Ops näyttötutkinto 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ops näyttötutkinto 1"

Transkriptio

1 Ops näyttötutkinto 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Maaseutuyrittäminen Koulutusohjelmittain eriytyvät tutkinnon osat Maatilatalouden koulutusohjelma tai osaamisala, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon tuotantoympäristön hoitaminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta Maatalous- maanrakennuskoneiden hyödyntäminen Maatalouskoneiden huoltaminen koraminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa Tuotantoeläinten hoitaminen hyvinvoinnista huolehtiminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Palveluiden tuottaminen maaseudulla Maataloustuotteiden tkolostus Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla Bioenergian tuottaminen... 86

2 Ops näyttötutkinto Turve-energian tuottaminen Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat (perustutkintoa laajentavat osat) Yritystoiminta

3 Ops näyttötutkinto 3 1. JOHDANTO Maatalousalan perustutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen nro 29/011/2009. Tätä opetussuunnitelmaa noudatetaan näyttötutkinnoissa. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus määritellään henkilökohtaistamissuunnitelmassa. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus määritellään henkilökohtaistamissuunnitelmassa.. Tutkinnon osien opetussuunnitelmista näyttötutkinnoissa on voimassa seuraavat kohdat ammattitaitovaatimukset sisältö (valmistava koulutus) vastaavat arviointikriteerit sekä arviointimenetelmät soveltuvin osin arvioinnin kohteet arviointikriteerit Näyttötutkinnoissa opiskeli ei opiskele ammattitaitoa täydentäviä eikä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Myöskään muut valinnaiset tutkinnon osat eivät kuulu näyttötutkintoihin. 2. MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomalainen maaseutu tarjoaa monille työ-, asuin- vapaa-anviettopaikan. Maaseudun elinkeinorakenne on muuttunut muutos tkuu. Maaseudun asukkaista yhä useampi työskentelee palkkatöissä niin sanottu kakkosasuminen maaseudulla lisääntyy voimakkaasti. Perinteistä maataloutta harjoittavien tilojen määrä vähenee, tilakoot kasvavat maaseudulle syntyy monenlaista yritystoimintaa. Maatilat erikoistuvat, suuntautuvat /tai monialaistuvat. Ne keskittyvät omaan osaamiseensa verkostoituvat toisten yrittäjien kanssa. Yhä useampi maatalousalan ammattilainen työskentelee esimerkiksi maatilamatkailua, konepalvelu, elintarvikkeiden tkolostusta, bioenergiayrittäjyyttä, lomitus-, työ- maisemanhoitopalvelu harrasteeläintoimintaa tarjoavissa yrityksissä joko työnantana tai työntekijänä. Maatalousalan ammattilaisia työskentelee myös turkistarhaajina. Kylmän ilmaston, pitkäjänteisen tutkimustoiminnan turkiseläinkasvattajien ammattitaidon ansioista Suomessa tuotetut turkikset ovat laadukkaita kysyttyjä maailmalla. Suomi onkin maailman johtavia maita turkiseläinkasvatuksessa turkistuotannolla on suuri merkitys vientielinkeinona. Maatalouden toimintaedellytyksiä säätelevät kansantaloudellinen kehitys, kansainvälinen talous ilmaston muutokset. FAO:n ennusteen mukaan maailman ruoantuotanto tulisi kaksinkertaistaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä on suomalaiselle maataloudelle sekä haaste että mahdollisuus. Maatalouden tehtävänä on luonnosta, kasvi- eläinkunnasta saatavien tuotteiden erilaisten palvelujen tuottaminen, lostaminen hyödyntäminen kuluttajien teollisuuden käyttöön. Lisäksi maatilojen merkitys metsäteollisuuden raaka-aineen sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen tuottana on merkittävä.

4 Ops näyttötutkinto 4 Maatalousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta toiminnasta, eläimistä, ympäristöstä luonnosta. Alalla menestyminen vaatii tuotannon biologisen perustan tuotantotekniikan tuntemusta, liiketaloudellista osaamista ympäristövastuullisuutta. Tulevaisuudessa kilpailukykyisen elinkeinon haasteita ovat kuluttajien arvostukset niiden heistuminen alan elinkeinorakenteeseen, ammattitaitoisen työvoiman saanti uuden teknologian hyödyntäminen. Maatalousalalla menestyminen edellyttää kykyä seurata alansa kehitystä markkinanäkymiä sekä taitoa arvioida niiden vaikutusta omaan toimintaan. Maaseutuympäristön eläinten laadukas hoito antavat elinkeinosta kuvan, jonka myös kuluttat kokevat myönteiseksi. Maatalouden suora välillinen työllistävyys on kansantaloudellisesti merkittävä. Kasvavat toimintaansa kehittävät maatilat tarvitsevat alansa erityisosaamista liiketaloudellista osaamista. Maatiloilla tarvitaan yhä enemmän ammattitaitoisia osaajia, jotka ovat sitoutuneet omaan työhönsä arvostavat sitä. Samoin maaseudulla tarvitaan yhä enemmän alan ammattilaisia, jotka tarjoavat monipuolisesti erilaisia palvelu. Tästä johtuen maatalousalan opetuksen on seurattava alan kehitystä vastattava siihen. Maatalousalan tehtävänä on tuottaa puhtaita, terveellisiä turvallisia tuotteita sekä palvelu, jotka tyydyttävät kuluttajien, koko suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyvien markkinoiden tarpeita. Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuvat ympäristönäkökohdat ihmisten suhde luontoon. Maataloustuotantoa ohavat eettiset kestävän kehityksen periaatteet, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset taloudelliset näkökohdat. Maatalousalan arvo ovat ihmisten, luonnon eläinten hyvinvointi sekä maaseudun elinvoimaisuuden kulttuurin edistäminen. Taloudellisesti kannattava maatalous luo edellytykset elämiseen maaseudulla kaupungeissa. Maatalousalan ammattilaisella on oltava kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä maaseutuyrittämisen monista mahdollisuuksista sekä laa-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Häneltä vaaditaan biologista perusosaamista, teknistä näkemystä, työmenetelmien hallintaa, liiketaloudellista osaamista, yrittäjyyttä, asiakaslähtöisyyttä, laatutietoisuutta kestävän kehityksen periaatteiden sisäistämistä. Tiedonhankintaan, muutosten seurantaan tuotantoprosessien ohukseen tarvitaan tietotekniikan automaation osaamista. Jatkuvasti kehittyvä maatalouden toimintaympäristö edellyttää alan ammattilaiselta yhteistyötaito, eettisyyttä, luovuutta, kielitaitoa kulttuurituntemusta. Maaseutuammattien menestyksellinen harjoittaminen edellyttää toiminnan suunnittelua sen edelleen kehittämistä, verkostoitumista elinikäistä oppimista. 3. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Maatalousalan perustutkinnon suorittaneelta odotetaan laa-alaisia ammatillisia perusvalmiuksia alan monimuotoisiin tehtäviin halua kehittää ammattitaitoaan tkuvasti. Hän tuntee alansa perustyöt osaa työskennellä itsenäisesti, omatoimisesti vastuuntuntoisesti. Maatalousalan ammattilaisella tulee olla kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Hän toimii aktiivisesti vuorovaikutteisesti alaansa koskevan lainsäädännön, määräysten sopimusten mukaisesti. Hän seuraa alansa markkinatilanteita niihin vaikuttavia

5 Ops näyttötutkinto 5 tekijöitä sekä mukauttaa toimintaansa niiden perusteella. Hänen on kyettävä ennakoimaan yrittämiseen liittyviä riskejä sekä ottamaan työnsä suunnittelussa huomioon toimintaympäristönsä kansainvälistymiseen, globalisaatioon ilmastonmuutokseen liittyviä muutoksia. Hän osaa toimia ammattinsa edellyttämien työryhmien tiimien jäsenenä haluaa verkostoitua sekä toisten yrittäjien kanssa että sopeutua työyhteisöönsä. Hän tuntee maatalousalan organisaatiot niiden avaintehtävät sekä osaa toimia yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Maatalousalan ammattilainen osaa harjoittaa tuotantotoimintaa kustannus- laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti eettisesti. Hän osaa käyttää huoltaa tavallisia alansa koneita laitteita turvallisesti kunnossapitää tuotantorakennuksia. Hän tuntee kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät niin pellolla kuin metsässäkin. Hän tuntee eläinten lajinmukaisen hoidon käyttäytymisen perusteet, osaa käsitellä eläimiä turvallisesti hän ymmärtää toimivansa osana turvallista kotimaista elintarvikeketjua. Maatalousalan ammattilainen ottaa huomioon työnsä vastuullisuuden, fyysinen raskauden, riskialttiuden henkisen vaativuuden. Hän ylläpitää terveellisiä elintapo toiminta- työkykyään. Hän tunnistaa työhönsä työympäristöönsä liittyvät vaarat terveyshaitat, osaa ennakoida suoutua niiltä sekä noudattaa alansa työterveyteen -turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ohjeita. Hän osaa ylläpitää ergonomisesti terveellistä turvallista työympäristöä sekä olla aloitteellinen työturvallisuuden kehittämisessä. Hän tuntee osaa käyttää työympäristön teknisiä turvallisuusjärjestelmiä. Hän osaa ehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuus-, vaara- uhkatilanteissa. Maatalousalan ammattilainen suhtautuu oikein työntekoon ylläpitää yhteisönsä ihmissuhteita. Hän kehittää tietoan taitoan, seuraa tkuvasti alansa muutoksia tuntee vastuunsa omasta toiminnastaan. Hänen tulee tuntea arvostaa oman ammattialansa lähialueensa kulttuuria sekä tulla toimeen monikulttuurisessa ympäristössä selvitä myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. Hän osaa toimia maatalousalan harjoittana viestintä- kielitaitoisesti. Maatilatalouden tai osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot hän osaa käyttää huoltaa työssä tarvittavia koneita laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä toimia rakennuttana. Hän osaa kunnossapitää yritystoiminnassa tarvittavia rakennuksia sekä huolehtia yritystoimintaan liittyvistä ympäristöistä. Tutkinnon suorittanut seuraa aktiivisesti alansa kehitystä haluaa kehittyä ammatillisesti. Työssään hän toimii taloudellisesti kustannustietoisesti, laatujärjestelmien mukaisesti sekä ympäristövastuullisesti eettisesti. Hän huomioi paikalliset alueelliset näkökohdat mahdollisuuksina pyrkii verkostoitumaan muiden kanssa. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa toimintansa suunnitteluun seurantaan, yrityksensä viestintään toimintansa kannattavuuden arviointiin. Toimintansa suunnittelussa hän hyödyntää maatalousalan sidosryhmien palvelu. Hän osaa järjestää yrityksensä työt rationaalisesti tarvittaessa toimia työnantana. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitana, maatalouslomittana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-,

6 Ops näyttötutkinto 6 bioenergia- maisemanhoitopalvelu tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan. 4. PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 4.1. Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan kansallisesti laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä työnantataho, työntekijätaho opetusala tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakennetta kehitettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, tutkintotilaisuuksia suunniteltaessa järjestettäessä sekä tutkintosuorituksia arvioitaessa. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkinto, ammattitutkinto erikoisammattitutkinto. Näyttötutkinnon perusteissa on määritelty ammattitaito työelämässä tarvittavina osaamisvaatimuksina. Tutkinnot rakentuvat osista, jotka vastaavat itsenäisiä työkokonaisuuksia Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien tarvittaessa muiden yhteisöjen säätiöiden kanssa. Näyttötutkinto ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden opetusalan edustat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

7 Ops näyttötutkinto Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet kriteerit) ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suoritta on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ensisiisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioit arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioit ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttö-

8 Ops näyttötutkinto 8 tutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustat tekevät kolmikantaisesti huolellisen monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirn, jonka arvioit allekirjoittavat. Tutkinnon suorittalle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioit Tutkinnon suorittan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu Tutkinnon suoritta voi lainsäädännön mukaisen määräan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirllinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla Todistukset Tutkintotodistuksen todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edusta näyttötutkinnon järjestäjän edusta. Opetushallituksen hyväksymään ammattikiran tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii allekirjoittaa ammattikirn. Ammattikir on näyttötutkinnon suorittalle maksullinen.

9 Ops näyttötutkinto Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehto. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin suorittaa näyttötutkinto. 5. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Maatalousalan perustutkinto, 120 ov Näyttötutkinnossa 5. Ammatilliset tutkinnon osat 5. 1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Maaseutuyrittäminen 5.2 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon tuotantoympäristön hoitaminen 5.3 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava 2 tutkinnon osaa, jos valinta kohdistuu kokonaan kohtiin 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, Valittava 3 tutkinnon osaa, jos valinta kohdistuu yhteen edellä lueteltuun tutkinnon osaan kahteen muuhun tutkinnon osaan kohdasta 5.3 tai valittava 4 tutkinnon osaa kohdasta 5.3, jos valinta ei kohdistu tutkinnon osiin 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, Peltokasvien tuottaminen Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta Maatalous- maanrakennuskoneiden hyödyntäminen Maatalouskoneiden huoltaminen koraminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa Tuotantoeläinten hoitaminen hyvinvoinnista huolehtiminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoitaminen hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Palveluiden tuottaminen maaseudulla Maataloustuotteiden tkolostus Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla Bioenergian tuottaminen Turve-energian tuottaminen Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

10 Ops näyttötutkinto Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat (perustutkintoa laajentavat osat) Yritystoiminta Tutkinnon osa muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 5.1. Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Tämä tutkinnon osa suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alussa. Ammattitaitovaatimukset osaa käyttää traktoria maataloustöissä tehdä eläinten päivittäisiä hoitotöitä tehdä metsän uudistustöitä käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkalu tehdä pienimuotoisia rakennustöitä huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta tunnistaa työhön työympäristöön liittyvät vaarat terveyshaitat ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden vastuullisuuden ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suoimia. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen noudattaa työaiko noudattaa työaiko noudattaa työaiko toimii annettu työoh- annettu työohjei- ohttuna työohjeiden jeita ta sekä neuvottelee mukaisesti mahdollisista poik- suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan maatalousalalla sekä välttää riskevastaa toimintansa turvallisuudesta keamista vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

11 Ops näyttötutkinto 11 jä työskentelyssään käyttää työhön tarkoitettu suovarusteita osaa hyödyntää teknisiä turvajärjestelmiä ottaa ne ohttuna työskentelyssään huomioon. käyttää asianmukaista suovaatetusta työhön tarkoitettu suovarusteita ottaa huomioon tekniset turvallisuusjärjestelmät tutuissa työtilanteissa. käyttää siistiä asianmukaista suovaatetusta sekä työhön tarkoitettu suovarusteita ottaa itsenäisesti huomioon tekniset turvallisuusjärjestelmät tarttuu ennakkoluulottomasti erilaisiin työtehtäviin. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta Traktorin turvallinen käyttäminen Eläinten päivittäinen hoitaminen tekee ohjeiden mukaan itsenäisesti eläinten päivittäisiä hoitotöitä turvallisesti hygieenisesti tekee itsenäisesti pienimuotoisia rakennustöitä tekee itsenäisesti metsän uudistustöitä Pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen Metsänuudistushoitotöiden tekeminen Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen tekee ajoonlähtötarkastuksen käyttää traktoria ohttuna työskentelee ohttuna turvallisesti eläintiloissa tekee ohttuna pienimuotoisia rakennustöitä tekee ohttuna metsän uudistustöitä huolehtii työtehtäväänsä liittyvistä jätteiden tarkoituksenmukaisesta tkokäsittelystä tai hävittämisestä ohttuna. tekee ajoonlähtötarkastuksen käyttää traktoria ohjeiden mukaan työskentelee ohjeiden mukaan turvallisesti hygieenisesti eläintiloissa tekee ohjeiden mukaisesti pienimuotoisia rakennustöitä tekee ohjeiden mukaan metsän uudistustöitä huolehtii työtehtäväänsä liittyvistä jätteiden tarkoituksenmukaisesta tkokäsittelystä tai hävittämisestä ohjeiden mukaan. tekee ajoonlähtötarkastuksen käyttää itsenäisesti traktoria huolehtii itsenäisesti työtehtäväänsä liittyvistä jätteiden tarkoituksenmukaisesta tkokäsittelystä tai hävittämisestä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Maa- metsäta- tietää yleisimmät tietää maa- met- tietää maa- metsä-

12 Ops näyttötutkinto 12 loustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien hallinta Maatalousalan keskeisen työterveyteen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädännön ohjeiden noudattaminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan hallinta Kasvi- eläinlajien tunnistaminen Työvälineiden rakennusmateriaalien tunnistaminen käyttäminen Kasvupaikkaluokkien metsätyyppien tunnistaminen Maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen maa- metsätalouden työtehtävät eri vuodenaikoina ottaa huomioon velvollisuutensa työturvallisuudesta noudattaa maatalousalan tärkeimpiä työturvallisuusmääräyksiä ymmärtää ajoonlähtö-tarkastuksen merkityksen tunnistaa yleisimpiä kasvi- kotieläinlaje tunnistaa työkalu rakennusmateriaale käyttää niitä tavanomaisissa töissä tunnistaa yleisimmät puulajit ymmärtää perusperiaatteet, mitkä jätteet kuuluvat kompostiin, ongelmajätteeseen, vähäriskisiin suuririskisiin eläinjätteisiin. sätalouden työtehtävät eri vuodenaikoina ottaa huomioon velvollisuutensa työturvallisuudesta noudattaa maatalousalan tärkeimpiä työturvallisuusmääräyksiä sekä tunnistaa vaaratekijöitä ymmärtää ajoonlähtö-tarkastuksen merkityksen tekee sen ohjeiden mukaan tunnistaa yleisimpiä kasvi- kotieläinlaje hyödyntää tietoa työskentelyssään tunnistaa yleisimmät työkalut rakennusmateriaalit käyttää niitä monipuolisesti selvittää metsätyyppien merkityksen ymmärtää, mitkä jätteet kuuluvat kompostiin, ongelmajätteeseen, vähäriskisiin suuririskisiin eläinjätteisiin. talouden työtehtävät eri vuodenaikoina suunnittelee arvioi omaa ammatillista koulutustarvettaan ottaa huomioon velvollisuutensa työturvallisuudesta noudattaa maatalousalan tärkeimpiä työturvallisuusmääräyksiä sekä tunnistaa vaaratekijät tekee ehdotuksia tapaturmien työn kuormittavuuden ehkäisemiseksi hallitsee ajonlähtötarkastuksen sujuvasti tunnistaa monipuolisesti kasvi- kotieläinlaje hyödyntää tietoa työskentelyssään tunnistaa yleisimmät työkalut rakennusmateriaalit niiden käyttötarkoituksen sekä käyttää niitä itsenäisesti määrittää opaskasvien avulla alueen metsätyypit ymmärtää, mitkä jätteet kuuluvat kompostiin, ongelmajätteeseen, vähäriskisiin suuririskisiin eläinjätteisiin sekä perustelee miksi näin tehdään. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintai- dot Terveys, turvalli- toimii annettujen kiinnittää huomiota toimii työturvallisesti

13 Ops näyttötutkinto 13 suus toimintakyky ohjeiden mukaan ymmärtää siisteyden merkityksen työn viihtyvyyteen sekä siistii jälkensä työtehtävien jälkeen hakee tukea muilta työyhteisön jäseniltä antaa tukea tarvittaessa. turvallisuuteen toimii annettujen ohjeiden mukaan ymmärtää siisteyden merkityksen työn viihtyvyyteen työturvallisuuteen sekä siistii jälkensä työtehtävän jälkeen toimii luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenien kanssa. annettujen ohjeiden mukaisesti ymmärtää siisteyden merkityksen työn viihtyvyyteen työturvallisuuteen sekä ylläpitää omatoimisesti siisteyttä edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan työyhteisön yhteisöllisyyttä. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä maataloustöitä traktorilla työturvallisuustekijät huomioiden maaseutuyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Traktorin perustekniikan hallinta turvallinen käyttö 2. Eläinten päivittäisten hoitotöiden tekeminen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Lähiopetuksen kson ovat seuraavat: 1. Traktorin turvallinen käyttö maataloustöissä 2. Eläinten päivittäiset hoitotyöt 3. Metsätyöt 4. Rakennustyöt 5. Työturvallisuus maatilalla ensiapu Maaseutuyrittäminen Tämä tutkinnon osa suositellaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Ammattitaitovaatimukset osaa ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalvelu arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden kulttuurin edistämistä

14 Ops näyttötutkinto 14 kehittää liikeideoita perustaa yrityksen hakea tietoa alalta elinkeinoaan koskevista määräyksistä lainsäädännöstä suunnitella tuotannon toiminnan kannattavuutta järjestää rahoituksen vertailla investointien kannattavuutta huolehtia maatilan tuotantotukien hausta laatia maatilan veroilmoituksen kilpailuttaa laatia tarjouksia markkinoida hinnoitella tuotteita palvelu ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä toimia työnantana tai työntekijänä toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa seurata alansa kehitystä yhteistyömahdollisuuksia käyttää työterveyshuollon palvelu edistää kestävän kehityksen toimintatapo. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen johtaminen suunnittelee maaseutuyrityksen toimintaa kehittämismahdollisuuksia asiantuntin avulla arvioi opastettuna oman toiminnan työn tekemisen vahvuuksia kehittämistarpeita hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä ohttuna käyttää keskeisimpiä ohjelmia sovellutuksia suunnittelee maaseutuyrityksen toimintaa ohjeiden mukaan hakee tarvittaessa asiantunti-apua toiminnan kehittämiseen arvioi oman toiminnan työn tekemisen vahvuuksia mahdollisuuksia toimia maaseutuyrittäjänä ammattialallaan hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää ohjeiden mukaan keskeisimpiä ohjelmia sovellutuksia suunnittelun tukena suunnittelee maaseutuyrityksen toimintaa itsenäisesti hakee tarvittaessa asiantunti-apua toiminnan kehittämiseen arvioi oman toiminnan työn tekemisen vahvuuksia mahdollisuuksiaan toimia ammattialallaan sekä asettaa yrittäjyysosaamiselleen tavoitteita hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää itsenäisesti keskeisimpiä ohjelmia sovellutuksia suunnittelun tukena

15 Ops näyttötutkinto 15 Laadukas kestävän kehityksen mukainen toiminta maatilan tai maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelemisessa asiantuntin avulla kehittää tilan toimintaa rationaaliseen suuntaan selvittää asiantuntin avulla työtään koskevat laatuvaatimukset sekä arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisu maaseutuyrityksen kilpailutekijänä. ohjeet saatuaan kehittää tilan toimintaa rationaaliseksi selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ympäristöratkaisu maaseutuyrityksen kilpailutekijänä. kehittää tilan toimintaa rationaaliseksi selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita toimii niiden mukaisesti sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ympäristöratkaisu maaseutuyrityksen kilpailutekijänä. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, - välineiden materiaalin hallinta Yrityksen perustaminen Tuotannon suunnittelun kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen tunnistaa omia vahvuuksiaan heikkouksiaan sekä kehittää ohtusti oman alansa liikeideoita omaa valmiudet asiantuntin avulla perustaa yrityksen kartoittaa eri rahoitusvaihtoehto ohtusti täyttää asiantuntin avulla maatilan tuotantotukihakemuksia tiedostaa omat vahvuudet heikkoudet sekä kehittää liikeideoita omalle alalle suunnittelee ohtusti yrityksen toimintaa liikeidean pohlta omaa valmiudet ohjeiden avulla perustaa yrityksen vertailla yritysmuoto kartoittaa eri rahoitusvaihtoehto ohjeiden mukaan täyttää ohjeiden mukaan maatilan tuotantotukihakemuksia tuntee ottaa huomioon omat vahvuutensa heikkoutensa sekä kehittää toimivia liikeideoita omalle alalle suunnittelee yrityksen toimintaa liikeidean pohlta omaa valmiudet perustaa yrityksen vertailla yritysmuoto valita itselleen sopivimman vertailee investointien kannattavuutta itsenäisesti sekä kartoittaa vertailee eri rahoitusvaihtoehto hyödyntää maatilan tuotantotukijärjestelmää monipuolisesti käyttää asiantunti- käyttää ohjeiden käyttää maatilan talo-

16 Ops näyttötutkinto 16 Tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen Yrityksen tuotteiden markkinoinnin suunnitteleminen Yrityksen toiminnan riskien arvioiminen n avulla maatilan taloussuunnittelun ohjelmia sovellutuksia tunnistaa tuotteen tai palvelun hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä laatii laskun tarjouksen ohtusti laatii asiantuntin avulla markkinointisuunnitelman yritykselle kartoittaa yrityksen henkilöihin, omaisuuteen, toimintaan ympäristöön liittyviä riskejä asiantuntin avulla. mukaan maatilan taloussuunnittelun ohjelmia sovellutuksia analysoi asiantuntin avulla tuloksia hinnoittelee ohtusti tuotteen tai palvelun laatii laskun tarjouksen laatii ohjeiden mukaan markkinointisuunnitelman yritykselle kartoittaa yrityksen henkilöihin, omaisuuteen, toimintaan ympäristöön liittyviä riskejä tekee sen perusteella riskianalyysin. ussuunnittelun ohjelmia sovellutuksia analysoi tuloksia tekee johtopäätöksiä laskelmista käyttää niistä saatu tieto toiminnan suunnitteluun kehittämiseen hinnoittelee itsenäisesti tuotteen tai palvelun laatii laskun, tarjouksen soveltaa tietotekniikkaa niiden laadinnassa laatii markkinointisuunnitelman yritykselle kartoittaa yrityksen henkilöihin, omaisuuteen, toimintaan ympäristöön liittyviä riskejä tekee sen perusteella riskianalyysin tekee riskianalyysin pohlta ehdotuksia toiminnan muuttamiseksi. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Maatilan sukupolvenvaihdosta tai maaseutuyrityksen perustamista koskevien säädöksien noudattaminen selvittää asiantuntin avulla maatilan sukupolvenvaihdokseen tai maaseutuyrityksen perustamiseen liittyvän prosessin asiakirt selvittää maatilan sukupolvenvaihdokseen tai maaseutuyrityksen perustamiseen liittyvän prosessin asiakirt sekä pyytää tarvittaessa asiantuntin apua selvittää maatilan sukupolvenvaihdokseen tai maaseutuyrityksen perustamiseen liittyvän prosessin asiakirt sekä pyytää tarvittaessa asiantuntin apua sekä ottaa päätöksenteossaan huomioon muut perheen

17 Ops näyttötutkinto 17 Kirnpitoa verotusta koskevan lainsäädännön ohjeistuksien noudattaminen sekä verosuunnittelu Kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa Työnantan työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen Markkinointi markkinaosaaminen Maaseutualan keskeisen työterveyteen työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ohjeiden noudattaminen huolehtii asiantuntin avulla kirnpidon sekä henkilö-, yritys maatilaverotuksen pääperiaatteiden noudattamisesta selvittää tuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä asiantuntin avulla ottaa työssään huomioon työnantan työntekijän keskeisimmät velvollisuudet ottaa työssään huomioon markkinoinnin merkityksen yrityksen toiminnalle ottaa työskentelyssään huomioon velvollisuutensa työturvallisuudessa käyttää työterveyshuollon palvelu. noudattaa kirnpidon henkilö-, yritys- maatilaverotuksen periaatteita selvittää kustannus kannattavuuslaskennan perusasiat osaa pyytää tarvittaessa asiantunti-apua kannattavuuden parantamiseen tuntee tuotantotukijärjestelmää tietää mistä saa apua tuotantotukien hakuun ottaa työssään huomioon työnantan työntekijän velvollisuudet ottaa työssään huomioon markkinoinnin periaatteita sen merkityksen yrityksen toiminnalle ottaa työskentelyssään huomioon työsuojeluvastuun maaseutuyrityksessä määräykset sekä hyödyntää työterveyshuollon palvelu myös työssäksamisen näkökulmasta. jäsenet, kuten vanhemmat sisaret noudattaa kirnpidon henkilö-, yritys- maatilaverotuksen periaatteita omaa valmiudet vaikuttaa maksettavan veron määrään ottamalla huomioon pitkän aikavälin verosuunnittelun vaikutuksen maatilan kannattavuuteen selvittää vertailee kustannus- kannattavuuslaskennan perustekijöitä löytää kannattavuuden parantamiseen vaikuttavia tekijöitä tuntee tuotantotukijärjestelmän pääpiirteet osaa hakea tarvittaessa apua ottaa työssään huomioon työnantan työntekijän velvollisuudet omaa valmiudet laskea työntekijän palkan ohjeiden mukaan ottaa työssään huomioon markkinoinnin periaatteet ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana kannattavan yrityksen toimintaa ottaa työskentelyssään huomiota työnantan työsuojeluvastuun maaseutuyrityksessä, toimii omassa tehtävässään määräysten mukaisesti perustelee toimintaansa sekä hyödyntää työterveyshuollon palvelu toi-

18 Ops näyttötutkinto 18 minta- työkyvyn ylläpitämiseksi edistämiseksi. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ongelmanratkaisu Vuorovaikutus yhteistyö Ammattietiikka arvioi omaa toimintaansa edistymistään seuraa toimintaympäristön muutoksia kannustettuna kertoo omista onnistumisistaan rohkaistuu kuulemaan työyhteisön jäsenten tai muiden yrittäjien kokemuksia verkostoituu muiden yrittäjien kanssa ei vahingoita toiminnallaan luontoa eikä tuota kärsimystä eläimille toimii rehellisesti vastuuntuntoisesti tuottaessaan maataloustuotteita tai palvelu arvioi omaa toimintaansa, oppii toisilta omaa valmiudet hakea asiantuntin apua omaa valmiudet reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön seuraa muutoksia aktiivisesti on valmis kertomaan myönteiset kielteiset onnistumiset sekä ottaa huomioon muidenkin kokemukset ongelmanratkaisutilanteissa verkostoituu muiden yrittäjien kanssa molemminpuolisen hyödyn edistämiseksi perustaa toimintansa luonnon eläinten kunnioittamiseen toimii avoimesti, rehellisesti vastuuntuntoisesti tuottaessaan maataloustuotteita tai palvelu sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään kehittää tkuvasti omaa osaamistaan itsearvioinnin, vertaisoppimisen asiantuntijoiden myötävaikutuksella seuraa pohtii aktiivisesti muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia maaseutuyrittämiseen reagoi tarvittaessa muutokseen on aktiivinen osallistu kokemusten vaihdossa ratkaisujen löytämisessä ideoiden kehittämisessä verkostoituu aktiivisesti muiden yrittäjien kanssa molemminpuolisen hyödyn edistämiseksi toimii luotettavana kumppanina perustaa toimintansa esimerkilliseen luonnon eläinten kunnioittamiseen, eikä sulje silmiään vääryydeltä perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen, vastuuseen tuottaessaan maataloustuotteita tai palvelu sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään

19 Ops näyttötutkinto 19 toimii työssään suvaitsevaisesti arvostaa ammattiaan maaseudun elinvoimaisuuden edistäjänä suhtautuu maaseutukulttuuriin myönteisesti. Ammattitaidon osoittamistavat kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön naapuruston) arvo oikeuksia toimii sitoutuneesti arvostaa ammattiaan maaseudun elinvoimaisuuden edistäjänä kokee maaseutukulttuurin positiivisena voimavarana. kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön naapuruston) arvo oikeuksia sekä pyrkii noudattamaan tasa-arvon tasapuolisuuden periaatteita toimii sitoutuneesti arvostaa ammattiaan maaseudun elinvoimaisuuden paikalliskulttuurin edistäjänä ottaa työssään huomioon paikallisen maaseutukulttuurin edistämisen. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelmaan tulee sisällyttää arviointikriteerien mukaisesti ainakin omien vahvuuksien heikkouksien pohdintaa oman liikeidean kehittäminen yrityksen toimintaympäristön kartoittamista tarvittavat resurssit riskien analysointi markkinointisuunnitelma tieto maatila- yritysverotuksesta investointi- /tai tuotantokustannuslaskelmat Tutkintotilaisuus muodostuu seuraavasta osasta: 1. Liiketoimintasuunnitelman laadinta Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Lähiopetuksen kson ovat seuraavat: 1. Maatilayrityksen taloushallinto 2. Maatilayrityksen rahoitus investoinnit 3. Yrityssuunnittelu 4. Maatalouden tukijärjestelmät maatalouspolitiikka 5. Yrityksen perustaminen sukupolvenvaihdos maatilalla 6. Maatilayrityksen verotus 7. Markkinointi Lähiopetuksen opintoksojen yhteydessä annettavat tehtävät etätehtävät muodostavat kokonaisuudessaan tutkintotilaisuudessa vaadittava maatilan kehittämis/liiketoimintasuunnitelman.

20 Ops näyttötutkinto Koulutusohjelmittain eriytyvät tutkinnon osat Maatilatalouden koulutusohjelma tai osaamisala, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon tuotantoympäristön hoitaminen Ammattitaitovaatimukset osaa ylläpitää pelto- metsämaan kasvukuntoa maan rakennetta vaikuttaa kasvien kasvutekijöihin suunnitella oman työnsä ohjeiden, suunnitelmien sääolosuhteet huomioon ottaen tehdä muokkaus-, kylvö- sadonkorjuutöitä viljellä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasve käyttää huoltaa yleisimpiä maatalouden koneita laitteita hyödyntää maatilan rakennuksia tuotannossa sekä ylläpitää maatilan rakennusten kuntoa tehdä metsän hoitotöitä (uudistustyöt, nuoren metsän hoitaminen) hoitaa pelto- metsämaisemaa toimia muuttuvissa olosuhteissa käyttää henkilökohtaisia suoimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapo verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Pelto- metsätöiden suunnitteleminen tekeminen suunnittelee arvioi suunnittelee ar- tekee toteuttamiskel- ohttuna omaa vioi annettujen poisen työsuunni- työtään viljelysuunnitelmaan ohjeiden mukaan telman itsenäisesti pe- oman työnsä vilje- viljelysuunnitelmaan rustuen lysuunnitelmaan perustuen arvioi tekee ohttuna yksittäisiä töitä, mutta tarvitsee ohusta siirryttäessä perustuen tekee työvaiheet asianmukaisessa järjestyksessä työskentelee turval- sen toteutumista tekee työvaiheet oikea-aikaisesti, työskentelee turvallisesti, joutuisasti huolel-

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Maatalousalan perustutkinto, MAASEUTUYRITTÄJÄ

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Maatalousalan perustutkinto, MAASEUTUYRITTÄJÄ OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Maatalousalan perustutkinto, MAASEUTUYRITTÄJÄ Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO...Virhe. Kirnmerkkiä ei ole määritetty. 1. JOHDANTO... 4 2. MAATALOUSALAN

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 MAASEUTUYRITTÄJÄN TUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Ammattiopisto Livia / Peimarin kky MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAASEUTUYRITTÄJÄ 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TOIMINTA... 1 1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON (120 OV) MUODOSTUMINEN... 2 1.3

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Maatilatalouden koulutusohjelma/osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon koulutusohjelma/osaamisala,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Maatalousala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Maatilatalouden koulutusohjelma Eläintenhoidon koulutusohjelma

Maatalousala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Maatilatalouden koulutusohjelma Eläintenhoidon koulutusohjelma Maatalousala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Maatilatalouden koulutusohjelma Eläintenhoidon koulutusohjelma Maaseutuyrittäjä Eläintenhoitaja Johtokunnan hyväksymä 20.5.2010 Salpauksen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Maatalousala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Maatilatalouden koulutusohjelma Eläintenhoidon koulutusohjelma

Maatalousala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Maatilatalouden koulutusohjelma Eläintenhoidon koulutusohjelma Maatalousala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Maatilatalouden koulutusohjelma Eläintenhoidon koulutusohjelma Maaseutuyrittäjä Eläintenhoitaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Peimarin kky / Ammattiopisto Livia MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 EÄINTENHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, ELÄINTENHOITAJA SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä

Opetussuunnitelma. Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 5.0/22.1.2014 2 (128)

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Maaseutuyrittäjä Hyväksytty:19.5.2015 Sisällys 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Toimiminen työssä ja työyhteisössä toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi Ihmissuhteiden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot