KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013"

Transkriptio

1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no , ,8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Saliininkodin laajennus/pääpiirrustuksien hyväksyminen. Saliininkodin laajennus/lvia suunnittelu. Saliininkodin laajennus/sähkösuunnittelu. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Ilmoitusasiat. Eero Kotonevan anomus Alajoentien ottamiseksi kunnan hoitoon. Lausunto CPC Finland Oy:n tutkimuslupahakemuksesta Lakiakankaan ja Lapväärtin tuulivoimapuistoihin liittyviä voimajohtohankkeita varten. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 2 Kunnanhallitus No 01/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Merkitään, että poissa oli Ahti Malm ja hänen tilalla oli Seppo Mäki-Marttunen. Poissa oli Soile Luoma ja hänen tilalla oli Mirja Peräsaari. Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 Kunnanhallitus No 01/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Ahti Malm ja Jarmo Ohriluoma). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Jarmo Ohriluoma ja Mirja Peräsaari.

4 4 Kunnanhallitus No 01/ SALIININKODIN LAAJENNUS/PÄÄPIIRRUS- TUKSIEN HYVÄKSYMINEN. Suunnittelutoimisto Mäkitalo Oy on laatinut Saliininkodin laajennuksen pääpiirrustukset. Laajennuksen kerrosala on 579 m2, huoneistoala 523,5 m2, tilavuus 2100 m3. Laajennuksessa huoneistoala 523,5 m2 jakaantuu: huoneiden pinta-ala 275 m2, käytävät ja olotilat 199,5 m2, sos.tilat 49 m2. Huoneita laajennukseen tulee 11 kpl (25 m2/ huone). Pääpiirrustukset on lähetetty sähköisenä esityslistan mukana. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi Mikko Mäkitalo ja rkm. Heikki Rinta-Hoiska. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Saliininkodin laajennuksen pääpiirrustukset liitteen no 1 mukaisesti. Merkitään, että ennen kokouksen alkua asiantuntijoina kuultiin Mikko Mäkitaloa ja Heikki Rinta-Hoiskaa, jotka kävivät läpi suunnitelmat, LVIA- ja sähkötarjoukset ja poistuivat sen jälkeen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 5 Kunnanhallitus No 01/ SALIININKODIN LAAJENNUS/LVIA SUUNNIT- TELU. Valmistelija/lisätiedot: Heikki Rinta-Hoiska Suunnittelutoimisto Mikko Mäkitalo Oy on pyytänyt tarjoukset Saliininkodin laajennuksen LVIAsuunnittelusta kolmelta (3) suunnittelijalta. Insinööritoimisto Veikko vahvaselkä Oy:ltä, Vahvacon Oy:ltä sekä LVI-Toimisto Seilvi Ky:ltä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. (tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat liitteenä no 2) kokonaishinta LVI-Toimisto Seilvi Ky 4800 (ALV 0%) LVI-Insinööritoimisto Vahvacon Oy (ALV 0%) Kunnanhallitus päättää valita Saliininkodin laajennuksen LVIA-Suunnittelijaksi LVI-Toimisto Seilvi Ky:n. Merkitään, että ennen kokouksen alkua asiantuntijoina kuultiin Mikko Mäkitaloa ja Heikki Rinta-Hoiskaa, jotka kävivät läpi suunnitelmat, LVIA- ja sähkötarjoukset ja poistuivat sen jälkeen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 6 Kunnanhallitus No 01/ SALIININKODIN LAAJENNUS/SÄHKÖSUUN- NITTELU. Valmistelija/lisätiedot: Heikki Rinta-Hoiska Suunnittelutoimisto Mikko Mäkitalo Oy on pyytänyt tarjoukset Saliininkodin laajennuksen Sähkösuunnittelusta neljältä (4) suunnittelijalta: Sähköasennus Arto Kanko Oy:ltä, Suupohjan sähköasennus Oy:ltä, Pepekia Oy:ltä sekä Insinööritoimisto Natri Oy:ltä. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. (tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat liitteenä no 3) Tarjouksia käsiteltäessä, tarjousten yhdenvertaistamiseksi pyydettiin kolmelta halvimmalta tarjoajalta, Ins.tsto Paula Korkeamäki, Ins.tsto Natri sekä Pepekia Oy uusi tarjous joka sisältää TATE 95 kohdan 5 mukaisista töistä vain työmaan aloituskokouksen ja vastaanottotarkastuksen. kokonaishinta Insinööritoimisto Natri Oy 4707 (ALV 0%) Insinööritoimisto Paula Korkeamäki 3600 (ALV0%) Pepekia Oy 3480 (ALV 0%) Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy (ALV 0%) Kunnanhallitus päättää valita Saliininkodin laajennuksen sähkösuunnittelijaksi Pepekia Oy:n Merkitään, että ennen kokouksen alkua asiantuntijoina kuultiin Mikko Mäkitaloa ja Heikki Rinta-Hoiskaa, jotka kävivät läpi suunnitelmat, LVIA- ja sähkötarjoukset ja poistuivat sen jälkeen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus No 18/2012 Kunnanvaltuusto No 04/2012 Kunnanhallitus No 01/ Khall 233 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden ohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Uutta ohjetta on noudatettava tilivuodesta 2013 lukien. Yleisohjeessa on annettu ohjeelliset poistoajat kuntien pysyvien vastaavienhyödykkeille. Kuntajaosto suosittelee, että poistoajat valittaisiin mahdollisimman lyhyiksi. Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen määrittelyssä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteella. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien poistoaikoja ja - prosentteja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa. Tällä tarkennuksella ei ole muutettu poistoja koskevassa yleisohjeessa annettuja ohjeita. Lähinnä suosituksen tarkoituksena on menettelyn yksinkertaistaminen, ellei hyödykekohtaisen tai tarkemman hyödykeryhmäkohtaisen, todennäköisiin taloudellisiin pitoaikoihin perustuvan poistosuunnitelman laatimiseen ja poistojen tekemiseen ole riittäviä resursseja. Toisaalta kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja. Usein on valittu ryhmäkohtaisesti poistoajoista pisimmät tai poistoprosenteista pienimmät tarkemmin perustelematta hyödykkeiden tai hyödykeryhmien taloudellista pitoaikaa, mikä on vastoin poistoyleisohjeen ohjeita ja

8 Kunnanhallitus No 18/2012 Kunnanvaltuusto No 04/2012 Kunnanhallitus No 01/ suunnitelmapoistojen periaatteita. Myös aikaisemmissa yleisohjeissa kuntajaosto on suositellut poistoajat valittavaksi mahdollisimman lyhyiksi. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja kunnissa myös tulonodotuksista riippumatta hyödykkeen käytöstä kunnan palvelutuotannossa, palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yleisohjeen mukaan poistosuunnitelma voidaan laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Nykyisessä poistosuunnitelmassa käytetään kahta eri poistomenetelmää. Tasapoistomenetelmässä jaetaan hyödykkeen hankintameno sen käyttövuosien lukumäärällä ja näin vuotuinen poistosumma on vakio koko poistoaikana. Tätä menetelmää käytetään mm. aineettomien hyödykkeiden ja aineellisista hyödykkeistä rakennusten osalta. Menojäännöspoistomenetelmässä poistoprosentti on vakio ja vuotuinen poisto tehdään tämän prosentin mukaan poistamatta olevasta hyödykkeen hankintamenosta. Poistot ovat näin ollen etupainoisia ja

9 Kunnanhallitus No 18/2012 Kunnanvaltuusto No 04/2012 Kunnanhallitus No 01/ Kvalt 36 antavat siten hyvänkuvan todellisesta arvonalenemisesta. Menojäännöspoistoa sovelletaan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä koneiden ja kaluston osalta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle: 1. Valtuusto hyväksyy suunnitelman mukaisten poistojen ylä- ja alarajat liitteen 84 mukaisesti. 2. Uusia suunnitelman mukaisten poistojen perusteita käytetään alkaen ja niitä sovelletaan jälkeen tehtyihin hankintoihin. Kunnanhallitus hyväksyy tarkemmat perusteet. 3. Ennen vuotta 2013 valmistuneiden/hankittujen hyödykkeiden poistot lasketaan edelleen aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Kunnanvaltuusto: Liite no 4/Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Khall No 1/2013 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä no 4 olevan erittelyn ennen hankitun käyttöomaisuuden poistoista perusteluineen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

10 10 Kunnanhallitus No 01/ ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -E-P:n liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Opetus- ja kulttuuriministeriö, , OKM 177/532/2012. Kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttaminen. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 Valvontalautakunta Kunnanhallitus No 19/2012 Kunnanhallitus No 01/ EERO KOTONEVAN ANOMUS ALAJOENTIEN OTTAMISEKSI KUNNAN HOITOON. Valmistelija/lisätiedot: Vesa Osmo, puh Alajoentien tiekunnan osakas Eero Kotoneva anoo, että Alajoentie otettaisiin kunnan hoitoon. Anomus on pöytäkirjan liitteenä nro 10. Tien sijainti ilmenee liitteenä nro 11 olevasta kartasta. Tien pituus on 1 km. Tien vaikutuspiirissä on kaksi ympärivuotisesti asuttua taloa sekä peltoja. Tie alkaa Tiukantieltä, jatkuu Leinosen ja Kotonevan talojen ohi ja päättyy pellolle. Kotonevan Alajoen tiehen vertaama Mäkitie on osa Pikku-Myrkyn-Asematien tiekuntaa. Tiekunta on v tehdyllä kunnossapitosopimuksella otettu kokonaisuudessaan kunnan hoitoon. Tien kunnossapitosopimuksia on tehty liikenteellisesti merkittävimpien tiekuntien kanssa. Kunnossapitosopimustien vaikutuspiirissä tulee olla huomattavasti vakituista asutusta, lisäksi tien pitää olla vilkasliikenteinen kahden yleisen tien yhdistävä kauttakulkutie tai tien kunnossapitokustannukset ovat osakkaille kohtuuttoman suuret johtuen runsaasta kauttakulkuliikenteestä. Tiellä tulee olla paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys. Lautakunta ei puolla anomusta. -Alajoentie ei ole läpikulkutie. Tiellä ei ole ulkopuolista kauttakulku- tai viljelysajoa. Tien liikenne on pelkästään osakasliikennettä.

12 Valvontalautakunta Kunnanhallitus No 19/2012 Kunnanhallitus No 01/ Kunnan avustuksen piirissä on paljon muitakin tiekuntia, joiden varrella on pysyvää asutusta, joista osa on lisäksi kauttakulkuteitä. Alajoentie on nykytilanteessa tasapuolisessa asemassa muihin tiekuntiin verrattuna. -Alajoentiellä ei ole huomattavaa liikenteellistä merkitystä, eikä siten täytä kunnossapitosopimuksen ehtoja. Päätös: Lautakunta keskusteli anomuksesta. Olli Tasanko ehdotti, että kunta tekee Alajoentien tiekunnan kanssa hoitosopimuksen, jolla kunta vastaa tien talvikunnossapidosta Tiukantieltä Eero Kotonevan liittymään saakka. Lisäksi Tasanko ehdotti, että sopimus on voimassa niin kauan kuin sotainvalidi Eero Kotoneva asuu tien varressa. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tasangon ehdotuksen Khall No 19/2012 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös Eero Kotonevan hakemuksesta on liitteenä no 89. Merkitään, että liitteenä no 90 on tien sijaintia osoittava kartta ja yksityisteiden luokituksen perusteet. Kunnanhallitus päättää hylätä Eero Kotonevan anomuksen Alajoentien ottamisesta kunnan hoitoon. Kunnanvaltuuston hyväksymän yksityistieluokituksen mukaan tie kuuluu hyväksytyssä luokituksessa IV luokkaan (vähintään 1-2 vakinaista

13 13 Kunnanhallitus No 19/2012 taloutta, yli 0,2 km:n pääsytie),. Tien olosuhteissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka oikeuttaisivat tien luokituksen muuttamiseen. Tien pituus on 1 km, tien varrella on kaksi vakituista asuntoa, joista kauimmainen 0,55 km päässä tien alkupisteestä. Tien osakkaita on tällä hetkellä 7. Tiekunta on saanut kunnalta yksityistieavustusta v euroa (hakemuksen mukaan kunnossapitokulut v oli 481,58 euroa: kesäkunnossapito 311,58 euroa ja talvikunnossapito 170 euroa), sekä v samoin avustusta 190 euroa (kunnossapitomenot v talvikunnossapito 200 euroa). Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti päätti siirtää asian käsittelyä ja selvittää, montako sotaveteraania, -invalidia on ja missä kukin asuu tällä hetkellä Khall No 01/2013 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös Eero Kotonevan hakemuksesta on liitteenä no 5. Merkitään, että liitteenä no 6 on tien sijaintia osoittava kartta ja yksityisteiden luokituksen perusteet. Saadun tiedon mukaan kunnassa asuu tällä hetkellä 24 sotaveteraania/-invalidia. Näistä 2 asuu nyt sellaisen yksityistien varressa, joka saa kunnalta tieavustusta.

14 14 Kunnanhallitus No 01/2013 Kunnanhallitus päättää 1.Ettei kunta ota Alajoentie-nimistä yksityistietä kunnan hoitoon. Perustelun osalta viitataan esittelijän ehdotuksessa oleviin perusteisiin. 2.Kunnanhallitus ohjeistaa valvontalautakuntaa myöntämään sellaisille kunnan avustusta saaville tiekunnille lisäavustuksen, joiden varrella asuu vakinaisesti sotaveteraani/-invalidi. Lisäavustuksen suuruus on sotaveteraanin/-invalidin käyttämän asunnon tieyksiköiden mukainen osuus tienhoitokuluista vähennettynä asunnon tieyksiköiden mukaisella osuudella yksityistieavustuksesta. Lisäavustus maksetaan tiekunnalle, joka huomioi sen vähennyksenä sotavetaraanilta/-invalidilta perittävässä tiemaksussa. Lisäavustus myönnetään siihen saakka, kun sotaveteraani/-invalidin asuu vakinaisesti po. asunnossa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 15 Kunnanhallitus No 01/ LAUSUNTO CPC FINLAND OY:N TUTKIMUS- LUPAHAKEMUKSESTA LAKIAKANKAAN JA LAPVÄÄRTIN TUULIVOIMAPUISTOIHIN LIIT- TYVIÄ VOIMAJOHTOHANKKEITA VARTEN. Pohjanmaan maanmittaustoimisto pyytää Karijoen kunnalta lausuntoa CPC Finland Oy:n tutkimuslupahakemuksesta Lakiakankaan ja Lapväärtin tuulivoimapuistoihin liittyviä voimajohtohankkeita varten. Tarkoituksena on rakentaa uusia 110 kv voimajohtoja kahteen kohteeseen suunnitteilla olevien Lakiakankaan ja Lapväärtin tuulivoimapuistojen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon. Voimalinja rakennettaisiin rakenteilla olevan Kristiinankaupungin sähköaseman ja suunnitteilla olevien Lakiakankaan ja Lapväärtin tuulivoimapuistojen välille. Lisäksi Lakiakankaan tuulivoimapuistoalueelle suunnitellaan erillistä voimalinjaa Mansikkamäen metsäautotien varteen rakennettavan sähköaseman ja Fingrid Oyj:n 110 kv:n Dagsmark-Isojoki johdon välille. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulipuistoalueiden liittymisjohdot tulisivat sijoittumaan pääosin Kristiinan kaupungin alueelle, mutta niiltä osin kuin on tarpeellista, tutkimusluvan tulisi koskea myös Karijoen ja Isojoen kuntaa. CPC Finland Oy hakee tutkimuslupaa suunnitellun linjan maastossa mittaamista ja puupaaluin merkitsemistä varten sekä pohjatutkimuksen tekemiseksi merkityiltä pylväspaikoilta kairaamalla. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että Karijoen kunta puoltaa CPC Finland Oy:n tutkimuslupahakemusta Lakiakankaan ja Lapväärtin tuulivoimahankkeisiin liittyviä voimajohtohankkeita varten. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 16 Kunnanhallitus No 01/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 7. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 8.

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot