KRISTUS JA ANTIKRISTUS. Pekka Ervastin esitelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTUS JA ANTIKRISTUS. Pekka Ervastin esitelmä 30.12.1923."

Transkriptio

1 KRISTUS JA ANTIKRISTUS. Pekka Ervastin esitelmä Kun tahdomme käsitellä semmoista aihetta kun Kristus ja antikristus, voimme heti sanoa jonkinlaisena yleispätevänä määritelmänä, että semmoinen käsitys kuin meillä on Kristuksesta, semmoinen käsitys meillä myös on antikristuksesta. Antikristus merkitsee, kuten tiedämme, Kristuksen vastustaja. Tiedämme, että on kaksi hyvin erilaista käsitystä Kristuksesta. Toinen on tuo vanha, tunnettu kristillis-dogmaattinen kirkollinen käsitys, että Kristus oli Jeesus Natsarealainen ja Jeesus Natsarealainen oli ainoa Kristus; ei ole mitään muuta Kristusta kuin Jeesus Natsarealainen, Jumalan Poika Hän, joka Jumalana ilmestyi maailmaan. Tämä usko, että Jeesus Natsarealainen Kristus, oli ainoa Kristus, tämä tietysti vaatii luonnolliseksi seuraukseksi, että antikristus on joku toinen henkilö, semmoinen apokalyptinen henkilö, josta puhutaan Johanneksen Ilmestyskirjassa, semmoinen henkilö, joka ilmestyy maailmaan viimeisinä aikoina, merkillinen Kristusta vastustava ihmisolento, johon ovat pimeyden valtakunnan kaikki voimat ja kyvyt keskittyneet, tämmöinen ilmestyy maailmaan loppuaikoina. Hän tulee hallitsemaan, kuten muutamat arvelevat, 60 vuotta, toiset taas arvelevat, että hän hallitsee kolme ja puoli vuotta, jonka jälkeen Kristus taas ilmestyy ja voittaa Apollionin, kuten Ilmestyskirjassa kutsutaan häntä antikristuksena ja sitten alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Ne ihmiset, jotka tällä tavalla käsittävät, saattavat sanoa, että joissakin toisissakin ihmisissä voi olla Kristuksen henki. Ja samalla tavalla voivat myös uskovaiset puhua antikristuksen hengestä ja sanoa teologisesti, että jossakin ihmisessä on antikristuksen henki. Ja me tiedämme, että uskovaisella taholla on joskus tapana tällaisilla arvonimillä kutsua henkilöitä, jotka

2 eivät ole heidän mieleisiään, kuten on monta historiallista henkilöä, jotka ovat saaneet sen arvonimen uskovaisten puolelta. Mutta me tiedämme, että myös on silloin tällöin ajateltu, että maailma on kohta loppumassa ja silloin on keksitty joku henkilö, joka on ollut tuo Apollion. Ranskan vallankumouksen aikaan monet ihmiset ajattelivat, että ne olivat lopun enteitä, ja Napoleon oli tuo Apollion, sillä hänen nimensäkin muistutti sitä ja tuhatvuotista valtakuntaa odotettiin. Nyt on taas ajateltu, että maailmansota oli se viimeisen ajan enne. Ja ainakin liittolaisten puolella on ajateltu, että Saksan keisari oli antikristus ja se oli tavallinen käsitys esim. Englannissa. Siis tuommoinen usko Kristukseen jonakin historiallisena henkilönä, se vie uskoon antikristukseen toisena historiallisena henkilönä. Sitten vielä puhutaan Kristuksen ja antikristuksen hengestä toisten ihmisten yhteydessä. Sitten on tuo toinen käsitys, joka on voittanut yhä enemmän alaa meidän aikanamme, vaikkakin sillä aina on ollut kannattajia. Tämä toinen käsitys on se, että Kristus ei ole mikään määrätty historiallinen olento vaan hän on mystillinen Kristus, jumalallinen elämä kaikissa ihmisissä: kaikissa ihmisissä piilee mystillinen Kristus. Teologia myös puhuu mystillisestä yhteydestä Jumalan ja Kristuksen kanssa, mikä voi tulla ihmisen osaksi. Mutta ne jotka uskovat mystilliseen Kristukseen, sanovat että hän on sisäinen vapahtaja kaikissa ihmisissä, vaikka ihmiset eivät häntä tunne; tämä mystillinen Kristus on siis persoonaton prinsiippi, jumalallinen elämä, se on jotain, joka ei ole rajoitettu yksilöön, se on jumalallinen elämä ihmisessä. Ja kun tällä tavalla kuvataan Kristusta, silloin myös käsitetään antikristuksella jotain persoonatonta henkistä elämää, joka vastustaa tätä mystillistä Kristusta, kieltää sen. Siis se, joka uskoo mystilliseen Kristukseen sanoo, että antikristus on ihmisessä semmoinen kielteinen henki, joka ei usko mystilliseen Kristukseen. Siis se, joka sanoo, ettei Kristus ole olemassa ihmisessä, se on antikristuksen henkeä tältä mystilliseltä kannalta. Tietysti nämä ihmiset, jotka uskovat

3 mystilliseen Kristukseen, voivat myös puhua siitä, että Kristus on rumistunut jossain ihmisessä, Jeesus Natsarealaisessa, Buddhassa, kaikissa suurissa mestareissa ja vapahtajissa ja kaikissa ihmisissä, joissa kristuselämä on päässyt vaikuttamaan. Sillä ei tarkoiteta sitä, että jokin ruumiillinen Kristus on jossain ihmisessä. Ja kun tämmöinen ihminen puhuu Jeesus Natsarealaisesta, sanoo hän, että mystillinen Kristus on ruumistunut Jeesukseen ja mihin tahansa suureen Mestariin. Ja kun hän puhuu antikristuksen hengestä, niin hän voi puhua myös ihmisestä, olennoista, joissa antikristuksen henki on ruumistunut. Ja jos hän sanoo mystilliseltä kannalta, että jokin ihminen on antikristus, niin hän tarkoittaa sillä ihmistä, joka kieltää kaiken mystillisen totuuden hengen, eikä usko mihinkään muuhun kuin ihmisen persoonalliseen elämään vain. Se on hänen kannaltaan antikristuksen henki ruumistunut johonkin ihmiseen. Meillä on nämä kaksi käsitystä Kristuksesta: Kristus, joka on vain persoonallinen olento Jeesus Kristus ja mystillinen Kristus, joka on kaikissa ihmisissä. Nyt me voimme kysyä totuudenetsijänä, mikä käsitys on oikea, vai onko olemassa vielä kolmas käsitys? Ja jos ruusuristi-teosofisella tavalla tutkimme tätä asiaa tarkoitan, jos kokemuksen kautta tutkimme tätä asiaa, ei spekuloimalla - silloin me löydämme kuin kultaisen keskitien, silloin nämä kaksi käsitystä asettuvat äärimmäisiksi ja keskellä kulkee kolmas käsitys, joka alkuaan on ollut kristikunnan käsitys. Ja mikä olisi silloin tämä kolmas käsitys? Yleisesti sanoen se on semmoinen käsitys, joka yhdistää nämä molemmat äärimmäisyydet, joka näkee kummassakin totuuden, mutta joka on aivan omaperäinen kanta, joka perustuu kokemukseen ja näkemykseen, ja jota ei kukaan ihminen voi täydellisesti ymmärtää ja käsittää ennen kuin hän kokee, sillä täydelliseen käsitykseen pääsee siitä ainoastaan kokemuksen kautta. Tämä kolmas käsitys uskoo sekä mystilliseen että persoonalliseen Kristukseen. Se tietysti

4 edellyttää aivan luonnollisena asiana, että mystillinen Kristus on olemassa, siitä kohden tämä kolmas käsitys aivan luonnollisesti alkaa tällä tavoin uskovan ihmisen päähän ei millään tavalla pälkähtäisi kieltää mystillistä Kristusta. Mystillinen Kristus on tietysti olemassa kaikkien ihmisten takana, hengessä, vaikka ihmiset eivät tiedä, eivätkä tunne häntä, se on ensimmäinen aivan luonnollinen edellytys. Toinen on se, että tämä mystillinen Kristus oli erikoisella tavalla niin sanoaksemme puhjennut Jeesuksessa Kristuksessa, ruumistunut Jeesus Kristukseen. Tämä kohta, että mystillinen Kristus oli erikoisesti läsnä Jeesuksessa Kristuksessa, se on kohta, joka välttämättä vaatii kokemusta, sitä ei voi tietää ilman kokemusta. Kuinka voisi tietää, että mystillinen Kristus on erikoisesti läsnä Jeesus Kristuksessa, ellei ole kokemusta. Ensimmäinen kokemus on kokemus siitä, että ihmisessä on vapahtaja Kristus. Siitä ei ole varma se ihminen, joka uskoo vain tuohon ulkonaiseen Jeesus Kristukseen, hän ei tiedä mitään mystillisestä Kristuksesta. Mutta ensimmäinen askel hänen kannastaan ulos on se, että hän pääsee tietoon mystillisestä Kristuksesta. Se on kokemusta, mutta se kokemus voi alussa olla niin sanoaksemme yleistä laatua. Hän voi niin paljon tutkia, että hän pääsee selville, että mystillinen Kristus on olemassa kaikkien mestareiden ja vapahtajien takana. Se voi olla järjen valaistusta: heräämistä järjen näkemiseen. Mutta sitten ei voi kukaan, ei hänkään, joka on mystillistä Kristusta ymmärtänyt, päästä tietoon siitä, että tämä mystillinen Kristus on erikoisessa suhteessa Jeesukseen Kristukseen, ellei hän saa sitä kokea. Sen tähden kokemus on aivan välttämätön, jotta pääsisi selvään käsitykseen Kristuksesta sillä kolmannella tavalla, josta olen maininnut. Ja kun tahdomme ymmärtää antikristusta, niin meidän on ymmärrettävä ensin Kristusta. Kun tahdomme tietää, mikä antikristus on tältä kolmannelta kannalta, täytyy meidän ensin selvittää itsellemme, mikä on tämä kolmas kanta Kristuksesta.

5 Sanoin jo, että ensimmäinen kohta on se, että me uskomme mystilliseen Kristukseen. Tätähän voisimme kuvailla toisilla sanoilla: me uskomme jumalalliseen elämään, joka on ihmiskunnassa, me uskomme jumalaan. Ihmiset ovat tottuneet uskomaan Jumalaan ulkonaisella tavalla Jumala istuu taivaassa viisaana ja ankarana ja myös lempeänä olentona, näin ihmiset ajattelevat jumalasta. Mutta se, joka uskoo mystilliseen Kristukseen hän ymmärtää ensin, että Jumala, johon tulee uskoa, ei ole meidän ulkopuolellamme, Jumala ei ole missään kaukana, vaan meissä, tämä on ensimmäinen ja tärkein edellytys. Ihmisten täytyy uskoa siihen jumalaan, joka on ihmisessä ja meidän täytyy sanoa: ei ole mitään muuta vapahtajaa olemassa kuin Jumala. Meidän täytyy tulla tuolle juutalaiselle kannalle, joka uskoi ainoastaan yhteen jumalaan, meidän täytyy tulla juutalaisiksi ja muhamettilaisiksi. Sillä niin kauan kun uskomme, että Jumala on meidän ulkopuolellamme, meidän täytyy uskoa moniin jumaliin. Jos jumala on meidän ulkopuolellamme ja on jokin persoonallinen mahtava olento, niin niitä olentoja voi olla miten paljon tahansa. Ja kaikki ne uskovat, jotka puhuvat monista jumalista olivat omalta kannaltaan oikeassa, emmekä me tahdo kieltää, etteikö semmoisia olentoja olisi olemassa. Apostoli Paavali sanoo myös, että niitä on olemassa: hyvin mahtavia henkiolentoja. Mutta meitä ihmisiä ei lopullisesti pelasta se, että me uskomme, että noita jumalia on olemassa, että ei ole ainoastaan tämä näkyväinen maailma, vaan että on myös henkimaailma, jossa on korkeita olentoja. Se ei pelasta meitä, vaan meitä pelastaa se, että uskomme yhteen Jumalaan, kuten juutalaiset, hindut, muhamettilaiset yleensä kaikki ajattelevat ihmiset ovat uskoneet, että on olemassa vain yksi ainoa Jumala, joka on kaikkien takana. Se jumala ei voi olla mistään poissa; ei voi olla mitään paikkaa, missä se ei ole. Ja koska se jumala on kaikkialla, on se Jumala myös ihmisessä ja ihmisen henki voi tutkia Jumalan

6 syvyyksiä, kuten apostoli Paavali myös sanoo. Ihminen voi hengessään häntä tutkia ja päästä tietoon hänestä. Ensin on siis, että ihminen uskoo siihen Jumalaan, joka on hänessäkin, ei enää vain niihin jumaliin, jotka ovat hänen ulkopuolellaan vaan siihen, joka on hänessä itsessään. Tämä on ensimmäinen kohta mystillisen Kristuksen uskossa. Sillä millä nimellä me silloin nimitämme sitä Jumalaa, joka on meissä? Me nimitämme sitä Isäksi, me emme voi keksiä sen parempaa nimeä sille Suurelle Elämälle, joka on kaiken takana ja joka on meidänkin takana. Isä on juuri sellainen salaperäinen olento, jonka arvoitusta emme osaa ratkaista. Pieni lapsi seisoo isän edessä kuin mysteerion edessä, hän tietää, että isään hän voi luottaa, isä auttaa häntä, pitää hänestä huolta. Sillä tavalla lapsi ajattelee isästä, ei hän muuta tiedä aikuisen ihmisen salaisuudesta, niin emme mekään ymmärrä Jumalan mysteeriota, emme me sano, että tiedämme Jumalan salaisuuden. Me uskomme, että mitään muuta Jumalaa ei ole, joka voisi meidät pelastaa, joka voisi meistä huolehtia kuin se, mistä voimme päästä tietoon omassa hengessämme. Siis tämä on ensimmäinen, että uskomme tuohon Isään ja sitten tulee toinen kohta. Tässä mystillisen Kristuksen uskossa on toinen kohta, ja se on: Jumala, Isä on ilmestynyt Jeesus Natsarealaisessa erikoisella tavalla. Nythän me heti silloin kun aloimme uskoa Jumalaan meissä ymmärrämme, että Isä ilmoittaikse meissä ja meidän kauttamme. Me ymmärrämme, että on olemassa ihmisiä joissa Isä on enemmän tullut näkyviin, vapahtajia, suuria olentoja, joissa Jumala on ilmaantunut. Tämän aivan ymmärrämme, että juuri Isä, Elämä, Jumala meissä on erikoisesti ilmaantunut Jeesuksessa Kristuksessa ja sen ymmärtämiseen tarvitaan kokemusta. Ja tämä toinen kohta ei tule meille selväksi, ellemme me omaksu ja ensin ymmärrä ja hyväksy kolmatta kohtaa. Kun Isä Jumala erikoisella tavalla, nimittäin täydellisemmin kuin koskaan ennen, ilmaantui Jeesus Natsarealeisessa, Jeesuksessa Kristuksessa, niin on selvää, että

7 Jeesus Kristus saattoi kertoa Jumalasta eli Isästä enemmän ja syvemmin kuin toiset. On selvää, että Jeesus Kristus saattoi yksinkertaisemmin ehkä mutta samalla syvemmin ja seikkaperäisemmin sanoa, millä tavalla me voimme päästä Isän yhteyteen, millä tavalla me voimme syventyä Jumalaan eli Isän mysteerioon. Ja tämä merkitsee käytännössä, että Jeesuksen opetukset, neuvot, käskyt ja elämän ohjeet ovat erikoisen tärkeitä ja merkille pantavia. Ne ovat semmoisia, että ne vievät meidät Jumalan luo, Isän luo, ja Isän syvyyksiä tutkimaan paremmin ja suoremmin ja selvemmin kuin kenkään muu, jossa Isä on ilmaantunut. Tämä on aivan selvä seuraus edellisestä edellytyksestä. Jos toinen edellytys on se, että Jeesus ilmensi Isää enemmän ja syvemmin kuin kukaan ennen häntä, niin on myös selvää, että Jeesus saattaa viedä meitä suoremmin Isän luo kuin toiset, sillä edellytyksellä, että me seuraamme häntä, sillä edellytyksellä, että me panemme arvoa Hänen opetuksilleen, neuvoilleen, käskyilleen. Ja nyt on tässä se kohta, se merkillinen kohta, että me emme pääse tietoon siitä, että Jeesus Kristus on erikoisella tavalla mystillisen Kristuksen täyttämä, ellemme häntä seuraa, ellemme omaksu hänen ohjeitaan, neuvojaan, käskyjään. Ellemme Hänen elämäänsä ota itseemme ja noudata sitä, niin emme pääse tietoon siitä, että hän on ikään kuin lähempänä Isää kuin muut vapahtajat. Mutta kun me häntä seuraamme, silloin me pääsemme tähän tietoon. Ja jos me nyt käytännöllisteologisesti ja käytännölliskristosofisesti tahtoisimme määritellä näitä kolmea kohtaa, niin voimme sanoa, että ne kuvaavat niin sanottua pyhää kolminaisuutta? Ensin oli se että me uskomme Isään, ja siihen Isään me pääsemme uskomaan ymmärtämällä, että jumalallinen elämä on meissä. Se on mystillisen Kristuksen ensimmäinen kohta ja se on Isä. Toinen kohta on ymmärtää, että Jeesus Kristus on erikoisessa suhteessa Isään, Jeesus Kristus on Poika ja se on siis

8 kolminaisuudessa Pojan mysteerio. Mutta me emme pääse tietoon siitä, ellemme pääse tietoon Pojasta omassa itsessämme. Ja pojasta itsessämme emme voi päästä tietoon, ellemme seuraa Jeesuksen elämän ohjeita, ja nämä elämänohjeet, oppi, on silloin Pyhä Henki. Meihin täytyy siis tulla Pyhä Henki, meidän täytyy elää Jeesuksen Kristuksen hengen mukaan, jotta me pääsisimme tietoon Pojan mysteeriosta: Pyhän Hengen kautta me pääsemme Pojan mysteerioon. Ensin kyllä voimme järjessämme ymmärtää Isää, mutta sitten täytyy Pyhän Hengen työn meissä alkaa. Ja vasta kun se on tehnyt työtä meissä vasta sitten me pääsemme tietoon pojasta, pojasta itsessämme, että itse olemme Jumalan poikia. Ja samalla silloin myös näemme, saamme kokea, pääsemme tietoon siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan poika syvemmin, lähemmin ihmeellisemmin kuin kukaan ennen Häntä. Meillä on tässä aivan tuo teologinen kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä on aivan käytännöllinen kysymys, ei teoreettinen. Koko tämä käytännöllinen kolminaisuus sisältyy silloin tuohon yhteen käsitykseen mystillisestä Kristuksesta, kristosofisella, ruusuristi-teosofisella tavalla, kokemusperäisellä tavalla. Jos tahdomme, voimme sanoa, että meidän tulee erottaa kolme kohtaa: Isä, Poika ja Pyhän Henki, mutta me emme saa unohtaa, että nämä ovat käytännöllisiä asioita, joita tulee kokea. Emme osaa niistä puhua ennen, kuin olemme niitä kokeneet. Ja kun olemme saavuttaneet tämmöisen käsityksen Kristuksesta, silloin meillä myös on oma käsityksemme antikristuksesta, Kristuksen vastustajasta. Ja silloin me huomaamme, että Jeesus evankeliumeissa on kyllä puhunut jotain antikristuksesta. Ja me voimme sanoa, että tässä antikristuksessa on myös kolme astetta. Lievin antikristuksen muoto on se, jossa antikristus vastustaa Isää. Antikristuksen henki, mystillinen antikristus on se, joka vastustaa Isää, Jumalaa meissä, joka kieltää sen ja joka sanoo: ei ihmisessä ole mystillistä Kristusta. Se on lievin muoto, ja sitä henkeä, on hyvin paljon maailmassa mitä muuta henkeä maailma onkaan täynnä. Itse asiassa on niitä ihmisiä harvassa maan

9 päällä, jotka uskovat, että ihmisessä on Jumala. Useimmat pitävät sitä Jumalan pilkkana, he eivät sitä ymmärrä, heidän älynsä on kasvatettu toiseen suuntaan. Tämä on kuitenkin antikristuksen henkeä, meidän täytyy sanoa, että tältä kannalta sellaiset kirkot ja lahkot tulevat harvinaisiksi, joissa Jumalaan, Kristukseen uskotaan. Kirkkoja, seurakuntia ja lahkoja on paljon maailmassa, ja kaikki he sanovat uskovansa Kristukseen, mutta he pettävät jo ensimmäisen vaatimuksen, sillä he huutavat anateeman niiden yli, jotka koettavat sanoa: Jumala on meissä. Tämä on lievin rikos, sanoo Jeesus, se annetaan anteeksi. Se riippuu siitä, että ihmiset eivät osaa ajatella, eivät ole ymmärtäneet, että pitäisi ajatella ja se riippuu tietämättömyydestä, sokeudesta, jokainen kulkee vanhaa latuaan: hullu se, joka rupeaa jotain uutta keksimään. Se on ensimmäinen kohta ja se riippuu ihmiskunnan luonnollisesta suuresta materialismista ja ateismista. Ihmiset kyllä voivat uskoa, että jumala on olemassa mutta se Jumala on jossain kaukana. Tämä on Isän kieltämistä ja se annetaan anteeksi. Sitten on toinen kohta se, joka kieltää Pojan ihmisessä ja esim. Jeesuksessa. Se on myös lievä rikos, ja se annetaan anteeksi. Ei ole ihminen velvollinen umpimähkään uskomaan, että ihminen on Jumalan Poika. Kun hän ei usko Isään, kuinka hän voi uskoa Poikaankaan, kun hänellä ei ole mitään käsitystä siitä. Korkeintaan voi tässä kohden tulla rikokseksi ja synniksi se, että ihminen kieltää Pojan jossain semmoisessa henkilössä, jossa hän on sen nähnyt ja siinä on esim. Jeesus Kristus kompastuskivenä. Samalla tavalla voi myös olla Buddha, Zarathustra, tai joku muu viisas kompastuskivenä. Vaikka emme tuntisi Jumalaa itsessämme, niin voimme kuitenkin ulkoisesti nähdä ja ymmärtää, että on ihmisiä ollut ja kukaties on, joissa jumalallinen elämä on ilmaantunut, jotka siis jollain tavalla meidänkin mielikuvituksessamme voivat olla Jumalan Poikia ja jos me kiellämme sen, silloin me kiellämme tuota toista mysteeriota. Jos me yliolkaisesti työnnämme luotamme sen asian, että joku

10 ihminen voi olla lähempänä Jumalaa kuin toinen; jos sanomme, että kaikki suuret olennot ovat olleet sairaalloisia olentoja, silloin me kiellämme Pojan, rikomme toista mysteeriota vastaan. Varsinkin täällä länsimailla meitä on kasvatettu ymmärtämään, että Poika oli ilmestynyt Jeesuksessa, että Jeesus Kristus oli Jumalan poika. Jos me senkin kiellämme, silloinhan me kiellämme kokonaan kaiken käsityksen Jumalan Pojasta. Me olemme oppineet katsomaan Jeesusta ihanteellisena ihmisenä, jos kiellämme sen sanomme, ettei Hän ole sen ihmeellisempi kuin kukaan muu, silloin olemme kieltäneet Pojan, siinäkin ihmisessä, josta meillä oli suuret edellytykset sitä uskoa. Mutta sekin rikos annetaan anteeksi. Ihminen saa tehdä syntiä Isää ja Poikaa vastaa ja sillä tavalla kieltää ne, sitä ei lueta niin suureksi viaksi, hän on itse tehnyt jo sillä pahaa itselleen. Mutta sitten tulee kolmas kohta, se, jota sanomme Pyhäksi Hengeksi. Siitä sanoo Jeesus nimenomaan: syntiä Pyhää Henkeä vastaan ei anneta anteeksi. Sinä saat kieltää Kristuksen Isänä ja Poikana mutta jos kiellät Kristuksen Pyhänä Henkenä, sitä ei anneta anteeksi. Se antikristuksen muoto on kaikista vaarallisin, kaikista vaikein, se tuomitsee ihmisen. Ja nyt, jos kysymme, onko ihmiskunta sillä tavalla kieltänyt Kristuksen, niin täytyy vastata: on kieltänyt ja kieltää yhtä mittaa. Yhtä mittaa me kristikuntana teemme syntiä Pyhää Henkeä vastaan. Se synti on se, että me emme välitä Jeesuksen Kristuksen opetuksista, neuvoista ja elämänohjeista, emme tahdo seurata häntä, emme kuuntele hänen ääntään, me voimme kyllä huulillamme olet Jumalan mutta emme ota selvä siitä, mitä hän on opettanut, sanonut ja vielä vähemmän sitä noudatamme. Se on kristikunnan suuri erehdys. Ja mitä se merkitsee, ettei sitä anneta anteeksi? Se merkitsee, että tämä erehdys aikaan saa karmaa, se tulee ulos tekojen maailmassa. Me olemme kuulleet, mitä viisaat ovat opettaneet, mitä Jeesus Kristus on meille neuvonut ja meille on tilaisuus tarjoutunut ottaa

11 oppia siitä. Minä sanon yhden esimerkin siitä. Jeesus on niitä ihmisiä, jotka kuuluvat toisiin Jeesus Kristus on miekkasi tuppeen, sillä joka miekkaan tarttuu, se miekkaan Jeesus Kristus on aivan selvästi sanonut ja minä luulen, ettei kukaan sitä enää älkää käykö ja me olemme kuitenkin pitkin matkaa käyneet sotaa. Kristikunta on tiennyt, että Jeesus Kristus on kieltänyt sodan ja kuitenkin kristikunta on käynyt sotaa, koska se on sen paremman ymmärryksen mukaan ollut muka välttämätöntä. Se on välttämätöntä ollut joskus, mutta useimmissa tapauksissa se on ollut vaan ihmisten varsinkin vallassaolijain, ajattelemattomuutta ja pahuutta, ja vallanhimoa. Ja siis kristikunta on aina kieltänyt Kristuksen tässä kohdin pitkin matkaa. Ja kristikunta on siten rikkonut Pyhää Henkeä vastaan, ja sitä syntiä ei anneta anteeksi, sitä ei voi pyyhkäistä pois. Ei mitään voi pyyhkiä pois, joka tulee teoksi. Kristikunnan pitäisi olla niin, ettei se tartu miekkaan, sillä kun se tarttuu siihen, ulottaa se Kristuksen vastustamisen tähän tekojen maailmaan, ja siis rikkoo Pyhää Henkeä vastaan ja se tuo karmalliset seuraukset. Se mikä menee ulos tekoihin, se luo seurauksia, sitä ei voi pyyhkiä pois ja ne luovat taas uusia seurauksia, niin että kristityt eivät pääse vapaiksi siitä verkosta, johon ovat kietoutuneet. Tässä nyt siis olemme nähneet, mitä antikristus on tältä kolmannelta kannalta. Kun käsitämme tällä tavalla, mikä Kristus on ja näemme siinä kolme kohtaa, niin näemme myös antikristuksessa kolme kohtaa: se antikristuksen henki, joka kieltää Isän, ja se, joka kieltää Pojan ja se joka kieltää Pyhän Hengen, jonka kiellosta ihmiskunta kantaa omat karmalliset seuraukset: kietoo ihmiskunnan karmallisten seurauksien verkkoon. Mutta koska me nyt näiltä kolmelta kannalta ymmärrämme, että Kristus on erikoisella tavalla ilmaantunut Jeesus Natsarealaisessa niin me myös ymmärrämme, että voi olla ja täytyy olla

12 jokin persoonallinen antikristus. Antikristuksia on tietysti kuinka paljon tahansa vähemmässä merkityksessä mutta täytyy olla jokin semmoinen antikristus, joka kokoaa itseensä kaikki ne voimat, jotka vastustavat Kristusta, ja se antikristus ei ole vielä ilmestynyt. Se antikristus, aivan niin kuin Ilmestyskirjassa sanotaan tulee lopun ajan edellä, muta se loppuaika ei ole vielä käsillä. Loppuaika, jolloin tuhatvuotinen valtakunta toteutuu maan päällä, se on kaukana, koska me ihmiskuntana olemme niin kehittymättömiä. Se riippuu meistä itsestämme, meidän täytyy kasvattaa itseämme Jumalan valtakuntaan, ei se antikristus muuten ilmaannu. Siis, kun suurin osa ihmiskuntaa on kasvattanut itseään Jumalan valtakunnan elämään, silloin ilmestyy lopun aika, silloin kaikki se, mikä tässä on huonoa ja itsekästä, se kootaan yhteen, mutta se aika on kaukaisessa tulevaisuudessa. Silloin ilmestyy henkilö, semmoinen, jossa antikristuksen kaikki voimat ovat keskittyneet huippuunsa ja hän kieltää Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Hän panee kaikki silloin viimeiselle koetukselle, hän on yliluonnollinen olento, jota luonto tottelee, joka koettaa viekoitella ihmisiä pois Jumalasta, Kristuksesta. Ja koska hänellä on kaikki nämä voimat, hän on oleva semmoinen olento, joka voi saada vietellyksi ihmiset uskomaan, että hän on Jumala, ja valitutkin voivat silloin eksyä. Siihen on pitkä aika, meidän täytyy ensin oppia tuntemaan Kristus. Ja se tärkeä asia, jota olen koettanut teroittaa on, että Kristusta voimme oppia tuntemaan ainoastaan kokemuksen kautta. Ja kokemuksen tie kulkee ensin Isän kautta ja sitten Pojalta saatuun Pyhään Henkeen. Kun te saatte Pyhän Hengen, te ymmärrätte Pojan mysteerion.

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

JEESUS IHMISENÄ JA JUMALANA

JEESUS IHMISENÄ JA JUMALANA JEESUS IHMISENÄ JA JUMALANA Pekka Ervastin esitelmä 16.3.1924 Pitkin kristikunnan historiaa melkein ensimäisistä ajoista lähtien ovat kristityt uskoneet, niinkuin he ovat opinkappaleinakin julistaneet,

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

IHMISEN POIKA. Pekka Ervastin esitelmä 29.9.1929

IHMISEN POIKA. Pekka Ervastin esitelmä 29.9.1929 IHMISEN POIKA Pekka Ervastin esitelmä 29.9.1929 Kuvailtuaan itämaiden ja länsimaiden henkistä fysionomiaa yllämainitun nimisessä luennossaan, päättyy Ervast seuraavin sanoin määritelmään ennen kaikkea

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

TEOSOFINEN LIIKE JA APOSTOLI PAAVALI

TEOSOFINEN LIIKE JA APOSTOLI PAAVALI TEOSOFINEN LIIKE JA APOSTOLI PAAVALI Pekka Ervastin esitelmä 21.5.1934 Ruusu-Ristin vuosikokouksessa toisena helluntaipäivänä Aikoessani nyt tänä iltana pitää pienen esitelmän tai puheen, täytyy minun

Lisätiedot

@JEESUKSEN KRISTUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄA

@JEESUKSEN KRISTUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄA @JEESUKSEN KRISTUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄA Pekka Ervastin esitelmä 27.11.1932 Adventtina, jolloin kuulemme @HosiannaaA laulettavan, muistuu mieleemme kuva, mikä meillä lapsena oli adventin

Lisätiedot

Yksilön onni. Pekka Ervastin esitelmä 8.10.1922

Yksilön onni. Pekka Ervastin esitelmä 8.10.1922 Yksilön onni Pekka Ervastin esitelmä 8.10.1922 Jos väittäisimme elämän tarkoituksen olevan siinä, että ihminen on oleva onnellinen, silloin luultavasti saisimme ainoastaan nuoret puolellemme. Nuoret ihmiset

Lisätiedot

RUUMIIMME TEMPPELI. Pekka Ervastin esitelmä 3.8.1928 Esitelmäsarja Jyväskylän kesäkursseilla Esitelmä nro 2

RUUMIIMME TEMPPELI. Pekka Ervastin esitelmä 3.8.1928 Esitelmäsarja Jyväskylän kesäkursseilla Esitelmä nro 2 RUUMIIMME TEMPPELI Pekka Ervastin esitelmä 3.8.1928 Esitelmäsarja Jyväskylän kesäkursseilla Esitelmä nro 2 Ruumiimme temppeli, näkyväincn ruumiimme pyhän hengen temppelinä tämä ei ole vieras käsite kristikunnalle.

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

TULEVA AIKAKAUSI. Pekka Ervastin esitelmä 6.3.1927

TULEVA AIKAKAUSI. Pekka Ervastin esitelmä 6.3.1927 TULEVA AIKAKAUSI Pekka Ervastin esitelmä 6.3.1927 Tuleva aikakausi, joka on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi, tarkoittaa tietysti sitä lähinnä tulevaa aikaa vesimiehen merkissä, niinkuin viime

Lisätiedot

MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8

MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8 MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8 Tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä pidetään sitä Lutherin opetusta, että usko yksin tekee

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

JEESUS. Pekka Ervastin luento 26/12 1932 Kulmakoulussa

JEESUS. Pekka Ervastin luento 26/12 1932 Kulmakoulussa JEESUS Pekka Ervastin luento 26/12 1932 Kulmakoulussa Jeesus Kristus, jonka syntymäjuhlaa vietetään näin Jouluna kristikunnassa, on aina kristikunnassa ollut enemmän kuin ihminen. Vaikkakin kristityt aina

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

SATTUMA TAI SALLIMUS Pekka Ervastin esitelmä 6.1.1933

SATTUMA TAI SALLIMUS Pekka Ervastin esitelmä 6.1.1933 SATTUMA TAI SALLIMUS Pekka Ervastin esitelmä 6.1.1933 Sattumako vai sallimus hallitsee maailmaa? Tätä kysymystä me ihmiset ehkemme jokapäiväiväisessä elämässämme aina tee itsellemme, mutta sen kysymyksen

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

USKONPUHDISTUKSESTA (Minkälainen uusi uskonpuhdistus on oleva) Pekka Ervastin esitelmä 25.1.1931

USKONPUHDISTUKSESTA (Minkälainen uusi uskonpuhdistus on oleva) Pekka Ervastin esitelmä 25.1.1931 USKONPUHDISTUKSESTA (Minkälainen uusi uskonpuhdistus on oleva) Pekka Ervastin esitelmä 25.1.1931 Minkälainen se uskonpuhdistus, joka on tulossa, on oleva? Siihen viittasimme jo viime sunnuntaina sanoessamme,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit.

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit. Sana, Logos, 2 1 2 Kerubi 8 9 22.01.2016 / JP Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG 3 4 5 6 7 sivu 1 Aadam Eeva 10 11 12 Eeva Aadam Kain Aabel Seet Maailmankaikkeus Paratiisi 1. loi pyhän hengen avulla

Lisätiedot

Jumala ja onni. Pekka Ervastin esitelmä 17.9.1922

Jumala ja onni. Pekka Ervastin esitelmä 17.9.1922 Jumala ja onni Pekka Ervastin esitelmä 17.9.1922 Kun totuudenetsijä alkaa kokea Jumalaa, silloin hänelle käy yhdentekeväksi kysymys, onko Jumala personallinen vaiko personaton. Jumala on hänelle elävää

Lisätiedot

EHTOOLLISEN MYSTIIKKA

EHTOOLLISEN MYSTIIKKA EHTOOLLISEN MYSTIIKKA Pekka Ervastin esitelmä 18.12.1932 Ensimäisen Pyhän Ehtoollisen magia kuten viime kerralla näimme oli siinä, että Jeesus Kristus itse jakoi leipää ja viiniä, itse siunasi, itse pani

Lisätiedot

MITEN KRISTUS AUTTAA?

MITEN KRISTUS AUTTAA? MITEN KRISTUS AUTTAA? Pekka Ervastin esitelmä 9.3.1930 Henkinen rakkaus tuli maailmaan Jeesus Kristuksen kautta. Näin on tapana sanoa länsimaalaisten mystikkojen ja ruusuristiläisten kesken ja tämä sana

Lisätiedot

Ylösnousemusvoima on todellista

Ylösnousemusvoima on todellista Esko Valtanen 9.4.2012 Ylösnousemusvoima on todellista Suunnitelma on järkevä Voi sanoa näin, että Jumalan suunnitelma kaikilta osin mikä koskee meitä, niin se on tosi mahtavaa. Minä olen aina hirveän

Lisätiedot

MITEN PÄÄSEMME SAIRAUKSISTA?

MITEN PÄÄSEMME SAIRAUKSISTA? MITEN PÄÄSEMME SAIRAUKSISTA? Pekka Ervastin esitelmä 21.11.1926 `Miten päästä sairauksista?a semmoinen on tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ilmoitettu. Ja semmoinen kysymys on itse asiassa sangen merkillinen

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

MITÄ ON KRISTINUSKO?

MITÄ ON KRISTINUSKO? TEOSOFISIA ESITELMIÄ N:o 4 MITÄ ON KRISTINUSKO? KOLME ESITELMÄÄ PITÄNYT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1908 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE HELSINKI 1908 KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ SANA Mitä on kristinusko?

Lisätiedot

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ Kristosofia on maailmanuskonnon ydin ja teosofia johdattaa meitä tämän ytimen luo. Mitä siis on teosofia ja mitä kristosofia? Entä maailmanuskonto? Vastaamme näin: Maailmanuskonto

Lisätiedot

PYHÄ STEFANOS. Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1929

PYHÄ STEFANOS. Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1929 PYHÄ STEFANOS Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1929 Vietämme tänään Tapania, ja samalla tämä päivä on omistettu kristikunnan ensimmäisen marttyyrin, Stefanoksen muistolle, Stefanoksen, jota katolinen kirkko

Lisätiedot

Onko Jumala personallinen vai personaton?

Onko Jumala personallinen vai personaton? Onko Jumala personallinen vai personaton? Pekka Ervastin esitelmä 10.9.1922 Kun kysymme, onko Jumala personallinen vaiko personaton, ja kysymme tämän teosofialta, silloin tietysti vastaus, jonka me saamme

Lisätiedot

JEESUS KRISTUS JA SOTA

JEESUS KRISTUS JA SOTA JEESUS KRISTUS JA SOTA RR huhtikuu 1970 nro 4 Muutamat Teosofisen Seuran jäsenet moittivat minua siitä, etten enää ole sama harras T. S:n presidentin kannattaja kuin ennen. Ennen oli Mrs. Besant korkein

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö alkukirkon katekismus ja uskon sääntö On pidettävä selvänä raja sen välillä, mitä voimme tietää varmasti ja mitä emme voi tietää varmasti. Raamatun sana on selvä ja varma. Kaikki muu on spekulaatiota,

Lisätiedot

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi:

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi: ARMON OSALLISUUS Olemme kuulleet edellä opetusta armon olemuksesta, siitä millaista armo on olemukseltaan. En mene tässä opetuksessa siihen, mitä tämä armo on, koska se tuli esille edellisessä r-tunnissa.

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

KETKÄ OVAT ILMESTYSKIRJAN 144.000 VALITTUA?

KETKÄ OVAT ILMESTYSKIRJAN 144.000 VALITTUA? KETKÄ OVAT ILMESTYSKIRJAN 144.000 VALITTUA? Pekka Ervastin esitelmä 29.5.1932 Apostolien teoissa kerrotaan heti alussa, että Jeesuksen ollessa opetuslastensa kanssa vielä täällä maan päällä, kuitenkin

Lisätiedot

Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on?

Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on? Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on? Matt Mitchell: The Fellowship of the Holy Spitit: "Who is the Holy Spirit?" 3.helmikuuta 2008 Matteus 3:13-17 Tänä vuonna rukoilen, että saatte kokea pyhän Kolminaisuuden

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Tänään puhutaan, että "saarnan aika on ohitse". Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on auttamattoman vanhanaikaista.

Tänään puhutaan, että saarnan aika on ohitse. Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on auttamattoman vanhanaikaista. 1 Hammaslahti 21.6.2008 Missio Savo Väinö Hotti JOHANNES KASTAJAN HENKILÖKUVA 1. Saarnaaja Tänään puhutaan, että "saarnan aika on ohitse". Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on

Lisätiedot

25. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 24: 15-28.

25. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 24: 15-28. 25. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 24: 15-28. Vapahtajamme varsinainen tarkoitus Hänen puheessaan tämän päivän evankeliumissa näyttää olevan se, että Hän varoittaa uskovaisia

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki 1 Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki Luther-talo, Tampere. Isänpäivän vanhan testamentin lukukappaleessa (Dan. 2. 31-41. 44) kohtaamme Danielin, juutalaisen nuoren miehen. Siirrymme nyt

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA RUUSU-RISTI JA KUOLEMA Pekka Ervastin esitelmä 23.12.1928 Kuolemaa olemme koettaneet kuvata täällä useassa esitelmässä. Olemme koettaneet kuvata, mitä kuolema merkitsee sekä tavallisille kuolevaisille,

Lisätiedot

KRISTINUSKOA I. KIRKONOPIN TEOSOFIA KOLME ESITELMÄÄ PITÄNYT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1914, TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE

KRISTINUSKOA I. KIRKONOPIN TEOSOFIA KOLME ESITELMÄÄ PITÄNYT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1914, TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE KRISTINUSKOA I. KIRKONOPIN TEOSOFIA KOLME ESITELMÄÄ PITÄNYT PEKKA ERVAST Vaan me puhumme siitä salatusta Jumalan viisaudesta (theosophian en mysterioo), jonka Jumala on ennen maailman alkua säätänyt meidänkunniaksemme.

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Näiden pahojen voimien ja pahojen henkien päämies on juuri saatana, sielunvihollinen.

Näiden pahojen voimien ja pahojen henkien päämies on juuri saatana, sielunvihollinen. Raamattutunti 15.10.2009 JUMALAN KAHLEKOIRA Saatana on meidän pahin vihollisemme. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, siis ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan ja viimekädessä

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS PEKKA ERVASTIN ESITELMÄ Ruusu-Risti-matineassa Kansallisteatterissa Helsingissä pääsiäispäivänä 1932 Näköispainos Kesävuori Purujärvi 1985 Digitalisoitu näköispainos 2006

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen,

Hyvä sisärengaslainen, Hyvä sisärengaslainen, Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 4. luku, jossa puhutaan mm. elävästä vedestä ja todellisesta ruoasta. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita ym. osoitteeseen:

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

8. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 7: 15-21

8. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 7: 15-21 8. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 7: 15-21 Koskaan ei taideta kylliksi teroittaa sitä oppia, eikä myöskään oikea kristitty voi laskea koskaan liiaksi sydämellensä sitä totuutta,

Lisätiedot

TEOSOFINEN TOTUUDENETSIJÄ JA KUOLEMA

TEOSOFINEN TOTUUDENETSIJÄ JA KUOLEMA TEOSOFINEN TOTUUDENETSIJÄ JA KUOLEMA Pekka Ervastin esitelmä 16.12.1928 Puhuimme viime kerralla kristityistä yleensä ja heidän kuolemisestaan Kristuksessa. Nyt tänään olisi tarkoituksemme kääntää huomiomme

Lisätiedot

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä.

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 1 Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 27.06.2012 11. oppitunti opettaja J.Penzev Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, jossa tutustumme juutalaiseen uskontoon. Tänään haluan, että

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Suuret mysteriot Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) MYSTERIOT. II. Mysteriot eivät ole ulkoaopittavia opinkappaleita, vaan elävää elämää, kuten viime

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1947 RUUSU-RISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1947 A L K U L A U S E.

KARMA JA SAIRAUDET PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1947 RUUSU-RISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1947 A L K U L A U S E. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET HELSINGISSÄ 1947 RUUSU-RISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1947 A L K U L A U S E. Tämä Pekka Ervastin uusi teos, niinkuin muutkin hänen

Lisätiedot

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007)

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Ryttylä 29. 09.2007 Matti Väisänen 1/6 MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markku Sumiala ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

ELÄMÄN NÄKEMYKSIÄ. Pekka Ervastin esitelmä 29.4.1928

ELÄMÄN NÄKEMYKSIÄ. Pekka Ervastin esitelmä 29.4.1928 ELÄMÄN NÄKEMYKSIÄ Pekka Ervastin esitelmä 29.4.1928 Elämän näkemyksiä on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja tarkoituksemme on jatkaa sitä gnostilaista esitystä Jeesuksen näkemyksistä ihmiselämän

Lisätiedot

HENKISEN TIEDON EDELLYTYKSET

HENKISEN TIEDON EDELLYTYKSET HENKISEN TIEDON EDELLYTYKSET Pekka Ervastin esitelmä 13.2.1927 Kaikkina aikoina, niin voimme käytännöllisesti katsoen sanoa, ovat useimmat ihmiset uskoneet, että ihminen on olemassa kuoleman jälkeen ja

Lisätiedot

Alustavasti kirjeen teemasta

Alustavasti kirjeen teemasta 1 Roomalaiskirjeen selitys 2 Room. 1: 8-17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 26.9.2012 Alustavasti kirjeen teemasta Viime kerralla emme päässeet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä alkutervehdystä pidemmälle.

Lisätiedot

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja: 44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. 44:2 Näin sanoo Jahve, sinun luojasi, joka

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa 1 opettaja Isak Penzev 15.03.2013 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppitunteja, ja meidän aiheenamme on Toora apostolien kirjoituksissa. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen

Lisätiedot

JOULUSYMBOLIIKKAA. Esitelmä 25.12.1909

JOULUSYMBOLIIKKAA. Esitelmä 25.12.1909 JOULUSYMBOLIIKKAA Esitelmä 25.12.1909 Joulua, kuten tiedämme, vietetään kristikunnassa suuren Mestarin Jeesuksen Kristuksen syntymän muistoksi, ja samalla sillä ajatellaan vertauskuvallisesti koko sitä

Lisätiedot

Mitä kuolema opettaa?

Mitä kuolema opettaa? Mitä kuolema opettaa? Pekka Ervastin esitelmä 24.3.1918 Kaikkina näinä sunnuntaina olemme puhuneet kuolemasta, olemme koettaneet tutkia, mitä kuolema on ja miten ihmisen käy kuolemassa, mitä hänestä jää

Lisätiedot

Hei, sinä siellä! Minne. olet matkalla? Opas oikean tien valintaan

Hei, sinä siellä! Minne. olet matkalla? Opas oikean tien valintaan Hei, sinä siellä! Minne olet matkalla? Opas oikean tien valintaan 2 Minne olet matkalla? ei! Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan elämäsi tarkoitusta, tai mitä sinulle ja läheisillesi tapahtuu kuoleman

Lisätiedot

Kolossalaiskirje 1:1 2:5

Kolossalaiskirje 1:1 2:5 Hannu Väliaho 20.5.2013 Kolossalaiskirje 1:1 2:5 Lyhennyksiä: VT Vanha testamentti UT Uusi testamentti KR38 Kirkkoraamattu vuosilta 1933/38 (vanha raamatunkäännös) KR92 Kirkkoraamattu vuodelta 1992 (uusi

Lisätiedot

IHMISKUNNAN MENNEISYYS JA TULEVAISUUS

IHMISKUNNAN MENNEISYYS JA TULEVAISUUS IHMISKUNNAN MENNEISYYS JA TULEVAISUUS Pekka Ervastin esitelmä 17.1.1932 Kulmakoululla Viime sunnuntaina esitelmässä puhuessamme ihmisen eri ruumiista tulimme siihen johtopäätökseen, että oikeastaan ei

Lisätiedot