POINTTERIJAOKSEN KOKOUS 1 / 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POINTTERIJAOKSEN KOKOUS 1 / 2006"

Transkriptio

1 POINTTERIJAOKSEN KOKOUS 1 / 2006 AIKA: klo PAIKKA: LÄSNÄ: Hotelli Lakeus, Seinäjoki Petteri Granlund (Pj) Jukka-Pekka Liimatta Antti Keskikangas Risto Lehmunen Henrik Standerskjöld-Nordenstam Pekka Mäenpää Esko Liimatta Esa Lahdensuo Jorma Korpela Maija Korpela Markku Ojanen Jorma Rissanen AIHEET: 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Markku Ojasen esityksestä osallistujat kunnioittivat Seija Kantolan muistoa minuutin hiljaisuudella kokouksen alussa. Jaoksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Liimatan hoitaessa kokouksen alkuosan ajan Kanakoirakerhon hallituksen jäsenen tehtäviä ja jaoksen sihteerin, Jukka Timosen, ollessa estynyt osallistumaan tilaisuuteen, jaoksen varapuheenjohtaja, Petteri Granlund, toimi sekä kokouksen puheenjohtajana että sihteerinä. Kokoukselle ei nimitetty erillisiä pöytäkirjan tarkastajia, vaan pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia (Liite 1). 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kanakoirakerho ry:n vuosikokouskutsu roturingit ml. oli esitetty Ekipagen numerossa 4/2005. Kokouksen esityslista oli nähtävillä Pointterijaoksen kotisivuilla alkaen.

2 Kokouksessa oli läsnä viisi jaostoimikunnan jäsentä sekä seitsemän jaoksen muuta jäsentä, yhteensä 12 henkilöä. Puheenjohtajan esityksestä kokous totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Puheenjohtajan suorittaman esittelyn yhteydessä jätettiin kolme huomautusta edellisen kokouksen pöytäkirjaan (3/2005). 1. Henrik Standerskjöld huomautti, että 6 kohdassa Sidosryhmäsuhteet on mainittava, että Pointterijaos (ruots. Pointterklubben) on Kanakoirakerhon alainen virallinen kansallinen pointtereiden rodunjalostuksesta vastaava elin Suomessa. 2. Esko Liimatta huomautti, että 8 mainittu Kanakoirakerhon hallitukselle esiteltävä versio pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta versio 1.0 / Markku Ojanen huomautti, että 10 kohdassa esitetyn ruotsinkielentaitoisen web-masterin nimi on Annette Johans. Edellä mainittujen huomautusten jälkeen kokous hyväksyi yksimielisesti edellisen jaostoimikunnan kokouksen pöytäkirjan. 4 JAOSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO VUODELLE 2006 Jaostoimikunnan jäsenistä olivat erovuoroisia Risto Lehmunen ja Henrik Standerskjöld-Nordenstam. Jaostoimikunta toivoi kuitenkin erovuoroisten jatkavan tehtävissään ja edelliseen kokoukseen valmistelutyöhön perustuen Pointterijaoksen jaostoimikunnan kokoonpanoksi vuodelle 2006 esitettiin seuraavaa: Pj: Jäsenet: Jukka-Pekka Liimatta Petteri Granlund Esko Raasakka Antti Keskikangas Risto Lehmunen Henrik Standertskjöld-Nordenstam Jukka Timonen

3 Kokous hyväksyi kokoonpanon yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtaja, Petteri Granlund, laati kokoonpanosta esityksen Kanakoirakerhon hallituksen vahvistettavaksi. 5 JAOSTOIMIKUNNAN JÄRJESTYMINEN Pointterijaoksen jaostoimikunta järjestyi laadittujen toimenkuvien mukaisesti, kuten alla on esitetty: Puheenjohtaja Jukka-Pekka Liimatta Varapuheenjohtaja Petteri Granlund Sihteeri Jukka Timonen Tiedottaja Esko Raasakka Jalostusneuvoja Antti Keskikangas Pentuvälittäjä Risto Lehmunen Kansainvälisten yhteyksien vastuuhenkilö Henrik Standertskjöld-Nordenstam Kokous hyväksyi tehtäväjaon yksimielisesti. 6 JALOSTUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Kokous hyväksyi yksimielisesti toimialajaon mukaiseen jalostustoimikuntaan seuraavat henkilöt: Jalostusneuvoja Antti Keskikangas Pentuvälittäjä Risto Lehmunen Kansainvälisten yhteyksien vastuuhenkilö Henrik Standertskjöld-Nordenstam 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Kokous kävi keskustelun pointterijaoksen toimintasuunnitelmasta ja hyväksyi yksimielisesti keskustelun tuloksena tarkennetun toimintasuunnitelman. Hyväksytty toimintasuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä 2. 8 TALOUSARVIO 2006 Kokous kävi toimintasuunnitelmaan perustuen keskustelun pointterijaoksen tulo- ja menoarvioista vuodelle ja hyväksyi

4 yksimielisesti keskustelun tuloksena tarkennetun talousarvion. Hyväksytty talousarvio on tämän pöytäkirjan liitteenä 3. 9 POINTTEREIDEN JTO:N ESITTELY Antti Keskikangas ja Esko Liimatta esittelivät kokoukselle laaditun pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelman pääkohdat sekä hyväksyttämismenettelyn seuraavat vaiheet. 10 SAAPUNEET ANOMUKSET JA ESITYKSET Pointterijaokselle ei ollut saapunut anomuksia tai esityksiä. 12 MUUT ASIAT 1. Erikoisnäyttelyn 2007 tuomari Jukka-Pekka Liimatta ilmoitti, että Pointterijaoksen on pyydettävä tuomaria erikoisnäyttelyyn, joka on oikeutettu arvostelemaan pointtereita sekä toista englantilaisiin kanakoiriin kuuluvaan rotua. Kokous totesi, että tuomarin tulisi olla ulkomainen ja valtuutti jaoksen puheenjohtajan ja jalostustoimikunnan valmistelemaan asiaa. 2. Kiertopalkinto Ladyt Lakialla kilpailuun Henrik Standerskjöld-Nordenstam esitteli Bent Barner- Rasmussenin Pointterijaokselle kiertopalkinnoksi lahjoittaman fasaanin kuvilla koristellun tuopin. Kokous päätti Henrikin esityksestä kohdentaa tuopin Ladyt Lakialla kilpailun kiertopalkinnoksi. Jaostoimikunta valmistelee palkinnon säännöt ja ne hyväksytään seuraavassa Pointterijaoksen kokouksessa (2/2006). Samalla Henrik kehotti jaostoimikuntaa myös luomaan menettelyn, jolla osoitetaan kiitokset jaoksen toimintaa tukeneille ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille. 3. Jaoksen jäsenten muistaminen Jorma Rissanen esitti, että jaoksen tulisi myös laatia keinoja jaoksen toiminnassa erittäin suurta aktiivisuutta osoittaneiden ja suurella työpanoksella toimintaa edesauttaneiden jäsenten huomioimiseksi. Kokous kehotti jaostoimikuntaa luomaan menettelyn, jolla osoitetaan

5 kiitokset jaoksen toimintaa tukeneille ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille. 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Jaostoimikunnan seuraava kokous järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti Pointteriviikonlopun yhteydessä Ilmajoella Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtaja Petteri Granlund LIITTEET LIITE 1: Esityslista LIITE 2: Pointterijaoksen toimintasuunnitelma 2006 LIITE 3: Pointterijaoksen talousarvio 2006 POINTTERIJAOKSEN KOKOUS 1 / 2006 Esityslista (LIITE 1) AIKA: klo PAIKKA: Hotelli Lakeus, Seinäjoki AIHEET: 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 JAOSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO VUODELLE JAOSTOIMIKUNNAN JÄRJESTYMINEN 6 JALOSTUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2006

6 8 TALOUSARVIO POINTTEREIDEN JTO:N ESITTELY 10 SAAPUNEET ANOMUKSET JA ESITYKSET 11 MUUT ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja Petteri Granlund Pointterijaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 (LIITE 2) 1. Hallinto Järjestetään seuraavat jaoskokoukset: 1. Kokous KKK-HHS vuosikokouksen yhteydessä. Seinäjoella Kokous Pointteriviikonlopun yhteydessä Ilmajoella Kokous Point to point -kilpailun yhteydessä Lapualla Roturinki KKK-HHS syysillanvieton ja palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä Jyväskylässä Vuoden 2007 toiminnan ideointi- ja valmistelutilaisuus. 2. Jalostusneuvonta ja pentuvälitys Toteutetaan seuraavat jalostusneuvontaan ja pentuvälitykseen liittyvät palvelut: 1. Laaditaan yhteenveto pointtereiden näyttelyarvosteluista v Laaditaan arviot tai jalostussuositukset jalostustoimikunnalle tiedoksi annetuista yhdistelmistä tai jalostussuunnitelmista. 3. Pidetään yllä pentueluetteloa ja välitetään kasvattajille pentutarpeisiin liittyvät yhteydenotot 4. Kartoitetaan tuontikoirien tarve ja valmistellaan tarvittavat tuonnit vuodelle 2007 yhteistyössä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa 5. Tuotetaan ja toimeenpannaan Suomen kennelliiton edellyttämä Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille

7 3. Koe- ja näyttelytoiminta 1. Järjestetään seuraavat osanotoltaan rajoitetut kanakoirien metsästyskokeet Point To Point -kilpailu (vain pointtereille) Lapualla Tuomari: määritetään myöhemmin Koetoimitsija: Jukka-Pekka Liimatta Ladyt Lakialla, (vain naisohjaajille) Lapualla, Tuomari: Henrik Standerskjöld-Nordemstam Koetoimitsija: Jukka-Pekka Liimatta 2. Osallistutaan rajoitettuihin kanakoirien metsästyskokeisiin Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan FCI:n alaisiin arvokilpailuihin Euroopassa Selvitetään mahdollisuuksia osallistua kansainvälisen pointteriklubin toimintaan 3. Osallistutaan kerhon erikoisnäyttelyyn 2006 Järvenpäässä. 4. Koulutustoiminta ja muut tapahtumat 1. Järjestetään seuraavat ensisijaisesti pointteriharrastajille tarkoitetut koulutustilaisuudet Riistalaskentaan osallistuminen Köyliössä Maaliskuussa Toimeenpanija Esko Liimatta. Harjoitusleiri, kenttä. Ilmajoki Yhteistoiminnassa Pointterikerho ry:n kanssa. Samassa yhteydessä järjestetään pointteriväen kevät - tapaaminen. Toimeenpanija Esko Liimatta. Harjoitusleiri, kenttä. Ennen ikäluokkakilpailuja nuorille pointtereille. Toimeenpanija Esa Lahdensuo. 2. Osallistutaan ja avustetaan tarvittaessa järjestelyissä Pointterikerhoa seuraavien koulutustilaisuuksien osalta Kultamalja-ekipagien valmennusleiri ja katselmus. Timantti-kilpailuun liittyen. Ilmajoki. Alustavasti Kultamaljaa edeltävä viikonloppu. Järjestäjä Pointterikerho Derby-ekipagien valmennusleiri ja katselmus. Jalokivi-kilpailuun liittyen. Ilmajoki. Alustavasti Derbyä edeltävä viikonloppu. Järjestäjä Pointterikerho 5. Julkaisutoiminta ja tiedottaminen Tuotetaan ja ylläpidetään seuraavat palvelut:

8 1. Ekipage-jäsenlehteen pointterijaoksen katsaus ja jokaiseen ilmestyvään numeroon jokin Pointteriaiheinen juttu. Suunnitellaan ja toteutetaan Ekipagen eri numeroiden vakioidut teemat. 2. Jaoston omat WWW-sivut osana KKK:n WWW-sivustoa 3. Vuosikirjaan liittyen kertomus Pointteri Suomessa 2005 ja käännettynä vastaavat yhteenvedot muista pohjoismaista 4. Pointtereiden rotuesite 5. Laaditaan suunnitelma ja resurssitarveanalyysi pointtereiden rotuhistoriikin laatimisesta. 6. Sidosryhmäsuhteet Pidetään yllä hyvät suhteet jaoksen sidosryhmiin. Vuonna 2006 pyritään erityisesti yhteensovittamaan Pointterijaoksen ja Pointterikerhon järjestämiä kilpailuja ja osallistumista niihin. POINTTERIJAOKSEN TALOUSARVIO 2006 (LIITE 3) 1 VARSINAINEN TOIMINTA Tulos - 05 Budjetti-06 2 MUU TOIMINTA Kilpailutoiminta tuotot Koemaksut Avustukset 0 0 Kilpailutoiminta menot Tuomarikulut Riistanhoito 0 - Maaottelukulut Muut kulut -130 Kilpailutoiminta tuottojäämä Koulutustoiminta tuotot osallistumismaksut Koulutustoiminta menot Tilavuokrat Muut kulut Koulutustoiminta tuottojäämä Varsinainen toiminta yht

9 Muut toiminta tuotot Toiminta-avustukset Varainhankinta 0 0 Muu toiminta kulut Hallintokulut Jalostuskulut Julkaisutoiminta Muu toiminta tuottojäämä TILIKAUDEN TULOS

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 12.10.2013 klo 13.00 Tampereella Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 TAMPERE.

Lisätiedot

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.00 ja päättyy klo 11.45.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.00 ja päättyy klo 11.45. SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY VUOSIKOKOUSKUTSU 2015 Julkaistu: 27.2.2015 yhdistyksen internet-sivuilla Kokouspaikka: Hotelli Lepolampi, Kielo rakennus Sali A Kivilammentie 1 02820 Espoo Kokousaika: 15.3.2015

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012

KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012 1/3 KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012 VUOSIKOKOUS Aika: 21.04.2012 klo 13.00 Paikka: Karvion Koulu 1. Kokouksen avaaminen. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Karvinen avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) Hallitus 14.1.2009

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) Hallitus 14.1.2009 AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) 14.1.2009 Aika 12.1.2009 Paikalla Poissa (pj) Anna Uimonen Satu Harden (sihteeri) Nina Janger Pöytäkirja, internet-välipäätös 1 Kokouksen avaus Internetkokous

Lisätiedot

1 VASTUUHENKILÖIDEN VALITSEMINEN JA EROAMINEN

1 VASTUUHENKILÖIDEN VALITSEMINEN JA EROAMINEN 1 VASTUUHENKILÖIDEN TOIMENKUVAT 1 VASTUUHENKILÖIDEN VALITSEMINEN JA EROAMINEN 1.1 Valitseminen ja toimikaudet Vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken.

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken. PÖYTÄKIRJA 6.1.2005 1/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai 6.1.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

Järjestäytymiskokous Pöytäkirja

Järjestäytymiskokous Pöytäkirja 1 / 2 Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 5.1.2013 klo 12.00 Paikka: Unkarinpaimenkoirat ry.n arkisto, Ulvilantie 29, Helsinki Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu Miia Koivisto Outi Mäkinen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: tiistai 11.2.2014 kello 14.00 ESITYSLISTA Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan.

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland. Piirikuvernööri, DG 2012-2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Distriktsguvernör DG 2012 2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Lions

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot