KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012"

Transkriptio

1 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) Aika: Tiistaina kello Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Sanna Hede Marketta Heikkilä Ritva Heinonen Mauno Kari Reijo Kuivinen Hanna-Liisa Malmi Inkeri Saari Katariina Ylikoski Paula Takala Raija Alestalo kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui kokouksesta klo :n 138 käsittelyn jälkeen talousjohtaja, sihteeri Poissa: Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja Heikki Erkinheimo jäsen Teemu Hakala jäsen Petri Hietamäki kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Asiat: ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Veisattiin virsi 600. Kirkkoherra piti alkuhartauden aiheesta Jeesus antaa elämän. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

2 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 2(16) 126 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 127 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtajan päätösesitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Puheenjohtaja esitti, että muissa asioissa käsitellään erillisenä pykälänä pykälän 137 kohta tiedotussihteerin sijaisen vallinta. Lisäksi kirkkoneuvoston jäsen Reijo Kuivinen esitti keskusteltavaksi Ylihärmän kappeliseurakunnan muistolehdon perustamisasian. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

3 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 3(16) Pöytäkirjan tarkastajina olisivat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Katariina Ylikoski ja Heikki Korkealaakso. Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina klo Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa välisenä aikana klo Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Ylikosken ja Raimo Alakumpulan. 129 NORDEASSA OLEVIEN SIJOITUSTEN PÄIVITTÄMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Seurakunnalla on tällä hetkellä Nordea Pankissa seuraavat sijoitusrahastot: Vanhan Alahärmän seurakunnan aikainen sijoitus Nordea Korko A Kasvu, hankintahinta ,20 (6.977,19 osuutta) markkina-arvo ,54, tappio 6.755,13 sekä Korkotuotto A, hankintahinta ,46 (260,871 osuutta), markkina-arvo ,06, kasvu 1.136,60. Kauhavan seurakunnalla on ollut Korkotuotto A, hankintahinta ,12 (22847,46 osuutta), markkina-arvo ,01, kasvua ,89. Seurakunnan kaikki sijoitukset olevan markkina-arvon mukaan ovat yhtensä ,61. Ennen seurakuntien yhdistymistä Kauhavan seurakunnalla oli rahastonsiirtopalvelusopimus Nordea Pankissa. Sopimuspalvelu toimi siten, että pankkitilillä olevat yli ,- ylittävät likvidit varat sijoitettiin automaattisesti rahastoon. Jos taas pankkitili alittui tuosta kattorajasta, rahastosta nostettiin varoja kattorajaan saakka. Nyt tämä rahastonsiirtopalvelu on purettu , koska seurakuntien yhdistymisen jälkeen seurakunnalla ei ole ollut sijoitettavia varoja. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

4 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 4(16) Talousjohtaja on ollut elokuussa yhteydessä Nordea Pankin sijoitusasiantuntija Sari Moilaseen, koska seurakunnan nykyisistä sijoituksista mikään yllä olevista ei ole ns. pääomaturvattu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varat voivat tässä markkinatilanteessa hävitä osittain tai kokonaan, koska tämän hetkinen rahasto sijoittaa euromääräisiin vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoinstrumentteihin. Käydyssä sijoituskeskustelussa seurakunnan tavoitteena on saada pääomaturvattu, helposti rahaksi muutettava sekä tuottava sijoitusvaihtoehto. Tältä pohjalta sijoitusneuvoja on ehdottanut ,- :n summalle seuraavanlaiset sijoitusratkaisut:. (LIITE 1-2) Vaihtoehto 1 Määräaikaiselle tilille (pääomaturva; ei riskiä) ,-, korko 6 kk 3 % ja ,- talletusplussa tilille (määräaikainen 24 kk:n tili,) Maksimi lisäkorko 3,5 %. Osa varoista suositellaan pitämään edelleen rahastoissa, joissa pitää huomioiden hajautus maanosittain ja toimialoittain. Tällä hetkellä hajautus puuttuu sijoituksistamme. Nordea suosittaa merkittävän Eurooppa Value ,- ; Pohjois-Amerikkaa ,-, Nordea Suomi ,-, Valtiolainaa AAA ,-, Nordea Corporate Bond ,-, Yrityslaina Plussaan ,-, Japaniin 7.337,- sekä kehittyville markkinoille ,-. Vaihtoehto 2 Määräaikainen ,-, korko 3 % 6 kk, ja ,- talletusplussaa ,- pääomaturvattuun Suomi obligaatioon (5 vuoden sijoitus), ,- ; Yrityslaina Plussaan, Euro-obligaatioon sekä Corporate Bondiin tasa-osin. Huomioitavaa on, että osan varoista pystytään muuttamaan tarvittaessa melko pian käteiseksi. Talousjohtajan päätösesitys: Esitän, että seurakunta sijoittaa nykyiset varat ,-. Varojen siirto tehdään välittömästi, jotta nykyiset tappiot saadaan kompensoitua niin, että korkotalletusten kokonaisvaikutus jää vielä positiiviseksi. Lopullinen sijoitusvaihtoehto esitetään kokouksessa. Nordea Pankki on toimittanut seurakunnalle vielä kolmannen sijoitusratkaisuvaihtoehdon kokouksen esityslistan toimittamisen jälkeen. Kolmannessa vaihtoehdossa varat säilyisivät rahastoissa, mutta rahastot muutettaisiin, jolloin kysymyksessä olisi ns. Varainhoitokori Maltti. Tässä ratkaisussa asiakkaalla on oma salkunhoitaja mukana. Hän hajauttaa ja huolehtii, että varat ovat koko ajan suotuisissa sijoituskohteissa. Varojen seuranta tapahtuu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

5 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 5(16) päivittäin. Vaihtoehdossa on hajautus huomioitu maanosittain ja toimialoittain. Lisäksi sijoitusten lähtökohtana on kohteiden eettisyys. Viimeisen 12 kuukauden tuotto on ollut 11 %. Seurakunnan varainhoitokulut tässä vaihtoehdossa eivät tulisi lisääntymään. Sijoitusvaihtoehtojen esittelyn jälkeen talousjohtaja esitti päätösesityksenään seurakunnan sijoitusratkaisuksi Varainhoitokori Malttia. Päätösesitys perustuu siihen, että vaihtoehdossa kaikki varat, jotka on sijoitettu rahastoihin, on helppo kotiuttaa pienellä aikavälillä, sijoituksen tuottavuus on hyvä ja sijoituskohteet ovat eettisesti hyväksyttäviä. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) JÄRVI-POHJANMAAN VETERAANIYHDISTYS RY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kortesjärvellä toimiva Järvi-Pohjanmaan Veteraaniyhdistys ry on perustettu Perustamiskirjan 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen sotaveteraanien ja invalidien sekä muiden palaavien eläkeläisten asunto- ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän fyysisen ja henkisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistys omistaa kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 19 huoneistoa sekä yksi noin 60 neliömetrin suuruinen osakehuoneisto Katajarivi-nimisessä asuntoyhtiössä. Taseen mukaan yhtiöllä oli rahavaroja ,44 ja velkaa Asuntorahastolle noin Yhtiön perustamisasiakirjan 13 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Kortesjärven kunnalle ja seurakunnalle puoliksi kummallekin käytettäväksi vastaavanlaiseen tarkoitukseen. Yhtiön hallitus on kokouksessaan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä velvoittanut puheenjohtajan ja rahastonhoitajan jatkamaan yhdistyksen purkamisneuvotteluja Kauhavan kaupungin ja Kauhavan seurakunnan kanssa. Tähän päädyttiin, koska lähes kaikki yhtiön asunnoissa olevat asukkaat ovat muita kuin alkuperäisen tarkoituksen mukaisia asukkaita. Purkamiseen liittyen yhdistyksen puheenjohtaja Markku Kottari ja rahastonhoitaja Erkki Mustajärvi ovat neuvottelussa tiedustelleet kaupungin kantaa omaisuuden vastaanottamiseen. Samana päivänä yhdistyksen edustajat ovat neuvotelleet asiasta myös seurakunnan Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

6 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 6(16) kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan kanssa. Asia on annettu tiedoksi kirkkoneuvostolle pykälässä 42. Kauhavan kaupunginhallitus on alkuvuodesta alustavana kantanaan päättänyt ilmoittaa yhdistykselle, että Kauhavan kapunki on valmis vastaanottamaan Järvi-Pohjanmaan Veteraanikotiyhdistys ry:n asunnot varoineen ja velkoineen joko osittain tai kokonaan Kauhavan kaupungin omistamalle Kauhavan Vuokratalot Oy:lle. Nyt talousjohtaja on ollut yhteydessä kaupungin Vuokratalot Oy:n edustajaan ja keskustelussa on käynyt ilmi, että kiinteistöille ei ole vielä kaupungin taholta suoritettu rakennusten katselmusta eikä kuntokartoitusta. (LIITTEET 3-8) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää lopullisen päätöksen siihen saakka, kunnes Kauhavan Vuokratalot Oy:n edustajalta on saatu enempi tietoa rakennusten kunnosta. Tämän jälkeen Kauhavan kaupunki ja Kauhavan seurakunta käyvät yhteisen neuvottelun, jonka pohjalta seurakunta tekee lopullisen päätöksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ja kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PURMOJÄRVEN VANHUSTENTUKI RY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kortesjärvellä toimiva Purmojärven Vanhustentuki ry on perustettu Perustamiskirjan 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen ja hengellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksellä on omistuksessaan osoitteessa Purmojärvenvie 736 kiinteistöt, joissa on yhteensä 9 asuntoa. Lisäksi kiinteistössä on kerhotila, sekä muut tarvittavat sauna- ja varastotilat. Kiinteistö on alun perin tarkoitettu paikkakunnan vanhusten käyttöön, kuten perustamiskirjasta käy ilmi. Vanhusten määrän vähennyttyä asuntoja on nykyään markkinoitu kaikille halukkaille. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

7 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 7(16) Taseen mukaan yhtiöllä oli rahavaroja 4.702,62 ja velkaa ,54. Yhdistyksellä syntyi viime tilikaudella tappiota 8.667,05 ja yhdistyspääoma on ,40. Yhdistyksen perustamisasiakirjan 13 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat Kortesjärven kunnalle ja seurakunnalla puoliksi kummallekin. Yhdistyksen vuosikokous oli päättänyt kääntyä Kauhavan kaupungin puoleen koskien mahdollisuutta siirtää yhdistyksen omistama kiinteistö Kauhavan Vuokratalot Oy:n hallintaan. Seurakunta sai tästä ilmoituksen puhelimitse ja syyskuussa yhdistys toimitti pyynnöstä vuoden 2011 tilinpäätöstiedot. Kauhavan kaupunginhallitus on toukokuussa käsitellyt asiaa ja päättänyt siirtää sen käsittelyn myöhemmäksi. (LIITTEET 9-10) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää lopullisen päätöksen siihen saakka, kunnes Kauhavan Vuokratalot Oy:n edustajalta on saatu enempi tietoa rakennusten kunnosta. Tämän jälkeen Kauhavan kaupunki ja Kauhavan seurakunta käyvät yhteisen neuvottelun, jonka pohjalta seurakunta tekee lopullisen päätöksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ja kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PÄIVÄKERHOKULJETUSTEN OMAVASTUUOSUUDEN TARKISTAMINEN Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Päiväkerhokuljetuksissa kerholaisten omavastuuosuudet ovat olleet 3,- /lapsi ja sisaruksilta 4,-. Kuljetuskustannusten noustessa on tullut tarpeelliseksi tarkistaa kerhokuljetusten omavastuuosuutta. Vastaavalta lastenohjaaja Sinikka Huhdankoskelta tulleen palautteen mukaan vanhemmat ovat olleet myötämielisiä pieneen korotukseen edellä mainitusta syystä. Talousjohtajan päätösesitys: Päiväkerhokuljetusten uusiksi omavastuuosuuksiksi vuodesta 2013 lähtien vahvistetaan 4,- /lapsi ja sisaruksilta 5,-. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

8 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8(16) Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) ESITYS LEIRIEN RYHMÄNOHJAAJIEN PALKKIOIDEN LASKEMISESTA Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Rippikoulutyöstä vastaava pastori Petra Pikkarainen on tehnyt aloitteen leirien ryhmänohjaajien palkkioiden maksuperusteista ja yhtenäistämisestä syksystä 2012 alkaen. Tällä hetkellä palkkio maksetaan jokaiselta alkavalta vuorokaudelta (24 h). Koska vain 12 tuntia ylittävä aika vajailta vuorokausilta korvataan, jäisi viimeisen leiripäivän häntä ilman korvausta. Samoin ilman korvausta jäisi rippileirien ns. ennakkopäivä. Jos ennakkopäivän ja leirien viimeisen päivän tehdyt työtunnit yhdistetäisiin, ylittyisi tuo korvaukseen oikeuttava 12 tuntia ja tällöin palkkio maksettaisiin. Mikäli yhteenlaskettu tuntimäärä jää alle 12 tuntia, korvausta ei makseta. (LIITE 11) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy syksystä 2012 alkaen esitetyn leirien ryhmänohjaajien (isosten) palkkioiden yhtenäistämisen siten, että leiripäivien palkkioita laskettaessa yhdistetään tehdyt tunnit rippileirien ennakkopäivästä ja varsinaisen leirin viimeisestä päivästä. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että rippileirien ennakkopäivän sekä viimeisen leiripäivän alkamis- ja päättymisen kellonajat ilmoitetaan selkeyden vuoksi palkanlaskentaan. Palkkioiden perusteet pysyvät samana, eli 1-16 vuorokauden ryhmänohjaajakokemuksesta maksetaan ½ päivärahan suuruinen ja 17 vuorokaudesta eteenpäin ¾ päivärahan suuruinen palkkio. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Raili Kontolampi puh. (06) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

9 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 9(16) 134 SEURAKUNNAN VAROJEN SIJOITTAMISEN TOIMIVALLAN RAJAT Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan taloussäännön 13 :n mukaan kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n 8 kohdan mukaan talousjohtaja päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta taloussäännön ja kirkkoneuvoston päätösten edellyttämällä tavalla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisen jälkeen seurakunta ei ole tehnyt tarkempaa erillistä päätöstä talousjohtajan toimivallan rajoista, eli siitä mihin euromäärään saakka talousjohtaja voi päättää varojen sijoittamisesta ja miten. Puheenjohtajan päätösesitys: Esitän, että kirkkoneuvosto päättää määritellä kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset talousjohtajan toimivallan rajat seurakunnan varojen sijoittamisessa seuraavasti: 1. Sijoitustoiminnassa on otettava huomioiin, että sijoituskohteet ovat eettisesti hyväksyttäviä ja matalariskisiä. 2. Kalenterivuoden aikana sijoitukset korkosijoituksiin ja talletuksiin saavat olla enintään ,- euroa ja sijoitusaika enintään kaksi vuotta. 3. Valtuudet päättää pidempiaikaisista osake- ja rahastosijoituksista ,- euroon saakka kalenterivuoden aikana. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) METSÄMAAN OSTOTARJOUS Kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan valmistelu Kari ja Hilkka Hongisto ovat lähettäneet seurakunnalle päivätyn kirjallisen metsänostotarjouksen. Ostotarjous koskee 2,9 ha:n määräalaa seurakunnan omistamasta metsätilasta Alborg 11:11 Kauhavan kaupungin Kortesjärven kaupunginosassa. Määräalasta on laadittu Metsänhoitoyhdistys JärviLakian toimesta päivätty kirjallinen arvio metsämaan arvosta. Arvio/Hongistojen tarjous on yhteensä koostuen puuston arvosta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

10 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) ( ), odotusarvolisästä (3.376 ) sekä maapohjan arvosta (522 ). (LIITTEET 12-13) Hongistojen tarjouksen mukaan ostettava määräala rajoittuu välittömästi Kumpu ja Etukumpu nimisiin tiloihin, joista yhdessä muodostuisi luonnonmukainen kokonaisuus. Kirkkoneuvosto on aikaisemmin linjannut metsien määräalojen ostotarjousten yhteydessä, ettei tilojen pirstomista pienempiin osiin pidetä tarkoituksenmukaisena ja seurakunnan kannalta taloudellisesti järkevänä. Mahdollisen myynnin yhteydessä olisi keskusteltava koko tilan myynnistä, jolloin kauppahinta olisi todennäköisesti seurakunnalle edullisempi. Talousjohtajan päätösesitys: Esitän, että kirkkoneuvoston tekemän linjauksen perusteella jätettyä metsämaan ostotarjousta ei hyväksytä. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen ja päätti samalla, että tässä vaiheessa seurakunta ei myy erillisiä määräaloja. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) PALOJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA Kiinteistöpäällikkö Kari Jutilan valmistelu Mika Palojärvi sekä Miia Salokangas ovat ostaneet Kortesjärven Järvi- Veikoilta tontin, joka sijaitsee seurakunnan leirikeskuksen läheisyydessä Palojärven rannalla. Heidän tarkoituksena on rakentaa tontille omakotitalo. Rakennuslupaa omakotitalolle ei kuitenkaan ole myönnetty. Lupa voitaisiin kuitenkin myöntää laatimalla alueelle rantayleiskaava. Yksittäistä tonttia kaupunki ei kuitenkaan kaavoita vaan alueen tulee olla suurempi. Salokankaan ja Palojärven tekemien selvitysten mukaan kaavoitushankkeeseen olisi lähdössä alueen maanomistajista mukaan Kauhavan kaupunki, Jussi Palojärvi sekä Miia Salokangas ja Mika Palojärvi. Kaavoitus mahdollistaisi sen, ettei rakentamiseen tarvitse hakea erikseen poikkeuslupaa ainoastaan rakennuslupa Kauhavan kaupungilta. Lisäksi kaavoitus nostaisi alueen tonttien arvoa. (LIITE 14-15) Kauhavan kaupungin kaavoituspäällikön Tapani Palon mukaan rantayleiskaavan kustannukset olisivat karkeasti n euroa, joka jaetaan rantaviivan mukaisesti. Tästä seurakunnan osuus olisi varovaisen arvion Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

11 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) mukaan Em. viitaten Miia Salokangas ja Mika Palojärvi tiedustelevat seurakunnan halukkuutta osallistua rantayleiskaavan laatimiseen. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää edellä mainituin perustein lähteä mukaan kaavoitushankkeeseen. Kirkkoneuvoston keskustelussa nousi esiin puoltavia ja vastustavia puheenvuoroja. Lisäksi esitettiin joitakin tarkentavia kysymyksiä, jotka vaikuttavat mielipiteen muodostumiseen. Puheenjohtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Siihen mennessä selvitetään yksityiskohtaisemmin rantayleiskaavan edut ja haitat seurakunnan kannalta. Puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. (06) HENKILÖSTÖASIA 138 LÄHETYSTIIMIN ESITYS UUDESTA NIMIKKOSOPIMUKSESTA Tiedoksi lähetystiimin esittely uudesta nimikkolähettisopimuksesta Lähetystiimi on palaverissaan päättänyt esittää, että ensimmäinen koko seurakunnan yhteinen nimikkolähettisopimus Pia ja Rene Rendicin perheen lähettämiseksi solmittaisiin Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Ensin sitouduttaisiin vain ensimmäiseen työkauteen ja jatkosta päätettäisiin seurakunnan tilanteen mukaan. Rendicin perhettä ollaan lähettämässä Kyprokselle, josta käsin tekevät mediatyötä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan satelliittitelevisiolähetysten välityksellä sekä nais- ja tyttötyötä. Pian äidin suku (os. Silla) asuu Kauhavalla. Pian täti Pirjo Pajari ja hänen miehensä Esko Pajari toimivat perheen lähettisihteereinä Kauhavalta käsin. Pia on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja pian valmis teologian maisteri. Rene on datanomi ja ennen lähtöä valmistumassa IT-tradenomiksi. Perheeseen kuuluvat lapset Regia, Repedeus, Rebecca ja Rafaela. Kansanlähetyksen nimikkosopimuksista Miina Viitasen sopimus päättyi vuoden 2011 lopussa. Kirsi Jokela lähtee mahdollisesti viimeiselle työkaudelle syksyllä Rendicin perheen yhteydet Kauhavalle lisäävät Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

12 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) seurakuntalaisten kiinnostusta ja lähetystyön vastuuryhmät eri puolilta seurakuntaa ovat osoittaneet kiinnostusta mediatyötä sekä nais- ja tyttötyötä kohtaan. Myös yksittäiset seurakuntalaiset ovat kyselleet mahdollista uutta sopimusta Miina Viitasen päättyneen sopimuksen tilalle. Nykyisen talousarviomäärärahan ja vapaaehtoiskannatuksen turvin uuteen nimikkosopimukseen on hyvät taloudelliset edellytykset. Liitteenä olevan laskelman vaadittava vapaaehtoiskannatus on täysin kerättävissä. (LIITTET ) Kirkkoherran päätösesitys: Esitän nimikkosopimuksen solmimista Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Pia ja Rene Rendicin perheen lähettämiseksi esittelyn mukaiseen työnkuvaan. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Takala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello Lisätietoja antaa lähetyssihteeri Henna Luoma, puh HAUTAPAIKAN TAKAISINLUOVUTUS Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Laura Korpela haluaa luovuttaa Kauhavan alueseurakunnan Vanhalta hautausmaalta hautapaikan B1-152,takaisin seurakunnalle, koska kyseisille hautapaikoilla ei ole enää käyttöä. (LIITE 19) Talousjohtajan päätösesitys: Hautapaikkaoikeus otetaan takaisin seurakunnalle. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISTUMINEN HEHU-TOIMINTAAN Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

13 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Lapuan hiippakunta organisoi suuronnettomuuksien henkistä huoltoa varten valmiusryhmää. Ryhmän hallinnollinen kotipaikka on Seinäjoen seurakunta, joka on valinnut toiminnasta vastaavaksi nuorisotyön johtajan Pete Ketolan. Ryhmän jäseniksi kutsutaan seurakuntien soveltuviksi arvioituja työntekijöitä. Toimintavalmiutta ylläpidetään puolivuosittain pidettävillä koulutus- ja harjoitusiltapäivillä. Ryhmän jäseniksi ovat lupautuneet seurakuntamme työntekijöistä Matti Latomäki, Leena-Marja Renko ja Miia Antila. Työmuodon perustamistehtävän on aikanaan ollut toteuttamassa viime kesänä seurakuntamme palvelukseen tullut Jaakko Linko. Työryhmän toimintaa hallinnoivan Seinäjoen seurakunnan puolelta on esitetty pyyntö, että seurakunnat valtuuttaisivat HeHu-toimintaan osallistuvat työntekijänsä. Kirkkoherran päätösesitys: Esitän, että kutsutut työntekijät M.Latomäki, Renko, Antila ja J.Linko valtuutettaisiin toimimaan mukana HeHu-ryhmässä. Samalla esitän, että kirkkoneuvosto myöntäisi kirkkoherralle pysyvän luvan valtuuttaa osallistuvat työntekijät viranhaltijapäätöksellä. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) MUUT ASIAT 141 a HENKILÖSTÖASIA 141 b YLIHÄRMÄN HAUTAUSMAAN MUISTOLEHTO Kirkkoneuvoston jäsen Reijo Kuivinen jakoi kirkkoneuvostolle suunnitteluhortonomi Jarmo Väisäsen aikanaan Ylihärmän seurakunnalle laatiman piirustuksen muistolehdon muistomerkistä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan muistolehto tulisi sankarihautausmaan vasemmalle puolelle. Kuivinen esitti, että kiinteistöpäällikkö selvittäisi oheisen muistomerkin hankintakustannukset sekä tutkisi eri vaihtoehdot, mihin muistolehto voitaisiin sijoittaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kuivisen esityksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

14 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) 142 ALOITTEET Aloitteita ei ollut. 143 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoherran päätösluettelo: Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei ollut. 144 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösluettelo: 35 /2012 Kauhavan alueseurakunnan kerhojen kuljetukset (LIITE 20) 36 /2012 Seurakunnan puhelinjärjestelmän päivittäminen (LIITE 21) 37 /2012 Määräaikaisen tuntipalkkaisen, tarvittaessa töihin tulevan emännän palkkaamisen jatkaminen (LIITE 22) 38 /2012 Määräaikaisen, osa-aikaisen toimistoapulaisen palkkaaminen Kortesjärven kappeliseurakunnan sekä kappeleiden irtaimen omaisuuden tallennustehtävään (LIITE 23) 39 /2012 Alahärmän kappeliseurakunnan siivoojan lomauttaminen (LIITE 24) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

15 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 145 TIEDOTUSASIAT Alahärmän kappelineuvoston pöytäkirja 4 /2012 (LIITE 25) Kauhavan alueneuvoston pöytäkirja 3/2012 (LIITE 26) Kortesjärven kappelineuvoston pöytäkirja 2/2012 (LIITE 27) Ylihärmän kappelineuvoston pöytäkirja 3/2012 (LIITE 28) Tuomiokapituli on päivätyllä kirjeellään myöntänyt kanttori Anneli Liedolle kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla eron Kauhavan seurakunnan I kanttorin virasta lukien. (LIITE 29) Verokertymä tammi- - syyskuu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuoden talousarvion 2013 perusteluissa on annettu tiedoksi, että kirkollisverotilitysten lievä kasvu on jatkunut ennusteista poiketen. Elokuun loppuun mennessä tilitykset ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Syyskuun tilitykset huomioiden Kauhavan seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat nousseet 5,61 % ja vastaavasti yhteisöverotulot ovat laskeneet 21,75 %. Tämän mukaan kokonaisverokertymä on noussut 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Nousu johtuu arvioitua suuremmista palkankorotuksista ja odotettua paremmasta työllisyystilanteesta. (LIITE 30) Kirkkoherra kertoi virkaneuvottelujen käsittelyyn liittyvien työnkuvaneuvottelujen tämänhetkisestä vaiheesta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 146 KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- OSOITUS Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

16 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (16) Puheenjohtaja päättää kokouksen. Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 31 ) Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Lopuksi veisattiin virsi 501. Kokouksen puolesta Jyrki Jormakka Jyrki Jormakka puheenjohtaja Raija Alestalo Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla Katariina Ylikoski Katariina Ylikoski Raimo Alakumpula Raimo Alakumpula Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Kauhavan kirkkoherranviraston sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla virastojen aukioloaikoina Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa toimiston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1(12) KIRKKONEUVOSTO 23.04.2013

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1(12) KIRKKONEUVOSTO 23.04.2013 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1(12) Aika: Tiistaina 23.04.2013 kello 18.00 19.15. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(8) KIRKKONEUVOSTO

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(8) KIRKKONEUVOSTO KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(8) Aika: Tiistaina 15.05.2012 kello 18.00-20.36. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja, sihteeri 84 Raimo Alakumpula

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(10) KIRKKONEUVOSTO 24.04.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(10) KIRKKONEUVOSTO 24.04.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(10) Aika: Tiistaina 24.04.2012 kello 18.00.-19.45. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) KIRKKONEUVOSTO 22.01.2013

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) KIRKKONEUVOSTO 22.01.2013 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) Aika: Tiistaina 22.1.2013 kello 18.00 19.42. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1(11) KIRKKONEUVOSTO 28.08.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1(11) KIRKKONEUVOSTO 28.08.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1(11) Aika: Tiistaina 28.08.2012 kello 18.00-19.45 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 06.06.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 06.06.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(12) Aika: Keskiviikkona 06.06.2012 kello 18.00-19.50. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Heikki

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 27.03.2012 Aika: Tiistaina 27.03.2012 kello 18.30.-21.26 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) KIRKKONEUVOSTO 25.07.2013

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) KIRKKONEUVOSTO 25.07.2013 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) Aika: Torstaina 25.07.2013 kello 19.00 20.12. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ 1 (8) 13.10. n kokous Aika torstai 13.10. klo 19.00 20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 Markunkuja Pertunmaa

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 Markunkuja Pertunmaa KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 18.30 (jouluinen juhla-ateria klo 17) OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 9.2.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuure Turpeinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Irja Visuri, vs.talouspäällikkö

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuure Turpeinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Irja Visuri, vs.talouspäällikkö NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 10/2013 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 11.11.2013 klo 18.00-18.55 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Niina Hietaniemi-Virtanen

Niina Hietaniemi-Virtanen KIRKKONEUVOSTO 2/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-19.10 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Henry Hautala Vappu Kuivamäki Heikki Lintala Maija-Liisa Mäki-Kahma

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Ahti Ranto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri, poissa 114 ajan

Ahti Ranto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri, poissa 114 ajan KIRKKONEUVOSTO 8/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.20 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj, poissa 114 ajan Henry Hautala Jarkko Hautala Vappu Kuivamäki Heikki Lintala

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko klo 18.30 19.40 PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski, Liisa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 23.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 23. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 42011 1(12) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Ke 28.12.2011 klo 19.00-21.50. Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Alakumpula Raimo Erkinheimo Heikki Hakala Teemu Hede Sanna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2015 Kirkkoneuvosto 1 (14) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.8.2015 klo 18.00-19.20 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET Sanna

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11 Aika tiistai 26.1.2016 kello 16.00 16.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja Husso Leena Kytölä Reijo Vehviläinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2012 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Tiistaina 28.8.2012 klo 18.00-18.45 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008 1 ( 6 ) Aika Keskiviikko klo 18.30 19.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Johanna Hopeasaari Paavo Hurstinen Hannu Jolulan varajäsen Raija Hörkkö

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2013 Kirkkovaltuusto 1 (8) KOKOUSAIKA Maanantaina 11.3.2013 klo 18.30-19.00 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Iso sali SAAPUVILLA OLLEET Ritva

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(10) KIRKKONEUVOSTO

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(10) KIRKKONEUVOSTO KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(10) Aika: Tiistaina 14.5.2013 kello 18.00 20.06. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO /2010. Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO /2010. Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) Aika Tiistai 19.10.2010 klo 18.30 19.10 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Raija

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

10/2011 Kirkkoneuvosto 1 (12)

10/2011 Kirkkoneuvosto 1 (12) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 10/2011 Kirkkoneuvosto 1 (12) KOKOUSAIKA Maanantaina 31.10.2011 klo 18.00-18.50 (Kahvitus klo 17.45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot