Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Tulevaisuusluotain. Väliraportti II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Tulevaisuusluotain. Väliraportti II"

Transkriptio

1 Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II

2 Tulevaisuusluotaimen tulosodotuksia AINEISTOT KATSAUKSET TULOKSET Seminaarit Delfoit Haastattelut Kirjallisuus Opintomatkat Nykytila Teknologia Globalisaatio ja liiketoimintaosaaminen Oppiminen Verkostoituminen Loppuraportti Läpäisevänä teemana osaamis- ja koulutustarpeiden muutokset väliraportti 2

3 TEKNOLOGIAN ELEMENTIT IHMINEN PROSESSIT TEKNOLOGIA TEKNIIKKA väliraportti 2

4 ICT-sektorin asiakas- ja lähialat Tuotannolliset yritykset Globaali verkottuminen, tuottavuus Palveluliiketoiminta Bio-, ICT-, metalli-, metsä- ja paperiteollisuus, energiantuotanto Julkinen sektori Julkisen ja yksityisen sektorin Uudet toimintamallit Terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, Koulutus, hallinto ja tutkimus Palveluyritykset ICT-palvelut Digitaaliset palvelut ICT mahdollistajana (verkkopalvelut yms.) Kiinteistöliiketoiminta Rahoitus ja vakuutus Kauppa ja logistiikka Terveydenhuolto Yksilöt, yhteisöt ja kotitaloudet Terveys ja hyvinvointi Elämykset, vapaa-aika ja harrastukset Yhteisöt, viihde ja pelit Turvatuotteet väliraportti 2 Lähde: Tekes, mukaillen

5 Keskeisiä aiheita ICT-pohjaisille tuotteille ja palveluille Henkilökohtainen viestintä Liiketoimintaprosessit, uudet toimintatavat, tuottavuus Asiantuntijatyö Järjestelmien integrointi, sähköiset transaktiot, tieto- ja muut turvatuotteet Hyvinvointi, terveys, viihde, kulttuuri, oppiminen Sulautettu älykkyys Digitaaliset IPR-tuotteet ja -palvelut Lähde: Tekes, mukaillen väliraportti 2

6 Bioteknologian sovellusalueet Lääketiede Lääketieteellinen tutkimus Lääkekehitys Rokotteet Diagnostiikka Metsätalous Biosaostumien hallinta Kuitujen modifiointi Selluloosan valkaisu Bioprosessit Kemikaalien tuotanto Entsyymien tuotanto Fermetointi Biokatalyysi väliraportti 2 Lähde: Tekes Elintarvikkeet Terveysvaikutteiset elintarvikkeet Elintarvikkeiden ja rehujen tuotantomenetelmät Elintarvikeanalytiikka Elintarvikkeiden komponentit Maatalous ja ympäristö Biopolttoaineet Biojätteiden käsittely Kasvi- ja eläinjalostus Materiaalit Lääketieteelliset biomateriaalit Teolliset biomateriaalit (esim. tärkkelys, puuvilla)

7 Esimerkkejä materiaaliteknologian sovellutuksista Hyödynnettävissä 1-5 vuoden kuluttua Köyhien ja kompleksisten Raaka-ainevarojen hyödyntäminen Mikroanturit Elektroniikan integrointi rakenteisiin Tehokas sähkön varastointi Kestävän kehityksen mukaiset rakenteet Hyödynnettävissä 5-10 vuoden kuluttua Vetyyn pohjautuvan energiatuotannon Polttokammiot Bioliukenevat keinokudokset Luonnon rakenteiden hyödyntäminen Hybridimedia väliraportti 2

8 Nanoteknologian sovelluksia 1/2 Soveltava tutkimus Tuotekehitys Kaupallistaminen alkamassa Vakiintunut liiketoiminta Elektroniikka Uudet muotoilu- ja pakkausmenetelmät nanoelektroniikassa Akkuteknologiat Uudet anturit Elektroniset painotuotteet Uudet laserteknologiat Uudet optiset kuidut Laserit Pinnoitteet Anturit, esim. kaasu Elektroniset pakkaukset Diffraktiivinen optiikka Lääketiede ja biotekniikka Nanopinnoitteet muoveissa Bioanturit Bioanturit Nanopartikkelit diagnostiikassa DNA-sirut Diagnostiset järjestelmät Entsyymit ja reagenssit Kemia Prosessien tehokkuuden parannukset Nanokomposiitit Koboltti ja nikkeli nanopulverit Katalyytit UV-suoja maaleissa Lähde: Tekes, mukaillen väliraportti 2

9 Nanoteknologian sovelluksia 2/2 Soveltava tutkimus Tuotekehitys Kaupallistaminen alkamassa Vakiintunut liiketoiminta Metsä Älykkäät pakkaukset, anturit Räätälöidyt paperit, kartongit Funktionaaliset polymeerit Nanosuodattimet Metalli Keraamiset metalleja korvaavat yhdisteet Itsepuhdistuvat ja naarmuuntumattomat metallipinnoitteet Hiilipinnoitteet Muut ESD-tekstiilit Keramiikka Nanokomposiitit pakkauksissa Nanokuidut ilmansuodattimiin Vedenpuhdistus Nanopinnoitteet lasissa Nanopartikkelit ja UV-suodatus kosmetiikassa Autojen katalysaattorit väliraportti 2 Lähde: Tekes, mukaillen

10 Uudistuvat tulevaisuusluotainklusterit Väestön ikääntyminen Eettisyys Elämyksellisyys Ympäristön älykkyys Turvallisuus Virtuaalisuus Elinkaaren hallinta Muuttuvat liiketoimintamallit asiakaslähtöisyys verkostoituminen erikoistuminen tuote- ja palvelukonseptit Riskien hallinta Uudet materiaalit ICT keskeisenä tuotantorakenteena Globaali työnjaon muutos Kestävä kehitys väliraportti 2

11 Tulevaisuuden muutosvoimat 1/4 Väestön ikääntyminen Kilpailu huippuosaajista kiristyy Ikääntyvät ovat ostovoimainen markkinakohderyhmä Ikääntyneiden itsenäisen selviytymisen tukemiseksi tarvitaan sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita Globaali työnjaon muutos Vähän osaamista vaativien tehtävien siirtyminen halvempien tuotantokustannusten maihin ja markkinoiden läheisyyteen jatkuu Kilpailu osaamisintensiivisillä aloilla kiristyy väliraportti 2

12 Tulevaisuuden muutosvoimat 2/4 Eettisyys Yritysten etiikka nousee tärkeäksi kilpailukykytekijäksi (esim. ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ei käytetä lapsityövoimaa, ympäristöystävällisyys) Eettinen sijoittaminen yleistyy Kestävä kehitys Ekotehokkuuden vaatimus; käytetään mahdollisimman vähän ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa väliraportti 2

13 Tulevaisuuden muutosvoimat 3/4 Turvallisuus Kasvava tarve ihmisten, omaisuuden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä tietoturvaa parantaville tuotteille ja palveluille ICT keskeisenä tuotantorakenteena Tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletaan perustyökaluna eri aloilla Suuntauksena on teknologinen konvergenssi eli teknologioiden ja sovellusten lähentyminen ja yhdentyminen. Konvergenssi pohjautuu tiedon (ääni, kuva, teksti) digitalisoitumiseen Elinympäristön digitaalinen älykkyys kasvaa, kun tietotekniikka sulautuu yhä useampiin laitteisiin ja esineisiin väliraportti 2

14 Tulevaisuuden muutosvoimat 4/4 Elämyksellisyys Elämysten tavoittelu lisääntyy kaikissa ikäryhmissä Viihteellisyyden kasvu kaikkialla Tuotteiden muotoilu ja esteettisyys keskeisiä kilpailukykytekijöitä väliraportti 2

15 Teknologian kehittämiseen ja soveltamiseen kytkeytyviä osaamishaasteita Luovuus ja innovaatiokyvykkyys Tekniikan erikoisosaaminen Palveluosaaminen Muotoiluosaaminen Liiketoimintaosaaminen Kansallinen ja kansainvälinen verkosto-osaaminen Matemaattisluonnontieteellinen perus- ja sovellusosaaminen väliraportti 2

16 Matematiikan laajan oppimäärän kirjoittaneet ylioppilaat vuosina Pojat Tytöt Lähde: Tilastokeskus väliraportti 2

17 Uusien nais- ja miesopiskelijoiden osuudet opintoalan mukaan 2004 Eläinlääketiet. Terveystieteet Farmasia Psykologia Kasvatustiet. Humanistinen Teologinen Taideteollinen Kuvataide Yht.kuntatiet. Oikeustiet. Musiikki Lääketiet. Hammasl.tiet. Maa- ja metsät. Teatteri Liikuntatiet. Luonnontiet. Kauppatiet. Teknistiet. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: KOTA-tietokanta Miehet Naiset väliraportti 2

18 Avautuvat työpaikat eniten kasvavissa ammattiryhmissä (keskimäärin/vuosi, tavoitekehitys) Tekniikan suunnitteluja tutkimustyö Sosiaali- ja vapaa-aika-alan työ Myyntityö Tekniikan asiantuntijaja työnjohtotyö Opetus- ja kasvatustyö Sairaanhoitajat ja terveydenhuollon tekninen henkilöstö Muu terveydenhuolto- ja kauneudenhoitotyö Julkisen ja yksityisen sektorin johtyö Maaliikennetyö Markkinointi-, myynti- ja rahoitusasiantuntijat Muu asiantuntijatyö Metallityö Ravintolapalvelutyö Lähde: Koulutus ja työvoiman kysyntä 2015, Opetushallitus 2004 väliraportti 2

19 Rekrytointitarpeen kehitysarviot koulutuksittain Osuus (%) yrityksistä, joissa tarve kasvaa vuosina Ammatillinen oppilaitos, tekniikka ja liikenne Ammattikorkeakoulu, tekniikka ja liikenne Diplomi-insinööri Ammattikorkeakoulu, kauppa ja hallinto Ammatillinen oppilaitos, muu tutkinto Kauppatieteiden maisteri Ammattikorkeakoulu, muu tutkinto Ammatillinen oppilaitos, kauppa ja hallinto Muu korkeakoulututkinto Jatkotutkinto Lähde: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 2004 väliraportti 2

20 Tekniikan erikoisosaamista painotetaan klustereissa seuraavasti: ICT-klusteri mm. Rakennus-, kiinteistöja infraklusteri mm. Kemia- ja bioklusteri mm. ohjelmistotekniikka elektroniikka sähkötekniikka tietoliikennetekniikka automaatio tietotekniikka talotekniikka tietotekniikka puutekniikka ympäristöteknologiat materiaalitekniikka energiateknologia materiaalitekniikka biotekniikka nanotekniikka tieto- ja viestintätekniikka kierrätysteknologiat väliraportti 2

21 Tekniikan erikoisosaamista painotetaan klustereissa seuraavasti: Hyvinvointiklusteri mm. SKIP-klusteri mm tieto- ja viestintätekniikka biotekniikka elintarviketeknologia (keskiraskas) koneasennus hydrauliikka-asennus perinteinen sähköasennus tietoverkon asennus analogia- ja digitaalielektroniikka logiikkaohjelmoinnin perusteet (ohjelmakoodin lukemista) väliraportti 2

22 Innovaation luonne Uusi liiketoiminta voi hyödyntää yhden tai useampia alla mainituista piirteistä Teknologia- ja tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Uudet yhdistelmät Asiakasrajapintaja jakelutieinnovaatiot Lähde: Kuusisto, 2004 väliraportti 2 Uuden tyyppiset verkostot / arvoketjut Organisatoriset innovaatiot

23 Liiketoimintaosaamisen kehityshaasteita 1/3 Innovaatiotoiminnan johtaminen Siirtyminen innovaatiotoiminnassa lineaarisesta mallista rinnakkaiseen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan, jossa eri alojen osaajat tekevät yhteistyötä jo tuotekehitysprosessin alkuvaiheesta lähtien Liiketoimintanäkemyksen ja strategisen ennakoinnin liittäminen innovaatiotoimintaan Nopeammat tuotekehitys- ja kaupallistamissyklit Lähde: Tekes, mukaillen väliraportti 2

24 Liiketoimintaosaamisen kehityshaasteita 2/3 Asiakaslähtöisyys Kokonaisvaltainen yrityksen tarjonnan tarkastelu: aineelliset tuotteet palvelut brändi imago muotoilu Asiakkaan syvällinen tuntemus Pitkäjänteinen asiakassuhteiden hoitaminen Asiakkaan tarpeista lähtevä tuote- ja palvelukehitys Palveluiden räätälöintiosaaminen Kohdemarkkinoiden tuntemus Lähde: Tekes, mukaillen väliraportti 2

25 Liiketoimintaosaamisen kehityshaasteita 3/3 Strateginen johtaminen Osaamisen hallinta ja kehittäminen Organisaation ja sen verkostokumppaneiden organisaatiokulttuuriin liittyvä osaaminen Luovuuden esiinnostaminen Lähde: Tekes, mukaillen väliraportti 2

26 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN ULOTTUVUUDET Ihmisten kehittäminen, oppiminen MUUTOS Innovaatiot, uudet liiketoimintakonseptit IHMISET, TYÖYHTEISÖ ASIAT, KILPAILUASEMA Johtamismenetelmät, johtaminen, johtajuus Lähde: Kettunen ym väliraportti 2 JÄRJESTYS Tuottavuus, investoinnit, laatujärjestelmät

27 Palveluliiketoiminnan muodot Tuotteisiin tai tuotantoon integroidut palvelut Teollisuusalojen kilpailukyvyn parantaminen sekä uuden liiketoiminnan luominen Teknologian mahdollistamat uudet palvelut Innovatiivisten palvelukonseptien kehittäminen ICT:tä hyödyntäen Asiantuntijapalvelua tarjoavat yritykset, KIBS Yritysten toisilleen tuottamia palveluja, joissa asiantuntijatoiminta keskeistä väliraportti 2

28 Eräitä palveluliiketoimintaosaamisen haasteita 1/2 Asiakkaaseen liittyvä osaaminen Loppukäyttäjän tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen ja ymmärtäminen Asiakaslähtöinen, innovatiivinen ajattelu Kulttuurien, arvojen ja asenteiden ymmärtäminen väliraportti 2

29 Eräitä palveluliiketoimintaosaamisen haasteita 2/2 Palvelutuotteeseen liittyvä osaaminen Palveluiden konseptointi Palveluiden eriyttäminen eri hinta- ja laatutasoihin Liiketoimintanäkökulman kytkeminen palvelun kehittämiseen Palvelumoduulien yhdistäminen yli sektorirajojen Elinkaaripalvelumallit Yksilölliset palvelut Reaaliaikainen palvelu Ennakoiva palvelu Digitaalisen palvelun houkuttelevuus, laatu ja käytettävyys väliraportti 2

30 Rajapinnoissa mahdollisuuksia uusille innovaatioille Käyttäytymistieteet Kulttuuri Viestintätieteet Tieto- ja viestintä teknologia Bioteknologia Terveystieteet Ympäristötieteet Materiaaliteknologia Nanoteknologia Palveluosaaminen väliraportti 2

31 Yksilöön liittyviä verkosto-osaamiseen piirteitä Kielitaito Erikoisosaaminen tai fuusio-osaaminen Kommunikointija vuorovaikutustaidot Verkosto-osaaminen Kyky jakaa visioita muiden kanssa Ennakkoluulottomuus Luottamus (tiedon jakaminen) väliraportti 2

32 OSAAMIS- HAASTEITA: Matemaattisluonnontieteellinen perus- ja sovellusosaaminen Elämyksellisyys Väestön ikääntyminen Eettisyys Turvallisuus Tekniikan erikoisosaaminen Ympäristön älykkyys Muuttuvat liiketoimintamallit: Riskien hallinta Liiketoimintaosaaminen Luovuus ja innovatiivisuus Virtuaalisuus asiakaslähtöisyys verkostoituminen erikoistuminen tuote-palvelukonseptit Elinkaaren hallinta Palveluosaaminen Muotoiluosaaminen Kansallinen ja kansainvälinen verkosto-osaaminen ICT keskeisenä tuotantorakenteena Uudet materiaalit Globaali työnjaon muutos Kestävä kehitys väliraportti 2

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes Tekesin strategian sisältölinjaukset Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö Yhteenveto Tekesin strategian

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

II Liekki-päivä 24.01.2006

II Liekki-päivä 24.01.2006 II Liekki-päivä 24.01.2006 Åbo Akademi, Prosessikemian keskus, Arken-rakennus Martti Korkiakoski Tekes DM 31655 12-2004 Copyright Tekes Tekesin toiminnan tärkeimmät vaikutustavat Elinkeinoelämän uudistuminen,

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy

15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy 15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy TAVOITTEET JA MENETELMÄT työssä tarkasteltu laadullisia osaamistarpeita ennakoinnin näkökulmasta (aikajänne 5-10 v)

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Julkaisija

Lisätiedot

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen Lähde: Julkaisussa Tulevaisuuden haltuunotto, PK-yritysten ennakoinnin käsikirja (Toim. Mika Mannermaa), ESR-julkaisut 77/2000. s. 97 110. Julkaistu myös netissä osoitteessa: http://www.mol.fi/esf/ennakointi/kasikirja/esittely.html

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi: pk-yritysten tulevaisuuden haasteet

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi: pk-yritysten tulevaisuuden haasteet Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi: pk-yritysten tulevaisuuden haasteet Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari, Mikkeli 1.10. Totti Könnölä, Gaia Group Oy 1 Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot