perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja"

Transkriptio

1 Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja

2 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustamis- vai muutosilmoitus? 4 Yrityksen nimi 4 Toiminimi Nimivaihtoehdot Kotipaikka 4 Muut mahdolliset toiminimet 4 Rinnakkaistoiminimet Aputoiminimet Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot 5 Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi Syntymäaika Yrityksen kieli Kansalaisuus Julkiset yhteystiedot 5 Postiosoite Käyntiosoite Tilikausi 6 Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin 7 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 8 Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena 8 Kauppa ilmoitettava toimiala 8 Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala 8 Elinkeinotoiminta aloitetaan myöhemmin 8 Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) 8 Kauppa- tai säätiörekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) 8 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö / rekisteröintiajankohtaa koskeva pyyntö 9 Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot 9 Edustaja kaupparekisteriä varten Edustaja verohallintoa varten Elinkeinolupa Päiväys ja allekirjoitus 9 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 10 Verohallintoon ilmoitettava postiosoite 10 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen 10 Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Harjoittaa vain alkutuotantoa ja/tai tekemiensä taideesineiden myyntiä (AVL 79c ) Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen 11 Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Yhteisöhankkija Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen kaukomyynti Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen 12 Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot 12 Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Tilinumero 12 Kirjanpidon muoto 13 Liikkeenharjoittajan kirjanpito on aina kahdenkertainen Palkanmaksua koskevat tiedot 13 Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Satunnainen palkanmaksu Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot 13 Alkutuottaja ja/tai taide-esineen tekijä hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi 14 Ennakkoperintärekisteröintiä koskevat tiedot 14 Yritys hakeutuu ennakkoperintä Ennakkoveroa varten tarvittavat tiedot 14 Rekisteriseloste 14 Lisätietoja 16 2

3 Uudelle yrittäjälle Tässä täyttöohjeessa yrityksestä, yhteisöstä ja maatalousyhtymästä käytetään yleisnimitystä yritys. ILMOITA YHDELLÄ LOMAKKEELLA TIEDOT PRH:LLE JA VEROHALLINNOLLE Perustamisilmoituksella voi tehdä ilmoituksen sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle. PRH ja Verohallinto merkitsevät tiedot yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ja omiin rekistereihinsä. PRH merkitsee yrityksen kauppa ja Verohallinto omaan asiakassä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten, vakuutusmaksuverovelvollisten, ennakkoperintä ja työnantaja. LOMAKKEEN VALINTA Kun uusi yritys perustetaan, sen on annettava perustamisilmoitus. Ilmoituksen perusteella yritys saa Y-tunnuksen. Valitse lomake yritysmuodon mukaan lomake Y1: ns. yleinen perustamisilmoitus. Käytä tätä lomaketta, jos perustettava yritys on osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys tai muu yhteisö. Liitä ilmoitukseen yritysmuodon mukainen PRH:n liitelomake. lomake Y2: avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus. Liitä lomakkeen mukaan alkuperäinen yhtiösopimus. lomake Y3: yksityisen elinkeinonharjoittajan ja maa- ja metsätaloutta harjoittavan perustamisilmoitus. Jos yrityksen toiminta muuttuu tai yritys lopettaa toimintansa, tee muutos- ja lopettamisilmoitus. Valitse lomake yritysmuodon mukaan lomake Y4 (osakeyhtiö, osuuskunta jne.) lomake Y5 (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) lomake Y6 (yksityinen elinkeinonharjoittaja ja maa- ja metsätalouden harjoittaja). Y-TUNNUS ON PYSYVÄ Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana. Jos osakeyhtiö muutetaan osuuskunnaksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, Y-tunnus säilyy samana. Y-tunnus muuttuu vain, jos osakeyhtiö muutetaan yksityisliikkeeksi, koska yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus on henkilökohtainen. YRITYS- JA YHTEISÖTIETOJÄRJESTELMÄN TIEDOT OVAT JULKISIA Yrityksen perustietoja ovat toiminimi, Y-tunnus, yritysmuoto, kotipaikka, osoite- ja yhteystiedot sekä tiedot niistä rekisteristä, joihin yritys on merkitty. Nämä tiedot ovat julkisia. Tietoja voi tarkastella YTJtietopalvelussa (ytj.fi). Tietoja voi hakea yrityksen nimen tai Y-tunnuksen perusteella. HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT Älä merkitse Y3-lomakkeelle henkilötunnusta tai henkilön kotiosoitetta, koska Y-lomakkeilla ilmoitettavat tiedot ovat julkisia. Ilmoita henkilötunnus tai osoite henkilötietolomakkeella. Lomakkeen saa PRH:n sivuilta: prh.fi > Kaupparekisteri > Lomakkeet. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja hän asuu Suomessa, älä merkitse postiosoitetta tai kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilön syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta osoitteesta prh.fi. Henkilötunnuksen tunnusosa (loppuosa) ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 :n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a ). Huom! Kaupparekisterin julkisuus koskee ilmoituksia liitteineen (pois lukien henkilötietolomakkeet). Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, käytä aina muutosilmoituslomaketta. Käsittelymaksu Kaupparekisterin ilmoitukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Kaupparekisterin sivuilla on käsittelymaksuhinnasto, jossa on myös pankkiyhteys- ja maksutiedot. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia. Onnea ja menestystä uudelle yrittäjälle! Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto 3

4 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 PERUSTAMIS- VAI MUUTOSILMOITUS? Käytä tätä perustamisilmoitusta Y3 vain, jos sinulla ei vielä ole Y-tunnusta tai sitä vastaavaa, aiemmin annettua LY-tunnusta. Jos sinulla on Y- tunnus, tee ilmoituksesi kauppa ja Verohallinnon rekistereihin aina muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla vain yksi Y-tunnus. Y-tunnus vastaa teknisesti veroviraston vuosina antamaa LY-tunnusta. Jos verovirasto on joskus antanut sinulle LY-tunnuksen, käytä sitä y-tunnuksenasi. ESIMERKKI: Yksityinen elinkeinonharjoittaja merkittiin vuonna1998 ennakkoperintä, jolloin verovirastoantoi hänelle LY-tunnuksen. Nyt hän haluaa ilmoittaatoiminimensä kauppa. Koska hänellä on joy-tunnus, hän tekee ilmoituksen kauppamuutosilmoituksella Y6, vaikkei hänen toiminimeäänolekaan aikaisemmin merkitty kauppa. Tunnus ei muutu, vaikka lopettaisit toiminnan yhdellä toiminimellä ja perustaisit uuden toiminimen ESIMERKKI: A:lla on kauppa merkittynä yksityinen toiminimi Kukkakauppa Oksasenkadun Ruusu. Hänlopettaa kukkakaupan ja perustaa yksityisen liikkeen Helsingin Kangaskauppa. Hänen Y-tunnuksensa eimuutu. Hän ilmoittaa kangaskaupan perustamisesta muutosilmoituksella Y6. YRITYKSEN NIMI Toiminimi Jos ilmoittaudut ainoastaan Verohallinnon rekistereihin, yrityksesi rekisteröidään omalla nimelläsi. Jos ilmoittaudut kauppa, kirjoita tähän toiminimi, jolla ryhdyt harjoittamaan elinkeinotoimintaa. Rekisteröinti kauppa on tehokkain tapa suojata toiminimi. Voit muodostaa kauppa ilmoitettavan toiminimen monella eri tavalla. Voit esim. yhdistää oman nimesi tai paikkakunnan nimen ja harjoitettavan toiminnan. Toiminimi voi olla myös sana, joka ei merkitse mitään. Toiminimessä ei tarvitse käyttää lyhennettä tmi tai sanaa toiminimi. ESIMERKKI: Kaikki seuraavat nimet ovat muotonsa puolesta hyväksyttäviä: Matti Möttönen Tmi Matti Möttönen Toiminimi Matti Möttönen Yritystietojärjestelmän tietopalvelusta, osoitteesta (ytj.fi), voit käydä katsomassa tällä hetkellä yritystietojärjestelmässä jo olevia toiminimiä. Toiminimen muodosta ja sen hyväksymisen edellytyksistä säädetään toiminimilaissa ja kaupparekisterilaissa. Lisäohjeita toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä, saatte Internetistä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta (prh.fi) tai seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallituksesta. Nimivaihtoehdot Kauppa ilmoittautuessasi voit antaa nimivaihtoehtoja tutkittavaksi siltä varalta, että varsinaiselle toiminimelle on nimieste, eikä sitä voida rekisteröidä. Jos annat vaihtoehtoisen nimen, ilmoituksen käsittely on nopeampaa. KOTIPAIKKA Ilmoita yrityksen kotipaikka. Kotipaikka on oltava Suomessa sijaitseva kunta tai ulkomaisen yrityksen kotivaltio. MUUT MAHDOLLISET TOIMINIMET Rinnakkaistoiminimet Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkityllä yrityksellä voi olla vieraskielisiä rinnakkaistoiminimiä. Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai nimet, joita yrityksellä on. Ilmoita suluissa millä kielellä nimi on. 4

5 Y2 ESIMERKKI: Möttösen Auto - niminen yritys voi ottaa esimerkiksi seuraavat rinnakkaistoiminimet: Möttönens Bil ja Möttönen s Car Aputoiminimet Kauppa merkitty yritys voi käyttää toiminnassaan aputoiminimiä. Aputoiminimellä voidaan harjoittaa osaa yrityksen toiminnasta. Kustakin aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Kun ilmoitat aputoiminimen tai -nimiä kauppa, ilmoita myös mitä toimintaa kullakin aputoiminimellä harjoitetaan. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimialaa. ELINKEINONHARJOITTAJAN HENKILÖTIEDOT Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi Kirjoita tähän nimi täydellisenä (etunimet ja sukunimi). Syntymäaika Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) Ilmoita tässä syntymäaikasi. Ilmoita henkilötunnus ja mahdollinen Toinen ulkomainen nimivaihtoehto kotiosoite henkilötietolomakkeella. Henkilötietolomakkeella ilmoitetut tiedot on tarkoitettu viranomaisten käyttöön. Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus Kotipaikka ja asut (kunta Suomessa, tai ulkomaisen postiosoitetta yrityksen ei kotivaltio) tarvitse ilmoittaa. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, pyydä tunnus maistraatista. Jos et voi saada suomalaista henkilötunnusta, Muut mahdolliset liitä toiminimet perustamisilmoitukseen (täytä tarvittaessa) todistus henkilöllisyydestä Rinnakkaistoiminimet (esim. (toiminimen kopio vieraskieliset passista tai käännökset) ajokortista tai virkatodistusta vastaava todistus). Jos asuinpaikkasi on Euroopan talousalueen ulkopuolella, tarvitset Patentti- ja rekisterihallituksen luvan elinkeinon harjoittamiseen. Liitä lupa kaupparekisteri-ilmoitukseen. Yrityksen kieli Ilmoita tässä kohdassa, onko yrityksen kieli suomi vai ruotsi. Ilmoituksen perusteella yritys saa postin Verohallinnolta joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Kansalaisuus Jos et ole Suomen kansalainen, ilmoita tässä kohdassa kansalaisuutenne. JULKISET YHTEYSTIEDOT Ilmoita tässä kohdassa yrityksen yhteystiedot. Kauppatai säätiö merkittävällä yrityksellä on oltava Suomessa joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi yritys voi ilmoittaa muita / yrityksen yhteystietoja, kuten kotisivun osoitteen. Yrityksen osoitetiedot ovat julkisia ja ne näkyvät YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). PERUSTAMISILMOITUS Avoin Postiosoite yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä: kadun tai tien nimi; talon osoitenumero (voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan); mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.; huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain. Jos postiosoitteena on postilokero, merkitse vain PL ja lokeron numero. Merkitse postinumeron jokainen numero omaan Yrityksen kenttäänsä, kieli sillä tieto luetaan optisesti. Viranomaisen merkintöjä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kauppa, arvonlisäverovelvollisten, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoita tällä lomakkeella myös tiedot ennakkoveroa varten. Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Yrityksen nimi (annetut toiminimet rekisteröidään alla olevan järjestyksessä) Kolmas nimivaihtoehto Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta suomi ruotsi Käyntiosoite Käyntiosoite on liikkeen, toimipaikan tai asunto-osakeyhtiön sijaintiosoite. Merkitse tiedot kuten postiosoitteessa. Jos yritys on rekisteröity myös toiseen valtioon, ilmoita ulkomainen VAT- ja rekisterinumero Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Yrittäjäntie Helsinki Käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Kotisivun osoite Tilikausi Tilikausi (pp.kk - pp.kk) Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv) Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto 5 kaupparekisteri työnantajarekisteri (vain säännöllistä palk-

6 Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) TILIKAUSI Käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Merkitse ensimmäiseen kohtaan yrityksen normaali tilikausi (= 12 kuukauden mittainen ajanjakso), esim. yrityksen tilikausi on Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä Merkitse tähän päivä, jona ensimmäinen tilikausi päättyy. Kun ilmoitat tilikauden päättymispäivän, ota huomioon, että ensimmäisen ja normaalin tilikauden on päätyttävä samana päivänä, mutta ne voivat päättyä eri vuosina. Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Kotisivun osoite Tilikausi Tilikausi (pp.kk - pp.kk) Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto kaupparekisteri (mukaan kuitti käsittelymaksusta) Ei näin: Elinkeinoharjoittajan tilikausi on ja ensimmäinen tilikausi päättyy Yritysmuoto Vaan näin: avoin yhtiö Elinkeinonharjoittajan tilikausi on ja ensimmäinen tilikausi päättyy arvonlisäverovelvollisten rekisteri ennakkoperintärekisteri kommandiittiyhtiö Ensimmäinen tilikausi voi olla pidempi kuin 12 kuukautta, ei kuitenkaan yli 18 kuukautta. Ensimmäinen tilikausi voi olla myös lyhyempi kuin 12 kuukautta. Ensimmäinen tilikautesi alkaa toiminnan aloittamispäivästä. Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv) Esimerkki: Toiminta alkaa verovelvollisten ja ensimmäinen rekisteri tilikausi päättyy eli ensimmäinen tilikausi on Ensimmäinen tilikausi on siten pituudeltaan 18 kuukautta. Yrityksen normaali tilikausi on Esimerkki: Päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu (liitä alkuperäinen yhtiösopimus ilmoitukseen) YTJ Perusosa, sivu 1 (6) työnantajarekisteri (vain säännöllistä palkkaa maksavat, ks. täyttöohje) Verohallinnon vakuutusmaksu- muu (esim. verotusyhtymä) Toiminta alkaa ja ensimmäinen tilikausi päättyy eli ensimmäinen tilikausi on Ensimmäinen tilikausi on siten pituudeltaan 9 kuukautta. Yrityksen normaali tilikausi on

7 Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta YRITYS ILMOITTAUTUU SEURAAVIIN PRH:N Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) JA VEROHALLINNoN REKISTEREIHIN Postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Rastita ne PRH:n ja Verohallinnon rekisterit, joihin yritys ilmoittautuu. Yrityksen on ilmoittauduttava kauppa, jos joku seuraavista ehdoista Käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) täyttyy: Yrityksellä on toimintaa varten pysyvä toimipaikka, kuten liikehuoneisto, toimisto tms. Sähköposti Yrittäjä käyttää elinkeinotoiminnassaan muita apulaisia kuin puoliso tai alaikäiset lapset Yritysharjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa Liitä ilmoitukseen mukaan kuitti maksetusta kaupparekisterin käsittelymaksusta. Hinnasto ja maksuohjeet ovat PRH:n sivuilla (prh.fi). Yritys voi joko ilmoittautua tai hakeutua myös arvonlisäverovelvollisten, ks. täyttöohjeen sivut Ennakkoperintä hakeutumisesta on lisätietoja täyttöohjeen sivulla 14. Jos yrityksen palveluksessa on työntekijöitä, saat lisätietoja työnantajana toimimisesta täyttöohjeen sivulta 13. Vakuutusmaksuverovelvollisuudesta on lisätietoja sivulla 13. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei tarvitse ilmoittautua, jos yritys maksaa vain lakisääteisiä työeläkemaksuja. Puhelin Matkapuhelin Faksi Tilikausi Tilikausi (pp.kk - pp.kk) Kotisivun osoite Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv) Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto kaupparekisteri työnantajarekisteri (vain säännöllistä palkkaa maksavat, ks. täyttöohje) x x (mukaan kuitti käsittelymaksusta) arvonlisäverovelvollisten rekisteri x x Verohallinnon vakuutusmaksuennakkoperintärekisteri verovelvollisten rekisteri Yritysmuoto avoin yhtiö kommandiittiyhtiö muu (esim. verotusyhtymä) Päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu (liitä alkuperäinen yhtiösopimus ilmoitukseen) YTJ Perusosa, sivu 1 (6) 7

8 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena Jos jatkat aikaisemmin toiminutta liikettä, ja muutos on toteutettu yritysmuodon muutoksena, ilmoita tässä edeltävän yrityksen nimi ja y-tunnus. Esimerkki: A, B ja C ovat aikaisemmin harjoittaneet elinkeinotoimintaa avoimena yhtiönä. A ja B ovat eronneet yhtiöstä ja C jatkaa toimintaa yksin. Avoimesta yhtiöstä on tehtävä lopettamisilmoitus Y5 ja yksityisestä elinkeinotoiminnasta perustamisilmoitus Y3. Tällöin tässä lomakkeen kohdassa on ilmoitettava avoimen yhtiön tiedot. kauppa ilmoitettava TOIMIALA Toimiala voidaan ilmoittaa ns. yleistoimialana eli kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta. Suositeltavampaa on kuitenkin, että toimiala muotoillaan selkeästi, että toiminnan laatu käy siitä yksiselitteisesti ilmi. Tosiasiallinen toimiala on kuitenkin ratkaiseva esim. toiminimien sekoitettavuutta arvioitaessa. Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala Merkitse tähän toimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa. Ilmoita päätoimiala, vaikka kauppa toimialaksi ilmoitettaisiin yleistoimiala. Huomaa, että yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja se on julkisena tietona nähtävissä YTJ-tietopalvelussa. Verohallinto merkitsee päätoimialan yritystietojärjestelmään Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisena. Tämän vuoksi toimiala voi poiketa sanamuodoltaan yrityksen ilmoittamasta päätoimialasta. Tietoja toimialaluokituksesta on myös Tilastokeskuksen sivuilla (stat.fi). Päätoimialan on sisällyttävä yrityksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiseen toimialaan. Päätoimialasta on käytävä selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii. Päätoimialan täytyy kertoa myös toiminnan muoto, esim. ajoneuvojen korjaus, huolto ja kauppa. Liian yleisluonteisia toimialoja ei merkitä. Ei näin: Kaikki laillinen liiketoiminta Vaan näin: Esimerkiksi: liikkeenjohdon konsultointi elinkeinotoiminta ALOITETAAN MYÖHEMMIN Jos et aloita elinkeinotoimintaa heti, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita mahdollisimman tarkka päivämäärä, jolloin elinkeinotoiminta aloitetaan. Tieto koskee vain Verohallintoa. Jos ilmoittajalla on painava syy, jonka vuoksi ilmoitus tulisi saada kauppa normaalin käsittelyajan mukaista rekisteröintiajankohtaa myöhemmin, hän voi liittää ilmoitukseen tätä koskevan erillisen pyynnön. Jos rastitat tämän kohdan, mutta et ilmoita aloittamispäivää, veroviranomaiset katsovat, ettei yritykselläsi ole toistaiseksi toimintaa (= toiminta keskeytynyt toistaiseksi). Tällöin yritystä ei merkitä Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin. Kun myöhemmin aloitat elinkeinotoiminnan, tee muutosilmoitus Y6, jolla voit hakeutua edellä mainittuihin Verohallinnon rekistereihin. VEROHALLINNOLLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. Tilitoimisto) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai esim. tilitoimiston yhteystiedot, joka antaa tarvittaessa Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta. Jos haluat valtuuttaa jonkun henkilön tai yrityksen hoitamaan muitakin yrityksen veroasioita, tämä on tehtävä valtakirjalla. Verohallinto tallentaa valtuutetun tiedot, ja ne tulostuvat osoitetiedoiksi mm. verotuspäätökseen ja esitäytettyyn veroilmoitukseen. KAUPPA- TAI SÄÄTIÖREKISTERILLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja kauppa- tai säätiö tästä ilmoituksesta. Ilmoita myös yritys, jota henkilö edustaa, jos postiosoite ei ole hänen kotiosoitteensa. PRH:lle ilmoitettava yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen. Hänelle osoitetaan mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt sekä lähetetään rekisteriote. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella. 8

9 KAUPPAREKISTERI: KIIREHTIMISPYYNTÖ / REKISTERÖINTIAJANKOHTAA KOSKEVA PYYNTÖ Kaupparekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tästä poiketaan vain tärkeän syyn perusteella. Jos ilmoittajalla on painava syy, jonka vuoksi ilmoitus tulisi saada normaalia käsittelyaikaa nopeammin, hän voi liittää ilmoitukseen tätä koskevan pyynnön. Pyynnössä tulee esittää perustelu ja toivottu rekisteröintiajankohta. Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan eikä siihen vastata erikseen. Älä laita rekisteröintiajankohtaa koskevaa pyyntöä ilmoituksen kansilehdeksi (1.sivuksi). Pyyntö voi olla lomakkeen liitteenä tai Y-lomakkeen sivulla 2 kohdassa lisätietoja. MUUT REKISTERÖITÄVIKSI ILMOITETTAVAT TIEDOT Edustaja kaupparekisteriä varten Jos sinun tai kauppa merkittävän prokuristin kotipaikka ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, yrityksellä on oltava elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 :n 3 momentissa tarkoitettu edustaja, jonka kotipaikka on Suomessa. Edustajan on oltava luonnollinen henkilö eikä hän saa olla vajaavaltainen tai konkurssissa. Hänellä on oikeus ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja. Ilmoita tässä kohdassa edustajan nimi, henkilötunnus ja osoitetiedot sekä liitä ilmoitukseen päätös edustajan valinnasta. Edustaja Verohallintoa varten Jos ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa EU:n jäsenvaltiossa ja hän haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, hänen tulee nimetä itselleen edustaja. Edustajan kotipaikan tulee olla Suomessa. Lisäksi edustajan tulee olla Verohallinnon hyväksymä. Hyväksymisen edellytys on, että edustajalla on riittävä taito ja asiantuntemus edustajan tehtävien hoitamiseen. Edustajan on yleensä oltava kauppa merkitty. Yksityinen henkilö hyväksytään edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Myös ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä on oltava edustaja Suomessa, jos yhtiö myy Suomessa vakuutuspalveluja ulkomailta käsin. Elinkeinolupa Voit ilmoittaa kauppa myös elinkeinoluvan. Luvanvaraisen elinkeinon harjoittajan on ilmoitettava luvan saamisesta kauppa. Ellei yrityksellä elinkeinolupaa, kun perustamisilmoitusta tehdään, voit ilmoittaa luvasta myöhemmin muutosilmoituksella Y5. Liitä jäljennös myönnetystä luvasta ilmoitukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Muista päivätä ja allekirjoittaa ilmoitus. Voit myös valtuuttaa jonkun allekirjoittamaan ilmoituksen puolestasi. Valtakirja voi olla avoin asianajovaltakirja, joka on liitettävä alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja, joka voidaan liittää oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. 9

10 Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuvat myynti) Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 VEROHALLINTOON ILMOITETTAVA POSTIOSOITE Jos haluat, että Verohallinto lähettää yrityksen postin sivulla 1 ilmoittamaasi julkiseen postiosoitteeseen, merkitse rasti ruutuun. Voit myös ilmoittaa tässä Verohallintoa varten erillisen postiosoitteen. ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI Verohallintoon ilmoitettava postiosoite ILMOITTAUTUMINEN Yritys Muussa ilmoittautuu tapauksessa arvonlisäverovelvolliseksi täytä osoitetiedot tähän. Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Postiosoite Merkitse tähän rasti, jos yritys ilmoittautuu arvonlisäve- rovelvolliseksi. Kirjoita myös arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Yritys on liiketoiminnan harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, jos liikevaihto on tilikaudessa yli euroa. Liikevaihtoon luetaan tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit verottomat sanoma- ja aikakauslehtien ja vesialusten myynnit sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit. Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntihintoja. Y2 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä X Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 2 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen ja 30, liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta) yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Esimerkki: Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Yritys ryhtyi vuoden 2012 elinkeinonharjoittaja alussa harjoittamaan (AVL 12.2 toimintaa, ) jossa tarjo- Ulkomainen taan muutto- ja siivouspalveluja yksityishenkilöille. Yritys arvioi, että toiminnasta saatava tulo jää alle euron, eikä ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi. Marraskuussa 2012 palvelujen myynnistä saadut tulot ylittivät euron rajan. Yrityksen Terveydentulee ja sairaanhoitopalvelut ilmoittautua takautuvasti verovelvolliseksi (AVL 34 vuoden ) 2012 alusta. Yrityksen tulee maksaa arvonlisävero Sosiaalihuoltopalvelut veronlisäyksineen (AVL 37 ) ja antaa kausiveroilmoitukset koko vuodelta. Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 2 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Koulutuspalvelut (AVL 39 ) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Kiinteistönluovutukset (AVL 27 ) Jos Vakuutusmaksuverovelvollisuutta yritys harjoittaa sijoituskullan koskevat tiedot myyntiä, ilmoita se lisätietona Yritys ilmoittautuu sivulla vakuutusmaksuverovelvolliseksi 4. Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa on alkaen, yleensä pvm arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä Tilinumero erikseen mainittuja toimintoja, mm. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen IBAN myynti ja vuokraus, terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jääviä Palkanmaksua koskevat tiedot tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Merkitse tähän Alkutuottaja rasti ilmoita hakeutuu arvonlisäverovelvollisuuden arvonlisäverovelvolliseksi alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus) yhteisöhankinnoista Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen kiinteistöhallintapalvelun yhdyskunnan tai arvonlisäveroton tarjoilupalvelun toiminta oman käytön (AVL 4-5 ) vuoksi. Muu veroton toiminta, mikä? Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Merkitse tähän rasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. koska liiketoiminta on vähäistä), mutta yritys aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollisten yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muu EU-maa kuin Suomi). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä. BIC Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) Ulkomainen yritys Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta se harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa Suomessa kiinteästä toimi- Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot (Täytä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on euroa tai vähemmän ja yritys haluaa neljännesvuoden tai vuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson. Lisätietoja on täyttöohjeen sivuilla 12-13) 10

11 Y2 paikasta, yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Merkitse rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Vaikka yritys ei olisi arvonlisäverovelvollinen Suomessa, yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitukset, jos yritys tekee Suomessa yhteisöhankintoja harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista yhteisömyyntiä on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Suomessa ostamistaan rakentamispalveluista. Merkitse Verohallintoon tällaisessa ilmoitettava tapauksessa postiosoite rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän. ja ilmoita alkupäivä. Liitä mukaan ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Postiosoite Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Ulkomaalainen kaukomyyjä ilmoittautuu Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi verovelvolliseksi Tavaran myynnin katsotaan tapahtuvan Suomessa silloin, kun Ulkomainen myyjä tai yritys joku ilmoittautuu muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran arvonlisäverovelvolliseksi toisesta EU-maasta Suomeen ostajalle, eikä hankinta Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä ole ostajalle yhteisöhankinta. Jos yritys on rekisteröity ulkomaille mutta tällaiset myynnit Suomeen ylittävät euron alarajan, merkitse rasti tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Alaraja on säädetty arvonlisäverolain 63 a :ssä. Harjoittaa vain alkutuotantoa ja/tai tekemiensä taide-esineiden myyntiä (AVL 79c ) Merkitse rasti, jos harjoitat vain alkutuotantoa ja/tai tekemiäsi taide-esineiden myyntiä. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja kalastus. Arvonlisäverolain 79c :ssä tarkoitettuja taideesineitä ovat mm. käsin tehdyt taulut, kollaasit ja maalaukset; taiteilijan kokonaan käsin valmistamat mustavalkoiset tai värilliset graafiset vedokset; taiteilijan luomat alkuperäisveistokset ja -patsaat sekä niiden jäljennökset kahdeksan kappaleen määrään asti, ei kuitenkaan massatuotantona valmistetut jäljennökset sekä tavanomaiset kauppatavaran luontoiset käsityötuotteet; taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan käsin tehdyt Yritys ilmoittautuu kuvakudokset EU-palvelumyynneistä ja käsin tehdyt seinävaatteet, enintään ilmoituksenantovelvolliseksi kahdeksan jäljennöstä työtä kohden sekä alkaen, taiteilijan pvm ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut Ulkomainen kaukomyyjä signeeratut ja numeroidut valokuvat, korkeintaan ilmoittautuu kolmekymmentä verovelvolliseksi kappaletta. Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 2 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30, liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta) X Ulkomainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 ) Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 2 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL 34 ) HAKEUTUMINEN Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisävero- Koulutuspalvelut (AVL 39 ) velvollinen. Vakuutusmaksuverovelvollisuutta Jos rastitat jonkin tämän koskevat kohdan tiedotvaihtoehdois- ta, yritys Yritys ilmoittautuu hakeutuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi siis oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Tilinumero IBAN Kiinteistönluovutukset (AVL 27 ) Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 ) Kiinteistön käyttöoikeuden Muu veroton toiminta, luovutus mikä? Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa. Rastita kohta ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Ilmoita kiinteistön vuokralaisen nimi ja Y-tunnus sivulla 4 kohdassa "lisätietoja". Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta. BIC Palkanmaksua koskevat tiedot Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot (Täytä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on euroa tai vähemmän ja yritys haluaa neljännesvuoden tai vuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson. Lisätietoja on täyttöohjeen sivuilla 12-13) Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuvat myynti) euroa 11

12 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta tai alkutuotanto on vähäistä (tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta enintään euroa), yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on lyhempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Myös yleishyödyllinen yhteisö ja uskonnollinen yhdyskunta voivat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yhteisöhankkija Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta. Jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa, hän on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos yhteisöhankinnat ylittävät euroa kuluvana kalenterivuonna tai edellisenä kalenterivuonna. Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä. Rastita kohta ja kirjoita tähän aika (vähintään kaksi kalenterivuotta), jonka yritys on verovelvollisena. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Jos yritys on rekisteröity ulkomailla, se voi seuraavissa tapauksissa hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa: Yritys on kaukomyyjä (AVL 63 a ), jonka myynti Suomeen on alle euroa vuodessa. Jos myynnit ylittävät tämän rajan, yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi (ks. alla). Yritys harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista myyntiä. Yritys harjoittaa Suomessa myyntitoimintaa ja sillä on edustaja, jolla on Suomessa kotipaikka ja jonka Verohallinto on hyväksynyt. Verohallinto hyväksyy yksityishenkilön edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Edustaja ei ole vastuussa yritykselle määrätystä verosta. Ulkomainen kaukomyynti Kaukomyynnillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkina-alueella tapahtuvaa tavaran myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville henkilöille (esim. postimyynti). Kaukomyyntiä ei veroteta Suomessa, jos yrityksen myynnit Suomeen ovat enintään euroa vuodessa. Jos yritys harjoittaa valmisteveron alaisten tavaroiden kaukomyyntiä Suomeen yksityishenkilöille, myynnin määrällä ei ole merkitystä, vaan myynti verotetaan aina Suomessa. Tällaisessa tapauksessa yrityksen on rekisteröidyttävä Suomeen. Kun yritys ilmoittautuu kaukomyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi, yritys merkitään siitä päivästä alkaen, kun arvonlisäverollinen toiminta Suomessa alkaa. Liitä mukaan myös ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Rekisteröinti Suomessa on voimassa vähintään kaksi vuotta. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka se harjoittaisi vain alkutuotantoa eikä sen liikevaihto ylittäisi euroa. Merkitse rasti, jos yritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Ilmoita myös päivä, jolloin haluat arvonlisäverovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä päivästä. YRITYS EI OLE ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Ilmoita tässä kohdassa perustelu sille, miksi yrityksen toiminta ei ole arvonlisäverollista. Lista myynnin verollisuuden poikkeuksista on arvonlisäverolain 4. luvussa. VAKUUTUSMAKSUVEROVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta. Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, merkitse rasti tähän ruutuun ja ilmoita alkupäivä. TILINUMERO Merkitse yrityksen IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi. Tiedot näkyvät esimerkiksi pankin antamasta tiliotteesta. 12

13 kirjanpidon muoto Liikkeenharjoittajan kirjanpito on aina kahdenkertainen Ammatinharjoittaja voi halutessaan pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, mutta kirjanpitolain säännökset koskevat soveltuvin osin myös häntä. Hänen tulee mm. merkitä kirjanpitoonsa maksetut menot, korot ja verot sekä saadut tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma käyttö (kirjanpitolaki 7:2 ). Ammatinharjoittajan tilikausi on aina kalenterivuosi. Jos kirjanpito on kahdenkertainen, tilikausi voi poiketa kalenterivuodesta. PALKANMAKSUA KOSKEVAT TIEDOT Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, merkitse lomakkeelle rasti ja ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantaja merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto. Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset kausiveroilmoituksella. Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan verotilille. Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava kausiveroilmoitus silloinkin, kun palkkoja tai muuta suorituksia ei ole maksettu. Satunnainen palkanmaksu Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua säännölliseksi työnantajaksi. Palkanmaksu on satunnaista, jos yrityksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai 1 5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yritys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä työnantaja. Myös satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja maksettava työnantajasuoritukset verotilille. Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantaja. Merkitse siinä tapauksessa lomakkeelle rasti kohtaan Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi sekä palkanmaksun alkupäivä. Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Jos yritys maksaa merityötuloa, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita merityötulon maksamisen alkupäivä. Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa KOSKEVAT TIEDOT Täytä kohta Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto, jos arvio yrityksen ensimmäisen kalenterivuoden liikevaihdosta on alle euroa ja yritys haluaa pidennetyn ilmoitus- ja maksujakson. Tämä koskee vain niitä yrityksiä, joiden on annettava kausiveroilmoitus säännöllisesti eli jotka ovat ilmoittautuneet tai hakeutuneet joko arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Pidennettyyn jaksoon pääseminen edellyttää lisäksi, ettei yrityksellä ole olennaisia verojen ilmoittamiseen tai maksamiseen liittyviä laiminlyöntejä Jos liikevaihto on enintään euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajansosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset neljännesvuosittain. Jos kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli euroa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää. Arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot ilmoitetaan ja maksetaan kuukausittain. Jos liikevaihto on euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjaksoksi kuukauden, merkitse rasti kohtaan 1 kk. Jos liikevaihto on enintään euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjakson olevan neljännesvuosi, merkitse rasti kohtaan neljännesvuosi. kalenterikuukausi, merkitse rasti kohtaan 1 kk. Huom! Jos valitset lyhyemmän ilmoitusjakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, valittua ilmoitusjaksoa on käytettävä vähintään kolme kalenterivuotta. Kun yritys on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, Verohallinto lähettää yritykselle tiedon ilmoitus- ja maksujakson pituudesta. Pidennettyyn ilmoitusjaksoon kuuluvan verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle, jos kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa niin, ettei yritys enää täytä pidennettyyn ilmoitusjakson ehtoja. Ilmoitus tehdään Verohallinnon lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi, jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Verohallinto voi myös omasta aloitteestaan siirtää yrityksen 13

14 pidennetystä ilmoitusjaksosta kuukauden pituiseen ilmoitusjaksoon, jos liikevaihdon rajat ylittyvät tai jos yritys on esim. laiminlyönyt ilmoittamis- tai maksuvelvollisuuttaan Jos ilmoitusjaksoa muutetaan, Verohallinto lähettää tiedon siitä, mistä alkaen uutta ilmoitusjaksoa sovelletaan. ALKUTUOTTAJAN JA/TAI TAIDE-ESINEEN TEKI- JÄN ILMOITUS- JA MAKSUJAKSO ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA Alkutuotantoa harjoittava luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai yhtymä ja arvonlisäverolain 79 c :ssä tarkoitetun taide-esineen tekijä, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, on oikeutettu kalenterivuoden ilmoitus- ja maksujaksoon arvonlisäveron osalta liikevaihdon määrästä riippumatta. Ilmoittakaa tässä kohdassa haluttu ilmoitus- ja maksujakson pituus vain silloin, kun toimintaa aloitettaessa haluatte muun kuin kalenterivuoden mittaisen ilmoitusjakson. Valittua ilmoitusjaksoa on sovellettava vähintään 3 kalenterivuotta. Jos alkutuottaja tai kuvataiteilija, jonka kalenterivuoden liikevaihto on enintään euroa, haluaa hakeutua muista veroista pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon, on liikevaihtotiedot täytettävä kohtaan OMA-ALOITTEIS- TEN VEROJEN ILMOITUS- JA MAKSUJAKSOA KOS- KEVAT TIEDOT. ENNAKKOPERINTÄREKISTERÖINTIÄ KOSKeVAT TIEDOT Yritys hakeutuu ennakkoperintä Jos yritys hakeutuu ennakkoperintä, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita toiminnan alkupäivä. Merkitse aloituspäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä. Tieto ennakkoperintä merkitsemisestä on julkinen ja se näkyy YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). ENNAKKOVEROA VARTEN TARVITTAVAT TIEDOT Ilmoita ennakkoveroa määräämistä varten yrityksen ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto ja arvioitu verotettava tulo. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan yhtiömiesten tulona. Myös ennakkovero määrätään yhtiömiehille. Ennakkoveron määrään vaikuttavat yhtiömiehen omat tulot, joten jokaisen yhtiömiehen on haettava ennakkoveroa. Ennakkoveroa voi hakea tai muuttaa verkossa osoitteessa vero.fi/verokortti tai lomakkeella Yhteisön ennakkoveron hakemus tai muutos. Lomakkeen saat osoitteesta vero.fi/lomakkeet. REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjän on henkilötietolain mukaan huolehdittava siitä, että rekisterissä oleva voi saada tietyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Rekisteriselosteissa on tiedot mm. siitä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja luovutetaan. Lisäksi niissä kerrotaan tietojen saantiin ja tietojen korjaamiseen liittyvistä oikeuksista. Rekisteriselosteet ovat osoitteessa ytj.fi, Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Verohallinnossa. Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto ovat yhdessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä. Lisäksi kumpikin viranomainen pitää omia rekistereitään. Ennakkoperintä voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintä, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintä, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden kirjanpitovelvollisuuden muut verotukseen liittyvät velvollisuudet. 14

15 ..... Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 TäYTTöOhjE Y2 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y2 TäYTTöOhjE P e r u s t a m i s i l m o i t u s P e r u s t a m i s i l m o i t u s Y1 Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kauppa, säätiö, arvonlisäverovelvollisten, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi Yrityksen kieli Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y2 Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kauppa, arvonlisäverovelvollisten, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Yrityksen nimi Toiminimi Yrityksen kieli Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 2. Nimivaihtoehto 3. Nimivaihtoehto suomi ruotsi 2. Nimivaihtoehto 3. Nimivaihtoehto suomi ruotsi Kotipaikka (kunta) Kotipaikka (kunta) Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa) Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa) Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Julkiset yhteystiedot Postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Puhelin Matkapuhelin Sähköposti Kotisivun www-osoite Faksi 1 Yhteystiedot Postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Puhelin Matkapuhelin Sähköposti Kotisivun www-osoite Faksi 1 Yritys ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin: kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) arvonlisäverovelvollisten työnantaja Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten säätiö ennakkoperintä Tilikausi Tilikausi (pv.kk - pv.kk) Yritys ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin: Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pv.kk.vvvv) Yritysmuoto (Käyttäkää myös yritysmuotokohtaista liitelomaketta. Luettelo lomakkeen sivulla 2) kauppa X (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Asunto-osakeyhtiö Osuuskunta Yhdistys arvonlisäverovelvollisten työnantaja Julkinen osakeyhtiö Säätiö Muu, mikä? Yritysmuoto Osakeyhtiö (=yksityinen osakeyhtiö) Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike avoin yhtiö kommandiittiyhtiö muu (esim. verotusyhtymä) Tilikausi Tilikausi (pp.kk - pp.kk) Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv) Päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu (Alkuperäinen yhtiösopimus on liitettävä ilmoitukseen) YTJ Perusosa, sivu 1 (3) Y3 YRITYSLOMAKKEEN Y3 TäYTTöOhjE YTJ Perusosa, sivu 1 (5) Y4 MUUTOS- ja LOPETTAMISILMOITUKSEN Y4 TäYTTöOhjE P e r u s t a m i s i l m o i t u s muutos- ja lopettamisilmoitus Y3 Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kauppa, arvonlisäverovelvollisten, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Yrityksen nimi Toiminimi Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y4 Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kauppa, säätiö, arvonlisäverovelvollisten, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (Täytettävä aina) YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2. Nimivaihtoehto 3. Nimivaihtoehto Kotipaikka (Kunta, josta toimintaa johdetaan) Yritys ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin: vain yhteystiedot muuttuvat kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) säätiö Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa) Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) arvonlisäverovelvollisten ennakkoperintä työnantaja Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Verohallinnon asiakas Toiminta keskeytetään (Keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kauppa.) Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi Henkilötunnus Kieli Kansalaisuus suomi ruotsi Postiosoite Yrityksen yhteystiedot (Yleiseen käyttöön tarkoitetut yhteystiedot, jotka ovat julkisia) Yrityksen postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Yritys ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin: arvonlisäverovelvollisten kauppa säätiö ennakkoperintä TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) työnantaja Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Uusi kotipaikka (kunta) Verohallinnon asiakas 1 Yrityksen käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Uusi aputoiminimi Puhelin Matkapuhelin Faksi Uusi aputoiminimi Sähköposti Kotisivun www-osoite Yhteystiedot Uusi postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Tilikausi Tilikausi (pv.kk - pv.kk) Ensimmäisen tilikauden alkamis- ja päättymispäivä (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Elinkeinonharjoittaja ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin: kauppa Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä arvonlisäverovelvollisten työnantaja yritys- ja yhteisötunnusta varten Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Uusi sähköposti Uusi kotisivun www-osoite Seuraavat yhteystiedot poistetaan YTJ Perusosa, sivu 1 (3) Y5 MUUTOS- ja LOPETTAMISILMOITUKSEN Y5 TäYTTöOhjE Tilikausi Kuluva poikkeava tilikausi (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pv.kk - pv.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (4) Y6 MUUTOS- ja LOPETTAMISILMOITUKSEN Y6 TäYTTöOhjE muutos- ja lopettamisilmoitus muutos- ja lopettamisilmoitus Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y5 Lomakkeella voitte ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kauppa, arvonlisäverovelvollisten, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Y6 Lomakkeella voitte ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kauppa, arvonlisäverovelvollisten, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (Täytettävä aina) Perustiedot (Täytettävä aina) YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi Yritys iimoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin: Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi Henkilötunnus vain yhteystiedot muuttuvat arvonlisäverovelvollisten työnantaja Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin: kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Verohallinnon asiakas vain yhteystiedot muuttuvat arvonlisäverovelvollisten työnantaja Toiminta keskeytetään (Keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kauppa.) kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Verohallinnon asiakas määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Yritys iimoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin: kauppa ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten arvonlisäverovelvollisten työnantaja Verohallinnon asiakas Yhtiösopimusta on muutettu (Muutossopimus on liitettävä alkuperäisenä ilmoitukseen.) Sopimuksen päivämäärä TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi Uusi kotipaikka (kunta) 1 Elinkeinotoiminnan lopettamisilmoitus kauppa Elinkeinonharjoittaja poistetaan kaupparekisteristä Elinkeinonharjoittajan keskeyttämis- / lopettamisilmoitus Verohallintoon Elinkeinotoiminta keskeytetään määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin arvonlisäverovelvollisten vakuutusmaksuverovelvollisten ennakkoperintä työnantaja TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi Uusi kotipaikka (Kunta, josta toimintaa johdetaan) 1 Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Uusi aputoiminimi Uusi aputoiminimi Uusi aputoiminimi Uusi aputoiminimi Yhteystiedot Uusi postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro, postilokero) Yrityksen yhteystiedot (Yleiseen käyttöön tarkoitetut yhteystiedot, jotka ovat julkisia) Yrityksen uusi postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Uusi käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Uusi sähköposti Uusi kotisivun www-osoite Seuraavat yhteystiedot poistetaan Yrityksen uusi käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Uusi sähköposti Uusi kotisivun www-osoite Seuraavat yhteystiedot poistetaan Tilikausi Kuluva poikkeava tilikausi (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pv.kk - pv.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (6) Tilikausi (Ei rekisteröidä kauppa.) Kuluva poikkeava tilikausi (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pv.kk - pv.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (4) 14 15

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 3 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Avoimen yhtiön perustamispaketti

Avoimen yhtiön perustamispaketti Avoimen yhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: yhtiösopimus,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y4 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS

Lisätiedot

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustiedot 4 Yritys-

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä Y5 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Y5 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji Saate. Lähettäjä: Tiina Helminen. Veropaja Oy Bulevardi 10 A 00120 Helsinki, Vastaanottaja: PRH Kaupparekisteri Päivämäärä:5.11.2013 Sivuja: saate + X sivua Aihe: : UV-Technologies Oy (2187443-6) Toimitamme

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Sisällysluettelo Ilmoita yhdellä lomakkeella tiedot PRH:lle ja Verohallinnolle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen nimi... 4 Yritys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteristeri: kiirehtimispyyntö / rekisteriajankohtaaa

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti kommandiittiyhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteriin merkitseminen... 4 Kotipaikka... 5 Muut mahdolliset

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje)

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje) Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Asumisoikeusyhdistys / asukashallintoalue / eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä / muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka / hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti osuuskunnille sisältää kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. TOIMINIMI Y-TUNNUS Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittäkö ilmoitukseen tyhjiä sivuja. SÄÄNTÖJEN MUUTOS Sääntöjen muutospäivämäärä.. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet)

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen perustamispaketista löytyvät kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot