Valtakirjojen tarkastus alkaa klo ja päättyy klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.00 ja päättyy klo 11.45."

Transkriptio

1 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY VUOSIKOKOUSKUTSU 2015 Julkaistu: yhdistyksen internet-sivuilla Kokouspaikka: Hotelli Lepolampi, Kielo rakennus Sali A Kivilammentie Espoo Kokousaika: klo Valtakirjojen tarkastus alkaa klo ja päättyy klo ESITYSLISTA: 1) Kokouksen avaus 2) Kokouksen järjestäytyminen valitaan kokouksen puheenjohtaja valitaan kokouksen sihteeri valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen esityslistan mukaan 5) Tilinpäätökseen perustuva selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilasta (liite 1) 6) Hallituksen laatiman edellisen vuoden (2014) toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen (liite2) 7) Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 8) Yhdistyksen jäsen- ja kirjaamismaksusta päättäminen (liite 3)

2 9) Tulo- ja menoarvion esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2015 (liite 4) 10) Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2015 (liite5) 11) Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2015 (liite6) 12) Hallituksen puheenjohtajan valinta kuluvaksi toimikaudeksi 13) Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle erovuoroisina Eeva Wallenius, Jukka Metsäranta ja Linda Neemre 14) Hallituksen varsinaisten jäsenten ero hallituksesta vuosikokoukselle vahvistettavaksi ja uusien hallituksen jäsenten valinta eronneiden tilalle esitetään vuosikokoukselle vahvistettavaksi Jenni Korpilaakson ( ) ja Riitta Jotunin ero hallituksesta ) Hallituksen varajäsenten valitseminen (2 kpl) 1. varajäsen 2. varajäsen 16) Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen 17) Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen (liite 7) 18) Hallituksen ja yhdistyksen jäsenten yleiskokoukselle esittämien asioiden käsitteleminen hallituksen PEVISA-esitys (liite 8) Susanna Thomanderin, Nina Holmströmin, Hanna Grankvistin ja Heini Marmelan PEVISA-esitys 2015 (liite 9) 19) Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, mutta päättää vain jos kokous on yksimielinen 20) Kokouksen päättäminen

3 Liite 3. Vuoden 2014 hallituksen esitys jäsenmaksuksi ja kirjaamismaksuksi vuodelle 2015 Vuoden 2014 hallitus esittää, ettei jäsenmaksuja koroteta tai muuteta, vaan ne pidetään entisellään. Tällöin jäsenmaksut vuodelle 2015 olisivat: varsinaiset jäsenet, 22 pentuejäsenet, 10 perhejäsenet, 11 nuorisojäsenet, 0 kannattajajäsenet, 10 sekä uuden jäsenen kirjaamismaksu 3

4 Liite 4. Suomen Ranskanbulldogit Ry Tulo- ja menoarvio vuodelle Tulot Jäsenmaksut Tarvikemyynti ,50 Lehden tuotto Toiminnan tuotto Nettisivujen tuotto 0 0 Lahjoitus 0 0 Korkotulot 20 19,9 Yhteensä ,40 Menot Poistot 50 58,28 Jäsenmaksut ,5 Tavaratorin kulut Lehden kulut ,65 Lehden postitus ,1 Erikoisnäyttelykulut ,7 Näyttelymenot Kesä-/ syyspäivät ,93 Match Show ,14 Jäsentapahtumat Röntgenkuvauskorvaukset Kokouskulut ,4 Konttoritarvikkeet ,9 Kopiointi Jäsentiedotus 0 0 Nettisivut Jäsenrekisteri Km-korvaukset ,4 Päivärahat Pankkikulut Postikulut ,46 Vakuutukset ,45 Mainos- ja ilmoituskulut Kirjanpito- ja tilintarkastus / Taloushallintopalvelut ,45 Yhdistyksen toimihenkilöiden koulutus Muut toiminnankulut ,73 Korkokulut 0 0,05 Perimiskulut 0 9,76 Yhteensä ,90 tilikauden voitto / tappio ,5

5 Liite 5. Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yleistä 1. Sääntömääräisen vuosikokouksen järjestäminen 2. Järjestetään erikoisnäyttely Suomen Kääpiökoirayhdistyksen ryhmänäyttelyn yhteydessä Järjestetään Kesäpäivä tai Syyspäivä 4. Järjestetään match show 5. Järjestetään luonnetesti 6. Ylläpidetään pentuvälitystä kotisivujen ja pentuneuvojien kautta 7. Luodaan yhdistykselle uudet internet-sivut Julkaisutoiminta 1. Ranskis-lehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa, joista 2 verkkolehtenä ja 2 paperilehtenä 2. Pidetään yhdistyksen kotisivut ajan tasalla 3. Pidetään yhdistyksen facebook-sivut ajan tasalla Paikalliset yhteyshenkilöt 1. Järjestetään paikallisille yhteyshenkilöille tapaaminen, jonka tavoitteena on paikallisen toiminnan kehittäminen

6 Liite 6. Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2015 JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ranskanbulldogit ry:n jalostustoimikunta perustetaan vuonna 2014 voimaan tulleiden sääntöjen mukaisesti: Jalostustoimikunnan valitsee hallitus. Jalostustoimikuntaan valitaan kolme (3)- kuusi (6) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jalostustoimikunta koordinoi yhdessä hallituksen kanssa kasvattajakollegion toimintaa. Kasvattajakollegio on jalostustoimikunnan apuna ja tukena ranskanbulldoggi rodun terveydellisiä ja jalostuksellisia asioita kehitettäessä. Vuonna 2015 päätavoitteena on tiedottaa rodun kasvattajia sekä harrastajia rodun terveydellisistä ja jalostuksellisista asioista. Vuonna Järjestetään kasvattaja-/terveyspäivä 2. Jalostusasioissa voi tarvittaessa kääntyä jalostustoimikunnan puoleen 3. Järjestetään joukkotutkimuksia silmien, polvien, sydämen ja röntgentutkimusten osalta kasvattajakollegion avustuksella ympäri Suomen maata 4. Hankitaan opinnäytetyö ranskanbulldoggien eläinlääkärikäynneistä. Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä eläinlääkäriopiskelijan ja eläinlääkäriaseman kanssa. 5. Aloitetaan jalostustarkastukset 6. Järjestetään DNA-näytteenotto 7. Valmistellaan esitys ranskanbulldoggien PEVISA ohjelmaksi vuosikokoukselle 2017 Suomen Ranskanbulldogit ry. Jalostustoimikunnan puolesta Päivi Hakuli

7 Liite 7. Hallituksen esitys vuodelle 2015 hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista Vuoden 2014 hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan matkakuluja 0,25 senttiä/ km matkalaskua vastaan.

8 Liite 8. Hallituksen PEVISA esitys vuodelle 2015 Hallitus esittää, että PEVISA:an ei mennä vuonna PEVISA:an menon sijaan vuoden 2015 hallitus jatkaa PEVISA-esityksen valmistelua yhteistyössä jalostustoimikunnan ja kasvattajakollegion kanssa siten, että ensimmäisenä uudistetaan rodun Jalostuksen tavoiteohjelma, jonka voimassa olo päättyy vuonna Perusteluosa, jonka mukaan hallitus ei puolla PEVISA:an menoa vuonna Suomen Kennelliiton PEVISA-sääntö Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Nykyisen JTO:n mukaan ranskanbulldoggi voitaisiin viedä PEVISA:an vain silmien, sydämen ja polvien osalta. Hallituksen mielestä tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista, sillä: Vuosina tutkituista koirista 77 % oli täysin terveet silmät. Vuosina tutkituista koirista 89 % oli sydän kuuntelun osalta puhdas tulos. Vuosina tutkituista koirista 87 % oli polvien osalta puhdas tulos. Hallitus on huomioinut kiihtyneen keskustelun ranskanbulldoggien selkäsairauksista. Hallitus pyytää kuitenkin huomioimaan, että nykyisessä JTO:ssa ei ole käsitelty ranskanbulldogin selkäsairauksia riittävällä laajuudella, jotta siinä olisi perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. JTO:ssa ei ole mitään mainintaa selkäkuvauksista, niiden ohjeistuksista tai tavoitteista. Ainoa maininta epämuodostuneista selkänikamista on seuraava: Epämuodostuneet selkänikamat ja häntä ovat erittäin yleisiä ranskanbulldogilla. USA:laisen eläinten ortopedisen tutkimusjärjestön, OFA:n, tutkimuksen mukaan yli 95 %:lla ranskanbulldogeista esiintyy epämuodostuneita selkänikamia. Suomessa ei ole tehty peruskartoituksia, mutta tilanne ei todennäköisesti juurikaan eroa USA:n tilanteesta. Hallitus pyytää myös huomioimaan, että asenne koirien kuvauksia kohtaan on parantunut. Koirien kuvausmäärät ovat nousseet jopa viisinkertaisiksi vuoteen 2013 verrattuna. Markkinoiden vaikutus on selvästi nähtävissä kuvauksissa. Entistä useampi pennun ostaja, haluaa pennun tutkituista vanhemmista. Koirien vapaaehtoisten kuvausten tukemista jatketaan yhdistyksen järjestämien joukkotutkimusten muodossa, jotta saadaan luotettava otanta mahdollisten rajaarvojen määrittämiseksi. Yhdistyksen hallitus tiedostaa, että ranskanbulldoggi rotuna on erittäin suosittu ja mahdolliset lisätiukennukset kasvatustyöhön voivat entisestään vähentää suomalaisten rekisteröityjen pentujen saatavuutta ja lisätä ulkomaista halpatuontia.

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 12.10.2013 klo 13.00 Tampereella Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 TAMPERE.

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Aika: 10.3.2013 klo 12.30 Paikka: ABC liikenneasema, kokoustila, Piirantie 1, 63300 Alavus Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu Miia Koivisto, sihteeri

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hallituksen kokous 4/2013 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 4/2013 Pöytäkirja Hallituksen kokous 4/2013 Pöytäkirja Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: ABC liikenneasema, kokoustila Takkahuone, Pohjoistentie 70, 14810 Tuulos Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu, saapui

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot