ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija"

Transkriptio

1 Käyttö ProMix KE Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija A06H FI Itsenäinen, elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Vain ammattikäyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallin tiedot, mukaan lukien enimmäiskäyttöpaine ja hyväksynnät sivuilta. ti696a

2 Sisältö Mallit Varoitukset Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista... 8 Isosyanaatteja koskevat ehdot Aineen itsesyttyminen Pidä komponentit A ja B erillään Isosyanaattien kosteusherkkyys Aineiden vaihto Käsitehakemisto Tiivistelmä Käyttö Osat ja niiden toiminta Asentaminen Yleistietoja Luonnostaan vaarattomien laitteiden asennuksen turvamääräykset Näyttöyksikkö Ilmansyöttö Nesteen syöttö Putkikaavio ja diagrammit Sähköt Maadoitus Näyttöyksikkö Näyttö Näyttöyksikön kuvake-näppäin ja virhekoodit.. Näytön yhteenveto Käyttäjän syöttöalueet Perustoiminnot Etukäteistoiminnot Virran kytkentä Järjestelmän alkuperäisasetukset Järjestelmän esitäyttö Pumpun kalibrointi Ruiskutus Tyhjennys Paineenpoistotoimet Lukitustila Venttiiliasetukset Pysäytys Lisävarusteena saatavan USB-yksikön käyttö.. 6 USB-lokit Asetus Latausprosessi Suositellut USB-muistit Ajotilan tiedot Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö ) Ajotilat koti (näyttö ) Aja sekoituserä (näyttö ) Aja sekoitussummat (näyttö ) Suorita työnumero (näyttö 8) Aja lokivirheet (näytöt -) Aja pumpunohjaus (näyttö ) Asetustilan tiedot Salasana (näyttö 6) Alkuasetukset (näyttö 7) Konfiguroinnit - (näytöt 8-) Ohje - (näyttö 8) Ohje - (näyttö 9) Kunnossapito - (näytöt -6) Kunnossapitosuositukset Kalibrointi ja (näytöt ja ) Vianetsintä (näytöt -7) Dynaaminen annostelu Järjestelmävirheet Järjestelmän hälytykset Järjestelmän tiedotus-/tallennuskoodit Tyhjennä virhe ja käynnistä uudelleen Ilmavirtauskytkimen (AFS) toiminta Järjestelmän tyhjäkäyntivaroitus (IDLE) Virhekoodit Hälytykset ja vianetsintä Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot Piirikaaviot Mitat ja asennus Tekniset tiedot Muistiinpanoja A06H

3 Mallit Mallit ProMix KE -järjestelmiä ei ole hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa tiloissa ellei perusmalli, kaikki oheislaitteet, tarvikkeet ja johtosarjat vastaa paikallisia, valtiollisia ja kansallisia normeja. Hyväksytty vaaralliseen tilaan luokka, jaos, ryhmä D (Pohjois-Amerikka); luokka, alueet ja (Eurooppa) Suurin nesteen Osanro Sarjat Suhde Pumput käyttöpaine MPa (bar, psi) USBportti Hyväksynnät* F0 A : Merkur, A ja B, (, 00) F0 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F0 A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F0 A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F06 A : Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00) F07 A : Merkur A,,8 (8, 00) Merkur Bellows B F08 A : Merkur A,, (, 00) Merkur Bellows B F09 A : Merkur, A ja B, (, 00) F0 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F A : Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00) F A : Merkur A,,8 (8, 00) Merkur Bellows B F A : Merkur A,, (, 00) Merkur Bellows B * ProMix KE vaarallisen tilan laite on valmistettu Yhdysvalloissa sarjanumerolla, joka alkaa joko A-kirjaimella tai numeroilla 0, ATEX, FM- ja CE-hyväksynnät merkintöjen mukaan. Laite valmistettu Belgiassa sarjanumerolla, joka alkaa joko kirjaimella M tai numeroilla 8, ATEX ja CE-hyväksynnät merkintöjen mukaan. II G Ex ia px IIA T Ta = 0 C- C FM0 ATEX 00 X Luonnostaan vaaraton ja tyhjennetty laite luokka I, jaos, ryhmä D, T Ta = 0 C- C 09 Katso erityisolosuhteet turvalliselle käytölle Varoitukset, sivu. Katso sivu vaarattomiin tiloihin hyväksytyt laitteet. A06H

4 Mallit Mallit (jatkuu) Hyväksytty käytettäväksi vaarattomissa tiloissa Osanro Sarjat Suhde Pumput Suurin nesteen käyttöpaine MPa (bar, psi) F088 A : Merkur, A ja B, (, 00) F089 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F090 A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F09 A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F09 A : Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00) F09 A : Merkur A, Merkur Bellows B,8 (8, 00) F09 A : Merkur A,, (, 00) USBportti Merkur Bellows B F09 A : Merkur, A ja B, (, 00) F096 A : Merkur, A ja B,8 (8, 00) F097 A 0: Merkur, A ja B 0,6 (06, 000) F098 A : Merkur, A ja B,0 (0, 00) F099 A : F00 A : F0 A : Merkur A, Merkur Bellows B Merkur A, Merkur Bellows B Merkur A, Merkur Bellows B, (, 00),8 (8, 00), (, 00) Hyväksynnät* * ProMix KE -vaarattoman tilan laite on valmistettu Yhdysvalloissa sarjanumerolla, joka alkaa joko A-kirjaimella tai numeroilla 0, FM- ja CE-hyväksynnät. Laite valmistettu Belgiassa sarjanumerolla, joka alkaa joko kirjaimella M tai numeroilla 8, CE-hyväksyntä. Muita käyttöoppaita Käyttöopas Kuvaus A0870 ProMix KE, korjaus/osat 78 Nesteen sekoituskammio, ohjeet/osat 78 Annosteluventtiili, ohjeet/osat 78 Pistoolin huuhtelusäiliösarja V86 79 Merkur-mäntäpumppu 79 Merkur Bellows -mäntäpumppu 796 NXT-ilmamoottori 067 Uudistussarja korkeapaineiselle annosteluventtiilille Käyttöopas Kuvaus 068 Annosteluventtiilin istukka-sarja A Graco ohjausarkkitehtuuri yksikön ohjelmointi A 6G Akun muuntosarja A 6G Sähkövoiman muuntosarja A ProMix KE -jalustasarjat A H USB-moduulisarja Merkkivalopylväs A06H

5 Varoitukset Varoitukset Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkit toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset, kun nämä symbolit ovat esillä tässä ohjeessa. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä ohjeessa. VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara). Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä. Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitus-ohjeet. Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu. Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella. ERITYISOLOSUHTEET TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN Estä sähköstaattisen kipinöinnin riski puhdistamalla laitteiston epämetalliset osat kostealla kankaalla. Alumiininen asennuslaatta voi kipinöidä osuessaan tai joutuessaan kosketuksiin liikkuvien osien kanssa, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Suorita varotoimenpiteet, jotta osumalta tai kontaktilta vältytään. SÄHKÖISKUN VAARA Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. A06H

6 Varoitukset VAARA LUONNOSTAAN VAARATON RAKENNE Luonnostaan vaaraton laite, joka on asennettu viallisesti tai yhdistetty ei-luonnostaan vaarattomaan laitteeseen luo vaaralliset olosuhteet ja voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun. Seuraa paikallisia määräyksiä ja seuraavia turvallisuusvaatimuksia. Vain mallit, joissa on mallinumerot F0-F, ja jotka käyttävät paineilmalaturia, on hyväksytty asennettavaksi vaarallisiin (räjähdysherkkä ilmapiiri) tiloihin. Katso Mallit, sivu. Varmista, että laitteistosi noudattaa kansallisia, valtiollisia ja paikallisia sähkölaitteita koskevia normeja luokassa I, ryhmässä D, jaoksessa (Pohjois-Amerikka) tai luokassa I, alueilla ja (Eurooppa) vaarallinen sijainti, käsittäen kaikki paikalliset paloturvallisuusohjeet, NFPA, NEC 00 ja 6 sekä OSHA Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva turvallisuusluokitus ID-merkistä. Älä vaihda järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen. Laite, joka joutuu kosketuksiin luonnostaan vaarattomien liitosnapojen kanssa, tulee arvioida luonnostaan vaarattomaksi. Tähän kuuluu tasavirran jännitemittarit, ohmimittarit, kaapelit ja koskettimet. Poista yksikkö vaaralliselta alueelta, kun etsit vikaa. Laite on luonnostaan vaaraton, kun siihen ei ole liitetty sähköosia. Älä yhdistä, lataa tai poista USB-laitetta, ellei yksikköä ole siirretty pois vaarallisesta (räjähdysherkkä ilmapiiri) tilasta. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti. Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen. Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta tai huoltoa. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. 6 A06H

7 Varoitukset VAARA LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon. Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä käyttöturvallisuustiedote. Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja noudata Paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä. Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan varaosiin. Älä muuta laitetta millään tavalla. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä. Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta. Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia. Pysy etäällä liikkuvista osista. Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia. Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle. Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat. Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita. Käytä aina kemiallisesti läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat, annostelet tai puhdistat laitetta. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa: Suojalasit ja kuulosuojaimet. Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojavaatteet ja -käsineet. A06H 7

8 Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista Isosyanaatteja koskevat ehdot Isosyanaatteja sisältävien aineiden ruiskutus tai annostelu voi aiheuttaa vaarallisia sumuja, kaasuja ja hiukkasia. Lue aineen valmistajan varoitukset ja käyttöturvallisuustiedote, joista selviää isosyanaatteihin liittyvät erityiset vaarat ja turvatoimenpiteet. Estä isosyanaattia sisältävien sumujen, kaasujen ja hiukkasten sisäänhengitys tuulettamalla työskentelyalue huolellisesti. Mikäli riittävää tuuletusta ei ole käytettävissä, työskentelyalueella on käytettävä hengityssuojaimia. Jokaisen työskentelyalueella työskentelevän on käytettävä asiaankuuluvaa suojavarustusta, johon kuuluu kemiallisesti läpäisemättömät käsineet, kengät, esiliinat ja suojalasit, jotta vältyttäisiin kosketukselta isosyanaattiin. Aineen itsesyttyminen Jotkut aineet saattavat syttyä itsestään, jos niitä käytetään liian paksuina. Lue aineen valmistajan varoitukset ja käyttöturvallisuustiedote. Pidä komponentit A ja B erillään Isosyanaattien kosteusherkkyys Isosyanaatit (ISO) ovat katalyyttejä, joita käytetään kaksikomponenttisissa päällysteissä. ISO reagoi kosteuden (kuten ilmankosteus) kanssa muodostaen pieniä, kovia, hankaavia rakeita, jotka kulkeutuvat nesteen mukana. Nesteen pintaan voi muodostua kalvo ja ISO alkaa hyytyä ja kasvattaa aineen sitkoisuutta. Jos tällaista ainetta käytetään, osittain kovettunut ISO vähentää märkien osien suorituskykyä ja elinikää. HUOMAUTUS: Kalvon muodostumisen ja rakeutumisen määrä vaihtelee riippuen ISOn, ilmankosteuden ja lämpötilan suhteesta toisiinsa. Ehkäise ISOn altistumista kosteudelle: Käytä aina suljettuja säiliöitä, joiden ilmanpoistokanavissa on absorptiokuivain tai käytä vain typpipitoisessa ilmapiirissä. Älä koskaan säilytä ISOa avoimessa säiliössä. Käytä kosteudenkestäviä letkuja, jotka on erityisesti ISOlle suunniteltuja, kuten mm. järjestelmän mukana toimitetut letkut. Älä koskaan käytä regeneroituja liuottimia, jotka voivat sisältää kosteutta. Pidä liuotinsäiliöt aina suljettuina, kun et käytä niitä. Älä koskaan käytä liuotinta, jos se on pilaantunut jostain kohtaa. Voitele aina kierteiset osat ISO pumppuöljyllä tai rasvaa uudelleen asennettaessa. Aineiden vaihto Kun vaihdat aineita, huuhtele laite useaan kertaan varmistaaksesi, että se on kauttaaltaan puhdas. Puhdista aina nesteen sisääntulosuodattimet huuhtelun jälkeen. Tarkista aineen valmistajalta sen kemiallinen yhteensopivuus. Nesteletkuissa kovettuneissa aineissa voi aiheutua ristikontaminaatiota, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai vahingoittaa laitetta. Pyri ehkäisemään ristikontaminaatio laitteen märissä osissa niin, ettet koskaan vaihda keskenään komponentin A (hartsi) ja komponentin B (isosyanaatti) osia. 8 A06H

9 Käsitehakemisto Käsitehakemisto Annoskoko - hartsin (A) ja katalyytin (B) määrä, joka annostellaan integraattoriin. Annosteluajan hälytys - annostelun sallittu kestoaika ennen hälytystä. Dynaaminen annostelu - komponenttia A annostellaan jatkuvasti. Komponenttia B annostellaan sysäyksittäin sopivissa määrin oikean sekoitussuhteen saavuttamiseksi. Käyttöaika - aika, jonka jälkeen aineesta tulee ruiskutuskelvotonta. Käyttömäärä - aineen määrä, joka vaaditaan kulkemaan seoksen imusarjan, letkun ja applikaattorin läpi, ennen kuin käyttöajan ajastin nollautuu. Kokonaiserä - palautettava arvo, joka osoittaa järjestelmän kautta annostellun aineen määrän yhtä erää kohden. Erä on valmis, kun käyttäjä nollaa erälaskurin. Kokonaissumma - ei palautettava arvo, joka osoittaa järjestelmän kautta annostellun aineen kokonaismäärän. Pumpun kalibrointikerroin - annosteltavan aineen määrä suhteessa pumpun yhden tuuman pumppausliikkeeseen. Seos - kun hartsin (A) ja katalyytin (B) ristisitominen tapahtuu. Tyhjäkäynti - mikäli pistoolia ei ole liipaistu kahden minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy tyhjäkäyntitilaan. Liipaise pistooli palataksesi toimintaan. Tyhjennys - kun kaikki seosmateriaali on suihkutettu pois järjestelmästä. Tyhjennysaika - vaadittu aika, jolloin kaikki seosmateriaali on suihkutettu pois järjestelmästä. Valmiustila - viittaa järjestelmän tilaan. Yliannostuksen hälytys - kun joko hartsi- (A) tai katalyytti- (B) komponentti annostelee liian paljon ainetta ja järjestelmä ei pysty tasaamaan ylimääräistä ainetta. Luonnostaan vaaraton (IS) - viittaa tiettyihin komponentteihin, jotka voidaan sijoittaa vaarallisiin tiloihin. Muuntosuhteen toleranssi - muuttuva prosenttiosuus hyväksyttävästä vaihtelusta, jonka järjestelmä hyväksyy, ennen muuntosuhteen hälytystä. A06H 9

10 Tiivistelmä Tiivistelmä Käyttö ProMix KE on elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Sillä voi sekoittaa useimpia kaksikomponenttisia maaleja. Sitä ei voi käyttää nopeasti kuivuvien maalien kanssa (maalien, joiden käyttöaika on alle minuuttia). Laitteella voidaan suorittaa dynaamista annostelua. Laite annostelee aineen A, tarkkailee nesteen kulkua ja annostelee ainetta B sopivissa annoksissa, jotta seossuhde on sopiva. Annostelusuhteet 0,:-0,0:. Näyttää viimeiset 0 virhettä päivämäärän, ajan ja tapahtuman kanssa. Lisävarusteena saatava USB-päivityssarja kirjaa 00 virhettä ja jopa 000 työtä. Lisävarusteena saatava pistoolin huuhtelusäiliö mahdollistaa manuaalisen ruiskutuspistoolin järjestelmän automaattisen huuhtelun järjestelmissä, joissa on yksi pistooli. Osat ja niiden toiminta Osa Kuvaus Ohjausrasia Kehittynyt nesteenohjausyksikkö Virtalähde tai laturi Solenoidiventtiilit Ilmavirtauskytkin/-kytkimet USB-yksikkö (lisävaruste) Äänihälytin Pistoolin huuhtelusäiliön painekytkin, lisävaruste Nesteyksikkö Sekoituskammio, joka sisältää esisekoituskammion ja staattisen sekoittimen. Värin/katalyytin venttiilin poistoputket, sisältävät paineilmalla toimivat annosteluventtiilit aineille A ja B, sekä liuotinventtiilit. Pumput Näyttöyksikkö Näytön avulla käynnistetään järjestelmä sekä seurataan, käytetään ja valvotaan sitä. Käytetään päivittäisiin maalaustoimintoihin sisältäen ohjeiden valinnan, virheiden luvun/tyhjennyksen sekä järjestelmän asennuksen ruiskutus-, valmius- tai tyhjennystilaan. Asentaminen Yleistietoja Tämän tekstin viitenumerot ja sulkeissa olevat kirjaimet viittaavat kuvissa oleviin numeroihin ja kirjaimiin. Varmista, että kaikki lisävarusteet täyttävät kokonsa ja paineenkestonsa puolesta järjestelmän vaatimukset. Suojaa näyttöyksikön näyttö maaleilta ja liuottimilta läpinäkyvien suojusten avulle, joita on saatavilla 0 kappaleen pakkauksissa (osanro G8). Puhdista näytöt tarvittaessa kuivalla kankaalla. 0 A06H

11 Asentaminen Luonnostaan vaarattomien laitteiden asennuksen turvamääräykset Älä vaihda tai muokkaa järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen. Katso käyttöoppaista tietoja asennuksesta, huollosta ja käytöstä. Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva turvallisuusluokitus ID-merkistä.. Asennuksen on täytettävä National Electric Coden vaatimukset: NFPA 70, Article 0 Resp., Article 0 ja ANSI/ISA Osien monimaadoitus on sallittu ainoastaan silloin, kun liitettävien kohtien välillä on korkean integriteetin potentiaalintasaus.. ATEX: asennus EN sekä paikallisten ja kansallisten sovellettavien määräysten mukaan. Vaaralliset (luokiteltu) tilat luokka, jaos, ryhmä D, T (USA ja Kanada) Luokka, alue, ryhmä IIA, T (vain ATEX) 0' CAN CABLE 0' OPTION USER INTERFACE MODULE 8 PSI. FCM (MIN) ALTERNATOR MODULE ' CAN CABLE USB MODULE 0" CAN CABLE FLUID CONTROL MODULE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE "A" REED SWITCH "B" REED SWITCH "A" LINEAR SENSOR "B" LINEAR SENSOR "A" PRESSURE TRANSDUCER "B" PRESSURE TRANSDUCER KUVA. Asennus vaaralliseen tilaan A06H

12 Asentaminen Vaarattomat tilat 0' CAN CABLE 0' OPTION USER INTERFACE MODULE LINE POWER FILTER POWER SUPPLY USB MODULE 0" CAN CABLE CAN CABLE FLUID CONTROL MODULE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE LINEAR SENSOR/ REED SWITCH CABLE "A" REED SWITCH "B" REED SWITCH "A" LINEAR SENSOR "B" LINEAR SENSOR "A" PRESSURE TRANSDUCER "B" PRESSURE TRANSDUCER KUVA. Asennus vaarattomaan tilaan A06H

13 Asentaminen Näyttöyksikkö. Käytä mukana toimitettuja ruuveja, kun asennat näyttöyksikön kannattimen ohjausrasian etupuolelle tai seinään valintasi mukaan.. Aseta näyttöyksikkö kannattimeen.. Yhdistä CAN-kaapelin toinen pää (mukana) näyttöyksikön kohtaan J6 (jompikumpi portti).. Kaapelin toinen pää tulee tehtaasta valmiiksi asennettuna kuvan osoittamalla tavalla riippuen järjestelmän konfiguroinnista: Pistokkeesta saatavan virran järjestelmä, jossa on USB-yksikkö: yhdistä CAN-kaapeli kohtaan P P USB-yksikössä. Pistokkeesta saatavan virran järjestelmä, jossa ei ole USB-yksikköä: yhdistä CAN-kaapeli kehittyneen nesteenohjausyksikön kohtaan J8. J8 J6 ti667a ti660a ti680a Ilmansyöttö Vaatimukset Paineilman tulopaine: kpa (,-7 bar, 7-00 psi). Ilmaletkut: käytä maadoitettuja letkuja, joiden koko on järjestelmään sopiva. Loukkuun jäänyt ilma saattaa käynnistää pumpussa tai annosteluventtiilissä odottamattoman syklin, jonka seurauksena roiskuminen tai liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Käytä vuototyyppisiä sulkuventtiilejä. Ilmansäädin ja vuototyyppinen sulkuventtiili: kuuluu nesteensyöttölaitteen jokaiseen ilmaletkuun. Asenna sulkuventtiili vastasuuntaan kaikkia ilmaletkun lisälaitteita, jotta ne saadaan eristettyä huollon ajaksi. Käytettäessä Graco sähköstaattista PRO pistoolia, sulkuventtiili tulee olla asennettuna pistoolin ilmaletkuun katkaisemaan sumutusilman ja turbiini-ilman pääsy pistooliin. Ota yhteyttä Graco-jälleenmyyjään, niin saat tietoja sähköstaattisten kokoonpanojen ilman sulkuventtiileistä. Ilmaletkun suodatin: 0 mikronia tai parempi ilmansuodatin on suositeltava öljyn ja veden suodattamiseen ilmansyötöstä sekä estämään maalijäämät ja solenoidien tukkeutuminen. ti679a Laturi virtajärjestelmät (USB-yksiköllä tai ilman): yhdistä CAN-kaapeli laturin kohtaan J. J ti66a A06H

14 Asentaminen Ilmaliitännät Katso Järjestelmän paineilmakaavio sivulla 67 (vaarallinen tila) tai sivulla 68 (vaaraton tila).. Kiristä kaikki ProMix KE -järjestelmän ilmaja nesteletkujen liitokset, sillä ne ovat voineet löystyä kuljetuksen aikana.. Yhdistä pääilmansyöttöletku pääilman tuloon. Tämä ilmaletku välittää ilmaa solenoideihin, venttiileihin ja pumppuihin. Katso KUVA. Pääilmaletku KUVA. Ilmansyöttöletku ti708a. Yhdistä järjestelmän jokaisessa pistoolissa erillinen puhtaan ilman syöttöletku ilmavirtauskytkimen ilman tuloon. Tätä ilmaa johdetaan pistoolin sumutusilmaan. Ilmavirtauskytkin havaitsee pistooliin menevän ilmavirran ja antaa signaalin säätimelle, kun pistooli liipaistaan. Nesteen syöttö Vaatimukset Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta painetta. Katso ID-merkki. Vähennä vammojen syntymisen, kuten nesteen tunkeutumisen, mahdollisuutta asentamalla sulkuventtiili jokaisen nesteen syöttölinjan ja sekoituskammion välille. Venttiilien avulla voit katkaista nesteen virtauksen huollon ja kunnossapitotöiden ajaksi. ProMix KE-malleja on saatavana ilmattomina (korkeapaine, vain 0 cc pumput), ilmasuihkutuksella varustetulla tai paineilmajärjestelminä, joiden kapasiteetti on jopa 800 cc/min. Haluttaessa voidaan käyttää nesteen painesäiliöitä, syöttöpumppuja ja kiertojärjestelmiä. Materiaalit voivat tulla alkuperäisistä säiliöistään tai maalien keskuskiertoletkusta. HUOMAUTUS: Nesteensyötön täytyy olla vapaa painepiikeistä, joita syntyy yleisesti pumpun iskun vaihtuessa. Asenna tarvittaessa painesäätimet tai paineentasaussäiliö ProMix KE nesteen sisääntuloihin vähentämään aineen syöttöpulsseja. Ota yhteyttä Graco-jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja. Sumutusilman poistulot Sumutusilman sisääntulot Solenoidin ilman sisääntulo KUVA. Sumutusilman liitännät ti709a Nesteliitokset. Katso KUVA, sivu. Liitä liuottimen syöttöletku / npt(f) liuotinventtiilin tuloihin (SVA ja SVB).. Yhdistä komponentin A syöttöletku(-letkut) komponentin A annosteluventtiilin tuloon (DVA). HUOMAUTUS: ainoastaan maalin jälleenkierrätysjärjestelmä Mikäli kierrätät maalia, käytä annosteluventtiilien A tai B normaalia sisääntuloa. Poista suoraan sisääntuloa vastapäätä oleva tulppa kierrätyksen syötön annosteluventtiilistä. Katso KUVA.. Liitä komponentin B letku komponentin B annosteluventtiilin sisääntuloon (DVB).. Liitä pistoolin nesteensyöttöletku sekoituskammion (MM) ulostulon ja pistoolin nesteen sisääntuloon väliin. A06H

15 Asentaminen Komponentin sisääntulo Poista tulppa; kierrätyksen ulostulo. Liuottimen sisääntulo ti67a ti67a SVA SVB DVA DVB PA PB ti697a MM Selitys: PA Komponentin A pumppu DVA Komponentin A annosteluventtiili SVA Liuotinventtiili A PB Komponentin B pumppu DVB Komponentin B annosteluventtiili SVB Liuotinventtiili B MM Sekoituskammio KUVA. Nesteliitokset A06H

16 Asentaminen Putkikaavio ja diagrammit Tyyppi Väri Kuvaus Aloituspiste Päätepiste Putki OD mm (in.) Ilma Vihreä Liuotinventtiili A päällä G G,0 (0,6) Ilma Vihreä Annosteluventtiili A päällä G G,0 (0,6) Ilma Vihreä Liuotinventtiili B päällä G G,0 (0,6) Ilma Vihreä Annosteluventtiili B päällä G G,0 (0,6) Ilma Punainen Liuotinventtiili A pois R R,0 (0,6) Ilma Punainen Annosteluventtiili A pois R R,0 (0,6) Ilma Punainen Liuotinventtiili B pois R R,0 (0,6) Ilma Punainen Annosteluventtiili B pois R R,0 (0,6) Ilma Luonnollinen Solenoidin ilma A A 6, (0,) Ilma Luonnollinen Ilmansäädin pumpulle B A A 9, (0,7) Ilma Luonnollinen Ilmansäädin pumpulle A A A 9, (0,7) Neste ---- Pumppu B venttiilin poistoputkeen B A A Neste ---- Pumppu A venttiilin poistoputkeen A A A Neste ---- Venttiilin poistoputki A sekoituskammioon A6 A Neste ---- Venttiilin poistoputki B sekoituskammioon A7 A Ilma Luonnollinen Ilmansäädin laturiin* A8 A8 9, (0,7) Ilma Musta Laturin ilmanpoisto* A9 A9,7 (0,) * Käytössä vain luonnostaan vaarattomissa (IS) malleissa. R R R R * Luonnostaan vaarattomat mallit ti6770a G G G G GFB-C GFB-S ATOM- A8* ti86a GFB-P (paineilmajohto) A9* GFB-A GFB-C GFB-S ti86a ti677a 6 A06H

17 Asentaminen GFB-A ATOM- ATOM- A B-puoli A-puoli A A A ti677a G R G R R G R G A A A-puoli ti676a B-puoli ti6766a A A Katso käyttöohjeesta 78 pistoolin huuhtelusäiliön täydelliset asennusohjeet. A6 A7 A-puoli B-puoli ti676a A06H 7

18 Asentaminen Sähköt Virtaliitäntä (vain ei luonnostaan vaarattomat laitteet) Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. Liitä kaikki ruiskutustilaan ja vilkkaille alueille reititetyt kaapelit eristysputkeen, jotta ne eivät vahingoittuisi maalin, liuottimen ja alueella tapahtuvan liikkeen ansiosta. ProMix KE -mallissa on 8-0 VAC, 0/60 Hz syöttöteho, enintään A:n virrankulutus. Virransyöttöpiiri tulee olla suojattu enintään A:n virtakytkimellä. Eivät sisälly järjestelmään: Paikalliseen virtakonfiguraatioon soveltuva virtajohto. Lankatulkin koon on oltava 8- AWG. Syöttövirran tuloportin halkaisija on, mm (0,88 in). Siihen sopii jännitystä poistava läpivientiliitin tai -putki.. Tarkista, että pääpaneelin sähköt on pois päältä. Avaa ohjausrasian kansi.. Yhdistä sähköjohto pääterasiaan kuten kuvassa KUVA 6.. Sulje ohjausrasia. Palauta sähköt.. Seuraa ohjeita kohdasta Maadoitus, sivu 9. Letku KUVA 6. Ohjausrasian sähkökytkennät L A TERMINAL BLOCK L N GRND L GRND N LINE POWER FILTER SWITCH ROCKER Maadoitus Nollajohdin N A POWER SUPPLY ti69a KUVA 7. Sähkökaavio 8 A06H

19 Asentaminen Maadoitus Ilma- ja nesteletkut Käytä ainoastaan maadoitettuja letkuja. Laitteiston on oltava maadoitettu. Maadoitus vähentää staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman sähkövirran. Yhdistä ProMix KE -mallin maadoitusjohto maadoitusruuviin. Yhdistä maadoituspinne suoraan todelliseen maahan. Jos sähkövirtaa käytetään pistokkeesta tehonsäätöön, maadoita sähköliitos paikallisten määräysten mukaan. Ruiskutuspistooli Noudata pistoolin oppaassa annettuja maadoitusohjeita. Ei-sähköstaattinen: maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään maadoitettuun nesteen- tai ilmansyöttöletkuun. Sähköstaattinen: maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään maadoitettuun ilmansyöttöletkuun. Yhdistä ilmaletkun maadoitusjohto todelliseen maahan. Nesteensyöttösäiliö Noudata paikallisia ohjeita. Pistoolin huuhtelusäiliö TI7a KUVA 8. Maadoitusruuvi ja virtakytkin Liitä maadoitusjohto pistoolin huuhtelusäiliön maadoitusulakkeesta todelliseen maahan. Vaihtovirtakytkin Maadoitusruuvi Ruiskutettava kohde Noudata paikallisia ohjeita. Kaikki tyhjennyksessä käytettävät liuotinastiat Noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita/-säiliöitä, jotka on asetettu maadoitetulle alustalle. Älä aseta astiaa/säiliötä eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa. Tarkista resistanssi Syöttöpumput tai paineastiat Liitä maadoitusjohto ja pinne todellisesta maasta pumppuihin tai paineastioihin. Katso lisätietoja pumpun ja paineastian oppaasta. Jotta maadoitus olisi asianmukainen, osien ja todellisen maan välisen resistanssin on oltava alle ohmi. A06H 9

20 Asentaminen 0 Selitys: Ohjausrasian maadoitusruuvi Ohjausrasian maadoitusjohto Pumpun B maadoitusruuvi Pumpun B maadoitusjohto Pumpun A maadoitusruuvi Pumpun A maadoitusjohto Pistoolin huuhtelusäiliön maadoitusruuvi Pistoolin huuhtelusäiliön maadoitusjohto Todelliseen maahan maadoitus - tarkista paikalliset määräykset. 0 Sähkökaapeli, näyttöyksikkö/ ohjausrasia 6 KUVA 9. Maadoitus ti667a 0 A06H

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite Korjaus LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite 3A2672C FI Viivan merkintämateriaalien käyttöön. Vain ammattikäyttöön. Vain ulkokäyttöön. Ei käytettäväksi vaarallisissa tai räjähdysalttiissa

Lisätiedot

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot