Kunta-asunnot Oy Kokouskutsu 7/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta-asunnot Oy Kokouskutsu 7/2013"

Transkriptio

1 Hallituksen kokous Aika Keskiviikko klo Paikka Kunta-asuntojen neuvotteluhuone A 2.69 Osanottajat Martti Anttila puheenjohtaja Ritva Rissanen varapuheenjohtaja Marjo Kolehmainen jäsen Tuija Sundberg jäsen Päivi Terävä jäsen Heidi Huhtala asukashallituksen puheenjohtaja Jarmo Kuosa Laura Laine toimitusjohtaja lakimies 1. Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja Martti Anttila avannee kokouksen. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösesitys: Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajan valinta Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajaksi valittanee Tuija Sundberg. 4. Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hallitus hyväksynee kokouksessa jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Päätösesitys: Hallitus hyväksynee edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2013. Liite 1 5

2 6. Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin annetaan hallituksen kokouksessa ja jaetaan myös kirjallisesti hallituksen jäsenille. Päätösesitys: Merkittänee tiedoksi. 7. Raportit hallitukselle Kassavirtalaskelma Liite 1 7, Lainaraportti Liite 2 7, Vajaakäyttö ja vuokrasaatavat Liite 3 7. Päätösesitys: Merkittänee raportit tiedoksi. 8. Kunta-asunnot Oy -konsernin tulos vuoden 2013 tammi-kesäkuulta Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle Kunta-asunnot -konsernin puolivuotiskatsauksen vuoden 2013 tammi-kesäkuulta. Päätösesitys: Merkittänee tiedoksi. 9. Vuokranmäärityksen linjaus vuodelle 2014 Hallitus päättää lokakuun kokouksessa vuoden 2014 vuokranmäärityksen. Arava- ja korkotukiasunnoissa vuokranmääritys toteutetaan noudattaen omakustannusperiaatetta kuitenkin siten, että vuokranmäärityksessä pyritään siihen, että vuokrankorotukset ovat maltillisia. Vuokrien tarkistusten lähtökohtana on pitää korotukset valtakunnallisesti keskimäärin alle 2 % tasossa muutamia erityiskohteita lukuun ottamatta. Päätösesitys: Hallitus hyväksynee toimitusjohtajan esittämän linjauksen vuoden 2014 vuokran tarkistukseksi. 10. Kiinteistön myynnit Kunta-asunnot Oy omistaa Sipoossa osoitteessa Suursuontie 21 vuonna 1975 valmistuneen rivitalon, jossa on kahdeksan huoneistoa. Rakennus on kunnoltaan huono (purkukuntoinen). Muun mu-

3 assa seitsemän huoneistoa on kastunut katon vuotamisen vuoksi. Talokeskuksen arvion mukaan korjauskustannukset olisivat yli euroa/m2. Kohteen myymisestä on neuvoteltu pidemmän aikaa. Keväällä 2013 on TTWest Oy tehnyt euron ostotarjouksen ja loppukesästä euron suuruisen tarjouksen. Päätösesitys: Hallitus hyväksynee ostotarjouksen ja päättänee valtuuttaa toimitusjohtajan myymään Sipoon kunnan Kirkonkylässä sijaitsevat kiinteistöt K 3007 T 0 (kiinteistötunnus ) ja Leikkialue (kiinteistötunnus ), yhteensä vähintään euron kauppahinnalla. 11. Rakennuksen purkaminen Koy Rovatalon Rovaniemellä osoitteessa Rekimatka omistama rakennus (B-talo) on tuhoutunut tulipalossa (v. 2011). Kunta-asunnot Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 6/ hyväksyä, että Koy Rovatalo tekee sopimuksen Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa vähintään euron kertakorvauksesta. Myönnetty korvaus on ,66 euroa. Rovaniemen kaupunki ja Koy Rovatalo ovat muuttaneet osapuolten välistä yllä mainittua osoitetta koskevaa maanvuokrasopimusta siten, että rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 40 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei tuhoutuneen rakennuksen tilalle tarvitse rakentaa uutta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt päivätyllä päätöksellä palaneelle talolle purkuluvan edellyttäen, että ko. taloon kohdistunut osuus Valtiokonttorin lainasta maksetaan pois ennen talon purkamista. Koy Rovatalo on hakenut ARA:lta palaneelle talolle purkuakordia ja avustusta purkukustannuksiin. ARA on antamallaan päätöksellä päättänyt, ettei se myönnä avustusta purkukustannuksiin. Perusteluna on ollut hakijan vakuutusyhtiöltä purkukustannuksiin saama korvaus. ARA on päättänyt hyväksyä purkuakordia koskevan hakemuksen. Akordin myöntämisen edellytyksenä on ollut, että vakuutusyhtiön maksama korvaus käytetään kokonaisuudessaan Valtiokonttorin lainan lyhentämiseen. Koy Rovatalo on hakenut em. päätöksiin oikaisua. Ennen kuin ARA on antanut päätökset oikaisuvaatimuksiin, se on kuullut Koy Rovataloa ja pyytänyt lupaa oikaista em. akordipäätöstä myös siten, että akordi kohdistuisi ainoastaan palaneeseen taloon (ei kohteen kaikkiin taloihin). Kuulemiskirjeessään ARA on ilmaissut, että oikaisu merkitsisi käytännössä, ettei akordia myönnetä. Koy Rovatalo ei vastauksessaan antanut suostumustaan päätöksen oikaisemiseen tältä osin. ARA on antamallaan päätöksellä muuttanut aiempaa akordipäätöstään siten, että vakuutuskorvauksesta on käytettävä Valtionkonttorinlainan lyhentämiseen palaneeseen taloon kohdistunut osuus. Päätösesitys: Hallitus päättänee hyväksyä, että Koy Rovatalon omistama B-talo osoitteessa Rekimatka puretaan.

4 12. Kuntaneuvottelut Esitellään kuntaneuvottelutilanne, Liite 1 12 Päätösesitys: Merkittänee tiedoksi. 13. Asukashallituksen puheenjohtajan esittämät asiat Asukashallituksen puheenjohtaja kertoo asukashallituksen edellisessä kokouksessa käsiteltävinä olleista asioista sekä mahdollisista esityksistä Kunta-asunnot Oy:n hallitukselle. Päätösesitys: 14. Rahoitus 14.1 Rahoituksen uudelleen järjestely, Rovaniemi Kunta-asunnot Oy:llä on Danske Bank Oyj:ltä (ent. Sampo Pankki) euron suuruinen laina (bullet), joka erääntyy maksettavaksi Lainan ensisijaisena vakuutena on kiinteistökiinnitys (Markkinakatu 8, Rovaniemi). Lainalla on lisäksi Rovaniemen kaupungin täytetakaus. Kiinteistö Oy Rovatalolla Kuntarahoitus Oyj:ltä euron suuruinen laina (bullet), joka erääntyy maksettaviksi Lainan ensisijaisena vakuutena on kiinteistökiinnitys (Nahkurintie 18 Rovaniemi). Lainalla on lisäksi Rovaniemen kaupungin täytetakaus. Kunta-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan 3/ valtuuttanut toimitusjohtajan hakemaan Rovaniemen kaupungilta yhteensä enintään 1,5 miljoonan euron suuruista täytetakausta ja erääntyvien lainojen sijaan otettaville uusille lainoille sekä aloittamaan neuvottelut rahoittajien kanssa lainojen uusimiseksi lähtökohtaisesti siten, että toinen laina otetaan Kunta-asunnot Oy:n nimiin ja toinen Kiinteistö Oy Rovatalolle. Rovaniemen kaupunginvaltuusto on päättänyt päättänyt myöntää täytetakaukset hakemuksen mukaan. Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta. Kunta-asunnot Oy / Koy Rovatalo on kilpailuttanut yllä mainitut lainat. Liitteenä 1 14 on Danske Bank Oyj:n lainatarjous. Päätösesitys: Hallitus päättänee hyväksyä, että Kunta-asunnot Oy ja sen tytäryhtiön tytäryhtiö Koy Rovatalo ottavat vastattavakseen erääntyvien lainojen sijaan lainat Danske Bank Oyj:ltä sen antaman liitteenä 1 14 olevan lainatarjouksen mukaisesti. Hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan alle-

5 kirjoittamaan laina-asiakirjat ja antamaan lainojen ensisijaiseksi vakuudeksi lainatarjouksessa edellytetyt kiinteistökiinnitykset Rahoituksen uudelleen järjestely, Vantaa Kunta-asunnot Oy omistaa Vantaalla Asunto Oy Vantaan Metsolan Tähti -nimisen yhtiön koko osakekannan. Kohde on rahoitettu 10 vuoden bullet-lainalla. Lainan pääoma, noin 3.5 milj. euroa, erääntyy maksettavaksi keväällä Lainan korko on 4 % ja sillä on Vantaan kaupungin takaus. Vantaan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kohteessa noudatetaan omakustannusvuokran määritystä, vaikka kyseessä on vapaarahoitteinen kohde. Lisäksi on sovittu, että kohteen asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vielä viisi vuotta kaupungin takausvastuun päättymisestä. Mikäli sopimusta ei noudateta, on kaupungilla oikeus lunastaa osakkeet. Kohde on ollut korkeista pääomakuluista johtuen alusta alkaen tappiollinen. Tarkoituksenmukaisinta on luopua kohteesta joko siten, että Vantaan kaupunki lunastaa osakkeet tai siten, että Kunta-asunnot Oy myy osakkeet huoneistoittain. Kohteessa on yhteensä 35 huoneistoa. Näistä on tällä hetkellä tyhjänä yhdeksän (käyttöaste 75 %). Vantaan kaupungille on lähetty toukokuussa 2013 kirje, jossa on esitetty, että kaupunki sopimuksen mukaisesti lunastaisi osakkeet tai vaihtoehtoisesti luopuisi vaatimasta sopimuksen noudattamista, jolloin Kunta-asunnot Oy voisi myydä huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kunta-asunnot Oy on saanut kohteen uudelleen rahoittamiseksi liitteenä olevan lainatarjouksen Danske Bank Oyj:ltä. Lainan uudelleen rahoittamisen myötä Vantaan kaupunki vapautuu takausvastuusta. Vantaan kaupunki ei ole Kunta-asunnot Oy:n osakaskunta, joten kaupungin takauksen uudistaminen ei ole realistinen vaihtoehto. Kohde on Kunta-asuntojen ainoa vuokratalo Vantaalla. Päätösesitys: Hallitus päättänee hyväksyä, että Kunta-asunnot Oy ottaa vastattavakseen lainan Danske Bank Oyj:ltä sen antaman liitteenä olevan lainatarjouksen mukaisesti. Hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan laina-asiakirjat ja antamaan lainan vakuudeksi Asunto Oy Metsolan Tähden osakkeet. Lisäksi hallitus päättänee valtuuttaa toimitusjohtajan myymään Asunto Oy Vantaan Metsolan Tähti- nimisen yhtiön osakkeet siten, että kustakin huoneistosta saatava kauppahinta on vähintään 15 % kiinteistönvälittäjän antamasta arviosta (liite ). 15. Pankkitilien lopettaminen Päätösesitys: Hallitus päättänee lopettaa Danske Bank Oyj:ssa olevat alla mainitut pankkitilit ja siirtää lopetettavilla tileillä olevat varat Kunta-asunnot Oy:n päätilille FI FI FI FI FI FI

6 FI FI FI Tiedoksi hallitukselle Maanvuokraoikeuden kauppa Kunta-aravat Oy on tehnyt allekirjoitetun esisopimuksen mukaisen kiinteistökaupan, jolla on myyty Asunto Oy Paimion Maurizintie 3 nimiselle yhtiölle Paimion kunnan Vistan kylässä sijaitseva Tontti 250A/2 -niminen kiinteistö RN:o 17:53, sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen. Kiinteistötunnus on Kauppahinta oli euroa, josta ostaja on maksanut esisopimuksen vakuudeksi 4 %. Loppuosa kauppahinnasta, ,00 euroa, suoritetiin kaupanteon yhteydessä Neuvottelu TSVA ry:n kanssa Saatetaan hallitukselle tiedoksi neuvottelutilanne TSVA ry:n kanssa Sulautuminen Kiinteistö-Vihti Oy sulautuminen Kunta-aravat Oy:öön on täytäntöönpantu Päätösesitys: Merkittänee tiedoksi asiakohdat 16.1.,16.2. ja Muut asiat Muut mahdolliset esille tulevat asiat. 18. Kokouksen päättäminen Helsingissä elokuun 14. päivänä 2013 Martti Anttila puheenjohtaja Jarmo Kuosa Toimeksisaaneena toimitusjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

253/02.07.00/2013. Audiapro Oy:ltä on tilattu selvitystyö Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä.

253/02.07.00/2013. Audiapro Oy:ltä on tilattu selvitystyö Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä. Tilatoimikunta 7 16.09.2010 Kunnanhallitus 264 05.10.2010 Tilatoimikunta 8 25.08.2011 Kunnanhallitus 227 06.09.2011 Kunnanvaltuusto 48 26.09.2011 Kunnanhallitus 80 06.03.2012 Kunnanhallitus 127 08.05.2012

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

120 2. Kaupunginhallitus 148

120 2. Kaupunginhallitus 148 120 2. Kaupunginhallitus 148 seman»pääkaupunkimme Helsinki» -nimisen teoksen suomen-, ruotsin-ja englanninkieliset, vielä jäljellä olevat kappaleet olisi jaettava ennen kuin niiden teksti- ja kuva-aineisto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot