Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö"

Transkriptio

1 Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

2 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin kopiointi tai monistus (tulostus, valokopiointi, mikrofilmaus tai elektroninen muokkaus) ilman oikeudenhaltijan Georg Fischer Piping Systems Ltd:n kirjallista lupaa on kielletty.

3 Käyttöohje WR 200 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sivu 1 Yleistä Varoitukset Muut symbolit ja merkinnät 1 2 Turvallisuusohjeet Asianmukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn yhteydessä Laitteen käytöstä poistaminen 4 3 Yleistä Esittely Käyttöalue Tekijänoikeudet 5 4 Termit ja niiden määritykset Hitsaustapahtuma Materiaalien parametrit Hitsausparametrit Yksittäisen hitsaustapahtuman pöytäkirja Kaikkien hitsaustapahtumien pöytäkirjat Nimellistietojen tulostus 7 5 Tallennusyksikön kuvaus Yleistä Tallennusyksikön kuvaus Ohjaustaulu Hitsaustapahtumaa kuvaava käyrä Ohjausyksikön liitännät Johdot 12 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Sähköliitäntä Tiedonsiirtoliitäntä / kuumentimen liitäntä 13 7 Käyttö Katsaus Käynnistys Päävalikko Ohjelmointivalikko Hitsaustyötä koskevat tiedot Laitteen asetukset Kieli Kalibrointi Päivämäärä / Kellonaika Ohjelmaversio / Päivitys Käyttäjäkohtaiset hitsausohjelmat GPS-koordinaatit Hitsaustapahtuman kuvaus 24 I

4 Sisällysluettelo Operating instructions WR Hitsausparametrien valinta Hitsaustapahtumaa edeltävät esivalmistelutoimenpiteet Hitsaus Muistin hallinta Tulostusvalikko Ohjearvojen/hitsausparametrien tulostus Yksittäisen hitsauspöytäkirjan tulostus Kaikkien hitsauspöytäkirjojen tulostus Kaikkien hitsauspöytäkirjojen poisto Kaikkien hitsauspöytäkirjojen kopiointi CSV-tiedoston selaus 47 8 Hälytykset ja virheilmoitukset Ympäristön lämpötila ei sallitulla alueella Virhe tiedonsiirtojohdon liitännöissä Virhe kuumenninyksikön johdon liitännöissä Virhe koneen toiminnassa hitsaustapahtuman aikana Virhe kuumentimen lämpötilassa 51 9 Tekniset tiedot Materiaalit ja sovellettavat standardit Huolto ja kunnossapito Laitteen puhdistus Määräajoin suoritettavat huoltotoimenpiteet Laitteen huolto Asiakaspalvelu Onnettomuuksien ehkäisy - Turvallisuusmääräykset 57 II

5 Operating instructions WR Yleistä 1 Yleistä Alla luetellaan tässä käyttöohjekirjassa käytetyt varoitusmerkit ja symbolit sekä niiden merkitykset. Tämän luettelon avulla opit nopeasti käyttöohjekirjan rakenteen ja samalla sen, miten laitetta käytetään turvallisesti. Lue seuraavat ohjeet hyvin huolellisesti ennen kuin aloitat tallennuslaitteen käytön. 1.1 Varoitukset Alla kuvattujen varoitusten avulla tässä ohjekirjassa osoitetaan niitä tilanteita, jotka saattavat johtaa laitetta käyttävän henkilön loukkaantumiseen ja tallennusyksikön tai hitsauskoneen vaurioitumiseen. Symboli Vaara Varoitus Varoitus Merkitys Välitön vaara! Laiminlyönnit saattavat johtaa kuolemaan tai hyvin vakaviin henkilövahinkoihin. Mahdollinen vaara! Laiminlyönnit saattavat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Vaaratilanne! Laiminlyönnit saattavat johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin. 1.2 Muut symbolit ja huomiot Symboli Huomioitava Merkitys Huomioitava: Tärkeä varoitus! Tämän huomion kohdalla kuvattu toimenpide ja/tai tapahtuma edellyttää käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Tämän varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa virheisiin laitteen toiminnassa. Suositus Huomioitava: Ohje/hyödyllisiä tietoja! Tämän huomion kohdalla kuvattu toimenpide ja/tai tapahtuma edellyttää käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Tämän varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa virheisiin tallennusyksikön toiminnassa tai ongelmiin tallennusyksikön käytössä. 1

6 2 Turvallisuusohjeet Operating instructions WR Turvallisuusohjeet Varoitus Tallennusyksikkö WR 200 (josta jatkossa käytetään nimitystä WR 200) on suunniteltu viimeisten teknologiastandardien mukaiseksi. Jos laitetta käytetään johonkin toiseen kuin tässä käyttöohjekirjassa kuvattuun käyttötarkoitukseen, seurauksena voi olla käyttäjän tai jonkin toisen henkilön loukkaantuminen. Seurauksena voi myös olla tallennusyksikön tai sen varusteiden vaurioituminen. Jokaisen WR 200 tallennusyksikön kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan jäsenen tulee lukea tämä käyttöohjekirja kokonaisuudessaan riippumatta siitä, osallistuuko hän laitteen kokoamiseen, purkamiseen, uudelleenkokoamiseen, käyttöön, kunnossapitoon tai huoltoon (tarkastus, kunnossapito, korjaus). Kyseisen henkilön tulee täysin ymmärtää ja sisäistää kaikki käyttöohjekirjan ohjeet, etenkin lukuun 2 sisältyvät turvallisuusohjeet. On suositeltavaa, että jokainen henkilökunnan jäsen vahvistaa tämän kirjallisesti. Ota huomioon seuraavat seikat: Laitteen käyttö on sallittua vain silloin, kun se on täysin ehjä ja käyttökuntoinen. Käyttäjän tulee aina tarkoin seurata kaikkia turvallisuusohjeita. Kaikki laitteeseen liittyvät dokumentit (ohjekirjat jne.) on säilytettävä aivan laitteen välittömässä läheisyydessä. 2.1 Asianmukainen käyttö WR 200 tallennusyksikköä ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin liitettynä kenttäsovelluksiin tarkoitettuihin, hydraulisesti toimiviin Georg Fischer puskuhitsauskoneisiin. Varoitus 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet Käytä ainoastaan alkuperäisiä Georg Fischer Omicron-varaosia ja -varusteita. Tarkasta WR 200 -laite päivittäin näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta. Havaitut vauriot on korjattava heti. Laitteen sähköjärjestelmään kuuluvien osien korjaaminen on jätettävä erikoistuneen huoltoasentajan suoritettavaksi. Varoitus Pidä huolta siitä, että laitteen virtajohtoon pääsee aina esteettä käsiksi. Näin johdon saa helposti irrotettua hätätilanteen sattuessa. 2

7 Operating instructions WR Turvallisuusohjeet Pitämällä laitekotelon suljettuna varmistat sen, että laite täyttää IP65 suojausluokan asettamat vaatimukset. Pidä myös huolta siitä, että laitteeseen ei pääse kosteutta (esim. sadevettä) tulostimen tai ohjaustaulun kautta. 3

8 2 Turvallisuusohjeet Operating instructions WR Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn yhteydessä Huolehdi omalta osaltasi työpaikan turvallisuudesta. Varoitus Ilmoita välittömästi laitteen käytöstä vastuussa olevalle henkilölle, jos laitteen toiminnassa ilmenee jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Kiinnitä työskentelyn lomassa aina huomiota työturvallisuuteen. Jotta henkilökohtainen turvallisuutesi olisi paras mahdollinen ja WR 200 laitteen käyttö turvallista ja optimaalista, laite ja siihen kuuluvat osat on koottava käyttökuntoon ammattitaitoisesti ja ohjeiden mukaan. Älä kiinnitä tai irrota laitteen johtoja kääntämättä laitteen sähkökatkaisijaa asentoon Laitteen käytöstä poistaminen Laitteen sähkö- ja elektroniikkaosat on asianmukaisesti toimitettava sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräilypisteeseen kierrätystä varten. Huom: Ota huomioon kaikki kansalliset määräykset, standardit ja ohjeet. Alla kuvatun symbolin avulla osoitetaan niitä sähkö- ja elektroniikkaosia, jotka WEEE-direktiivin mukaan tulee toimittaa kierrätettäviksi (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment). 4

9 Operating instructions WR Yleistä 3 Yleistä 3.1 Esittely Varoitus Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka vastaavat WR 200 tallennusyksikön käytöstä ja kunnossapidosta. Oletamme ja edellytämme, että kyseiset henkilöt lukevat tämän käyttöohjekirjan ja omaksuvat sen sisällön kaikilta osin. Ainoastaan tähän käyttöohjekirjaan sisältyvien tietojen avulla voit ennalta estää vikojen syntymisen WR 200-laitteeseen. Samalla varmistat myös, että laitteen käyttö sujuu ongelmitta. Siksi on hyvin tärkeää, että kaikki vastuulliset henkilöt ovat huolellisesti perehtyneet tähän käyttöohjekirjaan. Suosittelemme, että luet tämän käyttöohjekirjan huolellisesti ennen kuin laite otetaan käyttöön. Emme vastaa vaurioista tai vahingoista jotka aiheutuvat siitä, että käyttöohjekirjan ohjeita ei ole seurattu. Jos kaikesta huolimatta kohtaat ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Georg Fischer -edustajaan. Pidätämme oikeuden suorittaa teknisiä muutoksia, joiden avulla parannetaan WR 200 laitteen ominaisuuksia. Siksi laite saattaa joiltakin osin poiketa käyttöohjekirjan kuvissa ja tiedoissa esiintyvästä laitteesta. 3.2 Käyttöalue WR 200 on suunniteltu vain ja ainoastaan kenttäolosuhteissa käytettäväksi yhdessä hydraulisesti ohjattujen Georg Fischer puskuhitsauskoneiden kanssa (putkien halkaisija max mm). Kaikki muunlainen käyttö on kiellettyä. Valmistajaa ei voi asettaa vastuuseen vaurioista, jotka syntyvät luvattoman käytön seurauksena: Käyttäjä kantaa tässä tapauksessa kokonaan vastuun. 3.3 Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjekirjan tekijänoikeuksien haltija on Georg Fischer Omicron S.r.l.. Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu laitteen kokoamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta vastaavan henkilökunnan käyttöön. Käyttöohjekirjaa tai sen osia ei saa kopioida tai jakaa eteenpäin, käyttää luvattomasti kilpailutarkoituksiin tai luovuttaa edelleen muille. Georg Fischer Omicron S.r.l Via E. Fermi, 12 I Caselle di Selvazzano Padova (Italia) Puhelin Telefax

10 4 Termit ja niiden määritykset Operating instructions WR Termit ja niiden määritykset 4.1 Hitsaustapahtuma Termillä hitsaustapahtuma kuvataan kaikkia niitä työvaiheita, joita tarvitaan puskuhitsaussauman aikaansaamiseksi. Näihin työvaiheisiin kuuluvat tässä tapauksessa esivalmistelutoimenpiteet (esim. putken työstö, työstökitkan mittaus, putken kohdistuksen tarkastus, putken liukuman tarkastus) ja hitsaustoimenpiteet, jotka esitetään kaavamaisesti erityisessä aika/painekaaviossa (kts. luku 5.2.2) : Tasaus ja hitsipalkeen muodostus (P1, T1) Kuumennusvaihe (P2, T2) Uudelleenasetusvaihe (T3) (kuumentimen poisto) Paineenkehitysvaihe (P4, T4) Jäähdytysvaihe 1 (P5, T5) Jäähdytysvaihe 2 (P6, T6) (riippuen valitusta hitsausstandardista) 4.2 Materiaalien parametrit Näiden parametrien avulla määritellään hitsattavien putkien tai liitoskappaleiden valmistusmateriaalit: Putken halkaisija: d (mm) SDR-parametri: Putken halkaisijan ja seinämävahvuuden välinen suhde (suhdeluku, jolla ei ole mittayksikköä) Materiaali ja sovellettavat hitsausstandardit 4.3 Hitsausparametrit Tällä termillä tarkoitetaan hitsaustapahtuman aikana sovellettavia (valitun hitsausstandardin mukaisia), kyseessä olevan materiaalin hitsaukseen tarkoitettuja parametreja. Näissä parametreissä määritellään kaikki määrätyn hitsaustyön suorittamiseen tarvittavat muuttujat ja ne toimivat sellaisinaan yksittäisen hitsauspöytäkirjan oletusarvoina. 6

11 Operating instructions WR Termit ja niiden määritykset 4.4 Yksittäisen hitsaustapahtuman hitsauspöytäkirja Tällä termillä tarkoitetaan pöytäkirjaa, joka koostuu yhden hitsaussauman suorittamista kuvaavista numerotiedoista. Näihin tietoihin kuuluvat materiaalikohtaiset parametrit, hitsaustietojen referenssiarvot (ohjearvot) sekä hitsaustyön aikana todetut, toteutuneet arvot (kts. myös luku 7.6.2). Tämän yksittäisen hitsaustapahtuman hitsauspöytäkirja voidaan tulostaa laitteeseen sisäänrakennetun nauhakirjoittimen avulla, sekä myös tallentaa laiteen muistiin myöhempää käyttöä varten. Muistiin tallennettu pöytäkirja toimii tarpeen vaatiessa todistuksena siitä, että hitsaustyö on suoritettu asianmukaisesti. Pöytäkirjaa tarkastelemalla voidaan yksiselitteisesti todeta, että hitsaustyö on suoritettu asianmukaisesti (eli referenssiparametrien sallimien toleranssien puitteissa). 4.5 Kaikkien hitsaustapahtumien hitsauspöytäkirjat Tällä termillä tarkoitetaan raporttia, joka kattaa kaikki laitteen muistiin tallennetut hitsauspöytäkirjat (kts. myös luku 7.6.3). Kaikkien hitsaustapahtumien hitsauspöytäkirjat voidaan myös tallentaa ulkoiselle USB-muistitikulle tekstimuodossa. 4.6 Nimellistietojen tulostus Nimellistietojen tulostus onnistuu ainoastaan laitteeseen kuuluvan nauhatulostimen avulla. Tulosteesta selviävät aina myös kyseessä olevan hitsaustapahtuman ohjearvoina toimineet referenssiarvot (kts. myös luku 7.6.1). 7

12 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus 5.1 Yleistä WR 200 tallennuslaitetta voidaan käyttää yhdessä Georg Fischer Omicronin valmistamien, hydraulisesti ohjattujen puskuhitsauskoneiden kanssa (lukuun ottamatta TM-sarjan ECO versioita). Laite luo automaattisesti hitsauspöytäkirjan jokaisen hitsaustapahtuman jälkeen. Käyttäjä päättää tämän jälkeen vapaasti siitä, tallennetaanko hitsauspöytäkirja laitteen muistiin ja tulostetaanko yksittäinen hitsauspöytäkirja vai raportti kaikista hitsauspöytäkirjoista. Laite rekisteröi tämän lisäksi koko hitsaustapahtuman, jolloin sen voi koska tahansa ottaa tarkasteluun. Laitteen sisäisessä muistissa on tilaa 250 hitsaustapahtuman tallennusta varten. Laite opastaa käyttäjää jokaisen esivalmistelutoimenpiteen ja hitsaustapahtuman työvaiheen läpi. WR 200 -tallennuslaite ohjaa hitsaustapahtumaa hyvin tarkoin voimassa olevien kansallisten (esim. DVS, WIS tai UNI) ja kansainvälisten (ISO) standardien mukaisesti. 5.2 Tallennusyksikön kuvaus WR 200 tallennusyksikkö koostuu seuraavista osista: Ohjaustaulu Hitsaustapahtuman etenemistä kuvaava käyrä Ohjausyksikön liitännät Kaapelit 8

13 Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus Ohjaustaulu Ohjaustaulun muovisen suojakannen alle on keskitetty kaikki laitteen ohjaamiseen tarvittavat osat (näyttö, näppäimistö, liitännät). KUVAUS: Tulostin Sisäänrakennettu nauhakirjoitin yksittäisen hitsauspöytäkirjan tulostamista varten. 2. USB-portti USB A-tyyppinen tiedonsiirtoportti mahdollistaa sekä hitsauspöytäkirjojen lataamisen pc-tietokoneeseen että laitteen käyttöjärjestelmän päivittämisen. 3. Näyttö Mahdollistaa käyttäjän opastamisen ja tietojen esittämisen (graafinen LCD-näyttö 10 x 20 merkkiä). 4. Näppäimistö Näppäimistön kautta laitteeseen syötetään ensin kaikki työn edellyttämät tiedot (käyttäjä, työnumero, muistin hallinta, huoltoväli, kielen valinta), jonka jälkeen valitaan oikeat hitsausparametrit. Numeronäppäimet 1 0 : Alfanumeeriset näppäimet tietojen syöttöä varten. 9

14 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR 200 Näppäin ESC : Tallennuksen voi häiriötilanteen sattuessa keskeyttää painamalla ESC-näppäintä. Painamalla tätä näppäintä voit myös palata edelliselle sivulle. Nuolinäppäimet ja : Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle hitsaustyön esivalmistelutoimenpiteiden aikana. Tallennusnäppäin (enter) : Kaikki laitteeseen syötetyt tiedot vahvistetaan painamalla tallennusnäppäintä. Myös näytön taustavalaistus kytketään päälle painamalla tallennusnäppäintä (kun taustavalaistus ei ole päällä). 5. Laitteen käynnistys- ja sammutusnäppäimet Laite käynnistetään painamalla ON-näppäintä ( I ) ja sammutetaan painamalla OFF-näppäintä (O). 6. Nuolinäppäimet Ylös & Alas Näppäimet ja : Painamalla näitä näppäimiä voit liikkua ylösja alaspäin laitteen eri valikoissa, kuten esim. hitsausparametrivalikossa hitsaustyön esivalmistelun aikana. 7. LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo: Palaa kun laite on kytketty sähköverkkoon ja vilkkuu kun WR 200 laite toimii sisäisen akkunsa varassa Hitsaustapahtumaa kuvaava käyrä 9 10 Hitsaustapahtuman kulku kuvataan graafisesti suojakannen sisäpuolelle kiinnnitetyn käyrän avulla (9). 10

15 Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus Suojakannen sisäpuolella (edellä mainitun käyrän alla) sijaitsee myös tarra, johon on kerätty vaarallisista työkohteista ja vaiheista varoittavat varoitustekstit (kts. kuva 10). 11

16 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR Ohjausyksikön liitännät Ohjausyksikön alaosan oikeanpuoleisella ulkosivulla sijaitsevat seuraavat liitännät: Tiedonsiirtoliitin (paine) (11) Kuumentimen liitin (12) Virtajohdon liitin (13) Johdot Laitteen mukana toimitetaan seuraavat kolme vakiojohtoa: Verkkojohto (2,70 m)(14) Tiedonsiirtojohto (paine)(1,30 m)(15) Kuumentimen johto (1,30 m)(16) Laukku kaapeleiden säilytystä varten

17 Operating instructions WR Laitteen kokoaminen ja sen liitännät 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Ennen tallennusyksikön käynnistämistä ja käyttöönottoa on huolehdittava siitä, että seuraavat liitäntätyöt suoritetaan oikein ja huolellisesti. Varoitus 6.1 Sähköliitäntä Verkkojohto yhdistetään WR 200-tallennusyksikön liitäntärasiaan (3). Verkkojohdon pistoke yhdistetään sähköpistorasiaan. Huomioi kaikki verkkojännitteeseen liittyvät määräykset. Huolehdi siitä, ettei verkkojohtoon tai sähköpistokkeeseen missään vaiheessa käytön aikana vahingossa pääse roiskumaan vettä. Varmista, että maadoitusjohto on kiinnitetty oikein ja että maadoitus toimii asianmukaisesti. Mikäli tallennusyksikkö on sähköverkon sijaan liitetty sähkögeneraattoriin on huolellisesti varmistettava, että kyseisen generaattorin ulostulovirran jännite ja taajuus ovat WR 200 tallennusyksikön sallimien toleranssien sisällä (kts. luku 10: Tekniset tiedot). Suuret ja äkilliset syöttöjännitteen vaihtelut vaikuttavat (kuten muidenkin sähkölaitteiden kohdalla) haitallisesti WR 200 tallennusyksikön toimintaan. Jännitteenvaihtelut eivät ainoastaan vaikuta haitallisesti hitsaustuloksen laatuun, sillä ne saattavat myös pahoin vahingoittaa tallennusyksikköä. Tallennusyksikkö WR 200 toimii keskeytyksettä, vaikka syöttöjännite putoaa. Hitsausliitoksen laadusta ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole minkäänlaisia takeita. 6.2 Tiedonsiirtoliitäntä/kuumentimen liitäntä Tiedonsiirtojohto kiinnitetään WR 200-laitteen tiedonsiirtoliitännän (1) ja hydrauliikkayksikön tiedonsiirtoliitännän väliin. Kuumentimen johto kiinnitetään WR 200-laitteen kuumenninliitännän (2) ja vastaavan GF-hydrauliikkayksikön kuumenninliitännän väliin. KL-hydrauliikkayksikössä kyseinen liitäntä sijaitsee vastaavasti sähkökeskuksessa tai kaukoohjauslaitteessa. 13

18 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Operating instructions WR 200 Tallennusyksikkö WR 200 kykenee tunnistamaan siihen liitetyn kuumentimen ja tiedonsiirtojohdon. Jos johdoissa tai liitännöissä on vikaa, hitsaustapahtuman aikana tapahtuva tiedonsiirto on estetty ja laitteen sisäinen tarkistusjärjestelmä näyttää käyttäjälle virheilmoituksen. Jos edellämainittua kahta johtoa ei ole yhdistetty tallennusyksikköön WR 200, voit kuitenkin käyttää valikkoja ohjelmointi ja tulostus. Esimerkki hitsauskoneen ja tallennusyksikön yhdistämisestä (malli TM versio TOP): 14

19 Operating instructions WR Käyttö 7 Käyttö 7.1 Katsaus KÄYNNISTYS Päävalikko Hitsaustapahtum a Ohjelmointivalikk o Tulostusval ikko Parametrien valinta Osoittaa oikeaa näppäintä Esivalmist elu -näppäin Hitsau s 7.2 Käynnistys Tallennusyksikkö WR 200 yhdistetään virransyöttöön (kts. luku 6). WR 200 laite on varustettu ladattavalla akkuparistolla, joten sitä voidaan käyttää ilman virtalähdettä enintään 10 tunnin ajan. Tallennusyksikön toiminta-aika akkukäytössä riippuu kuitenkin täysin siitä, mikä akkuparistojen lataustaso on syöttövirran katketessa. WR 200-laitteen akkuparistot latautuvat aina, kun laite on sähköverkkoon yhdistettynä (myös silloin, kun laite on sammutettu). 15

20 7 Käyttö Operating instructions WR Päävalikko Tallennusyksikkö käynnistetään painamalla näppäintä I. Näytön valaistus syttyy ja näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan seuraava viesti: Kuva 1 Käyttöjärjestelmän versio, laitteen sarjanumero sekä edellinen päivityspäivämäärä näkyvät hetken tallennusyksikön näytössä (esimerkkitapauksessa käyttöjärjestelmän versio: v.2.03, laitteen sarjano: 1234 ja päivityspäivämäärä: 09/09/2005). Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy seuraava päävalikko: Kuva 2 Päävalikosta selviää valittu puskuhitsauskone, hitsauskoneen sarjanumero, akkupariston lataustaso sekä kolmen alivalikon otsikot. Näihin alivalikkoihin siirrytään painamalla niitä vastaavia numeronäppäimiä 1, 2 tai 3. 1= HITSAUSTAPAHTUMA: Edetään hitsaustapahtumaan (kts. luku 7.5). 2= OHJELMOINTIVALIKKO: Siirrytään laitteen ohjelmointivalikkoon (kts. luku 7.4) 3= TULOSTUSVALIKKO: Siirrytään tulostusvalikkoon (kts. luku 7.6) 16

21 Operating instructions WR Käyttö 7.4 Ohjelmointivalikko Ohjelmointivalikon kautta käyttäjä voi suorittaa tallennuslaitteen eri toimintojen ja lähtötietojen konfiguroinnin. Käyttäjän ohjelmoitavissa olevat toiminnot ovat tässä tapauksessa esimerkiksi seuraavat: Hitsaustyötä koskevat tiedot Hitsauskoneen tyyppi (kone, johon tallennusyksikkö WR 200 on yhdistetty) Käyttökieli Kuumentimen kalibrointi Päivämäärä ja kellonaika Tallennusyksikön versio 4 yleistä ohjetta, joita käytetään tarkistuslistoina hitsaustapahtuman tarkastuksen yhteydessä GPS-paikannuksen tuki Päävalikosta siirrytään ohjelmointivalikkoon painamalla numeronäppäintä 2. Kuva 3 17

22 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Ohjelmointivalikko tarjoaa kahdeksan eri alivalikkoa käyttäjän käyttöön. Näihin alivalikoihin siirrytään painamalla niitä vastaavia numeronäppäimiä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tai 8. Painamalla näppäintä ESC palataan takaisin päävalikkoon (kuva 2) Hitsaustyötä koskevat tiedot Tämä toiminto käynnistetään painamalla näppäintä 1 ja sen avulla laitteeseen syötetään käyttäjän käyttäjäkoodi (tai nimi), työkohteen tunnistekoodi (tai sijainti) sekä työkohteen sopimusnumero (tilausnumero). Tiedot syötetään laitteeseen sen alfanumeerisen näppäimistön avulla (kuva 4). Kuva 4 Tiedot syötetään laitteeseen käyttäen vastaavaa menetelmää kuin kirjoittaessa matkapuhelimella tekstiviestiä. Haluttu alfanumeerinen merkki valitaan painamalla valittua näppäintä yhden tai useamman kerran. Kursoria siirretään vaakasuuntaan painamalla nuolinäppäimiä tai. Yksittäinen merkki poistetaan siirtämällä kursori sen kohdalle, jonka jälkeen painetaan näppäintä 0 aina välilyöntiin asti. Syötetty tieto vahvistetaan ja tallennetaan painamalla näppäintä, näytössä näkyvästä ikkunasta palataan puolestaan takaisin ohjelmointivalikkoon (kuva 3) painamalla näppäintä ESC. Huomioitava Tiedonsyöttöä varten käytettävissäsi on 10 merkkiä pitkä tiedonsyöttökenttä. Laitteeseen syötetyt hitsaustyötä koskevat tiedot ovat voimassa, kunnes kyseiset tiedot joko muutetaan tai poistetaan. Nämä tiedot rekisteröidään myös kunkin hitsaustyön hitsauspöytäkirjaan Laitteen asetukset Asetusvalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 2. Asetusvalikon avaamiseen ei tarvita salasanaa. Tätä toimintoa tarvitaan, jotta tallennusyksikön WR 200 asetukset saadaan vastaamaan siihen liitettyä puskuhitsauskonetta. Tallennusyksikköön on tehtaalla ohjelmoitu valmiiksi määrättyä puskuhitsauskonetta vastaavat asetukset. Kuva 5 18

23 Operating instructions WR Käyttö Etene seuraavasti, jos haluat muuttaa valintaa: Valitse oikea puskuhitsauskone painamalla näppäintä tai ja vahvista valinta painamalla näppäintä : Kursori siirtyy sarjanumeron kohdalle. Painamalla alfanumeerisiä näppäimiä yhden tai useamman kerran voit syöttää tallennuslaitteeseen hitsauskoneen oikean sarjanumeron. Hitsauskoneen sarjanumeroa varten varattu kenttä on 9 merkkiä pitkä. Kenttään syötetty sarjanumero vahvistetaan painamalla näppäintä. Huomioitava Ohje Konfigurointivalikon voi suojata salasanan avulla. Jos salasanaa ei ole valittu (konfigurointivalikkoon pääsee vapaasti käsiksi), salasanakenttään tulee syöttää seuraavat merkit: (tehdasasetus). Konfigurointivalikon salasana valitaan ja syötetään alfanumeerisia näppäimiä painamalla, kuten on kuvattu luvussa Syötetty salasana vahvistetaan ja tallennetaan painamalla näppäintä. Tämän jälkeen konfigurointivalikko on suojattu edellä valitun salasanan avulla! Näytössä näkyvästä ikkunasta palataan takaisin päävalikkoon (kuva 3) painamalla näppäintä ESC Kieli Tämän valikon kautta valitaan kieli, jolla tekstit näkyvät WR 200 tallennusyksikön näytössä (15 eri kielivaihtoehtoa). Kielivalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 3. Kursori siirretään tämän jälkeen halutun kielen kohdalle painamalla näppäintä tai. Kuva 6 Valinta vahvistetaan (ja toiminto päätetään) painamalla näppäintä ESC Kalibrointi Tämän toiminnon avulla korjataan kuumentimen lämpötilan virhenäyttämä (offset). Huomioitava Kuumentimen offset on jo tehtaalla valmiiksi kalibroitu määrätyn hitsauskoneen ominaisuuksien mukaan. Jos WR200-tallennusyksikkö GF-huolto- 19

24 7 Käyttö Operating instructions WR 200 keskuksen toimesta sovitetaan yhteen jonkin toisen puskuhitsauskoneen kanssa, kuumentimen offset on ehdottomasti kalibroitava uudelleen! Kalibrointivalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 4. Kuva 7 Kuumentimen lämpötilan virhenäyttämän kalibrointi on suoritettava, jotta kuumentimen todellinen lämpötila ja puskuhitsauskoneen lämpötilan säätö vastaisivat toisiaan. Kalibrointia suoritettaessa lämpötilan säätö asetetaan tasolle 210 C. Seuraa puskuhitsauskoneen käyttöohjekirjassa kuvattuja kalibrointiohjeita. Offset-arvoa korjataan painamalla näppäintä tai. Offset-arvoa on muutettava, jos kuumentimen pinnasta mitattu lämpötila (käytä kalibroitua lämpömittaria) poikkeaa WR 200 tallennuslaitteen näytössä näkyvästä OIKEASTA lämpötilasta. Näytössä näkyvää lämpötilan lukemaa T ( C) MUUTETAAN painamalla näppäintä tai niin, että se vastaa täysin kuumentimen pinnasta mitattua lämpötilaa. Esimerkkitapauksessa kuumentimesta mitattu lämpötila on 210 C, kun koneen osoittama TODELLINEN lämpötila T( C) on 212 C. Offset-arvon tulee tässä tapauksessa olla +2 C (kuva 7). Kuumentimen pinnasta mitattu lämpötila on tämän jälkeen täsmälleen sama kuin tallennuslaitteen näytössä näkyvä lämpötila. Kalibrointitoimenpide on suoritettava seuraavissa tilanteissa: Kun WR 200-tallennusyksikkö yhdistetään puskuhitsauskoneeseen ensimmäistä kertaa Joka kerta kun käyttäjä yhdistää tallennusyksikön toiseen hitsauskoneeseen Yleensä 200 hitsaustapahtuman välein; 20

25 Operating instructions WR Käyttö Päivämäärä / Kellonaika Tämän toiminnon avulla muutetaan päivämäärän ja kellonajan asetuksia. Päivämäärän / kellonajan asetuksiin siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 5. Kuva 8 Kursori siirtyy järjestyksessä minuuteista" tunteihin, päivään, kuukauteen ja vuoteen (kuva 8). Jokaista parametria muutetaan erikseen laitteen alfanumeerisen näppäimistön avulla, jonka jälkeen korjattu arvo vahvistetaan painamalla näppäintä. Korjatut tiedot tallennetaan lopulta laitteen muistiin painamalla näppäintä "ESC". Tietoihin voidaan myös tehdä pieniä muutoksia painamalla näppäimiä ja Ohjelmaversio / Päivitys Tämän toiminnon käyttö on estetty muilta kuin valtuutetun Georg Fischer huoltokeskuksen edustajilta Käyttäjäkohtaiset hitsausohjelmat WR 200 tallennusyksikkö tukee DVS-, ISO-, WIS- ja UNI-hitsausstandardeja. Käyttäjä voi tämän lisäksi syöttää laitteeseen 4 erilaista muokattua hitsausohjelmaa. Nämä hitsausohjelmat pysyvät laitteen muistissa mahdollisista laitepäivityksistä huolimatta ja ne voidaan koska tahansa yksitellen muuttaa tai poistaa. Käyttäjäkohtaisen hitsausohjelman konfigurointitoimintoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 8. 21

26 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Seuraavaksi laitteeseen syötetään hitsausohjelmaa kuvaava nimi, joka vahvistetaan painamalla näppäintä. Jos on kyse uudesta hitsausohjelmasta ja muistissa riittävästi tilaa ohjelman tallentamiseen, WR 200 opastaa käyttäjää ohjelman syöttämisessä (kts. kuva alla). Hitsausohjelmaan syötetään hitsaustapahtuman referensseinä käytettävät numeroarvot järjestyksessä lämpötila, paineet, kestoajat. 22

27 Operating instructions WR Käyttö Jos on kyse jo laitteen muistiin tallennetusta hitsausohjelmasta, käyttäjältä kysytään muutetaanko olemassa olevaa ohjelmaa vai poistetaanko se kokonaan. Jos käyttäjä haluaa tallentaa täysin uuden hitsausohjelman laitteen muistiin (mutta vapaata muistilaa ei ole käytettävissä), laite kehoittaa käyttäjää poistamaan jonkin vanhoista hitsausohjelmista. 23

28 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Hitsausohjelman nimi voi olla enintään 12 merkkiä pitkä. Nimeen tulee sisältyä ainakin putkien valmistaja ja materiaali. Käyttäjä voi hitsausohjelmia syöttäessään ohittaa toiminnon F6 (ajan asetukset nollataan). Kun käyttäjä on täyttänyt kaikki tietokentät, WR200 kehottaa käyttäjää viimein tallentamaan hitsausohjelman. Jos käyttäjä vastaa kyllä, hitsausohjelma tallennetaan laitteen muistiin. Hitsausohjelma näkyy tämän jälkeen eri standardien/materiaalien luettelossa. Jos käyttäjä sen sijaan vastaa ei, syötetty ohjelma poistetaan GPS-koordinaatit Käyttäjä voi itse määrittää miten laitteen mittaamia GPS-koordinaatteja käsitellään. GPS-paikannustietojen konfigurointitoimintoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 7. Tallennusyksikkö WR 200 saattaa mahdollistaa hitsauspaikan koordinaattien rekisteröinnin laite voi olla varustettu GPS-vastaanottajalla). Koordinaatit rekisteröidään tällöin vaihtoehtoisesti joko automaattisesti tai käsin. Jos parametrin asetus on NONE, GPS-koordinaattien mittaus ohitetaan. Jos käyttäjä haluaa hitsaustapahtuman päätteeksi syöttää koordinaatit laitteeseen käsin (asetuksena MANUAL), laite pyytää käyttäjää syöttämään erillisellä paikannuslaitteella todetut koordinaatit näppäimistön kautta. Jos asetus on AUTOMATIC ja laite on varustettu sisäänrakennetulla GPS-paikannuslaitteella, koordinaatit tallennetaan hitsauspöytäkirjaan jokaista erillistä hitsaustapahtumaa aloitettaessa. 7.5 Hitsaustapahtuman kuvaus Hitsaustapahtuma voidaan jakaa kolmeen erilliseen osaan: Hitsausparametrien valinta Hitsaustyön esivalmistelu Hitsaus 24

29 Operating instructions WR Käyttö Hitsausparametrien valinta Parametrien valinta Materiaaliva linta Mittojen valinta SDR-luvun valinta Tiedot OK? Esivalmist elu or button ESC Back to Main menù Hitsausparametrien valintaan siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 1. Kuva 9 Ensimmäiseksi valittava parametri on MATERIAALI. Materiaaliparametrit perustuvat sovellettaviin standardeihin ja putkimateriaalin ominaisuuksiin (kts. luku 9.1 Materiaalit ja sovelletut standardit). Huomioitava 25

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot