RAIPPAOHJESÄÄNTÖ (RaipO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIPPAOHJESÄÄNTÖ (RaipO)"

Transkriptio

1

2 2 RAIPPAOHJESÄÄNTÖ (RaipO) Raippavoimain graafinen osasto 2004 Yleinen Raippaohjesääntö on Suomen Raippavoimien omistuksessa oleva kokonaisuus ja sen luvaton kopiointi, hallussapito, levittäminen, jakelu ja muu vastuuton käyttö on kielletty Raippalain 7 nojalla.

3 3 Raippaluodossa Hyväksymme tällä päivämäärällä Raippaohjesäännön Suomen Raippavoimissa käyttöön otettavaksi. Toivomme uudistetun ohjesäännön vastaavan nykyaikaisen raippamiespalveluksen asettamia vaatimuksia. A. Lehrström M. Nahkejeff Raippakenraaliluutnantti Raippaeversti Pääesikunta Pieksämäen Raippaprikaati

4 4 Sisällysluettelo 1 YLEISET RAIPONTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 1.1. Raiponnan perusta Raippakoulutus Menettely raipontaratakoulutuksessa Varomääräykset radalla Rataraiponnan kulku RAIPONTAVÄLINEISTÖ 2.1. Erilaiset raippatyypit Taistelijan raippavarustus RAIPPAUS PERUSYKSIKÖSSÄ 3.1. Toimenpiteet perusyksikössä Raipontasuorituksen yksityiskohdat Yksikköraipontaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Toiminta raipontatilanteessa Yksikön velvollisuudet raiponnassa Tervehtiminen raipalla Raippatoiminta taistelutilanteessa...10 LIITTEET Sulkeisjärjestys raipalla Tilannetoimintaesimerkkejä Arvomerkit

5 5 1 YLEISET RAIPONTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 1.1. RAIPONNAN PERUSTA 1. Raiponnan tarkoitus on - mahdollistaa suurtenkin joukkojen täsmällinen johtaminen taistelutilanteessa - toimia sotilaalle palkintona, ojennuksena sekä päivittäistä palvelusta rytmittävänä tekijänä - kasvattaa joukon yhteishenkeä - ryhti ja tahti 2. Säännöllisen raiponnan edullisiksi fyysisiksi vaikutuksiksi luetaan - pintaverenkierron vilkastuminen - kipuherkkyyden väheneminen - hapenottokyvyn paraneminen 3. Raiponnan edesauttamiin henkisiin ominaisuuksiin luetaan - kurin lisääntyminen - yhteishengen kasvaminen - johtajien ja alaisten välisen siteen lujittuminen - motivaation lisääntyminen 4. Muihin raiponnan lujittamiin ominaisuuksiin kuuluvat - yleisen ryhdikkyyden ja sotilaallisuuden paraneminen - perinteiden vaaliminen 1.2. RAIPPAKOULUTUS 5. Raippaluodossa sijaitseva Raippaupseerikoulu (RUK) on Suomen korkein raippa-koulutusta antava instituutio. Raippaupseerikouluun valitaan ne raippamiehet, jotka selviytyvät parhaimmin arvosanoin raippamiehen tutkinnosta peruskoulutuskaudella. 6. Raippa-aliupseerikouluun (RAUK) oppilaat valitaan kyvykkäimmistä alokkaista peruskoulutuskauden jälkeen. He saavat perusteet ryhmän raippojana kehittymiseen.

6 6 7. Miehistön raippamiehen tutkinto on peruskoulutuskauden tavoite. Valapäivänä toteutetaan alokkaiden ylennys raippamiehiksi ja he saavuttavat oikeuden vastaan-ottaa toisen asteen raipparangaistuksen MENETTELY RAIPONTAKOULUTUKSESSA Varomääräykset radalla 8. Ennen ensimmäiseen maastoharjoitukseen siirtymistä alokkaan tulee saada riitävä raipontakoulutus raipparadalla. Tällöin käydään läpi tauluraiponnan varomääräykset. Jokainen on velvollinen huutamaan SEIS, jos jokin seuraavista tapahtuu: - joku muu huutaa SEIS - yhteys miehitettyyn raipontasuojaan katkeaa - syttyy nahkapalo - raipan ja raipontataulun välissä esiintyy liikettä Rataraiponnan kulku 9. Raipontaa valvova upseeri komentaa RAIPONTAPAIKOILLE, jolloin siirrytään raippataulujen eteen. Komennolla RAIPPA KIINNITÄ, LATAA JA VARMISTA kiinnitetään raippaan annettu määrä metallikuutioita. Kun raiponnan johtaja komentaa SAA RAIPPOA OMAAN RAUHALLISEEN TAHTIIN, mäiskitään harkittuja, rauhallisia sivalluksia omaan tauluun. Komennolla RAIPPAUS SEIS TARKASTAN RAIPAT otetaan vasemmalla kädellä kiinni raipan kärjestä ja valvova upseeri tarkastaa, että raipan siima ei jäänyt jännittyneeseen tilaan.

7 7 2 RAIPONTAVÄLINEISTÖ 2.1. ERILAISET RAIPPATYYPIT 10. Erilaisia raippoja ovat muun muassa: - järjestyksenvalvontaraippa JValvRaip M77 - kevyt kenttäraippa KvKRaip M85 - koulutusraippa KoulRaip M95 - maastoraippa MaRaip M62 - pakkasraippa PaRaip M27 - panssarintorjuntaraippa PstRaip M69 - pitkäraippa PiRaip M86 - raskas taisteluraippa RTstRaip M70 - teleskooppiraippa TeRaip M Näytösluonteisissa tilaisuuksissa käytetään yleensä erityisiä paraatiraippoja. 12. Valtioraippa, joukko-osastoraippa ja yksikköraippa ovat joukon yhtenäisyyden tärkeimmät symbolit. Niitä tulee säilyttää ja käsitellä niiden arvon mukaisesti. Näiden raippojen käyttö sotilaallisissa tilaisuuksissa noudattaa tässä määrättyjä sääntöjä ja käytäntöjä TAISTELIJAN RAIPPAVARUSTUS 13. Jokaisen taistelijan perusvarustukseen kuuluu rynnäkköraippa. Taistelija on velvollinen pitämään raipasta huolta pitämällä sen käyttökunnossa puhdistamalla ja rasvaamalla säännöllisin väliajoin. 14. Taistelijan raippavyössä tulee myös olla kolme varahihnaa sekä itseraipontaraippa. Raippayksikön päivystäjän johdolla yksikön varusmiehet suorittavat päivittäin määrätyt huoltotoimenpiteet.

8 8 3 RAIPPAUS PERUSYKSIKÖSSÄ 3.1. TOIMENPITEET PERUSYKSIKÖSSÄ 15. Vapautus raiponnan antamisesta voidaan myöntää varusmiehelle sairastumisen tai muun pätevän syyn perusteella. Kaikissa terveydentiloissa varusmiehellä tulee kuitenkin olla oikeus vastaanottaa raippomista, ja tämä tulee järjestää olosuhteista riippumatta. 16. Päivystäjän velvollisuuksiin kuuluu raiponnan järjestäminen yksikön päiväohjelman mukaisesti. Yksikön päiväohjelman runko on seuraavanlainen: klo Herätys ja aamuraiponta (apupäivystäjä suorittaa) Aamutoimet Siirtyminen raipan tahdissa ruokailuun Siirtyminen yksikköön Ruoansulatusraiponta (yksikön päivystäjä suorittaa) Raippasulkeiset Siirtyminen raipan tahdissa ruokailuun Siirtyminen yksikköön Keskipäivän raippaus (yksikön päivystäjä suorittaa) Yksikköpalvelus Raiponnan oppitunti Omatoimista raipontaa Iltaraiponta (yksikön päivystäjä suorittaa) Hiljaisuus Keskiyön raippa (päivystäjä kokoaa yksikön ulos ja suorittaa raiponnan) 17. Lomalle lähtijöillä tulee olla mukanaan kiillotettu lomaraippa, jolla omatoimista raipontaa voi suorittaa lomien aikana RAIPONTASUORITUKSEN YKSITYISKOHDAT Yksikköraipontaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 18. Oikeus raipparangaistuksen antamiseen on yksikön raipontakoulutuksen saaneilla johtajilla ja alijohtajilla sekä erityisesti

9 kunnostautuneilla miehistön jäsenillä sekä palveluarvosta riippumatta yksikön päivystäjällä tai apupäivystäjällä. 19. Oikeus raipparangaistuksen vastaanottamiseen on jokaisella Raippavoimien miehistöön tai päällystöön kuuluvalla sotilaalla eikä sitä voida evätä minkään syyn nojalla rauhan aikana. 20. Kovennettu raipparangaistus poikkeuksellisen ansioituneelle sotilashenkilölle suoritetaan perusyksikön juhlapäivänä (vast.) erityisin menettelyin. Kovennetun raiponnan suorittaa juhlaraipalla yksikön päällikkö tai hänen poissaollessaan yksikön varapäällikkö. Erityistapauksissa juhlaraippa voidaan varustaa asianmukaisilla jalometallikuutioilla Toiminta raipontatilanteessa 21. Voimaa ei tule säästää. Mikäli raiponnan suorittajaksi määrätty sotilas ei ole kykenevä raippomaan riittävällä voimalla, on hän velvollinen ehdottomasti ilmoittamaan tämän lähimmälle esimiehelleen. 22. Raipottava sotilas tulee sitoa karkealla hamppuköydellä (vast.) siten, että raipottava ei pääse liikkumaan raiponnan aikana. Juhlapäivinä ja joukkoraipannoissa (yli 6 miestä) tulee käyttää myös suukapulaa liiallisen metelin ehkäisemiseksi. 23. Tulevien raippausten mahdollistamiseksi tulee raipontatilanteessa olla läsnä koulutuksen saanutta lääkintähenkilökuntaa, jotta yksilön raiponta saataisiin turvattua palveluksen loppuun asti. Raiponnassa kriittiseen tilaan joutunutta henkilöä tulee lyödä lääkintäraipalla, kunnes entinen tila saavutetaan (kts. Kenttäraiponnan käsikirja) Yksikön velvollisuudet raiponnassa 24. Yksikkö huolehtii raipontapaikan siisteydestä päivystäjän johdolla. Päivittäiseen yksikköpalvelukseen tulee sisältyä yksikön raipontapaikkojen ylläpito. 25. Yksikön tehtävänä on järjestää miehistölle raiponnan varo-oppitunnit ennen jokaista raippaleiriä. Varo-oppitunneilla tulee käsitellä yleisimmät raipan kanssa maasto-olosuhteissa kohdattavat tilanteet ja niissä toimiminen. 9

10 TERVEHTIMINEN RAIPALLA 26. Raippavoimien sotilashenkilöstö sekä raippavarusmiehet ovat velvollisia tervehtimään esimiehiään raipalla ollessaan kasarmialueella. 27. Tervehtiminen aloitetaan viiden askeleen päässä tervehdittävästä, raippa aluksi oikeaa reiden syrjää vasten, josta se ripeällä ranneliikkeellä heilautetaan hartialinjan yläpuolelle siten, että metallikuutiot ohittavat ohimon 2,5 cm etäisyydeltä. Tämän jälkeen sekä tervehtijä että tervehdittävä ottavat kaksi askelta eteenpäin ja tervehtijä suorittaa raipan nopean alasviennin sivaltaen samalla tervehdittävää oikealle pakaralle. Tervehdittävä vastaa vastasivalluksella tervehtijän vasemmalle pakaralle. 28. Raippatervehdystä ei kuitenkaan suoriteta seuraavissa tilanteissa: - pyöräillessä - liikuntasuorituksen aikana - raipan huoltotoimenpiteiden aikana 3.4. RAIPPATOIMINTA TAISTELUTILANTEESSA 29. Taisteluparin raipansaanti on turvattava myös taisteluoloissa. Jokainen taistelija on vastuussa taisteluparinsa riittävästä raiponnasta. 30. Pakokauhun ja rintamakarkuruuden hillitsemiseksi on taistelijan osattava hyödyntää raippaa taistelutoveriensa rauhoittamiseen. Taistelutilanteessa nopeat ja rytmiset iskut ovat ensiarvoisen tärkeitä tilanteen hallintaan saamisessa. 31. Johtajien ensisijainen tehtävä taistelussa on alaistensa raippominen. Johtajaraipan puuttuessa voidaan käyttää myös tavallista taisteluraipp..aa. 32. Taistelijan kaatuessa on hänen taisteluparinsa ensisijaisesti otettava haltuun kaatuneen mukana olevat raipat. Haavoittuneen rynnäkköraippa on sijoitettava haavoittuneen jalkopäähän paareille.

11 11 Sulkeisjärjestys raipalla LIITE 1 Komennolla RAIPPA SELKÄÄN VIE valmistavalla osalla RAIPPA SELKÄÄN otetaan asento ja suorittavalla osalla VIE raippa heilautetaan ripeästi suorin käsin selkään, johon se jää pystyasentoon siten, että metallikuuutiot ovat vyötärön tasalla. Lihakset tulee säilyttää jännittyineinä, kunnes komennetaan LEPO. Komennolla RAIPPA ETEEN VIE valmistavalla osalla RAIPPA ETEEN otetaan asento ja suorittavalla osalla VIE raippa viedään eteen yläetukautta siten, että käsivarsi on 90 asteen kulmassa. Raippa jää vartalon etuoikealle puolelle siten, että sen etäisyys vartalosta on 5 cm ja metallikuutiot jäävät vyötärön tasalle. Komennolla KÄÄNNÖS VASEMPAAN PÄIN suoritetaan vasemman päkiän ja oikean kantapään varassa 90 asteen käännös vasempaan siten, että oikealla kädellä sivalletaan viereisen sotilaan jalkaa 5 senttimetriä polven yläpuolelta. Sivallus suoritetaan terävällä oikean käden liikkeellä. Jos viereisen sotilaan jalasta ei valu verta sivalluksen seurauksena, tämän tulee huomaamattomasti nirhaista polveaan. Mikäli sulkeisraipassa on pistin, voidaan verentuloa tehostaa sen avulla. Komennolla VAIN LÄHTÖASKEL OTTAEN - MARS heilautetaan raippa 180 asteen kulmaan siten, että metallikuutiot heilahtavat olkavarren alle ja ranne jää 90 asteen kulmaan. Vasen jalka nousee 45 asteen kulmaan. Raipan siiman tulee jäädä jännitettyyn asentoon käden ja olkavarren väliin.

12 12 LIITE 2 Tilannetoimintaesimerkkejä Esimerkki 1 Raippamies NN väittää saaneensa liian vähän raippoja ja vaatii lisää. Esimiehen toiminta? Vastaus: esimiehen tulee luovuttaa tilapäinen raippausoikeus toiselle ryhmän jäsenelle, joka suorittaa raiponnan NN:lle. Raipaniskuja on annettava vähintään sama määrä kuin mitä NN:ltä on jäänyt saamatta. Esimerkki 2 Raippamies istuu passiivisena vuoteella eikä suostu lähtemään raippauskoulutukseen. Esimiehen toiminta? Vastaus: Ensimmäinen toimenpide on sivaltaa raipalla raippamiehen päähän luottamuksen aikaansaamikseksi esimiehen ja alaisen välille. Tämän jälkeen esimies avaa keskustelun alaisen kanssa ja tiedustelee, mistä on kyse. Lopuksi esimies suorittaa julkisen raiponnan alaiselle. Esimerkki 3 Raippamies NN kieltäytyy vastaanottamasta raipontaa. Esimiehen toiminta? Vastaus: käsky tulee toistaa. Jos alainen ei tästä huolimatta tottele, tulee esimiehen kutsua toinen esimies paikalle varustettuna vähintään kahdella toimintakuntoisella kurinpitoraipalla. Raippaus suoritetaan siten, että esimiehistä toinen pidää kohdetta paikallaan ja toinen raippoo. Tämän jälkeen toistetaan käsky ja jatketaan normaalia raippausta. Esimerkki 4 Raippamies NN huomaa, että hänen palvelustoverinsa raippoo itseään palveluksen ulkopuolella siihen sopimattomassa paikassa. Toiminta? Vastaus: herätetään palvelustoverin huomio lyömällä häntä esimerkiksi teleskooppiraipalla. Kutsutaan esimies paikalle rangaistusta varten.

13 13 LIITE 3 Arvomerkit Raippaupseeri Raippa-aliupseeri Raippamies

YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO)

YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO) YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO) 2009 1 Pääesikunta, henkilöstöosasto Kansi: Janne Kopu Kuvat: Lisa Hentunen, Jarno Riipinen, Juhani Kandell Kuviot: Annele Palonen, Kimi Issakainen Taitto: Tiina Kokkonen

Lisätiedot

SISÄLTÖ På Svenska In English

SISÄLTÖ På Svenska In English SISÄLTÖ Komentajan Tervehdys s.2 Pääkaupunkiseudun erikoisjoukko s.3 Varusmiestoimikunta s.50 På Svenska Rykmentin perinteet s.4 VLK -info s.51 Kommendörens hälsning s.82 Organisaatio s.6 Kilta s.52 Huvudstadsregionens

Lisätiedot

Panssariprikaatin komentajan tervehdys

Panssariprikaatin komentajan tervehdys Alokastiedote 2/12 2 A L O K A S T I E D O T E 2 / 2 0 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6

Lisätiedot

2 Alokastiedote 2/2013

2 Alokastiedote 2/2013 Alokastiedote 2/13 2 Alokastiedote 2/2013 Sisällysluettelo Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6 Ohjeita palveluksen

Lisätiedot

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 PALLOILUKOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. PALLOILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ... 7 2. OPETUSTARKOITUS...

Lisätiedot

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi Alokastiedote 1/15 2 A l o k a s t i e d o t e 1 / 2 0 1 5 Sisällysluettelo Panssariprikaatin komentajan tervehdys...3 PSPR:n arvot...4 VMTK Varusmiehen asialla...5 Varusmiestoimikunta VMTK...6 Ohjeita

Lisätiedot

Tarinoita ajoilta jolloin armeija oli vielä armeija. II/93

Tarinoita ajoilta jolloin armeija oli vielä armeija. II/93 SOTAPÄIVÄKIRJA Tarinoita ajoilta jolloin armeija oli vielä armeija. PsVK / ParP / PsPr II/93 Kari Huhtama 1993-2007 TJ 329 Armeijan harmaisiin 10.6.1993 torstai Kesäinen aamupäivä, torstai, kesäkuussa

Lisätiedot

2 ALOKASTIEDOTE 1/2014

2 ALOKASTIEDOTE 1/2014 Alokastiedote 1/14 2 ALOKASTIEDOTE 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6 Ohjeita palveluksen

Lisätiedot

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Varusmies 2015 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja. Tutustu myös puolustusvoimien nettisivuihin osoitteessa

Lisätiedot

KOMPPANIA JA TULIPATTERI PIENOISYHTEISKUNTINA. Sotilassosiologinen tutkielma

KOMPPANIA JA TULIPATTERI PIENOISYHTEISKUNTINA. Sotilassosiologinen tutkielma KOMPPANIA JA TULIPATTERI PIENOISYHTEISKUNTINA Sotilassosiologinen tutkielma Suomalainen yhteiskunta-kurssin korvaava essee Turun yliopisto Sosiologian laitos Mikko Pennanen Heinäkuu 1997 1. Johdanto...

Lisätiedot

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle

Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Rannikkoprikaati Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Jos et kykene aloittamaan palvelusta terveydellisistä tai muista syistä, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi Muista vastata ennakkokyselyyn (katso

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Salibandyn pelisäännöt Suomen Salibandyliiton hyväksymä käännös kansainvälisistä pelisäännöistä (voimassa 1.7.2010 lähtien) 1 PELIALUE 101 Pelikentän mitat...3 102

Lisätiedot

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2011 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2151-7 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2011 Ilman ennakkoluuloja palvelukseen... 6 Tuleva varusmies... 10 Suomen turvallisuus

Lisätiedot

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 2 Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2064-0 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2010 Ilman ennakkoluuloja

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS 20.4.2014 Suomen Ilmailuliitto Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS Toimittanut Opastyöryhmä 2013-2014 Lähetä palautetta: www.laskuvarjotoimikunta.fi/opaspalaute

Lisätiedot

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että:

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että: Nouse ratsaille Hevonen liikenteessä Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Hidasta vauhtia ja anna ratsukolle aikaa siirtyä tien pientareelle Tarkkaile ratsastajan käsimerkkejä ja noudata niitä Ohita ratsukko

Lisätiedot

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN Kandidaatintutkielma Kadetti Lasse Härkönen 98. kadettikurssi Maasotalinja Maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat HALLITUS 1 + 2 + 12 TYÖVALIOKUNTA TOIMISTO JOHTORYHMÄT Urheilun Nuorisourheilun TALOUSRYHMÄ STRATEGIARYHMÄ VETOOMUSISTUIN YMPÄRISTÖRYHMÄ

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Varusmies 2013. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2013. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2013 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2013 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2013 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot