EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU"

Transkriptio

1 FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä YLEISTIETOA HELMIKUU 2012

2 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö Pääosasto A Henkilöstö ja hallinto Osasto 3 Käännökset ja asiakirjatuotanto Esite julkaistaan vain tiedotustarkoituksessa. Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan unionin neuvostoa koskevia tietoja saa seuraavilta verkkosivustoilta: tai neuvoston pääsihteeristön Yleisötiedotus-yksiköltä seuraavasta osoitteesta: Rue de la Loi / Wetstraat 175 P Bruxelles/Brussel F BELGIQUE/BELGIË Suuri määrä tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. ISBN doi: /50131 Euroopan unioni, 2012 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kansi: Helder Almeida Fotolia.com

3 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä

4 Lex-rakennus, jossa neuvoston kielipalvelu toimii

5 JOHDANTO 3 Tervetuloa Euroopan unionin neuvoston kielipalveluun! Euroopan unionilla (EU) on 23 virallista kieltä 1, ja se on maailman ylivoimaisesti monikielisin organisaatio. Tämä monikielisyys on osoitus Euroopan kielellisestä moninaisuudesta ja siitä, että EU:n toimielinten on poliittisista syistä otettava kielellinen moninaisuus huomioon yhtenä toimintaperiaatteenaan. Käytännössä se on kuitenkin myös suuri haaste. EU:n neuvoston pääsihteeristön kielipalvelu auttaa vastaamaan tähän haasteeseen: se tuottaa Eurooppa-neuvostolle, EU:n neuvostolle ja EU:n kansalaisille laadukkaita käännöksiä ja auttaa näin toteuttamaan monikielisyyttä käytännössä. Pääsihteeristön käännöstoiminta keskittyy eri politiikka-alojen asiakirjoihin ja lainsäädäntöön. Tässä esitteessä esitellään tarkemmin käännöstoimintaa pääsihteeristössä ja sen kielipalvelun työtä. български español čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English français Gaeilge italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska 1 Kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013, kieliä on 24.

6 4 MONIKIELINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MONIKIELINEN UNIONI EU:lla on 23 virallista kieltä, joten se on maailman ylivoimaisesti monikielisin organisaatio, ja kielten määrä kasvaa todennäköisesti entisestään, kun uusia jäsenvaltioita liittyy unioniin tulevina vuosina. Monikielisyysperiaate vahvistettiin 15. huhtikuuta 1958 tehdyssä neuvoston päätöksessä N:o 1, jossa määriteltiin silloisessa Euroopan talousyhteisössä käytettävät kielet. Tällä hetkellä viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. 2 EU:n kansalaisilla on oikeus saada tietoja EU:sta ja olla siihen yhteydessä millä tahansa näistä 23 virallisesta kielestä. Lisäksi suurta osaa EU-lainsäädännöstä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jotta tämä onnistuu käytännössä, lakien täytyy olla saatavilla jäsenvaltioiden kielillä. Tämä on demokraattisen hyväksyttävyyden kannalta ehdoton edellytys unionissa, joka koostuu 27:stä kulttuuriltaan ja kieleltään erilaisesta jäsenvaltiosta. SUURI KÄYTÄNNÖN HAASTE EU:n monikielisyys on osoitus Euroopan kulttuurisesta ja kielellisestä rikkaudesta, mutta se on myös suuri käytännön haaste. Kielipalvelun tehtävänä on auttaa vastaamaan tähän haasteeseen tuottamalla Eurooppa-neuvostolle ja EU:n neuvostolle ja viime kädessä EU:n kansalaisille käännöksiä, joiden ansiosta monikielisyys toteutuu käytännössä. 2 Kroaatti lisätään luetteloon, kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013.

7 TOIMIELINRAKENNE 5 KAKSI TOIMIELINTÄ Pääsihteeristö palvelee kahta eri toimielintä: Eurooppa-neuvostoa ja EU:n neuvostoa. Kummatkin ovat itsenäisiä toimielimiä mutta tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Eurooppa-neuvosto määrittelee Euroopan unionin yleiset poliittiset suuntaviivat. Euroopan unionin neuvosto käyttää lainsäädäntä- ja budjettivaltaa. Se päättää myös toimintapolitiikoista ja toimii koordinoijana. EUROOPPA-NEUVOSTO Eurooppa-neuvosto perustettiin Lissabonin sopimuksella (2007) itsenäiseksi toimielimeksi. Sen muodostavat EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja. Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu sen toimintaan. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen, ja hänet valitaan kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tiedotusvälineet seuraavat sen toimintaa tiiviisti, sillä sen päätökset ohjaavat merkittävästi Euroopan unionin yleisten poliittisten suuntaviivojen määrittelyä. Millä kielellä? Kielipalvelu tukee Eurooppa-neuvostossa käytäviä neuvotteluja kääntämällä asiakirjat kaikille virallisille kielille. Puheenjohtaja Herman Van Rompuy, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Slovakian pääministeri Iveta Radičová.

8 6 Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa tarvittavia virikkeitä ja määritellä EU:n yleinen poliittinen suunta ja keskeiset tavoitteet. Se antaa tärkeitä poliittisia julkilausumia mutta ei säädä lakeja. Kaikki Eurooppa-neuvoston tärkeimmät poliittiset julkilausumat käännetään virallisille kielille. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EU:n neuvosto (josta käytetään toisinaan myös nimitystä ministerineuvosto) ja Euroopan parlamentti ovat tärkeimmät toimijat EU:n lainsäädännön valmistelussa ja hyväksymisessä. EU:n neuvoston jäsenet edustavat jäsenvaltioita. Neuvosto kokoontuu huomattavasti useammin kuin Eurooppa-neuvosto. Käsiteltävästä asiasta riippuen neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa, joita ovat esimerkiksi maatalous- ja kalastusneuvosto tai talous- ja rahoitusasioiden neuvosto. Istuntoihin osallistuu yksi ministeri kunkin jäsenvaltion hallituksesta, yleensä käsiteltävänä olevasta asiasta vastaava ministeri. Neuvoston tärkeimpiä tehtäviä on EU-lainsäädännön hyväksyminen. Säädösehdotukset tekee useimmiten Euroopan komissio, ja neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät säädökset yhdessä niin kutsuttua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Säädösehdotuksiin tehdään neuvoston käsittelyssä usein merkittäviä muutoksia, jotka käännetään kielipalvelussa kaikille virallisille kielille.

9 7 NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Neuvoston pääsihteeristö on virkamiehistä muodostuva pysyvä elin, joka tarjoaa sekä Eurooppa-neuvostolle että EU:n neuvostolle neuvonta- ja tukipalveluita. Sen palveluksessa on noin työntekijää. Näistä noin työskentelee kielipalvelussa, joka kuuluu pääsihteeristön pääosastoon A3 (Käännökset ja asiakirjatuotanto). Kielipalvelussa käännetään 23 viralliselle kielelle kaikki tärkeimmät politiikka-asiakirjat ja lähes kaikki lainsäädäntö tietyissä lainsäädäntömenettelyn ratkaisevissa vaiheissa. Näin tärkeimmät asiakirjat ja säädöstekstit ovat kaikkien aina keskeisistä toimijoista suureen yleisöön saatavilla EU:n virallisilla kielillä. Kielipalvelu tuottaa myös käännöksiä muille EU:n elimille (etenkin Euroopan ulkosuhdehallinnolle), pääsihteeristön lukuisille työryhmille, suurelle yleisölle sekä pääsihteeristön sisäisiin hallinnollisiin tarpeisiin. Käännöksiä tehdään toisinaan myös muista kuin virallisista kielistä tai tällaisiin kieliin päin. Kielipalvelu ei sitä vastoin tarjoa (suullisia) tulkkauspalveluja, vaan pääsihteeristö tilaa ne Euroopan komissiolta.

10 8 KIELIPALVELU: MONIKIELINEN JOUKKUE PERUSTIETOJA KÄÄNNÖSTOIMINNASTA Pääsihteeristön kielipalvelussa käännetään vuosittain yli asiakirjaa, mikä tarkoittaa yhteensä noin miljoonaa sivua vuodessa kaikki kielet mukaan laskettuina. Lähes kaikki lainsäädäntö ja tärkeimmät politiikka-asiakirjat käännetään kaikille 23 viralliselle kielelle. Tehokkuussyistä monia muita asiakirjoja ei kuitenkaan käännetä lainkaan tai ne käännetään ainoastaan joillekin kielille. Neuvostoa varten tuotetuista sivuista noin 70:ää prosenttia ei käännetä lainkaan, sillä useimmat työryhmät työskentelevät käytännön syistä ainoastaan yhdellä kielellä laaditun tekstin pohjalta. Kielipalvelussa toimii noin 650 kääntäjää ja 250 muuta työntekijää, jotka työskentelevät päivisin ja tarvittaessa myös iltamyöhään, jotta kaikki tilatut käännökset saadaan valmiiksi ajoissa. Kullakin virallisella kielellä on oma kielinsä (24. on perusteilla kroaattia varten). Kieliyksiköiden lisäksi kielipalvelulla on oma johtoryhmänsä, joka antaa ohjausta, edistää parhaita käytäntöjä ja huolehtii kieliyksiköiden välisestä tiedonkulusta ja yhtenäisyydestä. Tässä sen tukena toimivat tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, laatupolitiikan koordinaattori, terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit sekä projektikoordinaattori. Kielipalvelulla on myös kielikirjasto, jossa on aineistoa kaikilla 23 virallisella kielellä.

11 9 Kielikirjasto Kielikirjaston kokoelmiin kuuluu noin kirjaa: yleis- ja erikoissanakirjoja, sanastoja ja hakuteoksia. Kokoelmat ovat arvokas lisä kääntäjien ja muiden käyttäjien apuvälineisiin. Kirjastolla on myös laaja valikoima sähköisiä apuvälineitä ja Euroopan unionin virallisen lehden täydellinen kokoelma vuodesta 1952 tähän päivään. Lisäksi kirjastoon tulee noin 50 yleis- tai erikoisaikakauslehteä useilla eri kielillä. Lex-rakennuksen 7. kerroksessa sijaitseva kielikirjasto on avoin kaikille EU:n työntekijöille.

12 SN 1120/1/12 REV 1 11 Saksan Englannin Bulgarian Espanjan Kreikan Latvian Portugalin T ekin Tanskan Viron Suomen Ranskan Unkarin Maltan Hollannin Puolan Romanian Slovenian Ruotsin Kielipalvelu A-ryhmä B-ryhmä Sihteeristö Iirin Italian Liettuan Slovakian Kroaatin Johdon tukiryhmä 10

13 11 KIELIYKSIKÖT KIELIYKSIKÖT Kieliyksiköissä työskentelee yleensä 26 kääntäjää ja noin 10 assistenttia. Kullakin kieliyksiköllä on myös oma sisäinen johtoryhmänsä, johon kuuluvat yksikönpäällikkö, laatuvastaava, resurssivastaava ja koordinaattori, jotka vastaavat kaikista hallintotehtävistä ja töiden jakamisesta. Kieliyksiköissä työskentelee yleensä 26 kääntäjää ja noin 10 assistenttia. Kullakin kieliyksiköllä on myös oma sisäinen johtoryhmänsä, johon kuuluvat yksikönpäällikkö, laatuvastaava, resurssivastaava ja koordinaattori, jotka vastaavat kaikista hallintotehtävistä ja töiden jakamisesta. KIELIYKSIKÖN RAKENNE KIELIYKSIKÖN RAKENNE Yksikönpäällikkö Laadunvalvonta Resurssit Koordinaatio Kääntäjät ja assistentit Pysyvän henkilöstön, myös kääntäjien ja assistenttien, on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja läpäistävä EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n (www.epso.eu) järjestämä avoin kilpailu. Pysyvän henkilöstön, myös kääntäjien ja assistenttien, on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja läpäistävä EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n (http://www.epso.eu) järjestämä avoin kilpailu. Kääntäjillä on oltava korkeakoulututkinto, ja heillä on oltava yhden EU:n virallisen kielen (yleensä äidinkielen) täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen erittäin hyvä taito. Yleensä he kääntävät äidinkieleensä päin, mutta he saattavat tarvittaessa kääntää myös äidinkielestään johonkin toiseen kieleen. Työhön sisältyy sekä kääntämistä että muiden kääntäjien työn tarkastamista. Kääntäjillä on oltava korkeakoulututkinto, ja heillä on oltava yhden EU:n virallisen kielen (yleensä äidinkielen) täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen erittäin hyvä taito. Yleensä he kääntävät äidinkieleensä päin, mutta he saattavat tarvittaessa kääntää myös äidinkielestään johonkin toiseen kieleen. Työhön sisältyy sekä kääntämistä että muiden kääntäjien työn tarkastamista. Assistenttien tehtäviin kuuluu koordinointi sekä käännöstyön ja asiakirjavalmistelun hallinnollinen ja tekninen tuki. Lisäksi he valmistelevat ja asettelevat tekstit ennen käännös- ja tarkastusprosessia Assistenttien tehtäviin kuuluu koordinointi sekä käännöstyön ja asiakirjavalmistelun hallinnollinen ja tekninen tuki. Lisäksi he valmistelevat ja asettelevat tekstit ennen käännös- ja tarkastusprosessia ja niiden jälkeen sekä varmistavat, että valmiit käännökset vastaavat asettelua koskevia ja teknisiä vaatimuksia.

14 12 ja niiden jälkeen sekä varmistavat, että valmiit käännökset vastaavat asettelua koskevia ja teknisiä vaatimuksia. Harjoittelujaksot Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin sata palkallista ja parikymmentä palkatonta harjoittelupaikkaa, joita on myös kääntäjäharjoittelijoille kielipalvelussa. Hakijoiden on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia, ja heillä on joko oltava alempi korkeakoulututkinto tai heidän on suoritettava parhaillaan tällaisia opintoja. Koska pääsihteeristön yleisimmin käytetyt kielet ovat ranska ja englanti, hakijoilla tulisi olla vähintään jommankumman perusteellinen taito. KÄÄNNÖSPROSESSI TILAAJALTA KÄYTTÄJÄLLE Tekstin laatijalta koordinaatio- ja tuotantoön Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan teksti, esimerkiksi lainsäädäntöä koskeva muutosehdotus, jota tarvitaan tulevassa kokouksessa tai päätöksentekomenettelyn muussa vaiheessa, tai muu kuin lainsäädäntöteksti, joka voi olla esimerkiksi politiikka-asiakirja tai lehdistötiedote. Tekstin laatija lähettää sen koordinaatio- ja tuotantoön erityisellä Workflow -sovelluksella, jonka avulla voidaan seurata ja valvoa asiakirjojen kaikkia eri tuotanto- ja jakeluvaiheita. Koordinaatio- ja tuotanto toimii pääsihteeristön kaikkien virallisten asiakirjojen solmukohtana. Siellä tarkistetaan kaikkien asiakirjojen asettelu ja muoto ja ne kirjataan ja tallennetaan neuvoston palvelimille ja sähköiseen arkistoon AIS:ään (Archive Information System). Tästä alkaa asiakirjan virallinen elämä, ja se lähetetään välittömästi alkukielisenä määrätyille vastaanottajille.

15 13 Koordinaatiosta kieliihin Jos asiakirjasta on pyydetty käännöstä, koordinaatio harkitsee, onko pyyntö perusteltu ja erityisesti kuuluuko se keskeisiin asiakirjoihin (ks. jäljempänä). Jos kuuluu, asiakirja käännetään kaikille virallisille kielille. Tarvittaessa myös muita kuin tällaisia keskeisiä asiakirjoja voidaan kääntää joko kaikille tai joillekin virallisille kielille. Kun pyyntö on hyväksytty, koordinaatio arvioi tarvittavan työmäärän ja asettaa määräajan, hakee tarvittavat tausta-asiakirjat ja syöttää ne käännösmuistiin (tietokantaan, jossa on aiemmin käännettyjä tekstiosuuksia käännöksineen, ks. jäljempänä). Tämän jälkeen teksti toimitetaan kieliyksiköille, joiden koordinaattorit antavat tekstin sen pituudesta ja kiireellisyydestä riippuen tehtäväksi yhdelle tai useammalle assistentille ja/tai kääntäjälle. Useimmiten tekstille osoitetaan myös toinen kääntäjä, jonka tehtävänä on tarkastaa lopullinen käännös ja näin varmistaa sen korkea laatu. Kääntäjät ja tarkastajat käyttävät käännöstyössään erilaisia tietokoneavusteisen kääntämisen ja terminologian välineitä, jotka auttavat yhdenmukaistamaan, tehostamaan ja nopeuttamaan työtä. Kieliyksiköistä lopulliselle vastaanottajalle Kun teksti on käännetty ja tarkastettu, assistentti tarkistaa, että lopullinen teksti täyttää asettelua koskevat ja tekniset vaatimukset, ennen kuin käännös arkistoidaan AIS:ään. Näin valmis käännös päätyy lopullisten käyttäjien saataville: se toimitetaan automaattisen sähköisen jakelun kautta jäsenvaltioille (pääkaupunkeihin ja pysyville edustustoille) ja extranet-järjestelmän kautta komissiolle ja muille sovituille vastaanottajille, se jaetaan kokoussaleissa paperiversiona ja julkaistaan neuvoston julkisessa asiakirjarekisterissä, kun kyse on asiakirjoista, joihin yleisöllä on pääsy.

16 14 HAASTE: LAADUKKAITA KÄÄNNÖKSIÄ TIUKASSA AIKATAULUSSA 23 KIELELLE Kun unionissa on 27 jäsentä, menettelyt voivat olla monimutkaisia. Näin on ennen kaikkea toimintapolitiikkoja käsiteltäessä ja lainsäädäntömenettelyissä. Esimerkiksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa komissio tekee säädösehdotuksen, josta sen jälkeen keskustellaan ja jota muutetaan tarvittaessa. Jos ehdotuksesta päästään sopimukseen, neuvosto (joka edustaa jäsenvaltioita) ja Euroopan parlamentti (joka edustaa EU:n kansalaisia) hyväksyvät ehdotuksen yhteisesti. Menettely voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin riippuen siitä, miten monimutkaisesta säädösehdotuksesta on kyse ja miten vaikeaa kompromissiin tai sopimukseen pääseminen on. Kaikkien näiden säädöstekstien ja niihin liittyvien ehdotusten, muutosten, suositusten, kompromissien jne. kääntäminen samanaikaisesti kaikille 23 viralliselle kielelle menettelyn tietyissä ratkaisevissa vaiheissa on monimutkainen tehtävä, joka vaatii taitoa sekä tiivistä yhteistyötä ja koordinointia niin pääsihteeristön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Paras keino monimutkaisuuden hallitsemiseksi on tehokkuus. Unionin laajentuessa vuosina 2004 ja 2007 sen jäseniksi liittyi yhteensä 12 uutta valtiota ja virallisten kielten määrä kasvoi 11:stä 23:een, joten tehokkuuden vaatimus kasvoi entisestään. Pääsihteeristön kielipalvelulla oli edessään valtava haaste: jotta hallintokulut eivät karkaisi käsistä, sen oli pakko sopeutua uusiin kielivaatimuksiin henkilöstön määrää kuitenkaan kasvattamatta. Toisin sanoen käännettävien kielten määrä yli kaksinkertaistui, mutta työntekijöiden määrän piti säilyä kutakuinkin ennallaan. Jotta tähän haasteeseen voitiin vastata heikentämättä kansalaisille tarjottavaa palvelua, toteutettiin kaksi tärkeää toimenpidettä. Ensinnäkin, jotta arvokkaat resurssit saataisiin kohdennettua tärkeimpiin kohteisiin, laadittiin keskeisten asiakirjojen luettelo, jossa määriteltiin ne asiakirjat, jotka on käännettävä aina.

17 15 Näitä ovat kaikki viime kädessä kansalaisille tarkoitetut asiakirjat ja kaikki Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat säädökset. Muiden asiakirjojen kääntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Tämä johti siihen, että sisäiseen käyttöön käännettävien tekstien määrä väheni huomattavasti. Toiseksi yhteistyössä muiden EU-toimielinten kanssa tehtiin suuria investointeja tietokoneavusteisen kääntämisen välineisiin. Tämä paransi tuottavuutta ja tehosti laadun varmistamista. Näiden kahden toimenpiteen ansiosta vanhojen jäsenvaltioiden kieliyksiköiden henkilöstömääriä voitiin vähentää asteittain ja palkata tilalle henkilöstöä uusien jäsenvaltioiden kielten käännösyksiköihin. Näiden toimien lisäksi yhteistyötä on tehostettu kaikilla tasoilla, niin kielipalvelun sisällä, kielipalvelun ja muiden neuvoston pääsihteeristön yksiköiden välillä kuin pääsihteeristön ja muiden EU:n toimielintenkin välillä. Kääntäminen onkin nykyään kaikissa EU:n toimielimissä ennen kaikkea yhteistyötä, jossa ryhmätyöllä ja tehokkuudella on ratkaiseva merkitys.

18 16 YHTEISTYÖ KIELIPALVELUN SISÄLLÄ YHTEISTYÖ KIELIPALVELUN SISÄLLÄ Keskustasolla kielipalvelussa on monia erikoistuneita ryhmiä ja henkilöitä, jotka toimivat kaikkien kieliyksiköiden tukena käännösprosessin keskeisissä vaiheissa. Tällaisia ovat terminologia- ja Keskustasolla kielipalvelussa on monia erikoistuneita ryhmiä ja henkilöitä, jotka toimivat kaikkien kieliyksiköiden tukena käännösprosessin dokumentaatiokoordinaattorit, tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, projektikoordinaattori keskeisissä vaiheissa. sekä laatupolitiikan Tällaisia koordinaattori, ovat terminologia- joka koordinoi ja dokumentaatiokoordinaattorit, verkostoa. tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori, kieliyksiköiden laatuvastaavien projektikoordinaattori sekä laatupolitiikan koordinaattori, joka koordinoi kieliyksiköiden laatuvastaavien verkostoa. Kielipalvelun päälliköt Laatupolitiikan koordinaattori Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit Projektikoordinaattori Kielikirjasto Laatupolitiikan koordinaattori Vuoden 2004 laajentumisen jälkeen kielipalvelu laati laatupolitiikan, ja vuonna 2006 nimettiin laatupolitiikan koordinaattori huolehtimaan siitä, että yhä vaativammassa ympäristössä tuotetut kielipalvelun käännökset ovat aina yhdenmukaisia ja korkealaatuisia. Laatupolitiikan koordinaattori toimii kielipalvelun johtoryhmän neuvonantajana laatukysymyksissä ja sen lisäksi sekä kielipalvelun sisäisenä että toimielinten välisenä laadunvalvonnan yhteyshenkilönä. Hän ohjaa ja koordinoi kieli- Laatuvastaavat työssään: kaksi kokousta viikossa

19 17 yksiköiden laatuvastaavien toimintaa. Ks. lisätietoja neuvoston pääsihteeristön esitteestä Quality Assurance at the Council s Translation Department. Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit Terminologian yhtenäisyys on tärkeä osa laatua, ja se tarkoittaa sekä yhden asiakirjan että samaa aihepiiriä käsittelevien asiakirjaryhmien sisäistä yhtenäisyyttä. Nykyteknologiat auttavat tämän yhtenäisyyden saavuttamisessa säästäen myös aikaa. Terminologia- ja dokumentaatiokoordinaattorit ohjaavat ja koordinoivat kaikkien kieliyksiköiden terminologiatyötä ja termien käsittelyä ja auttavat näin parantamaan laatua ja tuottavuutta. Euroopan unionin terminologiatyössä tärkein työkalu on toimielinten välinen termitietokanta IATE. IATE Yksi toimielinten välisen yhteistyön näkyvimmistä tuloksista on termitietokanta IATE (InterActive Terminology for Europe) EU:n yhteinen toimielinten välinen termitietokanta. IATE:ssa on yli 8 miljoonaa termiä, lyhennettä ja vakioilmausta, mikä tekee siitä maailman suurimman termitietokannan. Se sisältää teknisiä termejä, paikannimiä, organisaatioiden ja virallisten elinten nimiä, lyhenteitä ja akronyymejä sekä hyödyllistä lisätietoa, kuten määritelmiä ja termien käyttöä ohjaavia tietoja kaikilla virallisilla kielillä. Uusia termejä lisätään joka päivä ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusien termien ja asiantuntijoilta saadun palautteen myötä. IATE-tietokantaan pääsee osoitteesta

20 18 Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattori Tietokoneavusteisen kääntämisen koordinaattorin ryhmässä on kääntäjiä ja assistentteja kieliyksiköistä. Heidän tehtävänään on auttaa tietokoneavusteisen kääntämisen työkalujen käytössä, testata työkaluja ja sovelluksia, antaa koulutusta, tietoa ja tukea käyttäjille, laatia käyttöohjeita ja levittää hyviä käytäntöjä, millä kaikella pyritään tuottavuuden parantamiseen. Koordinaattori tapaa säännöllisesti neuvoston pääsihteeristön logistiikka- ja tietotekniikkayksiköiden edustajia. Projektikoordinaattori Projektikoordinaattorin tehtävänä on kehittää ja seurata laaja-alaisia hankkeita, kuten eri politiikka-alojen asiantuntijaluentoja ja erikoistunutta kielikoulutusta sekä tiettyihin aloihin erikoistuneiden kääntäjäryhmien muodostamista joillakin neuvoston toiminnan pääaloilla (talous ja rahoitus, oikeus- ja sisäasiat, puolustus ja ympäristö). Asianmukaisten työolojen luomiseksi toteutetaan erillisiä hankkeita, muun muassa ergonomian parantaminen ja vihreän toimiston politiikka.

21 19 KIELIPALVELUN JA NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN MUIDEN YKSIKÖIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oikeudellinen Lainsäädännön laadusta vastaava osasto, joka on osa neuvoston oikeudellista ä, varmistaa säädöstekstien erikielisten käännösten oikeudellisen laadun kielipalvelun tuottamien käännösten pohjalta. Se tekee tiivistä yhteistyötä kielipalvelun kanssa. Lainsäädännön laadusta vastaava osasto tarkistaa, että kaikki virallisessa lehdessä julkaistavat säädökset ovat virheettömiä ja että ne noudattavat ulkoasun ja lainlaadinnan yhtenäisiä periaatteita. Koulutus Kielipalvelu hyvin usein projektikoordinaattorin ja erikoistuneiden kääntäjäryhmien kautta tekee yhteistyötä koulutus- ja kehittämisyksikön kanssa voidakseen tarjota kääntäjilleen ja assistenteilleen monipuolisen koulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä mahdollisimman paljon sekä ammattiosaamista että työtyytyväisyyttä. Tähän kuuluu kielikoulutusta, ammatillisia seminaareja, asiantuntijakoulutusta sekä usein virkamiesten pitämiä esityksiä ja luentoja EU:n politiikoista ja erityisaiheista. Tekstien selkeyttäminen Lähtötekstin laatu vaikuttaa ratkaisevasti käännöksen laatuun. Monikulttuurisessa ympäristössä lähtötekstit laatii usein virkamies, joka ei puhu asianomaista kieltä äidinkielenään. Tästä syystä kielipalvelu tarjoaa lisäpalveluna toimituspalvelua teksteille, jotka on kirjoitettu jollakin EU:n virallisella kielellä. Eniten kysyntää on luonnollisesti englannille ja ranskalle, joita tekstien laadinnassa yleisimmin käytetään.

22 20 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Rekrytointi Kielipalvelu käyttää rekrytoinnissa muiden EU:n elinten ja toimielinten tavoin EU:n henkilöstövalintatoimistoa (EPSO), joka järjestää säännöllisesti avoimia kilpailuja kääntäjien ja assistenttien rekrytoimiseksi (http://europa.eu/epso). Välineiden kehittäminen Monet kielipalvelussa päivittäin käytetyistä tietokoneavusteisen kääntämisen ja terminologian välineistä ovat myös toimielinten välisen yhteistyön tulosta. Yhteistyötä välineiden kehittämiseksi on vuodesta 1995 johtanut toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea (ICTI), joka perustettiin synergia- ja määräetujen hyödyntämiseksi. Toimielinten välisen IATE-termitietokannan lisäksi on kehitetty seuraavat tärkeimmät välineet: Käännösmuistiohjelmistot Tietokoneavusteisen kääntämisen ohjelmisto, joka käyttää aiemmista asiaan liittyvistä käännöksistä (koordinaatio määrittelee) luotuja käännösmuisteja. Se on kaupallisesti saatavilla oleva ohjelmisto, jota käytetään front end -käyttöliittymänä ja joka on mukautettu kielipalvelun tarpeisiin. EURAMIS (European Advanced Multilingual Information System) on EU:n toimielinten yhteinen käännösmuisti, joka sisältää

23 21 kaikkien toimielinten kaikki asiakirjat, joiden kääntämisessä on käytetty käännösmuistiohjelmistoa. Koska kaupallisia tietokoneavusteisen kääntämisen ohjelmistoja ei ole suunniteltu niin laajamittaista käännöstarvetta varten kuin EU:n toimielinten tarpeet, EURAMIS kehitettiin tietokoneavusteisen kääntämisen back end -käyttöliittymäksi. Kielipalvelun käännösryhmät vastaavat EU:n huippukokousten päätelmien ja julkilausumien kääntämisestä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

24 22 Viestintä ja tiedonjako ELISE (European Institutions Linguistic Information Storage and Exchange) on toimielinten välinen tietokanta, jonka avulla kaikki tietyn tekstin kääntämiseen osallistuvat pystyvät jakamaan (kulloisestakin lainsäädäntömenettelystä riippuen) käännökseen liittyviä tietoja sen siirtyessä toimielimestä toiseen (esimerkiksi termikysymykset, selitykset ja asiantuntijat, joihin on oltu yhteydessä). Terminologia ja dokumentaatio QUEST on toimielinten välinen metahakuväline, jota käyttäen kääntäjät voivat yhdellä painalluksella suorittaa hakuja useasta eri lähteestä. EUR-Lex on verkkotietokanta, joka käsittää kaiken EU:n lainsäädännön ja oikeuskäytännön (ja johon on myös julkinen pääsy sivustolla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy kielipalvelun esittelypisteessä avoimena päivänä

25 LOPUKSI 23 Tämän esitteen tarkoituksena on antaa yleiskuva neuvoston pääsihteeristön kielipalvelun työstä ja sen roolista Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston tukipalveluna. Kielipalvelu edistää käännöstyöllään toimivaa monikielisyyttä ja tukee näin EU:n lainsäädäntämenettelyjen etenemistä. Korkealaatuisten käännösten tuottaminen tiiviissä aikataulussa, kun jäsenvaltioita on 27 ja virallisia kieliä (tällä hetkellä) 23, on hyvin haasteellista. Kielipalvelu on vastannut ja vastaa edelleen tähän haasteeseen pyrkimällä optimoimaan henkilöstön taidot ja koulutuksen, toimimalla rationaalisesti ja tehokkaasti ja tekemällä aktiivista yhteistyötä sekä kielipalvelun sisällä että sen ulkopuolella. Kielipalvelu antaa tällä tavoin Euroopan kansalaisille mahdollisuuden tutustua kaikilla EU:n virallisilla kielillä EU:n keskeiseen osaan eli sen politiikkoihin ja lainsäädäntöön.

26 Neuvoston pääsihteeristö EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä s. 14,8 x 21 cm ISBN doi: /50131

27 MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? Maksuttomat julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) Euroopan unionin edustustoista tai lähetystöistä. Yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta tai ne saa lähettämällä faksin numeroon Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). Maksulliset tilaukset (esimerkiksi EUVL:n vuosikerta, tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat): Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

28 QC FI-C Rue de la Loi / Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË P doi: /50131

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Kääntäminen ja tulkkaaminen EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mitä toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea tekee? Toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea on Euroopan unionin toimielinten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n dointi S t andardointi Stand o ö T ermityö Termity T e rmityö Termity ö t e nn Käänt äminen n r kastus Kielentarkastus K k FI Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS Kääntämin enenn

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia FI Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia MAALISKUU 2010 Huomautus Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tekstin 25. ja 26. helmikuuta 2010

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

VUOSIKYMMEN EU-SUOMEA

VUOSIKYMMEN EU-SUOMEA EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuosikymm ymmen EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuo Aino Piehl Inkaliisa Vihonen (toim.) VUOSIKYMMEN EU-SUOMEA Vuosikymmen EU-suomea

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26. Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26. Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26 Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26 Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun... Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Työohjelma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Työohjelma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Työohjelma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Työohjelma 2015 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä työohjelmassa esille tuodut näkemykset

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Santeri Laurén Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008:

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Hyvä kääntäjä Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Susanna Uppa Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Viralliset kääntäjät työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:35 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot