UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki yhteensä 19 havaintopaikassa (kuva 1). Seuraavassa esitetään yhteenveto tuloksista, joita käsitellään myös tarkkailun vuosiraportissa. Heinäkuun tutkimus keskittyy ohjelman mukaisesti pääosin pohjan läheisten vesikerrosten tarkkailuun. MERIVEDEN LÄMPÖTILA JA HAPPITALOUS Kesäkuussa oli epävakaista ja lämmintä. Myös heinäkuu jatkui epävakaisena, loppukuusta sää oli kuivempi ja lämpimämpi. Keskimäärin heinäkuu oli yli asteen tavallista lämpimämpi ja tavallista niukkasateisempi. Heinäkuun puolivälissä pintavesi (1 metri) oli tutkituilla paikoilla noin asteista, noin neljä astetta kesäkuuta lämpimämpää. Veden pintalämpötila vastasi ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja ja vesi oli lämpötilakerrostunut syvimmillä havaintopaikoilla. Pohjan läheinen happitilanne oli huono Vaakuan luoteispuolella (125), Janhualla (246), Vähä-Seikomaalla (245), Hankosaaren itäpuolella (215) ja Aaholmin edustalla (235) (happikyllästys <40 %, kuva 2) ja ravinteita liukeni sedimentistä yläpuoliseen veteen. Varsinkin Hankosaaren itäpuolella pohjan läheiset ravinnepitoisuudet olivat erittäin suuria. Humalaisten edustalla (150) ja Putsaaren aukolla (185) pohjan läheinen happitilanne oli välttävä ja muualla merialueella vähintään tyydyttävä. Pääosalla merialueesta happitilanne oli selvästi heikentynyt kesäkuusta. Merialueen ja vesipatsaan keskiarvona happitilanne oli hieman (6 %) ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa ( ) parempi. Varsinkin Kaitun länsipuolella happitilanne oli selvästi ajankohdan tavanomaista parempi. Sen sijaan Hankosaaren itäpuolella hapen pitoisuus oli yli 40 % tavallista pienempi. MERIVEDEN SAMEUS Veden näkösyvyydet olivat koko merialueella melko pieniä ja vaihtelivat välillä 0,7 2,8 metriä. Selvästi suurin (>2 metriä) näkösyvyys oli tausta-alueella Putsaaren aukolla. Pienimmät näkösyvyydet (0,7 metriä) olivat Humalaisten edustalla, Kaitun länsipuolella ja Mustaluodon eteläpuolella. Merialueen kiintoainepitoisuudet tutkituilla paikoilla vaihtelivat välillä 1,4 36 mg/l. Selvästi suurimmat pitoisuudet ( 20 mg/l) olivat Vaakuan luoteispuolella, Humalaisten edustalla ja Sundinkarin alueella pohjan läheisissä vesikerroksissa. Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101 Osoite Puh. Telekopio/S-posti ALV rek. Lounais-Suomen Telekatu 16 (02) Y vesi- ja ympäristötutkimus Oy TURKU *(02) Krnro

2 2

3 3 RAVINTEET Fosfori Tuotantokerroksen (koonta) fosforipitoisuudet olivat µg/l (kuva 2). Suurimmat pitoisuudet ( 40 µg/l) olivat Madonmaalla, Mustaluodon edustalla ja Hankosaaren itäpuolella. Pienimmät pitoisuudet olivat Putsaaren aukolla ja Hylkimysten ulkopuolella. Rauman edustan taustapitoisuus Kylmäpihlajalla viikkoa myöhemmin oli 16 µg/l eli sama kuin Uudenkaupungin edustan taustapitoisuus. Välisaaristossa tuotantokerroksen pitoisuudet vaihtelivat välillä µg/l, Hankosaaren lähivesissä 32 ja 40 µg/l ja Hankosaaren ja makeavesialtaan välisellä alueella µg/l. Vesi oli rehevyystasoluokituksen perusteella Lyökin edustalla, Putsaaren aukolla ja Hylkimysten alueella lievästi rehevää ja muualla rehevää. Pohjanläheiset fosforipitoisuudet olivat µg/l. Pitoisuudet olivat kohonneet varsinkin alueilla, jotka kärsivät hapen vajauksesta. Selvästi suurin pohjan läheinen pitoisuus oli Hankosaaren itäpuolella, kuten vuotta aiemminkin. Tuotantokerroksen fosforipitoisuudet merialueen keskiarvona olivat 9 % ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja ( ) suurempia. Janhualla ja Mustaluodon edustalla fosforipitoisuudet olivat noin % ja Hankosaaren itäpuolella ja Aaholmin edustalla noin 25 % ajankohdan tavallista suurempia. Sen sijaan tausta-alueella Putsaaren aukolla ja Hylkimysten ulkopuolella tuotantokerroksen fosforipitoisuudet olivat noin 10 % tavallista pienempiä. Hankosaaren lähivesissä (230 ja 215) fosforipitoisuus oli keskimäärin 20 % ajankohdan tavanomaista suurempi. Tuotantokerroksessa fosfaattifosfori (<3 6 µg/l) oli kulunut vähiin koko merialueelta. Pohjanläheisessä vedessä fosfaattifosforin pitoisuudet olivat selvästi kohonneet alueilla, joissa happitilanne oli heikentynyt. Suurin fosfaattifosforipitoisuus (110 µg/l) oli aiempaan tapaan Hankosaaren itäpuolella pohjan läheisessä kerroksessa. Typpi Tuotantokerroksen typpipitoisuudet vaihtelivat välillä µg/l (kuva 2). Selvästi suurin pitoisuus oli Mustaluodon edustalla. Suurimmat pitoisuudet olivat Hankosaaren ja makeavesialtaan välisellä alueella ja Madonmaalla. Pienin pitoisuus (<300 µg/l) oli Lyökin edustalla. Typpipitoisuudet olivat selvästi taustasta kohonneita Hankosaaren ja makeavesialtaan välisellä alueella, Hankosaaren itä- ja länsipuolella, Madonmaalla, Haidusten pohjoispuolella ja Lautvedellä. Putsaaren aukon taustapitoisuus (320 µg/l) oli noin 6 % suurempi kuin Rauman edustan taustapitoisuus Kylmäpihlajalla (300 µg/l) viikkoa myöhemmin. Tuotantokerroksen typpipitoisuudet merialueen keskiarvona olivat melko tavanomaisella tasolla. Mustaluodon edustalla pitoisuus oli kuitenkin lähes 30 % ja Haidusten pohjoispuolella yli 10 % ajankohdan tavallista suuremmalla tasolla. Nitraatti/nitriittitypen ja myös ammoniumtypen pitoisuudet tuotantokerroksessa olivat pieniä koko merialueella. Pohjan läheisen veden ammoniumtypen pitoisuudet olivat erittäin suuria ( µg/l) Hankosaaren itäpuolella, Vaakuan luoteispuo-

4 4 lella, Janhualla, Vähä-Seikomaalla ja Humalaisten edustalla, joissa pohjan happitilanne oli huono. KASVIPLANKTONTUOTANTO Kasviplanktonin kokonaismäärää kuvaavat klorofyllipitoisuudet olivat 1,9 16 µg/l (kuva 2). Suurimmat pitoisuudet (>10 µg/l) olivat Vähä-Seikomaalla, Janhualla, Mustaluodon edustalla ja Hankosaaren itäpuolella. Vesi oli klorofyllipitoisuuksien perusteella luokiteltavissa reheväksi Vehasten tasalle saakka Vehasten pohjoispuolta lukuun ottamatta. Vehasten tasalta länteen vesi oli lievästi rehevää Putsaaren aukkoa lukuun ottamatta, jossa vesi oli karua. Klorofyllipitoisuudet olivat selvästi suurempia kuin kesäkuussa Putsaaren tausta-aluetta lukuun ottamatta, jossa pitoisuus oli sama kuin kesäkuussa. Heinäkuiset klorofyllipitoisuudet merialueen keskiarvona olivat lämpimän kesäkuun seurauksena 26 % ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa suurempia. Janhualla ja Mustaluodon edustalla pitoisuudet olivat kaksinkertaisia ja Vähä-Seikomaalla ja Hankosaaren itäpuolella % suurempia tavanomaiseen verrattuna. Sen sijaan ulommilla havaintopaikoilla Putsaaren aukolla, Hylkimysten ulkopuolella ja Lyökin edustalla pitoisuudet olivat tavallista pienemmällä tasolla. Rauman Kylmäpihlajalla viikkoa myöhemmin klorofyllipitoisuus oli 3,2 µg/l eli yli 60 % Putsaaren aukon taustapitoisuutta suurempi. Turussa 1. syyskuuta 2016 Hanna Turkki biologi Jakelu: Yara Suomi Oy/Uusikaupunki Uudenkaupungin kaupunki/vakka-suomen Veden johtokunta Uudenkaupungin kaupunki/ympäristö- ja lupalautakunta Yara Suomi Yara Suomi Yara Suomi Yara Suomi Uudenkaupungin Vesi/Vakka-Suomen Uudenkaupungin Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen

5 5 Happikyllästys (%), pohja Kok.P (µg/l), koonta 92 Korsaari Korsaari UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI 67 Hanko Hanko Vehanen Vaakua Vehanen Vaakua km Kuliluoto 2 km Kuliluoto Hyvä (80-110) Tyydyttävä (70-79) Välttävä (40-69) Huono (<40) Karu (<12) Lievästi rehevä (12-23) Rehevä (24-80) Erittäin rehevä (>80) Kok.N (µg/l), koonta Klorofylli (µg/l), koonta 290 Korsaari ,2 Korsaari ,5 6,7 5,9 16 9,6 UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI 320 Hanko 430 1,9 Hanko Vehanen Vaakua ,7 4,1 Vehanen Vaakua 12 7, ,6 6,2 2 km Kuliluoto 2 km Kuliluoto ,7 7,1 < < < <1000 >1000 Karu (<2) Lievästi rehevä (2-<5) Rehevä (5-<25) Erittäin rehevä (>25) KUVA 2. Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksen tuloksia heinäkuussa 2016.

6

7 Vesinäytteiden tutkimustuloksia LIITE 1, sivu 1/2 Uudenkaupungin merialue (UKI) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Ka 0.4N Sähk.joht Suol. ph Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Klorof. Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % mg/l ms/m o/oo µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l UKI / 105 Iso-Hylkimys (L 105) Kok.syv. 15,0 m; Näk.syv. 1,8 m; Klo 12; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 17,5 9, , ,5 9, , ,9 8,1 300 < , UKI / 110 Vähä-Hylkimys (L 22) Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 2,0 m; Klo 12:10; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 17,8 8,4 92 2, ,9 300 < , ,0 8,1 310 <5 < ,1 P UKI / 112 Vaakua etelä (L 112) Kok.syv. 6,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Klo 12:50; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 5 19,2 8, , ,9 8,1 350 <5 <3 26 <3 7, UKI / 115 Kittamaa (L 115) Kok.syv. 6,0 m; Näk.syv. 1,3 m; Klo 13:30; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 5 19,3 8, , ,7 8,0 410 <5 <3 29 <3 6, UKI / 125 Vaakua luode (L 524) Kok.syv. 19,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 13:15; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 17,5 8,1 88 7, ,9 370 < ,1 1, ,9 790 < , ,0 8,1 360 <5 < ,7 P UKI / 145 Iso-Haidus et (L 8) Kok.syv. 19,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 14:15; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 17,2 7, , ,5 7, , ,9 8,0 350 <5 < , UKI / 150 Humalainen (L 245) Kok.syv. 15,0 m; Näk.syv. 0,7 m; Klo 14:00; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 18,8 7,9 5 18, ,6 7, ,9 370 < , ,4 4, ,9 530 < ,9 8,1 370 <5 < ,3 P UKI / 170 Sundinkar lä (L 244) Kok.syv. 18,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Klo 14:20; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 18,6 5,9 5 18,4 6, ,1 8,8 96 5, ,9 340 <5 < ,5 7, ,9 360 < ,0 8,1 370 <5 < ,9 P UKI / 185 Putsaar it (L 12 ) Kok.syv. 33,0 m; Näk.syv. 2,8 m; Klo 11:20; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 16,5 1,8 5 16,5 1, ,5 9,1 97 1, ,9 280 < ,3 8,7 91 2, ,9 270 <5 < ,5 6,9 67 3, , ,9 8,0 320 <5 < ,9 P UKI / 215 Hankos it (L 110 ) Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Klo 15:30; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 16,0 2, , , ,8 7,9 410 < P UKI / 220 Iso-Haidus p (L 9) Kok.syv. 18,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 10:00; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 17,8 8,2 89 5, , ,6 7, , , ,9 8, ,7 P Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

8 Vesinäytteiden tutkimustuloksia LIITE 1, sivu 2/2 Uudenkaupungin merialue (UKI) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Ka 0.4N Sähk.joht Suol. ph Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Klorof. Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % mg/l ms/m o/oo µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l UKI / 223 Madonmaa luot 223 (L 108) Kok.syv. 4,5 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 15:45; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,1 8,6 98 8, ,8 7,9 42 3,5 19,4 8, ,8 7, ,8 7,9 430 <5 < , UKI / 230 Hankos länsi (L 243) Kok.syv. 17,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 15:20; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 18,6 8, , ,6 6, , ,8 7,9 390 < , UKI / 232 Kaittu lä (L 20) Kok.syv. 7,0 m; Näk.syv. 0,7 m; Klo 14:45; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 6 18,9 8, , ,7 8,0 430 <5 <3 30 < UKI / 235 Aaholma (L 11) Kok.syv. 26,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 10:20; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 17,8 8, , ,7 6, , ,0 2, , ,9 8, , UKI / 245 Vähä-Seikomaa (L 4) Kok.syv. 12,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 15:10; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 15,3 2,6 26 9, , ,5 1, , , ,6 7,9 470 < <3 16 P UKI / 246 Janhua (L 109) Kok.syv. 12,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 15:00; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 11 14,3 1, , , ,6 8,1 500 <5 <3 39 <3 16 P UKI / 248 Mustaluoto et (L 248) Kok.syv. 5,0 m; Näk.syv. 0,7 m; Klo 14:55; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 4 19,3 8, , ,6 8,1 580 <5 <3 43 < UKI / 265 Lyökki (L 265) Kok.syv. 18,0 m; Näk.syv. 1,9 m; Klo 10:45; Näytt.ottaja LSvyt Oy Henri Hellström, KE; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 10 17,1 8, , ,7 8, , ,9 8,0 290 <5 < ,2 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 217 Väliraportti nro 116-17-5598 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 17. 18.7.217 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-585 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 2. 21.7.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-5277 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 8. 9.6.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 2017 Väliraportti nro 116-17-4248 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 12. 13.6.2017 tehdystä n merialueen tarkkailusta

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA 2017 Väliraportti 116-17-7237 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 18. 19.9.2017 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2016 Väliraportti nro 116-16-7570 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 17. 18.10.2016 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA Vuosiraportti 2016 Hanna Turkki 29. 5.2017 Nro117.17.2647 Lounais-Suomen CSffl^Q vesi- ja ympäristötutkimus Oy UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA Vuosiraportti 2015 Hanna Turkki 16.5.2016 Nro 117-16-2678 2 (65) UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA (2015) UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN KUORMITUS JA TILA

Lisätiedot

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 20-16-7260 2 (7) MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUSTEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-13-5680 Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2017 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-17-7069 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2016

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2016 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2016 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-16-5459 Turun ympäristön merialueen vuoden 2016 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 217 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-17-4168 Turun ympäristön merialueen vuoden 217 velvoitetarkkailu jatkui avovesikauden tutkimuksilla touko-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2017 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-17-5842 Turun ympäristön merialueen vuoden 2017 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 29.11.216 Nro 32-16-7774 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013 Väliraportti nro 153-13-7098 1. YLEISTÄ Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 LUVY/142 10.9.2013 Minna Sulander Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 Työ liittyy Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta tehtävään

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA Vesiosasto/MP 1.1.214 Kirjenumero 83/14 NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 21 371 NOKIA TEERNIJÄRVEN TULOKSET 19.3.214 JA 13.8.214 1. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2016

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2016 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2016 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-16-4358 Turun ympäristön merialueen vuoden 2016 velvoitetarkkailu jatkui avovesikauden tutkimuksilla touko-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2016

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2016 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2016 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-16-5014 Turun ympäristön merialueen vuoden 2016 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2014

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2014 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-14-7155 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Sari Koivunen 4.11.21 Nro 15-1-613 2 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 3 (2) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 5 2. AINEISTO

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2015

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2015 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2015 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-15-5782 Turun ympäristön merialueen vuoden 2015 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO 2.4.2015 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 1 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden

Lisätiedot

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Iso Heilammen vesinäytteet otettiin 21.2.2017 ja 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 15.12.216 Nro 21-16-8179 2 (22) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) PAIMIONJOEN,

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 28 Kari Lehtonen 4.5.29 Nro 15-9-1673 2 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (28) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (28) 3 (2) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 5 2. AINEISTO

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2015. Väliraportti nro 116-15-6186

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2015. Väliraportti nro 116-15-6186 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2015 Väliraportti nro 116-15-6186 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 10. 11.8.2015 tehdystä n merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 Vihtijärven vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteenotto perustuu

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2017 Väliraportti nro 153-17-1919 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2017 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kolmpersjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella sijaitsevan pienen Haukkalammen vesinäytteet otettiin 3.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

KAHTALAMMEN VEDEN LAATU VUOSINA 2013 JA 2014

KAHTALAMMEN VEDEN LAATU VUOSINA 2013 JA 2014 Vesiosasto/MP 9..2 Kirjenumero 798/ NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 2 7 NOKIA KAHTALAMMEN VEDEN LAATU VUOSINA 2 JA 2. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki Kahtalammen

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2013 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-13-4598 Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Sari Koivunen 2.12.216 Nro 15-16-8264 2 (21) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) 3 (21) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

OLKILUODON LÄHIVESIEN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN JA BIOLOGINEN TARKKAILUTUTKIMUS

OLKILUODON LÄHIVESIEN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN JA BIOLOGINEN TARKKAILUTUTKIMUS OLKILUODON LÄHIVESIEN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN JA BIOLOGINEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2013 Hanna Turkki 16.1.2014 Nro 114-14-262 2 (57) OLKILUODON LÄHIVESIEN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN JA BIOLOGINEN TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2015

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2015 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2015 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-15-7473 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 Vihdin ja Lohjan rajalla Nummenkylässä sijaitsevan Iso Myllylammen vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset keväältä 2017

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset keväältä 2017 / 2 Stora Enso Oyj A 74.6 Varkauden tehdas Keski-Savon Vesi Oy 29.6.207 Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk Joroisten

Lisätiedot

KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2011 Sari Koivunen 7.1.2013 Nro 172-13-85 2 (22) KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (2011) Sisällys 1. YLEISTÄ...3 2. KAKSKERRANJÄRVEN YLEISKUVAUS...3 3.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012 LUVY/108 22.3.2012 Erkki Selin Kirkkonummi/ympäristönsuojelu KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012 Kirkkonummen järvitutkimus perustuu kunnan ympäristönsuojeluyksikön toimeksiannosta tehtävään, joka

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Sari Koivunen 22.11.212 Nro 15-12-7154 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (211) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (211) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Chhl ~ESIENSUO~IELUYHDISTYS ry ihhr Harri Perälä 05.10.2005 Kirje nro 643 KAUNIAISTEN KALASTUSKUNTA Seppo Heinonen Valimaenkatu 13 B 25 37 100 NOKIA PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Piikkilanjärvi

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2014 Hanna Turkki 24.11.2015 Nro 116-15-7857 2 (61) RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS (2014) RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS (2014) 3 (61) Sisällys

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Sari Koivunen 9.11.211 Nro 15-11-6226 2 (23) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (21) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (21) 3 (23) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014 7..1 Lohilammen kyläyhdistys Tiina Raukko Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 1 Lohilammen näytteet otettiin 7..1 kyläyhdistyksen ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteet

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 Kovelonjärven eteläpuolella sijaitsevan Musta-Kaidan vesinäytteet otettiin 2.8.2017 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Sari Koivunen 18.11.214 Nro 15-14-7614 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2013 Väliraportti nro 153-13-1616 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Hanna Turkki 19.8.213 Nro 116-13-567 2 (54) RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS (212) RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS (212) 3 (54) Sisällys 1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MAKEAVESIALTAAN JA SIRPPUJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET

UUDENKAUPUNGIN MAKEAVESIALTAAN JA SIRPPUJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET UUDENKAUPUNGIN MAKEAVESIALTAAN JA SIRPPUJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET Vuosiraportti 1 Hanna Turkki 7..17 Nro -17-75 (1) UUDENKAUPUNGIN MAKEAVESIALTAAN JA SIRPPUJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET (1) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 Väliraportti nro 153-14-1463 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2014 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot