Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö"

Transkriptio

1 Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

2 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin kopiointi tai monistus (tulostus, valokopiointi, mikrofilmaus tai elektroninen muokkaus) ilman oikeudenhaltijan Georg Fischer Piping Systems Ltd:n kirjallista lupaa on kielletty.

3 Käyttöohje WR 200 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sivu 1 Yleistä Varoitukset Muut symbolit ja merkinnät 1 2 Turvallisuusohjeet Asianmukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn yhteydessä Laitteen käytöstä poistaminen 4 3 Yleistä Esittely Käyttöalue Tekijänoikeudet 5 4 Termit ja niiden määritykset Hitsaustapahtuma Materiaalien parametrit Hitsausparametrit Yksittäisen hitsaustapahtuman pöytäkirja Kaikkien hitsaustapahtumien pöytäkirjat Nimellistietojen tulostus 7 5 Tallennusyksikön kuvaus Yleistä Tallennusyksikön kuvaus Ohjaustaulu Hitsaustapahtumaa kuvaava käyrä Ohjausyksikön liitännät Johdot 12 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Sähköliitäntä Tiedonsiirtoliitäntä / kuumentimen liitäntä 13 7 Käyttö Katsaus Käynnistys Päävalikko Ohjelmointivalikko Hitsaustyötä koskevat tiedot Laitteen asetukset Kieli Kalibrointi Päivämäärä / Kellonaika Ohjelmaversio / Päivitys Käyttäjäkohtaiset hitsausohjelmat GPS-koordinaatit Hitsaustapahtuman kuvaus 24 I

4 Sisällysluettelo Operating instructions WR Hitsausparametrien valinta Hitsaustapahtumaa edeltävät esivalmistelutoimenpiteet Hitsaus Muistin hallinta Tulostusvalikko Ohjearvojen/hitsausparametrien tulostus Yksittäisen hitsauspöytäkirjan tulostus Kaikkien hitsauspöytäkirjojen tulostus Kaikkien hitsauspöytäkirjojen poisto Kaikkien hitsauspöytäkirjojen kopiointi CSV-tiedoston selaus 47 8 Hälytykset ja virheilmoitukset Ympäristön lämpötila ei sallitulla alueella Virhe tiedonsiirtojohdon liitännöissä Virhe kuumenninyksikön johdon liitännöissä Virhe koneen toiminnassa hitsaustapahtuman aikana Virhe kuumentimen lämpötilassa 51 9 Tekniset tiedot Materiaalit ja sovellettavat standardit Huolto ja kunnossapito Laitteen puhdistus Määräajoin suoritettavat huoltotoimenpiteet Laitteen huolto Asiakaspalvelu Onnettomuuksien ehkäisy - Turvallisuusmääräykset 57 II

5 Operating instructions WR Yleistä 1 Yleistä Alla luetellaan tässä käyttöohjekirjassa käytetyt varoitusmerkit ja symbolit sekä niiden merkitykset. Tämän luettelon avulla opit nopeasti käyttöohjekirjan rakenteen ja samalla sen, miten laitetta käytetään turvallisesti. Lue seuraavat ohjeet hyvin huolellisesti ennen kuin aloitat tallennuslaitteen käytön. 1.1 Varoitukset Alla kuvattujen varoitusten avulla tässä ohjekirjassa osoitetaan niitä tilanteita, jotka saattavat johtaa laitetta käyttävän henkilön loukkaantumiseen ja tallennusyksikön tai hitsauskoneen vaurioitumiseen. Symboli Vaara Varoitus Varoitus Merkitys Välitön vaara! Laiminlyönnit saattavat johtaa kuolemaan tai hyvin vakaviin henkilövahinkoihin. Mahdollinen vaara! Laiminlyönnit saattavat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Vaaratilanne! Laiminlyönnit saattavat johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin. 1.2 Muut symbolit ja huomiot Symboli Huomioitava Merkitys Huomioitava: Tärkeä varoitus! Tämän huomion kohdalla kuvattu toimenpide ja/tai tapahtuma edellyttää käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Tämän varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa virheisiin laitteen toiminnassa. Suositus Huomioitava: Ohje/hyödyllisiä tietoja! Tämän huomion kohdalla kuvattu toimenpide ja/tai tapahtuma edellyttää käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Tämän varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa virheisiin tallennusyksikön toiminnassa tai ongelmiin tallennusyksikön käytössä. 1

6 2 Turvallisuusohjeet Operating instructions WR Turvallisuusohjeet Varoitus Tallennusyksikkö WR 200 (josta jatkossa käytetään nimitystä WR 200) on suunniteltu viimeisten teknologiastandardien mukaiseksi. Jos laitetta käytetään johonkin toiseen kuin tässä käyttöohjekirjassa kuvattuun käyttötarkoitukseen, seurauksena voi olla käyttäjän tai jonkin toisen henkilön loukkaantuminen. Seurauksena voi myös olla tallennusyksikön tai sen varusteiden vaurioituminen. Jokaisen WR 200 tallennusyksikön kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan jäsenen tulee lukea tämä käyttöohjekirja kokonaisuudessaan riippumatta siitä, osallistuuko hän laitteen kokoamiseen, purkamiseen, uudelleenkokoamiseen, käyttöön, kunnossapitoon tai huoltoon (tarkastus, kunnossapito, korjaus). Kyseisen henkilön tulee täysin ymmärtää ja sisäistää kaikki käyttöohjekirjan ohjeet, etenkin lukuun 2 sisältyvät turvallisuusohjeet. On suositeltavaa, että jokainen henkilökunnan jäsen vahvistaa tämän kirjallisesti. Ota huomioon seuraavat seikat: Laitteen käyttö on sallittua vain silloin, kun se on täysin ehjä ja käyttökuntoinen. Käyttäjän tulee aina tarkoin seurata kaikkia turvallisuusohjeita. Kaikki laitteeseen liittyvät dokumentit (ohjekirjat jne.) on säilytettävä aivan laitteen välittömässä läheisyydessä. 2.1 Asianmukainen käyttö WR 200 tallennusyksikköä ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin liitettynä kenttäsovelluksiin tarkoitettuihin, hydraulisesti toimiviin Georg Fischer puskuhitsauskoneisiin. Varoitus 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet Käytä ainoastaan alkuperäisiä Georg Fischer Omicron-varaosia ja -varusteita. Tarkasta WR 200 -laite päivittäin näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta. Havaitut vauriot on korjattava heti. Laitteen sähköjärjestelmään kuuluvien osien korjaaminen on jätettävä erikoistuneen huoltoasentajan suoritettavaksi. Varoitus Pidä huolta siitä, että laitteen virtajohtoon pääsee aina esteettä käsiksi. Näin johdon saa helposti irrotettua hätätilanteen sattuessa. 2

7 Operating instructions WR Turvallisuusohjeet Pitämällä laitekotelon suljettuna varmistat sen, että laite täyttää IP65 suojausluokan asettamat vaatimukset. Pidä myös huolta siitä, että laitteeseen ei pääse kosteutta (esim. sadevettä) tulostimen tai ohjaustaulun kautta. 3

8 2 Turvallisuusohjeet Operating instructions WR Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn yhteydessä Huolehdi omalta osaltasi työpaikan turvallisuudesta. Varoitus Ilmoita välittömästi laitteen käytöstä vastuussa olevalle henkilölle, jos laitteen toiminnassa ilmenee jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Kiinnitä työskentelyn lomassa aina huomiota työturvallisuuteen. Jotta henkilökohtainen turvallisuutesi olisi paras mahdollinen ja WR 200 laitteen käyttö turvallista ja optimaalista, laite ja siihen kuuluvat osat on koottava käyttökuntoon ammattitaitoisesti ja ohjeiden mukaan. Älä kiinnitä tai irrota laitteen johtoja kääntämättä laitteen sähkökatkaisijaa asentoon Laitteen käytöstä poistaminen Laitteen sähkö- ja elektroniikkaosat on asianmukaisesti toimitettava sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräilypisteeseen kierrätystä varten. Huom: Ota huomioon kaikki kansalliset määräykset, standardit ja ohjeet. Alla kuvatun symbolin avulla osoitetaan niitä sähkö- ja elektroniikkaosia, jotka WEEE-direktiivin mukaan tulee toimittaa kierrätettäviksi (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment). 4

9 Operating instructions WR Yleistä 3 Yleistä 3.1 Esittely Varoitus Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka vastaavat WR 200 tallennusyksikön käytöstä ja kunnossapidosta. Oletamme ja edellytämme, että kyseiset henkilöt lukevat tämän käyttöohjekirjan ja omaksuvat sen sisällön kaikilta osin. Ainoastaan tähän käyttöohjekirjaan sisältyvien tietojen avulla voit ennalta estää vikojen syntymisen WR 200-laitteeseen. Samalla varmistat myös, että laitteen käyttö sujuu ongelmitta. Siksi on hyvin tärkeää, että kaikki vastuulliset henkilöt ovat huolellisesti perehtyneet tähän käyttöohjekirjaan. Suosittelemme, että luet tämän käyttöohjekirjan huolellisesti ennen kuin laite otetaan käyttöön. Emme vastaa vaurioista tai vahingoista jotka aiheutuvat siitä, että käyttöohjekirjan ohjeita ei ole seurattu. Jos kaikesta huolimatta kohtaat ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Georg Fischer -edustajaan. Pidätämme oikeuden suorittaa teknisiä muutoksia, joiden avulla parannetaan WR 200 laitteen ominaisuuksia. Siksi laite saattaa joiltakin osin poiketa käyttöohjekirjan kuvissa ja tiedoissa esiintyvästä laitteesta. 3.2 Käyttöalue WR 200 on suunniteltu vain ja ainoastaan kenttäolosuhteissa käytettäväksi yhdessä hydraulisesti ohjattujen Georg Fischer puskuhitsauskoneiden kanssa (putkien halkaisija max mm). Kaikki muunlainen käyttö on kiellettyä. Valmistajaa ei voi asettaa vastuuseen vaurioista, jotka syntyvät luvattoman käytön seurauksena: Käyttäjä kantaa tässä tapauksessa kokonaan vastuun. 3.3 Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjekirjan tekijänoikeuksien haltija on Georg Fischer Omicron S.r.l.. Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu laitteen kokoamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta vastaavan henkilökunnan käyttöön. Käyttöohjekirjaa tai sen osia ei saa kopioida tai jakaa eteenpäin, käyttää luvattomasti kilpailutarkoituksiin tai luovuttaa edelleen muille. Georg Fischer Omicron S.r.l Via E. Fermi, 12 I Caselle di Selvazzano Padova (Italia) Puhelin Telefax

10 4 Termit ja niiden määritykset Operating instructions WR Termit ja niiden määritykset 4.1 Hitsaustapahtuma Termillä hitsaustapahtuma kuvataan kaikkia niitä työvaiheita, joita tarvitaan puskuhitsaussauman aikaansaamiseksi. Näihin työvaiheisiin kuuluvat tässä tapauksessa esivalmistelutoimenpiteet (esim. putken työstö, työstökitkan mittaus, putken kohdistuksen tarkastus, putken liukuman tarkastus) ja hitsaustoimenpiteet, jotka esitetään kaavamaisesti erityisessä aika/painekaaviossa (kts. luku 5.2.2) : Tasaus ja hitsipalkeen muodostus (P1, T1) Kuumennusvaihe (P2, T2) Uudelleenasetusvaihe (T3) (kuumentimen poisto) Paineenkehitysvaihe (P4, T4) Jäähdytysvaihe 1 (P5, T5) Jäähdytysvaihe 2 (P6, T6) (riippuen valitusta hitsausstandardista) 4.2 Materiaalien parametrit Näiden parametrien avulla määritellään hitsattavien putkien tai liitoskappaleiden valmistusmateriaalit: Putken halkaisija: d (mm) SDR-parametri: Putken halkaisijan ja seinämävahvuuden välinen suhde (suhdeluku, jolla ei ole mittayksikköä) Materiaali ja sovellettavat hitsausstandardit 4.3 Hitsausparametrit Tällä termillä tarkoitetaan hitsaustapahtuman aikana sovellettavia (valitun hitsausstandardin mukaisia), kyseessä olevan materiaalin hitsaukseen tarkoitettuja parametreja. Näissä parametreissä määritellään kaikki määrätyn hitsaustyön suorittamiseen tarvittavat muuttujat ja ne toimivat sellaisinaan yksittäisen hitsauspöytäkirjan oletusarvoina. 6

11 Operating instructions WR Termit ja niiden määritykset 4.4 Yksittäisen hitsaustapahtuman hitsauspöytäkirja Tällä termillä tarkoitetaan pöytäkirjaa, joka koostuu yhden hitsaussauman suorittamista kuvaavista numerotiedoista. Näihin tietoihin kuuluvat materiaalikohtaiset parametrit, hitsaustietojen referenssiarvot (ohjearvot) sekä hitsaustyön aikana todetut, toteutuneet arvot (kts. myös luku 7.6.2). Tämän yksittäisen hitsaustapahtuman hitsauspöytäkirja voidaan tulostaa laitteeseen sisäänrakennetun nauhakirjoittimen avulla, sekä myös tallentaa laiteen muistiin myöhempää käyttöä varten. Muistiin tallennettu pöytäkirja toimii tarpeen vaatiessa todistuksena siitä, että hitsaustyö on suoritettu asianmukaisesti. Pöytäkirjaa tarkastelemalla voidaan yksiselitteisesti todeta, että hitsaustyö on suoritettu asianmukaisesti (eli referenssiparametrien sallimien toleranssien puitteissa). 4.5 Kaikkien hitsaustapahtumien hitsauspöytäkirjat Tällä termillä tarkoitetaan raporttia, joka kattaa kaikki laitteen muistiin tallennetut hitsauspöytäkirjat (kts. myös luku 7.6.3). Kaikkien hitsaustapahtumien hitsauspöytäkirjat voidaan myös tallentaa ulkoiselle USB-muistitikulle tekstimuodossa. 4.6 Nimellistietojen tulostus Nimellistietojen tulostus onnistuu ainoastaan laitteeseen kuuluvan nauhatulostimen avulla. Tulosteesta selviävät aina myös kyseessä olevan hitsaustapahtuman ohjearvoina toimineet referenssiarvot (kts. myös luku 7.6.1). 7

12 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus 5.1 Yleistä WR 200 tallennuslaitetta voidaan käyttää yhdessä Georg Fischer Omicronin valmistamien, hydraulisesti ohjattujen puskuhitsauskoneiden kanssa (lukuun ottamatta TM-sarjan ECO versioita). Laite luo automaattisesti hitsauspöytäkirjan jokaisen hitsaustapahtuman jälkeen. Käyttäjä päättää tämän jälkeen vapaasti siitä, tallennetaanko hitsauspöytäkirja laitteen muistiin ja tulostetaanko yksittäinen hitsauspöytäkirja vai raportti kaikista hitsauspöytäkirjoista. Laite rekisteröi tämän lisäksi koko hitsaustapahtuman, jolloin sen voi koska tahansa ottaa tarkasteluun. Laitteen sisäisessä muistissa on tilaa 250 hitsaustapahtuman tallennusta varten. Laite opastaa käyttäjää jokaisen esivalmistelutoimenpiteen ja hitsaustapahtuman työvaiheen läpi. WR 200 -tallennuslaite ohjaa hitsaustapahtumaa hyvin tarkoin voimassa olevien kansallisten (esim. DVS, WIS tai UNI) ja kansainvälisten (ISO) standardien mukaisesti. 5.2 Tallennusyksikön kuvaus WR 200 tallennusyksikkö koostuu seuraavista osista: Ohjaustaulu Hitsaustapahtuman etenemistä kuvaava käyrä Ohjausyksikön liitännät Kaapelit 8

13 Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus Ohjaustaulu Ohjaustaulun muovisen suojakannen alle on keskitetty kaikki laitteen ohjaamiseen tarvittavat osat (näyttö, näppäimistö, liitännät). KUVAUS: Tulostin Sisäänrakennettu nauhakirjoitin yksittäisen hitsauspöytäkirjan tulostamista varten. 2. USB-portti USB A-tyyppinen tiedonsiirtoportti mahdollistaa sekä hitsauspöytäkirjojen lataamisen pc-tietokoneeseen että laitteen käyttöjärjestelmän päivittämisen. 3. Näyttö Mahdollistaa käyttäjän opastamisen ja tietojen esittämisen (graafinen LCD-näyttö 10 x 20 merkkiä). 4. Näppäimistö Näppäimistön kautta laitteeseen syötetään ensin kaikki työn edellyttämät tiedot (käyttäjä, työnumero, muistin hallinta, huoltoväli, kielen valinta), jonka jälkeen valitaan oikeat hitsausparametrit. Numeronäppäimet 1 0 : Alfanumeeriset näppäimet tietojen syöttöä varten. 9

14 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR 200 Näppäin ESC : Tallennuksen voi häiriötilanteen sattuessa keskeyttää painamalla ESC-näppäintä. Painamalla tätä näppäintä voit myös palata edelliselle sivulle. Nuolinäppäimet ja : Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle hitsaustyön esivalmistelutoimenpiteiden aikana. Tallennusnäppäin (enter) : Kaikki laitteeseen syötetyt tiedot vahvistetaan painamalla tallennusnäppäintä. Myös näytön taustavalaistus kytketään päälle painamalla tallennusnäppäintä (kun taustavalaistus ei ole päällä). 5. Laitteen käynnistys- ja sammutusnäppäimet Laite käynnistetään painamalla ON-näppäintä ( I ) ja sammutetaan painamalla OFF-näppäintä (O). 6. Nuolinäppäimet Ylös & Alas Näppäimet ja : Painamalla näitä näppäimiä voit liikkua ylösja alaspäin laitteen eri valikoissa, kuten esim. hitsausparametrivalikossa hitsaustyön esivalmistelun aikana. 7. LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo: Palaa kun laite on kytketty sähköverkkoon ja vilkkuu kun WR 200 laite toimii sisäisen akkunsa varassa Hitsaustapahtumaa kuvaava käyrä 9 10 Hitsaustapahtuman kulku kuvataan graafisesti suojakannen sisäpuolelle kiinnnitetyn käyrän avulla (9). 10

15 Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus Suojakannen sisäpuolella (edellä mainitun käyrän alla) sijaitsee myös tarra, johon on kerätty vaarallisista työkohteista ja vaiheista varoittavat varoitustekstit (kts. kuva 10). 11

16 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR Ohjausyksikön liitännät Ohjausyksikön alaosan oikeanpuoleisella ulkosivulla sijaitsevat seuraavat liitännät: Tiedonsiirtoliitin (paine) (11) Kuumentimen liitin (12) Virtajohdon liitin (13) Johdot Laitteen mukana toimitetaan seuraavat kolme vakiojohtoa: Verkkojohto (2,70 m)(14) Tiedonsiirtojohto (paine)(1,30 m)(15) Kuumentimen johto (1,30 m)(16) Laukku kaapeleiden säilytystä varten

17 Operating instructions WR Laitteen kokoaminen ja sen liitännät 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Ennen tallennusyksikön käynnistämistä ja käyttöönottoa on huolehdittava siitä, että seuraavat liitäntätyöt suoritetaan oikein ja huolellisesti. Varoitus 6.1 Sähköliitäntä Verkkojohto yhdistetään WR 200-tallennusyksikön liitäntärasiaan (3). Verkkojohdon pistoke yhdistetään sähköpistorasiaan. Huomioi kaikki verkkojännitteeseen liittyvät määräykset. Huolehdi siitä, ettei verkkojohtoon tai sähköpistokkeeseen missään vaiheessa käytön aikana vahingossa pääse roiskumaan vettä. Varmista, että maadoitusjohto on kiinnitetty oikein ja että maadoitus toimii asianmukaisesti. Mikäli tallennusyksikkö on sähköverkon sijaan liitetty sähkögeneraattoriin on huolellisesti varmistettava, että kyseisen generaattorin ulostulovirran jännite ja taajuus ovat WR 200 tallennusyksikön sallimien toleranssien sisällä (kts. luku 10: Tekniset tiedot). Suuret ja äkilliset syöttöjännitteen vaihtelut vaikuttavat (kuten muidenkin sähkölaitteiden kohdalla) haitallisesti WR 200 tallennusyksikön toimintaan. Jännitteenvaihtelut eivät ainoastaan vaikuta haitallisesti hitsaustuloksen laatuun, sillä ne saattavat myös pahoin vahingoittaa tallennusyksikköä. Tallennusyksikkö WR 200 toimii keskeytyksettä, vaikka syöttöjännite putoaa. Hitsausliitoksen laadusta ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole minkäänlaisia takeita. 6.2 Tiedonsiirtoliitäntä/kuumentimen liitäntä Tiedonsiirtojohto kiinnitetään WR 200-laitteen tiedonsiirtoliitännän (1) ja hydrauliikkayksikön tiedonsiirtoliitännän väliin. Kuumentimen johto kiinnitetään WR 200-laitteen kuumenninliitännän (2) ja vastaavan GF-hydrauliikkayksikön kuumenninliitännän väliin. KL-hydrauliikkayksikössä kyseinen liitäntä sijaitsee vastaavasti sähkökeskuksessa tai kaukoohjauslaitteessa. 13

18 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Operating instructions WR 200 Tallennusyksikkö WR 200 kykenee tunnistamaan siihen liitetyn kuumentimen ja tiedonsiirtojohdon. Jos johdoissa tai liitännöissä on vikaa, hitsaustapahtuman aikana tapahtuva tiedonsiirto on estetty ja laitteen sisäinen tarkistusjärjestelmä näyttää käyttäjälle virheilmoituksen. Jos edellämainittua kahta johtoa ei ole yhdistetty tallennusyksikköön WR 200, voit kuitenkin käyttää valikkoja ohjelmointi ja tulostus. Esimerkki hitsauskoneen ja tallennusyksikön yhdistämisestä (malli TM versio TOP): 14

19 Operating instructions WR Käyttö 7 Käyttö 7.1 Katsaus KÄYNNISTYS Päävalikko Hitsaustapahtum a Ohjelmointivalikk o Tulostusval ikko Parametrien valinta Osoittaa oikeaa näppäintä Esivalmist elu -näppäin Hitsau s 7.2 Käynnistys Tallennusyksikkö WR 200 yhdistetään virransyöttöön (kts. luku 6). WR 200 laite on varustettu ladattavalla akkuparistolla, joten sitä voidaan käyttää ilman virtalähdettä enintään 10 tunnin ajan. Tallennusyksikön toiminta-aika akkukäytössä riippuu kuitenkin täysin siitä, mikä akkuparistojen lataustaso on syöttövirran katketessa. WR 200-laitteen akkuparistot latautuvat aina, kun laite on sähköverkkoon yhdistettynä (myös silloin, kun laite on sammutettu). 15

20 7 Käyttö Operating instructions WR Päävalikko Tallennusyksikkö käynnistetään painamalla näppäintä I. Näytön valaistus syttyy ja näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan seuraava viesti: Kuva 1 Käyttöjärjestelmän versio, laitteen sarjanumero sekä edellinen päivityspäivämäärä näkyvät hetken tallennusyksikön näytössä (esimerkkitapauksessa käyttöjärjestelmän versio: v.2.03, laitteen sarjano: 1234 ja päivityspäivämäärä: 09/09/2005). Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy seuraava päävalikko: Kuva 2 Päävalikosta selviää valittu puskuhitsauskone, hitsauskoneen sarjanumero, akkupariston lataustaso sekä kolmen alivalikon otsikot. Näihin alivalikkoihin siirrytään painamalla niitä vastaavia numeronäppäimiä 1, 2 tai 3. 1= HITSAUSTAPAHTUMA: Edetään hitsaustapahtumaan (kts. luku 7.5). 2= OHJELMOINTIVALIKKO: Siirrytään laitteen ohjelmointivalikkoon (kts. luku 7.4) 3= TULOSTUSVALIKKO: Siirrytään tulostusvalikkoon (kts. luku 7.6) 16

21 Operating instructions WR Käyttö 7.4 Ohjelmointivalikko Ohjelmointivalikon kautta käyttäjä voi suorittaa tallennuslaitteen eri toimintojen ja lähtötietojen konfiguroinnin. Käyttäjän ohjelmoitavissa olevat toiminnot ovat tässä tapauksessa esimerkiksi seuraavat: Hitsaustyötä koskevat tiedot Hitsauskoneen tyyppi (kone, johon tallennusyksikkö WR 200 on yhdistetty) Käyttökieli Kuumentimen kalibrointi Päivämäärä ja kellonaika Tallennusyksikön versio 4 yleistä ohjetta, joita käytetään tarkistuslistoina hitsaustapahtuman tarkastuksen yhteydessä GPS-paikannuksen tuki Päävalikosta siirrytään ohjelmointivalikkoon painamalla numeronäppäintä 2. Kuva 3 17

22 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Ohjelmointivalikko tarjoaa kahdeksan eri alivalikkoa käyttäjän käyttöön. Näihin alivalikoihin siirrytään painamalla niitä vastaavia numeronäppäimiä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tai 8. Painamalla näppäintä ESC palataan takaisin päävalikkoon (kuva 2) Hitsaustyötä koskevat tiedot Tämä toiminto käynnistetään painamalla näppäintä 1 ja sen avulla laitteeseen syötetään käyttäjän käyttäjäkoodi (tai nimi), työkohteen tunnistekoodi (tai sijainti) sekä työkohteen sopimusnumero (tilausnumero). Tiedot syötetään laitteeseen sen alfanumeerisen näppäimistön avulla (kuva 4). Kuva 4 Tiedot syötetään laitteeseen käyttäen vastaavaa menetelmää kuin kirjoittaessa matkapuhelimella tekstiviestiä. Haluttu alfanumeerinen merkki valitaan painamalla valittua näppäintä yhden tai useamman kerran. Kursoria siirretään vaakasuuntaan painamalla nuolinäppäimiä tai. Yksittäinen merkki poistetaan siirtämällä kursori sen kohdalle, jonka jälkeen painetaan näppäintä 0 aina välilyöntiin asti. Syötetty tieto vahvistetaan ja tallennetaan painamalla näppäintä, näytössä näkyvästä ikkunasta palataan puolestaan takaisin ohjelmointivalikkoon (kuva 3) painamalla näppäintä ESC. Huomioitava Tiedonsyöttöä varten käytettävissäsi on 10 merkkiä pitkä tiedonsyöttökenttä. Laitteeseen syötetyt hitsaustyötä koskevat tiedot ovat voimassa, kunnes kyseiset tiedot joko muutetaan tai poistetaan. Nämä tiedot rekisteröidään myös kunkin hitsaustyön hitsauspöytäkirjaan Laitteen asetukset Asetusvalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 2. Asetusvalikon avaamiseen ei tarvita salasanaa. Tätä toimintoa tarvitaan, jotta tallennusyksikön WR 200 asetukset saadaan vastaamaan siihen liitettyä puskuhitsauskonetta. Tallennusyksikköön on tehtaalla ohjelmoitu valmiiksi määrättyä puskuhitsauskonetta vastaavat asetukset. Kuva 5 18

23 Operating instructions WR Käyttö Etene seuraavasti, jos haluat muuttaa valintaa: Valitse oikea puskuhitsauskone painamalla näppäintä tai ja vahvista valinta painamalla näppäintä : Kursori siirtyy sarjanumeron kohdalle. Painamalla alfanumeerisiä näppäimiä yhden tai useamman kerran voit syöttää tallennuslaitteeseen hitsauskoneen oikean sarjanumeron. Hitsauskoneen sarjanumeroa varten varattu kenttä on 9 merkkiä pitkä. Kenttään syötetty sarjanumero vahvistetaan painamalla näppäintä. Huomioitava Ohje Konfigurointivalikon voi suojata salasanan avulla. Jos salasanaa ei ole valittu (konfigurointivalikkoon pääsee vapaasti käsiksi), salasanakenttään tulee syöttää seuraavat merkit: (tehdasasetus). Konfigurointivalikon salasana valitaan ja syötetään alfanumeerisia näppäimiä painamalla, kuten on kuvattu luvussa Syötetty salasana vahvistetaan ja tallennetaan painamalla näppäintä. Tämän jälkeen konfigurointivalikko on suojattu edellä valitun salasanan avulla! Näytössä näkyvästä ikkunasta palataan takaisin päävalikkoon (kuva 3) painamalla näppäintä ESC Kieli Tämän valikon kautta valitaan kieli, jolla tekstit näkyvät WR 200 tallennusyksikön näytössä (15 eri kielivaihtoehtoa). Kielivalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 3. Kursori siirretään tämän jälkeen halutun kielen kohdalle painamalla näppäintä tai. Kuva 6 Valinta vahvistetaan (ja toiminto päätetään) painamalla näppäintä ESC Kalibrointi Tämän toiminnon avulla korjataan kuumentimen lämpötilan virhenäyttämä (offset). Huomioitava Kuumentimen offset on jo tehtaalla valmiiksi kalibroitu määrätyn hitsauskoneen ominaisuuksien mukaan. Jos WR200-tallennusyksikkö GF-huolto- 19

24 7 Käyttö Operating instructions WR 200 keskuksen toimesta sovitetaan yhteen jonkin toisen puskuhitsauskoneen kanssa, kuumentimen offset on ehdottomasti kalibroitava uudelleen! Kalibrointivalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 4. Kuva 7 Kuumentimen lämpötilan virhenäyttämän kalibrointi on suoritettava, jotta kuumentimen todellinen lämpötila ja puskuhitsauskoneen lämpötilan säätö vastaisivat toisiaan. Kalibrointia suoritettaessa lämpötilan säätö asetetaan tasolle 210 C. Seuraa puskuhitsauskoneen käyttöohjekirjassa kuvattuja kalibrointiohjeita. Offset-arvoa korjataan painamalla näppäintä tai. Offset-arvoa on muutettava, jos kuumentimen pinnasta mitattu lämpötila (käytä kalibroitua lämpömittaria) poikkeaa WR 200 tallennuslaitteen näytössä näkyvästä OIKEASTA lämpötilasta. Näytössä näkyvää lämpötilan lukemaa T ( C) MUUTETAAN painamalla näppäintä tai niin, että se vastaa täysin kuumentimen pinnasta mitattua lämpötilaa. Esimerkkitapauksessa kuumentimesta mitattu lämpötila on 210 C, kun koneen osoittama TODELLINEN lämpötila T( C) on 212 C. Offset-arvon tulee tässä tapauksessa olla +2 C (kuva 7). Kuumentimen pinnasta mitattu lämpötila on tämän jälkeen täsmälleen sama kuin tallennuslaitteen näytössä näkyvä lämpötila. Kalibrointitoimenpide on suoritettava seuraavissa tilanteissa: Kun WR 200-tallennusyksikkö yhdistetään puskuhitsauskoneeseen ensimmäistä kertaa Joka kerta kun käyttäjä yhdistää tallennusyksikön toiseen hitsauskoneeseen Yleensä 200 hitsaustapahtuman välein; 20

25 Operating instructions WR Käyttö Päivämäärä / Kellonaika Tämän toiminnon avulla muutetaan päivämäärän ja kellonajan asetuksia. Päivämäärän / kellonajan asetuksiin siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 5. Kuva 8 Kursori siirtyy järjestyksessä minuuteista" tunteihin, päivään, kuukauteen ja vuoteen (kuva 8). Jokaista parametria muutetaan erikseen laitteen alfanumeerisen näppäimistön avulla, jonka jälkeen korjattu arvo vahvistetaan painamalla näppäintä. Korjatut tiedot tallennetaan lopulta laitteen muistiin painamalla näppäintä "ESC". Tietoihin voidaan myös tehdä pieniä muutoksia painamalla näppäimiä ja Ohjelmaversio / Päivitys Tämän toiminnon käyttö on estetty muilta kuin valtuutetun Georg Fischer huoltokeskuksen edustajilta Käyttäjäkohtaiset hitsausohjelmat WR 200 tallennusyksikkö tukee DVS-, ISO-, WIS- ja UNI-hitsausstandardeja. Käyttäjä voi tämän lisäksi syöttää laitteeseen 4 erilaista muokattua hitsausohjelmaa. Nämä hitsausohjelmat pysyvät laitteen muistissa mahdollisista laitepäivityksistä huolimatta ja ne voidaan koska tahansa yksitellen muuttaa tai poistaa. Käyttäjäkohtaisen hitsausohjelman konfigurointitoimintoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 8. 21

26 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Seuraavaksi laitteeseen syötetään hitsausohjelmaa kuvaava nimi, joka vahvistetaan painamalla näppäintä. Jos on kyse uudesta hitsausohjelmasta ja muistissa riittävästi tilaa ohjelman tallentamiseen, WR 200 opastaa käyttäjää ohjelman syöttämisessä (kts. kuva alla). Hitsausohjelmaan syötetään hitsaustapahtuman referensseinä käytettävät numeroarvot järjestyksessä lämpötila, paineet, kestoajat. 22

27 Operating instructions WR Käyttö Jos on kyse jo laitteen muistiin tallennetusta hitsausohjelmasta, käyttäjältä kysytään muutetaanko olemassa olevaa ohjelmaa vai poistetaanko se kokonaan. Jos käyttäjä haluaa tallentaa täysin uuden hitsausohjelman laitteen muistiin (mutta vapaata muistilaa ei ole käytettävissä), laite kehoittaa käyttäjää poistamaan jonkin vanhoista hitsausohjelmista. 23

28 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Hitsausohjelman nimi voi olla enintään 12 merkkiä pitkä. Nimeen tulee sisältyä ainakin putkien valmistaja ja materiaali. Käyttäjä voi hitsausohjelmia syöttäessään ohittaa toiminnon F6 (ajan asetukset nollataan). Kun käyttäjä on täyttänyt kaikki tietokentät, WR200 kehottaa käyttäjää viimein tallentamaan hitsausohjelman. Jos käyttäjä vastaa kyllä, hitsausohjelma tallennetaan laitteen muistiin. Hitsausohjelma näkyy tämän jälkeen eri standardien/materiaalien luettelossa. Jos käyttäjä sen sijaan vastaa ei, syötetty ohjelma poistetaan GPS-koordinaatit Käyttäjä voi itse määrittää miten laitteen mittaamia GPS-koordinaatteja käsitellään. GPS-paikannustietojen konfigurointitoimintoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 7. Tallennusyksikkö WR 200 saattaa mahdollistaa hitsauspaikan koordinaattien rekisteröinnin laite voi olla varustettu GPS-vastaanottajalla). Koordinaatit rekisteröidään tällöin vaihtoehtoisesti joko automaattisesti tai käsin. Jos parametrin asetus on NONE, GPS-koordinaattien mittaus ohitetaan. Jos käyttäjä haluaa hitsaustapahtuman päätteeksi syöttää koordinaatit laitteeseen käsin (asetuksena MANUAL), laite pyytää käyttäjää syöttämään erillisellä paikannuslaitteella todetut koordinaatit näppäimistön kautta. Jos asetus on AUTOMATIC ja laite on varustettu sisäänrakennetulla GPS-paikannuslaitteella, koordinaatit tallennetaan hitsauspöytäkirjaan jokaista erillistä hitsaustapahtumaa aloitettaessa. 7.5 Hitsaustapahtuman kuvaus Hitsaustapahtuma voidaan jakaa kolmeen erilliseen osaan: Hitsausparametrien valinta Hitsaustyön esivalmistelu Hitsaus 24

29 Operating instructions WR Käyttö Hitsausparametrien valinta Parametrien valinta Materiaaliva linta Mittojen valinta SDR-luvun valinta Tiedot OK? Esivalmist elu or button ESC Back to Main menù Hitsausparametrien valintaan siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 1. Kuva 9 Ensimmäiseksi valittava parametri on MATERIAALI. Materiaaliparametrit perustuvat sovellettaviin standardeihin ja putkimateriaalin ominaisuuksiin (kts. luku 9.1 Materiaalit ja sovelletut standardit). Huomioitava 25

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE KUMPPANINA PARAS 27042015 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 1 1.1 Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet 1 1.2 Tulipalon tai räjähdyksen vaara 1 1.3 Sähköiskun vaara 1 1.4 Palovammojen vaara 1 1.5

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro TIS-Compact...4 Pakkauksen sisältö...4

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Luurin yleiskuva. Ohje: Kuvassa oleva luuri on tekstiviestitoimintoa tukevassa tukiasemassa

Luurin yleiskuva. Ohje: Kuvassa oleva luuri on tekstiviestitoimintoa tukevassa tukiasemassa Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Lisätiedot