be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009"

Transkriptio

1 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

2 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava ja oivalluksia antava kokemus. 2 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Tutkinto suoritetaan 2-3 vuodessa työn rinnalla ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi tutkinto. Hakukelpoisuutena on tutkintoa vastaavalta alalta amk- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä alan työkokemusta. Timo T, 38 v, Vaasa Vaasan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutus on monimuotoista, joten se sopii työssäkävijälle. Opetus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta on iltaisin, viikonloppuisin tai ns. tehoviikkoina. Osaamista työelämään Koulutuksen kehittämisvaikutus työelämälle varmistetaan siten, että hakijalta edellytetään tutkintoa vastaavalta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemusta, myös opinnäytetyö on opiskelijan oman työyhteisön kehittämistehtävä. Tutkintoon sisältyy syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Vapaasti valittavat opinnot täydentävät syventäviä opintoja. Lisätietoja Vaasan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Wolffintie 30, Vaasa Puh , > Koulutus ja hakeminen > Ylempi amk-tutkinto

3 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Osaamista sosiaali- ja terveysalan vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Alalla edellytetään vahvan ammattiosaamisen lisäksi laaja-alaisuutta, kuten sosiaalisia taitoja, valmiuksia kohdata muutoksia sekä joustavuutta. Lisätietoja sivulla 6. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Painopisteenä erityisesti pk-yritysten kehittäminen, suuntautumisvaihtoehtona kansainvälinen liiketoiminta. Lisätietoja sivulla 8. Rakentamisen koulutusohjelma Osaamista teknilliseen ja tuotantotaloudelliseen kehittämiseen, valmiuksia vaativiin johto- ja suunnittelutehtäviin. Lisätietoja sivulla 10. Susanna S, 33 v, Keminmaa Mikko M, 29 v, Vaasa 3

4 Joustavasti tutkintoon 4 Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin aikuiskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijan opiskelu- ja työhistorian sekä elämäntilanteen huomiointi. Opinnot pyritään järjestämään mahdollisimman monimuotoisiksi, laaja-alaisiksi ja valinnaisuuteen perustuviksi. Opintojen laajuus kartoitetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon aiempi koulutus ja työkokemus. Tukea toisilta Opiskelu työn ja arkielämän rinnalla on vaativaa ja edellyttää motivaatiota ja suunnitelmallisuutta. Opiskelussa korostuukin opiskelijan oma-aloitteisuus ja vastuunotto opintojen etenemisestä. Opiskelijalla on siten myös mahdollisuus osallistua oppimisensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opettajien ohjauksen lisäksi on opiskelijatovereilta saatava tuki erittäin tärkeä osa koko opiskelua. Monimuotoista opiskelua Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen. Osaamista voidaan kartoittaa myös näyttökokeiden avulla. Opintoja suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä niin lähi- kuin etäopetuksena ja verkon välityksellä. Erilaiset projekti- ja harjoitustehtävät pyritään kytkemään opiskelijan omiin työtehtäviin, mikä lisää opiskelumotivaatiota ja hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa. Opintojen edistämiseksi Vamk kehittää jatkuvasti opintojen ohjausmenetelmiään. Opiskelijapalvelut apuna Vamkin oppimisympäristö koostuu ajanmukaisista tiloista ja laitteista sekä opintojen sujumista edistävistä palveluista, kuten opinto-ohjaus, kirjasto, tietojärjestelmät ja opintotoimisto. Ammattikorkeakoulun kaksi kampusta sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa. Palosaarella opiskellaan sosiaalialaa, tekniikkaa ja tietojenkäsittelyä. Keskustassa puolestaan opiskellaan hoitotyötä, liiketaloutta ja matkailua.

5 Vamk > monialainen, monikielinen ja kansainvälinen > 3500 opiskelijaa, joista aikuiskoulutuksessa 500, henkilöstöä 250 > joustavia aikuisopintoja tekniikassa, liiketaloudessa, matkailussa, sosiaali- ja terveysalalla sekä tietojenkäsittelyssä: amk-tutkintoja, ylempiä amk-tutkintoja, erikoistumisopintoja sekä avoimen amk:n opintoja > kaksi ajanmukaista kampusta kaupungin keskustan tuntumassa Vaasa > länsirannikon asukkaan vireä kulttuuri-, koulutus- ja matkailukaupunki, Pohjanmaan elinkeinoelämän keskus > yli korkeakouluopiskelijan kaupunki > yli 70 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia kieliä yhdistetään sujuvasti > kansainvälistä suurteollisuutta alihankkijoineen ja elinvoimainen palvelusektori, alueen työllisyys on maan parhaimpia > Suomen aurinkoisin kaupunki! 5

6 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja joh 90 op, tutkintonimike sairaanhoitaja (ylempi amk) / terveydenhoitaja (ylempi amk) / sosionomi (ylempi amk) Yhteiskunnan kehitys heijastuu voimakkaasti myös sosiaali- ja terveysalaan. Alan osaajilta edellytetään ammatin vahvan perusosaamisen lisäksi yhä enemmän laaja-alaisuutta, kuten sosiaalisia taitoja, valmiuksia kohdata muutoksia sekä joustavuutta asiakassuhteissa. Myös kustannustietoisuutta ja kykyä ymmärtää taloudellisia tekijöitä arvostetaan alan eri työtehtävissä. 6 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma antaa osaamisvalmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden vaativissa asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtävissä. Koulutusohjelma antaa tulevalle sosiaali- ja terveysalan kehittäjälle ja johtajalle taidot vastata dynaamisesti ja innovatiivisesti niin yhteiskunnan terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin kuin työelämästä nouseviin kehittämisja muutostarpeisiin. Koulutusohjelman suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon sosiaali- ja terveysalan tarpeet kansallisiin linjauksiin pohjautuen. Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan eri toimijoiden kanssa on tiivistä. Opintojen kesto Opintojen sisältö Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Vapaasti valittavat opinnot täydentävät syventäviä opintoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Hakeminen Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto (hoitotyö / sosiaaliala). Työkokemusvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeistä työkokemusta maks. 2 vuotta. Korkeakoulututkinnon jälkeistä alan työkokemusta tulee olla vähintään yksi vuosi. Työkokemus tulee olla hankittu mennessä. Hakuaika , nettihaku osoitteessa Opiskelijavalinta Valinta pisteytetään seuraavasti: Opinnot kestävät 2-3 vuotta. Lähiopetusta pääosin joka toinen lauantai. Koulutus alkaa Työkokemus 20 p Ennakkotehtävä 50 p Opinnäytetyö 30 p Yhteensä 100 pistettä Hakukelpoisille hakijoille postitetaan alaan liittyvä ennakkotehtävä. Erillistä valintakoetta ei järjestetä. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

7 taminen Parasta opiskelussa ovat kurssikaverit, joiden erilaiset taustat tuovat väriä käsiteltäviin asioihin. Mikko M, 29 v Mikko M, 29 v, Vaasa > työskentelee Vaasan sairaanhoitopiirin päätoimisena luottamusmiehenä > perhe: kaksi tytärtä ja Unto-koira > harrastukset: järjestötyö, kamppailulajit, musiikki ja lukeminen Miksi Vamkiin? Halusin saada laajempaa näkökulmaa työhöni sekä lisää osaamista ja ymmärrystä erityisesti hallintoon, henkilöstönjohtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi koulutuksessa lähiopetuspäivien lukumäärä on kohtuullinen, mikä mahdollistaa minulle sopivan itsenäisen opiskelutavan. Mitä mieltä opinnoista? Hyvää ovat olleet lukuisat asiantuntevat ja asialleen omistautuneet luennoitsijat. Terveydenhuollon järjestelmiin ja ohjausjärjestelmiin paneutuminen on ollut antoisaa, sillä niiden tunteminen on minulle työssäni erittäin tärkeää. Uuden oppimisesta tulee positiivisesti mieleen yrittäjyyden kurssi, joka avasi mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen, jota olin aiemmin pitänyt hieman vastenmielisenä. 7 Mieleenpainuvin muisto opintojen varrelta? Ehdottomasti parasta ovat olleet kurssikaverit. Ryhmässämme on niin paljon tietoa ja osaamista, että on ollut mukava istua luennoilla ajoittain vain muiden kokemuksia kuunnellen. Ihmisten erilaiset taustat tuovat väriä käsiteltäviin asioihin ja mahdollistavat asioiden monipuolisen tarkastelun. Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Tämän asian kanssa pitää tietysti painiskella kaiken aikaa. Onneksi opiskelu on painottunut itsenäiseen työskentelyyn. Vaativampaahan se on kuin luennoilla istuminen, mutta omaan ajankäyttöön voi näin vaikuttaa enemmän. Mitä hyötyä tutkinnosta? Välitön hyöty on siinä, että pääsee käsittelemään työasioita eri tavoin ja näkökulmista kuin työpaikalla. Sanotaan, että joskus on mentävä kauas nähdäkseen lähelle, mikä päteekin omasta kokemuksestani. Opiskelu on myös lisännyt työssä jaksamistani. Tulevaisuudensuunnitelmat? Terveydenhuollon rakenteisiin kohdistuu kovia paineita ja uskon vahvasti siihen, että suuria muutoksia tulee lähivuosina tapahtumaan. Aion kehittää omaa osaamistani ja valmistautua mahdollisuuksiin, joita tulee vastaan. Myös esimiehistä saattaa tulevaisuudessa olla pulaa ja siinäkin roolissa voisin toimia. Ylemmän amk -tutkinnon myötä voin hakeutua tehtäviin, joihin ei ilman tutkintoa olisi pätevyyttä.

8 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 90 op, tutkintonimike tradenomi (ylempi amk) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma edistää erityisesti pk-yritysten kehittämistä ja niiden erityispiirteet huomioidaan toteutuksessa. Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelija voi valita kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdon. 8 Vaasan, Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä liiketalouden ja hallinnon alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman. Tavoitteena on valmentaa opiskelijoita elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Kolmivuotinen tutkinto toteutetaan pääosin etäopiskeluna. Lähiopetuspäiviä on joka toinen lauantai. Opiskelu sisältää analyysejä työpaikan kehittämiskohteista sekä ryhmätöitä ja kirjallisuusesseitä, joista saadaan sekä teoreettista että empiiristä ainesta oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnäytetyö on oman työyhteisön kehittämistehtävä, ja palvelee siten suoraan työelämää. Hakukelpoisuuteen sisällytetty työkokemusvaatimus tuo opiskelijaryhmään monipuolista osaamista ja sitä hyödynnetään tiiviisti opiskelun toteutuksessa. Lisäksi aiempi työkokemus edistää uusien asioiden omaksumista ja työhön soveltamista. Opintojen kesto 3 vuotta, monimuoto-opiskeluna työn rinnalla. Lähiopetusta pääosin lauantaisin klo Koulutus alkaa Opintojen sisältö Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikkien kolmen amk-yksikön jatko-opiskelijat suorittavat yhdessä 30 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot, jotka koostuvat seuraavista 6 opintopisteen jaksoista > Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen > Liiketoiminnan synnyttäminen ja suunnitelmallinen kehittäminen > Tieto- ja osaamisresurssien johtaminen > Yrityksen kasvu ja muutoksen johtaminen > Yrittäjyys työnä ja toimintana Toisen vuoden opintoihin kuuluu kaikkien kolmen amk-yksikön opiskelijoiden yhteinen 6 opintopisteen kurssi Toimintatutkimus ja projektinhallinta. Muut toisen vuoden opinnot liittyvät henkilökohtaista urakehitystä syventäviin opintoihin. Vaasan amk:ssa opiskelija voi suorittaa kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisen kokonaisuuden: > Yrityksen kansainvälinen liiketoiminta (Kansainvälistymisen taloudelliset ja normatiiviset puitteet 8 op, Internationella verksamhetsstrategier och nätverk 8 op, Kansainvälistyvän yrityksen johtaminen 8 op) Kolmannen vuoden aikana opiskelija tekee itsenäisesti työtä yritys-/organisaatiokohtaisen kehittämishankkeen parissa, joka laajuutensa vuoksi pyritään aloittamaan jo toisen opiskeluvuoden aikana. Hakeminen Pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu vastaava soveltuva korkeakoulututkinto. Työkokemusvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden ja hallinnon alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeistä työkokemusta maks. 2 vuotta. Korkeakoulututkinnon jälkeistä alan työkokemusta tulee olla vähintään yksi vuosi. Työkokemus tulee olla hankittu mennessä. Hakuaika , nettihaku osoitteessa Opiskelijavalinta Valinta pisteytetään seuraavasti: Työkokemus 20 p Valintakoe 50 p Opinnäytetyö 30 p Yhteensä 100 pistettä Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan pidettävään valintakokeeseen. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

9 Kohtaan jokapäiväisessä työssäni asioita, joita on käsitelty luennoilla. Timo T, 38 v 9 Timo T, 38 v, Vaasa > työskentelee Vaasan merivartioalueen päällikkönä > perhe: vaimo ja 2 tytärtä > harrastukset: uintiharrastus lasten kanssa, jalkapallo ja sähly Miksi Vamkiin? Pyrin opiskelemaan, koska halusin kehittää itseäni ja laajentaa näkemyksiäni eri aloilla olevien opiskelijoiden kautta. Tietysti tarkoituksenani oli opiskella myös uusi tutkinto vanhan tilalle. Mitä mieltä opinnoista? Parasta ovat olleet luentojen hyvä taso ja uudet ystävät. Itse olisin tosin voinut panostaa kotitehtäviin joskus enemmän On ollut hienoa huomata, että jokapäiväisessä työssä kohtaa asioita, joita on käsitelty luennoilla. Mieleenpainuvin muisto opintojen varrelta? Hyvä henki opiskelijoiden keskuudessa ja yleisesti opintojen onnistunut kokonaisuus. Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Välillä tuntuu, että pieniä taikatemppuja vaaditaan kodin, työn, vapaa-ajan ja opintojen yhdistämisessä. Tulevaisuudensuunnitelmat? Tavoitteena on tietysti valmistua ja myöhemmin opiskella lisää Vamkin tarjoamia lakiopintoja.

10 Rakentaminen 60 op, tutkintonimike insinööri (ylempi amk) 10 Rakennusalan yrityksissä kaivataan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä vahvistamaan organisaatioiden valmiutta toimialansa teknilliseen ja tuotantotaloudelliseen kehittämiseen. Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneilla on siten hyvä mahdollisuus edetä vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin alueen yrityksissä. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa jatko-opiskelijalle valmiudet toimia rakennusalalla vaativissa projektinjohto-, tuotanto-, kiinteistönpito- ja suunnittelutehtävissä. Opintojen kesto 2 vuotta, monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutus alkaa Opintojen sisältö Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat suorittavat 30 opintopisteen laajuiset monimuoto-opinnot valiten joko tuotantotoiminnan tai rakennesuunnittelun suuntautumisen. Osa monimuoto-opinnoista sijoittuu toisen opiskeluvuoden alkuun. Tuotantotoiminnan suuntautumisen valinneella on mahdollisuus syventyä myös kiinteistöliiketoiminnan kehittämiseen. Rakennesuunnittelun suuntautumisen valinneet saavat AA-luokan suunnittelijan kelpoisuuden opintovaatimusten osalta. Toisen vuoden aikana opiskelija tekee itsenäisesti opinnäytetyötä yrityskohtaisena kehittämishankkeena, joka aloitetaan laajuutensa vuoksi jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opinnäytetyö tehdään käytännönläheisenä opiskelijan omaan tehtäväalueeseen liittyen. Yhteisiä opintoja ovat > Esimiestoiminta rakennusalalla > Kehittämishankkeet rakennusalalla (tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen, muutosprojektit, projektinhallinta) Erikoistumisvaiheen opintoja ovat > Tuotantotoiminta (projektiliiketoiminta, aikataulu- ja resurssinhallinta, tuotantomenetelmät) > Rakennuttaminen ja kiinteistönpito > Rakennesuunnittelu (rakennusfysiikka, rakenteiden mekaniikka, teräs- ja puurakenteet, betoniteknologia ja betonirakenteet) Hakeminen Soveltuva rakennus- tai ympäristötekniikan korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseksi huomioidaan myös aikaisemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeistä työkokemusta maks. 2 vuotta. Korkeakoulututkinnon jälkeistä alan työkokemusta tulee olla vähintään yksi vuosi. Työkokemus tulee olla hankittu mennessä. Hakuaika , nettihaku osoitteessa Opiskelijavalinta Valinta pisteytetään seuraavasti: Työkokemus 20 p Ennakkotehtävä 50 p Opinnäytetyö 30 p Yhteensä 100 pistettä Hakukelpoisille hakijoille postitetaan alaan liittyvä ennakkotehtävä. Erillistä valintakoetta ei järjestetä. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

11 Työnantajat arvostavat ylempää amk-tutkintoa ja intoa opiskella aikuisiälläkin. Susanna S, 33 v Susanna S, 33 v, Keminmaa > työskentelee projektipäällikkönä Ramboll Oy:ssä, tehtävinä suunnittelutarjousten työstö, sidosryhmäyhteistyö ja rakenteiden suunnittelu > perhe: aviomies ja 2 poikaa > harrastukset: lasten kanssa touhuaminen, oman talon rakentaminen, hiihto ja suunnistus Miksi Vamkiin? Opiskelin aikaisemmin Vamkissa rakennusinsinööriksi, joten oli helppo palata tuttuun kouluun. Myös koulun hyvä sijainti ja mukavat opettajat vaikuttivat valintaani. Keminmaahan muuton takia koulumatkani piteni, mutta koska lähiopetuspäiviä on vain muutaman kerran kuukaudessa, en koe sitä ongelmaksi. 11 Mitä mieltä opinnoista? Opiskelu on ollut mielenkiintoista, koska opintojaksoilla käydään läpi laajoja kokonaisuuksia. Nyt pystyn myös saman tien hyödyntämään oppimaani työssäni. Mieleenpainuvin muisto opintojen varrelta? Olen pitänyt kaikista kursseista! Etupäässä mieleen ovat jääneet opettajien kertomat kiinnostavat esimerkit yrityksistä ja erilaisista projekteista. Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Luonnollisesti se, mihin keskittyy, on aina pois jostain muusta. Täytyy vain laittaa asiat järjestykseen ja ottaa se aika, minkä opiskelu vaatii. Työnantajan kanssa on myös sovittu, että saan tehdä opinnäytetyötä työajalla, jotta saan opiskelut suoritettua aikataulussa. Mitä hyötyä tutkinnosta? Ylempi amk-tutkinto on entistä tunnetumpi ja sitä arvostetaan yhä enemmän työmarkkinoilla. Lisäksi työnantajat näyttävät arvostavan sitä, että vielä aikuisiälläkin jaksaa opiskella. Tulevaisuudensuunnitelmat? Opiskelu on ollut niin mielenkiintoista, että mielessäni on jatkaa vielä tämänkin jälkeen.

12 .G j Joustavasti tutkintoon Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Yhteystiedot Vaasan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Wolffintie Vaasa Puh ,

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot