Tatten toimintakertomus vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tatten toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Tatten toimintakertomus vuodelta Yleistä Edunvalvonnassa yliopistolla korostui Tampere3:ksi nimetty Tampereella toimivan kolmen korkeakoulun yhteistyö, josta vuoden loppua kohden alettiin puhua yhä enemmän yhdistymisen termein. Yhteistyön tavoitteena nähtiin jopa toimiminen valtakunnallisena pilottina korkeakoulutuksen ns. duaalimallista luopumiselle. Kolmen korkeakoulun on määrä jättää OKM:lle yksilöidympi yhteistyöesitys toukokuussa OKM käynnisti toimintavuonna myös rakenteellisen kehittämisen. Se leikkasi 50 miljoonaa euroa yliopistojen rahoituksesta jakaakseen tuon rahan erillisestä hakemuksesta yliopistoille takaisin profiloitumishankkeisiin. Niissä yliopistojen edellytetään luopuvan heikoista aloistaan ns. poisvalintojen kautta ja keskittävän voimavaransa prosessissa muodostuville vahvoille alueilleen. Kumpikin prosessi voi vaikuttaa merkittävästi henkilöstön asemaan yliopistolla, mutta toimintavuonna asiasta ei saatu kovin paljon uutta tietoa monista yrityksistä huolimatta. Tatten hallituksen toimintaa leimasi tiedotus- ja virkistysvastaavien puuttuminen, mikä työllisti tiedotus- ja virkistysasioissa koko hallitusta. Tatten molemmat luottamusmiehet olivat syyslukukauden ulkomailla tutkijavaihdossa, joten edunvalvonnassa oli vajaa vahvuus. Valtakunnallisesti Tatten hallituksen jäsen Ulla Aatsinki toimi Tieteentekijöiden liiton hallituksen varapuheenjohtajana toisen vuoden, ja Tatten hallituksen jäsenet olivat aktiivisia myös liiton eri työryhmissä. 2. Edunvalvonta 2.1. Edunvalvonta Tampereen yliopistossa Tatten luottamusmiehiä työllistivät alkuvuonna erityisesti epäselvyydet opetuksen videointien korvaamisesta. Asiasta saavutettiin erillinen sopimus YKYn kanssa. Alkukeväästä vilkkaimpaan apurahojen haun aikaan epäselvyyttä aiheutti ns. yliopistositoumusten saaminen apurahahakemuksiin yliopistolta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta suositteli säätiöille yliopistositoumuksia, joilla yliopistot sitoutuisivat apurahatutkijoiden tutkimuksen edellytysten turvaamiseen osana hakemuksia. Kun neuvottelut neuvottelukunnan ja yliopistojen välillä olivat vielä kesken, Tatten hallitus ja liiton varapuheenjohtaja Ulla Aatsinki olivat asiassa aktiivisia ja laativat apurahahakuja varten yleisohjeen. Sitä levitettiin tattelaiset-sähköpostilistan kautta jäsenistön keskuudessa jo ennen kuin yliopiston ohje asiasta valmistui. Yhteistoimintaneuvostossa yliopisto sitoutui selvittämään tutkijanimikkeiden käytön yhteensopivuutta tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan kanssa. Pääluottamusmies Sinikka Torkkola ja luottamusmies Maija Mattila olivat lähes koko syyslukukauden tutkijavaihdossa Yhdysvalloissa. Pääluottamusmiehen ja yhteistoimintaneuvoston jäsenen sekä varapuheenjohtajan sijaisena toimi ja Tattea kyseisessä elimessä edusti Jukon luottamusmies Jarkko Valjakka Lattesta. 1

2 16.6. Vuokko Kohtamäki ja Anne Koski laativat sekä toimittivat yliopistolle tiedoksi Tatten kommentit HR-toimintasuunnitelma Hyvä tehdä tutkimusta -kehittämishankkeen raportista. Lausunto sisälsi sekä kiitosta että kritiikkiä. Kritiikin keskiössä olivat vaatimus parantaa työttömiksi valmistuvien tohtorien työvoimapalveluita yliopiston ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä lisäämällä, taloudellisen tuen tarve tutkimusrahoitusta hakeville väitelleille tutkijoille ja koulutuksen lisäämien tutkijoiden ja opettajien immateriaalioikeuksista sekä kansainvälisestä julkaisemisesta. Lisäksi huomautettiin paperissa esiintyvästä tohtoriopiskelija -nimityksestä, vaikka yliopisto vakuuttaa sitoutuvansa tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan Tatte järjesti keskustelutilaisuuden Kaupin kampuksella otsikolla Haurastuva yliopisto: Akateeminen työ ja tutkijan paikka uudessa yliopistossa. Teemana tilaisuudessa oli tutkimuksen ja tutkijoiden tilanne yliopistolakiuudistuksen jälkeisessä yliopistossa. Sitä sävyttävät tulosjohtamisen ja pätkätyöläisyyden rinnalla uusina asioina menestyneiden tutkijoiden halu pois yliopistolta ja tohtoreiden kasvava työttömyys. Puhujina tilaisuudessa oli kolme akateemisen työn tutkijaa: Kirsti Lempiäinen Lapin yliopistosta, Antero Puhakka Itä-Suomen yliopistosta ja Kari Kuoppala Tampereen yliopistosta. Lempiäinen valotti asiaa kansainvälisen tutkija-aineiston avulla, Puhakka TTL:n jäsenkyselyaineiston avulla ja Kuoppala projektitutkijoita koskevan aineiston näkökulmasta. Tilaisuus osui valitettavasti päällekkäin työnantajan järjestämän yliopistofoorumin kanssa, mutta veti paikalle 14 osanottajaa. Päällekkäisyyden vuoksi tilaisuus videoitiin myöhemmin katsottavaksi Tatten sivujen kautta. Tilaisuuden ohjelma kiinnosti myös Pirkanmaan Akavan puheenjohtajaa Pirjo Koivistoa, joka pyysi alustukset itselleen perehtyäkseen paremmin korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaan ja työllisyysnäkymiin. Tilaisuuden ohjelmasta, tilavarauksista, taksikuljetusten järjestelyistä sekä videoinnista vastasi työryhmä Jarkko Toikkanen (pj.), Ilkka Pietilä, Toni Pakkanen ja Anne Koski. Tampereen yliopiston hallituksessa Tattesta henkilöstöä edusti Jaana Parviainen. Yliopistokollegiossa Tattea edusti kahdeksanhenkinen kollegioryhmä, johon kuuluivat kollegion ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimiva Kirsi Lumme-Sandt (varajäsen: Ilkka Pietilä), Sinikka Torkkola (Teija Waaramaa-Mäki-Kulmala), Tuula Juvonen (Virve Peteri), Maria Mäkelä (Jarkko Toikkanen), Hannele Mäkelä (Hannu Laurila), Maija Mattila (Tapio Juntunen), Marjo Vuorikoski (Johanna Annala) ja Liisa Häikiö (Riikka Homanen). Yliopistokollegio valitsi työtänsä helpottamaan talousvaliokunnan, jonka jäseneksi Tattesta valittiin Hannele Mäkelä. Tatten kollegioryhmä perusti itselleen Moodle-alustan, jossa oli jäsenenä myös Tatten puheenjohtajisto. Osana tilinpäätöskeskusteluja kollegioryhmää työllisti kanslerin tehtävän lakkauttaminen. Edunvalvontaa TaYn hallituksen jäsenen, kollegioryhmän ja Tatten hallituksen sekä luottamusmiesten välillä koordinoi Anne Koski järjestämällä lounastapaamisia tärkeimpien kokousten alla tai pitämällä yhteyttä sähköpostitse. Tatten kollegioryhmä laati Aikalaisessa ilmestyneen kirjoituksen, jossa Tatten kollegioryhmän jäsenet Kirsi Lumme-Sandt, Maija Mattila ja Maria Mäkelä sekä TaYHYn ja TaYLLin edustajat Eini Mäkelä ja Maarit Piipponen peräsivät lisää avoimutta yliopiston strategian uudistustyöhön. Yliopiston strategian uudistaminen ja siihen olennaisesti liittyvä, sittemmin Tampere3:ksi nimetty kolmen tamperelaisen korkeakoulun Tampereen yliopiston (TaY), Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) mahdollinen yhdistymisprosessi herätti paljon keskustelua yliopistoväen piirissä erityisesti julkistetun kolmen korkeakoulun yhteisen tiedotteen jälkeen. Tiedotteessa väläytettiin yhdistymistä ja ylipäätään esitettiin yhteistyön selvittäminen yhteistyön syventämiseen johtavana vääjäämättömänä kehityskulkuna. Tamyn puheenjohtaja Eetu Kreivi ja Tatten puheenjohtaja Anne Koski keräsivät Tampere3:n korkeakouluissa toimivat opiskelijajärjestöt ja valtaosan tutkijoiden ja opettajien henkilöstöjärjestöistä yhteisen kannanoton taakse. Kannanotossa tuotiin esiin opettavan ja tutkivan 2

3 henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemuksen huomioon ottamisen tarve prosessissa sekä erilaisia työntekijöiden ja opiskelijoiden asemaan liittyviä ongelmakohtia. Hallintohenkilökunnan ja professorien järjestöt eivät tulleet mukaan kannanottoon. Kannanotto julkistettiin ja toimitettiin tiedoksi kolmen korkeakoulun johdolle korkeakoulujen hallitusten yhteiskokouksen alla Edunvalvonta TTL:ssä Tatten hallituksen jäsen Ulla Aatsinki jatkoi 2014 liiton varapuheenjohtajana. Hän veti samalla liiton Nuorten tutkijoiden työryhmää, jossa varsinaisena yhdistystä edustavana jäsenenä toimi Miia Ijäs (varajäsenenä Hannele Mäkelä). TTL:n varapuheenjohtajana Aatsinki kirjoitti aktiivisesti blogia liiton sivuilla ja organisoi useilla yliopistopaikkakunnilla toteutetun tapahtumakiertueen, jossa yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa pohdittiin tutkijoiden työllisyyttä ja jatkoopiskelijoiden kohtelua työttömyystilanteessa paikallisesti sekä järjestettiin Tatten aikanaan pilotoima Academic Self-Defence -kurssi kansainvälisille tutkijoille. Kansainvälisten tutkijoiden verkostossa Tattea edusti Yulia Shumilova (varajäsen Dmitry Yagodin). Opetus- ja järjestötyöryhmässä Tattea edusti Jarkko Toikkanen. Työryhmä järjesti Helsingissä keskustelutilaisuuden otsikolla Opetus välttämätön hyvä. Tapahtumaan osallistui neljä Tatten jäsentä, joista kolmen edestakaiset matkat Helsinkiin yhdistys kustansi. Työryhmä perusti Opettavien tutkijoiden verkoston, joka on toiminut myös Facebookissa. Liiton vaalivaliokunnan jäsenenä Tattesta toimii Anne Koski. 3. Yhdistyksen hallinto, sääntömääräiset kokoukset, edustajat toimikunnissa ja työryhmissä sekä yhdistyksen jäsenistö 3.1. Hallitus Tatten hallituksessa toimivat 2014 seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Anne Koski, puheenjohtaja Vuokko Kohtamäki (Sanna Kivimäki), varapuheenjohtaja Hannele Mäkelä (Reeta Pöyhtäri), varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Erika Säynässalo (Saara Särmä), sihteeri ja jäsensihteeri Toni Pakkanen (Jussi Jalonen), webmaster Jarkko Toikkanen (Yulia Shumilova), kansainvälisten tutkijoiden vastaava Ulla Aatsinki (Jiri Nieminen) Ilkka Pietilä (Minna Nikunen) Teija Waaramaa-Mäki-Kulmala (Jari Väliverronen) Hallitus kokoontui 10 kertaa; kokoontumisista kaksi oli sähköpostikokouksia. Kokouksissa tehtiin esitykset Tatten sääntömääräisiin kokouksiin ja päätettiin tähän toimintakertomukseen sisältyvästä toiminnasta ja asioista. Tatten luottamusmiehillä, yliopiston hallituksen jäsenellä sekä Tatten yliopistokollegioryhmän vetäjällä ja kollegion varapuheenjohtajanakin toimivalla kollegion jäsenellä oli hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Heikkilä-Tammi vieraili elokuun kokouksessa kertomassa työsuojelutoiminnasta. Toimistosihteerin tehtävässä (27 h/kk) toimi Erika Säynässalo. Hän myös vastasi hallituksessa sihteerin tehtävästä, Tatten laskujen maksamisesta ja jäsenbyrokratian hoitamisesta. 3

4 3.2. Sääntömääräiset kokoukset Tatte piti kevätvuosikokouksen ravintola LePotin kabinetissa. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden ja pääluottamusmies Sinikka Torkkolan sekä liiton varapuheenjohtaja Ulla Aatsingin ajankohtaiskatsauksien lisäksi listalla oli Tatten jäsenilleen suuntaaman virkistysideakilpailun voittajien valinta. Vuosikokous valitsi kolmesta ideasta toteutettavaksi kaksi mindfulness-päivän ja kansainvälisille tutkijoille suunnatun suomalaiseen perinneruokakulttuuriin tutustumispäivän Knuutilan kartanossa Nokialla. Syyskokous pidettiin ravintola Haraldissa, ja kokoukseen osallistui 23 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi edellisen vuosikokouksen toiveiden mukaisesti Tatten ylijäämän käyttösuunnitelmatyöryhmän loppuraportti (ks. luku 5 alla). Tatten hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin erikoissuunnittelija Hannele Palukka. Toiminnantarkastajina valittiin jatkamaan Kari Kuoppala ja Tiina Tillikka. Koska Tattella ei ollut asettaa ehdokasta liiton puheenjohtajiston vaaleihin, Tatten varsinaiseksi edustajaksi liiton hallitukseen valittiin Hannele Palukka ja hänen varalleen Anne Koski. Tatten varsinaisiksi edustajiksi TTL:n liittokokouksiin valittiin seuraavat henkilöt: Hannele Palukka, Erika Säynässalo, Anne Koski, Miia Ijäs, Jarkko Toikkanen, Toni Pakkanen, Jari Väliverronen, Johanna Peltoniemi, Jutta Pulkki, Pekka Rantanen ja Hannele Mäkelä. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin seuraavat henkilöt tässä järjestyksessä: Vuokko Kohtamäki, Saara Särmä, Leena Romu, Ahmed Farooq, Sanna Kivimäki, Dmitry Yagodin, Ilkka Pietilä, Minna Nikunen, Kirsi Varpa, Irma Ilomäki ja Kari Kuoppala Edustajat toimikunnissa ja työryhmissä Alkusyksystä Tatten hallitus rekrytoi uusia ihmisiä yliopiston eri työryhmiin ja työsuojeluelimiin. Tasa-arvotyöryhmässä aloitti syksyllä Tatten edustajana Katri Otonkorpi-Lehtoranta Työelämän tutkimuskeskuksesta hänen edeltäjänsä Hanna Ylöstalon siirryttyä toisen yliopiston palvelukseen. Tasa-arvotyöryhmä alkoi pitää omaa blogia yliopiston sivustolla, ja Tatten edustaja oli yksi palstan kirjoittajista. YPJ-arviointiryhmän varsinaisena jäsenenä jatkoi Vuokko Kohtamäki, ja Kohtamäen varajäseneksi loppuvuodeksi 2014 Sinikka Torkkolaa sijaistamaan valittiin Minna Nikunen. Yliopiston muutoksenhakulautakuntaan Tattea edustamaan valittiin Pirjo Lindfors Terveystieteiden yksiköstä kaikki yliopistossa toimivat henkilöstöjärjestöt valitsivat vaaleilla työsuojelutoimijat seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Tatten edustajaksi työsuojelutoimikuntaan valittiin Hannele Palukka (varajäsenenä Tiina Tiilikka). Tutkijoiden työsuojeluvaltuutetuksi Tattesta valittiin Riitta Larjovuori Synergoksesta, ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Maarit Piipponen TaYLListä ja toiseksi varavaltuutetuksi Vuokko Kohtamäki Tattesta. Yliopiston vaalilautakunnan jäsenenä jatkoi Anne Koski Yhdistyksen jäsenistö Tatten jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 611, ja vuoden 2014 lopussa se oli 622. Jäsenmäärä lisääntyi siis 11 henkilöllä. Tatten hallituksen kokouspöytäkirjamerkintöjen perusteella yhdistyksen jäseneksi liittyi vuoden aikana 39 henkilöä, ja siitä erosi 25 jäsentä. Tattella on tarkat tiedot vain yhdistykseen liittyneiden lukumäärästä, koska eronneiden osalta yhdistyksen tietoon eivät systemaattisesti tule vuosittain muihin TTL:n jäsenyhdistyksiin siirtyneet jäsenet. 4

5 Vuoden 2013 lopussa työryhmä Hannele Mäkelä, Toni Pakkanen ja Anne Koski (pj.) päivitti Tatten rekrytointikirjeen. Kirje lähetettiin sisäpostissa yliopistolla eri tutkijanimikkeillä toimiville potentiaalisille jäsenille tammikuun 2014 lopussa. Samoin edellisen vuosien tapaan rekrytointia tehtiin osallistumalla yliopiston syyskuussa jatkoopiskelijoille järjestämiin tervetulotilaisuuksiin. Suomen- ja englanninkielisissä tilaisuuksissa 11. ja nuorten tutkijoiden asemasta ja edunvalvonnasta olivat puhumassa yhdistyksen puolesta Miia Ijäs ja Jussi Jalonen. 4. Muu toiminta 4.1. Vapputapahtuma Tamyn ja Tatten kevättapahtuma järjestettiin yliopiston päärakennuksen aulassa. Järjestelyistä, tiedottamisesta sekä yhteistyöstä Tamyn kanssa vastasi työryhmä Jiri Nieminen (pj.), Maija Mattila, Saara Särmä, Hannele Mäkelä ja Ilkka Pietilä. Puheenjohtaja Anne Koski piti tilaisuudessa vappupuheen, jossa hän pohti tohtorien lisääntyvää työttömyyttä ja määräaikaisista työsuhteista työttömiksi joutuvien yliopistolaisten jäämistä ilman normaaleja tukitoimia työllistymisessä. Tilaisuudessa Tatte tarjosi perinteisesti munkkeja ja simaa. Yleisöä viihdytti mm. yhtye Pajazzolla Kummilapsitoiminta Tatte jatkoi osallistumista kummilapsitoimintaan Families for Children -organisaation kautta. Bangladeshilainen kummilapsemme Bonnya on ehtinyt jo 13 vuoden ikään. 5. Yhdistyksen talous Tatten toiminta rahoitettiin pääosin jäsenmaksutuotoilla, jotka olivat yhteensä ,61 euroa. Vuonna 2014 suurimmat kuluerät muodostivat henkilöstökulut 8 396,16 euroa, virkistystoiminnan kulut 2 057,75 euroa, vuosikokousten kulut 1 905,51 euroa, kirjanpito 1 537,65 euroa, hallituksen kokouskulut 1 443,05 euroa sekä koulutuskulut 1 005,05 euroa. Tatten tilikauden 2014 tulos oli 278,57 euroa alijäämäinen. Tatten syysvuosikokous edellytti jo 2013, että Tatten ylijäämän käytöstä tehdään suunnitelma. Tatten hallituksessa istuikin 2014 työryhmä, johon kuuluivat Hannele Mäkelä (pj.), Vuokko Kohtamäki ja Anne Koski. Työryhmä valmisti power point -esityksen eri vaihtoehdoista syysvuosikokoukselle, jossa keskusteltiin neljästä vaihtoehdosta. Esitellyt vaihtoehdot ylijäämän käytölle olivat: a) yksittäinen suurempi investointi, esimerkiksi jäsenistön virkistystarkoitukseen hankittava osuus mökkiosakkeesta, b) Tatten tulevien 50-vuotisjuhlien rahoittaminen, c) alijäämäinen budjetointi tulevina talousarviovuosina, eli ylijäämän purku Tatten varsinaista toimintaa rahoittaen, ja d) kertyneen ylijäämän sijoittaminen. Vuosikokous ei vielä ottanut kantaa vaihtoehtoihin, vaan ne jätettiin vuodeksi hautumaan. Tarkoituksena on edetä päätöksentekoon Viestintä Tatten viestintää varjosti tiedotusvastaavan puuttuminen hallituksesta, jolloin jokaisen tapahtuman viestinnästä ja toteutuksesta sovittiin erikseen hallituksen kokouksissa. Tatten viestintä tapahtui 5

6 pääasiassa kotisivujen ja tattelaiset-sähköpostilistan kautta, joilla viestintää pystyttiin ongelmista huolimatta tekemään kaikista tapahtumista suomeksi ja englanniksi. Tatten viestinnän kehittämistä pohti tiedotustyöryhmä, johon kuuluivat Saara Särmä, Toni Pakkanen, Maija Mattila, Jari Väliverronen ja Anne Koski (pj.). Hallitus hyväksyi tattelaiset-sähköpostilistan muuttamisen keskustelulistaksi, jolle jäsenet voivat liittyä ja josta he voivat erota itse. Samalla jäsentiedotus päätettiin siirtää kotisivualustan ryhmäpostitustoiminnolla toteutettavaksi. Uudistuksen toteutus vaatii sähköpostiosoitelistojen tarkistusta, eikä uudistusta saatu vuoden kuluessa vielä toteutetuksi. Työryhmän loppuraportti kehittämisehdotuksineen käsiteltiin hallituksessa vasta tammikuussa 2015, mutta keskeiset ehdotukset, kuten ulkoisen graafisen ilmeen ja yhdistyksen prtuotteiden uudistuksen toteutus olivat esillä jo syysvuosikokouksessa, kun tuleviin kuluihin varauduttiin vuoden 2015 talousarviossa. Luottamusmies Maija Mattila perusti elokuussa yliopiston intraan ryhmän Akavalaisten luottamusmiesten tiedotteet, ja se on ollut siitä lähtien teknisesti otettavissa jatkuvaan käyttöön. Luottamusmiehet eivät vielä ole sitä aktiivisesti käyttäneet, eikä foorumia ole siksi varsinaisesti lanseerattu jäsenien tietoisuuteen. Foorumin on tarkoitus koota luottamusmiesten tiedotteet ja ohjeet yhteen ja helposti saatavilla olevaan paikkaan, josta myös vanhempi, mutta ajankohtainen perustieto olisi helposti tutkija- ja opettajakunnan saatavissa. Toimittaja naistenlehti Me Naisista haki yhdistykseltä vinkkejä haastateltaviksi tohtorien työttömyyttä käsittelevään artikkeliin. Joulukuun lehdessä oli juttu otsikolla Tohtorit kertovat: Tällaista on olla huippukoulutettu ja työtön, jossa myös yksi yhdistyksen aktiivi oli haastateltavana. 7. Virkistys Tatten hallituksesssa ei ollut toimintavuonna virkistysvastaavaa, joten hallitus päätti järjestää jäsenille virkistysideakilpailun maaliskuussa siten, että päätökset kilpailuun tulleista ideoista tekisi yhdistyksen kevätvuosikokous. Ideakilpailun tuloksena toteutui Pispalan Kurpitsatalossa mindfulness-työpaja, jossa vetäjänä toimi kouluttaja Douglas Toth. Kurssin järjestelyistä vastasi ideaa ehdottanut Anni Liski. Kurssille osallistui 15 tattelaista ja muuta kiinnostunutta. Tatte subventoi jäsentensä osallistumista kurssille. Sitä ennen 9.5. hallituksen jäsen Yulia Shumilova järjesti Learning to Draw in One Day -kurssin yliopiston tiloissa. Opettajana kurssilla toimi Elena Osipova, ja kurssille osallistui 16 henkilöä. Tatten jäsenille kurssi oli ilmainen. Syysvuosikokouksen jälkeen osa vuosikokouksen osallistujista meni katsomaan Tampereen teatteriin Kari Hotakaisen romaanin pohjalta sovitettua näytelmää Ihmisen osa, jossa pääroolin näytteli Anja Pohjola. 6

Tatten toimintakertomus vuodelta 2013

Tatten toimintakertomus vuodelta 2013 Tatten toimintakertomus vuodelta 2013 1. Johdanto Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n vuoden 2013 toiminnan painopisteenä oli tutkijoiden ja opettajien edunvalvonta. Henkilöstön ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 29.05.2017 Aika 29.05.2017, 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 7.6.2017 klo 9:00 Paikka: Otaniemi, Maarintie 8, kokoushuone 1596 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Dündar-Järvinen Aila SDP Kaikki sidonnaisuuteni löytyvät kotisivuiltani, kohdasta luottamustehtävät http://www.elisanet.

Dündar-Järvinen Aila SDP Kaikki sidonnaisuuteni löytyvät kotisivuiltani, kohdasta luottamustehtävät http://www.elisanet. Sidonnaisuustiedot: 29.7.2015 Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat 2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä 3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus 2011 Kaarinan Urheiluratsastajat ry Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus SISÄLLYSLUETTELO Aloitussanat... 3 Yleistä... 3 Hallitus... 4 Toimikunnat... 4 Kokoustoiminta... 5 Tapahtumat...

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 11.04.2017 Aika 11.04.2017, 10:00-12:25 Paikka Joensuun kampus, Natura-rakennus N111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen poissa

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot