VORTEX KYLMÄAINETALTEENOTTOLAITE INFICON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VORTEX KYLMÄAINETALTEENOTTOLAITE INFICON"

Transkriptio

1 1/13 Käyttöohje VORTEX KYLMÄAINETALTEENOTTOLAITE INFICON 1.0 Turvallisuusohjeita 2.0 Rakennekuvaus, mitat ja takuu 2.1 VORTEX talteenottolaitteen kuvaus ja mitat 2.2 Takuu 3.0 Asetukset ja toiminta 3.1 Käytön aloitus 3.2 Normaali talteenotto 3.3 VORTEX- talteenottolaitteen puhdistus 3.4 Push- Pull toiminto 3.5 Talteenottosäiliön jäähdyttäminen 3.6 Huomautuksia 4.0 Huolto 4.1 Johdanto 5.0 Vian määritys 6.0 Varaosapalvelu 6.1 Perusvaraosat 6.2 Sähkökuvat

2 2/ TURVALLISUUSOHJEITA! TÄTÄ LAITETTA SAA KÄYTTÄÄ VAIN PEREHDYTETTY ASENTAJA, JOKA TUNTEE JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT, KYLMÄAINEET, KYLMÄAINELAINSÄÄDÄNNÖN JA OSAA KÄSITELLÄ KYLMÄAINEITA TURVALLISESTI!! LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖN OTTOA!! KÄYTÄ HENKILÖKOHTAISIA SUOJAIMIA (hanskat, suojalasit ja turvajalkineet) AINA TYÖSKENNELLESSÄSI KYLMÄAINEIDEN KANSSA!! HÖYRYSTYNYT KYLMÄAINE SAATTAA OLLA VAARALLISTA JA JOPA TAPPAVAA! Työskentele aina hyvin ilmastoidussa paikassa. Kun työskentelet sisätiloissa, varmista aina työskentelytilan riittävä ilmanvaihto ja käytä lisätuuletinta tarvittaessa. ÄLÄ KOSKAAN TYÖSKENTELE SULJETUSSA, TUULETTAMATTOMASSA TILASSA, ilman tarvittavia suojavarusteita ( paineilmahappilaitteet)!! TUTUSTU HUOLELLISESTI TURVALLISUUS- JA KÄSITTELYOHJEISIIN, talteen otettavana olevan kylmäaineen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja erityisesti höyrynpaine tietoihin.! ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ JÄRJESTELMÄSSÄ HAPPEA, se saattaa muodostaa räjähtävän seoksen paineisessa laitteistossa olevan öljyn kanssa.! NOUDATA VAROVAISUUTTA KÄYTTÄESSÄSI TÄTÄ LAITETTA! Laitetta pitäisi käyttää ainoastaan puhtaissa ja kuivissa tiloissa. Varmista että laite virtajohtoineen on turvallisesti sijoitettuna paikassa, jossa se ei altistu roiske- tai valumavedelle tai muille vaurioita aiheuttaville aineille tai tilanteille.! ÄLÄ KOSKAAN YLITÄYTÄ VARASTOINTI SÄILIÖTÄ! YLITÄYTETYT SÄILIÖT SAATTAVAT REVETÄ RÄJÄHDYSMÄISESTI LÄMPÖTILAN KOHOTESSA!! AVAA HUOLTOVENTTIILIT HITAASTI, varmistaaksesi että kaikki liitokset ovat tiukasti suljetut, eikä vaaraa ole.! IRROITA VIRTAJOHTO AINA ENNEN KUIN SIIRRÄT TAI PUHDISTAT TALTEENOTTOLAITETTASI!! TÄMÄN LAITTEEN SAA AVATA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOASENTAJA, JOKA ON ERITYISESTI PEREHDYTETTY SÄHKÖ- JA KYLMÄAINETÖIHIN!! VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖPALON VAARAN, ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOA KYTKEÄKSESI VUOTOLAITTEEN VERKKOVIRTAAN!! SYTTYVIÄ AINEITA SISÄLTÄVÄT TILAT OVAT VAARALLISIA! Sähkökäyttöisiä laitteita ei tulisi käyttää herkästi syttyvien aineiden läheisyydessä, sillä moottori ja kytkimet voivat aiheuttaa kipinöintiä. Varmista, että työtilassa on mekaaninen ilmanvaihto, joka vaihtaa huoneen ilman vähintään neljästi tunnin aikana. Jos ilmanvaihtoa ei ole on talteenottolaite

3 3/13 sijoitettava vähintään 18 lattiasta. LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ PALAVIEN AINEIDEN LÄHEISYYDESSÄ! 2.0 RAKENNEKUVAUS, MITAT JA TAKUU 2.1 VORTEX rakennekuvaus Kylmäaineet R-12, R-134a, R-401C, R-500, R-401A, R-409A, R-401B, R-22, R-502, R-407C, R-402B, R- 408A, R- 407A, R-404A, R-402A, R- 507, R-407B, R-410A Sähköt 230V (AC), 50/60 Hz, 4A Kompressori 1/3 HP öljytön, ei imuventtiiliä, DC moottori Jäähdytys kompressorista poispäin puhaltava puhallin Järjestelmän suojaus korkeapainekytkin, katkaisu 3789 kpa kompressorin moottorissa lämpösuoja Paineet Matalapainepuolen suunnittelu paine 3500 kpa korkeapainepuolen suunnittelu paine 5500 kpa Lämpötila käyttöympäristön lämpötila- alue C Kuori muottipuhallettu, iskunkestävä Ulkomitat 457,2 mm x 241,3 mm x 368,3 mm Paino 11,79 kg 2.2 Takuu INFICON antaa takuun, VORTEX- kylmäaineen talteenottolaitteelle materiaali- ja valmistusvirheiden osalta, yhdeksi vuodeksi laitteen käyttöön ottopäivästä lukien. Takuu raukeaa, jos laitetta on käytetty väärin, pidetty huolimattomasti, laite on joutunut onnettomuuteen tai laitetta on korjannut muu kuin INFICON valtuuttama huoltoasentaja. Kompressorille antaa yhden vuoden takuun kompressorivalmistaja. Pitääksesi takuun voimassa on imupuolella imuliittimessä tai -letkussa käytettävä vaihdettavaa suodatinkuivainta, jotta kompressoriin ei pääse talteen otettavan kylmäaineen mukana epäpuhtauksia. TAKUU RAUKEAA JOS IMUPUOLELLA EI KÄYTETÄ KUIVAINTA! TAKUU RAUKEAA: Takuu aikana ilmenneen vian takuunalaisuus raukeaa, jos laitetta ei palauteta INFICON: lle 30 vuorokauden kuluessa takuuajan päättymisestä rahtimaksettuna Jos INFICON katsoo vian aiheutuneen muusta kuin materiaali- tai valmistusvirheestä Takuu vioissa INFICON on oikeutettu poistamaan vian aiheuttajan, vaihtamaan viallisen osan tai laitteen ja palauttamaan laitteen. Tämä TAKUU kumoaa kaikki muut, maahantuojan tai jälleenmyyjän antamat takuut. INFICON: lla ei ole velvoitetta maksaa takaisin takuu palautetun laitteen ostohintaa tai korvata laitteen palautuksesta aiheutuneita rahtikuluja. INFICON ei ole vastuussa laitteelle kuljetuksissa tai käytössä vahingossa tai tahallaan aiheutetuista vaurioista.

4 4/ ASETUKSET JA TOIMINTA 3.1 Käytön aloitus! VAIN HENKILÖT JOTKA OVAT SAANEET KYLMÄALANKOULUTUSTA SAAVAT KÄYTTÄÄ TÄTÄ LAITETTA. Asiantuntematon tai huolimaton talteenottolaitteen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle vammoja tai jopa kuoleman.! TUTUSTU TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖN OTTOA! Tunnista talteen otettavana oleva kylmäaine ja asenna suodatin kuivain ja letkut alla olevan kuvan mukaisesti, asettele talteenotto laitteen ohjaimet oikeisiin asentoihin. Kytke talteenotto laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on suojattu 16 ampeerin sulakkeella tai vikavirtasuojalla. Jos joudut käyttämään jatkojohtoa kytkeäksesi laitteen, varmista että jatkojohto kestää enemmän kuin 16 ampeerin virtapiikin ja että jatkojohto on suojamaadoitettu. Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukasti kiinni ennen kuin aloitat talteenoton. Kun talteen otat kylmäainetta saattaa olla tarpeellista kuristaa kylmäainevirtausta talteenottolaitteeseen, joko tyhjennettävän laitteiston sulkuventtiilistä tai talteenottolaitteen imuventtiilistä, jos talteen otettava kylmäainemäärä on hyvin suuri. Kylmäainevirtausta tulee kuristaa, jos kompressorista alkaa kuulua selvä koputus ääni. Kun Vortextalteenottolaitteen kompressorissa on liikaa kylmäainetta se ei pysty toimimaan kuin muutaman minuutin, minkä jälkeen kompressori vaurioituu. ÄLÄ JÄTÄ TALTEENOTTOLAITETTA VALVOMATTA SEN OLLESSA KÄYTÖSSÄ! Kylmäaine tulppa aikaansaa korkeapainekytkimen toiminnan, mikä hidastaa talteenotto toimenpidettä. On siis hyvin tärkeätä avata venttiilit hitaasti ja valvoa laitteen talteenottotyötä huolellisesti koko ajan. Jos kompressorista alkaa kuulua koputus, käännä imuventtiiliä myötäpäivään kunnes koputus lakkaa tai käännä laitoksen tyhjennysventtiiliä kiinni päin kunnes koputus lakkaa. Tämän jälkeen varmista, ettei kompressori ole vioittunut. Edellä mainitulla tavalla vioittunut kompressori ei kuulu takuun piiriin.! ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ PUNNITA TALTEENOTTOSÄILIÖTÄ TALTEENOTON AIKANA! Talteenottosäiliötä ei tulisi täyttää enempää kuin 80% sallitusta täyttömäärästä, jotta vältyttäisiin ylitäytökseltä.

5 5/ Normaali talteenotto 1. Kytke kaikki letkut ja johto kuten kappaleessa 3.1 neuvottiin ja kuten on esitetty kuvassa 3-1. Varmista että liitokset ovat tiukasti kiinni, eivätkä pääse mistään syystä aukeamaan talteenotto toimenpiteen aikana. Kuva 3-1 Kytkentäkaavio ja talteenottolaitteen asetukset normaalia talteenottoa varten. 2. Varmista että letku talteenottolaitteesta talteenottosäiliöön on kiinnitetty säiliön NESTE (liquid) liitäntään ja että KAASU (vapor) liitäntä on suljettu. 3. SULJE IMUVENTTIILI (inlet) (V1). 4. AVAA TYHJENNYSVENTTIILI (discharge) KOKONAAN AUKI (V3) 5. KÄÄNNÄ TYHJENNYS (purge)/talteenotto (recovery) VENTTIILI (V2) ASENTOON TALTEENOTTO (recovery). 6. AVAA TYJENNETTÄVÄN LAITTEISTON NESTEEN TYHJENNYSVENTTIILIÄ HITAASTI AUKI JA TARKISTA, ETTÄ LIITOKSET PITÄVÄT. AVAA VENTTIILI TÄMÄN JÄLKEEN KOKONAAN NIIN, ETTÄ MAHDOLLLISIMMAN PALJON KYLMÄAINETTA PÄÄSEE VIRTAAMAAN NESTEENÄ JÄRJESTELMÄSTÄ. 7. KYTKE VORTEX- TALTEENOTTOLAITE KÄYNTIIN. 8. TARKKAILE IMUPAINETTA (LP low pressure gauge) JA AVAA HITAASTI VORTEXIN IMUVENTTIILI (inlet valve, V1). KURISTA KYLMÄAINEEN VIRTAUSTA JOKO LAITTEEN IMUVENTTIILISTÄ TAI JÄRJESTELMÄN TYHJENNYSVENTTIILISTÄ, JOS TALTEENOTTOLAITTEESEEN PÄÄSEE LIIKAA KYLMÄAINETTA KERRALLA. 9. KUN JÄRJESTELMÄSTÄ ON SAATU TALTEENOTETTUA KAIKKI NESTEMÄINEN KYLMÄAINE, KÄÄNNÄ VORTEXIN IMUVENTTIILI (V1) KOKONAAN AUKI SAADAKSESI JÄRJESTELMÄSSÄ EDELLEEN OLEVAN HÖYRYSTYNEEN KYLMÄAINEEN TALTEEN. VARMISTA, ETTÄ JÄRJESTELMÄN TYHJENNYSVENTTIILI ON MYÖSTÄYSIN AUKI. 10. JATKA TALTEENOTTOA KUNNES JÄRJESTELMÄN MATALAPAINEMITTARI NÄYTTÄÄ JÄRJESTELMÄSSÄ OLEVAN LIEVÄN ALIPAINEEN. KATKAISE TALTEENOTTOLAITTEESTA VIRTA JA SULJE IMUVENTTIILI, ODOTA NOIN 5 MINUUTTIA. JOS JÄRJESTELMÄN PAINE NOUSEE YLI 0 BAR:N, ON

6 6/13 JÄRJESTELMÄSSÄ EDELLEEN KYLMÄAINETTA. JOS JÄRJESTELMÄSSÄ ON EDELLEEN KYLMÄAINETTA, AVAA VORTEXIN IMUVENTTIILI JA KÄYNNISTÄ TALTEENOTTOLAITE UUDELLEEN, ANNA KÄYDÄ KUNNES JÄRJESTELMÄN PAINE ON SAATU UUDELLEEN ALLE 0 BAR. TOISTA TÄMÄT TOIMENPIDETTÄ, KUNNES TYHJENNETTÄVÄN JÄRJESTELMÄN PAINE PYSYY VÄHINTÄÄN 5 MINUUTTIA 0 BAR: SSA TAI ALLE. 11. VÄLITTÖMÄSTI LOPETETTUASI TALTEENOTON, TYHJENNÄ VORTEX- LAITTEESI TÄMÄN OHJEVIHKON KOHDASSA 3.3 ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI. 3.3 Vortex talteenottolaitteen tyhjennys 1. Käännä TYHJENNYS(purge)/TALTEENOTTO(recover) venttiili (V2) asentoon TYHJENNYS (purge). Käännä sitten venttiili V3 asentoon AUKI (open). Katso kuva Kytke käyttövirta päälle ja käännä IMUVENTTIILI (inlet, V1) HITAASTI asentoon TYHJENNYS (purge). ESTÄ kompressorin läpi kulkevan kylmäaineen tulviminen kääntämällä venttiiliä V1 hyvin hitaasti. 3. TARKKAILE LP(matalapaine) mittaria ja anna laitteen tyhjentää itseään kunnes laitteessa on vähintään 0,6 bar: n tyhjiö. KATKAISE KÄYTTÖVIRTA ja VÄLITTÖMÄSTI tämän jälkeen SULJE TALTEENOTTOSÄILIÖN VENTTIILIT. IMUVENTTIILI (inlet, V1) tulee kääntää KIINNI (close) ja viimeiseksi SULJE venttiili V3. 4. TÄRKEÄÄ PALAUTA VENTTIILI V2 ASENTOON TALTEENOTTO (recover)!! LETKUT JA TYHJENNYSLIITÄNNÄSSÄ SAATTAA OLLA PIENI MÄÄRÄ NESTEMÄISTÄ KYLMÄAINETTA. OLE ERITYISEN VAROVAINEN KUN AVAAT LETKUN LIITOKSEN JA VENTTIILIN V3. Kuva 3-2 Talteenottolaitteen tyhjennyksen asetukset ja kytkentäkaavio

7 7/ PUSH-PULL toiminto Push-Pull toimintoa käytetään suurien kylmäaine määrien talteenotossa, kun ei haluta kylmäaineen kulkevan talteenottolaitteen kompressorin läpi. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun järjestelmässä tiedetään varmasti olevan enemmän kuin 7 kg nestemäistä kylmäainetta joka on helposti poistettavissa.! ÄLÄ KÄYTÄ PUSH-PULL TOIMINTOA jos et tiedä, että vaaditut ehdot täyttyvät! Kytke kylmäaine letkut kuten kuvassa 3-3 on näytetty. Näkölasin lisääminen tyhjennettävän järjestelmän ja talteenottosäiliön välille on erittäin tärkeää, jotta tiedetään, koska järjestelmästä on saatu kaikki nestemäinen kylmäaine talteen ja vain höyryä on jäljellä. Tämä toiminto käyttää hyväkseen tyhjiöidyn talteenottosäiliön IMUA (pull) ja VORTEX laitteen tyhjennyksen TYÖNTÖÄ (push) siirtääkseen nestemäisen kylmäaineen järjestelmästä talteenottosäiliöön. Tällä toiminnolla saadaan järjestelmästä poistettua 7 kg kylmäainetta minuutissa. VAAKAA ON EHDOTTOMASTI KÄYTETTÄVÄ SUORITETTAESSA TÄTÄ TOIMINTOA, JOTTA TALTEENOTTOSÄILIÖÖN EI TULE YLITÄYTÖSTÄ! Jos säiliössä käytetään automaattista sulkuventtiiliä, se pysäyttää vain talteenottolaitteen kompressorin. Automaattisulkuventtiili ei estä vapaata kylmäainevirtausta korkeampi paineisesta järjestelmästä matalampi paineiseen talteenottosäiliöön, mikä altistaa säiliön ylitäytökselle. Kuva 3-3 Asettelu- ja kytkentäkaavio Push-Pull toiminnolle

8 8/ Talteenottosäiliön jäähdyttäminen VORTEX talteenottolaitteella voidaan esijäähdyttää (alijäähdyttää) talteenottosäiliö, jos säiliön paine nousee toiminnon aikana liian korkeaksi. Talteenottosäiliön paine saattaa nousta liian korkeaksi talteenoton aikana tietyillä kylmäaineilla, joilla on korkea höyrynpaine ja korkea ominaislämpötila. Jos talteenottotoimenpide keskeytyy liian korkean säiliöpaineen takia, pysäytä VORTEX talteenottolaite, sulje letkuventtiilit ja muuta asetukset kuten kuvassa 3-4. Tämä toimenpide voidaan suorittaa myös ennen talteenoton aloittamista, mutta tällöin se saattaa kestää pidemmän ajan. HUOM! Talteenottosäiliön jäähdyttämisen voi suorittaa vain, kun talteenottosäiliössä on vähintään 2 kg nestemäistä kylmäainetta, jolloin saadaan aikaan vaadittava paine- ero. Kuva 3-4 Talteenottosäiliön jäähdytys toiminto

9 9/13 Kytke VORTEX laitteeseen uudelleen virta ja käännä TYHJENNYSVENTTIILIÄ (discharge) V3 kiinnipäin, kunnes paine- ero LP(matalapaine)- ja HP(korkeapaine)- mittareiden näyttämien välillä on vähintään 6,8 bar. PIDÄ HP(korkeapaine)- MITTARIN LUKEMA ALLE 37,4 bar varmistaaksesi, ettei korkeapainevartija katkaise. Muutaman minuutin käytön jälkeen talteenottosäiliö on jäähtynyt. KATKAISE VORTEXlaitteen KÄYTTÖVIRTA ja muuta asetukset takaisin normaalin talteenoton asetuksiin. Tarvittaessa toista toimenpide. 3.6 Huomautuksia Jos korkeapainevartija katkaisee normaalin talteenottotoiminnon aikana kompressorin käynnin, käynnistyy kompressori automaattisesti uudelleen käyttöpaineen pudottua alle 28.9 bar. 4.0 HUOLTO 4.1 Johdanto VORTEX talteenottolaite palvelee sinua pitkään, jos muistat huoltaa sitä säännöllisesti. Huoltotoimenpiteitä ei ole paljon ja ne ovat helppoja suorittaa, mutta välttämättömiä. Pyyhi laite nihkeällä aina päivänpäätteeksi, poistaaksesi käytön aikana tulleen lian, kuten öljytahrat, yms. Jos laitteen pinnalle on pinttynyt päivän aikana likaa, joka ei lähde pelkällä nihkeällä pyyhkeellä voit käyttää pyyhkimiseen esim. astianpesuainetta tai talousspriitä. Käyttäessäsi puhdistusaineita ole erityisen varovainen, ettei puhdistusainetta pääse laitteen sisään. Bensiiniä tai muita liuottimia ei suositella käytettäväksi laitteen puhdistukseen, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen muovikuorta ja ovat lisäksi vaarallisia. Varmista että imu- ja tyhjennysaukot ovat suojatut kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi varmista aina että laitteen sisä- ja ulko- osat ovat kirkkaat ja puhtaat. Taataksesi aina parhaan mahdollisen työtuloksen pidä laitteesi imuaukkoon kiinnitettynä suodatinkuivainta ja muista vaihtaa kuivain säännöllisesti. Kun laitteen toimita teho laskee, johtuu se mahdollisesti kompressorin tiivisteiden väsymisestä, jolloin ne täytyy vaihtaa. Tiivisteiden vaihto väli on 1-2 vuotta, riippuen laitteen käyttö- ja säilytysolosuhteista. Ota yhteyttä laitteen sinulle myyneeseen jälleenmyyjään, joka auttaa sinua valitsemaan laitteeseesi sopivan huoltotiivistesarjan.

10 10/ Vian määritys Oire: Laite ei käynnisty. Kompressori ei käynnisty - Virtajohto ei ole kytkettynä - Kytke virtajohto - Pistorasiaan ei tule virta - Tarkista pistorasian sulake - Vikavirtasuoja on lauennut - Selvitä mikä on aikaan saanut vikavirtasuojan laukeamisen, korjaa vika ja kytke vikavirtasuoja uudelleen päälle - Tyhjennyspaine on liian korkea ja HP- vartija on katkaisseena - Alenna painetta kääntämällä V2- venttiili tyhjennykselle ja takaisin talteenottoon - Sähkövika moottorissa - Ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun korjaajaan Oire: Kompressori käynnistyy, mutta katkaisee muutaman minuutin käynnin jälkeen HP mittarin painelukema on korkea - V2 on asennossa tyhjennys ja HP- vartija on katkaissut - Käännä V2 asentoon talteenotto - V3 on kiinni ja HP- vartija on katkaissut - Käännä V3 auki - Talteenottosäiliön venttiili on kiinni - Avaa säiliön venttiili - Tukkeutunut tyhjennyspuolen letku - Tarkista letkut ja avaa tukos

11 11/13 - Ilmaa järjestelmässä tai säiliössä - Poista ilma järjestelmästä tai säiliöstä Oire: Kompressori pysähtelee ajoittain - Kylmäaineen höyrynpaine säiliössä on lähellä korkeapainevartijan katkaisupistettä - Jäähdytä talteenottosäiliötä - Kompressorin lämpösuoja katkoo - Kurista järjestelmästä pumpattavan nestemäisen kylmäaineen virtausta ja anna kompressorin jäähtyä ennen toimenpiteen jatkamista Oire: Laite ylikuumenee - Liian korkea toimintapaine aiheutuu: * talteen otettavan kylmäaineen korkeasta ominaislämpötilasta - jäähdytä talteenottosäiliötä toiminnan aikana * ilmasta talteenottosäiliössä - poista ilma säiliöstä * kuristuneesta tyhjennyspuolen letkusta - tarkista letku ja poista mahdolliset virtausvastukset tai tarvittaessa vaihda tyhjennyspuolen letku suurempi halkaisiaiseen Oire: Talteenottotoiminto on hidas - Toimintapaine on liian korkea - Jäähdytä talteenottosäiliötä tai vaihda säiliö tyhjään - Kurista kylmäainevirtausta järjestelmän tyhjennysventtiilistä tai V3 venttiilistä pienentääksesi matala- ja korkeapainepuolten välistä paine- eroa - Järjestelmässä oleva kylmäaine on jäätynyt - Keskeytä talteenotto ja anna jään sulaa Kompressorin tiivisteet ovat kuluneet

12 12/13 - Vaihda kompressorin tiivisteet 6.0 VARAOSAPALVELU 6.1 Perusvaraosat! ÄLÄ VAIHDA mitään seuraavista varaosista, jos laitteen käyttöturvallisuus on vaarassa heikentyä. Kaikki osan vaihtoa vaativat huoltotyöt tulee jättää INFICON:n valtuuttamalle huoltoliikkeelle, jotta laitteen käyttöturvallisuus ei kärsisi ja takuu pysyisi voimassa. Tekninen tuki ja huolto- ohjeet ovat saatavissa paikallisen jälleenmyyjäsi kautta. HUOM! Älä palauta viallista laitetta suoraan tehtaalle, vaan ota ensin yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tehtaan tuotetukipalveluun. Seuraavat varaosat ja lisälaitteet ovat saatavissa laitteen sinulle myyneen jälleenmyyjän kautta: Thomas 500 kompressori, 230V (DC) P1 Bridge tasasuuntaaja, 25A, 600V Kondensaattori, 470 μf, 600V P2 Virran katkaisija, 125/250 V, 4A Johtosetti, IEC liitäntä, 230V Virtakytkin On/Off Manifold sovitin sarja P1 Mittari, (HP) korkeapaine Vortex malliin P P1 Mittari, (LP) matalapaine Vortex malliin P P1 Mittari, (HP) korkeapaine Vortex malliin P10 M1002V18B-8252PA Mittari, (LP) matalapaine Vortex malliin P10 M1002V18B-8253PA Painekytkin, korkeapaine katkaisu Lauhdutin yksikkö putkiyhteillä G1 Suojakotelo, oikeapuolisko P1 Suojakotelo, vasen puolisko P1 Kantohihna, olkamittainen P1 Kansi ja hihna, muovi päällinen Kantokahva, putki ruostumatonta terästä P1

13 13/ Sähkökytkentä kaaviot Kuva 6-1 Sähkökytkentä kaaviot Vortex malleihin G2 ja G10

Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas

Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas MA-Blue-R-95-Intl/A Sisällys Yleisiä turvaohjeita 3 Tekniset tiedot 4 Etupaneelin kuvaus 4 Nesteen/höyryn talteenoton vakiomenetelmä 5 Itsepuhdistusmenetelmä 6 Nesteen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES Kiitos valinnastasi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Niissä opastetaan laitteen oikea asennus, käyttö ja huolto. Ohjeita noudattaen maksimoit laitteen luotettavuuden,

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL.

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL. KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20 Maahantuoja: Maahantuoja: Scanoffice Oy Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE RTW-100L

Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE RTW-100L Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE RTW-100L Kiitos, että valitsit tuotteemme. Varmistaaksesi, että laite toimiii suunnitellulla tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Sisältö 2

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

1,1 5,5 2,1 55 55 12,5 451 96 1

1,1 5,5 2,1 55 55 12,5 451 96 1 KÄYTTÖOHJEET 1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset. Tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusmääräykset on merkitty yleisellä DIN 4844-W 9 -varoitusmerkillä.

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Onninen Eco poistopuhallin

Onninen Eco poistopuhallin Onninen Eco poistopuhallin Käyttö- ja asennusohjeet 1 FIN Käyttö- ja asennusohjeet LUE NÄMÄ KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT ASENTAA LAITETTA. VALMISTAJA JA MAAHANTUOJA EIVÄT VASTAA

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö 3.0 Käyttö- ja huolto-ohje Toimenpiteet eri käyttötilanteissa suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin ne on ohjeessa luetetltu. Käyttötilanteet määrittelee ja ilmoittaa VSS viranomainen 3.1 Ohituskäyttö

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE Ennen laitteen käyttöönottoa lue oheiset käyttö ja huolto ohjeet kokonaisuudessaan. Laite täyttää konedirektiivien 89/392,89/336,73/2 sekä niihin tehtyjen muutosten ja liitteiden

Lisätiedot

HySpray sisäilman- ja pintojen desinfiointilaite. 1. Kahva 2. Kampi 3. Näyttö 4. Suutinpää 5. Suutin. 6. Nestepullo

HySpray sisäilman- ja pintojen desinfiointilaite. 1. Kahva 2. Kampi 3. Näyttö 4. Suutinpää 5. Suutin. 6. Nestepullo HySpray sisäilman- ja pintojen desinfiointilaite KÄYTTÖOHJE 1. Laitteen kuvaus 1. Kahva 2. Kampi 3. Näyttö 4. Suutinpää 5. Suutin 6. Nestepullo 7. On/Off katkaisija 8. Sulakkeet x 2 9. Kaapelin pistoke

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot