Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä"

Transkriptio

1 Y5 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä

2 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Y5 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustiedot 4 Tunnuksen pysyvyys ja yritysmuodon muutos 4 Yritys ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin 4 Yritys ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin 5 Yhtiösopimusta on muutettu 5 Uusi toiminimi 5 Uusi kotipaikka 5 Muut mahdolliset toiminimet 5 Uudet rinnakkaistoiminimet 5 Uudet aputoiminimet 5 Aputoiminimellä harjoitettava toiminta 5 Julkiset yhteystiedot 6 Uusi postiosoite tai käyntiosoite 6 Seuraavat yhteystiedot poistetaan 6 Tilikausi 6 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 7 verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala 7 Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) 7 Kauppa- tai säätiörekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies 7 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö / rekisteröintiajankohtaa koskeva pyyntö 7 Lisätietoja 7 Päiväys ja allekirjoitus 7 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 8 Yhtiömiesten muutokset 8 Vastuunalainen tai äänetön yhtiömies 8 Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 9 Yhtiömiehen edustamisoikeus 9 Uusi toimitusjohtaja 9 Toimitusjohtajasta on aina täytettävä henkilötietolomake 9 Uusi prokuristi 9 muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot 9 Edustaja kaupparekisteriä varten 9 Edustaja Verohallintoa varten 9 Elinkeinolupa 9 Lopettamisilmoitus kaupparekisteriin 9 Täyttöohje: lomakkeen sivu 5 10 Verohallintoon ilmoitettava postiosoite 10 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen 10 Yritys Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 11 Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista 11 tai omasta käytöstä Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä 11 ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys 11 Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi 11 Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen 11 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja 11 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta 11 Yhteisöhankkija 11 Ulkomainen elinkeinonharjoittaja 11 Ulkomainen kaukomyynti 12 Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen 12 Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä 12 toiminta keskeytetään 12 Arvonlisäverovelvollisuus loppuu 12 Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan 12 Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy 13 Yrityksen haltuun jääneet hyödykkeet ja myyntisaamiset 13 Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkaminen 13 Täyttöohje: lomakkeen sivu 6 14 Tiedot liiketoiminnan jatkajasta 13 Konkurssipesä jatkaa toimintaa 13 Osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen 13 Palkanmaksun muutosta koskevat tiedot 14 Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi 13 Satunnainen palkanmaksu 13 Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi 13 Palkanmaksun lopettaminen 14 Yritys lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana 14 Yritys lopettaa merityötuloa maksavana työnantajana 14 Oma-aloitteisten verojen ilmoitus ja maksujakso 14 Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen 15 Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin 15 Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä 15 Ennakkoveroa varten tarvittavat tiedot 15 Ennakkovero toimintaa lopetettaessa 15 Vakuutusmaksuverovelvollisuuden muutos tai lopettaminen 15 Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi 15 Yritys lopettaa vakuutusmaksuverovelvollisena 15 Rekisteriseloste 15 Lisätietoja 16 2

3 TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Y5 Tässä täyttöohjeessa yrityksestä ja yhteisöstä käytetään yleisnimitystä yritys. ILMOITA YHDELLÄ LOMAKKEELLA TIEDOT PRH:LLE JA VEROHALLINNOLLE YHTEISET LOMAKKEET Perustamisilmoituksella voi tehdä ilmoituksen sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle. PRH ja Verohallinto merkitsevät tiedot yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ja omiin rekistereihinsä. PRH merkitsee yrityksen kaupparekisteriin ja Verohallinto omaan asiakasrekisteriinsä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. LOMAKKEEN VALINTA Lomake Y4: ns. yleinen muutos- ja lopettamisilmoitus. Käytä tätä lomaketta, jos yritys on osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys tai muu yhteisö. Liitä mukana tarvittaessa yritysmuodon perusteella valittava PRH:n liitelomake. Lomake Y5: avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muutos- ja lopettamisilmoitus. Liitä mukaan alkuperäinen yhtiösopimuksen muutossopimus. Lomake Y6: yksityisen elinkeinonharjoittajan tai maa- ja metsätalouden harjoittajan muutos- tai lopettamisilmoitus. Käytä aina muutosilmoitusta, jos yrityksellä on jo Y-tunnus Jos perustat uuden yrityksen, jolla ei vielä ole Y-tunnusta, ilmoita siitä yritysmuodon mukaan joko lomakkeella Y1 (osakeyhtiö, osuuskunta jne.), Y2 (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) tai Y3 (yksityinen elinkeinonharjoittaja ja maa- ja metsätalouden harjoittaja). KÄSITTELYMAKSU Kaupparekisterin ilmoitukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Kaupparekisterin sivuilla on hinnasto, jossa on myös pankkiyhteys- ja maksutiedot. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia. Y-TUNNUS ON PYSYVÄ Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana. Jos osakeyhtiö muutetaan osuuskunnaksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, Y-tunnus säilyy samana. Y-tunnus muuttuu vain, jos osakeyhtiö muutetaan yksityisliikkeeksi, koska yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus on henkilökohtainen. HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT Älä merkitse Y5-lomakkeelle henkilötunnusta tai henkilön kotiosoitetta, koska Y-lomakkeilla ilmoitettavat tiedot ovat julkisia. Ilmoita henkilötunnus tai ulkomainen osoite henkilötietolomakkeella. Lomakkeen saa PRH:n sivuilta: prh.fi > Kaupparekisteri > Lomakkeet. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja hän asuu Suomessa, älä merkitse postiosoitetta tai kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilön syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta osoitteesta prh.fi. Henkilötunnuksen tunnusosa (loppuosa) ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 :n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a ). Huom! Kaupparekisterin julkisuus koskee ilmoituksia liitteineen (pois lukien henkilötietolomakkeet). Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto 3

4 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 Y5 Y5 Perustiedot Tunnuksen pysyvyys ja yritysmuodon muutos Oikeushenkilön Y-tunnus säilyy samana, vaikka yritysmuoto muuttuisi oikeushenkilöstä toiseksi. Tällä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5 voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi: avoimen yhtiön muuttamisesta kommandiittiyhtiöksi kommandiittiyhtiön muuttamisesta avoimeksi yhtiöksi avoimen- tai kommandiittiyhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi (täyttäkää lisäksi oy:stä PRH:n liitelomake 1) yhtymän muuttamisesta avoimeksi tai kommandiittiyhtiöksi Luonnollisen henkilön Y-tunnus sen sijaan ei siirry toiminnan jatkajalle. Toimintaa jatkavan yrityksen on aina tehtävä työnantajarekisteriin perustamisilmoitus, ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. jonka perusteella se saa oman työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. YRITYS ILMOITTAA MUUTOKSEN YHTEYS- TIETOIHIN tai muutoksen SEURAAVIIN REKISTEREIHIN PRH Verohallinto Tavaratalo Mäkiset Ky Rastita YRITYS- ne PRH:n JA YHTEISÖTUNNUS ja Verohallinnon Toiminimi rekisterit, joihin haluat ilmoittaa muutoksen. Tällä ilmoituksella ennakkoperintärekisteri voit ilmoittaa muutoksia useisiin eri rekistereihin. Jos haluat muuttaa Y-tunnuksen. Seuraavissa yritysmuodon muutoksissa on tehtävä perustamisilmoitus: yksityinen liike muuttuu avoimeksi tai kommandiittiyhtiöksi (yksityisen liikkeen lopettamisilmoitus Y6 ja avoimen tai kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus Y2) avoimen tai kommandiittiyhtiön toimintaa jatkaa yksi yhtiömies (Y5 ja uudesta syntyvästä yrityksestä yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus Y3). / Kirjoita Y-tunnuksen jokainen numero selvästi omaan lokeroonsa, sillä tieto luetaan optisesti. Y-tunnuksessa on MUUTOS- 7-numeroinen JA LOPETTAMISILMOITUS alkuosa ja 1-numeroinen tarkistusosa. Tunnuksen yhtiö, alussa kommandiittiyhtiö mahdollisesti oleva ja verotusyhtymä nolla on myös Avoin merkittävä. Viranomaisen merkintöjä Ilmoittakaa toiminimenä rekisterissä tällä hetkellä oleva yrityksen nimi. Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (täytettävä aina) YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä kaupparekisteri vain yhteystiedot muuttuvat vakuutusmaksuverovelvollisten ennakkoperintärekisteriin rekisteri (liitä kuitti käsittelymaksusta) (koskee myös PRH:ta) Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen arvonlisäverovelvollisten kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, rekisteri työnantajarekisteri Verohallinnon asiakasrekisteri pelkästään yhteystietoja rastita kohta vain yhteystiedot muuttuvat ja merkitse uudet yhteystiedot sivun alaosaan kohtaan Julkiset yhteystiedot. Älä merkitse rastia rekisterien kohdalle. Rastita kohta Verohallinnon asiakasrekisteri silloin, kun ilmoitat vain Verohallinnon käyttöön uuden postiosoitteen, päätoimialan, tilinumeron Verohallinnon asiakasrekisteri tai osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen. Älä rastita muita rekistereitä. Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Ilmoitus lopettamisesta seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: Perustiedot kaupparekisteri (täytettävä aina) arvonlisäverovelvollisten rekisteri Viranomaisen merkintöjä työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri (ks. täyttöohje) Yhtiösopimusta on muutettu (liitä alkuperäinen muutossopimus ilmoitukseen) Sopimuksen päivämäärä Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT vain yhteystiedot muuttuvat vakuutusmaksuverovelvollisten X kaupparekisteri Uusi (liitä toiminimi kuitti käsittelymaksusta) (varmistuu vasta, kun nimi on (koskee hyväksytty myös kaupparekisterissä) PRH:ta) ennakkoperintärekisteriin Uusi kotipaikka (kunta) rekisteri arvonlisäverovelvollisten rekisteri työnantajarekisteri Verohallinnon asiakasrekisteri Muut mahdolliset toiminimet Ilmoitus lopettamisesta seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: Uudet rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset) PRH Verohallinto X kaupparekisteri arvonlisäverovelvollisten työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) Uusi aputoiminimi rekisteri Aputoiminimellä harjoitettava toiminta vakuutusmaksuverovelvollisten ennakkoperintärekisteri Uusi aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava rekisteri toiminta (ks. täyttöohje) / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS X Verohallinnon asiakasrekisteri Yhtiösopimusta on muutettu (liitä alkuperäinen muutossopimus ilmoitukseen) Sopimuksen päivämäärä Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Uusi postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro, postilokero) TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT Postinumero Postitoimipaikka Uusi toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) Uusi käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Uusi kotipaikka (kunta) Postinumero Postitoimipaikka 4

5 Yritys ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin Rastita se tai ne rekisterit, joihin haluat ilmoittaa lopettamisen. Tällä samalla lomakkeella voit ilmoittaa lopettamisen useisiin eri rekistereihin. Esimerkki: Yritys on merkitty kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Yritys lopettaa kokonaan toimintansa. Merkitse lomakkeelle perustiedot eli Y-tunnuksen ja toiminimen sekä rastit kohtiin: kaupparekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri. Kaikkien yhtiömiesten pitää allekirjoittaa sivu 2 ja ilmoittaa kirjanpitoaineiston säilyttäjän nimi sivulla 4. Arvonlisäverovelvollisuuden lopettamista koskevat tiedot, samoin kuin tiedot mahdollisesta liiketoiminnan jatkajasta ja osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen, tulee merkitä sivuille 5-6. Lisäksi merkitse sivulle 6 päivä, josta lähtien yritys ei enää harjoita toimintaa, jonka vuoksi se on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yritystä ei voida merkitä kaupparekisteriin lakanneeksi, jos sillä on yrityskiinnityksiä. Kun teet yrityksen lopettamisilmoituksen kaupparekisteriin, tee samalla lomakkeella lopettamisilmoitus myös kaikkiin Verohallinnon rekistereihin. Yhtiösopimusta on muutettu Jos kyseessä on yhtiösopimuksen muutos, ilmoita yhtiösopimuksen muuttamispäivämäärä. Liitä yhtiösopimuksen muutossopimus ilmoitukseen alkuperäisenä. Täytä tämän jälkeen lomakkeesta vain ne kohdat, joiden tiedoissa on tapahtunut muutoksia. Uusi toiminimi Kirjoita kohtaan yrityksen uusi toiminimi. Jos ilmoitat samalla lomakkeella yritysmuodon muutoksen, tarkista kohdasta Yritysmuodon muutos, että käytät alkuperäisen yritysmuodon mukaista lomaketta. Toiminimen voit valita monella eri tavalla. Tavallista on yhdistää esim. paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi olla myös keksitty sana. Esimerkki: Sjölund & Vesalainen tai Vesalainen ja Kumpp. YTJ-tietopalvelusta voi etsiä tällä hetkellä jo käytössä olevia toiminimiä. Toiminimen muodosta ja sen hyväksymisen edellytyksistä säädetään toiminimilaissa, säätiölaissa ja kaupparekisterilaissa. Lisäohjeita toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä, saa seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi). UUSI KOTIPAIKKA Ilmoita yrityksen uutena kotipaikkana, muutossopimuksessa mainittu, Suomessa sijaitseva kunta. Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkityllä yrityksellä voi olla vieraskielisiä rinnakkaistoiminimiä. Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Rinnakkaistoiminimet on mainittava esim. osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Ilmoita tässä yrityksen uusi rinnakkaistoiminimi. Jos yritys haluaa luopua jo rekisteröidystä rinnakkaistoiminimestä, ilmoita siitä kaupparekisterin liitelomakkeella 13 kohdassa Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot / rekisteristä poistettavat tiedot. Rinnakkaistoiminimestä luopuminen edellyttää yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttamista. Uudet aputoiminimet Kaupparekisteriin merkitty yritys voi käyttää toiminnassaan aputoiminimiä. Aputoiminimellä voidaan harjoittaa osaa yrityksen toiminnasta. Kustakin aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu. Jos yritys haluaa luopua jo rekisteröidystä aputoiminimestä, ilmoita siitä kaupparekisterin liitelomakkeella 13 kohdassa Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot / rekisteristä poistettavat tiedot. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Kun ilmoitat aputoiminimen tai -nimiä kaupparekisteriin, ilmoita samalla kullakin aputoiminimellä harjoitettava toiminta. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa koko yrityksen toimialaa. 5

6 YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi JULKISET Yhteystiedot Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: Ilmoita PRH tässä kohdassa yrityksen Verohallinto yhteystiedot. Yrityksellä on oltava kaupparekisteri vain yhteystiedot muuttuvat Suomessa joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi yritys (liitä kuitti käsittelymaksusta) (koskee myös PRH:ta) voi ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten kotisivun arvonlisäverovelvollisten osoitteen. Yrityksen osoitetiedot ovat rekisteri julkisia ja ne näkyvät YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Ilmoitus lopettamisesta seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: Uusi PRHpostiosoite tai käyntiosoite Verohallinto kaupparekisteri arvonlisäverovelvollisten Merkitse osoitetiedot seuraavassa rekisteri järjestyksessä: kadun tai tien nimi; talon osoitenumero (voi sisältää numeron lisäksi ennakkoperintärekisteri myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan); mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.; huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain. Jos postiosoitteena on postilokero, Sopimuksen päivämäärä merkitse vain PL ja lokeron numero. Tähän kohtaan merkitty osoite näkyy YTJ-tietopalvelussa. TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT Käyntiosoite on liikkeen tai toimipaikan sijaintiosoite. Merkitse tiedot kuten postiosoitteessa. Yhtiösopimusta on muutettu (liitä alkuperäinen muutossopimus ilmoitukseen) Uusi toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) Seuraavat yhteystiedot poistetaan Muut mahdolliset toiminimet Jos Uudet haluat rinnakkaistoiminimet poistaa jonkin (toiminimen yhteystiedon, vieraskieliset mutta käännökset) et lisätä uutta tietoa tilalle, merkitse tähän kohtaan poistettavat tiedot. Huomaa, Uusi aputoiminimi että osoitetietoja ei voi poistaa kokonaan, vaan yrityksellä on aina oltava joko posti- tai käyntiosoite. Uusi aputoiminimi TILIKAUSI Tilikauden Julkiset yhteystiedot muutosilmoitus (posti- tai on käyntiosoite tehtävä hyvissä pakollinen) ajoin. Verohallinto hyväksyy tilikauden muutoksen vain, jos: yritys ilmoittaa tilikauden päättymisajankohdan muutoksen myöhäisemmäksi viimeistään 2 kk ennen vanhan Uusi käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) tilikauden päättymistä yritys ilmoittaa tilikauden päättymisajankohdan muuttamisesta aikaisemmaksi viimeistään 2 kk ennen uuden Uusi sähköposti tilikauden päättymistä (Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 1379/ ). Ilmoita tässä tilikauden muutos siten, että merkitse kohtaan Kuluva poikkeava tilikausi kuluvan tilikauden alkamisja päättymisajankohdat (päivä, vakuutusmaksuverovelvollisten kuukausi ja vuosi). Ilmoita uudesta ennakkoperintärekisteriin normaalista tilikaudesta rekisteri päivä ja kuukaudet (ei vuosilukuja). Poikkeava tilikausi ei saa olla 18 kuukautta työnantajarekisteri Verohallinnon asiakasrekisteri pidempi. Toisaalta se voi olla lyhyempi kuin 12 kuukautta. Normaalin tilikauden on aina oltava 12 kuukauden pituinen. Kuluvan poikkeavan tilikauden ja normaalin tilikauden on päätyttävä samana päivänä, mutta ne voivat päättyä eri vuosina. Ei näin: Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Uusi postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro, postilokero) Kuluva poikkeava tilikausi on , yrityksen uusi normaali tilikausi on Vaan näin: Uusi kotipaikka (kunta) Kuluva poikkeava tilikausi on , uusi normaali tilikausi on Yrityksen on tehtävä tilikauden muutosilmoitus viimeistään (=2 kk ennen kuin vanha tilikausi olisi päättynyt). Postinumero Postinumero Postitoimipaikka Postitoimipaikka Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Seuraavat yhteystiedot poistetaan työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri (ks. täyttöohje) Uusi kotisivun osoite Verohallinnon asiakasrekisteri Tilikausi Kuluva poikkeava tilikausi (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pp.kk - pp.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (6) 6

7 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 Y5 TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala (toimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa) Urheilutarvikkeiden kauppa Toiminnan laatu käy ilmi yhtiösopimuksen verohallintoon ilmoitettava Uusi päätoimiala Päätoimiala Puhelin on se toimialan osa, jota yritys pääasiallisesti harjoittaa. Yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, jonka on Faksi sisällyttävä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiseen toimialaan. Päätoimiala on ilmoitettava, vaikka kaupparekisteriin toimialaksi olisi ilmoitettu yleistoimiala. Verohallinto merkitsee päätoimialan yritystietojärjestelmään Tilastokeskuksen Nimi toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisena. Tämän vuoksi toimiala voi poiketa sanamuodoltaan yrityksen ilmoittamasta päätoimialasta. Ilmoita muuttunut päätoimiala tässä. Päätoimiala ja sen muutos merkitään Verohallinnon asiakasrekisteriin ja se Puhelin on nähtävissä YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Päätoimialaa ja sen muutosta ei merkitä PRH:n rekistereihin. Jos uusi Faksi päätoimiala ei sisälly kaupparekisteriin jo merkittyyn toimialaan, on yrityksen yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettava ja ilmoitettava muutos kaupparekisteriin. Lisätietoja VEROHALLINNOLLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) 3 Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai esim. tilitoimiston yhteystiedot, joka antaa tarvittaessa Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta. Jos haluat valtuuttaa jonkun henkilön tai yrityksen hoitamaan muitakin yrityksen veroasioita, tämä on tehtävä valtakirjalla. Verohallinto tallentaa valtuutetun tiedot, ja ne tulostuvat osoitetiedoiksi mm. verotuspäätökseen ja esitäytettyyn veroilmoitukseen. KAUPPA- TAI SÄÄTIÖREKISTERILLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja kauppa- tai säätiörekisteriin tästä ilmoituksesta. Ilmoita myös yritys, jota henkilö edustaa, jos postiosoite ei ole hänen kotiosoitteensa. PRH:lle ilmoitettava yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen. Hänelle osoitetaan mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt sekä lähetetään rekisteriote. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella. kohdasta. Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys esim. tilitoimisto) Nimi Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka KAUPPAREKISTERI: KIIREHTIMISPYYNTÖ / REKISTERÖINTIAJANKOHTAA KOSKEVA PYYNTÖ Matkapuhelin Kaupparekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tästä poiketaan vain tärkeän syyn perusteella. Jos ilmoittajalla on painava syy, jonka vuoksi ilmoitus tulisi saada rekisteriin normaalia käsittelyaikaa nopeammin, hän voi liittää ilmoitukseen tätä koskevan pyynnön. Pyynnössä tulee esittää perustelu ja toivottu rekisteröintiajankohta. Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan eikä siihen vastata erikseen. Älä laita rekisteröintiajankohtaa koskevaa pyyntöä ilmoituksen kansilehdeksi (1.sivuksi). Pyyntö voi olla lomakkeen liitteenä tai Y-lomakkeen sivulla 2 kohdassa lisätietoja. Sähköposti Kauppa- tai säätiörekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköposti LISÄTIETOJA Y-tunnus Mikäli haluat ilmoittaa jotakin, jolle ei lomakkeelta löydy sopivaa kohtaa, voit käyttää tätä tilaa (ks. kuitenkin rekisteröitäväksi ilmoitettavien tietojen osalta lomakkeen sivulla 4 oleva kohta Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot/ rekisteristä poistettavat tiedot). Päiväys ja allekirjoitus Muista päivätä ja allekirjoittaa ilmoitus. Kommandiittiyhtiön ilmoituksen allekirjoittajan on oltava vastuunalainen yhtiömies tai hänen valtuuttamansa henkilö. Avoimen yhtiön ilmoituksen voi allekirjoittaa kuka tahansa yhtiömiehistä tai yhtiömiehen valtuuttama henkilö. Valtakirja voi olla avoin asianajovaltakirja tai yksilöity valtakirja. Avoin asianajovaltakirja tulee liittää mukaan alkuperäisenä, yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu jäljennös. Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on purkautunut, kaikkien yhtiömiesten, myös äänettömien, on allekirjoitettava tämä lomake Y5. Vaihtoehtoisesti voit antaa yhtiön purkautumisesta muun selvityksen, jonka kaikki yhtiömiehet ovat allekirjoittaneet. Tällöin riittää, että yksi yhtiömies allekirjoittaa lomakkeen Y5. Täytä myös sivut 3-6, jos ilmoitat muutoksen tai lopettamisen sivulla 1 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Päiväys ja allekirjoitus Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin 7

8 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 Yhtiömiesten muutokset Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet vaihtuvat, ilmoitta muutoksesta tässä. Yhtiömiesten vaihtuessa yhtiösopimusta on muutettava ainakin yhtiömiehiä koskevalta osin. Kaikkien yhtiömiesten on allekirjoitettava muutossopimus, joka tulee liittää tähän ilmoitukseen alkuperäisenä. Jos ilmoitat yhtiömiehen eron, eronnut yhtiömies voi varmentaa asian allekirjoituksellaan kohdassa Eronneen yhtiömiehen allekirjoitus. Eroamisesta voidaan liittää ilmoitukseen myös erillinen eronneen yhtiömiehen allekirjoittama selvitys. Jos uusi yhtiömies on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus, luonnollisen henkilön osalta ilmoitetaan syntymäaika ja täytetään erillinen henkilötietolomake. Jos yhtiömiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika ja henkilötietolomakkeella ulkomainen osoite. Jos yhtiömiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jos yhtiömiehen tietoja ei ole aiemmin ilmoitettu kaupparekisteriin, liitä perustamisilmoitukseen selvitys yhtiömiehen henkilöllisyydestä (esim. kopio passista tai ajokortista tai virkatodistusta vastaava todistus). Y5 YHTIÖMIESTEN MUUTOKSET (täytä lisäksi henkilötietolomake) Yhtiömiehen täydellinen nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomen) Yrittäjä Antti Vastuunalainen Osakkuus alkanut Osakkuus päättynyt Eronneen yhtiömiehen allekirjoitus X Äänetön Antti Yrittäjä Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä Äänettömän yhtiömiehen korko-% Yhtiömiehen täydellinen nimi X Vastuunalainen Äänetön Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Yrittäjä Antti Osakkuus alkanut Osakkuus päättynyt /2 1/2 Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna Eronneen yhtiömiehen allekirjoitus Kansalaisuus (jos ei Suomen) Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä Äänettömän yhtiömiehen korko-% Yhtiömiehen täydellinen nimi X Vastuunalainen Äänetön Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Yrittäjä Liisa Osakkuus alkanut Osakkuus päättynyt Eronneen yhtiömiehen allekirjoitus Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna Kansalaisuus (jos ei Suomen) Äänettömän yhtiömiehen korko-% Yhtiömiehen täydellinen nimi Vastuunalainen tai äänetön yhtiömies Vastuunalainen Osakkuus alkanut Osakkuus päättynyt Ilmoita, onko kommandiittiyhtiön yhtiömies vastuunalainen Äänetön vai äänetön yhtiömies. Rastita vaihtoehdoista toinen. Ilmoita Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna murtolukuna, mikä on avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen osuus yhtiön varallisuudesta ja yhtiön tulosta. Äänettömän yhtiömiehen pääomapanos Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomen) Eronneen yhtiömiehen allekirjoitus on mainittava yhtiösopimuksessa. Ilmoita äänettömälle yhtiömiehelle maksettava voitto-osuus prosentteina kohtaan Äänettömän yhtiömiehen korko-% Äänettömän yhtiömiehen korkoprosentti. Jos kaikkien yhtiömiesten tietojen muutokset eivät mahdu lomakkeen sivulle 3, voit tulostaa useampia lomakkeen sivuja 3. Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä Yhtiömiehen täydellinen nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomen) Vastuunalainen Osakkuus alkanut Osakkuus päättynyt Eronneen yhtiömiehen allekirjoitus Äänetön Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä Äänettömän yhtiömiehen korko-% 8

9 Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 Yhtiömiehen edustamisoikeus Yhtiön edustamis- ja nimenkirjoitusoikeudesta voidaan määrätä yhtiösopimuksessa. Oikeus voi olla voi olla ainoastaan vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Lain mukaan jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on nimenkirjoitusoikeus ja oikeus edustaa yhtiötä. Jos oikeutta halutaan rajoittaa, yrityksen täytyy määrätä siitä yhtiösopimuksessa. Esimerkki: Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa voidaanmäärätä esim.: Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksivastuunalaista yhtiömiestä yhdessä. Uusi toimitusjohtaja Toimitusjohtajan vaihtuessa, ilmoittakaa uuden toimitusjohtajan tiedot tässä. Jos toimitusjohtajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita hänen syntymäaikansa. Jos toimitusjohtajan tietoja ei ole aiemmin ilmoitettu kaupparekisteriin eikä hänellä ole suomalaista henkilötunnusta, liitä perustamisilmoitukseen todistus toimitusjohtajan henkilöllisyydestä (esim. kopio passista tai ajokortista tai virkatodistusta vastaava todistus). Toimitusjohtajasta on aina täytettävä henkilötietolomake. Ilmoita aina toimitusjohtajan henkilötunnus ja mahdollinen ulkomainen kotiosoite henkilötietolomakkeella. Jos toimitusjohtajalla on suomalainen henkilötunnus ja hän asuu Suomessa, osoitetta ei tarvitse ilmoittaa. UUSI PROKURISTI Prokuristilla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus ja oikeus toimia liikkeen harjoittamiseen kuuluvissa asioissa. Ilmoita kohdassa Miten yhtiötä edustetaan, kuinka prokuristit toimivat, esim. yksin tai kaksi prokuristia yhdessä. Jos haluat ilmoittaa rekisterissä jo olevien prokuristien prokuran lakkauttamisesta, ilmoita siitä kohdassa Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot/rekisteristä poistettavat tiedot. muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot Tässä voit ilmoittaa esim. elinkeinoluvista, aputoiminimestä luopumisesta, prokuran peruuttamisesta tai että yrityksellä ei ole enää lainkaan toimitusjohtajaa. Myös edustajaa koskevat tiedot ilmoitetaan tässä. Edustaja kaupparekisteriä varten Jos kenelläkään seuraavista henkilöistä: avoimen yhtiön yhtiömies/kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, rekisteriin merkittävä prokuristi tai yrityksen toimitusjohtaja, ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, on yrityksellä oltava elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 :n 3 momentissa tarkoitettu edustaja, jonka kotipaikka on Suomessa. Edustajan on oltava luonnollinen henkilö eikä hän saa olla vajaavaltainen tai konkurssissa. Hänellä on oikeus ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja. Ilmoittakaa tässä kohdassa edustajan nimi ja syntymäaika. Ilmoittakaa henkilötunnus henkilötietolomakkeella. Liittäkää ilmoitukseen päätös edustajan valinnasta. Tässä voitte ilmoittaa myös tiedon siitä, että yrityksellä ei enää ole edustajaa. Edustaja Verohallintoa varten Jos ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa EU:n jäsenvaltiossa ja hän haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, hänen tulee nimetä itselleen edustaja. Edustajan kotipaikan tulee olla Suomessa. Lisäksi edustajan tulee olla Verohallinnon hyväksymä. Hyväksymisen edellytys on, että edustajalla on riittävä taito ja asiantuntemus edustajan tehtävien hoitamiseen. Edustajan on yleensä oltava kaupparekisteriin merkitty. Yksityinen henkilö hyväksytään edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Myös ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä on oltava edustaja Suomessa, jos yhtiö myy Suomessa vakuutuspalveluja ulkomailta käsin. Elinkeinolupa Voit ilmoittaa kaupparekisteriin myös elinkeinoluvan. Luvanvaraisen elinkeinon harjoittajan on ilmoitettava luvan saamisesta kaupparekisteriin. Ellei yrityksellä elinkeinolupaa, kun perustamisilmoitusta tehdään, voit ilmoittaa luvasta myöhemmin muutosilmoituksella Y5. Liitä jäljennös myönnetystä luvasta ilmoitukseen. Myös elinkeinoluvan poistamisen voi ilmoittaa tässä. Lopettamisilmoitus kaupparekisteriin Kun ilmoitat lopettamisen kaupparekisteriin, ilmoita samalla kirjanpitoaineiston säilyttäjän nimi ja yhteystiedot (Kirjanpitolaki 2:10 ) 9

10 Täyttöohje: lomakkeen sivu 5 Verohallintoon ilmoitettava postiosoite Jos haluat, että Verohallinto lähettää yrityksen postit lomakkeen sivulla 1 ilmoitettuun julkiseen postiosoitteeseen, merkitse rasti ruutuun. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tässä erillisen postiosoitteen Verohallintoa varten. ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI ILMOITTAUTUMINEN Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Merkitse tähän rasti, jos yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi. Kirjoita myös arvonlisäverovelvollisuuden Verohallintoon ilmoitettava postiosoite alkupäivä. Yritys Muussa on tapauksessa liiketoiminnan täytä osoitetiedot harjoittajana tähän. arvonlisäverovelvollinen, jos liikevaihto on tilikaudessa yli euroa. Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Liikevaihtoon luetaan tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit verottomat sanoma- ja aikakauslehtien, vesialusten ja kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit. Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntihintoja. Jos yritys harjoittaa sijoituskullan myyntiä, ilmoita se lisätiedoissa sivulla 4. Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, mm. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen ulkopuoliselle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Y5 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi X Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi alkaen, pvm alkaen, pvm alkaen, pvm Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi alkaen, pvm alkaen, pvm alkaen, pvm Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 6 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30, liitä kopio vuokrasopimuksesta) Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja (AVL 12.1 ) Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) alkaen, pvm alkaen, pvm Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) (AVL 12.2 ) alkaen, pvm alkaen, pvm (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi alkaen, pvm Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 6 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL 34 ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) Koulutuspalvelut (AVL 39 ) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 ) Muu veroton toiminta, mikä? Tilinumero IBAN BIC Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kaupparekisteriin.) määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi alkaen, pvm 10

11 Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Merkitse tähän rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muuten arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus) yhteisöhankinnoista kiinteistöhallintapalvelun tai tarjoilupalvelun oman käytön vuoksi. Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Merkitse tähän rasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. koska liiketoiminta on vähäistä), mutta yritys aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollisten yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muu EU-maa kuin Suomi). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä. Ulkomainen yritys Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta se harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa Suomessa kiinteästä toimipaikasta, yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Merkitse rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Vaikka yritys ei olisi arvonlisäverovelvollinen Suomessa, yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitukset, jos yritys tekee Suomessa yhteisöhankintoja harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista yhteisömyyntiä on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Suomessa ostamistaan rakentamispalveluista. Merkitse tällaisessa tapauksessa rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi ja ilmoita alkupäivä. Liitä mukaan ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Tavaran myynnin katsotaan tapahtuvan Suomessa silloin, kun myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran toisesta EU-maasta Suomeen ostajalle, eikä hankinta ole ostajalle yhteisöhankinta. Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta tällaiset myynnit Suomeen ylittävät euron alarajan, merkitse rasti tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Alaraja on säädetty arvonlisäverolain 63 a :ssä. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Jos rastitat jonkin tämän kohdan vaihtoehdoista, yritys hakeutuu siis oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa. Rastita kohta ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Ilmoita kiinteistön vuokralaisen nimi ja Y-tunnus sivulla 4 kohdassa "Lisätietoja". Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta tai alkutuotanto on vähäistä (tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta enintään euroa), yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on lyhempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Myös yleishyödyllinen yhteisö ja uskonnollinen yhdyskunta voivat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yhteisöhankkija Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta. Jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa tai jos oikeushenkilö ei ole elinkeinonharjoittaja, hän on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos yhteisöhankinnat ylittävät euroa kuluvana kalenterivuonna tai edellisenä kalenterivuonna. Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä. Rastita kohta ja kirjoita tähän aika (vähintään kaksi vuotta), jonka yritys on verovelvollisena. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Jos yritys on rekisteröity ulkomailla, se voi seuraavissa tapauksissa hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa: Yritys on kaukomyyjä (AVL 63 a ), jonka myynti Suomeen on alle euroa vuodessa. Jos myynnit ylittävät 11

12 tämän rajan, yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi (ks. kohta Ulkomainen kaukomyynti). Yritys harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista myyntiä. Yritys harjoittaa Suomessa myyntitoimintaa ja sillä on Verohallinnon hyväksymä edustaja, jolla on Suomessa kotipaikka. Verohallinto hyväksyy yksityishenkilön edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Edustaja ei ole vastuussa yritykselle määrätystä verosta. Ulkomainen kaukomyynti Kaukomyynnillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkina-alueella tapahtuvaa tavaran myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville henkilöille (esim. postimyynti). Kaukomyyntiä ei veroteta Suomessa, jos yrityksen myynnit Suomeen ovat enintään euroa vuodessa. Jos yritys harjoittaa valmisteveron alaisten tavaroiden kaukomyyntiä Suomeen yksityishenkilöille, myynnin määrällä ei ole merkitystä, vaan myynti verotetaan aina Suomessa. Tällaisessa tapauksessa yrityksen on rekisteröidyttävä Suomeen. Kun yritys ilmoittautuu kaukomyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi, yritys merkitään rekisteriin siitä päivästä alkaen, kun arvonlisäverollinen toiminta Suomessa alkaa. Liitä mukaan myös ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Rekisteröinti Suomessa on voimassa vähintään kaksi vuotta. Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen Ilmoita tässä kohdassa perustelu sille, miksi yrityksen toiminta ei ole arvonlisäverollista. Lista myynnin verollisuuden poikkeuksista on arvonlisäverolain 4. luvussa. Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä Verohallinto voi kahden tai useamman yrityksen hakemuksesta määrätä, että hakijayrityksiä kohdellaan yhtenä arvonlisäverovelvollisena (AVL 13 ). Tämä ryhmärekisteröinti koskee vain verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostamia ryhmiä. Ryhmärekisteröinnin edellytys on, että kaikilla ryhmään kuuluvilla yrityksillä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa. Ryhmän ei tarvitse harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa. Yritys voi kuulua vain yhteen verovelvollisuusryhmään, eikä se voi toimia osaksi ryhmän jäsenenä ja osaksi itsenäisenä. Ryhmään kuuluvat nimeävät ryhmän edustajan. Jokaisen ryhmään kuuluvan on allekirjoitettava rekisteröintihakemus. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, alkuperäinen valtakirja on liitettävä mukaan. Ryhmärekisteröintiä voi hakea ryhmän edustajan nimissä tällä muutosilmoituksella, silloin kun ryhmänedustajalla on jo Y-tunnus. Jos edustajalla ei ole Y-tunnusta, täytä perustamisilmoitus Y1. Liitä hakemukseen aina tiedot ryhmän jäsenistä. Voit ilmoittaa ryhmän jäsenissä tapahtuneista muutoksista Y4 lomakkeen lisätiedoissa. Liitä silloin mukaan alkuperäiset valtakirjat sekä jäsenten Y-tunnukset ja toiminimet. toiminta keskeytetään Ilmoita tässä kohdassa, jos yrityksen toiminta on keskeytetty joko määräajaksi tai toistaiseksi. Tieto keskeytyksestä on julkinen ja se näkyy YTJ-tietopalvelussa. PRH ei merkitse keskeytystä kauppa- eikä säätiörekisteriin. Jos yritys keskeyttää toiminnan määräajaksi, ilmoita keskeytyksen alku- ja loppupäivä. Yrityksen on toiminnan keskeytyksestä huolimatta annettava arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten kausiveroilmoitukset Verohallinnolle. Jos yritys keskeyttää toiminnan toistaiseksi, Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintä- ja työnantajarekistereistä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Jos yritys aloittaa toiminnan uudelleen, sen on tehtävä uusi muutosilmoitus. Ilmoita uuden muutosilmoituksen lisätiedoissa arvioitu liikevaihto ja verotettava tulo, jotta Verohallinto voi määrätä ennakkoveron oikean suuruisena. Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan Yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy samaan aikaan kuin yrityksen koko toiminta (tai ainakin arvonlisäverollinen toiminta) loppuu. Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä osittain esimerkiksi, jos yritys lopettaa alkutuotannon harjoittamisen mutta jatkaa muuta liiketoimintaa. Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä, jos tilikauden liikevaihto on vähäinen (enintään euroa). Yritys voi toiminnan päättymisen jälkeen kuitenkin jatkaa arvonlisäverovelvollisena ajan, jona se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuutta. Lopettamisilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitus toiminnan viimeiseltäkin kohdekaudelta. Kun verovelvollisuus päättyy, kiinteistön uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta tehty arvonlisäverovähennys tarkistetaan yhdellä kertaa koko jäljellä olevalta tarkistuskaudelta. Liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva tavaroiden ja palvelujen luovuttaminen liiketoiminnan jatkajalle ei ole myyntiä. Vähennyksen saa vain, jos liiketoiminnan jatkaja ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Liiketoiminnan jatkajan on annettava luovuttajalle selvitys siitä, että tavaroita ja palveluita käytetään vähennykseen oikeuttavassa tarkoituksessa. 12

13 Ulkomainen yritys ilmoittautuu Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksenantovelvolliseksi alkaen, pvm alkaen, pvm Hakeutuminen Harjoittaa ainoastaan alv-rekisteriin alkutuotantoa päättyy Jos yritys on hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi tai yrityksen liikevaihto on tilikaudessa enintään euroa, Verohallinto poistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon Jos yritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta, Verohallinto ei poista yritystä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, ennen kuin verovelvollisuuden edellytykset ovat päättyneet. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajan verovelvollisuus päättyy silloin, Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 6 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30, liitä kopio vuokrasopimuksesta) Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja (AVL 12.1 ) Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 6 kohdassa lisätietoja) jälkeen, kohdista lisäsuoritus viimeiselle kalenterikuukaudelle. Vähentämättä yhdyskunnan jääneet erät arvonlisäveroton ja saadut alennukset toiminta sekä Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen (AVL 4-5 ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Vakuutuspalvelut (AVL muut 44 ) ostojen oikaisuerät huomioidaan lopettamiskuukauden (AVL 34 ) arvonlisäverossa. Jos Muu yritys veroton saa toiminta, tiedot ostojen mikä? oikaisuerästä Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Jos yrityksen Koulutuspalvelut haltuun (AVL jää 39 ) toiminnan lopettamishetkellä Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi alkaen, pvm liikeomaisuutta, yritys maksaa siitä arvonlisäveroa oman käytön säännösten mukaisesti. Veron perusteena on hyödykkeen ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Yrityksen itse valmistamien hyödykkeiden vero lasketaan valmistamisesta aiheutuneista välittömistä ja välillisistä kustannuksista. Yrityksen on maksettava lopettamiskuu- alkaen, pvm alkaen, pvm (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen kaukomyynti (AVL kaudelta 63 a ) vero myös Alkutuottaja myyntisaamisista. hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Koska myynnin oikaisuerää ja luottotappiota ei ole voitu ottaa huomioon ennen (AVL 12.2 ) alkaen, pvm verovelvollisuuden alkaen, pvm päättymistä, ne pienentävät alkaen, viimeisen pvm kun kiinteistön omistaja myy kiinteistön tai vuokralainen tai osakas lopettaa kiinteistössä arvolisäverollisen toiminnan. Yrityksen haltuun jääneet hyödykkeet ja myyntisaamiset kausiveroilmoituksen tai veroilmoituksen mukaista maksettavaa veroa. Jos yritykselle syntyy luottotappiota tämän vasta verovelvollisuuden päättymisen jälkeen, kohdista lisäsuoritus verovelvollisuuden päättymiskuukaudelle. Tilinumero IBAN Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkaminen Jos yritys haluaa purkaa arvonlisäverovelvollisuusryhmän, ilmoita siitä kohdassa Lisätietoja. Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkamispäiväksi merkitään aikaisintaan se Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kaupparekisteriin.) määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi alkaen, pvm BIC päivä, jona purkamista koskeva vaatimus saapuu Verohallinnolle. Ilmoituksessa voi ilmoittaa myös myöhemmän päivämäärän. Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan X Liiketoiminta loppunut, pvm Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy, perustelu Vähäinen liiketoiminta, pvm Yhteisöhankkija, pvm Alkutuotanto loppunut, pvm Alkutuottajan vähäinen liiketoiminta, pvm Ulkomaalainen elinkeinotoiminnan harjoittaja, pvm Toiminnan viimeiseltä kalenterikuukaudelta suoritettava vero tavaroista ja palveluista, jotka ovat jääneet yrityksen haltuun (euroina sentin tarkkuudella) Yleishyödyllinen toiminta loppunut, pvm Arvonlisäverovelvollisuus on päättynyt, koska liikevaihto on vähäinen Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja, pvm Ulkomaalainen kaukomyyjä, pvm Lopettamiskuukaudelta suoritettava vero veloittamatta tai kertymättä olleista myyntihinnoista (euroina sentin tarkkuudella) Onko vero ilmoitettu lopettamiskuukaudelta annetussa kausiveroilmoituksessa? Haltuun X kyllä ei X jäänyt tavaroita ei ole X Veloittamatonta tai kertymätöntä myyntiä ei ole jäänyt YTJ Verohallinnon kappale, sivu 5 (6) 13

14 Täyttöohje: lomakkeen sivu 6 Tiedot liiketoiminnan jatkajasta Jos yritys luovuttaa liikeomaisuuden liiketoiminnan jatkajalle, merkitse kohtaan rasti ja ilmoita jatkajan nimi, Y-tunnus ja osoite. Konkurssipesä jatkaa toimintaa Konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesälle annetaan tarvittaessa oma Y-tunnus. Täytä lomake Y2, jos haluat hakea konkurssipesälle Y-tunnuksen. Jos konkurssipesällä on jo Y-tunnus ja konkurssipesä jatkaa konkurssivelallisen toimintaa, konkurssipesän tulee ilmoittautua tai se voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. OSOITETIEDOT TOIMINNAN LOPETTAMISEN JÄLKEEN Merkitse kohtaan osoite, josta Verohallinto saa yritykseen tarvittaessa yhteyden liiketoiminnan lopettamisen jälkeen. Palkanmaksun muutosta koskevat tiedot Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, merkitse lomakkeelle rasti ja ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto. Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset kausiveroilmoituksella. Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan verotilille. Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava kausiveroilmoitus silloinkin, kun palkkoja tai muuta suorituksia ei ole maksettu. Satunnainen palkanmaksu Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua säännölliseksi työnantajaksi. Palkanmaksu on satunnaista, jos yrityksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai 1 5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yritys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä työnantajarekisteriin. Myös satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja maksettava työnantajasuoritukset verotilille. Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantajarekisteriin. Merkitse siinä tapauksessa lomakkeelle rasti kohtaan Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi sekä palkanmaksun alkupäivä. Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Jos yritys maksaa merityötuloa, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita merityötulon maksamisen alkupäivä. Palkanmaksun lopettaminen Yritys lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana Jos yritys on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa nyt palkanmaksun, ilmoita siitä Verohallinnolle tällä lomakkeella. Merkitse säännöllinen palkanmaksu päättyneeksi päivänä, jona yritys on viimeisen kerran maksanut palkkoja. Kausiveroilmoitus on annettava ja työnantajasuoritukset maksettava vielä siltä ilmoitusjaksolta, jonka aikana säännölliseksi työnantajaksi rekisteröinti on päättynyt. Jos yritys on lopettanut säännöllisenä työnantajana kesken kalenterivuoden, on vuosi-ilmoitus hyvä antaa heti toiminnan loputtua. Ilmoitus on annettava viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Myöhässä annetusta ilmoituksesta voi olla seurauksena laiminlyöntimaksu. Vuosi-ilmoituksen voi antaa joko sähköisesti tai lomakkeilla. Lisätietoja sähköisestä ilmoittamisesta on osoitteessa vero.fi/asioiverkossa. Jos yritys maksaa lopettamispäivän jälkeen satunnaisesti palkkoja, yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja huolehdittava ennakonpidätysten ja työnantajasuoritusten maksamisesta. Käytä maksaessasi asiakaskohtaista viitenumeroa. Ilmoita maksetut palkat myös vuosi-ilmoituksella. Yritys lopettaa merityötuloa maksavana työnantajana Jos yritys on merityötuloa maksava laivanisäntä, ilmoita merityötulon maksamisen päättymisestä erillisellä selvityksellä. Anna selvitys tämän ilmoituksen liitteenä. Jos yritys maksaa edelleen muita palkkoja, toiminta säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana jatkuu ennallaan. OmA-ALOITTEISTEN VEROJEN ILMOITUS- JA maksujakso Täytä kohta Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto, jos arvio yrityksen ensimmäisen kalenterivuoden liikevaihdosta on alle euroa ja yritys haluaa pidennetyn ilmoitus- ja maksujakson. Tämä koskee vain niitä yrityksiä, joiden on annettava kausiveroilmoitus säännöllisesti eli jotka ovat ilmoittautuneet tai hakeutuneet joko arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Pidennettyyn jaksoon pääseminen edellyttää lisäksi, ettei yrityksellä ole olennaisia verojen ilmoittamiseen tai maksamiseen liittyviä laiminlyöntejä Jos liikevaihto on enintään euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajansosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. 14

15 Jos liikevaihto on enintään euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset neljännesvuosittain. Jos kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli euroa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää. Arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot ilmoitetaan ja maksetaan kuukausittain. Jos liikevaihto on euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjaksoksi kuukauden, merkitse rasti kohtaan 1 kk. Jos liikevaihto on enintään euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjakson olevan neljännesvuosi, merkitse rasti kohtaan neljännesvuosi. kalenterikuukausi, merkitse rasti kohtaan 1 kk. Huom! Jos valitset lyhyemmän ilmoitusjakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, valittua ilmoitusjaksoa on käytettävä vähintään kolme kalenterivuotta. Kun yritys on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, Verohallinto lähettää yritykselle tiedon ilmoitus- ja maksujakson pituudesta. Pidennettyyn ilmoitusjaksoon kuuluvan verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle, jos kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa niin, ettei yritys enää täytä pidennettyyn ilmoitusjakson ehtoja. Ilmoitus tehdään Verohallinnon lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi, jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Verohallinto voi myös omasta aloitteestaan siirtää yrityksen pidennetystä ilmoitusjaksosta kuukauden pituiseen ilmoitusjaksoon, jos liikevaihdon rajat ylittyvät tai jos yritys on esim. laiminlyönyt ilmoittamistai maksuvelvollisuuttaan Jos ilmoitusjaksoa muutetaan, Verohallinto lähettää tiedon siitä, mistä alkaen uutta ilmoitusjaksoa sovelletaan. Ennakkoperintärekisterin muutos TAI lopettaminen Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita toiminnan alkupäivä. Merkitse aloituspäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä. Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on julkinen ja se näkyy YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden kirjanpitovelvollisuuden muut verotukseen liittyvät velvollisuudet. Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos yrityksen toiminta on kokonaan päättynyt. Yritys voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä myös silloin, kun yrityksen toimiala on muuttunut, eikä uusi toimiala edellytä ennakkoperintärekisteriin kuulumista. ENNAKKOVEROA VARTEN TARVITTAVAT TIEDOT Ilmoita ennakkoveroa määräämistä varten yrityksen ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto ja arvioitu verotettava tulo. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan yhtiömiesten tulona. Myös ennakkovero määrätään yhtiömiehille. Ennakkoveron määrään vaikuttavat yhtiömiehen omat tulot, joten jokaisen yhtiömiehen on haettava ennakkoveroa. Ennakkoveroa voi hakea tai muuttaa verkossa osoitteessa vero.fi/verokortti. ENNAKKOVERO TOIMINTAA LOPETETTAESSA Voit hakea ennakkoveron poistamista tai alentamista, kun yritys lopettaa toimintansa. Koska ennakkovero avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tuloksesta on määrätty yhtiömiehille, jokaisen yhtiömiehen on täytettävä erillinen ennakkoveron muutoshakemus. Ennakkoveron muutoslomakkeen käsittelee yhtiömiehen kotikunnan verotoimisto, josta saat myös asiaan liittyvää lisätietoa. Ilmoita tässä kohdassa yrityksen viimeisen tilikauden verotettava tulo. Vakuutusmaksuverovelvollisuuden muutos TAI lopettaminen Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta. Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, merkitse rasti tähän ruutuun ja ilmoita alkupäivä. Yritys lopettaa vakuutusmaksuverovelvollisena Jos yrityksen vakuutusmaksuverovelvollisuus loppuu, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita päivämäärä, mistä alkaen yritys poistetaan vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteristä. REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjän on henkilötietolain mukaan huolehdittava siitä, että rekisterissä oleva voi saada tietyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Rekisteriselosteissa on tiedot mm. siitä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja luovutetaan. Lisäksi niissä kerrotaan tietojen saantiin ja tietojen korjaamiseen liittyvistä oikeuksista. Rekisteriselosteet ovat osoitteessa ytj.fi, Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Verohallinnossa. Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto ovat yhdessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä. Lisäksi kumpikin viranomainen pitää omia rekistereitään. 15

16 LISÄTIETOJA Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto Ahvenanmaan valtionvirasto YTJ JULKAISU 5 16

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y4 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustiedot 4 Yritys-

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 3 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji Saate. Lähettäjä: Tiina Helminen. Veropaja Oy Bulevardi 10 A 00120 Helsinki, Vastaanottaja: PRH Kaupparekisteri Päivämäärä:5.11.2013 Sivuja: saate + X sivua Aihe: : UV-Technologies Oy (2187443-6) Toimitamme

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Avoimen yhtiön perustamispaketti

Avoimen yhtiön perustamispaketti Avoimen yhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: yhtiösopimus,

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustamis- vai

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti kommandiittiyhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteristeri: kiirehtimispyyntö / rekisteriajankohtaaa

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje)

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje) Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Asumisoikeusyhdistys / asukashallintoalue / eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä / muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka / hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Sisällysluettelo Ilmoita yhdellä lomakkeella tiedot PRH:lle ja Verohallinnolle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen nimi... 4 Yritys

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteriin merkitseminen... 4 Kotipaikka... 5 Muut mahdolliset

Lisätiedot

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti osuuskunnille sisältää kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. TOIMINIMI Y-TUNNUS Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittäkö ilmoitukseen tyhjiä sivuja. SÄÄNTÖJEN MUUTOS Sääntöjen muutospäivämäärä.. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet)

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Taustaa Asiakasrekisteröintisovellus (ASI) merkitään uudet asiakkaat Verohallinnon rekistereihin arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot