LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT"

Transkriptio

1 Liite 4/kv LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta ja toimialojen sitoumukset ruotsinkielisten palvelujen järjestämiseksi Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Lohjan kaupungin kaksikieliset palvelut... 3 Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta... 3 Taustaa... 3 Kielilaki... 3 Kaksikielinen Lohja... 3 Mitä kielipalvelusitoumus tarkoittaa käytännössä Lohjalla... 5 Henkilöstöhallinto ja kielilisät... 6 Kaksikielisyyden kustannusten jako... 6 KIELIPALVELUSITOUMUS / KESKUSHALLINTO... 7 Näihin ruotsinkielisiin palveluihin keskushallinto sitoutuu... 7 Käännöstarve ruotsinkielelle... 8 Tukihenkilöverkosto... 8 KIELIPALVELUSITOUMUS / PERUSTURVATOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin perusturvatoimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle Palvelut eri kielillä Tukihenkilöverkosto KIELIPALVELUSITOUMUS / SIVISTYSTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin sivistystoimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle Tukihenkilöverkosto KIELIPALVELUSITOUMUS / TEKNINEN TOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin tekninen toimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle KIELIPALVELUSITOUMUS / YMPÄRISTÖTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin ympäristötoimi sitoutuu ja tukihenkilöverkosto Käännöstarve ruotsin kielelle

3 Lohjan kaupungin kaksikieliset palvelut Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta Taustaa Lohjan kauppala muuttui kaupungiksi Lohjan kaupunki ja Lohjan kunta yhdistyivät ja uudeksi Lohja-nimiseksi kunnaksi joka päätti ottaa käyttöön kaupunkinimikkeen. Kuntien yhdistämissopimukseen kirjattiin että yhdistyvä uusi kunta muodostetaan kaksikieliseksi vuosiksi Vanha Lohjan kunta oli ollut koko olemassaolo aikansa kaksikielinen. Uuden kaupungin perustamispäätöksessä sisäasiainministeriö määräsi Lohjan vuoden 2002 loppuun saakka kaksikieliseksi. Kaupunginvaltuusto esitti kokouksessaan yksimielisesti valtioneuvostolle että Lohja määrättäisiin edelleen kaksikieliseksi vuosiksi Valtioneuvosto päätti esityksen mukaisesti määrätä Lohjan kaksikieliseksi edelleen vuosiksi Uusimman valtuustopäätöksen ( ) mukaisesti Lohjan kaupunki on vapaaehtoisesti kaksikielinen vuosina Kielilaki Kielilain 5 :n mukaan "Kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kunta on joko yksikielinen tai kaksikielinen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksikielisiä kuntia. Kaksikielinen Lohja Kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asukkaista tai vähintään asukasta. Kaksikielinen kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistö on alle asukasta ja sen osuus on laskenut alle kuuden prosentin. Kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunta kaksikieliseksi seuraavaksi kymmenvuotisjaksoksi, vaikka kunta muuten olisi yksikielinen. Jos kuntajakoa muutetaan, on samalla päätettävä muutoksen vaikutuksesta kuntien kielelliseen asemaan." Kielilaki ( /423) antaa mahdollisuuden hakeutua vapaaehtoisesti kaksikieliseksi kunnaksi. Mikäli näin toimitaan, vapaaehtoisuuden pohjalta lähtevän kaksikielisyyden perusteella ei saada helpotuksia tai siirtymäaikoja kielilain velvoittavista säännöksistä, jotka mm. määrittelevät kunnan velvollisuuden palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi (23 ); kunnan omistaman yhtiön on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa (24 ); kunnan asettamien kilpien, liikennemerkkien ja muiden yleisölle suunnattujen vastaavien opasteiden tekstien on oltava suomen- ja ruotsinkielisiä (33 ). Lisäksi on määräyksiä kuulutusten antamisesta, johto- ja hallintosääntöjen kieliversioista, toimielimien esityslistojen ja pöytäkirjojen kieliversioista. Lohjan kaupunki on aikaisemmasta kuntaliitoksestaan, vuodesta 1997 lähtien ollut ainoa vapaaehtoisesti kaksikielinen kunta Suomessa. Kunnan ja kaupungin välinen kuntaliitossopimus määritteli uuden kunnan kaksikieliseksi vuoteen 2002 saakka, 3

4 vaikka väestön kielisuhteet eivät olisi kaksikielisyyttä edellyttäneet. Tämän jälkeen Lohjan kaupunki on anonut vapaaehtoista kaksikielisyyttä vuosiksi Lohjan kaksikielisyyden keskeisin peruste on Lohjan seudun, erityisesti Etelä-Lohjan ja Lohjan "kirkonkylän" historiallinen kaksikielisyys. Lohjan kaksikielisyyttä puoltaa myös se, että Lohja on perinteisesti tehnyt ja tekee edelleen laajaa seudullista yhteistyötä kaksikielisten kuntien kanssa, erityisesti Raaseporin suuntaan. Mm. jätehuolto, ympäristöterveyden hoito, aluekehitysohjelmat, elinkeinopolitiikka, maatalousyhteistyö hoidetaan seudullisesti kaksikielisinä yhteisesti muiden kuntien kanssa. On myös huomattava, että esimerkiksi Virkkalassa sijaitsevat Lohjan ruotsinkieliset koulut palvelevat laajasti myös Siuntion ja Inkoon ruotsinkielisiä oppilaita. Valtioneuvosto on antamallaan päätöksellä 323/2012 paitsi vahvistanut Lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitoksen, niin myös ottanut kantaa kielelliseen jaotukseen todeten, että uuden Lohjan kaupungin kielellisestä asemasta vuodesta 2013 alkaen säädetään erikseen solmitun Lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitossopimuksen mukaan uusi kunta on kielilain 5 :n perusteiden mukaisesti suomenkielinen yksikielinen kunta. Vuoden 2011 lopussa Lohjalla oli asukasta, joista 3,9 %, eli henkilöä oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Nummi-Pusulassa asukasmäärä oli henkeä, joista 1,3 %, eli 80 henkilöä ruotsinkielisiä. Karjalohjalla puolestaan väestön määrä oli henkeä, joista ruotsinkielisiä 2,0 % eli 30 henkilöä. Uuden Lohjan kaupungin yhteenlaskettu väestömäärä lukujen mukaan tulee olemaan henkeä, joista äidinkieleltään ruotsinkielisiä on henkeä eli noin 3,5 %. Valtion aluejaotuksessa Lohjaa koskettava poliisitoimi toimii kaksikielisenä koko Länsi-Uudenmaan alueella (keskuspaikkana Espoo), samoin kuntapohjainen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos hoidetaan Espoon kaupungin alaisuudessa. Kaksikielisyys nähdään yleensä myös myönteisenä julkisuustekijänä, jolla on merkitystä niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin kiinnostukseen Lohjaa kohtaan. Kaupunki kouluttaa henkilöstöään riittävän palvelukyvyn takaamiseksi. Kaupungin henkilökunta on pääosin suomenkielistä, mutta kaikilla toimialoilla on ruotsinkielen taitoista henkilökuntaa palvelun takaamiseksi. Tämä kielipalvelusitoumus koskee Lohjan kaupunkiorganisaatiota poislukien kaupungin tytäryhtiöt ja liikelaitokset. Kielipalvelusitoumuksen toteutumista tarkastellaan valtuustokausittain tehtävällä kielikatsauksella. 4

5 Mitä kielipalvelusitoumus tarkoittaa käytännössä Lohjalla Lohjan kaupunki palvelee kuntalaisia: 1. Tarjoamalla kasvatus- ja opetuspalveluissa ruotsinkielisen vaihtoehdon päiväkodista lukioon. 2. Tarjoamalla lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten tarvitsemat terveys- ja sosiaalipalvelut myös ruotsin kielellä. 3. Huolehtimalla siitä, että tontin ostaja, rakentaja ja kaavamuutoksen hakija saa palvelut myös ruotsin kielellä 4. Huolehtimalla siitä, että kaikilla toimialoilla pystytään palvelemaan ruotsiksi. 5. Ottamalla huomioon rekrytoitaessa kaupungin kaksikielisyyden ja maksamalla kielilisä niille kaupungin työntekijöille, jotka hallitsevat ruotsin kielen ja tarvitsevat työssään ruotsin kieltä. 6. Ottamalla huomioon kaupungin hankinnoissa ja ostopalvelusopimuksissa kaksikielisyyden. 7. Varmistamalla, että kaikissa virastoissa ja kaksikielisissä laitoksissa on kaksikieliset kyltit. 8. Varmistamalla henkilökunnan osaamisen jatkuvalla kielikoulutusohjelmalla. 9. Huolehtimalla siitä, että asiakkaille menevät kirjeet, erityisesti silloin, kun kyseessä on peruspalvelua koskeva asia, tehdään myös ruotsiksi. Sama koskee lomakkeita ja erilaisia hakuohjeita. 10. Laatimalla valtuuston kokousasiakirjat sekä viralliset kuulutukset kaksikielisinä. Kokouksissa on pääsääntöisesti mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä. 11. Julkaisemalla kaupungin kielipalvelusitoumuksen internetissä, intranetissä ja toimittamalla sen esille kirjastoihin ja palvelupisteisiin sekä ylläpitämällä kaupungin ruotsinkielisiä internet-sivuja. 12. Varmistamalla ruotsinkielisen aineiston saatavuuden kirjastoissa. Kussakin hallintokunnassa kaksikielisten palvelujen laadusta vastaavat toimialajohtajat. 5

6 Henkilöstöhallinto ja kielilisät Virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle ja työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävässä edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai viittomakielen hallintaa eikä kielitaitovaatimusta ole huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa. Henkilöstöjaoston hyväksymien periaatteiden mukaan kielilisän maksaminen sekä suullisesta että kirjallisesta taidosta edellyttää, että työntekijä joutuu työssään käyttämään muuta kotimaista kieltä kuin äidinkieltään sekä suullisesti että kirjallisesti. Kielitaito osoitetaan kielitutkintotodistuksella tai muulla selvityksellä. Kielilisän suuruus vaihtelee edellytettävän kielitaidon perusteella. Kielilisää on vuosina maksettu yhteensä n euroa. Vuonna 2012 kielilisää maksettiin kaikkiaan 273 työntekijälle ja viranhaltijalle. Kaksikielisyyden kustannusten jako Pääperiaatteena Lohjan kaupungilla on, että käännöstöiden kustannukset vyörytetään toimilaoille keskushallinnon vyörytysten yhteydessä. Toimialojen mahdolliset kielilakiin perustumattomat käännöstyöt laskutetaan suoraan tilaavalta yksiköltä. 6

7 KIELIPALVELUSITOUMUS / KESKUSHALLINTO Näihin ruotsinkielisiin palveluihin keskushallinto sitoutuu Hallintopalvelut - mukaan lukien oikeuspalvelut - asiakaspalvelu ja vaihde - kaupunginvaltuuston kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä kuulutukset käännetään ruotsinkielelle - asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tarvittaessa tukihenkilön/kielenkääntäjän avulla - suomenkielisen viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsinkielellä viikon sisällä Talouspalvelut - sisäiset ohjeet laaditaan suomen kielellä; neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla. - ruotsinkielisiä asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai Henkilöstöpalvelut - sisäiset ohjeet laaditaan suomen kielellä; neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - sähköiset lomakkeet on suurilta osin laadittu ruotsin kielellä - henkilöstöpalvelut vastaavat ruotsin kielen valmiuksien vahvistamiseksi järjestettävästä kielikoulutuksesta Kehittämis- ja elinkeinopalvelut - neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - materiaali tuotetaan suurilta osin suomen kielellä Tietohallinto - neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - sisäiset ohjeet ovat pääsääntöisesti suomen kielellä 7

8 Käännöstarve ruotsinkielelle Tulosalue Hallintopalvelut Lomakkeet - kaupunginvaltuuston lista- ja pöytäkirjaaineisto - viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset, julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet - hallintosääntö, johtosäännöt ja vastaavat säännöt - maksut ja taksat - www-sivujen yleinen kuntainformaatio Talouspalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Matkailupalvelut Henkilöstöpalvelut Puhelinvaihde - talousarvio ja tilinpäätös vain suomenkielellä - elinkeinopalveluiden yleisinformaatio - strategia-asiakirjat - yleisinformaatio www-sivuille - keskeisimmät esitteet - palkanlaskennan sähköiset lomakkeet - rekrytointi-ilmoitukset - sisäinen puhelinluettelo Tukihenkilöverkosto Jokaisella tulosalueella asiakaspalvelu pystytään hoitamaan ruotsin kielellä joko suoraan tai tukihenkilöverkoston välityksellä. Tulosalue Ruotsinkielinen palveluvalmius Tukihenkilöt Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja Simo Juva, hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, johdon assistentti Johanna Alatalo, toimistosihteeri Tarja Nylund, kielenkääntäjä Mats Malm Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Talouspalvelut Ei Kehitysjohtaja Eero Soinio Henkilöstöpalvelut Palkanlaskentapäällikkö Liisa Hietajärvi 8

9 Asiakaspalvelukeskus Palveluneuvoja Tiina Liimatainen, Marianne Lemström Tietohallinto Ei Keskushallintoon tulevat ruotsinkieliset yhteydenotot ovat vähäisiä LOST-yhteistoiminta-alueen purkautumisen myötä. Pääosa ruotsinkielisistä yhteydenotoista kohdistuu puhelinvaihteeseen ja siten suoraan toimialoille. 9

10 KIELIPALVELUSITOUMUS / PERUSTURVATOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin perusturvatoimi sitoutuu Hallintopalvelut Erityispalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä; päätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, jos esitys/pyyntö ruotsinkielinen Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä. Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsin kielellä viikon sisällä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä. Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle pitää kääntää - perusturvakeskuksen suomenkielisiä www-sivuja vastaavat sivut sekä Ikäihmisten palvelutorin sivut tarvittavin osin - pääosin kaikki sähköiset lomakkeet - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - kaupungin keskeisimmät tiedotteet henkilöstölle - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - lomakkeet jatkossakin seuraavan taulukon mukaan: 10

11 Tulosalue Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut Lomakkeet Hallintopalvelut toiminta-avustusten hakulomake, veteraanien palveluntuottajat Vuokra-asuntopalvelut Vuokra-asunto muulta vuokranantajalta kuin Lohjan kaupungilta -lomake, asumisoikeuden järjestysnumerohakemus, irtisanomisilmoitus, huoneiston hoito-ohje kaupungin asunnossa, tiedote kaupungin isännöimään asuntoon muuttavalle, kaupungin isännöimän asunnon järjestyssäännöt ja asukasvalintaperiaatteet Aikuissosiaalityö - toimeentulotukihakemus, opiskelijoiden toimeentulotukihakemuksen lisäliite kesäajalle Alkuarviointipalvelut - lastensuojeluilmoitus Vastaanottotoiminta lomakkeet, todistukset, lausunnot, pääosa ohjantamateriaalista Terveyden edistäminen asiakkaan ohjauslomakkeet ja kyselyt Fysioterapia apuvälinelainaussopimus, fysioterapian toimintaesite, ajanvarauskortti Työterveyskeskus terveyskortti Suunterveydenhuolto keskeisimmät potilasasiakirjalomakkeet Terveyskeskuksen sosiaalityö laitoshoitomaksupäätöksiä koskevat tuloselvityslomakkeet ja tiedotteet veteraanikuntoutuksen esite sekä lomakkeet - omaishoidontuen, kuljetuspalveluiden ja turvapuhelinhakemuslomakkeet - kotihoidon esite, palvelukeskuksen esite, päivätoiminnan esite, vanhainkotien esite ja vuodeosastojen esite, omaishoidon esite, intervallihoidon esite - asumispalveluiden tuloselvitys- ja päätöslomakkeet ja tiedotteet omaishoidontuki- ja kuljetuspalveluhakemus vammaispalveluhakemus Palvelut eri kielillä - Avosairaanhoidon ja terveyden edistämisen vastaanottotoiminnassa voidaan poikkeuksellisesti vaihtaa potilaan omalääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja niin, että palvelu ruotsiksi voidaan taata. - Englanniksi pystytään palvelua antamaan käytännössä kaikissa työyksiköissä. Saksan ja venäjän osaaminen on vähäisempää eikä palvelua näillä kielillä voida aina taata. Kirjallista materiaalia on saatavilla satunnaisesti. - Puheterapian (aikuisten) ja toimintaterapian osalta äidinkielenään ruotsia puhuvan osalta joudutaan hankkimaan palvelu ostopalveluna. - Sosiaalityössä englantia ja venäjää puhuvien asiakkaiden määrä on suurempi kuin ruotsinkielisten. 11

12 Tulosyksiköt Hallintopalvelut Pystytään palvelemaa n myös ruotsiksi (tukihenkilö verkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan myös englanniksi (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan myös saksaksi (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan muilla kielillä (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Palvelun tarvetta ilmenee ajoittain myös seuraavill a kielillä Hallintopalvelut Rajoitetusti Ranska, rajoitetusti Asuntopalvelut Rajoitetusti Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto Aikuissosiaalityö Rajoitetusti viro, turkki, bulgaria, thai, kiina kurdi, turkki, bulgaria, venäjä yms Sosiaalinen kuntoutus Alkuarviointipalvelut Avo- ja sijaishuolto Vastaanotto- ja tukipalvelut Lastenvalvonta Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto Avosairaanhoito / vastaanottotoiminta Rajoitetusti Vähäisessä määrin venäjä, viro venäjä, somali*), kurdi, albania Päivystyspalvelut Kuntoutus- ja tukipalvelut puheterapeutti (lasten osalta) fysioterapia Italia toimintaterapia Ei 12

13 Terveyden edistäminen kurdi, venäjä, somali yms Suunterveydenhuolto Työterveyskeskus Vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelujen hallinto Vanhusten avopalvelut vähäisessä määrin venäjä venäjä Vanhusten asumispalvelut vähäisessä määrin venäjä Laitos- ja vuodeosastohoito Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Sijaisvälitys vähäisessä määrin vähäisessä määrin vähäisessä määrin venäjä, portugali, kiina, viro, italia viro viro, saame (hyvin vähän) Mielenterveys- ja päihdepalvelut Perheneuvola (yksi myös ruotsinkielell ä palveleva psykologi) (yksi myös englanninkiele llä palveleva sosiaalityönte kijä/ perheterapeut ti) jonkin verran viro, venäjä, turkki yms. Vammaispalvelut vähäisessä määrin *) Somalinkielisillä asiakkailla on oma tulkki mukana ja monet puhuvat englantia. Venäjän kieltä osaa hoitajista yksi jkv, mutta ei tulkkauspalvelua. 13

14 Tukihenkilöverkosto Lista henkilöistä, jotka voivat tulla mukaan vaativaan asiakastilanteeseen tarvittaessa. Lääkärit Hoitajat Ruotsi Englanti Saksa Muut kielet Mia Lindholm, Taina lähes kaikki venäjä ja viro: Hammarén, Lars Irja Mikkal Eriksson, Pentti venäjä: Inga Suppola, Stina Karlsson, Jääskeläinen, John Yancik, Merja Vladimir Sarjanen Arbuzov, Denis Saar portugali: Veruza Heidi Roos, Nina Pirinen, Eeva Sainio, Kylli Ausin, Ulla Järvenpää, Päivi Latvakangas, Marie Bergman Auvinen, Johanna Grotell, Maritta Wasström, Theresia Tuominen, Birgitta Kuosmanen, Jaana Mattila, Sirpa Luukkanen, Riitta Frigård, Raili Bagge, Katriina Härkönen, Brita Kaitolahti, Maritta Karjanmäki, Maire Linnakangas, Viola Gabrielsson, Nea Aarnio, Kaisa Kupias, Andrea Blomberg, Tea Viita, Arja Laukkanen, Päivi Mustalahti, Outi Lönnqvist, Anna Laasio- Zeh, Jane Saarinen Eeva Sainio, Heidi Roos, Karmen Ernesaks- Meltsas, Kylli Ausin, Katrin Laur, Tiia Kumpulainen, Elina Pohjalainen, Heorhi Mirashchenka, Päivi Latvakangas, Paula Kaste Fysioterapia Seija Kärnä Mervi Kaasinen ja lähes kaikki fysioterapeutit Terveyden edistäminen Suunterv.huolto Sosiaalipalvelut Maria Ertman Virkkalassa koko henkilöstö Marina Wessberg, Eivor Juvakka, Harald Holmström, Piia Lindqvist-Suominen Eija Tommila, Anita Virtanen, Hannele Peltola, Katja Uusi- Rintakoski hammaslääkärit johtava sosiaalityöntekijä Eivor Juvakka, johtava Päivi Latvakangas Anna Laasio- Zeh hammaslääkärit Eva-Liisa Sippola, Ilkka Sippola Martikainen venäjä ja viro: Karmen Ernesaks- Meltsas, Kylli Ausin, Katrin Laur, venäjä: Heorhi M, italia:päivi Latvakangas, kiina: Lijuan Song-Kolu espanja: Anna Laasio-Zeh Italia: Seija Kärnä viro, venäjä: hammashoitaja Signe Sevsenko 14

15 Hallintopalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, Tuula Marjamäki, sosiaalityön ruotsinkielentaitoiset Aila Siitonen; kh Virkkala Anne Hiltunen; kh Virkkala Tuija Laakso; kh Virkkala Sari Oksanen; kh Virkkala Marianne Ryhänen; kh Routio Hilkka Pietilä-Wright, yöpartio Daniela Virtanen ; kh, Nummentausta Hannele Aho; aspal Karjalohja Kaisa Niskala; aspal Karjalohja Riitta Poutiainen; lh Mäntynummi Marja-Liisa Karjalainen, hoivapalvelupäällikkö, Taina Heiskanen ft, Kultakodit Hannele Patjas, yh sosiaalityöntekijä Harald Holmström asuntopäällikkö Kati Kaukoniemi lähes kaikki Erityispalvelut palvelupäällikkö Jenny Björndahl-Öhman, tstosihteeri Sari Kuusela, psykologi Satu Wartiovaara tstosihteeri Sari Kuusela, sosiaalityöntekijä Marja-Leena Ruotsalainen tstosihteeri Sari Kuusela viro, sairaanhoitaja Ragne Aun Ensi- ja puhelinpalvelupisteet Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut Neuvonta-, ajanvaraus- ja päivystyspisteet Neuvonta-, ajanvaraus- ja päivystyspisteet Neuvontapisteet Neuvontapisteet 15

16 KIELIPALVELUSITOUMUS / SIVISTYSTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin sivistystoimi sitoutuu Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Nuorisopalvelut Hiiden Opisto Musiikkiopisto Kulttuuritoimi Kaupunginorkesteri Lohjan Teatteri Kirjastot Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai, päivähoidon yksiköissä yksikön kielellä Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Päivähoitolaskutuksessa on mahdollisuus laskuttaa asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi), kouluissa koulun kielellä Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Laskutuksessa otetaan huomioon laskutettavan äidinkieli ruotsinkielisten ylioppilaskirjoitusmaksujen osalta, muilta osin laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä tukipalvelujen yksiköissä yksikön kielellä, tarvittaessa myös englanniksi Koululaisten iltapäivätoiminnanlaskutuksessa on mahdollisuus laskuttaa asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi) Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä. Ruotsinkielistä kurssitoimintaa järjestetään kurssiohjelman mukaan. Lohjan Teatteri on suomenkielinen yksikkö, lipunmyyntiasiakkaita palvellaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 16

17 Museo Liikuntatoimi. Laskutus äidinkielen mukaan. Ruotsinkielistä kirjallisuutta ja muuta ruotsinkielistä aineistoa on keskitetty pääkirjastoon ja Virkkalan kirjastoon. Aineistoa välitetään asiakkaan pyynnöstä kaupungin muihinkin kirjastoihin. Laskutus äidinkielen mukaan Opastusta museolla ja kaivosmuseolla saa ruotsinkielellä, mikäli varaa opastuksen etukäteen Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle pitää kääntää - sivistystoimen suomenkielisiä www-sivuja vastaavat sivut - pääosin kaikki sähköiset lomakkeet - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - kaupungin keskeisimmät tiedotteet henkilöstölle - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: - lomakkeet ym. tulosyksikkökohtainen materiaali seuraavan taulukon mukaan: Lomakkeet ym. tulosyksikkökohtainen materiaali Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Lomakkeet, hakemukset, tiedotteet vanhemmille ja muu materiaali ruotsinkielisessä päivähoidossa oleville, päätökset, www-sivut, varhaiskasvatuspalvelujen strategia Kirjeet ja ohjeet kouluille/opettajille, ilmoitukset, työsuunnitelmalomakkeet, kaupungin yhteinen opetussuunnitelma, lomakkeet, todistuspohjat, kyselyt, Wilmaan laitettavat tiedotteet ja tulosteet, ruotsinkielisille lähetettävät laskut Lomakkeet, sähköiset palvelut, opetuksen tukipalveluvalikko, Wilmassa olevat lomakkeet Hiiden Opisto Kurssiarviointilomakkeet, opinto-oppaan yleisteksti + ruotsinkielinen opetus, tuntiopettajille jaettava ohjekirja, tuntiopettajille lähetettävät info-kirjeet, www-sivujen yleisteksti + ruotsinkielinen opetus Musiikkiopisto Nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Ei tarvitse, konsertti-ilmoitukset harkinnan mukaan Avustusten hakulomakkeet, avustusten jakossääntö, tilavuokra-anomuslomakkeet, www-sivut, esittelykansiot, tapahtumaesitteet, julisteet, nuorisopoliittinen ohjelma Avustusten hakulomakkeet, avustustenjakosääntö, tilavuokrauslomakkeet, tapahtumaesitteet, -ilmoitukset, ja - julisteet soveltuvin osin Kausikalenteri, konserttien käsiohjelmat, julisteet, lehtiilmoitukset soveltuvin osin ja harkinnan mukaan 17

18 Lohjan Teatteri Kirjastot Museo Liikuntatoimi Ei tarvitse Käyttösäännöt, Internet-käyttösäännöt, yhteisökortin käytön ohjeet, kirjaston maksut, kirjastojen osoitteet, puhelinnumerot ja aukioloajat, laatukäsikirja, palvelusitoumus kotisivut, esitteet, lomakkeet. Näyttelytekstit, julkaisutoimintaan liittyvä materiaali, esitteet, julisteet. Avustus- yms. hakemusasiakirjat ja -lomakkeet, esitteet Tukihenkilöverkosto Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Hiiden Opisto Musiikkiopisto Nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Lohjan Teatteri Kirjastot Museo Liikuntapalvelut Ruotsia taitavat tukihenkilöt Tiina Hägg, Katri Kalske, Raija Lindroos Heikki Schneider, Mervi Harvio-Jokiaho ja ruotsinkielinen päivähoito Ruotsinkieliset koulut asioivat ruotsinkielellä, suomenkielisiltä kouluilta ei edellytetä, vaikka pystyisivätkin Kerstin Sundqvist-Valtari, Juha Lemberg Anne Kotonen, Mirja Vehovuori Suomenkielinen oppilaitos Merja Hukkanen, Matti Hukkanen Kalle Ryökäs Felix von Willebrand, Peter Grans, Kimmo Leppälä Suomenkielinen laitos Ulla Österberg, Eivor Lindblom, Marianne Lehtinen, Mervi Siponius, Tytti Poutanen-Muukka, Essi Isola, Viivi Raunola, Sirpa Kangasaho, Taina Kaarlela, Päivi Rinnetmäki-Melander Leena-Maija Halinen, Marja-Liisa Hakulinen Sisko Rantakoski, Hilkka Stigell, Yleisesti ottaen ruotsinkielen tarve on ollut varsin vähäistä ja tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Ruotsinkielisten yksiköiden kanssa pyritään asioimaan pääosin ruotsiksi. Kaikkia yksiköiden toivomia asiakirjoja ei kuitenkaan olla pystytty toimittamaan ruotsinkielellä. Kysymyksessä on tällöin jonkun muun toimialan laatima asiakirja, joka pitäisi kääntää. Yllämainittujen tukihenkilöiden lisäksi useimmat yleisöpalvelua suorittavat henkilöt osaavat ainakin välttävästi ruotsia. 18

19 KIELIPALVELUSITOUMUS / TEKNINEN TOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin tekninen toimi sitoutuu Hallinto hyvän kielitaidon omaavat Leena Ek, Tapio Heinonen Kunnallistekniikka hyvän kielitaidon omaavat Seppo Lötjönen, Markku Hakalahti, Timo Loman, Roger Falck Vesilaitos Tapio Lähteenmäki, Christian Sommerdahl Tilapalvelut hyvän kielitaidon omaavat Heikki Jauhiainen, Risto Oksa Ruoka- ja siivouspalvelut hyvän kielitaidon omaavat Merja Heinonen, Jere Jantunen, Anne-Mari Laine Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Viranhaltijapäätös valmistellaan kielenkääntäjän avulla ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla - Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Vesilaskutuksessa on käytössä kaksikielisyysmahdollisuus asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi,ruotsi) Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Ruokalistat ovat kaksikielisiä (nyt jo ruotsinkielisiä kouluja ja päiväkoteja) 19

20 Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle käännetään - teknisen toimen www-sivut - kaikki sähköiset lomakkeet - teknisen lautakunnan käsittelyt, joiden perustana on ruotsinkielinen esitys, aloite, hakemus - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - työpaikkailmoitukset: noudatetaan Lohjan kaupungin yleistä rekrytointikäytäntöä - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: Vesihuolto Kadut ja yleiset alueet Hallinto Lomakkeet Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen yleiset toimitusehdot Vesi- ja viemärilaitoksen taksa Palvelumaksuhinnasto Vesimittariluk moitus Kuluttajanvaihtoilmoitus (yritys) KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja lomake Vesihuoltolaitoksen liittymishakemus Kaivantolupalomake Kaivantolupaan liittyvät lupaehdot Liitoskohtalausunto hakemus Katualueen vuokraus työmaakäyttöön Korjaus- ja energia-avustusten aloituslupa-anomus Torin, torilavan tai torin ja Lohjantähden välisen alueen varausvahvistus Virka-apupyyntö hylätyn tai romuajoneuvon siirtämiseksi yksityisalueelta Korvaushakemus liikennealueen käyttäjälle kadulla aiheutuneista vahingoista Banderollien varausvahvistus Vapaan venepaikan hakemus Yksityisteiden perusparannusavustushakemus 20

21 KIELIPALVELUSITOUMUS / YMPÄRISTÖTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin ympäristötoimi sitoutuu ja tukihenkilöverkosto - Asiakkaita palvellaan ruotsiksi joko suoraan tai. - Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsinkielisenä, tarvittaessa tukihenkilön tai kielenkääntäjän avulla. - Viranhaltijapäätös valmistellaan ruotsiksi, mikäli esitys / pyyntö on tehty ruotsiksi. Tulosalue Pystytään palvelemaan Tukihenkilöt myös ruotsiksi Hallintopalvelut Riitta Vihersaari, Päivi Ahvenainen Kaavoitus Juha Anttila Kiinteistö- ja kartastopalvelut Satu Törnroos Ympäristönsuojelu Olof Wasenius Rakennusvalvonta Juha Anttila Ympäristöterveyspalvelut Olof Wasenius, Eva Bekema Käännöstarve ruotsin kielelle - ympäristötoimen www-sivut - sähköiset lomakkeet - toimielinten käsittelyt, joiden perustana on ruotsinkielinen esitys, aloite tai hakemus - tulosalueiden keskeisimmät esitteet - viranhaltijapäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: Lomakkeet Rakennusvalvonta Lomakkeet on käännetty ruotsiksi. Ympäristöterveyspalvelut Kaikki asiakirjat saatavilla myös ruotsiksi, Factaohjelmistossa on pohjat molemmilla kielillä. Kielenkääntäjää on totuttu käyttämään tiukan paikan tullen apuna. Ympäristönsuojelu Lomakkeet ja ohjeet on käännetty ruotsiksi. Käännätetään kielenkääntäjällä aina uusien tultua tai muutosten tultua. www-sivujen käännökset eivät ole ajan tasalla. Kaavoitus Lupahakemuslomakkeet ja -ohjeet (suunnittelutarve + poikkeaminen ja maa-ainesluvat) on käännetty ruotsiksi. Kiinteistö- ja kartastopalvelut Pientalotonttihakemus, hakemus kiinteistörekisterin pitäjälle eri toimenpiteistä 21

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN 21.11.2008 s.1/9 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 9/2008 Aika: Pe 21.11.2008 klo 13.00 15.00 Paikka: Osallistujat: Poissa: Westerby Gård, Inkoo Irene Äyräväinen pj., Lohja Henrik Sandström, Siuntio Kari Torikka, Lohja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 252 Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Kielenhuoltoseminaari 10.4.2015 Tukholmassa Ylitarkastaja Maria Soininen Oikeusministeriö, Helsinki 1 Kielelliset oikeudet Suomessa Suomen perustuslain 17 : Oikeus

Lisätiedot

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Yksi- vai kaksikielisiä kouluja? 13.3.2013 Bob Karlsson Johtaja Kielelliset oikeudet! Perustuslain näkökulmasta julkisen vallan tehtävänä on edistää perusoikeuksien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

ISBN Tilausnumero Suomen Kuntaliitto 2007

ISBN Tilausnumero Suomen Kuntaliitto 2007 Osana HUP-hanketta Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa kehittävät yhdessä ruotsinkielisiä palveluja pääkaupunkiseudulla. Hankkeen käynnistivät Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Suomen Kuntaliitto,

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Johdanto Karlskogan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2012 lähtien. Kunta hyväksyi vähemmistölain velvoitteet tehdessään päätökseen liittymisestä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä LOHJA asukkaita 47 703 (31.12.2013) ruotsinkielisiä 3,5 % maahanmuuttajia 2,6 % veroprosentti 20 pinta-ala 1109,72 km²

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri PERUSTURVAPALVELUT Faksi 06-2525 1211 Hallinto Nurmi Maria-Liisa perusturvajohtaja 040 554 9528 Ajanvaraus ja neuvonta 06 2525 1201 Humalamäki Päivi toimistosihteeri ajanvaraus, ohjaus, neuvonta, välitystilit

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Kieli valtionhallinnossa

Kieli valtionhallinnossa Kieli valtionhallinnossa Tässä kappaleessa kerrotaan kielellisistä oikeuksista valtionhallinnossa sekä kuntalaisten näkemyksistä siitä, miten kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat: Kieli viranomaisissa

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Svenska rum -lautakunta / /2014

Svenska rum -lautakunta / /2014 Svenska rum -lautakunta 11.6.2014 1058/12.01.00/2014 49 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksia suomenkieliselle opetuspuolelle (kh/kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut Johdon tuki Valtuusto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 135 16.12.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 269/02.02.00/2015 KOPLK 16.12.2015 135 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2015

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO Päivitetty 16.2.2012 1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI www. haapajarvi.fi etunimi.sukunimi@haapajarvi.fi Palvelunumero 044-4456 400 Kaupungintalon faksi 08 7640 01 Olkaa hyvä

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

LASKUTUSOSOITE TUNNUS

LASKUTUSOSOITE TUNNUS LASKUTETTAVA ORGANISAATIO LASKUTUSOSOITE OVT- TUNNUS LISÄTIETO LIIKELAITOKSET ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos PL 200 00370211675293 Yhteyshenkilö: Jaana-Helena Valkila, jaana.valkila@tt.tampere.fi,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa OIKEUSMINISTERIÖ 3/58/2005 OM 24.2.2005 Ministeriöille, oikeuskanslerinvirastolle, tuomioistuimille, oikeusministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille Kielilaki ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.10.2016 Sivu 1 / 1 321 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 10.10.2016 pöytäkirja

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 334/00.00.01/2013 49 Vammaisneuvoston asettaminen toimintakaudelle 2013 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kiviniitty Sirkku, puh. (09) 816 51044 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 1 LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 36 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 104, muutoksia 9 :ään Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 42/2013 1 (9) 18.12.2013

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 42/2013 1 (9) 18.12.2013 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 42/2013 1 (9) 110 Täyttölupien myöntäminen HEL 2013-008340 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat

Lisätiedot

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Suomen koulutusjärjestelmä on kolmiasteinen. Ensimmäisen asteen muodostaa perusopetus, toisen asteen muodostavat lukio- ja ammatillinen koulutus ja kolmannen

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 11.11.2014 Sivu 1 / 1 4579/12.01.00/2014 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli,

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 Kunnanvaltuuston hyväksymä 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 TAUSTA 1 2 KIELEN MERKITYKSESTÄ 2 3 NEUVONPITO JA

Lisätiedot

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos Kaupunginhallitus 4 11.01.2010 Kaupunginhallitus 90 29.03.2010 Kaupunginhallitus 123 10.05.2010 Kaupunginvaltuusto 33 09.06.2010 Kulttuurilautakunta 51 16.06.2010 Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto 09.02.2016 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 1 Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto PERUSPALVELULAUTAKUNTA (1-2 jäsentä/kunta) YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna Infopankki.fi neuvonnan työkaluna ALPO Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan 28.4.2014 Eija Kyllönen-Saarnio Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot