EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU"

Transkriptio

1 FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä YLEISTIETOA HELMIKUU 2012

2 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö Pääosasto A Henkilöstö ja hallinto Osasto 3 Käännökset ja asiakirjatuotanto Esite julkaistaan vain tiedotustarkoituksessa. Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan unionin neuvostoa koskevia tietoja saa seuraavilta verkkosivustoilta: tai neuvoston pääsihteeristön Yleisötiedotus-yksiköltä seuraavasta osoitteesta: Rue de la Loi / Wetstraat 175 P Bruxelles/Brussel F BELGIQUE/BELGIË Suuri määrä tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. ISBN doi: /50131 Euroopan unioni, 2012 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kansi: Helder Almeida Fotolia.com

3 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä

4 Lex-rakennus, jossa neuvoston kielipalvelu toimii

5 JOHDANTO 3 Tervetuloa Euroopan unionin neuvoston kielipalveluun! Euroopan unionilla (EU) on 23 virallista kieltä 1, ja se on maailman ylivoimaisesti monikielisin organisaatio. Tämä monikielisyys on osoitus Euroopan kielellisestä moninaisuudesta ja siitä, että EU:n toimielinten on poliittisista syistä otettava kielellinen moninaisuus huomioon yhtenä toimintaperiaatteenaan. Käytännössä se on kuitenkin myös suuri haaste. EU:n neuvoston pääsihteeristön kielipalvelu auttaa vastaamaan tähän haasteeseen: se tuottaa Eurooppa-neuvostolle, EU:n neuvostolle ja EU:n kansalaisille laadukkaita käännöksiä ja auttaa näin toteuttamaan monikielisyyttä käytännössä. Pääsihteeristön käännöstoiminta keskittyy eri politiikka-alojen asiakirjoihin ja lainsäädäntöön. Tässä esitteessä esitellään tarkemmin käännöstoimintaa pääsihteeristössä ja sen kielipalvelun työtä. български español čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English français Gaeilge italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska 1 Kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013, kieliä on 24.

6 4 MONIKIELINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MONIKIELINEN UNIONI EU:lla on 23 virallista kieltä, joten se on maailman ylivoimaisesti monikielisin organisaatio, ja kielten määrä kasvaa todennäköisesti entisestään, kun uusia jäsenvaltioita liittyy unioniin tulevina vuosina. Monikielisyysperiaate vahvistettiin 15. huhtikuuta 1958 tehdyssä neuvoston päätöksessä N:o 1, jossa määriteltiin silloisessa Euroopan talousyhteisössä käytettävät kielet. Tällä hetkellä viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. 2 EU:n kansalaisilla on oikeus saada tietoja EU:sta ja olla siihen yhteydessä millä tahansa näistä 23 virallisesta kielestä. Lisäksi suurta osaa EU-lainsäädännöstä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jotta tämä onnistuu käytännössä, lakien täytyy olla saatavilla jäsenvaltioiden kielillä. Tämä on demokraattisen hyväksyttävyyden kannalta ehdoton edellytys unionissa, joka koostuu 27:stä kulttuuriltaan ja kieleltään erilaisesta jäsenvaltiosta. SUURI KÄYTÄNNÖN HAASTE EU:n monikielisyys on osoitus Euroopan kulttuurisesta ja kielellisestä rikkaudesta, mutta se on myös suuri käytännön haaste. Kielipalvelun tehtävänä on auttaa vastaamaan tähän haasteeseen tuottamalla Eurooppa-neuvostolle ja EU:n neuvostolle ja viime kädessä EU:n kansalaisille käännöksiä, joiden ansiosta monikielisyys toteutuu käytännössä. 2 Kroaatti lisätään luetteloon, kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013.

7 TOIMIELINRAKENNE 5 KAKSI TOIMIELINTÄ Pääsihteeristö palvelee kahta eri toimielintä: Eurooppa-neuvostoa ja EU:n neuvostoa. Kummatkin ovat itsenäisiä toimielimiä mutta tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Eurooppa-neuvosto määrittelee Euroopan unionin yleiset poliittiset suuntaviivat. Euroopan unionin neuvosto käyttää lainsäädäntä- ja budjettivaltaa. Se päättää myös toimintapolitiikoista ja toimii koordinoijana. EUROOPPA-NEUVOSTO Eurooppa-neuvosto perustettiin Lissabonin sopimuksella (2007) itsenäiseksi toimielimeksi. Sen muodostavat EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja. Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu sen toimintaan. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen, ja hänet valitaan kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tiedotusvälineet seuraavat sen toimintaa tiiviisti, sillä sen päätökset ohjaavat merkittävästi Euroopan unionin yleisten poliittisten suuntaviivojen määrittelyä. Millä kielellä? Kielipalvelu tukee Eurooppa-neuvostossa käytäviä neuvotteluja kääntämällä asiakirjat kaikille virallisille kielille. Puheenjohtaja Herman Van Rompuy, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Slovakian pääministeri Iveta Radičová.

8 6 Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa tarvittavia virikkeitä ja määritellä EU:n yleinen poliittinen suunta ja keskeiset tavoitteet. Se antaa tärkeitä poliittisia julkilausumia mutta ei säädä lakeja. Kaikki Eurooppa-neuvoston tärkeimmät poliittiset julkilausumat käännetään virallisille kielille. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EU:n neuvosto (josta käytetään toisinaan myös nimitystä ministerineuvosto) ja Euroopan parlamentti ovat tärkeimmät toimijat EU:n lainsäädännön valmistelussa ja hyväksymisessä. EU:n neuvoston jäsenet edustavat jäsenvaltioita. Neuvosto kokoontuu huomattavasti useammin kuin Eurooppa-neuvosto. Käsiteltävästä asiasta riippuen neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa, joita ovat esimerkiksi maatalous- ja kalastusneuvosto tai talous- ja rahoitusasioiden neuvosto. Istuntoihin osallistuu yksi ministeri kunkin jäsenvaltion hallituksesta, yleensä käsiteltävänä olevasta asiasta vastaava ministeri. Neuvoston tärkeimpiä tehtäviä on EU-lainsäädännön hyväksyminen. Säädösehdotukset tekee useimmiten Euroopan komissio, ja neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät säädökset yhdessä niin kutsuttua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Säädösehdotuksiin tehdään neuvoston käsittelyssä usein merkittäviä muutoksia, jotka käännetään kielipalvelussa kaikille virallisille kielille.

9 7 NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Neuvoston pääsihteeristö on virkamiehistä muodostuva pysyvä elin, joka tarjoaa sekä Eurooppa-neuvostolle että EU:n neuvostolle neuvonta- ja tukipalveluita. Sen palveluksessa on noin työntekijää. Näistä noin työskentelee kielipalvelussa, joka kuuluu pääsihteeristön pääosastoon A3 (Käännökset ja asiakirjatuotanto). Kielipalvelussa käännetään 23 viralliselle kielelle kaikki tärkeimmät politiikka-asiakirjat ja lähes kaikki lainsäädäntö tietyissä lainsäädäntömenettelyn ratkaisevissa vaiheissa. Näin tärkeimmät asiakirjat ja säädöstekstit ovat kaikkien aina keskeisistä toimijoista suureen yleisöön saatavilla EU:n virallisilla kielillä. Kielipalvelu tuottaa myös käännöksiä muille EU:n elimille (etenkin Euroopan ulkosuhdehallinnolle), pääsihteeristön lukuisille työryhmille, suurelle yleisölle sekä pääsihteeristön sisäisiin hallinnollisiin tarpeisiin. Käännöksiä tehdään toisinaan myös muista kuin virallisista kielistä tai tällaisiin kieliin päin. Kielipalvelu ei sitä vastoin tarjoa (suullisia) tulkkauspalveluja, vaan pääsihteeristö tilaa ne Euroopan komissiolta.

10 8 KIELIPALVELU: MONIKIELINEN JOUKKUE PERUSTIETOJA KÄÄNNÖSTOIMINNASTA Pääsihteeristön kielipalvelussa käännetään vuosittain yli asiakirjaa, mikä tarkoittaa yhteensä noin miljoonaa sivua vuodessa kaikki kielet mukaan laskettuina. Lähes kaikki lainsäädäntö ja tärkeimmät politiikka-asiakirjat käännetään kaikille 23 viralliselle kielelle. Tehokkuussyistä monia muita asiakirjoja ei kuitenkaan käännetä lainkaan tai ne käännetään ainoastaan joillekin kielille. Neuvostoa varten tuotetuista sivuista noin 70:ää prosenttia ei käännetä lainkaan, sillä useimmat työryhmät työskentelevät käytännön syistä ainoastaan yhdellä kielellä laaditun tekstin pohjalta. Kielipalvelussa toimii noin 650 kääntäjää ja 250 muuta työntekijää, jotka työskentelevät päivisin ja tarvittaessa myös iltamyöhään, jotta kaikki tilatut käännökset saadaan valmiiksi ajoissa. Kullakin virallisella kielellä on oma kielinsä (24. on perusteilla kroaattia varten). Kieliyksiköiden lisäksi kielipalvelulla on oma johtoryhmänsä, joka antaa ohjausta, edistää parhaita käytäntöjä ja huolehtii kieliyksiköiden välisestä tiedonkulusta ja yhtenäisyydestä. Tässä sen tukena toimivat tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, laatupolitiikan koordinaattori, terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit sekä projektikoordinaattori. Kielipalvelulla on myös kielikirjasto, jossa on aineistoa kaikilla 23 virallisella kielellä.

11 9 Kielikirjasto Kielikirjaston kokoelmiin kuuluu noin kirjaa: yleis- ja erikoissanakirjoja, sanastoja ja hakuteoksia. Kokoelmat ovat arvokas lisä kääntäjien ja muiden käyttäjien apuvälineisiin. Kirjastolla on myös laaja valikoima sähköisiä apuvälineitä ja Euroopan unionin virallisen lehden täydellinen kokoelma vuodesta 1952 tähän päivään. Lisäksi kirjastoon tulee noin 50 yleis- tai erikoisaikakauslehteä useilla eri kielillä. Lex-rakennuksen 7. kerroksessa sijaitseva kielikirjasto on avoin kaikille EU:n työntekijöille.

12 SN 1120/1/12 REV 1 11 Saksan Englannin Bulgarian Espanjan Kreikan Latvian Portugalin T ekin Tanskan Viron Suomen Ranskan Unkarin Maltan Hollannin Puolan Romanian Slovenian Ruotsin Kielipalvelu A-ryhmä B-ryhmä Sihteeristö Iirin Italian Liettuan Slovakian Kroaatin Johdon tukiryhmä 10

13 11 KIELIYKSIKÖT KIELIYKSIKÖT Kieliyksiköissä työskentelee yleensä 26 kääntäjää ja noin 10 assistenttia. Kullakin kieliyksiköllä on myös oma sisäinen johtoryhmänsä, johon kuuluvat yksikönpäällikkö, laatuvastaava, resurssivastaava ja koordinaattori, jotka vastaavat kaikista hallintotehtävistä ja töiden jakamisesta. Kieliyksiköissä työskentelee yleensä 26 kääntäjää ja noin 10 assistenttia. Kullakin kieliyksiköllä on myös oma sisäinen johtoryhmänsä, johon kuuluvat yksikönpäällikkö, laatuvastaava, resurssivastaava ja koordinaattori, jotka vastaavat kaikista hallintotehtävistä ja töiden jakamisesta. KIELIYKSIKÖN RAKENNE KIELIYKSIKÖN RAKENNE Yksikönpäällikkö Laadunvalvonta Resurssit Koordinaatio Kääntäjät ja assistentit Pysyvän henkilöstön, myös kääntäjien ja assistenttien, on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja läpäistävä EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n (www.epso.eu) järjestämä avoin kilpailu. Pysyvän henkilöstön, myös kääntäjien ja assistenttien, on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja läpäistävä EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n (http://www.epso.eu) järjestämä avoin kilpailu. Kääntäjillä on oltava korkeakoulututkinto, ja heillä on oltava yhden EU:n virallisen kielen (yleensä äidinkielen) täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen erittäin hyvä taito. Yleensä he kääntävät äidinkieleensä päin, mutta he saattavat tarvittaessa kääntää myös äidinkielestään johonkin toiseen kieleen. Työhön sisältyy sekä kääntämistä että muiden kääntäjien työn tarkastamista. Kääntäjillä on oltava korkeakoulututkinto, ja heillä on oltava yhden EU:n virallisen kielen (yleensä äidinkielen) täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen erittäin hyvä taito. Yleensä he kääntävät äidinkieleensä päin, mutta he saattavat tarvittaessa kääntää myös äidinkielestään johonkin toiseen kieleen. Työhön sisältyy sekä kääntämistä että muiden kääntäjien työn tarkastamista. Assistenttien tehtäviin kuuluu koordinointi sekä käännöstyön ja asiakirjavalmistelun hallinnollinen ja tekninen tuki. Lisäksi he valmistelevat ja asettelevat tekstit ennen käännös- ja tarkastusprosessia Assistenttien tehtäviin kuuluu koordinointi sekä käännöstyön ja asiakirjavalmistelun hallinnollinen ja tekninen tuki. Lisäksi he valmistelevat ja asettelevat tekstit ennen käännös- ja tarkastusprosessia ja niiden jälkeen sekä varmistavat, että valmiit käännökset vastaavat asettelua koskevia ja teknisiä vaatimuksia.

14 12 ja niiden jälkeen sekä varmistavat, että valmiit käännökset vastaavat asettelua koskevia ja teknisiä vaatimuksia. Harjoittelujaksot Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin sata palkallista ja parikymmentä palkatonta harjoittelupaikkaa, joita on myös kääntäjäharjoittelijoille kielipalvelussa. Hakijoiden on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia, ja heillä on joko oltava alempi korkeakoulututkinto tai heidän on suoritettava parhaillaan tällaisia opintoja. Koska pääsihteeristön yleisimmin käytetyt kielet ovat ranska ja englanti, hakijoilla tulisi olla vähintään jommankumman perusteellinen taito. KÄÄNNÖSPROSESSI TILAAJALTA KÄYTTÄJÄLLE Tekstin laatijalta koordinaatio- ja tuotantoön Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan teksti, esimerkiksi lainsäädäntöä koskeva muutosehdotus, jota tarvitaan tulevassa kokouksessa tai päätöksentekomenettelyn muussa vaiheessa, tai muu kuin lainsäädäntöteksti, joka voi olla esimerkiksi politiikka-asiakirja tai lehdistötiedote. Tekstin laatija lähettää sen koordinaatio- ja tuotantoön erityisellä Workflow -sovelluksella, jonka avulla voidaan seurata ja valvoa asiakirjojen kaikkia eri tuotanto- ja jakeluvaiheita. Koordinaatio- ja tuotanto toimii pääsihteeristön kaikkien virallisten asiakirjojen solmukohtana. Siellä tarkistetaan kaikkien asiakirjojen asettelu ja muoto ja ne kirjataan ja tallennetaan neuvoston palvelimille ja sähköiseen arkistoon AIS:ään (Archive Information System). Tästä alkaa asiakirjan virallinen elämä, ja se lähetetään välittömästi alkukielisenä määrätyille vastaanottajille.

15 13 Koordinaatiosta kieliihin Jos asiakirjasta on pyydetty käännöstä, koordinaatio harkitsee, onko pyyntö perusteltu ja erityisesti kuuluuko se keskeisiin asiakirjoihin (ks. jäljempänä). Jos kuuluu, asiakirja käännetään kaikille virallisille kielille. Tarvittaessa myös muita kuin tällaisia keskeisiä asiakirjoja voidaan kääntää joko kaikille tai joillekin virallisille kielille. Kun pyyntö on hyväksytty, koordinaatio arvioi tarvittavan työmäärän ja asettaa määräajan, hakee tarvittavat tausta-asiakirjat ja syöttää ne käännösmuistiin (tietokantaan, jossa on aiemmin käännettyjä tekstiosuuksia käännöksineen, ks. jäljempänä). Tämän jälkeen teksti toimitetaan kieliyksiköille, joiden koordinaattorit antavat tekstin sen pituudesta ja kiireellisyydestä riippuen tehtäväksi yhdelle tai useammalle assistentille ja/tai kääntäjälle. Useimmiten tekstille osoitetaan myös toinen kääntäjä, jonka tehtävänä on tarkastaa lopullinen käännös ja näin varmistaa sen korkea laatu. Kääntäjät ja tarkastajat käyttävät käännöstyössään erilaisia tietokoneavusteisen kääntämisen ja terminologian välineitä, jotka auttavat yhdenmukaistamaan, tehostamaan ja nopeuttamaan työtä. Kieliyksiköistä lopulliselle vastaanottajalle Kun teksti on käännetty ja tarkastettu, assistentti tarkistaa, että lopullinen teksti täyttää asettelua koskevat ja tekniset vaatimukset, ennen kuin käännös arkistoidaan AIS:ään. Näin valmis käännös päätyy lopullisten käyttäjien saataville: se toimitetaan automaattisen sähköisen jakelun kautta jäsenvaltioille (pääkaupunkeihin ja pysyville edustustoille) ja extranet-järjestelmän kautta komissiolle ja muille sovituille vastaanottajille, se jaetaan kokoussaleissa paperiversiona ja julkaistaan neuvoston julkisessa asiakirjarekisterissä, kun kyse on asiakirjoista, joihin yleisöllä on pääsy.

16 14 HAASTE: LAADUKKAITA KÄÄNNÖKSIÄ TIUKASSA AIKATAULUSSA 23 KIELELLE Kun unionissa on 27 jäsentä, menettelyt voivat olla monimutkaisia. Näin on ennen kaikkea toimintapolitiikkoja käsiteltäessä ja lainsäädäntömenettelyissä. Esimerkiksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa komissio tekee säädösehdotuksen, josta sen jälkeen keskustellaan ja jota muutetaan tarvittaessa. Jos ehdotuksesta päästään sopimukseen, neuvosto (joka edustaa jäsenvaltioita) ja Euroopan parlamentti (joka edustaa EU:n kansalaisia) hyväksyvät ehdotuksen yhteisesti. Menettely voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin riippuen siitä, miten monimutkaisesta säädösehdotuksesta on kyse ja miten vaikeaa kompromissiin tai sopimukseen pääseminen on. Kaikkien näiden säädöstekstien ja niihin liittyvien ehdotusten, muutosten, suositusten, kompromissien jne. kääntäminen samanaikaisesti kaikille 23 viralliselle kielelle menettelyn tietyissä ratkaisevissa vaiheissa on monimutkainen tehtävä, joka vaatii taitoa sekä tiivistä yhteistyötä ja koordinointia niin pääsihteeristön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Paras keino monimutkaisuuden hallitsemiseksi on tehokkuus. Unionin laajentuessa vuosina 2004 ja 2007 sen jäseniksi liittyi yhteensä 12 uutta valtiota ja virallisten kielten määrä kasvoi 11:stä 23:een, joten tehokkuuden vaatimus kasvoi entisestään. Pääsihteeristön kielipalvelulla oli edessään valtava haaste: jotta hallintokulut eivät karkaisi käsistä, sen oli pakko sopeutua uusiin kielivaatimuksiin henkilöstön määrää kuitenkaan kasvattamatta. Toisin sanoen käännettävien kielten määrä yli kaksinkertaistui, mutta työntekijöiden määrän piti säilyä kutakuinkin ennallaan. Jotta tähän haasteeseen voitiin vastata heikentämättä kansalaisille tarjottavaa palvelua, toteutettiin kaksi tärkeää toimenpidettä. Ensinnäkin, jotta arvokkaat resurssit saataisiin kohdennettua tärkeimpiin kohteisiin, laadittiin keskeisten asiakirjojen luettelo, jossa määriteltiin ne asiakirjat, jotka on käännettävä aina.

17 15 Näitä ovat kaikki viime kädessä kansalaisille tarkoitetut asiakirjat ja kaikki Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat säädökset. Muiden asiakirjojen kääntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Tämä johti siihen, että sisäiseen käyttöön käännettävien tekstien määrä väheni huomattavasti. Toiseksi yhteistyössä muiden EU-toimielinten kanssa tehtiin suuria investointeja tietokoneavusteisen kääntämisen välineisiin. Tämä paransi tuottavuutta ja tehosti laadun varmistamista. Näiden kahden toimenpiteen ansiosta vanhojen jäsenvaltioiden kieliyksiköiden henkilöstömääriä voitiin vähentää asteittain ja palkata tilalle henkilöstöä uusien jäsenvaltioiden kielten käännösyksiköihin. Näiden toimien lisäksi yhteistyötä on tehostettu kaikilla tasoilla, niin kielipalvelun sisällä, kielipalvelun ja muiden neuvoston pääsihteeristön yksiköiden välillä kuin pääsihteeristön ja muiden EU:n toimielintenkin välillä. Kääntäminen onkin nykyään kaikissa EU:n toimielimissä ennen kaikkea yhteistyötä, jossa ryhmätyöllä ja tehokkuudella on ratkaiseva merkitys.

18 16 YHTEISTYÖ KIELIPALVELUN SISÄLLÄ YHTEISTYÖ KIELIPALVELUN SISÄLLÄ Keskustasolla kielipalvelussa on monia erikoistuneita ryhmiä ja henkilöitä, jotka toimivat kaikkien kieliyksiköiden tukena käännösprosessin keskeisissä vaiheissa. Tällaisia ovat terminologia- ja Keskustasolla kielipalvelussa on monia erikoistuneita ryhmiä ja henkilöitä, jotka toimivat kaikkien kieliyksiköiden tukena käännösprosessin dokumentaatiokoordinaattorit, tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, projektikoordinaattori keskeisissä vaiheissa. sekä laatupolitiikan Tällaisia koordinaattori, ovat terminologia- joka koordinoi ja dokumentaatiokoordinaattorit, verkostoa. tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, kieliyksiköiden laatuvastaavien projektikoordinaattori sekä laatupolitiikan koordinaattori, joka koordinoi kieliyksiköiden laatuvastaavien verkostoa. Kielipalvelun päälliköt Laatupolitiikan koordinaattori Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit Projektikoordinaattori Kielikirjasto Laatupolitiikan koordinaattori Vuoden 2004 laajentumisen jälkeen kielipalvelu laati laatupolitiikan, ja vuonna 2006 nimettiin laatupolitiikan koordinaattori huolehtimaan siitä, että yhä vaativammassa ympäristössä tuotetut kielipalvelun käännökset ovat aina yhdenmukaisia ja korkealaatuisia. Laatupolitiikan koordinaattori toimii kielipalvelun johtoryhmän neuvonantajana laatukysymyksissä ja sen lisäksi sekä kielipalvelun sisäisenä että toimielinten välisenä laadunvalvonnan yhteyshenkilönä. Hän ohjaa ja koordinoi kieli- Laatuvastaavat työssään: kaksi kokousta viikossa

19 17 yksiköiden laatuvastaavien toimintaa. Ks. lisätietoja neuvoston pääsihteeristön esitteestä Quality Assurance at the Council s Translation Department. Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit Terminologian yhtenäisyys on tärkeä osa laatua, ja se tarkoittaa sekä yhden asiakirjan että samaa aihepiiriä käsittelevien asiakirjaryhmien sisäistä yhtenäisyyttä. Nykyteknologiat auttavat tämän yhtenäisyyden saavuttamisessa säästäen myös aikaa. Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit ohjaavat ja koordinoivat kaikkien kieliyksiköiden terminologiatyötä ja termien käsittelyä ja auttavat näin parantamaan laatua ja tuottavuutta. Euroopan unionin terminologiatyössä tärkein työkalu on toimielinten välinen termitietokanta IATE. IATE Yksi toimielinten välisen yhteistyön näkyvimmistä tuloksista on termitietokanta IATE (InterActive Terminology for Europe) EU:n yhteinen toimielinten välinen termitietokanta. IATE:ssa on yli 8 miljoonaa termiä, lyhennettä ja vakioilmausta, mikä tekee siitä maailman suurimman termitietokannan. Se sisältää teknisiä termejä, paikannimiä, organisaatioiden ja virallisten elinten nimiä, lyhenteitä ja akronyymejä sekä hyödyllistä lisätietoa, kuten määritelmiä ja termien käyttöä ohjaavia tietoja kaikilla virallisilla kielillä. Uusia termejä lisätään joka päivä ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusien termien ja asiantuntijoilta saadun palautteen myötä. IATE-tietokantaan pääsee osoitteesta

20 18 Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattorin ryhmässä on kääntäjiä ja assistentteja kieliyksiköistä. Heidän tehtävänään on auttaa tietokoneavusteisen kääntämisen työkalujen käytössä, testata työkaluja ja sovelluksia, antaa koulutusta, tietoa ja tukea käyttäjille, laatia käyttöohjeita ja levittää hyviä käytäntöjä, millä kaikella pyritään tuottavuuden parantamiseen. Koordinaattori tapaa säännöllisesti neuvoston pääsihteeristön logistiikka- ja tietotekniikkayksiköiden edustajia. Projektikoordinaattori Projektikoordinaattorin tehtävänä on kehittää ja seurata laaja-alaisia hankkeita, kuten eri politiikka-alojen asiantuntijaluentoja ja erikoistunutta kielikoulutusta sekä tiettyihin aloihin erikoistuneiden kääntäjäryhmien muodostamista joillakin neuvoston toiminnan pääaloilla (talous ja rahoitus, oikeus- ja sisäasiat, puolustus ja ympäristö). Asianmukaisten työolojen luomiseksi toteutetaan erillisiä hankkeita, muun muassa ergonomian parantaminen ja vihreän toimiston politiikka.

21 19 KIELIPALVELUN JA NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN MUIDEN YKSIKÖIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oikeudellinen Lainsäädännön laadusta vastaava osasto, joka on osa neuvoston oikeudellista ä, varmistaa säädöstekstien erikielisten käännösten oikeudellisen laadun kielipalvelun tuottamien käännösten pohjalta. Se tekee tiivistä yhteistyötä kielipalvelun kanssa. Lainsäädännön laadusta vastaava osasto tarkistaa, että kaikki virallisessa lehdessä julkaistavat säädökset ovat virheettömiä ja että ne noudattavat ulkoasun ja lainlaadinnan yhtenäisiä periaatteita. Koulutus Kielipalvelu hyvin usein projektikoordinaattorin ja erikoistuneiden kääntäjäryhmien kautta tekee yhteistyötä koulutus- ja kehittämisyksikön kanssa voidakseen tarjota kääntäjilleen ja assistenteilleen monipuolisen koulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä mahdollisimman paljon sekä ammattiosaamista että työtyytyväisyyttä. Tähän kuuluu kielikoulutusta, ammatillisia seminaareja, asiantuntijakoulutusta sekä usein virkamiesten pitämiä esityksiä ja luentoja EU:n politiikoista ja erityisaiheista. Tekstien selkeyttäminen Lähtötekstin laatu vaikuttaa ratkaisevasti käännöksen laatuun. Monikulttuurisessa ympäristössä lähtötekstit laatii usein virkamies, joka ei puhu asianomaista kieltä äidinkielenään. Tästä syystä kielipalvelu tarjoaa lisäpalveluna toimituspalvelua teksteille, jotka on kirjoitettu jollakin EU:n virallisella kielellä. Eniten kysyntää on luonnollisesti englannille ja ranskalle, joita tekstien laadinnassa yleisimmin käytetään.

22 20 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Rekrytointi Kielipalvelu käyttää rekrytoinnissa muiden EU:n elinten ja toimielinten tavoin EU:n henkilöstövalintatoimistoa (EPSO), joka järjestää säännöllisesti avoimia kilpailuja kääntäjien ja assistenttien rekrytoimiseksi (http://europa.eu/epso). Välineiden kehittäminen Monet kielipalvelussa päivittäin käytetyistä tietokoneavusteisen kääntämisen ja terminologian välineistä ovat myös toimielinten välisen yhteistyön tulosta. Yhteistyötä välineiden kehittämiseksi on vuodesta 1995 johtanut toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea (ICTI), joka perustettiin synergia- ja määräetujen hyödyntämiseksi. Toimielinten välisen IATE-termitietokannan lisäksi on kehitetty seuraavat tärkeimmät välineet: Käännösmuistiohjelmistot Tietokoneavusteisen kääntämisen ohjelmisto, joka käyttää aiemmista asiaan liittyvistä käännöksistä (koordinaatio määrittelee) luotuja käännösmuisteja. Se on kaupallisesti saatavilla oleva ohjelmisto, jota käytetään front end -käyttöliittymänä ja joka on mukautettu kielipalvelun tarpeisiin. EURAMIS (European Advanced Multilingual Information System) on EU:n toimielinten yhteinen käännösmuisti, joka sisältää

23 21 kaikkien toimielinten kaikki asiakirjat, joiden kääntämisessä on käytetty käännösmuistiohjelmistoa. Koska kaupallisia tietokoneavusteisen kääntämisen ohjelmistoja ei ole suunniteltu niin laajamittaista käännöstarvetta varten kuin EU:n toimielinten tarpeet, EURAMIS kehitettiin tietokoneavusteisen kääntämisen back end -käyttöliittymäksi. Kielipalvelun käännösryhmät vastaavat EU:n huippukokousten päätelmien ja julkilausumien kääntämisestä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

24 22 Viestintä ja tiedonjako ELISE (European Institutions Linguistic Information Storage and Exchange) on toimielinten välinen tietokanta, jonka avulla kaikki tietyn tekstin kääntämiseen osallistuvat pystyvät jakamaan (kulloisestakin lainsäädäntömenettelystä riippuen) käännökseen liittyviä tietoja sen siirtyessä toimielimestä toiseen (esimerkiksi termikysymykset, selitykset ja asiantuntijat, joihin on oltu yhteydessä). Terminologia ja dokumentaatio QUEST on toimielinten välinen metahakuväline, jota käyttäen kääntäjät voivat yhdellä painalluksella suorittaa hakuja useasta eri lähteestä. EUR-Lex on verkkotietokanta, joka käsittää kaiken EU:n lainsäädännön ja oikeuskäytännön (ja johon on myös julkinen pääsy sivustolla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy kielipalvelun esittelypisteessä avoimena päivänä

25 LOPUKSI 23 Tämän esitteen tarkoituksena on antaa yleiskuva neuvoston pääsihteeristön kielipalvelun työstä ja sen roolista Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston tukipalveluna. Kielipalvelu edistää käännöstyöllään toimivaa monikielisyyttä ja tukee näin EU:n lainsäädäntämenettelyjen etenemistä. Korkealaatuisten käännösten tuottaminen tiiviissä aikataulussa, kun jäsenvaltioita on 27 ja virallisia kieliä (tällä hetkellä) 23, on hyvin haasteellista. Kielipalvelu on vastannut ja vastaa edelleen tähän haasteeseen pyrkimällä optimoimaan henkilöstön taidot ja koulutuksen, toimimalla rationaalisesti ja tehokkaasti ja tekemällä aktiivista yhteistyötä sekä kielipalvelun sisällä että sen ulkopuolella. Kielipalvelu antaa tällä tavoin Euroopan kansalaisille mahdollisuuden tutustua kaikilla EU:n virallisilla kielillä EU:n keskeiseen osaan eli sen politiikkoihin ja lainsäädäntöön.

26 Neuvoston pääsihteeristö EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä s. 14,8 x 21 cm ISBN doi: /50131

27 MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? Maksuttomat julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) Euroopan unionin edustustoista tai lähetystöistä. Yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta tai ne saa lähettämällä faksin numeroon Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). Maksulliset tilaukset (esimerkiksi EUVL:n vuosikerta, tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat): Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

28 QC FI-C Rue de la Loi / Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË P doi: /50131

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset

Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset 3152 vastaajaa Komissio Alueiden komitea Neuvosto Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 1356 60 1488 245 43,1% 1,9% 47,3% 7,8% (3 tyhjää vastausta)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Kääntäminen komissiossa: mikä on tilanne kaksi vuotta laajentumisen jälkeen?

Kääntäminen komissiossa: mikä on tilanne kaksi vuotta laajentumisen jälkeen? MEMO/06/173 Bryssel 27. huhtikuuta 2006 Kääntäminen komissiossa: mikä on tilanne kaksi vuotta laajentumisen jälkeen? Euroopan unioni on nyt kahden vuoden ajan työskennellyt 25 jäsenvaltion kanssa 20 virallisella

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Tutkintotodistuksen liitteen laativat todistuksia antavat viranomaiset, ja se sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista:

Tutkintotodistuksen liitteen laativat todistuksia antavat viranomaiset, ja se sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista: OHJEET EUROPASS TUTKINTOTODISTUKSEN LIITTEEN KÄÄNTÄMISTÄ VARTEN JOHDANTO Europass tutkintotodistuksen liitteen tarkoitus Europass tutkintotodistuksen liite (ks. esimerkit) ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (OR. en) 5538/11 Toimielinten välinen asia: 2010/0384 (NLE) PI 3 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä

ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä Nordterm 2011 Mikä on ESKO? tehtävä tavoite jäsenet Miten ESKO toimii? Miten ESKO vaikuttaa parempaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10.

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10. Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, Monenlaista sanastotyötä Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun tehtävät Terminologisen

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: JULISTUKSET EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. yhteinen ehdotus. neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. yhteinen ehdotus. neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan yhteinen ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot