LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT"

Transkriptio

1 Liite 4/kv LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta ja toimialojen sitoumukset ruotsinkielisten palvelujen järjestämiseksi Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Lohjan kaupungin kaksikieliset palvelut... 3 Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta... 3 Taustaa... 3 Kielilaki... 3 Kaksikielinen Lohja... 3 Mitä kielipalvelusitoumus tarkoittaa käytännössä Lohjalla... 5 Henkilöstöhallinto ja kielilisät... 6 Kaksikielisyyden kustannusten jako... 6 KIELIPALVELUSITOUMUS / KESKUSHALLINTO... 7 Näihin ruotsinkielisiin palveluihin keskushallinto sitoutuu... 7 Käännöstarve ruotsinkielelle... 8 Tukihenkilöverkosto... 8 KIELIPALVELUSITOUMUS / PERUSTURVATOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin perusturvatoimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle Palvelut eri kielillä Tukihenkilöverkosto KIELIPALVELUSITOUMUS / SIVISTYSTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin sivistystoimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle Tukihenkilöverkosto KIELIPALVELUSITOUMUS / TEKNINEN TOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin tekninen toimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle KIELIPALVELUSITOUMUS / YMPÄRISTÖTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin ympäristötoimi sitoutuu ja tukihenkilöverkosto Käännöstarve ruotsin kielelle

3 Lohjan kaupungin kaksikieliset palvelut Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta Taustaa Lohjan kauppala muuttui kaupungiksi Lohjan kaupunki ja Lohjan kunta yhdistyivät ja uudeksi Lohja-nimiseksi kunnaksi joka päätti ottaa käyttöön kaupunkinimikkeen. Kuntien yhdistämissopimukseen kirjattiin että yhdistyvä uusi kunta muodostetaan kaksikieliseksi vuosiksi Vanha Lohjan kunta oli ollut koko olemassaolo aikansa kaksikielinen. Uuden kaupungin perustamispäätöksessä sisäasiainministeriö määräsi Lohjan vuoden 2002 loppuun saakka kaksikieliseksi. Kaupunginvaltuusto esitti kokouksessaan yksimielisesti valtioneuvostolle että Lohja määrättäisiin edelleen kaksikieliseksi vuosiksi Valtioneuvosto päätti esityksen mukaisesti määrätä Lohjan kaksikieliseksi edelleen vuosiksi Uusimman valtuustopäätöksen ( ) mukaisesti Lohjan kaupunki on vapaaehtoisesti kaksikielinen vuosina Kielilaki Kielilain 5 :n mukaan "Kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kunta on joko yksikielinen tai kaksikielinen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksikielisiä kuntia. Kaksikielinen Lohja Kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asukkaista tai vähintään asukasta. Kaksikielinen kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistö on alle asukasta ja sen osuus on laskenut alle kuuden prosentin. Kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunta kaksikieliseksi seuraavaksi kymmenvuotisjaksoksi, vaikka kunta muuten olisi yksikielinen. Jos kuntajakoa muutetaan, on samalla päätettävä muutoksen vaikutuksesta kuntien kielelliseen asemaan." Kielilaki ( /423) antaa mahdollisuuden hakeutua vapaaehtoisesti kaksikieliseksi kunnaksi. Mikäli näin toimitaan, vapaaehtoisuuden pohjalta lähtevän kaksikielisyyden perusteella ei saada helpotuksia tai siirtymäaikoja kielilain velvoittavista säännöksistä, jotka mm. määrittelevät kunnan velvollisuuden palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi (23 ); kunnan omistaman yhtiön on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa (24 ); kunnan asettamien kilpien, liikennemerkkien ja muiden yleisölle suunnattujen vastaavien opasteiden tekstien on oltava suomen- ja ruotsinkielisiä (33 ). Lisäksi on määräyksiä kuulutusten antamisesta, johto- ja hallintosääntöjen kieliversioista, toimielimien esityslistojen ja pöytäkirjojen kieliversioista. Lohjan kaupunki on aikaisemmasta kuntaliitoksestaan, vuodesta 1997 lähtien ollut ainoa vapaaehtoisesti kaksikielinen kunta Suomessa. Kunnan ja kaupungin välinen kuntaliitossopimus määritteli uuden kunnan kaksikieliseksi vuoteen 2002 saakka, 3

4 vaikka väestön kielisuhteet eivät olisi kaksikielisyyttä edellyttäneet. Tämän jälkeen Lohjan kaupunki on anonut vapaaehtoista kaksikielisyyttä vuosiksi Lohjan kaksikielisyyden keskeisin peruste on Lohjan seudun, erityisesti Etelä-Lohjan ja Lohjan "kirkonkylän" historiallinen kaksikielisyys. Lohjan kaksikielisyyttä puoltaa myös se, että Lohja on perinteisesti tehnyt ja tekee edelleen laajaa seudullista yhteistyötä kaksikielisten kuntien kanssa, erityisesti Raaseporin suuntaan. Mm. jätehuolto, ympäristöterveyden hoito, aluekehitysohjelmat, elinkeinopolitiikka, maatalousyhteistyö hoidetaan seudullisesti kaksikielisinä yhteisesti muiden kuntien kanssa. On myös huomattava, että esimerkiksi Virkkalassa sijaitsevat Lohjan ruotsinkieliset koulut palvelevat laajasti myös Siuntion ja Inkoon ruotsinkielisiä oppilaita. Valtioneuvosto on antamallaan päätöksellä 323/2012 paitsi vahvistanut Lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitoksen, niin myös ottanut kantaa kielelliseen jaotukseen todeten, että uuden Lohjan kaupungin kielellisestä asemasta vuodesta 2013 alkaen säädetään erikseen solmitun Lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitossopimuksen mukaan uusi kunta on kielilain 5 :n perusteiden mukaisesti suomenkielinen yksikielinen kunta. Vuoden 2011 lopussa Lohjalla oli asukasta, joista 3,9 %, eli henkilöä oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Nummi-Pusulassa asukasmäärä oli henkeä, joista 1,3 %, eli 80 henkilöä ruotsinkielisiä. Karjalohjalla puolestaan väestön määrä oli henkeä, joista ruotsinkielisiä 2,0 % eli 30 henkilöä. Uuden Lohjan kaupungin yhteenlaskettu väestömäärä lukujen mukaan tulee olemaan henkeä, joista äidinkieleltään ruotsinkielisiä on henkeä eli noin 3,5 %. Valtion aluejaotuksessa Lohjaa koskettava poliisitoimi toimii kaksikielisenä koko Länsi-Uudenmaan alueella (keskuspaikkana Espoo), samoin kuntapohjainen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos hoidetaan Espoon kaupungin alaisuudessa. Kaksikielisyys nähdään yleensä myös myönteisenä julkisuustekijänä, jolla on merkitystä niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin kiinnostukseen Lohjaa kohtaan. Kaupunki kouluttaa henkilöstöään riittävän palvelukyvyn takaamiseksi. Kaupungin henkilökunta on pääosin suomenkielistä, mutta kaikilla toimialoilla on ruotsinkielen taitoista henkilökuntaa palvelun takaamiseksi. Tämä kielipalvelusitoumus koskee Lohjan kaupunkiorganisaatiota poislukien kaupungin tytäryhtiöt ja liikelaitokset. Kielipalvelusitoumuksen toteutumista tarkastellaan valtuustokausittain tehtävällä kielikatsauksella. 4

5 Mitä kielipalvelusitoumus tarkoittaa käytännössä Lohjalla Lohjan kaupunki palvelee kuntalaisia: 1. Tarjoamalla kasvatus- ja opetuspalveluissa ruotsinkielisen vaihtoehdon päiväkodista lukioon. 2. Tarjoamalla lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten tarvitsemat terveys- ja sosiaalipalvelut myös ruotsin kielellä. 3. Huolehtimalla siitä, että tontin ostaja, rakentaja ja kaavamuutoksen hakija saa palvelut myös ruotsin kielellä 4. Huolehtimalla siitä, että kaikilla toimialoilla pystytään palvelemaan ruotsiksi. 5. Ottamalla huomioon rekrytoitaessa kaupungin kaksikielisyyden ja maksamalla kielilisä niille kaupungin työntekijöille, jotka hallitsevat ruotsin kielen ja tarvitsevat työssään ruotsin kieltä. 6. Ottamalla huomioon kaupungin hankinnoissa ja ostopalvelusopimuksissa kaksikielisyyden. 7. Varmistamalla, että kaikissa virastoissa ja kaksikielisissä laitoksissa on kaksikieliset kyltit. 8. Varmistamalla henkilökunnan osaamisen jatkuvalla kielikoulutusohjelmalla. 9. Huolehtimalla siitä, että asiakkaille menevät kirjeet, erityisesti silloin, kun kyseessä on peruspalvelua koskeva asia, tehdään myös ruotsiksi. Sama koskee lomakkeita ja erilaisia hakuohjeita. 10. Laatimalla valtuuston kokousasiakirjat sekä viralliset kuulutukset kaksikielisinä. Kokouksissa on pääsääntöisesti mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä. 11. Julkaisemalla kaupungin kielipalvelusitoumuksen internetissä, intranetissä ja toimittamalla sen esille kirjastoihin ja palvelupisteisiin sekä ylläpitämällä kaupungin ruotsinkielisiä internet-sivuja. 12. Varmistamalla ruotsinkielisen aineiston saatavuuden kirjastoissa. Kussakin hallintokunnassa kaksikielisten palvelujen laadusta vastaavat toimialajohtajat. 5

6 Henkilöstöhallinto ja kielilisät Virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle ja työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävässä edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai viittomakielen hallintaa eikä kielitaitovaatimusta ole huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa. Henkilöstöjaoston hyväksymien periaatteiden mukaan kielilisän maksaminen sekä suullisesta että kirjallisesta taidosta edellyttää, että työntekijä joutuu työssään käyttämään muuta kotimaista kieltä kuin äidinkieltään sekä suullisesti että kirjallisesti. Kielitaito osoitetaan kielitutkintotodistuksella tai muulla selvityksellä. Kielilisän suuruus vaihtelee edellytettävän kielitaidon perusteella. Kielilisää on vuosina maksettu yhteensä n euroa. Vuonna 2012 kielilisää maksettiin kaikkiaan 273 työntekijälle ja viranhaltijalle. Kaksikielisyyden kustannusten jako Pääperiaatteena Lohjan kaupungilla on, että käännöstöiden kustannukset vyörytetään toimilaoille keskushallinnon vyörytysten yhteydessä. Toimialojen mahdolliset kielilakiin perustumattomat käännöstyöt laskutetaan suoraan tilaavalta yksiköltä. 6

7 KIELIPALVELUSITOUMUS / KESKUSHALLINTO Näihin ruotsinkielisiin palveluihin keskushallinto sitoutuu Hallintopalvelut - mukaan lukien oikeuspalvelut - asiakaspalvelu ja vaihde - kaupunginvaltuuston kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä kuulutukset käännetään ruotsinkielelle - asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tarvittaessa tukihenkilön/kielenkääntäjän avulla - suomenkielisen viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsinkielellä viikon sisällä Talouspalvelut - sisäiset ohjeet laaditaan suomen kielellä; neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla. - ruotsinkielisiä asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai Henkilöstöpalvelut - sisäiset ohjeet laaditaan suomen kielellä; neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - sähköiset lomakkeet on suurilta osin laadittu ruotsin kielellä - henkilöstöpalvelut vastaavat ruotsin kielen valmiuksien vahvistamiseksi järjestettävästä kielikoulutuksesta Kehittämis- ja elinkeinopalvelut - neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - materiaali tuotetaan suurilta osin suomen kielellä Tietohallinto - neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - sisäiset ohjeet ovat pääsääntöisesti suomen kielellä 7

8 Käännöstarve ruotsinkielelle Tulosalue Hallintopalvelut Lomakkeet - kaupunginvaltuuston lista- ja pöytäkirjaaineisto - viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset, julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet - hallintosääntö, johtosäännöt ja vastaavat säännöt - maksut ja taksat - www-sivujen yleinen kuntainformaatio Talouspalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Matkailupalvelut Henkilöstöpalvelut Puhelinvaihde - talousarvio ja tilinpäätös vain suomenkielellä - elinkeinopalveluiden yleisinformaatio - strategia-asiakirjat - yleisinformaatio www-sivuille - keskeisimmät esitteet - palkanlaskennan sähköiset lomakkeet - rekrytointi-ilmoitukset - sisäinen puhelinluettelo Tukihenkilöverkosto Jokaisella tulosalueella asiakaspalvelu pystytään hoitamaan ruotsin kielellä joko suoraan tai tukihenkilöverkoston välityksellä. Tulosalue Ruotsinkielinen palveluvalmius Tukihenkilöt Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja Simo Juva, hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, johdon assistentti Johanna Alatalo, toimistosihteeri Tarja Nylund, kielenkääntäjä Mats Malm Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Talouspalvelut Ei Kehitysjohtaja Eero Soinio Henkilöstöpalvelut Palkanlaskentapäällikkö Liisa Hietajärvi 8

9 Asiakaspalvelukeskus Palveluneuvoja Tiina Liimatainen, Marianne Lemström Tietohallinto Ei Keskushallintoon tulevat ruotsinkieliset yhteydenotot ovat vähäisiä LOST-yhteistoiminta-alueen purkautumisen myötä. Pääosa ruotsinkielisistä yhteydenotoista kohdistuu puhelinvaihteeseen ja siten suoraan toimialoille. 9

10 KIELIPALVELUSITOUMUS / PERUSTURVATOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin perusturvatoimi sitoutuu Hallintopalvelut Erityispalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä; päätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, jos esitys/pyyntö ruotsinkielinen Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä. Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsin kielellä viikon sisällä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä. Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle pitää kääntää - perusturvakeskuksen suomenkielisiä www-sivuja vastaavat sivut sekä Ikäihmisten palvelutorin sivut tarvittavin osin - pääosin kaikki sähköiset lomakkeet - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - kaupungin keskeisimmät tiedotteet henkilöstölle - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - lomakkeet jatkossakin seuraavan taulukon mukaan: 10

11 Tulosalue Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut Lomakkeet Hallintopalvelut toiminta-avustusten hakulomake, veteraanien palveluntuottajat Vuokra-asuntopalvelut Vuokra-asunto muulta vuokranantajalta kuin Lohjan kaupungilta -lomake, asumisoikeuden järjestysnumerohakemus, irtisanomisilmoitus, huoneiston hoito-ohje kaupungin asunnossa, tiedote kaupungin isännöimään asuntoon muuttavalle, kaupungin isännöimän asunnon järjestyssäännöt ja asukasvalintaperiaatteet Aikuissosiaalityö - toimeentulotukihakemus, opiskelijoiden toimeentulotukihakemuksen lisäliite kesäajalle Alkuarviointipalvelut - lastensuojeluilmoitus Vastaanottotoiminta lomakkeet, todistukset, lausunnot, pääosa ohjantamateriaalista Terveyden edistäminen asiakkaan ohjauslomakkeet ja kyselyt Fysioterapia apuvälinelainaussopimus, fysioterapian toimintaesite, ajanvarauskortti Työterveyskeskus terveyskortti Suunterveydenhuolto keskeisimmät potilasasiakirjalomakkeet Terveyskeskuksen sosiaalityö laitoshoitomaksupäätöksiä koskevat tuloselvityslomakkeet ja tiedotteet veteraanikuntoutuksen esite sekä lomakkeet - omaishoidontuen, kuljetuspalveluiden ja turvapuhelinhakemuslomakkeet - kotihoidon esite, palvelukeskuksen esite, päivätoiminnan esite, vanhainkotien esite ja vuodeosastojen esite, omaishoidon esite, intervallihoidon esite - asumispalveluiden tuloselvitys- ja päätöslomakkeet ja tiedotteet omaishoidontuki- ja kuljetuspalveluhakemus vammaispalveluhakemus Palvelut eri kielillä - Avosairaanhoidon ja terveyden edistämisen vastaanottotoiminnassa voidaan poikkeuksellisesti vaihtaa potilaan omalääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja niin, että palvelu ruotsiksi voidaan taata. - Englanniksi pystytään palvelua antamaan käytännössä kaikissa työyksiköissä. Saksan ja venäjän osaaminen on vähäisempää eikä palvelua näillä kielillä voida aina taata. Kirjallista materiaalia on saatavilla satunnaisesti. - Puheterapian (aikuisten) ja toimintaterapian osalta äidinkielenään ruotsia puhuvan osalta joudutaan hankkimaan palvelu ostopalveluna. - Sosiaalityössä englantia ja venäjää puhuvien asiakkaiden määrä on suurempi kuin ruotsinkielisten. 11

12 Tulosyksiköt Hallintopalvelut Pystytään palvelemaa n myös ruotsiksi (tukihenkilö verkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan myös englanniksi (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan myös saksaksi (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan muilla kielillä (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Palvelun tarvetta ilmenee ajoittain myös seuraavill a kielillä Hallintopalvelut Rajoitetusti Ranska, rajoitetusti Asuntopalvelut Rajoitetusti Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto Aikuissosiaalityö Rajoitetusti viro, turkki, bulgaria, thai, kiina kurdi, turkki, bulgaria, venäjä yms Sosiaalinen kuntoutus Alkuarviointipalvelut Avo- ja sijaishuolto Vastaanotto- ja tukipalvelut Lastenvalvonta Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto Avosairaanhoito / vastaanottotoiminta Rajoitetusti Vähäisessä määrin venäjä, viro venäjä, somali*), kurdi, albania Päivystyspalvelut Kuntoutus- ja tukipalvelut puheterapeutti (lasten osalta) fysioterapia Italia toimintaterapia Ei 12

13 Terveyden edistäminen kurdi, venäjä, somali yms Suunterveydenhuolto Työterveyskeskus Vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelujen hallinto Vanhusten avopalvelut vähäisessä määrin venäjä venäjä Vanhusten asumispalvelut vähäisessä määrin venäjä Laitos- ja vuodeosastohoito Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Sijaisvälitys vähäisessä määrin vähäisessä määrin vähäisessä määrin venäjä, portugali, kiina, viro, italia viro viro, saame (hyvin vähän) Mielenterveys- ja päihdepalvelut Perheneuvola (yksi myös ruotsinkielell ä palveleva psykologi) (yksi myös englanninkiele llä palveleva sosiaalityönte kijä/ perheterapeut ti) jonkin verran viro, venäjä, turkki yms. Vammaispalvelut vähäisessä määrin *) Somalinkielisillä asiakkailla on oma tulkki mukana ja monet puhuvat englantia. Venäjän kieltä osaa hoitajista yksi jkv, mutta ei tulkkauspalvelua. 13

14 Tukihenkilöverkosto Lista henkilöistä, jotka voivat tulla mukaan vaativaan asiakastilanteeseen tarvittaessa. Lääkärit Hoitajat Ruotsi Englanti Saksa Muut kielet Mia Lindholm, Taina lähes kaikki venäjä ja viro: Hammarén, Lars Irja Mikkal Eriksson, Pentti venäjä: Inga Suppola, Stina Karlsson, Jääskeläinen, John Yancik, Merja Vladimir Sarjanen Arbuzov, Denis Saar portugali: Veruza Heidi Roos, Nina Pirinen, Eeva Sainio, Kylli Ausin, Ulla Järvenpää, Päivi Latvakangas, Marie Bergman Auvinen, Johanna Grotell, Maritta Wasström, Theresia Tuominen, Birgitta Kuosmanen, Jaana Mattila, Sirpa Luukkanen, Riitta Frigård, Raili Bagge, Katriina Härkönen, Brita Kaitolahti, Maritta Karjanmäki, Maire Linnakangas, Viola Gabrielsson, Nea Aarnio, Kaisa Kupias, Andrea Blomberg, Tea Viita, Arja Laukkanen, Päivi Mustalahti, Outi Lönnqvist, Anna Laasio- Zeh, Jane Saarinen Eeva Sainio, Heidi Roos, Karmen Ernesaks- Meltsas, Kylli Ausin, Katrin Laur, Tiia Kumpulainen, Elina Pohjalainen, Heorhi Mirashchenka, Päivi Latvakangas, Paula Kaste Fysioterapia Seija Kärnä Mervi Kaasinen ja lähes kaikki fysioterapeutit Terveyden edistäminen Suunterv.huolto Sosiaalipalvelut Maria Ertman Virkkalassa koko henkilöstö Marina Wessberg, Eivor Juvakka, Harald Holmström, Piia Lindqvist-Suominen Eija Tommila, Anita Virtanen, Hannele Peltola, Katja Uusi- Rintakoski hammaslääkärit johtava sosiaalityöntekijä Eivor Juvakka, johtava Päivi Latvakangas Anna Laasio- Zeh hammaslääkärit Eva-Liisa Sippola, Ilkka Sippola Martikainen venäjä ja viro: Karmen Ernesaks- Meltsas, Kylli Ausin, Katrin Laur, venäjä: Heorhi M, italia:päivi Latvakangas, kiina: Lijuan Song-Kolu espanja: Anna Laasio-Zeh Italia: Seija Kärnä viro, venäjä: hammashoitaja Signe Sevsenko 14

15 Hallintopalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, Tuula Marjamäki, sosiaalityön ruotsinkielentaitoiset Aila Siitonen; kh Virkkala Anne Hiltunen; kh Virkkala Tuija Laakso; kh Virkkala Sari Oksanen; kh Virkkala Marianne Ryhänen; kh Routio Hilkka Pietilä-Wright, yöpartio Daniela Virtanen ; kh, Nummentausta Hannele Aho; aspal Karjalohja Kaisa Niskala; aspal Karjalohja Riitta Poutiainen; lh Mäntynummi Marja-Liisa Karjalainen, hoivapalvelupäällikkö, Taina Heiskanen ft, Kultakodit Hannele Patjas, yh sosiaalityöntekijä Harald Holmström asuntopäällikkö Kati Kaukoniemi lähes kaikki Erityispalvelut palvelupäällikkö Jenny Björndahl-Öhman, tstosihteeri Sari Kuusela, psykologi Satu Wartiovaara tstosihteeri Sari Kuusela, sosiaalityöntekijä Marja-Leena Ruotsalainen tstosihteeri Sari Kuusela viro, sairaanhoitaja Ragne Aun Ensi- ja puhelinpalvelupisteet Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut Neuvonta-, ajanvaraus- ja päivystyspisteet Neuvonta-, ajanvaraus- ja päivystyspisteet Neuvontapisteet Neuvontapisteet 15

16 KIELIPALVELUSITOUMUS / SIVISTYSTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin sivistystoimi sitoutuu Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Nuorisopalvelut Hiiden Opisto Musiikkiopisto Kulttuuritoimi Kaupunginorkesteri Lohjan Teatteri Kirjastot Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai, päivähoidon yksiköissä yksikön kielellä Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Päivähoitolaskutuksessa on mahdollisuus laskuttaa asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi), kouluissa koulun kielellä Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Laskutuksessa otetaan huomioon laskutettavan äidinkieli ruotsinkielisten ylioppilaskirjoitusmaksujen osalta, muilta osin laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä tukipalvelujen yksiköissä yksikön kielellä, tarvittaessa myös englanniksi Koululaisten iltapäivätoiminnanlaskutuksessa on mahdollisuus laskuttaa asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi) Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä. Ruotsinkielistä kurssitoimintaa järjestetään kurssiohjelman mukaan. Lohjan Teatteri on suomenkielinen yksikkö, lipunmyyntiasiakkaita palvellaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 16

17 Museo Liikuntatoimi. Laskutus äidinkielen mukaan. Ruotsinkielistä kirjallisuutta ja muuta ruotsinkielistä aineistoa on keskitetty pääkirjastoon ja Virkkalan kirjastoon. Aineistoa välitetään asiakkaan pyynnöstä kaupungin muihinkin kirjastoihin. Laskutus äidinkielen mukaan Opastusta museolla ja kaivosmuseolla saa ruotsinkielellä, mikäli varaa opastuksen etukäteen Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle pitää kääntää - sivistystoimen suomenkielisiä www-sivuja vastaavat sivut - pääosin kaikki sähköiset lomakkeet - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - kaupungin keskeisimmät tiedotteet henkilöstölle - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: - lomakkeet ym. tulosyksikkökohtainen materiaali seuraavan taulukon mukaan: Lomakkeet ym. tulosyksikkökohtainen materiaali Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Lomakkeet, hakemukset, tiedotteet vanhemmille ja muu materiaali ruotsinkielisessä päivähoidossa oleville, päätökset, www-sivut, varhaiskasvatuspalvelujen strategia Kirjeet ja ohjeet kouluille/opettajille, ilmoitukset, työsuunnitelmalomakkeet, kaupungin yhteinen opetussuunnitelma, lomakkeet, todistuspohjat, kyselyt, Wilmaan laitettavat tiedotteet ja tulosteet, ruotsinkielisille lähetettävät laskut Lomakkeet, sähköiset palvelut, opetuksen tukipalveluvalikko, Wilmassa olevat lomakkeet Hiiden Opisto Kurssiarviointilomakkeet, opinto-oppaan yleisteksti + ruotsinkielinen opetus, tuntiopettajille jaettava ohjekirja, tuntiopettajille lähetettävät info-kirjeet, www-sivujen yleisteksti + ruotsinkielinen opetus Musiikkiopisto Nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Ei tarvitse, konsertti-ilmoitukset harkinnan mukaan Avustusten hakulomakkeet, avustusten jakossääntö, tilavuokra-anomuslomakkeet, www-sivut, esittelykansiot, tapahtumaesitteet, julisteet, nuorisopoliittinen ohjelma Avustusten hakulomakkeet, avustustenjakosääntö, tilavuokrauslomakkeet, tapahtumaesitteet, -ilmoitukset, ja - julisteet soveltuvin osin Kausikalenteri, konserttien käsiohjelmat, julisteet, lehtiilmoitukset soveltuvin osin ja harkinnan mukaan 17

18 Lohjan Teatteri Kirjastot Museo Liikuntatoimi Ei tarvitse Käyttösäännöt, Internet-käyttösäännöt, yhteisökortin käytön ohjeet, kirjaston maksut, kirjastojen osoitteet, puhelinnumerot ja aukioloajat, laatukäsikirja, palvelusitoumus kotisivut, esitteet, lomakkeet. Näyttelytekstit, julkaisutoimintaan liittyvä materiaali, esitteet, julisteet. Avustus- yms. hakemusasiakirjat ja -lomakkeet, esitteet Tukihenkilöverkosto Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Hiiden Opisto Musiikkiopisto Nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Lohjan Teatteri Kirjastot Museo Liikuntapalvelut Ruotsia taitavat tukihenkilöt Tiina Hägg, Katri Kalske, Raija Lindroos Heikki Schneider, Mervi Harvio-Jokiaho ja ruotsinkielinen päivähoito Ruotsinkieliset koulut asioivat ruotsinkielellä, suomenkielisiltä kouluilta ei edellytetä, vaikka pystyisivätkin Kerstin Sundqvist-Valtari, Juha Lemberg Anne Kotonen, Mirja Vehovuori Suomenkielinen oppilaitos Merja Hukkanen, Matti Hukkanen Kalle Ryökäs Felix von Willebrand, Peter Grans, Kimmo Leppälä Suomenkielinen laitos Ulla Österberg, Eivor Lindblom, Marianne Lehtinen, Mervi Siponius, Tytti Poutanen-Muukka, Essi Isola, Viivi Raunola, Sirpa Kangasaho, Taina Kaarlela, Päivi Rinnetmäki-Melander Leena-Maija Halinen, Marja-Liisa Hakulinen Sisko Rantakoski, Hilkka Stigell, Yleisesti ottaen ruotsinkielen tarve on ollut varsin vähäistä ja tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Ruotsinkielisten yksiköiden kanssa pyritään asioimaan pääosin ruotsiksi. Kaikkia yksiköiden toivomia asiakirjoja ei kuitenkaan olla pystytty toimittamaan ruotsinkielellä. Kysymyksessä on tällöin jonkun muun toimialan laatima asiakirja, joka pitäisi kääntää. Yllämainittujen tukihenkilöiden lisäksi useimmat yleisöpalvelua suorittavat henkilöt osaavat ainakin välttävästi ruotsia. 18

19 KIELIPALVELUSITOUMUS / TEKNINEN TOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin tekninen toimi sitoutuu Hallinto hyvän kielitaidon omaavat Leena Ek, Tapio Heinonen Kunnallistekniikka hyvän kielitaidon omaavat Seppo Lötjönen, Markku Hakalahti, Timo Loman, Roger Falck Vesilaitos Tapio Lähteenmäki, Christian Sommerdahl Tilapalvelut hyvän kielitaidon omaavat Heikki Jauhiainen, Risto Oksa Ruoka- ja siivouspalvelut hyvän kielitaidon omaavat Merja Heinonen, Jere Jantunen, Anne-Mari Laine Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Viranhaltijapäätös valmistellaan kielenkääntäjän avulla ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla - Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Vesilaskutuksessa on käytössä kaksikielisyysmahdollisuus asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi,ruotsi) Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Ruokalistat ovat kaksikielisiä (nyt jo ruotsinkielisiä kouluja ja päiväkoteja) 19

20 Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle käännetään - teknisen toimen www-sivut - kaikki sähköiset lomakkeet - teknisen lautakunnan käsittelyt, joiden perustana on ruotsinkielinen esitys, aloite, hakemus - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - työpaikkailmoitukset: noudatetaan Lohjan kaupungin yleistä rekrytointikäytäntöä - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: Vesihuolto Kadut ja yleiset alueet Hallinto Lomakkeet Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen yleiset toimitusehdot Vesi- ja viemärilaitoksen taksa Palvelumaksuhinnasto Vesimittariluk moitus Kuluttajanvaihtoilmoitus (yritys) KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja lomake Vesihuoltolaitoksen liittymishakemus Kaivantolupalomake Kaivantolupaan liittyvät lupaehdot Liitoskohtalausunto hakemus Katualueen vuokraus työmaakäyttöön Korjaus- ja energia-avustusten aloituslupa-anomus Torin, torilavan tai torin ja Lohjantähden välisen alueen varausvahvistus Virka-apupyyntö hylätyn tai romuajoneuvon siirtämiseksi yksityisalueelta Korvaushakemus liikennealueen käyttäjälle kadulla aiheutuneista vahingoista Banderollien varausvahvistus Vapaan venepaikan hakemus Yksityisteiden perusparannusavustushakemus 20

21 KIELIPALVELUSITOUMUS / YMPÄRISTÖTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin ympäristötoimi sitoutuu ja tukihenkilöverkosto - Asiakkaita palvellaan ruotsiksi joko suoraan tai. - Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsinkielisenä, tarvittaessa tukihenkilön tai kielenkääntäjän avulla. - Viranhaltijapäätös valmistellaan ruotsiksi, mikäli esitys / pyyntö on tehty ruotsiksi. Tulosalue Pystytään palvelemaan Tukihenkilöt myös ruotsiksi Hallintopalvelut Riitta Vihersaari, Päivi Ahvenainen Kaavoitus Juha Anttila Kiinteistö- ja kartastopalvelut Satu Törnroos Ympäristönsuojelu Olof Wasenius Rakennusvalvonta Juha Anttila Ympäristöterveyspalvelut Olof Wasenius, Eva Bekema Käännöstarve ruotsin kielelle - ympäristötoimen www-sivut - sähköiset lomakkeet - toimielinten käsittelyt, joiden perustana on ruotsinkielinen esitys, aloite tai hakemus - tulosalueiden keskeisimmät esitteet - viranhaltijapäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: Lomakkeet Rakennusvalvonta Lomakkeet on käännetty ruotsiksi. Ympäristöterveyspalvelut Kaikki asiakirjat saatavilla myös ruotsiksi, Factaohjelmistossa on pohjat molemmilla kielillä. Kielenkääntäjää on totuttu käyttämään tiukan paikan tullen apuna. Ympäristönsuojelu Lomakkeet ja ohjeet on käännetty ruotsiksi. Käännätetään kielenkääntäjällä aina uusien tultua tai muutosten tultua. www-sivujen käännökset eivät ole ajan tasalla. Kaavoitus Lupahakemuslomakkeet ja -ohjeet (suunnittelutarve + poikkeaminen ja maa-ainesluvat) on käännetty ruotsiksi. Kiinteistö- ja kartastopalvelut Pientalotonttihakemus, hakemus kiinteistörekisterin pitäjälle eri toimenpiteistä 21

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitoksen myötä Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26. Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26. Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26 Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26 Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit

Lisätiedot

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE ASUKKAAN SALO Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Salossa 31.12.2011 KONSERNIPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...4

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot