Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta"

Transkriptio

1 Liikekirjanpidon tilikartta

2

3 1. VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet Rakennusmaa- ja vesialueet Rakennukset Muu kansallisomaisuus Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennusmaa- ja vesialueet Rakennukset Rakennelmat Rakenteet Koneet ja laitteet Kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit Sijoitukset liikelaitoksiin Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamiset Annetut euromääräiset velkakirjalainat Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset Annetut valuuttamääräiset velkakirjalainat Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset ARVOSTUSERÄT Arvostuserät VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräinen tuotanto...16 Liikekirjanpidon tilikartta I

4 152 Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut PITKÄAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Euromääräiset lainasaamiset Valuuttamääräiset lainasaamiset Siirtosaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset Ennakkomaksut RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET Rahoitusomaisuusarvopaperit Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Muut euromääräiset sijoitukset Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Muut valuuttamääräiset sijoitukset Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset Muut lyhytaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit Maksuliiketulotilit Maksuliikemenotilit Muut pankkitilit Valtion yleiset tulo- ja menotilit Muut rahat ja pankkisaamiset Sisäisen rahaliikkeen tilit VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma Edellisten tilikausien pääoman muutos Pääoman siirrot Tilikauden tuotto-/kulujäämä RAHASTOJEN PÄÄOMAT Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Talousarvion sisäiset valtion rahastot Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat VARAUKSET Varaukset ARVOSTUSERÄT Arvonkorotukset...34 II Liikekirjanpidon tilikartta

5 231 Muut arvostuserät VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Otetut euromääräiset lainat Otetut valuuttamääräiset lainat Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta Pitkäaikaiset siirtovelat Muut pitkäaikaiset velat LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset Lyhytaikaiset euromääräiset lainat Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat Saadut ennakot Ostovelat Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset Edelleen tilitettävät erät Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Virhetilit Virhetilit TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Tuotot maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisista suoritteista Tuotot maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista Tuotot erillislakien mukaisista liiketaloudellisista suoritteista Tuotot erillislakien mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista Vakuutusmaksutuotot Tuotot sponsorille tarjottavasta media- ja imagohyödystä Maksullisen toiminnan tuottojen tileistäpoistot Vuokrat ja käyttökorvaukset Vuokrat Vuokrat, sisäiset Käyttökorvaukset Käyttökorvaukset, sisäiset Vuokrien ja käyttökorvausten tileistäpoistot Muut toiminnan tuotot Omaisuuden myyntivoitot Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot Muut tuotot Talousarvion ulkopuoliset tuotot TOIMINNAN KULUT...60 Liikekirjanpidon tilikartta III

6 40. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kauppatavaroiden ja vaihtomaiden ostot Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Vuokrat Vuokrat Palvelujen ostot Korjaus- ja kunnossapitopalvelut Rakentamispalvelut Toimistopalvelut Henkilöstöpalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Muut palvelut Muut kulut Matkakulut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Käyttöoikeusmaksut Vahinkovakuutusmaksut Jäsenmaksut Omaisuuden myyntitappiot Maanpuolustuskalusto Maksetut verot Muut pakolliset maksut Muut kulut Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Valmistus omaan käyttöön (-) Valmistus omaan käyttöön Poistot Poistot kansallisomaisuudesta Poistot aineettomasta käyttöomaisuudesta Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta Suunnitelmasta poikkeavat poistot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Korkotuotot Kurssierot saamisista Muut rahoitustuotot Rahoituskulut Korkokulut...83 IV Liikekirjanpidon tilikartta

7 511 Kurssierot veloista Muut rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Saadut korvaukset Muut satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Maksetut korvaukset Muut satunnaiset kulut VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Siirtotalouden tuotot Siirtotalouden tuotot paikallishallinnolta Siirtotalouden tuotot sosiaaliturvarahastoilta Siirtotalouden tuotot elinkeinoelämältä Siirtotalouden tuotot rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä Siirtotalouden tuotot kotitalouksilta Siirtotalouden tuotot EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä Siirtotalouden tuotot ulkomailta Siirtotalouden tuotot valtionhallinnolta Muut siirtotalouden tuotot Siirtotalouden kulut Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle Siirtotalouden kulut sosiaaliturvarahastoille Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle Siirtotalouden kulut rahoitus- ja vakuutuslaitoksille Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille Siirtotalouden kulut kotitalouksille Siirtotalouden kulut EU:n toimielimille ja muille elimille Siirtotalouden kulut ulkomaille Siirtotalouden kulut valtionhallinnolle Muut siirtotalouden kulut TUOTOT JA KULUT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut Välittömät verot Muut verot ja veronluonteiset maksut Muut pakolliset maksut Tuotot muista pakollisista maksuista Liikekirjanpidon tilikartta V

8 92. Perityt arvonlisäverot Perityt arvonlisäverotuotot Yhteisöhankintojen arvonlisäverotuotot Maahantuonnin arvonlisäverotuotot Suoritetut arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverokulut Yhteisöhankintojen arvonlisäverokulut Maahantuonnin arvonlisäverokulut Tekniset tilit Siirtomäärärahojen siirrot Siirrettyjen määrärahojen peruutukset Muut talousarviotuloihin liittyvät tekniset tilit Muut talousarviomenoihin liittyvät tekniset tilit Muut tekniset tilit VI Liikekirjanpidon tilikartta

9 1. VASTAAVAA 10. KANSALLISOMAISUUS 100 Maa- ja vesialueet Metsäalueet Vesialueet Luonnonsuojelutarkoitukseen hankitut maa- ja vesialueet Virkistyskäyttöön tarkoitetut maa- ja vesialueet Muut maa- ja vesialueet 101 Rakennusmaa- ja vesialueet Maa-alueet Muut rakennusmaa- ja vesialueet 102 Rakennukset Asuinrakennukset Toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Museot ja linnat Muut kulttuurirakennukset Muut rakennukset 108 Muu kansallisomaisuus Taideteokset Museoesineet ja -kokoelmat Viihteen ja kirjallisuuden alkuperäisteokset Kansallisesti merkittävät arkistot Muu kansallisomaisuus 109 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut maa- ja vesialueista Ennakkomaksut asuinrakennuksista Ennakkomaksut muista rakennuksista Ennakkomaksut muusta kansallisomaisuudesta Keskeneräiset maa- ja vesialueet Keskeneräiset asuinrakennukset Keskeneräiset muut rakennukset Keskeneräinen muu kansallisomaisuus KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 11. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 110 Perustamis- ja järjestelymenot Perustamis- ja järjestelymenot 111 Tutkimus- ja kehittämismenot Malmien etsintä Muut tutkimus- ja kehittämismenot 112 Aineettomat oikeudet Ostetut valmisohjelmistot ja tietojärjestelmät Patenttioikeudet Tekijänoikeudet Liittymismaksut Muut aineettomat oikeudet 113 Liikearvo Liikekirjanpidon tilikartta VII

10 11300 Liikearvot 114 Muut pitkävaikutteiset menot Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät Muut pitkävaikutteiset menot 119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut aineettomasta käyttöomaisuudesta Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat 12. AINEELLISET HYÖDYKKEET 120 Maa- ja vesialueet Metsäalueet Peltoalueet Soran, turpeen ja muun maa-aineksen alueet Koskiosuudet Vesialueet Virkistyskäyttöön tarkoitetut maa- ja vesialueet Muut maa- ja vesialueet 121 Rakennusmaa- ja vesialueet Maa-alueet Tiepohjat Rautatiepohjat Koskiosuudet Vesialueet Muut rakennusmaa- ja vesialueet 122 Rakennukset Asuinrakennukset Toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Museot ja linnat Muut kulttuurirakennukset Kasarmit Koulurakennukset Muut rakennukset 123 Rakennelmat Rakennelmat 124 Rakenteet Tierakenteet Rautatierakenteet Muut maarakenteet Väylät ja kanavat Muut vesirakenteet Muut rakenteet Koneet ja laitteet VIII Liikekirjanpidon tilikartta

11 12500 Autot ja muut maakuljetusvälineet Laivat ja muut vesikuljetusvälineet Lentokoneet ja muut ilmakuljetusvälineet Raskaat työkoneet Kevyet työkoneet ICT-laitteet Toimistokoneet ja laitteet Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet Audiovisuaaliset koneet ja laitteet Laboratoriolaitteet ja -kalusteet Muut tutkimuslaitteet Vesirakenteiden laitteet Muut koneet ja laitteet 127 Kalusteet Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet Muut kalusteet 128 Muut aineelliset hyödykkeet Taide-esineet Metallimineraalit Muut kuin metallimineraalit Muut aineelliset hyödykkeet 129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut maa- ja vesialueista Ennakkomaksut asuinrakennuksista Ennakkomaksut muista rakennuksista Ennakkomaksut maa- ja vesirakenteista Muut ennakkomaksut Keskeneräiset maa- ja vesialueet Keskeneräiset asuinrakennukset Keskeneräiset muut rakennukset Keskeneräiset rakenteet Muut keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat 13. KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 130 Käyttöomaisuusarvopaperit Kiinteistöosakkeet Muut osakkeet Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Muut osuudet 131 Sijoitukset liikelaitoksiin Liikelaitosten peruspääomat Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 132 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamiset Maatilatalouden kehittämisrahaston lainasaamiset Valtion asuntorahaston lainasaamiset Valtion eläkerahaston lainasaamiset Muiden talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamiset 134 Annetut euromääräiset velkakirjalainat Annetut euromääräiset velkakirjalainat Annettujen euromääräisten velkakirjalainojen takaisinmaksut 135 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 136 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset Liikekirjanpidon tilikartta IX

12 13600 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset Muiden pitkäaikaisten euromääräisten sijoitusten myynnit Pääomalainasaamiset ja muut vastaavat oman pääoman ehtoiset sijoitukset Yliopistot 137 Annetut valuuttamääräiset velkakirjalainat Annetut valuuttamääräiset velkakirjalainat Annettujen valuuttamääräisten velkakirjalainojen takaisinmaksut 138 Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 139 Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muiden pitkäaikaisten valuuttamääräisten sijoitusten myynnit 14. ARVOSTUSERÄT 140. Arvostuserät Arvostuserät Muut arvostuserät VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 15. VAIHTO-OMAISUUS 150 Aineet ja tarvikkeet Muut aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräinen tuotanto Keskeneräiset tiehankkeet Muut keskeneräiset tuotteet 152 Valmiit tuotteet/tavarat Valmiit tuotteet Valmiit tavarat Maa-alueet Muu valmis vaihto-omaisuus 159 Ennakkomaksut Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 16. PITKÄAIKAISET SAAMISET 160 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset euromääräiset lainasaamiset Pitkäaikaisten euromääräisten lainasaamisten takaisinmaksut Pitkäaikaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset jaksotetuista emissiovoitoista Pitkäaikaiset siirtosaamiset (T) Pitkäaikaiset budjetoimattomat euromääräiset lainasaamiset (T) Pitkäaikaiset hankesaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 17. LYHYTAIKAISET SAAMISET 170 Myyntisaamiset Myyntisaamiset (T) Myyntisaamiset, sisäiset (T) 171 Euromääräiset lainasaamiset X Liikekirjanpidon tilikartta

13 17100 Lyhytaikaiset euromääräiset lainasaamiset Lyhytaikaisten euromääräisten lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaiset budjetoimattomat euromääräiset lainasaamiset (T) Lyhytaikaisten budjetoimattomien euromääräisten lainasaamisten takaisinmaksut (T) Pitkäaikaisten budjetoimattomien euromääräisten lainasaamisten seuraavan tilikauden takaisinmaksut (T) 172 Valuuttamääräiset lainasaamiset Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainasaamiset Lyhytaikaisten valuuttamääräisten lainasaamisten takaisinmaksut 173 Siirtosaamiset Korkosaamiset Arvonlisäverosaamiset Korkosaamiset (T) Lyhytaikaiset hankesaamiset Muut siirtosaamiset (T) Siirtosaamiset tapaturmamaksuista, sisäiset (T) Siirtosaamiset, sisäiset (T) 174 Muut lyhytaikaiset saamiset Tullisaatavat (T) Annetut avustukset ja korvaukset Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset (T) Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset, sisäiset (T) Muut lyhytaikaiset saamiset (T) Muut lyhytaikaiset saamiset, sisäiset (T) 175 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamisten takaisinmaksut 179 Ennakkomaksut Matkaennakot Annetut etukäteisvarat Muut annetut ennakot 18. RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET 180 Rahoitusomaisuusarvopaperit Kiinteistöosakkeet Muut osakkeet Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Muut osuudet Muut rahoitusarvopaperit 181 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 182 Muut euromääräiset sijoitukset Eurotalletukset (T) Muut talletukset (T) Annetut luotot (T) Muut euromääräiset sijoitukset (T) 183 Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 184 Muut valuuttamääräiset sijoitukset Liikekirjanpidon tilikartta XI

14 18400 Valuuttatalletukset (T) Muut valuuttamääräiset sijoitukset (T) 188 Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset Muiden lyhytaikaisten euromääräisten sijoitusten takaisinmaksut 189 Muut lyhytaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muut lyhytaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muiden lyhytaikaisten valuuttamääräisten sijoitusten takaisinmaksut 19. RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 190 Kassatilit Kassatili (T) 191 Maksuliiketulotilit Yleiset maksuliiketulotilit (T) Muut maksuliiketulotilit (T) 192 Maksuliikemenotilit Yleiset maksuliikemenotilit (T) Muut maksuliikemenotilit (T) 193 Muut pankkitilit Valtion PM-tili (T) Valuuttatilit (T) Valtion konsernitilijärjestelmän emotilit valtion maksuliikepankeissa (T) Muut pankkitilit (T) 194 Valtion yleiset tulo- ja menotilit Valtion yleiset maksuliiketulotilit (T) Valtion yleiset maksuliikemenotilit (T) 195 Muut rahat ja pankkisaamiset Talletetut vieraat varat (T) Rahastojen varat (T) Ulkopuolisen rahoituksen varat (T) Valtion kassatalouden piirissä olevat talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen varat 199 Sisäisen rahaliikkeen tilit Lähetteiden tili (T) Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät menot Katteet (T) Tyhjennykset (T) Kirjanpitoyksikön sisäinen lähetteiden tili (T) Sisäiset katteet (T) Sisäiset tyhjennykset (T) Rahaliikkeen selvittelytili (T) Sisäisen laskutuksen kuittaukset (T) 2. VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 20. VALTION PÄÄOMA 200 Valtion pääoma Valtion pääoma Edellisten tilikausien pääoman muutos Edellisten tilikausien pääoman muutos 208 Pääoman siirrot XII Liikekirjanpidon tilikartta

15 20800 Siirrot valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä (T) Siirrot valtion yleisille maksuliiketulotileille (T) Siirrot lähetteiden tililtä (T) Hallinnan siirrot Yhteishankinnoista aiheutuvat menonsiirrot Siirrot sisäisen laskutuksen kuittausten tililtä (T) 209 Tilikauden tuotto-/kulujäämä Tilikauden tuotto-/kulujäämä 21. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 210 Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat Talousarviosiirrot Edellisten tilikausien tuotto-/kulujäämä Tilikauden tuotto-/kulujäämä 211 Talousarvion sisäiset valtion rahastot 212 Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat Muut rahastot (T) 22. VARAUKSET 220 Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset 23. ARVOSTUSERÄT 230 Arvonkorotukset Kansallisomaisuuden arvonkorotukset Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvonkorotukset Muiden erien arvonkorotukset 231 Muut arvostuserät Vieraan pääoman arvon vähentymiset Muut arvostuserät VIERAS PÄÄOMA 24. PITKÄAIKAINEN 240 Otetut euromääräiset lainat Euromääräiset joukkovelkakirjalainat Euromääräiset velkakirjalainat Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiovoitot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiotappiot Budjetoimattomat euromääräiset lainat (T) Muut euromääräiset lainat 241 Otetut valuuttamääräiset lainat Valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat Valuuttamääräiset velkakirjalainat Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiovoitot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiotappiot Muut valuuttamääräiset lainat 244 Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta Lainat eläkerahastolta Lainat valtion ydinjätehuoltorahastolta 247 Pitkäaikaiset siirtovelat Liikekirjanpidon tilikartta XIII

16 24700 Eläkevastuuvelka Pitkäaikaiset siirtovelat jaksotetuista emissiotappioista Muut pitkäaikaiset siirtovelat 249 Muut pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit Maatilatalouden kehittämisrahaston yhdystili (T) Maatalouden interventiorahaston yhdystili (T) Valtiontakuurahaston yhdystili (T) Huoltovarmuusrahaston yhdystili (T) Öljysuojarahaston yhdystili (T) Valtion asuntorahaston yhdystili (T) Valtion ydinjätehuoltorahaston yhdystili (T) Valtion eläkerahaston yhdystili (T) Valtion televisio- ja radiorahaston yhdystili (T) Palosuojelurahaston yhdystili (T) Rahoitusvakausrahaston yhdystili (T) 252 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Euromääräisten velkakirjalainojen lyhennykset Muiden euromääräisten lainojen lyhennykset Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Valuuttamääräisten velkakirjalainojen ja muiden valuuttamääräisten lainojen lyhennykset Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiovoitot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiovoitot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiotappiot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiotappiot Talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta otettujen lainojen lyhennykset Budjetoimattomien euromääräisten lainojen lyhennykset (T) 253 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat Valtion konsernitilijärjestelmän emotilien velkasaldo valtion maksunvälittäjäpankeissa (T) Lyhytaikaiset euromääräiset joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaisten euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Lyhytaikaiset euromääräiset velkakirjalainat Lyhytaikaisten euromääräisten velkakirjalainojen lyhennykset Muut lyhytaikaiset euromääräiset lainat Muiden lyhytaikaisten euromääräisten lainojen lyhennykset Budjetoimattomat euromääräiset lainat (T) Budjetoimattomien euromääräisten lainojen lyhennykset (T) 254 Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat Lyhytaikaiset valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaisten valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Lyhytaikaiset valuuttamääräiset velkakirjalainat Lyhytaikaisten valuuttamääräisten velkakirjalainojen lyhennykset Muut valuuttamääräiset lainat Muiden valuuttamääräisten lainojen lyhennykset Budjetoimattomat valuuttamääräiset lainat (T) 255 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat Talletetut vieraat varat (T) 256 Saadut ennakot XIV Liikekirjanpidon tilikartta

17 25600 Saadut hankintaennakot Muut saadut ennakot 257 Ostovelat Ostovelat (T) Ostovelat, sisäiset (T) 258 Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset Ennakonpidätykset (T) Sosiaaliturvamaksut (T) Tapaturmamaksut (T) Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät tulot Edelleen tilitettävät erät Työnantajan eläke- ja avustuskassamaksut (T) Työntekijän avustuskassamaksut (T) Työnantajan eläkemaksut (T) Työntekijän eläkemaksut (T) Jäsenmaksut (T) Ulosotot (T) Työttömyysvakuutusmaksut (T) Verojen kokoomatili (T) Palkkojen aputili (T) Sokerimaksujen tili (T) Tullivelat A-tili (T) Tullivelat B-tili (T) Muut edelleen tilitettävät erät (T) 261 Siirtovelat Lomapalkkavelka Korkovelat Arvonlisäverovelat Lomapalkkavelka (T) Korkovelat (T) Muut siirtovelat (T) Siirtovelat, sisäiset (T) 262 Muut lyhytaikaiset velat Epäselvät erät (T) Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus Taseessa seurattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus (T) Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat (T) Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, sisäiset (T) Muut lyhytaikaiset velat Muut lyhytaikaiset velat (T) Muut lyhytaikaiset velat, sisäiset (T) Eliminointiero lyhytaikaiset saamiset ja velat Eliminointiero siirtotalouden saamiset ja velat Eliminointiero tapaturmamaksut, tase Eliminointiero lainat, budjetti- ja rahastotalous 29 Virhetilit 299 Virhetilit Kirjanpitoyksikön virhetili Keskuskirjanpidon virhetili 3. TOIMINNAN TUOTOT 30. Maksullisen toiminnan tuotot Liikekirjanpidon tilikartta XV

18 300 Tuotot maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisista suoritteista Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot kotitalouksilta Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot elinkeinoelämältä Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot EU:lta Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot, sisäiset Maksuperustelain mukaiset muut liiketaloudelliset tuotot 301 Tuotot maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kotitalouksilta Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot elinkeinoelämältä Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot, sisäiset Maksuperustelain mukaiset muut julkisoikeudelliset tuotot 302 Tuotot erillislakien mukaisista liiketaloudellisista suoritteista Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot kotitalouksilta Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot elinkeinoelämältä Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot, sisäiset Erillislakien mukaiset muut liiketaloudelliset tuotot 303 Tuotot erillislakien mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kotitalouksilta Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot elinkeinoelämältä Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot, sisäiset Hoitokulutuotot tapaturmamaksuista, sisäiset Hoitokulutuotot muista vakuutusmaksuista, sisäiset Erillislakien mukaiset muut julkisoikeudelliset tuotot 304 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutuotot, sisäiset Tapaturmamaksutuotot, sisäiset 305 Tuotot sponsorille tarjottavasta media- ja imagohyödystä Tuotot elinkeinoelämälle tarjottavasta media- ja imagohyödystä 309 Maksullisen toiminnan tuottojen tileistäpoistot Maksullisen toiminnan saamisten tileistäpoistot 31. Vuokrat ja käyttökorvaukset 310 Vuokrat Maanvuokrat Vuokrat asunnoista Vuokrat muista rakennuksista Vuokrat kuljetusvälineistä Vuokrat muista koneista ja laitteista Muut vuokrat 311 Vuokrat, sisäiset Maanvuokrat, sisäiset Vuokrat asunnoista, sisäiset Vuokrat muista rakennuksista, sisäiset Vuokrat kuljetusvälineistä, sisäiset Vuokrat muista koneista ja laitteista, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset 312 Käyttökorvaukset XVI Liikekirjanpidon tilikartta

19 31200 Vesimaksut Sähkömaksut Muut käyttökorvaukset 313 Käyttökorvaukset, sisäiset Vesimaksut, sisäiset Sähkömaksut, sisäiset Muut käyttökorvaukset, sisäiset 319 Vuokrien ja käyttökorvausten tileistäpoistot Vuokra- ja käyttökorvaussaamisten tileistäpoistot 39. Muut toiminnan tuotot 390 Omaisuuden myyntivoitot Aineettoman omaisuuden myyntivoitot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Asuinrakennusten myyntivoitot Muiden rakennusten myyntivoitot Rakenteiden myyntivoitot Kuljetusvälineiden myyntivoitot Muiden koneiden ja laitteiden myyntivoitot Kiinteistöosakkeiden myyntivoitot Muiden osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot Muun omaisuuden myyntivoitot 396 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset elinkeinoelämältä Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset EU:lta Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, saadut, sisäiset Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset Muut yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 397 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot elinkeinoelämältä Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot EU:lta Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, sisäiset Muut yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 398 Muut tuotot EU:n kantopalkkiot Eläkemaksutuotot valtion virastoilta, laitoksilta ja talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta ja näiden työntekijöiltä Muut eläkemaksutuotot Työttömyysvakuutusmaksutuotot Muun toiminnan saamisten tileistäpoistot Muut tuotot, sisäiset Muut tuotot 399 Talousarvion ulkopuoliset tuotot Talousarvion ulkopuoliset tuotot 4. TOIMINNAN KULUT 40. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Ostot tilikauden aikana Liikekirjanpidon tilikartta XVII

20 40000 Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet Toimistotarvikkeet Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet Elintarvikkeet, juomat ja tupakka Vaatteisto Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 408 Kauppatavaroiden ja vaihtomaiden ostot Vaihto-omaisuudeksi aktivoitavat maanostot Rangaistuslaitosmyymälää varten hankittavien kauppatavaroiden ostot 409 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 41. Henkilöstökulut 410 Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat Työsuhdepalkat Sairausvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos 411 Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut Eläkemaksut Sairausvakuutus- yms. lakien mukaiset sosiaaliturvamaksujen palautukset Tapaturma- ja työsuojelumaksut Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Eliminointiero tapaturmamaksut, tuotto- ja kululaskelma 42. Vuokrat 420 Vuokrat Maanvuokrat Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Kuljetusvälineiden vuokrat ICT-laitteiden vuokrat Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Vuokrat, sisäiset Eliminointiero vuokrat ja käyttökorvaukset 43. Palvelujen ostot 430 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut XVIII Liikekirjanpidon tilikartta

21 43000 Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut, sisäiset Maa- ja vesirakenteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Korjaus- ja kunnossapitopalvelut, sisäiset 431 Rakentamispalvelut Asuinrakennusten rakentamispalvelut Muiden rakennusten rakentamispalvelut Maa- ja vesirakenteiden rakentamispalvelut Muut rakentamispalvelut Rakentamispalvelut, sisäiset 432 Toimistopalvelut Painatuspalvelut Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut Tietoliikennepalvelut ICT-käyttöpalvelut Pankkipalvelut ICT-palvelujen ostot, sisäiset Sovelluspalvelut Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot, sisäiset Muut toimistopalvelut Toimistopalvelut, sisäiset Eliminointiero palvelutoiminta 433 Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut 434 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Siivouspalvelut Siivouspalvelut, sisäiset Pesulapalvelut Pesulapalvelut, sisäiset Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut, sisäiset 439 Muut palvelut Liikekirjanpidon tilikartta XIX

22 43900 Ravitsemispalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, sisäiset Muut koulutuspalvelut Muut terveyspalvelut Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuudet, sisäiset Muut palvelut Muut palvelut, sisäiset Eliminointiero toiminnan tuotot ja kulut Eliminointiero yhteistoiminta Eliminointiero yhteisrahoitteinen toiminta 45. Muut kulut 450 Matkakulut Päivärahat Kilometrikorvaukset Matkustuspalvelut 451 Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Muut kustannusten korvaukset 452 Käyttöoikeusmaksut Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut, sisäiset 453 Vahinkovakuutusmaksut Liikennevahinkomaksut Muut vahinkovakuutusmaksut Eliminointiero vakuutusmaksut 454 Jäsenmaksut Jäsenmaksut kotimaahan Jäsenmaksut ulkomaille 455 Omaisuuden myyntitappiot Aineettoman omaisuuden myyntitappiot Maa- ja vesialueiden myyntitappiot Asuinrakennusten myyntitappiot Muiden rakennusten myyntitappiot Rakenteiden myyntitappiot Kuljetusvälineiden myyntitappiot Muiden koneiden ja laitteiden myyntitappiot Kiinteistöosakkeiden myyntitappiot Muiden osakkeiden ja osuuksien myyntitappiot Muun omaisuuden myyntitappiot 456 Maanpuolustuskalusto Maanpuolustuskalusto 457 Maksetut verot Kiinteistöverot Tulo- ja varallisuusvero Muut verot 458 Muut pakolliset maksut Muut pakolliset maksut Muut pakolliset maksut, sisäiset 459 Muut kulut XX Liikekirjanpidon tilikartta

23 45990 Muut kulut Muut kulut, sisäiset 46. Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 460 Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 47. Valmistus omaan käyttöön (-) 470 Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön 48. Poistot 480 Poistot kansallisomaisuudesta Poistot rakennuksista Poistot muusta kansallisomaisuudesta 481 Poistot aineettomasta käyttöomaisuudesta Poistot perustamis- ja järjestelymenoista Poistot tutkimus- ja kehittämismenoista Poistot aineettomista oikeuksista Poistot liikearvosta Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 482 Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta Poistot rakennuksista Poistot rakennelmista Poistot rakenteista Poistot koneista ja laitteista Poistot kalusteista Poistot muista aineellisista hyödykkeistä 489 Suunnitelmasta poikkeavat poistot Suunnitelmasta poikkeavat poistot 5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 50. Rahoitustuotot 500 Korkotuotot Korot euromääräisistä saamisista Korot valuuttamääräisistä saamisista Emissioerot euromääräisistä saamisista Emissioerot valuuttamääräisistä saamisista Pääomaerot euromääräisistä saamisista Pääomaerot valuuttamääräisistä saamisista SWAP-maksut saamisista Korkotuotot euromääräisistä saamisista talousarviotaloudelta 501 Kurssierot saamisista Kurssierot saamisista 509 Muut rahoitustuotot Osingot ja muu voitojako Liikelaitosten voiton tuloutukset Rahoitustuotot, sisäiset Rahoitustuottosaamisten tileistäpoistot Muut rahoitustuotot 51. Rahoituskulut Liikekirjanpidon tilikartta XXI

24 510 Korkokulut Korot euromääräisistä veloista Korot valuuttamääräisistä veloista Emissioerot euromääräisistä veloista Emissioerot valuuttamääräisistä veloista Pääomaerot euromääräisistä veloista Pääomaerot valuuttamääräisistä veloista SWAP-maksut veloista Korkokulut euromääräisistä veloista rahastotaloudelle Eliminointiero korot, budjetti- ja rahastotalous 511 Kurssierot veloista Realisoituneet kurssierot veloista Realisoitumattomat kurssierot veloista 519 Muut rahoituskulut Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot Muut rahoituskulut Rahoituskulut, sisäiset Eliminointiero rahoitustuotot ja -kulut 6. SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 60. Satunnaiset tuotot 600 Saadut korvaukset Vahinkovakuutuskorvaukset Muut vahingonkorvaukset 609 Muut satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot, sisäiset Muut satunnaiset tuotot 61. Satunnaiset kulut 610 Maksetut korvaukset Vahingonkorvaukset Muut maksetut korvaukset 619 Muut satunnaiset kulut Muut satunnaiset kulut Satunnaiset kulut, sisäiset Eliminointiero satunnaiset tuotot ja kulut 7. VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+). 70. Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+). 700 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+). 8. SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Siirtotalouden tuotot 800 Siirtotalouden tuotot paikallishallinnolta Käyttötalouden tuotot paikallishallinnolta Pääomatalouden tuotot paikallishallinnolta 802 Siirtotalouden tuotot sosiaaliturvarahastoilta XXII Liikekirjanpidon tilikartta

25 80200 Käyttötalouden tuotot sosiaaliturvarahastoilta Pääomatalouden tuotot sosiaaliturvarahastoilta 803 Siirtotalouden tuotot elinkeinoelämältä Käyttötalouden tuotot elinkeinoelämältä Pääomatalouden tuotot elinkeinoelämältä 804 Siirtotalouden tuotot rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Käyttötalouden tuotot rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pääomatalouden tuotot rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 805 Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä Käyttötalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä Pääomatalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 806 Siirtotalouden tuotot kotitalouksilta Käyttötalouden tuotot kotitalouksilta Pääomatalouden tuotot kotitalouksilta 807 Siirtotalouden tuotot EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä Käyttötalouden tuotot EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä Pääomatalouden tuotot EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä 808 Siirtotalouden tuotot ulkomailta Käyttötalouden tuotot ulkomailta Pääomatalouden tuotot ulkomailta Käyttötalouden tuotot Euroopan unionin jäsenvaltioilta Pääomatalouden tuotot Euroopan unionin jäsenvaltioilta 809 Siirtotalouden tuotot valtionhallinnolta Siirrot valtion eläkerahastosta Muut siirrot talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista Käyttötalouden tuotot rahastotaloudesta Pääomatalouden tuotot rahastotaloudesta Muut käyttötalouden tuotot valtionhallinnosta Muut pääomatalouden tuotot valtionhallinnosta 810 Muut siirtotalouden tuotot Muut käyttötalouden tuotot Muut pääomatalouden tuotot Siirtotalouden kulut 820 Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle Valtionosuudet käyttötalous, paikallishallinto Valtionavustukset käyttötalous, paikallishallinto Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, paikallishallinto Valtionosuudet pääomatalous, paikallishallinto Valtionavustukset pääomatalous, paikallishallinto Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, paikallishallinto 822 Siirtotalouden kulut sosiaaliturvarahastoille Valtionosuudet käyttötalous, sosiaaliturvarahastot Valtionavustukset käyttötalous, sosiaaliturvarahastot Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, sosiaaliturvarahastot Valtionosuudet pääomatalous, sosiaaliturvarahastot Valtionavustukset pääomatalous, sosiaaliturvarahastot Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, sosiaaliturvarahastot 823 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle Liikekirjanpidon tilikartta XXIII

26 82300 Valtionosuudet käyttötalous, elinkeinoelämä Valtionavustukset käyttötalous, elinkeinoelämä Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, elinkeinoelämä Valtionosuudet pääomatalous, elinkeinoelämä Valtionavustukset pääomatalous, elinkeinoelämä Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, elinkeinoelämä 824 Siirtotalouden kulut rahoitus- ja vakuutuslaitoksille Valtionosuudet käyttötalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset Valtionavustukset käyttötalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset Valtionosuudet pääomatalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset Valtionavustukset pääomatalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 825 Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille Valtionosuudet käyttötalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Valtionavustukset käyttötalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Valtionosuudet pääomatalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Valtionavustukset pääomatalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 826 Siirtotalouden kulut kotitalouksille Maksetut eläkkeet Valtionosuudet käyttötalous, kotitaloudet Valtionavustukset käyttötalous, kotitaloudet Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, kotitaloudet Valtionosuudet pääomatalous, kotitaloudet Valtionavustukset pääomatalous, kotitaloudet Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, kotitaloudet 827 Siirtotalouden kulut EU:n toimielimille ja muille elimille Arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut EU:lle Bruttokansantuloon perustuvat maksut EU:lle Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus 828 Siirtotalouden kulut ulkomaille Siirtotalouden kulut käyttötalous, ulkomaat Siirtotalouden kulut pääomatalous, ulkomaat Siirtotalouden kulut käyttötalous, EU jäsenvaltiot Siirtotalouden kulut pääomatalous, EU jäsenvaltiot 829 Siirtotalouden kulut valtionhallinnolle Siirrot talousarviosta talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Siirrot talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta valtion talousarvioon Valtionosuudet käyttötalous, yliopistot Valtionavustukset käyttötalous, yliopistot Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, yliopistot Valtionosuudet pääomatalouteen, yliopistot Valtionavustukset pääomatalouteen, yliopistot Muut siirtotalouden kulut pääomatalouteen, yliopistot Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, valtionhallinto Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, valtionhallinto Eliminointiero talousarviosiirrot, budjetti- ja rahastotalous Eliminointiero siirtotalous, budjetti- ja rahastotalous 830 Muut siirtotalouden kulut XXIV Liikekirjanpidon tilikartta

27 83000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous Muut siirtotalouden kulut pääomatalous 9. TUOTOT JA KULUT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA 90. Verot ja veronluonteiset maksut 900 Välittömät verot Valtion tulo- ja varallisuusvero Muut välittömät verot 901 Muut verot ja veronluonteiset maksut Verohallinnolle tilitetyt arvonlisäverot Muut liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja veronluonteiset maksut Valmisteverot Tuonnin perusteella kannettavat verot Muut välilliset verot Muut välillisten verojen luonteiset maksut Muut verojen ja pakollisten maksujen tileistäpoistot Muiden verojen ja veronluonteisten maksujen oikaisut Muut veronluonteiset maksut 91. Muut pakolliset maksut 910 Tuotot muista pakollisista maksuista Sakkotuotot Muiden pakollisten maksujen oikaisut 92. Perityt arvonlisäverot 920 Perityt arvonlisäverotuotot Arvonlisäverotuotot 10 % Arvonlisäverotuotot 14 % Arvonlisäverotuotot 24 % Arvonlisäverotuotot 8 % Arvonlisäverotuotot 12 % Arvonlisäverotuotot 9 % Arvonlisäverotuotot 17 % Arvonlisäverotuotot 13 % Arvonlisäverotuotot 22 % Arvonlisäverotuotot 23 % 921 Yhteisöhankintojen arvonlisäverotuotot Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 10 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 14 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 24 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 8 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 12 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 9 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 17 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 13 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 22 % Arvonlisäverotuotot yhteisöhankinnoista 23 % 924 Maahantuonnin arvonlisäverotuotot Liikekirjanpidon tilikartta XXV

28 92400 Arvonlisäverotuotot maahantuonnista 10 % Arvonlisäverotuotot maahantuonnista 14 % Arvonlisäverotuotot maahantuonnista 24 % 93. Suoritetut arvonlisäverot 930 Suoritetut arvonlisäverokulut Arvonlisäverokulut 931 Yhteisöhankintojen arvonlisäverokulut Arvonlisäverokulut yhteisöhankinnoista 933 Maahantuonnin arvonlisäverokulut 99. Tekniset tilit 990 Siirtomäärärahojen siirrot Siirtomäärärahojen siirrot 991 Siirrettyjen määrärahojen peruutukset Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 992 Muut talousarviotuloihin liittyvät tekniset tilit Sitoumusperusteinen tulokirjaus 993 Muut talousarviomenoihin liittyvät tekniset tilit Sitoumusperusteinen menokirjaus 994 Muut tekniset tilit Muut tekniset tilit XXVI Liikekirjanpidon tilikartta

29 1. VASTAAVAA Taseen vastaaviin sisältyvät kansallisomaisuus, käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset, arvostuserät sekä vaihto- ja rahoitusomaisuus. 10. KANSALLISOMAISUUS 100 Maa- ja vesialueet Tämä laji sisältää sellaiset maa-, metsä- ja vesialueet, jotka kuuluvat kulttuuri- tai luonnonperintöön ja jotka eivät ole rakennustoiminnan kannalta merkityksellisiä Metsäalueet Tämä tili sisältää metsäalueiden maapohjan ja puuston Vesialueet Tämä tili sisältää sekä vuokratut vesialueet että vesijättömaan Luonnonsuojelutarkoitukseen hankitut maa- ja vesialueet Tämä tili sisältää luonnonsuojelutarkoitukseen hankitut alueet, jotka tavallisesti luovutetaan edelleen Metsähallituksen hallintaan Virkistyskäyttöön tarkoitetut maa- ja vesialueet Tämä tili sisältää erityisesti virkistyskäyttöön tarkoitetut alueet. Esimerkiksi kansallis- ja luonnonpuistot voivat kuulua tähän erään Muut maa- ja vesialueet Tämä tili sisältää sellaiset maa- ja vesialueet, jotka eivät ole rakennustoiminnan kannalta merkityksellisiä eivätkä kuulu muihin tämän lajin eriin. 101 Rakennusmaa- ja vesialueet Tämä laji sisältää sellaiset maa-, metsä- ja vesialueet, jotka kuuluvat kulttuuri- tai luonnonperintöön ja jotka ovat rakennustoiminnan kannalta merkityksellisiä Maa-alueet Tämä tili sisältää kansallisomaisuuteen kuuluvien rakennusten tontit ja muut maa-alueet Muut rakennusmaa- ja vesialueet Tämä tili sisältää muut rakennusmaa- ja vesialueet kuin edellä mainitut. Liikekirjanpidon tilikartta

30 102 Rakennukset Tämä laji sisältää asema-, rakennuskaava- tai muulla alueella sijaitsevat suojellut rakennukset ja muut erityiset kohteet Asuinrakennukset Tämä tili sisältää rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä Toimistorakennukset Tämä tili sisältää rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on toimistokäytössä Teollisuusrakennukset Tämä tili sisältää rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on teollisen tuotantotoiminnan käytössä Varastorakennukset Tämä tili sisältää esimerkiksi kevyet varastot, vajat, parakit ja suojat Museot ja linnat Tämä tili sisältää mm. museoina käytetyt rakennukset ja linnat Muut kulttuurirakennukset Tämä tili sisältää muut kulttuurirakennukset kuin museot Muut rakennukset Tämä tili sisältää esimerkiksi rauniot ja muut rakennukset, jotka eivät kuulu edellä oleviin eriin. 108 Muu kansallisomaisuus Taideteokset Tämä tili sisältää taideteokset ja -kokoelmat Museoesineet ja -kokoelmat Tämä tili sisältää museoesineet ja -kokoelmat Viihteen ja kirjallisuuden alkuperäisteokset Tämä tili sisältää mm. elokuvien, äänitallenteiden, radio- ja televisioohjelmien alkuperäisnauhoitteet ja -käsikirjoitukset Kansallisesti merkittävät arkistot Tämä tili sisältää esimerkiksi Kansallisarkiston arkistot ja muut vastaavat arkistot Liikekirjanpidon tilikartta

Valtiokonttori LUONNOS. Liikekirjanpidon tilikartta

Valtiokonttori LUONNOS. Liikekirjanpidon tilikartta LUONNOS Liikekirjanpidon tilikartta 1. VASTAAVAA... 1 10. KANSALLISOMAISUUS... 1 100 Maa- ja vesialueet... 1 101 Rakennusmaa- ja vesialueet... 1 102 Rakennukset... 2 108 Muu kansallisomaisuus... 2 109

Lisätiedot

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta Liikekirjanpidon tilikartta n määräys Kirjanpidon tilit (VK/230/00.00.00.01/2019) 10.5.2019 1. VASTAAVAA... 1 10. KANSALLISOMAISUUS... 1 100 Maa- ja vesialueet... 1 101 Rakennusmaa- ja vesialueet... 1

Lisätiedot

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009 LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009 Valtiokonttorissa laadittu epävirallinen yhdistelmä Kirjanpidon tilit - määräyksen liitteestä 1 siihen tehtyine muutoksineen (14/03/2002, osittain muutettu 84/03/v94/531/2003,

Lisätiedot

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta Liikekirjanpidon tilikartta Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit (VK/391/00.01/2015) 5.5.2015 1. VASTAAVAA... 1 10. KANSALLISOMAISUUS... 1 100 Maa- ja vesialueet... 1 101 Rakennusmaa- ja vesialueet...

Lisätiedot

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA (14/03/2002, muutettu 84/03/v94/531/2003, 102/03/v107/531/2003, 314/03/v510/531/2003)

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA (14/03/2002, muutettu 84/03/v94/531/2003, 102/03/v107/531/2003, 314/03/v510/531/2003) LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA (14/03/2002, muutettu 84/03/v94/531/2003, 102/03/v107/531/2003, 314/03/v510/531/2003) Liite 1 1. VASTAAVAA...1 10. KANSALLISOMAISUUS...1 100 Maa- ja vesialueet...1 101 Rakennusmaa-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 11.4.2005 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2004 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 26.3.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2008 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 7.4.2004 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2003 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Päätös VK/1072/00.01/2015 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Virastotason 8-merkkinen

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Epävirallinen yhdistelmä Valtiokonttorin päätöksen VK 5/03/2012 liitteestä, jota on osittain muutettu päätöksillä

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Voimassa 1.1.2018 lukien Päätös VK/1135/04.00.00/2017 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2010 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 40-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Valtiokonttori Talous ja henkilöstö. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Valtiokonttori Talous ja henkilöstö. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Epävirallinen yhdistelmä Valtiokonttorin päätöksen VK 5/03/2012 liitteestä, jota on osittain

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2011 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LUONNOS. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)

LUONNOS. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) LUONNOS Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Virastotason 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta Kieku-järjestelmän LKP-kirjaus

Lisätiedot

Mitä tilinpäätös kertoo?

Mitä tilinpäätös kertoo? Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.11.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 40-10

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.8.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 40-10 35-15

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.9.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 40-10 35-15

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.7.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 40-10 35-15

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 40-10 35-15

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.5.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 40-10 35-15

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.10.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 40 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 -10 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIITE 1: Liikekirjanpidon tilikartta

LIITE 1: Liikekirjanpidon tilikartta LIITE 1: Liikekirjanpidon tilikartta Liite Valtiokonttorin määräykseen Dnro VK/1195/00.01/2013 1. VASTAAVAA... 1 10. KANSALLISOMAISUUS... 1 100 Maa- ja vesialueet... 1 101 Rakennusmaa- ja vesialueet...

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.10.2018 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 40 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 -10 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja AM

Ammatinharjoittaja AM TULOSLASKELMA Tuotot Tuotot ammatista Muut vakinaiset tuotot Satunnaiset tuotot Oma käyttö Vapaaeht. varausten vähennys Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tilikauden alussa Ostot tilikauden aikana Tilikauden

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.3.2019 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 40 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 -10 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 28.2.2019 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa 5 0-5 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.1.2019 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 40 12 kuukauden liukuva summa 5 0-5 -10 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.4.2019 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä Mrd 60 55 50 45 40 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 5 0-5 -10 Mrd. 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Yleisavustukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

U2 Asteri urheiluseura laaaja tase U214L.WTR

U2 Asteri urheiluseura laaaja tase U214L.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: Varsinainen toiminta a) Henkilöstökulut

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi.

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi. 31.12.2013 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot