TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta LOMITUSJK Liite 1

2 2 Sisällysluettelo Katsaus vuoteen Johtokunta... 4 Liikelaitoksen organisaatio... 5 Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä... 6 Henkilöstö... 6 Tehtävän kuvaus... 8 Toimintaympäristön muutokset... 8 Linnan Lomituspalveluiden vuoden 2012 tilausbudjetin toiminnalliset tavoitteitteet ja niiden toteutuminen... 8 Sisäinen valvonta... 9 Talousarvion toteutuminen Olennaiset poikkeamat talousarvioon Lomitustoiminnan hallinnon talous Lomitustoiminnan talous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien liitetiedot Taseen vastattavien liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Tilinpäätösmerkintä... 20

3 3 Katsaus vuoteen 2012 Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen neljättä toimintavuotta voi kuvata sanoilla sopeutuminen ja toiminnan tehostaminen. Toimintamme 10 kaupungin / kunnan alueella (Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan ja Riihimäen kaupungit sekä Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnat) saatiin hyvään alkuun vuonna 2011 ja vuonna 2012 palveluiden järjestäminen sujui huomattavasti helpommin koko alueella, koska olimme tutustuneet niin asiakkaisiin kuin heidän lomitustarpeeseensa. Lomitusten toimivuutta pyritään lisäämään paikallisyksikön ja maatalousyrittäjän yhdessä laatimalla palvelusuunnitelmalla sekä kartoittamalla tilan työolosuhteet. Tämä tiloilla tapahtuva toiminta onkin ollut merkittävä asia lomituspalvelujen työnjohdon toiminnassa. Vaikka palvelusuunnitelmien ja tilakäyntien teko kuluttaa merkittävästi lomituspalveluohjaajien työaikaa on tästä yhteistyöstä vastaavasti ollut paljon apua lomituksia järjestettäessä. Pääsääntöisesti myös asiakastilat ovat kokeneet palvelusuunnitelman teon hyvänä asiana. Palvelusuunnitelmien teon yhteydessä kartoitetaan myös maatalouslomittajien osaamista ja koulutustarpeita. Lisäksi sovitaan uusien maatalouslomittajien perehdyttämistarpeesta tilan töihin. Henkilöstön osalta olemmekin panostaneet yhä edelleen koulutukseen ja sitä kautta maatalouslomittajien valmiuksiin tehdä töitä uusilla ja erilaisilla tiloilla. Henkilöstö on myös kiitettävällä tavalla sopeutunut maatalouslomitusrintamalla tapahtuneisiin muutoksiin. Näistä voi mainita esim. suurentuneen työssäkäyntialueen, uudet pelisäännöt ja mahdolliset uudet työkohteet. Tästä kaikesta suuri kiitokseni lomituspalveluiden henkilöstölle. Maataloussektorilla on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia kovaan tahtiin. Tämä on näkynyt toiminnassamme asiakkaiden vähenemisenä. Vuonna 2012 moni sikatila lopetti eläintenpidon kannattavuusongelmien vuoksi. Myös nautakarja ja maitosektorilla on ollut tuotannon lopettajia. Onneksi myös laajentavia tiloja alueeltamme on löytynyt. Lomituspalveluiden toiminnassa tämä näkyy suoraan lomituspäivien vähenemisenä. Olemme vuonna 2012 tehneet yhteensä lomituspäivää, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 2404 päivää, miltei 10 prosenttia. Luonnollisesti tämä näkyy toiminnassamme myös henkilöstömäärän pienenemisenä. Maatalouslomittajien avoimeksi tulleita paikkoja ei ole voitu täyttää. Kiitos kaikille Teille, jotka olette myötävaikuttaneet toimintamme onnistumiseen. Lomituspalveluilla on jatkuvasti edessään uusia haasteita ja tarve mukautua maataloudessa tapahtuviin muutoksiin. Yhteistyössä haasteisiin on kuitenkin helpompi tarttua ja lomituspalveluiden kehittäminen voi jatkua. Hämeenlinnassa Kaisa Tyrni toimitusjohtaja

4 4 Johtokunta Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksella on toiminnan ohjaamista ja valvontaa varten johtokunta. Johtokunta vastaa liikelaitoksen talouden, hallinnon ja toiminnan sisäisen hallinnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsi Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan Kokoonpano vuosina on seuraava: Jäsen Hannu Kärpänen Mauri Ojamäki Timo Jussila Seija Lång Marjatta Laine Marika Englund Matti Paulus varajäsen Pentti Huostila Pertti Hyvönen Kimmo Koskentausta Henrietta Ingman Minna Inovaara Anna-Liisa Kivi Ari Käyhkö Kaupunginvaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kärpäsen ja varapuheenjohtajaksi Mauri Ojamäen. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa.

5 5 Liikelaitoksen organisaatio Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa valtion varoista Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lomituspalvelulaissa tarkoitettuja kustannuksia varten määrärahaa, jonka se ohjaa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjauksen kautta toiminnan järjestävälle kunnalle. Maatalousyrittäjien eläkelaitos on tehnyt Hämeenlinnan kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalveluiden järjestämisestä ja rahoittaa toimintaa lomituspalvelulaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungissa maatalouslomituspalveluita hoitaa Linnan Lomituspalvelut liikelaitos, joka on Suomessa ensimmäinen maatalouslomitusta hoitava liikelaitos. Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveysministeriö STM Kaupunginhallitus Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA Hämeenlinnan kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta Linnan Lomituspalvelut Liikelaitos Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä Toimitusjohtaja Lomituspalveluohjaajat Maatalouslomittajat Liikelaitos toimii kaupungin konsernihallinnon omistajaohjauksen alaisuudessa.

6 6 Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä Lomituspalveluiden toiminnan seuraamiseksi lomitusyksikön alueella toimii yhteistoimintaryhmä (ns. tukiryhmä), jossa ovat edustettuina lomituspalveluiden käyttäjät, lomituksen hallintohenkilöstö, maatalouslomittajat, Mela-asiamies ja MTK:n edustaja. Lomituspalvelujen käyttäjien osalta yhteistoimintaryhmän jäsenet valitaan maataloustuottajain yhdistysten toimesta. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on mm. seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja sitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteistoimintaa ja välittää tietoa sekä seurata asiakaspalautetta. Yhteistoimintaryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Maatalousyrittäjä Antti Heinonen HML / Hauholta Maatalousyrittäjä Päivi Välilä Janakkalasta Maatalousyrittäjä Heli Turunen HML Maatalousyrittäjä Erja Kopra Hattulasta Maatalousyrittäjä Pentti Huostila HML Lammilta Maatalousyrittäjä Jouko Koivisto HML Kalvolasta Maatalousyrittäjä Marja-Liisa Pulkki HML Tuuloksesta Maatalousyrittäjä Jarkko Toivonen HML Renko Maatalousyrittäjä Liisa Salmela Lopelta Maatalousyrittäjä Jaana Kaipainen Riihimäeltä Maatalousyrittäjä Airi Kotamäki Vihdistä maatalousyrittäjä Pauliina Pakkasmaa Nummi-Pusulasta Maatalouslomittaja Marko Sova Maatalouslomittaja Essi Virtanen Mela-asiamies Kaarlo Siukola Mela-asiamies Kerstin Westerholm MTK aluepäällikkö Kari Aikio Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen lomituspalveluohjaajat ja toimitusjohtaja Vuonna 2012 maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Henkilöstö Liikelaitoksen hallinnossa on toimitusjohtajan lisäksi 5 lomituspalveluohjaajaa ( ). Lomituspalveluohjaajista yksi on perhevapaalla. Lomituspalveluohjaajien tehtäviin kuuluu mm. toimia maatalouslomittajien lähiesimiehinä sekä asiakaspalvelu tehtävät. Lisäksi henkilöstöön kuuluu 77 vakituista kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa ( ). Maatalouslomitusten asianmukaisen järjestämisen aikaansaamiseksi liikelaitos on vuoden 2012 palkannut lyhytaikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan sekä käyttänyt ostopalvelulomitusyrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia työvoiman vajeen täyttämiseksi.

7 7 Hallinto Lomituspalveluohjaajat - vakituinen - määräaikainen Maatalouslomittajat - vakituinen - määräaikainen muutos ,0 0, Lomituspalveluiden toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on ammattitaitoinen, osaava, luotettava ja sitoutunut henkilöstö. Lomituspalveluiden henkilöstön koulutuksiin ja ammattitaidon kehittämisen on panostettu myös vuonna 2012 järjestämällä erilaisia omaan tarpeeseemme räätälöityjä koulutuksia. Lisäksi lomittajille järjestetään työhön opastusta asiakastiloilla. Vuonna 2012 maatalouslomittajat olivat mm. seuraavissa koulutuksissa: - ensiapukoulutus, TyöSyke HML - maatalouslomittajien sähkökurssi, Agro-Elektro Oy, HAMK Mustiala - Työhyvinvointi ja jaksaminen, 4Event, Aulanko HMl - karjatalouden ammattitutkinto (KAT), Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala - vasikoiden hoidon erityiskysymyksiä lomitustyössä, HAMK, Mustiala Lisäksi maatalouslomittajilla on mahdollisuus osallistua karjatalouden ammattitutkintoon valmistamaan koulutukseen Koulutuskeskus Salpauksessa Asikkalassa. Tästä koulutuksesta valmistui 2 maatalouslomittajaa vuonna Lomituspalveluohjaajat ovat vuonna 2012 osallistuneet mm. seuraaviin koulutuksiin: - esimieskoulutus, Ahlman-intituutti, Tampere - johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), HAMK, Hämeenlinna - lomahallinnon täydennyskoulutus, Järviseudun Ammatti-instituutti, Jämsä Linnan Lomituspalveluiden koko henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskusteluista saadun palautteen perusteella tilataan koulutuksia alan asiantuntijoilta juuri liikelaitoksen omiin tarpeisiin räätälöityinä.

8 8 Tehtävän kuvaus Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisesti Linnan lomituspalvelut - liikelaitos järjestää maatalousyrittäjille lakisääteiset maatalouslomituspalvelut ja suorittaa niitä koskevat hallinnolliset toimenpiteet. Toimintaympäristön muutokset Liikelaitos toimii 10 kaupungin / kunnan alueella. Toiminta-alueeseemme ovat kuuluneet vuoden 2011 alusta alkaen Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan ja Riihimäen kaupungit sekä Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnat. Vuoden 2011 alussa lomituspalvelulakiin tuli uudistus, jonka mukaan kaikille asiakastiloille on laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma tulee tarkistaa vähintään joka kolmas vuosi. Palvelusuunnitelmia laadittiin vuonna 2012 asiakastiloille 96 kappaletta, kun tavoitteeksi oli asetettu 100 kappaletta. Maatalouden epävarmuus ja rakennemuutos ovat myöskin näkyneet vuonna 2012 kotieläintilojen merkittävänä laskuna. Asiakastilat ovat vähentyneet noin 10 prosentin verran ja tämä luonnollisesti näkyy myös lomituspäivien määrän laskuna. vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät muutos muutos% ,4 asiakkaana olevat maatilat ,48 lomituspäivät yht , ,85 Linnan Lomituspalveluiden vuoden 2012 tilausbudjetin toiminnalliset tavoitteitteet ja niiden toteutuminen Toiminnan menestystekijät Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut Asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun pohjautuva monituottajamalli. Tavoitteet Kustannuistehokas ja laaja-alinen palveluiden hankinta Palveluprosessien tarkistaminen. Palvelusopimukset tehty kaikille asiakastiloille vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittarit Toteutuma 2012 Lomituspäivien määrä % asiakastiloista on tehty palvelusopimus vuoden 2012 loppuun mennessä. 62,85 %

9 9 Toiminnan menestystekijät Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö - luovuutta tukeva työyhteisö ja haasteelliset työtehtävät. Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2012 Työolosuhteiden Työolosuhde kartoitukset Tehty. kehittäminen tehty kolmen vuoden välein turvallisempaan kaikilla asiakastiloilla suuntaan (maatalouslomittajat sekä asiakkaat/maatilat) Tunnusluvut 2012 TB 2012 TP 2012 TP 2011 Vuosilomalomitus päivät enintään alle 0,5 päivää alle laissa mainitun rajan (26 päivää) 26 päivää / asiakas 25,09 päivää / asiakas 24,04 päivää / asiakas Sijaisapulomituspäivät, pyynöistä toteutunut 90,0 % 98,0 % 96,1% vähintään 90% Tuettu maksullinen lomitus päivät ylittää tavoite +87,18 % vuoden 2011 tason toteutuu Lomituspäivien määrä yhteensä Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos tasolla hyvä tavoite 3,7 toteutui (3) toteutuu Työolosuhdekartoitukset toteutumisprosentti - vanhalla alueella 100% asiakas tiloista tavoite toteutuu 100 % 100 % - uudella alueella 66% asiakastiloista 79 % 44 % Lomituspäivän keskimääräinen pituus +/- 10 tavoite toteutui toteutui % valtakunnallisesta keskiarvosta Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa toteutuu tavoite toteutuu (+1,5 %) (+4,4 %) 100,0% 100,0% Sisäinen valvonta SELONTEKO HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESESTÄ JA ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ VUODELTA 2012 Linnan Lomituspalvelut - liikelaitoksessa 1) Kuvaus siitä, miten yksikkönne sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty - sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat kaupungin hallintosääntöön, liikelaitoksen johtosääntöön ja toimintasääntöön, joissa on määritelty toimielinten ja viranhaltijan vastuut. - viranhaltijapäätökset viedään johtokunnalle tiedoksi. - toimintaa ohjaa lomituspalvelulaki ja asetus. Lisäksi noudatetaan MELAn (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) antamia ohjeita palveluiden järjestämiseksi. - sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia arkirutiinia.

10 10 2) Millaisia merkittäviä puutteita, epäkohtia tms. sisäisen valvonnan osa-alueilla on havaittu kuluneella tilikaudella v asiat ovat hyvin hoidossa, ei huomautettavaa. 3) Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää - olemme aktiivisesti mukana kaupungin eri tilaisuuksissa. - olemme aktiivisia tiedonhankkijoita myös toiminnan yhteistyökumppaneiden osalta - vuonna 2012 on tehty riskienhallinta raportti joka päivitetään vuosittain 4) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - toiminnassa on noudatettu lakia ja hyvää hallintotapaa. Lisäksi käytämme eri alojen asiantuntijoita apuna. 5) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - taloudelliset tavoitteet toteutuivat odotetusti mutta toiminnalliset tavoitteet jäivät lomituspäivien määrän osalta alle tavoitteen - pystyimme järjestämään asiakkaidemme lomituspalvelut lomituspalvelulain ja - asetuksen mukaan, sekä Melan asettaman tuloskortin tavoitteiden mukaan. 6) Riskienhallinnan järjestäminen - katso kohta 1. 7) Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - liikelaitoksella ei ole omaisuutta. 8) Sopimustoiminta - ostopalvelulomitusten hankinta on kilpailutettu 2011 ja hankintasopimukset on tehty valittujen toimittajien kanssa. Muiden lomituspalveluyritysten kanssa tehtävissä lomituspalvelusopimuksissa noudatetaan valtakunnallisia sopimusmalleja - muita sopimuksia ei ole 9) Arvionne merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä vuonna ei mainittavaa

11 11 Talousarvion toteutuminen Linnan Lomituspalvelut-liikel TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Lomitustoiminnan hallinnon talous Lomitushallintoon saadaan laskennallista valtionosuutta, joka määräytyy edellistä varainhoitovuotta edeltäneen vuoden aikana lomitusyksikön alueella toteutettujen lomituspäivien määrän perusteella. Vuodelle 2012 lomituskorvausta saatiin vuonna 2010 toteutettujen lomituspäivien perusteella. Lomituspalveluiden hallinto TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

12 12 Lomitustoiminnan talous Lomituspalvelulain mukaisiin toiminnan käyttökustannuksiin saadaan kustannusperusteinen valtionkorvaus vähennettynä toiminnan sisäisillä tuotoilla. Lomituspalvelut TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMA Alkuperäinen TB TB -muutokset TB muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avutukset kunnalta/kuntayhtymältä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMA Alkuperäinen TB TB -muutokset TB muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Toiminta ja investoinnit, netto Vaikutus maksuvalmiuteen

13 13 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Liikevaihto , , , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0, , ,60 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä , , , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,86 Ostot tilikauden aikana , ,86 Palvelujen ostot , , , ,20 Henkilöstökulut , ,92 Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut , ,83 Eläkekulut , ,74 Muut henkilösivukulut , , , ,92 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,46 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut ,51-967,27 Muut rahoitustuotot 767, ,79 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut ,51-0,06-967,27 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , ,66 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , ,66 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,66 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 66,76 % 141,34 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 66,76 % 141,34 % Voitto, % 4,41 % 3,58 %

14 14 Tase VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,61 Saamiset , ,61 Lyhytaikaiset saamiset , ,61 Myyntisaamiset , ,58 Lainasaamiset kunnalta , ,36 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset , ,56 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,38 Peruspääoma , ,00 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,28 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 VIERAS PÄÄOMA , ,23 Lyhytaikainen , ,23 Ostovelat , ,56 Korottomat velat kunnalta , ,56 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,86 Siirtovelat , ,25 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,61 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,19 19,81 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,16 17,17 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset,

15 15 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut ,51-967,27 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,66 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,64 Saamisten muutos muilta , ,74 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,34 Korottomien velkojen muutos muilta 7 954, ,90 Rahoituksen rahavirta , ,66 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 0 0 Quick ratio 1,5 1,2 Current ratio 1,5 1,2

16 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kaupungin konsernitilisopimuksen mukaisesti Linnan Lomituspalvelut-liikelaitoksen rahavarat ,85 euroa esitetään kaupungin rahoissa ja pankkisaamisissa sekä Lomituspalvelutliikelaitoksen taseessa lainasaamisena kaupungilta. Tuloslaskelman liitetiedot 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain Liikevaihto Liikelaitoksen hallinto ja johto , ,28 Lomituspalvelut , ,63 Yhteensä , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot Liikelaitoksen hallinto ja johto 3 623,60 Lomituspalvelut Yhteensä 0, ,60 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Liikelaitoksen hallinto ja johto , ,00 Yhteensä , ,00 12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksella ei ole käyttöomaisuutta. Poistosuunnitelma noudattaa kaupungin ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

17 17 Taseen vastaavien liitetiedot 25 Saamisten erittely Lyhytaikainen saamisten erittely Saamiset kunnalta Lainasaamiset, konsernipankkitilin saldo , ,36 Yhteensä , ,36 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,58 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset , ,56 Yhteensä , ,25 Saamiset yhteensä , ,61 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Kelan sairausvakuutuskorvaukset 4 874, ,00 If tapaturmavakuutuskorvaus 4 016, ,08 Melan lomituspalvelukorvaus , ,48 Työttömyysvakuutusmaksu 7 529,13 Tapaturmavakuutusmaksu 3 789,32 Yhteensä , ,56 Taseen vastattavien liitetiedot 28 Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,66 Oma pääoma yhteensä , ,38

18 18 33 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 98,40 36,90 Yhteensä 98,40 36,90 Velat muille Ostovelat , ,66 Muut velat , ,42 Siirtovelat , ,25 Yhteensä , ,33 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,23 36 Muut velat Yhdystilin velka kaupungilta , ,56 Ennakonpidätysvelka , ,19 Sosiaaliturvamaksuvelka 3 991, ,67 Yhteensä , ,42 37 Siirtovelat Lomapalkkavelka , ,59 KuEl maksut , ,28 Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivak.maksut 1 654, ,92 Palkkajaksotus , ,46 Muut siirtovelat 10,52 Yhteensä , ,25 44 Leasing-vastuut sisältyvät kunnan vastuisiin 48 Henkilöstö vakituiset vakituiset Hallinto 6 6 Lomituspalvelu

19 19 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista KIRJANPITOKIRJAT SÄILYTYSTAPA Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Sidottu kirja Atk-tiedosto Atk-tiedosto APUKIRJAT SÄILYTYSTAPA Myyntireskontra Ostoreskontra Käyttöomaisuus Atk-tiedosto Atk-tiedosto Atk-tiedosto Tositelaji Tapahtuma Säilytystapa Kirjanpito PANKKI Pankin tiliote Atk-tiedosto MUIST1 Muistio/Raindance Atk-tiedosto EXCEL 1-3 Muistio/excel Atk-tiedosto KASSA1 Kassa 1 BW palvelukassa Atk-tiedosto PERHEH Perhehuolto Effica Atk-tiedosto PALKAT Palkat Atk-tiedosto SISLAS Sislas/Proe Atk-tiedosto VARAST Varasto Atk-tiedosto VANHAT Vanhat saldot Atk-tiedosto ALKUSA Alkusaldot Atk-tiedosto Myyntireskontra MR10 Myyntilaskut, Pro elaskutus Atk-tiedosto MRVIIT Viitesuoritukset Atk-tiedosto MRMANU Manuaalisuoritukset Atk-tiedosto MRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Atk-tiedosto Ostoreskontra OSTOT Ostolaskut, Rondo Atk-tiedosto OMAKSU Ostolasku, maksatus Atk-tiedosto Käyttöomaisuus KOKESK Keskeneräiset investoinnit Atk-tiedosto KOMTOS Käyttöomaisuus Atk-tiedosto IRTAIN Irtain Atk-tiedosto

20 20 Tilikauden tuloksen käsittely Hämeenlinnan Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta esittää, että liikelaitoksen ylijäämä ,08 euroa siirretään taseeseen tilikaudenylijäämätilille. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Hämeenlinnassa Timo Myyryläinen Sara Kaloinen Kustaa Heikkilä Sinikka Lindholm Amanda Maula Erkki Nurminen Mauri Ojamäki Kaisa Tyrni Tilinpäätösmerkintä Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Hämeenlinnassa päivänä kuuta 2013 Oy Audiarev Ab Pasi Leppänen KHT, JHTT

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot