VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA. Biorex Kajaani 26.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA. Biorex Kajaani 26.5."

Transkriptio

1 VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA Biorex Kajaani EAKR-koordinaattori Tatu Turunen

2 Käsitteitä Kasvihuonekaasut tarkoittavat ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kaasuja, joista merkittävimpiä ovat hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ) ja dityppioksidi (N 2 0). vähähiilinen yhteiskunta yhteiskunta, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja jossa syntyy huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin nykyisin hiilineutraali yhteiskunta yhteiskuntaa, joka tuottaa vain sen verran kasvihuonekaasuja kuin se pystyy sitomaan pienet kasvihuonekaasupäästöt jäljelle jäävien päästöjen kompensointi toteuttamalla päästövähennyksiä muualla nykyisten hiilivarastojen ylläpito hiilijalanjälki tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuorma. Ilmaisee kuinka paljon kasvuhuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. materiaalitehokkuus Tuotteiden ja palvelujen aikaansaaminen pienenevin materiaalipanoksin siten että aineen ja energian tuhlaus on mahdollisimman pientä

3 Miksi vähähiiliseen yhteiskuntaan kannatta pyrkiä? Jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa kahteen asteeseen IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) mukaan kahden asteen muutoksella voidaan estää hallitsematon ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen rajoittamisella on kiire - Kansainväliset toimet liian hitaita Suomen kannattaa olla edelläkävijä uusien ratkaisumallien kehittämisessä - globaali vastuu - syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kotimaiset uusiutuvat energiamuodot lisäävät huoltovarmuutta Energiatehokkuuden parantuessa syntyy kustannussäästöjä

4 Tavoitteita ja sitoumuksia Eurooppa 2020 strategiassa on tavoitteena vuoteen 2020 mennessä vähentää kasvihuonekaasuja 20 %, lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 % ja parantaa energiatehokkuutta 20 % vuoden 1990 tilanteeseen verrattuna. Kioton sopimus voimaan v Ensimmäinen sopimuskausi Suomen tavoite säilyttää päästöt v tasolla. Onnistuttiin. Toinen kausi : EU:n tavoite vähentää päästöjä 20 % v tasosta. EU-tasolla päästökauppasektorin vähennystavoite: päästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä 21 prosentilla vuoden 2005 tasosta. Suomen v laaditun ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä on vähentää eipäästökauppasektorin päästöjä 16 % ja nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin. Suomen pitkäntähtäimen tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä (valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2009).

5 Vähähiilisen talouden edistäminen yksi erityisteema ohjelmakaudella EAKR-rahoituksesta 25 % vähähiilisen talouden edistämiseen. Aihepiiriin keskitytään erityisesti: - TL 1:n erityistavoitteessa 3: pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen - TL 1:n erityistavoitteessa 4: pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen - TL 2:n erityistavoitteessa 3: uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Vähähiilinen yhteiskunta tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää tietää suurimmat päästölähteet, jotta kehittämistyö saadaan kohdennettua oikein. Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet Suomessa ovat energiantuotanto, teollisuus, rakentaminen ja liikenne. Nämä kattavat 70 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. EU-alueen liikenne 96 %:sti riippuvainen öljystä ja öljytuotteista (Berninger 2013). Kotitalouksien suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät asumisessa, ruokahuollossa ja vapaa-ajan toiminnoissa.

6 Millä keinoilla vähähiilistä yhteiskuntaa rakennetaan? Vähähiilisessä yhteiskunnassa energia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä - aurinkoenergialla, tuulivoimalla, puulla, bioenergialla (biokaasu, bioetanoli, biodiesel) ja vesivoimalla. Lähde: tilastokeskus Energiankulutuksen vähentämisessä avainasemassa on energiansäästö sekä energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen.

7 Millä keinoilla vähähiilistä yhteiskuntaa rakennetaan? - Toimenpide- esimerkkejä ENERGIANTUOTANNOSSA Kivihiilen, öljyn ja turpeen käytön vähentäminen Uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen voima- ja lämpölaitoksissa Kohti pientuotantoa ja paikallisenergiaa Eloperäisten jätteiden ja biomassojen hyödyntäminen biopolttoaineiden valmistuksessa (jätteiden käsittelylaitokset, jätevedenpuhdistamot, maatilat, teollisuus) Energianlähde Aurinko-, tuuli- ja vesivoima ym. Kasvihuonekaasupäästöt gco 2 -ekv./kwh Maakaasu 202 Kevyt polttoöljy 267 Kivihiili 341 Turve 382 Lähde: Berninger

8 Vähähiilisten projektien toimenpide-esimerkkejä KIINTEISTÖISSÄ JA RAKENTAMISESSA -Nollaenergiatalo tuottaa yhtä paljon energiaa kuin kuluttaa -Plusenergiatalo tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa -Vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantaminen lisäämällä eristyksiä, vaihtamalla energiatehokkaat ikkunat ja vaihtamalla lämmitysjärjestelmää vaihtamalla öljylämmitys kaukolämpöön, pellettiin, maalämpöön tms. alentamalla huonelämpötila, valaistus suosimalla puurakentamista ja korjausrakentamista muuttamalla ja tehostamalla tilojen käyttöä. -Julkisten kiinteistöjen tehokkaampi ja monipuolisempi käyttö -Aluesuunnittelu, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. TEOLLISUUDESSA -Prosessien materiaalitehokkuus, raaka-aineiden kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen aineena tai energiana -Liikenne- ja kuljetusmuotojen ja yhteyksien kehittäminen -Yritys- ja teollisuusalueiden rakenteen ekotehokkuus

9 Vähähiilisten projektien toimenpide-esimerkkejä LIIKENTEESSÄ o Yksityisautoilun vähentäminen kaupungeissa o Kulkuneuvojen energialähteiden muuttaminen uusiutuviin energialähteisiin o Joukkoliikenteen ja logistiikkaketjujen kehittäminen o Liikkumisen tarpeen vähentäminen (tietoliikenneyhteydet, uudenlaiset palvelut) o Raideliikenteen edistäminen Eri kulkumuotojen CO 2 päästöt. Lähde: Ekoteko Vuokatti-projekti.

10 Vähähiilisten projektien toimenpide-esimerkkejä RUOANTUOTANNOSSA o Energiatehokas alkutuotanto o Elintarvikkeiden jalostusprosessien energiatehokkuus. o Sivuvirtojen, lannan ja biomassojen hyödyntäminen lannoitteiden valmistuksessa ja bioenergian tuotannossa o Ruokahävikin minimoiminen ruoan tuotannossa ja kulutuksessa o Ruoan tuotannon varmistaminen bioenergiasta huolimatta. KAUPANALA o Pakkausmateriaalien uusio- tai kierrätyskäyttö o Megapakkaukset lisäävät ruokahävikkiä ja lihottavat kansaa o Kylmälaitteiden energian kulutus o Kasviksien lisääminen valmistuotteissa o Lähiruoan suosiminen

11 Vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteita ja toimenpiteitä..projektiaihioita mietittäväksi Lähde: Berninger 2013: Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla

12 Kainuun ilmastostrategian 2020 tavoitteet Kainuussa vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 25 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä Kainuu on liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta nettoenergiaomavarainen maakunta vuoteen 2020 mennessä Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu myös vuonna 2020 Kainuun Ilmastovisio 2020 Vuonna 2020 Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu, joka kantaa ennakkoluulottomasti ilmastovastuunsa yhdessä koko maakunnan voimin. Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi ilmastostrategian Lähde: Kainuun ilmastostrategia 2020

13 Lähteet: Kainuu Liitto 2013: Kainuun ympäristöohjelma Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma: Berninger Kati Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla Berninger Kati Hiilineutraali Suomi. Miten luodaan ilmastoystävällinen yhteiskunta?

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristöseminaari. Kemiönsaaren kunta Villa Lande 10.12.2014 Ville Laitinen

Ympäristöseminaari. Kemiönsaaren kunta Villa Lande 10.12.2014 Ville Laitinen Ympäristöseminaari Kemiönsaaren kunta Villa Lande 10.12.2014 Ville Laitinen Kunnan vastuut ympäristötalkoissa! Ympäristönsuojelu enimmäkseen haittojen ennaltaehkäisyä! Keinot: lainsäädäntö, taloudellinen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Toimittanut Laura Dahlgren Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Satakunnan energiatoimisto Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Marjo Kekki Jyrki Holttinen 11.1.2008 /energiatoimisto 2 (65) TIIVISTELMÄ Ilmasto-ohjelmalla luodaan Porin seutukunnalle vuoteen 2020 ulottuva

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025

LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025 Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.12.2012 LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025 LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot