TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta LOMITUSJK Liite 1

2 2 Sisällysluettelo Katsaus vuoteen Johtokunta... 4 Liikelaitoksen organisaatio... 5 Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä... 6 Henkilöstö... 6 Tehtävän kuvaus... 8 Toimintaympäristön muutokset... 8 Linnan Lomituspalveluiden vuoden 2012 tilausbudjetin toiminnalliset tavoitteitteet ja niiden toteutuminen... 8 Sisäinen valvonta... 9 Talousarvion toteutuminen Olennaiset poikkeamat talousarvioon Lomitustoiminnan hallinnon talous Lomitustoiminnan talous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien liitetiedot Taseen vastattavien liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Tilinpäätösmerkintä... 20

3 3 Katsaus vuoteen 2012 Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen neljättä toimintavuotta voi kuvata sanoilla sopeutuminen ja toiminnan tehostaminen. Toimintamme 10 kaupungin / kunnan alueella (Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan ja Riihimäen kaupungit sekä Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnat) saatiin hyvään alkuun vuonna 2011 ja vuonna 2012 palveluiden järjestäminen sujui huomattavasti helpommin koko alueella, koska olimme tutustuneet niin asiakkaisiin kuin heidän lomitustarpeeseensa. Lomitusten toimivuutta pyritään lisäämään paikallisyksikön ja maatalousyrittäjän yhdessä laatimalla palvelusuunnitelmalla sekä kartoittamalla tilan työolosuhteet. Tämä tiloilla tapahtuva toiminta onkin ollut merkittävä asia lomituspalvelujen työnjohdon toiminnassa. Vaikka palvelusuunnitelmien ja tilakäyntien teko kuluttaa merkittävästi lomituspalveluohjaajien työaikaa on tästä yhteistyöstä vastaavasti ollut paljon apua lomituksia järjestettäessä. Pääsääntöisesti myös asiakastilat ovat kokeneet palvelusuunnitelman teon hyvänä asiana. Palvelusuunnitelmien teon yhteydessä kartoitetaan myös maatalouslomittajien osaamista ja koulutustarpeita. Lisäksi sovitaan uusien maatalouslomittajien perehdyttämistarpeesta tilan töihin. Henkilöstön osalta olemmekin panostaneet yhä edelleen koulutukseen ja sitä kautta maatalouslomittajien valmiuksiin tehdä töitä uusilla ja erilaisilla tiloilla. Henkilöstö on myös kiitettävällä tavalla sopeutunut maatalouslomitusrintamalla tapahtuneisiin muutoksiin. Näistä voi mainita esim. suurentuneen työssäkäyntialueen, uudet pelisäännöt ja mahdolliset uudet työkohteet. Tästä kaikesta suuri kiitokseni lomituspalveluiden henkilöstölle. Maataloussektorilla on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia kovaan tahtiin. Tämä on näkynyt toiminnassamme asiakkaiden vähenemisenä. Vuonna 2012 moni sikatila lopetti eläintenpidon kannattavuusongelmien vuoksi. Myös nautakarja ja maitosektorilla on ollut tuotannon lopettajia. Onneksi myös laajentavia tiloja alueeltamme on löytynyt. Lomituspalveluiden toiminnassa tämä näkyy suoraan lomituspäivien vähenemisenä. Olemme vuonna 2012 tehneet yhteensä lomituspäivää, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 2404 päivää, miltei 10 prosenttia. Luonnollisesti tämä näkyy toiminnassamme myös henkilöstömäärän pienenemisenä. Maatalouslomittajien avoimeksi tulleita paikkoja ei ole voitu täyttää. Kiitos kaikille Teille, jotka olette myötävaikuttaneet toimintamme onnistumiseen. Lomituspalveluilla on jatkuvasti edessään uusia haasteita ja tarve mukautua maataloudessa tapahtuviin muutoksiin. Yhteistyössä haasteisiin on kuitenkin helpompi tarttua ja lomituspalveluiden kehittäminen voi jatkua. Hämeenlinnassa Kaisa Tyrni toimitusjohtaja

4 4 Johtokunta Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksella on toiminnan ohjaamista ja valvontaa varten johtokunta. Johtokunta vastaa liikelaitoksen talouden, hallinnon ja toiminnan sisäisen hallinnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsi Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan Kokoonpano vuosina on seuraava: Jäsen Hannu Kärpänen Mauri Ojamäki Timo Jussila Seija Lång Marjatta Laine Marika Englund Matti Paulus varajäsen Pentti Huostila Pertti Hyvönen Kimmo Koskentausta Henrietta Ingman Minna Inovaara Anna-Liisa Kivi Ari Käyhkö Kaupunginvaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kärpäsen ja varapuheenjohtajaksi Mauri Ojamäen. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa.

5 5 Liikelaitoksen organisaatio Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa valtion varoista Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lomituspalvelulaissa tarkoitettuja kustannuksia varten määrärahaa, jonka se ohjaa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjauksen kautta toiminnan järjestävälle kunnalle. Maatalousyrittäjien eläkelaitos on tehnyt Hämeenlinnan kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalveluiden järjestämisestä ja rahoittaa toimintaa lomituspalvelulaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungissa maatalouslomituspalveluita hoitaa Linnan Lomituspalvelut liikelaitos, joka on Suomessa ensimmäinen maatalouslomitusta hoitava liikelaitos. Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveysministeriö STM Kaupunginhallitus Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA Hämeenlinnan kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta Linnan Lomituspalvelut Liikelaitos Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä Toimitusjohtaja Lomituspalveluohjaajat Maatalouslomittajat Liikelaitos toimii kaupungin konsernihallinnon omistajaohjauksen alaisuudessa.

6 6 Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä Lomituspalveluiden toiminnan seuraamiseksi lomitusyksikön alueella toimii yhteistoimintaryhmä (ns. tukiryhmä), jossa ovat edustettuina lomituspalveluiden käyttäjät, lomituksen hallintohenkilöstö, maatalouslomittajat, Mela-asiamies ja MTK:n edustaja. Lomituspalvelujen käyttäjien osalta yhteistoimintaryhmän jäsenet valitaan maataloustuottajain yhdistysten toimesta. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on mm. seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja sitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteistoimintaa ja välittää tietoa sekä seurata asiakaspalautetta. Yhteistoimintaryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Maatalousyrittäjä Antti Heinonen HML / Hauholta Maatalousyrittäjä Päivi Välilä Janakkalasta Maatalousyrittäjä Heli Turunen HML Maatalousyrittäjä Erja Kopra Hattulasta Maatalousyrittäjä Pentti Huostila HML Lammilta Maatalousyrittäjä Jouko Koivisto HML Kalvolasta Maatalousyrittäjä Marja-Liisa Pulkki HML Tuuloksesta Maatalousyrittäjä Jarkko Toivonen HML Renko Maatalousyrittäjä Liisa Salmela Lopelta Maatalousyrittäjä Jaana Kaipainen Riihimäeltä Maatalousyrittäjä Airi Kotamäki Vihdistä maatalousyrittäjä Pauliina Pakkasmaa Nummi-Pusulasta Maatalouslomittaja Marko Sova Maatalouslomittaja Essi Virtanen Mela-asiamies Kaarlo Siukola Mela-asiamies Kerstin Westerholm MTK aluepäällikkö Kari Aikio Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen lomituspalveluohjaajat ja toimitusjohtaja Vuonna 2012 maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Henkilöstö Liikelaitoksen hallinnossa on toimitusjohtajan lisäksi 5 lomituspalveluohjaajaa ( ). Lomituspalveluohjaajista yksi on perhevapaalla. Lomituspalveluohjaajien tehtäviin kuuluu mm. toimia maatalouslomittajien lähiesimiehinä sekä asiakaspalvelu tehtävät. Lisäksi henkilöstöön kuuluu 77 vakituista kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa ( ). Maatalouslomitusten asianmukaisen järjestämisen aikaansaamiseksi liikelaitos on vuoden 2012 palkannut lyhytaikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan sekä käyttänyt ostopalvelulomitusyrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia työvoiman vajeen täyttämiseksi.

7 7 Hallinto Lomituspalveluohjaajat - vakituinen - määräaikainen Maatalouslomittajat - vakituinen - määräaikainen muutos ,0 0, Lomituspalveluiden toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on ammattitaitoinen, osaava, luotettava ja sitoutunut henkilöstö. Lomituspalveluiden henkilöstön koulutuksiin ja ammattitaidon kehittämisen on panostettu myös vuonna 2012 järjestämällä erilaisia omaan tarpeeseemme räätälöityjä koulutuksia. Lisäksi lomittajille järjestetään työhön opastusta asiakastiloilla. Vuonna 2012 maatalouslomittajat olivat mm. seuraavissa koulutuksissa: - ensiapukoulutus, TyöSyke HML - maatalouslomittajien sähkökurssi, Agro-Elektro Oy, HAMK Mustiala - Työhyvinvointi ja jaksaminen, 4Event, Aulanko HMl - karjatalouden ammattitutkinto (KAT), Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala - vasikoiden hoidon erityiskysymyksiä lomitustyössä, HAMK, Mustiala Lisäksi maatalouslomittajilla on mahdollisuus osallistua karjatalouden ammattitutkintoon valmistamaan koulutukseen Koulutuskeskus Salpauksessa Asikkalassa. Tästä koulutuksesta valmistui 2 maatalouslomittajaa vuonna Lomituspalveluohjaajat ovat vuonna 2012 osallistuneet mm. seuraaviin koulutuksiin: - esimieskoulutus, Ahlman-intituutti, Tampere - johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), HAMK, Hämeenlinna - lomahallinnon täydennyskoulutus, Järviseudun Ammatti-instituutti, Jämsä Linnan Lomituspalveluiden koko henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskusteluista saadun palautteen perusteella tilataan koulutuksia alan asiantuntijoilta juuri liikelaitoksen omiin tarpeisiin räätälöityinä.

8 8 Tehtävän kuvaus Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisesti Linnan lomituspalvelut - liikelaitos järjestää maatalousyrittäjille lakisääteiset maatalouslomituspalvelut ja suorittaa niitä koskevat hallinnolliset toimenpiteet. Toimintaympäristön muutokset Liikelaitos toimii 10 kaupungin / kunnan alueella. Toiminta-alueeseemme ovat kuuluneet vuoden 2011 alusta alkaen Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan ja Riihimäen kaupungit sekä Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnat. Vuoden 2011 alussa lomituspalvelulakiin tuli uudistus, jonka mukaan kaikille asiakastiloille on laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma tulee tarkistaa vähintään joka kolmas vuosi. Palvelusuunnitelmia laadittiin vuonna 2012 asiakastiloille 96 kappaletta, kun tavoitteeksi oli asetettu 100 kappaletta. Maatalouden epävarmuus ja rakennemuutos ovat myöskin näkyneet vuonna 2012 kotieläintilojen merkittävänä laskuna. Asiakastilat ovat vähentyneet noin 10 prosentin verran ja tämä luonnollisesti näkyy myös lomituspäivien määrän laskuna. vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät muutos muutos% ,4 asiakkaana olevat maatilat ,48 lomituspäivät yht , ,85 Linnan Lomituspalveluiden vuoden 2012 tilausbudjetin toiminnalliset tavoitteitteet ja niiden toteutuminen Toiminnan menestystekijät Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut Asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun pohjautuva monituottajamalli. Tavoitteet Kustannuistehokas ja laaja-alinen palveluiden hankinta Palveluprosessien tarkistaminen. Palvelusopimukset tehty kaikille asiakastiloille vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittarit Toteutuma 2012 Lomituspäivien määrä % asiakastiloista on tehty palvelusopimus vuoden 2012 loppuun mennessä. 62,85 %

9 9 Toiminnan menestystekijät Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö - luovuutta tukeva työyhteisö ja haasteelliset työtehtävät. Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2012 Työolosuhteiden Työolosuhde kartoitukset Tehty. kehittäminen tehty kolmen vuoden välein turvallisempaan kaikilla asiakastiloilla suuntaan (maatalouslomittajat sekä asiakkaat/maatilat) Tunnusluvut 2012 TB 2012 TP 2012 TP 2011 Vuosilomalomitus päivät enintään alle 0,5 päivää alle laissa mainitun rajan (26 päivää) 26 päivää / asiakas 25,09 päivää / asiakas 24,04 päivää / asiakas Sijaisapulomituspäivät, pyynöistä toteutunut 90,0 % 98,0 % 96,1% vähintään 90% Tuettu maksullinen lomitus päivät ylittää tavoite +87,18 % vuoden 2011 tason toteutuu Lomituspäivien määrä yhteensä Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos tasolla hyvä tavoite 3,7 toteutui (3) toteutuu Työolosuhdekartoitukset toteutumisprosentti - vanhalla alueella 100% asiakas tiloista tavoite toteutuu 100 % 100 % - uudella alueella 66% asiakastiloista 79 % 44 % Lomituspäivän keskimääräinen pituus +/- 10 tavoite toteutui toteutui % valtakunnallisesta keskiarvosta Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa toteutuu tavoite toteutuu (+1,5 %) (+4,4 %) 100,0% 100,0% Sisäinen valvonta SELONTEKO HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESESTÄ JA ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ VUODELTA 2012 Linnan Lomituspalvelut - liikelaitoksessa 1) Kuvaus siitä, miten yksikkönne sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty - sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat kaupungin hallintosääntöön, liikelaitoksen johtosääntöön ja toimintasääntöön, joissa on määritelty toimielinten ja viranhaltijan vastuut. - viranhaltijapäätökset viedään johtokunnalle tiedoksi. - toimintaa ohjaa lomituspalvelulaki ja asetus. Lisäksi noudatetaan MELAn (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) antamia ohjeita palveluiden järjestämiseksi. - sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia arkirutiinia.

10 10 2) Millaisia merkittäviä puutteita, epäkohtia tms. sisäisen valvonnan osa-alueilla on havaittu kuluneella tilikaudella v asiat ovat hyvin hoidossa, ei huomautettavaa. 3) Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää - olemme aktiivisesti mukana kaupungin eri tilaisuuksissa. - olemme aktiivisia tiedonhankkijoita myös toiminnan yhteistyökumppaneiden osalta - vuonna 2012 on tehty riskienhallinta raportti joka päivitetään vuosittain 4) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - toiminnassa on noudatettu lakia ja hyvää hallintotapaa. Lisäksi käytämme eri alojen asiantuntijoita apuna. 5) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - taloudelliset tavoitteet toteutuivat odotetusti mutta toiminnalliset tavoitteet jäivät lomituspäivien määrän osalta alle tavoitteen - pystyimme järjestämään asiakkaidemme lomituspalvelut lomituspalvelulain ja - asetuksen mukaan, sekä Melan asettaman tuloskortin tavoitteiden mukaan. 6) Riskienhallinnan järjestäminen - katso kohta 1. 7) Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - liikelaitoksella ei ole omaisuutta. 8) Sopimustoiminta - ostopalvelulomitusten hankinta on kilpailutettu 2011 ja hankintasopimukset on tehty valittujen toimittajien kanssa. Muiden lomituspalveluyritysten kanssa tehtävissä lomituspalvelusopimuksissa noudatetaan valtakunnallisia sopimusmalleja - muita sopimuksia ei ole 9) Arvionne merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä vuonna ei mainittavaa

11 11 Talousarvion toteutuminen Linnan Lomituspalvelut-liikel TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Lomitustoiminnan hallinnon talous Lomitushallintoon saadaan laskennallista valtionosuutta, joka määräytyy edellistä varainhoitovuotta edeltäneen vuoden aikana lomitusyksikön alueella toteutettujen lomituspäivien määrän perusteella. Vuodelle 2012 lomituskorvausta saatiin vuonna 2010 toteutettujen lomituspäivien perusteella. Lomituspalveluiden hallinto TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

12 12 Lomitustoiminnan talous Lomituspalvelulain mukaisiin toiminnan käyttökustannuksiin saadaan kustannusperusteinen valtionkorvaus vähennettynä toiminnan sisäisillä tuotoilla. Lomituspalvelut TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMA Alkuperäinen TB TB -muutokset TB muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avutukset kunnalta/kuntayhtymältä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMA Alkuperäinen TB TB -muutokset TB muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Toiminta ja investoinnit, netto Vaikutus maksuvalmiuteen

13 13 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Liikevaihto , , , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0, , ,60 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä , , , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,86 Ostot tilikauden aikana , ,86 Palvelujen ostot , , , ,20 Henkilöstökulut , ,92 Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut , ,83 Eläkekulut , ,74 Muut henkilösivukulut , , , ,92 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,46 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut ,51-967,27 Muut rahoitustuotot 767, ,79 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut ,51-0,06-967,27 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , ,66 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , ,66 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,66 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 66,76 % 141,34 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 66,76 % 141,34 % Voitto, % 4,41 % 3,58 %

14 14 Tase VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,61 Saamiset , ,61 Lyhytaikaiset saamiset , ,61 Myyntisaamiset , ,58 Lainasaamiset kunnalta , ,36 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset , ,56 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,38 Peruspääoma , ,00 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,28 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 VIERAS PÄÄOMA , ,23 Lyhytaikainen , ,23 Ostovelat , ,56 Korottomat velat kunnalta , ,56 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,86 Siirtovelat , ,25 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,61 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,19 19,81 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,16 17,17 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset,

15 15 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut ,51-967,27 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,66 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,64 Saamisten muutos muilta , ,74 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,34 Korottomien velkojen muutos muilta 7 954, ,90 Rahoituksen rahavirta , ,66 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 0 0 Quick ratio 1,5 1,2 Current ratio 1,5 1,2

16 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kaupungin konsernitilisopimuksen mukaisesti Linnan Lomituspalvelut-liikelaitoksen rahavarat ,85 euroa esitetään kaupungin rahoissa ja pankkisaamisissa sekä Lomituspalvelutliikelaitoksen taseessa lainasaamisena kaupungilta. Tuloslaskelman liitetiedot 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain Liikevaihto Liikelaitoksen hallinto ja johto , ,28 Lomituspalvelut , ,63 Yhteensä , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot Liikelaitoksen hallinto ja johto 3 623,60 Lomituspalvelut Yhteensä 0, ,60 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Liikelaitoksen hallinto ja johto , ,00 Yhteensä , ,00 12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksella ei ole käyttöomaisuutta. Poistosuunnitelma noudattaa kaupungin ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

17 17 Taseen vastaavien liitetiedot 25 Saamisten erittely Lyhytaikainen saamisten erittely Saamiset kunnalta Lainasaamiset, konsernipankkitilin saldo , ,36 Yhteensä , ,36 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,58 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset , ,56 Yhteensä , ,25 Saamiset yhteensä , ,61 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Kelan sairausvakuutuskorvaukset 4 874, ,00 If tapaturmavakuutuskorvaus 4 016, ,08 Melan lomituspalvelukorvaus , ,48 Työttömyysvakuutusmaksu 7 529,13 Tapaturmavakuutusmaksu 3 789,32 Yhteensä , ,56 Taseen vastattavien liitetiedot 28 Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,66 Oma pääoma yhteensä , ,38

18 18 33 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 98,40 36,90 Yhteensä 98,40 36,90 Velat muille Ostovelat , ,66 Muut velat , ,42 Siirtovelat , ,25 Yhteensä , ,33 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,23 36 Muut velat Yhdystilin velka kaupungilta , ,56 Ennakonpidätysvelka , ,19 Sosiaaliturvamaksuvelka 3 991, ,67 Yhteensä , ,42 37 Siirtovelat Lomapalkkavelka , ,59 KuEl maksut , ,28 Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivak.maksut 1 654, ,92 Palkkajaksotus , ,46 Muut siirtovelat 10,52 Yhteensä , ,25 44 Leasing-vastuut sisältyvät kunnan vastuisiin 48 Henkilöstö vakituiset vakituiset Hallinto 6 6 Lomituspalvelu

19 19 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista KIRJANPITOKIRJAT SÄILYTYSTAPA Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Sidottu kirja Atk-tiedosto Atk-tiedosto APUKIRJAT SÄILYTYSTAPA Myyntireskontra Ostoreskontra Käyttöomaisuus Atk-tiedosto Atk-tiedosto Atk-tiedosto Tositelaji Tapahtuma Säilytystapa Kirjanpito PANKKI Pankin tiliote Atk-tiedosto MUIST1 Muistio/Raindance Atk-tiedosto EXCEL 1-3 Muistio/excel Atk-tiedosto KASSA1 Kassa 1 BW palvelukassa Atk-tiedosto PERHEH Perhehuolto Effica Atk-tiedosto PALKAT Palkat Atk-tiedosto SISLAS Sislas/Proe Atk-tiedosto VARAST Varasto Atk-tiedosto VANHAT Vanhat saldot Atk-tiedosto ALKUSA Alkusaldot Atk-tiedosto Myyntireskontra MR10 Myyntilaskut, Pro elaskutus Atk-tiedosto MRVIIT Viitesuoritukset Atk-tiedosto MRMANU Manuaalisuoritukset Atk-tiedosto MRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Atk-tiedosto Ostoreskontra OSTOT Ostolaskut, Rondo Atk-tiedosto OMAKSU Ostolasku, maksatus Atk-tiedosto Käyttöomaisuus KOKESK Keskeneräiset investoinnit Atk-tiedosto KOMTOS Käyttöomaisuus Atk-tiedosto IRTAIN Irtain Atk-tiedosto

20 20 Tilikauden tuloksen käsittely Hämeenlinnan Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta esittää, että liikelaitoksen ylijäämä ,08 euroa siirretään taseeseen tilikaudenylijäämätilille. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Hämeenlinnassa Timo Myyryläinen Sara Kaloinen Kustaa Heikkilä Sinikka Lindholm Amanda Maula Erkki Nurminen Mauri Ojamäki Kaisa Tyrni Tilinpäätösmerkintä Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Hämeenlinnassa päivänä kuuta 2013 Oy Audiarev Ab Pasi Leppänen KHT, JHTT

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 25.2.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot