ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija"

Transkriptio

1 Käyttö ProMix KE Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija A06H FI Itsenäinen, elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Vain ammattikäyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallin tiedot, mukaan lukien enimmäiskäyttöpaine ja hyväksynnät sivuilta. ti696a

2 Sisältö Mallit Varoitukset Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista... 8 Isosyanaatteja koskevat ehdot Aineen itsesyttyminen Pidä komponentit A ja B erillään Isosyanaattien kosteusherkkyys Aineiden vaihto Käsitehakemisto Tiivistelmä Käyttö Osat ja niiden toiminta Asentaminen Yleistietoja Luonnostaan vaarattomien laitteiden asennuksen turvamääräykset Näyttöyksikkö Ilmansyöttö Nesteen syöttö Putkikaavio ja diagrammit Sähköt Maadoitus Näyttöyksikkö Näyttö Näyttöyksikön kuvake-näppäin ja virhekoodit.. Näytön yhteenveto Käyttäjän syöttöalueet Perustoiminnot Etukäteistoiminnot Virran kytkentä Järjestelmän alkuperäisasetukset Järjestelmän esitäyttö Pumpun kalibrointi Ruiskutus Tyhjennys Paineenpoistotoimet Lukitustila Venttiiliasetukset Pysäytys Lisävarusteena saatavan USB-yksikön käyttö.. 6 USB-lokit Asetus Latausprosessi Suositellut USB-muistit Ajotilan tiedot Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö ) Ajotilat koti (näyttö ) Aja sekoituserä (näyttö ) Aja sekoitussummat (näyttö ) Suorita työnumero (näyttö 8) Aja lokivirheet (näytöt -) Aja pumpunohjaus (näyttö ) Asetustilan tiedot Salasana (näyttö 6) Alkuasetukset (näyttö 7) Konfiguroinnit - (näytöt 8-) Ohje - (näyttö 8) Ohje - (näyttö 9) Kunnossapito - (näytöt -6) Kunnossapitosuositukset Kalibrointi ja (näytöt ja ) Vianetsintä (näytöt -7) Dynaaminen annostelu Järjestelmävirheet Järjestelmän hälytykset Järjestelmän tiedotus-/tallennuskoodit Tyhjennä virhe ja käynnistä uudelleen Ilmavirtauskytkimen (AFS) toiminta Järjestelmän tyhjäkäyntivaroitus (IDLE) Virhekoodit Hälytykset ja vianetsintä Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot Piirikaaviot Mitat ja asennus Tekniset tiedot Muistiinpanoja A06H

3 Mallit Mallit ProMix KE -järjestelmiä ei ole hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa tiloissa ellei perusmalli, kaikki oheislaitteet, tarvikkeet ja johtosarjat vastaa paikallisia, valtiollisia ja kansallisia normeja. Hyväksytty vaaralliseen tilaan luokka, jaos, ryhmä D (Pohjois-Amerikka); luokka, alueet ja (Eurooppa) Suurin nesteen Osanro Sarjat Suhde Pumput käyttöpaine MPa (bar, psi) USBportti Hyväksynnät* F0 A : Merkur, A ja B, (, 00) F0 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F0 A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F0 A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F06 A : Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00) F07 A : Merkur A,,8 (8, 00) Merkur Bellows B F08 A : Merkur A,, (, 00) Merkur Bellows B F09 A : Merkur, A ja B, (, 00) F0 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F A : Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00) F A : Merkur A,,8 (8, 00) Merkur Bellows B F A : Merkur A,, (, 00) Merkur Bellows B * ProMix KE vaarallisen tilan laite on valmistettu Yhdysvalloissa sarjanumerolla, joka alkaa joko A-kirjaimella tai numeroilla 0, ATEX, FM- ja CE-hyväksynnät merkintöjen mukaan. Laite valmistettu Belgiassa sarjanumerolla, joka alkaa joko kirjaimella M tai numeroilla 8, ATEX ja CE-hyväksynnät merkintöjen mukaan. II G Ex ia px IIA T Ta = 0 C- C FM0 ATEX 00 X Luonnostaan vaaraton ja tyhjennetty laite luokka I, jaos, ryhmä D, T Ta = 0 C- C 09 Katso erityisolosuhteet turvalliselle käytölle Varoitukset, sivu. Katso sivu vaarattomiin tiloihin hyväksytyt laitteet. A06H

4 Mallit Mallit (jatkuu) Hyväksytty käytettäväksi vaarattomissa tiloissa Osanro Sarjat Suhde Pumput Suurin nesteen käyttöpaine MPa (bar, psi) F088 A : Merkur, A ja B, (, 00) F089 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F090 A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F09 A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F09 A : Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00) F09 A : Merkur A, Merkur Bellows B,8 (8, 00) F09 A : Merkur A,, (, 00) USBportti Merkur Bellows B F09 A : Merkur, A ja B, (, 00) F096 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F097 A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F098 A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F099 A : F00 A : F0 A : Merkur A, Merkur Bellows B Merkur A, Merkur Bellows B Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00),8 (8, 00), (, 00) Hyväksynnät* * ProMix KE -vaarattoman tilan laite on valmistettu Yhdysvalloissa sarjanumerolla, joka alkaa joko A-kirjaimella tai numeroilla 0, FM- ja CE-hyväksynnät. Laite valmistettu Belgiassa sarjanumerolla, joka alkaa joko kirjaimella M tai numeroilla 8, CE-hyväksyntä. Muita käyttöoppaita Käyttöopas Kuvaus A0870 ProMix KE, korjaus/osat 78 Nesteen sekoituskammio, ohjeet/osat 78 Annosteluventtiili, ohjeet/osat 78 Pistoolin huuhtelusäiliösarja V86 79 Merkur-mäntäpumppu 79 Merkur Bellows -mäntäpumppu 796 NXT-ilmamoottori 067 Uudistussarja korkeapaineiselle annosteluventtiilille Käyttöopas Kuvaus 068 Annosteluventtiilin istukka-sarja A Graco ohjausarkkitehtuuri yksikön ohjelmointi A 6G Akun muuntosarja A 6G Sähkövoiman muuntosarja A ProMix KE -jalustasarjat A H USB-moduulisarja Merkkivalopylväs A06H

5 Varoitukset Varoitukset Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkit toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset, kun nämä symbolit ovat esillä tässä ohjeessa. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä ohjeessa. VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara). Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä. Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitus-ohjeet. Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu. Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella. ERITYISOLOSUHTEET TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN Estä sähköstaattisen kipinöinnin riski puhdistamalla laitteiston epämetalliset osat kostealla kankaalla. Alumiininen asennuslaatta voi kipinöidä osuessaan tai joutuessaan kosketuksiin liikkuvien osien kanssa, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Suorita varotoimenpiteet, jotta osumalta tai kontaktilta vältytään. SÄHKÖISKUN VAARA Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. A06H

6 Varoitukset VAARA LUONNOSTAAN VAARATON RAKENNE Luonnostaan vaaraton laite, joka on asennettu viallisesti tai yhdistetty ei-luonnostaan vaarattomaan laitteeseen luo vaaralliset olosuhteet ja voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun. Seuraa paikallisia määräyksiä ja seuraavia turvallisuusvaatimuksia. Vain mallit, joissa on mallinumerot F0-F, ja jotka käyttävät paineilmalaturia, on hyväksytty asennettavaksi vaarallisiin (räjähdysherkkä ilmapiiri) tiloihin. Katso Mallit, sivu. Varmista, että laitteistosi noudattaa kansallisia, valtiollisia ja paikallisia sähkölaitteita koskevia normeja luokassa I, ryhmässä D, jaoksessa (Pohjois-Amerikka) tai luokassa I, alueilla ja (Eurooppa) vaarallinen sijainti, käsittäen kaikki paikalliset paloturvallisuusohjeet, NFPA, NEC 00 ja 6 sekä OSHA Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva turvallisuusluokitus ID-merkistä. Älä vaihda järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen. Laite, joka joutuu kosketuksiin luonnostaan vaarattomien liitosnapojen kanssa, tulee arvioida luonnostaan vaarattomaksi. Tähän kuuluu tasavirran jännitemittarit, ohmimittarit, kaapelit ja koskettimet. Poista yksikkö vaaralliselta alueelta, kun etsit vikaa. Laite on luonnostaan vaaraton, kun siihen ei ole liitetty sähköosia. Älä yhdistä, lataa tai poista USB-laitetta, ellei yksikköä ole siirretty pois vaarallisesta (räjähdysherkkä ilmapiiri) tilasta. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti. Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen. Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta tai huoltoa. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. 6 A06H

7 Varoitukset VAARA LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon. Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä käyttöturvallisuustiedote. Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja noudata Paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä. Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan varaosiin. Älä muuta laitetta millään tavalla. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä. Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta. Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia. Pysy etäällä liikkuvista osista. Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia. Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle. Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat. Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita. Käytä aina kemiallisesti läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat, annostelet tai puhdistat laitetta. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa: Suojalasit ja kuulosuojaimet. Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojavaatteet ja -käsineet. A06H 7

8 Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista Isosyanaatteja koskevat ehdot Isosyanaatteja sisältävien aineiden ruiskutus tai annostelu voi aiheuttaa vaarallisia sumuja, kaasuja ja hiukkasia. Lue aineen valmistajan varoitukset ja käyttöturvallisuustiedote, joista selviää isosyanaatteihin liittyvät erityiset vaarat ja turvatoimenpiteet. Estä isosyanaattia sisältävien sumujen, kaasujen ja hiukkasten sisäänhengitys tuulettamalla työskentelyalue huolellisesti. Mikäli riittävää tuuletusta ei ole käytettävissä, työskentelyalueella on käytettävä hengityssuojaimia. Jokaisen työskentelyalueella työskentelevän on käytettävä asiaankuuluvaa suojavarustusta, johon kuuluu kemiallisesti läpäisemättömät käsineet, kengät, esiliinat ja suojalasit, jotta vältyttäisiin kosketukselta isosyanaattiin. Aineen itsesyttyminen Jotkut aineet saattavat syttyä itsestään, jos niitä käytetään liian paksuina. Lue aineen valmistajan varoitukset ja käyttöturvallisuustiedote. Pidä komponentit A ja B erillään Isosyanaattien kosteusherkkyys Isosyanaatit (ISO) ovat katalyyttejä, joita käytetään kaksikomponenttisissa päällysteissä. ISO reagoi kosteuden (kuten ilmankosteus) kanssa muodostaen pieniä, kovia, hankaavia rakeita, jotka kulkeutuvat nesteen mukana. Nesteen pintaan voi muodostua kalvo ja ISO alkaa hyytyä ja kasvattaa aineen sitkoisuutta. Jos tällaista ainetta käytetään, osittain kovettunut ISO vähentää märkien osien suorituskykyä ja elinikää. HUOMAUTUS: Kalvon muodostumisen ja rakeutumisen määrä vaihtelee riippuen ISOn, ilmankosteuden ja lämpötilan suhteesta toisiinsa. Ehkäise ISOn altistumista kosteudelle: Käytä aina suljettuja säiliöitä, joiden ilmanpoistokanavissa on absorptiokuivain tai käytä vain typpipitoisessa ilmapiirissä. Älä koskaan säilytä ISOa avoimessa säiliössä. Käytä kosteudenkestäviä letkuja, jotka on erityisesti ISOlle suunniteltuja, kuten mm. järjestelmän mukana toimitetut letkut. Älä koskaan käytä regeneroituja liuottimia, jotka voivat sisältää kosteutta. Pidä liuotinsäiliöt aina suljettuina, kun et käytä niitä. Älä koskaan käytä liuotinta, jos se on pilaantunut jostain kohtaa. Voitele aina kierteiset osat ISO pumppuöljyllä tai rasvaa uudelleen asennettaessa. Aineiden vaihto Kun vaihdat aineita, huuhtele laite useaan kertaan varmistaaksesi, että se on kauttaaltaan puhdas. Puhdista aina nesteen sisääntulosuodattimet huuhtelun jälkeen. Tarkista aineen valmistajalta sen kemiallinen yhteensopivuus. Nesteletkuissa kovettuneissa aineissa voi aiheutua ristikontaminaatiota, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai vahingoittaa laitetta. Pyri ehkäisemään ristikontaminaatio laitteen märissä osissa niin, ettet koskaan vaihda keskenään komponentin A (hartsi) ja komponentin B (isosyanaatti) osia. 8 A06H

9 Käsitehakemisto Käsitehakemisto Annoskoko - hartsin (A) ja katalyytin (B) määrä, joka annostellaan integraattoriin. Annosteluajan hälytys - annostelun sallittu kestoaika ennen hälytystä. Dynaaminen annostelu - komponenttia A annostellaan jatkuvasti. Komponenttia B annostellaan sysäyksittäin sopivissa määrin oikean sekoitussuhteen saavuttamiseksi. Käyttöaika - aika, jonka jälkeen aineesta tulee ruiskutuskelvotonta. Käyttömäärä - aineen määrä, joka vaaditaan kulkemaan seoksen imusarjan, letkun ja applikaattorin läpi, ennen kuin käyttöajan ajastin nollautuu. Kokonaiserä - palautettava arvo, joka osoittaa järjestelmän kautta annostellun aineen määrän yhtä erää kohden. Erä on valmis, kun käyttäjä nollaa erälaskurin. Kokonaissumma - ei palautettava arvo, joka osoittaa järjestelmän kautta annostellun aineen kokonaismäärän. Pumpun kalibrointikerroin - annosteltavan aineen määrä suhteessa pumpun yhden tuuman pumppausliikkeeseen. Seos - kun hartsin (A) ja katalyytin (B) ristisitominen tapahtuu. Tyhjäkäynti - mikäli pistoolia ei ole liipaistu kahden minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy tyhjäkäyntitilaan. Liipaise pistooli palataksesi toimintaan. Tyhjennys - kun kaikki seosmateriaali on suihkutettu pois järjestelmästä. Tyhjennysaika - vaadittu aika, jolloin kaikki seosmateriaali on suihkutettu pois järjestelmästä. Valmiustila - viittaa järjestelmän tilaan. Yliannostuksen hälytys - kun joko hartsi- (A) tai katalyytti- (B) komponentti annostelee liian paljon ainetta ja järjestelmä ei pysty tasaamaan ylimääräistä ainetta. Luonnostaan vaaraton (IS) - viittaa tiettyihin komponentteihin, jotka voidaan sijoittaa vaarallisiin tiloihin. Muuntosuhteen toleranssi - muuttuva prosenttiosuus hyväksyttävästä vaihtelusta, jonka järjestelmä hyväksyy, ennen muuntosuhteen hälytystä. A06H 9

10 Tiivistelmä Tiivistelmä Käyttö ProMix KE on elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Sillä voi sekoittaa useimpia kaksikomponenttisia maaleja. Sitä ei voi käyttää nopeasti kuivuvien maalien kanssa (maalien, joiden käyttöaika on alle minuuttia). Laitteella voidaan suorittaa dynaamista annostelua. Laite annostelee aineen A, tarkkailee nesteen kulkua ja annostelee ainetta B sopivissa annoksissa, jotta seossuhde on sopiva. Annostelusuhteet 0,:-0,0:. Näyttää viimeiset 0 virhettä päivämäärän, ajan ja tapahtuman kanssa. Lisävarusteena saatava USB-päivityssarja kirjaa 00 virhettä ja jopa 000 työtä. Lisävarusteena saatava pistoolin huuhtelusäiliö mahdollistaa manuaalisen ruiskutuspistoolin järjestelmän automaattisen huuhtelun järjestelmissä, joissa on yksi pistooli. Osat ja niiden toiminta Osa Kuvaus Ohjausrasia Kehittynyt nesteenohjausyksikkö Virtalähde tai laturi Solenoidiventtiilit Ilmavirtauskytkin/-kytkimet USB-yksikkö (lisävaruste) Äänihälytin Pistoolin huuhtelusäiliön painekytkin, lisävaruste Nesteyksikkö Sekoituskammio, joka sisältää esisekoituskammion ja staattisen sekoittimen. Värin/katalyytin venttiilin poistoputket, sisältävät paineilmalla toimivat annosteluventtiilit aineille A ja B, sekä liuotinventtiilit. Pumput Näyttöyksikkö Näytön avulla käynnistetään järjestelmä sekä seurataan, käytetään ja valvotaan sitä. Käytetään päivittäisiin maalaustoimintoihin sisältäen ohjeiden valinnan, virheiden luvun/tyhjennyksen sekä järjestelmän asennuksen ruiskutus-, valmius- tai tyhjennystilaan. Asentaminen Yleistietoja Tämän tekstin viitenumerot ja sulkeissa olevat kirjaimet viittaavat kuvissa oleviin numeroihin ja kirjaimiin. Varmista, että kaikki lisävarusteet täyttävät kokonsa ja paineenkestonsa puolesta järjestelmän vaatimukset. Suojaa näyttöyksikön näyttö maaleilta ja liuottimilta läpinäkyvien suojusten avulle, joita on saatavilla 0 kappaleen pakkauksissa (osanro G8). Puhdista näytöt tarvittaessa kuivalla kankaalla. 0 A06H

11 Asentaminen Luonnostaan vaarattomien laitteiden asennuksen turvamääräykset Älä vaihda tai muokkaa järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen. Katso käyttöoppaista tietoja asennuksesta, huollosta ja käytöstä. Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva turvallisuusluokitus ID-merkistä.. Asennuksen on täytettävä National Electric Coden vaatimukset: NFPA 70, Article 0 Resp., Article 0 ja ANSI/ISA Osien monimaadoitus on sallittu ainoastaan silloin, kun liitettävien kohtien välillä on korkean integriteetin potentiaalintasaus.. ATEX: asennus EN sekä paikallisten ja kansallisten sovellettavien määräysten mukaan. Vaaralliset (luokiteltu) tilat luokka, jaos, ryhmä D, T (USA ja Kanada) Luokka, alue, ryhmä IIA, T (vain ATEX) 0' CAN CABLE 0' OPTION USER INTERFACE MODULE 8 PSI. FCM (MIN) ALTERNATOR MODULE ' CAN CABLE USB MODULE 0" CAN CABLE FLUID CONTROL MODULE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE "A" REED SWITCH "B" REED SWITCH "A" LINEAR SENSOR "B" LINEAR SENSOR "A" PRESSURE TRANSDUCER "B" PRESSURE TRANSDUCER KUVA. Asennus vaaralliseen tilaan A06H

12 Asentaminen Vaarattomat tilat 0' CAN CABLE 0' OPTION USER INTERFACE MODULE LINE POWER FILTER POWER SUPPLY USB MODULE 0" CAN CABLE CAN CABLE FLUID CONTROL MODULE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE "A" REED SWITCH "B" REED SWITCH "A" LINEAR SENSOR "B" LINEAR SENSOR "A" PRESSURE TRANSDUCER "B" PRESSURE TRANSDUCER KUVA. Asennus vaarattomaan tilaan A06H

13 Asentaminen Näyttöyksikkö. Käytä mukana toimitettuja ruuveja, kun asennat näyttöyksikön kannattimen ohjausrasian etupuolelle tai seinään valintasi mukaan.. Aseta näyttöyksikkö kannattimeen.. Yhdistä CAN-kaapelin toinen pää (mukana) näyttöyksikön kohtaan J6 (jompikumpi portti).. Kaapelin toinen pää tulee tehtaasta valmiiksi asennettuna kuvan osoittamalla tavalla riippuen järjestelmän konfiguroinnista: Pistokkeesta saatavan virran järjestelmä, jossa on USB-yksikkö: yhdistä CAN-kaapeli kohtaan P P USB-yksikössä. Pistokkeesta saatavan virran järjestelmä, jossa ei ole USB-yksikköä: yhdistä CAN-kaapeli kehittyneen nesteenohjausyksikön kohtaan J8. J8 J6 ti667a ti660a ti680a Ilmansyöttö Vaatimukset Paineilman tulopaine: kpa (,-7 bar, 7-00 psi). Ilmaletkut: käytä maadoitettuja letkuja, joiden koko on järjestelmään sopiva. Loukkuun jäänyt ilma saattaa käynnistää pumpussa tai annosteluventtiilissä odottamattoman syklin, jonka seurauksena roiskuminen tai liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Käytä vuototyyppisiä sulkuventtiilejä. Ilmansäädin ja vuototyyppinen sulkuventtiili: kuuluu nesteensyöttölaitteen jokaiseen ilmaletkuun. Asenna sulkuventtiili vastasuuntaan kaikkia ilmaletkun lisälaitteita, jotta ne saadaan eristettyä huollon ajaksi. Käytettäessä Graco sähköstaattista PRO pistoolia, sulkuventtiili tulee olla asennettuna pistoolin ilmaletkuun katkaisemaan sumutusilman ja turbiini-ilman pääsy pistooliin. Ota yhteyttä Graco-jälleenmyyjään, niin saat tietoja sähköstaattisten kokoonpanojen ilman sulkuventtiileistä. Ilmaletkun suodatin: 0 mikronia tai parempi ilmansuodatin on suositeltava öljyn ja veden suodattamiseen ilmansyötöstä sekä estämään maalijäämät ja solenoidien tukkeutuminen. ti679a Laturi virtajärjestelmät (USB-yksiköllä tai ilman): yhdistä CAN-kaapeli laturin kohtaan J. J ti66a A06H

14 Asentaminen Ilmaliitännät Katso Järjestelmän paineilmakaavio sivulla 67 (vaarallinen tila) tai sivulla 68 (vaaraton tila).. Kiristä kaikki ProMix KE -järjestelmän ilmaja nesteletkujen liitokset, sillä ne ovat voineet löystyä kuljetuksen aikana.. Yhdistä pääilmansyöttöletku pääilman tuloon. Tämä ilmaletku välittää ilmaa solenoideihin, venttiileihin ja pumppuihin. Katso KUVA. Pääilmaletku KUVA. Ilmansyöttöletku ti708a. Yhdistä järjestelmän jokaisessa pistoolissa erillinen puhtaan ilman syöttöletku ilmavirtauskytkimen ilman tuloon. Tätä ilmaa johdetaan pistoolin sumutusilmaan. Ilmavirtauskytkin havaitsee pistooliin menevän ilmavirran ja antaa signaalin säätimelle, kun pistooli liipaistaan. Nesteen syöttö Vaatimukset Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta painetta. Katso ID-merkki. Vähennä vammojen syntymisen, kuten nesteen tunkeutumisen, mahdollisuutta asentamalla sulkuventtiili jokaisen nesteen syöttölinjan ja sekoituskammion välille. Venttiilien avulla voit katkaista nesteen virtauksen huollon ja kunnossapitotöiden ajaksi. ProMix KE-malleja on saatavana ilmattomina (korkeapaine, vain 0 cc pumput), ilmasuihkutuksella varustetulla tai paineilmajärjestelminä, joiden kapasiteetti on jopa 800 cc/min. Haluttaessa voidaan käyttää nesteen painesäiliöitä, syöttöpumppuja ja kiertojärjestelmiä. Materiaalit voivat tulla alkuperäisistä säiliöistään tai maalien keskuskiertoletkusta. HUOMAUTUS: Nesteensyötön täytyy olla vapaa painepiikeistä, joita syntyy yleisesti pumpun iskun vaihtuessa. Asenna tarvittaessa painesäätimet tai paineentasaussäiliö ProMix KE nesteen sisääntuloihin vähentämään aineen syöttöpulsseja. Ota yhteyttä Graco-jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja. Sumutusilman poistulot Sumutusilman sisääntulot Solenoidin ilman sisääntulo KUVA. Sumutusilman liitännät ti709a Nesteliitokset. Katso KUVA, sivu. Liitä liuottimen syöttöletku / npt(f) liuotinventtiilin tuloihin (SVA ja SVB).. Yhdistä komponentin A syöttöletku(-letkut) komponentin A annosteluventtiilin tuloon (DVA). HUOMAUTUS: ainoastaan maalin jälleenkierrätysjärjestelmä Mikäli kierrätät maalia, käytä annosteluventtiilien A tai B normaalia sisääntuloa. Poista suoraan sisääntuloa vastapäätä oleva tulppa kierrätyksen syötön annosteluventtiilistä. Katso KUVA.. Liitä komponentin B letku komponentin B annosteluventtiilin sisääntuloon (DVB).. Liitä pistoolin nesteensyöttöletku sekoituskammion (MM) ulostulon ja pistoolin nesteen sisääntuloon väliin. A06H

15 Asentaminen Komponentin sisääntulo Poista tulppa; kierrätyksen ulostulo. Liuottimen sisääntulo ti67a ti67a SVA SVB DVA DVB PA PB ti697a MM Selitys: PA Komponentin A pumppu DVA Komponentin A annosteluventtiili SVA Liuotinventtiili A PB Komponentin B pumppu DVB Komponentin B annosteluventtiili SVB Liuotinventtiili B MM Sekoituskammio KUVA. Nesteliitokset A06H

16 Asentaminen Putkikaavio ja diagrammit Tyyppi Väri Kuvaus Aloituspiste Päätepiste Putki OD mm (in.) Ilma Vihreä Liuotinventtiili A päällä G G,0 (0,6) Ilma Vihreä Annosteluventtiili A päällä G G,0 (0,6) Ilma Vihreä Liuotinventtiili B päällä G G,0 (0,6) Ilma Vihreä Annosteluventtiili B päällä G G,0 (0,6) Ilma Punainen Liuotinventtiili A pois R R,0 (0,6) Ilma Punainen Annosteluventtiili A pois R R,0 (0,6) Ilma Punainen Liuotinventtiili B pois R R,0 (0,6) Ilma Punainen Annosteluventtiili B pois R R,0 (0,6) Ilma Luonnollinen Solenoidin ilma A A 6, (0,) Ilma Luonnollinen Ilmansäädin pumpulle B A A 9, (0,7) Ilma Luonnollinen Ilmansäädin pumpulle A A A 9, (0,7) Neste ---- Pumppu B venttiilin poistoputkeen B A A Neste ---- Pumppu A venttiilin poistoputkeen A A A Neste ---- Venttiilin poistoputki A sekoituskammioon A6 A Neste ---- Venttiilin poistoputki B sekoituskammioon A7 A Ilma Luonnollinen Ilmansäädin laturiin* A8 A8 9, (0,7) Ilma Musta Laturin ilmanpoisto* A9 A9,7 (0,) * Käytössä vain luonnostaan vaarattomissa (IS) malleissa. R R R R * Luonnostaan vaarattomat mallit ti6770a G G G G GFB-C GFB-S ATOM- A8* ti86a GFB-P (paineilmajohto) A9* GFB-A GFB-C GFB-S ti86a ti677a 6 A06H

17 Asentaminen GFB-A ATOM- ATOM- A B-puoli A-puoli A A A ti677a G R G R R G R G A A A-puoli ti676a B-puoli ti6766a A A Katso käyttöohjeesta 78 pistoolin huuhtelusäiliön täydelliset asennusohjeet. A6 A7 A-puoli B-puoli ti676a A06H 7

18 Asentaminen Sähköt Virtaliitäntä (vain ei luonnostaan vaarattomat laitteet) Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. Liitä kaikki ruiskutustilaan ja vilkkaille alueille reititetyt kaapelit eristysputkeen, jotta ne eivät vahingoittuisi maalin, liuottimen ja alueella tapahtuvan liikkeen ansiosta. ProMix KE -mallissa on 8-0 VAC, 0/60 Hz syöttöteho, enintään A:n virrankulutus. Virransyöttöpiiri tulee olla suojattu enintään A:n virtakytkimellä. Eivät sisälly järjestelmään: Paikalliseen virtakonfiguraatioon soveltuva virtajohto. Lankatulkin koon on oltava 8- AWG. Syöttövirran tuloportin halkaisija on, mm (0,88 in). Siihen sopii jännitystä poistava läpivientiliitin tai -putki.. Tarkista, että pääpaneelin sähköt on pois päältä. Avaa ohjausrasian kansi.. Yhdistä sähköjohto pääterasiaan kuten kuvassa KUVA 6.. Sulje ohjausrasia. Palauta sähköt.. Seuraa ohjeita kohdasta Maadoitus, sivu 9. Letku KUVA 6. Ohjausrasian sähkökytkennät L A TERMINAL BLOCK L N GRND L GRND N LINE POWER FILTER SWITCH ROCKER Maadoitus Nollajohdin N A POWER SUPPLY ti69a KUVA 7. Sähkökaavio 8 A06H

19 Asentaminen Maadoitus Ilma- ja nesteletkut Käytä ainoastaan maadoitettuja letkuja. Laitteiston on oltava maadoitettu. Maadoitus vähentää staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman sähkövirran. Yhdistä ProMix KE -mallin maadoitusjohto maadoitusruuviin. Yhdistä maadoituspinne suoraan todelliseen maahan. Jos sähkövirtaa käytetään pistokkeesta tehonsäätöön, maadoita sähköliitos paikallisten määräysten mukaan. Ruiskutuspistooli Noudata pistoolin oppaassa annettuja maadoitusohjeita. Ei-sähköstaattinen: maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään maadoitettuun nesteen- tai ilmansyöttöletkuun. Sähköstaattinen: maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään maadoitettuun ilmansyöttöletkuun. Yhdistä ilmaletkun maadoitusjohto todelliseen maahan. Nesteensyöttösäiliö Noudata paikallisia ohjeita. Pistoolin huuhtelusäiliö TI7a KUVA 8. Maadoitusruuvi ja virtakytkin Liitä maadoitusjohto pistoolin huuhtelusäiliön maadoitusulakkeesta todelliseen maahan. Vaihtovirtakytkin Maadoitusruuvi Ruiskutettava kohde Noudata paikallisia ohjeita. Kaikki tyhjennyksessä käytettävät liuotinastiat Noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita/-säiliöitä, jotka on asetettu maadoitetulle alustalle. Älä aseta astiaa/säiliötä eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa. Tarkista resistanssi Syöttöpumput tai paineastiat Liitä maadoitusjohto ja pinne todellisesta maasta pumppuihin tai paineastioihin. Katso lisätietoja pumpun ja paineastian oppaasta. Jotta maadoitus olisi asianmukainen, osien ja todellisen maan välisen resistanssin on oltava alle ohmi. A06H 9

20 Asentaminen 0 Selitys: Ohjausrasian maadoitusruuvi Ohjausrasian maadoitusjohto Pumpun B maadoitusruuvi Pumpun B maadoitusjohto Pumpun A maadoitusruuvi Pumpun A maadoitusjohto Pistoolin huuhtelusäiliön maadoitusruuvi Pistoolin huuhtelusäiliön maadoitusjohto Todelliseen maahan maadoitus - tarkista paikalliset määräykset. 0 Sähkökaapeli, näyttöyksikkö/ ohjausrasia 6 KUVA 9. Maadoitus ti667a 0 A06H

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Ohjeet - Osat 3A2101ZAB Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Käytetään syttymättömän vaahdon ja polyurean kanssa. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää räjähdysherkissä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot