JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE"

Transkriptio

1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus ja Kristuksen voitelu 2:18-29 Ketkä ovat Jumalan Lapsia? 3:1-10 Rakkaus ja Luottamus 3:11-24 Jumalan Henki ja antikristuksen henki 4:1-6 Hän, joka rakastaa, näkee Jumalan 4:7-16 Rakkaudessa ei ole pelkoa 4:17-21 Hengen todistus 5:1-5 Todistus Jumalan Pojasta 5:6-12 Varmuus Iankaikkisesta Elämästä 5:13-15 Rukous synnintekijän puolesta 5:16-17 Jeesus Kristus, Iankaikkinen Elämä 5:18-21 Osallisuus Elämän Sanaan 1:1 Me kirjoitamme teille Elämän Sanasta, joka on ollut aikojen alusta ja jonka olemme Häneltä kuulleet ja jonka omin silmin nähneet, aivan niin, Jeesusta olemme katselleet läheltä ja käsin koskettaneet. 2 Kun Elämä ilmestyi, me näimme Jeesuksen omin silmin, siten me todistamme ja puhumme teille siitä Iankaikkisesta Elämästä, joka oli Isän luona ja ilmestyi myös meille. 3 Sen, minkä me näimme ja kuulimme, sen me teille myös ilmoitamme, että teillä olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä teidän kanssanne samasta Osallisuudesta, joka on Keskinäistä Osallisuutta Isän ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. 4 Tämän me teille kirjoitamme, että meidän Ilomme olisi Täydellinen. Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 5 Tämä on se Sanoma, jonka me kuulimme Jeesukselta Kristukselta ja sen me välitämme nyt myös teille: Jumala on Valkeus, eikä Hänessä ole mitään pimeyttä. 6 Kun me sanomme olevamme Keskinäisessä Osallisuudessa Jumalan kanssa, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme ja Tekomme eivät ole yhdenmukaiset Totuuden kanssa. 7 Mutta kun me elämme Valkeudessa niin kuin Hän on Valkeudessa, silloin meillä on Keskinäinen Osallisuus ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen Veri meidän puolestamme uhraama puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 8 Kun väitämme, ettemme me ole syntisiä, silloin me petämme itsemme, emmekä puhu Totuutta. 9 Mutta kun me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on Luotettava ja Oikeudenmukainen antaa meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 10 Kun me väitämme, ettemme ole koskaan syntiä tehneet, silloin teemme Jumalan valehtelijaksi ja Hänen Sanansa ei asu meissä. 2:1 Lapseni, tämän minä kirjoitan teille tukeakseni teitä, ettette tekisi syntiä, mutta kun joku tekee syntiä, on meillä Puolustaja Isän luona Jeesus Kristus, joka on Oikeudenmukainen eli Vanhurskas. 2 Siksi Hänet uhrattiin lunastaakseen meidät meidän synneistämme, eikä häntä uhrattu vain meidän syntiemme edestä, vaan Jeesus Kristus on koko maailmankaikkeuden syntien Sovitus. 3 Se on

2 varma todistus, että me tunnemme Kristuksen, kun noudatamme Hänen Käskyjään. 4 Jokainen, joka sanoo tuntevansa Jeesuksen Kristuksen, mutta ei noudata Hänen Käskyjään on valehtelija, eikä Totuus ole hänessä. 5 Mutta, joka on kuuliainen Hänen Sanalleen, hän Todella rakastaa Jumalaa koko sydämellään ja vain siten me voimme olla varmat, että olemme Keskinäisessä Osallisuudessa Hänen Kanssaan. 6 Joka sanoo olevansa Keskinäisessä Osallisuudessa Jumalan kanssa, on velvollinen jatkuvasti elämään siten kuin Jeesus eli. Uusi Käsky 7 Veljet Käskyn, jonka minä teille kirjoitan ei ole uusi, vaan vanha Käsky, joka teillä on ollut alusta alkaen, tämän Käskyn Sanoman te olette alussa kuulleet 8 ja kuitenkin se Käsky, jonka minä teille kirjoitan on Uusi ja se on toteutunut Kristuksessa ja teissä, sillä yön pimeys väistyy ja Totinen Valkeus alkaa jo sarastaa. 9 Sen tähden hän, joka sanoo olevansa jo Valkeudessa, mutta vihaa Veljeään, hän elää yhä vielä pimeydessä. 10 Joka rakastaa Veljeään, hän pysyy Valkeudessa, eikä tule kompastuksen aiheuttajaksi Veljensä synnin himoille. 11 Mutta hän, joka vihaa Veljeään, elää pimeydessä ja vaeltaa yhä syvemmälle pimeyteen, eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 12 Minä kirjoitan teille lapseni, vakuuttaakseni teille, että teidän syntinne ovat anteeksiannetut Kristuksen Armossa. 13 Minä kirjoitan teille isät, vakuuttaakseni teille, että te olette oppineet tuntemaan Isän, joka on ollut aikojen alusta. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, vakuuttaakseni teille, että te olette voittaneet pahan. 14 Minä kirjoitan teille lapseni, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, joka on ollut aikain alusta. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan Sana asuu teissä ja te olette voittaneet pahan. 15 Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä on maailmasta. Kun joku rakastaa maailmaa, niin Isän Rakkaus ei asu hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä on maailmasta, sen synnilliset himot ja halu hankkia sitä, mitä silmänne näkevät ja kevytmielisyys, se on maallista rakkautta, se ei ole lähtöisin Isästä, vaan syntisestä maailmasta. 17 Mutta maailma katoaa ja sen mukana kaikki ihmiset, jotka himoissa elävät, mutta he, jotka toimivat Jumalan Tahdon mukaan, tulevat elämään Iankaikkisesti. Antikristus ja Kristuksen voitelu 18 Lapseni, nyt on lopunaika. Te olette varmaan kuulleet, että antikristus tulee, monta antikristusta on jo ilmaantunutkin. Siitä me tiedämme lopunajan olevan lähellä. 19 He ovat lähteneet meidän joukostamme, mutta eivät he koskaan ole Todella kuuluneet meihin. Sillä jos he Todella olisivat lähtöisin meidän joukostamme, olisivat he pysyneet meidän kanssamme. Mutta tämän piti tapahtua, jotta tulee selvästi julki, ettei kukaan heistä ole koskaan kuulunut meihin. 20 Te olette saaneet vastaanottaa Kristukselta Pyhä Hengen voitelun ja kaikki te pysytte lujasti Totuuden tuntemisessa. 21 Teille minä kirjoitan, en siksi, ettette te tuntisi Totuutta, vaan siksi, että te tiedätte sen, ettei mikään valhe ole lähtöisin Totuuden Lähteestä. 22 Kuka on valehtelija? Eikö hän, joka kieltää Jeesus ihmisen olevan Kristus? Hän on antikristus. Hän kieltää samanaikaisesti myös Isän ja Pojan. 23 Jokainen, joka hylkää Pojan ihmiseksi tulleena, hylkää myös Isän, mutta, joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. 24 Pysyköön siten teidän sydämessänne se Sanoma, minkä te

3 olette alusta alkaen kuulleet, kun sydämessänne pysyy se, minkä olette alusta alkaen kuulleet, silloin te myös tulette pysymään ja olemaan Keskinäisessä Osallisuudessa Pojan ja Isän kanssa. 25 Minkä Kristus on teille luvannut, sen Hän teille antaa, se on Iankaikkisen Elämän. 26 Tämän minä olen teille edeltäpäin kirjoittanut suojellakseni teidät heiltä, jotka koettavat teitä eksyttää. 27 Mitä teihin itseenne tulee, teidän sydämessänne pysyy Pyhän Hengen Voitelu, jonka olette vastaanottaneet Kristukselta, ettekä ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan Henki opettaa Hänen jokaista Voideltuaan kaikessa ja se, mitä Hän opettaa, on Totuus, eikä se ole valhetta. Pysykää siten Keskinäisessä Osallisuudessa Kristuksen kanssaan, niin kuin Henki on teitä opettanut. 28 Nyt lapseni, pysykää Keskinäisessä Osallisuudessa Kristuksen kanssa, jotta Hänen Toisessa Tulemuksessaan meillä on varmuus, emmekä me totea itseämme häpeällä karkotetuksi pois Kristuksen saapuessa. 29 Kuten te tiedätte, että Kristus on Oikeudenmukainen, niin teidänkin pitää käsittää, että hän, joka on Jumalan Lapsi, pitää toimia Oikeudenmukaisesti eli Vanhurskaasti. Ketkä ovat Jumalan Lapsia? 3:1 Huomaatteko millaisella Rakkaudella Isä on meitä rakastanut? Hänen Rakkautensa on niin suuri, että meitä kutsutaan Jumalan Lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden maailma ei meitä ymmärrä, sillä se ei tunne Isää Jumalaa. 2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan Lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee Kristuksen Ilmestyessä. Mutta sen me tiedämme, kun Kristus ilmestyy Toisessa Tulemuksessaan, me tulemme muuttumaan Kristuksen Kaltaiseksi, sillä silloin me saamme nähdä Kristuksen sellaisena kuin Hän on. 3 Siten jokaisella, jolla on Uskonluottamus Kristuksessa, hänelle on tämä Toivo valmistettu ja hän puhdistaa itsensä synnistä, omistaen esikuvanaan Kristuksen Puhtauden. 4 Jokainen, joka tekee syntiä, on syyllinen Jumalan lainrikkomukseen, sillä synti on laittomuus. 5 Te tiedätte myös, että Kristus, joka on synnitön, tuli maailmaan ottaakseen pois päältämme meidän syntimme. 6 Siten hän, joka on Keskinäisessä Osallisuudessa Kristuksen kanssa, lopettaa synnissä elämisen, mutta hän, joka elää synnissä, ei ole Kristusta nähnyt, eikä koskaan Häntä tuntenut. 7 Lapseni, älkää salliko kenenkään johtaa teitä harhaan. Joka tekee oikein, on Vanhurskas niin kuin Kristus on Vanhurskas. 8 Mutta hän, joka jatkuvasti elää synnissä, polveutuu saatanasta, sillä saatana on sitonut hänet alusta alkaen synnillä itseensä. Sitä varten Sana, Jumalan Poika tuli maailmaan, että Hän murskaa saatanan teot. 9 Hän, joka on uudestisyntynyt Jumalasta, on Hänen Lapsensa ja lopettaa synnissä elämisen, sillä Jumalan Elämän Voima on hänet uudestisynnyttänyt ja asuu hänessä. Sen jälkeen, kun Jumala on hänet uudestisynnyttänyt, hän ei tahdo jatkaa synnissä elämistä. 10 Näin me erotamme, ketkä ovat Jumalan Lapsia, ketkä saatanan lapsia. Kuka ei tee oikein, hän ei ole Jumalan Lapsi, samoin ei hänkään, joka ei rakasta Veljeään. Rakkaus ja Luottamus 11 Totisesti Sanoma, jonka te olette kuulleet alusta alkaen, on tämä: rakastakaa toinen toistanne. 12 Me emme saa olla Kainin kaltainen, joka oli saatanan tuote ja murhasi veljensä. Miksi hän murhasi hänet? Siksi, koska hänen omat tekonsa olivat pahat, veljensä tekojen ollessa Oikeudenmukaiset eli Vanhurskaat. 13 Sen tähden Veljeni, teidän ei pidä ihmetellä, kun maailma teitä vihaa. 14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta Elämään ja tiedämme sen siitä, koska rakastamme Veljiämme. Mutta hän, joka ei rakasta Veljeään, pysyy saatanan vallassa. 15 Jokainen Veljensä vihaaja on murhaaja ja te tiedätte, ettei kenelläkään murhaajalla ole Osallisuutta Iankaikkiseen Elämään. 16 Muistakaa, kuinka olemme oppineet tuntemaan Rakkauden? Jeesus lahjoitti elämänsä meidän Armoksemme, siten myös me olemme velassa lahjoittamaan oman elämämme Veljiemme Armoksi. 17 Kun jollakin on tämän maailman rikkautta ja hän näkee Veljensä olevan puutteessa, mutta ei tunne myötätuntoa häntä kohtaan, kuinka Jumalan Rakkaus voisi olla tällaisessa ihmisessä? 18

4 Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja kauniilla puheilla, vaan Teoilla ja Totuuden Rakkaudella! 19 Kun me näin toimimme, siitä tiedämme olevamme Totuuden Lapsia ja voimme Uskalluksella olla Jumalan edessä ilman pelkoa sydämessämme. 20 Kun sydämemme syyttää meitä jostakin, Jumala on suurempi kuin meidän Omatuntomme ja Hän tietää kaiken. 21 Siten rakkaani, kun sydämemme ei syytä meitä, me voimme rohkeudella mennä Jumalan eteen 22 ja Isä antaa meille sen, mitä Häneltä anomme, koska me tahdomme jatkuvasti noudattaa Isän Käskyjä ja me teemme sitä, mikä on Jumalan Tahdon mukaista. 23 Tämä on Isän Käsky: meidän tulee uskoa hänen Pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa ja rakastaa toinen toistamme niin kuin Kristus on meille Käskyn antanut. 24 Hän, joka elää Hänen Käskyjensä mukaisesti, on Keskinäisessä Osallisuudessa Jumalan kanssa ja Jumala hänen kanssaan ja siitä me tiedämme Jumalan asuvan meissä, siitä Hengestä, jonka Isä on antanut meihin. Jumalan Henki ja antikristuksen henki 4:1 Rakkani, älkää uskoko kaikkia, jotka sanovat omistavansa Pyhän Hengen, vaan koetelkaa heidät, varmistuaksenne, että heissä asuva Henki on lähtöisin Jumalasta, sillä monta valeprofeettaa on lähtenyt maailmaan. 2 Huomatkaa, kuinka te voitte tunnistaa Jumalan Hengen. Hän, joka julistaa, että Jeesus on Kristus, joka tuli ja tehtiin Tosi Ihmiseksi, hän omistaa Jumalan Hengen. 3 Mutta joka ei tunnusta Jeesusta lihaksi tulleeksi ja että hänet tehtiin Tosi Ihmiseksi, hänessä ei ole Jumalan Henkeä, vaan antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa. Se siis vaikuttaa jo maailmassa. 4 Te Lapseni olette uudestisynnytetyt Jumalasta ja olette tunnistaneet valeprofeettojen opetukset, sillä Isä, joka vaikuttaa teissä on valtasuuruudeltaan suurempi sitä, mikä hallitsee maailmassa. 5 He ovat lähtöisin maailmasta ja sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu ja maailma kuulee heitä. 6 Me olemme lähtöisin Jumalasta. Kuka tuntee Jumalan, hän ymmärtää meitä ja joka ei ole lähtöisin Jumalasta, ei ymmärrä meitä. Siten voimme erottaa Totuuden Hengen eksytyksen hengestä. Hän, joka rakastaa, näkee Jumalan 7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä Rakkaus on lähtöisin Jumalasta ja jokainen, joka rakastaa, osoittaa Rakkaudellaan, että hänet on uudestisynnytetty Jumalasta ja hän tuntee Jumalan. 8 Hän, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on Rakkaus. 9 Meille ilmestyi siinä Jumalan Rakkaus, kun Isä valtuutti Ainosyntyisen Poikansa maailmaan lahjoittaakseen meille Uuden Elämän, jotta me eläisimme Pojassa. 10 Tämä on Jumalan Rakkauden Olemus, ei se, että me rakastimme Häntä, vaan se, että Isä rakasti meitä ja lähetti Poikansa uhraamaan itsensä lunastaakseen meidät meidän synneistämme. 11 Rakkaani, kun Jumala on meitä näin rakastanut, niin me olemme velassa rakastamaan toinen toistamme. 12 Kukaan ei ole koskaan aikaisemmin ollut arvollinen näkemään Jumalaa, mutta kun me rakastamme toinen toistamme, me olemme Keskinäisessä Osallisuudessa Jumalan kanssa ja hänen Rakkautensa on tullut Täydelliseksi meissä. 13 Isä on antanut meihin Henkeään ja siksi me olemme varmat, että olemme Keskinäisessä Osallisuudessa Jumalan kanssa ja Jumala meidän kanssamme. 14 Me olemme omin silmin nähneet, että Isä lähetti Poikansa pelastamaan maailman ja siitä me todistamme. 15 Hän, joka tunnustaa ihmiseksi tulleen Jeesuksen olevan Jumalan Poika, jonka Jumala valtuutti, hänessä asuu Jumala ja hän elää Keskinäisessä Osallisuudessa Jumalan kanssa. 16 Me olemme oppineet tuntemaan hyvin Jumalan Rakkauden meitä kohtaan ja me uskomme itsemme Isälle. Rakkaudessa ei ole pelkoa Jumala on Rakkaus. Hän, joka elää Rakkaudessa, hän elää Jumalassa ja Jumala hänessä. 17 Siten

5 me ymmärrämme Rakkauden tulleen meissä Täydelliseksi ja voimme rohkeudella seistä Jumalan edessä Tuomiopäivänä, siksi me myös elämme tässä maailmassa niin kuin Jeesus eli. 18 Hän, joka rakastaa, ei pelkää, vaan Täydellinen Rakkaus karkottaa pelon, sillä pelkoon sisältyy ajatus rangaistuksesta ja hän, joka pelkää Tuomiota, osoittaa ettei ole vielä Täydellisen Rakkauden täyttämä. 19 Me rakastamme Jumalaa, sillä Hän on ensin rakastanut meitä. 20 Kun joku sanoo: Minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa Veljeään, on valehtelija. Sillä Totisesti, hän, joka ei rakasta Veljeään, jonka näkee, kuinka hän voisi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 21 Kristus antoi meille tämän Käskyn: joka rakastaa Jumalaa, on velvollinen rakastamaan myös Veljeään. Hengen todistus 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta ja jokainen, joka rakastaa Isää, joka on synnyttänyt, rakastaa myös häntä, joka on Isän Lapsia. 2 Millä tavoin meidän Tunnustuksemme ilmenee, että me rakastamme Jumalan Lapsia? Siten, kun me rakastamme Jumalaa ja noudatamme Hänen Käskyjään. 3 Totisesti, siten me tuomme julki Jumalan Rakkauden, kun noudatamme Isän Käskyjä ja ne eivät ole vaikeat toteuttaa. 4 Sillä jokainen Jumalan Lapsi voi voittaa maailman. Kuinka me voimme voittaa maailman? Se on: meidän Uskollamme. 5 Kuka voi voittaa maailman, ellei hän, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika. Todistus Jumalan Pojasta 6 Jeesus Kristus on tullut Kastevetensä ja Kuolemansa kautta, ei vain Veden kautta, vaan Veden ja Veren kautta ja Henki itse on sen Todistaja ja Henki on Totuus. 7 Taivaassa on kolme Todistajaa; Isä, Sana ja Pyhä Henki ja nämä kolme ovat Yksi. 8 Maan päällä on myös kolme Todistaja: Henki, Vesi ja Veri ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi. 9 Me hyväksymme ihmistenkin todistuksen, mutta Jumalan Todistus on paljon kuitenkin Luotettavampi, sillä Jumalan Todistus on sidottu Hänen Poikaansa. 10 Joka uskoo Jumalan Pojassa, hänellä on tämä Todistus itsessään, mutta joka ei usko Jumalaa, (tulkintana on käytetty uskoa Jumalaa eli Hänen Kaikkivaltiutta toimia Hänen Tahtonsa mukaisesti, eikä vaan uskoa Jumalan olemassaoloon), hän pitää Häntä valehtelijana, koska ei osoita Uskonluottamusta sille Todistukselle, jonka Jumala on antanut, sitoen sen Poikaansa. 11 Katso, tämä on se Todistus, kun Jumala lahjoitti meille Iankaikkisen Elämän ja tämä Elämä on Keskinäistä Osallisuutta hänen Pojassaan. 12 Jolla Poika on, vain hänellä on Elämä, jolla ei ole Jumalan Poikaa, hänellä ei ole myöskään Taivaallista Elämää. Varmuus Iankaikkisesta Elämästä 13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojassa, tietääksenne, että teillä on Iankaikkinen Elämä ja jotta aina uskoisitte Jumalan Pojan nimeen. 14 Ja siksi meillä on Uskonluottamus ja Uskallus Jumalan edessä, kun me anomme jotain Jumalan Tahdon mukaan, Hän kuulee meitä. 15 Kun me näin tiedämme Jumalan kuulevan meidän pyyntömme, silloin voimme olla varmat, että Hän tulee sen täyttämään. Rukous synnintekijän puolesta 16 Kun joku näkee Veljensä syyllistyvän syntiin, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon Jumalaa ja Jumala tulee antamaan Veljelle Elämän, heille, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka on kuolemaksi, sellaisen synnin puolesta en kehota rukoilemaan. 17 Jokainen epäpyhä teko on syntiä, mutta on myös syntiä, joka ei johda Kuolemaan. Jeesus Kristus Iankaikkinen Elämä 18 Me tiedämme, ettei synti pidä hallinnassaan ketään heistä, jotka ovat uudestisynnytetyt

6 Jumalasta, sillä Jumalan Poika suojelee heidät, eikä saatana voi heitä vahingoittaa. 19 Me tiedämme olevamme Jumalan Lapsia, mutta koko maailma on saatanan vallassa. 20 Mutta me tiedämme myös, että Jumalan Poika tuli ja antoi meille Hengellistä Voimaa tunteaksemme Tosi Jumalan. Me olemme Keskinäisessä Osallisuudessa Tosi Jumalan kanssa Hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on Tosi Jumala ja Hän on Iankaikkinen Elämä. 21 Lapseni, pysykää erossa petollisista epäjumalista. Amen. Maallikon Uusi Testamentti Copyright Sonja Kivelä. Materiaalin osittainenkin julkaiseminen ilman copyright-oikeuden haltijan kirjallista lupaa on kielletty. Maallikon Uusi Testamentti materiaalin saa ladata omalle koneelle henkilökohtaista tutkimista ja lukemista varten.

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa 1 opettaja Isak Penzev 15.03.2013 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppitunteja, ja meidän aiheenamme on Toora apostolien kirjoituksissa. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 4. Totuus? 28.9.2014 Aiemmin tässä sarjassa 7.9. Suvaitsevaisuus ja armo Jokainen tarvitsee armoa Suvaitsevaisuus on heppoinen korvike armolle Hyväksyntä tekee armosta näkyvän

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Oletko Jeesuksen opetuslapsi?

Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Johdanto... 3 Kuka Jeesus on?... 4 On vain yksi tosi Jumala... 4 Jumala on suurempi kuin Jeesus... 5 Jumala ja Jeesus ovat yhtä... 7 Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?...

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

VELJEKSET KAIN JA AABEL

VELJEKSET KAIN JA AABEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VELJEKSET KAIN JA AABEL Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt:

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Oletko Jeesuksen opetuslapsi?

Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Toinen painos. Roope Berg 2012 Roope Berg Kustantaja: Books on Demand GmbH, Helsinki, Suomi Valmistaja: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Saksa Kansi, kuvat ja taitto Roope

Lisätiedot

1. Johanneksen kirje 5. osa

1. Johanneksen kirje 5. osa 1 1. Johanneksen kirje 5. osa opettaja I. Penzev 2013 Shalom, hyvät ystävät. Minä jatkan opetusta apostoli Johanneksen kirjeestä. Edellisellä oppitunnilla käsittelimme sitä, kuinka samassa ihmisessä asuu

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä.

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 1 Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 27.06.2012 11. oppitunti opettaja J.Penzev Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, jossa tutustumme juutalaiseen uskontoon. Tänään haluan, että

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui Isästä. Tuo Isä, se tarkoittaa tietenkin Jumalaa.

He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui Isästä. Tuo Isä, se tarkoittaa tietenkin Jumalaa. 1 Johanneksen evankeliumin selitys 28 Joh. 8:27-47 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.4.2016 Rankkaa tekstiä Viimeksi jäimme Johanneksen evankeliumin selityksessä siihen, että Jeesus armahti aviorikoksesta kiinni

Lisätiedot

SOTA TAIVAAN VALTAKUNNAN JA PIMEYDEN VALTAKUNNAN VÄLILLÄ ON KOKO AJAN SOTATILA

SOTA TAIVAAN VALTAKUNNAN JA PIMEYDEN VALTAKUNNAN VÄLILLÄ ON KOKO AJAN SOTATILA SOTA TAIVAAN VALTAKUNNAN JA PIMEYDEN VALTAKUNNAN VÄLILLÄ ON KOKO AJAN SOTATILA Jumalan Valtakunta Pimeyden Valtakunta Tarkoitus: tuhota saatanan työt sota APT 2: 37-38 Jumalan Valtakunta Pimeyden Valtakunta

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 14: 23-31

Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 14: 23-31 Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 14: 23-31 Sitten kun Jeesus viimeisenä ehtoona ennen kärsimistänsä oli syönyt pääsiäislampaan opetuslastensa kanssa ja sen jälkeen asettanut Pyhän Ehtoollisen pysyväksi

Lisätiedot

Viime kerralla kuulimme siitä, mitä Jeesus kertoi itsestään tavatessaan yön pimeydessä Nikodemos nimisen miehen.

Viime kerralla kuulimme siitä, mitä Jeesus kertoi itsestään tavatessaan yön pimeydessä Nikodemos nimisen miehen. 1 Johanneksen evankeliumin selitys 10 Joh. 3:16 Savonlinnan Tuomiokirkko, 23.9.2015 Pienoisevankeliumi Viime kerralla kuulimme siitä, mitä Jeesus kertoi itsestään tavatessaan yön pimeydessä Nikodemos nimisen

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

USKON TAISTELU Joh. 7:1-53

USKON TAISTELU Joh. 7:1-53 USKON TAISTELU Joh. 7:1-53 1. Jeesus vaelsi Galilean eri puolilla. Hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaakseen hänet. 2. Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä.

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Opetuslapset olivat siirtyneet Jerusalemista Galileaan, Jeesuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri.

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. 1. Jeesus tunnustaa hänet taivaassa Isän edessä Matt. 10:32 Sentähden,

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Hetkisen tekstit 10.-30. 9.2005 1997. Johanneksen kirjeet. 10 Syyskuu Lauantai. Johdanto 1. Johanneksen kirjeeseen

Hetkisen tekstit 10.-30. 9.2005 1997. Johanneksen kirjeet. 10 Syyskuu Lauantai. Johdanto 1. Johanneksen kirjeeseen Hetkisen tekstit 10.-30. 9.2005 1997. Johanneksen kirjeet 10 Syyskuu Lauantai Johdanto 1. Johanneksen kirjeeseen Perimätiedon mukaan kirjoittaja on apostoli Johannes. Kirjeessä on paljon samoja käsitteitä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä.

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä. MERKKIEN SELITYKSET: Koko tunnin pääajatus Kinkkinen pähkinä purtavaksi Viisastelijat kertovat joka tunti paljastuvan opetuslapsen huippuominaisuuden Sinun on valittava oikeat vaihtoehdot päästäksesi jatkamaan

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Messiaaninen sanoma Jerusalemista

Messiaaninen sanoma Jerusalemista Roshel Mattayev 4.3.2012 Messiaaninen sanoma Jerusalemista Sanoma verestä ja rististä Ja se sana joka minulla on teille Herralta, jonka Herra avasi, on verestä ja rististä. Herra on puhunut minulle siitä,

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen

Hyvä sisärengaslainen Hyvä sisärengaslainen Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka sisältää tärkeää ja keskeistä asiaa taivaaseen pääsemisestä. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Toinen Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 3: 16-21

Toinen Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 3: 16-21 Toinen Helluntaipäivä Evankeliumi, Joh. 3: 16-21 Tässä evankeliumissa Vapahtajamme opettaa eräälle juutalaiselle opettajalle, nimeltään Nikodemus, sen tarkoituksen, mitä varten Hän tuli maailmaan, nimittäin,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso Mitä merkitsee olla Esirukoilija Rukouskoulu 2014 4. jakso 1. Kertausta ja johdanto esirukoukseen A. Rukouksen yleinen, hallitseva ja kaiken läpäisevä olemus: Rukous on yhteyttä Jumalaan ja kaiken muun

Lisätiedot