Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintaesite 2011 lukioon hakevalle"

Transkriptio

1 Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu Kouvola (rehtori) (opinto-ohjaaja) (kanslia) Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

2 Sisältö 1. KYL MENESTYVÄ KYL VIIHTYISÄ KYL MONIPUOLINEN KYL PROJEKTIEN KYL BUSINESS KYL STUDIES IN ENGLISH KYL STUDIES IN ENGLISH - STUDENTS' OPINIONS KYL OPINTOJEN KYL HAKU KYL LISÄTIETOJA KYL OPETUKSEN KYL ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI (RUB1) VIERAAT KIELET A (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1 6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) ENGLANTI A (ENA) SAKSA A (SAA) RANSKA A (RAA) VENÄJÄ A (VEA) VIERAAT KIELET B2 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7 9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B2 (SAB2) RANSKA B2 (RAB2) VENÄJÄ B2 (VEB2) VIERAAT KIELET B3 (LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B3 (SAB3) RANSKA B3 (RAB3) VENÄJÄ B3 (VEB3) ESPANJA B3 (EAB3) MUUT KIELET ESPANJA (EA) LATINA (LA) VENÄJÄ ABC (VE) MATEMATIIKKA (MA) MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FI) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) PSYKOLOGIA (PS) MUSIIKKI (MU) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS MUUT LUKIOKURSSIT STUDIES IN ENGLISH KYL Biology (BIe) Geography (GEe) Physics (FYe) Religion and ethics (UE) History (HIe) Psychology (PSe) Art (KU) Information technology (AT) KURSSIOHJEET KURSSIKORTTI AINEVALINNAN OHJEET AINEVALINTAKORTTI... 41

3 1. KYL Kouvolan yhteiskoulun lukio, n. 300 opiskelijan yleislukio, sijaitsee Kouvolan keskustassa. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat mm. Kouvolan kaupunginkirjasto/ Maakuntakirjasto, Kansalaisopisto, Kouvolan teatteri, Keskusurheilupuisto ja Jäähalli. KYL, Historiaa ja nykypäivää Koulu aloitti toimintansa yksityisenä kouluna vuonna 1955 ja ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuonna Vuonna 1975 Kouvolan yhteiskoulusta erotettiin perusopetus ja lukio, jolloin lukiosta tuli Kouvonrinteen lukio. Nykyinen nimi, Kouvolan yhteiskoulun lukio, otettiin käyttöön vuonna Vuonna 1963 valmistuneen koulurakennuksen on suunnitellut lääninarkkitehti Väinö Vuorinen. Opetuksen tavoitteet, akateeminen ura tähtäimenä Kouvolan yhteiskoulun lukion tavoitteena on taata opiskelijalle jatko-opintomahdollisuudet ja hyvä yleissivistys tukea opiskelijan kasvua aktiiviseksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa kasvattaa nuoria arvostamaan Suomen kulttuurista omaleimaisuutta ja kansainvälisyyttä. Koulun toimintakulttuuri, vieraskielinen opetus, kansainvälinen yhteistyö ja ilmaisuaineiden yhteisprojektit tukevat näitä tavoitteita. Keskeinen sijainti tuo oppilaitokselle mahdollisuudet hyödyntää eri alojen asiantuntijoita opetuksessa. KYL auttaa menestymään! Kouvolan yhteiskoulun lukio on oivallinen valinta opiskelijalle, jonka tavoitteena ovat hyvät jatkoopintomahdollisuudet, hyvät kieli- ja viestintätaidot ja laaja yleissivistys. Lukiossamme opiskelijalla on mahdollisuuksia syventää ja hyödyntää omaa osaamistaan useissa oppiaineissa ja projekteissa. Opiskelijoidemme menestys ylioppilaskirjoituksissa on valtakunnan kärkitasoa. Hyvät tulokset takaavat hyvän jatko-opintopaikan. Meillä satsaat itseesi!

4 2. Menestyvä KYL monipuolinen kurssivalikoima Studies in English yrittäjyysopinnot oppiaineiden yhteisprojektit opintomatkat ammattitaitoiset opettajat ylioppilaskirjoitusten tulokset tilastokärkeä 3. Viihtyisä KYL aktiivinen oppilaskunta tutut perusryhmät hyvät tukitoimet tilavat luokkahuoneet nykyaikaiset opetusvälineet WLAN opiskelijoiden käytössä mukavat oleskelutilat keskellä Kouvolaa 4. Monipuolinen KYL Reaaliaineissa on runsas kurssitarjonta, joka mahdollistaa reaaliaineiden syvällisen opiskelun ja menestymisen ylioppilastutkinnossa. Studies in English reaaliaineissa antavat hyvän pohjan tuleville jatko-opinnoille ja vahvistavat englannin kielen hallintaa. Kieltenopetus ja laaja kielitarjonta kansainvälisine yhteyksineen antaa vahvan pohjan osaamiselle ja kansainvälistymiselle. Koulumme on saanut European label Kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima tunnustuksen jo vuonna Olemme aloittaneet v espanjan kielen uutena kielenä lukiossamme. KYL A B1 B2 B3 Lyhytkurssi Englanti x Ruotsi x Saksa x x x Ranska x x x Venäjä x x Espanja x Saat myös töitä helpommin kun kielitaitosi on laaja. Tähän kannattaa panostaa! Luonnontieteet Tule mukaan fysiikan kursseille kokeilemaan uusia opetustapoja ja uusimpia välineitä. Fysiikan työkurssilla voit tutustua kokeelliseen maailmaan ja vaikkapa ilmailufysiikkaan käytännössä.. Matematiikalla on aina ollut vahva asema lukiossamme. Noin 80% opiskelijoistamme kirjoittaa ylioppilaskokeessa matematiikan ja näistä puolet kirjoittaa sen pitkänä. TKK on monen opiskelijamme opiskelupaikka! Musiikki on lukiomme vahva osaamisalue, jossa on runsas kurssitarjonta ja jossa annetaan mahdollisuuksia esiintyä ja konsertoida. Sinulla on mahdollisuus tulla mukaan koulumme 2 Lukioesite 2011

5 edustuskuoroon ja hakea sitä kautta varmuutta esiintymiseen. Konserttikursseja on useita ja musiikin lukiodiplomeja opiskelijat tekevät vuosittain. Kuvataiteessa runsas kurssivalikoima mahdollistaa oman luovuuden ja taidon kehittämisen sekä töiden esillepanon ja esittelyn. Kuvataiteessa lukiodiplomit ovat suosittuja työnäyttöjä. Mediakasvatus ja viestintä ovat vahvasti mukana koulun toiminnassa ja kursseissa. Tule mukaan viestinnän ja median maailmaan ja vaikkapa toimittamaan koulumme verkkolehteä KYL e. Lukiodiplomit voi suorittaa kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, kirjallisuudessa ja mediakasvatuksessa. Ilmaisuaineet ovat kursseina (ilmaisu- ja tanssitaide) opinto-ohjelmassamme ja tuottavat yhteisprojekteja musiikin ja kuvataiteen kanssa. Opettajina on teatterin ja tanssin ammattilaisia. Teatterivierailuja teemme useita lukuvuodessa. Taitoaineet Sinulla on mahdollisuus ottaa kursseja tekstiilityössä ja pitää yllä osaamistasi. Kansainvälisyys näkyy koulussamme mm. kansainvälisyyskurssina, ulkomaille tehtävinä opintomatkoina ja ulkomaisina vierailijoina. Olemme mukana Venäjän kielen ja kulttuurin verkostossa. Kesäduunia saat helpommin opiskelemalla kieliä. 5. Projektien KYL Opiskelijamme ovat innokkaasti mukana erilaisissa projekteissa niin musiikissa, kuvataiteessa kuin kielissäkin ja luonnontieteissä ja yrittäjyysopinnoissa. Musikaalit ilmaisutaidon, tanssitaiteen, musiikin ja kuvataiteen suuria yhteistyöprojekteja Grease 2003, Fame 2005, Virgo 2008 ja Footloose Musiikki ja kuvataide - konsertteja, oppilastyönäyttelyjä Kielet - kansainvälisiä projekteja, opintomatkoja ja vierailuja Mediakasvatus ja viestintä verkkolehti KYL e Kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskurssi opinto- ja kulttuurimatkat (Irlanti: 2003, 2005, 2010; Englanti: 2006, 2009; Pietari: 2007, 2009, 2010; Ruotsi/ Uppsala: 2008) Fysiikka opintovierailu Cernissä 2008, ilmailufysiikan kurssi Business KYL Oletko kiinnostunut akateemisen uran rinnalla yrittäjyydestä. Tähän sinulla on mahdollisuus meillä tule mukaan yrittäjyysopintoihin niin tiedät mistä yrittäjyydessä on kyse. Perusta oma yrityksesi jo vaikkapa lukioaikana! KYL 3

6 7. Studies in English KYL Vuodesta 1995 lukiossamme on annettu opetusta englannin kielellä (katso s. 35) Missä oppiaineissa opetusta annetaan? Oppiaineet ovat biologia, maantiede, historia, uskonto, psykologia, fysiikka ja kuvataide. Myös tietotekniikassa on mahdollista suorittaa opintoja englannin kielellä. Miten opetus tapahtuu? Studies in English Subject Courses Biology BI1e BI2e Geography GE1e GE2e History HI1e HI2e HI3e Religion UE1e UE2e UE3e Psychology PS1e Physics FY1e Arts KU1e Information Tech AT5e Englanninkielisten kurssien opetus vaihtelee oppiaineittain, kursseittain ja opettajittain luennoinnista opiskelijoiden pieniin tutkielmiin ja ryhmätöihin. Useimmiten kursseilla opetuksen kielenä on englanti, materiaali on englanniksi ja oppikirja on suomenkielinen. Mitkä ovat opetuksen tavoitteet? Englanninkielisen opetuksen sisällölliset tavoitteet ovat samat kuin vastaavassa suomenkielisessä oppiaineessa. Niiden lisäksi tavoitteena on rohkaista opiskelijaa ottamaan haasteita opiskelussaan, parantaa opiskelijan kielitaitoa, helpottaa hänen siirtymistään jatko-opintoihin ja edistää kansainvälisyyttä. Menestynkö ylioppilaskirjoituksissa vaikka opiskelen osan kursseista englanniksi? Mikäli käsiteltävät asiat ovat sisällöltään haastavia ja vaativat suomenkielisen erityissanaston hallintaa, oppiminen varmistetaan aina myös suomen kielellä. Riittääkö englannin osaamiseni? Kielivaatimuksena on perusopetuksen englannin hyvä hallinta. Yksilöllisten erojen vuoksi tarkkaa arvosanapohjaa ei voi määrätä, mutta ohjeellisena voisi olla arvosana 8 tai parempi. Onko opiskelussa muuta erityistoimintaa? Ryhmät ovat tehneet vuosittain opintomatkoja ulkomaille. Lisäksi opiskelijat ovat mukana kansainvälisille vieraille pitämissämme infoissa ja tapaamisissa ja esittelevät heille kouluamme. Saako englanninkielisestä opiskelusta todistuksen? Lukion päättötodistuksen lisäksi opetukseen osallistuneet saavat erillisen todistuksen suorittamistaan englanninkielisistä opinnoista. Miksi kannattaa valita? Olet kiinnostunut opiskelusta englannin kielellä. Olet halukas kohentamaan kielitaitoasi. Olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta tai kansainvälisestä urasta. Miten opetukseen haetaan? Lukioomme valitaan yhteishaussa 96 opiskelijaa, joista englanninkieliseen opetukseen valitaan n. 30 opiskelijaa keskiarvon perusteella. Hakiessaan lukioomme opiskelija täyttää lukiomme ainevalintakortin (malli on liitteenä). Ainevalintakorttiin merkitään rasti kohtaan Studies in English. 4 Lukioesite 2011

7 8. Studies in English - students' opinions KYL This is what some second-year students think of taking part in content-based instruction in English. Why did you choose to apply for the programme? - I ve always liked languages and especially English, so when I heard about this opportunity, I was immediately interested. - To learn better English, I suppose. Also many books at universities are in English, so I thought studying in English would help me if I ever decided to go there. - I wanted to learn as much English as possible at upper secondary school Have you found it hard to study in English? - It took a while to get used to it, but now that it has become a routine, it s usually quite fun and easy - No, I haven t. Most of the teachers speak Finnish during lessons, whereas the notes are nearly always in English. If I don t understand something, I can always ask about it. - It depends on the subject. Some texts are surprisingly difficult at times, but teachers are more than happy to help me if I have any problems. Why should anyone study in English? - If you are thinking about studying abroad after upper secondary school, I believe studying some subjects in English is a good idea. - You get better skills in everyday language, which will help in all kinds of situations like in job interviews. - Because it s great fun! The atmosphere in our class is superb and everyone gets along great. Applying for the English programme in Kouvola Coeducational School You can apply for the English class through the normal application procedure (yhteishaku) and the students are selected on the basis of their grade point average. KYL 5

8 9. Opintojen KYL Opintojen rakenne lukiossamme noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Lukio-opiskelusta lyhyesti lukion oppiaineet opiskellaan kursseina (1 kurssi~38 tuntia). lukio-opintoja on suoritettava yhteensä vähintään 75 kurssia kurssit jaotellaan pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin opetus on jaksotettu viiteen (5) jaksoon. eri jaksoissa opiskeltavat kurssit näkyvät kurssitarjottimesta opiskeluaika lukiossa on 2-4 vuotta lukiomme toimii luokattomuuden periaatteella, ja opiskelu perustuu opiskelijan omaan valintaan ja opintosuunnitelmaan. Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinto perustuu kunkin oppiaineen valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Koulussamme on valtakunnallisten kurssien lisäksi runsaasti koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja joita opiskelija voi valita opintosuunnitelmaansa. Nämä kurssit ovat lukion oppimäärää kertaavia ja valtakunnallisiin kursseihin liittyviä syventäviä opintoja. Soveltavat kurssit ovat usein työkursseja tai useisiin oppiaineisiin liittyviä kursseja. Lukiomme kurssitarjonta näkyy liitteenä olevassa ainevalintakortissa. Kurssien sisällöistä saa tietoa tässä esitteessä olevista normaaliopetuksen ja Studies in English opetussuunnitelmista. 6 Lukioesite 2011

9 10. Haku KYL Opiskelijamme valitaan yhteishaun kautta. Syksyllä 2011 lukiossamme opintonsa aloittavat 96 opiskelijaa valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Kun haluat opiskelijaksi lukioomme merkitse lukiomme 1. sijalle yhteishaussa täytä lukiomme ainevalintakortti (täyttöohje ja harjoittelukappale ovat mukana tässä tiedotteessa) mikäli haluat mukaan englanninkielisen opetukseen, merkitse ainevalintakorttiin rasti kohtaan ES toimita ainevalintakortti opinto-ohjaajallesi. Hän toimittaa sen lukiomme kansliaan. Hakija saa ainevalintakortin koulunsa opinto-ohjaajalta, koulumme kotisivuilta osoitteesta Kouvolan yhteiskoulun lukio (valikko Lomakkeet tai Ysi-info) tai koulumme kansliasta, puhelin Tarkempia tietoja yhteishausta antavat opinto-ohjaajat. 11. Lisätietoja KYL Lisätietoja lukiostamme saat koulumme kotisivuilta, rehtorilta , opintoohjaajalta ja koulumme kansliasta KYL 7

10 12. OPETUKSEN KYL 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus käsittää kuusi pakollista (kurssit 1-6) ja kolme syventävää (kurssit 7-9) kurssia. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävistä opinnoista kurssin ÄI7 voi suorittaa ensimmäisen pakollisen kurssin (AI1) jälkeen, mutta syventäville kursseille ÄI8 ja ÄI9 on suositeltavaa osallistua vasta pakollisten kurssien jälkeen. Valtakunnalliset pakolliset kurssit Kurssit arvioidaan arvosanoin Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) Opiskelijan käsitys, kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä. 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI02) Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03) Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taidetehtävästä ja kulttuurimerkityksestä syvenee. 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04) Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä. 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI05) Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI06) Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä kirjallisuuden ja kulttuurin kehityksestä ja merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Kurssit arvioidaan arvosanoin Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI07) Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI08) Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssin voi suorittaa juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI09) Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen kulttuuria ja yhteiskuntaa käsittelevään keskusteluun ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssin voi opettajan harkinnan mukaan suorittaa osin itsenäisesti. KYL syventävät kurssit 10. Kielenhuollon kurssi (ÄI10) Kurssilla opiskelija tutustuu kootusti ja kattavasti kielenhuollon käytänteisiin ja tarkastellaan erilaisten tekstien kieltä, tyyliä ja rakenteita. Kurssin tavoitteena on selkiinnyttää ja sujuvoittaa kirjallista ilmaisua. Kurssi arvioidaan arvosanoin Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI11) Kurssilla opetellaan kirjoittamisen iloa. Harjoitusten tavoitteena on kokeilla sanataiteen eri muotoja ja lajeja, lisätä kirjallisuuden luonteen ja ilmaisutaitojen ymmärrystä ja erityisesti rohkaistua ilmaisemaan itseään kirjoittamalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 8 Lukioesite 2011

11 KYL soveltavat kurssit 12. Mediakurssi (ÄI12) Kurssilla perehdytään sähköiseen mediaan eri näkökulmista. Kurssilla sekä analysoidaan mediaa että tuotetaan mediatekstejä. Samalla vahvistetaan kriittistä medialukutaitoa. Kurssin sisältö ja painopistealue voivat vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssi on pakollinen niille, jotka aikovat suorittaa mediadiplomin. Mediakurssi toteutetaan verkkokurssina. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 13. Tekstilajikurssi (ÄI13) Kurssilla tutustutaan kattavasti eri tekstilajeihin. Eritellään lajien tuntomerkkejä ja kirjoitetaan omia tekstilajikokeiluja. Kurssi valmentaa myös tekstitaidon kokeeseen, jossa tekstilajien tuntemusta edellytetään. Kurssi on pakollinen niille, jotka aikovat suorittaa mediadiplomin. 14. Lehtityön kurssi (ÄI14) Kurssilla tutustutaan lehden tekemiseen monipuolisesti ja tuotetaan sisältöä koulun verkkolehteen. Toimitustiimiin kaivataan sekä tekstintekijöitä että kuvaajia. Kurssilla korostuu tekeminen. Kurssi on pakollinen niille, jotka aikovat suorittaa mediadiplomin. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 15. Ilmaisutaidon kurssi (ÄI15) Ilmaisutaidon kurssilla opiskelijaa rohkaistaan ja ohjataan omaehtoiseen ilmaisuun. Kurssilla tehdään monenlaisia harjoituksia, jotka vahvistavat opiskelijan itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Kurssin päätteeksi ryhmä harjoittelee pienimuotoisen esityksen. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 16. Kirjallisuusdiplomikurssi (ÄI14) Kurssilla perehdytään monipuolisesti koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen ja niiden eri lajeihin. Kirjallisuusdiplomi edellyttää 20 teoksen lukemista lukion aikana ja niihin liittyvien tehtävien tekemistä, minkä vuoksi kurssi on syytä aloittaa jo ensimmäisenä lukuvuonna. Lisätietoa kirjallisuusdiplomista ja sen tehtävistä saat äidinkielen opettajilta. Kurssin suorittamisesta saa kirjallisuusdiplomin, joka arvioidaan arvosanoilla Mediadiplomi (ÄI17) Rakentuu viidestä kurssista: ÄI12, ÄI13, ÄI14, ÄI17 ja KU3 tai KU9. Diplomityö tehdään kolmantena opiskeluvuotena. 2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI (RUB1) Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä. Valtakunnalliset pakolliset kurssit Pakolliset kurssit (1 5) suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Numerojärjestyksestä poikkeamisesta opiskelija neuvottelee opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan arvosanoin Koulu ja vapaa-aika (RUB01) Kurssilla totutellaan lukion työtapoihin ja kertaillaan peruskoulussa opittua. Aihepiirejä ovat urheilu, ruoka, koulunkäynti, musiikki ja vapaa-aika. Perehdytään kieliopin perusasioihin. 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB02) Kurssin aiheita ovat mm. perhe ja ystävät, asuminen, ostosten teko sekä opinnot ja työelämä. Jatketaan perusrakenteiden opiskelua. 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB03) Opitaan kertomaan ruotsiksi kotiseudusta ja maasta: luonnosta, ihmisistä, historiasta ja kulttuurista. Opiskellaan lisää ja vahvistetaan aiemmin opittuja rakenteita, erityisesti pronomineja. Aloitetaan kuullunymmärtämiskokeiden systemaattinen harjoittelu. 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB04) Kurssin tekstit käsittelevät elämänarvoja, ihmissuhteita sekä sukupuolten ja sukupolvien kohtaamista. Rakenteista perehdytään erityisesti verbeihin. Lisätään kuullunymmärtämisen harjoittelua. 5. Elinympäristömme (RUB05) Kurssin aiheita ovat muuttuva elinympäristö, kestävä kehitys, tiedotusvälineet ja mainonta sekä erilaiset keksinnöt. Opitaan viimeiset opetussuunnitelmaan kuuluvat rakenteet ja syvennetään perusrakenteiden hallintaa. Syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Muussa tapauksessa opiskelija neuvottelee opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan arvosanoin Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB06) Kurssilla harjoitellaan ruotsin kielen käyttöä suullisesti. Puhumista harjoitellaan mm. parikeskustelujen, roolileikkien ja pelien avulla. Samalla kerrataan ja laajennetaan eri aihepiirien sanastoa. Tämä abiturienteille tarkoitettu kurssi sisältää myös kuullunymmärtämisen harjoittelua ja sen päätteeksi pidetään Opetushallituksen laatima suullinen koe. KYL 9

12 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB07) Kurssin tekstit käsittelevät mm. maailmanlaajuisia ilmiöitä ja kansainvälistä vaikuttamista. Myös lukion jälkeiset opinnot ja työelämä ovat aiheina. Tutustutaan yo-kokeen tehtävätyyppeihin ja harjoitellaan niitä edellisvuosien kokeiden avulla. Kurssi päättyy preliminäärikokeeseen. KYL syventävät kurssit 8. Kulttuurimatka Pohjoismaihin (RUB08) Pohjoismaiden nähtävyydet, tavat, ruoat ja kulttuuri (mm. elokuvat, ja dekkarit) tulevat tutuiksi tällä kurssilla, jolla myös kerrataan rakenteita ja harjoitellaan runsaasti yo-tutkinnon kuuntelu- ja rakennekokeita sekä kirjoittamista. Kurssi on tarkoitettu abiturienteille ja se arvioidaan numeroin, mutta arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 9. Abikertaus (RUB09) Vahvistetaan keskeisten rakenteiden ja sanaston hallintaa kertaamalla koko kielioppi sekä erilaisten rakenneharjoitusten, tekstien ja kirjoitusharjoitusten avulla kuullunymmärtämistäkään unohtamatta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 10. Perusopetuksen kertaus (RUB10) Kerrataan perusrakenteet ja keskeistä sanastoa. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden peruskouluarvosana on välttävä tai tyydyttävä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 3. VIERAAT KIELET A (perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä) Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. 3.1 ENGLANTI A (ENA) Valtakunnalliset pakolliset kurssit Kurssit arvioidaan numeroin Nuori ja hänen maailmansa (ENA01) Opiskeltavat aihepiirit ovat valoisa elämänasenne, vapaa-aika ja harrastukset, ihmissuhteet ja niiden merkitys ihmisten välisessä viestinnässä, joita käsitellään eri tekstien avulla. Kurssin painopistealueena on suullinen viestintä. Kieliopista opiskellaan perusverbioppia ja kirjalliseen viestintään kuuluvat lyhyet henkilökohtaiset viestit ja kappalekirjoittaminen. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA02) Opiskeltavana aihepiirinä on nuori ja muu maailma. Suullisen viestinnän painopistealueena ovat arkipäivän keskustelu- ja palvelutilanteet. Jatketaan perusverbiopin opiskelemista ja perehdytään substantiivioppiin. Kirjallisessa viestinnässä lyhyet henkilökohtaiset viestit. 3. Opiskelu ja työ (ENA03) Kurssin aihepiirinä on koulutus ja työelämä sekä tulevaisuuteen liittyvät unelmat ja toiveet. Aihekokonaisuudet aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä turvallisuus ja hyvinvointi ovat korostetusti esillä. Suullisen viestinnän alueella harjoitellaan aihepiiriin liittyvää viestintää suullisten esitysten, esimerkiksi haastattelujen avulla. Kirjallisessa viestinnässä harjoitellaan virallisen kirjeen laatimista, esim. työpaikan hakukirje. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04) Tekstit käsittelevät yhteiskunnan erilaisia rakenteita ja yksilöä niiden osana. Painopistealueina ovat ymmärtävä lukeminen ja puhuminen. Kurssilla kirjoitetaan erilaisia tarkoituksia varten mm. argumentoiva teksti ja harjoitellaan aihepiiriin liittyvää suullista viestintää. 5. Kulttuuri (ENA05) Aihepiirit käsittelevät kulttuuria monesta näkökulmasta eri aikakausina. Oppilaat valmistavat laajahkon pitkäjänteisyyttä ja itsenäistä työskentelyä vaativan tuotoksen sekä esittävät sen suullisesti. Kurssilla painottuu tekstin ymmärtäminen ja sen tulkinta sekä monipuolinen kirjallinen ilmaisu. Suullinen kielitaito taas korostuu itsenäisesti laaditun tuotoksen esittelyn yhteydessä. 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA06) Sisältöihin kuuluvat teknologia arkipäivän apuna, ihminen keksintöjen maailmassa, median ja mainonnan kriittinen tarkastelu sekä talouselämä ja yrittäjyys. Kurssin painopistealueena on tekstin ymmärtäminen. Lisäksi harjoitellaan asiapitoista kirjoittamista, esimerkiksi muodollinen kirje, artikkelin kirjoittaminen. Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (kurssit 7 ja 8). Suositus on, että myös valtakunnalliset syventävät kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus valita päinvastainen suoritusjärjestys, ellei hänellä muuten ole mahdollisuutta osallistua molemmille kursseille. Kurssit arvioidaan numeroin Lukioesite 2011

13 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA07) Kurssilla aihepiireinä ovat maapallomme ongelmat ja kestävä kehitys. Kurssilla syvennetään kielitaidon kaikkien osa-alueiden hallintaa ja painotetaan abstraktin kielen osaamista. Ymmärtävän lukemisen osuutta korostetaan kurssilla esim. tiivistelmän avulla. Muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Kuunteluissa pyritään myös abstraktien aiheiden ymmärtämiseen. Keskustellaan yhä muodollisemmista aihepiireistä argumentoiden. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA08) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat esim. ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. KYL syventävät kurssit Kurssit voidaan valita milloin tahansa lukioaikana. Kurssi ENA9 suositellaan suoritettavaksi vasta pakollisten kurssien jälkeen. Muussa tapauksessa opiskelija neuvottelee opettajan kanssa. Kurssi ENA11 on tarkoitettu kirjoituksiin valmentautuville, ja se on hyvä suorittaa ylioppilaskirjoituksia edeltävässä jaksossa. 9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA09) Kurssin aihepiireinä ovat yhteismaailmalliset ja ajankohtaiset tapahtumat sekä erilaiset maailmankuvat. Kurssin tavoitteena on syventää kielitaidon kaikkien osa-alueiden hallintaa ja painottaa abstraktin kielen osaamista. Ymmärtävän lukemisen osuus korostuu edelleen ja muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Kuunteluissa pyritään myös abstraktien aiheiden ymmärtämiseen. Keskustellaan yhä muodollisemmista aihepiireistä argumentoiden. 10. Ajankohtaista prosessoitavaksi (ENA10) Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, joissa harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää. Kurssilla paneudutaan kielen eri mahdollisuuksiin esimerkiksi uutisoinnissa ja opiskellaan eri tyylilajien vaikutusta lukijan huomion herättämisessä. 11. Kertauskurssi (ENA11) Muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Ymmärtävän lukemisen osuutta korostetaan. Opitaan hallitsemaan laajoja kielen rakenteiden kokonaisuuksia ja kerrataan lukion kieliopin keskeisimmät rakenteet ylioppilaskirjoituksia varten. 12. Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen (ENA12) Pääpaino on luetun tekstin analyyttisessä ymmärtämisessä ja luovan kirjoitetun kielen tuottamisessa. Tehdään ryhmä- ja paritöitä, joiden puitteissa opetellaan niin tulkitsemaan kaunokirjallisuutta kuin käyttämään kaunokirjallisuuden välineitä omassa tekstissä. 13. Kirjoituskurssi (ENA13) Pääpaino on kirjallisessa tuottamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi tehdään pari- ja ryhmätöitä ja näiden arviointia. Kurssille pyritään saamaan syntyperäinen englanninkielinen opettaja mahdollisuuksien mukaan. KYL soveltavat kurssit 14. There are two sides to every picture: intercultural understanding (ENA14) Kurssilla verrataan suomalaista ja jotain englanninkielistä kulttuuria ja pyritään löytämään näistä niin eroavaisuuksia kuin samankaltaisuuksia. Pohditaan kulttuurin merkitystä viestinnässä ja tehdään projektitöitä kulttuurienväliseen viestintään liittyvistä ilmiöistä (esim. kulttuurishokki). 3.2 SAKSA A (SAA) Perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä Valtakunnalliset pakolliset kurssit Kurssit arvioidaan numeroin Nuori ja hänen maailmansa (SAA01) Kurssilla kerrataan peruskoulussa opittua ja tutustutaan lukiolle tyypillisiin työmuotoihin. Painopiste on puheviestinnässä. Aiheena on lähin elämänpiiri. 2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA02) Tutustutaan saksankielisen alueen maihin ja nuorten elämäntyyliin. Kurssin painopiste on suullisessa viestinnässä, mutta tehdään myös kirjallisia tehtäviä. 3. Opiskelu ja työ (SAA03) Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kouluihin. Opitaan kertomaan Suomen koulujärjestelmästä ja omasta koulusta. Tekstinymmärtämistä harjoitellaan lukemalla opiskelusta ja työelämästä kertovia tekstejä. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA04) Aihepiirinä ovat yksilön ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus sekä nuorten omat ratkaisut. Puheviestinnän lisäksi harjoitellaan kirjoittamista. Opetellaan kertomaan Suomesta ja suomalaisuudesta. KYL 11

14 5. Kulttuuri (SAA05) Kurssilla tutkitaan, mitä kaikkea kulttuuri on. Tutustutaan saksankielisen kirjallisuuden, elokuvan ja julkaisutaiteen aloihin sekä kommunikaatiokulttuuriin. Laaditaan laajahko portfoliotyö kurssin aiheista. Painopiste on kirjallisessa tuottamisessa. Tutustutaan Saksan ja Berliinin historiaan. 6. Tiede, talous ja tekniikka (SAA06) Kurssilla tutustutaan erilaisiin elinympäristöihin ja ympäristön tilaan. Aihepiiriin kuuluvat Myös tuotantoelämä, kuluttajuus sekä terveyden- että sairaudenhoito. Tieteen uudet mahdollisuudet saavat taustan historian kulusta. Kurssilla painotetaan vaativamman kieliaineksen ymmärtämistä. Kurssit arvioidaan numeroin Luonto ja kestävä kehitys (SAA07) Antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä Kurssilla jatketaan ymmärtävän lukemisen ja tiivistämisen harjoittelua loppukokeeseen suuntautuen. Painopistealue on tekstin ymmärtämisessä, mutta kirjallista viestintää, esim. perustellun mielipiteen laatimista harjoitellaan myös. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA08) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä eri tilanteissa. PUhumisen harjoittelun aiheina ovat esim. ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. KYL syventävät kurssit 9. Yhteinen maailmamme ja kansainvälistyminen (SAA09) Kurssilla opitaan sanastoa, jolla voi keskustella ja kertoa maapallon ja ihmisen mahdollisuuksista tulevaisuudessa, tutkitaan erilaisten maailmankuvien takana olevia arvoja, tutkitaan eurooppalaista ja globaalia vastuuta. Kurssilla on luontevaa painottaa kaikkien kielen eri osa-alueiden hallintaa ja harjoittaa päättökokeessa tarvittavia taitoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 10. Saksan kertauskurssi (SAA10) Kurssilla kerrataan kaikki keskeiset saksan kielen rakenteet ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi soveltuu myös B2- ja B3-kielten kertauskurssiksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 3.3 RANSKA A (RAA) Perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä Valtakunnalliset pakolliset kurssit Kurssit arvioidaan numeroin Nuori ja hänen maailmansa (RAA01) Aiheina ovat nuorten jokapäiväinen elämä ja ihmissuhteet, itsestä, perheestä ja harrastuksista kertominen. 2. Viestintä ja vapaa-aika (RAA02) Aiheina ovat mm. viestintä- ja mediaosaaminen ja nuorten vapaa-aika. 3. Opiskelu ja työ (RAA03) Kurssin aiheet liittyvät opiskeluun, työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA04) Kurssilla perehdytään oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyviin aihepiireihin. 5. Kulttuuri (RAA05) Perehdytään kohdemaiden kulttuurin eri osa-alueisiin, esim.kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuvaan, teatteriin tai urheiluun. 6. Tiede, talous ja tekniikka (RAA06) Aihepiireinä eri tieteen alat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssit arvioidaan numeroin Luonto ja kestävä kehitys (RAA07) Oppilas perehtyy ympäröivään luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiirin liittyvään kieleen. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (RAA08) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat esim. ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. 12 Lukioesite 2011

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot