LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista"

Transkriptio

1 LUVY/ LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista Lohjanjärven pistekuormittajien osalta tarkkailu perustuu oheisessa taulukossa esitettyihin lupavelvoitteisiin: Pistekuormittaja Sappi Kirkniemi Paperitehtaan jätevedenpuhdistamo Lupapäätös Kirkniemen paperitehtaan ympäristölupa, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, , Nro 36/2007/1, Dnro LSY-2004-Y-410 Vaasan hallinto-oikeuden päätös, , Nro 09/0406/1,Dnro 00666/08/5101 ja Dnro 00667/08/5101 KHO:n päätös, , Taltionumero 1146, Dnro 240/1/10 ja 264/1/10 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös , nro 161/2012/1 Dnro ESAVI/706/ , lupamääräys 38 muutettu, hapetuskierrätys Mondi Lohja Oy Länsi-Suomen ympäristölupavirasto Nro 32/2003/1 Paperitehtaan jätevedenpuhdistamo VYO N:ot 28 ja 29/1996 VAHO Nro 04/0090/4 Lohjan kaupunki Pitkäni emen jätevedenapuhdistamo Peltoni emen jätevedenpuhdi stamo Karjalohjan kunta Kunnan jätevesipuhdistamo Oppilaskoti Outamo Jätevedenpuhdistamo Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös , nro 67/2013/2 Dnro ESAVI/8/04.08/2010 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös , nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Ympäristölupa Uudenmaan ympäristökeskus Dnro UUS-2007-Y Ympäristölupa Uudenmaan Ympäristökeskus Dnro UUS-2005-Y Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö on mukana vuoden 2014 yhteistarkkailussa liittyen kunnan lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristönsä tilaa. Ympäristöyksikkö vastaa Maikkalanselän havaintopaikan M1 kustannuksista. Lohjanjärven uudistettu yhteistarkkailuohjelma on hyväksyttävänä Uudenmaan ELYkeskuksessa. Viranomaisen erillispäätöksellä uusi ohjelma otettiin kuitenkin käyttöön jo vuoden 2012 alusta. Vuosi 2014 on ns. suppea tarkkailuvuosi, jolloin ohjelmassa on vedenlaatutukimusta ja suppean ohjelman mukaista pohjaeläin- ja kalatutkimusta. Karjalohjan jätevedenpuhdistamo suljettiin kesällä 2013, alueen jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Lohjan Pitkäniemen puhdistamolle. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf Länsi-Louhenkatu 31, PL 51, LOHJA / Länsi Louhigatan 31, PB 51, LOJO puh./tel (019) , faksi/fax (019) Y-tunnus

2 2 Tammi-maaliskuun 2014 aikana Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailuohjelmaan kuului jokivesien ainetaseiden tarkkailuun liittyvä kuukausittainen vedenlaatuseuranta järveen Nummenjoen ja Väänteenjoen kautta tulevasta ja Mustionjoen kautta lähtevästä vedestä (havaintopaikat 0, 2 ja 86). Maaliskuussa otettiin lisäksi näytteet järven intensiivitarkkailun (24, 91, 291, 53, 33) ja perustasontarkkailun (M1, 3, 5, 10, 29, 27, 35) havaintopaikoilta sekä Karjalohjan ja Outamon jätevedenpuhdistamojen tarkkailuun kuuluvilta havaintopaikoilta (Karja 1, Outamo 14). Sappi Finland Operations Oy:n Kirkniemen tehtaan lupavelvoitteisiin liittyvä hapetustarkkailu toteutettiin helmi- ja maaliskuussa havaintopaikoilla 64, 78, 27, 50, 29, 33, 291 ja 35. Yhteistarkkailun vastuuhenkilö LUVY:ssa on vesistötutkija Eeva Ranta, näytteenotosta vastasi sertifioitu näytteenottaja Arto Muttilainen ja vesianalyyseistä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC Näytteenotto-olosuhteet Ilman keskilämpötila oli tammikuussa pitkän ajan keskiarvoja (vuodet ) lauhempi, helmikuussa kuta kuinkin pitkän ajan keskiarvojen tasoa. Maaliskuu on ollut Etelä-Suomessa ennätysmäisen lauha. Lunta tuli talven kuukausina normaalia vähemmän; Lohjan Porlassa lumen syvyys on tätä kirjoitettaessa (19.3.) 4 cm, kun se edellistalvena oli vastaavaan aikaan lähes 60 cm. Huonojen jääolosuhteiden vuoksi näytteitä ei saatu maaliskuun alussa Kyrköfjärdenin havaintopaikalta 35. Lämpimän sään ja jäiden nopean heikkenemisen vuoksi maaliskuun näytteenotto jouduttiin tekemään heti kuun alussa tehdyn näytekierroksen aikaan ilman lämpötila oli o C. Lohjanjärven havaintopaikkojen jään paksuus vaihteli välillä cm. Maaliskuun näytteenoton aikaan Lohjanjärven jäällä ei ollut lunta.

3 3 Lohjanjärven näkösyvyys vaihteli maaliskuun näytekierroksella välillä 0,7 3,7 m. Pienimmät lukemat mitattiin Hossassa (havaintopaikka 2) ja Maikkalanselällä (M1). Suurin näkösyvyys oli Outamonjärvessä. Järvi oli lämpötilan suhteen kerrostunut, selvintä kerrostuneisuus oli Hålsnädfjärdenin Osuniemenlahden edustalla (33), jossa ero pintaveden ja pohjan läheisen veden lämpötilojen välillä oli 3,8 o C. Alueelle purettava jätevesi lisäsi pohjan lähellä olevan veden lämpötilaa. Tulokset Tulokset on esitetty liitteenä olevissa analyysitaulukoissa ja havaintopaikat liitteenä olevalla kartalla. Tutkittujen jokivesien erot tulivat jälleen selvästi esille useassakin mitatussa vedenlaatuominaisuudessa (vrt. kuva 1 ja liitetaulukot). Kuva 1. Nummenjoen, Väänteenjoen ja Mustionjoen vedenlaatuominaisuuksia tammimaaliskuussa 2014.

4 4 Lohjanjärven koillisosaan Maikkalanselälle Nummi-Pusulan suunnasta laskeva Nummenjoki (havaintopaikka 0) on virtaamaltaan pienin, mutta yleensä laadultaan heikoin. Lohjanjärven Hossan (2) kohdalla ovat sekoittuneet sekä Nummenjoen että Hiidenvedestä laskevan Väänteenjoen vedet; vesi on edelleen melko heikkolaatuista ja runsasravinteista. Jokivesistä pienimmät sameusja kiintoainelukemat ja ravinnepitoisuudet mitataan Lohjanjärven lounaisosasta lähtevässä Mustionjoessa. Ainoat vedenlaatuominaisuudet, joissa mittaustulos on yleensä suurin Mustionjoessa, ovat veden ph ja sähkönjohtavuus. Tilanne johtunee osittain valuma-alueen ominaisuuksista ja osittain todennäköisesti myös järven eteläosan pistekuormituksen vaikutuksista. Myös kuvan 1 kiintoaine- ja sähkönjohtavuusdiagrammit alkuvuonna 2014 noudattelevat edellä todettua. Poikkeuksena oli Hossan suuri kokonaisfosforipitoisuus helmikuun näytekerralla. Samaan aikaan myös kokonaistyppipitoisuus oli siellä suuri (2900 µg/l) ja vesi oli hyvin sameaa (20 FNU). Järven happipitoisuus oli tutkitulla jaksolla kokonaisuutena hyvä. Pienin pitoisuus (3,4 mg/l) mitattiin 40 metrin syvyydessä Karjalohjanselän havaintopaikalla 24. Myös Hållsnäsfjärdenin havaintopaikan 33 kahdeksanmetrisen syvänteen alimman mittaussyvyyden happipitoisuus oli järven muuta tasoa heikompi (5,6 mg/l). Pintaveden ravinnepitoisuudet vaihtelivat järvellä kokonaistypen osalta välillä µg/l, pienin pitoisuus mitattiin Outamonjärvessä (Outamo 14) ja suurimmat Lohjan kaupungin lähivesillä ja Maikkalanselällä (M1). Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä µg/l, pitoisuus oli pienin Outamonjärvellä ja suurin Maikkalanselällä havaintopaikalla M1. Liessaaren syvänteellä pohjanläheisen veden kokonaistyppipitoisuus oli edellisvuoden tapaan maaliskuussa erittäin korkea, 5400 µg/l. Samaan aikaan myös syvänteen pohjan bakteeripitoisuudet olivat suuret (E.coli bakteereita 2000 pmy/100 ml, enterokokkeja 1200 pmy/100 ml). E.colit ja suolistoperäiset enterokokit osoittavat veden ulosteperäistä likaantumista, Liessaaren syvänteen suuret pitoisuudet viittaavat jäteveteen. Kertaluokkaa pienempiä enterokokkimääriä todettiin myös Isoselän syvänteellä 30 metrissä (120 pmy/100 ml) ja yllättäen Karjalohjanselällä pintavedestä metrin syvyydestä (250 pmy/100 ml). Eeva Ranta Vesistötutkija p Liitteet: Kartta ( MML (Maastokarttarasteri 1:100k 01/2014) Analyysituloslomakkeet (5kpl)

5 5 Jakelu (pdf-muodossa): Lohjan kaupunki/jorma Lehtonen, Liisa Anttila Mondi Lohja Oy /Esa Harjunpää, Tero Nevalainen Sappi Kirkniemi/Jenni Kukkonen Outamon oppilaskoti /Rolf Widercrantz, Tapio Valonen Lohjan ympäristönsuojelu/risto Murto, Ville Hahkala Raaseporin kaupunki, ympäristönsuojelu Lohjanjärven suojeluyhdistys ry/markku Kurki Uudenmaan ELY-keskus

6 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 0 Nummenjoki 0,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 00:01; Näytt.ottaja amu; Ilman T -17 oc; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; 1.0 0,1 4, ,5 79 7,0 9, LOHI / 2 Lohjanj. Hossa 2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; Klo 10:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T -17 oc; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; 1.0 0,1 3, , LOHI / 86 Bruksträsket luusua 2a Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 10:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T -14 oc; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; 1.0 0,9 2,6 6,3 12,5 88 7,6 12,3 50 8, LOHI / 64 Lohjanj. Ristisalmi 64 Jää 26 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 10:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,7 13, , ,5 12, , ,9 12, , ,0 12, , LOHI / 78 Lohjanj. Härkäsaari 78 Jää 31 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,8 m; Klo 10:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,6 14, , ,4 12, , ,9 12, , ,0 12, , LOHI / 27 Lohjanj. Hermalanselkä 27 Jää 32 cm; Kok.syv. 17,5 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,7 m; Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,6 13, , ,5 12, , ,8 12, , ,6 11, , LOHI / 50 Lohjanj. Ahtialansalmi 50 Jää 29 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,6 m; Klo 13:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,2 13, , ,6 12, , ,2 11, , ,3 11, , LOHI / 29 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 29 Jää 28 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 8 cm; Näk.syv. 1,9 m; Klo 13:25; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,8 13, , ,1 11, , ,4 11, , ,6 11, ,6 27 *Akkreditoitu menetelmä

7 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 33 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 33 Jää 28 cm; Kok.syv. 8,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,5 m; Klo 14:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,3 10, , ,2 10, , ,3 9, , LOHI / 291 Lohjanj. Kyrköfjärden 291 Jää 30 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,8 m; Klo 12:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,7 13, , ,6 12, , ,7 12, , ,7 12, , LOHI / 35 Lohjanj. Kyrköfjärden 35 Kok.syv. 15,0 m; Klo 12:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; Ei näytteitä! LOHI / 0 Nummenjoki 0,0 Jää 30 cm; Lumi 5 cm; Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,1 6, ,0 75 6,8 10, LOHI / 2 Lohjanj. Hossa 2 Jää 5 cm; Lumi 5 cm; Näk.syv. 0,6 m; Klo 11:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,4 4, , LOHI / 86 Bruksträsket luusua 2a Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 9:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,3 1,8 4,4 12,5 88 7,4 11,7 50 8, , LOHI / 91 Lohjanj. Isoselkä 91 Jää 20 cm; Kok.syv. 54,0 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 1,1 m; Klo 9:10; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; < , ,1 86 7,2 11, , , ,4 12, ,1 12, ,5 4,4 12,3 90 7,5 11,1 60 8, , , ,7 12, ,8 4,1 12,0 89 7,5 11,0 60 8, , , ,8 10, ,1 8,8 6,6 49 7,0 14,0 80 9, ,7 *Akkreditoitu menetelmä

8 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 24 Lohjanj. Karjalohjans. 24 Jää 21 cm; Kok.syv. 41,0 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 2,6 m; Klo 11:00; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; , ,6 2,2 13,0 93 7,6 10,2 40 6, , ,6 13, ,2 12, ,5 12, ,9 2,4 12,2 90 7,6 11,0 40 7,0 870 < , ,1 12, ,7 5,9 3,4 26 7,1 11,8 50 7, , LOHI / Karja1 Lohjanj. Vanhakylännok. 1 Jää 30 cm; Kok.syv. 3,8 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 2,2 m; Klo 12:00; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,7 4,5 13,0 93 7,6 11,3 40 7,5 920 < ,7 3,3 13,0 93 7,6 11,4 40 7,4 900 < LOHI / 29 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 29 Jää 20 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 13:25; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,5 4,1 12,7 91 7,5 11,5 50 8, ,7 10, , ,1 4,9 10,6 79 7,4 20, ,2 4,2 10,6 79 7,4 20, LOHI / 33 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 33 Jää 14 cm; Kok.syv. 8,0 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 13:45; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,9 4,3 12,6 91 7,5 11,6 50 8, , , ,5 2,6 7,2 57 7,4 47, < ,7 2,8 5,6 45 7,4 49, < LOHI / 3 Lohjanj. Pappilanselkä 3 Jää 29 cm; Kok.syv. 5,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,8 m; Klo 13:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,2 79 7,0 10, ,1 21 8,3 60 6,9 12, LOHI / 5 Lohjanj. Ristiselkä 5 Jää 28 cm; Kok.syv. 6,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,9 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,1 79 7,0 10, ,8 19 9,9 71 6,9 11, LOHI / 53 Lohjanj. Aurlahti 53 Jää 29 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; Klo 11:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,3 80 7,0 10, , , ,4 81 7,1 11, , , ,2 81 7,1 11, ,2 *Akkreditoitu menetelmä

9 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 64 Lohjanj. Ristisalmi 64 Jää 22 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 8:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,7 12, , ,8 12, , ,3 12, , ,4 11, , LOHI / 78 Lohjanj. Härkäsaari 78 Jää 28 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 9:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,6 12, , ,8 12, , ,3 11, , ,7 9, , LOHI / 27 Lohjanj. Hermalanselkä 27 Jää 30 cm; Kok.syv. 17,5 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 9:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,7 3,9 13,0 93 7,5 11,4 40 8, ,9 13,4 97 E ,5 4,4 11,5 84 7,4 11,1 40 8, ,1 5,6 8,8 66 7,2 16, LOHI / 291 Lohjanj. Kyrköfjärden 291 Jää 21 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 10:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; , ,9 4,5 12,4 90 7,4 12,0 50 9, , , ,0 12,2 88 E ,1 4,6 12,2 89 7,4 12,3 50 9, , ,3 4,6 12,2 89 7,4 12,9 50 9, , , LOHI / 35 Lohjanj. Kyrköfjärden 35 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 11:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Ei näytteitä! LOHI / 10 Lohjanj. Liessaari 10 Jää 30 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,9 m; Klo 12:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,1 79 7,0 10, , ,8 77 7,0 11, ,7 14 7,9 58 6,8 27, LOHI / M1 Maikkalans. Kisakallio 4 Jää 26 cm; Kok.syv. 9,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; Klo 12:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1, ,9 77 6,9 9, ,7 10, ,2 24 8,9 65 6,9 10, *Akkreditoitu menetelmä

10 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 0 Nummenjoki 0,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 11:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1,3 7, ,5 81 7,0 10, LOHI / 2 Lohjanj. Hossa 2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; Klo 13:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1,6 4, , LOHI / Outamo14 Outamonjärvi keskiosa Jää 31 cm; Kok.syv. 12,6 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 3,7 m; Klo 7:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 2,3 1,8 12,6 92 7,5 9,8 15 4, < ,3 1,7 12,8 93 7,6 10,0 15 4,9 530 < < ,7 2,0 9,8 72 7,2 10,1 15 4,7 540 < LOHI / 50 Lohjanj. Ahtialansalmi 50 Jää 18 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,9 m; Klo 9:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1,7 12, , ,8 12, , ,7 11, , ,8 10, , LOHI / 86 Bruksträsket luusua 2a Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 10:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 oc; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 2,0 1,6 4,2 12,2 88 7,6 12,4 40 8, , *Akkreditoitu menetelmä

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset LUVY/002 18.3.2014 HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 LUVY/142 10.9.2013 Minna Sulander Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 Työ liittyy Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta tehtävään

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014 7..1 Lohilammen kyläyhdistys Tiina Raukko Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 1 Lohilammen näytteet otettiin 7..1 kyläyhdistyksen ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteet

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012 LUVY/108 22.3.2012 Erkki Selin Kirkkonummi/ympäristönsuojelu KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012 Kirkkonummen järvitutkimus perustuu kunnan ympäristönsuojeluyksikön toimeksiannosta tehtävään, joka

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2012

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2012 Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 212 Eeva Ranta Marja Valtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 242/213 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA

Lisätiedot

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan

Lisätiedot

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kolmpersjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 27.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Huhmarissa sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016

Lisätiedot

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Iso Heilammen vesinäytteet otettiin 21.2.2017 ja 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella sijaitsevan pienen Haukkalammen vesinäytteet otettiin 3.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 Vihtijärven vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteenotto perustuu

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 Vihdin ja Lohjan rajalla Nummenkylässä sijaitsevan Iso Myllylammen vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 Kovelonjärven eteläpuolella sijaitsevan Musta-Kaidan vesinäytteet otettiin 2.8.2017 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta 2010 2013

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta 2010 2013 Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta 21 213 Eeva Ranta Aki Mettinen Jorma Valjus Marja Valtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 253/214

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS 2014

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS 2014 LUVY/108 11.8.2014 Kirkkonummen kunta/ympäristönsuojelu ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS 2014 Kirkkonummen järvien vedenlaatututkimus perustuu kunnan lakisääteiseen velvoitteeseen

Lisätiedot

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2016

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2016 Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 216 Eeva Ranta Marja Valtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 275/217 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

PITKÄJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

PITKÄJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 6.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu PITKÄJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Nummen Pitkäjärven pohjoisosan runsaan 8 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

LOHJAN SÄRKILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin tutkimusvuosiin

LOHJAN SÄRKILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin tutkimusvuosiin LUVY/19 21.8.215 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu LOHJAN SÄRKILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin tutkimusvuosiin Lohjan Varolassa sijaitsevasta Särkilammesta otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015 Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 215 Eeva Ranta Marja Valtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 268/216 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Vihdin Vaakkoin veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017

Vihdin Vaakkoin veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017 26.10.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Vaakkoin veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017 Vaakkoin vesinäytteet otettiin 27.7. ja 12.10.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Vihdin Suolikkaan veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017

Vihdin Suolikkaan veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017 26.10.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Suolikkaan veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017 Suolikkaan vesinäytteet otettiin 27.7. ja 12.10.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2010

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2010 Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 21 Eeva Ranta ja Marja Valtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 22/211 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014 Vesistöosasto/RO 13.5.214 Kirjenumero 417/14 Luoteis-Lopen Loma-Asukkaat ry c/o Leila Rajakangas Vanha Valtatie 1 B 4 425 KERAVA KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 214 1. JOHDANTO Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 9.12.2015 Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 Pintavesiseurantaohjelma on tehty Vihdin ympäristönsuojelu- ja valvontayksikön toimeksiannosta. Kunnan toimeksiannosta tehtävä vesistöjen vedenlaatututkimus

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2011

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2011 Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2011 Eeva Ranta Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 231/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA Vesiosasto/MP 1.1.214 Kirjenumero 83/14 NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 21 371 NOKIA TEERNIJÄRVEN TULOKSET 19.3.214 JA 13.8.214 1. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 20-16-7260 2 (7) MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUSTEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset keväältä 2017

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset keväältä 2017 / 2 Stora Enso Oyj A 74.6 Varkauden tehdas Keski-Savon Vesi Oy 29.6.207 Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk Joroisten

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 217 Väliraportti nro 116-17-5598 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 17. 18.7.217 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-5277 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 8. 9.6.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Chhl ~ESIENSUO~IELUYHDISTYS ry ihhr Harri Perälä 05.10.2005 Kirje nro 643 KAUNIAISTEN KALASTUSKUNTA Seppo Heinonen Valimaenkatu 13 B 25 37 100 NOKIA PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Piikkilanjärvi

Lisätiedot

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta 26-29 Eeva Ranta ja Marja Valtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu Julkaisu 2/21 2/21

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-585 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 2. 21.7.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Sari Koivunen 18.11.214 Nro 15-14-7614 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

Poikkipuoliaisen, Hulttilanjoen ja Myllyojan sekä Tervalammen ja Huhmaren veden laatu

Poikkipuoliaisen, Hulttilanjoen ja Myllyojan sekä Tervalammen ja Huhmaren veden laatu Raportti MT 7431 19.1.215 PoTeHu ry Ritva Sallmen Kotoniementie 7 325 Ojakkala Poikkipuoliaisen, Hulttilanjoen ja Myllyojan sekä Tervalammen ja Huhmaren veden laatu 11.8.215 Johdanto Siuntionjoen vesistöalueen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO 2.4.2015 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 1 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden

Lisätiedot

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2008

Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2008 Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 28 Eeva Ranta, Ossi Jokinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 194/29 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 3 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 1 2. JÄTEVESIKUORMITUS... 2 3. NÄYTTEIDEN OTTO JA ANALYSOINTI... 2 4. SÄÄOLOT VUOSINA 212-214... 3 5. LASKENNALLISET

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 Väliraportti nro 153-14-1463 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2014 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-13-5680 Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot