Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaara-Savotta: Kuntarekryn esittely klo 9.30 alkaen/ asiakkuuspäällikkö Mari Wendell Sopimus rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien järjestämisestä alkaen Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareitin virallistamishanke/lausunnon antaminen sopimusluonnoksesta ja yhteyshenkilön nimeäminen sekä kunnan edustajat ohjausryhmään Kunnanviraston sulkeminen ajalla ja Vuoden 2012 talousarvion toteutumavertailu ajalta Rautavaaran kunnan uuden poistosuunnitelman hyväksyminen Rautavaara-Savotta: Lupa Yevgeni Davydoville myydä määräala Saarela I-nimisestä tilasta RN:o 3: Aloite /Vanhemman naisväestön mammografiatutkimuksista Työsuojelupäällikön tehtävien hoito/työsuojelupäällikkö Hannu Hyvärisen irtisanoutuminen tehtävien hoidosta /Työsuojelupäällikön ja varatyösuojelupäällikön tehtävien hoitaminen alkaen Lausunto Pohjois-Savon käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärästä Rautavaara-Savotta: Arkistotyöryhmän perustaminen ja koulutustilaisuus Määräaikaisen oppisopimuskoulutusopiskelijan palkkaaminen hallintoosastolle alkaen/päivi Hartikainen Rautavaara-Savotta: Rautavaaran kunnan ja Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön yhteistyösopimus Rautavaara-Savotta: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO)- hankkeeseen osallistuminen/ta-2013 ja TASU Rautavaara-Savotta: Kunnan saatavien perinnän tehostaminen Rautavaara-Savotta: Fysioterapeutin työajan kohdentaminen henkilöstön työpaikkaliikuntaryhmään Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Kunnanjohtaja Unto Murron vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajalle /Ajalle marras-joulukuu 2012 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2012 Sivu 460 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Matti Ahonen, poissa :n 231 ajan/varajäsen Jorma Korhonen klo Arto Hakkarainen, poissa/varajäsen Markku Pulkkinen Eila Keinänen Reijo Kilpeläinen Mika Mustonen Rauha Partanen Rauni Pursiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Marjaleena Korhonen, kv:n 1. vpj., poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Keinänen ja Mika Mustonen sekä varalle Reijo Kilpeläinen ja Rauha Partanen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Mika Mustonen Unto Murto puheenjohtaja pj ja siht. 231 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Eila Keinänen Mika Mustonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTAREKRYN ESITTELY KLO 9.30 ALKAEN/ASIAK- KUUSPÄÄLLIKKÖ MARI WENDELL Khall 219 Kuntamarkkinat pidettiin Kuntatalolla Kuntarekryn asiakkuuspäällikkö Maria Wendellin kanssa sovittiin Kuntamarkkinoilla alustavasti, että hän vierailisi Rautavaaran Laajakaistakunnassa esittelemässä Kuntarekryn palveluja kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Esittelyssä kerrottaisiin järjestelmän hyödyistä ja palveluista, mitä voidaan tehdä, niin työntekijä kuin työnantaja. Esittelyyn varattu aika max. 1 tunti. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa asiakkuuspäällikkö Maria Wendelin tervetulleeksi maanantaina klo 9.30 alkaen kertomaan Kuntarekryn tarjoamista palveluista kunnalle. 2. kutsua tilaisuuteen kaikki operatiivisen johtoryhmän jäsenet ja kunnan sekä kuntakonsernin henkilöstöhallinnosta vastaavat esimiehet. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

4 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus SOPIMUS RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ ALKAEN Tekn. ltk 66. Rautavaaran kunnalla ja Nilsiän kaupungilla on ollut sopimus rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaistehtävien järjestämisestä. Tehtävien hoitoon on varattu aika 1 pv/viikko/viranomainen. Tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä, sekä todettu, että työajat ovat tällä hetkellä riittävät. Sopimukset tehdään Nilsiän kaupungin kanssa ja ne siirtyvät alkaen Kuopion kaupungin alaisuuteen. Entiset sopimukset Nilsiän kanssa lakkaavat, kun uudet sopimukset on allekirjoitettu. Liitteenä numerotta sopimusluonnokset. Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy sopimusluonnokset ja esittää sopimuksia kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen allekirjoitettavaksi. Khall 220 Tekninen lautakunta hyväksyy sopimusluonnoksen muutoin, mutta sopimuksien kohtaan 8. Sopimuksen voimassaolo: lisätään vielä maininta; ellei osapuolet toisin sovi. Aikaisemmat järjestelyt rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa perustuivat Nilsiän kaupungin ja Rautavaaran kunnan allekirjoittamaan Yhteistyön puitesopimukseen (KuntaL 76). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Sopimus rakennusvalvonnan järjestämisestä, liite numerotta - Sopimus ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien järjestämisestä, liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä sopimukset rakennusvalvonnan järjestämisestä ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien järjestämisestä liitteiden mukaisesti. 2. sopimukset tulevat voimaan lukien. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KUOPION, SIILINJÄRVEN JA KOILLIS-SAVON MOOTTORIKELKKAREITIN VIRALLISTAMIS- HANKE/LAUSUNNON ANTAMINEN SOPIMUSLUONNOKSESTA JA YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN SEKÄ KUNNAN EDUSTAJAT OHJAUSRYHMÄÄN Tekn. ltk 69. Kuopion kaupungin isännöimän Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -EAKR hankkeen toiminta on alkanut. Hankkeessa pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan Kuopion ja Siilinjärven alueiden reitit sekä saattamaan loppuun suunnitteluprosessi ja virallistamisen jälkeen rakentamaan reitit Koillis-Savon kuntien alueelle. Rautavaaran kunnan alueella on kolme (3) reittiä. Kunnassa on rekisteröity moottorikelkkoja : 293 kpl. Hankkeessa toimii projektipäällikön lisäksi kaksi suunnittelijaa sekä rakentamistöiden valvoja. Kuopion kaupunki on nimennyt yhdyshenkilöksi Essi Hämäläisen, joka vastaa projektin toteutumisesta. Kuopion kaupunki pyytää kommentteja hanketta koskevasta sopimusluonnoksesta sekä pyytää nimeämään yhteyshenkilön sekä henkilön ja hänen varahenkilönsä hankkeen ohjausryhmään. Projektisuunnitelman mukainen hankkeen kokonaiskustannus on ,00 euroa (alv 0 %), josta Koillis-Savon osuus ,00 euroa. EAKR -rahoituksen edellyttämä kokonaiskuntaosuus olisi 20 %, eli Koillis-Savon kunnilta euroa (alv 0 %). Hankkeen mukaisesti Rautavaaran kunnan omavastuuosuudeksi vv jäisi yhteensä ,00 euroa (alv 0 %). Esityslistan liitteet: - Kuopion kaupungin kirje , liite numerotta - Projektisuunnitelma Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareitin virallistaminen ja rakentaminen, liite numerotta - Sopimusluonnos Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen, liite numerotta Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. liitteen mukaisen Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistamista ja rakentamista koskevan hankkeen sopimusluonnoksen. 2. esittää yhteyshenkilöksi Heikki Koskelon ja ohjausryhmän jäseneksi kunnanrakennusmestari Mikko Hartikaisen ja hänen varahenkilökseen rehtori Matti Korkalainen.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus tarkistaa tämän pykälän heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin kunnanrakennusmestarin ehdotus. Khall 221 MoViRa-hankkeen mukaisesti Rautavaaran kunnan omavastuuosuus vv on yhteensä ,00 euroa (alv 0 %). Esityslistan liitteet: - Kuopion kaupungin kirje , liite numerotta - Projektisuunnitelma Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareitin virallistaminen ja rakentaminen, liite numerotta - Sopimusluonnos Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen, liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä liitteen mukaisesti Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistamista ja rakentamista koskevan hankkeen (MoViRa) sopimusluonnoksen. Kunta edellyttää selkeää ja yhtenäistä reittimaksukäytäntöä. 2. varata MoViRa-hankkeelle kunnan omavastuuseen tarvittavat määrärahat yhteensä euroa (alv 0%) seuraavasti: - vuosi 2012/TA: euroa - vuosi 2013/TA: euroa - vuosi 2014/TASU: euroa 3. esittää yhteyshenkilöksi työnjohtaja Heikki Koskelon ja varahenkilöksi kunnanjohtaja Unto Murto. 4. esittää ohjausryhmän jäseneksi kunnanrakennusmestari Mikko Hartikaisen ja hänen varahenkilöksi rehtori Matti Korkalainen. 5. merkitä tietoon saatetuksi, että Kuopion, Siilinjärven ja Koillis- Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen - hankkeen (MoViRa) ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidetään perjantaina klo alkaen Kuopion kirjaston kokoussalissa. 5. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULKEMINEN AJALLA JA Khall 222 Kunnanviraston lomia keskitetään joulun ja uudenvuoden aikaan, koska viikot ovat silloin rikkonaisia ja myös yhteistyötahojen toiminta hiljenee tänä aikana. Viraston vaihteen ollessa suljettuna päivystys järjestetään perusturva- ja teknisellä osastolla. Viranhaltijat/työntekijät ovat tavattavissa suorien puhelinnumeroiden, sähköpostien ja ilmoitetun päivystyksen kautta. Henkilöstöllä olisi näin mahdollisuus saada Itsenäisyyspäivän aikaan neljän (4) päivän yhtäjaksoinen vapaa ja olla lomalla joulun ja uudenvuoden välisen ajan. Töiden kannalta lomien keskittäminen on järkevää. Henkilökunnasta ne, joilla työtehtävät sen mahdollistavat, käyttävät järjestelyyn vuosilomapäiviään tai mahdollisia muita kertyneitä vapaapäiviään. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää, että: 1. kunnanvirasto ja kunnanviraston vaihde pidetään suljettuna: - perjantaina ja - joulun jälkeen ajalla tarvittava päivystys kunnanviraston sulkemisaikana sovitaan osastoittain. 3. sulkemisesta tiedotetaan kuntalaisille: Pitäjäläinen-lehdessä, kunnanviraston oviin laitettavilla ilmoituksilla, kotisivulla ja sulkemispäivänä viraston puhelinvaihteen tiedotteella. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Khall 223 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 5/ :ssä 40 Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle Vuoden 2012 tilikauden tulos euroa alkuperäisen talousarvion mukaan. Kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 2/ :ssä 16 myöntänyt euron lisämäärärahan Elinkeinolautakunnalle käytettäväksi auraus- ja kunnossapitoavustuksiin. Taloussuunnitelman (Tasu) vuosille tuloslaskelma ennakoi tilikauden tulokseksi vuonna euroa ja vuonna euroa. Nämä luvut ovat duurivoittoisia arvauksia silloisessa vuoden 2011 tilanteessa, mutta kuntatalous on yksi keskeisimmistä valtioneuvoston asettamista kuntarakenneuudistusta ohjaavista kriteereistä. Rautavaaran laajakaistakunnan kuntatalous tulee pysyttää vakaalla pohjalla ja talouden tulee mahdollistaa kunnan palveluiden tasaisen, vakaan, häiriöttömän ja oikea-aikaisen tarjonnan sekä kehittämisen lainsäädännön ja ennalta määrättyjen periaatteiden mukaan. RAUTAVAARA-SAVOTTAssa on keskeistä hoitaa kunnan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin ja käyttötaloutta säästäväisesti. Talousarvion toteutumavertailu ajalta käsittää käyttötalouden ja investoinnit. Tasaisella taulukolla toteutuman tulee olla 75,00 %. Tilikauden vuosikate ,19 euroa (arvio). Verrattuna valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden toteutumat osoittavat, että: - Toimintatuotot 77,4 % - Toimintakulut 71,2 % - Toimintakate eli Käyttötalouden netto 70,1 % - Verotulot 70,0 % - Valtionosuudet 74,4 % - Investointien toteutuminen brutto 48,96% Investointimenoihin on muutetun talousarvion mukaan varattu euroa, josta mennessä toteutunut euroa (48,96%). Talousarvioon v.2012 budjetoitua euron lainaa ei ole nostettu. Kassalainaa on euroa (e.p ), joka maksetaan pois pitkäaikaisella euron lainalla. Talousarviolainojen määrä : euroa (lisäksi kassalainaa euroa). Kassavarat : euroa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

9 Kunnanhallitus Esityslistan liite: - TA-2012 toteutuminen ajalta , liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. käsitellä vuoden 2012 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta seurata kuukausittain Rautavaaran kunnan talouskehitystä: analyysit käyttötaloussuunnitelmasta ja investoinneista. Rautavaaran kunnan vuoden 2012 talousarviossa toteutetaan näinä aikoina Rullaava- budjettia ja talouden vakaana pitämistä. 3. antaa vuoden 2012 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta valtuustolle tiedoksi. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, Jory ja kaikki Hakut (hallintokunnat) Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN UUDEN POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Khall 224 Rautavaaran kunnan voimassa oleva poistosuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kunnan kirjanpidossa kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 1 luvun 3 :n edellyttämän Hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut suosituksen: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista vuonna Perusteena suosituksessa on voimassa olevat säädökset. Eroja aikaisempaan lainsäädäntöön ovat tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuuden poistuminen, kirjanpitolain 5 lukuun on lisätty 5a aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottaminen sekä käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi vastaavaksi. Yksittäinen kunta voi poiketa annetuista ohjeista perustellusta syystä, mutta olennaiset poikkeavuudet on selostettava liitetiedoissa. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä on saanut soveltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen. Merkittävä muutos yleisohjeessa on poistoaikojen pituus ja suositus poistoaikojen alarajojen käyttämisestä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Kunnissa on yleisesti ollut käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistoalaisten investointien omarahoitusmenoja. Kunnat ovat usein valinneet liitteen esimerkkiajoista pisimmät ja poistoprosenteista pienimmät tarkemmin perustelematta hyödykkeiden tai hyödykeryhmien taloudellista pitoaikaa, mikä on vastoin poistoyleisohjeen ohjeita ja suunnitelmapoistojen periaatetta. Rautavaaran kunnan pysyvien vastaavien poistoajat vastaavat kuntajaoston suosituksia ja ovat pääosin suosituksen alarajassa. Poistomenetelmä on tasapoisto suosituksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnan poistosuunnitelman tarkistamistarvetta on tarkasteltu teknisen toimen kanssa ja todettu, että rakennusten poistoajat perustuvat rakennuksen todennäköiseen taloudelliseen pitoaikaan, käytettävyyteen palvelutuotannossa sekä tulontuottamiskykyyn. Kunnalla ei ole tulevina vuosina tulossa merkittäviä investointihankkeita. Kirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi poistosuunnitelmaa on syytä tarkentaa siltä osin, että hyödykkeen hankintameno kirjataan hankintakauden kuluksi, vaikka se tuottaa tuloa tai on palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden, mikäli hankintameno alittaa euroa. Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan poistosuunnitelma ja yleisohje, liite numerotta Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan uuden poistosuunnitelman liitteen mukaisesti. Voimaantulo alkaen. 2. kumota kunnanvaltuustossa hyväksytyn Rautavaaran kunnan poistosuunnitelman. 3. tehdä tarvittavat muutokset kunnan uuteen hallintosääntöön ( 80 Poistosuunnitelman hyväksyminen). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: LUPA YEVGENI DAVYDOVILLE MYYDÄ MÄÄRÄALA SAARELA I-NIMISESTÄ TILASTA RN:O 3:29 Khall 225 Rautavaaran kunta myi terveyskeskuksen teknisen osaston apulaispäällikkö Yevgen Davydov (s ), osoite Ukraine, Kiova, str. Dorogozickaya 14a 67, Rautavaaran kunnan Rautavaaran kylässä sijaitsevan Saarela 1-nimisestä tilasta noin m2 suuruisen määräalan. Määräala muodostuu Jokisuunniemen asemakaavan korttelin 104 (AO) tontista nro 1. Kiinteistötunnus: Kauppakirja allekirjoitettiin Kauppahinta ei omarantaiselle tontille oli euroa eli 1 euro/m2 (kunnanvaltuusto : Jokisuunniemen tonttien myyntihinnat) allekirjoitetun kauppakirjan Muut ehdot: Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta määräalaa muulle kuin sille, jonka kunta kirjallisesta hakemuksesta on kunnanhallituksen päätöksellä etukäteen hyväksynyt. Käytännön asioiden hoitajana GH (Golden Holidays) Oy:n tj Dmitri Urvankov esittää , että terveyskeskuksen teknisen osaston apulaispäällikkö Yevgen Davydov haluaisi luopua ostamastaan määräalasta. Kauppakirjan ehtojen mukainen kunnan suostumus tarvitaan Kuopion Optia pankille. Uusi ostaja talousasiantuntija Ievgen Stepanov (synt , passinnumero: EC009378) Ukraina, Kiev. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Kartta , liite 1 Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä uudeksi ostajaksi talousasiantuntija Ievgen Stepanovin. Rautavaaran kunnan Rautavaaran kylässä sijaitsevan n m2:n määräalan Saarela I- nimisestä tilasta, RN:o 3:29. Määräala muodostuu Jokisuunniemen asemakaavan korttelin 104 (AO) tontista nro 1. Kauppakirjajäljennös on toimitettava kunnalle. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ALOITE /VANHEMMAN NAISVÄESTÖN MAMMOGRAFIATUTKIMUKSISTA Khall 218 Kunnanhallituksen kokouksessa nro 16/ :ssä 218 kohdassa 8 Rauha Partanen ja Arto Hakkarainen tekivät aloitteen Vanhemman naisväestön mammografiatutkimuksista: Esitetään, että kunta käyttäisi perintörahoja vanhemman naisväestön mammografiaan, sen jälkeen kun he eivät ikänsä perusteella saa sitä enää ilmaiseksi. Näin voidaan säästyä varhaisella sairauden toteamisella kalliilta hoitokustannuksilta sekä inhimilliseltä kärsimykseltä ja ennen aikaiselta kuolemalta. Aloite lähetettiin valmisteltavaksi. Khall 226 Tutkimusten mukaan suomalaisnaisista noin joka kymmenes sairastuu elämänsä aikana rintasyöpään. Mammografiaseulonnoilla on suuri kansanterveydellinen merkitys, sillä mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä havaitaan, sitä parempi hoitoennuste on. Iän tuoma riski otettava huomioon mammografian seulontatutkimuksissa. Maksuttomissa mammografioissa voivat käydä vuotiaat rautavaaralaiset naiset kahden (2) vuoden välein. Tänä vuonna ilmaisen mammografian nuorin ikäluokka on vuonna 1962 syntyneet ja viimeinen maksuton ikäluokka on vuonna 1947 syntyneet. Rautavaaralaiset käyvät mammografiassa Iisalmessa. Ylä-Savon muissa kunnissa mammografiaa tarjotaan siihen saakka, kun nainen täyttää 69 vuotta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää, että tehty aloite toteutetaan seuraavasti: 1. kunta kustantaa rautavaaralaisten yli 65 vuotiaiden naisten mammografian seulontatutkimukset sen jälkeen, kun heitä ei ikänsä puolesta kutsuta enää mammografian seulontaryhmään. 2. tutkimuskustannukset katetaan Taseen Toimeksiantojen pääomista/lahjoitusrahastojen pääomat (valtiokonttorilta saatujen varojen saldo : ,00 euroa) saakka. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO/TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ HANNU HYVÄRISEN IRTISANOUTUMINEN TEHVÄVIEN HOIDOSTA /TYÖSUOJELU- PÄÄLLIKÖN JA VARATYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITAMINEN AKAEN Khall 112 Työsuojelupäällikön tehtäviä on hoitanut vuoden 2004 alusta lukien rakennusmestari Mikko Hartikainen. Hänen tehtäviinsä on myös liitetty osastopäällikön tehtävät aikaisempien rakennusmestarin tehtävien lisäksi. Käytännössä on osoittautunut, että Mikko Hartikaisen on vaikea hoitaa myös työsuojelupäällikön tehtäviä muun runsaan työmäärän vuoksi. Kunnassa ei ole kyetty valmistelemaan kokonaan haitta- ja vaaratekijöiden selvittämisen ja arvioinnin sekä suunnitelmien laatimista. Myös epäasiallisen kohtelun ehkäisemisen ja hallitsemisen suunnitelmien laatiminen on suorittamatta. Työsuojelupäällikön tehtävien hoitoa on valmisteltu neuvottelemalla lehtori Hannu Hyvärisen ja rehtori Matti Korkalaisen kanssa tehtävien siirtämisestä Hannu Hyvärisen hoidettavaksi. Hannu Hyvärinen on ilmoittanut olevansa valmis hoitamaan työsuojelupäällikön tehtäviä. Rehtori Matti Korkalainen on ilmoittanut, että koulun puolesta tehtäviä voidaan järjestellä siten, että aikaa työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiselle ja kouluttautumiselle tehtävien hoitoon jää riittävästi. Työsuojelupäällikön tehtävän hoitajan lisäksi on perusteltua nimetä varahenkilö, jotta kiireellisissä tapauksissa on olemassa nimetty henkilö hoitamassa työsuojeluasioita. Tähän tehtävään on lupautunut rakennusmestari Mikko Hartikainen. Lehtori Hannu Hyvärinen on esittänyt, että hänelle maksettaisiin työsuojelupäällikön tehtävien hoitamisesta rästissä olevien tehtävien vuoksi palkkiota aluksi 200 kuukaudessa. Palkkaa tarkistettaisiin myöhemmin, kun tehtävien määrästä saadaan kokemusta ja rästityöt on hoidettu. Kunnanhallitus päättää, että kunnan työsuojelupäällikön tehtävistä vapautetaan Mikko Hartikainen lukien. Työsuojelupäällikön tehtävä määrätään lehtori Hannu Hyväriselle alkaen toistaiseksi ja työsuojelupäällikön varahenkilöksi nimetään vastaavasta ajankohdasta lukien rakennusmestari Mikko Hartikainen toistaiseksi. Lehtori Hannu Hyväriselle maksetaan työsuojelupäällikön tehtävien hoidosta palkkiona 200 kuukaudessa ajalla Tämän jälkeen arvioidaan tehtävien määrää ja palkkiota uudelleen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 142 Työsuojelupäällikkö Hannu Hyvärinen on lähettänyt päivätyn kirjeen Rautavaaran kunnanhallitukselle: Luovun työsuojelupäällikön tehtävien hoidosta Perusteena henkilökohtaiset- ja juridiset syyt. Kunnanhallitus on :ssä 16 viimeksi käsitellyt työsuojelupäällikön tehtävien hoidosta maksettavaa palkkiota. Palkkion suuruus on 200 euroa/kuukaudessa toistaiseksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. vapauttaa lehtori Hannu Hyvärisen työsuojelupäällikön tehtävistä alkaen. Kaikki viralliset asiakirjat ja arkisto on luovutettava arkistolain ja asetuksen mukaisesti kunnan keskusarkistonhoitajalle. 2. määrätä kunnanrakennusmestari Mikko Hartikaisen kunnan työsuojelupäälliköksi alkaen toistaiseksi. 3. nimetä työsuojelupäällikön varahenkilöksi työnjohtaja Heikki Koskelon vastaavasta ajankohdasta lukien saakka. 4. maksaa kunnanrakennusmestari Mikko Hartikaiselle työsuojelupäällikön tehtävien hoidosta palkkiona 200 kuukaudessa ajalla Tämän jälkeen arvioidaan tehtävien määrää palkkiota uudelleen. Khall Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kunnanhallitus päättää: 1. nimetä kunnanrakennusmestari Mikko Hartikaisen kunnan työsuojelupäälliköksi toistaiseksi. 2. nimetä työsuojelupäällikön varahenkilöksi työnjohtaja Heikki Koskelon toistaiseksi. 3. maksaa kunnanrakennusmestari Mikko Hartikaiselle työsuojelupäällikön tehtävien hoidosta palkkiona 200,00 kuukaudessa. 4. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall 227 Työsuojelupäällikön ja varahenkilön tehtävien hoidosta pidettiin neuvottelu klo 9.30 kunnanjohtaja Unto Murron, atk-tukihenkilö Petri Kettusen ja kehitysvammahuollon vastaavan ohjaajan Ulla Ohtosen kanssa. Neuvottelun tuloksena esitetään kunnanhallitukselle, että kunnan työsuojelupäälliköksi nimetään atk-tukihenkilö Petri Kettunen ja varatyösuojelupäälliköksi kehitysvammahuollon ohjaaja Ulla Ohtonen. Tehtävien hoidosta palkkiota 300,00 /kk ja henkilöille tarvittava työsuojelukoulutus hoidetaan yhteistyössä kunnan kanssa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. vapauttaa kunnan rakennusmestari Mikko Hartikaisen työsuojelupäällikön ja työnjohtaja Heikki Koskelon työsuojelupäällikön varahenkilön tehtävistä alkaen. 2. vaatia, että kaikki viralliset työsuojelua koskevat asiakirjat ja sen arkisto luovutettava arkistolain ja asetuksen mukaisesti kunnan keskusarkistonhoitajalle. 3. nimetä atk-tukihlön Petri Kettusen kunnan työsuojelupäälliköksi toistaiseksi. Aloituspäiväksi sovittu nimetä työsuojelupäällikön varahenkilöksi kehitysvammahuollon vastaavan ohjaajan Ulla Ohtosen toistaiseksi. Aloituspäiväksi sovittu maksaa atk-tukihlö Petri Kettuselle työsuojelupäällikön tehtävien hoidosta palkkiona 300,00 /kk. 6. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUDELLE LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ Khall 228 Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kuopion kanslia on pyytänyt lausuntoa lautamiesten lukumäärästä mennessä. Käräjäoikeus toimii oikeusministeriön pyynnöstä. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä 126 lautamiestä. Käräjäoikeusuudistukseen vedoten ja rajaamalla lautamiehet vakavimpien rikosasioiden ja riitaasioiden ulkopuolelle, Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoo, että lautamiesten määrää tulee vähentää istuntomäärät huomioon ottaen 84 lautamieheen. Pohjois-Savon käräjäoikeuden esitys on kuitenkin ristiriidassa Oikeus-ministeriön esityksen kanssa, sillä Oikeusministeriö esittää kustakin kunnasta valittavaksi vähintään kaksi lautamiestä. Rautavaaralta on valittu aikaisemmin kaksi lautamiestä. Pohjois-Savon käräjäoikeuden esitys vähentää kunnan kaksi lautamiestä yhteen, ei lisää kansalaisten uskottavuutta julkiseen valtaan, sen oikeuslaitokseen ja ennen kaikkea oikeuslaitoksen päätöksiin, joita laki- ja oikeusoppineet ammattilaiset usein juuri maallikkoja koskien tekevät. Tämän johdosta ei voida pitää perusteltuna vähentää lautamiesten määrää. Käräjäoikeuksien kansanvaltaisuus ja kansalaisten osallistuminen käräjäoikeustyöskentelyyn ovat merkittävä osa kansalaisyhteiskunnan rakennetta ja yksi sen koossapitäviä voimia. Suomalaisen paikallishallinnon ja oikeuslaitoksen edeltäjä oli käräjäkivet, joilla ratkottiin ihmisten välisiä riita-asioita. Tuomarinympyrä (tai käräjäkivet) oli kansalaisten antama nimitys usein kirkonmäelle ympyrän muotoon asetetuille suurille kiville, joilla perimätiedon mukaan pidettiin käräjiä ennen kristinuskon tuloa Suomeen. Tuomarit ja lautamiehet istuivat yhdessä ja kävivät oikeutta. Maaoikeuksien lautamiesten suunniteltu keskittävä koollekutsuminen käräjäoikeuden toimesta vähentää taas alueellista edustavuutta ja vähentää lisäksi oikeuden ja lautamiesten paikallistuntemusta (alueet, tilat, tiet ym.), jos maa-oikeuden lautamiehet kutsutaan käräjäoikeuden lähikunnista. Sitä paitsi tämä menettely voi vähentää myös maaoikeuksien objektiivisuutta ja kansalaisten uskottavuutta oikeuden päätöksiin. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että: 1. Rautavaaran kunnasta valitaan kaksi lautamiestä Pohjois-Savon käräjäoikeuteen myös tulevaisuudessa. 2. kunta saattaa esityksensä myös Oikeusministeriön tietoon ja päätettäväksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot