TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi Multicast

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi Multicast"

Transkriptio

1 TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi Multicast Prof. Jarmo Harju, TTY Verkkotekniikan jatkokurssi 1

2 Multicast-sovellukset Resurssien haku esim. naapurireitittimet, DHCP -palvelin käytetään yleensä vain paikallisesti yhdessä IP-aliverkossa Etäopetussovellukset Virtuaaliyliopisto, FUNET-TV Suosittujen tiedostojen siirto Viihde Peer-to-peer vahvasti kuvassa mukana Konferenssisovellukset, konsertit, katastrofien uutisointi IETF:n kokoukset Live-esitykset 09/ Internet-radio ja TV esimerkkejä tulevista tarpeista Verkkotekniikan jatkokurssi 2

3 Multicastin hyödyt Verkkotekniikan jatkokurssi 3

4 Onko tässä jokin reititysongelma? Multicast-lähetyksissä kohdeosoitteena on D-luokan Internet-osoite, joka on muotoa 1110 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx eli välillä olevat osoitteet Tämä ei oikeastaan ole mikään osoite, vaan multicastlähetyksen tunnistenumero, jonka tulee yksikäsitteisesti identifioida lähetys. Tunniste voi siis olla 28 bittiä pitkä, joten arvoja on runsaasti. Mitkään reititystaulut eivät eivät tunnista multicastosoitteita, joten multicast-reititys ei voi perustua samanlaisiin menetelmiin kuin tavallinen reititys Verkkotekniikan jatkokurssi 4

5 Mahdollisia tekniikoita Broadcastin käyttö linkkitasolla MAC-osoitteita käyttäen Broadcastin rajoitettu käyttö IP-tasolla (flooding) TTL-arvon rajoittaminen Flooding rajoitettuna virittävään puuhun (ns. Core-based tree) Flooding & RPF - reverse-path forwarding (ns. Source-based tree) Tilaajien huomioonotto: Flood and prune Tilaukseen perustuva multicast Yhden tai useamman kohtauspisteen (rendezvous point) käyttö lähdespesifinen multicast Verkkotekniikan jatkokurssi 5

6 Flooding Flooding tuottaa valtavan määrän duplikaatteja ja tuhlaa siten runsaasti verkon resursseja Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää esim.: sovellustasolla käytetään sekvenssinumeroita sovellusprotokollan headerissa pidetään kirjaa paketin kulkemasta reitistä IP-tasolla TTL:n käyttö IP-otsakkeen identifier-kentän käyttö topologiatiedon hyväksikäyttö (virittävät puut) Vaativat paljon prosessointia Verkkotekniikan jatkokurssi 6

7 Flooding topologiatietoa hyväksikäyttäen Toimii samaan tapaan kuin spanning tree -protokolla siltaverkoissa MAC-tasolla eli eliminoi tiettyjen interfacejen käytön silmukoiden ehkäisemiseksi Voidaan toteuttaa esim. valitsemalla yksi solmu AS:n sisältä juurisolmuksi ja laskemalla siitä lyhimmät polut kaikkiin muihin solmuihin (Core-based tree) Heikkouksia ei ota huomioon tilaajien sijoittumista verkkoon kuormittaa runsaasti aina samoja linkkejä Verkkotekniikan jatkokurssi 7

8 Reverse-Path Forwarding - RPF Source-based tree: Luodaan erillinen virittävä puu jokaiselle lähteelle Kun multicast-paketti saapuu reitittimelle (R) interfacesta (I), R suorittaa ns. RPF-testin: R poimii talteen paketin lähdeosoitteen (S) käyttäen (unicast) reititystaulun tietoja R tarkistaa onko I se interface, josta lähtee lyhin polku R:stä S:ään jos on, niin sisääntuleva paketti läpäisi RPF-testin, ja se monistetaan kaikkiin muihin ulosmeneviin portteihin jos ei, niin paketti ei läpäise testiä, ja se hylätän Verkkotekniikan jatkokurssi 8

9 RPF-testi Verkkotekniikan jatkokurssi 9

10 RPF:N HYVIÄ JA HUONOJA PUOLIA + nopein mahdollinen pakettien jakelu (rajoittamatonta floodingia lukuunottamatta), koska käytetään lyhimpiä polkuja + verkko tulee tasaisemmin kuormitetuksi kuin vain yhtä virittävää puuta käytettäessä, koska jokaiselle lähteelle S puu määräytyy eri tavalla - ryhmään kuulumista ei oteta huomioon, vaan paketit levitetään kaikkialle minne TTL antaa myöten Verkkotekniikan jatkokurssi 10

11 RPF : Flood & prune Multicast-ryhmän 1. paketti jaetaan kaikille reitittimille (TTL:n sallimissa rajoissa) Lehtireitittimet, joiden aliverkoissa ei ole yhtään ryhmän lähetystä kuuntelevaa tilaajaa, kieltävät seuraavat lähetykset Jos kielto tulee kaikilta lehtireitittimiltä, myös välittävä reititin voi kieltää lähetykset itselleen Reitittimien pidettävä yllä tilatietoa (source, group) -pareista Säännöllisin välein voidaan ryhmän paketti päästää läpi lehtiin asti. Jos nytkään ei ole tilaajia, kiellot toistetaan. Jos joku on ilmoittautunut IGMP:llä, se pääsee nyt (tietyllä viiveellä) mukaan lähetysten vastaanottajaksi Verkkotekniikan jatkokurssi 11

12 Unicast-reititysprotokollien rooli RPF:ssä Reititystauluja tarvitaan, jotta löydettäisiin lyhimmät polut Unicast-reititystaulusta löytyvä polku on lyhin polku R:stä S:ään, kun itse asiassa tarvittaisiin lyhin polku S:stä R:ään Tältä kannalta katsottuna voisi olla eduksi käyttää erillistä reititystaulua multicastia (eli RPF-testiä) varten DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) oli ensimmäinen menetelmä multicast-reititystaulun muodostamiseen (mrouted) MOSPF tekee saman käyttäen OSPF:ää ja erityisiä multicastreiteille tarkoitettuja LSA:ita Verkkotekniikan jatkokurssi 12

13 PIM - Protocol Independent Multicast jaottelu tiheisiin (dense) ja harvoihin (sparse) multicast-lähetyksiin tiheässä esim. kymmeniätuhansia tilaajia harvassa esim. vain muutamia tilaajia tiheät tapaukset voidaan hoitaa RPF:llä (+prune) harvoja varten otettava käyttöön vähemmän resursseja kuluttava menetelmä Verkkotekniikan jatkokurssi 13

14 PIM-SPARSE multicast-menetelmä silloin, kun osallistujia on vähän: ei floodingia! osallistujien tiedettävä RP:n (= rendezvous point) osoite tilaus (join) lähetetään RP:hen, joilloin matkan varrella olevat reitittimet kirjaavat ryhmään osallistumisen näin muodostuu ryhmäkohtainen shared tree Shared tree voi olla jakelun kannalta epäoptimaalinen. PIM-SM sallii jakelupuun uudelleen muotoilun lähdekohtaiseksi lyhimpien polkujen puuksi (Source-based shortest path tree, SPT) Toisin kuin PIM-DM:n tapauksessa, SPT muodostuu nyt vastaanottajista kohti lähdettä, joten flood & prune -menetelmää ei nyt tarvita. Verkkotekniikan jatkokurssi 14

15 Työasemien rooli multicastissa Tyypillisesti työasemat ovat kiinni Ethernet-verkossa yhden lehtireitittimen kautta yksi multicast-mac -osoitteella varustettu paketti riittää toimittamaan halutun tiedon kaikille tilaajille yhden broadcast-domainin (aliverkon) alueella lehtireitittimen pitää olla selvillä siitä minkä multicastryhmien tilaajia aliverkossa kulloinkin on työasemat käyttävät IGMP-protokollaa tiedottaakseen reitittimelle halukkuudestaan liittyä ryhmään tai poistua siitä Verkkotekniikan jatkokurssi 15

16 Multicast Ethernetissä Multicast-IP-osoite on muutettava sellaiseksi MAC-tason osoitteeksi, josta lähetyksen tilaajat tunnistavat ryhmälle kuuluvan paketin MAC-osoite, jonka ensimmäisen tavun vähiten merkitsevä bitti on 1, tarkoittaa multicast-lähetystä (esim. 01:00:5e:7f:ab:cd) Erityisesti osoitteet 01:00:05:00:00:00-01:00:05:7f:ff:ff on varattu IPmulticastaukseen Käytettävissä oleviin 23 bittiin sijoitetaan D-luokan IP-osoitteen 23 vähiten merkitsevää bittiä Aliverkossa kuljetettavilla multicast-lähetyksillä on siis oltava tunnisteet, jotka eroavat toisistaan näiden bittien osalta Kun reititin lähettää multicast-paketin aliverkkoon, se ei käytä ARPprotokollaa, vaan kosnstruoi MAC-osoitteen edellä mainitulla tavalla Verkkotekniikan jatkokurssi 16

17 IP:n multicast-osoitteiden kuvaus Ethernetin multicast-osoitteiksi MAC-osoitteissa on tietty alue varattu IP-multicastiin: osoitteet E /25, josta jää 23 bittiä (25+23=48) otettavaksi IP-multicast -osoitteesta Verkkotekniikan jatkokurssi 17

18 IGMP - Internet Group Membership Protocol Reitittimen käynnistämä request - response -protokolla aliverkossa olevien multicast-lähetysten vastaanottajien selvillesaamiseksi Kysely (query) all systems -multicast-osoitteeseen arvolla TTL=1 Mikäli asema kuuluu johonkin ryhmään, se vastaa lyhyen satunnaisen odotusajan jälkeen ilmoittamalla ryhmän numeron response-paketissa. Response lähetetään ko. ryhmän multicast-osoitteeseen, jolloin kaikki aliverkossa tähän ryhmään kuuluvat kuulevat vastauksen Vain yksi vastaus per ryhmä tarvitaan - muut peruuttavat lähetyksensä IGMPv1:ssä ei ole keinoja eksplisiittisesti erota ryhmästä, eikä menetelmää valita vain tiettyä lähdettä Verkkotekniikan jatkokurssi 18

19 IGMP - Internet Group Membership Protocol Verkkotekniikan jatkokurssi 19

20 IGMPv1 pakettiformaatti Verkkotekniikan jatkokurssi 20

21 IGMP:n kentät Versio 1 Tyyppi 1 - query sent by router O - report sent by host Tarkistusumma Multicast-ryhmän osoite Nolla kyselyviestissä Haluttu multicast-osoite vastausviestissä Verkkotekniikan jatkokurssi 21

22 IGMPv2 ja v3 Versio 2 on edelleen yleinen Useita uusia piirteitä Kyselijäreitittimen valintaprosessi Satunnaisen odotteluajan odotusarvoa voidaan säädellä parametrilla käyttää versio 1:n käyttämättä jääneitä bittejä Ryhmäspesifiset kyselyt mahdollisia Poistumisviestit mahdollisia Vasta versio 3 mahdollistaa tietyn lähteen lähettämän multicast-datan tilaamisen Verkkotekniikan jatkokurssi 22

23 IGMP versio 3 Verkkotekniikan jatkokurssi 23

24 MBONE (Multicast backbone) Aluksi multicast-reititykseen pystyvien solmujen varaan rakennettu kokeiluverkko, jossa lähetykset jaeltiin floodausta käyttäen kaikille solmuille Ensimmäiset laajemmat lähetykset v. 1992, jolloin RPF-tekniikka ja mrouted-ohjelmisto UNIXille julkistettiin Sisältönä eri tavoin koodattua audio- ja videodataa, jonka koodaukseen ja dekoodaukseen tarvittavat ohjelmat (esim. vic, vat, rat) vapaasti saatavilla. Löytyy myös muita sovelluksia, mm. whiteboard interaktiiviseen työskentelyyn Erilaisia protokollia tarvitaan mm. sisällön kuvaamiseen (SDP), lähetysten mainostamiseen (SAP) ja osallistujien kutsumiseen (SIP) Multicast-tuki vakiona reitittimissä ja hosteissa enää ei puhuta erillisistä saarekkeista Verkkotekniikan jatkokurssi 24

25 Mbonen ohjelmalista Saatavilla olevien ohjelmien listaa voi selailla, ja kiinnostaviin lähetyksiin voi liittyä esim. sdr-sovellusohjelmalla. Verkkotekniikan jatkokurssi 25

26 Multicast-lähetysten vastaanotto jos tiedät lähetyksen multicast-osoitteen, porttinumeron ja sovellusdatan koodauksen, käynnistä sovellusohjelma kuuntelemaan ko. osoitetta ja porttia. edellisen perusteella asema vastaa reitittimen IGMP-kyselyyn, ja ilmoittaa halukkuuden vastaanottaa tiettyä lähetystä MBONEssa on erikseen lähetyshakemisto, josta voi hakea sinne rekisteröityneiden lähetysten tiedot. sdr-ohjelma hakee lähetystiedot ja toimii samalla käyttöliittymänä eri lähetysten vastaanottamiseen käynnistäen tarvittavat sovellusohjelmat Verkkotekniikan jatkokurssi 26

27 Yhteenveto Internetin verkkorakenne mahdollistaa multicastista hyötymisen Pakettien monistaminen tehdään mahdollisimman lähellä vastaanottajia Reitittimet eivät voi toteuttaa multicast-jakelua tavanomaisen (eli unicast-) reitityksen menetelmillä Asiakkaat tiedottavat kuunteluhaluistaan IGMP:llä Reitittimet rakentavat ns. jakelupuun Oman AS:n ulkopuolelta tuleviin multicasteihin tarvitaan Aina oma RP (rendezvous point), RP:eiden välinen protokolla (MSDP) laajennettu BGP (MBGP) AS:ien rajat ylittävien jakelupuiden luontia varten Multicastin avulla voidaan toteuttaa mm. radio- ja TV-ohjelmien jakelua Internetissä Verkkotekniikan jatkokurssi 27

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

4. Verkkokerros ja reitittimet

4. Verkkokerros ja reitittimet 4. Verkkokerros ja reitittimet Verkkokerroksen perusprosessit ovat: 1. Datan kapselointi IP-paketeiksi, 2. IP-paketin reititys verkossa ja 3. IP-osoitejärjestelmä. 1 Verkkokerroksen protokollat Verkkokerros

Lisätiedot

Lähiverkon tekniikka

Lähiverkon tekniikka Lähiverkon tekniikka Sisällysluettelo OSA 1 - KAAPELIT JA KOMPONENTIT 1. KAAPELOINTI...4 PARIKAAPELIT...4 KUITUKAAPELIT...5 2. LANGATON LÄHIVERKKO...6 TIETOTURVA...7 3. AKTIIVILAITTEET...8 MEDIAMUUNNIN...8

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. IP-protokolla on alemman tason protokolla,

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Luennon runko. TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi. DNS: nimestä osoitteeksi. DNS: nimestä osoitteeksi (2)

Luennon runko. TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi. DNS: nimestä osoitteeksi. DNS: nimestä osoitteeksi (2) Luennon runko TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi :n DNS, reititys ja siirtymävaiheen tekniikat DNS ja reititys Nimestä -osoitteeksi, -osoitteesta nimeksi: AAAA ja perinteinen dotted-decimal Reititysprotokollien

Lisätiedot

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2 ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2 Ari Viinikainen Jyväskylän yliopisto 5.6.2014 Teoria 2 - Sovelluskerrokselta kuljetuskerrokselle Rekursiivinen ja Iteratiivinen DNS DNS tarkemmin - kokeile itse Verkkotunnuksen

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015 811338A 2. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Sovelluskerroksen toiminta ja protokollat Luento pohjautuu kirjan James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach,

Lisätiedot

TW-LTE/4G/3G -reititin

TW-LTE/4G/3G -reititin TW-LTE/4G/3G -reititin Ohjekirja Suomenkielinen ohjelmisto ja ohjekirja suomenkielisillä kuvilla löytyy osoitteesta www.telewell.fi Copyright TeleWell Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1.

Lisätiedot

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Niemi, Tero 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Käyttöönotto- ja laskutusohje. Content Gateway Versio 4.0 Versio 1.1 12.05.2011 TeliaSonera Finland Oyj

Käyttöönotto- ja laskutusohje. Content Gateway Versio 4.0 Versio 1.1 12.05.2011 TeliaSonera Finland Oyj Käyttöönotto- ja laskutusohje Content Gateway Versio 4.0 Versio 1.1 12.05.2011 TeliaSonera Finland Oyj 2 (44) Sisällysluettelo 1 Content Gateway -ohjelmiston käyttöoikeusehdot... 4 2 Johdanto... 5 3 CGW

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Uudet ja muuttuneet toiminnot

Uudet ja muuttuneet toiminnot Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Uudet ja muuttuneet toiminnot Tämä asiakirja täydentää Gigaset IP-puhelimien käyttöohjetta. Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP ja Gigaset S685

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet...

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

S-38.201 ATM JA MULTIMEDIA SEMINAARI, SYKSY -96

S-38.201 ATM JA MULTIMEDIA SEMINAARI, SYKSY -96 S-38.201 ATM JA MULTIMEDIA SEMINAARI, SYKSY -96 Short Message Services (SMS) liikenteenhallinta Peter Rostas Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto 42690u tel:040-5150515 Peter.Rostas@hut.fi TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Kytkentäosa. Ulosmenoportit. Jonotus reitittimessä 001..

Kytkentäosa. Ulosmenoportit. Jonotus reitittimessä 001.. Osoitteen 1. bitti 2. bitti 3. bitti jne 0 Kun n = 32 ei ole tarpeeksi nopea nykyisiin runkoreitittimiin! 1 001.. - content addressable memory (CAM) - välimuistin käyttö Kytkentäosa Kytkentä muistin kautta

Lisätiedot

LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004

LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004 LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Laajakaistayhteyksien operattorirajapinnat -työryhmä Asiakirjan nimi LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Automaatiotekniikka Arto Pelli GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Insinöörityö 23.9.2008 Ohjaaja: tuotepäällikkö Rainer Huttunen Ohjaava opettaja: yliopettaja Jouni Jokelainen

Lisätiedot