EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU"

Transkriptio

1 FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä YLEISTIETOA HELMIKUU 2012

2 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö Pääosasto A Henkilöstö ja hallinto Osasto 3 Käännökset ja asiakirjatuotanto Esite julkaistaan vain tiedotustarkoituksessa. Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan unionin neuvostoa koskevia tietoja saa seuraavilta verkkosivustoilta: tai neuvoston pääsihteeristön Yleisötiedotus-yksiköltä seuraavasta osoitteesta: Rue de la Loi / Wetstraat 175 P Bruxelles/Brussel F BELGIQUE/BELGIË Suuri määrä tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. ISBN doi: /50131 Euroopan unioni, 2012 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kansi: Helder Almeida Fotolia.com

3 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä

4 Lex-rakennus, jossa neuvoston kielipalvelu toimii

5 JOHDANTO 3 Tervetuloa Euroopan unionin neuvoston kielipalveluun! Euroopan unionilla (EU) on 23 virallista kieltä 1, ja se on maailman ylivoimaisesti monikielisin organisaatio. Tämä monikielisyys on osoitus Euroopan kielellisestä moninaisuudesta ja siitä, että EU:n toimielinten on poliittisista syistä otettava kielellinen moninaisuus huomioon yhtenä toimintaperiaatteenaan. Käytännössä se on kuitenkin myös suuri haaste. EU:n neuvoston pääsihteeristön kielipalvelu auttaa vastaamaan tähän haasteeseen: se tuottaa Eurooppa-neuvostolle, EU:n neuvostolle ja EU:n kansalaisille laadukkaita käännöksiä ja auttaa näin toteuttamaan monikielisyyttä käytännössä. Pääsihteeristön käännöstoiminta keskittyy eri politiikka-alojen asiakirjoihin ja lainsäädäntöön. Tässä esitteessä esitellään tarkemmin käännöstoimintaa pääsihteeristössä ja sen kielipalvelun työtä. български español čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English français Gaeilge italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska 1 Kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013, kieliä on 24.

6 4 MONIKIELINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MONIKIELINEN UNIONI EU:lla on 23 virallista kieltä, joten se on maailman ylivoimaisesti monikielisin organisaatio, ja kielten määrä kasvaa todennäköisesti entisestään, kun uusia jäsenvaltioita liittyy unioniin tulevina vuosina. Monikielisyysperiaate vahvistettiin 15. huhtikuuta 1958 tehdyssä neuvoston päätöksessä N:o 1, jossa määriteltiin silloisessa Euroopan talousyhteisössä käytettävät kielet. Tällä hetkellä viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. 2 EU:n kansalaisilla on oikeus saada tietoja EU:sta ja olla siihen yhteydessä millä tahansa näistä 23 virallisesta kielestä. Lisäksi suurta osaa EU-lainsäädännöstä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jotta tämä onnistuu käytännössä, lakien täytyy olla saatavilla jäsenvaltioiden kielillä. Tämä on demokraattisen hyväksyttävyyden kannalta ehdoton edellytys unionissa, joka koostuu 27:stä kulttuuriltaan ja kieleltään erilaisesta jäsenvaltiosta. SUURI KÄYTÄNNÖN HAASTE EU:n monikielisyys on osoitus Euroopan kulttuurisesta ja kielellisestä rikkaudesta, mutta se on myös suuri käytännön haaste. Kielipalvelun tehtävänä on auttaa vastaamaan tähän haasteeseen tuottamalla Eurooppa-neuvostolle ja EU:n neuvostolle ja viime kädessä EU:n kansalaisille käännöksiä, joiden ansiosta monikielisyys toteutuu käytännössä. 2 Kroaatti lisätään luetteloon, kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013.

7 TOIMIELINRAKENNE 5 KAKSI TOIMIELINTÄ Pääsihteeristö palvelee kahta eri toimielintä: Eurooppa-neuvostoa ja EU:n neuvostoa. Kummatkin ovat itsenäisiä toimielimiä mutta tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Eurooppa-neuvosto määrittelee Euroopan unionin yleiset poliittiset suuntaviivat. Euroopan unionin neuvosto käyttää lainsäädäntä- ja budjettivaltaa. Se päättää myös toimintapolitiikoista ja toimii koordinoijana. EUROOPPA-NEUVOSTO Eurooppa-neuvosto perustettiin Lissabonin sopimuksella (2007) itsenäiseksi toimielimeksi. Sen muodostavat EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja. Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu sen toimintaan. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen, ja hänet valitaan kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tiedotusvälineet seuraavat sen toimintaa tiiviisti, sillä sen päätökset ohjaavat merkittävästi Euroopan unionin yleisten poliittisten suuntaviivojen määrittelyä. Millä kielellä? Kielipalvelu tukee Eurooppa-neuvostossa käytäviä neuvotteluja kääntämällä asiakirjat kaikille virallisille kielille. Puheenjohtaja Herman Van Rompuy, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Slovakian pääministeri Iveta Radičová.

8 6 Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa tarvittavia virikkeitä ja määritellä EU:n yleinen poliittinen suunta ja keskeiset tavoitteet. Se antaa tärkeitä poliittisia julkilausumia mutta ei säädä lakeja. Kaikki Eurooppa-neuvoston tärkeimmät poliittiset julkilausumat käännetään virallisille kielille. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EU:n neuvosto (josta käytetään toisinaan myös nimitystä ministerineuvosto) ja Euroopan parlamentti ovat tärkeimmät toimijat EU:n lainsäädännön valmistelussa ja hyväksymisessä. EU:n neuvoston jäsenet edustavat jäsenvaltioita. Neuvosto kokoontuu huomattavasti useammin kuin Eurooppa-neuvosto. Käsiteltävästä asiasta riippuen neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa, joita ovat esimerkiksi maatalous- ja kalastusneuvosto tai talous- ja rahoitusasioiden neuvosto. Istuntoihin osallistuu yksi ministeri kunkin jäsenvaltion hallituksesta, yleensä käsiteltävänä olevasta asiasta vastaava ministeri. Neuvoston tärkeimpiä tehtäviä on EU-lainsäädännön hyväksyminen. Säädösehdotukset tekee useimmiten Euroopan komissio, ja neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät säädökset yhdessä niin kutsuttua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Säädösehdotuksiin tehdään neuvoston käsittelyssä usein merkittäviä muutoksia, jotka käännetään kielipalvelussa kaikille virallisille kielille.

9 7 NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Neuvoston pääsihteeristö on virkamiehistä muodostuva pysyvä elin, joka tarjoaa sekä Eurooppa-neuvostolle että EU:n neuvostolle neuvonta- ja tukipalveluita. Sen palveluksessa on noin työntekijää. Näistä noin työskentelee kielipalvelussa, joka kuuluu pääsihteeristön pääosastoon A3 (Käännökset ja asiakirjatuotanto). Kielipalvelussa käännetään 23 viralliselle kielelle kaikki tärkeimmät politiikka-asiakirjat ja lähes kaikki lainsäädäntö tietyissä lainsäädäntömenettelyn ratkaisevissa vaiheissa. Näin tärkeimmät asiakirjat ja säädöstekstit ovat kaikkien aina keskeisistä toimijoista suureen yleisöön saatavilla EU:n virallisilla kielillä. Kielipalvelu tuottaa myös käännöksiä muille EU:n elimille (etenkin Euroopan ulkosuhdehallinnolle), pääsihteeristön lukuisille työryhmille, suurelle yleisölle sekä pääsihteeristön sisäisiin hallinnollisiin tarpeisiin. Käännöksiä tehdään toisinaan myös muista kuin virallisista kielistä tai tällaisiin kieliin päin. Kielipalvelu ei sitä vastoin tarjoa (suullisia) tulkkauspalveluja, vaan pääsihteeristö tilaa ne Euroopan komissiolta.

10 8 KIELIPALVELU: MONIKIELINEN JOUKKUE PERUSTIETOJA KÄÄNNÖSTOIMINNASTA Pääsihteeristön kielipalvelussa käännetään vuosittain yli asiakirjaa, mikä tarkoittaa yhteensä noin miljoonaa sivua vuodessa kaikki kielet mukaan laskettuina. Lähes kaikki lainsäädäntö ja tärkeimmät politiikka-asiakirjat käännetään kaikille 23 viralliselle kielelle. Tehokkuussyistä monia muita asiakirjoja ei kuitenkaan käännetä lainkaan tai ne käännetään ainoastaan joillekin kielille. Neuvostoa varten tuotetuista sivuista noin 70:ää prosenttia ei käännetä lainkaan, sillä useimmat työryhmät työskentelevät käytännön syistä ainoastaan yhdellä kielellä laaditun tekstin pohjalta. Kielipalvelussa toimii noin 650 kääntäjää ja 250 muuta työntekijää, jotka työskentelevät päivisin ja tarvittaessa myös iltamyöhään, jotta kaikki tilatut käännökset saadaan valmiiksi ajoissa. Kullakin virallisella kielellä on oma kielinsä (24. on perusteilla kroaattia varten). Kieliyksiköiden lisäksi kielipalvelulla on oma johtoryhmänsä, joka antaa ohjausta, edistää parhaita käytäntöjä ja huolehtii kieliyksiköiden välisestä tiedonkulusta ja yhtenäisyydestä. Tässä sen tukena toimivat tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, laatupolitiikan koordinaattori, terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit sekä projektikoordinaattori. Kielipalvelulla on myös kielikirjasto, jossa on aineistoa kaikilla 23 virallisella kielellä.

11 9 Kielikirjasto Kielikirjaston kokoelmiin kuuluu noin kirjaa: yleis- ja erikoissanakirjoja, sanastoja ja hakuteoksia. Kokoelmat ovat arvokas lisä kääntäjien ja muiden käyttäjien apuvälineisiin. Kirjastolla on myös laaja valikoima sähköisiä apuvälineitä ja Euroopan unionin virallisen lehden täydellinen kokoelma vuodesta 1952 tähän päivään. Lisäksi kirjastoon tulee noin 50 yleis- tai erikoisaikakauslehteä useilla eri kielillä. Lex-rakennuksen 7. kerroksessa sijaitseva kielikirjasto on avoin kaikille EU:n työntekijöille.

12 SN 1120/1/12 REV 1 11 Saksan Englannin Bulgarian Espanjan Kreikan Latvian Portugalin T ekin Tanskan Viron Suomen Ranskan Unkarin Maltan Hollannin Puolan Romanian Slovenian Ruotsin Kielipalvelu A-ryhmä B-ryhmä Sihteeristö Iirin Italian Liettuan Slovakian Kroaatin Johdon tukiryhmä 10

13 11 KIELIYKSIKÖT KIELIYKSIKÖT Kieliyksiköissä työskentelee yleensä 26 kääntäjää ja noin 10 assistenttia. Kullakin kieliyksiköllä on myös oma sisäinen johtoryhmänsä, johon kuuluvat yksikönpäällikkö, laatuvastaava, resurssivastaava ja koordinaattori, jotka vastaavat kaikista hallintotehtävistä ja töiden jakamisesta. Kieliyksiköissä työskentelee yleensä 26 kääntäjää ja noin 10 assistenttia. Kullakin kieliyksiköllä on myös oma sisäinen johtoryhmänsä, johon kuuluvat yksikönpäällikkö, laatuvastaava, resurssivastaava ja koordinaattori, jotka vastaavat kaikista hallintotehtävistä ja töiden jakamisesta. KIELIYKSIKÖN RAKENNE KIELIYKSIKÖN RAKENNE Yksikönpäällikkö Laadunvalvonta Resurssit Koordinaatio Kääntäjät ja assistentit Pysyvän henkilöstön, myös kääntäjien ja assistenttien, on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja läpäistävä EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n (www.epso.eu) järjestämä avoin kilpailu. Pysyvän henkilöstön, myös kääntäjien ja assistenttien, on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja läpäistävä EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n (http://www.epso.eu) järjestämä avoin kilpailu. Kääntäjillä on oltava korkeakoulututkinto, ja heillä on oltava yhden EU:n virallisen kielen (yleensä äidinkielen) täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen erittäin hyvä taito. Yleensä he kääntävät äidinkieleensä päin, mutta he saattavat tarvittaessa kääntää myös äidinkielestään johonkin toiseen kieleen. Työhön sisältyy sekä kääntämistä että muiden kääntäjien työn tarkastamista. Kääntäjillä on oltava korkeakoulututkinto, ja heillä on oltava yhden EU:n virallisen kielen (yleensä äidinkielen) täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen erittäin hyvä taito. Yleensä he kääntävät äidinkieleensä päin, mutta he saattavat tarvittaessa kääntää myös äidinkielestään johonkin toiseen kieleen. Työhön sisältyy sekä kääntämistä että muiden kääntäjien työn tarkastamista. Assistenttien tehtäviin kuuluu koordinointi sekä käännöstyön ja asiakirjavalmistelun hallinnollinen ja tekninen tuki. Lisäksi he valmistelevat ja asettelevat tekstit ennen käännös- ja tarkastusprosessia Assistenttien tehtäviin kuuluu koordinointi sekä käännöstyön ja asiakirjavalmistelun hallinnollinen ja tekninen tuki. Lisäksi he valmistelevat ja asettelevat tekstit ennen käännös- ja tarkastusprosessia ja niiden jälkeen sekä varmistavat, että valmiit käännökset vastaavat asettelua koskevia ja teknisiä vaatimuksia.

14 12 ja niiden jälkeen sekä varmistavat, että valmiit käännökset vastaavat asettelua koskevia ja teknisiä vaatimuksia. Harjoittelujaksot Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin sata palkallista ja parikymmentä palkatonta harjoittelupaikkaa, joita on myös kääntäjäharjoittelijoille kielipalvelussa. Hakijoiden on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia, ja heillä on joko oltava alempi korkeakoulututkinto tai heidän on suoritettava parhaillaan tällaisia opintoja. Koska pääsihteeristön yleisimmin käytetyt kielet ovat ranska ja englanti, hakijoilla tulisi olla vähintään jommankumman perusteellinen taito. KÄÄNNÖSPROSESSI TILAAJALTA KÄYTTÄJÄLLE Tekstin laatijalta koordinaatio- ja tuotantoön Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan teksti, esimerkiksi lainsäädäntöä koskeva muutosehdotus, jota tarvitaan tulevassa kokouksessa tai päätöksentekomenettelyn muussa vaiheessa, tai muu kuin lainsäädäntöteksti, joka voi olla esimerkiksi politiikka-asiakirja tai lehdistötiedote. Tekstin laatija lähettää sen koordinaatio- ja tuotantoön erityisellä Workflow -sovelluksella, jonka avulla voidaan seurata ja valvoa asiakirjojen kaikkia eri tuotanto- ja jakeluvaiheita. Koordinaatio- ja tuotanto toimii pääsihteeristön kaikkien virallisten asiakirjojen solmukohtana. Siellä tarkistetaan kaikkien asiakirjojen asettelu ja muoto ja ne kirjataan ja tallennetaan neuvoston palvelimille ja sähköiseen arkistoon AIS:ään (Archive Information System). Tästä alkaa asiakirjan virallinen elämä, ja se lähetetään välittömästi alkukielisenä määrätyille vastaanottajille.

15 13 Koordinaatiosta kieliihin Jos asiakirjasta on pyydetty käännöstä, koordinaatio harkitsee, onko pyyntö perusteltu ja erityisesti kuuluuko se keskeisiin asiakirjoihin (ks. jäljempänä). Jos kuuluu, asiakirja käännetään kaikille virallisille kielille. Tarvittaessa myös muita kuin tällaisia keskeisiä asiakirjoja voidaan kääntää joko kaikille tai joillekin virallisille kielille. Kun pyyntö on hyväksytty, koordinaatio arvioi tarvittavan työmäärän ja asettaa määräajan, hakee tarvittavat tausta-asiakirjat ja syöttää ne käännösmuistiin (tietokantaan, jossa on aiemmin käännettyjä tekstiosuuksia käännöksineen, ks. jäljempänä). Tämän jälkeen teksti toimitetaan kieliyksiköille, joiden koordinaattorit antavat tekstin sen pituudesta ja kiireellisyydestä riippuen tehtäväksi yhdelle tai useammalle assistentille ja/tai kääntäjälle. Useimmiten tekstille osoitetaan myös toinen kääntäjä, jonka tehtävänä on tarkastaa lopullinen käännös ja näin varmistaa sen korkea laatu. Kääntäjät ja tarkastajat käyttävät käännöstyössään erilaisia tietokoneavusteisen kääntämisen ja terminologian välineitä, jotka auttavat yhdenmukaistamaan, tehostamaan ja nopeuttamaan työtä. Kieliyksiköistä lopulliselle vastaanottajalle Kun teksti on käännetty ja tarkastettu, assistentti tarkistaa, että lopullinen teksti täyttää asettelua koskevat ja tekniset vaatimukset, ennen kuin käännös arkistoidaan AIS:ään. Näin valmis käännös päätyy lopullisten käyttäjien saataville: se toimitetaan automaattisen sähköisen jakelun kautta jäsenvaltioille (pääkaupunkeihin ja pysyville edustustoille) ja extranet-järjestelmän kautta komissiolle ja muille sovituille vastaanottajille, se jaetaan kokoussaleissa paperiversiona ja julkaistaan neuvoston julkisessa asiakirjarekisterissä, kun kyse on asiakirjoista, joihin yleisöllä on pääsy.

16 14 HAASTE: LAADUKKAITA KÄÄNNÖKSIÄ TIUKASSA AIKATAULUSSA 23 KIELELLE Kun unionissa on 27 jäsentä, menettelyt voivat olla monimutkaisia. Näin on ennen kaikkea toimintapolitiikkoja käsiteltäessä ja lainsäädäntömenettelyissä. Esimerkiksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa komissio tekee säädösehdotuksen, josta sen jälkeen keskustellaan ja jota muutetaan tarvittaessa. Jos ehdotuksesta päästään sopimukseen, neuvosto (joka edustaa jäsenvaltioita) ja Euroopan parlamentti (joka edustaa EU:n kansalaisia) hyväksyvät ehdotuksen yhteisesti. Menettely voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin riippuen siitä, miten monimutkaisesta säädösehdotuksesta on kyse ja miten vaikeaa kompromissiin tai sopimukseen pääseminen on. Kaikkien näiden säädöstekstien ja niihin liittyvien ehdotusten, muutosten, suositusten, kompromissien jne. kääntäminen samanaikaisesti kaikille 23 viralliselle kielelle menettelyn tietyissä ratkaisevissa vaiheissa on monimutkainen tehtävä, joka vaatii taitoa sekä tiivistä yhteistyötä ja koordinointia niin pääsihteeristön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Paras keino monimutkaisuuden hallitsemiseksi on tehokkuus. Unionin laajentuessa vuosina 2004 ja 2007 sen jäseniksi liittyi yhteensä 12 uutta valtiota ja virallisten kielten määrä kasvoi 11:stä 23:een, joten tehokkuuden vaatimus kasvoi entisestään. Pääsihteeristön kielipalvelulla oli edessään valtava haaste: jotta hallintokulut eivät karkaisi käsistä, sen oli pakko sopeutua uusiin kielivaatimuksiin henkilöstön määrää kuitenkaan kasvattamatta. Toisin sanoen käännettävien kielten määrä yli kaksinkertaistui, mutta työntekijöiden määrän piti säilyä kutakuinkin ennallaan. Jotta tähän haasteeseen voitiin vastata heikentämättä kansalaisille tarjottavaa palvelua, toteutettiin kaksi tärkeää toimenpidettä. Ensinnäkin, jotta arvokkaat resurssit saataisiin kohdennettua tärkeimpiin kohteisiin, laadittiin keskeisten asiakirjojen luettelo, jossa määriteltiin ne asiakirjat, jotka on käännettävä aina.

17 15 Näitä ovat kaikki viime kädessä kansalaisille tarkoitetut asiakirjat ja kaikki Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat säädökset. Muiden asiakirjojen kääntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Tämä johti siihen, että sisäiseen käyttöön käännettävien tekstien määrä väheni huomattavasti. Toiseksi yhteistyössä muiden EU-toimielinten kanssa tehtiin suuria investointeja tietokoneavusteisen kääntämisen välineisiin. Tämä paransi tuottavuutta ja tehosti laadun varmistamista. Näiden kahden toimenpiteen ansiosta vanhojen jäsenvaltioiden kieliyksiköiden henkilöstömääriä voitiin vähentää asteittain ja palkata tilalle henkilöstöä uusien jäsenvaltioiden kielten käännösyksiköihin. Näiden toimien lisäksi yhteistyötä on tehostettu kaikilla tasoilla, niin kielipalvelun sisällä, kielipalvelun ja muiden neuvoston pääsihteeristön yksiköiden välillä kuin pääsihteeristön ja muiden EU:n toimielintenkin välillä. Kääntäminen onkin nykyään kaikissa EU:n toimielimissä ennen kaikkea yhteistyötä, jossa ryhmätyöllä ja tehokkuudella on ratkaiseva merkitys.

18 16 YHTEISTYÖ KIELIPALVELUN SISÄLLÄ YHTEISTYÖ KIELIPALVELUN SISÄLLÄ Keskustasolla kielipalvelussa on monia erikoistuneita ryhmiä ja henkilöitä, jotka toimivat kaikkien kieliyksiköiden tukena käännösprosessin keskeisissä vaiheissa. Tällaisia ovat terminologia- ja Keskustasolla kielipalvelussa on monia erikoistuneita ryhmiä ja henkilöitä, jotka toimivat kaikkien kieliyksiköiden tukena käännösprosessin dokumentaatiokoordinaattorit, tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, projektikoordinaattori keskeisissä vaiheissa. sekä laatupolitiikan Tällaisia koordinaattori, ovat terminologia- joka koordinoi ja dokumentaatiokoordinaattorit, verkostoa. tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, kieliyksiköiden laatuvastaavien projektikoordinaattori sekä laatupolitiikan koordinaattori, joka koordinoi kieliyksiköiden laatuvastaavien verkostoa. Kielipalvelun päälliköt Laatupolitiikan koordinaattori Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit Projektikoordinaattori Kielikirjasto Laatupolitiikan koordinaattori Vuoden 2004 laajentumisen jälkeen kielipalvelu laati laatupolitiikan, ja vuonna 2006 nimettiin laatupolitiikan koordinaattori huolehtimaan siitä, että yhä vaativammassa ympäristössä tuotetut kielipalvelun käännökset ovat aina yhdenmukaisia ja korkealaatuisia. Laatupolitiikan koordinaattori toimii kielipalvelun johtoryhmän neuvonantajana laatukysymyksissä ja sen lisäksi sekä kielipalvelun sisäisenä että toimielinten välisenä laadunvalvonnan yhteyshenkilönä. Hän ohjaa ja koordinoi kieli- Laatuvastaavat työssään: kaksi kokousta viikossa

19 17 yksiköiden laatuvastaavien toimintaa. Ks. lisätietoja neuvoston pääsihteeristön esitteestä Quality Assurance at the Council s Translation Department. Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit Terminologian yhtenäisyys on tärkeä osa laatua, ja se tarkoittaa sekä yhden asiakirjan että samaa aihepiiriä käsittelevien asiakirjaryhmien sisäistä yhtenäisyyttä. Nykyteknologiat auttavat tämän yhtenäisyyden saavuttamisessa säästäen myös aikaa. Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit ohjaavat ja koordinoivat kaikkien kieliyksiköiden terminologiatyötä ja termien käsittelyä ja auttavat näin parantamaan laatua ja tuottavuutta. Euroopan unionin terminologiatyössä tärkein työkalu on toimielinten välinen termitietokanta IATE. IATE Yksi toimielinten välisen yhteistyön näkyvimmistä tuloksista on termitietokanta IATE (InterActive Terminology for Europe) EU:n yhteinen toimielinten välinen termitietokanta. IATE:ssa on yli 8 miljoonaa termiä, lyhennettä ja vakioilmausta, mikä tekee siitä maailman suurimman termitietokannan. Se sisältää teknisiä termejä, paikannimiä, organisaatioiden ja virallisten elinten nimiä, lyhenteitä ja akronyymejä sekä hyödyllistä lisätietoa, kuten määritelmiä ja termien käyttöä ohjaavia tietoja kaikilla virallisilla kielillä. Uusia termejä lisätään joka päivä ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusien termien ja asiantuntijoilta saadun palautteen myötä. IATE-tietokantaan pääsee osoitteesta

20 18 Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattorin ryhmässä on kääntäjiä ja assistentteja kieliyksiköistä. Heidän tehtävänään on auttaa tietokoneavusteisen kääntämisen työkalujen käytössä, testata työkaluja ja sovelluksia, antaa koulutusta, tietoa ja tukea käyttäjille, laatia käyttöohjeita ja levittää hyviä käytäntöjä, millä kaikella pyritään tuottavuuden parantamiseen. Koordinaattori tapaa säännöllisesti neuvoston pääsihteeristön logistiikka- ja tietotekniikkayksiköiden edustajia. Projektikoordinaattori Projektikoordinaattorin tehtävänä on kehittää ja seurata laaja-alaisia hankkeita, kuten eri politiikka-alojen asiantuntijaluentoja ja erikoistunutta kielikoulutusta sekä tiettyihin aloihin erikoistuneiden kääntäjäryhmien muodostamista joillakin neuvoston toiminnan pääaloilla (talous ja rahoitus, oikeus- ja sisäasiat, puolustus ja ympäristö). Asianmukaisten työolojen luomiseksi toteutetaan erillisiä hankkeita, muun muassa ergonomian parantaminen ja vihreän toimiston politiikka.

21 19 KIELIPALVELUN JA NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN MUIDEN YKSIKÖIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oikeudellinen Lainsäädännön laadusta vastaava osasto, joka on osa neuvoston oikeudellista ä, varmistaa säädöstekstien erikielisten käännösten oikeudellisen laadun kielipalvelun tuottamien käännösten pohjalta. Se tekee tiivistä yhteistyötä kielipalvelun kanssa. Lainsäädännön laadusta vastaava osasto tarkistaa, että kaikki virallisessa lehdessä julkaistavat säädökset ovat virheettömiä ja että ne noudattavat ulkoasun ja lainlaadinnan yhtenäisiä periaatteita. Koulutus Kielipalvelu hyvin usein projektikoordinaattorin ja erikoistuneiden kääntäjäryhmien kautta tekee yhteistyötä koulutus- ja kehittämisyksikön kanssa voidakseen tarjota kääntäjilleen ja assistenteilleen monipuolisen koulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä mahdollisimman paljon sekä ammattiosaamista että työtyytyväisyyttä. Tähän kuuluu kielikoulutusta, ammatillisia seminaareja, asiantuntijakoulutusta sekä usein virkamiesten pitämiä esityksiä ja luentoja EU:n politiikoista ja erityisaiheista. Tekstien selkeyttäminen Lähtötekstin laatu vaikuttaa ratkaisevasti käännöksen laatuun. Monikulttuurisessa ympäristössä lähtötekstit laatii usein virkamies, joka ei puhu asianomaista kieltä äidinkielenään. Tästä syystä kielipalvelu tarjoaa lisäpalveluna toimituspalvelua teksteille, jotka on kirjoitettu jollakin EU:n virallisella kielellä. Eniten kysyntää on luonnollisesti englannille ja ranskalle, joita tekstien laadinnassa yleisimmin käytetään.

22 20 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Rekrytointi Kielipalvelu käyttää rekrytoinnissa muiden EU:n elinten ja toimielinten tavoin EU:n henkilöstövalintatoimistoa (EPSO), joka järjestää säännöllisesti avoimia kilpailuja kääntäjien ja assistenttien rekrytoimiseksi (http://europa.eu/epso). Välineiden kehittäminen Monet kielipalvelussa päivittäin käytetyistä tietokoneavusteisen kääntämisen ja terminologian välineistä ovat myös toimielinten välisen yhteistyön tulosta. Yhteistyötä välineiden kehittämiseksi on vuodesta 1995 johtanut toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea (ICTI), joka perustettiin synergia- ja määräetujen hyödyntämiseksi. Toimielinten välisen IATE-termitietokannan lisäksi on kehitetty seuraavat tärkeimmät välineet: Käännösmuistiohjelmistot Tietokoneavusteisen kääntämisen ohjelmisto, joka käyttää aiemmista asiaan liittyvistä käännöksistä (koordinaatio määrittelee) luotuja käännösmuisteja. Se on kaupallisesti saatavilla oleva ohjelmisto, jota käytetään front end -käyttöliittymänä ja joka on mukautettu kielipalvelun tarpeisiin. EURAMIS (European Advanced Multilingual Information System) on EU:n toimielinten yhteinen käännösmuisti, joka sisältää

23 21 kaikkien toimielinten kaikki asiakirjat, joiden kääntämisessä on käytetty käännösmuistiohjelmistoa. Koska kaupallisia tietokoneavusteisen kääntämisen ohjelmistoja ei ole suunniteltu niin laajamittaista käännöstarvetta varten kuin EU:n toimielinten tarpeet, EURAMIS kehitettiin tietokoneavusteisen kääntämisen back end -käyttöliittymäksi. Kielipalvelun käännösryhmät vastaavat EU:n huippukokousten päätelmien ja julkilausumien kääntämisestä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

24 22 Viestintä ja tiedonjako ELISE (European Institutions Linguistic Information Storage and Exchange) on toimielinten välinen tietokanta, jonka avulla kaikki tietyn tekstin kääntämiseen osallistuvat pystyvät jakamaan (kulloisestakin lainsäädäntömenettelystä riippuen) käännökseen liittyviä tietoja sen siirtyessä toimielimestä toiseen (esimerkiksi termikysymykset, selitykset ja asiantuntijat, joihin on oltu yhteydessä). Terminologia ja dokumentaatio QUEST on toimielinten välinen metahakuväline, jota käyttäen kääntäjät voivat yhdellä painalluksella suorittaa hakuja useasta eri lähteestä. EUR-Lex on verkkotietokanta, joka käsittää kaiken EU:n lainsäädännön ja oikeuskäytännön (ja johon on myös julkinen pääsy sivustolla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy kielipalvelun esittelypisteessä avoimena päivänä

25 LOPUKSI 23 Tämän esitteen tarkoituksena on antaa yleiskuva neuvoston pääsihteeristön kielipalvelun työstä ja sen roolista Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston tukipalveluna. Kielipalvelu edistää käännöstyöllään toimivaa monikielisyyttä ja tukee näin EU:n lainsäädäntämenettelyjen etenemistä. Korkealaatuisten käännösten tuottaminen tiiviissä aikataulussa, kun jäsenvaltioita on 27 ja virallisia kieliä (tällä hetkellä) 23, on hyvin haasteellista. Kielipalvelu on vastannut ja vastaa edelleen tähän haasteeseen pyrkimällä optimoimaan henkilöstön taidot ja koulutuksen, toimimalla rationaalisesti ja tehokkaasti ja tekemällä aktiivista yhteistyötä sekä kielipalvelun sisällä että sen ulkopuolella. Kielipalvelu antaa tällä tavoin Euroopan kansalaisille mahdollisuuden tutustua kaikilla EU:n virallisilla kielillä EU:n keskeiseen osaan eli sen politiikkoihin ja lainsäädäntöön.

26 Neuvoston pääsihteeristö EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä s. 14,8 x 21 cm ISBN doi: /50131

27 MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? Maksuttomat julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) Euroopan unionin edustustoista tai lähetystöistä. Yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta tai ne saa lähettämällä faksin numeroon Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). Maksulliset tilaukset (esimerkiksi EUVL:n vuosikerta, tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat): Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

28 QC FI-C Rue de la Loi / Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË P doi: /50131

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Kääntäminen komissiossa: mikä on tilanne kaksi vuotta laajentumisen jälkeen?

Kääntäminen komissiossa: mikä on tilanne kaksi vuotta laajentumisen jälkeen? MEMO/06/173 Bryssel 27. huhtikuuta 2006 Kääntäminen komissiossa: mikä on tilanne kaksi vuotta laajentumisen jälkeen? Euroopan unioni on nyt kahden vuoden ajan työskennellyt 25 jäsenvaltion kanssa 20 virallisella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. yhteinen ehdotus. neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. yhteinen ehdotus. neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan yhteinen ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit 2014 Oikeusministeriö Europarlamenttivaalit 2014 Tiedotustilaisuus 29.4.2014 1 Vaalien toimittamisaika 22. - 25.5.2014 Torstaina: Hollanti ja UK Perjantaina: Irlanti Perjantaina ja lauantaina: Tshekki Lauantaina:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto. Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkinen online hakemisto

Euroopan unionin neuvosto. Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkinen online hakemisto Euroopan unionin neuvosto PRADO Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkinen online hakemisto KUULUUKO TYÖHÖSI HENKILÖASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN? PRADO sisältää yleisimpien matkustus- ja henkilöasiakirjojen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE)

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9771/15 CDR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE IV EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 Neuvoston ja Coreperin esityslistoissa käytettävät termit 7178/16 AJL/isk

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys EU on monikielinen 24 virallista EU-kieltä noin

Lisätiedot

EU:n kansalais- aloite

EU:n kansalais- aloite EU:n kansalaisaloite Miljoona EU-kansalaista voi pyytää komissiota tekemään lakialoitteen. Suomessa valtiolliseen kansalaisaloitteeseen tarvitaan 50 000 äänioikeutettua. 02 2012 2/8 EU:N KANSALAISALOITE

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

LIITE. liite asiakirjaan. Ehdotus

LIITE. liite asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 76 final ANNEX 1 LIITE Luonnos henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin

Lisätiedot

LIITTEET LIITE I SOPIMUS KROATIAN TASAVALLAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE I SOPIMUS KROATIAN TASAVALLAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 LIITTEET LIITE I SOPIMUS KROATIAN TASAVALLAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Työskentely ja harjoittelu EU:n toimielimissä

Työskentely ja harjoittelu EU:n toimielimissä Työskentely ja harjoittelu EU:n toimielimissä Pohjois-Karjalan Eurooppatiedotus aluetiedottaja Anna Romo anna.romo@formin.fi puh. 010 3456 470 2/16/2011 1 I Työskentely EU:n toimielimissä EU-virkamiehet

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot