T Tietokoneverkot : Reititys sisäverkossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-110.4100 Tietokoneverkot : Reititys sisäverkossa"

Transkriptio

1 T Tietokoneverkot : Reititys sisäverkossa Teemu Kiviniemi Funet-verkko CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Luento pohjautuu Sanna Suorannan aiempaan materiaaliin

2 Luennon sisältö Reititys ja Internetin rakenne Etäisyysvektoriprotokollat RIPv2 ja RIPng Linkkitilaprotokollat OSPF, OSPFv3 ja IS-IS Protokollien vertailu (lyhyesti) Muita reititysprotokollia (lyhyesti) 2

3 Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Yli 80 organisaatiota Yliopistoja Ammattikorkeakouluja Tutkimuslaitoksia Noin käyttäjää Funet 3

4 Pakettien kulku Internetissä Internet on pakettikytkentäinen verkko, joka koostuu reitittimistä ja niiden välisistä yhteyksistä (linkit). IP-pakettien otsikkotiedoissa on lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet. Reitittimet välittävät IP-paketteja toisistaan riippumatta. Paketit voivat kulkea samaan kohteeseen eri reittejä. 4

5 Reititystaulu Jokainen verkon reititin rakentaa itsenäisesti oman reititystaulun. Käytössä olevia reititystauluja voi olla myös enemmän kuin yksi. Reititystaulussa on reitittimen maailmankuva, eli tieto siitä mihin tiettyyn kohdeosoitteeseen lähetetty paketti tulisi välittää. Yhteen kohdeverkkoon voi olla useampia reittejä, jotka voivat olla myös käytössä yhtä aikaa. Aktiivinen reitti valitaan usein jonkin annetun metriikan perusteella: esim. linkin kustannus/etäisyys. 5

6 Reititystaulu: esimerkki > show route table inet.0 inet.0: destinations, routes ( active, 3 holddown, 1286 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both /24 *[BGP/170] 3w5d 10:32:28, MED 100, localpref 95 AS path: 2603 I > to via ae1.0 [BGP/170] 2w2d 03:17:05, MED 100, localpref 95, from AS path: 2603 I > to via ae0.0 6

7 Staattinen ja dynaaminen reititys Reitittimen ylläpito voi lisätä reititystauluun reittejä käsin: staattinen reititys Yhteyden (linkin) katketessa verkon ylläpito joutuu muuttamaan reitin käsin. Reititysprotokollien avulla reititystaulu voidaan rakentaa dynaamisesti. Reitittimet jakavat tietoa omista verkoistaan ja yhteyksistään muille reitittimille. Jokainen reititin rakentaa tiedon pohjalta oman reititystaulun. Yhteyden katketessa voidaan laskea uusi reitti automaattisesti. 7

8 Paketinvälitys Reititin käsittelee jokaisen vastaanotetun paketin erikseen. Paketin kohdeosoitetta verrataan aktiiviseksi valittuihin reitteihin, ja sen perusteella valitaan minne paketti tulee välittää. Paketin Time to Live- (IPv4) tai Hop Limit-kentän (IPv6) arvoa lasketaan. Valitun reitin kohteen (Next Hop) linkkikerroksen osoite (esim. Ethernet MAC) selvitetään, ja paketti paketoidaan linkkikerroksen kehykseen ja välitetään eteenpäin. 8

9 Internetin rakenne AS2 AS1 R R R R R R R R R R R R R R AS3 AS4 R Internet koostuu itsenäisistä verkoista, autonomisista järjestelmistä: autonomous systems (AS). 9

10 Autonomiset järjestelmät (Autonomous Systems, AS) Autonomiset järjestelmät ovat itsenäisiä verkkoja, joilla on oma hallittu reitityssäännöstö. Autonomiset järjestelmät on numeroitu. AS-numeroavaruutta hallinnoi IANA, joka myöntää numeroavaruudesta palasia edelleenjaettavaksi alueellisille osoitehallintaorganisaatioille (RIR) - Euroopassa RIPE NCC. Tyypillisesti yksi AS = yksi operaattori tai muu organisaatio, mutta yhdellä operaattorilla voi olla myös useita AS-numeroita. Funetin AS-numero on

11 Reititys ja AS:t AS:ien sisällä ja AS:ien välillä käytetään erilaisia reititysprotokollia. AS:ien välillä käytetään tyypillisesti BGP:tä, jonka avulla reittienvaihtoa toisten AS:ien kanssa voidaan tehdä hallitusti, paikallisesti valittujen ja toisen AS:n kanssa sovittujen käytäntöjen mukaan. Yhden AS:n sisällä kaikki reitittimet ovat AS:n omassa hallinnassa, joten käytettävät reititysprotokollat voivat olla erilaisia. 11

12 AS:n sisäiset reititysprotokollat (Interior Gateway Protocols, IGP) Käytetään AS:ien sisällä reittien jakamiseen. AS:n sisällä saatetaan käyttää IGP:n rinnalla myös BGP:tä. Aiheesta kerrotaan lisää seuraavalla luennolla. Kaksi perustyyppiä: etäisyysvektoriprotokollat ja linkkitilaprotokollat 12

13 Etäisyysvektoriprotokollat (distance vector protocols) Reitittimet jakavat tietoa etäisyyksistä toisiin reitittimiin <kohde,etäisyys> -pareina. Lyhimmät reitit lasketaan jokaisessa reitittimessä Bellman-Ford-algoritmilla. Esimerkkejä: RIP, RIPng, IGRP, EIGRP 13

14 Etäisyysvektoriprotokollan yleinen toimintaperiaate 1. Naapurireitittimien selvittäminen 2. Yhteyksien metriikoiden selvittäminen: etäisyys, kustannus, pituus 3. Tunnettujen reittien vaihtaminen naapureiden kanssa <kohde,etäisyys> -pareina. 4. Parhaiden reittien laskeminen naapurireitittimien ilmoitusten perusteella. 5. Jatketaan kohdasta 3 14

15 Esimerkki etäisyysvektoriprotokollan reitinlaskennasta A B C D E 3 F A:n taulu B C D E F Alkutila 1, - 2, - 1. kierros 1, - 2, B 2, - 5, E 2. kierros 1, - 2, B 4, B 2, - 3, B Alkutila: suorat naapurit B:n taulu E:n taulu A: 1, - A: 2, - C: 1, - B: 1, - E: 1,- C: 5, - F: 3, - 1. kierroksen jälkeen: naapureiden naapurit B:n taulu E:n taulu A: 1, - A: 2, - C: 1, - B: 1, - D: 3, C C: 2, B E: 1, - D: 4, F F: 2, C F: 3, - Hyvät uutiset eli uudet reitit leviävät nopeasti. 15

16 Etäisyysvektoriprotokollat: ongelmia B C D A B C D 1, - 2, B 4, C 2, B 4, C 3, C 2, B 4, C Reitin katkeamistieto leviää hitaasti. Kun B:n linkki A:han katkeaa: B kuvittelee että C:llä on vaihtoehtoinen reitti A:han. Etäisyydet kasvavat äärettömyyteen. Ongelmaan on olemassa ratkaisuja. 3, C 4, B 4, C 5, C 4, B 6, C 16

17 Routing Information Protocol (RIP) Reititin ilmoittaa säännöllisin väliajoin reititystaulunsa sisällön naapureilleen <kohde, etäisyys> -pareina Kohdeverkon osoite, aliverkon peite, ensimmäisen hypyn reititin, metriikka Naapurit kuuntelevat ja päivittävät reititystaulunsa Mutta vain jos uusi reitti on oikeasti lyhyempi. Äärettömyys on määritelty 16:ksi. Reitityssilmukan synnyttyä äärettömyyteen laskeminen tapahtuu nopeammin. Rajoittaa verkon kokoa. 17

18 RIPv2 (RFC 2453) viestin otsikko Command Version= 2 (must be zero) Address Family Identifier Route Tag IP Address Subnet Mask Next Hop Metric RTE=reittitietue (route entry) RIP toimii UDP:n päällä, portissa 520 Ryhmälähetys (multicast) osoitteella RIPv1 käytti yleislähetystä (broadcast). RIP-viestissä voi olla useampia reittitietueita (route entry, RTE) 18

19 RIPv2 viestin otsikko (2) Komennot (Command) 1=pyyntö (request), 2=vastaus (response, lähetetään myös säännöllisesti ilman pyyntöä) RIPv2 osaa vastata myös RIPv1-pyyntöihin Address Family Identifier (AFI): AF_INET = 2 Voi myös olla autentikaatiotunniste, jolloin RTE sisältääkin autentikaatiodataa. Reittitagin (Route Tag) avulla voi esimerkiksi erottaa RIP:n sisäiset reitit RIP:n ulkopuolisista reiteistä. RFC ei määrittele käyttöä tarkemmin. 19

20 RIPv2 viestin otsikko (3) IP-osoite ja aliverkon peite (Subnet Mask): kertoo reitin kohteen ja verkon koon. Next Hop: seuraavan välittävän reitittimen IPosoite jos käytetään vastausviestin lähettänyttä reititintä Metriikka (metric): koko reitin kustannus/pituus Jos kohde on saavuttamattomissa, metriikka on 16 eli ääretön. 20

21 RIP viestin lähettäjän tunnistaminen Alkuperäisessä RIP-protokollassa ei tunnistettu viestien lähettäjää lainkaan tai käytettiin selväkielistä salasanaa. Suojasi vain satunnaiselta väärinkonfiguroinnilta. RFC 4822 määrittelee autentikointilaajennuksen: kaksi RTE-tietuetta täyttävä viesti Jos RTE:n AFI on 0xFFFF => RTE sisältää autentikaatio- eikä reititystietoa Ensimmäisessä autentikointi-rte:ssä mm. sekvessinumero ja käytetyn avaimen ID. Jälkimmäinen autentikointi-rte sisältää varsinaisen tiivisteen, esim. HMAC- SHA1. Käytössä voi olla useita avaimia: avainta on mahdollista vaihtaa ilman katkoja. Avain välitetään turvallista kanavaa pitkin, ei koskaan selväkielisenä. 21

22 RIPng for IPv6 (RFC 2080) Command Version=1 (must be zero) IPv6 prefix RTE=reittitietue Route Tag Prefix Length Metric Toimii UDP:n päällä, portissa 521 Prefiksin pituus kertoo verkkomaskin. CIDR 2001:db8::/32 => prefiksin pituus = 32 22

23 RIPng - Seuraavan hypyn RTE IPv6 Next Hop Address (must be zero) (must be zero) 0xFF Seuraavan hypyn osoite kerrotaan erillisellä RTE-tietueella. Tietue kertoo seuraavan hypyn kaikille tätä seuraaville reittitietueille. Käytetään kunnes viesti sisältää toisen seuraavan hypyn RTE:n tai viesti loppuu. 23

24 RIP - äärettömyyteen laskemisen välttäminen Jaettu horisontti (split horizon) Reittejä ei mainosteta takaisin siihen suuntaan, mistä reitti saatiin. Ei estä silmukoiden syntymistä kolmen reitittimen välille. Lähteen myrkytys (poisoned reverse) Ilmoitetaan kohteen metriikaksi ääretön (16) sille naapurille jolta kohteen käytössä oleva reitti saatiin. Tietojen nopea välitys (triggered updates) Kun reittitaulu muuttuu, välitetään muuttunut tieto (lähes) välittömästi naapureille. 24

25 Linkkitilaprotokollat (link state protocols) Jokaisella reitittimellä on kuva koko verkon topologiasta. Lyhimmät reitit lasketaan jokaisessa reitittimessä Dijkstran lyhimmän polun algoritmillä. Esimerkkejä: OSPF, OSPFv3, IS-IS 25

26 Linkkitilaprotokollan yleinen toimintaperiaate 1. Naapurireitittimien selvittäminen 2. Yhteyksien metriikoiden selvittäminen: etäisyys, kustannus, pituus 3. Tunnettujen reittien ja linkkien tilatiedon vaihtaminen naapureiden kanssa. 4. Parhaiden reittien laskeminen. 5. Jatketaan kohdasta 3 26

27 Linkkitilaprotokollat: Dijkstran lyhimmän polun algoritmi 1. Etäisyys omaan solmuun = 0 ja muihin, merkitään solmut vierailemattomiksi, aloitetaan tarkastelu omasta solmusta. 2. Lasketaan etäisyys tarkasteltavasta solmusta naapureihin. Jos löytyi lyhyempi polku kuin tiedossa oleva, päivitetään lyhin polku. Merkitään solmu vierailluksi. 3. Jos on jäljellä vierailemattomia solmuja, siirrytään niistä lähimpään ja jatketaan kohdasta 2. Jos kaikissa solmuissa on jo vierailtu, lopetetaan. Kierros ja solmu A B C D E F 3 B C D E F 1. A 1, A 2, A 2.B 1, A 2, B 2, A 3. E 1, A 2, B 2, A 5, E 4. C 1, A 2, B 4, C 2, A 3, C 5. F 1, A 2, B 4, C 2, A 3, C 6. D 1, A 2, B 4, C 2, A 3, C 27

28 Open Shortest Path First Protocol (OSPF) versio 2 OSPF käyttää linkkitila-algoritmia ja jokaisella reitittimellä on kokonaiskuva verkon topologiasta. OSPF:n avulla verkko voidaan jakaa itsenäisiin OSPF-alueisiin. Reitittimet jaetaan sisäisiin, alueen rajalla oleviin, runkoverkkoyhteydellisiin ja AS:n rajalla oleviin. Jakamalla verkko alueisiin reititystaulut pysyvät pienempinä. OSFP-reitittimet voidaan tunnistaa. Kuka tahansa ei voi muuttaa reititystaulujen sisältöä. OSFP toimii suoraan IP:n päällä: protokolla 89 Viestien lähettämiseen käytetään ryhmälähetystä osoitteella

29 OSPF - Kolme aliprotokollaa Hello-protokolla Naapureiden selvitys, naapureiden saavutettavuuden seuraaminen. Exchange-protokolla Protokollan avulla vaihdetaan koko linkkitilatietokannan sisältö uuden naapurin kanssa. Flooding-protokolla Käytetään muuttuneiden reititystietojen levittämiseen muille reitittimille. Päivityksiä lähetetään säännöllisin väliajoin, ja linkkien tilan muututtua. Kaikkilla protokollilla on yhteinen OSPF-otsikko. 29

30 OSPF (RFC 2328) - Otsikko Version=2 Type Packet Length Router ID Area ID Checksum Authentication Type Authentication Viestien tyypit (Type) 1 = Hello 3 = Link State Request 2 = Database Description 4 = Link State Update (Exchange-viesti) 5 = Link State ACK 30

31 OSPF - Otsikko (2) Router ID: lähettäjän osoite Area ID: 32-bittinen OSPF-alueen tunniste = backbone Yleensä viestit eivät kulje ulos alueelta. Tarkistussumma (Checksum) kattaa koko OSPFviestin paitsi tunnistedatan. Autentikaatiotyypit (Authentication Type): 0 = ei autentikointia, 1 = selväkielinen salasana, 2 = jaettu salaisuus + MD5 (alkuperäinen), HMAC- SHA (RFC 5709) vahvempi 31

32 OSPF - Hello Hello-viestien avulla reitittimet muodostavat yhteydet toisiinsa ja testaavat yhteyden toimivuuden aika-ajoin. Yhteydet ovat kaksisuuntaisia. Jos linkillä on useampia naapureita, kaikkiin naapureihin ei muodosteta yhteyttä. Jaetulta linkiltä valitaan edustaja (designated router) Edustaja muodostaa naapuruuden kaikkien linkin reitittimien kanssa, sen sijaan että kaikki reitittimet muodostaisivat naapuruudet kaikkien kanssa. Ratkaisu pienentää linkkitilatietokannan kokoa. 32

33 OSPF - Edustajareitittimen valinta (designated router) Kun reititin (lähettämällä Hello-viestin) kytkeytyy linkille, jossa on valittu edustaja, käytetään jo olemassaolevaa edustajaa. Näin tehdään vaikka linkille kytkeytynyt reititin haluaisi olla edustaja ja sillä olisi korkeampi prioriteetti. Jos linkillä ei ole vielä edustajaa, edustajaksi valitaan halukkaista reitittimistä se, jolla on korkein prioriteetti. Tasapelitilanteessa valitaan se reititin jolla on suurin ID. Jos edustajareititin kaatuu ja mikään reitittimistä ei halua edustajaksi, valitaan se varaedustaja, jolla on korkein prioriteetti (tai ID). 33

34 OSPF - Hello (OSPF header, Type = 1)... Network Mask HelloInterval Options Router priority RouterDeadInterval Designated Router Backup Designated Router Neighbor 1... Neighbor n 34

35 OSPF - Hello (2) Network mask: tämän verkkorajapinnan verkkomaski Options: Tuetut OSPF-ominaisuudet. Naapuri voidaan hylätä, jos reitittimien OSPF-ominaisuudet eivät täsmää. HelloInterval: Tämän reitittimen Hello-viestien lähetysväli sekunteina. Router priority: Tämän reitittimen prioriteetti edustajareititinvalinnassa. Jos 0, ei voi olla edustaja tai varaedustaja RouterDeadInterval: aika, jonka jälkeen reitittimen katsotaan olevan alhaalla (sekuntia). 35

36 OSPF - Hello (3) Designated Router: viestin lähettäjän näkemys valitusta edustajareitittimestä jos edustajareititintä ei ole valittu. Backup Designated Router Edellisen varalla jos ei ole valittu. Neighbor 1 n Tiedossa olevien aktiivisten naapureiden ID:t. 36

37 OSPF - Tilatietojen vaihto/alustus (Exchange, Database description) (OSPF header, Type=2) Interface MTU Options I M MS DD sequence number LSA headers useampi LSA-otsikko (Link State Advertisement) Käytetään koko linkkitilatietokannan yhteenvedon lähettämiseen naapureille. Viesti voi sisältää useamman paketin, sillä koko verkon kuvaus välitetään kaikille OSPF-reitittimille 37

38 OSPF - Exchange (2) Interface MTU: linkin pakettien maksimikoko. Tietokannan sisältö voi olla laaja, jolloin lähetetään useampi Database Description-viesti I(nit) = 1 => ensimmäinen DD-paketti M(ore) = 1 => lisää DD-paketteja seuraa MS-bitti: reititin on joko 1= master tai 0=slave DD-sekvenssinumero Ensimmäisessä paketissa uniikki, seuraavissa paketeissa edellinen

39 OSPF Linkkitilatietueen (LSA) otsikko LS age Options LS Type Link State ID Advertising Router LS sequence number LS Checksum Length Jokainen LSA kuvaa palan OSPFreititysaluetta. 39

40 OSFP - LSA-otsikko (2) LS Age: aika sekunteina tietueen luomisesta Options: tuetut valinnaiset OSPF-ominaisuudet LS Type: 1 = Router-LSA 3= Summary-LSA (IP network) 2 = Network-LSA 4= Summary-LSA (ASBR) 5 = AS-external-LSA Link State ID: riippuu LS-tyypistä, esim IP-osoite Advertising Router: Sen reitittimen ID joka alunperin mainosti tiedon. LS sequence number: kasvava sekvenssinumero, jonka avulla tunnistetaan vanhat ja duplikaatit LSA:t LS Checksum: LSA:n tarkistussumma (ei sisällä LS Age-kenttää) Length: LSA:n pituus sisältäen otsikon 40

41 OSPF - LSA-tyypit 1 = Router-LSA Kuvaa reitittimeen suoraan kytkeytyvät linkit. 2 = Network-LSA Jaetun linkin kuvaus, jonka on lähettänyt kyseisen linkin edustajareititin (Designated Router) 3 = Summary-LSA (IP network) Alueen reunareitittimen luoma tietue toisella alueella olevasta verkosta. 4 = Summary-LSA (AS Border Router) Alueen reunareitittimen luoma tietue AS-reunareitittimestä (ASBR). 5 = AS-external-LSAs ASBR:n luoma tietue AS:n ulkopuolisesta reitistä. 41

42 OSPF - Router-LSA V E B 0 Link Count Link ID Link Data Type # TOS Metric... TOS 0 TOS Metric Jokainen reititin luo Router-LSA:n Kuvaus reitittimen jokaisesta verkkoliitännästä. 42

43 OSPF - Reititin-LSA (2) Liput: V = virtuaalilinkin päätepiste E = AS:n reunareititin B = OSPF-alueen reunareititin Link Count: reitittimen verkkoliitäntöjen lukumäärä, jokainen linkki kuvataan Type Link ID Link Data Suora yhteys reitittimeen Naapurireitittimen ID MIB-II ifindex-arvo Transit-verkko Edustajareitittimen IP Verkkoliitännän IP-osoite Stub-verkko Aliverkko-osoite Aliverkon peite Virtuaalilinkki Naapurireitittimen ID Verkkoliitännän IP-osoite 43

44 OSPF - Reititin-LSA (3) # TOS: erilaisten TOS-metriikoiden lukumäärä Metric: linkin kustannus TOS: Type of Service (IP-otsikossa), jonka metriikka on määritelty TOS Metric: TOS-kohtainen metriikka 44

45 OSPF Network-LSA Network Mask Attached Router... Kuvaa alueella olevan transit-verkon. Network Mask: Transit-verkon aliverkon peite Aliverkon peitteen jälkeen listataan kaikkien verkkoon kytkeytyvien reitittimien ID:t. Verkon edustajareititin luo verkko-lsa:n Listassa on mukana myös edustajareititin itse. 45

46 OSPF Summary LSA Network Mask 0 Metric TOS TOS Metric... Kuvaa alueen ulkopuolisia kohteita. Alueen reunareititin luo ja mainoistaa muille alueille. Tyyppi 3: IP-verkko, Tyyppi 4: AS-reunareititin Network Mask: Kohdeverkon IP-verkkomaski (tyyppi 3) tai 0 (tyyppi 4) Metric: reitin metriikka (kustannus) Myös Type of Service-kohtaiset metriikat voidaan määritellä. 46

47 OSPF - AS-external-LSA Network Mask E 0 Metric Forwarding Address External Route Tag (TOS) Kuvaa kohteita, jotka ovat nykyisen AS:n ulkopuolella. Esim. oletusreitti. LSA:n lopussa voi listata myös TOS-kohtaiset reittitiedot. 47

48 OSPF - AS-external-LSA (2) Network Mask: Kohdeverkon IP-verkkomaski E-bitti: ulkoisen metriikan tyyppi 1: Type 2: metriikka on suurempi kuin yksikään AS:n sisäinen polku. 0: Type 1: metriikka on verrattavissa AS:n sisäisiin metriikoihin. Forwarding Address: IP-osoite johon liikenne välitetään => välitetään LSA:n alkuperäiselle lähettäjälle. External Route Tag: Voidaan käyttää ASreunareititinten väliseen viestintään (OSPF ei käytä tietoa mihinkään). 48

49 OSPF - Tilatietojen levitys (Flooding) Kun kaikki reititystieto on vaihdettu, sitä aletaan ylläpitää. Reitittimet lähettävät päivitysviestejä (Link State Update) Päivitysviestit sisältävät LSA-tietueita. LSA:n originoiva reititin lähettää säännöllisesti uuden LSA:n vanhojen tietojen päivittämiseksi. Naapurilta vastaanotetut päivitysviestit pitää kuitata (Link State Acknowledgement). 49

50 OSPF - Link State Request (OSPF header, Type = 3)... LS Type Link State ID Advertising Router Viestillä pyydetään LSA-tietuetta naapurilta. Useampia LSA-tietueita voi kysyä yhdellä Link State Request-paketilla. 50

51 OSPF - Link State Update (OSPF header, Type = 4)... LSA Count LSAs Vastaus Link State Request-viestiin, tai verkossa tapahtunut muutos. Voi sisältää tietoa useammasta linkistä, jokaiselle oma LSA-tietue. 51

52 OSPF - Link State Acknowledgment (OSPF header, Type = 5)... LSA headers Päivitysviestit, eli kaikki vastaanotetut LSA:t kuitataan LSA-otsikoilla. Useampia LSA:ita voidaan kuitata kerralla (viivästetty kuittaus) tai heti (jos saadaan duplikaatti). Päivitysviesti lähetetään uudelleen, jos ei kuittausta kuulu. 52

53 OSPF for IPv6 (RFC 5340) - OSPFv3 OSPFv2 tukee vain IPv4:ää. OSPFv3 tukee IPv6:ta. OSPFv3 toimii suoraan IPv6:n päällä. Perusperiaatteet ovat samoja kuin OSPFv2:ssa. tiedonvaihto tuki alueille lyhimmän polun laskenta 53

54 OSPFv3 - Eroja OSPFv2:een Ei puhuta aliverkoista, vaan linkeistä. Yhdellä linkillä voidaan ajaa useampaa OSPFinstanssia. IPv6-osoitteita ei käytetä OSPF-paketeissa Sen sijaan esim. reitittimillä on 32-bittiset ID:t. IPv6-osoitteet näkyvät vain LSA-tietueissa. Tilatietojen päivitykselle laajuusmäärittelyt (scope) Paikallinen linkki(verkko), alue, AS-alue (ASreunareitittimet) Protokollan suojaamiseen käytetään IPsec AH/ESP. Otsikoista poistettu autentikointikentät. 54

55 OSPFv3 (RFC 5340) - Otsikko Version=3 Type Packet Length Router ID Area ID Checksum Instance ID 0 Muutoin ~sama kuin v2, mutta samalla linkillä voi olla käytössä useampi instanssi OSPF:stä, joille tunniste. Router ID: 32-bittinen tunniste, ei IPv6-osoite. 55

56 OSPFv3 - Hello (OSPFv3 header, Type=1)... Interface ID Router Priority Options HelloInterval RouterDeadInterval Designated Router ID Backup Designated Router ID Neighbor 1 ID... Neighbor n ID Melkein samat tiedot kuin OSPFv2:ssa, hieman eri järjestyksessä. Verkkomaskin sijaan verkkoliitännän ID. 56

57 OSPFv3 - Muut viestit Muiden viestien otsikot vastaavat OSPFv2:ta. Database Description Link State Request Link State Update Link State Acknowledgement LSA-tietueiden muoto eroaa OSPFv2:sta. IPv6-osoitteet. LSA Type sisältää myös viestien laajuuden (scope) (paikallinen/alue/as) TOS-tiedot poistettu. 57

58 Intermediate System To Intermediate System (IS-IS) ISO:n standardoima linkkitilaprotokolla Toimii OSI-protokollapinon päällä. Helposti laajennettavissa. OSPF:n alueiden sijaan level 1- ja level 2- reitittimiä. Laajassa käytössä operaattoriverkoissa. Transparent Interconnection of Lots of links (TRILL) käyttää IS-IS:ää. 58

59 RIP vs. OSPF Reittien laskeminen on kevyttä. RIP on yksinkertainen. RFC on 40 sivua. RIP:n konfigurointi on yksinkertaista, samoin sen toteuttaminen (implementointi). RIP ei skaalaudu suuriin verkkoihin. Metriikoiden valinta rajoittunutta. Reagoi hitaasti verkon muutoksiin. Toimii UDP:n päällä. Reittien laskeminen on raskaampaa. OSPF on selvästi RIP:iä monimutkaisempi. RFC:t 245 sivua (v2) ja 95 sivua (v3) OSPF skaalautuu paremmin suurempiin verkkoihin. Verkko on jaettavissa alueisiin. Metriikat voidaan valita kohtuullisen vapaasti. Reagoi nopeasti verkon muutoksiin. Toimii IP:n päällä. 59

60 Muita reititysprotokollia IGRP (1988) ja Enhanced IGRP (EIGRP, 1993) Ciscon reititysprotokollat, osia patentoitu etäisyysvektoriprotokolla, metriikkana viive, kaista, luotettavuus ja kuorma käyttää split horizon ja triggered updates tekniikoita Vanhoja protokollia Gateway to gateway protocol (GGP), RIP:n edeltäjä HELLO käytti aikaa metriikkana (vaatii synkronoidut kellot) 60

61 Lähteitä RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers, 1995 RFC 2453 RIP version 2, 1998 (RFC 1058 RIPv1) RFC 2080 RIPng for IPv6, 1997 RFC 4822 RIPv2 Cryptographic Authentication, 2007 RFC 2328 OSPF version 2, 1998 RFC 5340 OSPF for IPv6, 2008 RFC 5838 Support of Address Families in OSPFv3, 2010 RFC 5709 OSPFv2 HMAC-SHA Cryptographic Cryptographic Authentication, 2009 RFC 6325 Routing Bridges (Rbridges): Base Protocol Specification, 2011 RFC 6326 Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) Use of IS- IS, 2011 ISO/IEC 10589:2002: IS-IS 61

Reititys. Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys. luvut 7, 13 ja 15. Sanna Suoranta https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/t-110.4100 16.9.

Reititys. Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys. luvut 7, 13 ja 15. Sanna Suoranta https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/t-110.4100 16.9. Reititys Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys luvut 7, 13 ja 15 1 Luennon sisältö Mitä reititys on Reititysalgoritmit etäisyysvektori linkkitila (polkuvektori ensi viikolla) Sisäiset reititysprotokollat

Lisätiedot

Reititys. Luennon sisältö. Miten IP-paketti löytää tiensä verkon läpi. Edelleenlähetys (forwarding) yksittäisen koneen näkökulmasta

Reititys. Luennon sisältö. Miten IP-paketti löytää tiensä verkon läpi. Edelleenlähetys (forwarding) yksittäisen koneen näkökulmasta Luennon sisältö Reititys Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys luvut 7, 3 ja 5 Mitä reititys on Reititysalgoritmit etäisyysvektori linkkitila (polkuvektori ensi viikolla) Sisäiset reititysprotokollat

Lisätiedot

Reititys. Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys. luvut 7, 13 ja 15

Reititys. Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys. luvut 7, 13 ja 15 Reititys Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys luvut 7, 13 ja 15 1 16.9.2010 Luennon sisältö Mitä reititys on Reititysalgoritmit etäisyysvektori linkkitila (polkuvektori ensi viikolla) Sisäiset

Lisätiedot

Reititys. Luennon sisältö. Miten IP-paketti löytää tiensä verkon läpi. Edelleenlähetys (forwarding) yksittäisen koneen näkökulmasta

Reititys. Luennon sisältö. Miten IP-paketti löytää tiensä verkon läpi. Edelleenlähetys (forwarding) yksittäisen koneen näkökulmasta Luennon sisältö eititys Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys luvut 7, 13 ja 15 Mitä reititys on eititysalgoritmit etäisyysvektori linkkitila (polkuvektori ensi viikolla) Sisäiset reititysprotokollat

Lisätiedot

3/3/15. Verkkokerros 2: Reititys CSE-C2400 Tietokoneverkot Kirjasta 4.2-4.3, 4.5-4.8. Verkkokerros. Internet-protokollapino ja verkkokerroksen tehtävä

3/3/15. Verkkokerros 2: Reititys CSE-C2400 Tietokoneverkot Kirjasta 4.2-4.3, 4.5-4.8. Verkkokerros. Internet-protokollapino ja verkkokerroksen tehtävä do what I mean // : Reititys CSE-C400 Tietokoneverkot Kirjasta 4.-4., 4.-4.8 Tällä luennolla Reititys Internet-verkossa ja internet-verkoissa Internetin rakenne Reititysprotokollat ja algoritmit Reitittimen

Lisätiedot

Verkkokerros 2: Reititys

Verkkokerros 2: Reititys Verkkokerros 2: Reititys CSE-C2400 Tietokoneverkot Kirjasta 4.2-4.3, 4.5-4.8 Sanna Suoranta Osa sisällöstä adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Lisätiedot

3.7. Internetin reititysprotokollista

3.7. Internetin reititysprotokollista 3.7. Internetin reititysprotokollista AS (autonomous system) reititys AS:n sisällä (Interior routing protocols) RIP (Routing Information Protocol), RIP2, RIPng etäisryysvektorireititysprotokolla OSPF (Open

Lisätiedot

4. Reititys (Routing)

4. Reititys (Routing) 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.

Lisätiedot

4. Reititys (Routing)

4. Reititys (Routing) 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.

Lisätiedot

Reititys. 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle. Reititysalgoritmit

Reititys. 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle. Reititysalgoritmit 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.

Lisätiedot

Kattava katsaus reititykseen

Kattava katsaus reititykseen M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/29) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 4: Reititys Kattava katsaus reititykseen M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/29) S 38.122 Telecommunication Switching Technology II (2

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Verkkokerros

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Verkkokerros ELEC-C7241 Tietokoneverkot Verkkokerros Pasi Sarolahti (useat kalvot: Sanna Suoranta) 21.2.2017 Kurssin loppuvaiheet Kolme luentoa (ja harjoituskierrosta) jäljellä 21.2. Verkkokerros Ensi viikolla tauko

Lisätiedot

reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa

reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa OSPF:n toiminta reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa viestit tulvitetaan, viestit numeroidaan, viestit kuitataan viestit ohjataan valitulle (designed)

Lisätiedot

reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa

reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa OSPF:n toiminta reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa viestit tulvitetaan, viestit numeroidaan, viestit kuitataan viestit ohjataan valitulle (designed)

Lisätiedot

OSPF:n toiminta. Välittäjäreititin. Hello-paketti. Hello-paketin kentät. Hello-paketin kentät jatkuvat. OSPF-sanomat hello naapurien selvillesaaminen

OSPF:n toiminta. Välittäjäreititin. Hello-paketti. Hello-paketin kentät. Hello-paketin kentät jatkuvat. OSPF-sanomat hello naapurien selvillesaaminen OSPF:n toiminta reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa viestit tulvitetaan, viestit numeroidaan, viestit kuitataan viestit ohjataan valitulle (designed)

Lisätiedot

Hierarkkinen reititys. Reititys (Routing) Autonominen järjestelmä (AS) 3.7. Internetin reititysprotokollista

Hierarkkinen reititys. Reititys (Routing) Autonominen järjestelmä (AS) 3.7. Internetin reititysprotokollista 3.7. Internetin reititysprotokollista AS 3 Internet koostuu autonomisista systeemeistä AS (autonomous system), jotka yhdistetty runkolinjaalueella. AS (autonomous system) reititys AS:n sisällä (Interior

Lisätiedot

OSPF (Open Shortest Path First) linkkitilareititysprorokolla. reititys AS:ien välillä (Exterior gateway protocols) BGP (Border Gateway Protocol)

OSPF (Open Shortest Path First) linkkitilareititysprorokolla. reititys AS:ien välillä (Exterior gateway protocols) BGP (Border Gateway Protocol) 3.7. Internetin reititysprotokollista AS (autonomous system) reititys AS:n sisällä (Interior routing protocols) RIP (Routing Information Protocol), RIP2, RIPng etäisryysvektorireititysprotokolla OSPF (Open

Lisätiedot

4. Reititys (Routing)

4. Reititys (Routing) 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.

Lisätiedot

4. Reititys (Routing)

4. Reititys (Routing) 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.

Lisätiedot

Reitittimien toiminta

Reitittimien toiminta Reitittimien toiminta Alueen sisäll llä kaikilla reitittimillä - sama linkkitilatietokanta - sama lyhimmän n polun algoritmi reititin laskee lyhimm reitittimiin (verkkoihin) reititin laskee lyhimmän n

Lisätiedot

Reititys. 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle. Reititysalgoritmit

Reititys. 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle. Reititysalgoritmit 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.

Lisätiedot

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet.

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet. 4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros Verkkokerroksen palvelut tavoitteet palvelut riippumattomia aliverkkojen tekniikasta kuljetuskerros eristettävä aliverkkojen

Lisätiedot

Reititys. 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle. Reititysalgoritmit

Reititys. 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle. Reititysalgoritmit 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

Reititys. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Reititys. Jaakko Kangasharju.

Reititys. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Reititys. Jaakko Kangasharju. algoritmit Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 45 Sisältö 1 algoritmit 2 3 4 algoritmit 5 6 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 45 Sisältö

Lisätiedot

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems Introduction to exterior routing CIDR1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

Page1. Esimerkki AS. Reititystietojen vaihto. OSPF:n toiminta. Reitittimen R6 reititystaulu. reititystietojen vaihto Kukin reititin lähettl

Page1. Esimerkki AS. Reititystietojen vaihto. OSPF:n toiminta. Reitittimen R6 reititystaulu. reititystietojen vaihto Kukin reititin lähettl N N R Esimerkki AS N3 N4 N5 N6 Esimerkki AS: a) suunnattu verkko ja b) lyhyimmän n polun puu :lle N N 3 R N3 N8 N4 8 8 N5 7 6 8 4 7 N7 8 N6 a) N8 N7 9 b) N N 3 R N3 N8 4 N4 8 8 N5 6 7 N7 8 9 N6 Reitittimen

Lisätiedot

100 % Kaisu Keskinen Diat

100 % Kaisu Keskinen Diat 100 % Kaisu Keskinen Diat 98-103 4-1 Chapter 4: outline 4.1 introduction 4.2 virtual circuit and datagram 4.3 what s inside a router 4.4 IP: Internet Protocol datagram format IPv4 addressing ICMP IPv6

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

4 reititintyyppiä. AS:ien alueet. sisäinen reititin alueen sisäisiä. alueen reunareititin sekä alueessa että runkolinjassa

4 reititintyyppiä. AS:ien alueet. sisäinen reititin alueen sisäisiä. alueen reunareititin sekä alueessa että runkolinjassa Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol) OSPF, RIP, kukin reititin tuntee kaikki muut tämän AS:n reitittimet ja saa niiltä reititystietoja tietää mikä reititin

Lisätiedot

reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol)

reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol) Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol) OSPF, RIP, kukin reititin tuntee kaikki muut tämän AS:n reitittimet ja saa niiltä reititystietoja tietää mikä reititin

Lisätiedot

Hello-paketin kentät jatkuvat

Hello-paketin kentät jatkuvat Hello-paketin kentät jatkuvat Designated router Backup desigated router reititin ilmoittaa haluavansa toimia välittäjäreitittimenä tai varavälittäjäreitittimenä valintaa suoritetaan jatkuvasti ja joka

Lisätiedot

Hello-paketin kentät jatkuvat

Hello-paketin kentät jatkuvat Hello-paketin kentät jatkuvat Designated router Backup desigated router reititin ilmoittaa haluavansa toimia välittäjäreitittimenä tai varavälittäjäreitittimenä valintaa suoritetaan jatkuvasti ja joka

Lisätiedot

TCP/IP-protokollapino. Verkkokerros ja Internetprotokolla. Sisältö. Viime luennolla. Matti Siekkinen

TCP/IP-protokollapino. Verkkokerros ja Internetprotokolla. Sisältö. Viime luennolla. Matti Siekkinen TCP/IP-protokollapino Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros: IPv4, IPv6 Linkkikerros:

Lisätiedot

Esimerkki AS. Page1. Esimerkki AS: a) suunnattu verkko ja b) lyhyimmän n polun puu R6:lle Markku Kojo Markku Kojo

Esimerkki AS. Page1. Esimerkki AS: a) suunnattu verkko ja b) lyhyimmän n polun puu R6:lle Markku Kojo Markku Kojo Esimerkki AS N1 R1 N4 N5 N6 N2 R2 N3 R5 R3 R6 N8 N7 191 Esimerkki AS: a) suunnattu verkko ja b) lyhyimmän n polun puu R6:lle N1 N2 3 2 R1 R2 1 1 N3 R3 1 N8 N4 8 8 N5 R5 1 2 7 6 8 4 R6 7 N7 8 N6 a) b) N1

Lisätiedot

S Tietoliikenneverkot / Marko Luoma 1

S Tietoliikenneverkot / Marko Luoma 1 Teknillinen korkeakoulu Teletekniikan laboratorio Tietoliikenneverkot Luento 4: Reititys 29.9.1999 S-38.188 Tietoliikenneverkot / Marko Luoma 1 Ja taas OSI 7 sovelluskerros 6 esitystapakerros 5 yhteysjakso

Lisätiedot

Verkkokerroksen palvelut

Verkkokerroksen palvelut 4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros deliver packets given to it by its customers siirtoyhteyskerros peruskerros 2/5/2003 1 Verkkokerroksen palvelut tavoitteet

Lisätiedot

AS 3 AS 0. reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol)

AS 3 AS 0. reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol) AS 3 Internet koostuu autonomisista systeemeistä AS (autonomous system), jotka yhdistetty runkolinjaalueella. AS 1 AS 5 AS 0 AS 2 AS 4 Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa

Lisätiedot

AS 3 AS 5 AS 1 AS 0 AS 2 AS 4

AS 3 AS 5 AS 1 AS 0 AS 2 AS 4 AS 3 Internet koostuu autonomisista systeemeistä AS (autonomous system), jotka yhdistetty runkolinjaalueella. AS 1 AS 5 AS 0 AS 2 AS 4 Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa

Lisätiedot

Verkkokerros ja Internet Protocol. kirja sivut 190-222

Verkkokerros ja Internet Protocol. kirja sivut 190-222 Verkkokerros ja Internet Protocol kirja sivut 190-222 Verkkokerros Internet-protokolla (IP) toteuttaa verkkokerroksen Tietoliikennepaketit välitetään erilaisten fyysisten kerrosten ylitse koneelta koneelle

Lisätiedot

Turvallisuus verkkokerroksella

Turvallisuus verkkokerroksella Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security

Lisätiedot

Turvallisuus verkkokerroksella

Turvallisuus verkkokerroksella Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security

Lisätiedot

AH-otsake. Turvallisuus verkkokerroksella. AH-otsake. AH-otsake. ESP-otsake. IP-otsake

AH-otsake. Turvallisuus verkkokerroksella. AH-otsake. AH-otsake. ESP-otsake. IP-otsake Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security

Lisätiedot

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

3. IP-kerroksen muita protokollia ja

3. IP-kerroksen muita protokollia ja 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla Unicast

Lisätiedot

Malliverkko. Tietoliikenneverkot. Terminologiaa. Ja taas OSI /XHQWR5HLWLW\V

Malliverkko. Tietoliikenneverkot. Terminologiaa. Ja taas OSI /XHQWR5HLWLW\V Teknillinen korkeakoulu Teletekniikan laboratorio Malliverkko Tietoliikenneverkot /XHQWR5HLWLW\V 30.9.1998 S-38.188 Tietoliikenneverkot / Marko Luoma 1 30.9.1998 S-38.188 Tietoliikenneverkot / Marko Luoma

Lisätiedot

Sovelluskerros. Sovelluskerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros

Sovelluskerros. Sovelluskerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros do w hat I m ean Luennon sisältö Internet-protokolla versio 6 Comer luku 31 (vanha kirja ss. 257-278) Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros IPv6 Internet Sovelluskerros

Lisätiedot

Reititys. Tämä ja OSI 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 0DUNXV3HXKNXUL. Yhteyden jakaminen Reititys Kytkentä Internet-protokolla TCP, UDP

Reititys. Tämä ja OSI 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 0DUNXV3HXKNXUL. Yhteyden jakaminen Reititys Kytkentä Internet-protokolla TCP, UDP Reititys 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 DUNXVHXKNXUL Tämä ja OSI Yhteyden jakaminen Reititys Kytkentä Internet-protokolla TCP, UDP 7 sovellus 6 esitystapa 5 yhteysjakso 4 siirto verkko linkki fyysinen

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2008 (4 op) Syksy Teknillinen korkeakoulu. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2008 (4 op) Syksy Teknillinen korkeakoulu. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2008 (4 op) jkangash@cc.hut.fi Teknillinen korkeakoulu Syksy 2008 (TKK) Syksy 2008 1 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 2 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 3 / 39 iksi monilähetys? : saman

Lisätiedot

reitittimissä => tehokkaampi 2005 Markku Kojo IPv6

reitittimissä => tehokkaampi 2005 Markku Kojo IPv6 4. IPv6-protokolla (RFC 2460) Enemmän osoitteita 16 tavua osoitteelle => osoitteita paljon! Virtaviivaistettu nopeampi käsittely k reitittimissä => tehokkaampi Uusia piirteitä Erilaisten sovellusten tarpeet

Lisätiedot

4. Verkkokerros. sovelluskerros. kuljetuskerros. verkkokerros. siirtoyhteyskerros peruskerros. asiakas. end-to-end

4. Verkkokerros. sovelluskerros. kuljetuskerros. verkkokerros. siirtoyhteyskerros peruskerros. asiakas. end-to-end 4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros deliver packets given to it by its customers siirtoyhteyskerros peruskerros 11.2.2002 1 Verkkokerroksen palvelut tavoitteet

Lisätiedot

Verkkokerros. Verkkokerros ja Internet Protocol. End-to-end -argumentti. IP-otsikkotiedot. IP ja linkkikerros <#>

Verkkokerros. Verkkokerros ja Internet Protocol. End-to-end -argumentti. IP-otsikkotiedot. IP ja linkkikerros <#> Verkkokerros Verkkokerros ja Internet Protocol kirja sivut 190-222 Internet-protokolla (IP) toteuttaa verkkokerroksen Tietoliikennepaketit välitetään erilaisten fyysisten kerrosten ylitse koneelta koneelle

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Chapter 4 Network Layer

Chapter 4 Network Layer Chapter 4 Network Layer A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and delete

Lisätiedot

Ja taas OSI. Tietoliikenneverkot. Terminologiaa. Malliverkko. Terminologiaa. Terminologiaa /XHQWR5HLWLW\V. AS (Autonomous System) Alue (Area)

Ja taas OSI. Tietoliikenneverkot. Terminologiaa. Malliverkko. Terminologiaa. Terminologiaa /XHQWR5HLWLW\V. AS (Autonomous System) Alue (Area) Ja taas OSI Tietoliikenneverkot 7 sovelluskerros 7 sovelluskerros /XHQWR5HLWLW\V 6 esitystapakerros 5 yhteysjakso 6 esitystapakerros 5 yhteysjakso 4 kuljetus 4 kuljetus verkkokerros verkko kerros verkkokerros

Lisätiedot

Monilähetysreititys. Paketti lähetetään usealle vastaanottajalle Miksi? Monet sovellukset hyötyvät

Monilähetysreititys. Paketti lähetetään usealle vastaanottajalle Miksi? Monet sovellukset hyötyvät Monilähetysreititys Paketti lähetetään usealle vastaanottajalle Miksi? Monet sovellukset hyötyvät ohjelmistopäivitykset WWW-välimuistien päivitykset etäopetus, virtuaalikoulu videoiden, äänitteiden lähetys

Lisätiedot

TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi Multicast

TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi Multicast TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi Multicast Prof. Jarmo Harju, TTY Verkkotekniikan jatkokurssi 1 Multicast-sovellukset Resurssien haku esim. naapurireitittimet, DHCP -palvelin käytetään yleensä vain

Lisätiedot

Vuonimiö on pelkkä tunniste

Vuonimiö on pelkkä tunniste Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa

Lisätiedot

Vuonimiö on pelkkä tunniste

Vuonimiö on pelkkä tunniste Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa

Lisätiedot

... Laajennusotsakkeet. Reititysotsake. Vuonimiö on pelkkä tunniste. Vuonimiöiden käsittely solmuissa

... Laajennusotsakkeet. Reititysotsake. Vuonimiö on pelkkä tunniste. Vuonimiöiden käsittely solmuissa Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa

Lisätiedot

Internet perusteet. Analyysin tasot

Internet perusteet. Analyysin tasot Internet perusteet Internet perusteet Osoitteet IPv4 ja ICMP -protokollat ARP - Address Resolution Protocol Internet-1 Analyysin tasot Tuotteet Markkinat Määrittelyt, RFC, draft specifications Protokollat

Lisätiedot

Pikaohje IPv6-ominaisuuksiin FreeBSD-järjestelmässä Päivitetty 29.1.2004. Niko Suominen niko@netlab.hut.fi

Pikaohje IPv6-ominaisuuksiin FreeBSD-järjestelmässä Päivitetty 29.1.2004. Niko Suominen niko@netlab.hut.fi Pikaohje IPv6-ominaisuuksiin FreeBSD-järjestelmässä Päivitetty 29.1.2004 Niko Suominen niko@netlab.hut.fi Perusteet reitittimen konfiguroinnissa IPv6-protokollapinon käyttöönotto Aivan ensimmäiseksi pitää

Lisätiedot

T-110.4100 Harjoitustyöluento

T-110.4100 Harjoitustyöluento 1. lokakuuta 2009 Yhteenveto 1 2 3 Linkkitilaprotokolla 4 5 6 DL! Ensimmäinen deadline lähestyy: harjoitustyön suunnitelma pitäisi palauttaa 15.10 klo 12 mennessä. Itse harjoitustyöstä lisää tuota pikaa..

Lisätiedot

Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla

Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla Mikko Merger Valvoja: Professori Jorma Jormakka Ohjaaja: TkL Markus Peuhkuri TKK/Tietoverkkolaboratorio 1 Sisällysluettelo Tavoitteet IEEE 802.11

Lisätiedot

Johdanto Internetin reititykseen

Johdanto Internetin reititykseen Johdanto Internetin reititykseen IPv4, ICMP, ARP, osoitteet (Luvut 2-3 Huiteman kirjassa) Internet-1 Analyysin tasot Tuotteet Markkinat Määrittelyt, RFC, draft specifications Protokollat Periaatteet, Vaatimukset

Lisätiedot

Johdanto Internetin reititykseen

Johdanto Internetin reititykseen Johdanto Internetin reititykseen Internet architecture IPv4, ICMP, ARP Addressing, routing principles (Luvut 2-3 Huiteman kirjassa) Internet-1 Internet Architecture Principles End-to-end principle All

Lisätiedot

Verkkoinformaation välittämiseen isäntäkoneiden ja reitittimien välillä

Verkkoinformaation välittämiseen isäntäkoneiden ja reitittimien välillä 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

OSPF REITITYSPROTOKOLLAN OMINAISUUDET

OSPF REITITYSPROTOKOLLAN OMINAISUUDET Tero Höylä OSPF REITITYSPROTOKOLLAN OMINAISUUDET Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tero Höylä Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ser 0/0. Right WS-3 WS-4. Ennen QoS-määrittelyjä tehdään normaalit reititinmäärittelyt ja testataan IP-yhteys:

ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ser 0/0. Right WS-3 WS-4. Ennen QoS-määrittelyjä tehdään normaalit reititinmäärittelyt ja testataan IP-yhteys: Demo 9: LLQ Kytkentä Esimerkkiverkko koostuu kahdesta 2600-sarjan reitittimestä, jotka on yhdistetty hitaalla 128 kbit/s yhteydellä. Molempien reitittimien FastEthernet 0/0-liitäntään on liitetty kytkin,

Lisätiedot

Johdanto. Multicast. Unicast. Broadcast. Protokollat. Multicast

Johdanto. Multicast. Unicast. Broadcast. Protokollat. Multicast Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla + Unicast

Lisätiedot

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla Unicast

Lisätiedot

100 % Kaisu Keskinen Diat

100 % Kaisu Keskinen Diat 100 % Kaisu Keskinen Diat 121-134 4-1 BGP route selection router may learn about more than 1 route to destination AS, selects route based on: 1. local preference value attribute: policy decision 2. shortest

Lisätiedot

S-38.3191 Verkkopalvelujen tuotanto Luento: BGP

S-38.3191 Verkkopalvelujen tuotanto Luento: BGP Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/54) S-38.3191 Verkkopalvelujen tuotanto Luento: BGP Osa materiaalista on kopioitu tai johdettu Olivier Bonaventuren BGP luentosarjasta www.info.ucl.ac.be/people/obo/bgp/ Lic.(Tech.)

Lisätiedot

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Petri Vuorimaa 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. IP-protokolla on alemman tason protokolla,

Lisätiedot

Hello-paketin kentät jatkuvat. Tilatietojen vaihto. Linkin tila muuttuu. BGP (jatkuu)

Hello-paketin kentät jatkuvat. Tilatietojen vaihto. Linkin tila muuttuu. BGP (jatkuu) Hello-paketin kentät jatkuvat esignated router ackup desigated router reititin ilmoittaa haluavansa toimia välittäjäreitittimenä tai varavälittäjäreitittimenä valintaa suoritetaan jatkuvasti ja joka hello-sanomassa

Lisätiedot

Johdanto Internetin reititykseen. Ethernet

Johdanto Internetin reititykseen. Ethernet Johdanto Internetin reititykseen Internet architecture IPv4, ICMP, ARP Addressing, routing principles (Luvut 2-3 Huiteman kirjassa) Internet-1 Ethernet Most widespread LAN technology Shared medium: Carrier

Lisätiedot

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet.

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet. 4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros Verkkokerroksen palvelut tavoitteet palvelut riippumattomia aliverkkojen tekniikasta kuljetuskerros eristettävä aliverkkojen

Lisätiedot

T Harjoitustyöluento

T Harjoitustyöluento 29. syyskuuta 2010 Luennon sisältö 1 2 3 Simulaatiopalvelin Moodle Harjoitustyön demoaminen 4 Aikataulu Kysyttävää? Harjoitustyössä toteutetaan ohjelma, joka simuloi reititintä: ohjelma vastaanottaa reititysdataa

Lisätiedot

Sisältö. Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MAC-osoite) ARP (eli IP-MAC-mäppäys) ja kytkintaulu

Sisältö. Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MAC-osoite) ARP (eli IP-MAC-mäppäys) ja kytkintaulu Sisältö Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MC-osoite) RP (eli IP-MC-mäppäys) ja kytkintaulu Jaetut linkit: monipääsyprotokollat (multiple access) Lähiverkko (LN) Virheiden havaitseminen

Lisätiedot

Tietoliikenne II. Syksy 2005 Markku Kojo. Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Page1. Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoliikenne II. Syksy 2005 Markku Kojo. Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Page1. Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoliikenne II Syksy 2005 Markku Kojo 1 Syksy 2005 Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2 Page1 1 Kirjallisuus ja muuta materiaalia Kurssikirja:

Lisätiedot

Tietoverkkoprojekti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma

Tietoverkkoprojekti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoverkkoprojekti Työryhmä: Pyry Koskinen Iiro Auvinen Ville Laitinen Otso Vasara Joonas Korvala Ohjausryhmä: Matti Puska Erik Pätynen 31.1.2012

Lisätiedot

5. Verkkokerros. Verkkokerroksen palvelut. Tulvitus jokainen saapunut paketti lähetetään kaikille muille ulosmenoille.

5. Verkkokerros. Verkkokerroksen palvelut. Tulvitus jokainen saapunut paketti lähetetään kaikille muille ulosmenoille. 5. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros deliver packets given to it by its customers siirtoyhteyskerros Verkkokerroksen palvelut tavoitteet palvelut riippumattomia

Lisätiedot

Verkkokerros ja Internetprotokolla

Verkkokerros ja Internetprotokolla Verkkokerros ja Internetprotokolla Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 TCP/IP-protokollapino Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros:

Lisätiedot

Kuljetus- ja verkkokerrokset. Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011

Kuljetus- ja verkkokerrokset. Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011 Kuljetus- ja verkkokerrokset Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011 Luennon sisältö 1. Johdantoa Kertaus, motivointi Yhteys, yhteydettömyys Best effort

Lisätiedot

Verkkokerros ja Internetprotokolla

Verkkokerros ja Internetprotokolla Verkkokerros ja Internetprotokolla Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 TCP/IP-protokollapino Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros:

Lisätiedot

Internet perusteet. Internet perusteet Osoitteet IPv4 ja ICMP -protokollat ARP - Address Resolution Protocol. Internet-1. S-38.

Internet perusteet. Internet perusteet Osoitteet IPv4 ja ICMP -protokollat ARP - Address Resolution Protocol. Internet-1. S-38. Internet perusteet Internet perusteet Osoitteet IPv4 ja ICMP -protokollat ARP - Address Resolution Protocol Internet-1 Analyysin tasot Tuotteet Markkinat Määrittelyt, RFC, draft specifications Protokollat

Lisätiedot

Verkkokerros ja Internetprotokolla

Verkkokerros ja Internetprotokolla Verkkokerros ja Internetprotokolla Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros: IPv4, IPv6 Linkkikerros:

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet. Verkkokerros

Tietoliikenteen perusteet. Verkkokerros Tietoliikenteen perusteet Verkkokerros Kurose, Ross: Ch 4.- 4.5 Tietoliikenteen perusteet /007/ Liisa Marttinen Sisältöä Verkkokerros Reititin IP-protokolla Reititysalgoritmit Oppimistavoitteet: - Osata

Lisätiedot

Aliverkkomaskin käyttö maskin avulla osoitteesta poistetaan koneosoite. etsitään verkko-osoite reititystaulusta esim.

Aliverkkomaskin käyttö maskin avulla osoitteesta poistetaan koneosoite. etsitään verkko-osoite reititystaulusta esim. Aliverkkomaskin käyttö maskin avulla osoitteesta poistetaan koneosoite AND-operaatio etsitään verkko-osoite reititystaulusta esim. paketin kohdeosoite: 130.50.15.6 maski: 11 1 11111100 00000000 osoite:

Lisätiedot

Reititin (Router) Reitittimen rakenne. Reititysprosessori. Aliverkkomaskin käyttö maskin avulla osoitteesta poistetaan koneosoite AND-operaatio

Reititin (Router) Reitittimen rakenne. Reititysprosessori. Aliverkkomaskin käyttö maskin avulla osoitteesta poistetaan koneosoite AND-operaatio Aliverkkomaskin käyttö maskin avulla osoitteesta poistetaan koneosoite AND-operaatio etsitään verkko-osoite reititystaulusta esim. paketin kohdeosoite: 130.50.15.6 maski: 11 1 11111100 00000000 osoite:

Lisätiedot

Chapter 4 Network Layer

Chapter 4 Network Layer Chapter 4 Network Layer A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and delete

Lisätiedot

Internet-protokolla versio 6. Miksi vaihtaa? Luennon sisältö. Comer luku 31, 30 (vanha kirja ss. 257-278+...) Internet Protocol (IPv6)

Internet-protokolla versio 6. Miksi vaihtaa? Luennon sisältö. Comer luku 31, 30 (vanha kirja ss. 257-278+...) Internet Protocol (IPv6) Internet-protokolla versio 6 Sovelluskerros Sovelluskerros Comer luku 31, 30 (vanha kirja ss. 257-278+...) Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros IPv6 Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen

Lisätiedot

Tietoliikenne II Kurssikoe

Tietoliikenne II Kurssikoe 581363-2 Tietoliikenne II Kurssikoe 20.10. 2005 Kirjoita jokaisen vastauspaperisi alkuun kurssin nimi ja kokeen päivämäärä sekä nimesi, syntymäaikasi tai opiskelijanumerosi ja allekirjoituksesi. Kokeessa

Lisätiedot

5. Mobile IP (RFC 3220)

5. Mobile IP (RFC 3220) 5. Mobile IP (RFC 3220) IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi

Lisätiedot

Luennon runko. TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi. DNS: nimestä osoitteeksi. DNS: nimestä osoitteeksi (2)

Luennon runko. TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi. DNS: nimestä osoitteeksi. DNS: nimestä osoitteeksi (2) Luennon runko TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi :n DNS, reititys ja siirtymävaiheen tekniikat DNS ja reititys Nimestä -osoitteeksi, -osoitteesta nimeksi: AAAA ja perinteinen dotted-decimal Reititysprotokollien

Lisätiedot