Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola Tutkija Hanne Kivimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki"

Transkriptio

1 Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola Tutkija Hanne Kivimäki

2 Aiheet Miksi hyödyntää Kouluterveyskyselyn tuloksia Tuloksista tarkemmin Yleistä hyödyntämisestä Tukea hyödyntämiseen

3 Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisen merkitys Saadaan tietoa oman kunnan nuorten hyvinvoinnista Saadaan oppiainekohtaista hyötyä Löydetään paikallisia kehittämisen tarpeita Nähdään ilmiöiden kehityssuunta Voidaan suunnitella, arvioida ja kehittää työtä Osallistetaan nuoria Työn ja toimenpiteiden kohdentaminen helpottuu Tuetaan kuntaa velvoittavien asiakirjojen laadinnassa?

4 Mitä tuloksia kunta ja oppilaitos saavat?

5 Joko olet tutustunut oman kuntasi raporttiin?

6 Kuntapaketin sisältö Kirjoitettu raportti Muistitikku Raportti sähköisessä muodossa Kolme pakettia kunta- ja oppilaitoskohtaisia indikaattoreita Perustulokset nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista Indikaattorit poliittisen päätöksenteon tukemiseksi Oppilas- tai opiskelijahuollon indikaattorit Kunta- ja oppilaitoskohtaiset kysymyskohtaiset taulukot

7 Kuntakohtaiset tulokset

8 Muistitikun sisältö ****_aineisto.xls Kuvailu vastaajamääristä vuosina oppilaitoksittain ****_muutos.xls Palkkikuvat indikaattorien muutoksesta eri vuosina ****_vertailu.xls Palkkikuvat indikaattoreista sukupuolen, kunnan, maakunnan ja koko maan mukaan vuonna 2013 ****_taulukot.xls Kysymyskohtaiset taulukot vuodelta 2013

9 Oppilaitoskohtaiset tulokset

10 Indikaattorikuviot Huom! Indikaattorin taustalla voi olla yksi tai useampi vastausvaihtoehto Sekä myönteisiä että kielteisiä indikaattoreita huomioitava taulukkojen tulkinnassa Tällaisia usean muuttujan indikaattoreita ovat esim. Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Koulun työilmapiirissä ongelmia Vaikeuksia opiskelussa Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana

11 KOULUOLOT Kokkola Vakioidut prosenttiosuudet % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Koulutapaturma lukuvuoden aikana Koulun työilmapiirissä ongelmia Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri Vaikeuksia opiskelussa Koulukiusattuna vähintään kerran Lintsannut ainakin 2 päivää Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun (n=511) 2007 (n=478) 2009 (n=418) 2011 (n=377) 2013 (n=437) Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely

12 Kysymyskohtaiset taulukot Ilmiöt tarkemmin katsottuna

13 Kysymyskohtaiset taulukot Kouluterveys Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat Kys 8.2 Opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu Kokkola Poik a* Kokkola Tyttö Yht.* * * Keski- Pohjanmaa Poik a* Tyttö * Yht.* * Koko maa Poik a* Tyttö Yht.* * * Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Yhteensä % N *Luokka-astevakioidut prosenttiosuudet **Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet ***Prosenttiosuutta ei esitetä liian pienen vastaajamäärän takia #Vakioimattomat prosenttiosuudet Kokkola. Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat. THL: Kouluterveyskysely 2013

14 Ilon ja huolen aiheet Raporttiin koostetut suurimmat muutokset edelliseen kyselyvuoteen tai aikaisempiin vuosiin verrattuna Eivät suoraan kerro ilmiön yleisyyttä Tutustuttava tarkemmin indikaattorikuviin ja kysymyskohtaisiin taulukoihin Vuonna 2013 Keski-Pohjanmaan kunnilla ei selkeitä yhteisiä ilon tai huolenaiheita, kuntakohtainen vaihtelu suurta

15 Keski-Pohjanmaan tulokset verrattuna koko maahan 2013 Koko maan keskiarvoa enemmän Haittaa oppilaitosten fyysisissä työoloissa (peruskoulu, lukio, aol) Puutteita hampaiden harjauksessa (peruskoulu,lukio) Vaikea pääsy koululääkärin ja koulupsykologin vastaanotolle (peruskoulu, lukio, aol) Mutta myös koko maan keskiarvoa enemmän Koululounaan syöjiä (peruskoulu, lukio, aol) Perheen yhteisiä aterioita (peruskoulu, lukio, aol) Nukkumista (peruskoulu, lukio) Raittiita nuoria (peruskoulu, lukio, aol) Tupakoinnin valvontaa (lukio, aol)

16 Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen

17 Toimintasuunnitelma hyödyntämisen pohjalla Toimintasuunnitelma ohjaa ja selkeyttää tulosten pohjalta tehtävää työtä Tavoitteena on suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja pitkäjänteinen toiminta, joka kohdistuu hyvinvoinnille merkityksellisiin asioihin yhteinen tavoite kaikille Mitkä asiat ovat hyvin? Missä on vielä kehittämistä? Mille tulokset näyttävät verrattuna olemassa oleviin toimintasuunnitelmiin? Sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet muutama tavoite riittää Tiedottaminen Miten eri tahot sitoutetaan kehittämistyöhön? Miten toimenpiteiden vaikutusta arvioidaan?

18 Tulosten hyödyntäminen kunnan päätöksenteossa Hyvinvointijohtamisessa erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien laatimisessa, esim. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tai -kertomus Hallinto- ja strategiatyössä, eri hallintokuntien ja poikkihallinnollisten työryhmien toimesta Terveyden edistämisen strategiat Poliittiset ohjelmat Kunnan oma Kouluterveysryhmä Voi rakentua jo olemassa olevan ryhmän pohjalle Vastaa tulosten välittämisestä, tiedottamisesta ja hyödyntämisestä

19 Kouluterveyskysely ammattilaisen työn kehittämisvälineenä Kysely antaa mahdollisuuden seurata eri ilmiöiden kehitystä arvioida sukupuolten ja alueiden välisiä eroja arvioida ja kehittää yhteistyötä

20 Tulosten hyödyntäminen oppilaitoksissa Kouluyhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen kirjataan kunnan perusopetuksen tulos- ja tavoitesuunnitelmaan sekä kunnan ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin Toiminta pohjautuu olemassa oleviin rakenteisiin Toiminnalla on rehtorin ja koko kouluyhteisön tuki Oppilashuoltoryhmän työaikaa varataan ennaltaehkäisevään koko kouluyhteisöön kohdistuvaan työhön Toiminnasta tiedotetaan tehokkaasti Oppilaitoksen toimijat sitoutuvat toimintaan Edistetään hyvinvointia koko kouluyhteisössä

21 Ideoita tulosten hyödyntämiseen Oppitunnit: terveystieto, matematiikka, yhteiskuntaoppi, kotitalous Arvopohdinta, ennakkokäsitykset, joukkoharhat Tutkimustiedon lukutaito Tulosten vertailu: mistä mahdolliset erot johtuvat jne. Oppilaiden ehdotukset toiminnan parantamiseksi, nuorten osallistaminen Oppilaitoksen omien tulosten käsittely terveystarkastuksissa Tiedottaminen: julkistamistilaisuus, raportti kunnan tai oppilaitoksen nettisivuille Vanhempainillat, esim. Kasvamme yhdessä * * esim.

22 Paljon tuloksia, paljon työtä, mistä aloittaa..? Silmäile raportti läpi: katso kuviot, ilon/huolenaiheet Muutos, erot sukupuolittain ja alueittain Mistä asioista on noussut oma huoli? Mihin asioihin on yritetty vaikuttaa edellisen kyselykerran jälkeen? Onko muutosta tapahtunut? Liittyvätkö tulokset tiettyihin suunnitelmiin tai jo olemassa oleviin hankkeisiin? Mitkä asiat oman työn kannalta keskeisimpiä? Mihin mahdollisuus vaikuttaa? Tehdään suunnitelma, mihin paneudutaan seuraavan kahden vuoden aikana ja miten

23 Uusia ideoita tulosten pohjalta tehtävään työhön..? Tulosten visualisointi, esim. hahmokuviot Prosenttilukujen muuttaminen nuorten määräksi Eri indikaattoreiden tiedon kokoaminen samaan yhteyteen Aloittaminen ns. puhtaalta pöydältä: esimerkiksi nuoret voivat katsoa tuloksia ja kertoa mitkä tulokset ovat heidän mielestään keskeisimpiä Kouluterveyskyselyyn osallistui v Keski-Pohjanmaalta lähes 3000 nuorta.

24 Mikä vaikuttaa tulosten hyödyntämiseen ja muutokseen? Viestinnän selkeys! Miten viesti menee perille eri tahoille? Ydinviesti, ns. hissipuhe eli tärkein asia tulisi kyetä sanomaan lyhyessä ajassa Millä keinoin voi vaikuttaa? Uudet viestintäkanavat Mikä motivoi eri tahoja? Miten terveyskäyttäytyminen muuttuu? Nuorten käyttäytymisen muutoksessa ryhmän voima!* * Katso esimerkiksi Kylmäkoski ym.: Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön

25 Tuki Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämiseen Kouluterveyskyselyn nettisivut Esim. Tulosten hyödyntäminen kouluyhteisössä Muut nettisivut, esim. Kouluterveyslähettiläät Koulutuspäivät Valtakunnalliset päivät, esim. Kouluterveyspäivät Alueelliset koulutukset, esim. AVI-tilaisuudet

26 Yläkouluikäisten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä. Kouluterveyskyselyn tulokset on otettava vakavasti ja otettava toimenpiteissä huomioon. Kouluilla on oltava riittävästi koulukuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia, jotta nuori saa apua silloin, kun hän on sen tarpeessa. Aikaa lapselle! Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

27 Kiitos! Kouluterveyskysely netissä Kouluterveyskysely myös Facebookissa Sähköposti

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä Tuotantolautakunta LIITTEET 19.3.2014 Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä 1. SOPIJAPUOLET Myyjä: Kyyhkylä-säätiö Kyyhkyläntie 9 Toimitusjohtaja Riitta Smolander 50100 Mikkeli Ostaja: Mikkelin

Lisätiedot

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi Kouluterveys 2009 Kaustisen kuntaraportti Anni Lommi, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Suvi Vilkki, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Kauniainen: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä

Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä on valtakunnallinen kyselytutkimus, joka tarjoaa tutkimustietoa peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaiden sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Kouluterveyspäivät 2011

Kouluterveyspäivät 2011 Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki Telephone: 020 610 6000 www.thl.fi Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Kirjoittajat ja THL

Lisätiedot

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5 PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU Pietarsaaren kaupunki 201 2-201 5 teksti: Alueellinen ennalta ehkäisevä päihderyhmä asettelu ja kansi: Musikcafé After Eight Sisältö Peruskoulu 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Koulun

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot