TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta LOMITUSJK Liite 1

2 2 Sisällysluettelo Katsaus vuoteen Johtokunta... 4 Liikelaitoksen organisaatio... 5 Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä... 6 Henkilöstö... 6 Tehtävän kuvaus... 8 Toimintaympäristön muutokset... 8 Linnan Lomituspalveluiden vuoden 2012 tilausbudjetin toiminnalliset tavoitteitteet ja niiden toteutuminen... 8 Sisäinen valvonta... 9 Talousarvion toteutuminen Olennaiset poikkeamat talousarvioon Lomitustoiminnan hallinnon talous Lomitustoiminnan talous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien liitetiedot Taseen vastattavien liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Tilinpäätösmerkintä... 20

3 3 Katsaus vuoteen 2012 Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen neljättä toimintavuotta voi kuvata sanoilla sopeutuminen ja toiminnan tehostaminen. Toimintamme 10 kaupungin / kunnan alueella (Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan ja Riihimäen kaupungit sekä Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnat) saatiin hyvään alkuun vuonna 2011 ja vuonna 2012 palveluiden järjestäminen sujui huomattavasti helpommin koko alueella, koska olimme tutustuneet niin asiakkaisiin kuin heidän lomitustarpeeseensa. Lomitusten toimivuutta pyritään lisäämään paikallisyksikön ja maatalousyrittäjän yhdessä laatimalla palvelusuunnitelmalla sekä kartoittamalla tilan työolosuhteet. Tämä tiloilla tapahtuva toiminta onkin ollut merkittävä asia lomituspalvelujen työnjohdon toiminnassa. Vaikka palvelusuunnitelmien ja tilakäyntien teko kuluttaa merkittävästi lomituspalveluohjaajien työaikaa on tästä yhteistyöstä vastaavasti ollut paljon apua lomituksia järjestettäessä. Pääsääntöisesti myös asiakastilat ovat kokeneet palvelusuunnitelman teon hyvänä asiana. Palvelusuunnitelmien teon yhteydessä kartoitetaan myös maatalouslomittajien osaamista ja koulutustarpeita. Lisäksi sovitaan uusien maatalouslomittajien perehdyttämistarpeesta tilan töihin. Henkilöstön osalta olemmekin panostaneet yhä edelleen koulutukseen ja sitä kautta maatalouslomittajien valmiuksiin tehdä töitä uusilla ja erilaisilla tiloilla. Henkilöstö on myös kiitettävällä tavalla sopeutunut maatalouslomitusrintamalla tapahtuneisiin muutoksiin. Näistä voi mainita esim. suurentuneen työssäkäyntialueen, uudet pelisäännöt ja mahdolliset uudet työkohteet. Tästä kaikesta suuri kiitokseni lomituspalveluiden henkilöstölle. Maataloussektorilla on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia kovaan tahtiin. Tämä on näkynyt toiminnassamme asiakkaiden vähenemisenä. Vuonna 2012 moni sikatila lopetti eläintenpidon kannattavuusongelmien vuoksi. Myös nautakarja ja maitosektorilla on ollut tuotannon lopettajia. Onneksi myös laajentavia tiloja alueeltamme on löytynyt. Lomituspalveluiden toiminnassa tämä näkyy suoraan lomituspäivien vähenemisenä. Olemme vuonna 2012 tehneet yhteensä lomituspäivää, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 2404 päivää, miltei 10 prosenttia. Luonnollisesti tämä näkyy toiminnassamme myös henkilöstömäärän pienenemisenä. Maatalouslomittajien avoimeksi tulleita paikkoja ei ole voitu täyttää. Kiitos kaikille Teille, jotka olette myötävaikuttaneet toimintamme onnistumiseen. Lomituspalveluilla on jatkuvasti edessään uusia haasteita ja tarve mukautua maataloudessa tapahtuviin muutoksiin. Yhteistyössä haasteisiin on kuitenkin helpompi tarttua ja lomituspalveluiden kehittäminen voi jatkua. Hämeenlinnassa Kaisa Tyrni toimitusjohtaja

4 4 Johtokunta Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksella on toiminnan ohjaamista ja valvontaa varten johtokunta. Johtokunta vastaa liikelaitoksen talouden, hallinnon ja toiminnan sisäisen hallinnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsi Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan Kokoonpano vuosina on seuraava: Jäsen Hannu Kärpänen Mauri Ojamäki Timo Jussila Seija Lång Marjatta Laine Marika Englund Matti Paulus varajäsen Pentti Huostila Pertti Hyvönen Kimmo Koskentausta Henrietta Ingman Minna Inovaara Anna-Liisa Kivi Ari Käyhkö Kaupunginvaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kärpäsen ja varapuheenjohtajaksi Mauri Ojamäen. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa.

5 5 Liikelaitoksen organisaatio Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa valtion varoista Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lomituspalvelulaissa tarkoitettuja kustannuksia varten määrärahaa, jonka se ohjaa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjauksen kautta toiminnan järjestävälle kunnalle. Maatalousyrittäjien eläkelaitos on tehnyt Hämeenlinnan kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalveluiden järjestämisestä ja rahoittaa toimintaa lomituspalvelulaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungissa maatalouslomituspalveluita hoitaa Linnan Lomituspalvelut liikelaitos, joka on Suomessa ensimmäinen maatalouslomitusta hoitava liikelaitos. Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveysministeriö STM Kaupunginhallitus Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA Hämeenlinnan kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta Linnan Lomituspalvelut Liikelaitos Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä Toimitusjohtaja Lomituspalveluohjaajat Maatalouslomittajat Liikelaitos toimii kaupungin konsernihallinnon omistajaohjauksen alaisuudessa.

6 6 Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä Lomituspalveluiden toiminnan seuraamiseksi lomitusyksikön alueella toimii yhteistoimintaryhmä (ns. tukiryhmä), jossa ovat edustettuina lomituspalveluiden käyttäjät, lomituksen hallintohenkilöstö, maatalouslomittajat, Mela-asiamies ja MTK:n edustaja. Lomituspalvelujen käyttäjien osalta yhteistoimintaryhmän jäsenet valitaan maataloustuottajain yhdistysten toimesta. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on mm. seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja sitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteistoimintaa ja välittää tietoa sekä seurata asiakaspalautetta. Yhteistoimintaryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Maatalousyrittäjä Antti Heinonen HML / Hauholta Maatalousyrittäjä Päivi Välilä Janakkalasta Maatalousyrittäjä Heli Turunen HML Maatalousyrittäjä Erja Kopra Hattulasta Maatalousyrittäjä Pentti Huostila HML Lammilta Maatalousyrittäjä Jouko Koivisto HML Kalvolasta Maatalousyrittäjä Marja-Liisa Pulkki HML Tuuloksesta Maatalousyrittäjä Jarkko Toivonen HML Renko Maatalousyrittäjä Liisa Salmela Lopelta Maatalousyrittäjä Jaana Kaipainen Riihimäeltä Maatalousyrittäjä Airi Kotamäki Vihdistä maatalousyrittäjä Pauliina Pakkasmaa Nummi-Pusulasta Maatalouslomittaja Marko Sova Maatalouslomittaja Essi Virtanen Mela-asiamies Kaarlo Siukola Mela-asiamies Kerstin Westerholm MTK aluepäällikkö Kari Aikio Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen lomituspalveluohjaajat ja toimitusjohtaja Vuonna 2012 maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Henkilöstö Liikelaitoksen hallinnossa on toimitusjohtajan lisäksi 5 lomituspalveluohjaajaa ( ). Lomituspalveluohjaajista yksi on perhevapaalla. Lomituspalveluohjaajien tehtäviin kuuluu mm. toimia maatalouslomittajien lähiesimiehinä sekä asiakaspalvelu tehtävät. Lisäksi henkilöstöön kuuluu 77 vakituista kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa ( ). Maatalouslomitusten asianmukaisen järjestämisen aikaansaamiseksi liikelaitos on vuoden 2012 palkannut lyhytaikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan sekä käyttänyt ostopalvelulomitusyrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia työvoiman vajeen täyttämiseksi.

7 7 Hallinto Lomituspalveluohjaajat - vakituinen - määräaikainen Maatalouslomittajat - vakituinen - määräaikainen muutos ,0 0, Lomituspalveluiden toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on ammattitaitoinen, osaava, luotettava ja sitoutunut henkilöstö. Lomituspalveluiden henkilöstön koulutuksiin ja ammattitaidon kehittämisen on panostettu myös vuonna 2012 järjestämällä erilaisia omaan tarpeeseemme räätälöityjä koulutuksia. Lisäksi lomittajille järjestetään työhön opastusta asiakastiloilla. Vuonna 2012 maatalouslomittajat olivat mm. seuraavissa koulutuksissa: - ensiapukoulutus, TyöSyke HML - maatalouslomittajien sähkökurssi, Agro-Elektro Oy, HAMK Mustiala - Työhyvinvointi ja jaksaminen, 4Event, Aulanko HMl - karjatalouden ammattitutkinto (KAT), Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala - vasikoiden hoidon erityiskysymyksiä lomitustyössä, HAMK, Mustiala Lisäksi maatalouslomittajilla on mahdollisuus osallistua karjatalouden ammattitutkintoon valmistamaan koulutukseen Koulutuskeskus Salpauksessa Asikkalassa. Tästä koulutuksesta valmistui 2 maatalouslomittajaa vuonna Lomituspalveluohjaajat ovat vuonna 2012 osallistuneet mm. seuraaviin koulutuksiin: - esimieskoulutus, Ahlman-intituutti, Tampere - johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), HAMK, Hämeenlinna - lomahallinnon täydennyskoulutus, Järviseudun Ammatti-instituutti, Jämsä Linnan Lomituspalveluiden koko henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskusteluista saadun palautteen perusteella tilataan koulutuksia alan asiantuntijoilta juuri liikelaitoksen omiin tarpeisiin räätälöityinä.

8 8 Tehtävän kuvaus Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisesti Linnan lomituspalvelut - liikelaitos järjestää maatalousyrittäjille lakisääteiset maatalouslomituspalvelut ja suorittaa niitä koskevat hallinnolliset toimenpiteet. Toimintaympäristön muutokset Liikelaitos toimii 10 kaupungin / kunnan alueella. Toiminta-alueeseemme ovat kuuluneet vuoden 2011 alusta alkaen Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan ja Riihimäen kaupungit sekä Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnat. Vuoden 2011 alussa lomituspalvelulakiin tuli uudistus, jonka mukaan kaikille asiakastiloille on laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma tulee tarkistaa vähintään joka kolmas vuosi. Palvelusuunnitelmia laadittiin vuonna 2012 asiakastiloille 96 kappaletta, kun tavoitteeksi oli asetettu 100 kappaletta. Maatalouden epävarmuus ja rakennemuutos ovat myöskin näkyneet vuonna 2012 kotieläintilojen merkittävänä laskuna. Asiakastilat ovat vähentyneet noin 10 prosentin verran ja tämä luonnollisesti näkyy myös lomituspäivien määrän laskuna. vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät muutos muutos% ,4 asiakkaana olevat maatilat ,48 lomituspäivät yht , ,85 Linnan Lomituspalveluiden vuoden 2012 tilausbudjetin toiminnalliset tavoitteitteet ja niiden toteutuminen Toiminnan menestystekijät Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut Asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun pohjautuva monituottajamalli. Tavoitteet Kustannuistehokas ja laaja-alinen palveluiden hankinta Palveluprosessien tarkistaminen. Palvelusopimukset tehty kaikille asiakastiloille vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittarit Toteutuma 2012 Lomituspäivien määrä % asiakastiloista on tehty palvelusopimus vuoden 2012 loppuun mennessä. 62,85 %

9 9 Toiminnan menestystekijät Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö - luovuutta tukeva työyhteisö ja haasteelliset työtehtävät. Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2012 Työolosuhteiden Työolosuhde kartoitukset Tehty. kehittäminen tehty kolmen vuoden välein turvallisempaan kaikilla asiakastiloilla suuntaan (maatalouslomittajat sekä asiakkaat/maatilat) Tunnusluvut 2012 TB 2012 TP 2012 TP 2011 Vuosilomalomitus päivät enintään alle 0,5 päivää alle laissa mainitun rajan (26 päivää) 26 päivää / asiakas 25,09 päivää / asiakas 24,04 päivää / asiakas Sijaisapulomituspäivät, pyynöistä toteutunut 90,0 % 98,0 % 96,1% vähintään 90% Tuettu maksullinen lomitus päivät ylittää tavoite +87,18 % vuoden 2011 tason toteutuu Lomituspäivien määrä yhteensä Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos tasolla hyvä tavoite 3,7 toteutui (3) toteutuu Työolosuhdekartoitukset toteutumisprosentti - vanhalla alueella 100% asiakas tiloista tavoite toteutuu 100 % 100 % - uudella alueella 66% asiakastiloista 79 % 44 % Lomituspäivän keskimääräinen pituus +/- 10 tavoite toteutui toteutui % valtakunnallisesta keskiarvosta Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa toteutuu tavoite toteutuu (+1,5 %) (+4,4 %) 100,0% 100,0% Sisäinen valvonta SELONTEKO HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESESTÄ JA ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ VUODELTA 2012 Linnan Lomituspalvelut - liikelaitoksessa 1) Kuvaus siitä, miten yksikkönne sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty - sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat kaupungin hallintosääntöön, liikelaitoksen johtosääntöön ja toimintasääntöön, joissa on määritelty toimielinten ja viranhaltijan vastuut. - viranhaltijapäätökset viedään johtokunnalle tiedoksi. - toimintaa ohjaa lomituspalvelulaki ja asetus. Lisäksi noudatetaan MELAn (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) antamia ohjeita palveluiden järjestämiseksi. - sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia arkirutiinia.

10 10 2) Millaisia merkittäviä puutteita, epäkohtia tms. sisäisen valvonnan osa-alueilla on havaittu kuluneella tilikaudella v asiat ovat hyvin hoidossa, ei huomautettavaa. 3) Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää - olemme aktiivisesti mukana kaupungin eri tilaisuuksissa. - olemme aktiivisia tiedonhankkijoita myös toiminnan yhteistyökumppaneiden osalta - vuonna 2012 on tehty riskienhallinta raportti joka päivitetään vuosittain 4) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - toiminnassa on noudatettu lakia ja hyvää hallintotapaa. Lisäksi käytämme eri alojen asiantuntijoita apuna. 5) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - taloudelliset tavoitteet toteutuivat odotetusti mutta toiminnalliset tavoitteet jäivät lomituspäivien määrän osalta alle tavoitteen - pystyimme järjestämään asiakkaidemme lomituspalvelut lomituspalvelulain ja - asetuksen mukaan, sekä Melan asettaman tuloskortin tavoitteiden mukaan. 6) Riskienhallinnan järjestäminen - katso kohta 1. 7) Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - liikelaitoksella ei ole omaisuutta. 8) Sopimustoiminta - ostopalvelulomitusten hankinta on kilpailutettu 2011 ja hankintasopimukset on tehty valittujen toimittajien kanssa. Muiden lomituspalveluyritysten kanssa tehtävissä lomituspalvelusopimuksissa noudatetaan valtakunnallisia sopimusmalleja - muita sopimuksia ei ole 9) Arvionne merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä vuonna ei mainittavaa

11 11 Talousarvion toteutuminen Linnan Lomituspalvelut-liikel TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Lomitustoiminnan hallinnon talous Lomitushallintoon saadaan laskennallista valtionosuutta, joka määräytyy edellistä varainhoitovuotta edeltäneen vuoden aikana lomitusyksikön alueella toteutettujen lomituspäivien määrän perusteella. Vuodelle 2012 lomituskorvausta saatiin vuonna 2010 toteutettujen lomituspäivien perusteella. Lomituspalveluiden hallinto TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

12 12 Lomitustoiminnan talous Lomituspalvelulain mukaisiin toiminnan käyttökustannuksiin saadaan kustannusperusteinen valtionkorvaus vähennettynä toiminnan sisäisillä tuotoilla. Lomituspalvelut TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMA Alkuperäinen TB TB -muutokset TB muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avutukset kunnalta/kuntayhtymältä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMA Alkuperäinen TB TB -muutokset TB muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Toiminta ja investoinnit, netto Vaikutus maksuvalmiuteen

13 13 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Liikevaihto , , , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0, , ,60 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä , , , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,86 Ostot tilikauden aikana , ,86 Palvelujen ostot , , , ,20 Henkilöstökulut , ,92 Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut , ,83 Eläkekulut , ,74 Muut henkilösivukulut , , , ,92 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,46 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut ,51-967,27 Muut rahoitustuotot 767, ,79 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut ,51-0,06-967,27 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , ,66 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , ,66 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,66 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 66,76 % 141,34 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 66,76 % 141,34 % Voitto, % 4,41 % 3,58 %

14 14 Tase VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,61 Saamiset , ,61 Lyhytaikaiset saamiset , ,61 Myyntisaamiset , ,58 Lainasaamiset kunnalta , ,36 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset , ,56 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,38 Peruspääoma , ,00 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,28 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 VIERAS PÄÄOMA , ,23 Lyhytaikainen , ,23 Ostovelat , ,56 Korottomat velat kunnalta , ,56 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,86 Siirtovelat , ,25 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,61 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,19 19,81 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,16 17,17 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset,

15 15 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut ,51-967,27 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,66 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,64 Saamisten muutos muilta , ,74 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,34 Korottomien velkojen muutos muilta 7 954, ,90 Rahoituksen rahavirta , ,66 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 0 0 Quick ratio 1,5 1,2 Current ratio 1,5 1,2

16 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kaupungin konsernitilisopimuksen mukaisesti Linnan Lomituspalvelut-liikelaitoksen rahavarat ,85 euroa esitetään kaupungin rahoissa ja pankkisaamisissa sekä Lomituspalvelutliikelaitoksen taseessa lainasaamisena kaupungilta. Tuloslaskelman liitetiedot 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain Liikevaihto Liikelaitoksen hallinto ja johto , ,28 Lomituspalvelut , ,63 Yhteensä , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot Liikelaitoksen hallinto ja johto 3 623,60 Lomituspalvelut Yhteensä 0, ,60 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Liikelaitoksen hallinto ja johto , ,00 Yhteensä , ,00 12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksella ei ole käyttöomaisuutta. Poistosuunnitelma noudattaa kaupungin ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

17 17 Taseen vastaavien liitetiedot 25 Saamisten erittely Lyhytaikainen saamisten erittely Saamiset kunnalta Lainasaamiset, konsernipankkitilin saldo , ,36 Yhteensä , ,36 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,58 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset , ,56 Yhteensä , ,25 Saamiset yhteensä , ,61 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Kelan sairausvakuutuskorvaukset 4 874, ,00 If tapaturmavakuutuskorvaus 4 016, ,08 Melan lomituspalvelukorvaus , ,48 Työttömyysvakuutusmaksu 7 529,13 Tapaturmavakuutusmaksu 3 789,32 Yhteensä , ,56 Taseen vastattavien liitetiedot 28 Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,66 Oma pääoma yhteensä , ,38

18 18 33 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 98,40 36,90 Yhteensä 98,40 36,90 Velat muille Ostovelat , ,66 Muut velat , ,42 Siirtovelat , ,25 Yhteensä , ,33 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,23 36 Muut velat Yhdystilin velka kaupungilta , ,56 Ennakonpidätysvelka , ,19 Sosiaaliturvamaksuvelka 3 991, ,67 Yhteensä , ,42 37 Siirtovelat Lomapalkkavelka , ,59 KuEl maksut , ,28 Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivak.maksut 1 654, ,92 Palkkajaksotus , ,46 Muut siirtovelat 10,52 Yhteensä , ,25 44 Leasing-vastuut sisältyvät kunnan vastuisiin 48 Henkilöstö vakituiset vakituiset Hallinto 6 6 Lomituspalvelu

19 19 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista KIRJANPITOKIRJAT SÄILYTYSTAPA Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Sidottu kirja Atk-tiedosto Atk-tiedosto APUKIRJAT SÄILYTYSTAPA Myyntireskontra Ostoreskontra Käyttöomaisuus Atk-tiedosto Atk-tiedosto Atk-tiedosto Tositelaji Tapahtuma Säilytystapa Kirjanpito PANKKI Pankin tiliote Atk-tiedosto MUIST1 Muistio/Raindance Atk-tiedosto EXCEL 1-3 Muistio/excel Atk-tiedosto KASSA1 Kassa 1 BW palvelukassa Atk-tiedosto PERHEH Perhehuolto Effica Atk-tiedosto PALKAT Palkat Atk-tiedosto SISLAS Sislas/Proe Atk-tiedosto VARAST Varasto Atk-tiedosto VANHAT Vanhat saldot Atk-tiedosto ALKUSA Alkusaldot Atk-tiedosto Myyntireskontra MR10 Myyntilaskut, Pro elaskutus Atk-tiedosto MRVIIT Viitesuoritukset Atk-tiedosto MRMANU Manuaalisuoritukset Atk-tiedosto MRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Atk-tiedosto Ostoreskontra OSTOT Ostolaskut, Rondo Atk-tiedosto OMAKSU Ostolasku, maksatus Atk-tiedosto Käyttöomaisuus KOKESK Keskeneräiset investoinnit Atk-tiedosto KOMTOS Käyttöomaisuus Atk-tiedosto IRTAIN Irtain Atk-tiedosto

20 20 Tilikauden tuloksen käsittely Hämeenlinnan Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta esittää, että liikelaitoksen ylijäämä ,08 euroa siirretään taseeseen tilikaudenylijäämätilille. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Hämeenlinnassa Timo Myyryläinen Sara Kaloinen Kustaa Heikkilä Sinikka Lindholm Amanda Maula Erkki Nurminen Mauri Ojamäki Kaisa Tyrni Tilinpäätösmerkintä Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Hämeenlinnassa päivänä kuuta 2013 Oy Audiarev Ab Pasi Leppänen KHT, JHTT

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot