KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012"

Transkriptio

1 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) Aika: Tiistaina kello Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Sanna Hede Marketta Heikkilä Ritva Heinonen Mauno Kari Reijo Kuivinen Hanna-Liisa Malmi Inkeri Saari Katariina Ylikoski Paula Takala Raija Alestalo kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui kokouksesta klo :n 138 käsittelyn jälkeen talousjohtaja, sihteeri Poissa: Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja Heikki Erkinheimo jäsen Teemu Hakala jäsen Petri Hietamäki kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Asiat: ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Veisattiin virsi 600. Kirkkoherra piti alkuhartauden aiheesta Jeesus antaa elämän. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

2 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 2(16) 126 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 127 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtajan päätösesitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Puheenjohtaja esitti, että muissa asioissa käsitellään erillisenä pykälänä pykälän 137 kohta tiedotussihteerin sijaisen vallinta. Lisäksi kirkkoneuvoston jäsen Reijo Kuivinen esitti keskusteltavaksi Ylihärmän kappeliseurakunnan muistolehdon perustamisasian. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

3 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 3(16) Pöytäkirjan tarkastajina olisivat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Katariina Ylikoski ja Heikki Korkealaakso. Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina klo Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa välisenä aikana klo Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Ylikosken ja Raimo Alakumpulan. 129 NORDEASSA OLEVIEN SIJOITUSTEN PÄIVITTÄMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Seurakunnalla on tällä hetkellä Nordea Pankissa seuraavat sijoitusrahastot: Vanhan Alahärmän seurakunnan aikainen sijoitus Nordea Korko A Kasvu, hankintahinta ,20 (6.977,19 osuutta) markkina-arvo ,54, tappio 6.755,13 sekä Korkotuotto A, hankintahinta ,46 (260,871 osuutta), markkina-arvo ,06, kasvu 1.136,60. Kauhavan seurakunnalla on ollut Korkotuotto A, hankintahinta ,12 (22847,46 osuutta), markkina-arvo ,01, kasvua ,89. Seurakunnan kaikki sijoitukset olevan markkina-arvon mukaan ovat yhtensä ,61. Ennen seurakuntien yhdistymistä Kauhavan seurakunnalla oli rahastonsiirtopalvelusopimus Nordea Pankissa. Sopimuspalvelu toimi siten, että pankkitilillä olevat yli ,- ylittävät likvidit varat sijoitettiin automaattisesti rahastoon. Jos taas pankkitili alittui tuosta kattorajasta, rahastosta nostettiin varoja kattorajaan saakka. Nyt tämä rahastonsiirtopalvelu on purettu , koska seurakuntien yhdistymisen jälkeen seurakunnalla ei ole ollut sijoitettavia varoja. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

4 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 4(16) Talousjohtaja on ollut elokuussa yhteydessä Nordea Pankin sijoitusasiantuntija Sari Moilaseen, koska seurakunnan nykyisistä sijoituksista mikään yllä olevista ei ole ns. pääomaturvattu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varat voivat tässä markkinatilanteessa hävitä osittain tai kokonaan, koska tämän hetkinen rahasto sijoittaa euromääräisiin vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoinstrumentteihin. Käydyssä sijoituskeskustelussa seurakunnan tavoitteena on saada pääomaturvattu, helposti rahaksi muutettava sekä tuottava sijoitusvaihtoehto. Tältä pohjalta sijoitusneuvoja on ehdottanut ,- :n summalle seuraavanlaiset sijoitusratkaisut:. (LIITE 1-2) Vaihtoehto 1 Määräaikaiselle tilille (pääomaturva; ei riskiä) ,-, korko 6 kk 3 % ja ,- talletusplussa tilille (määräaikainen 24 kk:n tili,) Maksimi lisäkorko 3,5 %. Osa varoista suositellaan pitämään edelleen rahastoissa, joissa pitää huomioiden hajautus maanosittain ja toimialoittain. Tällä hetkellä hajautus puuttuu sijoituksistamme. Nordea suosittaa merkittävän Eurooppa Value ,- ; Pohjois-Amerikkaa ,-, Nordea Suomi ,-, Valtiolainaa AAA ,-, Nordea Corporate Bond ,-, Yrityslaina Plussaan ,-, Japaniin 7.337,- sekä kehittyville markkinoille ,-. Vaihtoehto 2 Määräaikainen ,-, korko 3 % 6 kk, ja ,- talletusplussaa ,- pääomaturvattuun Suomi obligaatioon (5 vuoden sijoitus), ,- ; Yrityslaina Plussaan, Euro-obligaatioon sekä Corporate Bondiin tasa-osin. Huomioitavaa on, että osan varoista pystytään muuttamaan tarvittaessa melko pian käteiseksi. Talousjohtajan päätösesitys: Esitän, että seurakunta sijoittaa nykyiset varat ,-. Varojen siirto tehdään välittömästi, jotta nykyiset tappiot saadaan kompensoitua niin, että korkotalletusten kokonaisvaikutus jää vielä positiiviseksi. Lopullinen sijoitusvaihtoehto esitetään kokouksessa. Nordea Pankki on toimittanut seurakunnalle vielä kolmannen sijoitusratkaisuvaihtoehdon kokouksen esityslistan toimittamisen jälkeen. Kolmannessa vaihtoehdossa varat säilyisivät rahastoissa, mutta rahastot muutettaisiin, jolloin kysymyksessä olisi ns. Varainhoitokori Maltti. Tässä ratkaisussa asiakkaalla on oma salkunhoitaja mukana. Hän hajauttaa ja huolehtii, että varat ovat koko ajan suotuisissa sijoituskohteissa. Varojen seuranta tapahtuu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

5 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 5(16) päivittäin. Vaihtoehdossa on hajautus huomioitu maanosittain ja toimialoittain. Lisäksi sijoitusten lähtökohtana on kohteiden eettisyys. Viimeisen 12 kuukauden tuotto on ollut 11 %. Seurakunnan varainhoitokulut tässä vaihtoehdossa eivät tulisi lisääntymään. Sijoitusvaihtoehtojen esittelyn jälkeen talousjohtaja esitti päätösesityksenään seurakunnan sijoitusratkaisuksi Varainhoitokori Malttia. Päätösesitys perustuu siihen, että vaihtoehdossa kaikki varat, jotka on sijoitettu rahastoihin, on helppo kotiuttaa pienellä aikavälillä, sijoituksen tuottavuus on hyvä ja sijoituskohteet ovat eettisesti hyväksyttäviä. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) JÄRVI-POHJANMAAN VETERAANIYHDISTYS RY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kortesjärvellä toimiva Järvi-Pohjanmaan Veteraaniyhdistys ry on perustettu Perustamiskirjan 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen sotaveteraanien ja invalidien sekä muiden palaavien eläkeläisten asunto- ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän fyysisen ja henkisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistys omistaa kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 19 huoneistoa sekä yksi noin 60 neliömetrin suuruinen osakehuoneisto Katajarivi-nimisessä asuntoyhtiössä. Taseen mukaan yhtiöllä oli rahavaroja ,44 ja velkaa Asuntorahastolle noin Yhtiön perustamisasiakirjan 13 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Kortesjärven kunnalle ja seurakunnalle puoliksi kummallekin käytettäväksi vastaavanlaiseen tarkoitukseen. Yhtiön hallitus on kokouksessaan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä velvoittanut puheenjohtajan ja rahastonhoitajan jatkamaan yhdistyksen purkamisneuvotteluja Kauhavan kaupungin ja Kauhavan seurakunnan kanssa. Tähän päädyttiin, koska lähes kaikki yhtiön asunnoissa olevat asukkaat ovat muita kuin alkuperäisen tarkoituksen mukaisia asukkaita. Purkamiseen liittyen yhdistyksen puheenjohtaja Markku Kottari ja rahastonhoitaja Erkki Mustajärvi ovat neuvottelussa tiedustelleet kaupungin kantaa omaisuuden vastaanottamiseen. Samana päivänä yhdistyksen edustajat ovat neuvotelleet asiasta myös seurakunnan Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

6 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 6(16) kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan kanssa. Asia on annettu tiedoksi kirkkoneuvostolle pykälässä 42. Kauhavan kaupunginhallitus on alkuvuodesta alustavana kantanaan päättänyt ilmoittaa yhdistykselle, että Kauhavan kapunki on valmis vastaanottamaan Järvi-Pohjanmaan Veteraanikotiyhdistys ry:n asunnot varoineen ja velkoineen joko osittain tai kokonaan Kauhavan kaupungin omistamalle Kauhavan Vuokratalot Oy:lle. Nyt talousjohtaja on ollut yhteydessä kaupungin Vuokratalot Oy:n edustajaan ja keskustelussa on käynyt ilmi, että kiinteistöille ei ole vielä kaupungin taholta suoritettu rakennusten katselmusta eikä kuntokartoitusta. (LIITTEET 3-8) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää lopullisen päätöksen siihen saakka, kunnes Kauhavan Vuokratalot Oy:n edustajalta on saatu enempi tietoa rakennusten kunnosta. Tämän jälkeen Kauhavan kaupunki ja Kauhavan seurakunta käyvät yhteisen neuvottelun, jonka pohjalta seurakunta tekee lopullisen päätöksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ja kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PURMOJÄRVEN VANHUSTENTUKI RY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kortesjärvellä toimiva Purmojärven Vanhustentuki ry on perustettu Perustamiskirjan 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen ja hengellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksellä on omistuksessaan osoitteessa Purmojärvenvie 736 kiinteistöt, joissa on yhteensä 9 asuntoa. Lisäksi kiinteistössä on kerhotila, sekä muut tarvittavat sauna- ja varastotilat. Kiinteistö on alun perin tarkoitettu paikkakunnan vanhusten käyttöön, kuten perustamiskirjasta käy ilmi. Vanhusten määrän vähennyttyä asuntoja on nykyään markkinoitu kaikille halukkaille. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

7 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 7(16) Taseen mukaan yhtiöllä oli rahavaroja 4.702,62 ja velkaa ,54. Yhdistyksellä syntyi viime tilikaudella tappiota 8.667,05 ja yhdistyspääoma on ,40. Yhdistyksen perustamisasiakirjan 13 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat Kortesjärven kunnalle ja seurakunnalla puoliksi kummallekin. Yhdistyksen vuosikokous oli päättänyt kääntyä Kauhavan kaupungin puoleen koskien mahdollisuutta siirtää yhdistyksen omistama kiinteistö Kauhavan Vuokratalot Oy:n hallintaan. Seurakunta sai tästä ilmoituksen puhelimitse ja syyskuussa yhdistys toimitti pyynnöstä vuoden 2011 tilinpäätöstiedot. Kauhavan kaupunginhallitus on toukokuussa käsitellyt asiaa ja päättänyt siirtää sen käsittelyn myöhemmäksi. (LIITTEET 9-10) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää lopullisen päätöksen siihen saakka, kunnes Kauhavan Vuokratalot Oy:n edustajalta on saatu enempi tietoa rakennusten kunnosta. Tämän jälkeen Kauhavan kaupunki ja Kauhavan seurakunta käyvät yhteisen neuvottelun, jonka pohjalta seurakunta tekee lopullisen päätöksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ja kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PÄIVÄKERHOKULJETUSTEN OMAVASTUUOSUUDEN TARKISTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Päiväkerhokuljetuksissa kerholaisten omavastuuosuudet ovat olleet 3,- /lapsi ja sisaruksilta 4,-. Kuljetuskustannusten noustessa on tullut tarpeelliseksi tarkistaa kerhokuljetusten omavastuuosuutta. Vastaavalta lastenohjaaja Sinikka Huhdankoskelta tulleen palautteen mukaan vanhemmat ovat olleet myötämielisiä pieneen korotukseen edellä mainitusta syystä. Talousjohtajan päätösesitys: Päiväkerhokuljetusten uusiksi omavastuuosuuksiksi vuodesta 2013 lähtien vahvistetaan 4,- /lapsi ja sisaruksilta 5,-. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

8 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8(16) Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ESITYS LEIRIEN RYHMÄNOHJAAJIEN PALKKIOIDEN LASKEMISESTA Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Rippikoulutyöstä vastaava pastori Petra Pikkarainen on tehnyt aloitteen leirien ryhmänohjaajien palkkioiden maksuperusteista ja yhtenäistämisestä syksystä 2012 alkaen. Tällä hetkellä palkkio maksetaan jokaiselta alkavalta vuorokaudelta (24 h). Koska vain 12 tuntia ylittävä aika vajailta vuorokausilta korvataan, jäisi viimeisen leiripäivän häntä ilman korvausta. Samoin ilman korvausta jäisi rippileirien ns. ennakkopäivä. Jos ennakkopäivän ja leirien viimeisen päivän tehdyt työtunnit yhdistetäisiin, ylittyisi tuo korvaukseen oikeuttava 12 tuntia ja tällöin palkkio maksettaisiin. Mikäli yhteenlaskettu tuntimäärä jää alle 12 tuntia, korvausta ei makseta. (LIITE 11) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy syksystä 2012 alkaen esitetyn leirien ryhmänohjaajien (isosten) palkkioiden yhtenäistämisen siten, että leiripäivien palkkioita laskettaessa yhdistetään tehdyt tunnit rippileirien ennakkopäivästä ja varsinaisen leirin viimeisestä päivästä. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että rippileirien ennakkopäivän sekä viimeisen leiripäivän alkamis- ja päättymisen kellonajat ilmoitetaan selkeyden vuoksi palkanlaskentaan. Palkkioiden perusteet pysyvät samana, eli 1-16 vuorokauden ryhmänohjaajakokemuksesta maksetaan ½ päivärahan suuruinen ja 17 vuorokaudesta eteenpäin ¾ päivärahan suuruinen palkkio. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Raili Kontolampi puh. (06) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

9 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 9(16) 134 SEURAKUNNAN VAROJEN SIJOITTAMISEN TOIMIVALLAN RAJAT Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan taloussäännön 13 :n mukaan kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n 8 kohdan mukaan talousjohtaja päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta taloussäännön ja kirkkoneuvoston päätösten edellyttämällä tavalla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisen jälkeen seurakunta ei ole tehnyt tarkempaa erillistä päätöstä talousjohtajan toimivallan rajoista, eli siitä mihin euromäärään saakka talousjohtaja voi päättää varojen sijoittamisesta ja miten. Puheenjohtajan päätösesitys: Esitän, että kirkkoneuvosto päättää määritellä kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset talousjohtajan toimivallan rajat seurakunnan varojen sijoittamisessa seuraavasti: 1. Sijoitustoiminnassa on otettava huomioiin, että sijoituskohteet ovat eettisesti hyväksyttäviä ja matalariskisiä. 2. Kalenterivuoden aikana sijoitukset korkosijoituksiin ja talletuksiin saavat olla enintään ,- euroa ja sijoitusaika enintään kaksi vuotta. 3. Valtuudet päättää pidempiaikaisista osake- ja rahastosijoituksista ,- euroon saakka kalenterivuoden aikana. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) METSÄMAAN OSTOTARJOUS Kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan valmistelu Kari ja Hilkka Hongisto ovat lähettäneet seurakunnalle päivätyn kirjallisen metsänostotarjouksen. Ostotarjous koskee 2,9 ha:n määräalaa seurakunnan omistamasta metsätilasta Alborg 11:11 Kauhavan kaupungin Kortesjärven kaupunginosassa. Määräalasta on laadittu Metsänhoitoyhdistys JärviLakian toimesta päivätty kirjallinen arvio metsämaan arvosta. Arvio/Hongistojen tarjous on yhteensä koostuen puuston arvosta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

10 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) ( ), odotusarvolisästä (3.376 ) sekä maapohjan arvosta (522 ). (LIITTEET 12-13) Hongistojen tarjouksen mukaan ostettava määräala rajoittuu välittömästi Kumpu ja Etukumpu nimisiin tiloihin, joista yhdessä muodostuisi luonnonmukainen kokonaisuus. Kirkkoneuvosto on aikaisemmin linjannut metsien määräalojen ostotarjousten yhteydessä, ettei tilojen pirstomista pienempiin osiin pidetä tarkoituksenmukaisena ja seurakunnan kannalta taloudellisesti järkevänä. Mahdollisen myynnin yhteydessä olisi keskusteltava koko tilan myynnistä, jolloin kauppahinta olisi todennäköisesti seurakunnalle edullisempi. Talousjohtajan päätösesitys: Esitän, että kirkkoneuvoston tekemän linjauksen perusteella jätettyä metsämaan ostotarjousta ei hyväksytä. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen ja päätti samalla, että tässä vaiheessa seurakunta ei myy erillisiä määräaloja. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PALOJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA Kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan valmistelu Mika Palojärvi sekä Miia Salokangas ovat ostaneet Kortesjärven Järvi- Veikoilta tontin, joka sijaitsee seurakunnan leirikeskuksen läheisyydessä Palojärven rannalla. Heidän tarkoituksena on rakentaa tontille omakotitalo. Rakennuslupaa omakotitalolle ei kuitenkaan ole myönnetty. Lupa voitaisiin kuitenkin myöntää laatimalla alueelle rantayleiskaava. Yksittäistä tonttia kaupunki ei kuitenkaan kaavoita vaan alueen tulee olla suurempi. Salokankaan ja Palojärven tekemien selvitysten mukaan kaavoitushankkeeseen olisi lähdössä alueen maanomistajista mukaan Kauhavan kaupunki, Jussi Palojärvi sekä Miia Salokangas ja Mika Palojärvi. Kaavoitus mahdollistaisi sen, ettei rakentamiseen tarvitse hakea erikseen poikkeuslupaa ainoastaan rakennuslupa Kauhavan kaupungilta. Lisäksi kaavoitus nostaisi alueen tonttien arvoa. (LIITE 14-15) Kauhavan kaupungin kaavoituspäällikön Tapani Palon mukaan rantayleiskaavan kustannukset olisivat karkeasti n euroa, joka jaetaan rantaviivan mukaisesti. Tästä seurakunnan osuus olisi varovaisen arvion Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

11 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) mukaan Em. viitaten Miia Salokangas ja Mika Palojärvi tiedustelevat seurakunnan halukkuutta osallistua rantayleiskaavan laatimiseen. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää edellä mainituin perustein lähteä mukaan kaavoitushankkeeseen. Kirkkoneuvoston keskustelussa nousi esiin puoltavia ja vastustavia puheenvuoroja. Lisäksi esitettiin joitakin tarkentavia kysymyksiä, jotka vaikuttavat mielipiteen muodostumiseen. Puheenjohtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Siihen mennessä selvitetään yksityiskohtaisemmin rantayleiskaavan edut ja haitat seurakunnan kannalta. Puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) HENKILÖSTÖASIA 138 LÄHETYSTIIMIN ESITYS UUDESTA NIMIKKOSOPIMUKSESTA Tiedoksi lähetystiimin esittely uudesta nimikkolähettisopimuksesta Lähetystiimi on palaverissaan päättänyt esittää, että ensimmäinen koko seurakunnan yhteinen nimikkolähettisopimus Pia ja Rene Rendicin perheen lähettämiseksi solmittaisiin Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Ensin sitouduttaisiin vain ensimmäiseen työkauteen ja jatkosta päätettäisiin seurakunnan tilanteen mukaan. Rendicin perhettä ollaan lähettämässä Kyprokselle, josta käsin tekevät mediatyötä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan satelliittitelevisiolähetysten välityksellä sekä nais- ja tyttötyötä. Pian äidin suku (os. Silla) asuu Kauhavalla. Pian täti Pirjo Pajari ja hänen miehensä Esko Pajari toimivat perheen lähettisihteereinä Kauhavalta käsin. Pia on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja pian valmis teologian maisteri. Rene on datanomi ja ennen lähtöä valmistumassa IT-tradenomiksi. Perheeseen kuuluvat lapset Regia, Repedeus, Rebecca ja Rafaela. Kansanlähetyksen nimikkosopimuksista Miina Viitasen sopimus päättyi vuoden 2011 lopussa. Kirsi Jokela lähtee mahdollisesti viimeiselle työkaudelle syksyllä Rendicin perheen yhteydet Kauhavalle lisäävät Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

12 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) seurakuntalaisten kiinnostusta ja lähetystyön vastuuryhmät eri puolilta seurakuntaa ovat osoittaneet kiinnostusta mediatyötä sekä nais- ja tyttötyötä kohtaan. Myös yksittäiset seurakuntalaiset ovat kyselleet mahdollista uutta sopimusta Miina Viitasen päättyneen sopimuksen tilalle. Nykyisen talousarviomäärärahan ja vapaaehtoiskannatuksen turvin uuteen nimikkosopimukseen on hyvät taloudelliset edellytykset. Liitteenä olevan laskelman vaadittava vapaaehtoiskannatus on täysin kerättävissä. (LIITTET ) Kirkkoherran päätösesitys: Esitän nimikkosopimuksen solmimista Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Pia ja Rene Rendicin perheen lähettämiseksi esittelyn mukaiseen työnkuvaan. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Takala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello Lisätietoja antaa lähetyssihteeri Henna Luoma, puh HAUTAPAIKAN TAKAISINLUOVUTUS Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Laura Korpela haluaa luovuttaa Kauhavan alueseurakunnan Vanhalta hautausmaalta hautapaikan B1-152,takaisin seurakunnalle, koska kyseisille hautapaikoilla ei ole enää käyttöä. (LIITE 19) Talousjohtajan päätösesitys: Hautapaikkaoikeus otetaan takaisin seurakunnalle. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISTUMINEN HEHU-TOIMINTAAN Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

13 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Lapuan hiippakunta organisoi suuronnettomuuksien henkistä huoltoa varten valmiusryhmää. Ryhmän hallinnollinen kotipaikka on Seinäjoen seurakunta, joka on valinnut toiminnasta vastaavaksi nuorisotyön johtajan Pete Ketolan. Ryhmän jäseniksi kutsutaan seurakuntien soveltuviksi arvioituja työntekijöitä. Toimintavalmiutta ylläpidetään puolivuosittain pidettävillä koulutus- ja harjoitusiltapäivillä. Ryhmän jäseniksi ovat lupautuneet seurakuntamme työntekijöistä Matti Latomäki, Leena-Marja Renko ja Miia Antila. Työmuodon perustamistehtävän on aikanaan ollut toteuttamassa viime kesänä seurakuntamme palvelukseen tullut Jaakko Linko. Työryhmän toimintaa hallinnoivan Seinäjoen seurakunnan puolelta on esitetty pyyntö, että seurakunnat valtuuttaisivat HeHu-toimintaan osallistuvat työntekijänsä. Kirkkoherran päätösesitys: Esitän, että kutsutut työntekijät M.Latomäki, Renko, Antila ja J.Linko valtuutettaisiin toimimaan mukana HeHu-ryhmässä. Samalla esitän, että kirkkoneuvosto myöntäisi kirkkoherralle pysyvän luvan valtuuttaa osallistuvat työntekijät viranhaltijapäätöksellä. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) MUUT ASIAT 141 a HENKILÖSTÖASIA 141 b YLIHÄRMÄN HAUTAUSMAAN MUISTOLEHTO Kirkkoneuvoston jäsen Reijo Kuivinen jakoi kirkkoneuvostolle suunnitteluhortonomi Jarmo Väisäsen aikanaan Ylihärmän seurakunnalle laatiman piirustuksen muistolehdon muistomerkistä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan muistolehto tulisi sankarihautausmaan vasemmalle puolelle. Kuivinen esitti, että kiinteistöpäällikkö selvittäisi oheisen muistomerkin hankintakustannukset sekä tutkisi eri vaihtoehdot, mihin muistolehto voitaisiin sijoittaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kuivisen esityksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

14 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) 142 ALOITTEET Aloitteita ei ollut. 143 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoherran päätösluettelo: Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei ollut. 144 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösluettelo: 35 /2012 Kauhavan alueseurakunnan kerhojen kuljetukset (LIITE 20) 36 /2012 Seurakunnan puhelinjärjestelmän päivittäminen (LIITE 21) 37 /2012 Määräaikaisen tuntipalkkaisen, tarvittaessa töihin tulevan emännän palkkaamisen jatkaminen (LIITE 22) 38 /2012 Määräaikaisen, osa-aikaisen toimistoapulaisen palkkaaminen Kortesjärven kappeliseurakunnan sekä kappeleiden irtaimen omaisuuden tallennustehtävään (LIITE 23) 39 /2012 Alahärmän kappeliseurakunnan siivoojan lomauttaminen (LIITE 24) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

15 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 145 TIEDOTUSASIAT Alahärmän kappelineuvoston pöytäkirja 4 /2012 (LIITE 25) Kauhavan alueneuvoston pöytäkirja 3/2012 (LIITE 26) Kortesjärven kappelineuvoston pöytäkirja 2/2012 (LIITE 27) Ylihärmän kappelineuvoston pöytäkirja 3/2012 (LIITE 28) Tuomiokapituli on päivätyllä kirjeellään myöntänyt kanttori Anneli Liedolle kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla eron Kauhavan seurakunnan I kanttorin virasta lukien. (LIITE 29) Verokertymä tammi- - syyskuu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuoden talousarvion 2013 perusteluissa on annettu tiedoksi, että kirkollisverotilitysten lievä kasvu on jatkunut ennusteista poiketen. Elokuun loppuun mennessä tilitykset ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Syyskuun tilitykset huomioiden Kauhavan seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat nousseet 5,61 % ja vastaavasti yhteisöverotulot ovat laskeneet 21,75 %. Tämän mukaan kokonaisverokertymä on noussut 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Nousu johtuu arvioitua suuremmista palkankorotuksista ja odotettua paremmasta työllisyystilanteesta. (LIITE 30) Kirkkoherra kertoi virkaneuvottelujen käsittelyyn liittyvien työnkuvaneuvottelujen tämänhetkisestä vaiheesta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 146 KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- OSOITUS Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

16 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Puheenjohtaja päättää kokouksen. Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 31 ) Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Lopuksi veisattiin virsi 501. Kokouksen puolesta Jyrki Jormakka Jyrki Jormakka puheenjohtaja Raija Alestalo Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla Katariina Ylikoski Katariina Ylikoski Raimo Alakumpula Raimo Alakumpula Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Kauhavan kirkkoherranviraston sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla virastojen aukioloaikoina Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa toimiston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: