HAKIJAN OPAS ylempi amk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKIJAN OPAS ylempi amk"

Transkriptio

1 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta Lisätietoja hakemisesta saat hakutoimistosta puh ,

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 3 Matkailualan koulutusohjelma, restonomi (ylempi AMK) 4 Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelma, metsätalousinsinööri (ylempi AMK) 5 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, sairaanhoitaja (ylempi (AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK) tai jalkaterapeutti (ylempi AMK) 6 Ympäristöteknologian koulutusohjelma, insinööri (ylempi AMK) 7 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi AMK) 8 Pääsyvaatimukset 9 Hakeminen 9 Opiskelijavalinta 10 Valintaperusteet 11

3 3 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika 2 vuotta Opinnot alkavat syyskuussa 2013, aloituspaikkoja 15 Yhteisöpedagogin (ylempi AMK) tutkinto antaa valmiudet toimia nuorisokasvatuksen, nuorten elinolojen ja järjestötyön erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä kehittä ja johtaa alaa paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tällaisia alan työtehtäviä on sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. Opinnot koostuvat nuorten hyvinvoinnin ja nuorisopolitiikan, järjestö- ja nuorisotyön johtamisen, nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön pedagogiikan sekä järjestö- ja nuorisotyön tutkimuksen ja kehittämisen opinnoista (yhteensä 50 op). Opinnäytteenä toteutetaan omaa työtä, työelämää tai ammattialaa koskeva tutkimus- tai kehittämishanke (30 op). Lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja 10 op. Koulutusohjelma vastaa näin työelämässä vaadittavaan aiempaa tutkimuspohjaisempaan ja teoreettisesti syvempään osaamistarpeeseen. Koulutus on suunnattu nuoriso- ja järjestöalan tai lähialojen ammattilaisille. Kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa arkipäivisin 3-4 päivän pituisina jaksoina. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä opiskelua sekä pienryhmä- ja verkkotyöskentelyä. Koulutus on mitoitettu kestämään kaksi lukuvuotta. Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai näytöllä. Jos aiemmat korkeakouluopinnot ovat sopusoinnussa koulutusohjelmaan sisältyvien opintojen kanssa, niillä voidaan korvata opintoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnonala) ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistossa suoritettu tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään Mikkelissä Valintakoe muodostuu haastattelusta ja kirjallisesta aineistokokeesta. Aineisto on nähtävillä hakuajan alkaessa Mikkelin ammattikorkeakoulun nettisivuilla (www.mamk.fi > Hakeminen > Ylemmät AMK-tutkinnot). Lisätietoja Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta yliopettaja Pekka Penttinen, puh , Hakuun liittyvissä asioissa auttaa hakutoimisto, puh ,

4 4 matkailualan KOULUTUSOHJELMA Savonniemen kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (ylempi AMK) Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika noin 2 vuotta Opinnot alkavat syyskuussa 2013, aloituspaikkoja 20 Opintojen pääsisältönä on Venäjän matkailukauppa ja sähköinen liiketoiminta. Koulutuksessa syvennät tutkimus-, kehittämis- ja verkosto-osaamistasi. Perehdyt myös syvällisemmin elämyksen, asiakaskokemuksen ja monikulttuurisuuden hyödyntämiseen matkailun tuotemuotoilussa. Kehityt työpaikkasi tai muun valitsemasi organisaation strategisena johtajana, tulevaisuuden visioijana ja uusien ansaintalogiikkojen innovoijana. Opiskelu on monimuotoista, lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa kahtena arkipäivänä kerrallaan. Lähiopetusjaksot ovat pääsääntöisesti Savonlinnassa. Lähiopetuksen lisäksi on virtuaaliopetusta ja etätehtäviä. Opiskelijoilta edellytetään venäjän ja englannin kielten taitoa, sillä osa opetuksesta on venäjäksi ja englanniksi. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi opiskelijalla on oltava itsenäisen kielenkäyttäjän tasoa vastaava venäjän kielen taito. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään Savonlinnassa maanantaina Valintakokeeseen sisältyy venäjän kielen koe. Lisätietoja Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta antaa lehtori Eeva Koivula, puh , Hakuun liittyvissä asioissa auttaa hakutoimisto, puh ,

5 5 metsätalouden liiketoiminnan KOULUTUSOHJELMA Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, metsätalousinsinööri (ylempi AMK) Laajuus 60 opintopistettä, opiskeluaika 1,5-2 vuotta Opinnot alkavat syyskuussa 2013, aloituspaikkoja 25 Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa opiskelijoille sellaista osaamista, joita alan vaativissa tehtävissä toimivat ammattilaiset tarvitsevat. Metsäosaamisen laajeneminen liiketoimintaosaamisen suuntaan parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä parantaa uralla etenemisen mahdollisuuksia. Työelämälähtöinen koulutus kootaan metsäalan kehittymisen kannalta keskeisen lähestymistavan ympärille - metsäalan muutos puuntuotantokeskeisestä ajattelusta kohti asiakaslähtöisiä malleja. Muutosta tuetaan kehittämällä liiketoimintamalleja, markkinointiviestintää ja johtamista. Lisäksi tarjolla on yhteistyössä venäläisten kumppanien kanssa toteutettu Venäjä liiketoimintaympäristönä opintojakso. Vapaat opinnot mahdollistavat laajentaa opintoja omien tarpeiden mukaisesti. Opintoihin on lisäksi mahdollista liittää opintojaksoja liiketalouden ylemmästä AMK-tutkinnosta (yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen). Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on 2-3 päivää kerrallaan. Opinnot tahdittuvat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on metsätalousinsinööri(amk) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään haastattelemalla hakijat Lisätietoja Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta antaa yliopettaja Pasi Pakkala, puh , Hakuun liittyvissä asioissa auttaa hakutoimisto, puh ,

6 6 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike pohjakoulutuksesta riippuen sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK) tai jalkaterapeutti (ylempi AMK) Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika 1,5 2 vuotta Opinnot alkavat syyskuussa 2013, aloituspaikkoja 20 Koulutuksessa paneudut oman johtamis- ja kehittämisosaamisesi vahvistamiseen, palvelujen ja palvelurakenteiden kehittämiseen, toimintojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin, osaamisen johtamiseen monialaisissa verkostoissa sekä muutoksen johtamiseen. Koulutuksen näkökulma on monitieteinen ja monialainen, siinä korostuvat ajankohtaiset sosiaali- ja terveyspoliittiset haasteet, väestön ja työelämän tarpeet, muuttuva käsitys asiantuntijuudesta ja oppimisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Lähestymistapa on laaja-alainen ja kehittämislähtöinen. Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voi suorittaa työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta on Mikkelissä noin 2-3 päivää kerran kuukaudessa. Opintojen suoritusaika on 3 lukukautta, mutta lähiopetus ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on sosionomi(amk), sairaanhoitaja(amk), terveydenhoitaja(amk), fysioterapeutti(amk) tai jalkaterapeutti(amk) -tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löytyvät nettisivuiltamme hakuajan alkaessa (www.mamk.fi > Hakeminen > Ylemmät AMKtutkinnot). Ennakkotehtävä on palautettava hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä eli viimeistään Lisätietoja Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta antaa yliopettaja Päivi Niiranen-Linkama, puh , Hakuun liittyvissä asioissa auttaa hakutoimisto, puh ,

7 ympäristöteknologian KOULUTUSOHJELMA 7 Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (ylempi AMK) Laajuus 60 opintopistettä, opiskeluaika noin 2 vuotta Opinnot alkavat syyskuussa 2013, aloituspaikkoja 40 Tekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lähtökohtia ovat kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja energia- ja ekotehokkuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja päätöksen teossa. Koulutus kehittää työelämään osaajia, joilla on poikkitieteellinen ja monialainen osaaminen kestävän kehityksen mukaisten toimintojen edistämisestä ja johtamisesta osana energia- ja ympäristöalan toimintoja. Koulutusohjelman suuntautumiset ovat: 1. Kestävä energiatalous: kiinteistöjen energiaratkaisut, rakennusten energiatehokkuus, energialaskenta ja olosuhdesimulointi 2. Kestävä yhdyskunta: ympäristö(terveys)riskien hallinta, valvonta, lainsäädäntö, ja yhdyskuntasuunnittelu Opinnot sisältävät 30 op tutkinnon alaan kuuluvia syventäviä opintoja ja 30 op laajuisen opinnäytetyön. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa pääpaino on opiskelijan itsenäisellä työskentelyllä verkkoympäristössä. Lähijaksoja on 2 3 päivää kerran kuukaudessa, yhtenä lukuvuotena. Opiskeluaika työn ohessa opiskellen on noin kaksi vuotta. Tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on insinöörin (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löytyvät nettisivuiltamme helmikuussa (www.mamk.fi > Hakeminen > Ylemmät AMK-tutkinnot). Ennakkotehtävä on palautettava hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä eli viimeistään Lisätietoja Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta antaa koulutuspäällikkö Taru Potinkara, puh , Hakuun liittyvissä asioissa auttaa hakutoimisto, puh ,

8 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA 8 Kasarmin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK) Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika 1,5-3 vuotta Opinnot alkavat syyskuussa 2013, aloituspaikkoja 20 Koulutus syventää ammatillista osaamistasi ja antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa tai syventää yrittäjyysosaamistasi. Koulutuksessa perehdyt johtajuuden sekä laadun ja prosessien kehittämiseen, strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen, projektin johtamiseen ja sopimusjuridiikkaan. Sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi taloushallinnossa tai markkinoinnissa. Taloushallinnossa voit opiskella konsernilaskentaa ja analysointia, rahoitusta ja toiminnan suunnittelua, tulos- ja verosuunnittelua ja strategista johdon laskentatoimea. Markkinoinnissa voit opiskella e-liiketoimintaa ja e-markkinointia, markkinointistrategioita, asiakassuhteiden ja myynnin johtamista sekä palveluliiketoiminnan johtamista. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden edistää urapolkuasi omilla valinnoillasi. Voit suorittaa tutkinnon joustavasti oman työsi ohella, sillä lähiopetus painottuu viikonloppuihin ja sisältää myös verkko-opintoja. Voit hyödyntää myös muiden ylempien koulutusohjelmien opetustarjontaa. Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto, mikäli siihen tai muihin opintoihin on sisältynyt vähintään 60 opintopistettä liiketalouden opintoja tai henkilöllä on työkokemuksella osoitettu vastaava osaaminen. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään Mikkelissä Koe muodostuu kirjallisuuteen pohjautuvista tehtävistä ja haastattelusta. Tiedot valintakoekirjallisuudesta löytyvät alkaen nettisivuiltamme osoitteesta > Hakeminen > Ylemmät AMK-tutkinnot. Lisätietoja Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta antavat yliopettaja Heli Aaltonen, puh , ja opintosihteeri Anu Tervaniemi, puh , Hakuun liittyvissä asioissa auttaa hakutoimisto, puh ,

9 9 PÄÄSYVAATIMUKSET Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (pohjakoulutusvaatimus on määritelty koulutusohjelmittain) sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (ala, jolle ollaan nyt hakemassa ja/tai ala, jolta korkeakoulututkinto on). Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis viimeistään (poikkeuksena ei -EU/ETA maan kansalaisten ulkomailla suoritetut tutkinnot, joiden tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä). Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Työkokemuksen tulee olla hankittu mennessä. Työkokemukseksi hyväksytään vain sellainen työ, josta hakija voi toimittaa työnantajan antaman todistuksen. Mikkelin ammattikorkeakoulussa työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen (tai ammatillisen korkea-asteen) tutkinnon* jälkeen hankittua työkokemusta (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa). Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta voivat olla opistotutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Loput tuolloin kertyneestä työkokemuksesta kartuttaa työkokemuspisteitä, ja sen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa tai alalta, jolta amk-tutkinto on. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Ulkomaisella tutkinnolla hakevan (jos hakija ei ole EU/ETA maan kansalainen) tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio (sekä kopio tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakutoimistossa viimeistään klo * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot poistuivat ammatillisesta koulutuksesta tutkintouudistuksen myötä vuosituhannen vaihteessa. Opistoasteen tutkintoja olivat mm. teknikko, merkonomi ja sairaanhoitaja. Ammatillisen korkea-asteen tutkintoja olivat mm. teknillisissä opistoissa suoritetut insinöörin tutkinnot. Tutkinnon pituus oli riippuvainen pohjakoulutuksesta. Nykyään opistoasteen tutkintojen tilalla ovat osin ammattikorkeakoulututkinnot ja osin toisen asteen tutkinnot (mm. lähihoitaja, merkonomi, datanomi, asentaja). HAKEMINEN Ylempään AMK-tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa aikuiskoulutuksen yhteishaussa Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo Hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa Ammattikorkeakoulujen nuorten koulutukseen, aikuiskoulutukseen ja ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen on sama hakuaika, joten ole tarkkana, että täytät oikean hakulomakkeen. Hakusivut ovat auki vain hakuaikana. Palvelu ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Nettihakemusta ei allekirjoiteta eikä postiteta, vaan hakemus tallentuu tietokantaan, josta se välittyy ensimmäisenä hakutoiveena olevaan ammattikorkeakouluun. Hakulomakkeen voi tulostaa itselleen muistilapuksi. Hakusivut ovat hakuaikana avoinna ympäri vuorokauden aamuyön huoltokatkoa lukuun ottamatta.

10 10 Hakulomakkeelle hakija voi tallentaa 1-4 hakutoivetta. Valinta tehdään ylimmälle hakutoiveelle, johon hakijan pisteet riittävät, alemmat hakutoiveet peruuntuvat silloin automaattisesti. Hakulomakkeessa ilmoitettu hakutoivejärjestys on sitova. Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana, tällöin on otettava yhteyttä ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakijan on ilmoitettava pisteytykseen vaikuttavat arvosana- ja työkokemusmuutokset viimeistään ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Yhteystietojen muutoksia voi ilmoittaa myös sen jälkeen. Mikkelin ammattikorkeakouluun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan hakevia pyydetään hakukelpoisuuden arvioimista varten lähettämään kopiot haussa käyttämistään todistuksista (tutkinto- ja työtodistukset) hakutoimistoon viimeistään OPISKELIJAVALINTA Jos koulutusohjelmaan järjestetään valintakoe, siihen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut postitetaan Valintakokeet ovat maksuttomia. Valintakokeiden aikataulu: Järjestö- ja nuorisotyö: keskiviikkona Mikkelissä Matkailuala: torstaina Savonlinnassa Metsätalouden liiketoiminta: tiistaina Mikkelissä Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: tiistaina Mikkelissä Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen sekä ympäristöteknologian koulutusohjelmiin ei ole valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on tehtävä ennakkotehtävä, joka on palautettava hakutoimistoon hakuaikana, siis viimeistään klo Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon. Opiskelijaksi hyväksymisestä voimme ilmoittaa aikaisintaan perjantaina Kaikki korkeakoulut ilmoittavat opiskelijavalinnoista viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään tiistaina klo Jonotusoikeus päättyy tiistaina Hakijoille on tarjolla palvelu, jonka avulla he voivat seurata oman hakemuksensa tilannetta ja ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti. Hakijapalvelu toimii samassa osoitteessa kuin nettihaku, eli (linkki Seuraa hakusi etenemistä Hakijapalvelussa ). Omia tietojaan pääsee katsomaan verkkopankkitunnusten tai HST-kortin avulla. Palvelussa hakija pääsee seuraamaan hakemuksensa käsittelyn etenemistä: hakukelpoisuutta, valintakokeeseen kutsumista ja valinnan tuloksia. Kaikki hakijat saavat valinnan tuloksen myös kirjeitse. Opiskelupaikan voi ottaa vastaan myös lähettämällä hyväksymiskirjeen mukana tulevan vastaanottoilmoituksen hakutoimistoon viimeistään tiistaina klo Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja. Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Ota opiskelupaikka vastaan vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tehtyjä/saapuneita vastaanottoja ei huomioida.

11 11 VALINTAPERUSTEET Valintapisteiden enimmäismäärä on yhteensä 100 pistettä, ja se jakaantuu seuraavasti: valintakoe tai ennakkotehtävä 50 pistettä opinnäytetyön arvosana 30 pistettä työkokemus 20 pistettä Valintakokeesta tai ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon. Opinnäytetyön arvosanan pisteytys asteikko 1-3 asteikko 1-5 asteikko 4-10 asteikko A-L sanallinen pisteet L/E et M C ht 10 Työkokemuksen pisteytys Hakukelpoisuuteen vaaditaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään 3 vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Pisteitä saa tämän yli menevästä työkokemuksesta ja sen pitää olla alalta, jolle ollaan nyt hakemassa tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemuksen tulee olla hankittu mennessä. Työkokemukseksi hyväksytään vain sellainen työ, josta hakija voi toimittaa työnantajan todistuksen. Kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Poikkeuksena edellä esitettyyn ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ks. selvennys sivulta 9) ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta voivat olla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Loput tuolloin kertyneestä työkokemuksesta kartuttaa työkokemuspisteitä, ja sen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa tai alalta, jolta amk-tutkinto on. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Valinta tasapisteissä olevien välillä Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) hakutoivejärjestys, 2) valintakoe tai ennakkotehtävä, 3) opinnäytetyön arvosana, 4) työkokemuspisteet ja 5) järjestys ratkaistaan arpomalla. Jonotusoikeus Jos hakija on tullut hyväksytyksi kevään yhteishaussa, voi hän jonottaa yhteishaun hakukohteista vain siihen, jonka on aiemmin hakulomakkeessa asettanut ylemmäksi hakutoiveeksi, kuin mihin hänet on jo hyväksytty. Hakija voi jonottaa vain yhteen hakukohteeseen joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Ammattikorkeakoulujen kaikkiin syksyllä alkaviin koulutuksiin voi jonottaa. Yliopistoissa on myös hakukohteita, joihin ei voi jonottaa. Jonotuksesta voi luopua, jos hakijaa ei ole vielä hyväksytty jonottamaansa opiskelupaikkaan. Asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti siihen korkeakouluun, johon on lähettänyt vastaanottamisilmoituksensa. Jonotusoikeus päättyy klo Jos hakija ei ole siihen mennessä saanut jonottamaansa paikkaa, hänen vastaanottamansa opiskelupaikka rekisteröityy sitovasti vastaanotetuksi. Yhden korkeakoulupaikan säännös Opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Mikäli siirrät opintojen aloittamista tai keskeytät opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin opintoihin. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia.

12 12 Ohjeita hakijalle hae ajoissa ota todistukset esille, kun täytät nettihakua laske työkokemuskuukaudet vain saakka, älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin muuta osa-aikainen työkokemus kokoaikaiseksi lähetä kopiot haussa käyttämistäsi tutkinto- ja työtodistuksista hakukelpoisuuden arvioimista varten hakutoimistoon viimeistään tarkista, onko hakemaasi koulutusohjelmaan valintakoe vai ennakkotehtävä jos jokin asia jää epäselväksi, ota yhteyttä 1. hakutoiveen hakutoimistoon. Mikkelin ammattikorkeakoulun hakutoimisto Käyntiosoite: Patteristonkatu 3 X, MIKKELI Postiosoite: PL 181, Mikkeli puh fax

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 Sisällys 04 Kyamk ja Mamk Suomen huippuja Sinulla on unelma 4 Hakuaikataulu 5 Kymenlaakson

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Valintaopas 2014. Urvalsguide

Valintaopas 2014. Urvalsguide Valintaopas 0 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 0...0 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...0 Tärkeät

Lisätiedot