Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440"

Transkriptio

1 Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu Type 0440

2 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie / Originalbetriebsanleitung 9 10 W550 D/GB/F/NL A B

3 c A B 1 2 d e A B C

4 f g A - + B h A B i

5 j B 10 A C A B 14 15

6 Sisällysluettelo 1. Käytettyjen symbolien selitys Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten Kuvaus / Toimitussisältö Käsiteltävät päällystysaineet Ei käsiteltävät päällystysaineet Päällystysaineen valmistelu Käyttöönotto Halutun ruiskutuskuvan säätö Materiaalimäärän säätö (kuva 6) Ruiskutustekniikka Työn keskeytys enintään 4 tuntia Käytöstä poisto ja puhdistus Huolto Varaosalista Tarvikkeet Häiriöiden poistaminen Tekniset tiedot Hävittämisohje Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje! CE Vaatimustenmukaisuusvakuus

7 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta huolellisesti. 1. Käytettyjen symbolien selitys Tämä symboli viittaa sinulle tai laitteelle mahdollisesti aiheutuvaan vaaraan. Tämän symbolin alta löydät tärkeitä tietoja siitä, miten estät loukkaantumisia ja laitteen vaurioitumisia. Sähköiskun vaara i Merkitsee käyttövihjeitä ja muita erityisen hyödyllisiä ohjeita. Tällä symbolilla merkityt laitteet ja varusteet soveltuvat helppojuoksuisten materiaalien kuten esim. lakkojen, kuultovärien ja erityisesti siihen tarkoitukseen käyttöön otettujen seinämaalien työstämiseen. Jos materiaalilla on tämä logo, se on sopiva käytettäväksi erityisen hyvin vastaavalla laitteella. 2. Yleiset turvallisuusohjeet Huomio! Kaikki ohjeet on luettava. Mikäli seuraavassa esitettyjä ohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia. Jäljempänä käytetty termi "sähkötyökalu" viittaa verkkokäyttöisiin sähkötyökaluihin (verkkojohdon kanssa) ja akkukäyttöisiin sähkötyökaluihin (ilman verkkojohtoa). 1. Työpaikan turvallisuus a) Pidä työalueesi puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä työskentele laitteen kanssa räjähdysvaarannetussa ympäristössä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt. c) Pidä lapset ja muut henkilöt etäällä sähkötyökalun käytön aikana. Huomiokyvyn heiketessä voit menettää laitteen hallinnan. 1

8 2. Sähköinen turvallisuus a) Laitteen liitäntäpistokkeen täytyy sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään lailla. Älä käytä minkäänlaisia adapteripistokkeita yhdessä suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Muutokseton pistoke ja sopiva pistorasia alentavat sähköiskun riskiä. b) Vältä ihokosketusta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, lämmityksien, liesien ja jääkaappien kanssa. Kehon ollessa maadoitettuna on olemassa kohonnut sähköiskun riski. c) Pidä laite poissa sateesta ja kosteista paikoista. Veden päästessä sähkölaitteen sisään sähköiskun riski kohoaa. d) Älä käytä johtoa laitteen kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen vetämiseen irti pistorasiasta. Pidä johto etällää lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista laitteen osista. Vaurioituneet tai kiertyneet johdot kohottava sähköiskun riskiä. e) Työskenneltäessä sähkötyökalulla ulkona on käytettävä vain jatkokaapeleita, jotka sopivat käyttöön myös ulkona. Ulkoalueilla käytettäväksi hyväksytyn jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos laitteen käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, on käytettävä vikavirta-suojakytkintä. Vikavirta-suojakytkimen käyttö estää sähköiskun riskin. 3. Henkilöiden turvallisuus a) Ole tarkkaavainen, huomioi mitä teet ja työskentele järkevästi sähkötyökalun kanssa. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä voi hetkellinen tarkkaavaisuuden menetys johtaa vakaviin loukkaantumisiin. b) Käytä henkilökohtaista suojavarustusta ja aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen, kuten pölysuojamaskin, liukumattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojaimien käyttö, sähkötyökalun tyypin ja käytön mukaan vähentää loukkaantumisten riskiä. c) Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmistu, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä ennen kuin liität sen virransyöttöön, nostat sen ylös tai kannat. Kun kannat laitetta sormen ollessa kytkimellä tai liittäessäsi päällekytketyn laitteen sähköverkkoon, voi seurauksena olla onnettomuuksia. d) Poista säätötyökalut tai ruuviavaimet ennen laittaan kytkemistä päälle. Laitteen pyörivällä osalla oleva työkalu tai avain voi johtaa loukkaantumisia. 2

9 e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi varmasta tukevuudesta ja pidä koko ajan tasapainosi. Tällöin voi hallita laitetta paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Käytä soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni pyöriviin osiin. g) Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8 vuoden ikäiset lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimukselliset tai mentaaliset kyvyt tai puutteet kokemuksessa ja tietämyksessä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siitä johtuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa. 4. Sähkötyökalujen käyttö ja käsittely a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä töiden tekemiseen kyseiseen työhön soveltuvia sähkötyökaluja. Soveltuvalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella. b) Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on rikki. Sähkötyökalu, jota ei voida enää kytkeä päälle tai pois päältä on vaarallinen ja täytyy korjata. c) Vedä pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen säätämistä, lisäosien vaihtamista tai laitteen asettamista pois käytöstä. Tämä varotoimenpide estää laitteen tahattoman käynnistymisen. d) Säilytä ei käytettäviä sähkötyökaluja poissa lasten ulottuvilta. Älä anna laitetta henkilöiden käyttöön, jotka eivät osaa käyttää sitä tai jotka eivät ole lukeneet ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, kun kokemattomat henkilöt käyttävät niitä. e) Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja eivät ole jumissa, ettei osat ole murtuneet tai vaurioituneet siten, että laitteen toiminta häiriytyy. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä. Useiden onnettomuuksien aiheuttaja on huonosti huollettu sähkötyökalu. f) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, kohdistustyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja kyseisen erityisen laitetyypin määräysten mukaisesti. Huomioi tällöin työedellytykset ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalujen käyttö muihin kuin tarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 3

10 5. Huolto 4 a) Anna laitteesi korjaus ainoastaan koulutetun ammattihenkilökunnan suoritettavaksi. Käyttää saadaan ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Täten varmistetaan, että laitteen turvallisuus säilyy b) Jos tämän laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavasti koulutetun henkilön täytyy vaihtaa se vaarantamisten välttämiseksi. 3. Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten räjähdyssuojamääräykset. töitä. Ruiskupistooleita ei saa puhdistaa palavilla liuotinaineilla. Laitetta ei saa käyttää sellaisissa työympäristöissä, joissa ovat voimassa Ruiskutettaessa ei ympäristössä saa olla mitään sytytyslähteitä esim. avotulta, palavia tupakoita, sikareita tai piippuja, kipinöitä, hehkuvia teräslankoja, kuumia pintoja tms. Älä ruiskuta mitään sellaisia aineita, joiden vaarallisuutta ei tunneta. Vedä verkkopistoke irti pistorasiasta ennen kaikkia ruiskutuspistooliin kohdistuvia Ruiskutuspistooleita ei saa käyttää palavien aineiden ruiskutukseen. Huomioi vaarat, joita voi ilmaantua ruiskutettavasta aineesta ja huomioi astioissa olevat tekstit tai aineen valmistajan antamat ohjeet. Huomio: Käytä hengityssuojainta: Maalisumu ja liuotinainehöyryt ovat terveydelle vaarallisia. Työskentele vain hyvin tuuletetuissa tiloissa tai tiloissa, joihin on asennettu ilmanvaihtojärjestelmä. On suositeltavaa käyttää työvaatetusta, suojalaseja, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä. HUOMIO LOUKKAANTUMISVAARA! Älä koskaan kohdista pistoolia itseäsi, muita henkilöitä tai eläimiä kohden. Peitä ehdottomasti pistorasiat ja kytkimet. Sisääntunkeutuvasta suihkutusaineesta johtuva söhköiskun vaara! Huomio! Älä milloinkaan käytä laitetta viallisen suutintiivisteen kanssa tai sen puuttuessa. Suutintiivisteen ollessa viallinen tai sen puuttuessa nestettä saattaa tunkeutua laitteeseen, jolloin sähköiskun vaara kasvaa. Tarkasta suutintiiviste aina ennen käyttöä. Työskenneltäessä laitteella sisätiloissa sekä myös ulkona on huomioitava, että laitteeseen ei imetä sisään mitään liuotinainehöyryjä. Huomioi ulkona tuulensuunta. Tuulen johdosta päällysteaine voi kulkeutua pitkiä matkoja ja täten aiheuttaa vaurioita. Työskenneltäessä sisätiloissa täytyy varmistaa riittävä tuuletus. Älä anna lasten käsitellä laitetta.

11 Älä koskaan avaa itse laitetta, suorittaaksesi korjauksia sähköisellä alueella! Laitetta saa käyttää ainoastaan toimivan venttiilin kanssa. Jos väri nousee tuuletusputkeen (kuva 1, 11), laitetta ei saa enää käyttää! Tuuletusputki, venttiili ja kalvo on irrotettava ja puhdistettava ja kalvo on tarvittaessa vaihdettava. Älä aseta ruiskupistoolia pitkällään lattialle. Alkuperäisiä WAGNER -tarvikkeita ja -varaosia käytettäessä varmistetaan, että kaikki turvallisuusmääräykset täytetään. 4. Kuvaus / Toimitussisältö Kuvaus / Toimitussisältö (kuva 1) 1) Ilmakupu 2) Suutin 3) Hattumutteri 4) Ruiskutuspistoolin etuosa 5) Liipaisinsanka 6) Ruiskutuspistoolin takaosa 7) Materiaalimäärän säätö 8) Ilmansuodattimen suojus 9) Verkkojohto 10) Säiliö 11) Tuuletusputki 12) Venttiili 13) Sekoitussauva 14) Käyttöohje 15) Varasuutintiiviste 16) Liukurasva* * On astiassa, poistettava ennen käyttöönottoa! 5. Käsiteltävät päällystysaineet Liuotinainepitoiset ja vesiohenteiset maalit, kuultomaalit, pohjamaalit, 2-komponentti-lakat, kirkaslakat, ajoneuvojen pintamaalit, petsit ja puunsuoja-aineet. Kaikki pinnoitusaineet punaisella Perfect Spray -logolla. 6. Ei käsiteltävät päällystysaineet Seinävärit ilman punaista Perfect Spray -logoa,, lipeät ja happopitoiset päällystysaineet. Palavat pinnoitusaineet. 7. Päällystysaineen valmistelu Mukana olevalla suutinlisäkkeellä voidaan suihkuttaa värejä, lakkoja ja kuultovärejä ohentamattomina tai hiukan ohennettuina. Katso tarkempien tietojen osalta maalin valmistajan teknistä tietolehteä ( Internet-lataus). 1. Hämmennä ainetta ja laita tarvittava määrä maalisäiliöön. 5

12 Ohennussuositus Ruiskutettava materiaali Kuultomaalit Puunsuoja-aineet, petsit, öljyt, desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet Liuotinainepitoiset tai vesiohenteiset maalit, pohjamaalit, ajoneuvojen pintamaalit, paksukalvokuultovärit Seinävärit punaisella Perfect Spray -logolla ohentamaton ohentamaton 5-10 % ohennus ohennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti 2. Jos syöttömäärä on liian pieni, lisää asteittain 5-10 % ohennusta, kunnes syöttömäärä vastaa vaatimuksiasi. 8. Käyttöönotto Ennen kuin laite liitetään virtaverkkoon on huomioitava, että verkkojännite vastaa tehokilven tietoja. Ruuvaa säiliö irti ruiskutuspistoolista. Kohdista nostoputki (kuva 2). Kun nostoputki on oikeassa asennossa, säiliö voidaan ruiskuttaa lähes tyhjäksi. Makuullaan olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea eteenpäin. (Kuva 2 A) Pään yläpuolella olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea taaksepäin. (Kuva 2 B) Aseta säiliö paperialustan päälle ja täytä esivalmisteltua päällystysainetta - ruuvaa säiliö tiukasti kiinni ruiskutuspistooliin. Liitä pistoolin etu- ja takaosa toisiinsa (kuva 3). Aseta laite ainoastaan tasaiselle ja puhtaalle pinnalle. Muuten laite voi kaatua! Käytä liipaisinsankaa. Laitteessa on 2-tasoinen liipaisinsanka. Ensimmäisellä tasolla käynnistetään turbiini. Kun liipaisinsankaa painetaan edelleen, materiaalia syötetään. Säädä ruiskutuskuva ruiskutuspistoolilta. 9. Halutun ruiskutuskuvan säätö Ruiskutuspistoolilta voidaan käytön ja kohteiden mukaan säätää kolme erilaista ruiskutussuihkumuotoa. 6 VAROITUS! Loukkaantumisvaara! Älä koskaan ilmakannen säädön aikana vedä liipaisinsangasta. Hattumutterin (kuva 5, 1) ollessa hieman löysättynä ilmakantta (2) käännetään haluttuun ruiskutuskuva-asentoon (nuoli). Tämän jälkeen hattumutteri kiristetään. Kuva 4 A = pystysuora lattasuihku vaakasuoraan maalinlevitykseen

13 Kuva 4 B = vaakasuora lattasuihku pystysuoraan maalinlevitykseen Kuva 4 C = pyörösuihku kulmia ja reunoja sekä vaikeapääsyisiä pintoja varten 10. Materiaalimäärän säätö (kuva 6) Määritä materiaalimäärä pistoolin liipaisinsangalla olevaa säätöä kiertämällä. - kierto vasemmalle vähemmän materiaalia + kierto oikealle enemmän materiaalia 11. Ruiskutustekniikka Älä peitä ruiskutettavia pintoja. Ruiskutuskuva riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka tasainen ja puhdas pinta on ennen ruiskutusta. Esikäsittele tämän vuoksi pinta huolellisesti ja pidä se pölyttämänä. Peitä kierteet tai vastaavat ruiskutettavalla kohteella. On tarkoituksenmukaista suorittaa ruiskutuskoe pahvin tai vastaavan alustan päälle, jotta ruiskutuspistoolin soveltuvat säädöt määritettäisiin. Tärkeää: Aloita ruiskutuspinnan ulkopuolelta ja vältä keskeytyksiä ruiskutuspinnan sisällä. Oikein (kuva 7 A) Pidä ruiskutuspistoolia ehdottomasti tasaisella noin 5-15 cm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta. Väärin (kuva 7 B) Voimakas värisumun muodostus, epätasainen pinnan laatu. Liikuta ruiskutuspistoolia tasaisesti poikittain tai ylös ja alas, ruiskutuskuvan säädöstä riippuen. Tasaisella ruiskutuspistoolin ohjauksella saadaan yhtenäinen pinnan laatu. Päällystysaineen kerääntyessä suuttimelle (A) ja ilmakannelle (B) (kuva 7) - puhdista molemmat osat liuotinaineella tai vedellä. 12. Työn keskeytys enintään 4 tuntia Kytke laite pois päältä. Käsiteltäessä 2-komponentti-lakkoja on laite puhdistettava välittömästi. 13. Käytöstä poisto ja puhdistus Asianmukainen puhdistaminen on edellytys ruiskumaalauslaitteen moitteettomalle käytölle. Puutteelisesta tai asiaankuulumattomasta puhdistamisesta johtuvista takuuvaatimuksista ei vastata. 1) Vedä verkkopistoke irti. Pitkien käyttötaukojen yhteydessä ja työskentelyn päättymisen jälkeen säiliöstä on poistettava ilma. Ilman voi poistaa kiertämällä säiliön kantta hiukan auki ja sulkemalla sen uudelleen tai liikuttamalla laukaisimen suojusta ja antamalla 7

14 värin valua alkuperäiseen säiliöön. 2) Jaa pistooli osiin. Paina koukkua (kuva 3 B "click") kevyesti alaspäin. Pistoolin etuosa ja pistoolin takaosa on kierrettävä erilleen ja otettava irti toisistaan. 3) Ruuvaa säiliö irti. Tyhjennä loput päällystysaineesta materiaaliastiaan. 4) Esipuhdista säiliö ja nostoputki pensselillä. Puhdista tuuletusporaus (kuva 10C). 5) Täytä liuotinainetta tai vettä säilöön. Ruuvaa säiliö kiinni. Älä käytä puhdistukseen mitään palavia materiaaleja. 6) Kokoa pistooli uudelleen (kuva 3). 7) Kytke verkkopistoke, kytke laite päälle ja ruiskuta liuotinainetta tai vettä säiliöön tai kankaaseen. 8) Toista yllä mainittu toimenpide, kunnes suuttimesta tulee ulos puhdasta liuotinainetta tai vettä. 9) Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke irti. 10) Ruuvaa säiliö irti ja tyhjennä se. Vedä nostoputki ja säiliön tiiviste ulos. HUOMIO! Älä koskaan puhdista ruiskupistoolin tiivisteitä, kalvoa ja suutin- tai ilmaaukkoja terävillä metallisilla esineillä. Tuuletusputki ja kalvo kestävät vain rajoitetusti liuottimia. Älä laita liuottimeen, pyyhi vain kevyesti. 11) Vedä tuuletusputki (kuva 10 A, 13) ylös pistoolirungosta. Ruuvaa venttiilinkansi (14) auki. Poista kalvo (15). Puhdista kaikki osat huolellisesti. VAROITUS! Älä koskaan pidä pistoolin takaosaa vedessä tai upota sitä nesteeseen. Puhdista kotelo ainoastaan kostutetulla liinalla. 12) Puhdista ruiskutuspistooli ja säiliö ulkopuolelta liuotinaineella tai vedellä kostutetulla liinalla. 13) Ruuvaa hattumutteri irti, ota ilmakansi ja suutin pois paikaltaan. Puhdista ilmakansi, suuttimen tiiviste ja suutin pensselillä ja liuotinaineella tai vedellä. Kokoonpano Laitetta saa käyttää ainoastaan kalvon (kuvat 10 A, 15) ollessa ehjä. Aseta kalvo niitillä ylöspäin venttiilin alaosaan. Muista tarkistaa myös pistoolirungon merkintä. Aseta venttiilinkansi varovaisesti paikalleen ja kierrä se kiinni. Aseta tuuletusputki venttiilinkannen päälle ja pistoolirungon nippaan. Huomio! Älä milloinkaan käytä laitetta viallisen suutintiivisteen kanssa tai sen puuttuessa. Suutintiivisteen ollessa viallinen tai sen puuttuessa nestettä saattaa tunkeutua laitteeseen, jolloin sähköiskun vaara kasvaa. Työnnä uralla varustettu suuttimen tiiviste (kohta 4) suuttimeen (kohta 10 B). Aseta suutin pistoolirungolle ja etsi oikea asento kiertämällä. Aseta ilmakansi suuttimen päälle ja kiinnitä se hattumutterilla. 8

15 Aseta säiliön tiiviste alhaalta päin nostoputken päälle ja työnnä se nokkaan saakka. Kierrä säiliön tiivistettä samalla kevyesti. Aseta säiliön tiivisteellä varustettu nostoputki pistoolirunkoon. 14. Huolto VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta, tällöin voidaan imeä likaa sisään, joka vaikuttaa laitteen käyttöön. Ennen vaihtamista vedä verkkopistoke irti. Vaihda ilmansuodatin likaisuuden mukaan. (Kuva 9). Pistoolin asentamisen helpottamiseksi levitä puhdistuksen jälkeen runsaasti liukurasvaa (toimitetaan mukana) pistoolin etuosassa olevalle O-renkaalle (kuva 10, kohta 5). 15. Varaosalista Varaosalista (kuva 10) Kohta Nimitys Tilausnumero 1 Hattumutteri Ilmakupu Suutin (2,5 mm) Suuttimen tiiviste O-rengas Materiaalimäärän säätö jousen kanssa täyd Pistoolin etuosa täyd. säiliön kanssa 800 ml Ilmansuodatinsarja Ilmansuodattimen suojus Säiliön tiiviste Nostoputki Säiliö kannen kanssa ,14,15 Tuuletusputki, venttiilinkansi, kalvo Sekoitussauva Liukurasva (ilman kuvaa) Tarvikkeet Uusi CLICK&PAINT SYSTEM sisältää isokokoisine suuttimineen ja lisätarvikkeineen oikeanlaisen työkalun kaikkiin tarpeisiin. i Emme suosittele käyttämään :ä WallPerfect-suutinlisäke kanssa. 9

16 Tarvikkeet (hankittava erikseen, eivät sisälly perusmalliin) Nimitys Tilausnumero HVLP-jatkovarsi Helpottamaan kattojen ja vaakasuorassa olevien kohteiden pinnoittamista Kannellinen säiliö, 800 ml Estää värin kuivumisen ja liuotinaineen haihtumisen Brilliant-suutinlisäke, sis. säiliön 600 ml Optimoitu suutin ja ilmavirran ohjain kiiltäville pinnoille Perfect Spray -suutin mukaanl, sis. säiliön 800 ml Nopeaan värinvaihtoon. Keskisuurille ja sitä suuremmille esineille ja huonekaluille Suutin pieniä määriä varten, sis. säiliön 250 ml Filigraaniesineille, yksityiskohtaiseen ja luovaan työskentelyyn Perfect Spray -suutin mukaanl, sis. säiliön ml Nopeaan työskentelyyn suurille kohteille, kuten puutaloille, autotallinoville jne Suutin yksityiskohtien ja lämpöpattereiden maalaamiseen, sis. säiliön 600 ml Vaikeasti päästäviä paikkoja varten, kuten lämmityspattereille, kaappien kulmiin, syvennyksiin jne Lisätietoja WAGNER-tuotevalikoimasta korjaustöitä varten on osoitteessa 17. Häiriöiden poistaminen Häiriö Aiheuttaja Apu Päällystysmateriaalia Suutin tukossa ei tule ulos Nostoputki tukossa suuttimelta Materiaalimäärän säätö kierretty liian paljon vasemmalle (-) Nostoputki irti Ei paineen muodostusta säiliössä Puhdista Puhdista Kierrä oikealle (+) Aseta paikalleen Kiristä säiliö 10

17 Häiriö Aiheuttaja Apu Päällystysmateriaalia Suutin löysällä tulee pisaroina ulos Suutin kulunut suuttimelta Suutintiiviste puuttuu tai on kulunut Päällystysainetta on Liian suuri sumutus Ruiskutussuihku sykkivä Päällystysainevalumia Liian paljon päällystysainesumua (overspray) Tuuletusputkeen on kulkeutunut väriä 18. Tekniset tiedot kerääntynyt ilmakanteen, suuttimeen tai neulaan Päällystysaineen viskositeetti liian korkea Materiaalimäärä liian suuri Materiaalimäärän säätöruuvia kierretty liian paljon oikealle (+) Suutin likainen Ilmansuodatin erittäin likainen Liian alhainen paineen muodostus säiliössä Säiliössä oleva päällystysaine loppumassa Ilmansuodatin erittäin likainen Suutintiiviste puuttuu tai on kulunut Liian paljon päällystysainetta ruiskutettu Etäisyys ruiskutettavaan kohteeseen liian suuri Liian paljon päällystysainetta ruiskutettu Kalvo on likainen Kalvo on viallinen Tekniset tiedot Max. viskositeetti: 90 DIN-s Jännite: 230 V ~ Ottoteho: 280 W Sumutusteho: 65 W Kaksoiseristys: Kiristä Vaihda Asenna vahingoittumaton suutintiiviste Puhdista Ohenna Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Puhdista Vaihda Kiristä säiliö Täytä Vaihda Asenna vahingoittumaton suutintiiviste Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Pienennä ruiskutusetäisyyttä Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Kalvo on puhdistettava Kalvo on vaihdettava 11

18 Tekniset tiedot Äänenpainetaso:* 79 db (A); Epävarmuus K = 4 db (A) Äänenpaineteho:* 92 db (A); Epävarmuus K = 4 db (A) Värinätaso:** < 2,5 m/s ; Epävarmuus K = 1,5 m/s Paino: 1,3 kg * Mittattuna EN :2000 mukaan ** Mittattuna EN mukaan Tietoja tärinätasosta Ilmoitettu tärinätaso on mitattava normitetun koestusmenetelmän mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Tärinätaso palvelee myös tärinäkuormituksen alustavaa arviointia. Huomio! Tärinäemissioarvo voi poiketa ilmoitetusta arvosta sähkötyökalun todellisen käytön aikana riippuen käyttölajista ja tavasta, jossa sähkötyökalua käytetään. On välttämätöntä asettaa turvatoimenpiteet käyttöhenkilöstön suojaksi olosuhteisiin, johon altistamisen arviointi todellisten käyttövaatimusten aikana perustuu (sen ohella on huomioitava kaikki käyttöjakson osuudet, esimerkiksi ajat, joissa sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ja se aika, jossa se tosin on kytketty päälle, mutta toimii ilman kuormitusta). 19. Hävittämisohje Laite sekä varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön. Älkää hävittäkö laitetta talousjätteen mukana. Tukekaa ympäristönsuojelua ja viekää laitteenne paikalliseen kierrätyspisteeseen tai tiedustelkaa hävittämismahdollisuutta laitteen myyneestä erikoisliikkeestä Maalinloppuja eikä liuotinaineita ei saa kaataa viemäriin, viemäriaukkoon tai talousjätteeseen. Nämä on hävitettävä erikoisjätteenä erillisesti. Huomioi lisäksi tuotepakkauksissa olevat ohjeet. 20. Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje! EU-määräyksen mukaan valmistaja vastaa tuotteestaan tuotevirhetapauksissa rajoituksetta vain silloin, kun kaikki osat ovat peräisin valmistajalta tai ne ovat sen hyväksymiä, laitteet on asennettu ja niitä käytetään asianmukaisesti. Vieraita lisälaitteita ja varaosia käytettäessä vastuu saattaa kokonaan tai osaksi mitätöityä silloin, kun vieraiden lisälaitteiden ja varaosien käyttö johtaa tuotevirheeseen. 12

19 2 vuoden takuu Takuu on voimassa 2 vuotta myyntipäivästä lukien (kassakuitti). Takuu sisältää ja rajoittaa niiden vikojen, jotka johtuvat todistettavasti virheellisen materiaalin käytöstä valmistuksessa tai asennusvirheistä, maksuttoman korjauksen tai viallisten osien maksuttoman vaihdon. Takuu ei koske väärää käyttöä tai käyttöönottoa eikä omatoimisesti tehtyjä asennuksia tai korjauksia, joista ei ole mainittu käyttöohjeessa. Takuu ei myöskään koske kulumisen alaisia osia. Takuu ei koske teollista käyttöä. Pidätämme itsellämme oikeuden takuupäätösten suhteen. Takuu lakkaa, jos joku muu kuin WAGNER-huoltohenkilö on avannut laitteen. Takuusuoritukset eivät sisällä kuljetusvahinkoja, huoltotöitä eivätkä vahinkoja eivätkä puutteellisten huoltotöiden aiheuttamia häiriötä. Takuuta vaadittaessa on laitteen hankinnasta esitettävä alkuperäinen ostokuitti. Jos lain mukaan mahdollista, emme ota vastuuta henkilö, asia- tai seurausvahingoista, erityisesti seuraavissa tapauksissa: jos laitetta on käytetty muuhun kuin käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen, jos laitetta ei otettu käyttöön käyttöohjeemme mukaan tai jos joku muu kuin ammattihenkilö on omatoimisesti suorittanut kunnossapitotyöt tai korjaukset. Pidätämme itsellämme oikeuden sellaisiinkin kunnossapitotöihin ja korjauksiin tehtaallamme, jotka eivät sisälly käytttöohjeeseemme. Käänny myyntipisteen puoleen, kun kysymyksessä on takuu tai laitteen korjaus. P CE Vaatimustenmukaisuusvakuus Yksin vastuussa olevina ilmoitamme, että tämä tuote (Type 0440) vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 2006/42/EG; 2004/108/EG; 2011/65/EG; 2002/96/EG. Käytetyt harmonisoidut normit: EN :2009+A11:2010; EN 50580:2012; EN :2006+A1:2009+A2:2011; EN :1997+Corrigendum 1997+A1:2001+A2:2008; EN :2006+A1: A2:2009; EN :2008; EN 62233:2008 i.v. T. Jeltsch Senior Vice President Global Product Strategy & Planning i. V. J. Ulbrich Vice President Engineering Dokumentaation vastuuhenkilö J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf 13

20 D J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf Hotline / (0) 75 44/ B Wagner Spraytech Belgie Veilinglaan Meise-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf Les Ulis Cedex (0) DK/S Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzeň E J. Wagner Spraytech Ibérica S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molins de Rei (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servisa: GMA Elektromehanika d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 115, Ljubljana 1000/Slovenija +386(1)/ (1)/ H Magyarországi szerviz Hondimpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industriestraße Altstätten PL PUT Wagner Service ul. E. Imieli Swietochlowice +41/71/ /71/ SK NL Phobos Corporation Spol.r.o Stanicna 6, Sala Slowakei +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. De Heldinnenlaan MB Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Main Road Middleton Cheney OX17 2ND Part. No /2013 Copyright by J.Wagner GmbH +48/32/ /32/ HR Adresa servisa: EL-ME-HO Horvatinčićev put Rakov Potok/Kroatien / +385(-1) AUS Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd., Kevlar Close, Braeside, VIC 3195/Australia +61/3/ /3/ Tehomix Oy Telekatu 10, TURKU FINLAND +358 (0) (0) Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. 14

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. W 560 Maritim

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. W 560 Maritim Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu W 560 Maritim SF SF W 560 Maritim 8 6 5 4 3 1/2 13 7 9 11 12 10 14 15 16 A B W 560 Maritim SF a b click 2 1 A B C SF W 560 Maritim + a -- b A B W 560 Maritim

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. Tapetin höyryirrotuslaite W 14 SF

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. Tapetin höyryirrotuslaite W 14 SF Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu Tapetin höyryirrotuslaite SF 4 5 6 7 8 9 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse du papier peint WARRANT Y Behangafstoom-apparaat

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 670 SF

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 670 SF Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu SF SF 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 SF 3 4 a A b B 5 SF 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 SF 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. W 600 WoodPerfect

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. W 600 WoodPerfect Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu W 600 WoodPerfect SF SF W 600 WoodPerfect 1 9 8 7 6 5 4 3 1/2 10 11 12 13 14 2 W 600 WoodPerfect SF 3 4 a A b B 5 6 2 1 SF W 600 WoodPerfect 7 8 a b 9 10 1

Lisätiedot

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SUUTIN MUKAANL. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SUUTIN MUKAANL. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SUUTIN MUKAANL wagner-group.com a 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Brilliant Käyttöohje Lue suuttimen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. WallPerfect W 565 I-Spray

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. WallPerfect W 565 I-Spray Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu WallPerfect I-Spray a YLEISKATSAUS 8 7 6 5 4 3 1/2 9 13 12 10 16 Testposter A B C D20-30 cm E Cover up! F 1-4 + 0-10% + 11 1 1 3 3 1 2 3 4 3 Materialnr. 233

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

WALL SPRAYER W 450 ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS. wagner-group.com

WALL SPRAYER W 450 ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS. wagner-group.com WALL SPRAYER W 450 ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS wagner-group.com W 450 1 YLEISKATSAUS 11 9 10 8 7 6 5 4 3 1/2 17 16 12 13 14 15 20 18 19 2 W 450 3 4 a A b B 5 click W 450 6 1 7 A B 8 9 20-30 cm + a b

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot