Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena Control of infectious diseases to support equine industry MMM 2034/312/201

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena Control of infectious diseases to support equine industry MMM 2034/312/201"

Transkriptio

1 1 LOPPURAPORTTI Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena Control of infectious diseases to support equine industry MMM 2034/312/201 Vastuuorganisaatio Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira Sinikka Pelkonen Neulaniementie 4, Kuopio Kesto Rahoitus Kokonaiskustannukset MMM:ltä saatu kokonaisrahoitus Eviran oma rahoitus Avainsanat Hevosten tarttuvat taudit, hevosten tuonti, näivetystauti, Länsi-Niilin virus, virusarteriitti, herpesvirus, pääntauti 1. TIIVISTELMÄ Tavoitteet Hankkeen tavoitteina oli selvittää hevosten tartuntatautien esiintymistä Suomessa painottaen tuontiin liittyviä ajankohtaisia tautiriskejä. Lisäksi tavoitteena oli valistaa hevoselinkeinoa tautiuhkista ja niiden ehkäisystä, lisätä hevostautien diagnostiikan palvelujen käyttöä ja saada hevosalalle yhtenäinen toimintaohje pääntautitapauksia varten. Hankkeella pyrittiin tuottamaan pohjatietoa hevosten kansallista tautivastustusohjelmaa varten ja kehittämään hevostautien seurantaa. Tulokset Hankkeessa tutkittiin seuraavien tautien esiintymistä: näivetystauti, Länsi-Niilin kuume, virusarteriitti, herpesvirus, hevosinfluenssa ja pääntauti. Hankkeen otanta tuontihevosista kattoi noin 16 % tutkimusaikana Suomeen tuoduista hevosista (223 hevosta). Lisäksi tutkittiin laittomasti vuosina tuoduista hevosista (179 kpl) valvonnan määräyksestä otettuja verinäytteitä. Yhteensä 50 siitosoriista saatiin veri- ja siemennestenäytteet. Tautitapausnäytteitä saatiin yhteensä 217 hevosesta, niistä valtaosassa epäiltiin keväällä 2013 muutamassa hevosessa todettua herpesvirustartuntaa. Näivetystautia ei todettu missään yhteensä 606 hevosen näytteessä. Länsi-Niilin virusvastaaineita esiintyi 11 %:ssa hevosia, mutta äskettäiseen tai parhaillaan sairastettavaan tautiin viittaavia IgM-vasta-aineita ei löytynyt. Kaikki siitosoriit ja tuontihevoset olivat vapaita virusarteriittiviruksesta. Myöskään tautitapauksiin ei tutkimusjaksona osunut yhtään virusarteriittitapausta. Herpesvirusvasta-aineita oli tuontihevosissa yleisesti, ja 27 %:ssa myös EHV1-vasta-aineita. Vasta-aineiden merkitystä ei voi arvioida yhden verinäytteen tutkimuksen perusteella, etenkin kun valtaosalla hevosista rokotehistoriaa ei tiedetty. Pääntautibakteerin

2 2 erittäjiä ei löytynyt tuontihevosista. Sairaista tutkituista hevosista 22/208:lla oli herpesvirustartunta, 4/140:lla hevosinfluenssa ja 2/5:llä pääntauti. Hankkeessa laadittiin hevosalan toimijoiden yhteistyönä yhtenäinen toimintaohje pääntautitapauksia varten. Hevosen pääntauti -opas julkaistiin Eviran esitteenä, ja sitä jaetaan alan toimijoiden kautta talleille ja eläinlääkäreille. Opas on myös saatavilla Evira.fi -sivuilla. Tulosten arviointi Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin ja tulokset palvelevat käytännön työtä. Näytteitä tuontieläimistä saatiin 80 % tavoitteesta (500), siitosoriista 50 % (tavoite 100) ja tautitapauksista 109 % (tavoite 200). Hankkeen kautta saatiin tietoa tärkeimpien tarttuvien tautien esiintymisestä. Hankkeesta tiedotettiin eri kanavien kautta runsaasti. Tiedotuksen ja tuontihevosten näytteenoton kautta lisättiin tietoisuutta hevosten tuontiin liittyvistä tautiuhkista. Kevään 2013 herpesvirustartunta osoitti, kuinka tärkeää laboratoriodiagnostiikka on taudin määrityksessä. Kaikkinensa hevosten tarttuvat taudit olivat aiempaa enemmän esillä julkisuudessa hankkeen aikana. Yhtenäinen toimintaohje pääntautitapauksia varten valmistui hankkeen päättyessä, sen vaikuttavuutta ei voida vielä arvioida. Tavoitteena on, että tallit omaksuisivat oppaassa esitettyjä toimintatapoja myös yleisesti ja voisivat siten ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä. Hankkeen tavoitteisiin kirjattu hevosten kansallinen tautivastustusohjelma edellyttää alan toimijoiden yhteistyötä. Tässä hankkeessa syntynyt yhteistyö antaa hyvät edellytykset kansallisen tautivastustusohjelman luomiseksi hevosille. Hanke osoitti, että näytteiden vapaaehtoinen saanti sairaista hevosista jopa maksuttomaan tutkimukseen on niin vähäistä, ettei sen nojalla hevostautien seurantaa voi toteuttaa. Tulisi pohtia miten hevostautien seuranta Suomessa pystytään järjestämään luotettavasti ja kustannustehokkaasti, mahdollisesti osana kansallista tautivastustusohjelmaa. Julkaisut Kokkonen, Ulla-Maija, Pelkonen, Sinikka. Tarttuvien tautien hallinta hevostaloudessa, Suomen Eläinlääkärilehti, 2012,118: Katja Hautala: Pääntaudin torjunta, Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä , Evira Katja Hautala, Sinikka Pelkonen, Liisa Harmo, Kielo Kestinmäki, Pia Raistakka, Kati Niinistö, Miia Kauremaa. Hevosen pääntauti, Evira, 05/2014, esite Eviran tiedote hankkeesta : Evira.fi, Facebook Hevostautien esiintymistä tutkitaan Eläinlääkäreiltä pyydetään tautinäytteitä, Saparo - Uutiskirje Eläinlääkäreille, lokakuu 2012 Hevostautihankkeen näytteiden keruu päättyy, Saparo - Uutiskirje Eläinlääkäreille, joulukuu 2013

3 3 2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Hankkeen tavoitteina oli selvittää hevosten tartuntatautien esiintymistä Suomessa painottaen tuontiin liittyviä ajankohtaisia tautiriskejä. Lisäksi tavoitteena oli valistaa hevoselinkeinoa tautiuhkista ja niiden ehkäisystä, lisätä hevostautien diagnostiikan palvelujen käyttöä ja saada hevosalalle yhtenäinen toimintaohje pääntautitapauksia varten. Hankkeella pyrittiin tuottamaan pohjatietoa hevosten kansallista tautivastustusohjelmaa varten ja kehittämään hevostautien seurantaa. 3. TUTKIMUSOSAPUOLET JA YHTEISTYÖ Näytteenotto tuontihevosista toteutettiin hevosten tunnistamisen yhteydessä Hevosjalostusliittojen (HJL) kanssa solmitun sopimukseen nojalla. Näytteitä ottivat Sonja Skogberg (Nyländs Läns HAF), Jenni Timlin (Kymen-Karjalan HJL), Sari Piirainen (Keski- Suomen HJL), Pia Vaakanainen ja Päivi Pesonen (Pohjois-Karjalan HJL) sekä Markku Nisula (Pohjanmaan HJL). Suurin osa hankkeen laboratoriotutkimuksista kohdistui virustauteihin. Ne tehtiin Eviran eläintautivirologian tutkimusyksikössä Ulla-Maija Kokkosen päävastuulla. Tuontieläinten pääntautitutkimukset tehtiin eläintautibakteriologian tutkimusyksikössä Helsingissä Kirsti Pelkolan päävastuulla. Tautitapauksia tutkittiin myös muissa Eviran toimipaikoissa, mutta pääosin eläintautivirologian tutkimusyksikössä. Katja Hautala (Suomen Hippos ry) toimi palkkioperusteisena hanke-eläinlääkärinä. Hän hankki valtaosan siitosoriiden näytteistä ja toimitti työryhmän avulla toimintaohjeen Hevosen pääntauti. Pääntautiryhmään kuuluivat myös Liisa Harmo ja Kielo Kestinmäki Suomen Ratsastajainliitto ry:stä, Kati Niinistö Suomen eläinlääkäripraktikot ry:stä ja yliopistollisesta eläinsairaalasta, Pia Raistakka Suomen Hippos ry:stä sekä Miia Kauremaa ja Sinikka Pelkonen Evirasta. Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry:stä avusti kontaktien luomisessa ja järjesti mahdollisuuksia tiedottaa hankkeesta hevosjalostusliitoille. Terttu Peltonen ja Minna Mäenpää Suomen Hippos ry:stä tarjosivat hevosten tuontitiedot hankkeen käyttöön. Lisäksi hanketyöhön osallistuivat Liisa Sihvonen, eläinlääketieteellinen tiedekunta, HY ja Evira, sekä Evirasta Liisa Kaartinen ja Karoliina Alm-Packalen. Sinikka Pelkonen Evirasta vastasi yleisesti hankkeesta ja siitä tiedottamisesta. Eviran ulkopuoliset osallistujat toivat hevostalouden osaamista hankkeeseen sekä edistivät tietoisuutta hankkeesta ja sen tavoitteista hevostalouden toimijoiden keskuudessa. 4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 4.1. Tutkimusmenetelmät ja aineisto Menetelmät Eri hevosryhmistä tehdyt tutkimukset näkyvät tulostaulukoissa Virustautidiagnostiikassa käytettiin sekä serologisia että viruksen osoitukseen käytettäviä menetelmiä. Näivetystauti-, virusarteriitti-, herpesvirus- ja hevosinfluenssa vasta-aineiden osoitukseen käytettiin ELISA-,

4 4 immunodiffuusio-, virusneutralisaatio-, hemagglutinaation inhibitio- ja komplementin sitoutumismenetelmiä. Länsi-Niilin virusvasta-aineiden määrittämistä varten pystytettiin ELISA-menetelmät immunoglobuliiniluokkien IgG- ja IgM-vasta-aineille. Virusten (hevosinfluenssa, herpesvirus, virusarteriitti) osoittaminen sierainlimanäytteistä tehtiin RNA/DNA-monistusmenetelmiä käyttäen (erilaiset PCR-testit). Hevosten rokotusstatusta (influenssa, herpes, Länsi Niilin kuume, virusarteriitti, muut rokotukset) kysyttiin lähetteessä. Pääntautistreptokokki eristettiin viljelyllä, tarvittaessa viljelmästä osoitettiin PCR-testillä S. equi sp. equi. Pääntaudin toteamiseksi suoraan sierainlimanäytteistä pystytettiin PCR-testi. Näytteenotto tuontihevosista Näytteenotosta laadittiin tarkka ohje Hevosjalostusliittojen tunnistajille (toiminnanjohtajat) ja heitä koulutettiin Asikkalassa ja Turun Liittoparlamentissa. Lisäksi hankkeesta puhuttiin Kuopion Jalostuspäivillä Näytteenotosta tehtiin sopimukset kahdeksan Hevosjalostusliiton kanssa, joiden alueille Hippoksen tilaston 2011 mukaan tuotiin eniten tuontihevosia tai joissa toimi tuontihevosia myyvä myyntitalli: Etelä-Suomi, Häme, Kymen-Karjala, Nylands Län, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Varsinais-Suomi. Liitoille toimitettiin Evirasta näytteenottomateriaali. Talleille laadittiin tiedote hankkeesta ja hevosista tehtävistä tutkimuksista. Omistaja sai tutkimuksesta vastauksen vain, jos näytteessä todettiin selvä positiivinen tulos. Hevosten taustatiedot Hankkeen tutkimuslähetteessä kysyttiin muiden tavanomaisten lähetetietojen lisäksi mm. hevosen syntymämaa, tuontimaa, mahdolliset kauttakulkumaat, saapumispäivä Suomeen, hevosen pitopaikka, rokotushistoria ja tallin toimintatyyppi. Tuontimaaksi kirjattiin se maa, johon hevonen oli rekisteröity ennen Suomeen tuontia. Tietoja oli kirjattu vaihtelevasti, osin ehkä koska niitä ei ollut saatavilla. Tutkitut hevosryhmät Tuontihevoset. Näytteet (verinäyte, sierainlimanäyte) otettiin äskettäin tuoduista hevosista niiden tunnistamisen yhteydessä; Hevosjalostusliittojen tunnistajat ottivat näytteet. Näytteitä saatiin kaikkiaan 223 hevosesta: 19 vuonna 2012 ja 204 vuonna 2013 (Taulukko 1). Taulukko 1. Tutkitut tuontihevoset Tuontihevosten luokittelu Tuontimaa Tutkittujen hevosten lkm Tuontihevoset, otanta 2012 Tuontihevoset, otanta 2013 Yhteensä otannan hevoset DE, DK, EE, LT, LV, NL, PL. Ei tietoa (2) BE, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IS, IT, LT, LU, LV, NL, PL, SE, SI, US, CH, RU. Ei tietoa (4) maata 223 Laittomat tuonnit 2012 Ei tietoa (93) 93 Laittomat tuonnit 2013 BE, DE, DK, EE, NL, PL, SE, RO. Ei tietoa (62) 86

5 5 Tunnistettavat hevoset, joista näytteitä saatiin, sijaitsivat seuraavasti: 58 Kymen-Karjalan, 34 Keski-Suomen, 15 Pohjois-Karjalan ja 14 Pohjanmaan Hevosjalostusliittojen alueilla sekä 104 ruotsinkielisen Nyländs Läns HAF:n alueella. Lisäksi saatiin hankkeen käyttöön vuosina 2012 ja 2013 laittomasti tuoduista hevosista (179 hevosta) valvonnan määräyksestä otetut verinäytteet, yksi näyte hevosta kohti. Taulukko 2. Vuoden 2013 tuontihevosotannan edustavuus suhteessa rekisteröityjen hevosten tuontimaihin. Tuontimaa 1 Tuontihevoset Otannan hevoset, tuonnit Hevosten lkm % tuonneista Hevosten lkm % tuonneista % otannasta Itävalta 2,0 0, Belgia 38 3,0 6 15,8 3,0 Saksa , ,8 12,5 Tanska 78 6, ,9 14,0 Viro , ,5 19,5 Espanja 6 0,5 2 66,7 1,0 Ranska 4 0,3 1 14,3 0,5 Iso-Britannia 12 0, ,5 Unkari 3 0,2 1 33,3 0,5 Irlanti 4 0, Islanti 24 1,9 1 4,2 1,0 Italia 30 2,4 3 10,0 1,5 Liettua 86 6, ,6 8,0 Luxemburg 2 0, ,5 Latvia 20 1,6 5 25,0 2,5 Alankomaat 85 6, ,4 9,5 Norja 6 0, Puola 64 5, ,4 7,5 Portugali 5 0, Ruotsi ,9 29 8,7 14,5 Slovenia 1 0, USA 40 3,1 4 10,0 2,0 Sveitsi 0 0, ,5 Venäjä 52 4, ,5 Yht Maa, johon hevonen oli rekisteröity ennen Suomeen tuontia. 2 Luku ei sisällä niitä maahantuotuja hevosia, joita ei ole pakko rekisteröidä Suomessa, esim. ratsut. Sävytettynä maat, joiden osuus tuonneista ylittää 5 %. (Tiedot Suomen Hippos ry, Eviran luomu- ja rajavalvonta, 2014) 3 Mukana hevoset joiden tuontimaa selvinnyt lähetteestä tai nimen perusteella Heppa-järjestelmästä. Vuoden 2013 tuonneista tuontimaatieto saatiin 200 hevoselle joko lähetetiedosta tai tiedon puuttuessa Suomen Hippos ry:n Heppa-järjestelmästä hevosen nimen perusteella. Näistä ratsuja oli 175 ja ravihevosia 25. Ravihevosia tuotiin vuonna 2013 yhteensä 331 kpl, eniten Ruotsista (233), USAsta (37), Italiasta (29). Valtaosa näistä maista tulleista hevosista olivatkin ravihevosia. Taulukossa 2. verrataan tutkittujen hevosten tuontimaita suhteessa vuonna 2013 rekisteröityjen

6 6 tuontihevosten tuontimaihin (tilasto Suomen Hippos ry). Seitsemän suurinta tuontimaata esiintyivät myös otannassa seitsemän yleisimmän tuontimaan joukossa: Ruotsi (26,9 % tuontihevosista; 14,5 % otantahevosista); Viro (15,8 %; 19,5 %), Saksa (13,3 %; 12,5 %;), Liettua (6,7 %; 8,0 %), Alankomaat (6,7 %; 9,5 %), Tanska (6,1 %; 14,0 %) ja Puola (5,0 %; 7,5 %). Osa tuontimaista saattoi toimia vain kauttakulkumaana, jonka tautiriski voi olla erilainen kuin tuontimaan. Vuoden 2013 laittomista tuonneista saatiin tuontimaa selville tutkimuslähetteen perusteella 24 hevoselle, näistä Ruotsista oli tuotu 10. Yksi hevosista oli tuotu Romaniasta, muut oli tuotu Taulukon 2. yleisimmistä tuontimaista. Siitosoriit. Yhteensä 20 siittolasta saatiin 50 siitosoriin sperma- ja seeruminäytteet keväällä Oriista oli puoliverisiä ratsuja 6 ja lämminveriravureita 22. Suomenhevosratsuja oli 3 ja -ravureita 17. Lisäksi näytteet lähetettiin kahdesta Shetlanninponista, joista toinen oli ravuri. Näytteet otti pääosin hankkeen eläinlääkäri, osa saatiin siittolaeläinlääkärien kautta, yhteensä 12 eläinlääkäriltä. Tehostettu tautitarkkailu. Hankkeen aikana tutkittiin näytteet epäillyistä tautitapauksista maksutta Evirassa. Yhteensä saatiin näytteet 217 hevosesta. Virustautitutkimuksiin saatiin erilaisia näytteitä yhteensä 210 hevosesta (395 verinäytettä, 150 sierainlimanäytettä), 25 hevosesta vuonna 2012 ja 185 hevosesta Kaikkiaan 57 eläinlääkäriä ja kaksi klinikkaa lähetti näytteitä. Pariseeruminäytteet saatiin virusvasta-ainemääritykseen 171 hevosesta, noin ¾ hevosista. Tautinäytteet näkyvät Taulukossa Tutkimustulokset Taudinmääritysten tulokset hevosryhmittäin on kuvattu taulukoissa Rokotustietoja hevosista saatiin vaihtelevasti. Rokotustieto oli kirjattu noin 50 %:lla tautiepäilyn vuoksi tutkittuja hevosia ja noin 80 %:lla tuontihevosia ja siitosoriita. Yleisimmin hevosia oli rokotettu hevosinfluenssaa ja tetanusta vastaan, mutta 8-16 %:lla oli maininta myös herpesvirusrokotuksesta. Virusarteriittirokotuksen oli lähetteiden mukaan saanut 14 % siitosoriista. Viisi tuontihevosta oli saanut rabiesrokotuksen ja yksi Belgiasta tuotu Italiasta syntyisin oleva hevonen oli rokotettu Länsi Niilin virustartuntaa vastaan. Näivetystautivasta-aineiden varalta tutkittiin kielteisin tuloksin yhteensä 402 tuontihevosta ja 206 sairasta hevosta. Länsi-Niilin virustartunnan varalta tutkittiin yhteensä 301 tuontihevosta ja 157 sairasta hevosta. Rokotusvasteeseen tai aiemmin sairastettuun tautiin viittaavia IgG-luokan vasta-aineita todettiin 51 hevosessa. Vain yksi näistä ilmoitettiin rokotetuksi Länsi-Niilin virusta vastaan, ja kaksi ei lähetteiden mukaan ollut saanut rokotusta. Muista hevosista tietoa ei saatu. Äskettäiseen tai parhaillaan sairastettavaan tautiin viittaavia IgM-luokan vasta-aineita ei todettu tutkituissa 382 hevosessa. Virusarteriittivasta-aineiden varalta tutkittiin yhteensä 307 tuontihevosta, 50 siitosoritta ja 205 sairasta hevosta. Vasta-aineita todettiin 6/307 tuontihevosessa, mutta näiden rokotushistoriaa ei tiedetä. Viruksen osoitus PCR-testillä tuontiotannan 214 hevosesta oli kielteinen. Siitosoriista 6/50 oli vasta-ainepositiivisia, näistä kolme oritta tiedettiin rokotetuiksi. Kaikkiaan 7 siitosoritta oli saanut virusarteriittirokotuksen. PCR-testissä kaikkien oriitten spermanäytteet olivat kielteisiä viruksen suhteen. Tautitapausryhmässä todettiin 11/205 vasta-ainepositiivista hevosta, mutta

7 7 pariseeruminäytteissä ei havaittu akuuttiin tautiin viittaavaa vasta-ainetason nousua. Virusta ei myöskään pystytty osoittamaan PCR:llä sairaista hevosista. Herpesvirustartunta määritettiin otannan tuontihevosista ja tautitapauksista. Tuontihevosten kohdalla määritettiin EHV- ja EHV-4 vasta-aineet. EHV-4 vasta-aineita todettiin lähes kaikilla hevosilla, mikä vastaa aiempia havaintoja (ei näy Taulukon 3 tuloksissa.). EHV1-vasta-aineita todettiin 64/223 tuontihevosesta. Lähes 10 %:lla oli maininta herpesvirusrokotuksesta, mikä selittää osan vasta-ainevasteista. PCR-testissä kaikki tuontihevoset olivat kielteisiä herpesviruksen suhteen. Hankkeeseen lähetettiin huhtikuun ja kesäkuun 2013 välisenä aikana tutkittavaksi herpesvirustartunnan varalta näytteitä hengitystieoireisista hevosista, joilla osalla oli myös neurologisia oireita. Vasta-ainetutkimusten perusteella herpesvirustartunta todettiin 22 hevosella. Tulokset viittasivat siihen, että kyse oli useissa tapauksissa EHV-1 viruksen aiheuttamasta taudista, mutta joissakin tapauksissa myös EHV-4 viruksesta tai molemmista. Voidaan epäillä, että hermosto-oireita aiheuttavaa EHV-1 virusta olisi myös Suomessa. Hevoset olivat kielteisiä herpesvirus -PCR:ssä, mikä voi johtua näytteenoton ajoituksesta suhteessa viruseritykseen. Toisaalta PCR-testin herkkyyttä ei ole validoitu, joten kielteisen tuloksen luotettavuus on epävarma. Hevosinfluenssa määritettiin vain tautitapauksista. Hevosinfluenssaan viittaava vasta-ainetason nousu pariseerumeissa todettiin 4/141 hevosella, ja näillä oli myös taudille tyypillisiä oireita. Virusosoitus oli kielteinen, mikä voi johtua mm. näytteenoton väärästä ajoituksesta suhteessa viruseritykseen. Kaikkiaan 110/141 hevosta oli vasta-ainepositiivisia, mikä heijastaa yleistä rokotuskäytäntöä influenssaa vastaan. Kaikki sierainlimanäytteet (40 kpl) olivat kielteisiä PCR-testissä. Taulukko 3. Taudinmääritystulokset otannan tuontihevosista Tutkittava tauti Taudinosoitus Positiiviset / tutkitut hevoset Näivetystauti vasta-aineet 0/223 Kommentit tuloksiin Länsi-Niilin virus IgG-vasta-aineet 37/217 Rokotustiedot: 1 hevonen rokotettu 2012; 36 hevosella muita rokotuksia tai ei tietoa rokotuksista Länsi-Niilin virus IgM-vasta-aineet 0/206 Virusarteriitti vasta-aineet 3/222 Ei tietoa rokotuksista tai ei rokotettu; 1 näyte/hevonen Virusarteriitti virusosoitus 0/214 Herpesvirus 1 vasta-aineet 64/223 EHV-1; 1 näyte/hevonen; osa voi olla rokotevasteita. Herpesvirus Pääntauti virusosoitus viljely ja PCR 0/214 0/223

8 8 Taulukko 4. Taudinmääritystulokset luvattomasti tuoduista hevosista Tutkittava tauti Taudinosoitus Positiiviset / tutkitut hevoset Näivetystauti vasta-aineet 0/179 Kommentit tuloksiin Länsi-Niilin virus IgG-vasta-aineet 9/84 Ei tietoa rokotuksista; 1 näyte/hevonen Länsi-Niilin virus IgM-vasta-aineet 0/83 Virusarteriitti vasta-aineet 3/85 Ei tietoa rokotuksista; 1 näyte/hevonen Taulukko 5. Taudinmääritystulokset siitosoriista Tutkittava tauti Taudinosoitus Positiiviset / tutkitut hevoset Kommentit tuloksiin Virusarteriitti vasta-aineet 6/50 Rokotustiedot: 3 rokotettu, ajankohdasta ei tietoa; 3 ei tietoa rokotuksista; 1 näyte/hevonen Virusarteriitti Virusosoitus spermasta 0/50 Taulukko 6. Taudinmääritystulokset tautitapauksista Tutkittava tauti Taudinosoitus Positiiviset / tutkitut hevoset Näivetystauti Länsi-Niilin virus vasta-aineet, pariseerumi IgG-vasta-aineet, pariseerumi 0/206 Kommentit tuloksiin 5/157 Rokotustiedot: 3 ei rokotuksia tai ei tietoa rokotuksista; 2 vain influenssarokotus Länsi-Niilin virus Virusarteriitti IgM-vasta-aineet, pariseerumi vasta-aineet, pariseerumi 0/93 11/205 Ei tietoa rokotuksista; ei akuuttiin tautiin viittaavaa muutosta pariseeruminäytteissä Virusarteriitti Herpesvirus 1, 4 Herpesvirus Hevosinfluenssa Hevosinfluenssa Pääntauti virusosoitus vasta-aineet, pariseerumi virusosoitus Vasta-aineet, pariseerumi Virusosoitus viljely ja PCR 0/150 22/208 EHV-1ja/tai EHV-4: Herpesvirustartuntaan viittaavat oireet ja muutos pariseeruminäytteissä 0/148 Testiä ei validoitu herkkyyden suhteen 110/141 4/141 hevosella hevosinfluenssaan viittaavat oireet ja vasta-ainetason nousu pariseeruminäytteissä, muutoin voivat olla rokotevasteita 0/40 2/5

9 9 Pääntauti määritettiin tuontihevosista saaduista sierainlimanäytteistä sekä viidestä tautitapausnäytteistä kpl. Kaikki tuontihevoset olivat kielteisiä. Käytetyllä näytteenotolla pystytään toteamaan vain pääntautistreptokokkia aktiivisesti erittävä, yleensä oireinen hevonen, tartunnankantajia ei sierainlimanäytteellä yleensä pysty toteamaan. Kahdesta, eri tallien sairaista hevosista otetuissa sierainlimanäytteissä todettiin pääntautibakteeri Streptococcus equi sp. equi. Lisäksi saatiin luomisen syyn selvittämiseksi kaksi näytettä, josta toisesta eristettiin Streptococcus equisimilis. Yhtenäinen toimintaohje pääntautitapauksia varten Toimintaohje laadittiin tärkeimpien hevosalan vaikuttajien yhteistyönä, mukana olivat Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, Suomen Eläinlääkäripraktikot ry, Helsingin yliopiston yliopistollinen eläinsairaala, Eviran valvonnasta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö sekä tutkimus- ja laboratoriopuolelta eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö ja hankkeen palkkaama eläinlääkäri. Opas julkaistiin Eviran esitteenä, sen taittoi Eviran virastopalvelu. Opas julkaistiin liitteineen Evira.fi -sivuilla ja siitä otettiin 8000 kpl paperipainos Erweko Oy:ssä. Paperipainosta toimitettiin Suomen Ratsastajainliittoon ry 2000 kpl, Yliopistolliseen Eläinsairaalaan 1000 kpl ja Suomen Hippokseen ry 4000 kpl jaettaviksi edelleen talleille ja eläinlääkäreille. Eviraan jäi 1000 kpl Toteutusvaiheen arviointi Tautien esiintymisen selvittämiseksi oli tavoitteena saada näytteet 500 tuontihevosesta, 100 siitosoriista ja 200 tautitapauksesta. Tuontihevosista näytteitä saatiin Hevosjalostusliiton tunnistajien ansiosta, vaikka taloudellinen tilanne tuntui jossain vaiheessa vähentävän hevosten tuonteja. Yhteensä tuontinäytteitä saatiin 402 hevosesta, 80 % tavoitteesta. Hevosissa painotettiin ratsuja, koska niiden tautiriskiä pidettiin suurempana kuin ravihevosten. Tuontimaat vastasivat erittäin hyvin vastaavana aikana rekisteröityjen hevosten tuontimaita. Tuontihevosista ei saatu kaikkia pyydettyjä taustatietoja, eikä tähän mennessä ole ollut aikaa analysoida taustatietoja muuten kuin rokotetietojen ja tuontimaan osalta. Siitosoriista näytteiden saanti osoittautui suunniteltua vaikeammaksi. Siitostoiminta laski edelliskauteen verrattuna. Näytteitä yritettiin saada lähestymällä siittolaeläinlääkäreitä sähköpostilla, mutta hiljaisen vasteen takia päädyttiin tilaamaan näytteiden hankinta ostopalveluna hankkeen eläinlääkäriltä. Yhteensä saatiin puolet tavoitelluista näytteistä, 50 oritta. Tautitapausnäytteitä saatiin yli suunnitellun siksi, että keväällä 2013 ilmeni Suomessa hermostollista herpesvirustartuntaa, joka nostatti suurta kohua hevosväen keskuudessa. Erinomaista oli se että noin ¾ hevosista saatiin pariseeruminäytteet virustautien vasta-ainetutkimukseen, koska muutoin erityisesti herpesvirustartunnan määritys olisi ollut mahdotonta. Muita tautinäytteitä lähetettiin vain muutama.

10 10 Laboratoriotyö toteutui hyvin uusien menetelmien pystyttämisen suhteen, mutta em. herpesviruskohu ruuhkautti eläintautivirologian laboratoriotoimintaa. Eviran oma henkilöstö teki pääosan laboratoriotyöstä koska tutkimusmääräraha ei sallinut henkilöstön palkkaamista Julkaisut Hankkeen alkuvaiheessa tiedotettiin tuonteihin liittyvistä tautiuhkista ja diagnostiikan merkityksestä. Evira tiedotti hankkeesta nettisivuillaan ja Facebookissa. Tiedote julkaistiin heti Hippoksen, SRL:n ja Hevostietokeskuksen nettisivuilla ja Turun Sanomissa. Hevosurheilu julkaisi sen ja Maaseudun Tulevaisuus Hevosen tautiuhkista ja hankkeesta kirjoitettiin Suomen Eläinlääkärilehdessä (2012, 118: ). Tautinäytteiden lähettämisestä tiedotettiin eläinlääkäreille myös Saparo - Uutiskirje Eläinlääkäreille -lehdessä lokakuussa 2012 sekä joulukuussa 2013 kiitoskirje tautinäytteiden vastaanoton päättymisestä. Eviran valvonta luennoi hevosten tuonneista ja merkitsemisestä Tarttuva tauti -päivillä Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä -päivillä hankkeen eläinlääkäri Katja Hautala esitteli kansallisen ohjeistuksen pääntaudin leviämisen ehkäisemiseksi. Pääntautioppaasta tiedotettiin erikseen Eviran, SRL:n ja Hevostietokeskuksen nettisivuilla, Maaseudun Tulevaisuudessa ja sekä erillisessä kirjoituksessa Hevosurheilussa Hankkeen aikana ilmennyt herpesvirusepidemia antoi aiheen tiedottaa laboratoriodiagnostiikan merkityksestä taudin määrityksessä. Kaikkinensa hevosten tarttuvat taudit olivat aiempaa enemmän esillä julkisuudessa hankkeen aikana. Tuloksista on tarkoitus tiedottaa yleistajuisin artikkelein alan toimijoille. 5. TULOSTEN ARVIOINTI 5.1. Tulosten käytännön sovellutuskelpoisuus Vakavien hevostautien hallinta Suomessa Näivetystauti on ollut useiden vuosien ajan merkittävä tautiuhka hevosille Euroopan alueella. Vuonna 2013 Euroopassa tuli tietoon 953 uutta tautitapausta, joista lähes 99 % Romaniassa. Tautia todettiin myös Unkarissa, Kroatiassa, Italiassa ja Ranskassa. Hankkeen otanta tuontihevosista kattoi noin 16 % tutkimusaikana Suomeen tuoduista hevosista. Kaikki näytteet olivat kielteisiä näivetystaudin varalta. Tulos ei kuitenkaan osoita, ettei Suomessa voisi olla piilevää, vaikeasti havaittava tartuntaa, ja taudin suhteen on oltava varuillaan jatkuvasti. Länsi-Niilin virusta levittävät hyttyset (Culex spp.) ja linnut. Ilmaston lämmetessä virus voi levitä Pohjois-Eurooppaan. Virus aiheuttaa hevosilla hermostollisia oireita ja jopa kuoleman, ja voi tarttua myös ihmisiin. Centers for Disease Control and Prevention tietojen mukaan tautitapausten kokonaismäärä ihmisillä USAssa oli vuonna 2012 korkeimmillaan sitten vuoden Myös kuolleisuus tautiin oli korkein sitten vuoden 1999, jolloin tauti todettiin ensimmäisen kerran. Etelä- Euroopassa (mm. Ranska, Italia, Espanja, Kreikka) Länsi-Niilin kuumetta tavataan vuosittain sekä

11 11 monessa Afrikan maassa yleisesti. Vuonna 2013 Euroopassa raportoitiin 50 uudesta tautitapauksesta hevosilla. Suurin osa tapauksista todettiin Italiassa, mutta myös Espanjassa, Kreikassa, Unkarissa ja Bosnia-Herzegovinassa. Tänä vuonna tartuntaa on todettu hevosissa Unkarissa ja Italiassa sekä linnuissa Unkarissa ja Itävallassa. Taudin oireet voivat sekoittua muiden virustautien oireisiin, joten sairaista hevosista on syytä määrittää Länsi-Niilin virustartunta näivetystaudin ja hevosinfluenssan rinnalla. Virusarteriitin ennaltaehkäisyssä tärkein tekijä on taudin kantajien tunnistaminen ja poistaminen siitoksesta. Hankkeessa tutkittujen siitosoriitten siemennestenäytteet olivat PCR-kielteisiä viruksen suhteen, ja todetut vasta-aineet saattoivat liittyä rokotuksiin. Taudin vastustamisen kannalta olisi tarpeellista tutkia määräajoin kaikki siitosoriit taudin varalta. Virusarteriittia ei todettu hankkeen aikana, vaikka tautitapauksia on esiintynyt vuodesta 2002 lähtien. Kuitenkin juuri hankkeen päätyttyä hengitystieoireisiin sairastuneesta hevosesta saaduissa näytteissä todettiin virusarteriittitartunta. Tapaus osoittaa, että tautia edelleen esiintyy maassamme ja se voi tarttua myös muun kuin siitostoiminnan kautta, mikä voi osaltaan selittää vasta-ainepositiivisia löydöksiä. Hevosten herpesviruksista erityisesti EHV-1 virus voi aiheuttaa hengitystietaudin lisäksi useita vakavia tautimuotoja, kuten luomisia, vastasyntyneiden varsojen kuolemia ja hermosto-oireista myeloenkefalopatiaa. Hermostomuotoa on esiintynyt 2000-luvun aikana yhä enenevässä määrin Euroopassa ja USA:ssa. Suomessa saatiin hankkeen maksuttomaan diagnostiikkaan runsaasti näytteitä tautiepäilyistä keväällä 2013, ja herpesvirustartunta todettiin 22 hevosella. Hevosinfluenssan hallinta on parantunut huomattavasti kilpailevien hevosten rokotuspakon myötä. Kun rokotuskattavuus on hyvä, ei tauti pääse leviämään hevospopulaatioon. Pääntautia ei todettu tutkituissa tuontihevosissa. Merkittävä osa tartunnoista tulee hevostuontien mukana, kun tartuntaa kantavat hevoset kuljetusrasituksen seurauksena sairastuvat ja alkavat erittää bakteeria. Hevosen pääntauti -oppaalla pyritään lisäämään tietoisuutta tartunnan leviämisen ehkäisystä. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen Hankkeen tavoitteet kohdistuivat käytännön toimintaan, ja tulokset ovat siksi hyvin sovellutuskelpoisia käytännön työssä. Asetetut tavoitteet toteutuivat tutkimusmäärärahan suuruuteen nähden kiitettävästi, joskin pienellä viiveellä. Hankkeen kautta on saatu tietoa tärkeimpien tarttuvien tautien esiintymisestä. Tulokset olivat jopa yllättävän hyviä tautien esiintymisen suhteen. Eläimen tuontiin liittyy kuitenkin jatkuva tautiuhka. Hevosten tautitilannetta on seurattava ja riskeistä tiedotettava elinkeinolle. Hankkeesta tiedottamisella ja myös tuontihevosten näytteenoton kautta on lisätty hevosväen tietoisuutta tuontiin liittyvistä tautiuhkista. Tuontihevosten näytteiden omistajatiedoissa esiintyi yli 150 henkilön tai tallin nimeä. Osa heistä tuo säännöllisesti hevosia Suomeen. Hankkeen aikainen herpesviruskohu liittyi kilpailumatkaan Viroon, jossa ilmeni hevosissa Suomen herpesvirustartuntoja laajempi epidemia. Hevosten liikkumiseen sisältyvä tautiuhka konkretisoitui tässä yhteydessä. Samainen herpesvirustartunta osoitti myös, kuinka tärkeää laboratoriodiagnostiikka on taudin määrityksessä.

12 12 Yhtenäinen toimintaohje pääntautitapauksia varten valmistui juuri hankkeen päättyessä ja on vasta jakelussa, joten sen käyttöönottoa ja vaikuttavuutta taudin hallitsemiseksi ei voida vielä arvioida. Tavoitteena on, että tallit omaksuisivat oppaassa esitettyjä toimintatapoja myös yleisesti ja voisivat siten ennaltaehkäistä muidenkin tartuntojen leviämistä. Hankkeen tavoitteisiin kirjattu hevosten kansallinen tautivastustusohjelma edellyttää alan toimijoiden yhteistyötä. Tässä hankkeessa ja erityisesti pääntautioppaan yhteydessä syntynyt yhteistyö antaa hyvät edellytykset kansallisen tautivastustusohjelman luomiseksi hevosille. Hankkeessa otettiin käyttöön tarpeellisia diagnostiikan menetelmiä mm. Länsi-Niilin virukselle ja pääntaudille ja saatiin kokemusta hevostautien seurannan pohjaksi. Hanke osoitti, että tarvitaan kohua herättänyt tautiepidemia, jotta näytteitä saadaan sairaista hevosista edes maksuttomaan tutkimukseen. Muutoin tautinäytteiden lähettäminen on niin vähäistä, ettei sen nojalla hevostautien seurantaa voi toteuttaa. Rokotukset vaikeuttavat tulosten tulkintaa ja edellyttävät pariseeruminäytteiden tutkimusta, mikä heikentää hyvien näytteiden saantia seurantaa varten. Hankkeen päätyttyä on tarve pohtia miten hevostautien seuranta Suomessa pystytään järjestämään luotettavasti ja kustannustehokkaasti, mahdollisesti osana kansallista tautivastustusohjelmaa Tulosten tieteellinen merkitys Tuontihevosten tautitutkimustulokset pyritään julkaisemaan eläinlääketieteellisen virologian ja epidemiologian alan tieteellisenä julkaisuna.

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Tarttuvien tautien vastustus

Tarttuvien tautien vastustus Tarttuvien tautien vastustus Eläinlääkäri Katja Hautala Tartuntatautien oireita Hengitystieoireet Kuume Silmävuoto Alentunut suorituskyky Ripuli Ihotulehdukset (sieni, syylät, rivi jne) Keskushermosto-oireet

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Oriasemia koskevat vaatimukset. Hippos, Tampere 10.3.2015

Oriasemia koskevat vaatimukset. Hippos, Tampere 10.3.2015 Oriasemia koskevat vaatimukset Hippos, Tampere Ylitarkastaja Virva Valle EVIRA/Eläinten terveys ja hyvinvointi - yksikkö Oriasema kotimaan kauppa ja sisämarkkinakauppa Lainsäädäntö Eläintautilaki 441/2013

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Tarttuvista taudeista

Tarttuvista taudeista OHJELMA Hippos kiittää tuesta seuraavia yhteistyökumppaneita: Intervet Oy Pharmaxim AB Scanvet Eläinlääkkeet Oy Vermon Ravirata Vetcare Oy 18.00 18.30 Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy / ell. Katja Hautala

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Hevosten rokottaminen Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Miksi rokotuttaa hevosia? Pyritään ennaltaehkäisemään tai lieventämään tartuntatauteja, jotka saattavat aiheuttaa

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Kuuluu heimoon Orthomyxoviridae, joka jaetaan kahteen sukuun; Influenssa A- ja B- virukset sekä influenssa C-virukset A-virukset eläimillä ja ihmisillä, B- virukset harvinaisempia,

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Penikkatauti turkiseläimillä

Penikkatauti turkiseläimillä Penikkatauti turkiseläimillä Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista teemapäivä 21.5.2013 Ulla-Maija Kokkonen ELT, erikoiseläinlääkäri Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 4/2014

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 4/2014 Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 4/2014 KOKOUSTIEDOTE Aika: Lauantai 28.6.2014 klo 10 14 Paikka: Väentupa (5. kerros), Valo-talo, Helsinki Osallistujat: Janne Lappi, puheenjohtaja Maarit Alhokoski

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2017 07.02.2017, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015 21.12.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla 01/06/2004-30/09/2004 Osa I. Taustatiedot Valtio AT - Itävalta 9 (4.5) BE - Belgia 13 (6.5)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Hevosjalostuspäivät 13.2.2013 Hevosten EU-tuontien ja vientien ehdot ja laittomat tuonnit. Ylitarkastaja Jaana Vuolle, Evira www.evira.

Hevosjalostuspäivät 13.2.2013 Hevosten EU-tuontien ja vientien ehdot ja laittomat tuonnit. Ylitarkastaja Jaana Vuolle, Evira www.evira. Hevosjalostuspäivät 13.2.2013 Hevosten EU-tuontien ja vientien ehdot ja laittomat tuonnit Ylitarkastaja Jaana Vuolle, Evira www.evira.fi Jaana Vuolle 13.2.2013 Hevoset liikkuvat liikkuvatko taudit? Euroopassa

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Katja Forssén & Veli-Matti Ritakallio Sosiaalipolitiikan laitos Perheiden muuttuvat elinolot kirjan julkaisuseminaari

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry

Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz ETT ry Toimintaympäristö Suomi Siipikarjatiheys alhainen Tuotanto lähinnä Länsi- Suomessa Toimijoita vähän Siipikarjan tarttuvat

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014. 5.5.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014. 5.5.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014 5.5.2014, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot vuoden

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Matkaetäisyydellä tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas korvaus kattaa

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Hevosten tarttuvista taudeista

Hevosten tarttuvista taudeista Hevosten tarttuvista taudeista Seuraavassa esitellään kolme tarttuvaa tautia: herpes, virusarteriitti ja tarttuva kohtutulehdus. Näiden lisäksi merkittäviä merkittäviä tartuntatauteja on hevosinfluenssa

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI Pekka Stenholm TSE Entre, Turun kauppakoulu Turun yliopisto 5/9 Helsinki TAUSTAA Esityksen pohjana kansainväliseen yrittäjyysmonitoriin

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa?

Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa? Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa? 1. Kivennäisvesien kulutus on Suomessa EU-maiden matalin. Suomessa kulutetaan keskimäärin 18 litraa pullotettua vettä henkilöä kohden vuodessa. 2. Vuonna

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

Lepakkorabiestutkimus

Lepakkorabiestutkimus Lepakkorabiestutkimus Lepakkoseminaari 19.3.2011 Esitelmän rakenne Tietoa rabieksesta ja lepakkorabieksesta Tutkimushanke Miten voit osallistua hankkeeseen Mitä lepakkoharrastajan ja -tutkijan on hyvä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Seuraavat korvausmäärät koskevat vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua ja työtä: Taulukko 1 - matkatuki Matkaetäisyys Korvaus

Lisätiedot

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Tuija Kantala ELL, yliopisto-opettaja, jatkotutkinto-opiskelija Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Kalataudit vuonna 2017

Kalataudit vuonna 2017 Kalataudit vuonna 2017 Perttu Koski Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kalaterveyspäivä 22.3.2015 Helsinki Vuonna 2017 valmistetun ja maahan tuodun antibioottirehun käyttömäärä tuotettua ruokakalakiloa

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

1.5. ETS 123-yleissopimukseen liittyneistä Euroopan neuvoston jäsenmaista (lukuun ottamatta EY:n jäsenvaltioita) peräisin olevat eläimet

1.5. ETS 123-yleissopimukseen liittyneistä Euroopan neuvoston jäsenmaista (lukuun ottamatta EY:n jäsenvaltioita) peräisin olevat eläimet LAITOS JA VUOSI: Koko Suomi 27 / 11.6.28 Korjattu taulukkoa 3 (3.6. sarakkeen tiedot sarakkeeseen 3.4) 23.1.28 SP Ilmoituksen pvm ja antaja: TAULUKKO 1: KÄYTETTYJEN ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ SUHTEESSA NIIDEN

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Kryptosporidioosiepidemiat

Lisätiedot