Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN"

Transkriptio

1 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

2 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa tietoja lasten käytöksestä ja edistymisestä ja sitten yhdessä neuvotellaan sopivista menettelytavoista. Jos lastanne on mielestänne kohdannut vääryys, niin kääntykää opettajan puoleen. Asia saa usein näin aivan uuden valon. Älkää jättäkö lapsenne kasvatusta yksin koulun huoleksi. Ei kumpikaan yksin, vaan yhdessä auttaen ja tukien toinen toistansa. Kaarlo Lassila Ote vanhempain kokouksen alustuksesta vuodelta 1913, Koti-lehti, Kotikasvatusyhdistyksen äänenkannattaja.

3 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2. Mikä on vanhempainyhdistys? 5 3. Rekisteröity vai rekisteröimätön 6 vanhempainyhdistys? 3.1. Rekisteröity yhdistys Rekisteröimätön yhdistys 6 4. Vanhempainyhdistyksen perustaminen Perustava kokous Vanhempainyhdistyksen säännöt Perustamiskirja Vanhempainyhdistyksen rekisteröityminen Hallituksen järjestäytymiskokous Jäseneksi Suomen Vanhempainliittoon Esimerkki vanhempainyhdistyksen perustamisesta 10 Liitteet Liite 1. Kutsu perustavaan kokoukseen (malli) 12 Liite 2. Perustavan kokouksen esityslista (malli) 13 Liite 3. Perustavan kokouksen esityslista (malli) - puheenjohtajan kappale 14 Liite 4. Koulun vanhempainyhdistyksen mallisäännöt 15 Liite 5. Vanhempainyhdistyksen mallisäännöt puheenjohtajan kappale 20 Liite 6. Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäviä 23 Liite 7. Perustamiskirja (malli) 25 Liite 8. Hallituksen järjestäytymiskokous 26 Liite 9. Jäsenhakemus koulun vanhempainyhdistykseen (malli) 27 Liite 10. Jäsenhakemus päiväkodin vanhempainyhdistykseen (malli) 28 Liite 11. Ilmoittautuminen toimijarinkiin (malli) 29 Liite 12. Yhdistyksen hallinto 30

4 1 Johdanto 4 Tässä vanhempainyhdistyksen perustamispaketissa kerrotaan vanhempainyhdistyksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Kaukana on rakettitiede ja ydinfysiikka. Alussa kuvataan lyhyesti vanhempainyhdistystoimintaa ja käydään läpi, miksi vanhempainyhdistyksen kannattaa toimia rekisteröitynä yhdistyksenä. Kuten nopeasti huomaat, tämä ei ole vaikeaa! Vanhempainyhdistyksen perustamistoimenpiteet kuvataan lähtien liikkeelle perustavan kokouksen koolle kutsumisesta. Keskeinen osa perustavan kokouksen kulkua on yhdistyksen sääntöjen käsittely ja hyväksyminen. Suomen Vanhempainliitto on laatinut ja ennakkotarkastuttanut mallisäännöt, joita vanhempainyhdistykset voivat käyttää sellaisenaan tai tehdä niihin omaan yhdistykseen sopivat muutokset. Mallisäännöt tekevät vanhempainyhdistyksen perustamisen vaivattomaksi nämä säännöt ovat käytössä yli 1000 vanhempainyhdistyksessä, joten neuvonta on vaivatonta ja asiat mahdollisimman yksiselitteisiä. Suomen Vanhempainliittoon liittyvän vanhempainyhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistys. Perustamispaketissa käsitellään myös yhdistyksen rekisteröityminen ja Suomen Vanhempainliiton jäsenyyden hakeminen. Vanhempaintoiminta on avointa kaikille vanhemmille. Toiminta muotoutuu paikallisten toiveiden, taitojen ja voimavarojen mukaan. Vanhempien läsnäolo lapsen päiväkodissa ja koulussa on tärkeää. Osallistumalla vanhempaintoimintaan tuet lapsen kasvua ja oppimista, saat vertaistukea vanhemmuuteen ja voit vaikuttaa koko päiväkoti- tai kouluyhteisön hyvinvointiin. Vanhempainyhdistysten toiminta on yleishyödyllistä toimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Tervetuloa mukaan kasvavaan joukkoon!

5 2 Mikä on vanhempainyhdistys? 5 Vanhempainyhdistystoiminta on vanhempien järjestämää toimintaa koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuo iloa myös tekijöilleen. Vanhempaintoiminta on myös vaikuttamista. Monet vanhempainyhdistykset vaikuttavat kunnan päätöksentekijöihin, jotta sisäilma olisi terveellistä, kouluruoka lämmintä ja opettajat päteviä. Asioita on riittämiin. Vanhempainyhdistystoiminta voi olla siis tapahtumia, retkiä, kerhoja, leikkejä, keskusteluja, vaikuttamista sekä tämän rinnalla vanhempien vertaistukea. Koulun pihajuhlien makkaranpaistopisteellä vaihdamme huomaamattamme arjen iloja ja suruja opimme tuntemaan toisemme. Se on vertaistukea. Toimintamuodot rakentuvat aina paikallisten toiveiden ja vanhempainyhdistyksessä toimivien innostuksen, taitojen ja voimavarojen mukaan. Jokaisen vanhemman osaamista tarvitaan. Vanhempainyhdistys voi osallistua koulun tai päiväkodin toiminnan kehittämiseen ja tuoda uusia tapoja kodin ja koulun/päiväkodin väliseen yhteistyöhön. Vanhempainyhdistys on päiväkodin tai koulun henkilökunnan yhteistyökumppani. Parhaimmillaan koulu tai päiväkoti on ylpeä vanhemmista. Parhaimmillaan vanhemmat ovat ylpeitä päiväkodistaan ja koulustaan. Tästä hyötyvät etenkin lapsemme. Vanhempainliitosta saa vinkkejä ja ideoita toimintaan. Järjestämme vuosittain alueellisia koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea ja kokoonnumme kerran vuodessa yhteen valtakunnalliseen liittokokoukseen. Monenlaista materiaalia löytyy osoitteista ja Vanhempainyhdistyksemme voivat tilata Liitosta esitteitä ja Koti ja Koulu lehteä ilmaiseksi tilaisuuksiinsa. Sähköinen Jäsenkirje tulee postiisi kerran kuussa (vapaasti tilattavissa kotisivuiltamme) ja Liitto lähettää myös tavallisella postilla kuulumisia. Jäsenyys kannattaa, vanhempaintoiminta kannattelee! Perustetaan vanhempainyhdistys! Tässä toimet pähkinänkuoressa. 1. Yhdistyksen sääntöjen valmistelu. Suomen Vanhempainliitossa on laadittu avuksi ennakkotarkastetut koulun / päiväkodin vanhempainyhdistyksen mallisäännöt. 2. Perustavan kokouksen järjestäminen. Perustamiskirjan allekirjoitus. 3. Hallituksen järjestäytymiskokous. 4. Yhdistyksen rekisteröityminen. 5. Suomen Vanhempainliiton jäsenyyden hakeminen.

6 3 Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? 6 Vanhempainyhdistys voi toimia rekisteröitynä tai rekisteröimättömänä yhdistyksenä. Yhdistyksen sujuvan toiminnan ja siinä toimivien henkilöiden oikeusturvan vuoksi suosittelemme vahvasti yhdistyksen rekisteröimistä Rekisteröity yhdistys Rekisteröity vanhempainyhdistys perustetaan perustavassa kokouksessa. Sen voi perustaa vähintään kolme (yli 15-vuotiasta) henkilöä. Perustavan kokouksen jälkeen yhdistys ilmoittautuu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Yhdistysrekisteriin, josta se saa rekisterinumeron. Rekisteröity yhdistys on taloudellisesti ja oikeudellisesti itsenäinen. Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa taloudellisessa vastuussa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen jäsenet valitsevat yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen toimeenpanemaan yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä. Näin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valtuutetaan toimimaan jäsenistön puolesta. Rekisteröity yhdistys on tämän takia turvallisempi, jatkuvuutta lisäävä ja sen päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Kannattaa lisäksi muistaa, että vain ja ainoastaan rekisteröity yhdistys tulkitaan niin sanotusti yleishyödylliseksi toimijaksi. Rekisteröity yhdistys voi: tehdä sitoumuksia ja sopimuksia omistaa omaisuutta avata oman pankkitilin hakea lupia ja avustuksia (kuntien, säätiöiden ja muiden tahojen avustukset myönnetään pääsääntöisesti vain rekisteröityneelle yhdistykselle) saada luvan kerätä rahaa toimia verottomasti tietyissä rajoissa ottaa vastaan lahjoituksia olla jäsenenä toisessa yhdistyksessä toimia työnantajana vaikuttaa kunnan asioihin: rekisteröityneellä yhdistyksellä on vastaavat oikeudet vaikuttaa kunnan asioihin kuin yksittäisellä kuntalaisella Rekisteröimätön yhdistys Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen. Se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta, pankkitiliä eikä se voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. Sen perustaminen ja toiminta on vapaamuotoista, eikä hallitus voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti. Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnasta vastuun kantavat ne henkilöt, jotka ovat järjestäneet ja osallistuneet vastuun aiheuttavaan toimintaan. Joskus rekisteröitymätön vanhempaintiimi saattaa olla hyvinkin vaikeasti tunnistettavissa kuka toimii vetäjänä, kehen voin olla yhteydessä. Kuppikuntaistuminen on vanhempaintoiminnassakin joskus ongelmana. Selkeät rakenteet ja sävelet ehkäisevät tätä.

7 4 Vanhempainyhdistyksen perustaminen 7 Ja sitten perustamaan yhdistystä! Aika usein vanhempainyhdistyksen perustamisessa on mukana konkareita, jotka tuntevat yhdistystoimintaa. Rehtorikin saattaa olla käynnistävä voima ja opastaa alkutaipaleella. Tässä kuitenkin näet, että vanhempainyhdistyksen perustaminen on helppoa kenelle tahansa ja Vanhempainliiton toimisto auttaa aina Perustava kokous Rekisteröity yhdistys perustetaan järjestämällä perustava kokous. Perustavaa kokousta ja yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa asiasta kannattaa keskustella myös koulun rehtorin tai päiväkodin johtajan kanssa, jotta yhteistyö on sujuvaa jo alusta alkaen. Perustavan kokouksen kokoon kutsumiselle ei ole erillisiä, sen tarkempia säännöksiä, jo kolme ihmistä voi perustaa rekisteröidyn yhdistyksen. Jotta vanhempainyhdistyksestä tulisi heti alussa kaikkien vanhempien yhteinen, kokoukseen kannattaa kutsua kaikki koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin vanhemmat. Perustavaan kokoukseen on hyvä kutsua myös koulun/päiväkodin edustaja. Kokouskutsu kannattaa lähettää hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsuun voi liittää vastausosan, jossa kysytään halukkuutta osallistua yhdistyksen toimintaan. Liite 1. Kutsu perustavaan kokoukseen. Uuden yhdistyksen perustamisesta voi kutsujen lähettämisen ohella tiedottaa esim. paikallislehdessä. Samalla voi kysyä, onko lehti halukas tekemään jutun perustettavasta yhdistyksestä. Näin yhdistys saa tunnettuutta toiminnalleen jo alkuvaiheessa. Perustava kokous on yhdistyksen ensimmäinen virallinen kokous. Kokouksen avaajana voi toimia kuka tahansa, usein joku kokouskutsun allekirjoittajista. Ehkäpä juuri Sinä! Avauksen jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat mahdollisia äänestystilanteita varten. Kokouksen puheenjohtaja johtaa kokousta esityslistan mukaisesti. Liite 2. Perustavan kokouksen esityslista. Liite 3. Perustavan kokouksen esityslista puheenjohtajan kappale. Kokouksessa: tehdään päätös rekisteröidyn vanhempainyhdistyksen perustamisesta ja allekirjoitetaan perustamiskirja hyväksytään yhdistykselle säännöt. Liite 4. Koulun vanhempainyhdistyksen mallisäännöt. valitaan ensimmäiselle toimintakaudelle yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat Liite 6. Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäviä. sovitaan mahdollisista jäsenmaksuista päätetään Suomen Vanhempainliittoon liittymisestä päätetään muista mahdollisista asioista. Jatkossa yhdistyksen toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt.

8 4.2. Vanhempainyhdistyksen säännöt Rekisteröidyllä yhdistyksellä tulee olla säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on tarkastanut ja hyväksynyt. Perustavassa kokouksessa säännöt kannattaa käydä kohta kohdalta läpi, jotta kaikki läsnäolijat voivat ne hyväksyä tai ehdottaa niihin muutoksia. Säännöt kannattaa aina tehdä oman yhdistyksen toiminnan kannalta sopiviksi. Suomen Vanhempainliitto on laatinut ja ennakkotarkastuttanut mallisäännöt, joita vanhempainyhdistykset voivat käyttää sellaisenaan tai tehdä niihin perustavassa kokouksessa tarvittavat muutokset. 8 Vanhempainliiton ennakkotarkastettujen sääntöjen käyttäminen rekisteröinnissä on edullisempaa kuin kokonaan omien tai osin muutettujen sääntöjen. Mitään nyrkkisääntöä ei ole siitä, milloin mallisääntöihin tehtyjen muutosten määrä nostaa rekisteröinnin hintaa. Hinta muotoutuu tapauskohtaisesti, hinnasta voi kysyä etukäteen neuvoa Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä Perustamiskirja Vanhempainyhdistyksen perustamiskokouksessa allekirjoitetaan niin sanottu perustamiskirja. Sen voivat allekirjoittaa kaikki perustajajäseniksi haluavat (yli 15-vuotiaat) henkilöt. Allekirjoittajia pitää olla vähintään kolme. Allekirjoittajat liittyvät samalla yhdistyksen jäseniksi. Liite 7. Perustamiskirja (malli) Vanhempainyhdistyksen rekisteröityminen Rekisteröitävä yhdistys ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Yhdistys rekisteröidään tekemällä perusilmoitus yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai paperisena. Sähköisen ilmoituksen tekeminen maksaa vähemmän. Perusilmoituslomake yhdistysrekisteriin on ladattavissa Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilta. Täytetty ilmoitus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen ja sen liitteinä tulee olla: perustamiskirja yhtenä alkuperäiskappaleena yhdistyksen säännöt kuitti tai kuittijäljennös rekisteröitymismaksun suorittamisesta. Yhdistys on virallisesti rekisteröitynyt, kun se saa rekisteröintinumeron/hyväksynnän Patentti- ja rekisterihallituksesta Hallituksen järjestäytymiskokous Koulun tai päiväkodin vanhempainyhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen tulee ennen rekisteröintiä valita varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja (puheenjohtajan valitsee perustamiskokous ja jatkossa syyskokous). Tämä tapahtuu hallituksen järjestäytymiskokouksessa (Liite 8. Hallituksen järjestäytymiskokous). Näin yhdistyksellä on nimenkirjoittajat ja saatte yhdistysrekisteriin toimitettavan perusilmoituksen täytettyä. Usein hallitus järjestäytyy heti perustamiskokouksen jälkeen.

9 4.6. Jäseneksi Suomen Vanhempainliittoon Rekisteröitynyt vanhempainyhdistys voi olla Suomen Vanhempainliiton jäsen (lainsäädännön mukaan vain rekisteröity yhdistys voi olla toisen yhdistyksen jäsen). Suomen Vanhempainliitto on vanhempainyhdistysten kattojärjestö, joka neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa vanhempainyhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa sekä tuottaa materiaalia yhdistysten käyttöön. Kerran kuukaudessa ilmestyvässä sähköisessä Jäsenkirjeessä on muun muassa ajankohtaista tietoa kouluun ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Koti ja koulu -lehti ja muu aineisto ovat yhdistyksillemme maksuttomia ja niitä voi tilata vanhemmille jaettaviksi. Liitto järjestää myös koulutusta ja tapaamisia vanhempainyhdistysten toimijoille. Valtakunnan tasolla Vanhempainliitto tuo esiin vanhempien näkökulmaa kasvatukseen, opetukseen ja lasten hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja vaikuttaa päättäjiin. Jäsenyys on maksuton. 9 Jäsenhakemuslomake löytyy Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilta. Täytä jäsenhakemus huolellisesti. Tulosta ja lähetä hakemus allekirjoitettuna Suomen Vanhempainliittoon. Muistathan liittää hakemuksen mukaan yhdistysrekisterissä hyväksytyt yhdistyksenne säännöt. Huomaatko! Näin helppoa oli perustaa rekisteröity vanhempainyhdistys! Seuraavassa vielä yksi tarina.

10 4.7. Esimerkki vanhempainyhdistyksen perustamisesta Maija, Markku ja Kalle päättävät perustaa vanhempainyhdistyksen. Seuraavassa vanhempainillassa Maija esittelee idean muille vanhemmille. Hän jakaa samalla materiaalia, jota on tilannut Suomen Vanhempainliitosta. Seuranneessa keskustelussa kannatetaan vanhempainyhdistyksen perustamista ja valitaan suunnitteluryhmä valmistelemaan perustamista. 10 Suunnitteluryhmä on yhteydessä koulun rehtoriin/päiväkodin johtajaan ja keskustelee vanhempainyhdistyksen perustamisesta, yhteistyöstä sekä koulun/päiväkodin toiveista vanhempainyhdistykselle. Suunnitteluryhmä käy läpi perustamiskokouksen esityslistan, kyselee ehdokkaita yhdistyksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi ja toiminnantarkastajiksi sekä paneutuu vanhempainyhdistyksen mallisääntöihin. Ryhmässä sovitaan, että Maija avaa perustavan kokouksen ja Kalle pitää alustuksen yhdistyksen perustamisesta. Kalle selvittää ehtisikö paikkakunnalla jo toimivan toisen vanhempainyhdistyksen edustaja, alueyhdistyksen edustaja tai Suomen Vanhempainliiton toimiston väki tulla kertomaan vanhempainyhdistystoiminnasta. Lopuksi laaditaan kokouskutsu ja sovitaan, että Maija kysyy myös rehtorilta/päiväkodin johtajalta, voiko kutsun lähettää koteihin lasten mukana. Markku innostuu ja soittaa paikallislehden toimitukseen ja kysyy, voiko heidän toimittajansa tulla mukaan kokoukseen tai voisiko perustamisesta lähettää lehdelle jutun. Kaupunginosalehti innostui heti. Markku lupasi hoitaa saman tien kokouksen kahvituksenkin. Kokousiltana asiat käsitellään esityslistan mukaan: päätetään perustaa rekisteröity vanhempainyhdistys, hyväksytään säännöt, valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat (kts. Liite 2). Päätetään mahdollisesta jäsenmaksusta, josta päätökseksi tänä vuonna tuli 0 euroa, yhdistyksen liittymisestä Suomen Vanhempainliittoon sekä muista asioista. Kokouksessa keskustellaan vilkkaasti vanhempainyhdistyksen tulevasta toiminnasta ja huolehditaan, että kaikki halukkaat kokoukseen osallistujat täyttävät yhdistyksen jäseneksi liittymislapun ja ilmoittautuvat vanhempainyhdistyksen toimijarinkiin. Sovitaan myös, että kaikki halukkaat ovat tervetulleita osallistumaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksiin joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Vanhempainyhdistyksen uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen (kts. Liite 8) heti perustavan kokouksen jälkeen. Siellä jaetaan tehtävät hallituksen jäsenten kesken ja päätetään pankkitilin avaamisesta. Yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitus liitteineen lähetetään Yhdistysrekisteriin. Kun rekisteröityminen on kunnossa ja ilmoitus siitä saapuu postissa, jäsenhakemus lähetetään yhdistyksen sääntöjen kera Suomen Vanhempainliittoon. Uusi yhdistys on valmis toimimaan. Ilo raikuu koulun arjesta suurempana kuin koskaan ennen.

11 Liitteet 11

12 Liite 1. Kutsu perustavaan kokoukseen 12 K U T S U Nyt mukaan! Perustamme kouluumme/päiväkotiimme vanhempainyhdistyksen torstaina x.x.200x klo koulun/päiväkodin juhlasalissa Yhteistyökuja 10. Ohjelmassa: Kahvi Keskustelua vanhempainyhdistyksen perustamisesta ja toiminnasta Vanhempainyhdistyksen perustaminen Kaikki vanhemmat, lapset ja henkilökunta joukolla mukaan! T E R V E T U L O A! Maija Kalle puh puh Vastaus palautetaan x.x.201x mennessä. Perheestämme tulee aikuista lasta. Illan aikana haluaisimme keskustella: Olen kiinnostunut toimimaan yhdistyksen puheenjohtajana tai hallituksessa: Olen kiinnostunut toimimaan yhdistyksen toiminnantarkastajana: Olen kiinnostunut toimimaan vanhempainyhdistyksen tapahtumien ym. järjestelyissä: Erityisesti minua kiinnostaa: Olen estynyt tulemasta perustavaan kokoukseen, mutta minut voi valita mainitsemiini tehtäviin Nimi: Allekirjoitus: Yhteystiedot puhelin sähköposti:

13 Liite 2. Perustavan kokouksen esityslista 13 VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen virkailijoiden valinta - puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Alustus/keskustelua yhdistyksen perustamisesta 5. Rekisteröidyn yhdistyksen perustamispäätöksen tekeminen 6. Sääntöjen hyväksyminen 7. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta 8. Jäsenmaksu 9. Toiminnantarkastajien valinta 10. Päätetään Suomen Vanhempainliittoon liittymisestä 11. Muut osanottajien esille ottamat asiat 12. Kokouksen päättäminen

14 Liite 3. Perustavan kokouksen esityslista - puheenjohtajan kappale 14 VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS ESITYSLISTA Puheenjohtajan kappale 1. Kokouksen avaus Kokouksen avaa joku koollekutsujista. 2. Kokouksen virkailijoiden valinta Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa. 3. Esityslistan hyväksyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittu henkilö johtaa puhetta tästä esityslistan kohdasta alkaen. 4. Alustus ja keskustelua yhdistyksen perustamisesta Käydään keskustelua rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta, yhdistyksen toimintamuodoista sekä yhteistyöstä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa. Taustatietoa löytyy Suomen Vanhempainliiton kotisivuilta. Sivuilta löytyy myös tietoa Liiton tarjoamista palveluista: neuvonnasta, koulutuksesta, seminaareista ja aineistosta. Myös paikkakunnan muiden järjestöjen palveluja ja aineistoa voi hyödyntää vanhempainyhdistyksen toiminnassa. Seudulla jo toimivan vanhempainyhdistyksen edustajan tai Suomen Vanhempainliiton toimiston väkeä voi pyytää kokoukseen mukaan kertomaan toiminnasta. 5. Rekisteröidyn yhdistyksen perustamispäätöksen tekeminen Perustamiskirjan allekirjoittaminen. 6. Sääntöjen hyväksyminen Pohjana kannattaa käyttää Suomen Vanhempainliiton mallisääntöjä. Säännöt luetaan ja hyväksytään pykälä pykälältä. Samalla tehdään tarpeelliset täydennykset ja paikallisten tarpeiden mukaiset korjaukset. Tarvittaessa tehtävien muutosten laillisuuden voi tarkistaa yhdistyslaista, joka löytyy esim. palvelusta 7. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenten valinta tehdään hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti (mallisäännöt kohta 11). 8. Jäsenmaksu Kokous määrittelee jäsenmaksun ensimmäiselle toimintakaudelle. Jatkuu seuravalla sivulla

15 Kokous voi myös päättää, ettei yhdistys kerää toimintakaudella jäsenmaksua. Mallisäännöissä olevia jäsenmaksuun liittyviä kohtia ei tarvitse tällöin poistaa säännöistä vaan jäsenmaksusta päätetään vuosittain. Jäsenmaksun määrä ei voi olla avoin, summa pitää olla tiedossa, muuten jäsenmaksun kerääminen katsotaan luvan vaativaksi rahankeräykseksi (Rahankeräyslaki /255, 9, kohta 4) Toiminnantarkastajien valinta Yhdistys valitsee toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan. Tarkastajien ei tarvitse olla alan ammattilaisia. Toiminnantarkastaja ei saa olla hallituksen jäsen eikä hänelle sukua taikka saman talouden jäsen. Hän ei myöskään saa olla taloudellisessa riippuvuussuhteessa yhdistykseen. 10.Päätetään Suomen Vanhempainliitoon liittymisestä Jäsenhakemus lähetetään Suomen Vanhempainliittoon, kun yhdistysrekisteri on hyväksynyt yhdistyksen rekisteröitymisen. Hakemukseen liitetään yhdistyksen säännöt. Jäsenyys on maksuton. 11. Muut osanottajien esille ottamat asiat Yhdistyksen hallitukselle annetaan valtuudet tehdä Yhdistysrekisterin mahdollisesti vaatimat korjaukset sääntöihin. Ilman valtuutusta pitäisi kutsua kokoon ylimääräinen yhdistyksen kokous, kun kyseessä on sääntömuutos. Valtuutus kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Huolehditaan, että halukkaat kokoukseen osallistujat liittyvät yhdistyksen jäseniksi ja heidän yhteystietonsa otetaan ylös toimijarinkiä ja tiedottamista varten. Sovitaan hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdasta (sen voi pitää heti perustavan kokouksen jälkeen tai myöhemmin). 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kokouksen sihteeri kirjoittaa kokouksesta pöytäkirjan, allekirjoittajina toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjaa ei tarvitse lähettää yhdistysrekisteriin tai Suomen Vanhempainliittoon. Perustamiskokouksen pöytäkirja arkistoidaan yhdessä yhdistyksen muiden pöytäkirjojen kanssa.

16 Liite 4. Koulun vanhempainyhdistyksen mallisäännöt 16 KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on vanhempainyhdistys ja se toimii koulun (koulujen), yhteydessä ja sen kotipaikka on (kunta). 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on - edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa - tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia - tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä - toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - perehtyy koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen - järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa - tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun välistä viestintää - pitää yhteyttä koulun toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa - voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa - tekee esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon. Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. Jatkuu seuravalla sivulla

17 3. Jäsenet 17 Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 1 :ssä mainitun (mainittujen) koulun (koulujen) oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan. 4. Jäsenmaksu Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. 5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Jäsen voidaan erottaa, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piirissä olevasta koulusta. 6. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. Jatkuu seuravalla sivulla

18 8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 18 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 9. Yhdistyksen vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syyskuussa. Yhdistyksen vuosikokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää. 10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Jatkuu seuravalla sivulla

19 Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Kokouksen avaus. 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5 Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta. 6 Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. 7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 8 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa. 9 Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten. 11 Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten. 12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 12. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Kun yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

20 Liite 5. Vanhempainyhdistyksen mallisäännöt puheenjohtajan kappale 20 SUOMEN VANHEMPAINLIITTO 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset eivät voi olla samannimisiä. Yhdistysrekisterin verkkosivuilta yhdistysrekisterin alta löytyy hakupalvelu, josta voi halutessaan tarkistaa onko yhdistykselle suunniteltu nimi jo käytössä. Yhdistysrekisteri ottaa myös tarvittaessa yhteyttä ja pyytää muuttamaan nimeä, jos sinne rekisteröitäväksi ehdotettava nimi on jo rekisteröity. Suomen Vanhempainliiton sivuilta, Tietoa liitosta -kohdan alta voi käydä katsomassa jäsenrekisteriä ja tutkia millaisia nimiä vanhempainyhdistyksillä on käytössä. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 3. Jäsenet Suomessa kukaan ei voi automaattisesti olla minkään yhdistyksen jäsen, vaan se vaatii aina henkilön suostumuksen. Eli jäseneksi ei voi automaattisesti kirjata esim. kaikkia koulun oppilaiden vanhempia. Varsinaiset jäsenet voivat osallistua yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisin kokouksiin päätösvaltaisina. 4. Jäsenmaksu Rahankeräyslaki edellyttää, että jäsenmaksun määrän tulee olla määritelty, summaa ei voi siis jättää avoimeksi. Avoin summa katsotaan rahankeräykseksi, johon tarvitaan rahankeräyslupa. 5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen Yhdistykseen liittyneellä tulee olla mahdollisuus erota siitä halutessaan 6.Hallitus Yhdistyslain mukaan hallituksessa tulee olla vähintään kolme jäsentä puheenjohtajan lisäksi, ylärajaa ei ole määritelty. Hallituksessa voi myös olla varajäseniä, jos niin halutaan. Tämä tulee kirjata sääntöihin. Jatkuu seuravalla sivulla

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus 10.3.2015 ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Perustelut... 2 2.1 Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot