Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja"

Transkriptio

1 Y6 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Yksityinen elinkeinonharjoittaja

2 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustiedot 4 Yritys- ja yhteisötunnus. Käytä tätä lomaketta vain, jos sinulla on jo Y-tunnus tai sitä vastaava LY-tunnus. Tunnus muuttuu, jos yritysmuoto muuttuu Toiminimi Yritys ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin 4 Elinkeinonharjoittajan keskeyttämis / lopettamisilmoitus verohallintoon 5 Elinkeinotoiminta keskeytetään Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin Täytä tämän jälkeen lomakkeesta vain ne kohdat, joiden tiedoissa on tapahtunut muutoksia. Elinkeinotoiminnan lopettamisilmoitus kaupparekisteriin 5 Uusi toiminimi 5 Uusi kotipaikka 6 Muut mahdolliset toiminimet 6 Uudet rinnakkaistoiminimet Uudet aputoiminimet Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Julkiset yhteystiedot 6 Uusi postiosoite tai käyntiosoite Seuraavat yhteystiedot poistetaan Tilikausi 6 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 7 Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena 7 Kaupparekisteriin ilmoitettava uusi toimiala 7 Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala 7 Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) 8 Kauppa- tai säätiörekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) 8 Kirjanpitoaineiston säilyttäjä toiminnan lopettamisen jälkeen 8 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö / rekisteröintiajankohtaa koskeva pyyntö 8 Lisätietoja 8 Edustaja kaupparekisteriä varten Edustaja verohallintoa varten Prokuristi Elinkeinolupa Päiväys ja allekirjoitus 8 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 9 Verohallintoon ilmoitettava postiosoite 9 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen 9 Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa ja/tai tekemiensä taide-esineiden myyntiä (AVL 79c ) Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen 10 Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Yhteisöhankkija Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen kaukomyynti Alkutuottaja ja/tai taide-esineen tekijä hakeutuu arvolisäverovelvolliseksi Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen 11 Arvonlisäverovelvollisuus loppuu 11 Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy Yrityksen haltuun jääneet hyödykkeet ja myyntisaamiset Tiedot liiketoiminnan jatkajasta 12 Konkurssipesä jatkaa toimintaa Osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen 12 Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 13 Palkanmaksua koskevat tiedot 13 Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Satunnainen palkanmaksu Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Palkanmaksun lopettaminen 13 Yritys lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana Yritys lopettaa merityötuloa maksavana työnantajana Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujakso 13 Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen 14 Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä Ennakkoveroa varten tarvittavat tiedot 14 Ennakkovero toimintaa lopetettaessa 14 Vakuutusmaksuverovelvollisuuden muutos tai lopettaminen 14 Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Yritys lopettaa vakuutusmaksuverovelvollisena Rekisteriseloste 14 Lisätietoja 16 2

3 LUKIJALLE Tässä täyttöohjeessa käytetään yksityisestä elinkeinonharjoittajasta yleisnimitystä yritys. ILMOITA YHDELLÄ LOMAKKEELLA TIEDOT PRH:LLE JA VEROHALLINNOLLE YHTEISET LOMAKKEET Perustamisilmoituksella voi tehdä ilmoituksen sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle. PRH ja Verohallinto merkitsevät tiedot yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ja omiin rekistereihinsä. PRH merkitsee yrityksen kaupparekisteriin ja Verohallinto omaan asiakasrekisteriinsä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. LOMAKKEEN VALINTA Lomake Y4: ns. yleinen muutos- ja lopettamisilmoitus. Käytä tätä lomaketta, jos yritys on osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys tai muu yhteisö. Liitä mukana tarvittaessa yritysmuodon perusteella valittava PRH:n liitelomake. Lomake Y5: avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muutos- ja lopettamisilmoitus. Liitä mukaan alkuperäinen yhtiösopimuksen muutossopimus. Lomake Y6: yksityisen elinkeinonharjoittajan tai maaja metsätalouden harjoittajan muutos- tai lopettamisilmoitus. Y-TUNNUS ON PYSYVÄ Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana. Jos osakeyhtiö muutetaan osuuskunnaksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, Y-tunnus säilyy samana. Y-tunnus muuttuu vain, jos osakeyhtiö muutetaan yksityisliikkeeksi, koska yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus on henkilökohtainen. HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT Älä merkitse Y6-lomakkeelle henkilötunnusta tai henkilön kotiosoitetta, koska Y-lomakkeilla ilmoitettavat tiedot ovat julkisia. Ilmoita henkilötunnus tai osoite henkilötietolomakkeella. Lomakkeen saa PRH:n sivuilta: prh.fi > Kaupparekisteri > Lomakkeet. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja hän asuu Suomessa, älä merkitse postiosoitetta tai kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilön syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta osoitteesta prh.fi. Henkilötunnuksen tunnusosa (loppuosa) ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 :n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a ). Huom! Kaupparekisterin julkisuus koskee ilmoituksia liitteineen (pois lukien henkilötietolomakkeet). Käytä aina muutosilmoituslomaketta Y6, jos sinulla on jo Y-tunnus (tai aiemmin annettu LY-tunnus). Jos perustat uuden yrityksen, jolla ei vielä ole Y-tunnusta, ilmoita siitä yritysmuodon mukaan joko lomakkeella Y1 (osakeyhtiö, osuuskunta jne.), Y2 (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä) tai Y3 (yksityinen elinkeinonharjoittaja ja maa- ja metsätalouden harjoittaja). Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto KÄSITTELYMAKSU Kaupparekisterin ilmoitukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Kaupparekisterin sivuilla on hinnasto, jossa on myös pankkiyhteys- ja maksutiedot. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia. 3

4 Y6 Y6 Perustiedot Viranomaisen merkintöjä Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 Yritys- ja yhteisötunnus. Käytä tätä lomaketta vain, MUUTOSantanut sinulle JA LOPETTAMISILMOITUS LY-tunnuksen, käytä sitä y-tunnuksenasi. jos sinulla on jo Y-tunnus tai sitä vastaava LY-tunnus. Yksityinen Tunnus ei elinkeinonharjoittaja muutu, vaikka lopettaisit toiminnan yhdellä toiminimellä ja perustaisit uuden yksityisen toiminimen. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla vain yksi Y- Y-tunnus ei myöskään siirry ostajalle, jos myyt toiminimesi toimintaa rekisteriin, jatkavalle ennakkoperintärekisteriin, luonnolliselle henkilölle tai tunnus. Lomakkeella Y-tunnus voit ilmoittaa vastaa muutoksen teknisesti tai lopettamisen veroviraston kaupparekisteriin, vuosina arvonlisäverovelvollisten 1998 työnantajarekisteriin antamaa ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. LY-tunnusta. Jos verovirasto on joskus oikeushenkilölle. Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (täytettävä aina) Täytä lisäksi henkilötietolomake YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi Tmi Matin tekniikka Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Yrittäjä Matti Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto kaupparekisteri (liitä Viranomaisen merkintöjä Tunnus muuttuu, jos yritysmuoto vain yhteystiedot muuttuu muuttuvat ennakkoperintärekisteri Kirjoita Y-tunnuksen vakuutusmaksuverovelvollisten jokainen numero selvästi rekisteri omaan kuitti käsittelymaksusta) (koskee myös kaupparekisteriä) Luonnollisen henkilön Y-tunnus ei siirry yritysmuodon lokeroonsa, sillä / tieto luetaan optisesti. Y-tunnuksessa on arvonlisäverovelvollisten rekisteri työnantajarekisteri muutoksessa oikeushenkilölle. Toimintaa jatkavan yrityksen on aina tehtävä perustamisilmoitus, jonka perusteella nuksen alussa mahdollisesti oleva nolla on myös merkittävä. 7-numeroinen alkuosa Verohallinnon ja 1-numeroinen asiakasrekisteri tarkistusosa. Tun- Ilmoitus lopettamisesta seuraaviin Verohallinnon rekistereihin: se saa oman Y-tunnuksensa. Seuraavissa yritysmuodon Verohallinto MUUTOSmuutoksissa on tehtävä perustamisilmoitus: Toiminimi JA LOPETTAMISILMOITUS arvonlisäverovelvollisten työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) Yksityinen yksityinen rekisteri liike muutetaan avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi (yksityisen elinkeinonharjoittajan vakuutusmaksuverovelvollisten lotyksen Verohallinnon nimi. Kirjoita tähän myös täydellinen nimesi ja Ilmoita toiminimenä elinkeinonharjoittaja rekisterissä tällä hetkellä oleva yri- ennakkoperintärekisteri rekisteri (ks. täyttöohje) asiakasrekisteri Lomakkeella pettamisilmoitus voit ilmoittaa Y6 muutoksen ja avoimen tai lopettamisen yhtiön tai kaupparekisteriin, kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. arvonlisäverovelvollisten henkilötunnuksesi. rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin Elinkeinotoiminnan lopettamisilmoitus Y2) kaupparekisteriin Lähetä yksityisliikkeen lomake osoitteeseen toimintaa Patentti- jatketaan rekisterihallitus osakeyhtiönä (PRH) -(yk- sityisen Elinkeinonharjoittaja elinkeinonharjoittajan poistetaan kaupparekisteristä lopettamisilmoitus (lisätietoja Y6 käsittelyajasta: ja TIETOIHIN tai muutoksen SEURAAVIIN Verohallinto, YRITYS Yritystietojärjestelmä, ILMOITTAA PL MUUTOKSEN 2000, HELSINKI YHTEYS- TÄYTÄ Perustiedot osakeyhtiön VAIN MUUTTUNEET (täytettävä perustamisilmoitus aina) TIEDOT Täytä lisäksi Y1 + henkilötietolomake PRH:n liitelomake 1) REKISTEREIHIN Uusi avoimen YRITYS- toiminimi JA yhtiön YHTEISÖTUNNUS tai kommandiittiyhtiön Toiminimi toimintaa jatkaa Uusi kotipaikka (kunta) yksi yhtiömies yksin (avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön lopettamisilmoitus Y5 ja yksityisen elinkeinon- ilmoittaa muutoksen. Tällä ilmoituksella voit ilmoittaa Rastita ne PRH:n ja Verohallinnon rekisterit, joihin haluat Muut harjoittajan mahdolliset perustamisilmoitus toiminimet Y3). muutoksia useisiin eri rekistereihin. Jos haluat muuttaa Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi pelkästään yhteystietoja rastita Syntymäaika kohta (pp.kk.vvvv) vain yhteystiedot Uudet rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset) Uusi aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto Uusi kaupparekisteri aputoiminimi (liitä Aputoiminimellä harjoitettava toiminta X vain yhteystiedot muuttuvat ennakkoperintärekisteri kuitti käsittelymaksusta) (koskee myös kaupparekisteriä) vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri arvonlisäverovelvollisten rekisteri työnantajarekisteri Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) X Verohallinnon asiakasrekisteri Yrityksen uusi postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Ilmoitus lopettamisesta seuraaviin Verohallinnon rekistereihin: Verohallinto Postinumero Postitoimipaikka X arvonlisäverovelvollisten työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) Yrityksen rekisteri uusi käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Postinumero Postitoimipaikka vakuutusmaksuverovelvollisten ennakkoperintärekisteri Verohallinnon Uusi puhelin rekisteri (ks. Uusi täyttöohje) matkapuhelin asiakasrekisteri Uusi faksi / Uusi Elinkeinotoiminnan sähköposti lopettamisilmoitus kaupparekisteriin Uusi kotisivun osoite Seuraavat Elinkeinonharjoittaja yhteystiedot poistetaan poistetaan kaupparekisteristä (lisätietoja käsittelyajasta: TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi Uusi kotipaikka (kunta) 4

5 Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut muuttuvat (AVL 34 ja ) merkitse uudet yhteystiedot sivun alaosaan kohtaan Julkiset yhteystiedot. Älä merkitse rastia rekisterien kohdalle. Rastita kohta Verohallinnon asiakasrekiste- Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) ri silloin, Koulutuspalvelut kun ilmoitat (AVL vain 39 ) Verohallinnon käyttöön uuden postiosoitteen, päätoimialan, tilinumeron tai osoitetiedot toiminnan Kirjanpidon lopettamisen muoto jälkeen. Älä rastita muita rekistereitä. yhdenkertainen kirjanpito X Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) kahdenkertainen kirjanpito kaupparekisteriin Liiketoiminta lopetetuksi, jos Alkutuotanto elinkeinonharjoittajan omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, ennen kuin yrityskiinnitys Hakeutuminen alv-rekisteriin on kuoletettu päättyy, tai yrityksen perustelu luovutuksensaaja on ottanut Vähäinen vastatakseen liiketoiminta, kiinnityksestä. Verohallinnon liiketoiminta, rekistereihin pitää tehdä keskeytys-, muutos- tai lopettamisilmoi- pvm pvm tukset erikseen täyttämällä lomakkeen asianomaiset kohdat. ELINKEINONHARJOITTAJAN (euroina sentin tarkkuudella) KESKEYTTÄMIS / LOPETTAMISILMOITUS VEROHALLINTOON elinkeinotoiminnan Muu veroton toiminta, mikä? lopettamisilmoitus kaupparekisteriin Tämä elinkeinotoiminnan lopettamistieto merkitään vain kaupparekisteriin ja yritys poistetaan samalla kokonaan kaupparekisteristä. Elinkeinotoimintaa ei voida merkitä Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kaupparekisteriin.) määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan Esimerkki: Elinkeinonharjoittaja on merkitty kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten Kiinteistön rekisteriin käyttöoikeu- sekä työnantajarekisteriin. Hän lopettaa kokonaan toimintansa. den luovuttaja, pvm Tällöin hän merkitsee Ulkomaalainen lomakkeelle perustiedot eli kaukomyyjä, pvm Y-tunnuksen, toiminimen, oman nimensä ja syntymäaikansa sekä rastit kohtaan kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin. Lisäksi erillinen henkilötietolomake on täytettävä. Elinkeinotoiminta keskeytetään Haltuun Lisäksi ei olehän ilmoittaa Veloittamatonta sivulla 2, kuka tai kertymätöntä säilyttää yrityksen kyllä ei jäänyt tavaroita myyntiä ei ole jäänyt Tässä kohdassa voit ilmoittaa, että keskeytät harjoittamasi kirjanpitoaineiston toiminnan lopettamisen jälkeen, elinkeinotoiminnan määräajaksi tai toistaiseksi. Tieto sekä päivää ja allekirjoittaa ilmoituksen. Arvonlisäverovelvollisuuden lopettamista koskevat tiedot, samoin toiminnan keskeytyksestä on julkinen ja katseltavissa Internetissä YTJ ( PRH ei merkitse Verohallinnon keskeytystä kappale, sivu kuin 3 (4) tiedot mahdollisesta liiketoiminnan jatkajasta kaupparekisteriin. ja osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen hän Jos keskeytät toiminnan määräajaksi, ilmoita keskeytyksen merkitsee sivuille 3-4. Lisäksi hän merkitsee sivulle alku- ja loppupäivä. Keskeytyksestä huolimatta sinun on 4 tiedot palkanmaksun lopettamisesta sekä ennakkoveron poistamista tai alentamista koskevat tiedot. annettava arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten kausiveroilmoitukset määräaikana Verohallinnolle. Jos keskeytät toiminnan toistaiseksi, Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintä- ja työnantajarekistereistä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Jos aloitat elinkeinotoiminnan Uusi toiminimi uudelleen, täytä aloittamisesta uusi muutosilmoitus Y6. Liitä uuteen muutosilmoitukseen tiedot ennakkoveron määräämistä varten erillisellä ennakkoveron muutoshakemuksella. Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin Rastita se tai ne rekisterit, joihin haluat ilmoittaa lopettamisen. Voit samalla ilmoituksella ilmoittaa lopettamisen useisiin eri rekistereihin. Tällä lomakkeella voit samalla ilmoittaa myös muutoksen johonkin rekisteriin. Täytä tämän jälkeen lomakkeesta vain ne kohdat, joiden tiedoissa on tapahtunut muutoksia. Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) Alkutuottajan vähäinen Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 ) Arvonlisäverovelvollisuus on päättynyt, koska liikevaihto on vähäinen Ulkomaalainen elinkeino- Yhteisöhankkija, pvm toiminnan harjoittaja, pvm Toiminnan viimeiseltä kalenterikuukaudelta suoritettava vero Lopettamiskuukaudelta suoritettava vero veloittamatta tai kertymättä tavaroista ja palveluista, jotka ovat jääneet yrityksen haltuun olleista myyntihinnoista (euroina sentin tarkkuudella) Onko vero ilmoitettu lopettamiskuukaudelta annetussa kausiveroilmoituksessa? Yleishyödyllinen toiminta Kirjoita kohtaan yrityksen uusi toiminimi. Jos ilmoitat samalla lomakkeella yritysmuodon muutoksen, tarkista kohdasta Yritysmuodon muutos, että käytät alkuperäisen yritysmuodon mukaista lomaketta. Toiminimen voit valita monella eri tavalla. Tavallista on yhdistää esim. paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi olla myös keksitty sana. YTJ-tietopalvelusta voi etsiä tällä hetkellä jo käytössä olevia toiminimiä. Toiminimen muodosta ja sen hyväksymisen edellytyksistä säädetään toiminimilaissa, säätiölaissa ja kaupparekisterilaissa. Lisäohjeita toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä, saa seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi). 5

6 Y5 Esimerkki: Kaikki kolme seuraavaa nimeä ovat muotonsa puolesta hyväksyttävissä: Matti Möttönen Tmi Matti Möttönen Toiminimi Matti Möttönen UUSI KOTIPAIKKA Ilmoita tässä yrityksen muuttunut sijaintikunta. Muut mahdolliset toiminimet PRH Verohallinto Uudet rinnakkaistoiminimet Patentti- (liitä kuitti ja rekisterihallituksen käsittelymaksusta) rekistereihin (koskee myös PRH:ta) merkityllä yrityksellä voi olla vieraskielisiä rinnakkaistoiminimiä. arvonlisäverovelvollisten rekisteri Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. PRH Verohallinto Uudet aputoiminimet kaupparekisteri arvonlisäverovelvollisten Kaupparekisteriin merkitty yritys rekisteri voi käyttää toiminnassaan aputoiminimiä. Aputoiminimellä voidaan harjoittaa ennakkoperintärekisteri osaa yrityksen toiminnasta. Kustakin aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu. Jos yritys haluaa luopua jo rekisteröidystä aputoiminimestä, ilmoita siitä Sopimuksen lomakkeen päivämäärä sivulla 2 kohdassa lisätietoja Aputoiminimellä TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET harjoitettava TIEDOT toiminta Kun ilmoitat aputoiminimen tai -nimiä kaupparekisteriin, ilmoita samalla kullakin aputoiminimellä harjoitettava toiminta. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa Muut koko mahdolliset yrityksen toiminimet toimialaa. JULKISET YHTEYSTIEDOT Ilmoita tässä kohdassa yrityksen yhteystiedot. Yrityksellä on oltava Suomessa joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi yritys Uusi aputoiminimi voi ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten kotisivun osoitteen. Yrityksen osoitetiedot ovat julkisia ja ne näkyvät YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Uusi postiosoite tai käyntiosoite Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä: kadun tai tien Uusi nimi; käyntiosoite talon osoitenumero (katu tai tie, talon (voi nro, porras, sisältää huoneiston numeron nro) lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan); mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.; huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain. Jos postiosoitteena on postilokero, merkitse Uusi sähköposti vain PL ja lokeron numero. Tähän kohtaan merkitty osoite näkyy YTJ-tietopalvelussa. Käyntiosoite Seuraavat yhteystiedot on liikkeen poistetaan tai toimipaikan sijaintiosoite. Merkitse tiedot kuten postiosoitteessa. MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Seuraavat yhteystiedot poistetaan Jos haluat poistaa jonkin yhteystiedon, mutta et lisätä uutta tietoa tilalle, merkitse tähän kohtaan poistettavat tiedot. Huomaa, että osoitetietoja ei voi poistaa kokonaan, vaan yrityksellä on aina oltava joko posti- tai käyntiosoite. Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (täytettävä aina) YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi TILIKAUSI Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: kaupparekisteri vain yhteystiedot muuttuvat Ilmoitus lopettamisesta seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: Yhtiösopimusta on muutettu (liitä alkuperäinen muutossopimus ilmoitukseen) Uusi toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) Uudet rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset) Uusi aputoiminimi Tilikauden muutosilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin. Verohallinto hyväksyy tilikauden muutoksen vain, jos: yritys ilmoittaa tilikauden päättymisajankohdan muutoksen myöhäisemmäksi viimeistään 2 kk ennen vanhan tilikauden päättymistä yritys ilmoittaa tilikauden päättymisajankohdan muuttamisesta aikaisemmaksi viimeistään rekisteri 2 kk ennen uuden vakuutusmaksuverovelvollisten ennakkoperintärekisteriin tilikauden päättymistä (Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Verohallinnon asiakasrekisteri 1379/ työnantajarekisteri ). Ilmoita tässä tilikauden muutos siten, että merkitse kohtaan Kuluva poikkeava tilikausi kuluvan tilikauden alkamisja päättymisajankohdat (päivä, kuukausi ja vuosi). Ilmoita uudesta normaalista tilikaudesta Verohallinnon päivä ja kuukaudet (ei vuosilukuja). Poikkeava tilikausi asiakasrekisteri ei saa olla 18 kuukautta pidempi. Toisaalta se voi olla lyhyempi kuin 12 kuukautta. Normaalin tilikauden on aina oltava 12 kuukauden pituinen. Kuluvan poikkeavan tilikauden ja normaalin tilikauden on päätyttävä samana päivänä, mutta ne voivat päättyä eri vuosina. Ei näin: Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Uusi postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro, postilokero) työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri (ks. täyttöohje) Kuluva poikkeava tilikausi on ja yrityksen uusi normaali tilikausi Vaan näin: Uusi kotipaikka (kunta) Kuluva poikkeava tilikausi on ja uusi normaali tilikausi on Yrityksen on tehtävä tilikauden muutosilmoitus viimeistään (= 2 kk ennen kuin vanha tilikausi Postitoimipaikka olisi päättynyt). Postinumero Postinumero Postitoimipaikka Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Ammatinharjoittajan tilikausi voi poiketa kalenterivuodesta vain, jos hän pitää toiminnastaan kahdenkertaista suoriteperusteista kirjanpitoa. Tilikauden muutosta ei merkitä kaupparekisteriin. Uusi kotisivun osoite Tilikausi Kuluva poikkeava tilikausi (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pp.kk - pp.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (6) 6

7 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 YRITYS ON PERUSTETTU YRITYSMUODON MUUTOKSEN SEURAUKSENA Jos jatkat aikaisemmin toiminutta liikettä, ilmoita tässä kohdassa tiedot edellisestä elinkeinotoiminnan harjoittajasta. kaupparekisteriin ilmoitettava UUSI TOIMIALA Kun toimiala muuttuu, vaikka vain osittainkin, ilmoita tässä toimiala kokonaisuudessaan. Toimiala voidaan ilmoittaa ns. yleistoimialana eli kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta. Suositeltavampaa on kuitenkin, että toimiala muotoillaan niin selkeästi, että toiminnan laatu käy siitä yksiselitteisesti ilmi. Tosiasiallinen toimiala on kuitenkin ratkaiseva esim. toiminimien sekoitettavuutta arvioitaessa. VEROHALLINTOON ILMOITETTAVA UUSI PÄÄTOIMIALA Päätoimiala on se toimialan osa, jota yritys pääasiallisesti harjoittaa. Yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, jonka on sisällyttävä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiseen toimialaan. Päätoimiala on ilmoitettava, vaikka kaupparekisteriin toimialaksi olisi ilmoitettu yleistoimiala. Verohallinto merkitsee päätoimialan yritystietojärjestelmään Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisena. Tämän vuoksi toimiala voi poiketa sanamuodoltaan yrityksen ilmoittamasta päätoimialasta. Ilmoita muuttunut päätoimiala tässä. Päätoimiala ja sen muutos merkitään Verohallinnon asiakasrekisteriin ja se on nähtävissä YTJtietopalvelussa (ytj.fi). Päätoimialaa ja sen muutosta ei merkitä PRH:n rekistereihin. Jos uusi päätoimiala ei sisälly kaupparekisteriin jo merkittyyn toimialaan, on yrityksen yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettava ja ilmoitettava muutos kaupparekisteriin. Esimerkki 1: Yrityksen kaupparekisteriin merkitty toimiala on autokauppa ja kukkakauppa. Verohallinnon asiakasrekisteriin päätoimialaksi on merkitty autokauppa. Jos päätoimiala muuttuu autokaupasta kukkakaupaksi, se on ilmoitettava tässä. Päätoimialan muutos ei tässä tapauksessa merkitse muutosta kaupparekisterin tietoihin, joten kohtaa Kaupparekisteriin ilmoitettava uusi toimiala ei tarvitse täyttää. Esimerkki 2: Yrityksen kaupparekisteriin ilmoittama toimiala on autokauppa ja kukkakauppa. Verohallinnon asiakasrekisteriin merkitty päätoimiala on autokauppa. Jos uudeksi päätoimialaksi tulee esim. kirjakauppa, ilmoita se kohdassa Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala. Lomakkeen kohdassa Kaupparekisteriin ilmoitettava uusi toimiala ilmoitat kaupparekisteriin merkitsemistä varten koko toimiala sellaisena kuin se muutettuna tulee kuulumaan eli autokauppa, kukkakauppa ja kirjakauppa. Esimerkki 3: Yrityksen kaupparekisteriin merkitty toimiala on autokauppa ja kukkakauppa. Verohallinnon asiakasrekisteriin merkitty päätoimiala on autokauppa. Ryhdyt harjoittamaan myös kirjakauppaa. Autokauppa on edelleen päätoimialasi. Koska päätoimiala ei muutu, jätä tämä kohta tyhjäksi. Ilmoita kohdassa Kaupparekisteriin ilmoitettava uusi toimiala koko toimiala kaupparekisteriin niin kuin se muutettuna tulee kuulumaan eli autokauppa, kukkakauppa ja kirjakauppa. 7

8 VEROHALLINNOLLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai esim. tilitoimiston yhteystiedot, joka antaa tarvittaessa Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta. Jos haluat valtuuttaa jonkun henkilön tai yrityksen hoitamaan muitakin yrityksen veroasioita, tämä on tehtävä valtakirjalla. Verohallinto tallentaa valtuutetun tiedot, ja ne tulostuvat osoitetiedoiksi mm. verotuspäätökseen ja esitäytettyyn veroilmoitukseen. KAUPPA- TAI SÄÄTIÖREKISTERILLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja kauppa- tai säätiörekisteriin tästä ilmoituksesta. Ilmoita myös yritys, jota henkilö edustaa, jos postiosoite ei ole hänen kotiosoitteensa. PRH:lle ilmoitettava yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen. Hänelle osoitetaan mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt sekä lähetetään rekisteriote. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella. Kirjanpitoaineiston säilyttäjä toiminnan lopettamisen jälkeen Kun ilmoitat elinkeinotoiminnan lopettamisen kaupparekisteriin, ilmoita samalla kirjanpitoaineiston säilyttäjän nimi ja yhteystiedot (Kirjanpitolaki 2:10 ). KAUPPAREKISTERI: KIIREHTIMISPYYNTÖ / REKISTERÖINTIAJANKOHTAA KOSKEVA PYYNTÖ Kaupparekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tästä poiketaan vain tärkeän syyn perusteella. Jos ilmoittajalla on painava syy, jonka vuoksi ilmoitus tulisi saada rekisteriin normaalia käsittelyaikaa nopeammin, hän voi liittää ilmoitukseen tätä koskevan pyynnön. Pyynnössä tulee esittää perustelu ja toivottu rekisteröintiajankohta. Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan eikä siihen vastata erikseen. Älä laita rekisteröintiajankohtaa koskevaa pyyntöä ilmoituksen kansilehdeksi (1.sivuksi). Pyyntö voi olla lomakkeen liitteenä tai Y-lomakkeen sivulla 2 kohdassa lisätietoja. Lisätietoja Tässä kohdassa voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavia tietoja: Edustaja kaupparekisteriä varten Jos yrittäjän tai kaupparekisteriin merkittävän prokuristin kotipaikka ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, on yrityksellä oltava elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 :n 3 momentissa tarkoitettu edustaja, jonka kotipaikka on Suomessa. Edustajan on oltava luonnollinen henkilö eikä hän saa olla vajaavaltainen tai konkurssissa. Hänellä on oikeus ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja. Ilmoittakaa tässä kohdassa edustajan nimi ja syntymäaika. Ilmoittakaa henkilötunnus henkilötietolomakkeella. Liittäkää ilmoitukseen päätös edustajan valinnasta. Tässä voitte ilmoittaa myös tiedon siitä, että yrityksellä ei enää ole edustajaa. Edustaja Verohallintoa varten Jos ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa EU:n jäsenvaltiossa ja hän haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, hänen tulee nimetä itselleen edustaja. Edustajan kotipaikan tulee olla Suomessa. Lisäksi edustajan tulee olla Verohallinnon hyväksymä. Hyväksymisen edellytys on, että edustajalla on riittävä taito ja asiantuntemus edustajan tehtävien hoitamiseen. Edustajan on yleensä oltava kaupparekisteriin merkitty. Yksityinen henkilö hyväksytään edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Myös ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä on oltava edustaja Suomessa, jos yhtiö myy Suomessa vakuutuspalveluja ulkomailta käsin. Prokuristi Prokuristilla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus ja oikeus toimia liikkeen harjoittamiseen kuuluvissa asioissa. Ilmoita prokuristin nimi ja syntymäaika. Ilmoita prokuristin henkilötunnus ja mahdollinen ulkomainen kotiosoite henkilötietolomakkeella. Jos ilmoitat useita prokuristeja, ilmoita myös, miten prokuristit kirjoittavat toiminimen, esim. "kukin prokuristi yksin" tai "kaksi prokuristia yhdessä". Tässä voitte ilmoittaa myös, että tietyn henkilön prokura on peruutettu. Elinkeinolupa Voit ilmoittaa kaupparekisteriin myös elinkeinoluvan. Luvanvaraisen elinkeinon harjoittajan on ilmoitettava luvan saamisesta kaupparekisteriin.. Liitä jäljennös myönnetystä luvasta ilmoitukseen. Myös elinkeinoluvan poistamisen voi ilmoittaa tässä. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Muista päivätä ja allekirjoittaa ilmoitus. Voit myös valtuuttaa jonkun allekirjoittamaan ilmoituksen puolestasi. Valtakirja voi olla avoin asianajovaltakirja, joka on liitettävä alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja, joka voidaan liittää oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. 8

9 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 Y6 VEROHALLINTOON ILMOITETTAVA POSTIOSOITE Jos haluat, että Verohallinto lähettää yrityksen postin sivulla 1 ilmoittamaasi julkiseen postiosoitteeseen, merkitse rasti ruutuun. Voit myös ilmoittaa tässä Verohallintoa varten erillisen postiosoitteen. ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI Verohallintoon ilmoitettava postiosoite ILMOITTAUTUMINEN Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Merkitse tähän rasti, jos yritys ilmoittautuu arvonlisäve- Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi X Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa ja/tai tekemiensä taide-esineiden myyntiä (AVL 79 c ) rovelvolliseksi. Kirjoita myös arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Yritys on liiketoiminnan harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, jos liikevaihto on tilikaudessa yli euroa. Liikevaihtoon luetaan tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit verottomat sanoma- ja aikakauslehtien ja vesialusten myynnit sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit. Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntihintoja. Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen ja 30, liitä kopio vuokrasopimuksesta) yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Esimerkki: Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Yritys ryhtyi vuoden (AVL ) alussa harjoittamaan toimintaa, jossa tarjo- Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja taan muutto- ja siivouspalveluja alkaen, yksityishenkilöille. pvm Yritys Alkutuottaja arvioi, ja/tai että taide-esineiden toiminnasta tekijä saatava hakeutuu tulo jää alle euron, arvonlisäverovelvolliseksi eikä ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi. Marraskuussa 2012 palvelujen alkaen, myynnistä pvm saadut tulot ylittivät euron rajan. Yrityksen tulee ilmoittautua takautuvasti verovelvolliseksi vuoden 2012 alusta. Yrityksen tulee maksaa arvonlisävero Terveyden- ja veronlisäyksineen sairaanhoitopalvelut ja antaa kausiveroilmoitukset (AVL 34 ) koko vuodelta. Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Jos yritys Koulutuspalvelut harjoittaa (AVL 39 sijoituskullan ) myyntiä, ilmoita se lisätietona sivulla 4. Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan Kirjanpidon muoto muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen yhdenkertainen ulkopuolelle kirjanpitoon jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, mm. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) kahdenkertainen kirjanpito Yritys ilmoittautuu Yhteisöhankkija arvonlisäverovelvolliseksi (AVL 26 f ) ostoista tai omasta käytöstä Merkitse tähän rasti ja ilmoita (pp.kk.vvvv arvonlisäverovelvollisuuden - pp.kk.vvvv) alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus) yhteisöhankinnoista kiinteistöhallintapalvelun tai tarjoilupalvelun oman käytön vuoksi. yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta Yritys ilmoittautuu (AVL EU-palvelumyynneistä 4-5 ) ilmoituksenantovelvolliseksi Muu veroton toiminta, mikä? Merkitse tähän rasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. koska liiketoiminta on vähäistä), mutta yritys aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollisten yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muu EU-maa kuin Suomi). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä. Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kaupparekisteriin.) Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen Ulkomainen yritys Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta se harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa Suomessa kiinteästä toimi määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan Liiketoiminta Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy, perustelu Alkutuotanto Alkutuottajan vähäinen Yleishyödyllinen toiminta Arvonlisäverovelvollisuus on päättynyt, koska liikevaihto on vähäinen Kiinteistön käyttöoikeu- 9

10 Y6 paikasta, yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Merkitse rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Vaikka yritys ei olisi arvonlisäverovelvollinen Suomessa, yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitukset, jos yritys tekee Suomessa yhteisöhankintoja harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista yhteisömyyntiä on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Verohallintoon ilmoitettava Suomessa postiosoite ostamistaan rakentamispalveluista. Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän. Merkitse tällaisessa tapauksessa rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi ja ilmoita alkupäivä. Liitä mukaan ulkomainen kaupparekisteriotetta Arvonlisäverovelvolliseksi vastaava ote ja sen ilmoittautuminen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Yritys ilmoittautuu Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Ulkomaalainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu Tavaran arvonlisäverovelvolliseksi myynnin katsotaan tapahtuvan Suomessa silloin, kun myyjä tai joku muu alkaen, myyjän pvmpuolesta kuljettaa tavaran toisesta EU-maasta Suomeen ostajalle, eikä hankinta Yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa ja/tai tekemiensä taide-esineiden myyntiä (AVL 79 c ) ole ostajalle yhteisöhankinta. Jos yritys on rekisteröity ulkomaille mutta tällaiset myynnit Suomeen ylittävät euron alarajan, merkitse rasti tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Alaraja on säädetty arvonlisäverolain 63 a :ssä. Yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa ja/tai tekemiensä taide-esineiden myyntiä (AVL 79c ) Merkitse rasti, jos harjoitat vain alkutuotantoa ja/tai tekemiäsi taide-esineiden myyntiä. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja kalastus. Arvonlisäverolain 79c :ssä tarkoitettuja taide-esineitä ovat mm. käsin tehdyt taulut, kollaasit ja maalaukset; taiteilijan kokonaan käsin valmistamat mustavalkoiset tai värilliset graafiset vedokset; taiteilijan luomat alkuperäisveistokset ja -patsaat sekä niiden jäljennökset kahdeksan kappaleen määrään asti, ei kuitenkaan massatuotantona Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä valmistetut jäljennökset sekä tavanomaiset kauppatavaran ilmoituksenantovelvolliseksi luontoiset käsityötuotteet; taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan käsin tehdyt kuvakudokset ja käsin tehdyt seinävaatteet, enintään kahdeksan jäljennöstä työtä kohden Ulkomainen kaukomyyjä sekä taiteilijan ottamat ilmoittautuu ja verovelvolliseksi hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja alkaen, numeroidut pvm valokuvat, korkeintaan kolmekymmentä kappaletta. Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30, liitä kopio vuokrasopimuksesta) X Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 ) Alkutuottaja ja/tai taide-esineiden tekijä hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI HAKEUTUMINEN Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) (AVL 34 ) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) kahdenkertainen kirjanpito Yritys voi Sosiaalihuoltopalvelut joissain tapauksissa (AVL 37 hakeutua ) arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Koulutuspalvelut Jos rastitat (AVL jonkin 39 ) tämän kohdan vaihtoehdoista, yritys hakeutuu siis oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys Kirjanpidon muoto yhdenkertainen kirjanpito merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa Arvonlisäverovelvollisuus loppuu huoneistoa Yritys lopettaa käyttävän arvonlisäverollisen vuokralaisen toiminnan tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan Liiketoiminta tulee harjoittaa huoneistossa Alkutuotanto jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa. Rastita kohta ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. yhdyskunnan Ilmoita arvonlisäveroton kiinteistön toiminta vuokralaisen (AVL 4-5 ) nimi ja Y-tunnus sivulla 4 kohdassa "lisätietoja". Liitä Muu veroton toiminta, mikä? mukaan kopio vuokrasopimuksesta. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta tai alkutuotanto on vähäistä (tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta enintään euroa), yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on lyhempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Arvonlisäverovelvollisuus on Myös Yleishyödyllinen yleishyödyllinen toiminta yhteisö ja päättynyt, uskonnollinen koska liikevaihto yhdyskunta voivat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. vähäinen Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kaupparekisteriin.) Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy, perustelu Vähäinen liiketoiminta, pvm Yhteisöhankkija, pvm Alkutuottajan vähäinen liiketoiminta, pvm Ulkomaalainen elinkeinotoiminnan harjoittaja, pvm Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja, pvm Ulkomaalainen kaukomyyjä, pvm 10

11 Yhteisöhankkija Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta. Jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa, hän on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos yhteisöhankinnat ylittävät euroa kuluvana kalenterivuonna tai edellisenä kalenterivuonna. Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä. Rastita kohta ja kirjoita tähän aika (vähintään kaksi kalenterivuotta), jonka yritys on verovelvollisena. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Jos yritys on rekisteröity ulkomailla, se voi seuraavissa tapauksissa hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa: Yritys on kaukomyyjä (AVL 63 a ), jonka myynti Suomeen on alle euroa vuodessa. Jos myynnit ylittävät tämän rajan, yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi (ks. alla). Yritys harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista myyntiä. Yritys harjoittaa Suomessa myyntitoimintaa ja sillä on edustaja, jolla on Suomessa kotipaikka ja jonka Verohallinto on hyväksynyt. Verohallinto hyväksyy yksityishenkilön edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Edustaja ei ole vastuussa yritykselle määrätystä verosta. Ulkomainen kaukomyynti Kaukomyynnillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkina-alueella tapahtuvaa tavaran myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville henkilöille (esim. postimyynti). Kaukomyyntiä ei veroteta Suomessa, jos yrityksen myynnit Suomeen ovat enintään euroa vuodessa. Jos yritys harjoittaa valmisteveron alaisten tavaroiden kaukomyyntiä Suomeen yksityishenkilöille, myynnin määrällä ei ole merkitystä, vaan myynti verotetaan aina Suomessa. Tällaisessa tapauksessa yrityksen on rekisteröidyttävä Suomeen. Kun yritys ilmoittautuu kaukomyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi, yritys merkitään rekisteriin siitä päivästä alkaen, kun arvonlisäverollinen toiminta Suomessa alkaa. Liitä mukaan myös ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Rekisteröinti Suomessa on voimassa vähintään kaksi vuotta. Alkutuottaja ja/tai taide-esineen tekijä hakeutuu arvolisäverovelvolliseksi Alkutuotantoa harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän ja yhtymän sekä AVL 79c :ssä tarkoitetun taide-esineen tekijän normaali arvonlisäverokausi on kalenterivuosi. Jos alkutuottaja on myös kuvataiteilija, hän kuuluu molempien toimintojensa osalta samaan menettelyyn. Alkutuottaja ja/tai taide-esineen tekijä voi hakemuksesta siirtyä kuukausi- tai neljänneskalenterivuosimenettelyyn. Kuukausimenettelyyn kuuluu tällöin sekä alkutuotanto että kuvataidetoiminta. Kuukausimenettely alkaa hakemuksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Kuukausimenettelyä sovelletaan siihen saakka kuin verovelvollinen jatkaa verollista toimintaa tai toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. YRITYS EI OLE arvonlisäverovelvollinen Ilmoita tässä kohdassa perustelu sille, miksi yrityksen toiminta ei ole arvonlisäverollista. Lista myynnin verollisuuden poikkeuksista on arvonlisäverolain 4. luvussa. Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan Yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy samaan aikaan kuin yrityksen koko toiminta (tai ainakin arvonlisäverollinen toiminta) loppuu. Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä osittain esimerkiksi, jos yritys lopettaa alkutuotannon harjoittamisen mutta jatkaa muuta liiketoimintaa. Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä, jos tilikauden liikevaihto on vähäinen (enintään euroa). Yritys voi toiminnan päättymisen jälkeen kuitenkin jatkaa arvonlisäverovelvollisena ajan, jona se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuutta. Lopettamisilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitus toiminnan viimeiseltäkin kohdekaudelta. Kun verovelvollisuus päättyy, kiinteistön uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta tehty arvonlisäverovähennys tarkistetaan yhdellä kertaa koko jäljellä olevalta tarkistuskaudelta. Liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva tavaroiden ja palvelujen luovuttaminen liiketoiminnan jatkajalle ei ole myyntiä. Vähennyksen saa vain, jos liiketoiminnan jatkaja ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Liiketoiminnan jatkajan on annettava luovuttajalle selvitys siitä, että tavaroita ja palveluita käytetään vähennykseen oikeuttavassa tarkoituksessa. Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy Jos yritys on hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi tai yrityksen liikevaihto on tilikaudessa enintään euroa, Verohallinto poistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon Jos yritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta, Verohallinto ei poista yritystä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, ennen kuin 11

12 Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 6 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) verovelvollisuuden edellytykset ovat päättyneet. Kiinteistön käyttöoikeuden Terveyden- luovuttajan sairaanhoitopalvelut verovelvollisuus päättyy silloin, kun kiinteistön (AVL 34 ) omistaja myy kiinteistön tai vuokralainen tai osakas Sosiaalihuoltopalvelut lopettaa kiinteistössä (AVL 37 arvolisäverollisen ) toiminnan. Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Yrityksen Koulutuspalvelut haltuun (AVL jääneet 39 ) hyödykkeet ja myyntisaamiset Tilinumero Jos yrityksen haltuun jää toiminnan lopettamishetkellä IBAN liikeomaisuutta, yritys maksaa siitä arvonlisäveroa oman käytön säännösten mukaisesti. Veron perusteena on hyödykkeen ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Yrityksen itse valmistamien hyödykkeiden vero lasketaan valmistamisesta aiheutuneista välittömistä ja välillisistä Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) kustannuksista. Yrityksen Yleishyödyllisen on maksettava yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton lopettamiskuukaudelta vero myös myyntisaamisista. (AVL 4-5 ) Koska myynnin oi- toiminta kaisuerää ja luottotappiota Muu veroton ei ole toiminta, voitu ottaa mikä? huomioon ennen verovelvollisuuden päättymistä, ne pienentävät viimeisen kausiveroilmoituksen tai veroilmoituksen mukaista maksettavaa veroa. Jos yritykselle syntyy luottotappiota tämän jälkeen, kohdista lisäsuoritus viimeiselle kalenterikuukaudelle. Vähentämättä jääneet erät ja saadut alennukset sekä BIC muut ostojen oikaisuerät huomioidaan lopettamiskuukauden arvonlisäverossa. Jos yritys saa tiedot ostojen oikaisuerästä vasta verovelvollisuuden päättymisen jälkeen, kohdista lisäsuoritus verovelvollisuuden päättymiskuukaudelle. Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kaupparekisteriin.) määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan X Liiketoiminta Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy, perustelu Vähäinen liiketoiminta, pvm Yhteisöhankkija, pvm Alkutuotanto Alkutuottajan vähäinen liiketoiminta, pvm Ulkomaalainen elinkeinotoiminnan harjoittaja, pvm Toiminnan viimeiseltä kalenterikuukaudelta suoritettava vero tavaroista ja palveluista, jotka ovat jääneet yrityksen haltuun (euroina sentin tarkkuudella) Yleishyödyllinen toiminta Arvonlisäverovelvollisuus on päättynyt, koska liikevaihto on vähäinen Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja, pvm Ulkomaalainen kaukomyyjä, pvm Lopettamiskuukaudelta suoritettava vero veloittamatta tai kertymättä olleista myyntihinnoista (euroina sentin tarkkuudella) Onko vero ilmoitettu lopettamiskuukaudelta annetussa kausiveroilmoituksessa? Haltuun X kyllä ei X jäänyt tavaroita ei ole X Veloittamatonta tai kertymätöntä myyntiä ei ole jäänyt TIEDOT LIIKETOIMINNAN JATKAJASTA YTJ Verohallinnon kappale, sivu 5 (6) Jos yritys luovuttaa liikeomaisuuden liiketoiminnan jatkajalle, merkitse kohtaan rasti ja ilmoita jatkajan nimi, Y-tunnus ja osoite. Konkurssipesä jatkaa toimintaa Konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesälle annetaan tarvittaessa oma Y-tunnus. Täytä lomake Y3, jos haluat hakea konkurssipesälle Y-tunnuksen. Jos konkurssipesällä on jo Y-tunnus ja konkurssipesä jatkaa konkurssivelallisen toimintaa, konkurssipesän tulee ilmoittautua tai se voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. OSOITETIEDOT TOIMINNAN LOPETTAMISEN JÄLKEEN Merkitse kohtaan osoite, josta Verohallinto saa yritykseentarvittaessa yhteyden liiketoiminnan lopettamisen jälkeen. 12

13 Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 PALKANMAKSUA KOSKEVAT TIEDOT Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, merkitse lomakkeelle rasti ja ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto. Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset kausiveroilmoituksella. Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan verotilille. Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava kausiveroilmoitus silloinkin, kun palkkoja tai muuta suorituksia ei ole maksettu. Satunnainen palkanmaksu Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua säännölliseksi työnantajaksi. Palkanmaksu on satunnaista, jos yrityksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai 1 5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yritys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä työnantajarekisteriin. Myös satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja maksettava työnantajasuoritukset verotilille. Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantajarekisteriin. Merkitse siinä tapauksessa lomakkeelle rasti kohtaan Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi sekä palkanmaksun alkupäivä. Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Jos yritys maksaa merityötuloa, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita merityötulon maksamisen alkupäivä. Palkanmaksun lopettaminen Yritys lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana Jos yritys on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa nyt palkanmaksun, ilmoita siitä Verohallinnolle tällä lomakkeella. Merkitse säännöllinen palkanmaksu päättyneeksi päivänä, jona yritys on viimeisen kerran maksanut palkkoja. Kausiveroilmoitus on annettava ja työnantajasuoritukset maksettava vielä siltä ilmoitusjaksolta, jonka aikana säännölliseksi työnantajaksi rekisteröinti on päättynyt. Jos yritys on lopettanut säännöllisenä työnantajana kesken kalenterivuoden, on vuosi-ilmoitus hyvä antaa heti toiminnan loputtua. Ilmoitus on annettava viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Myöhässä annetusta ilmoituksesta voi olla seurauksena laiminlyöntimaksu. Vuosi-ilmoituksen voi antaa joko sähköisesti tai lomakkeilla. Lisätietoja sähköisestä ilmoittamisesta on osoitteessa vero.fi/asioiverkossa. Jos yritys maksaa lopettamispäivän jälkeen satunnaisesti palkkoja, yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja huolehdittava ennakonpidätysten ja työnantajasuoritusten maksamisesta. Käytä maksaessasi asiakaskohtaista viitenumeroa. Ilmoita maksetut palkat myös vuosi-ilmoituksella. Yritys lopettaa merityötuloa maksavana työnantajana Jos yritys on merityötuloa maksava laivanisäntä, ilmoita merityötulon maksamisen päättymisestä erillisellä selvityksellä. Anna selvitys tämän ilmoituksen liitteenä. Jos yritys maksaa edelleen muita palkkoja, toiminta säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana jatkuu ennallaan. OmA-ALOITTEISTEN VEROJEN ILMOITUS- JA maksujakso Täytä kohta Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto, jos arvio yrityksen ensimmäisen kalenterivuoden liikevaihdosta on alle euroa ja yritys haluaa pidennetyn ilmoitus- ja maksujakson. Tämä koskee vain niitä yrityksiä, joiden on annettava kausiveroilmoitus säännöllisesti eli jotka ovat ilmoittautuneet tai hakeutuneet joko arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Pidennettyyn jaksoon pääseminen edellyttää lisäksi, ettei yrityksellä ole olennaisia verojen ilmoittamiseen tai maksamiseen liittyviä laiminlyöntejä Jos liikevaihto on enintään euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajansosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. 13

14 Jos liikevaihto on enintään euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset neljännesvuosittain. Jos kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli euroa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää. Arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot ilmoitetaan ja maksetaan kuukausittain. Jos liikevaihto on euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjaksoksi kuukauden, merkitse rasti kohtaan 1 kk. Jos liikevaihto on enintään euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjakson olevan neljännesvuosi, merkitse rasti kohtaan neljännesvuosi. kalenterikuukausi, merkitse rasti kohtaan 1 kk. Huom! Jos valitset lyhyemmän ilmoitusjakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, valittua ilmoitusjaksoa on käytettävä vähintään kolme kalenterivuotta. Kun yritys on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, Verohallinto lähettää yritykselle tiedon ilmoitus- ja maksujakson pituudesta. Pidennettyyn ilmoitusjaksoon kuuluvan verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle, jos kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa niin, ettei yritys enää täytä pidennettyyn ilmoitusjakson ehtoja. Ilmoitus tehdään Verohallinnon lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi, jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Verohallinto voi myös omasta aloitteestaan siirtää yrityksen pidennetystä ilmoitusjaksosta kuukauden pituiseen ilmoitusjaksoon, jos liikevaihdon rajat ylittyvät tai jos yritys on esim. laiminlyönyt ilmoittamistai maksuvelvollisuuttaan Jos ilmoitusjaksoa muutetaan, Verohallinto lähettää tiedon siitä, mistä alkaen uutta ilmoitusjaksoa sovelletaan. Ennakkoperintärekisterin muutos TAI lopettaminen Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita toiminnan alkupäivä. Merkitse aloituspäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä. Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on julkinen ja se näkyy YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden kirjanpitovelvollisuuden muut verotukseen liittyvät velvollisuudet. Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos yrityksen toiminta on kokonaan päättynyt. Yritys voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä myös silloin, kun yrityksen toimiala on muuttunut, eikä uusi toimiala edellytä ennakkoperintärekisteriin kuulumista. ENNAKKOVEROA VARTEN TARVITTAVAT TIEDOT Ilmoita ennakkoveroa määräämistä varten yrityksen ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto ja arvioitu verotettava tulo. Ennakkoveroa voi hakea tai muuttaa verkossa osoitteessa vero.fi/verokortti. ENNAKKOVERO TOIMINTAA LOPETETTAESSA Voit hakea ennakkoveron poistamista tai alentamista, kun yritys lopettaa toimintansa. Ilmoita tässä kohdassa yrityksen viimeisen tilikauden verotettava tulo. Vakuutusmaksuverovelvollisuuden muutos TAI lopettaminen Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta. Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, merkitse rasti tähän ruutuun ja ilmoita alkupäivä. Yritys lopettaa vakuutusmaksuverovelvollisena Jos yrityksen vakuutusmaksuverovelvollisuus loppuu, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita päivämäärä, mistä alkaen yritys poistetaan vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteristä. REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjän on henkilötietolain mukaan huolehdittava siitä, että rekisterissä oleva voi saada tietyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Rekisteriselosteissa on tiedot mm. siitä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja luovutetaan. Lisäksi niissä kerrotaan tietojen saantiin ja tietojen korjaamiseen liittyvistä oikeuksista. Rekisteriselosteet ovat osoitteessa ytj.fi, Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Verohallinnossa. Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto ovat yhdessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä. Lisäksi kumpikin viranomainen pitää omia rekistereitään. 14

15 15

16 LISÄTIETOJA Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto Ahvenanmaan valtionvirasto YTJ JULKAISU 6 16

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y4 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä Y5 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Y5 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 3 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustamis- vai

Lisätiedot

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji Saate. Lähettäjä: Tiina Helminen. Veropaja Oy Bulevardi 10 A 00120 Helsinki, Vastaanottaja: PRH Kaupparekisteri Päivämäärä:5.11.2013 Sivuja: saate + X sivua Aihe: : UV-Technologies Oy (2187443-6) Toimitamme

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Avoimen yhtiön perustamispaketti

Avoimen yhtiön perustamispaketti Avoimen yhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: yhtiösopimus,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Sisällysluettelo Ilmoita yhdellä lomakkeella tiedot PRH:lle ja Verohallinnolle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen nimi... 4 Yritys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteristeri: kiirehtimispyyntö / rekisteriajankohtaaa

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti kommandiittiyhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteriin merkitseminen... 4 Kotipaikka... 5 Muut mahdolliset

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje)

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje) Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Asumisoikeusyhdistys / asukashallintoalue / eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä / muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka / hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti osuuskunnille sisältää kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. TOIMINIMI Y-TUNNUS Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittäkö ilmoitukseen tyhjiä sivuja. SÄÄNTÖJEN MUUTOS Sääntöjen muutospäivämäärä.. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet)

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot