Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia Kuntien ilmastokonferenssi Heli Yrjänäinen Lähtökohtia Kansallinen kasvihuonekaasujen päästötavoite vuodelle 2020: -20 % vuoden 1990 tasosta (ei-päästökauppasektorilla -16 % vuodesta 2005) EU:n 2050 tavoite: % vuoden 1990 tasosta Pirkanmaan khk-päästöt vuonna 2011: tco2-ekvivalenttia lähes sama kuin v ( tco2-ekv.) Muu energiankulutus sis. mm. kotitalouksien, palveluiden ja julkisen sektorin muun kuin lämmityksen Lähde: ELY-keskus/Ramboll Pirkanmaalta puuttuu uusimmat ilmastotavoitteet huomioiva strategia Ilmasto- ja energiastrategian valmistelun aloitettiin keväällä 2013 Strategia toimii myös maakuntakaava 2040:n tietopohjana, joten tavoitevuodeksi asetettiin vuosi

2 Strategian työstö SUUNNITTELIJA Aineiston keräys, kartoitus ja käsittely Yleinen organisointi TEEMARYHMÄT Aihealuekohtainen strategian suunnittelu Teemaryhmien tulokset n. 50 tavoitetta n. 90 toimenpidettä energialähdejakauman visio seurantaindikaattorit SIHTEERISTÖ Asioiden valmistelu teemaryhmiin ja ohjausryhmälle OHJAUSRYHMÄ Virallinen päätäntävalta Strategian työryhmissä mukana olleet yhteistyötahot Ekokumppanit Oy Gasum Oy Hermia Group KuHa Oy Leppäkosken sähkö Oy MTK Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan jätehuolto Oy Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Pirkanmaan pelastuslaitos Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pirteva Punkalaitumen kunta Suomen metsäkeskus TAMK Tampereen kaupunki Tampereen kaupunkiseutu Tampereen sähkölaitos Oy Tampereen vesi TEM Tredea Oy TTY Valkeakosken energia Oy Verte Oy Virtain kaupunki : strategian tavoiteasetanta Kasvihuonekaasupäästötavoite 60 % vähennys vuodesta 1990 vuoteen 2040 mennessä Energiankulutus Tavoite: vuotuinen 1 % energiansäästö Energiantuotanto Tavoite: 50 % kulutetusta energiasta tuotettu uusiutuvilla Energiansäästö Resurssitehokkuus Energianlähteet Siirto ja jakelu Hankinnat Asuminen ja rakentaminen Liikenne ja liikkuminen Jätteet ja kierrätys Koulutus ja neuvonta Sähköntuotanto Lämmöntuotanto Liikenteen polttoaineet Ilmastonmuutosta hillitsevän teknologian kehittäminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 2

3 Energiankulutus: nykytila ja tavoite Pirkanmaan energiankulutus v oli GWh. Lähde: Suomen metsäkeskus Tavoite: vuotuinen 1 %:n energiansäästö v n. 24 % pienempi energiankulutus v (n GWh) Energiansäästö ja resurssitehokkuus Strategiassa keskitytään päästökauppasektorin ulkopuoliseen toimintaan teollisuudelle vähän tavoitteita ja toimenpiteitä. Aihekokonaisuudet: Hankinnat Asuminen ja rakentaminen Yhdyskuntarakenne Liikenne ja liikkuminen Jätteet ja kierrätys Koulutus ja neuvonta 3

4 Hankinnat 1. Tarkempi tarvearviointi Turhien hankintojen välttäminen 2. Energia- ja materiaalitehokkuus sekä tuotteen kestävyys hankintakriteereinä Kaikissa julkisen sektorien hankinnoissa Lisääntyen myös yksityisten ja yritysten hankinnoissa Myös kierrätysmateriaalien käyttö yleistyy Asuminen ja rakentaminen Vanhat rakennukset Energiatehokkuuden parantaminen aina korjausten yhteydessä Uudet rakennukset Painotus kestävyyteen, pitkäikäisyyteen, hyviin käyttöolosuhteisiin sekä energiatehokkuuteen Energiatehokkuus aina vähintään C-luokkaa Matalaenergiarakentaminen lisääntyy Valaistus 40 % energiansäästö v nykytilanteesta 4

5 Yhdyskuntarakenne Monipuolinen ja eheytyvä yhdyskuntarakenne Kaupunkiseudulla tiivis yhdyskuntarakenne Tampereen keskustan ja seutukaupunkienpalvelutarjontaa ja saavutettavuutta joukkoliikenteellä parannetaan Hyvät liityntämahdollisuudet joukkoliikenteeseen etenkin kaupunkiseudun sisääntuloväylillä ja haja-asutusalueilla Liikenne ja liikkuminen: joukkoliikenne sekä kävely ja pyöräily Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen Houkuttelevat lipputuotteet Kaupunkiseudulla vuorotarjonnan kehitys ja matka-aikojen lyhentäminen Muualla työ- ja asiointiliikenteen turvaaminen Toimivat matkaketjut: liityntäratkaisut ja informaatiopalvelut Lähijunaliikenteen ja kaupunkiraitiotientoteutumisen edistäminen Koko maakunnan toimivat kävely- ja pyöräilyreitistöt yhdistettynä tarvittaessa joukkoliikenteeseen Reittien jatkuvuus Ympärivuotinen kunnossapito Alueelliset tarpeet (esim. kävelyn ja pyöräilyn erottaminen pääreiteillä, kävelykeskustat) Pyöräpysäköinnin kehitys 5

6 Jätteet ja kierrätys 1. Jätteen synnyn ehkäisy 2. Syntyvän jätteen kierrätys 3. Jätteen hyödyntäminen energiana Jätteen synnyn ja materiaalitehokkuuden parantamisen tutkimuksen lisääminen Tehokas ohjaus sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen etenkin teollisuudessa Koulutus ja neuvonta Ihmisten, yritysten ja organisaatioiden tietoisuus energiatehokkaista ja vähäpäästöisistä valinnoista paranee Työkalut valintojen tueksi ja niistä tiedottaminen Rakennusneuvonta Ranen laajennus koko Pirkanmaalle Liikenteen informaatiopalvelut mm. reitit, aikataulut, ruuhkatiedot Energiatehokkuussopimukset ja niistä tiedottaminen Yhteistyö Pirkanmaan oppilaitosten ja koulujen kanssa Energiansäästöviikko maakunnan kouluissa Kulkutapavalintojen ympäristövaikutuksista kertominen Työnantajien tuki mm. etätöiden kautta Kannustus energiatehokkaaseen yksityisautoiluun (mm. kimppakyydit, yhteiskäyttöautot, vaihtoehtoiset käyttövoimat) 6

7 : strategian tavoiteasetanta Kasvihuonekaasupäästötavoite 60 % vähennys vuodesta 1990 vuoteen 2040 mennessä Energiankulutus Tavoite: vuotuinen 1 % energiansäästö Energiantuotanto Tavoite: 50 % kulutetusta energiasta tuotettu uusiutuvilla Energiansäästö Resurssitehokkuus Energianlähteet Siirto ja jakelu Hankinnat Asuminen ja rakentaminen Liikenne ja liikkuminen Jätteet ja kierrätys Koulutus ja neuvonta Sähköntuotanto Lämmöntuotanto Liikenteen polttoaineet Ilmastonmuutosta hillitsevän teknologian kehittäminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Energiantuotannon nykytila ja tavoite Pirkanmaalla kulutettavasta energiasta tuotettiin n. 24 % uusiutuvista energialähteistä v Lähde: Suomen metsäkeskus Kansallinen tavoite vuodelle 2020 on tuottaa 38 % energiasta uusiutuvilla energialähteillä EU ei näillä näkymin ole asettamassa pidemmälle tavoitteita uusiutuvan osuuksista, mutta päästötavoitteisiin pääsemiseksi uusiutuvaa on lisättävä Tavoite: tuottaa 50 % kulutetusta energiasta uusiutuvista energialähteistä v

8 Energiantuotanto: uusiutuvat energianlähteet Miten uusiutuvan energian lisäystavoitteeseen päästään? Eniten lisätään puuenergian käyttöä Nykyiset käyttötavat (hake, klapi, pelletti, teollisuuden sivutuotteet) ja uudet hyödyntämiskeinot (biokaasu, -öljy ja hiili) Myös muiden biopolttoaineiden, etenkin peltobioenergian, hyödyntämismahdollisuuksia tutkitaan ja kehitetään Tuuli- ja aurinkovoiman käyttö lisääntyy selvästi Lisäämispotentiaalia etenkin hajautetussa tuotannossa sekä liikenteessä Toimenpiteitä uusiutuvan energian lisäämiseen käynnissä jatkuvasti, esimerkkejä: Punkalaidun Mahdollisuuksia kunnan bioenergiavarojen hyödyntämiseen tutkitaan aktiivisesti Eri tavat hyödyntää puuenergiaa Kotieläinten ja peltobiomassojen energiakäyttö biokaasuna Myös tuulivoimaa suunnitteilla Leppäkosken sähkö Oy Yhtiö vähentänyt hiilidioksipäästöjään n tonnia korvaamalla fossiilisia Polttoaineita puulla ja vedyllä Päästövähennysprojekteja jatketaan aktiivisesti tällä hetkellä mm. Ikaalisissa (pellettilämpökeskus) Energiantuotanto: fossiiliset polttoaineet, turve ja jätteet Fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään kaikilla sektoreilla Vähennykset aloittaen eniten päästöjä aiheuttavien polttoaineista (öljy, hiili) Tuki- ja kannustusjärjestelmät siirtymisestä fossiilisista uusiutuviin Turve jatkossakin puun tukipolttoaine ja helppokäyttöinen kotimainen varapolttoaine Kuitenkin kattiloita uusittaessa ratkaisut, joilla turpeen käyttöä tukipolttoaineena voidaan vähentää Jätteiden, lietteiden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä energiantuotannossa lisätään Hyötyvoimalaitoksen rakentaminen Lietteiden, lannan ym. sivuvirtojen hyödyntäminen etenkin biokaasun tuotannossa 8

9 Energianlähdejakauma Tuotettu energia (GWh) Osuus kulutuksesta (%) Osuuden muutos (%- Energianlähde (Metsäkeskus) Visio 2040 (Metsäkeskus) Visio 2040 yksiköinä) Maakaasu ,5 % 23,3 % -6,2 % Öljy ,2 % 12,7 % -15,5 % Hiili ,3 % 0,0 % -0,3 % Turve ,3 % 3,7 % -2,6 % Ostosähkö ,5 % 10,7 % -5,9 % Jäte 1) ,0 % 5,3 % 5,3 % Puu ja muu biomassa 2) ,6 % 30,7 % 15,1 % Vesivoima ,4 % 3,7 % 1,3 % Tuulivoima ,0 % 3,3 % 3,3 % Aurinkovoima ,0 % 2,7 % 2,7 % Muu 3) ,2 % 4,0 % 2,8 % Kokonaiskulutus ,0 % 100,0 % 1) Sisältää jätteet, lietteet sekä teollisuuden (pl. puu) ja maatalouden sivuvirrat ja lanta. 2) Sisältää puun (lämpö- ja voimalaitoskäyttö, metsäteollisuuden sivutuotteet sekä pientalojen puun käyttö), peltobiomassan sekä niistä valmistetut jatkotuotteet kuten biokaasu, biohiili ja bioöljy. 3) Sisältää mm. maalämmön sekä vedyn : strategian tavoiteasetanta Kasvihuonekaasupäästötavoite 60 % vähennys vuodesta 1990 vuoteen 2040 mennessä Energiankulutus Tavoite: vuotuinen 1 % energiansäästö Energiantuotanto Tavoite: 50 % kulutetusta energiasta tuotettu uusiutuvilla Energiansäästö Resurssitehokkuus Energianlähteet Siirto ja jakelu Hankinnat Asuminen ja rakentaminen Liikenne ja liikkuminen Jätteet ja kierrätys Koulutus ja neuvonta Sähköntuotanto Lämmöntuotanto Liikenteen polttoaineet Ilmastonmuutosta hillitsevän teknologian kehittäminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 9

10 Ilmastonmuutosta hillitsevän teknologian kehitys Pirkanmaasta merkittävä uutta teknologiaa kehittävä ja käyttävä alue Uusiutuvan energian ratkaisut Kierrätystä hyödyntävät ratkaisut Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut Uusien ratkaisujen kehittäminen ja kokeilualustat Hyviä esimerkkejä kokonaiskonsepteista jo nyt, esim. Vuores, ja RESCA-hanke (hiilineutraalit Tampere-talo ja Särkänniemi) Kattava yhteistyö ja kansainvälinen kilpailukyky Yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin välinen yhteistyö Viennin yhteistyö kokonaiskonseptien tarjoamiseksi Tukipalveluja yrityksille etenkin kansainvälisen osaamisen, yhteistyön ja markkinalähtöisen yritystoiminnan kehittämiseksi Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: ilmastonmuutoksen vaikutuksista Vaikka ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteissä onnistuttaisiin, ei ilmastonmuutosta voida enää estää Suomen ilmasto lämmennyt n. asteen viimeisen 100 vuoden aikana Globaaleilla päästövähennyksillä voidaan rajoittaa n. 3 asteeseen, ilman päästövähennyksiä lämpötila voi nousta jopa 5-6 astetta vuosisadan loppuun mennessä Strategiassa keskitytään näkyvimpiin paikallisiin vaikutuksiin ja niiden seurauksiin: lämpötilan nousu sadannan lisääntyminen ääriolosuhteiden (tulvat, myrskyt, rajunilmat) lisääntyminen 10

11 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: lähtötilanne Ilmastonmuutoksen vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa, jotta varautumistoimenpiteet ovat oikeita ja kokonaisvaikutuksiltaan kannattavia Ennusteet toteutuvista muutoksista Suunniteltujen varautumistoimenpiteiden kokonaistarkastelu Ennakoivat ja hillintätavoitteiden kanssa yhdenmukaiset toimenpiteet Tietoisuutta ilmastonmuutosten vaikutuksista ja tarpeesta sopeutua ja varautua muutoksiin on lisättävä Muutosten pysyvyys on ymmärrettävä sekä arki- että elinkeinoelämässä Myös omatoimiseen varautumiseen on oltava valmiudet sekä kiinteistöjen omistajilla ja haltioilla, toiminnanharjoittajilla sekä yksittäisillä ihmisillä Tunnistettava myös muutoksen tuomat mahdollisuudet esimerkiksi liiketoiminnassa Riskitekijät: mitkä ilmastonmuutoksen ilmiöt vaativat lisäselvityksiä ja toimenpiteitä? 1. Sadannan ja kosteuden lisääntyminen Tulvariskialueet, hulevesien imeytymis- ja viemäröintikapasiteetti Liikenneverkkojen kestävyys huomioiden myös lämpenemisen vaikutukset Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin 2. Lämpötilojen nousu Haitalliset vieraslajit (sekä eläin- että kasvilajit) Lämpöaaltojen vaikutukset ihmisiin Uusien lajien biotaloushyödyt (mm. viljelykasvit ja uudet puulajit) 3. Ääriolosuhteet Tiedotus- ja varajärjestelmien toimivuus ja riittävyys Kansalaistaidot ääriolosuhteissa Keskitytään etenkin eri tahojen yhteistyössä tehtyyn valmiussuunnitteluun, tärkeimpien toimintojen toiminnan varmistamiseen sekä hyvään tiedotukseen 11

12 Strategia jatkossa Julkaisu toukokuun aikana Strategian seuranta yhdistetään Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantaan Seurattavia indikaattoreita määritelty strategian valmistelun yhteydessä Lopullisista seurantaindikaattoreista päättää seurantaryhmä Strategian loppuseminaari/seurannan aloitusseminaari syksyllä Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantaseminaarin yhteydessä Kiitos! Hankkeen sivut: Yhteydenotot: 12

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA Strateginen tavoite 1. Pirkanmaan elinkeinotoiminta on ekotehokasta. Fossiiliset energialähteet on korvattu pääosin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Ekotehokkaassa

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA. Biorex Kajaani 26.5.

VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA. Biorex Kajaani 26.5. VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA Biorex Kajaani 26.5.2014 EAKR-koordinaattori Tatu Turunen Käsitteitä Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot