovellettu menestyksekkäästi eri yrityksissä ja useilla eri toimialoilla. On hyvä huomioida, että Arvoraportti perustuu pelkästään yrityksen historiallisten tietojen analysointiin ja ettei yrityksen asemaa tai kehitystä ole erikseen arvioitu arvonmäärityksessä. Lisäksi on tärkeä huomioida, että yrityksen arvoon vaikuttavat ennustusjakson muutokset yrityksen toiminnassa ja toimintaympäristössä. Esimerkiksi merkittävä muutos yrityksen omistuspohjassa voi vaikuttaa yrityksen strategiaan merkittävästi. Arvoraportin perusoletus on, että yrityksen toiminta kehittyy normaalisti ilman suurempia muutoksia. Suomen Asiakastieto Oy:n vastuu Arvoraportin tiedot perustuvat Suomen Asiakastieto Oy:n tietokantaan, joka on Suomen laajin ja ajantasaisin yritystietokanta sisältäen kaikkien y-tunnuksellisten yritysten tuoreimmat taloudelliset tiedot. Suomen Asiakastieto Oy ei voi taata Arvoraportin täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näin ollen ota mitään vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista jotka perustuvat Arvoraportin käyttöön. OY Yritys Ab 23

26 Yritysanalyysit.fi Tiedot Tietoa yritysanalyyseistä Tausta Asiakastiedon Arvoraportti on laadittu yhteistyössä Valuation Företagsvärderingar Ab:n kanssa. Suomen Asiakastieto Oy ja Valuation Företagsvärderingar Ab aloittivat yhteystyön 212. Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, riskihallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluja tuottava yhtiö Suomessa. Tuotamme asiakkaan päätöksentekoprosesseihin integroituja sähköisiä palveluja, sopimusasiakkaille räätälöity verkkopalveluja sekä kaikille avoimia yritys- ja henkilötietopalveluja. Arvonmääritys Tämä arvonmääritysraportti on kehitetty yhteistyössä Tomas Hjelströmin (KTT) kanssa. Hjelström toimii professorina Tukholman kauppakorkeakoulussa. Hjelströmin tutkii pääasiassa yritysten arvonmääritystä ja omistuspohjan vaikutusta hinnoitteluun. Yritysanalyysit.fi Yritysanalyysit.fi sivustolla voit tilata kustannustehokkaita ja luotettavia analyysejä yksittäisestä yrityksestä, yritysjoukosta tai toimialasta. Tutustu eri yritysanalyyseihin ja huomaat, että avaimet liiketoiminnan kehittämiseen ovat kätesi ulottuvilla. Yhteystiedot Suomen Asiakastieto OY Työpajankatu 1 A 581 Helsinki OY Yritys Ab

27

28

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AB DEMOYRITYS OY Y-tunnus: XXXXXXX-X

AB DEMOYRITYS OY Y-tunnus: XXXXXXX-X AB DEMOYRITYS OY Y-tunnus: XXXXXXX-X Tietoa yritysanalyyseistä Tiedot Tietoa yritysanalyyseistä Tausta Asiakastiedon Kilpailijaraportti on laadittu yhteistyössä Valuation Företagsvärderingar Ab:n kanssa.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 26.3% edellisvuodesta ollen EUR 51.7m (EUR 4.9m /2) Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot