KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) KIRKKONEUVOSTO 25.07.2013"

Transkriptio

1 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) Aika: Torstaina kello Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja Raimo Alakumpula Kristiina Bäckman-Vatanen Heikki Erkinheimo Leena Erkkilä Teemu Hakala Ritva Heinonen Petri Hietamäki Mauno Kari Heikki Korkealaakso Kirsi Niemi Inkeri Saari Paula Takala kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raija Alestalo talousjohtaja, sihteeri Poissa: Sanna Hede kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Asiat: ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Veisattiin virsi 204. Kirkkoherra piti alkuhartauden Matteuksen evankeliumin 7. luvun jakeista Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto.

2 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 2(8) 101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 102 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtajan päätösesitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajina olisivat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Raimo Alakumpula ja Kristiina Bäckman-Vatanen. Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina klo

3 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 3(8) Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa välisenä aikana klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Alakumpula ja Kristiina Bäckman- Vatanen. 104 YLIHÄRMÄN KIRKON JA TAPULIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUS- JA SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Rakennustoimikunnan, talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön valmistelu Seurakunnan talousarvion investointiosaan on varattu ,- :n suuruinen määräraha Ylihärmän kappeliseurakunnan kirkon ja tapulin peruskorjausta varten. Hanketta on valmistellut kirkkoneuvoston alainen rakennustoimikunta yhteistyössä eri alojen suunnittelijoiden sekä Museoviraston edustajien kanssa. Arkkitehtitoimisto Klemola & Co:n (Matti Klemola) laatimat arkkitehtisuunnitelmat työselityksineen on hyväksytty Ylihärmän seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa sekä vahvistettu Opetusministeriössä (päätös n:o 31/710/2010) Kirkkohallituksen ja Museoviraston antamien lausuntojen pohjalta. Tämä jälkeen suunnitelmia on vielä täydennetty Museoviraston antamien ohjeiden mukaan. Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy:n laatimasta sähkösuunnitelmasta, joka sisältää myös kirkon valaistussuunnitelman, Museovirasto on antanut erillisen lausunnon, jota edellytetään Opetusministeriön päätöksessä. (LIITE 1) Rakennusurakkaan, joka on pääurakka, sisältyy kirkon ja tapulin sisä- ja ulkomaalaus sekä restaurointityöt. Urakkasopimus solmitaan rakennusurakoitsijan kanssa.

4 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 4(8) Sähkötekniset työt toteutetaan alistettuna sivu-urakkana YSE:n mukaan. LVI:n, yläpohjan sprinkleröinnin, äänentoiston sekä irtaimistohankinnat seurakunta toteuttaa omina erillishankintoina. Asiakirjoissa on korostettu sitä, että rakennusurakoitsijalla aliurakoitsijoineen tulee olla vankka kokemus ja perehtyneisyys vanhojen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, erityisesti puukirkkojen, peruskorjaustyöstä. Lisäksi edellytettiin, että tarjouksen antajan tulee toimittaa omista ja myös aliurakoitsijoiden osalta referenssilista aikaisemmin tekemistään vastaavista kohteista yhteystietoineen ja toteutusaikoineen. Pääsuunnittelijan antaman aikataulun mukaan peruskorjaustyöt kestävät n. puoli vuotta ajoittuen ajalle n Rakennustoimikunta päätti pitämässään kokouksessa, että pääurakoitsijan kohdalla valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta ja sähköteknisten töiden osalta edullisinta hintaa. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ja rakennustoimikunnan valitsemille urakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt samana päivänä. Tarjoukset on pyydetty klo 12 mennessä. Tarjoukset on avattu ja tilaisuudesta on laadittu avauspöytäkirjat. (LIITE 2-5) Määräaikaan mennessä saatiin yksi urakkatarjous ja yksi tarjous, joka sisälsi vain ikkunoiden restauroinnin: Kokonaisurakkatarjouksen jätti Maalausliike K. Salo Ky ja ikkunoiden restauroinnista tarjouksen jätti Restaurointipuusepät Nuutti Ay, Timo Hammar. Sähköteknisistä töistä tarjouksen jättivät: Alahärmän Sähkö Oy Evijärven Sähköpalvelu Oy Sähköasennus Winter Oy Sähköhärmä Oy Koska saatujen tarjousten yhteissumma alittaa laaditun kustannusarvion, voidaan jätetty rakennustöiden tarjous hyväksyä, vaikka muita tarjouksia ei saatu. Talousjohtajan päätösesitys: Rakennustoimikunnan pitämän kokouksen päätöksen pohjalta esitän kirkkoneuvostolle, että se:

5 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 5(8) 1. valitsee hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti Ylihärmän kappeliseurakunnan kirkon ja tapulin peruskorjauksen urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Maalausliike K. Salo Ky:n. Kokonaisurakkahinta ,52 (sis. alv. 24 %) 2. valitsee hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti sähköurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Sähköasennus Winter Oy:n. Urakkahinta on ,96 (sis. alv. 24 %). 3. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 105 OJUTJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN KATTOURAKOITSIJAN VALINTA Rakennustoimikunnan, talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön valmistelu Seurakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosaan on varattu ,- :n suuruinen määräraha Ojutjärven leirikeskuksen päärakennuksen katon peruskorjaukseen. Insinööritoimisto Renko & Renko Oy (RI Timo Renko) on laatinut katon korjaussuunnitelman. Laaditun suunnitelman mukaan katto uusitaan rakentamalla paikalle kaltevuudeltaan 13 asteen huopapinnoitteinen aumakatto. Remontin yhteydessä piilorännit poistetaan ja uusitaan ulkopuolisilla ränneillä, katon eristystä ja tuuletusta lisätään, salin kupoli uusitaan. Lisäksi sisäkattoa uusitaan tarvittavilta osin. Rakennustoimikunta on hyväksynyt suunnitelmat pitämässään kokouksessa. Toteutusta varten lähetettiin tarjouspyynnöt kahdeksalle urakoitsijalle. Valintaperusteena käytetään rakennustoimikunnan päätöksen mukaisesti edullisinta hintaa. Tarjoukset on avattu ja tilaisuudesta on laadittu avauspöytäkirja. (LIITE 6-7) Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: Rakennus ja Automatiikka S. Hautala Oy Työryhmä Pauli Katajamäki Oy ja Rakennuspalvelu Kivikangas Oy Talousjohtajan päätösesitys:

6 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 6(8) Rakennustoimikunnan pitämän kokouksen päätöksen pohjalta esitän, että kirkkoneuvosto: 1. valitsee tarjouspyynnön mukaisesti Ojutjärven päärakennuksen katon peruskorjauksen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Työryhmä Pauli Katajamäki Oy ja Rakennuspalvelu Kivikangas Oy:n. Urakkahinta ,88 (sis. alv. 24 %) 2. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 107 SAATU LAHJOITUS Päätösesitys: Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Ellen Ketomäki Ylihärmästä on lahjoittanut Kauhavan seurakunnalle Ylihärmän kappeliseurakunnan kirkon peruskorjausta varten ,-. Seurakunta ottaa lahjoituksen kiitollisena vastaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 108 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKISTUS Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.

7 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 7(8) Kirkkovaltuusto on pitänyt kokoukset: /2, jossa on käsitelty pykälät Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon viranhaltijoiden tehtäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 109 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 110 ALOITTEET Aloitteita ei ollut. 111 TIEDOTUSASIAT Kirkkoherra ilmoitti, että Kortesjärven kappeliseurakunnan kappalaisen virka on avoimena ja hakuaika päättyy , jonka jälkeen kappelineuvosto tekee kappalaisen valinnan. 112 KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- OSOITUS Puheenjohtajan päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

8 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 8(8) Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 8) Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen puolesta Jyrki Jormakka puheenjohtaja Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla Raimo Alakumpula Kristiina Bäckman-Vatanen Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Kauhavan kirkkoherranviraston sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla virastojen aukioloaikoina Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa toimiston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina.

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) Aika: Tiistaina.25.09.2012 kello 18.00-20.35. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Sanna Hede

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Pihl Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Mällinen Tiina-Mari, vs. kirkkoherra x Hämäläinen

Lisätiedot

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo 17.00 17.37 Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu 43 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) ASIALISTA 5 / 2011 86 Kokouksen avaus 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 18.1.2012 klo 16.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 4 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 4 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 4 / 2011 sivu 1 Kokousaika: Ma 11.4.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 52 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot