Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö"

Transkriptio

1 Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

2 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin kopiointi tai monistus (tulostus, valokopiointi, mikrofilmaus tai elektroninen muokkaus) ilman oikeudenhaltijan Georg Fischer Piping Systems Ltd:n kirjallista lupaa on kielletty.

3 Käyttöohje WR 200 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sivu 1 Yleistä Varoitukset Muut symbolit ja merkinnät 1 2 Turvallisuusohjeet Asianmukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn yhteydessä Laitteen käytöstä poistaminen 4 3 Yleistä Esittely Käyttöalue Tekijänoikeudet 5 4 Termit ja niiden määritykset Hitsaustapahtuma Materiaalien parametrit Hitsausparametrit Yksittäisen hitsaustapahtuman pöytäkirja Kaikkien hitsaustapahtumien pöytäkirjat Nimellistietojen tulostus 7 5 Tallennusyksikön kuvaus Yleistä Tallennusyksikön kuvaus Ohjaustaulu Hitsaustapahtumaa kuvaava käyrä Ohjausyksikön liitännät Johdot 12 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Sähköliitäntä Tiedonsiirtoliitäntä / kuumentimen liitäntä 13 7 Käyttö Katsaus Käynnistys Päävalikko Ohjelmointivalikko Hitsaustyötä koskevat tiedot Laitteen asetukset Kieli Kalibrointi Päivämäärä / Kellonaika Ohjelmaversio / Päivitys Käyttäjäkohtaiset hitsausohjelmat GPS-koordinaatit Hitsaustapahtuman kuvaus 24 I

4 Sisällysluettelo Operating instructions WR Hitsausparametrien valinta Hitsaustapahtumaa edeltävät esivalmistelutoimenpiteet Hitsaus Muistin hallinta Tulostusvalikko Ohjearvojen/hitsausparametrien tulostus Yksittäisen hitsauspöytäkirjan tulostus Kaikkien hitsauspöytäkirjojen tulostus Kaikkien hitsauspöytäkirjojen poisto Kaikkien hitsauspöytäkirjojen kopiointi CSV-tiedoston selaus 47 8 Hälytykset ja virheilmoitukset Ympäristön lämpötila ei sallitulla alueella Virhe tiedonsiirtojohdon liitännöissä Virhe kuumenninyksikön johdon liitännöissä Virhe koneen toiminnassa hitsaustapahtuman aikana Virhe kuumentimen lämpötilassa 51 9 Tekniset tiedot Materiaalit ja sovellettavat standardit Huolto ja kunnossapito Laitteen puhdistus Määräajoin suoritettavat huoltotoimenpiteet Laitteen huolto Asiakaspalvelu Onnettomuuksien ehkäisy - Turvallisuusmääräykset 57 II

5 Operating instructions WR Yleistä 1 Yleistä Alla luetellaan tässä käyttöohjekirjassa käytetyt varoitusmerkit ja symbolit sekä niiden merkitykset. Tämän luettelon avulla opit nopeasti käyttöohjekirjan rakenteen ja samalla sen, miten laitetta käytetään turvallisesti. Lue seuraavat ohjeet hyvin huolellisesti ennen kuin aloitat tallennuslaitteen käytön. 1.1 Varoitukset Alla kuvattujen varoitusten avulla tässä ohjekirjassa osoitetaan niitä tilanteita, jotka saattavat johtaa laitetta käyttävän henkilön loukkaantumiseen ja tallennusyksikön tai hitsauskoneen vaurioitumiseen. Symboli Vaara Varoitus Varoitus Merkitys Välitön vaara! Laiminlyönnit saattavat johtaa kuolemaan tai hyvin vakaviin henkilövahinkoihin. Mahdollinen vaara! Laiminlyönnit saattavat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Vaaratilanne! Laiminlyönnit saattavat johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin. 1.2 Muut symbolit ja huomiot Symboli Huomioitava Merkitys Huomioitava: Tärkeä varoitus! Tämän huomion kohdalla kuvattu toimenpide ja/tai tapahtuma edellyttää käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Tämän varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa virheisiin laitteen toiminnassa. Suositus Huomioitava: Ohje/hyödyllisiä tietoja! Tämän huomion kohdalla kuvattu toimenpide ja/tai tapahtuma edellyttää käyttäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Tämän varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa virheisiin tallennusyksikön toiminnassa tai ongelmiin tallennusyksikön käytössä. 1

6 2 Turvallisuusohjeet Operating instructions WR Turvallisuusohjeet Varoitus Tallennusyksikkö WR 200 (josta jatkossa käytetään nimitystä WR 200) on suunniteltu viimeisten teknologiastandardien mukaiseksi. Jos laitetta käytetään johonkin toiseen kuin tässä käyttöohjekirjassa kuvattuun käyttötarkoitukseen, seurauksena voi olla käyttäjän tai jonkin toisen henkilön loukkaantuminen. Seurauksena voi myös olla tallennusyksikön tai sen varusteiden vaurioituminen. Jokaisen WR 200 tallennusyksikön kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan jäsenen tulee lukea tämä käyttöohjekirja kokonaisuudessaan riippumatta siitä, osallistuuko hän laitteen kokoamiseen, purkamiseen, uudelleenkokoamiseen, käyttöön, kunnossapitoon tai huoltoon (tarkastus, kunnossapito, korjaus). Kyseisen henkilön tulee täysin ymmärtää ja sisäistää kaikki käyttöohjekirjan ohjeet, etenkin lukuun 2 sisältyvät turvallisuusohjeet. On suositeltavaa, että jokainen henkilökunnan jäsen vahvistaa tämän kirjallisesti. Ota huomioon seuraavat seikat: Laitteen käyttö on sallittua vain silloin, kun se on täysin ehjä ja käyttökuntoinen. Käyttäjän tulee aina tarkoin seurata kaikkia turvallisuusohjeita. Kaikki laitteeseen liittyvät dokumentit (ohjekirjat jne.) on säilytettävä aivan laitteen välittömässä läheisyydessä. 2.1 Asianmukainen käyttö WR 200 tallennusyksikköä ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin liitettynä kenttäsovelluksiin tarkoitettuihin, hydraulisesti toimiviin Georg Fischer puskuhitsauskoneisiin. Varoitus 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet Käytä ainoastaan alkuperäisiä Georg Fischer Omicron-varaosia ja -varusteita. Tarkasta WR 200 -laite päivittäin näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta. Havaitut vauriot on korjattava heti. Laitteen sähköjärjestelmään kuuluvien osien korjaaminen on jätettävä erikoistuneen huoltoasentajan suoritettavaksi. Varoitus Pidä huolta siitä, että laitteen virtajohtoon pääsee aina esteettä käsiksi. Näin johdon saa helposti irrotettua hätätilanteen sattuessa. 2

7 Operating instructions WR Turvallisuusohjeet Pitämällä laitekotelon suljettuna varmistat sen, että laite täyttää IP65 suojausluokan asettamat vaatimukset. Pidä myös huolta siitä, että laitteeseen ei pääse kosteutta (esim. sadevettä) tulostimen tai ohjaustaulun kautta. 3

8 2 Turvallisuusohjeet Operating instructions WR Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn yhteydessä Huolehdi omalta osaltasi työpaikan turvallisuudesta. Varoitus Ilmoita välittömästi laitteen käytöstä vastuussa olevalle henkilölle, jos laitteen toiminnassa ilmenee jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Kiinnitä työskentelyn lomassa aina huomiota työturvallisuuteen. Jotta henkilökohtainen turvallisuutesi olisi paras mahdollinen ja WR 200 laitteen käyttö turvallista ja optimaalista, laite ja siihen kuuluvat osat on koottava käyttökuntoon ammattitaitoisesti ja ohjeiden mukaan. Älä kiinnitä tai irrota laitteen johtoja kääntämättä laitteen sähkökatkaisijaa asentoon Laitteen käytöstä poistaminen Laitteen sähkö- ja elektroniikkaosat on asianmukaisesti toimitettava sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräilypisteeseen kierrätystä varten. Huom: Ota huomioon kaikki kansalliset määräykset, standardit ja ohjeet. Alla kuvatun symbolin avulla osoitetaan niitä sähkö- ja elektroniikkaosia, jotka WEEE-direktiivin mukaan tulee toimittaa kierrätettäviksi (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment). 4

9 Operating instructions WR Yleistä 3 Yleistä 3.1 Esittely Varoitus Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka vastaavat WR 200 tallennusyksikön käytöstä ja kunnossapidosta. Oletamme ja edellytämme, että kyseiset henkilöt lukevat tämän käyttöohjekirjan ja omaksuvat sen sisällön kaikilta osin. Ainoastaan tähän käyttöohjekirjaan sisältyvien tietojen avulla voit ennalta estää vikojen syntymisen WR 200-laitteeseen. Samalla varmistat myös, että laitteen käyttö sujuu ongelmitta. Siksi on hyvin tärkeää, että kaikki vastuulliset henkilöt ovat huolellisesti perehtyneet tähän käyttöohjekirjaan. Suosittelemme, että luet tämän käyttöohjekirjan huolellisesti ennen kuin laite otetaan käyttöön. Emme vastaa vaurioista tai vahingoista jotka aiheutuvat siitä, että käyttöohjekirjan ohjeita ei ole seurattu. Jos kaikesta huolimatta kohtaat ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Georg Fischer -edustajaan. Pidätämme oikeuden suorittaa teknisiä muutoksia, joiden avulla parannetaan WR 200 laitteen ominaisuuksia. Siksi laite saattaa joiltakin osin poiketa käyttöohjekirjan kuvissa ja tiedoissa esiintyvästä laitteesta. 3.2 Käyttöalue WR 200 on suunniteltu vain ja ainoastaan kenttäolosuhteissa käytettäväksi yhdessä hydraulisesti ohjattujen Georg Fischer puskuhitsauskoneiden kanssa (putkien halkaisija max mm). Kaikki muunlainen käyttö on kiellettyä. Valmistajaa ei voi asettaa vastuuseen vaurioista, jotka syntyvät luvattoman käytön seurauksena: Käyttäjä kantaa tässä tapauksessa kokonaan vastuun. 3.3 Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjekirjan tekijänoikeuksien haltija on Georg Fischer Omicron S.r.l.. Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu laitteen kokoamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta vastaavan henkilökunnan käyttöön. Käyttöohjekirjaa tai sen osia ei saa kopioida tai jakaa eteenpäin, käyttää luvattomasti kilpailutarkoituksiin tai luovuttaa edelleen muille. Georg Fischer Omicron S.r.l Via E. Fermi, 12 I Caselle di Selvazzano Padova (Italia) Puhelin Telefax

10 4 Termit ja niiden määritykset Operating instructions WR Termit ja niiden määritykset 4.1 Hitsaustapahtuma Termillä hitsaustapahtuma kuvataan kaikkia niitä työvaiheita, joita tarvitaan puskuhitsaussauman aikaansaamiseksi. Näihin työvaiheisiin kuuluvat tässä tapauksessa esivalmistelutoimenpiteet (esim. putken työstö, työstökitkan mittaus, putken kohdistuksen tarkastus, putken liukuman tarkastus) ja hitsaustoimenpiteet, jotka esitetään kaavamaisesti erityisessä aika/painekaaviossa (kts. luku 5.2.2) : Tasaus ja hitsipalkeen muodostus (P1, T1) Kuumennusvaihe (P2, T2) Uudelleenasetusvaihe (T3) (kuumentimen poisto) Paineenkehitysvaihe (P4, T4) Jäähdytysvaihe 1 (P5, T5) Jäähdytysvaihe 2 (P6, T6) (riippuen valitusta hitsausstandardista) 4.2 Materiaalien parametrit Näiden parametrien avulla määritellään hitsattavien putkien tai liitoskappaleiden valmistusmateriaalit: Putken halkaisija: d (mm) SDR-parametri: Putken halkaisijan ja seinämävahvuuden välinen suhde (suhdeluku, jolla ei ole mittayksikköä) Materiaali ja sovellettavat hitsausstandardit 4.3 Hitsausparametrit Tällä termillä tarkoitetaan hitsaustapahtuman aikana sovellettavia (valitun hitsausstandardin mukaisia), kyseessä olevan materiaalin hitsaukseen tarkoitettuja parametreja. Näissä parametreissä määritellään kaikki määrätyn hitsaustyön suorittamiseen tarvittavat muuttujat ja ne toimivat sellaisinaan yksittäisen hitsauspöytäkirjan oletusarvoina. 6

11 Operating instructions WR Termit ja niiden määritykset 4.4 Yksittäisen hitsaustapahtuman hitsauspöytäkirja Tällä termillä tarkoitetaan pöytäkirjaa, joka koostuu yhden hitsaussauman suorittamista kuvaavista numerotiedoista. Näihin tietoihin kuuluvat materiaalikohtaiset parametrit, hitsaustietojen referenssiarvot (ohjearvot) sekä hitsaustyön aikana todetut, toteutuneet arvot (kts. myös luku 7.6.2). Tämän yksittäisen hitsaustapahtuman hitsauspöytäkirja voidaan tulostaa laitteeseen sisäänrakennetun nauhakirjoittimen avulla, sekä myös tallentaa laiteen muistiin myöhempää käyttöä varten. Muistiin tallennettu pöytäkirja toimii tarpeen vaatiessa todistuksena siitä, että hitsaustyö on suoritettu asianmukaisesti. Pöytäkirjaa tarkastelemalla voidaan yksiselitteisesti todeta, että hitsaustyö on suoritettu asianmukaisesti (eli referenssiparametrien sallimien toleranssien puitteissa). 4.5 Kaikkien hitsaustapahtumien hitsauspöytäkirjat Tällä termillä tarkoitetaan raporttia, joka kattaa kaikki laitteen muistiin tallennetut hitsauspöytäkirjat (kts. myös luku 7.6.3). Kaikkien hitsaustapahtumien hitsauspöytäkirjat voidaan myös tallentaa ulkoiselle USB-muistitikulle tekstimuodossa. 4.6 Nimellistietojen tulostus Nimellistietojen tulostus onnistuu ainoastaan laitteeseen kuuluvan nauhatulostimen avulla. Tulosteesta selviävät aina myös kyseessä olevan hitsaustapahtuman ohjearvoina toimineet referenssiarvot (kts. myös luku 7.6.1). 7

12 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus 5.1 Yleistä WR 200 tallennuslaitetta voidaan käyttää yhdessä Georg Fischer Omicronin valmistamien, hydraulisesti ohjattujen puskuhitsauskoneiden kanssa (lukuun ottamatta TM-sarjan ECO versioita). Laite luo automaattisesti hitsauspöytäkirjan jokaisen hitsaustapahtuman jälkeen. Käyttäjä päättää tämän jälkeen vapaasti siitä, tallennetaanko hitsauspöytäkirja laitteen muistiin ja tulostetaanko yksittäinen hitsauspöytäkirja vai raportti kaikista hitsauspöytäkirjoista. Laite rekisteröi tämän lisäksi koko hitsaustapahtuman, jolloin sen voi koska tahansa ottaa tarkasteluun. Laitteen sisäisessä muistissa on tilaa 250 hitsaustapahtuman tallennusta varten. Laite opastaa käyttäjää jokaisen esivalmistelutoimenpiteen ja hitsaustapahtuman työvaiheen läpi. WR 200 -tallennuslaite ohjaa hitsaustapahtumaa hyvin tarkoin voimassa olevien kansallisten (esim. DVS, WIS tai UNI) ja kansainvälisten (ISO) standardien mukaisesti. 5.2 Tallennusyksikön kuvaus WR 200 tallennusyksikkö koostuu seuraavista osista: Ohjaustaulu Hitsaustapahtuman etenemistä kuvaava käyrä Ohjausyksikön liitännät Kaapelit 8

13 Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus Ohjaustaulu Ohjaustaulun muovisen suojakannen alle on keskitetty kaikki laitteen ohjaamiseen tarvittavat osat (näyttö, näppäimistö, liitännät). KUVAUS: Tulostin Sisäänrakennettu nauhakirjoitin yksittäisen hitsauspöytäkirjan tulostamista varten. 2. USB-portti USB A-tyyppinen tiedonsiirtoportti mahdollistaa sekä hitsauspöytäkirjojen lataamisen pc-tietokoneeseen että laitteen käyttöjärjestelmän päivittämisen. 3. Näyttö Mahdollistaa käyttäjän opastamisen ja tietojen esittämisen (graafinen LCD-näyttö 10 x 20 merkkiä). 4. Näppäimistö Näppäimistön kautta laitteeseen syötetään ensin kaikki työn edellyttämät tiedot (käyttäjä, työnumero, muistin hallinta, huoltoväli, kielen valinta), jonka jälkeen valitaan oikeat hitsausparametrit. Numeronäppäimet 1 0 : Alfanumeeriset näppäimet tietojen syöttöä varten. 9

14 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR 200 Näppäin ESC : Tallennuksen voi häiriötilanteen sattuessa keskeyttää painamalla ESC-näppäintä. Painamalla tätä näppäintä voit myös palata edelliselle sivulle. Nuolinäppäimet ja : Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle hitsaustyön esivalmistelutoimenpiteiden aikana. Tallennusnäppäin (enter) : Kaikki laitteeseen syötetyt tiedot vahvistetaan painamalla tallennusnäppäintä. Myös näytön taustavalaistus kytketään päälle painamalla tallennusnäppäintä (kun taustavalaistus ei ole päällä). 5. Laitteen käynnistys- ja sammutusnäppäimet Laite käynnistetään painamalla ON-näppäintä ( I ) ja sammutetaan painamalla OFF-näppäintä (O). 6. Nuolinäppäimet Ylös & Alas Näppäimet ja : Painamalla näitä näppäimiä voit liikkua ylösja alaspäin laitteen eri valikoissa, kuten esim. hitsausparametrivalikossa hitsaustyön esivalmistelun aikana. 7. LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo: Palaa kun laite on kytketty sähköverkkoon ja vilkkuu kun WR 200 laite toimii sisäisen akkunsa varassa Hitsaustapahtumaa kuvaava käyrä 9 10 Hitsaustapahtuman kulku kuvataan graafisesti suojakannen sisäpuolelle kiinnnitetyn käyrän avulla (9). 10

15 Operating instructions WR Tallennuslaitteen kuvaus Suojakannen sisäpuolella (edellä mainitun käyrän alla) sijaitsee myös tarra, johon on kerätty vaarallisista työkohteista ja vaiheista varoittavat varoitustekstit (kts. kuva 10). 11

16 5 Tallennuslaitteen kuvaus Operating instructions WR Ohjausyksikön liitännät Ohjausyksikön alaosan oikeanpuoleisella ulkosivulla sijaitsevat seuraavat liitännät: Tiedonsiirtoliitin (paine) (11) Kuumentimen liitin (12) Virtajohdon liitin (13) Johdot Laitteen mukana toimitetaan seuraavat kolme vakiojohtoa: Verkkojohto (2,70 m)(14) Tiedonsiirtojohto (paine)(1,30 m)(15) Kuumentimen johto (1,30 m)(16) Laukku kaapeleiden säilytystä varten

17 Operating instructions WR Laitteen kokoaminen ja sen liitännät 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Ennen tallennusyksikön käynnistämistä ja käyttöönottoa on huolehdittava siitä, että seuraavat liitäntätyöt suoritetaan oikein ja huolellisesti. Varoitus 6.1 Sähköliitäntä Verkkojohto yhdistetään WR 200-tallennusyksikön liitäntärasiaan (3). Verkkojohdon pistoke yhdistetään sähköpistorasiaan. Huomioi kaikki verkkojännitteeseen liittyvät määräykset. Huolehdi siitä, ettei verkkojohtoon tai sähköpistokkeeseen missään vaiheessa käytön aikana vahingossa pääse roiskumaan vettä. Varmista, että maadoitusjohto on kiinnitetty oikein ja että maadoitus toimii asianmukaisesti. Mikäli tallennusyksikkö on sähköverkon sijaan liitetty sähkögeneraattoriin on huolellisesti varmistettava, että kyseisen generaattorin ulostulovirran jännite ja taajuus ovat WR 200 tallennusyksikön sallimien toleranssien sisällä (kts. luku 10: Tekniset tiedot). Suuret ja äkilliset syöttöjännitteen vaihtelut vaikuttavat (kuten muidenkin sähkölaitteiden kohdalla) haitallisesti WR 200 tallennusyksikön toimintaan. Jännitteenvaihtelut eivät ainoastaan vaikuta haitallisesti hitsaustuloksen laatuun, sillä ne saattavat myös pahoin vahingoittaa tallennusyksikköä. Tallennusyksikkö WR 200 toimii keskeytyksettä, vaikka syöttöjännite putoaa. Hitsausliitoksen laadusta ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole minkäänlaisia takeita. 6.2 Tiedonsiirtoliitäntä/kuumentimen liitäntä Tiedonsiirtojohto kiinnitetään WR 200-laitteen tiedonsiirtoliitännän (1) ja hydrauliikkayksikön tiedonsiirtoliitännän väliin. Kuumentimen johto kiinnitetään WR 200-laitteen kuumenninliitännän (2) ja vastaavan GF-hydrauliikkayksikön kuumenninliitännän väliin. KL-hydrauliikkayksikössä kyseinen liitäntä sijaitsee vastaavasti sähkökeskuksessa tai kaukoohjauslaitteessa. 13

18 6 Laitteen kokoaminen ja sen liitännät Operating instructions WR 200 Tallennusyksikkö WR 200 kykenee tunnistamaan siihen liitetyn kuumentimen ja tiedonsiirtojohdon. Jos johdoissa tai liitännöissä on vikaa, hitsaustapahtuman aikana tapahtuva tiedonsiirto on estetty ja laitteen sisäinen tarkistusjärjestelmä näyttää käyttäjälle virheilmoituksen. Jos edellämainittua kahta johtoa ei ole yhdistetty tallennusyksikköön WR 200, voit kuitenkin käyttää valikkoja ohjelmointi ja tulostus. Esimerkki hitsauskoneen ja tallennusyksikön yhdistämisestä (malli TM versio TOP): 14

19 Operating instructions WR Käyttö 7 Käyttö 7.1 Katsaus KÄYNNISTYS Päävalikko Hitsaustapahtum a Ohjelmointivalikk o Tulostusval ikko Parametrien valinta Osoittaa oikeaa näppäintä Esivalmist elu -näppäin Hitsau s 7.2 Käynnistys Tallennusyksikkö WR 200 yhdistetään virransyöttöön (kts. luku 6). WR 200 laite on varustettu ladattavalla akkuparistolla, joten sitä voidaan käyttää ilman virtalähdettä enintään 10 tunnin ajan. Tallennusyksikön toiminta-aika akkukäytössä riippuu kuitenkin täysin siitä, mikä akkuparistojen lataustaso on syöttövirran katketessa. WR 200-laitteen akkuparistot latautuvat aina, kun laite on sähköverkkoon yhdistettynä (myös silloin, kun laite on sammutettu). 15

20 7 Käyttö Operating instructions WR Päävalikko Tallennusyksikkö käynnistetään painamalla näppäintä I. Näytön valaistus syttyy ja näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan seuraava viesti: Kuva 1 Käyttöjärjestelmän versio, laitteen sarjanumero sekä edellinen päivityspäivämäärä näkyvät hetken tallennusyksikön näytössä (esimerkkitapauksessa käyttöjärjestelmän versio: v.2.03, laitteen sarjano: 1234 ja päivityspäivämäärä: 09/09/2005). Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy seuraava päävalikko: Kuva 2 Päävalikosta selviää valittu puskuhitsauskone, hitsauskoneen sarjanumero, akkupariston lataustaso sekä kolmen alivalikon otsikot. Näihin alivalikkoihin siirrytään painamalla niitä vastaavia numeronäppäimiä 1, 2 tai 3. 1= HITSAUSTAPAHTUMA: Edetään hitsaustapahtumaan (kts. luku 7.5). 2= OHJELMOINTIVALIKKO: Siirrytään laitteen ohjelmointivalikkoon (kts. luku 7.4) 3= TULOSTUSVALIKKO: Siirrytään tulostusvalikkoon (kts. luku 7.6) 16

21 Operating instructions WR Käyttö 7.4 Ohjelmointivalikko Ohjelmointivalikon kautta käyttäjä voi suorittaa tallennuslaitteen eri toimintojen ja lähtötietojen konfiguroinnin. Käyttäjän ohjelmoitavissa olevat toiminnot ovat tässä tapauksessa esimerkiksi seuraavat: Hitsaustyötä koskevat tiedot Hitsauskoneen tyyppi (kone, johon tallennusyksikkö WR 200 on yhdistetty) Käyttökieli Kuumentimen kalibrointi Päivämäärä ja kellonaika Tallennusyksikön versio 4 yleistä ohjetta, joita käytetään tarkistuslistoina hitsaustapahtuman tarkastuksen yhteydessä GPS-paikannuksen tuki Päävalikosta siirrytään ohjelmointivalikkoon painamalla numeronäppäintä 2. Kuva 3 17

22 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Ohjelmointivalikko tarjoaa kahdeksan eri alivalikkoa käyttäjän käyttöön. Näihin alivalikoihin siirrytään painamalla niitä vastaavia numeronäppäimiä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tai 8. Painamalla näppäintä ESC palataan takaisin päävalikkoon (kuva 2) Hitsaustyötä koskevat tiedot Tämä toiminto käynnistetään painamalla näppäintä 1 ja sen avulla laitteeseen syötetään käyttäjän käyttäjäkoodi (tai nimi), työkohteen tunnistekoodi (tai sijainti) sekä työkohteen sopimusnumero (tilausnumero). Tiedot syötetään laitteeseen sen alfanumeerisen näppäimistön avulla (kuva 4). Kuva 4 Tiedot syötetään laitteeseen käyttäen vastaavaa menetelmää kuin kirjoittaessa matkapuhelimella tekstiviestiä. Haluttu alfanumeerinen merkki valitaan painamalla valittua näppäintä yhden tai useamman kerran. Kursoria siirretään vaakasuuntaan painamalla nuolinäppäimiä tai. Yksittäinen merkki poistetaan siirtämällä kursori sen kohdalle, jonka jälkeen painetaan näppäintä 0 aina välilyöntiin asti. Syötetty tieto vahvistetaan ja tallennetaan painamalla näppäintä, näytössä näkyvästä ikkunasta palataan puolestaan takaisin ohjelmointivalikkoon (kuva 3) painamalla näppäintä ESC. Huomioitava Tiedonsyöttöä varten käytettävissäsi on 10 merkkiä pitkä tiedonsyöttökenttä. Laitteeseen syötetyt hitsaustyötä koskevat tiedot ovat voimassa, kunnes kyseiset tiedot joko muutetaan tai poistetaan. Nämä tiedot rekisteröidään myös kunkin hitsaustyön hitsauspöytäkirjaan Laitteen asetukset Asetusvalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 2. Asetusvalikon avaamiseen ei tarvita salasanaa. Tätä toimintoa tarvitaan, jotta tallennusyksikön WR 200 asetukset saadaan vastaamaan siihen liitettyä puskuhitsauskonetta. Tallennusyksikköön on tehtaalla ohjelmoitu valmiiksi määrättyä puskuhitsauskonetta vastaavat asetukset. Kuva 5 18

23 Operating instructions WR Käyttö Etene seuraavasti, jos haluat muuttaa valintaa: Valitse oikea puskuhitsauskone painamalla näppäintä tai ja vahvista valinta painamalla näppäintä : Kursori siirtyy sarjanumeron kohdalle. Painamalla alfanumeerisiä näppäimiä yhden tai useamman kerran voit syöttää tallennuslaitteeseen hitsauskoneen oikean sarjanumeron. Hitsauskoneen sarjanumeroa varten varattu kenttä on 9 merkkiä pitkä. Kenttään syötetty sarjanumero vahvistetaan painamalla näppäintä. Huomioitava Ohje Konfigurointivalikon voi suojata salasanan avulla. Jos salasanaa ei ole valittu (konfigurointivalikkoon pääsee vapaasti käsiksi), salasanakenttään tulee syöttää seuraavat merkit: (tehdasasetus). Konfigurointivalikon salasana valitaan ja syötetään alfanumeerisia näppäimiä painamalla, kuten on kuvattu luvussa Syötetty salasana vahvistetaan ja tallennetaan painamalla näppäintä. Tämän jälkeen konfigurointivalikko on suojattu edellä valitun salasanan avulla! Näytössä näkyvästä ikkunasta palataan takaisin päävalikkoon (kuva 3) painamalla näppäintä ESC Kieli Tämän valikon kautta valitaan kieli, jolla tekstit näkyvät WR 200 tallennusyksikön näytössä (15 eri kielivaihtoehtoa). Kielivalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 3. Kursori siirretään tämän jälkeen halutun kielen kohdalle painamalla näppäintä tai. Kuva 6 Valinta vahvistetaan (ja toiminto päätetään) painamalla näppäintä ESC Kalibrointi Tämän toiminnon avulla korjataan kuumentimen lämpötilan virhenäyttämä (offset). Huomioitava Kuumentimen offset on jo tehtaalla valmiiksi kalibroitu määrätyn hitsauskoneen ominaisuuksien mukaan. Jos WR200-tallennusyksikkö GF-huolto- 19

24 7 Käyttö Operating instructions WR 200 keskuksen toimesta sovitetaan yhteen jonkin toisen puskuhitsauskoneen kanssa, kuumentimen offset on ehdottomasti kalibroitava uudelleen! Kalibrointivalikkoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 4. Kuva 7 Kuumentimen lämpötilan virhenäyttämän kalibrointi on suoritettava, jotta kuumentimen todellinen lämpötila ja puskuhitsauskoneen lämpötilan säätö vastaisivat toisiaan. Kalibrointia suoritettaessa lämpötilan säätö asetetaan tasolle 210 C. Seuraa puskuhitsauskoneen käyttöohjekirjassa kuvattuja kalibrointiohjeita. Offset-arvoa korjataan painamalla näppäintä tai. Offset-arvoa on muutettava, jos kuumentimen pinnasta mitattu lämpötila (käytä kalibroitua lämpömittaria) poikkeaa WR 200 tallennuslaitteen näytössä näkyvästä OIKEASTA lämpötilasta. Näytössä näkyvää lämpötilan lukemaa T ( C) MUUTETAAN painamalla näppäintä tai niin, että se vastaa täysin kuumentimen pinnasta mitattua lämpötilaa. Esimerkkitapauksessa kuumentimesta mitattu lämpötila on 210 C, kun koneen osoittama TODELLINEN lämpötila T( C) on 212 C. Offset-arvon tulee tässä tapauksessa olla +2 C (kuva 7). Kuumentimen pinnasta mitattu lämpötila on tämän jälkeen täsmälleen sama kuin tallennuslaitteen näytössä näkyvä lämpötila. Kalibrointitoimenpide on suoritettava seuraavissa tilanteissa: Kun WR 200-tallennusyksikkö yhdistetään puskuhitsauskoneeseen ensimmäistä kertaa Joka kerta kun käyttäjä yhdistää tallennusyksikön toiseen hitsauskoneeseen Yleensä 200 hitsaustapahtuman välein; 20

25 Operating instructions WR Käyttö Päivämäärä / Kellonaika Tämän toiminnon avulla muutetaan päivämäärän ja kellonajan asetuksia. Päivämäärän / kellonajan asetuksiin siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 5. Kuva 8 Kursori siirtyy järjestyksessä minuuteista" tunteihin, päivään, kuukauteen ja vuoteen (kuva 8). Jokaista parametria muutetaan erikseen laitteen alfanumeerisen näppäimistön avulla, jonka jälkeen korjattu arvo vahvistetaan painamalla näppäintä. Korjatut tiedot tallennetaan lopulta laitteen muistiin painamalla näppäintä "ESC". Tietoihin voidaan myös tehdä pieniä muutoksia painamalla näppäimiä ja Ohjelmaversio / Päivitys Tämän toiminnon käyttö on estetty muilta kuin valtuutetun Georg Fischer huoltokeskuksen edustajilta Käyttäjäkohtaiset hitsausohjelmat WR 200 tallennusyksikkö tukee DVS-, ISO-, WIS- ja UNI-hitsausstandardeja. Käyttäjä voi tämän lisäksi syöttää laitteeseen 4 erilaista muokattua hitsausohjelmaa. Nämä hitsausohjelmat pysyvät laitteen muistissa mahdollisista laitepäivityksistä huolimatta ja ne voidaan koska tahansa yksitellen muuttaa tai poistaa. Käyttäjäkohtaisen hitsausohjelman konfigurointitoimintoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 8. 21

26 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Seuraavaksi laitteeseen syötetään hitsausohjelmaa kuvaava nimi, joka vahvistetaan painamalla näppäintä. Jos on kyse uudesta hitsausohjelmasta ja muistissa riittävästi tilaa ohjelman tallentamiseen, WR 200 opastaa käyttäjää ohjelman syöttämisessä (kts. kuva alla). Hitsausohjelmaan syötetään hitsaustapahtuman referensseinä käytettävät numeroarvot järjestyksessä lämpötila, paineet, kestoajat. 22

27 Operating instructions WR Käyttö Jos on kyse jo laitteen muistiin tallennetusta hitsausohjelmasta, käyttäjältä kysytään muutetaanko olemassa olevaa ohjelmaa vai poistetaanko se kokonaan. Jos käyttäjä haluaa tallentaa täysin uuden hitsausohjelman laitteen muistiin (mutta vapaata muistilaa ei ole käytettävissä), laite kehoittaa käyttäjää poistamaan jonkin vanhoista hitsausohjelmista. 23

28 7 Käyttö Operating instructions WR 200 Hitsausohjelman nimi voi olla enintään 12 merkkiä pitkä. Nimeen tulee sisältyä ainakin putkien valmistaja ja materiaali. Käyttäjä voi hitsausohjelmia syöttäessään ohittaa toiminnon F6 (ajan asetukset nollataan). Kun käyttäjä on täyttänyt kaikki tietokentät, WR200 kehottaa käyttäjää viimein tallentamaan hitsausohjelman. Jos käyttäjä vastaa kyllä, hitsausohjelma tallennetaan laitteen muistiin. Hitsausohjelma näkyy tämän jälkeen eri standardien/materiaalien luettelossa. Jos käyttäjä sen sijaan vastaa ei, syötetty ohjelma poistetaan GPS-koordinaatit Käyttäjä voi itse määrittää miten laitteen mittaamia GPS-koordinaatteja käsitellään. GPS-paikannustietojen konfigurointitoimintoon siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 7. Tallennusyksikkö WR 200 saattaa mahdollistaa hitsauspaikan koordinaattien rekisteröinnin laite voi olla varustettu GPS-vastaanottajalla). Koordinaatit rekisteröidään tällöin vaihtoehtoisesti joko automaattisesti tai käsin. Jos parametrin asetus on NONE, GPS-koordinaattien mittaus ohitetaan. Jos käyttäjä haluaa hitsaustapahtuman päätteeksi syöttää koordinaatit laitteeseen käsin (asetuksena MANUAL), laite pyytää käyttäjää syöttämään erillisellä paikannuslaitteella todetut koordinaatit näppäimistön kautta. Jos asetus on AUTOMATIC ja laite on varustettu sisäänrakennetulla GPS-paikannuslaitteella, koordinaatit tallennetaan hitsauspöytäkirjaan jokaista erillistä hitsaustapahtumaa aloitettaessa. 7.5 Hitsaustapahtuman kuvaus Hitsaustapahtuma voidaan jakaa kolmeen erilliseen osaan: Hitsausparametrien valinta Hitsaustyön esivalmistelu Hitsaus 24

29 Operating instructions WR Käyttö Hitsausparametrien valinta Parametrien valinta Materiaaliva linta Mittojen valinta SDR-luvun valinta Tiedot OK? Esivalmist elu or button ESC Back to Main menù Hitsausparametrien valintaan siirrytään painamalla ohjelmointivalikon (kuva 3) näppäintä 1. Kuva 9 Ensimmäiseksi valittava parametri on MATERIAALI. Materiaaliparametrit perustuvat sovellettaviin standardeihin ja putkimateriaalin ominaisuuksiin (kts. luku 9.1 Materiaalit ja sovelletut standardit). Huomioitava 25

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Käyttöohje SmarTach D-Box 2

Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Tuote D-Box 2 Versio Kaikki Pvm. 15.09.10 Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Copyright Actia 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esittely...2 Toiminnot...3 2. Komponentit...3 3. Ominaisuudet...3 3.1 Tekniset ominaisuudet...

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

www.snaketronics.fi Scribbler Sentrifugiputkien merkintälaite KÄYTTÖOHJE

www.snaketronics.fi Scribbler Sentrifugiputkien merkintälaite KÄYTTÖOHJE www.snaketronics.fi Scribbler Sentrifugiputkien merkintälaite KÄYTTÖOHJE User Manual: SCR100-series Version: 0.3 Issue Date: 22.4.2015 Sisällysluettelo 1 Tulostin... 4 1.1 Pakkauksen sisältö... 4 1.2 Tulostimen

Lisätiedot

UVS Kanavainen tärinämittari

UVS Kanavainen tärinämittari UVS 600 1-Kanavainen tärinämittari KÄYTTÖOHJEKIRJA SUOMI Ohjelmistoversio 1.1.6 ja uudemmat LCD näytön aktivointi Normaalisti UVS 600:n näyttö on suljettuna. Käynnistääksesi näytön paina vihreää LCD painiketta

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Lämpömittari TTX100/110/120

Lämpömittari TTX100/110/120 Lämpömittari TTX100/110/120 2(18) Hyvä asiakas, Onnittelut tämän Ebro tuotteen hankinnan kunniaksi. Toivottavasti tämä tuote palvelee pitkään ja tästä tuotteesta on hyötyä työntekoon. Tärkeä ja hyödyllinen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje Rahaxi Processing Oy Asiakaspalvelu puh. 09-612 0730 Versio 1.0, 12.10.2006 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 1 2 Maksupäätteen käynnistys... 2 3 Yleiset toiminnot... 2 3.1 Valikoiden selaus...

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot