VORTEX KYLMÄAINETALTEENOTTOLAITE INFICON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VORTEX KYLMÄAINETALTEENOTTOLAITE INFICON"

Transkriptio

1 1/13 Käyttöohje VORTEX KYLMÄAINETALTEENOTTOLAITE INFICON 1.0 Turvallisuusohjeita 2.0 Rakennekuvaus, mitat ja takuu 2.1 VORTEX talteenottolaitteen kuvaus ja mitat 2.2 Takuu 3.0 Asetukset ja toiminta 3.1 Käytön aloitus 3.2 Normaali talteenotto 3.3 VORTEX- talteenottolaitteen puhdistus 3.4 Push- Pull toiminto 3.5 Talteenottosäiliön jäähdyttäminen 3.6 Huomautuksia 4.0 Huolto 4.1 Johdanto 5.0 Vian määritys 6.0 Varaosapalvelu 6.1 Perusvaraosat 6.2 Sähkökuvat

2 2/ TURVALLISUUSOHJEITA! TÄTÄ LAITETTA SAA KÄYTTÄÄ VAIN PEREHDYTETTY ASENTAJA, JOKA TUNTEE JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT, KYLMÄAINEET, KYLMÄAINELAINSÄÄDÄNNÖN JA OSAA KÄSITELLÄ KYLMÄAINEITA TURVALLISESTI!! LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖN OTTOA!! KÄYTÄ HENKILÖKOHTAISIA SUOJAIMIA (hanskat, suojalasit ja turvajalkineet) AINA TYÖSKENNELLESSÄSI KYLMÄAINEIDEN KANSSA!! HÖYRYSTYNYT KYLMÄAINE SAATTAA OLLA VAARALLISTA JA JOPA TAPPAVAA! Työskentele aina hyvin ilmastoidussa paikassa. Kun työskentelet sisätiloissa, varmista aina työskentelytilan riittävä ilmanvaihto ja käytä lisätuuletinta tarvittaessa. ÄLÄ KOSKAAN TYÖSKENTELE SULJETUSSA, TUULETTAMATTOMASSA TILASSA, ilman tarvittavia suojavarusteita ( paineilmahappilaitteet)!! TUTUSTU HUOLELLISESTI TURVALLISUUS- JA KÄSITTELYOHJEISIIN, talteen otettavana olevan kylmäaineen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja erityisesti höyrynpaine tietoihin.! ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ JÄRJESTELMÄSSÄ HAPPEA, se saattaa muodostaa räjähtävän seoksen paineisessa laitteistossa olevan öljyn kanssa.! NOUDATA VAROVAISUUTTA KÄYTTÄESSÄSI TÄTÄ LAITETTA! Laitetta pitäisi käyttää ainoastaan puhtaissa ja kuivissa tiloissa. Varmista että laite virtajohtoineen on turvallisesti sijoitettuna paikassa, jossa se ei altistu roiske- tai valumavedelle tai muille vaurioita aiheuttaville aineille tai tilanteille.! ÄLÄ KOSKAAN YLITÄYTÄ VARASTOINTI SÄILIÖTÄ! YLITÄYTETYT SÄILIÖT SAATTAVAT REVETÄ RÄJÄHDYSMÄISESTI LÄMPÖTILAN KOHOTESSA!! AVAA HUOLTOVENTTIILIT HITAASTI, varmistaaksesi että kaikki liitokset ovat tiukasti suljetut, eikä vaaraa ole.! IRROITA VIRTAJOHTO AINA ENNEN KUIN SIIRRÄT TAI PUHDISTAT TALTEENOTTOLAITETTASI!! TÄMÄN LAITTEEN SAA AVATA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOASENTAJA, JOKA ON ERITYISESTI PEREHDYTETTY SÄHKÖ- JA KYLMÄAINETÖIHIN!! VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖPALON VAARAN, ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOA KYTKEÄKSESI VUOTOLAITTEEN VERKKOVIRTAAN!! SYTTYVIÄ AINEITA SISÄLTÄVÄT TILAT OVAT VAARALLISIA! Sähkökäyttöisiä laitteita ei tulisi käyttää herkästi syttyvien aineiden läheisyydessä, sillä moottori ja kytkimet voivat aiheuttaa kipinöintiä. Varmista, että työtilassa on mekaaninen ilmanvaihto, joka vaihtaa huoneen ilman vähintään neljästi tunnin aikana. Jos ilmanvaihtoa ei ole on talteenottolaite

3 3/13 sijoitettava vähintään 18 lattiasta. LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ PALAVIEN AINEIDEN LÄHEISYYDESSÄ! 2.0 RAKENNEKUVAUS, MITAT JA TAKUU 2.1 VORTEX rakennekuvaus Kylmäaineet R-12, R-134a, R-401C, R-500, R-401A, R-409A, R-401B, R-22, R-502, R-407C, R-402B, R- 408A, R- 407A, R-404A, R-402A, R- 507, R-407B, R-410A Sähköt 230V (AC), 50/60 Hz, 4A Kompressori 1/3 HP öljytön, ei imuventtiiliä, DC moottori Jäähdytys kompressorista poispäin puhaltava puhallin Järjestelmän suojaus korkeapainekytkin, katkaisu 3789 kpa kompressorin moottorissa lämpösuoja Paineet Matalapainepuolen suunnittelu paine 3500 kpa korkeapainepuolen suunnittelu paine 5500 kpa Lämpötila käyttöympäristön lämpötila- alue C Kuori muottipuhallettu, iskunkestävä Ulkomitat 457,2 mm x 241,3 mm x 368,3 mm Paino 11,79 kg 2.2 Takuu INFICON antaa takuun, VORTEX- kylmäaineen talteenottolaitteelle materiaali- ja valmistusvirheiden osalta, yhdeksi vuodeksi laitteen käyttöön ottopäivästä lukien. Takuu raukeaa, jos laitetta on käytetty väärin, pidetty huolimattomasti, laite on joutunut onnettomuuteen tai laitetta on korjannut muu kuin INFICON valtuuttama huoltoasentaja. Kompressorille antaa yhden vuoden takuun kompressorivalmistaja. Pitääksesi takuun voimassa on imupuolella imuliittimessä tai -letkussa käytettävä vaihdettavaa suodatinkuivainta, jotta kompressoriin ei pääse talteen otettavan kylmäaineen mukana epäpuhtauksia. TAKUU RAUKEAA JOS IMUPUOLELLA EI KÄYTETÄ KUIVAINTA! TAKUU RAUKEAA: Takuu aikana ilmenneen vian takuunalaisuus raukeaa, jos laitetta ei palauteta INFICON: lle 30 vuorokauden kuluessa takuuajan päättymisestä rahtimaksettuna Jos INFICON katsoo vian aiheutuneen muusta kuin materiaali- tai valmistusvirheestä Takuu vioissa INFICON on oikeutettu poistamaan vian aiheuttajan, vaihtamaan viallisen osan tai laitteen ja palauttamaan laitteen. Tämä TAKUU kumoaa kaikki muut, maahantuojan tai jälleenmyyjän antamat takuut. INFICON: lla ei ole velvoitetta maksaa takaisin takuu palautetun laitteen ostohintaa tai korvata laitteen palautuksesta aiheutuneita rahtikuluja. INFICON ei ole vastuussa laitteelle kuljetuksissa tai käytössä vahingossa tai tahallaan aiheutetuista vaurioista.

4 4/ ASETUKSET JA TOIMINTA 3.1 Käytön aloitus! VAIN HENKILÖT JOTKA OVAT SAANEET KYLMÄALANKOULUTUSTA SAAVAT KÄYTTÄÄ TÄTÄ LAITETTA. Asiantuntematon tai huolimaton talteenottolaitteen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle vammoja tai jopa kuoleman.! TUTUSTU TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖN OTTOA! Tunnista talteen otettavana oleva kylmäaine ja asenna suodatin kuivain ja letkut alla olevan kuvan mukaisesti, asettele talteenotto laitteen ohjaimet oikeisiin asentoihin. Kytke talteenotto laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on suojattu 16 ampeerin sulakkeella tai vikavirtasuojalla. Jos joudut käyttämään jatkojohtoa kytkeäksesi laitteen, varmista että jatkojohto kestää enemmän kuin 16 ampeerin virtapiikin ja että jatkojohto on suojamaadoitettu. Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukasti kiinni ennen kuin aloitat talteenoton. Kun talteen otat kylmäainetta saattaa olla tarpeellista kuristaa kylmäainevirtausta talteenottolaitteeseen, joko tyhjennettävän laitteiston sulkuventtiilistä tai talteenottolaitteen imuventtiilistä, jos talteen otettava kylmäainemäärä on hyvin suuri. Kylmäainevirtausta tulee kuristaa, jos kompressorista alkaa kuulua selvä koputus ääni. Kun Vortextalteenottolaitteen kompressorissa on liikaa kylmäainetta se ei pysty toimimaan kuin muutaman minuutin, minkä jälkeen kompressori vaurioituu. ÄLÄ JÄTÄ TALTEENOTTOLAITETTA VALVOMATTA SEN OLLESSA KÄYTÖSSÄ! Kylmäaine tulppa aikaansaa korkeapainekytkimen toiminnan, mikä hidastaa talteenotto toimenpidettä. On siis hyvin tärkeätä avata venttiilit hitaasti ja valvoa laitteen talteenottotyötä huolellisesti koko ajan. Jos kompressorista alkaa kuulua koputus, käännä imuventtiiliä myötäpäivään kunnes koputus lakkaa tai käännä laitoksen tyhjennysventtiiliä kiinni päin kunnes koputus lakkaa. Tämän jälkeen varmista, ettei kompressori ole vioittunut. Edellä mainitulla tavalla vioittunut kompressori ei kuulu takuun piiriin.! ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ PUNNITA TALTEENOTTOSÄILIÖTÄ TALTEENOTON AIKANA! Talteenottosäiliötä ei tulisi täyttää enempää kuin 80% sallitusta täyttömäärästä, jotta vältyttäisiin ylitäytökseltä.

5 5/ Normaali talteenotto 1. Kytke kaikki letkut ja johto kuten kappaleessa 3.1 neuvottiin ja kuten on esitetty kuvassa 3-1. Varmista että liitokset ovat tiukasti kiinni, eivätkä pääse mistään syystä aukeamaan talteenotto toimenpiteen aikana. Kuva 3-1 Kytkentäkaavio ja talteenottolaitteen asetukset normaalia talteenottoa varten. 2. Varmista että letku talteenottolaitteesta talteenottosäiliöön on kiinnitetty säiliön NESTE (liquid) liitäntään ja että KAASU (vapor) liitäntä on suljettu. 3. SULJE IMUVENTTIILI (inlet) (V1). 4. AVAA TYHJENNYSVENTTIILI (discharge) KOKONAAN AUKI (V3) 5. KÄÄNNÄ TYHJENNYS (purge)/talteenotto (recovery) VENTTIILI (V2) ASENTOON TALTEENOTTO (recovery). 6. AVAA TYJENNETTÄVÄN LAITTEISTON NESTEEN TYHJENNYSVENTTIILIÄ HITAASTI AUKI JA TARKISTA, ETTÄ LIITOKSET PITÄVÄT. AVAA VENTTIILI TÄMÄN JÄLKEEN KOKONAAN NIIN, ETTÄ MAHDOLLLISIMMAN PALJON KYLMÄAINETTA PÄÄSEE VIRTAAMAAN NESTEENÄ JÄRJESTELMÄSTÄ. 7. KYTKE VORTEX- TALTEENOTTOLAITE KÄYNTIIN. 8. TARKKAILE IMUPAINETTA (LP low pressure gauge) JA AVAA HITAASTI VORTEXIN IMUVENTTIILI (inlet valve, V1). KURISTA KYLMÄAINEEN VIRTAUSTA JOKO LAITTEEN IMUVENTTIILISTÄ TAI JÄRJESTELMÄN TYHJENNYSVENTTIILISTÄ, JOS TALTEENOTTOLAITTEESEEN PÄÄSEE LIIKAA KYLMÄAINETTA KERRALLA. 9. KUN JÄRJESTELMÄSTÄ ON SAATU TALTEENOTETTUA KAIKKI NESTEMÄINEN KYLMÄAINE, KÄÄNNÄ VORTEXIN IMUVENTTIILI (V1) KOKONAAN AUKI SAADAKSESI JÄRJESTELMÄSSÄ EDELLEEN OLEVAN HÖYRYSTYNEEN KYLMÄAINEEN TALTEEN. VARMISTA, ETTÄ JÄRJESTELMÄN TYHJENNYSVENTTIILI ON MYÖSTÄYSIN AUKI. 10. JATKA TALTEENOTTOA KUNNES JÄRJESTELMÄN MATALAPAINEMITTARI NÄYTTÄÄ JÄRJESTELMÄSSÄ OLEVAN LIEVÄN ALIPAINEEN. KATKAISE TALTEENOTTOLAITTEESTA VIRTA JA SULJE IMUVENTTIILI, ODOTA NOIN 5 MINUUTTIA. JOS JÄRJESTELMÄN PAINE NOUSEE YLI 0 BAR:N, ON

6 6/13 JÄRJESTELMÄSSÄ EDELLEEN KYLMÄAINETTA. JOS JÄRJESTELMÄSSÄ ON EDELLEEN KYLMÄAINETTA, AVAA VORTEXIN IMUVENTTIILI JA KÄYNNISTÄ TALTEENOTTOLAITE UUDELLEEN, ANNA KÄYDÄ KUNNES JÄRJESTELMÄN PAINE ON SAATU UUDELLEEN ALLE 0 BAR. TOISTA TÄMÄT TOIMENPIDETTÄ, KUNNES TYHJENNETTÄVÄN JÄRJESTELMÄN PAINE PYSYY VÄHINTÄÄN 5 MINUUTTIA 0 BAR: SSA TAI ALLE. 11. VÄLITTÖMÄSTI LOPETETTUASI TALTEENOTON, TYHJENNÄ VORTEX- LAITTEESI TÄMÄN OHJEVIHKON KOHDASSA 3.3 ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI. 3.3 Vortex talteenottolaitteen tyhjennys 1. Käännä TYHJENNYS(purge)/TALTEENOTTO(recover) venttiili (V2) asentoon TYHJENNYS (purge). Käännä sitten venttiili V3 asentoon AUKI (open). Katso kuva Kytke käyttövirta päälle ja käännä IMUVENTTIILI (inlet, V1) HITAASTI asentoon TYHJENNYS (purge). ESTÄ kompressorin läpi kulkevan kylmäaineen tulviminen kääntämällä venttiiliä V1 hyvin hitaasti. 3. TARKKAILE LP(matalapaine) mittaria ja anna laitteen tyhjentää itseään kunnes laitteessa on vähintään 0,6 bar: n tyhjiö. KATKAISE KÄYTTÖVIRTA ja VÄLITTÖMÄSTI tämän jälkeen SULJE TALTEENOTTOSÄILIÖN VENTTIILIT. IMUVENTTIILI (inlet, V1) tulee kääntää KIINNI (close) ja viimeiseksi SULJE venttiili V3. 4. TÄRKEÄÄ PALAUTA VENTTIILI V2 ASENTOON TALTEENOTTO (recover)!! LETKUT JA TYHJENNYSLIITÄNNÄSSÄ SAATTAA OLLA PIENI MÄÄRÄ NESTEMÄISTÄ KYLMÄAINETTA. OLE ERITYISEN VAROVAINEN KUN AVAAT LETKUN LIITOKSEN JA VENTTIILIN V3. Kuva 3-2 Talteenottolaitteen tyhjennyksen asetukset ja kytkentäkaavio

7 7/ PUSH-PULL toiminto Push-Pull toimintoa käytetään suurien kylmäaine määrien talteenotossa, kun ei haluta kylmäaineen kulkevan talteenottolaitteen kompressorin läpi. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun järjestelmässä tiedetään varmasti olevan enemmän kuin 7 kg nestemäistä kylmäainetta joka on helposti poistettavissa.! ÄLÄ KÄYTÄ PUSH-PULL TOIMINTOA jos et tiedä, että vaaditut ehdot täyttyvät! Kytke kylmäaine letkut kuten kuvassa 3-3 on näytetty. Näkölasin lisääminen tyhjennettävän järjestelmän ja talteenottosäiliön välille on erittäin tärkeää, jotta tiedetään, koska järjestelmästä on saatu kaikki nestemäinen kylmäaine talteen ja vain höyryä on jäljellä. Tämä toiminto käyttää hyväkseen tyhjiöidyn talteenottosäiliön IMUA (pull) ja VORTEX laitteen tyhjennyksen TYÖNTÖÄ (push) siirtääkseen nestemäisen kylmäaineen järjestelmästä talteenottosäiliöön. Tällä toiminnolla saadaan järjestelmästä poistettua 7 kg kylmäainetta minuutissa. VAAKAA ON EHDOTTOMASTI KÄYTETTÄVÄ SUORITETTAESSA TÄTÄ TOIMINTOA, JOTTA TALTEENOTTOSÄILIÖÖN EI TULE YLITÄYTÖSTÄ! Jos säiliössä käytetään automaattista sulkuventtiiliä, se pysäyttää vain talteenottolaitteen kompressorin. Automaattisulkuventtiili ei estä vapaata kylmäainevirtausta korkeampi paineisesta järjestelmästä matalampi paineiseen talteenottosäiliöön, mikä altistaa säiliön ylitäytökselle. Kuva 3-3 Asettelu- ja kytkentäkaavio Push-Pull toiminnolle

8 8/ Talteenottosäiliön jäähdyttäminen VORTEX talteenottolaitteella voidaan esijäähdyttää (alijäähdyttää) talteenottosäiliö, jos säiliön paine nousee toiminnon aikana liian korkeaksi. Talteenottosäiliön paine saattaa nousta liian korkeaksi talteenoton aikana tietyillä kylmäaineilla, joilla on korkea höyrynpaine ja korkea ominaislämpötila. Jos talteenottotoimenpide keskeytyy liian korkean säiliöpaineen takia, pysäytä VORTEX talteenottolaite, sulje letkuventtiilit ja muuta asetukset kuten kuvassa 3-4. Tämä toimenpide voidaan suorittaa myös ennen talteenoton aloittamista, mutta tällöin se saattaa kestää pidemmän ajan. HUOM! Talteenottosäiliön jäähdyttämisen voi suorittaa vain, kun talteenottosäiliössä on vähintään 2 kg nestemäistä kylmäainetta, jolloin saadaan aikaan vaadittava paine- ero. Kuva 3-4 Talteenottosäiliön jäähdytys toiminto

9 9/13 Kytke VORTEX laitteeseen uudelleen virta ja käännä TYHJENNYSVENTTIILIÄ (discharge) V3 kiinnipäin, kunnes paine- ero LP(matalapaine)- ja HP(korkeapaine)- mittareiden näyttämien välillä on vähintään 6,8 bar. PIDÄ HP(korkeapaine)- MITTARIN LUKEMA ALLE 37,4 bar varmistaaksesi, ettei korkeapainevartija katkaise. Muutaman minuutin käytön jälkeen talteenottosäiliö on jäähtynyt. KATKAISE VORTEXlaitteen KÄYTTÖVIRTA ja muuta asetukset takaisin normaalin talteenoton asetuksiin. Tarvittaessa toista toimenpide. 3.6 Huomautuksia Jos korkeapainevartija katkaisee normaalin talteenottotoiminnon aikana kompressorin käynnin, käynnistyy kompressori automaattisesti uudelleen käyttöpaineen pudottua alle 28.9 bar. 4.0 HUOLTO 4.1 Johdanto VORTEX talteenottolaite palvelee sinua pitkään, jos muistat huoltaa sitä säännöllisesti. Huoltotoimenpiteitä ei ole paljon ja ne ovat helppoja suorittaa, mutta välttämättömiä. Pyyhi laite nihkeällä aina päivänpäätteeksi, poistaaksesi käytön aikana tulleen lian, kuten öljytahrat, yms. Jos laitteen pinnalle on pinttynyt päivän aikana likaa, joka ei lähde pelkällä nihkeällä pyyhkeellä voit käyttää pyyhkimiseen esim. astianpesuainetta tai talousspriitä. Käyttäessäsi puhdistusaineita ole erityisen varovainen, ettei puhdistusainetta pääse laitteen sisään. Bensiiniä tai muita liuottimia ei suositella käytettäväksi laitteen puhdistukseen, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen muovikuorta ja ovat lisäksi vaarallisia. Varmista että imu- ja tyhjennysaukot ovat suojatut kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi varmista aina että laitteen sisä- ja ulko- osat ovat kirkkaat ja puhtaat. Taataksesi aina parhaan mahdollisen työtuloksen pidä laitteesi imuaukkoon kiinnitettynä suodatinkuivainta ja muista vaihtaa kuivain säännöllisesti. Kun laitteen toimita teho laskee, johtuu se mahdollisesti kompressorin tiivisteiden väsymisestä, jolloin ne täytyy vaihtaa. Tiivisteiden vaihto väli on 1-2 vuotta, riippuen laitteen käyttö- ja säilytysolosuhteista. Ota yhteyttä laitteen sinulle myyneeseen jälleenmyyjään, joka auttaa sinua valitsemaan laitteeseesi sopivan huoltotiivistesarjan.

10 10/ Vian määritys Oire: Laite ei käynnisty. Kompressori ei käynnisty - Virtajohto ei ole kytkettynä - Kytke virtajohto - Pistorasiaan ei tule virta - Tarkista pistorasian sulake - Vikavirtasuoja on lauennut - Selvitä mikä on aikaan saanut vikavirtasuojan laukeamisen, korjaa vika ja kytke vikavirtasuoja uudelleen päälle - Tyhjennyspaine on liian korkea ja HP- vartija on katkaisseena - Alenna painetta kääntämällä V2- venttiili tyhjennykselle ja takaisin talteenottoon - Sähkövika moottorissa - Ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun korjaajaan Oire: Kompressori käynnistyy, mutta katkaisee muutaman minuutin käynnin jälkeen HP mittarin painelukema on korkea - V2 on asennossa tyhjennys ja HP- vartija on katkaissut - Käännä V2 asentoon talteenotto - V3 on kiinni ja HP- vartija on katkaissut - Käännä V3 auki - Talteenottosäiliön venttiili on kiinni - Avaa säiliön venttiili - Tukkeutunut tyhjennyspuolen letku - Tarkista letkut ja avaa tukos

11 11/13 - Ilmaa järjestelmässä tai säiliössä - Poista ilma järjestelmästä tai säiliöstä Oire: Kompressori pysähtelee ajoittain - Kylmäaineen höyrynpaine säiliössä on lähellä korkeapainevartijan katkaisupistettä - Jäähdytä talteenottosäiliötä - Kompressorin lämpösuoja katkoo - Kurista järjestelmästä pumpattavan nestemäisen kylmäaineen virtausta ja anna kompressorin jäähtyä ennen toimenpiteen jatkamista Oire: Laite ylikuumenee - Liian korkea toimintapaine aiheutuu: * talteen otettavan kylmäaineen korkeasta ominaislämpötilasta - jäähdytä talteenottosäiliötä toiminnan aikana * ilmasta talteenottosäiliössä - poista ilma säiliöstä * kuristuneesta tyhjennyspuolen letkusta - tarkista letku ja poista mahdolliset virtausvastukset tai tarvittaessa vaihda tyhjennyspuolen letku suurempi halkaisiaiseen Oire: Talteenottotoiminto on hidas - Toimintapaine on liian korkea - Jäähdytä talteenottosäiliötä tai vaihda säiliö tyhjään - Kurista kylmäainevirtausta järjestelmän tyhjennysventtiilistä tai V3 venttiilistä pienentääksesi matala- ja korkeapainepuolten välistä paine- eroa - Järjestelmässä oleva kylmäaine on jäätynyt - Keskeytä talteenotto ja anna jään sulaa Kompressorin tiivisteet ovat kuluneet

12 12/13 - Vaihda kompressorin tiivisteet 6.0 VARAOSAPALVELU 6.1 Perusvaraosat! ÄLÄ VAIHDA mitään seuraavista varaosista, jos laitteen käyttöturvallisuus on vaarassa heikentyä. Kaikki osan vaihtoa vaativat huoltotyöt tulee jättää INFICON:n valtuuttamalle huoltoliikkeelle, jotta laitteen käyttöturvallisuus ei kärsisi ja takuu pysyisi voimassa. Tekninen tuki ja huolto- ohjeet ovat saatavissa paikallisen jälleenmyyjäsi kautta. HUOM! Älä palauta viallista laitetta suoraan tehtaalle, vaan ota ensin yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tehtaan tuotetukipalveluun. Seuraavat varaosat ja lisälaitteet ovat saatavissa laitteen sinulle myyneen jälleenmyyjän kautta: Thomas 500 kompressori, 230V (DC) P1 Bridge tasasuuntaaja, 25A, 600V Kondensaattori, 470 μf, 600V P2 Virran katkaisija, 125/250 V, 4A Johtosetti, IEC liitäntä, 230V Virtakytkin On/Off Manifold sovitin sarja P1 Mittari, (HP) korkeapaine Vortex malliin P P1 Mittari, (LP) matalapaine Vortex malliin P P1 Mittari, (HP) korkeapaine Vortex malliin P10 M1002V18B-8252PA Mittari, (LP) matalapaine Vortex malliin P10 M1002V18B-8253PA Painekytkin, korkeapaine katkaisu Lauhdutin yksikkö putkiyhteillä G1 Suojakotelo, oikeapuolisko P1 Suojakotelo, vasen puolisko P1 Kantohihna, olkamittainen P1 Kansi ja hihna, muovi päällinen Kantokahva, putki ruostumatonta terästä P1

13 13/ Sähkökytkentä kaaviot Kuva 6-1 Sähkökytkentä kaaviot Vortex malleihin G2 ja G10

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu SISÄLLYSLUETTELO Koneen sisäinen varustus 1 Yleinen Koko 03 06 10 1.1 Yleistä 2 1.2 Huolto 3 1.3 Huoltoväli 3 1.4 Varaosat 3 1.5 Tekniset

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc DAR0929 Käännös alkuperäisohjeista Översättning av originalanvisningarna JOHDANTO Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän.

Lisätiedot