VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411: Kaksi hanketta; yrityksen investointituki ja elinkeinojen kehittämishanke. Puolletut hankkeet toimenpiteessä 412: Ei yhtään hanketta. Puolletut hankkeet toimenpiteessä 413: 33 hanketta, joista 15 yritystukihankkeita ja 18 yleishyödyllisiä hankkeita. Yleishyödyllisistä hankkeista 9 on investointihankkeita ja 9 kehittämishankkeita (joista 1 koulutushanke ja 2 elinkeinojen kehittämishanketta). Lisäksi Jokivarsikumppanit käynnisti kaksi koordinointihanketta, joista investointihankkeeseen hyväksyttiin 12 alahanketta ja kehittämishankkeeseen 7 alahanketta. Puolletut hankkeet toimenpiteessä 421: Kaksi hanketta, joista toinen on Jokivarsikumppanien oma kansainvälinen hanke ja toinen Jokivarsikumppanien, Pyhäjärviseutu ry:n ja Joutsenten Reitti ry:n alueella olevan ulkoilureitistön kehittämishanke. 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA TOIMET PAIKALLISEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNI- TELMAN TOTEUTTAMISEKSI Keskeisin toiminta kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi ovat edelleen olleet henkilökohtaiset yhteydenotot sekä potentiaalisiin hankehakijoihin että yhteistyökumppaneihin. Toimintaryhmän edustajat ovat pitäneet vuoden aikana noin 150 neuvonta- tai suunnittelupalaveria hankehakijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Leader-toimintaa on esitelty sekä omissa että muiden järjestämissä tilaisuuksissa. Hankehakemusten määrä lähtikin kovaan kasvuun ja vuoden 2010 lopulla todettiin, että kaikki vuoden 2010 loppuun asti Jokivarsikumppaneille myönnetty myöntövaltuus oli sidottu hallituksen päätöksillä. Toimintaryhmä käynnisti kaksi koordinointihanketta ja nuorisolle suunnatun kansainvälisen hankkeen. Nuorisohankkeen kumppanit ovat Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Virosta. Kansainvälinen toiminta oli muutenkin vilkasta. Toimintaryhmä oli mm. järjestämässä suomalaisten ja ruotsalaisten toimintaryhmien tapaamista sekä slovakialaisten Suomen vierailua. Yhteistyö Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen, Someron kehittämispäällikön ja Yrityssalon kanssa on jatkunut tiiviinä mm. seutukunnallisiin KOKO-ohjelmiin liittyen. Tällä toiminnalla on ollut tärkeä merkitys sekä yrityskentän tukemisessa että yleishyödyllisten hankkeiden edistämisessä. Toimintaryhmä on edistänyt alueensa kehittämistä myös osallistumalla erilaisiin ohjausryhmiin, Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelman laatimiseen sekä Varsinais-Suomen maaseutujaostoon. Toimintaryhmä järjesti omalla alueellaan Voimistuvat kylät-kiertueen tapahtuman. 3. YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA Yhdistys järjesti kesäretken Hämeeseen.

2 VUOSIRAPORTTI 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411: Toimenpiteessä puollettiin kahta hanketta. Myllyalan yritys haki investointitukea toimintansa laajentamiseen. Turun AMK haki tukea elinkeinojen kehittämishankkeeseen, jolla kartoitetaan ja edistetään hampun viljelyyn ja jalostamiseen liittyvän klusterin toimintaa. Hanke toteuttaa erityisen hyvin Jokivarsikumppanien kehittämisohjelmaa, sillä ohjelmassa on ennakoitu, että On mahdollista löytää innovatiivisia tuotantomahdollisuuksia myös kasvituotannon puolelta. Puolletut hankkeet toimenpiteessä 412: Tähän toimenpiteeseen ei ole tullut hakemuksia vuonna Yleishyödyllisenä kehittämishankkeena hyväksyttiin Varsinais-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hanke, jonka tavoitteena on saada liikkeelle kymmenen erityisympäristötukihakemusta. Hamppuhankkeen klusterimalli Puolletut hankkeet toimenpiteessä 413: Toimenpiteessä puollettiin 33 hanketta, joista 15 yritystukihankkeita ja 18 yleishyödyllisiä hankkeita. Yleishyödyllisistä hankkeista 9 on investointihankkeita ja 9 kehittämishankkeita (joista yksi koulutushanke ja kaksi elinkeinojen kehittämishanketta). Esimerkkejä yritystukihakemuksista Yritystukihankkeet ovat pääosin investointihankkeita. Yritystuista neljään sisältyy käynnistystuki. Yritystuet kohdistuivat hyvin erityyppisiin hankkeisiin. Jokivarsikumppanit myönsi yritystukea sorkanhoitotelineen hankkimiseen yrittäjälle, joka investointinsa myötä laajentaa eläinten sorkanhoitopalvelun kokopäiväiseksi yritystoiminnaksi. Investointitukea myönnettiin myös yritykselle, joka valmistaa vertailuvikoja tutkimuskäyttöön isoille teollisuusyrityksille. Yritys haki investointitukea mm. siirrettävälle erikoislaitteelle, joka mahdollistaa vertailuvikojen valmistamisen asiakkaan tiloissa. Jokivarsikumppanien yritystukien hakijoina on ollut koko ohjelmakaudella ilahduttava määrä naisyrittäjiä, ja myös vuonna 2010 viisi hakemusta tuli naisyrittäjiltä. Yksi hakijoista on verhoomoyrittäjä, joka on äskettäin muuttanut Jokivarsikumppanien alueelle ja kunnostaa nyt lämpimät tilat verhoomotoimintaan. Toinen naisyrittäjä on toiminut jo jonkin aikaa hyvinvointipalvelualalla

3 ja lisää nyt palveluvalikoimaansa suolahuoneen, johon Jokivarsikumppanit myönsi investointitukea. Kolmas yrittäjä puolestaan hankkii matkailumaatilalle uuden tulonlähteen laajentamalla toimintaansa puuklapien tuotantoon. Jokivarsikumppanit myönsi myös tähän hankkeeseen investointitukea. Vuonna 2010 Jokivarsikumppanit sai myös ensimmäiset tukihakemukset yrittäjiltä, jotka ovat jo saaneet tukea maaseutuohjelmasta. Vuonna 2008 tukea hakenut mylly-yrittäjä ja vuonna 2009 tukea hakenut verhoomoyrittäjä laajensivat liiketoimintaansa, ja lähestyivät Jokivarsikumppaneita uusilla tukihakemuksilla. On hyvin myönteistä, että huolimatta tukiin liittyvästä byrokratiasta yrittäjät ovat halukkaita hakemaan tukea vielä uudelleenkin. Jokivarsikumppanien näkökulmasta hienoa on myös se, että yritykset ovat toteuttaneet aikaisemmat investoinnit suunnitelmien mukaisesti ja niiden ansiosta ovat laajentamassa toimintaansa. Esimerkkejä yleishyödyllisistä hankkeista Jokivarsikumppanien vuonna 2010 puoltamista yleishyödyllisistä hankkeista yhdeksän on investointihankkeita. Auran kunta haki rahoitusta skeittipuistolle, joka rakennetaan Cafesconuorisokahvilan pihalle. Nuorisokahvila kunnostettiin ja aloitettiin Leader+-kauden tuella SPR:n hankkeena, joten skeittipuisto on hienoa jatkoa nuorisolle suunnattuun hanketyöhön. Nuorten tarpeista lähtee myös Pöytyän Auvaisten kylän jääkiekkokaukalon uusiminen. Kyläyhdistys haki hanketta voidakseen kunnostaa jääkiekkokaukalon sekä talvi- että kesäkäyttöä varten. Kaukalo sijaitsee koulun ja päiväkodin läheisyydessä, ja sitä voi kunnostuksen jälkeen käyttää paitsi talviurheiluun, myös kesäisin mm. tennis- ja koripallokenttänä, RCautoiluun ja skeittaamiseen. Kaukalo on nykyisellään myös melko epäesteettinen, joten hankkeella parannetaan ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä. Someron kaupungin keskustassa käynnistyy hanke, jolla Kiiruun kulttuuritilan puisto muokataan viihtyisäksi, turvalliseksi ja hoidetuksi puistoksi. Puistossa tullaan pitämään kulttuuritilaisuuksia säännöllisesti. Puiston kunnostus ja siihen rakennettava esiintymislava mahdollistavat sekä suurempien että pienempien yleisötilaisuuksien järjestämisen. Yli puolet puistosta säilyy luonnonmukaisena puistona. Vanhan kartanopuiston historiallista henkeä pyritään tuomaan paremmin esille harventamalla puustoa. Hoidon tärkeimpänä tavoitteena on säilyttää puiston arvokas aluskasvillisuus. Puistoon lisätään penkkejä ja info/opastauluja kertomaan puiston kasvillisuudesta ja Kulttuuri ry:n toiminnasta. Puistoon rakennetaan myös pienten lasten leikkipaikka. Jokivarsikumppanien puoltamat kuusi kehittämishanketta kohdistuvat laajasti eri osa-alueille. Somero-Seuran hankkeessa muunnetaan digitaaliseen muotoon useita tuhansia yhdistyksen arkistoissa olevia vanhoja valokuvia. Kuvat viedään kuvapankkiin, johon kaikilla on vapaa pääsy. Näin tuodaan esille Someron historiaa useiden vuosikymmenten ajalta. Loimaan taidetalo-hankkeessa puolestaan valmistellaan toimintaa Loimaalle perustettavalle taidetalolle, johon kootaan laajasti Loimaan seudun taidetta. Tarkoituksena on saada aikaiseksi kokonaisuus, jossa kaupungin, yhdistysten ja muiden taiteesta kiinnostuneiden tahojen yhteistyötä tiivistetään ja luodaan uusi toimintamalli eri taiteenmuotojen tuomiseksi Loimaan seudun asukkaiden saataville.

4 Tarvasjoen elinkeinojen kehittämishanke sai alkunsa, kun kunnan uuden yleiskaavan seurauksena heräsi laajaa keskustelua erilaisista uusista ideoista, joiden avulla Tarvasjoen elinkeinoelämää saataisiin kehitettyä ja tehtäisiin Tarvasjoesta vetovoimaisempi. Elinkeinojen kehittämishankkeessa tutkitaan mm. mahdollisen sisäänvetopisteen perustamista 10-tien varteen, Tarvasjoen yritysten yhteistyömahdollisuuksia ja yritysten ja yhdistysten yhteistyötä. Jokivarsikumppanien käsittelyyn tuli vuonna 2010 myös ensimmäinen koulutushanke. Someron kansalaisopisto järjestää hankkeessaan opaskurssin. Uusien paikallisoppaiden kouluttaminen tukee Someron matkailusektorin kehittymistä. Matkailuun liittyvä kehittäminen on yhtenä painopisteenä Jokivarsikumppanien ohjelmassa, joten on hyvin myönteistä, että Someron opaskurssin lisäksi Jokivarsikumppanit pääsi tekemään puoltavan päätöksen myös Oripään kunnan matkailun kehittämiseen tähtäävälle elinkeinojen kehittämishankkeelle. Puolletut hankkeet toimenpiteessä 421: Toimenpiteessä on puollettu kahta hanketta. Jokivarsikumppanien oma kansainvälinen hanke Fenix jokivarren nuoret maailmalle käynnistyi huhtikuun alussa. Hankkeessa ovat Jokivarsikumppanien lisäksi mukana Mittetulundusühing Jõgevamaa Koostöökoda Virosta, Leader Sjuhärad Ruotsista ja Kemin Seudun 4H-yhdistys ry. Hankkeen avulla halutaan luoda Jokivarsikumppanien alueen nuorille mahdollisuuksia tutustua kansainväliseen yhteistyöhön ja luoda uusia kumppanuuksia, joiden avulla myös nuorten oman kotiseudun mahdollisuudet näyttäytyvät heille erilaisesta näkökulmasta. Hankkeessa nuoret tuottavat mm. lyhytelokuvia omasta kotiseudustaan tai heille muuten tärkeistä asioista. Hankkeessa järjestetään kolme kaikille hankekumppaneille yhteistä tapahtumaa (yksi Ruotsissa, yksi Suomessa ja yksi Virossa) ja lisäksi kaksi vierailua suomalaisten nuorten kesken. Hankkeen kotisivut ovat osoitteessa Toinen Jokivarsikumppanien puoltama alueiden välinen hanke on Oripään, Loimaan, Säkylän ja Huittisten alueella sijaitsevan Harjureitin kehittämishanke. Harjureitti on erittäin suosittu ulkoilureitti sekä talvella että kesällä. Reittiä ei ole aikaisemmin kehitetty yhtenä kokonaisuutena, vaan kukin kunta on huolehtinut omalla alueellaan olevasta reitin osasta. Nyt käynnistyneellä hankkeella saadaan reitti yhtenäisten toimenpiteiden kohteeksi ja reitti tulee näin nykyistä huomattavasti monipuolisempaan käyttöön. Toimenpiteen 431 toteutuminen: Toimintarahan tavoitteet Jokivarren toimintaraha hankkeen hankesuunnitelmassa hankkeen yleisiksi tavoitteiksi on asetettu edellytysten luominen paikalliselle maaseudun kehittämiselle, Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen sekä yhdistyksen omaa Elämää ja Elinkeinoja kehittämisohjelman toteuttaminen. Toimintarahalla on pystytty pitämään yllä maaseudun kehittämiseen tähtäävää aktivointia ja neuvontaa tavoitteiden mukaisesti. Kuten vuoden 2009 lopussa oli havaittavissa, lähti hankehakemusten määrä kovaan kasvuun vuoden 2010 puolella. Lähes neljäkymmentä puollettua hankehakemusta kohdistuivat monipuolisesti eri alueille, eri toimenpiteisiin ja eri hanketyyppeihin. Yritystukihakemusten määrä on jo ylittänyt

5 merkittävästi Jokivarsikumppanien asettaman tavoitteen, ja yhdistyksen paikallista kehittämissuunnitelmaa tullaan muokkaamaan vastaavasti. Resurssit Toimintarahahanketta on ollut toteuttamassa kolme työntekijää (toiminnanjohtaja, hankeneuvoja ja hankesihteeri). Hankesihteeri on toiminut hankkeessa kokopäiväisesti. Hankeneuvoja on toiminut noin 40 % työpanoksella toimintarahahankkeessa ja 60 % työpanoksella yhdistyksen kansainvälisessä Fenix-hankkeessa. Toiminnanjohtajan työpanoksesta noin 55 % on kohdistunut toimintarahaan ja 45 % kahteen yhdistyksen koordinointihankkeeseen. Lisäksi yhdistyksen hallitus on toteuttanut toimintarahahanketta sille kuuluvien tehtävien kautta. Yhdistys on vuokralla Marttilan kunnan omistamassa huoneistossa. Kirjanpitopalvelut ja nettisivuston tekninen ylläpito hankitaan ostopalveluna. Toteutuksen organisaatio Toimintarahahankkeen päivittäisestä toteuttamisesta ovat vastanneet toiminnanjohtaja, hankesihteeri ja hankeneuvoja. Lisäksi yhdistyksellä on ollut työsopimus siivoojan kanssa (1,5 tuntia/vko, sopimus päättyi siivoojan siirryttyä muihin tehtäviin). Kaikki henkilökunnan jäsenet osallistuvat laajasti hankeasioiden käsittelyyn. Näin on varmistettu, että hanketoimijat saavat kaikissa tilanteissa asiantuntevaa palvelua. Toiminnanjohtajalla on ollut päävastuu toimiston yleishallinnosta (mm. talous- ja henkilöstöasiat) sekä kokonaisuuden hallinnasta aluekehittämisen näkökulmasta. Maksatusasioista on vastannut pääosin hankesihteeri. Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja ovat vastanneet kenttätyöstä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Kustannukset ja rahoitus Toimintarahaa on vuonna 2010 käytetty noin (summa täsmentyy maksatushakemukseen). Vuonna 2010 jätettiin vuotta 2008 koskeva maksatushakemus ja maksatuspäätös saatiin vielä samana vuonna. Mavi teki toimintarahaan tarkastuksen, ja suositteli ELY-keskusta käsittelemään uudelleen kolme kohtaa, joissa kustannuksia oli hylätty. ELY-keskus hyväksyi tarkastajan näkemyksen yhdessä kohdassa, mutta kaksi muuta kohtaa ELY hylkäsi huolimatta tarkastajan havainnoista. Toimintarahan väliaikaisrahoituksena on käytetty kunnilta perittyä kuntarahaa. Vuonna 2010 otettiin myös Marttilan Osuuspankista euron limiitti tasoittamaan mahdollista hetkellistä likviditeettivajetta, mutta limiittiä ei jouduttu käyttämään. Tulokset ja vaikutukset Toimintarahan mahdollistaman neuvonnan ja aktivoinnin tuloksena yhdistyksen käyttöön vuosille annettu myöntövaltuus on saatu kokonaan sidottua monipuolisesti erityyppisiin hankkeisiin. Hankkeet on pääsääntöisesti toteutettu hankesuunnitelmien mukaisesti ja onnistuneella maksatusneuvonnalla on mahdollistettu myös hankkeiden maksatusten toteutuminen lähes täysmääräisinä. Hanketoiminnan yleisestä onnistumisesta kertoo se, että hankehakemusten määrä on kasvanut erittäin merkittävästi vuoden 2010 aikana. Hanketoimijoi-

6 den luottamus hanketoimintaan on lisääntynyt huomattavasti ohjelmakauden alkuun nähden. Tähän tilanteeseen on päästy, kun neuvonnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että hanketoimijat ymmärtävät mahdollisimman hyvin tukiin liittyvät reunaehdot ja velvoitteet. Toimintarahahankkeella on pystytty toteuttamaan toimintaryhmän paikallista ohjelmaa suunnitelmien mukaan. Yritystukihankkeiden osalta tavoitteet on saavutettu moninkertaisesti ja myös 1-toimintalinjan hankerahoitusta on käytetty enemmän kuin alun perin suunniteltiin. Hankkeiden vaikuttavuus on ollut paikallisen suunnitelman mukaista ja hankkeet ovat toteuttaneet hyvin Leader-periaatteita. 2. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT, JÄSENISTÖ JA HALLITUKSEN KOKOONPANO SEKÄ HENKILÖSTÖ Vuonna 2010 yhdistyksen sääntöihin ei tehty muutoksia. Vuonna 2010 yhdistyksessä oli 119 jäsentä. Yhdistykseen liittyi kuusi jäsentä ja yhdistyksestä erosi kuusi jäsentä. Jäseninä oli 49 miestä ja 36 naista. Henkilöjäseniä oli 85 ja yhteisöjäseniä oli 25 joista kuntajäseniä 9 kappaletta. Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava: Kuntaedustus: Reino Lindqvist, Marttila Taija Ranta, Somero Jari Kesäniemi, Aura Yhdistys- ja yrittäjäedustus: Ismo Litva, Aura Anne Heino, Somero Eija Martti, Loimaa Henkilöedustus, maaseudun asukas: Jarkko Onnela, Pöytyä Jarmo Lalli, Pöytyä Marjukka Frisk, Alastaro Riitta Honkala, Koski tl Kirsti Lepistö, Salo (Kuusjoki) Vesa Ketola, Tarvasjoki Kari Löfberg, Somero Juha Kylämäki, Marttila Karoliina Kirvelä, Loimaa Mauri Mäenpää, Pöytyä Heikki Mustamäki, Tarvasjoki Jukka Heinonen, Oripää Hallitus toimi samassa kokoonpanossa koko vuoden. Hallituksen jäsenten taustatahot on esitetty sähköpostin liitteissä.

7 Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 5 6 Naiset 4 3 Nuoret (jos tiedossa) 0 0 Kolmikanta (ohjelmaasiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto (lukumäärä) Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, suuret yritykset), (lukumäärä) Maaseudun asukkaat (lukumäärä) Jäsenet Varajäsenet Huomioita Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) Kyllä Kyllä Yhdistyksen palveluksessa on toiminut vuonna 2010 seuraava henkilöstö: Taina Sainio, toiminnanjohtaja Satu Juntunen, hankesihteeri Taina Simola, hankeneuvoja Minna Lempiäinen ( asti), siivooja (1,5 h/vko) 3. VIESTINTÄ- JA KOULUTUSTOIMENPITEET Tilaisuudet Tilaisuuksien osalta toimintaryhmä on päätynyt noudattamaan käytäntöä, jossa puhtaasti omien tilaisuuksien järjestämisen sijaan järjestetään tilaisuuksia yhteistyökumppanien kanssa tai etsitään mahdollisuuksia päästä esittelemään Leader-toimintaa esim. kyläyhdistysten tai kehittämiskeskusten tilaisuuksiin. Tällaisia tilaisuuksia oli vuoden aikana noin 15 kappaletta. Esimerkkejä tällaisista tilaisuuksista ovat Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen kylähankkeen aktivointitilaisuudet, Paimionjoki-hankkeen yhteydessä järjestetyt ajankohtaistilaisuudet vesienhoitoon liittyen sekä koordinointihankkeiden aktivointitilaisuudet. Kansainvälisen Fenixhankkeen puitteissa järjestettiin useita tilaisuuksia nuorten aktivoimiseksi mukaan hankkeen toimintaan. Henkilökohtaista neuvontaa annettiin noin 150 palaverissa sekä kentällä että yhdistyksen toimistolla. Toimintaryhmä järjesti kaksi maaseudun kehittämisiltaa, toisen kesäkuussa ja toisen joulukuussa. Tilaisuuksissa keskusteltiin ajankohtaisista maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista. Ensimmäisessä tilaisuudessa Euroopan Unionin Tilintarkastustuomioistuimen jäsen Olavi Ala- Nissilä kertoi ajankohtaisista EU:n rahoituksiin ja tulevaisuuteen liittyvistä asioista.

8 Toisessa tilaisuudessa aiheena oli Jokivarsikumppanien alueella Aurajoen läheisyydessä kulkeva Varkaantie, jonka merkityksestä ja maisemista kuultiin arkkitehti Viri Teppo-Pärnän alustus. Messuesittäytymiset Toimintaryhmä panosti vahvasti Okra-maatalousnäyttelyyn, joka järjestettiin Jokivarsikumppanit oli mukana yhteisosastolla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Maaseutuverkostoyksikkö osallistui osaston rahoittamiseen. Jokivarsikumppaneista oli paikalla kaksi edustajaa kaikkina näyttelypäivinä ja toimintaryhmä järjesti osastolle leikkimielisen kilpailun, jossa kyseltiin osallistujien tietämystä sekä maaseudun rahoituksesta että perinnekasveista. Kyselyyn vastasi lähes 350 henkilöä 15 maakunnasta. Kaikkiaan maatalousnäyttelyssä kävi noin ihmistä. Toimintaryhmä esitteli toimintaansa Pöytyällä Elisevaaran lukion yrittäjyysmessuilla sekä Marttilassa Martinpäivillä Tiedotuslehti Toimintaryhmä julkaisi vuoden 2010 kuluessa neljä tiedotuslehtistä. Kustakin lehtisestä tehtiin noin 200 kpl:n painos, jota jaettiin omien osoiterekisterien perusteella sekä toimitettiin oman alueen kunnantoimistoihin ja kirjastoihin. Nettisivut Omien Internet-sivujen kautta jaettiin aikaisempien vuosien tapaan laajasti tietoa Leadertoiminnasta. Hanketyöryhmän ja hallituksen käytössä on extranet, jonka kautta jaetaan työryhmän ja hallituksen kokousten materiaalit. Medianäkyvyys Kasvava hankkeiden määrä näkyi myös suurena hankkeista kertovien lehtijuttujen määränä. Vuoden aikana lehdistössä oli 42 toimintaryhmää ja hanketoimintaa käsitellyttä artikkelia. Hieman huolestuttavaa on se, että toimittajat haluavat yhä useammin jättää pois viittaukset hankkeen saaman rahoituksen lähteeseen tai mainitsevat sivulauseessa, että rahoitus tulee EU:lta. Median edustajille on yritetty kertoa, että alueen toimijoiden kannalta olisi tärkeä kertoa, mistä hankkeet voisivat hakea rahoitusta, mutta tämäkään ei aina auta. 4. SUUNNITELLUT JA TOTEUTETUT ARVIOINTITOIMET Vuonna 2010 toteutettiin valtakunnallinen Leader-ryhmien arviointi. Maaseutuvirasto kävi Jokivarsikumppanien luona ohjaus- ja tarkastuskäynnillä. Noin kuukausi tämä jälkeen Jokivarsi-

9 kumppanien toimintarahan maksatushakemukseen kohdistui tarkastuskäynti. Näiden arvioiden ja tarkastusten kautta Jokivarsikumppanit on saanut arvokasta tietoa toimintansa kehittämiseksi. 5. ANALYYSI TOIMINTARYHMÄN OMAN TOIMINNAN ONNISTUMISISTA JA ONGELMISTA Vuosi 2010 oli erittäin menestyksekäs Jokivarsikumppanien saamien hankehakemusten osalta. Jokivarsikumppanien käsittelyyn tuli nelisenkymmentä hankehakemusta, joista 37 hyväksyttiin. Voidaan siis ajatella, että aikaisempi neuvonta- ja aktivointityö alkoi tuottaa tulosta. Lisäksi alkukaudesta hankkeensa käynnistäneet hanketoimijat saivat hankkeitaan valmiiksi ja maksuun. Myönteiset kokemukset hankkeista innostivat uusia hakijoita hakemaan hankkeita. Jokivarsikumppanit nosti myös hankkeille myönnettävät tukiprosentit maksimiin, mikä osaltaan edesauttoi hankkeiden syntyä (vaikka tukiprosentin nostoa ei erityisemmin mainostettukaan). Tukiprosenttia oli nostettava, sillä vuoden 2010 alkupuolella tuli vastaan muutamia tapauksia, joissa ELY-keskus olisi tarjonnut hankkeelle korkeamman tukiprosentin kuin Jokivarsikumppanit. Jottei hankehakijoista olisi tullut tarpeetonta kilpailua, näki Jokivarsikumppanien hallitus tarpeelliseksi nostaa tukiprosentit samalle tasolle kuin ELY-keskus. Kansainväliseen toimintaan panostettiin runsaasti vuonna Huhtikuussa aloitettiin ohjelmakauden ensimmäinen kansainvälinen hanke Fenix. Hankkeessa päästiin heti konkreettiseen toimintaan, kun hankkeeseen osallistuvat nuoret tekivät ensimmäisen lyhytelokuvan ja Ruotsissa järjestettiin ensimmäinen yhteinen tapaaminen. Yhdistyksen hankeneuvoja oli aktiivisesti järjestämässä suomalaisten ja ruotsalaisten välistä Leader-tapaamista, joka toteutettiin Turun ja Tukholman välisellä risteilyllä maaliskuussa. Syyskuussa Jokivarsikumppanit ja Lounaplussa ry järjestivät Verkostoyksikön vieraiksi saapuneelle slovakilaisryhmälle kolmipäiväisen Nuoret esittelivät työpajojen tuloksia Fenix-hankkeen Ruotsin tapahtumassa. tutustumisen alueidensa Leader-toimintaan. Hankeneuvoja on myös osallistunut aktiivisesti Verkostoyksikön järjestämiin kv. toimintaa käsitteleviin tilaisuuksiin. Yritystukihankkeita on puollettu tukisummalla mitattuna melko paljon enemmän kuin yhdistyksen kehittämisohjelmassa on tavoiteltu. Yhdistyksen kehittämissuunnitelmaa tullaankin muuttamaan tältä osin vuoden 2011 aikana. Merkittävänä myötävaikuttajana tähän tilanteeseen on hyvä yhteistyö Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen ja Someron kehittämispäällikön kanssa. Hyvin myönteinen tilanne saavutettiin myös Varsinais-Suomen maaseutuohjelman valintakriteerien osalta, sillä Varsinais-Suomen maaseutujaosto hyväksyi valintakriteereihin toimintaryhmiä

10 koskevan poikkeuksen. Jatkossa toimintaryhmillä on mahdollisuus poiketa valintakriteereistä, mikäli poikkeus on vähäinen ja hyvin perusteltu ja siitä on keskusteltu ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyötä ELYn kanssa kehitettiin useilla eri tavoilla. Yritystukien osalta pidettiin kaksi palaveria, joissa käsiteltiin yritystukiasioita ELYn ja toimintaryhmien välillä. Toukokuussa järjestettiin tapaaminen, jossa paikalla olivat lähes kaikki Leader-hankkeiden käsittelyyn osallistuvat ELYn virkamiehet sekä toimintaryhmien edustajat (ml. kahden ryhmän hallitusten puheenjohtajat). Tässä tapaamisessa käytiin kattavasti läpi Leaderin eri osa-alueita, ja vastaavia tilaisuuksia toivottavasti järjestetään jatkossakin. ELY-keskuksesta on myös ollut kaikissa hallituksen kokouksissa edustaja. Lisäksi ELYn edustajat ovat osallistuneet yksittäisiä hankkeita koskeviin palavereihin, joista on ollut paljon apua monimutkaisempien hankkeiden valmistelussa. 2-linjan toteutuminen Toimintaryhmän käsittelyyn ei tullut yhtään 2-linjan hanketta vuonna Toimintaryhmä tekee aktiivista yhteistyötä mm. Paimionjokeen kohdistuvan EAKR-hankkeen kanssa, jotta tietoa 2- linjan tuista saataisiin tehokkaasti levitettyä. Hankesihteeri on perehtynyt laajasti ympäristön hoitoon liittyviin kysymyksiin, edistänyt Jokivarsikumppanien yhteistyötä erilaisten ympäristöorganisaatioiden suuntaan sekä antanut neuvontaa ympäristöön liittyvissä hankeasioissa. Toimintaryhmä hyväksyi Varsinais-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoonhankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on saattaa alkuun kymmenen erityisympäristötukihakemusta. Pohjaa 2-linjan tavoitteiden saavuttamiselle on siis luotu ja toiveena on, että vuonna 2011 saataisiin aikaiseksi edistystä erityisympäristötukien osalta. 6. ANALYYSI LEADER-TOIMINNAN ONNISTUMISISTA JA ONGELMISTA VALTAKUNNAN TASOLLA, PALAUTE KESKUSHALLINNON JA MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINNASTA. Leader-toiminnan osalta tapahtui useita myönteisiä asioita vuonna Yhteistyö Leaderryhmien ja Maaseutuviraston välillä parani merkittävästi. Alueelliset maksatuskoulutukset olivat erinomainen välinen kehittää yhteistyötä toimintaryhmien ja Mavin välillä. Sama myönteinen henki jatkui Maaseutuohjelman neuvottelupäivillä. Maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhteistyö jatkui hyvissä merkeissä kuten aiemminkin, ja Varsinais-Suomen toimintaryhmät olivat erityisen tyytyväisiä ministeriön antamasta tuesta toimintaryhmien ja ELY-keskuksen välisen yhteistyön parantamiseen. Toimintaryhmien mahdollisuus osallistua Mavin ja ELYjen videokoulutuksiin oli erittäin tervetullut parannus tiedonkulkuun keskushallinnon ja toimintaryhmien välillä. Oli hienoa ja tulevaisuudenuskoa antavaa nähdä, että byrokratian purkutyöryhmän työ tuotti tulosta. Hanke- ja yritystoimintaa koskevien säädösten uudistukset toivat monia helpotuksia myös Leader-toimintaan. Jokivarsikumppanit toivoo, että säädösten luomat helpotukset realisoituvat myös paikallisten viranomaisten hankekäsittelyssä, erityisesti maksatusvaiheessa.

11 Mavi teki ohjaus- ja tarkastuskäynnin toimintaryhmään. Käynti oli erittäin hyödyllinen ja vahvisti entisestään toimintaryhmän käsitystä siitä, että Mavin ja toimintaryhmien välillä on saavutettu myönteinen yhteistyön ilmapiiri. Ohjauskäyntiin liittynyt ministeriön, Mavin, ELY:n ja toimintaryhmien välinen tapaaminen oli myös hyvin tärkeä, sillä tällaisella kokoonpanolla päästään parhaiten keskustelemaan Leader-toiminnasta kokonaisuutena. Hieno edistysaskel oli myös se, että hankkeista saadaan nyt maakunnittaiset tiedot Mavin nettisivuilta. Vaikka vielä ei ESR-järjestelmän tasoiseen hankerekisteriin päästykään, on ilahduttavaa, että hankkeita koskevat tiedot ovat julkisesti saatavilla. Maaseutuverkostoyksikön toiminta on ollut edelleen hyvin myönteistä ja tuloksekasta. Verkostoyksikkö on tukenut hyvin Leader-toimintaan liittyviä koulutuksia ja tapahtumia. Maaseutu.fisivusto on erittäin informatiivinen ja tärkeä työkalu maaseudun kehittämistä koskevissa asioissa. 7. YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA Yhdistys järjesti jäsenilleen kesäretken Hämeeseen. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin neljä jäsenkirjettä. Muun toiminnan kehittämiseen jäi entistä vähemmän aikaa hanketoiminnan vilkastuttua olennaisesti. 8. NÄKYMIÄ VUODEN 2011 TOIMINTAAN On hyvin todennäköistä, että Jokivarsikumppanit on sitonut vuoden 2011 myöntövaltuutensa jo vuoden puoleen väliin mennessä. Hyviä hankkeita on suunnitteilla parisenkymmentä, ja aikaisempien vuosien myöntövaltuudet oli sidottu vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2012 myöntövaltuuteen liittyviä hallituksen päätöksiä tullaan melko varmasti tekemään jo vuoden 2011 puolella. Jokivarsikumppanit on vuoden 2011 toimintasuunnitelmassaan asettanut tavoitteeksi, että hankeaktivointia suunnataan erityisesti niille Jokivarsikumppanien toiminta-alueeseen kuuluville alueille, joissa on käynnistynyt vähän tai ei lainkaan hankkeita. Näin pyritään takaamaan toiminta-alueen mahdollisimman tasapuolinen osallistuminen Elämää ja elinkeinoja! ohjelman toteuttamiseen. Koska Jokivarsikumppanien rahoittamia hankkeita on toiminnassa paljon, kohdistuu vuonna 2011 maksatusten käsittelyyn yhä enemmän työaikaa. Myös Jokivarsikumppanien kv. hankkeen ja koordinaatiohankkeiden toteuttaminen vievät ison osan henkilökunnan työpanoksesta vuonna Koska Jokivarsikumppanien tavoitteena on käynnistää ohjelmakauden aikana useampia kansainvälisiä hankkeita, keskitytään etsimään kansainvälisten hankkeiden aihioita ja jalostamaan niitä eteenpäin hankkeiksi (joko ulkopuolisen tahon toteutettaviksi tai omiksi hankkeiksi).

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella 2014 20 Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa:

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Hallitus 13.12.2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Yleistä LounaPlussa ry on Forssan seudulla toimiva Leader-ryhmä, jonka päätehtävä on toteuttaa alueellaan paikallisia maaseudun kehittämistoimia Luonnollisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Sisältö Maaseutuohjelman tilanne Suomessa Ajankohtaista Leaderissä EU:ssa Hanke- ja yritystukiasetusten muutokset

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom 28.2.2017 Heli Tommiska, SILMU ry Leader - SILMU Hallitus valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti puheenjohtaja Marja Teppinen, Mäntsälä 9 jäsentä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 01.01. - 31.12.2015. 1. Taustaa

YKKÖSAKSELI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 01.01. - 31.12.2015. 1. Taustaa 1 YKKÖSAKSELI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 01.01. - 31.12.2015 1. Taustaa Ykkösakseli (ry) on paikallinen kehittämisyhdistys ja Leader-ryhmä, joka aktivoi alueensa toimijoita omaehtoiseen paikalliseen kehittämiseen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toimintasuunnitelma Sivu 1/7 KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Kantri ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Sopimus yhteensovituksesta

Sopimus yhteensovituksesta Lapin E-ks s 1 1. 02. 2015 Sopimus yhteensovituksesta Lapin ELY- keskus ja Lapin Leader- ryhmät 4.2.2015 1 YHTEISTYÖSPIMUS 04.02.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 30.11.2016 1 Sisällys 1 Yleistä vuodesta 2017 2 Yhdistys, jäsenet, hallitus, henkilökunta ja muut resurssit 3 Toimiminen Leader-ryhmänä 4 Yhdistyksen omat

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa. Maaseutuvirasto

Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa. Maaseutuvirasto Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa Maaseutuvirasto Mikä on Hyrrä? Hyrrä on uusi maaseudun tukien verkkopalvelu. Hyrrä opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun - aina tukihakemuksesta

Lisätiedot

VIRKISTÄYTYMÄÄN PAIMIONJOELLE kehittämishanke 1.8. - 31.12.2012

VIRKISTÄYTYMÄÄN PAIMIONJOELLE kehittämishanke 1.8. - 31.12.2012 Paimionjoki Mitä nyt Paimionjoki? seminaari 28.11.2012 VIRKISTÄYTYMÄÄN PAIMIONJOELLE kehittämishanke 1.8. - 31.12.2012 Elina Tuomarila Projektikoordinaattori Puhelin 041 742 1181 elina.tuomarila@marttila.fi

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group)

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Joutsenten reitti ry Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä, joka toteuttaa maa- ja

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Vuoden 2017 rahoitus Maaseutuohjelman rahoituskiintiö vuodelle 2017 on yhteensä

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLISEN STRATEGIAN TAVOITTEET, TOIMINTASUUNNITELMA JA HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT VUOSILLE 2015-2020 11.2.2015 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Lapin kv-hankepäivä Rovaniemi 21.3.2017 Sivu 1 16.3.2017 Mikä on kansainvälinen hanke?

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta Leader-puheenjohtajien tapaaminen 3.9.2016 Laura Jänis, MMM Leader-työn tavoitteet ja periaatteet Leader-työn tavoitteet Oman alueen kehittäminen Paikallisen

Lisätiedot

Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015

Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015 Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015 Sivu 1 12.6.2015 Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Rahoitus (EU+valtio)

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot