LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT"

Transkriptio

1 Liite 4/kv LOHJAN KAUPUNGIN KAKSIKIELISET PALVELUT Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta ja toimialojen sitoumukset ruotsinkielisten palvelujen järjestämiseksi Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Lohjan kaupungin kaksikieliset palvelut... 3 Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta... 3 Taustaa... 3 Kielilaki... 3 Kaksikielinen Lohja... 3 Mitä kielipalvelusitoumus tarkoittaa käytännössä Lohjalla... 5 Henkilöstöhallinto ja kielilisät... 6 Kaksikielisyyden kustannusten jako... 6 KIELIPALVELUSITOUMUS / KESKUSHALLINTO... 7 Näihin ruotsinkielisiin palveluihin keskushallinto sitoutuu... 7 Käännöstarve ruotsinkielelle... 8 Tukihenkilöverkosto... 8 KIELIPALVELUSITOUMUS / PERUSTURVATOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin perusturvatoimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle Palvelut eri kielillä Tukihenkilöverkosto KIELIPALVELUSITOUMUS / SIVISTYSTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin sivistystoimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle Tukihenkilöverkosto KIELIPALVELUSITOUMUS / TEKNINEN TOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin tekninen toimi sitoutuu Käännöstarve ruotsinkielelle KIELIPALVELUSITOUMUS / YMPÄRISTÖTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin ympäristötoimi sitoutuu ja tukihenkilöverkosto Käännöstarve ruotsin kielelle

3 Lohjan kaupungin kaksikieliset palvelut Valtuuston periaatepäätös palvelujen tasosta Taustaa Lohjan kauppala muuttui kaupungiksi Lohjan kaupunki ja Lohjan kunta yhdistyivät ja uudeksi Lohja-nimiseksi kunnaksi joka päätti ottaa käyttöön kaupunkinimikkeen. Kuntien yhdistämissopimukseen kirjattiin että yhdistyvä uusi kunta muodostetaan kaksikieliseksi vuosiksi Vanha Lohjan kunta oli ollut koko olemassaolo aikansa kaksikielinen. Uuden kaupungin perustamispäätöksessä sisäasiainministeriö määräsi Lohjan vuoden 2002 loppuun saakka kaksikieliseksi. Kaupunginvaltuusto esitti kokouksessaan yksimielisesti valtioneuvostolle että Lohja määrättäisiin edelleen kaksikieliseksi vuosiksi Valtioneuvosto päätti esityksen mukaisesti määrätä Lohjan kaksikieliseksi edelleen vuosiksi Uusimman valtuustopäätöksen ( ) mukaisesti Lohjan kaupunki on vapaaehtoisesti kaksikielinen vuosina Kielilaki Kielilain 5 :n mukaan "Kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kunta on joko yksikielinen tai kaksikielinen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksikielisiä kuntia. Kaksikielinen Lohja Kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asukkaista tai vähintään asukasta. Kaksikielinen kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistö on alle asukasta ja sen osuus on laskenut alle kuuden prosentin. Kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunta kaksikieliseksi seuraavaksi kymmenvuotisjaksoksi, vaikka kunta muuten olisi yksikielinen. Jos kuntajakoa muutetaan, on samalla päätettävä muutoksen vaikutuksesta kuntien kielelliseen asemaan." Kielilaki ( /423) antaa mahdollisuuden hakeutua vapaaehtoisesti kaksikieliseksi kunnaksi. Mikäli näin toimitaan, vapaaehtoisuuden pohjalta lähtevän kaksikielisyyden perusteella ei saada helpotuksia tai siirtymäaikoja kielilain velvoittavista säännöksistä, jotka mm. määrittelevät kunnan velvollisuuden palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi (23 ); kunnan omistaman yhtiön on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa (24 ); kunnan asettamien kilpien, liikennemerkkien ja muiden yleisölle suunnattujen vastaavien opasteiden tekstien on oltava suomen- ja ruotsinkielisiä (33 ). Lisäksi on määräyksiä kuulutusten antamisesta, johto- ja hallintosääntöjen kieliversioista, toimielimien esityslistojen ja pöytäkirjojen kieliversioista. Lohjan kaupunki on aikaisemmasta kuntaliitoksestaan, vuodesta 1997 lähtien ollut ainoa vapaaehtoisesti kaksikielinen kunta Suomessa. Kunnan ja kaupungin välinen kuntaliitossopimus määritteli uuden kunnan kaksikieliseksi vuoteen 2002 saakka, 3

4 vaikka väestön kielisuhteet eivät olisi kaksikielisyyttä edellyttäneet. Tämän jälkeen Lohjan kaupunki on anonut vapaaehtoista kaksikielisyyttä vuosiksi Lohjan kaksikielisyyden keskeisin peruste on Lohjan seudun, erityisesti Etelä-Lohjan ja Lohjan "kirkonkylän" historiallinen kaksikielisyys. Lohjan kaksikielisyyttä puoltaa myös se, että Lohja on perinteisesti tehnyt ja tekee edelleen laajaa seudullista yhteistyötä kaksikielisten kuntien kanssa, erityisesti Raaseporin suuntaan. Mm. jätehuolto, ympäristöterveyden hoito, aluekehitysohjelmat, elinkeinopolitiikka, maatalousyhteistyö hoidetaan seudullisesti kaksikielisinä yhteisesti muiden kuntien kanssa. On myös huomattava, että esimerkiksi Virkkalassa sijaitsevat Lohjan ruotsinkieliset koulut palvelevat laajasti myös Siuntion ja Inkoon ruotsinkielisiä oppilaita. Valtioneuvosto on antamallaan päätöksellä 323/2012 paitsi vahvistanut Lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitoksen, niin myös ottanut kantaa kielelliseen jaotukseen todeten, että uuden Lohjan kaupungin kielellisestä asemasta vuodesta 2013 alkaen säädetään erikseen solmitun Lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitossopimuksen mukaan uusi kunta on kielilain 5 :n perusteiden mukaisesti suomenkielinen yksikielinen kunta. Vuoden 2011 lopussa Lohjalla oli asukasta, joista 3,9 %, eli henkilöä oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Nummi-Pusulassa asukasmäärä oli henkeä, joista 1,3 %, eli 80 henkilöä ruotsinkielisiä. Karjalohjalla puolestaan väestön määrä oli henkeä, joista ruotsinkielisiä 2,0 % eli 30 henkilöä. Uuden Lohjan kaupungin yhteenlaskettu väestömäärä lukujen mukaan tulee olemaan henkeä, joista äidinkieleltään ruotsinkielisiä on henkeä eli noin 3,5 %. Valtion aluejaotuksessa Lohjaa koskettava poliisitoimi toimii kaksikielisenä koko Länsi-Uudenmaan alueella (keskuspaikkana Espoo), samoin kuntapohjainen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos hoidetaan Espoon kaupungin alaisuudessa. Kaksikielisyys nähdään yleensä myös myönteisenä julkisuustekijänä, jolla on merkitystä niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin kiinnostukseen Lohjaa kohtaan. Kaupunki kouluttaa henkilöstöään riittävän palvelukyvyn takaamiseksi. Kaupungin henkilökunta on pääosin suomenkielistä, mutta kaikilla toimialoilla on ruotsinkielen taitoista henkilökuntaa palvelun takaamiseksi. Tämä kielipalvelusitoumus koskee Lohjan kaupunkiorganisaatiota poislukien kaupungin tytäryhtiöt ja liikelaitokset. Kielipalvelusitoumuksen toteutumista tarkastellaan valtuustokausittain tehtävällä kielikatsauksella. 4

5 Mitä kielipalvelusitoumus tarkoittaa käytännössä Lohjalla Lohjan kaupunki palvelee kuntalaisia: 1. Tarjoamalla kasvatus- ja opetuspalveluissa ruotsinkielisen vaihtoehdon päiväkodista lukioon. 2. Tarjoamalla lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten tarvitsemat terveys- ja sosiaalipalvelut myös ruotsin kielellä. 3. Huolehtimalla siitä, että tontin ostaja, rakentaja ja kaavamuutoksen hakija saa palvelut myös ruotsin kielellä 4. Huolehtimalla siitä, että kaikilla toimialoilla pystytään palvelemaan ruotsiksi. 5. Ottamalla huomioon rekrytoitaessa kaupungin kaksikielisyyden ja maksamalla kielilisä niille kaupungin työntekijöille, jotka hallitsevat ruotsin kielen ja tarvitsevat työssään ruotsin kieltä. 6. Ottamalla huomioon kaupungin hankinnoissa ja ostopalvelusopimuksissa kaksikielisyyden. 7. Varmistamalla, että kaikissa virastoissa ja kaksikielisissä laitoksissa on kaksikieliset kyltit. 8. Varmistamalla henkilökunnan osaamisen jatkuvalla kielikoulutusohjelmalla. 9. Huolehtimalla siitä, että asiakkaille menevät kirjeet, erityisesti silloin, kun kyseessä on peruspalvelua koskeva asia, tehdään myös ruotsiksi. Sama koskee lomakkeita ja erilaisia hakuohjeita. 10. Laatimalla valtuuston kokousasiakirjat sekä viralliset kuulutukset kaksikielisinä. Kokouksissa on pääsääntöisesti mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä. 11. Julkaisemalla kaupungin kielipalvelusitoumuksen internetissä, intranetissä ja toimittamalla sen esille kirjastoihin ja palvelupisteisiin sekä ylläpitämällä kaupungin ruotsinkielisiä internet-sivuja. 12. Varmistamalla ruotsinkielisen aineiston saatavuuden kirjastoissa. Kussakin hallintokunnassa kaksikielisten palvelujen laadusta vastaavat toimialajohtajat. 5

6 Henkilöstöhallinto ja kielilisät Virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle ja työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävässä edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai viittomakielen hallintaa eikä kielitaitovaatimusta ole huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa. Henkilöstöjaoston hyväksymien periaatteiden mukaan kielilisän maksaminen sekä suullisesta että kirjallisesta taidosta edellyttää, että työntekijä joutuu työssään käyttämään muuta kotimaista kieltä kuin äidinkieltään sekä suullisesti että kirjallisesti. Kielitaito osoitetaan kielitutkintotodistuksella tai muulla selvityksellä. Kielilisän suuruus vaihtelee edellytettävän kielitaidon perusteella. Kielilisää on vuosina maksettu yhteensä n euroa. Vuonna 2012 kielilisää maksettiin kaikkiaan 273 työntekijälle ja viranhaltijalle. Kaksikielisyyden kustannusten jako Pääperiaatteena Lohjan kaupungilla on, että käännöstöiden kustannukset vyörytetään toimilaoille keskushallinnon vyörytysten yhteydessä. Toimialojen mahdolliset kielilakiin perustumattomat käännöstyöt laskutetaan suoraan tilaavalta yksiköltä. 6

7 KIELIPALVELUSITOUMUS / KESKUSHALLINTO Näihin ruotsinkielisiin palveluihin keskushallinto sitoutuu Hallintopalvelut - mukaan lukien oikeuspalvelut - asiakaspalvelu ja vaihde - kaupunginvaltuuston kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä kuulutukset käännetään ruotsinkielelle - asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tarvittaessa tukihenkilön/kielenkääntäjän avulla - suomenkielisen viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsinkielellä viikon sisällä Talouspalvelut - sisäiset ohjeet laaditaan suomen kielellä; neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla. - ruotsinkielisiä asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai Henkilöstöpalvelut - sisäiset ohjeet laaditaan suomen kielellä; neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - sähköiset lomakkeet on suurilta osin laadittu ruotsin kielellä - henkilöstöpalvelut vastaavat ruotsin kielen valmiuksien vahvistamiseksi järjestettävästä kielikoulutuksesta Kehittämis- ja elinkeinopalvelut - neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - materiaali tuotetaan suurilta osin suomen kielellä Tietohallinto - neuvontaa annetaan ruotsinkielellä joko suoraan tai tukihenkilön avulla - sisäiset ohjeet ovat pääsääntöisesti suomen kielellä 7

8 Käännöstarve ruotsinkielelle Tulosalue Hallintopalvelut Lomakkeet - kaupunginvaltuuston lista- ja pöytäkirjaaineisto - viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset, julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet - hallintosääntö, johtosäännöt ja vastaavat säännöt - maksut ja taksat - www-sivujen yleinen kuntainformaatio Talouspalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Matkailupalvelut Henkilöstöpalvelut Puhelinvaihde - talousarvio ja tilinpäätös vain suomenkielellä - elinkeinopalveluiden yleisinformaatio - strategia-asiakirjat - yleisinformaatio www-sivuille - keskeisimmät esitteet - palkanlaskennan sähköiset lomakkeet - rekrytointi-ilmoitukset - sisäinen puhelinluettelo Tukihenkilöverkosto Jokaisella tulosalueella asiakaspalvelu pystytään hoitamaan ruotsin kielellä joko suoraan tai tukihenkilöverkoston välityksellä. Tulosalue Ruotsinkielinen palveluvalmius Tukihenkilöt Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja Simo Juva, hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, johdon assistentti Johanna Alatalo, toimistosihteeri Tarja Nylund, kielenkääntäjä Mats Malm Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Talouspalvelut Ei Kehitysjohtaja Eero Soinio Henkilöstöpalvelut Palkanlaskentapäällikkö Liisa Hietajärvi 8

9 Asiakaspalvelukeskus Palveluneuvoja Tiina Liimatainen, Marianne Lemström Tietohallinto Ei Keskushallintoon tulevat ruotsinkieliset yhteydenotot ovat vähäisiä LOST-yhteistoiminta-alueen purkautumisen myötä. Pääosa ruotsinkielisistä yhteydenotoista kohdistuu puhelinvaihteeseen ja siten suoraan toimialoille. 9

10 KIELIPALVELUSITOUMUS / PERUSTURVATOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin perusturvatoimi sitoutuu Hallintopalvelut Erityispalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä; päätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, jos esitys/pyyntö ruotsinkielinen Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsin kielellä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä. Asiakkaita palvellaan ruotsin kielellä joko suoraan tai Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsin kielellä viikon sisällä Keskeisimmät hakemuslomakkeet ja ohjeistukset ovat myös ruotsinkielisiä. Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle pitää kääntää - perusturvakeskuksen suomenkielisiä www-sivuja vastaavat sivut sekä Ikäihmisten palvelutorin sivut tarvittavin osin - pääosin kaikki sähköiset lomakkeet - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - kaupungin keskeisimmät tiedotteet henkilöstölle - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - lomakkeet jatkossakin seuraavan taulukon mukaan: 10

11 Tulosalue Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut Lomakkeet Hallintopalvelut toiminta-avustusten hakulomake, veteraanien palveluntuottajat Vuokra-asuntopalvelut Vuokra-asunto muulta vuokranantajalta kuin Lohjan kaupungilta -lomake, asumisoikeuden järjestysnumerohakemus, irtisanomisilmoitus, huoneiston hoito-ohje kaupungin asunnossa, tiedote kaupungin isännöimään asuntoon muuttavalle, kaupungin isännöimän asunnon järjestyssäännöt ja asukasvalintaperiaatteet Aikuissosiaalityö - toimeentulotukihakemus, opiskelijoiden toimeentulotukihakemuksen lisäliite kesäajalle Alkuarviointipalvelut - lastensuojeluilmoitus Vastaanottotoiminta lomakkeet, todistukset, lausunnot, pääosa ohjantamateriaalista Terveyden edistäminen asiakkaan ohjauslomakkeet ja kyselyt Fysioterapia apuvälinelainaussopimus, fysioterapian toimintaesite, ajanvarauskortti Työterveyskeskus terveyskortti Suunterveydenhuolto keskeisimmät potilasasiakirjalomakkeet Terveyskeskuksen sosiaalityö laitoshoitomaksupäätöksiä koskevat tuloselvityslomakkeet ja tiedotteet veteraanikuntoutuksen esite sekä lomakkeet - omaishoidontuen, kuljetuspalveluiden ja turvapuhelinhakemuslomakkeet - kotihoidon esite, palvelukeskuksen esite, päivätoiminnan esite, vanhainkotien esite ja vuodeosastojen esite, omaishoidon esite, intervallihoidon esite - asumispalveluiden tuloselvitys- ja päätöslomakkeet ja tiedotteet omaishoidontuki- ja kuljetuspalveluhakemus vammaispalveluhakemus Palvelut eri kielillä - Avosairaanhoidon ja terveyden edistämisen vastaanottotoiminnassa voidaan poikkeuksellisesti vaihtaa potilaan omalääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja niin, että palvelu ruotsiksi voidaan taata. - Englanniksi pystytään palvelua antamaan käytännössä kaikissa työyksiköissä. Saksan ja venäjän osaaminen on vähäisempää eikä palvelua näillä kielillä voida aina taata. Kirjallista materiaalia on saatavilla satunnaisesti. - Puheterapian (aikuisten) ja toimintaterapian osalta äidinkielenään ruotsia puhuvan osalta joudutaan hankkimaan palvelu ostopalveluna. - Sosiaalityössä englantia ja venäjää puhuvien asiakkaiden määrä on suurempi kuin ruotsinkielisten. 11

12 Tulosyksiköt Hallintopalvelut Pystytään palvelemaa n myös ruotsiksi (tukihenkilö verkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan myös englanniksi (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan myös saksaksi (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Pystytään palvelemaan muilla kielillä (tukihenkilöverkoston avulla tai ilman) Palvelun tarvetta ilmenee ajoittain myös seuraavill a kielillä Hallintopalvelut Rajoitetusti Ranska, rajoitetusti Asuntopalvelut Rajoitetusti Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto Aikuissosiaalityö Rajoitetusti viro, turkki, bulgaria, thai, kiina kurdi, turkki, bulgaria, venäjä yms Sosiaalinen kuntoutus Alkuarviointipalvelut Avo- ja sijaishuolto Vastaanotto- ja tukipalvelut Lastenvalvonta Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto Avosairaanhoito / vastaanottotoiminta Rajoitetusti Vähäisessä määrin venäjä, viro venäjä, somali*), kurdi, albania Päivystyspalvelut Kuntoutus- ja tukipalvelut puheterapeutti (lasten osalta) fysioterapia Italia toimintaterapia Ei 12

13 Terveyden edistäminen kurdi, venäjä, somali yms Suunterveydenhuolto Työterveyskeskus Vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelujen hallinto Vanhusten avopalvelut vähäisessä määrin venäjä venäjä Vanhusten asumispalvelut vähäisessä määrin venäjä Laitos- ja vuodeosastohoito Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Sijaisvälitys vähäisessä määrin vähäisessä määrin vähäisessä määrin venäjä, portugali, kiina, viro, italia viro viro, saame (hyvin vähän) Mielenterveys- ja päihdepalvelut Perheneuvola (yksi myös ruotsinkielell ä palveleva psykologi) (yksi myös englanninkiele llä palveleva sosiaalityönte kijä/ perheterapeut ti) jonkin verran viro, venäjä, turkki yms. Vammaispalvelut vähäisessä määrin *) Somalinkielisillä asiakkailla on oma tulkki mukana ja monet puhuvat englantia. Venäjän kieltä osaa hoitajista yksi jkv, mutta ei tulkkauspalvelua. 13

14 Tukihenkilöverkosto Lista henkilöistä, jotka voivat tulla mukaan vaativaan asiakastilanteeseen tarvittaessa. Lääkärit Hoitajat Ruotsi Englanti Saksa Muut kielet Mia Lindholm, Taina lähes kaikki venäjä ja viro: Hammarén, Lars Irja Mikkal Eriksson, Pentti venäjä: Inga Suppola, Stina Karlsson, Jääskeläinen, John Yancik, Merja Vladimir Sarjanen Arbuzov, Denis Saar portugali: Veruza Heidi Roos, Nina Pirinen, Eeva Sainio, Kylli Ausin, Ulla Järvenpää, Päivi Latvakangas, Marie Bergman Auvinen, Johanna Grotell, Maritta Wasström, Theresia Tuominen, Birgitta Kuosmanen, Jaana Mattila, Sirpa Luukkanen, Riitta Frigård, Raili Bagge, Katriina Härkönen, Brita Kaitolahti, Maritta Karjanmäki, Maire Linnakangas, Viola Gabrielsson, Nea Aarnio, Kaisa Kupias, Andrea Blomberg, Tea Viita, Arja Laukkanen, Päivi Mustalahti, Outi Lönnqvist, Anna Laasio- Zeh, Jane Saarinen Eeva Sainio, Heidi Roos, Karmen Ernesaks- Meltsas, Kylli Ausin, Katrin Laur, Tiia Kumpulainen, Elina Pohjalainen, Heorhi Mirashchenka, Päivi Latvakangas, Paula Kaste Fysioterapia Seija Kärnä Mervi Kaasinen ja lähes kaikki fysioterapeutit Terveyden edistäminen Suunterv.huolto Sosiaalipalvelut Maria Ertman Virkkalassa koko henkilöstö Marina Wessberg, Eivor Juvakka, Harald Holmström, Piia Lindqvist-Suominen Eija Tommila, Anita Virtanen, Hannele Peltola, Katja Uusi- Rintakoski hammaslääkärit johtava sosiaalityöntekijä Eivor Juvakka, johtava Päivi Latvakangas Anna Laasio- Zeh hammaslääkärit Eva-Liisa Sippola, Ilkka Sippola Martikainen venäjä ja viro: Karmen Ernesaks- Meltsas, Kylli Ausin, Katrin Laur, venäjä: Heorhi M, italia:päivi Latvakangas, kiina: Lijuan Song-Kolu espanja: Anna Laasio-Zeh Italia: Seija Kärnä viro, venäjä: hammashoitaja Signe Sevsenko 14

15 Hallintopalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, Tuula Marjamäki, sosiaalityön ruotsinkielentaitoiset Aila Siitonen; kh Virkkala Anne Hiltunen; kh Virkkala Tuija Laakso; kh Virkkala Sari Oksanen; kh Virkkala Marianne Ryhänen; kh Routio Hilkka Pietilä-Wright, yöpartio Daniela Virtanen ; kh, Nummentausta Hannele Aho; aspal Karjalohja Kaisa Niskala; aspal Karjalohja Riitta Poutiainen; lh Mäntynummi Marja-Liisa Karjalainen, hoivapalvelupäällikkö, Taina Heiskanen ft, Kultakodit Hannele Patjas, yh sosiaalityöntekijä Harald Holmström asuntopäällikkö Kati Kaukoniemi lähes kaikki Erityispalvelut palvelupäällikkö Jenny Björndahl-Öhman, tstosihteeri Sari Kuusela, psykologi Satu Wartiovaara tstosihteeri Sari Kuusela, sosiaalityöntekijä Marja-Leena Ruotsalainen tstosihteeri Sari Kuusela viro, sairaanhoitaja Ragne Aun Ensi- ja puhelinpalvelupisteet Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Vanhus- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut Neuvonta-, ajanvaraus- ja päivystyspisteet Neuvonta-, ajanvaraus- ja päivystyspisteet Neuvontapisteet Neuvontapisteet 15

16 KIELIPALVELUSITOUMUS / SIVISTYSTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin sivistystoimi sitoutuu Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Nuorisopalvelut Hiiden Opisto Musiikkiopisto Kulttuuritoimi Kaupunginorkesteri Lohjan Teatteri Kirjastot Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä joko suoraan tai, päivähoidon yksiköissä yksikön kielellä Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Päivähoitolaskutuksessa on mahdollisuus laskuttaa asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi), kouluissa koulun kielellä Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä Viranhaltijapäätös valmistellaan suoraan ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Laskutuksessa otetaan huomioon laskutettavan äidinkieli ruotsinkielisten ylioppilaskirjoitusmaksujen osalta, muilta osin laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä tukipalvelujen yksiköissä yksikön kielellä, tarvittaessa myös englanniksi Koululaisten iltapäivätoiminnanlaskutuksessa on mahdollisuus laskuttaa asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi) Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä. Ruotsinkielistä kurssitoimintaa järjestetään kurssiohjelman mukaan. Lohjan Teatteri on suomenkielinen yksikkö, lipunmyyntiasiakkaita palvellaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 16

17 Museo Liikuntatoimi. Laskutus äidinkielen mukaan. Ruotsinkielistä kirjallisuutta ja muuta ruotsinkielistä aineistoa on keskitetty pääkirjastoon ja Virkkalan kirjastoon. Aineistoa välitetään asiakkaan pyynnöstä kaupungin muihinkin kirjastoihin. Laskutus äidinkielen mukaan Opastusta museolla ja kaivosmuseolla saa ruotsinkielellä, mikäli varaa opastuksen etukäteen Laskutus voidaan tehdä asiakkaan ruotsinkielellä pyydettäessä Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle pitää kääntää - sivistystoimen suomenkielisiä www-sivuja vastaavat sivut - pääosin kaikki sähköiset lomakkeet - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - kaupungin keskeisimmät tiedotteet henkilöstölle - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: - lomakkeet ym. tulosyksikkökohtainen materiaali seuraavan taulukon mukaan: Lomakkeet ym. tulosyksikkökohtainen materiaali Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Lomakkeet, hakemukset, tiedotteet vanhemmille ja muu materiaali ruotsinkielisessä päivähoidossa oleville, päätökset, www-sivut, varhaiskasvatuspalvelujen strategia Kirjeet ja ohjeet kouluille/opettajille, ilmoitukset, työsuunnitelmalomakkeet, kaupungin yhteinen opetussuunnitelma, lomakkeet, todistuspohjat, kyselyt, Wilmaan laitettavat tiedotteet ja tulosteet, ruotsinkielisille lähetettävät laskut Lomakkeet, sähköiset palvelut, opetuksen tukipalveluvalikko, Wilmassa olevat lomakkeet Hiiden Opisto Kurssiarviointilomakkeet, opinto-oppaan yleisteksti + ruotsinkielinen opetus, tuntiopettajille jaettava ohjekirja, tuntiopettajille lähetettävät info-kirjeet, www-sivujen yleisteksti + ruotsinkielinen opetus Musiikkiopisto Nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Ei tarvitse, konsertti-ilmoitukset harkinnan mukaan Avustusten hakulomakkeet, avustusten jakossääntö, tilavuokra-anomuslomakkeet, www-sivut, esittelykansiot, tapahtumaesitteet, julisteet, nuorisopoliittinen ohjelma Avustusten hakulomakkeet, avustustenjakosääntö, tilavuokrauslomakkeet, tapahtumaesitteet, -ilmoitukset, ja - julisteet soveltuvin osin Kausikalenteri, konserttien käsiohjelmat, julisteet, lehtiilmoitukset soveltuvin osin ja harkinnan mukaan 17

18 Lohjan Teatteri Kirjastot Museo Liikuntatoimi Ei tarvitse Käyttösäännöt, Internet-käyttösäännöt, yhteisökortin käytön ohjeet, kirjaston maksut, kirjastojen osoitteet, puhelinnumerot ja aukioloajat, laatukäsikirja, palvelusitoumus kotisivut, esitteet, lomakkeet. Näyttelytekstit, julkaisutoimintaan liittyvä materiaali, esitteet, julisteet. Avustus- yms. hakemusasiakirjat ja -lomakkeet, esitteet Tukihenkilöverkosto Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Yleissivistävä opetus Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Hiiden Opisto Musiikkiopisto Nuorisopalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Lohjan Teatteri Kirjastot Museo Liikuntapalvelut Ruotsia taitavat tukihenkilöt Tiina Hägg, Katri Kalske, Raija Lindroos Heikki Schneider, Mervi Harvio-Jokiaho ja ruotsinkielinen päivähoito Ruotsinkieliset koulut asioivat ruotsinkielellä, suomenkielisiltä kouluilta ei edellytetä, vaikka pystyisivätkin Kerstin Sundqvist-Valtari, Juha Lemberg Anne Kotonen, Mirja Vehovuori Suomenkielinen oppilaitos Merja Hukkanen, Matti Hukkanen Kalle Ryökäs Felix von Willebrand, Peter Grans, Kimmo Leppälä Suomenkielinen laitos Ulla Österberg, Eivor Lindblom, Marianne Lehtinen, Mervi Siponius, Tytti Poutanen-Muukka, Essi Isola, Viivi Raunola, Sirpa Kangasaho, Taina Kaarlela, Päivi Rinnetmäki-Melander Leena-Maija Halinen, Marja-Liisa Hakulinen Sisko Rantakoski, Hilkka Stigell, Yleisesti ottaen ruotsinkielen tarve on ollut varsin vähäistä ja tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Ruotsinkielisten yksiköiden kanssa pyritään asioimaan pääosin ruotsiksi. Kaikkia yksiköiden toivomia asiakirjoja ei kuitenkaan olla pystytty toimittamaan ruotsinkielellä. Kysymyksessä on tällöin jonkun muun toimialan laatima asiakirja, joka pitäisi kääntää. Yllämainittujen tukihenkilöiden lisäksi useimmat yleisöpalvelua suorittavat henkilöt osaavat ainakin välttävästi ruotsia. 18

19 KIELIPALVELUSITOUMUS / TEKNINEN TOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin tekninen toimi sitoutuu Hallinto hyvän kielitaidon omaavat Leena Ek, Tapio Heinonen Kunnallistekniikka hyvän kielitaidon omaavat Seppo Lötjönen, Markku Hakalahti, Timo Loman, Roger Falck Vesilaitos Tapio Lähteenmäki, Christian Sommerdahl Tilapalvelut hyvän kielitaidon omaavat Heikki Jauhiainen, Risto Oksa Ruoka- ja siivouspalvelut hyvän kielitaidon omaavat Merja Heinonen, Jere Jantunen, Anne-Mari Laine Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Viranhaltijapäätös valmistellaan kielenkääntäjän avulla ruotsin kielellä, mikäli esitys/pyyntö toimitetaan ruotsinkielellä Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla - Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Vesilaskutuksessa on käytössä kaksikielisyysmahdollisuus asiakkaan äidinkielen mukaan (suomi,ruotsi) Asiakkaita palvellaan ruotsinkielellä tarvittaessa tukihenkilön avulla Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä viikon sisällä ruotsinkielellä tarvittaessa kielenkääntäjän avulla Ruokalistat ovat kaksikielisiä (nyt jo ruotsinkielisiä kouluja ja päiväkoteja) 19

20 Käännöstarve ruotsinkielelle Ruotsinkielelle käännetään - teknisen toimen www-sivut - kaikki sähköiset lomakkeet - teknisen lautakunnan käsittelyt, joiden perustana on ruotsinkielinen esitys, aloite, hakemus - eri tulosalueiden keskeisimmät esitteet - virkamiespäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville: yleisimmistä päätöksistä laaditaan pohja-asiakirjat - työpaikkailmoitukset: noudatetaan Lohjan kaupungin yleistä rekrytointikäytäntöä - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: Vesihuolto Kadut ja yleiset alueet Hallinto Lomakkeet Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen yleiset toimitusehdot Vesi- ja viemärilaitoksen taksa Palvelumaksuhinnasto Vesimittariluk moitus Kuluttajanvaihtoilmoitus (yritys) KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja lomake Vesihuoltolaitoksen liittymishakemus Kaivantolupalomake Kaivantolupaan liittyvät lupaehdot Liitoskohtalausunto hakemus Katualueen vuokraus työmaakäyttöön Korjaus- ja energia-avustusten aloituslupa-anomus Torin, torilavan tai torin ja Lohjantähden välisen alueen varausvahvistus Virka-apupyyntö hylätyn tai romuajoneuvon siirtämiseksi yksityisalueelta Korvaushakemus liikennealueen käyttäjälle kadulla aiheutuneista vahingoista Banderollien varausvahvistus Vapaan venepaikan hakemus Yksityisteiden perusparannusavustushakemus 20

21 KIELIPALVELUSITOUMUS / YMPÄRISTÖTOIMI Näihin ruotsinkielisiin palveluihin ympäristötoimi sitoutuu ja tukihenkilöverkosto - Asiakkaita palvellaan ruotsiksi joko suoraan tai. - Viranomaisen tai viranhaltijan päätös toimitetaan pyydettäessä ruotsinkielisenä, tarvittaessa tukihenkilön tai kielenkääntäjän avulla. - Viranhaltijapäätös valmistellaan ruotsiksi, mikäli esitys / pyyntö on tehty ruotsiksi. Tulosalue Pystytään palvelemaan Tukihenkilöt myös ruotsiksi Hallintopalvelut Riitta Vihersaari, Päivi Ahvenainen Kaavoitus Juha Anttila Kiinteistö- ja kartastopalvelut Satu Törnroos Ympäristönsuojelu Olof Wasenius Rakennusvalvonta Juha Anttila Ympäristöterveyspalvelut Olof Wasenius, Eva Bekema Käännöstarve ruotsin kielelle - ympäristötoimen www-sivut - sähköiset lomakkeet - toimielinten käsittelyt, joiden perustana on ruotsinkielinen esitys, aloite tai hakemus - tulosalueiden keskeisimmät esitteet - viranhaltijapäätökset ruotsia äidinkielenään puhuville - lomakkeet seuraavan taulukon mukaan: Lomakkeet Rakennusvalvonta Lomakkeet on käännetty ruotsiksi. Ympäristöterveyspalvelut Kaikki asiakirjat saatavilla myös ruotsiksi, Factaohjelmistossa on pohjat molemmilla kielillä. Kielenkääntäjää on totuttu käyttämään tiukan paikan tullen apuna. Ympäristönsuojelu Lomakkeet ja ohjeet on käännetty ruotsiksi. Käännätetään kielenkääntäjällä aina uusien tultua tai muutosten tultua. www-sivujen käännökset eivät ole ajan tasalla. Kaavoitus Lupahakemuslomakkeet ja -ohjeet (suunnittelutarve + poikkeaminen ja maa-ainesluvat) on käännetty ruotsiksi. Kiinteistö- ja kartastopalvelut Pientalotonttihakemus, hakemus kiinteistörekisterin pitäjälle eri toimenpiteistä 21

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN 21.11.2008 s.1/9 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 9/2008 Aika: Pe 21.11.2008 klo 13.00 15.00 Paikka: Osallistujat: Poissa: Westerby Gård, Inkoo Irene Äyräväinen pj., Lohja Henrik Sandström, Siuntio Kari Torikka, Lohja

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 252 Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Uudenmaan liiton kieliohjelma

Uudenmaan liiton kieliohjelma Mv 2/2012 Asia nro 23 Uudenmaan liiton kieliohjelma TAUSTAA Uudenmaan liitto on kaksikielinen kuntayhtymä, joka lain mukaan vastaa mm. Uudenmaan aluesuunnittelusta ja -kehittämisestä. Näiden lisäksi liitolla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

ISBN Tilausnumero Suomen Kuntaliitto 2007

ISBN Tilausnumero Suomen Kuntaliitto 2007 Osana HUP-hanketta Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa kehittävät yhdessä ruotsinkielisiä palveluja pääkaupunkiseudulla. Hankkeen käynnistivät Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Suomen Kuntaliitto,

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut Johdon tuki Valtuusto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Svenska rum -lautakunta / /2014

Svenska rum -lautakunta / /2014 Svenska rum -lautakunta 11.6.2014 1058/12.01.00/2014 49 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksia suomenkieliselle opetuspuolelle (kh/kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO Päivitetty 16.2.2012 1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI www. haapajarvi.fi etunimi.sukunimi@haapajarvi.fi Palvelunumero 044-4456 400 Kaupungintalon faksi 08 7640 01 Olkaa hyvä

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma Malli perustuu UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities-malliin Suomen versio kehitetty Hämeenlinnan kaupungin kanssa pilottiprojektissa 2012-2013 v.

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 334/00.00.01/2013 49 Vammaisneuvoston asettaminen toimintakaudelle 2013 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kiviniitty Sirkku, puh. (09) 816 51044 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (6) 287 Selvitys sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisistä palveluista HEL 2013-008267 T 00 01 01 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.10.2016 Sivu 1 / 1 321 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 10.10.2016 pöytäkirja

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto 09.02.2016 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 1 Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto PERUSPALVELULAUTAKUNTA (1-2 jäsentä/kunta) YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos Kaupunginhallitus 4 11.01.2010 Kaupunginhallitus 90 29.03.2010 Kaupunginhallitus 123 10.05.2010 Kaupunginvaltuusto 33 09.06.2010 Kulttuurilautakunta 51 16.06.2010 Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016

SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016 SAVONLINNAN KAUPUNKI 15.1.2016 1 SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016 Perusturvalautakunta antaa vahvistamassaan käyttötaloussuunnitelmassa varojen käyttöoikeuden perusturvajohtajalle ja hän voi päättämässään

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 194 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 26.5.2014

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot