LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista"

Transkriptio

1 LUVY/ LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista Lohjanjärven pistekuormittajien osalta tarkkailu perustuu oheisessa taulukossa esitettyihin lupavelvoitteisiin: Pistekuormittaja Sappi Kirkniemi Paperitehtaan jätevedenpuhdistamo Lupapäätös Kirkniemen paperitehtaan ympäristölupa, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, , Nro 36/2007/1, Dnro LSY-2004-Y-410 Vaasan hallinto-oikeuden päätös, , Nro 09/0406/1,Dnro 00666/08/5101 ja Dnro 00667/08/5101 KHO:n päätös, , Taltionumero 1146, Dnro 240/1/10 ja 264/1/10 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös , nro 161/2012/1 Dnro ESAVI/706/ , lupamääräys 38 muutettu, hapetuskierrätys Mondi Lohja Oy Länsi-Suomen ympäristölupavirasto Nro 32/2003/1 Paperitehtaan jätevedenpuhdistamo VYO N:ot 28 ja 29/1996 VAHO Nro 04/0090/4 Lohjan kaupunki Pitkäni emen jätevedenapuhdistamo Peltoni emen jätevedenpuhdi stamo Karjalohjan kunta Kunnan jätevesipuhdistamo Oppilaskoti Outamo Jätevedenpuhdistamo Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös , nro 67/2013/2 Dnro ESAVI/8/04.08/2010 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös , nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Ympäristölupa Uudenmaan ympäristökeskus Dnro UUS-2007-Y Ympäristölupa Uudenmaan Ympäristökeskus Dnro UUS-2005-Y Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö on mukana vuoden 2014 yhteistarkkailussa liittyen kunnan lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristönsä tilaa. Ympäristöyksikkö vastaa Maikkalanselän havaintopaikan M1 kustannuksista. Lohjanjärven uudistettu yhteistarkkailuohjelma on hyväksyttävänä Uudenmaan ELYkeskuksessa. Viranomaisen erillispäätöksellä uusi ohjelma otettiin kuitenkin käyttöön jo vuoden 2012 alusta. Vuosi 2014 on ns. suppea tarkkailuvuosi, jolloin ohjelmassa on vedenlaatutukimusta ja suppean ohjelman mukaista pohjaeläin- ja kalatutkimusta. Karjalohjan jätevedenpuhdistamo suljettiin kesällä 2013, alueen jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Lohjan Pitkäniemen puhdistamolle. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf Länsi-Louhenkatu 31, PL 51, LOHJA / Länsi Louhigatan 31, PB 51, LOJO puh./tel (019) , faksi/fax (019) Y-tunnus

2 2 Tammi-maaliskuun 2014 aikana Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailuohjelmaan kuului jokivesien ainetaseiden tarkkailuun liittyvä kuukausittainen vedenlaatuseuranta järveen Nummenjoen ja Väänteenjoen kautta tulevasta ja Mustionjoen kautta lähtevästä vedestä (havaintopaikat 0, 2 ja 86). Maaliskuussa otettiin lisäksi näytteet järven intensiivitarkkailun (24, 91, 291, 53, 33) ja perustasontarkkailun (M1, 3, 5, 10, 29, 27, 35) havaintopaikoilta sekä Karjalohjan ja Outamon jätevedenpuhdistamojen tarkkailuun kuuluvilta havaintopaikoilta (Karja 1, Outamo 14). Sappi Finland Operations Oy:n Kirkniemen tehtaan lupavelvoitteisiin liittyvä hapetustarkkailu toteutettiin helmi- ja maaliskuussa havaintopaikoilla 64, 78, 27, 50, 29, 33, 291 ja 35. Yhteistarkkailun vastuuhenkilö LUVY:ssa on vesistötutkija Eeva Ranta, näytteenotosta vastasi sertifioitu näytteenottaja Arto Muttilainen ja vesianalyyseistä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC Näytteenotto-olosuhteet Ilman keskilämpötila oli tammikuussa pitkän ajan keskiarvoja (vuodet ) lauhempi, helmikuussa kuta kuinkin pitkän ajan keskiarvojen tasoa. Maaliskuu on ollut Etelä-Suomessa ennätysmäisen lauha. Lunta tuli talven kuukausina normaalia vähemmän; Lohjan Porlassa lumen syvyys on tätä kirjoitettaessa (19.3.) 4 cm, kun se edellistalvena oli vastaavaan aikaan lähes 60 cm. Huonojen jääolosuhteiden vuoksi näytteitä ei saatu maaliskuun alussa Kyrköfjärdenin havaintopaikalta 35. Lämpimän sään ja jäiden nopean heikkenemisen vuoksi maaliskuun näytteenotto jouduttiin tekemään heti kuun alussa tehdyn näytekierroksen aikaan ilman lämpötila oli o C. Lohjanjärven havaintopaikkojen jään paksuus vaihteli välillä cm. Maaliskuun näytteenoton aikaan Lohjanjärven jäällä ei ollut lunta.

3 3 Lohjanjärven näkösyvyys vaihteli maaliskuun näytekierroksella välillä 0,7 3,7 m. Pienimmät lukemat mitattiin Hossassa (havaintopaikka 2) ja Maikkalanselällä (M1). Suurin näkösyvyys oli Outamonjärvessä. Järvi oli lämpötilan suhteen kerrostunut, selvintä kerrostuneisuus oli Hålsnädfjärdenin Osuniemenlahden edustalla (33), jossa ero pintaveden ja pohjan läheisen veden lämpötilojen välillä oli 3,8 o C. Alueelle purettava jätevesi lisäsi pohjan lähellä olevan veden lämpötilaa. Tulokset Tulokset on esitetty liitteenä olevissa analyysitaulukoissa ja havaintopaikat liitteenä olevalla kartalla. Tutkittujen jokivesien erot tulivat jälleen selvästi esille useassakin mitatussa vedenlaatuominaisuudessa (vrt. kuva 1 ja liitetaulukot). Kuva 1. Nummenjoen, Väänteenjoen ja Mustionjoen vedenlaatuominaisuuksia tammimaaliskuussa 2014.

4 4 Lohjanjärven koillisosaan Maikkalanselälle Nummi-Pusulan suunnasta laskeva Nummenjoki (havaintopaikka 0) on virtaamaltaan pienin, mutta yleensä laadultaan heikoin. Lohjanjärven Hossan (2) kohdalla ovat sekoittuneet sekä Nummenjoen että Hiidenvedestä laskevan Väänteenjoen vedet; vesi on edelleen melko heikkolaatuista ja runsasravinteista. Jokivesistä pienimmät sameusja kiintoainelukemat ja ravinnepitoisuudet mitataan Lohjanjärven lounaisosasta lähtevässä Mustionjoessa. Ainoat vedenlaatuominaisuudet, joissa mittaustulos on yleensä suurin Mustionjoessa, ovat veden ph ja sähkönjohtavuus. Tilanne johtunee osittain valuma-alueen ominaisuuksista ja osittain todennäköisesti myös järven eteläosan pistekuormituksen vaikutuksista. Myös kuvan 1 kiintoaine- ja sähkönjohtavuusdiagrammit alkuvuonna 2014 noudattelevat edellä todettua. Poikkeuksena oli Hossan suuri kokonaisfosforipitoisuus helmikuun näytekerralla. Samaan aikaan myös kokonaistyppipitoisuus oli siellä suuri (2900 µg/l) ja vesi oli hyvin sameaa (20 FNU). Järven happipitoisuus oli tutkitulla jaksolla kokonaisuutena hyvä. Pienin pitoisuus (3,4 mg/l) mitattiin 40 metrin syvyydessä Karjalohjanselän havaintopaikalla 24. Myös Hållsnäsfjärdenin havaintopaikan 33 kahdeksanmetrisen syvänteen alimman mittaussyvyyden happipitoisuus oli järven muuta tasoa heikompi (5,6 mg/l). Pintaveden ravinnepitoisuudet vaihtelivat järvellä kokonaistypen osalta välillä µg/l, pienin pitoisuus mitattiin Outamonjärvessä (Outamo 14) ja suurimmat Lohjan kaupungin lähivesillä ja Maikkalanselällä (M1). Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä µg/l, pitoisuus oli pienin Outamonjärvellä ja suurin Maikkalanselällä havaintopaikalla M1. Liessaaren syvänteellä pohjanläheisen veden kokonaistyppipitoisuus oli edellisvuoden tapaan maaliskuussa erittäin korkea, 5400 µg/l. Samaan aikaan myös syvänteen pohjan bakteeripitoisuudet olivat suuret (E.coli bakteereita 2000 pmy/100 ml, enterokokkeja 1200 pmy/100 ml). E.colit ja suolistoperäiset enterokokit osoittavat veden ulosteperäistä likaantumista, Liessaaren syvänteen suuret pitoisuudet viittaavat jäteveteen. Kertaluokkaa pienempiä enterokokkimääriä todettiin myös Isoselän syvänteellä 30 metrissä (120 pmy/100 ml) ja yllättäen Karjalohjanselällä pintavedestä metrin syvyydestä (250 pmy/100 ml). Eeva Ranta Vesistötutkija p Liitteet: Kartta ( MML (Maastokarttarasteri 1:100k 01/2014) Analyysituloslomakkeet (5kpl)

5 5 Jakelu (pdf-muodossa): Lohjan kaupunki/jorma Lehtonen, Liisa Anttila Mondi Lohja Oy /Esa Harjunpää, Tero Nevalainen Sappi Kirkniemi/Jenni Kukkonen Outamon oppilaskoti /Rolf Widercrantz, Tapio Valonen Lohjan ympäristönsuojelu/risto Murto, Ville Hahkala Raaseporin kaupunki, ympäristönsuojelu Lohjanjärven suojeluyhdistys ry/markku Kurki Uudenmaan ELY-keskus

6 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 0 Nummenjoki 0,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 00:01; Näytt.ottaja amu; Ilman T -17 oc; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; 1.0 0,1 4, ,5 79 7,0 9, LOHI / 2 Lohjanj. Hossa 2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; Klo 10:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T -17 oc; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; 1.0 0,1 3, , LOHI / 86 Bruksträsket luusua 2a Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 10:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T -14 oc; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 36; 1.0 0,9 2,6 6,3 12,5 88 7,6 12,3 50 8, LOHI / 64 Lohjanj. Ristisalmi 64 Jää 26 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 10:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,7 13, , ,5 12, , ,9 12, , ,0 12, , LOHI / 78 Lohjanj. Härkäsaari 78 Jää 31 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,8 m; Klo 10:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,6 14, , ,4 12, , ,9 12, , ,0 12, , LOHI / 27 Lohjanj. Hermalanselkä 27 Jää 32 cm; Kok.syv. 17,5 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,7 m; Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,6 13, , ,5 12, , ,8 12, , ,6 11, , LOHI / 50 Lohjanj. Ahtialansalmi 50 Jää 29 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,6 m; Klo 13:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,2 13, , ,6 12, , ,2 11, , ,3 11, , LOHI / 29 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 29 Jää 28 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 8 cm; Näk.syv. 1,9 m; Klo 13:25; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,8 13, , ,1 11, , ,4 11, , ,6 11, ,6 27 *Akkreditoitu menetelmä

7 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 33 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 33 Jää 28 cm; Kok.syv. 8,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,5 m; Klo 14:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,3 10, , ,2 10, , ,3 9, , LOHI / 291 Lohjanj. Kyrköfjärden 291 Jää 30 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 10 cm; Näk.syv. 1,8 m; Klo 12:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,7 13, , ,6 12, , ,7 12, , ,7 12, , LOHI / 35 Lohjanj. Kyrköfjärden 35 Kok.syv. 15,0 m; Klo 12:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23; Ei näytteitä! LOHI / 0 Nummenjoki 0,0 Jää 30 cm; Lumi 5 cm; Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,1 6, ,0 75 6,8 10, LOHI / 2 Lohjanj. Hossa 2 Jää 5 cm; Lumi 5 cm; Näk.syv. 0,6 m; Klo 11:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,4 4, , LOHI / 86 Bruksträsket luusua 2a Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 9:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,3 1,8 4,4 12,5 88 7,4 11,7 50 8, , LOHI / 91 Lohjanj. Isoselkä 91 Jää 20 cm; Kok.syv. 54,0 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 1,1 m; Klo 9:10; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; < , ,1 86 7,2 11, , , ,4 12, ,1 12, ,5 4,4 12,3 90 7,5 11,1 60 8, , , ,7 12, ,8 4,1 12,0 89 7,5 11,0 60 8, , , ,8 10, ,1 8,8 6,6 49 7,0 14,0 80 9, ,7 *Akkreditoitu menetelmä

8 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 24 Lohjanj. Karjalohjans. 24 Jää 21 cm; Kok.syv. 41,0 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 2,6 m; Klo 11:00; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; , ,6 2,2 13,0 93 7,6 10,2 40 6, , ,6 13, ,2 12, ,5 12, ,9 2,4 12,2 90 7,6 11,0 40 7,0 870 < , ,1 12, ,7 5,9 3,4 26 7,1 11,8 50 7, , LOHI / Karja1 Lohjanj. Vanhakylännok. 1 Jää 30 cm; Kok.syv. 3,8 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 2,2 m; Klo 12:00; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,7 4,5 13,0 93 7,6 11,3 40 7,5 920 < ,7 3,3 13,0 93 7,6 11,4 40 7,4 900 < LOHI / 29 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 29 Jää 20 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 13:25; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,5 4,1 12,7 91 7,5 11,5 50 8, ,7 10, , ,1 4,9 10,6 79 7,4 20, ,2 4,2 10,6 79 7,4 20, LOHI / 33 Lohjanj. Hållsnäsfjärd. 33 Jää 14 cm; Kok.syv. 8,0 m; Lumi 1 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 13:45; Näytt.ottaja amu,jva; Ilman T 0 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,9 4,3 12,6 91 7,5 11,6 50 8, , , ,5 2,6 7,2 57 7,4 47, < ,7 2,8 5,6 45 7,4 49, < LOHI / 3 Lohjanj. Pappilanselkä 3 Jää 29 cm; Kok.syv. 5,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,8 m; Klo 13:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,2 79 7,0 10, ,1 21 8,3 60 6,9 12, LOHI / 5 Lohjanj. Ristiselkä 5 Jää 28 cm; Kok.syv. 6,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,9 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,1 79 7,0 10, ,8 19 9,9 71 6,9 11, LOHI / 53 Lohjanj. Aurlahti 53 Jää 29 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; Klo 11:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,3 80 7,0 10, , , ,4 81 7,1 11, , , ,2 81 7,1 11, ,2 *Akkreditoitu menetelmä

9 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 64 Lohjanj. Ristisalmi 64 Jää 22 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 8:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,7 12, , ,8 12, , ,3 12, , ,4 11, , LOHI / 78 Lohjanj. Härkäsaari 78 Jää 28 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 9:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,6 12, , ,8 12, , ,3 11, , ,7 9, , LOHI / 27 Lohjanj. Hermalanselkä 27 Jää 30 cm; Kok.syv. 17,5 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 9:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,7 3,9 13,0 93 7,5 11,4 40 8, ,9 13,4 97 E ,5 4,4 11,5 84 7,4 11,1 40 8, ,1 5,6 8,8 66 7,2 16, LOHI / 291 Lohjanj. Kyrköfjärden 291 Jää 21 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 2,0 m; Klo 10:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; , ,9 4,5 12,4 90 7,4 12,0 50 9, , , ,0 12,2 88 E ,1 4,6 12,2 89 7,4 12,3 50 9, , ,3 4,6 12,2 89 7,4 12,9 50 9, , , LOHI / 35 Lohjanj. Kyrköfjärden 35 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 11:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Ei näytteitä! LOHI / 10 Lohjanj. Liessaari 10 Jää 30 cm; Kok.syv. 13,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,9 m; Klo 12:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1, ,1 79 7,0 10, , ,8 77 7,0 11, ,7 14 7,9 58 6,8 27, LOHI / M1 Maikkalans. Kisakallio 4 Jää 26 cm; Kok.syv. 9,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; Klo 12:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1, ,9 77 6,9 9, ,7 10, ,2 24 8,9 65 6,9 10, *Akkreditoitu menetelmä

10 Lohjanjärvi (LOHI) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Kiint.GFC *Sameus O2 Happi% *ph *Sähkönj. Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *NO2+NO3-N *KOK.P *PO4P(Np) a-klorofyl *SO4 *Ecoliler *Enterok.a *Na/kok Näytepaikka oc mg/l FNU mg/l Kyll % ms/m mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100 ml pmy/100 ml mg/l LOHI / 0 Nummenjoki 0,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 11:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1,3 7, ,5 81 7,0 10, LOHI / 2 Lohjanj. Hossa 2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; Klo 13:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1,6 4, , LOHI / Outamo14 Outamonjärvi keskiosa Jää 31 cm; Kok.syv. 12,6 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 3,7 m; Klo 7:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 2,3 1,8 12,6 92 7,5 9,8 15 4, < ,3 1,7 12,8 93 7,6 10,0 15 4,9 530 < < ,7 2,0 9,8 72 7,2 10,1 15 4,7 540 < LOHI / 50 Lohjanj. Ahtialansalmi 50 Jää 18 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,9 m; Klo 9:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 oc; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 1,7 12, , ,8 12, , ,7 11, , ,8 10, , LOHI / 86 Bruksträsket luusua 2a Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Klo 10:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 oc; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 13; 1.0 2,0 1,6 4,2 12,2 88 7,6 12,4 40 8, , *Akkreditoitu menetelmä

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

Puujärvitiedote 2014

Puujärvitiedote 2014 Puujärvitiedote 2014 Jo muinaiset roomalaiset... kirjoittaa puheenjohtaja Jyrki Ant-Wuorinen 1 Vierailimme vaimoni sukulaisen 86-vuotispäivillä Italiassa Rooman lähellä toukokuussa. Hänen tarinansa olisi

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2008

Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2008 VUOSAAREN SATAMAHANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2008 Toimittaneet: Sauli Vatanen Ari Haikonen Helsinki 2009 ISSN (painettu) 1795-1836 ISSN (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

Selvitys Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa

Selvitys Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa Selvitys Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa Suomen MatkailuAsianTuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd 20.10.2009 n toimintaryhmä Selvitys Matkailun tulo-

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Energiatehokkaampaan ja terveellisempään kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä ilmaston terveysvaikutuksista

Energiatehokkaampaan ja terveellisempään kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä ilmaston terveysvaikutuksista Energiatehokkaampaan ja terveellisempään kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä ilmaston terveysvaikutuksista Juuso Suomi, Risto Väyrynen Miika Meretoja Turun yliopisto Turun kaupunki Ilmatieteen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007 Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 27 Tommi Malinen Mika Vinni Antti Tuomaala Pekka Antti-Poika Helsingin yliopisto bio- ja ympäristötieteiden laitos/ akvaattiset tieteet Syvyys

Lisätiedot