KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012"

Transkriptio

1 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) Aika: Tiistaina kello Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Sanna Hede Marketta Heikkilä Ritva Heinonen Mauno Kari Reijo Kuivinen Hanna-Liisa Malmi Inkeri Saari Katariina Ylikoski Paula Takala Raija Alestalo kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui kokouksesta klo :n 138 käsittelyn jälkeen talousjohtaja, sihteeri Poissa: Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja Heikki Erkinheimo jäsen Teemu Hakala jäsen Petri Hietamäki kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Asiat: ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Veisattiin virsi 600. Kirkkoherra piti alkuhartauden aiheesta Jeesus antaa elämän. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

2 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 2(16) 126 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 127 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtajan päätösesitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Puheenjohtaja esitti, että muissa asioissa käsitellään erillisenä pykälänä pykälän 137 kohta tiedotussihteerin sijaisen vallinta. Lisäksi kirkkoneuvoston jäsen Reijo Kuivinen esitti keskusteltavaksi Ylihärmän kappeliseurakunnan muistolehdon perustamisasian. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

3 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 3(16) Pöytäkirjan tarkastajina olisivat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Katariina Ylikoski ja Heikki Korkealaakso. Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina klo Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa välisenä aikana klo Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Ylikosken ja Raimo Alakumpulan. 129 NORDEASSA OLEVIEN SIJOITUSTEN PÄIVITTÄMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Seurakunnalla on tällä hetkellä Nordea Pankissa seuraavat sijoitusrahastot: Vanhan Alahärmän seurakunnan aikainen sijoitus Nordea Korko A Kasvu, hankintahinta ,20 (6.977,19 osuutta) markkina-arvo ,54, tappio 6.755,13 sekä Korkotuotto A, hankintahinta ,46 (260,871 osuutta), markkina-arvo ,06, kasvu 1.136,60. Kauhavan seurakunnalla on ollut Korkotuotto A, hankintahinta ,12 (22847,46 osuutta), markkina-arvo ,01, kasvua ,89. Seurakunnan kaikki sijoitukset olevan markkina-arvon mukaan ovat yhtensä ,61. Ennen seurakuntien yhdistymistä Kauhavan seurakunnalla oli rahastonsiirtopalvelusopimus Nordea Pankissa. Sopimuspalvelu toimi siten, että pankkitilillä olevat yli ,- ylittävät likvidit varat sijoitettiin automaattisesti rahastoon. Jos taas pankkitili alittui tuosta kattorajasta, rahastosta nostettiin varoja kattorajaan saakka. Nyt tämä rahastonsiirtopalvelu on purettu , koska seurakuntien yhdistymisen jälkeen seurakunnalla ei ole ollut sijoitettavia varoja. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

4 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 4(16) Talousjohtaja on ollut elokuussa yhteydessä Nordea Pankin sijoitusasiantuntija Sari Moilaseen, koska seurakunnan nykyisistä sijoituksista mikään yllä olevista ei ole ns. pääomaturvattu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varat voivat tässä markkinatilanteessa hävitä osittain tai kokonaan, koska tämän hetkinen rahasto sijoittaa euromääräisiin vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoinstrumentteihin. Käydyssä sijoituskeskustelussa seurakunnan tavoitteena on saada pääomaturvattu, helposti rahaksi muutettava sekä tuottava sijoitusvaihtoehto. Tältä pohjalta sijoitusneuvoja on ehdottanut ,- :n summalle seuraavanlaiset sijoitusratkaisut:. (LIITE 1-2) Vaihtoehto 1 Määräaikaiselle tilille (pääomaturva; ei riskiä) ,-, korko 6 kk 3 % ja ,- talletusplussa tilille (määräaikainen 24 kk:n tili,) Maksimi lisäkorko 3,5 %. Osa varoista suositellaan pitämään edelleen rahastoissa, joissa pitää huomioiden hajautus maanosittain ja toimialoittain. Tällä hetkellä hajautus puuttuu sijoituksistamme. Nordea suosittaa merkittävän Eurooppa Value ,- ; Pohjois-Amerikkaa ,-, Nordea Suomi ,-, Valtiolainaa AAA ,-, Nordea Corporate Bond ,-, Yrityslaina Plussaan ,-, Japaniin 7.337,- sekä kehittyville markkinoille ,-. Vaihtoehto 2 Määräaikainen ,-, korko 3 % 6 kk, ja ,- talletusplussaa ,- pääomaturvattuun Suomi obligaatioon (5 vuoden sijoitus), ,- ; Yrityslaina Plussaan, Euro-obligaatioon sekä Corporate Bondiin tasa-osin. Huomioitavaa on, että osan varoista pystytään muuttamaan tarvittaessa melko pian käteiseksi. Talousjohtajan päätösesitys: Esitän, että seurakunta sijoittaa nykyiset varat ,-. Varojen siirto tehdään välittömästi, jotta nykyiset tappiot saadaan kompensoitua niin, että korkotalletusten kokonaisvaikutus jää vielä positiiviseksi. Lopullinen sijoitusvaihtoehto esitetään kokouksessa. Nordea Pankki on toimittanut seurakunnalle vielä kolmannen sijoitusratkaisuvaihtoehdon kokouksen esityslistan toimittamisen jälkeen. Kolmannessa vaihtoehdossa varat säilyisivät rahastoissa, mutta rahastot muutettaisiin, jolloin kysymyksessä olisi ns. Varainhoitokori Maltti. Tässä ratkaisussa asiakkaalla on oma salkunhoitaja mukana. Hän hajauttaa ja huolehtii, että varat ovat koko ajan suotuisissa sijoituskohteissa. Varojen seuranta tapahtuu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

5 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 5(16) päivittäin. Vaihtoehdossa on hajautus huomioitu maanosittain ja toimialoittain. Lisäksi sijoitusten lähtökohtana on kohteiden eettisyys. Viimeisen 12 kuukauden tuotto on ollut 11 %. Seurakunnan varainhoitokulut tässä vaihtoehdossa eivät tulisi lisääntymään. Sijoitusvaihtoehtojen esittelyn jälkeen talousjohtaja esitti päätösesityksenään seurakunnan sijoitusratkaisuksi Varainhoitokori Malttia. Päätösesitys perustuu siihen, että vaihtoehdossa kaikki varat, jotka on sijoitettu rahastoihin, on helppo kotiuttaa pienellä aikavälillä, sijoituksen tuottavuus on hyvä ja sijoituskohteet ovat eettisesti hyväksyttäviä. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) JÄRVI-POHJANMAAN VETERAANIYHDISTYS RY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kortesjärvellä toimiva Järvi-Pohjanmaan Veteraaniyhdistys ry on perustettu Perustamiskirjan 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen sotaveteraanien ja invalidien sekä muiden palaavien eläkeläisten asunto- ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän fyysisen ja henkisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistys omistaa kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 19 huoneistoa sekä yksi noin 60 neliömetrin suuruinen osakehuoneisto Katajarivi-nimisessä asuntoyhtiössä. Taseen mukaan yhtiöllä oli rahavaroja ,44 ja velkaa Asuntorahastolle noin Yhtiön perustamisasiakirjan 13 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Kortesjärven kunnalle ja seurakunnalle puoliksi kummallekin käytettäväksi vastaavanlaiseen tarkoitukseen. Yhtiön hallitus on kokouksessaan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä velvoittanut puheenjohtajan ja rahastonhoitajan jatkamaan yhdistyksen purkamisneuvotteluja Kauhavan kaupungin ja Kauhavan seurakunnan kanssa. Tähän päädyttiin, koska lähes kaikki yhtiön asunnoissa olevat asukkaat ovat muita kuin alkuperäisen tarkoituksen mukaisia asukkaita. Purkamiseen liittyen yhdistyksen puheenjohtaja Markku Kottari ja rahastonhoitaja Erkki Mustajärvi ovat neuvottelussa tiedustelleet kaupungin kantaa omaisuuden vastaanottamiseen. Samana päivänä yhdistyksen edustajat ovat neuvotelleet asiasta myös seurakunnan Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

6 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 6(16) kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan kanssa. Asia on annettu tiedoksi kirkkoneuvostolle pykälässä 42. Kauhavan kaupunginhallitus on alkuvuodesta alustavana kantanaan päättänyt ilmoittaa yhdistykselle, että Kauhavan kapunki on valmis vastaanottamaan Järvi-Pohjanmaan Veteraanikotiyhdistys ry:n asunnot varoineen ja velkoineen joko osittain tai kokonaan Kauhavan kaupungin omistamalle Kauhavan Vuokratalot Oy:lle. Nyt talousjohtaja on ollut yhteydessä kaupungin Vuokratalot Oy:n edustajaan ja keskustelussa on käynyt ilmi, että kiinteistöille ei ole vielä kaupungin taholta suoritettu rakennusten katselmusta eikä kuntokartoitusta. (LIITTEET 3-8) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää lopullisen päätöksen siihen saakka, kunnes Kauhavan Vuokratalot Oy:n edustajalta on saatu enempi tietoa rakennusten kunnosta. Tämän jälkeen Kauhavan kaupunki ja Kauhavan seurakunta käyvät yhteisen neuvottelun, jonka pohjalta seurakunta tekee lopullisen päätöksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ja kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PURMOJÄRVEN VANHUSTENTUKI RY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kortesjärvellä toimiva Purmojärven Vanhustentuki ry on perustettu Perustamiskirjan 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen ja hengellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksellä on omistuksessaan osoitteessa Purmojärvenvie 736 kiinteistöt, joissa on yhteensä 9 asuntoa. Lisäksi kiinteistössä on kerhotila, sekä muut tarvittavat sauna- ja varastotilat. Kiinteistö on alun perin tarkoitettu paikkakunnan vanhusten käyttöön, kuten perustamiskirjasta käy ilmi. Vanhusten määrän vähennyttyä asuntoja on nykyään markkinoitu kaikille halukkaille. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

7 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 7(16) Taseen mukaan yhtiöllä oli rahavaroja 4.702,62 ja velkaa ,54. Yhdistyksellä syntyi viime tilikaudella tappiota 8.667,05 ja yhdistyspääoma on ,40. Yhdistyksen perustamisasiakirjan 13 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat Kortesjärven kunnalle ja seurakunnalla puoliksi kummallekin. Yhdistyksen vuosikokous oli päättänyt kääntyä Kauhavan kaupungin puoleen koskien mahdollisuutta siirtää yhdistyksen omistama kiinteistö Kauhavan Vuokratalot Oy:n hallintaan. Seurakunta sai tästä ilmoituksen puhelimitse ja syyskuussa yhdistys toimitti pyynnöstä vuoden 2011 tilinpäätöstiedot. Kauhavan kaupunginhallitus on toukokuussa käsitellyt asiaa ja päättänyt siirtää sen käsittelyn myöhemmäksi. (LIITTEET 9-10) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää lopullisen päätöksen siihen saakka, kunnes Kauhavan Vuokratalot Oy:n edustajalta on saatu enempi tietoa rakennusten kunnosta. Tämän jälkeen Kauhavan kaupunki ja Kauhavan seurakunta käyvät yhteisen neuvottelun, jonka pohjalta seurakunta tekee lopullisen päätöksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ja kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PÄIVÄKERHOKULJETUSTEN OMAVASTUUOSUUDEN TARKISTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Päiväkerhokuljetuksissa kerholaisten omavastuuosuudet ovat olleet 3,- /lapsi ja sisaruksilta 4,-. Kuljetuskustannusten noustessa on tullut tarpeelliseksi tarkistaa kerhokuljetusten omavastuuosuutta. Vastaavalta lastenohjaaja Sinikka Huhdankoskelta tulleen palautteen mukaan vanhemmat ovat olleet myötämielisiä pieneen korotukseen edellä mainitusta syystä. Talousjohtajan päätösesitys: Päiväkerhokuljetusten uusiksi omavastuuosuuksiksi vuodesta 2013 lähtien vahvistetaan 4,- /lapsi ja sisaruksilta 5,-. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

8 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8(16) Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ESITYS LEIRIEN RYHMÄNOHJAAJIEN PALKKIOIDEN LASKEMISESTA Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Rippikoulutyöstä vastaava pastori Petra Pikkarainen on tehnyt aloitteen leirien ryhmänohjaajien palkkioiden maksuperusteista ja yhtenäistämisestä syksystä 2012 alkaen. Tällä hetkellä palkkio maksetaan jokaiselta alkavalta vuorokaudelta (24 h). Koska vain 12 tuntia ylittävä aika vajailta vuorokausilta korvataan, jäisi viimeisen leiripäivän häntä ilman korvausta. Samoin ilman korvausta jäisi rippileirien ns. ennakkopäivä. Jos ennakkopäivän ja leirien viimeisen päivän tehdyt työtunnit yhdistetäisiin, ylittyisi tuo korvaukseen oikeuttava 12 tuntia ja tällöin palkkio maksettaisiin. Mikäli yhteenlaskettu tuntimäärä jää alle 12 tuntia, korvausta ei makseta. (LIITE 11) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy syksystä 2012 alkaen esitetyn leirien ryhmänohjaajien (isosten) palkkioiden yhtenäistämisen siten, että leiripäivien palkkioita laskettaessa yhdistetään tehdyt tunnit rippileirien ennakkopäivästä ja varsinaisen leirin viimeisestä päivästä. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että rippileirien ennakkopäivän sekä viimeisen leiripäivän alkamis- ja päättymisen kellonajat ilmoitetaan selkeyden vuoksi palkanlaskentaan. Palkkioiden perusteet pysyvät samana, eli 1-16 vuorokauden ryhmänohjaajakokemuksesta maksetaan ½ päivärahan suuruinen ja 17 vuorokaudesta eteenpäin ¾ päivärahan suuruinen palkkio. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Raili Kontolampi puh. (06) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

9 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 9(16) 134 SEURAKUNNAN VAROJEN SIJOITTAMISEN TOIMIVALLAN RAJAT Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan taloussäännön 13 :n mukaan kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n 8 kohdan mukaan talousjohtaja päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta taloussäännön ja kirkkoneuvoston päätösten edellyttämällä tavalla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisen jälkeen seurakunta ei ole tehnyt tarkempaa erillistä päätöstä talousjohtajan toimivallan rajoista, eli siitä mihin euromäärään saakka talousjohtaja voi päättää varojen sijoittamisesta ja miten. Puheenjohtajan päätösesitys: Esitän, että kirkkoneuvosto päättää määritellä kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset talousjohtajan toimivallan rajat seurakunnan varojen sijoittamisessa seuraavasti: 1. Sijoitustoiminnassa on otettava huomioiin, että sijoituskohteet ovat eettisesti hyväksyttäviä ja matalariskisiä. 2. Kalenterivuoden aikana sijoitukset korkosijoituksiin ja talletuksiin saavat olla enintään ,- euroa ja sijoitusaika enintään kaksi vuotta. 3. Valtuudet päättää pidempiaikaisista osake- ja rahastosijoituksista ,- euroon saakka kalenterivuoden aikana. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) METSÄMAAN OSTOTARJOUS Kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan valmistelu Kari ja Hilkka Hongisto ovat lähettäneet seurakunnalle päivätyn kirjallisen metsänostotarjouksen. Ostotarjous koskee 2,9 ha:n määräalaa seurakunnan omistamasta metsätilasta Alborg 11:11 Kauhavan kaupungin Kortesjärven kaupunginosassa. Määräalasta on laadittu Metsänhoitoyhdistys JärviLakian toimesta päivätty kirjallinen arvio metsämaan arvosta. Arvio/Hongistojen tarjous on yhteensä koostuen puuston arvosta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

10 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) ( ), odotusarvolisästä (3.376 ) sekä maapohjan arvosta (522 ). (LIITTEET 12-13) Hongistojen tarjouksen mukaan ostettava määräala rajoittuu välittömästi Kumpu ja Etukumpu nimisiin tiloihin, joista yhdessä muodostuisi luonnonmukainen kokonaisuus. Kirkkoneuvosto on aikaisemmin linjannut metsien määräalojen ostotarjousten yhteydessä, ettei tilojen pirstomista pienempiin osiin pidetä tarkoituksenmukaisena ja seurakunnan kannalta taloudellisesti järkevänä. Mahdollisen myynnin yhteydessä olisi keskusteltava koko tilan myynnistä, jolloin kauppahinta olisi todennäköisesti seurakunnalle edullisempi. Talousjohtajan päätösesitys: Esitän, että kirkkoneuvoston tekemän linjauksen perusteella jätettyä metsämaan ostotarjousta ei hyväksytä. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen ja päätti samalla, että tässä vaiheessa seurakunta ei myy erillisiä määräaloja. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PALOJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA Kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan valmistelu Mika Palojärvi sekä Miia Salokangas ovat ostaneet Kortesjärven Järvi- Veikoilta tontin, joka sijaitsee seurakunnan leirikeskuksen läheisyydessä Palojärven rannalla. Heidän tarkoituksena on rakentaa tontille omakotitalo. Rakennuslupaa omakotitalolle ei kuitenkaan ole myönnetty. Lupa voitaisiin kuitenkin myöntää laatimalla alueelle rantayleiskaava. Yksittäistä tonttia kaupunki ei kuitenkaan kaavoita vaan alueen tulee olla suurempi. Salokankaan ja Palojärven tekemien selvitysten mukaan kaavoitushankkeeseen olisi lähdössä alueen maanomistajista mukaan Kauhavan kaupunki, Jussi Palojärvi sekä Miia Salokangas ja Mika Palojärvi. Kaavoitus mahdollistaisi sen, ettei rakentamiseen tarvitse hakea erikseen poikkeuslupaa ainoastaan rakennuslupa Kauhavan kaupungilta. Lisäksi kaavoitus nostaisi alueen tonttien arvoa. (LIITE 14-15) Kauhavan kaupungin kaavoituspäällikön Tapani Palon mukaan rantayleiskaavan kustannukset olisivat karkeasti n euroa, joka jaetaan rantaviivan mukaisesti. Tästä seurakunnan osuus olisi varovaisen arvion Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

11 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) mukaan Em. viitaten Miia Salokangas ja Mika Palojärvi tiedustelevat seurakunnan halukkuutta osallistua rantayleiskaavan laatimiseen. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää edellä mainituin perustein lähteä mukaan kaavoitushankkeeseen. Kirkkoneuvoston keskustelussa nousi esiin puoltavia ja vastustavia puheenvuoroja. Lisäksi esitettiin joitakin tarkentavia kysymyksiä, jotka vaikuttavat mielipiteen muodostumiseen. Puheenjohtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Siihen mennessä selvitetään yksityiskohtaisemmin rantayleiskaavan edut ja haitat seurakunnan kannalta. Puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) HENKILÖSTÖASIA 138 LÄHETYSTIIMIN ESITYS UUDESTA NIMIKKOSOPIMUKSESTA Tiedoksi lähetystiimin esittely uudesta nimikkolähettisopimuksesta Lähetystiimi on palaverissaan päättänyt esittää, että ensimmäinen koko seurakunnan yhteinen nimikkolähettisopimus Pia ja Rene Rendicin perheen lähettämiseksi solmittaisiin Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Ensin sitouduttaisiin vain ensimmäiseen työkauteen ja jatkosta päätettäisiin seurakunnan tilanteen mukaan. Rendicin perhettä ollaan lähettämässä Kyprokselle, josta käsin tekevät mediatyötä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan satelliittitelevisiolähetysten välityksellä sekä nais- ja tyttötyötä. Pian äidin suku (os. Silla) asuu Kauhavalla. Pian täti Pirjo Pajari ja hänen miehensä Esko Pajari toimivat perheen lähettisihteereinä Kauhavalta käsin. Pia on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja pian valmis teologian maisteri. Rene on datanomi ja ennen lähtöä valmistumassa IT-tradenomiksi. Perheeseen kuuluvat lapset Regia, Repedeus, Rebecca ja Rafaela. Kansanlähetyksen nimikkosopimuksista Miina Viitasen sopimus päättyi vuoden 2011 lopussa. Kirsi Jokela lähtee mahdollisesti viimeiselle työkaudelle syksyllä Rendicin perheen yhteydet Kauhavalle lisäävät Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

12 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) seurakuntalaisten kiinnostusta ja lähetystyön vastuuryhmät eri puolilta seurakuntaa ovat osoittaneet kiinnostusta mediatyötä sekä nais- ja tyttötyötä kohtaan. Myös yksittäiset seurakuntalaiset ovat kyselleet mahdollista uutta sopimusta Miina Viitasen päättyneen sopimuksen tilalle. Nykyisen talousarviomäärärahan ja vapaaehtoiskannatuksen turvin uuteen nimikkosopimukseen on hyvät taloudelliset edellytykset. Liitteenä olevan laskelman vaadittava vapaaehtoiskannatus on täysin kerättävissä. (LIITTET ) Kirkkoherran päätösesitys: Esitän nimikkosopimuksen solmimista Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Pia ja Rene Rendicin perheen lähettämiseksi esittelyn mukaiseen työnkuvaan. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Takala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello Lisätietoja antaa lähetyssihteeri Henna Luoma, puh HAUTAPAIKAN TAKAISINLUOVUTUS Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Laura Korpela haluaa luovuttaa Kauhavan alueseurakunnan Vanhalta hautausmaalta hautapaikan B1-152,takaisin seurakunnalle, koska kyseisille hautapaikoilla ei ole enää käyttöä. (LIITE 19) Talousjohtajan päätösesitys: Hautapaikkaoikeus otetaan takaisin seurakunnalle. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISTUMINEN HEHU-TOIMINTAAN Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

13 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Lapuan hiippakunta organisoi suuronnettomuuksien henkistä huoltoa varten valmiusryhmää. Ryhmän hallinnollinen kotipaikka on Seinäjoen seurakunta, joka on valinnut toiminnasta vastaavaksi nuorisotyön johtajan Pete Ketolan. Ryhmän jäseniksi kutsutaan seurakuntien soveltuviksi arvioituja työntekijöitä. Toimintavalmiutta ylläpidetään puolivuosittain pidettävillä koulutus- ja harjoitusiltapäivillä. Ryhmän jäseniksi ovat lupautuneet seurakuntamme työntekijöistä Matti Latomäki, Leena-Marja Renko ja Miia Antila. Työmuodon perustamistehtävän on aikanaan ollut toteuttamassa viime kesänä seurakuntamme palvelukseen tullut Jaakko Linko. Työryhmän toimintaa hallinnoivan Seinäjoen seurakunnan puolelta on esitetty pyyntö, että seurakunnat valtuuttaisivat HeHu-toimintaan osallistuvat työntekijänsä. Kirkkoherran päätösesitys: Esitän, että kutsutut työntekijät M.Latomäki, Renko, Antila ja J.Linko valtuutettaisiin toimimaan mukana HeHu-ryhmässä. Samalla esitän, että kirkkoneuvosto myöntäisi kirkkoherralle pysyvän luvan valtuuttaa osallistuvat työntekijät viranhaltijapäätöksellä. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) MUUT ASIAT 141 a HENKILÖSTÖASIA 141 b YLIHÄRMÄN HAUTAUSMAAN MUISTOLEHTO Kirkkoneuvoston jäsen Reijo Kuivinen jakoi kirkkoneuvostolle suunnitteluhortonomi Jarmo Väisäsen aikanaan Ylihärmän seurakunnalle laatiman piirustuksen muistolehdon muistomerkistä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan muistolehto tulisi sankarihautausmaan vasemmalle puolelle. Kuivinen esitti, että kiinteistöpäällikkö selvittäisi oheisen muistomerkin hankintakustannukset sekä tutkisi eri vaihtoehdot, mihin muistolehto voitaisiin sijoittaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kuivisen esityksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

14 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) 142 ALOITTEET Aloitteita ei ollut. 143 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoherran päätösluettelo: Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei ollut. 144 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösluettelo: 35 /2012 Kauhavan alueseurakunnan kerhojen kuljetukset (LIITE 20) 36 /2012 Seurakunnan puhelinjärjestelmän päivittäminen (LIITE 21) 37 /2012 Määräaikaisen tuntipalkkaisen, tarvittaessa töihin tulevan emännän palkkaamisen jatkaminen (LIITE 22) 38 /2012 Määräaikaisen, osa-aikaisen toimistoapulaisen palkkaaminen Kortesjärven kappeliseurakunnan sekä kappeleiden irtaimen omaisuuden tallennustehtävään (LIITE 23) 39 /2012 Alahärmän kappeliseurakunnan siivoojan lomauttaminen (LIITE 24) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

15 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 145 TIEDOTUSASIAT Alahärmän kappelineuvoston pöytäkirja 4 /2012 (LIITE 25) Kauhavan alueneuvoston pöytäkirja 3/2012 (LIITE 26) Kortesjärven kappelineuvoston pöytäkirja 2/2012 (LIITE 27) Ylihärmän kappelineuvoston pöytäkirja 3/2012 (LIITE 28) Tuomiokapituli on päivätyllä kirjeellään myöntänyt kanttori Anneli Liedolle kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla eron Kauhavan seurakunnan I kanttorin virasta lukien. (LIITE 29) Verokertymä tammi- - syyskuu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuoden talousarvion 2013 perusteluissa on annettu tiedoksi, että kirkollisverotilitysten lievä kasvu on jatkunut ennusteista poiketen. Elokuun loppuun mennessä tilitykset ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Syyskuun tilitykset huomioiden Kauhavan seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat nousseet 5,61 % ja vastaavasti yhteisöverotulot ovat laskeneet 21,75 %. Tämän mukaan kokonaisverokertymä on noussut 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Nousu johtuu arvioitua suuremmista palkankorotuksista ja odotettua paremmasta työllisyystilanteesta. (LIITE 30) Kirkkoherra kertoi virkaneuvottelujen käsittelyyn liittyvien työnkuvaneuvottelujen tämänhetkisestä vaiheesta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 146 KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- OSOITUS Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

16 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Puheenjohtaja päättää kokouksen. Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 31 ) Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Lopuksi veisattiin virsi 501. Kokouksen puolesta Jyrki Jormakka Jyrki Jormakka puheenjohtaja Raija Alestalo Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla Katariina Ylikoski Katariina Ylikoski Raimo Alakumpula Raimo Alakumpula Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Kauhavan kirkkoherranviraston sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla virastojen aukioloaikoina Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa toimiston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1(12) KIRKKONEUVOSTO 23.04.2013

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1(12) KIRKKONEUVOSTO 23.04.2013 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1(12) Aika: Tiistaina 23.04.2013 kello 18.00 19.15. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(10) KIRKKONEUVOSTO 24.04.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(10) KIRKKONEUVOSTO 24.04.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(10) Aika: Tiistaina 24.04.2012 kello 18.00.-19.45. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(8) KIRKKONEUVOSTO

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(8) KIRKKONEUVOSTO KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(8) Aika: Tiistaina 15.05.2012 kello 18.00-20.36. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja, sihteeri 84 Raimo Alakumpula

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) KIRKKONEUVOSTO 22.01.2013

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) KIRKKONEUVOSTO 22.01.2013 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) Aika: Tiistaina 22.1.2013 kello 18.00 19.42. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 26.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 26. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12013 1(9) Aika: Ke 9.1.2013 klo 19.00 20.25. Ryhmäkeskustelut alkaen klo 18.00 Paikka: Pysäkki, Kortesjärven kappeliseurakunta Läsnä: Alakumpula Raimo Bäckman-Vatanen Kristiina

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 06.06.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 06.06.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(12) Aika: Keskiviikkona 06.06.2012 kello 18.00-19.50. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Heikki

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 27.03.2012 Aika: Tiistaina 27.03.2012 kello 18.30.-21.26 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ 1 (8) 13.10. n kokous Aika torstai 13.10. klo 19.00 20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2016. Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 116, Kuru

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2016. Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 116, Kuru Kurun kappelineuvosto 30.9.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 30.9.2016 klo 18.00 22.27 Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 116, Kuru Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 Markunkuja Pertunmaa

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 Markunkuja Pertunmaa KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 18.30 (jouluinen juhla-ateria klo 17) OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11 Aika tiistai 26.1.2016 kello 16.00 16.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja Husso Leena Kytölä Reijo Vehviläinen

Lisätiedot

Niina Hietaniemi-Virtanen

Niina Hietaniemi-Virtanen KIRKKONEUVOSTO 2/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-19.10 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Henry Hautala Vappu Kuivamäki Heikki Lintala Maija-Liisa Mäki-Kahma

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko klo 18.30 19.40 PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski, Liisa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 9.2.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Ahti Ranto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri, poissa 114 ajan

Ahti Ranto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri, poissa 114 ajan KIRKKONEUVOSTO 8/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.20 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj, poissa 114 ajan Henry Hautala Jarkko Hautala Vappu Kuivamäki Heikki Lintala

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Tiistaina 9. helmikuuta 2016 kello 19.10 19.45 Paikka Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2015 Kirkkoneuvosto 1 (14) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.8.2015 klo 18.00-19.20 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET Sanna

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 1/ (7) Kirkkovaltuusto

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 1/ (7) Kirkkovaltuusto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 17.30-18.22 (Kahvitus klo 17.00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni Sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 7.12.2015 klo 17.00, kahvitus alkaen 16.30. Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali puh.joht. Hämäläinen Sirpa jäsen Pentti Erja varajäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot