Tatten toimintakertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tatten toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Tatten toimintakertomus vuodelta Yleistä Edunvalvonnassa yliopistolla korostui Tampere3:ksi nimetty Tampereella toimivan kolmen korkeakoulun yhteistyö, josta vuoden loppua kohden alettiin puhua yhä enemmän yhdistymisen termein. Yhteistyön tavoitteena nähtiin jopa toimiminen valtakunnallisena pilottina korkeakoulutuksen ns. duaalimallista luopumiselle. Kolmen korkeakoulun on määrä jättää OKM:lle yksilöidympi yhteistyöesitys toukokuussa OKM käynnisti toimintavuonna myös rakenteellisen kehittämisen. Se leikkasi 50 miljoonaa euroa yliopistojen rahoituksesta jakaakseen tuon rahan erillisestä hakemuksesta yliopistoille takaisin profiloitumishankkeisiin. Niissä yliopistojen edellytetään luopuvan heikoista aloistaan ns. poisvalintojen kautta ja keskittävän voimavaransa prosessissa muodostuville vahvoille alueilleen. Kumpikin prosessi voi vaikuttaa merkittävästi henkilöstön asemaan yliopistolla, mutta toimintavuonna asiasta ei saatu kovin paljon uutta tietoa monista yrityksistä huolimatta. Tatten hallituksen toimintaa leimasi tiedotus- ja virkistysvastaavien puuttuminen, mikä työllisti tiedotus- ja virkistysasioissa koko hallitusta. Tatten molemmat luottamusmiehet olivat syyslukukauden ulkomailla tutkijavaihdossa, joten edunvalvonnassa oli vajaa vahvuus. Valtakunnallisesti Tatten hallituksen jäsen Ulla Aatsinki toimi Tieteentekijöiden liiton hallituksen varapuheenjohtajana toisen vuoden, ja Tatten hallituksen jäsenet olivat aktiivisia myös liiton eri työryhmissä. 2. Edunvalvonta 2.1. Edunvalvonta Tampereen yliopistossa Tatten luottamusmiehiä työllistivät alkuvuonna erityisesti epäselvyydet opetuksen videointien korvaamisesta. Asiasta saavutettiin erillinen sopimus YKYn kanssa. Alkukeväästä vilkkaimpaan apurahojen haun aikaan epäselvyyttä aiheutti ns. yliopistositoumusten saaminen apurahahakemuksiin yliopistolta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta suositteli säätiöille yliopistositoumuksia, joilla yliopistot sitoutuisivat apurahatutkijoiden tutkimuksen edellytysten turvaamiseen osana hakemuksia. Kun neuvottelut neuvottelukunnan ja yliopistojen välillä olivat vielä kesken, Tatten hallitus ja liiton varapuheenjohtaja Ulla Aatsinki olivat asiassa aktiivisia ja laativat apurahahakuja varten yleisohjeen. Sitä levitettiin tattelaiset-sähköpostilistan kautta jäsenistön keskuudessa jo ennen kuin yliopiston ohje asiasta valmistui. Yhteistoimintaneuvostossa yliopisto sitoutui selvittämään tutkijanimikkeiden käytön yhteensopivuutta tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan kanssa. Pääluottamusmies Sinikka Torkkola ja luottamusmies Maija Mattila olivat lähes koko syyslukukauden tutkijavaihdossa Yhdysvalloissa. Pääluottamusmiehen ja yhteistoimintaneuvoston jäsenen sekä varapuheenjohtajan sijaisena toimi ja Tattea kyseisessä elimessä edusti Jukon luottamusmies Jarkko Valjakka Lattesta. 1

2 16.6. Vuokko Kohtamäki ja Anne Koski laativat sekä toimittivat yliopistolle tiedoksi Tatten kommentit HR-toimintasuunnitelma Hyvä tehdä tutkimusta -kehittämishankkeen raportista. Lausunto sisälsi sekä kiitosta että kritiikkiä. Kritiikin keskiössä olivat vaatimus parantaa työttömiksi valmistuvien tohtorien työvoimapalveluita yliopiston ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä lisäämällä, taloudellisen tuen tarve tutkimusrahoitusta hakeville väitelleille tutkijoille ja koulutuksen lisäämien tutkijoiden ja opettajien immateriaalioikeuksista sekä kansainvälisestä julkaisemisesta. Lisäksi huomautettiin paperissa esiintyvästä tohtoriopiskelija -nimityksestä, vaikka yliopisto vakuuttaa sitoutuvansa tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan Tatte järjesti keskustelutilaisuuden Kaupin kampuksella otsikolla Haurastuva yliopisto: Akateeminen työ ja tutkijan paikka uudessa yliopistossa. Teemana tilaisuudessa oli tutkimuksen ja tutkijoiden tilanne yliopistolakiuudistuksen jälkeisessä yliopistossa. Sitä sävyttävät tulosjohtamisen ja pätkätyöläisyyden rinnalla uusina asioina menestyneiden tutkijoiden halu pois yliopistolta ja tohtoreiden kasvava työttömyys. Puhujina tilaisuudessa oli kolme akateemisen työn tutkijaa: Kirsti Lempiäinen Lapin yliopistosta, Antero Puhakka Itä-Suomen yliopistosta ja Kari Kuoppala Tampereen yliopistosta. Lempiäinen valotti asiaa kansainvälisen tutkija-aineiston avulla, Puhakka TTL:n jäsenkyselyaineiston avulla ja Kuoppala projektitutkijoita koskevan aineiston näkökulmasta. Tilaisuus osui valitettavasti päällekkäin työnantajan järjestämän yliopistofoorumin kanssa, mutta veti paikalle 14 osanottajaa. Päällekkäisyyden vuoksi tilaisuus videoitiin myöhemmin katsottavaksi Tatten sivujen kautta. Tilaisuuden ohjelma kiinnosti myös Pirkanmaan Akavan puheenjohtajaa Pirjo Koivistoa, joka pyysi alustukset itselleen perehtyäkseen paremmin korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaan ja työllisyysnäkymiin. Tilaisuuden ohjelmasta, tilavarauksista, taksikuljetusten järjestelyistä sekä videoinnista vastasi työryhmä Jarkko Toikkanen (pj.), Ilkka Pietilä, Toni Pakkanen ja Anne Koski. Tampereen yliopiston hallituksessa Tattesta henkilöstöä edusti Jaana Parviainen. Yliopistokollegiossa Tattea edusti kahdeksanhenkinen kollegioryhmä, johon kuuluivat kollegion ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimiva Kirsi Lumme-Sandt (varajäsen: Ilkka Pietilä), Sinikka Torkkola (Teija Waaramaa-Mäki-Kulmala), Tuula Juvonen (Virve Peteri), Maria Mäkelä (Jarkko Toikkanen), Hannele Mäkelä (Hannu Laurila), Maija Mattila (Tapio Juntunen), Marjo Vuorikoski (Johanna Annala) ja Liisa Häikiö (Riikka Homanen). Yliopistokollegio valitsi työtänsä helpottamaan talousvaliokunnan, jonka jäseneksi Tattesta valittiin Hannele Mäkelä. Tatten kollegioryhmä perusti itselleen Moodle-alustan, jossa oli jäsenenä myös Tatten puheenjohtajisto. Osana tilinpäätöskeskusteluja kollegioryhmää työllisti kanslerin tehtävän lakkauttaminen. Edunvalvontaa TaYn hallituksen jäsenen, kollegioryhmän ja Tatten hallituksen sekä luottamusmiesten välillä koordinoi Anne Koski järjestämällä lounastapaamisia tärkeimpien kokousten alla tai pitämällä yhteyttä sähköpostitse. Tatten kollegioryhmä laati Aikalaisessa ilmestyneen kirjoituksen, jossa Tatten kollegioryhmän jäsenet Kirsi Lumme-Sandt, Maija Mattila ja Maria Mäkelä sekä TaYHYn ja TaYLLin edustajat Eini Mäkelä ja Maarit Piipponen peräsivät lisää avoimutta yliopiston strategian uudistustyöhön. Yliopiston strategian uudistaminen ja siihen olennaisesti liittyvä, sittemmin Tampere3:ksi nimetty kolmen tamperelaisen korkeakoulun Tampereen yliopiston (TaY), Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) mahdollinen yhdistymisprosessi herätti paljon keskustelua yliopistoväen piirissä erityisesti julkistetun kolmen korkeakoulun yhteisen tiedotteen jälkeen. Tiedotteessa väläytettiin yhdistymistä ja ylipäätään esitettiin yhteistyön selvittäminen yhteistyön syventämiseen johtavana vääjäämättömänä kehityskulkuna. Tamyn puheenjohtaja Eetu Kreivi ja Tatten puheenjohtaja Anne Koski keräsivät Tampere3:n korkeakouluissa toimivat opiskelijajärjestöt ja valtaosan tutkijoiden ja opettajien henkilöstöjärjestöistä yhteisen kannanoton taakse. Kannanotossa tuotiin esiin opettavan ja tutkivan 2

3 henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemuksen huomioon ottamisen tarve prosessissa sekä erilaisia työntekijöiden ja opiskelijoiden asemaan liittyviä ongelmakohtia. Hallintohenkilökunnan ja professorien järjestöt eivät tulleet mukaan kannanottoon. Kannanotto julkistettiin ja toimitettiin tiedoksi kolmen korkeakoulun johdolle korkeakoulujen hallitusten yhteiskokouksen alla Edunvalvonta TTL:ssä Tatten hallituksen jäsen Ulla Aatsinki jatkoi 2014 liiton varapuheenjohtajana. Hän veti samalla liiton Nuorten tutkijoiden työryhmää, jossa varsinaisena yhdistystä edustavana jäsenenä toimi Miia Ijäs (varajäsenenä Hannele Mäkelä). TTL:n varapuheenjohtajana Aatsinki kirjoitti aktiivisesti blogia liiton sivuilla ja organisoi useilla yliopistopaikkakunnilla toteutetun tapahtumakiertueen, jossa yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa pohdittiin tutkijoiden työllisyyttä ja jatkoopiskelijoiden kohtelua työttömyystilanteessa paikallisesti sekä järjestettiin Tatten aikanaan pilotoima Academic Self-Defence -kurssi kansainvälisille tutkijoille. Kansainvälisten tutkijoiden verkostossa Tattea edusti Yulia Shumilova (varajäsen Dmitry Yagodin). Opetus- ja järjestötyöryhmässä Tattea edusti Jarkko Toikkanen. Työryhmä järjesti Helsingissä keskustelutilaisuuden otsikolla Opetus välttämätön hyvä. Tapahtumaan osallistui neljä Tatten jäsentä, joista kolmen edestakaiset matkat Helsinkiin yhdistys kustansi. Työryhmä perusti Opettavien tutkijoiden verkoston, joka on toiminut myös Facebookissa. Liiton vaalivaliokunnan jäsenenä Tattesta toimii Anne Koski. 3. Yhdistyksen hallinto, sääntömääräiset kokoukset, edustajat toimikunnissa ja työryhmissä sekä yhdistyksen jäsenistö 3.1. Hallitus Tatten hallituksessa toimivat 2014 seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Anne Koski, puheenjohtaja Vuokko Kohtamäki (Sanna Kivimäki), varapuheenjohtaja Hannele Mäkelä (Reeta Pöyhtäri), varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Erika Säynässalo (Saara Särmä), sihteeri ja jäsensihteeri Toni Pakkanen (Jussi Jalonen), webmaster Jarkko Toikkanen (Yulia Shumilova), kansainvälisten tutkijoiden vastaava Ulla Aatsinki (Jiri Nieminen) Ilkka Pietilä (Minna Nikunen) Teija Waaramaa-Mäki-Kulmala (Jari Väliverronen) Hallitus kokoontui 10 kertaa; kokoontumisista kaksi oli sähköpostikokouksia. Kokouksissa tehtiin esitykset Tatten sääntömääräisiin kokouksiin ja päätettiin tähän toimintakertomukseen sisältyvästä toiminnasta ja asioista. Tatten luottamusmiehillä, yliopiston hallituksen jäsenellä sekä Tatten yliopistokollegioryhmän vetäjällä ja kollegion varapuheenjohtajanakin toimivalla kollegion jäsenellä oli hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Heikkilä-Tammi vieraili elokuun kokouksessa kertomassa työsuojelutoiminnasta. Toimistosihteerin tehtävässä (27 h/kk) toimi Erika Säynässalo. Hän myös vastasi hallituksessa sihteerin tehtävästä, Tatten laskujen maksamisesta ja jäsenbyrokratian hoitamisesta. 3

4 3.2. Sääntömääräiset kokoukset Tatte piti kevätvuosikokouksen ravintola LePotin kabinetissa. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä. Sääntömääräisten asioiden ja pääluottamusmies Sinikka Torkkolan sekä liiton varapuheenjohtaja Ulla Aatsingin ajankohtaiskatsauksien lisäksi listalla oli Tatten jäsenilleen suuntaaman virkistysideakilpailun voittajien valinta. Vuosikokous valitsi kolmesta ideasta toteutettavaksi kaksi mindfulness-päivän ja kansainvälisille tutkijoille suunnatun suomalaiseen perinneruokakulttuuriin tutustumispäivän Knuutilan kartanossa Nokialla. Syyskokous pidettiin ravintola Haraldissa, ja kokoukseen osallistui 23 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi edellisen vuosikokouksen toiveiden mukaisesti Tatten ylijäämän käyttösuunnitelmatyöryhmän loppuraportti (ks. luku 5 alla). Tatten hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin erikoissuunnittelija Hannele Palukka. Toiminnantarkastajina valittiin jatkamaan Kari Kuoppala ja Tiina Tillikka. Koska Tattella ei ollut asettaa ehdokasta liiton puheenjohtajiston vaaleihin, Tatten varsinaiseksi edustajaksi liiton hallitukseen valittiin Hannele Palukka ja hänen varalleen Anne Koski. Tatten varsinaisiksi edustajiksi TTL:n liittokokouksiin valittiin seuraavat henkilöt: Hannele Palukka, Erika Säynässalo, Anne Koski, Miia Ijäs, Jarkko Toikkanen, Toni Pakkanen, Jari Väliverronen, Johanna Peltoniemi, Jutta Pulkki, Pekka Rantanen ja Hannele Mäkelä. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin seuraavat henkilöt tässä järjestyksessä: Vuokko Kohtamäki, Saara Särmä, Leena Romu, Ahmed Farooq, Sanna Kivimäki, Dmitry Yagodin, Ilkka Pietilä, Minna Nikunen, Kirsi Varpa, Irma Ilomäki ja Kari Kuoppala Edustajat toimikunnissa ja työryhmissä Alkusyksystä Tatten hallitus rekrytoi uusia ihmisiä yliopiston eri työryhmiin ja työsuojeluelimiin. Tasa-arvotyöryhmässä aloitti syksyllä Tatten edustajana Katri Otonkorpi-Lehtoranta Työelämän tutkimuskeskuksesta hänen edeltäjänsä Hanna Ylöstalon siirryttyä toisen yliopiston palvelukseen. Tasa-arvotyöryhmä alkoi pitää omaa blogia yliopiston sivustolla, ja Tatten edustaja oli yksi palstan kirjoittajista. YPJ-arviointiryhmän varsinaisena jäsenenä jatkoi Vuokko Kohtamäki, ja Kohtamäen varajäseneksi loppuvuodeksi 2014 Sinikka Torkkolaa sijaistamaan valittiin Minna Nikunen. Yliopiston muutoksenhakulautakuntaan Tattea edustamaan valittiin Pirjo Lindfors Terveystieteiden yksiköstä kaikki yliopistossa toimivat henkilöstöjärjestöt valitsivat vaaleilla työsuojelutoimijat seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Tatten edustajaksi työsuojelutoimikuntaan valittiin Hannele Palukka (varajäsenenä Tiina Tiilikka). Tutkijoiden työsuojeluvaltuutetuksi Tattesta valittiin Riitta Larjovuori Synergoksesta, ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Maarit Piipponen TaYLListä ja toiseksi varavaltuutetuksi Vuokko Kohtamäki Tattesta. Yliopiston vaalilautakunnan jäsenenä jatkoi Anne Koski Yhdistyksen jäsenistö Tatten jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 611, ja vuoden 2014 lopussa se oli 622. Jäsenmäärä lisääntyi siis 11 henkilöllä. Tatten hallituksen kokouspöytäkirjamerkintöjen perusteella yhdistyksen jäseneksi liittyi vuoden aikana 39 henkilöä, ja siitä erosi 25 jäsentä. Tattella on tarkat tiedot vain yhdistykseen liittyneiden lukumäärästä, koska eronneiden osalta yhdistyksen tietoon eivät systemaattisesti tule vuosittain muihin TTL:n jäsenyhdistyksiin siirtyneet jäsenet. 4

5 Vuoden 2013 lopussa työryhmä Hannele Mäkelä, Toni Pakkanen ja Anne Koski (pj.) päivitti Tatten rekrytointikirjeen. Kirje lähetettiin sisäpostissa yliopistolla eri tutkijanimikkeillä toimiville potentiaalisille jäsenille tammikuun 2014 lopussa. Samoin edellisen vuosien tapaan rekrytointia tehtiin osallistumalla yliopiston syyskuussa jatkoopiskelijoille järjestämiin tervetulotilaisuuksiin. Suomen- ja englanninkielisissä tilaisuuksissa 11. ja nuorten tutkijoiden asemasta ja edunvalvonnasta olivat puhumassa yhdistyksen puolesta Miia Ijäs ja Jussi Jalonen. 4. Muu toiminta 4.1. Vapputapahtuma Tamyn ja Tatten kevättapahtuma järjestettiin yliopiston päärakennuksen aulassa. Järjestelyistä, tiedottamisesta sekä yhteistyöstä Tamyn kanssa vastasi työryhmä Jiri Nieminen (pj.), Maija Mattila, Saara Särmä, Hannele Mäkelä ja Ilkka Pietilä. Puheenjohtaja Anne Koski piti tilaisuudessa vappupuheen, jossa hän pohti tohtorien lisääntyvää työttömyyttä ja määräaikaisista työsuhteista työttömiksi joutuvien yliopistolaisten jäämistä ilman normaaleja tukitoimia työllistymisessä. Tilaisuudessa Tatte tarjosi perinteisesti munkkeja ja simaa. Yleisöä viihdytti mm. yhtye Pajazzolla Kummilapsitoiminta Tatte jatkoi osallistumista kummilapsitoimintaan Families for Children -organisaation kautta. Bangladeshilainen kummilapsemme Bonnya on ehtinyt jo 13 vuoden ikään. 5. Yhdistyksen talous Tatten toiminta rahoitettiin pääosin jäsenmaksutuotoilla, jotka olivat yhteensä ,61 euroa. Vuonna 2014 suurimmat kuluerät muodostivat henkilöstökulut 8 396,16 euroa, virkistystoiminnan kulut 2 057,75 euroa, vuosikokousten kulut 1 905,51 euroa, kirjanpito 1 537,65 euroa, hallituksen kokouskulut 1 443,05 euroa sekä koulutuskulut 1 005,05 euroa. Tatten tilikauden 2014 tulos oli 278,57 euroa alijäämäinen. Tatten syysvuosikokous edellytti jo 2013, että Tatten ylijäämän käytöstä tehdään suunnitelma. Tatten hallituksessa istuikin 2014 työryhmä, johon kuuluivat Hannele Mäkelä (pj.), Vuokko Kohtamäki ja Anne Koski. Työryhmä valmisti power point -esityksen eri vaihtoehdoista syysvuosikokoukselle, jossa keskusteltiin neljästä vaihtoehdosta. Esitellyt vaihtoehdot ylijäämän käytölle olivat: a) yksittäinen suurempi investointi, esimerkiksi jäsenistön virkistystarkoitukseen hankittava osuus mökkiosakkeesta, b) Tatten tulevien 50-vuotisjuhlien rahoittaminen, c) alijäämäinen budjetointi tulevina talousarviovuosina, eli ylijäämän purku Tatten varsinaista toimintaa rahoittaen, ja d) kertyneen ylijäämän sijoittaminen. Vuosikokous ei vielä ottanut kantaa vaihtoehtoihin, vaan ne jätettiin vuodeksi hautumaan. Tarkoituksena on edetä päätöksentekoon Viestintä Tatten viestintää varjosti tiedotusvastaavan puuttuminen hallituksesta, jolloin jokaisen tapahtuman viestinnästä ja toteutuksesta sovittiin erikseen hallituksen kokouksissa. Tatten viestintä tapahtui 5

6 pääasiassa kotisivujen ja tattelaiset-sähköpostilistan kautta, joilla viestintää pystyttiin ongelmista huolimatta tekemään kaikista tapahtumista suomeksi ja englanniksi. Tatten viestinnän kehittämistä pohti tiedotustyöryhmä, johon kuuluivat Saara Särmä, Toni Pakkanen, Maija Mattila, Jari Väliverronen ja Anne Koski (pj.). Hallitus hyväksyi tattelaiset-sähköpostilistan muuttamisen keskustelulistaksi, jolle jäsenet voivat liittyä ja josta he voivat erota itse. Samalla jäsentiedotus päätettiin siirtää kotisivualustan ryhmäpostitustoiminnolla toteutettavaksi. Uudistuksen toteutus vaatii sähköpostiosoitelistojen tarkistusta, eikä uudistusta saatu vuoden kuluessa vielä toteutetuksi. Työryhmän loppuraportti kehittämisehdotuksineen käsiteltiin hallituksessa vasta tammikuussa 2015, mutta keskeiset ehdotukset, kuten ulkoisen graafisen ilmeen ja yhdistyksen prtuotteiden uudistuksen toteutus olivat esillä jo syysvuosikokouksessa, kun tuleviin kuluihin varauduttiin vuoden 2015 talousarviossa. Luottamusmies Maija Mattila perusti elokuussa yliopiston intraan ryhmän Akavalaisten luottamusmiesten tiedotteet, ja se on ollut siitä lähtien teknisesti otettavissa jatkuvaan käyttöön. Luottamusmiehet eivät vielä ole sitä aktiivisesti käyttäneet, eikä foorumia ole siksi varsinaisesti lanseerattu jäsenien tietoisuuteen. Foorumin on tarkoitus koota luottamusmiesten tiedotteet ja ohjeet yhteen ja helposti saatavilla olevaan paikkaan, josta myös vanhempi, mutta ajankohtainen perustieto olisi helposti tutkija- ja opettajakunnan saatavissa. Toimittaja naistenlehti Me Naisista haki yhdistykseltä vinkkejä haastateltaviksi tohtorien työttömyyttä käsittelevään artikkeliin. Joulukuun lehdessä oli juttu otsikolla Tohtorit kertovat: Tällaista on olla huippukoulutettu ja työtön, jossa myös yksi yhdistyksen aktiivi oli haastateltavana. 7. Virkistys Tatten hallituksesssa ei ollut toimintavuonna virkistysvastaavaa, joten hallitus päätti järjestää jäsenille virkistysideakilpailun maaliskuussa siten, että päätökset kilpailuun tulleista ideoista tekisi yhdistyksen kevätvuosikokous. Ideakilpailun tuloksena toteutui Pispalan Kurpitsatalossa mindfulness-työpaja, jossa vetäjänä toimi kouluttaja Douglas Toth. Kurssin järjestelyistä vastasi ideaa ehdottanut Anni Liski. Kurssille osallistui 15 tattelaista ja muuta kiinnostunutta. Tatte subventoi jäsentensä osallistumista kurssille. Sitä ennen 9.5. hallituksen jäsen Yulia Shumilova järjesti Learning to Draw in One Day -kurssin yliopiston tiloissa. Opettajana kurssilla toimi Elena Osipova, ja kurssille osallistui 16 henkilöä. Tatten jäsenille kurssi oli ilmainen. Syysvuosikokouksen jälkeen osa vuosikokouksen osallistujista meni katsomaan Tampereen teatteriin Kari Hotakaisen romaanin pohjalta sovitettua näytelmää Ihmisen osa, jossa pääroolin näytteli Anja Pohjola. 6

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Hallituksen esitys 27.4.2007 puoluekokoukselle Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...1 Jäsenistö...1 Päätöselimet...2 Hallitus...2 Valtuuskunta...2 Puoluekokous...3 Eduskuntaryhmä...3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuoden 2013 tavoitteena on ollut jatkaa edellisvuosien työtä sirkusharrastuksen saavutettavuuden edistämiseksi sekä järjestää ohjaajakoulutusta

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 www.rttl.fi SYYSKARAOKE Onko TES jo aivan täynnä? Yle haluaa erottua eettisimpänä Förkortningen av Kvällsnytt ledde till personalnedskärningar Liiton ARKKI Liiton ARKKI 3/2011

Lisätiedot

Vaapukka on Vaasan läänin psykologiyhdistys ry:n tiedotuslehti ja ilmestyy vuosittain 2-4 kertaa.

Vaapukka on Vaasan läänin psykologiyhdistys ry:n tiedotuslehti ja ilmestyy vuosittain 2-4 kertaa. VAAPUKKA 2/2011 Vaapukka 2/2011 Vaapukka on Vaasan läänin psykologiyhdistys ry:n tiedotuslehti ja ilmestyy vuosittain 2-4 kertaa. Toimituksen osoite on: Sirkka Riihimäki, Arorannantie 3, 62100 Lapua, sähköposti:

Lisätiedot

Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME

Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME 20 Suomen Matkailuelinkeino SME Pekka Ropponen Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME Matkailulla on merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Päätettäessä matkailupoliittisista linjauksista

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kirsi salonen juha rekola kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 79. issn 1236-4797 isbn 952-200-012-4 (nid.) isbn 952-200-013-2 (pdf), osoitteessa

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 2/2008 2 JULKAISIJA

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot