Kansaneläkelaitos. tilinpäätöksen luvut -osio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos. tilinpäätöksen luvut -osio"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos tilinpäätöksen luvut -osio

2 KANSANELÄKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA TASE VUOSILTA 2013 JA 2012, EUROA... 1 TULOSLASKELMAT JA TASEET RAHASTOITTAIN VUOSILTA 2013 JA 2012, EUROA... 6 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN RAKENNE, PERUSTEET JA ARVOSTUSPERIAATTEET KANSANELÄKELAITOKSEN TUOTOT, EUROA ETUUSKULUT, EUROA ETUUSKATE SIJOITUSTEN TUOTOT JA KULUT SEKÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT, EUROA HENKILÖSTÖKULUT, EUROA KANSANELÄKELAIN 98 JA 103 :N MUKAINEN VALTION OSUUS, 1000 EUROA SAIRAUSVAKUUTUSRAHASTON KASSAVIRTALASKELMA, EUROA SOSIAALITURVAN YLEISRAHASTON KASSAVIRTALASKELMA, EUROA ELÄKEVASTUURAHASTON KANNATUSMAKSULASKELMA SAIRAUSVAKUUTUKSEN VARAUKSET, EUROA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET, EUROA MUUT SIJOITUKSET, 1000 EUROA OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET ENNAKKOMAKSUT OMA PÄÄOMA, EUROA SAADUT ENNAKOT SIIRTOVELAT JA MUUT LYHYTAIKAISET VELAT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT ELÄKEVASTUURAHASTO, EUROA LEASINGVASTUUT, EUROA TAKAISINPERINNÄSSÄ OLEVIEN ETUUKSIEN MÄÄRÄ, EUROA PERITTÄVÄN ELATUSAVUN MÄÄRÄ, 1000 EUROA OPINTOTUEN TULOVALVONNAN PERUSTEELLA SYNTYNEET PERINNÄT, EUROA OPINTOLAINOJEN VALTIONTAKAUKSET JA TAKAUSSAATAVAT, EUROA VAKUUTUSMAKSUJÄÄMÄT, EUROA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 37

3 Kansaneläkelaitoksen tuloslaskelma ja tase vuosilta 2013 ja 2012, euroa Kansaneläkelaitoksen tuotot Etuusrahastojen tuotot Kansaneläkerahasto Työnantajien maksut Valtion osuudet kansaneläkevakuutuksen etuuksista Kansaneläkerahaston tuotot yhteensä Sairausvakuutusrahasto Työtulovakuutus Työtulovakuutuksen vakuutusmaksut Valtion osuudet työtulovakuutuksen etuuksista Takautumissuoritukset 0 6 Työtulovakuutus yhteensä Sairaanhoitovakuutus Sairaanhoitovakuutuksen vakuutusmaksut Valtion osuus sairaanhoitovakuutuksen etuuksiin Saadut EU-korvaukset Takautumissuoritukset Sairaanhoitovakuutus Sairausvakuutusrahaston tuotot yhteensä Sosiaaliturvan yleisrahasto (Sty) Valtion osuus Sty:n etuuksista Kuntien osuus Sty:n etuuksista Palkansaajan työttömyyysvakuutusmaksu Muut Sty:n tuotot etuuksiin Sosiaaliturvan yleisrahaston tuotot yhteensä Etuusrahastojen sijoitusten tuotot ja kulut Etuusrahastojen rahoitustuotot ja kulut Etuusrahastojen muut tuotot ja kulut Etuusrahastojen tuotot yhteensä Valtion osuus etuusrahastojen toimintakuluista Sosiaaliturvan yleisrahaston investointituotot Palvelurahaston tuotot Toimintatuotot Myyntituotot Rahoitustuotot ja kulut Palvelurahaston tuotot yhteensä Eläkevastuurahaston tuotot Kannatusmaksut Omaisuuden tuotot Eläkevastuurahaston muut tuotot ja kulut 0 41 Työntekijöiden eläkemaksut Vilma-laitosten hyvitykset Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset Eläkevastuurahaston tuotot yhteensä Kansaneläkelaitoksen tuotot yhteensä

4 Kansaneläkelaitoksen kulut Etuusrahastot Etuuskulut Kansaneläkevakuutus Eläke- ja vammaisetuudet Sairausvakuutus Työtulovakuutus Sairaanhoitovakuutus Sosiaaliturvan yleisrahasto Työttömyysturvaetuudet Lapsiperheiden etuudet Opintoetuudet Asumistuki Muut etuudet Etuuskulut yhteensä Etuusrahastojen toimintakulut Toimintakulujen tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muut toimintakulut Ostopalvelut Sosiaaliturvan yleisrahaston investointien poistot Etuusrahastojen toimintakulut yhteensä Etuusrahastojen kulut yhteensä Kuntoutusvarauksen muutos Palvelurahasto Henkilöstö-ja tilaresurssien ostot IT-käyttökulut Palvelurahaston muut kulut Käyttöomaisuuden poistot Palvelurahaston kulut yhteensä Eläkevastuurahasto Toimisuhde-eläkkeet Vilma-laitosten maksamat eläkkeet Muut kulut Eläkevastuurahaston katteen lisäys Eläkevastuurahaston kulut yhteensä Kansaneläkelaitoksen kulut yhteensä Kansaneläkelaitoksen ylijäämä + / alijäämä

5 Kansaneläkelaitoksen vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Etuusrahastojen IT-ohjelmat Palvelurahaston IT-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Etuusrahastojen rakennukset Etuusrahastojen perusparannukset Etuusrahastojen koneet ja kalusto Palvelurahaston koneet ja kalusto Etuusrahastojen kiinteistöennakot Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Käyttöomaisuussijoitukset Etuusrahastojen käyttöomaisuussijoitukset Käyttöomaisuussijoitukset yhteensä Muut sijoitukset Eläkevastuurahaston korkorahastot Etuusrahastojen osakkeet ja osuudet Eläkevastuurahaston osakkeet ja osuudet Eläkevastuurahaston muut sijoitukset Muut sijoitukset yhteensä Kansaneläkelaitoksen sijoitukset yhteensä Kansaneläkelaitoksen pysyvät vastaavat yhteensä Eläkevastuurahaston vajaus Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Etuusrahastojen rahastojen väliset saamiset Etuusrahastojen myyntisaamiset Palvelurahaston myyntisaamiset Etuusrahastojen siirtosaamiset Palvelurahaston siirtosaamiset 21 0 Etuusrahastojen muut saamiset Eläkevastuurahaston muut saamiset Etuusrahastojen ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Etuusrahastojen rahat ja pankkisaamiset Palvelurahaston rahat ja pankkisaamiset Eläkevastuurahaston rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä Kansaneläkelaitoksen vaihtuvat vastaavat yhteensä Kansaneläkelaitoksen vastaavaa yhteensä

6 Kansaneläkelaitoksen vastattavaa Oma pääoma Etuusrahastot Kansaneläkerahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Kansaneläkerahasto yhteensä Tilikauden tulos Sairausvakuutusrahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Sairausvakuutusrahasto yhteensä Tilikauden tulos Sosiaaliturvan yleisrahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä Tilikauden tulos Etuusrahastot yhteensä Palvelurahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Palvelurahasto yhteensä Tilikauden tulos 8 11 Eläkevastuurahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Eläkevastuurahasto yhteensä Tilikauden tulos Rahastot yhteensä Arvonkorotusrahastot Etuusrahastot Rahastot vuoden alussa Kansaneläkerahasto Sairausvakuutusrahasto Rahastot vuoden alussa yhteensä Rahastojen muutos Kansaneläkerahasto Sairausvakuutusrahasto Rahastojen muutos yhteensä Etuusrahastot yhteensä Eläkevastuurahasto Rahastot vuoden alussa Rahaston muutos yhteensä Eläkevastuurahasto yhteensä Arvonkorotusrahastot yhteensä

7 Muu oma pääoma Palvelurahasto Kanta-puskurivarat Eläkevastuurahasto Muu oma pääoma Muu oma pääoma yhteensä Kansaneläkelaitoksen alijäämä Kansaneläkelaitoksen oma pääoma yhteensä Kuntoutusvaraus Varaus vuoden alussa Varauksen muutos Varojen käyttö Kuntoutusvaraus yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Etuusrahastojen saadut ennakot Palvelurahaston saadut ennakot Etuusrahastojen rahastojen väliset velat Palvelurahaston rahastojen väliset velat Eläkevastuurahaston rahastojen väliset velat Etuusrahastojen ostovelat Etuusrahastojen siirtovelat Palvelurahaston siirtovelat Eläkevastuurahaston siirtovelat Etuusrahastojen muut lyhytaikaiset velat Palvelurahaston muut lyhytaikaiset velat Eläkevastuurahaston muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Kansaneläkelaitoksen vieras pääoma yhteensä Kansaneläkelaitoksen vastattavaa yhteensä

8 Tuloslaskelmat ja taseet rahastoittain vuosilta 2013 ja 2012, euroa Kansaneläkerahaston tuloslaskelma Tuotot Vakuutusmaksut Valtion osuudet etuuksista Sijoitusten tuotot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut Muut tuotot ja kulut 0-35 Tuotot yhteensä Eläke- ja vammaisetuudet Etuuskate Toimintakulut Valtion osuus toimintakuluista Ylijäämä + / alijäämä Kansaneläkerahaston tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet IT-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Perusparannukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Käyttöomaisuussijoitukset Osakkeet ja osuudet Käyttöomaisuussijoitukset yhteensä Muut sijoitukset Osakkeet Muut sijoitukset yhteensä Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahastojen väliset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset 2-3 Muut saamiset Ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

9 Vastattavaa Oma pääoma Kansaneläkerahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston lisäys/vähennys Kansaneläkerahasto yhteensä Tilikauden tulos Arvonkorotusrahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston lisäys/vähennys Arvonkorotusrahasto yhteensä Alijäämä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Rahastojen väliset velat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Tilitettävä arvonlisävero Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Sairausvakuutusrahaston tuloslaskelma Tuotot Työtulovakuutus Vakuutusmaksut Sairausvakuutuksen päivärahamaksu Työnantajan sairausvakuutusmaksu Vakuutusmaksut yhteensä Valtion osuudet etuuksista Takautumissuoritukset 0 6 Työtulovakuutus yhteensä Sairaanhoitovakuutus Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu Takautumissuoritukset Valtion osuudet sairaanhoitovakuuutukseen Saadut EU-korvaukset Sairaanhoitovakuutus yhteensä Rahoitustuotot ja kulut Muut tuotot ja kulut Tuotot yhteensä

10 Etuuskulut Työtulovakuutus Päivärahasuoritukset Työterveyshuolto Työtulovakuutus yhteensä Sairaanhoitovakuutus Sairaanhoitokorvaukset Työterveyshuolto Kuntoutuspalvelut Muut etuudet yhteensä Sairaanhoitovakuutus yhteensä Etuuskulut yhteensä Etuuskate Toimintakulut Valtion osuus toimintakuluista Kuntoutusvarauksen muutos Ylijäämä + / alijäämä Sairausvakuutusrahaston tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet IT-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Perusparannukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Käyttöomaisuussijoitukset Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahastojen väliset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

11 Vastattavaa Oma pääoma Sairausvakuutusrahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston lisäys/vähennys Sairausvakuutusrahasto yhteensä Tilikauden tulos Arvonkorotusrahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston lisäys/vähennys Arvonkorotusrahasto yhteensä Ylijäämä Alijäämä Oma pääoma yhteensä Varaukset Kuntoutusvaraus Varaus vuoden alussa Varauksen lisäys Varojen käyttö Kuntoutusvaraus yhteensä Varaukset yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Rahastojen väliset velat 0 0 Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Sosiaaliturvan yleisrahaston tuloslaskelma Tuotot Valtion osuus etuuksista Kuntien osuus etuuksista Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Takautumissuoritukset työnantajilta Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset ETA-työttömyyskorvaukset Ahvenanmaan suoritukset vammaisten tulkkauspalveluun Rahoitustuotot ja kulut Muut tuotot ja kulut Tuotot yhteensä Etuuskulut Työttömyysturvaetuudet Lapsiperheiden etuudet Opintoetuudet

12 Asumistuki Muut etuudet Etuuskulut yhteensä Etuuskate Toimintakulut Valtion osuus toimintakuluista Investointituotot Ylijäämä + / alijäämä Sosiaaliturvan yleisrahaston tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet IT-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Perusparannukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Käyttöomaisuussijoitukset Osakkeet ja osuudet Käyttöomaisuussijoitukset yhteensä Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahastojen väliset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Vaihtuvat vastaavat yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Sosiaaliturvan yleisrahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston lisäys/vähennys Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä Tilikauden tulos Ylijäämä Oma pääoma yhteensä

13 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Rahastojen väliset velat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Palvelurahaston tuloslaskelma Tuotot Toimintatuotot Myyntituotot Rahoitustuotot ja kulut Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstö- ja tilaresurssien ostot IT-käyttökulut Muut kulut Käyttöomaisuuden poistot Kulut Yhteensä Ylijäämä + / alijäämä Palvelurahaston tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet IT-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet IT-kone- ja laiteinvestoinnit Aineelliset hyödykkeet yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset 21 0 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

14 Vastattavaa Oma pääoma Palvelurahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston lisäys/vähennys Palvelurahasto yhteensä Kanta-puskurivarat Kanta-puskurivarat vuoden alussa 0 0 Kanta-puskurivarat lisäys/vähennys Kanta-puskurivarat yhteensä Tilikauden tulos 8 Ylijäämä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Rahastojen väliset velat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Eläkevastuurahaston tuloslaskelma Tuotot Kannatusmaksut Omaisuuden tuotot Muut tuotot ja kulut 0 41 Työntekijöiden eläkemaksut Vilma-laitosten hyvitykset Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset Tuotot yhteensä Kulut Toimisuhde-eläkkeet Vilma-laitosten maksamat eläkkeet Muut kulut Eläkevastuurahaston katteen lisäys Kulut Yhteensä Ylijäämä + / alijäämä Eläkevastuurahaston tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Sijoitukset Korkorahastot Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä

15 Eläkevastuurahaston vajaus Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahastojen väliset saamiset 0 0 Saamiset Vilma-laitoksilta Saamiset Kuntien eläkevakuutukselta Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Eläkevastuurahasto Katettava vastuu vuoden alussa Katettavan vastuun lisäys/vähennys Eläkevastuurahasto yhteensä Muu oma pääoma Tilikauden tulos Arvonkorotusrahasto Rahasto vuoden alussa Rahaston lisäys/vähennys Arvonkorotusrahasto yhteensä Ylijäämä Alijäämä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Rahastojen väliset velat Siirtovelat Velat Vilma-laitoksille Velka Kuntien eläkevakuutukselle Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

16 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen rakenne, perusteet ja arvostusperiaatteet Kelan tuloslaskelma ja tase esitetään tilinpäätöksessä yhdistettynä siten, että kansaneläkevakuutuksen, sairausvakuutuksen ja yleisen sosiaaliturvan luvut on yhdistetty. Eläkevastuurahasto ja palvelurahasto esitetään omakatteisina rahastoina. Yhdistetystä taseesta on eliminoitu kansaneläkevakuutuksen, sairausvakuutuksen ja yleisen sosiaaliturvan väliset erät. Yhdistetyn tuloslaskelman ja taseen lisäksi kustakin osasta on oma tuloslaskelmansa ja taseensa. Tilinpäätöksen perusteet noudattavat valtuutettujen päätöksen mukaisesti pääosin maksuperustetta etuuksien osalta. Olennaisia suoriteperusteisia kirjauseriä ovat rahastojen väliset tilitykset, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut, sairauksien ehkäisemis- ja kuntoutusvaraus, korot, käyttö- ja sijoitusomaisuuden ostot ja myynnit, kurssierot ja vastaavat erät sekä toimintakulut alkaen Kelaan perustettiin Palvelurahasto. Palvelurahastosta maksetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoidosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset. Lisäksi palvelurahastosta voidaan suorittaa Väestörekisterikeskukselle sen mainittujen lakien perusteella tuottamien varmennepalvelujen aiheuttamat kustannukset. Palvelurahastolle säädettyjen tehtävien hoitamisesta aiheutuvia Kansaneläkelaitoksen toimintakuluja ei jaeta etuusrahastojen toimintakuluiksi. Palvelurahaston avaava tase muodostettiin Kavan Kanta-palvelujen omaisuuseristä. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varauksen käyttö kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti kuluksi yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta ja muilta osin sitoumusperusteella. Myös varauksen muutos merkitään tuloslaskelmaan. Valtuutettujen päätöksen mukaisesti omaisuuden arvostusperiaatteena käytetään käypiä arvoja tilinpäätöksestä vuodesta 2006 alkaen. Aikaisemmin valtuutettujen päätöksen mukaisesti omaisuuden arvostusperiaatteena käytettiin varovaisia käypiä arvoja, jotka kiinteistöjen ja toimistoosakkeiden osalta olivat enintään 85 % käyvästä arvosta ja muiden osakkeiden osalta enintään 70 % tilinpäätöshetken arvosta. Arvonkorotuksia ja arvonalennuksia tehtäessä on arvostusperiaatteena noudatettu valtuutettujen hyväksymiä enimmäisprosentteja vuoteen 2005 saakka. Arvonkorotukset ja niiden peruutukset on kirjattu taseeseen ja arvonalennukset ja niiden oikaisut tuloslaskelmaan. Käyvän arvon määrittelyssä on osakkeissa käytetty tilinpäätöshetken pörssikursseja. Kiinteistöjen ja kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden arvot perustuvat kiinteistöryhmän arvioihin ja osittain ulkopuolisiin arvioihin. Toimintakulujen 40/60-jaosta kansaneläkerahaston ja sairausvakuutusrahaston kesken luovuttiin vuoden 2009 alussa. Toimintakulut jaetaan kansaneläkerahastosta, sairausvakuutusrahastosta ja sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettaviksi osuuksiksi. Jo ennen kirjanpitovuoden alkua määritellään toimintolaskentaan perustuvat rahastoittaiset toimintakulujen osuusprosentit. Toimintakulut jaetaan kirjanpidon kuukausitason- ja tilinpäätöslaskelmissa näiden prosenttien mukaan. Rahastojen välisiä toimintakuluosuuksia ei pääsääntöisesti muuteta kesken vuoden, vaan vasta seuraavan vuoden alusta lukien, jos muutosten ennakoidaan olevan olennaisia. 14

17 Syksyllä 2012 talousosasto vahvisti toimintakulujen rahastoittaisiksi jakosuhteiksi vuodelle 2013 seuraavat osuudet: kansaneläkerahasto 17 %, sairausvakuutusrahasto 49 % ja sosiaaliturvan yleisrahasto 34 %. Ennen tehtyjen investointihankintojen poistot kohdistetaan kirjanpidossa kansaneläkerahastolle ja sairausvakuutusrahastolle jakosuhteessa 40/60. Vuodesta 2009 alkaen tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit ja niiden poistot kohdistetaan kansaneläkerahastolle, sairausvakuutusrahastolle ja sosiaaliturvan yleisrahastolle edellä mainittujen toimintakulujen jakosuhteiden mukaisesti. Jos investointi kohdistuu selkeästi vain osaan rahastoista tai yhteen rahastoon, kohdistetaan se sekä siitä tehtävät poistot kuitenkin vain ko. rahastoille tai rahastolle. Vuoden 2013 toimintakuluosuudet poistojen kohdistamisten jälkeen ovat seuraavat: kansaneläkerahasto 17,2 %, sairausvakuutusrahasto 49,0 % ja sosiaaliturvan yleisrahasto 33,8 %. Vuoden 2003 tilinpäätöksestä lukien käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset tasapoistot. Poistoajat ovat seuraavat: kalustoinvestoinnit 10 vuotta atk-kone- ja laiteinvestoinnit 4 vuotta puhelinvaihdeinvestoinnit 10 vuotta muut kone- ja laiteinvestoinnit 5 vuotta atk-ohjelmainvestoinnit (ostetut) 5 vuotta toimitilojen peruskorjaukset 5 vuotta kiinteistöjen peruskorjaukset 20 vuotta Vuoden 2014 toimintakuluosuudet Kansaneläkelaitoksen talousosasto on vahvistanut toimintakulujen rahastoittaisiksi jakosuhteiksi vuodelle 2014 seuraavat: kansaneläkerahasto 17 %, sairausvakuutusrahasto 48 % ja sosiaaliturvan yleisrahasto 35 %. Poistojen todellinen jakautuminen rahastoittain muuttaa vahvistettuja prosentteja vähäisessä määrin. 15

18 2. Kansaneläkelaitoksen tuotot, euroa Kansaneläkerahasto Työnantajien maksut Valtion osuudet kansaneläke-etuuksista Valtion osuudet vammaisetuuksista Muut valtion osuudet Kansaneläkerahasto yhteensä Sairausvakuutusrahasto Työtulovakuutus Sairausvakuutuksen päivärahamaksu Työnantajan sairausvakuutusmaksu Valtion osuudet etuuksista Takautumissuoritukset 0-6 Työtulovakuutus yhteensä Sairaanhoitovakuutus Vakuutusmaksut Valtion osuudet etuuksista Saadut EU-korvaukset Takautumissuoritukset Sairaanhoitovakuutus yhteensä Sairausvakuutusrahasto yhteensä Sosiaaliturvan yleisrahasto Valtion osuus etuuksista Kuntien suoritukset lastenhoidon tukeen Kuntien suoritukset työmarkkinatuen passiiviosaan Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Muut tuotot Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä Etuusrahastojen etuustuotot yhteensä Etuusrahastojen muut tuotot Sijoitusten tuotot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut Muut tuotot ja kulut Etuusrahastojen muut tuotot yhteensä Valtion osuus etuusrahastojen toimintakuluista Sosiaaliturvan yleisrahaston investointituotot Palvelurahasto Toimintatuotot Myyntituotot Rahoitustuotot ja kulut 9 11 Palvelurahaston tuotot yhteensä

19 Eläkevastuurahasto Kannatusmaksut Omaisuuden tuotot Muut tuotot ja kulut 0-41 Työntekijöiden eläkemaksut Vilma-laitosten hyvitykset Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset Eläkevastuurahaston tuotot yhteensä Kansaneläkelaitoksen tuotot yhteensä Etuuskulut, euroa Kansaneläkerahasto Eläke-ja vammaisetuudet Kansaneläkkeet Perhe-eläkkeet Suoritukset Melalle Takuueläke Rintamasotilasetuudet Eläkkeensaajien asumistuet Vammaisetuudet Muut etuudet Eläke-ja vammaisetuudet yhteensä Sairausvakuutusrahasto Työtulovakuutus Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat Kuntoutusrahat Työpaikkakassojen maksamat Lomakustannuskorvaukset työnantajille Sairauspäivärahat YEL-vakutetuille Päivärahasuorituksen Melalle Työterveyshuolto Työtulovakuutus yhteensä Sairaanhoitovakuutus Lääkekorvaukset Lääkärinpalkkiokorvaukset Tutkimus- ja hoitokorvaukset Matkakorvaukset Työpaikkakassojen maksamat suoritukset Työterveyshuolto Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Harkinnanvarainen kuntoutus Terveydentilan ja työkyvyn lisäselvitykset Suoritukset Melalle EU-korvaukset

20 Sairaanhoitovakuutus yhteensä Sairausvakuutusrahasto yhteensä Sosiaaliturvan yleisrahasto Peruspäivärahat Työmarkkinatuki Vuorottelukorvaus Työttömien opiskelun tuki Lastenhoidon tuki Lapsilisät Äitiysavustus Adoptiotuki Elatustuki Opintoetuudet Asumistuki Rintamaveteraanien matkakorvaukset Sotilasavustus Vammaisten tulkkauspalvelut Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä Etuuskulut yhteensä Etuuskate Tuotot Kansaneläkevakuutus Sairausvakuutus Sosiaaliturvan yleisrahasto Sijoitusten tuotot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut Muut tuotot ja kulut Tuotot yhteensä Kulut Eläke- ja vammaisetuudet Työtulovakuutus Sairaanhoitovakuutus Työttömyysturvaetuudet Lapsiperheiden etuudet Opintoetuudet Asumistuki Muut etuudet Kulut yhteensä Etuuskate

21 5. Sijoitusten tuotot ja kulut sekä rahoitustuotot ja kulut, euroa Kansaneläkerahasto Sijoitusten tuotot ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten myyntituotot Sijoitusten myyntitappiot Vuokratuotot Arvonmuutokset sijoituksista Sijoitusten tuotot ja kulut yhteensä Rahoitustuotot ja kulut Kansaneläkerahasto yhteensä Sairausvakuutusrahasto Rahoitustuotot ja kulut Sairausvakuutusrahasto yhteensä Sosiaaliturvan yleisrahasto Rahoitustuotot ja kulut Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä Palvelurahasto Rahoitustuotot ja kulut 9 11 Palvelurahasto yhteensä 9 11 Eläkevastuurahasto Sijoitusten tuotot ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten myyntituotot Sijoitusten myyntitappiot Vuokratuotot Arvonmuutokset sijoituksista Sijoitusten tuotot ja kulut yhteensä Rahoitustuotot ja kulut Eläkevastuurahasto yhteensä

22 6. Henkilöstökulut, euroa Palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Kanta-hankkeen korvaukset RAJA-yhteyspisteen korvaukset Palkat ja palkkiot yhteensä Kannatusmaksut Lakisääteiset henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Palkkoihin liittyvien luontoisetujen verotusarvo Hallitukselle ja johtajille maksetut palkat ja palkkiot Valtuutettujen, hallituksen ja tilintarkastajien muut kulut Valtuutetut 15 3 Hallitus Tilintarkastajat (sisäiset) 3 1 Tilintarkastajat (BDO Audiator Oy) Kulut yhteensä Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli Henkilöstön työvuosipanos (htv) oli vuoden aikana Henkilöstön määrä prosesseissa Etuudet ja palvelut asiakkaille Sisäiset palvelut Toiminnan johtaminen Henkilöstön määrä yhteensä

23 7. Kansaneläkelain 98 ja 103 :n mukainen valtion osuus, 1000 euroa Nettorahoitusomaisuus Tuotot yhteensä Vakuutusmaksut Valtion osuus kansaneläkkeistä Valtion osuus toimintakuluista Omaisuuden tuotot Kulut yhteensä Etuudet Toimintakulut Merkintäoikeuksien myyntituotot = Nettorahoitusomaisuus ,5 % tilikauden kuluista = Rahaston vaje KEL 103 :n mukainen suoritus = Velka valtiolle toimintakuluista = Saatava valtiolta toimintakuluista 703 Lisäys valtion osuuteen toimintakuluista Valtion osuus toimintakuluista, kertymä Sairausvakuutusrahaston kassavirtalaskelma, euroa Sairausvakuutus + Vakuutusmaksut Takautumissuoritukset Valtion osuudet etuuksiin Saadut EU-korvaukset (sh-valuutus) Etuudet Ennakkomaksujen lisäys (-) = Kassajäämä I Omaisuustuotot = Kassajäämä II Valtion osuus toimintakuluista Toimintamenot

24 - Käyttöomaisuuden poistot = Kassajäämä III Omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten velkojen / saatavien muutos (+/-) Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset = Sosiaaliturvan yleisrahaston kassavirtalaskelma, euroa Sosiaaliturvan yleisrahasto + Valtion osuudet etuuksiin Kuntien osuudet Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset Saadut ETA-korvaukset Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Takautumissuoritukset Etuudet Ennakkomaksujen lisäys (-) = Kassajäämä I Velka valtiolle/saatava, muutos (+/-) Velka kunnille/saatava, muutos (+/-) Velka tyött.vak.rhsto/saat., muut. (+/-) Omaisuustuotot = Kassajäämä II Valtion osuus toimintakuluista Investointituotot Toimintamenot Käyttöomaisuuden poistot = Kassajäämä III Velka valtiolle/saatava (t), muutos (+/-) = Kassajäämä IV Omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaik. Velkojen/saatavien muutos (+/-) Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset =

25 10. Eläkevastuurahaston kannatusmaksulaskelma Täysi eläkevastuu ,46 Kateprosentti 41 % Katettava vastuu ,30 Katettava vastuu ,49 Muutos ,81 Työntekijäin maksuista kertynyt osuus eläkevastuusta ,91 Työntekijäin maksuista kertynyt osuus eläkevastuusta ,86 Muutos ,05 Vähimmäiskatteen ylittävän osan purku ,00 Ylimääräistä katetta purettu yhteensä ,00 Ylimääräistä katetta purkamatta ,91 Koko vastuu ,21 Koko vastuu ,35 Eläkevastuurahaston katteen lisäys ,86 Kannatusmaksu: Toimisuhde-eläkkeet ,57 Vilma-laitosten maksamat eläkkeet ,00 Eläkevastuurahaston katteen lisäys ,86 Eläkevastuurahaston muut kulut ,59 Vuoden 2012 kustannustenjaon tarkistus ,63 Vilma-hyvitykset ,91 Työntekijäin eläkemaksut ,18 Omaisuuden tuotot ilman arvonmuutoksia ja myyntivoittoja ,97 Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset ,19 Koko kannatusmaksu vuonna ,22 Kannatusmaksu ilman osakesiirtoa Kavasta ,92 Siirretään osakkeita kansaneläkerahastosta (vähintään) ,30 23

26 11. Sairausvakuutuksen varaukset, euroa Yksilökohtainen kuntoutus Varaus vuoden alussa Varauksen lisäys tilikaudella Varauksen käyttö tilikaudella Yksilökohtainen kuntoutus yhteensä Kuntoutuksen kehittämishankkeet Varaus vuoden alussa Varauksen lisäys tilikaudella Varauksen käyttö tilikaudella Kuntoutuksen kehittämishankkeet yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Varaus vuoden alussa Varauksen lisäys tilikaudella Varauksen käyttö tilikaudella Tutkimus- ja kehittämistoiminta yhteensä Kuntoutusvaraus yhteensä Varauksen muutos yhteensä Varauksesta sidottu päätöksin Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset, euroa Tilivuonna hankittu käyttöomaisuus on aikaisempina vuosina tilinpäätöksessä poistettu kansaneläkeasetuksen 19 :ään perustuen kertapoistona. Poistot ovat sisältyneet kansaneläkerahaston ja sairausvakuutusrahaston muihin toimintakuluihin. Vuoden 2003 tilinpäätöksestä lukien käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 1998 tilinpäätöksestä lukien ei kulumattomasta käyttöomaisuudesta ole tehty enää poistoja. Eläkevastuurahaston muut sijoitukset Kiinteistöt Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Arvonkorotukset tilikauden alussa Tasearvo Lisäykset tilikaudella 0 0 Arvonmuutokset tilikaudella Tasearvo

27 Kiinteistöt Hankintameno Kertyneet poistot tilikauden alussa Arvonkorotukset tilikauden alussa Tasearvo Lisäykset tilikaudella 0 0 Tilikauden poistot Arvonmuutokset tilikaudella 0 0 Tasearvo Atk-ohjelmat Hankintameno Kertyneet poistot tilikauden alussa Tasearvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poistot Tasearvo Rakennusten perusparannukset Hankintameno Kertyneet poistot tilikauden alussa Tasearvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poistot Tasearvo Ennakkomaksut Ennakkomaksujen muutos Ennakkomaksut Koneet ja kalusto Hankintameno Kertyneet poistot tilikauden alussa Tasearvo Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poistot Tasearvo Palvelurahaston käyttöomaisuus Hankintameno Kertyneet poistot tilikauden alussa Tasearvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poistot Tasearvo Käyttöomaisuusosakkeet (toimisto-osakkeet) Hankintameno Kertyneet poistot tilikauden alussa

28 Arvonkorotukset tilikauden alussa Kertyneet arvonalennukset Tasearvo Lisäykset tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikaudella Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset Vähennysten kertyneet poistot Arvonkorotukset tilikaudella 0 0 Arvonalennukset tilikaudella 0 0 Arvonkorotusten peruutukset tilikaudella Tasearvo Muut sijoitukset, 1000 euroa KANSANELÄKERAHASTO Osakkeet Tasearvo Hankinta-arvo Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset Muutokset 0 0 Lisäykset hankinta-arvo 0 0 Vähennykset hankinta-arvo Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset Vähennyksiin kohdistuvat arvonalennukset Arvonkorotukset Arvonalennukset Arvonkorotusten peruutukset Arvonalennusten oikaisut Tasearvo Hankinta-arvo Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset ELÄKEVASTUURAHASTO Osakkeet, kv-osakerahastot ja pääomarahastot Tasearvo Hankinta-arvo Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset Muutokset 0 Lisäykset hankinta-arvo Vähennykset hankinta-arvo Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset 0 Vähennyksiin kohdistuvat arvonalennukset Arvonkorotukset Arvonalennukset Arvonkorotusten peruutukset Arvonalennusten oikaisut

29 Tasearvo Hankinta-arvo Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset Korkorahastot Tasearvo Hankinta-arvo Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset Muutokset 0 Lisäykset hankinta-arvo Vähennykset hankinta-arvo Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset Vähennyksiin kohdistuvat arvonalennukset Arvonkorotukset Arvonalennukset Arvonkorotusten peruutukset Arvonalennusten oikaisut Tasearvo Hankinta-arvo Arvonkorotukset Kertyneet arvonalennukset

30 14. Osakkeet ja osuudet Alla on lueteltu ne yhtiöt, joissa Kansaneläkelaitoksella on markkina-arvoltaan yli kahden miljoonan omistus Osakemäärät kpl Yhteensä Yhteensä Fortum Huhtamäki Metso Neste Nokia Nordea Orion B Oriola B Outokumpu Stora-Enso A Stora-Enso R TeliaSonera UPM-Kymmene Wärtsilä Kelalla on omistusosuus sadassa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä, joita käytetään toimitiloina. Alla olevissa yhtiöissä omistusosuus on 20 % tai enemmän. Kotipaikka Yhtiö Omistusosuus Yhtiön oma pääoma, euroa Yhtiön voitto/tappio / euroa ALAHÄRMÄ Kiinteistö Oy Härmän Lehtikela 64, , ,97 ALAVUS Kiinteistö Oy Alavuden Kuulantien Liiketalo 27, , ,07 EURA Asunto Oy Euran Yhdystie 11 27, , ,87 FORSSA Asunto Oy Forssan Karhunpesä 44, ,37 8,11 HAAPAJÄRVI Kiinteistö Oy Haapavarpu 34, , ,10 HAMINA Kiinteistö-osakeyhtiö Haminan Teräskulma 22, ,49 3,69 HARJAVALTA Kiinteistö Oy Harjavallan Kultakulma 27, , ,48 HEINOLA Kiinteistö Oy Heinolan Virtakatu 9 100, ,43 8,03 HELSINKI Kiinteistö Oy Sectagoona 100, , ,44 HUITTINEN Kiinteistö Oy Karpintie 8 59, ,07 173,29 HYVINKÄÄ Kiinteistö Oy Oikokuja 32, , ,27 IISALMI Kiinteistö Oy Iisalmen Päiviönkatu , , ,45 INARI Asunto Oy Ivalon Venevalkama 23, , ,21 JOENSUU Joensuun Metsätalo Oy 21, , ,47 JÄMSÄ Kiinteistö Oy Jämsän Keskuskatu 6 21, ,06 6,11 28

31 JÄRVENPÄÄ Kiinteistö Oy Mannilantie 41 44, ,35 24,72 KAJAANI Kiinteistö Oy Kajaanin Keskuspuisto 58, , ,19 KANGASALA Asunto Oy Kangasalan Hermanni 22, ,63 0,37 KANKAANPÄÄ Kiinteistö Oy Järvi-Jussi 31, ,44 657,75 KANNUS Kiinteistö Oy Kannuksen Torinkulma 53, ,75-597,58 KAUHAJOKI Kiinteistö Oy Topeeka 24 23, , ,11 KAUSTINEN Kiinteistö Oy Kelankulma 49, , ,04 KEMI Kiinteistö Oy Kemin Klubinkulma 23, , ,23 KERIMÄKI Kiinteistö Oy Kerimäen Liikekeskus 27, , ,97 KOKKOLA Kiinteistö Oy Kokkolan Torikatu 16 Fast Ab 29, , ,43 KOTKA Kiint. Oy Keskuskatu 7 40, ,44 22,63 KOUVOLA Kiinteistöosakeyhtiö Valtakatu , , ,98 KUHMO Kiinteistö Oy Kuhmon Kela 38, , ,86 KUUSAMO Asunto Oy Kitkankartano 22, , ,11 LAUKAA Asunto Oy Laukaan Sarakoti 25, ,26-780,68 LEPPÄVIRTA Kiinteistö Oy Leppävirran Liikekulma 38, , ,81 LOHJA Kiinteistö Oy Lohjan Kauppatori 59, , ,23 LOPPI Kiinteistö Oy Lopen Kauppatie 44, , ,23 LOVIISA Kiinteistö Oy Loviisan Kirkkopuisto 20, , ,47 LUUMÄKI Kiiinteistö Oy Luumäen Apteekinkulma 34, , ,29 MARTTILA Kiinteistö Oy Onnenpenni 23, ,87 0,30 MERIKARVIA Kiinteistö Oy Merikarvian Kauppatie 40, , ,87 MIKKELI Kiinteistö Oy Säästömikko 49, ,08-1,05 MUHOS Kiinteistö Oy Muhoksen Kivipirtti 32, ,67 594,55 MUONIO Kiinteistö Oy Muonion Erkin Kulma 78, ,03-41,15 MYNÄMÄKI Kiinteistö Oy Liiketalo Mynä-Center 27, , ,49 MÄNTTÄ Kiinteistö Oy Mäntän Hippohovi 41, , ,95 NASTOLA Nastolan Virastotalokiinteistö Oy 20, , ,68 NILSIÄ Kiinteistö Oy Nilsiänportti 24, , ,07 NOKIA Kiinteistö Oy Nokian Pirkkalaistori 30, , ,48 NURMES Asunto Oy Porontalo 27, ,15 927,96 ORIVESI Kiinteistö Oy Oriveden Kotikontu 35, ,48 745,22 OULAINEN Kiinteistö Oy Lanttikela 21, ,64 0,00 PALTAMO Kiinteistö Oy Paltamon Säästökulma 20, , ,49 PARIKKALA Kiinteistö Oy Liikepiha 23, , ,34 PARKANO Kiinteistö Oy Parkanon Puistokulma 45, , ,83 PIEKSÄMÄKI Kiinteistö Oy Pieksämäen Torihovi 66, ,35 84,07 PIELAVESI Kiinteistö Oy Pielaveden Puustellintie , , ,62 PIETARSAARI Bostads Ab Kvarnbacksgatan 10 i Jakobstad 20, , ,97 Asunto Oy PORI Kiinteistö Oy Palojoenkulma 30, , ,39 PORVOO Kiinteistö Oy Porvoon Kaivopuisto 41, ,31 1,39 RAAHE Kiint. Oy Raahen Raatihuoneenpuisto 40, ,44-749,33 RAISIO Kiinteistö Oy Vasarantori 51, , ,46 RAUMA Kiinteistö Oy Nortamonkatu 24 67, , ,54 RIIHIMÄKI Kiinteistö Oy Riihimäen Jarrumiehenkatu 10 40, ,62-355,05 ROVANIEMI Kiinteistö Oy Vilhontalo 24, ,70 0,00 SAARIJÄRVI Kiinteistö Oy Paavonrinne 45, , ,61 29

32 SALO Kiinteistö Oy Hämeentie , , ,32 SAVONLINNA Asunto Oy Jalavajousi 23, , ,55 SIILINJÄRVI Siilinjärven Kauppapuisto Oy 36, , ,67 SODANKYLÄ Asunto Oy Sodankylän Kaivola 30, , ,56 SOMERO Asunto Oy Jukolanhovi 21, ,16 722,32 SOTKAMO Asunto Oy Sotkamon Seppälä 31, ,90 942,25 SUOLAHTI Kiinteistö Oy Suolahden Kellosepänkatu 21 32, , ,67 SUOMUSSAL- Kiinteistö Oy Suomussalmen Uitonkulma 24, , ,40 MI SUONENJOKI Kiinteistö Oy Suonenjoen Kelankulma 100, ,08 0,71 TAIVALKOSKI Kiinteistö Oy Sähkökela 35, ,77 0,00 TAMPERE Ahvenisjärven Liikekeskus Oy 49, , ,29 TAMPERE Sini-Kulma Oy 50, , ,82 TORNIO Kiinteistö Oy Laivurinkela 53, , ,81 UUSIKAUPUN- Kiinteistöosakeyhtiö Uudenkaupungin Itä- 64, ,55-99,64 KI Tulli VAALA Kiinteistö Oy Vaalan Torinkulma 40, , ,88 VAASA Kiinteistö Oy Ravatti Fastighets Ab 100, ,03 111,71 VAMMALA Asunto Oy Marttilankatu 23 24, , ,48 VANTAA Kiinteistö Oy Myyrinmarja 27, ,34 6,40 VANTAA Kiinteistö Oy Silkinkulma 23, ,76 646,04 VANTAA Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus 22, , ,84 VARKAUS Kiinteistö Oy Varkauden Kelankulma 65, , ,37 VARPAISJÄRVI Kiinteistö Oy Varpakulma 35, , ,10 VESANTO Kiinteistö Oy Vesannon-Savo 34, , ,45 VIHTI Kiinteistö Oy Nummelan Linja-autoasema 22, , ,77 VIITASAARI Kiinteistö Oy Viitasaaren Saarikeskus 31, , ,79 YLITORNIO Kiinteistö Oy Ylitornion Liiketalo 27, , ,18 YLÖJÄRVI Kiinteistö Oy Ylöjärven Mikkola 20, , , Muut saamiset Muiden saamisten olennaiset erät Saamiset EU-korvauksista Saamiset Vilma-laitoksilta Saamiset Kuntien Eläkevakuutukselta Muut saamiset Muut saamiset yhteensä

33 16. Ennakkomaksut Ennakkomaksujen olennaiset erät Työpaikkakassojen ennakot Apteekkiennakot Asumistuen ennakot Työttömyystuen ennakot Muut etuusrahastojen ennakot Ennakkomaksut yhteensä Oma pääoma, euroa Kansaneläkerahasto Oma pääoma Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahasto 1.1. Käyttöomaisuus Sijoitukset Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahaston muutos Käyttöomaisuus Sijoitukset Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahasto yhteensä Oma pääoma yhteensä Sairausvakuutusrahasto Oma pääoma Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahasto 1.1. Käyttöomaisuus Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahaston muutos Käyttöomaisuus Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahasto yhteensä Oma pääoma yhteensä Sosiaaliturvan yleisrahasto Oma pääoma Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Oma pääoma yhteensä

34 Palvelurahasto Oma pääoma Rahasto vuoden alussa 11 0 Rahaston muutos 8 11 Rahasto yhteensä Kanta-puskurivarat Kanta-puskurivarojen muutos Kanta-puskurivarat yhteensä Oma pääoma yhteensä Eläkevastuurahasto Oma pääoma Rahasto vuoden alussa Rahaston muutos Rahasto yhteensä Muu oma pääoma Muu oma pääoma Muu oma pääoma yhteensä Arvonkorotusrahasto 1.1. Käyttöomaisuus Sijoitukset Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahaston muutos Käyttöomaisuus Sijoitukset Rahasto yhteensä Arvonkorotusrahasto yhteensä Oma pääoma yhteensä Kansaneläkelaitoksen oma pääoma yhteensä Saadut ennakot Saatujen ennakoiden olennaiset erät Kansaneläkerahaston etuuksien ennakkomaksut Valtion ennakkomaksut sairaanhoitovakuutukseen Ennakot työmarkkinatukeen Ennakot asumistukeen Palvelurahaston investointiennakot Muut ennakot Saadut ennakot yhteensä

Elämässä mukana muutoksissa tukena. Tilinpäätös 2012 Tiivistelmä

Elämässä mukana muutoksissa tukena. Tilinpäätös 2012 Tiivistelmä Elämässä mukana muutoksissa tukena Tilinpäätös 2012 Tiivistelmä HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 KANSANELÄKELAITOKSEN TULOSLASKELMA VUOSILTA 2012 JA 2011, 1 000 EUROA... 13 TASE 31. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( )

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Kela 1.1 Kela vuonna 2016 (12.6.2017) Kuvio Aineisto 1.2 etuudet ja toimintakulut 1945 2016 (21.2.2017) Kuvio Aineisto 1.3 etuudet kansantaloudessa 1975 2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot